Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
swobodnej 2
swobodnie 1
swoi 1
swoich 155
swoim 208
swoimi 17
swoistego 2
Frequency    [«  »]
157 równiez
157 we
156 smierci
155 swoich
154 którym
153 lecz
152 pan

Katechizm Kosciola katolickiego

IntraText - Concordances

swoich

    Czesc, Dzial, Rozdzial, Numer
1 Wstep, 0,0,9 | zasługujący na podkreślenie. W swoich konstytucjach i dekretach 2 I, 1,2,77 | biskupów jako następców swoich <<przekazując im swoje stanowisko 3 I, 1,2,97 | Boga, źródło wszystkich swoich bogactw.~ 4 I, 1,2,106 | posłużył się jako używającymi swoich zdolności i sił, by dzięki 5 I, 1,3,151 | słuchać14. Sam Pan mówi do swoich uczniów: "Wierzycie w Boga? 6 I, 1,3,154 | osoby mówią nam o sobie i swoich zamierzeniach, oraz zaufanie 7 I, 2,1,205 | który pamięta o nich i o swoich obietnicach; przychodzi, 8 I, 2,1,300 | nieskończenie większy od wszystkich swoich dzieł134: "Tyś swój majestat 9 I, 2,1,300 | obecny w najgłębszym wnętrzu swoich stworzeń: "W Nim żyjemy, 10 I, 2,1,305 | się o najmniejsze potrzeby swoich dzieci: "Nie troszczcie 11 I, 2,1,308 | działa we wszelkim działaniu swoich stworzeń. On jest pierwszą 12 I, 2,1,311 | istnienie jakiegokolwiek zła w swoich dziełach, jeśli nie byłby 13 I, 2,1,312 | posłali - mówi Józef do swoich braci - lecz Bóg... Wy niegdyś 14 I, 2,1,405 | zepsuta: jest zraniona w swoich siłach naturalnych, poddana 15 I, 2,1,418 | ludzka została osłabiona w swoich władzach, poddana niewiedzy, 16 I, 2,2,443 | swoje synostwo od synostwa swoich uczniów, nie mówiąc nigdy " 17 I, 2,2,542 | Boże, oraz przez posłanie swoich uczniów. Urzeczywistni przyjście 18 I, 2,2,552 | słabością oraz umacniał w niej swoich braci281.~ 19 I, 2,2,598 | swojej wiary i w świadectwie swoich świętych nigdy nie zapomniał, " 20 I, 2,2,609 | swoje oddaje za przyjaciół swoich" (J 15, 13). W ten sposób 21 I, 2,2,611 | przez to Jezus ustanawia swoich Apostołów kapłanami Nowego 22 I, 2,2,616 | 616 "Umiłowawszy swoich... do końca ich umiłował" ( 23 I, 2,2,618 | Paschalnym"449. Jezus powołuje swoich uczniów do "wzięcia swojego 24 I, 2,2,622 | 28), to znaczy umiłował swoich "do końca" (J 13, 1), aby 25 I, 2,2,641 | powołany do umacniania wiary swoich braci492, widzi więc Zmartwychwstałego 26 I, 2,2,671 | Kościół pielgrzymujący, w swoich sakramentach i instytucjach, 27 I, 2,2,674 | przepowiedział Bóg przez usta swoich świętych proroków" (Dz 3, 28 I, 2,2,679 | siebie589, otrzymuje według swoich uczynków590 i może nawet 29 I, 2,3,691 | wyznaje Go w czasie chrztu swoich nowych dzieci10.~Pojęcie " 30 I, 2,3,738 | swoją istotą i we wszystkich swoich członkach Kościół jest posłany, 31 I, 2,3,787 | Od początku Jezus włączył swoich uczniów do swojego życia189; 32 I, 2,3,787 | w swojej radości191 i w swoich cierpieniach192. Jezus mówi 33 I, 2,3,788 | bowiem Ducha swego, braci swoich, powołanych ze wszystkich 34 I, 2,3,820 | modlić się do Ojca o jedność swoich uczniów: "...aby wszyscy 35 I, 2,3,827 | władzę uwalniania od nich swoich synów przez Krew Chrystusa 36 I, 2,3,831 | na początku jedną i synów swoich, którzy byli rozproszeni, 37 I, 2,3,832 | wiernych, które trwając przy swoich pasterzach same również 38 I, 2,3,844 | 844 Jednak w swoich postawach religijnych ludzie 39 I, 2,3,844 | znikczemnieli w myślach swoich i prawdę Bożą zamienili 40 I, 2,3,886 | i fundamentem jedności w swoich Kościołach partykularnych" 41 I, 2,3,893 | pośrednictwem prezbiterów, swoich współpracowników. Eucharystia 42 I, 2,3,896 | biskupa. Biskup, świadomy swoich słabości, "potrafi współczuć 43 I, 2,3,896 | nie wzbrania wysłuchiwać swoich poddanych, których jak dzieci 44 I, 2,3,926 | Zbawiciela. Życie zakonne w swoich różnych formach zmierza 45 I, 2,3,935 | 935 Chrystus posyła swoich Apostołów i ich następców, 46 I, 2,3,939 | przy pomocy prezbiterów, swoich współpracowników, i diakonów 47 I, 2,3,971 | modlitwach wierni we wszystkich swoich przeciwnościach i potrzebach... 48 I, 2,3,1023| jeszcze przed odzyskaniem swoich ciał i przed Sądem Ostatecznym, 49 I, 2,3,1034| surowością, że "pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego Królestwa 50 I, 2,3,1037| w codziennych modlitwach swoich wiernych Kościół błaga o 51 I, 2,3,1037| potępienia i dołącz do grona swoich wybranych591.~ 52 I, 2,3,1041| być uwielbionym w świętych swoich i okazać się godnym podziwu 53 I, 2,3,1059| przed trybunałem Chrystusa w swoich ciałach i zdadzą sprawę 54 I, 2,3,1059| ciałach i zdadzą sprawę ze swoich czynów"609.~ 55 II, 1,1,1122| 1122 Chrystus posłał swoich Apostołów, by głosili "w 56 II, 1,2,1175| konsekrowanego57; wszyscy wierni według swoich możliwości. "Duszpasterze 57 II, 1,2,1175| to z prezbiterami, czy na swoich zebraniach, czy nawet indywidualnie" 58 II, 1,2,1195| że dokonał zbawienia w swoich uwielbionych członkach. 59 II, 2,1,1249| Matka-Kościół już jak na swoich rozciąga na nich swą miłość 60 II, 2,1,1337| 1337 Chrystus umiłowawszy swoich, do końca ich umiłował. 61 II, 2,1,1337| chcąc oddalić się nigdy od swoich oraz czyniąc ich uczestnikami 62 II, 2,1,1380| postaci miał On opuścić swoich, to chciał dać nam swoją 63 II, 2,1,1383| obecnego w zgromadzeniu swoich wiernych, równocześnie jako 64 II, 2,2,1477| się również do zbawienia swoich braci w jedności Mistycznego 65 II, 2,2,1483| wyspowiadać się indywidualnie ze swoich grzechów, gdy tylko będą 66 II, 2,2,1506| 1506 Chrystus wzywa swoich uczniów, by szli za Nim, 67 II, 2,3,1543| złączony mimo odrębności swoich członków przedziwną więzią 68 II, 2,3,1562| uczynił, za pośrednictwem swoich Apostołów, ich następców, 69 II, 2,3,1567| że biskup uważa ich za swoich współpracowników, synów, 70 II, 2,3,1577| Apostołowie, gdy wybierali swoich współpracowników68, którzy 71 II, 2,3,1595| zależą od nich w wykonywaniu swoich funkcji duszpasterskich; 72 II, 2,3,1631| Kościół wymaga zazwyczaj od swoich wiernych kościelnej formy 73 II, 2,3,1635| a zobowiązaniami wobec swoich wspólnot eklezjalnych. Powinno 74 II, 2,3,1641| wzajemnie, wzajemnego noszenia swoich ciężarów153. Pomaga im, 75 II, 2,3,1652| pierwszymi wychowawcami swoich dzieci166. W tym sensie 76 II, 2,3,1655| przykładu winni być dla dzieci swoich pierwszymi zwiastunami wiary", 77 III, 1,1,1806| wyróżnia się stałą uczciwością swoich myśli i prawością swojego 78 III, 1,1,1822| przykazania74. Umiłowawszy swoich "do końca" (J 13, 1), objawia 79 III, 1,1,1863| Bożego, odrzuca przebaczenie swoich grzechów i zbawienie darowane 80 III, 1,2,1885| swoją wiedzę, mogą bronić swoich praw i wypełniać obowiązki, 81 III, 1,2,1929| by uzyskać posłuszeństwo swoich poddanych. Do Kościoła należy 82 III, 1,3,1949| Jego miłości. Jest stałe w swoich przykazaniach i zarazem 83 III, 1,3,1949| zarazem godne miłości w swoich obietnicach.~ 84 III, 1,3,1955| rozum, jest uniwersalne w swoich przepisach i jego władza 85 III, 1,3,1980| ludzie nie odczytali ich w swoich sercach.~ 86 III, 1,3,2042| materialne Kościoła, każdy według swoich mozliwości.~Wierni mają 87 III, 1,3,2042| obowiązek, każdy według swoich możliwości, dbać o materialne 88 III, 1,3,2044| przyczyniają się stałością swoich przekonań i obyczajów do 89 III, 1,3,2044| i rozwija przez świętość swoich wiernych89, dojdzie do " 90 III, 1,3,2045| 90. Nie zaniedbują jednak swoich ziemskich zadań; wierni 91 III, 2,0,2073| miłować w nas swojego Ojca i swoich braci, naszego Ojca i naszych 92 III, 2,1,2085| na początku lub na końcu swoich przykazań: <<Ja jestem Pan>>" 93 III, 2,1,2185| czasem powinni pamiętać o swoich braciach, którzy mają te 94 III, 2,1,2186| analogiczny obowiązek względem swoich pracowników.~ 95 III, 2,1,2187| szacunku i radości oraz bronić swoich tradycji jako cennego wkładu 96 III, 2,2 | SAMEGO"~Jezus powiedział do swoich uczniów: "Przykazanie nowe 97 III, 2,2,2202| godności. Dla dobra wspólnego swoich członków i społeczności 98 III, 2,2,2208| nie w stanie wypełniać swoich funkcji, inne społeczności 99 III, 2,2,2216| słuchać rozsądnych zarządzeń swoich wychowawców i tych wszystkich, 100 III, 2,2,2216| dzieci będą nadal szanować swoich rodziców. Będą uprzedzać 101 III, 2,2,2222| odpowiedzialni za wychowanie swoich dzieci. Wypełniają odpowiedzialność 102 III, 2,2,2222| przyznać się przed nimi do swoich błędów, będą mogli lepiej 103 III, 2,2,2224| przywilej ewangelizowania swoich dzieci. Możliwie jak najwcześniej 104 III, 2,2,2226| przyczyniają się do wzrostu swoich rodziców w świętości18. 105 III, 2,2,2227| poświęcają oni wychowywaniu swoich dzieci, zaradzaniu ich potrzebom 106 III, 2,2,2228| odpowiedzialni za wychowanie swoich dzieci, mają prawo wybrać 107 III, 2,2,2229| zadania życiowe w zaufaniu do swoich rodziców, chętnie prosząc 108 III, 2,2,2229| czuwać, by nie ograniczać swoich dzieci ani w wyborze zawodu, 109 III, 2,2,2237| podporządkowani władzy, powinni uważać swoich przełożonych za przedstawicieli 110 III, 2,2,2237| który ich ustanowił sługami swoich darów23. "Bądźcie poddani 111 III, 2,2,2241| wolno im będzie bronić praw swoich i współobywateli przed nadużyciami 112 III, 2,2,2243| władze polityczne, by w swoich sądach i decyzjach opierały 113 III, 2,2,2250| Dzieci zobowiązane wobec swoich rodziców do szacunku, wdzięczności, 114 III, 2,2,2251| odpowiedzialni za wychowanie swoich dzieci do wiary, modlitwy 115 III, 2,2,2251| wszystkich cnót. W miarę swoich możliwości mają oni obowiązek 116 III, 2,2,2251| potrzebom materialnym i duchowym swoich dzieci.~ 117 III, 2,2,2252| powinni uszanować powołanie swoich dzieci i sprzyjać mu. Powinni 118 III, 2,2,2268| powodujące głód i śmierć swoich współbraci, spekulanci pośrednio 119 III, 2,2,2285| pobudzają do gniewu... swoich... uczniów"57, lub tych, 120 III, 2,2,2292| swoją celowość i świadomość swoich ograniczeń.~ 121 III, 2,2,2346| ponieważ wybrał nas na swoich przyjaciół91 oddał się nam 122 III, 2,2,2364| skierowanie takich słów do swoich małżonek: "Wziąłem cię w 123 III, 2,2,2367| czasie przyjście na świat swoich dzieci. Powinni więc troszczyć 124 III, 2,2,2371| na świat i wychowywanie swoich dzieci116. Nie jest dozwolone 125 III, 2,2,2386| zobowiązań podjętych wobec swoich dawnych żon i swoich dzieci.~ 126 III, 2,2,2386| wobec swoich dawnych żon i swoich dzieci.~ 127 III, 2,2,2412| trzeba dla zaspokojenia swoich potrzeb i potrzeb innych 128 III, 2,2,2427| wykorzystuje i urzeczywistnia część swoich naturalnych zdolności. Podstawowa 129 III, 2,2,2427| środków na utrzymanie siebie, swoich bliskich i na pomoc wspólnocie 130 III, 2,2,2428| odpowiednio korzystać ze swoich talentów, by przyczyniać 131 III, 2,2,2428| uzyskać sprawiedliwe owoce swoich wysiłków. Powinien czuwać 132 III, 2,2,2442| Jezus Chrystus rozpozna swoich wybranych po tym, co uczynili 133 III, 2,2,2447| istnienia, mimo grzechów wielu swoich członków, nie przestał pracować, 134 III, 2,2,2465| J 16,13). Jezus poucza swoich uczniów o bezwarunkowym 135 III, 2,2,2467| okazywać się prawdziwym w swoich czynach, by mówić prawdę 136 III, 2,2,2467| czynach, by mówić prawdę w swoich słowach, wystrzegając się 137 III, 2,2,2500| Bogiem Stwórcą przez piękno swoich dzieł artystycznych. Sztuka 138 III, 2,2,2504| się okazywać prawdziwym w swoich czynach i mówić to, co prawdziwe 139 III, 2,2,2504| mówić to, co prawdziwe w swoich słowach, wystrzegając się 140 IV, 1,1,2598| jakiej Ojciec oczekiwał od swoich dzieci, zaczyna być wreszcie 141 IV, 1,1,2603| który daje, i daje siebie w swoich darach. Dawca jest cenniejszy 142 IV, 1,1,2604| Łk 22, 42), lecz także w swoich ostatnich słowach na krzyżu, 143 IV, 1,1,2606| przypowieściach. Wreszcie do swoich uczniów, którzy mają być 144 IV, 1,1,2609| zasmucony "niedowiarstwem" swoich bliskich (Mk 6, 6) i "małą 145 IV, 1,1,2609| Mk 6, 6) i "małą wiarą" swoich uczniów (Mt 8, 26), o tyle 146 IV, 1,1,2610| Mt 7, 21). Jezus wzywa swoich uczniów, aby troskę o 147 IV, 1,1,2620| 2621 Jezus uczy swoich uczniów modlić się sercem 148 IV, 1,2,2670| Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich 149 IV, 1,2,2685| za formowanie do modlitwy swoich braci i sióstr w Chrystusie. 150 IV, 1,3,2721| swojego Ojca i uczącego swoich uczniów modlitwy "Ojcze 151 IV, 2,0,2758| modlić się, jak i Jan nauczył swoich uczniów>>" (Łk 11, 1). W 152 IV, 2,0,2760| niebu różne modlitwy według swoich potrzeb, ale zaczynając 153 IV, 2,0,2764| swoim ludzkim sercu potrzeby swoich braci i sióstr oraz objawia 154 IV, 2,0,2766| otrzymał i przeżywał już od swoich początków. Pierwsze wspólnoty 155 IV, 2,0,2772| 2773 W odpowiedzi na prośbę swoich uczniów ("Panie, naucz nas


Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License