Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
lazarzu89 1
lb 2
lectio 2
lecz 153
leczacej 1
leczenia 4
leczenie 1
Frequency    [«  »]
156 smierci
155 swoich
154 którym
153 lecz
152 pan
150 kosciele
150 sw

Katechizm Kosciola katolickiego

IntraText - Concordances

lecz

    Czesc, Dzial, Rozdzial, Numer
1 I, 1,1,38 | możliwości jego zrozumienia, lecz także, "by nawet prawdy 2 I, 1,2,65 | tylko postępowałby błędnie, lecz także obrażałby Boga, nie 3 I, 1,2,67 | ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomoc w pełniejszym przeżywaniu 4 I, 1,2,86 | jest ponad słowem Bożym, lecz jemu służy, nauczając tylko 5 I, 1,2,108 | nie słowa spisanego, lecz i milczącego, ale Słowa 6 I, 1,2,117 | tylko tekst Pisma świętego, lecz także rzeczywistości i wydarzenia, 7 I, 1,3,153 | objawiły mu tego "ciało i krew, lecz Ojciec... który jest w niebie" ( 8 I, 2,1,205 | naszych posłał mnie do was. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie 9 I, 2,1,260 | zostawiła Ciebie samego, lecz abym tam była cała, cała 10 I, 2,1,266 | Syna, inna Ducha Świętego; lecz jedno jest Bóstwo, równa 11 I, 2,1,303 | jest w sercu człowieka, lecz wola Pana się ziści" (Prz 12 I, 2,1,306 | jest to znakiem słabości, lecz wielkości i dobroci Boga 13 I, 2,1,306 | stworzeniom nie tylko istnienie, lecz także godność samodzielnego 14 I, 2,1,309 | przyjmą jeszcze to wezwanie; lecz mogą także - co jest straszną 15 I, 2,1,312 | Józef do swoich braci - lecz Bóg... Wy niegdyś knuliście 16 I, 2,1,364 | człowiekowi gardzić życiem ciała, lecz przeciwnie, powinien on 17 I, 2,1,374 | został stworzony jako dobry, lecz także ukonstytuowany w przyjaźni 18 I, 2,1,416 | Boga nie tylko dla siebie, lecz dla wszystkich ludzi.~ 19 I, 2,1,421 | wprawdzie w niewolę grzechu, lecz został wyzwolony przez Chrystusa 20 I, 2,2,427 | Moja nauka nie jest moja, lecz Tego, który mnie posłał>> ( 21 I, 2,2,440 | przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie 22 I, 2,2,442 | objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w 23 I, 2,2,461 | aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, 24 I, 2,2,467 | przez ich zjednoczenie, lecz właściwości każdej z nich 25 I, 2,2,468 | podmiotowi85, nie tylko cuda, lecz takża cierpienia86, a nawet 26 I, 2,2,488 | Bóg Syna swego" (Ga 4, 4), lecz by "utworzyć Mu ciało"118, 27 I, 2,2,499 | Jej dziewiczej czystości, lecz uświęciło"149. Liturgia 28 I, 2,2,540 | współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim 29 I, 2,2,559 | podstępem czy przemocą, lecz pokorą, która świadczy " 30 I, 2,2,579 | nie tylko co do litery, lecz także co do ducha, była 31 I, 2,2,586 | istotne w Jego nauczaniu350, lecz także zapłacił podatek świątynny, 32 I, 2,2,588 | nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników" (Łk 5, 32). 33 I, 2,2,598 | złe duchy ukrzyżowały Go, lecz to ty wraz z nimi Go ukrzyżowałeś 34 I, 2,2,609 | Mi (życia) nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję" ( 35 I, 2,2,624 | grzechy" (1 Kor 15, 3), lecz także by "zaznał śmierci", 36 I, 2,2,655 | już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich 37 I, 2,2,677 | ze stopniowym rozwojem, lecz przez zwycięstwo Boga nad 38 I, 2,3,700 | na kamiennych tablicach, lecz na żywych tablicach serc" ( 39 I, 2,3,750 | mieszać Boga i Jego dzieł, lecz by wyraźnie przypisać dobroci 40 I, 2,3,781 | wzajemnej między nimi więzi, lecz uczynić z nich lud, który 41 I, 2,3,781 | który nie wedle ciała, lecz dzięki Duchowi zróść się 42 I, 2,3,786 | przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie 43 I, 2,3,789 | zgromadzeniem wokół Chrystusa, lecz jest on zjednoczony w Nim, 44 I, 2,3,795 | uczynił nas chrześcijanami, lecz samym Chrystusem. Czy rozumiecie, 45 I, 2,3,796 | A tak już nie dwoje, lecz jedno ciało" (Mt 19, 6). 46 I, 2,3,811 | posiada ich sam z siebie, lecz Chrystus przez Ducha Świętego 47 I, 2,3,827 | niepokalany>>, nie znał grzechu, lecz przyszedł dla przebłagania 48 I, 2,3,857 | opuszczasz swojej owczarni, lecz przez świętych Apostołów 49 I, 2,3,958 | nie tylko może im pomóc, lecz także sprawia, że staje 50 I, 2,3,969 | tego zbawczego zadania, lecz poprzez wielorakie swoje 51 I, 2,3,970 | pośrednictwa Chrystusowego, lecz ukazuje jego moc. Cały bowiem 52 I, 2,3,981 | ich do nawrócenia i wiary, lecz także udzielając im odpuszczenia 53 I, 2,3,993 | nie jest "Bogiem umarłych, lecz żywych" (Mk 12, 27).~ 54 I, 2,3,999 | duchowe" (1 Kor 15, 44):~Lecz powie ktoś: A jak zmartwychwstają 55 I, 2,3,999 | którym ma się stać potem, lecz zwykłym ziarnem... Zasiewa 56 I, 2,3,1023| sobie coś do oczyszczenia, lecz doznały oczyszczenia po 57 I, 2,3,1046| wzdycha w bólach rodzenia. Lecz nie tylko ono, ale i my 58 I, 2,3,1049| ziemi nie powinno osłabiać, lecz ma raczej pobudzać zapobiegliwość, 59 II, 0,3,1070| celebracji kultu Bożego7, lecz także głoszenia Ewangelii8 60 II, 1,1,1086| przeniósł do Królestwa Ojca, lecz także po to, aby ogłaszane 61 II, 1,1,1123| wiarę nie tylko zakładają, lecz za pomocą słów i rzeczy 62 II, 1,1,1128| go udziela lub przyjmuje, lecz przez moc Bożą"42. W chwili, 63 II, 1,2,1140| czynnościami prywatnymi, lecz kultem Kościoła, będącego << 64 II, 1,2,1176| głosu z modlitwą serca, lecz także troski "o głębsze 65 II, 1,2,1203| łaciński (głównie rzymski, lecz także obrządki pewnych Kościołów 66 II, 1,2,1204| nie niszczyło tych kultur, lecz służyło ich odkupieniu i 67 II, 2,1,1231| o późniejsze nauczanie, lecz także o konieczny rozwój 68 II, 2,1,1265| ze wszystkich grzechów, lecz także czyni neofitę "nowym 69 II, 2,1,1363| wydarzeń z przeszłości, lecz głoszeniem cudów, jakich 70 II, 2,1,1370| się z ofiarą Chrystusa, lecz także ci, którzy już 71 II, 2,1,1375| co ukształtowała natura, lecz co uświęciło błogosławieństwo, 72 II, 2,1,1381| można pojąć nie zmysłami, lecz jedynie przez wiarę, która 73 II, 2,1,1381| powątpiewaj, czy to prawda, lecz raczej przyjmij z wiarą 74 II, 2,1,1405| pozwalającym nam nie umierać, lecz żyć wiecznie w Jezusie Chrystusie" 75 II, 2,2,1430| popiołu", postów i umartwień, lecz nawrócenie serca, pokutę 76 II, 2,2,1443| tylko przebaczał grzechy, lecz także ukazał skutek tego 77 II, 2,2,1460| mógłby się chlubić, 2011 lecz cała nasza "chluba" jest 78 II, 2,2,1466| Spowiednik nie jest panem, lecz sługą Bożego przebaczenia. 79 II, 2,2,1469| powracającego do komunii kościelnej, lecz także ożywia życie Kościoła, 80 II, 2,2,1476| kształt materialnych bogactw, lecz nieskończoną i niewyczerpaną 81 II, 2,2,1478| pomocą chrześcijaninowi, lecz także pobudzić go do czynów 82 II, 2,2,1503| nie tylko moc uzdrawiania, lecz także moc przebaczania grzechów90. 83 II, 2,2,1505| pozwala dotykać się chorym, lecz także bierze na siebie ich 84 II, 2,2,1511| którym wspomina św. Marek105, lecz poleca go wiernym i ogłasza 85 II, 2,3,1553| tylko sługami Chrystusa, lecz także sługami Kościoła. 86 II, 2,3,1569| ręce <<nie dla kapłaństwa, lecz dla posługi>>"52. Przy święceniach 87 II, 2,3,1575| opuszcza On swojej trzody, lecz strzeże jej przez Apostołów, 88 II, 2,3,1589| umrzeć, nie z przerażenia, lecz z miłości...' "Kapłaństwo - 89 II, 2,3,1605| A tak już nie dwoje, lecz jedno ciało" (Mt 19, 6).~ 90 II, 2,3,1643| A tak już nie dwoje, lecz jedno ciało" (Mt 19, 6)156. " 91 II, 2,4,1669| Świętego na sposób sakramentów, lecz przez modlitwę Kościoła 92 III, 1,1,1769| do dobra nie tylko wola, lecz także jego dążenie zmysłowe 93 III, 1,1,1774| tym, aby nie tylko wola, lecz także "serce" kierowało 94 III, 1,1,1775| którego sam sobie nie nakłada, lecz któremu winien być posłuszny 95 III, 1,1,1815| Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed 96 III, 1,1,1824| się z niesprawiedliwości, ~lecz współweseli się z prawdą. ~ 97 III, 1,1,1827| najemnik oczekujący zapłaty, lecz jak syn, który odpowiada 98 III, 1,1,1858| serca95 nie pomniejszają, lecz zwiększają dobrowolny charakter 99 III, 1,1,1861| moralnego w materii ciężkiej, lecz bez pełnego poznania czy 100 III, 1,1,1862| grzechów, nawet lekkich. Lecz tych grzechów, które nazywamy 101 III, 1,1,1863| nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego" ( 102 III, 1,1,1863| Miłosierdzie Boże nie zna granic, lecz ten, kto świadomie odrzuca 103 III, 1,2,1878| dla niej czymś dodanym, lecz jest wymaganiem jej natury. 104 III, 1,2,1882| pozbawiając kompetencji, lecz raczej powinna wspierać 105 III, 1,2,1887| żaden sposób nie eliminuje, lecz, przeciwnie, nakłada obowiązek 106 III, 1,2,1901| sprawowana w sposób despotyczny, lecz działać na rzecz dobra wspólnego 107 III, 1,2,1932| nieprzyjaciela jako osoby, lecz tylko z nienawiścią do zła, 108 III, 1,3,1954| natury istot nierozumnych, lecz dlatego, że rozum, który 109 III, 1,3,1973| się nie do wszystkich rad, lecz tylko do tych, które 110 III, 1,3,1988| odpuszczeniem grzechów, lecz także uświęceniem i odnowieniem 111 III, 2,0,2052| nie zostaje zniesione1, lecz człowiek zostaje zaproszony 112 III, 2,1,2107| rzekomego prawa do błędu32, lecz naturalne prawo osoby ludzkiej 113 III, 2,1,2127| jakimś poszukiwaniem Boga, lecz może również być obojętnością, 114 III, 2,1,2128| Bóg. "On jest wszystkim!", lecz jednocześnie "jest On... 115 III, 2,1,2152| będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi. 116 III, 2,2,2220| przekazywania życia dzieciom, lecz powinna obejmować ich wychowanie 117 III, 2,2,2222| do gniewu waszych dzieci, lecz wychowujcie je, stosując 118 III, 2,2,2229| delikatności nie zabrania im, lecz wprost przeciwnie, zobowiązuje 119 III, 2,2,2274| charakteru leczniczego, lecz zmierzają do wytwarzania 120 III, 2,2,2278| jako cel, ani jako środek, lecz jedynie przewidywana i tolerowana 121 III, 2,2,2286| nie przyszły zgorszenia; lecz biada temu, przez którego 122 III, 2,2,2354| Dotyka na ogół kobiety, lecz także mężczyzn, dzieci i 123 III, 2,2,2360| zjawiskiem czysto biologicznym, lecz dotyczy samej wewnętrznej 124 III, 2,2,2367| nie wypływało z egoizmu, lecz było zgodne ze słuszną wielkodusznością 125 III, 2,2,2367| intencji i oceny motywów, lecz musi być określony w świetle 126 III, 2,2,2370| swego wymiaru i zrozumienia, lecz mają zawsze odniesienie 127 III, 2,2,2413| niewolnika "nie jako niewolnika, lecz... jako brata umiłowanego... 128 III, 2,2,2443| tylko ubóstwo materialne, lecz również liczne formy ubóstwa 129 III, 2,2,2448| sandałów..." (Am 8, 6), lecz zachęca nas do rozpoznania 130 III, 2,2 | będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi" ( 131 III, 2,2,2500| sobie absolutnego celu, lecz jest podporządkowana ostatecznemu 132 IV, 1,1,2571| oszczędzi własnego Syna, lecz wyda Go za nas wszystkich12. 133 IV, 1,1,2604| Ojcze... nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie": 134 IV, 1,1,2604| się stanie": Łk 22, 42), lecz także w swoich ostatnich 135 IV, 1,1,2610| mówieniu "Panie, Panie", lecz na zgodzie serca, by pełnić 136 IV, 1,1,2614| nie tylko przez Chrystusa, lecz także w Nim: "Do tej pory 137 IV, 1,2,2659| wpływ na bieg historii, lecz równie ważne jest przenikanie 138 IV, 1,2,2667| wielomówstwie" (Mt 6, 7), lecz "zatrzymuje słowo i wydaje 139 IV, 1,3,2699| nie zależy od ilości słów, lecz od zapału naszych dusz"2.~ 140 IV, 1,3,2716| charakteru dyskursywnego, lecz niczym iskry, które zapalają 141 IV, 1,3,2735| zanim Go o to poprosimy19, lecz oczekuje naszej prośby, 142 IV, 2,0,2767| któryś jest w niebie, lecz "Ojcze nasz", aby nasza 143 IV, 2,0,2785| nie wyrażamy posiadania, lecz całkowicie nową relację 144 IV, 2,0,2793| miejsca ("przestrzeni"), lecz sposób istnienia; nie oddalenie 145 IV, 2,0,2795| według ciała. Żyją na ziemi, lecz obywatelami nieba48.~ 146 IV, 2,0,2801| niebie" nie oznacza miejsca, lecz majestat Boga i Jego obecność 147 IV, 2,0,2823| wolę: "Nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie" ( 148 IV, 2,0,2824| Twoja" we Mnie lub w was, lecz "na całej ziemi", by został 149 IV, 2,0,2825| się przez wielomówstwo, lecz "spełniając wolę... Ojca, 150 IV, 2,0,2829| do jakiejś bierności87, lecz chce nas wyzwolić od wszelkich 151 IV, 2,0,2832| duchowych nie z przymusu, lecz z miłości, by obfitość u 152 IV, 2,0,2834| samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi 153 IV, 2,0,2834| chleba ani pragnienie wody, lecz głód słuchania słów Pańskich" (


Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License