Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
surowoscia 1
surowymi 1
suwerennosc 1
sw 150
swa 17
swe 15
swego 240
Frequency    [«  »]
153 lecz
152 pan
150 kosciele
150 sw
147 slowo
146 chrzest
146 nad

Katechizm Kosciola katolickiego

IntraText - Concordances

sw

    Czesc, Dzial, Rozdzial, Numer
1 Wstep, 0,0,8 | posługi. Należą do nich: św. Cyryl Jerozolimski i św. 2 Wstep, 0,0,8 | św. Cyryl Jerozolimski i św. Jan Chryzostom, św. Ambroży 3 Wstep, 0,0,8 | Jerozolimski i św. Jan Chryzostom, św. Ambroży i św. Augustyn 4 Wstep, 0,0,8 | Chryzostom, św. Ambroży i św. Augustyn oraz inni Ojcowie, 5 Wstep, 0,0,9 | biskupom i teologom, jak św. Piotr Kanizjusz, św. Karol 6 Wstep, 0,0,9 | jak św. Piotr Kanizjusz, św. Karol Boromeusz, św. Turybiusz 7 Wstep, 0,0,9 | Kanizjusz, św. Karol Boromeusz, św. Turybiusz z Mongrovejo 8 Wstep, 0,0,9 | Turybiusz z Mongrovejo i św. Robert Bellarmin, pociągnął 9 I, 1,2,65 | innych doskonale to wyraża św. Jan od Krzyża, komentując 10 I, 1,2,120 | Testament: Ewangelie według: św. Mateusza, św. Marka, św. 11 I, 1,2,120 | Ewangelie według: św. Mateusza, św. Marka, św. Łukasza, św. 12 I, 1,2,120 | św. Mateusza, św. Marka, św. Łukasza, św. Jana, Dzieje 13 I, 1,2,120 | św. Marka, św. Łukasza, św. Jana, Dzieje Apostolskie, 14 I, 1,2,120 | Dzieje Apostolskie, Listy św. Pawła: do Rzymian, dwa 15 I, 1,2,120 | List do Hebrajczyków, List św. Jakuba, dwa Listy św. Piotra, 16 I, 1,2,120 | List św. Jakuba, dwa Listy św. Piotra, trzy Listy św. 17 I, 1,2,120 | Listy św. Piotra, trzy Listy św. Jana, List św. Judy, Apokalipsa.~ 18 I, 1,2,120 | trzy Listy św. Jana, List św. Judy, Apokalipsa.~Stary 19 I, 1,2,133 | nieznajomością Chrystusa>> (św. Hieronim)"111.~W skrócie~ 20 I, 1,3,153 | 153 Gdy św. Piotr wyznaje, że Jezus 21 I, 1,3,158 | sposób, według powiedzenia św. Augustyna, "wierzę, aby 22 I, 1,3,162 | nieoceniony dar możemy utracić. Św. Paweł ostrzega przed tym 23 I, 1,3,172 | tylko jednego Boga i Ojca45. Św. Ireneusz z Lyonu, świadek 24 I, 2,0,191 | tradycji, o której świadczy już św. Ambroży, wymienia się zazwyczaj 25 I, 2,0,192 | Quicumque8, nazywany symbolem św. Atanazego, wyznania wiary 26 I, 2,1,214 | jest "miłością", jak uczy św. Jan Apostoł (1 J 4, 8).~ 27 I, 2,1,227 | Wyraża to wspaniale modlitwa św. Teresy od Jezusa:~Niech 28 I, 2,1,247 | łacińską i aleksandryjską, św. Leon Wielki, papież, wyznał 29 I, 2,1,293 | stworzył wszystko - wyjaśnia św. Bonawentura - "nie po to, 30 I, 2,1,300 | Dz 17, 28). Według słów św. Augustyna jest On superior 31 I, 2,1,322 | Ojca niebieskiego157, a św. Piotr Apostoł przypomina: " 32 I, 2,1,335 | pamięć niektórych aniołów (św. Michała, św. Gabriela, 33 I, 2,1,335 | niektórych aniołów (św. Michała, św. Gabriela, św. Rafała, Aniołów 34 I, 2,1,335 | Michała, św. Gabriela, św. Rafała, Aniołów Stróżów).~ 35 I, 2,1,347 | służbę Bożą" - mówi Reguła św. Benedykta, wskazując w 36 I, 2,1,367 | duszę od ducha. W ten sposób św. Paweł modli się, aby "nienaruszony 37 I, 2,1,385 | znajdowałem rozwiązania" - mówi św. Augustyn246; jego bolesne 38 I, 2,1,402 | grzech Adama. Stwierdza to św. Paweł: "Przez nieposłuszeństwo 39 I, 2,1,403 | 403 Za św. Pawłem Kościół zawsze nauczał, 40 I, 2,1,406 | szczególności pod wpływem refleksji św. Augustyna przeciw pelagianizmowi, 41 I, 2,1,408 | być określony wyrażeniem św. Jana: "grzech świata" ( 42 I, 2,1,412 | pierwszego człowieka od grzechu? Św. Leon Wielki odpowiada: " 43 I, 2,1,412 | pozbawiła zawiść demona"296. Św. Tomasz z Akwinu mówi: " 44 I, 2,1,412 | większe dobro. Stąd słowa św. Pawła: Błąd! Nie określono 45 I, 2,2,424 | tej wiary, wyznanej przez św. Piotra, Chrystus założył 46 I, 2,2,433 | miejscem obecności Boga16. Gdy św. Paweł mówi o Jezusie, że " 47 I, 2,2,435 | chrześcijan umiera, jak św. Joanna d´Arc, z imieniem " 48 I, 2,2,461 | Opierając się na słowach św. Jana ("Słowo stało się 49 I, 2,2,461 | hymnie przytoczonym przez św. Pawła:~To dążenie niech 50 I, 2,2,466 | Przeciwstawiając się tej herezji, św. Cyryl Aleksandryjski i 51 I, 2,2,469 | liturgia rzymska88. Liturgia św. Jana Chryzostoma głosi 52 I, 2,2,494 | Odkupienia133.~Jak powiada św. Ireneusz, "będąc posłuszną, 53 I, 2,2,496 | naszego.~W ten sposób mówi św. Ignacy Antiocheński (początek 54 I, 2,2,498 | fakt milczenia Ewangelii św. Marka i Listów Nowego Testamentu 55 I, 2,2,498 | Wcielenia do Paschy. Już św. Ignacy Antiocheński świadczy 56 I, 2,2,575 | tych, których Ewangelia św. Jana nazywa "Żydami"317, 57 I, 2,2,575 | wymienionego w Ewangelii św. Marka (12, 34); wiele razy 58 I, 2,2,578 | całość i, jak przypomina św. Jakub: "Choćby ktoś przestrzegał 59 I, 2,2,595 | że w przeddzień Jego męki św. Jan mógł o spierających 60 I, 2,2,595 | 15, 5). W związku z tym św. Jakub może powiedzieć do 61 I, 2,2,595 | Jakub może powiedzieć do św. Pawła: "Widzisz, bracie, 62 I, 2,2,599 | wyjaśnia Żydom w Jerozolimie św. Piotr w swojej pierwszej 63 I, 2,2,601 | ludzi z niewoli grzechu401. Św. Paweł przekazuje w wyznaniu 64 I, 2,2,639 | Testament. Już około 56 r. św. Paweł może napisać do Koryntian: " 65 I, 2,2,646 | w stanie chwały, tak że św. Paweł może powiedzieć o 66 I, 2,2,648 | Synem Bożym" (Rz 1, 3-4). Św. Paweł podkreśla ukazanie 67 I, 2,2,653 | Synem Bożym i samym Bogiem. Św. Paweł mógł oświadczyć Żydom: " 68 I, 2,2,674 | niewierze" (Rz 11, 20) w Jezusa. Św. Piotr mówi do Żydów w Jerozolimie 69 I, 2,2,674 | proroków" (Dz 3, 19-21). Św. Paweł kontynuuje za nim: " 70 I, 2,3,684 | objawieniu Osób Trójcy Świętej. Św. Grzegorz z Nazjanzu, "Teolog", 71 I, 2,3,693 | Apostolskich i Listach, u św. Pawła znajdują się określenia: 72 I, 2,3,693 | 1 Kor 6, 11; 7, 40); u św. Piotra znajduje się określenie: 73 I, 2,3,695 | Chrystusa", według wyrażenia św. Augustyna.~ 74 I, 2,3,772 | Chrystusie" (Ef 1, 10). 518 Św. Paweł nazywa "wielką tajemnicą" ( 75 I, 2,3,772 | Kontemplując w nim tajemnicę, św. Paweł pisze: "Chrystus 76 I, 2,3,795 | osobą mistyczną206.. ~Słowa św. Joanny d'Arc, skierowane 77 I, 2,3,863 | pozostaje, przez następców św. 900 Piotra i Apostołów, 78 I, 2,3,877 | Biskupem Rzymu - następcą św. Piotra i głową kolegium; 79 I, 2,3,879 | Biskupim i jego głową, następcą św. Piotra, oraz w relacji 80 I, 2,3,882 | Biskup Rzymu i następca św. Piotra, jest "trwałym i 81 I, 2,3,936 | Kościoła w Rzymie, następca św. Piotra, "jest głową Kolegium 82 I, 2,3,1011| pragnienie podobne do pragnienia św. Pawła: "Pragnę odejść, 83 II, 0,3,1066| mądrością "postanowienia", które św. Paweł nazywa "tajemniczym 84 II, 1,2,1137| 1137 Apokalipsa św. Jana, którą czytamy w liturgii 85 II, 1,2,1169| sakramentów (Wielkim Sakramentem). Św. Atanazy nazywa Wielkanoc " 86 II, 2,1,1224| 1224 Chociaż chrzest św. Jana był przeznaczony dla 87 II, 2,1,1226| Pięćdziesiątnicy. Istotnie, św. Piotr mówi do tłumu poruszonego 88 II, 2,1,1226| i swój dom" - oświadcza św. Paweł strażnikowi w Filippi. 89 II, 2,1,1227| 1227 Według św. Pawła Apostoła człowiek 90 II, 2,1,1228| przynosi życiodajny skutek23. Św. Augustyn powie o chrzcie: " 91 II, 2,1,1290| sakrament", według wyrażenia św. Cypriana. Obok innych powodów 92 II, 2,1,1308| skuteczną. Przypomina o tym św. Tomasz:~Wiek fizyczny nie 93 II, 2,1,1338| Ewangelie synoptyczne i św. Paweł przekazali nam opis 94 II, 2,1,1338| ustanowienia Eucharystii. Św. Jan ze swej strony przytacza 95 II, 2,1,1345| liturgicznych. Tak pisze św. Justyn około 155 r., wyjaśniając 96 II, 2,1,1375| dokonania tej przemiany. Św. Jan Chryzostom wyjaśnia:~ 97 II, 2,1,1381| tym sakramencie - jak mówi św. Tomasz - <<można pojąć 98 II, 2,1,1381| Stąd odnośnie do słów św. Łukasza (22, 19): <<To 99 II, 2,1,1381| za was będzie wydane>>, św. Cyryl mówi: <<Nie powątpiewaj, 100 II, 2,1,1383| wyobrażeniem Jego Ciała?" - mówi św. Ambroży196, a w innym miejscu: " 101 II, 2,1,1385| wielkiej i świętej chwili. Św. Paweł wzywa nas do rachunku 102 II, 2,1,1386| dusza moja"200. W liturgii św. Jana Chryzostoma wierni 103 II, 2,1,1398| wielkości tego misterium św. Augustyn woła: "O sakramencie 104 II, 2,2,1425| w Chrystusa" (Ga 3, 27). Św. Jan Apostoł przypomina 105 II, 2,2,1429| Świadczy o tym nawrócenie św. Piotra po jego trzykrotnym 106 II, 2,2,1508| wszystkich chorób. I tak św. Paweł musi usłyszeć od 107 II, 2,2,1509| który daje życie wieczne102. Św. Paweł dostrzega jego związek 108 II, 2,2,1510| dla chorych. Mówi o tym św. Jakub: "Choruje ktoś wśród 109 II, 2,2,1511| Testamentu, o którym wspomina św. Marek105, lecz poleca go 110 II, 2,3,1549| Według trafnego wyrażenia św. Ignacego Antiocheńskiego, 111 II, 2,3,1584| Chrystusa78. Mówi o tym z mocą św. Augustyn:~Kto zaś jest 112 II, 2,3,1589| ustanowił ich sakrament. I tak św. Grzegorz z Nazjanzu jako 113 II, 2,3,1594| zwierzchnictwem papieża, następcy św. Piotra.~ 114 III, 1,1,1805| jak za Arystotelesem pisze św. Tomasz61. Nie należy jej 115 III, 1,1,1865| doświadczenie chrześcijańskie za św. Janem Kasjanem i św. Grzegorzem 116 III, 1,1,1865| za św. Janem Kasjanem i św. Grzegorzem Wielkim100. 117 III, 1,3,1962| ono prawem niewoli. Według św. Pawła, jego zadaniem jest 118 III, 1,3,1993| udzielonej przez Ducha Świętego. Św. Augustyn uważa, że "usprawiedliwienie 119 III, 1,3,2002| greckim pojęciem użytym przez św. Pawła, które oznacza przychylność, 120 III, 1,3,2004| odpowiedzi, jakiej udzieliła św. Joanna d'Arc na podchwytliwe 121 III, 2,0,2064| 2065 Od czasów św. Augustyna "dziesięć przykazań" 122 III, 2,0,2065| przykazań ustalony przez św. Augustyna, tradycyjnie 123 III, 2,1,2086| objawia nam swoją miłość. Św. Paweł mówi o "posłuszeństwie 124 III, 2,1,2101| Apostolskie ukazują nam św. Pawła zatroskanego o wypełnienie 125 III, 2,1,2147| nadużywaniu imienia Bożego. Św. Jakub piętnuje tych, którzy " 126 III, 2,1,2153| 2154 Powołując się na św. Pawła72, tradycja Kościoła 127 III, 2,2,2387| pomiędzy nimi małżeństwa133. Św. Paweł piętnuje ten szczególnie 128 III, 2,2,2413| użytkowej lub do źródła zysku. Św. Paweł nakazywał chrześcijańskiemu 129 III, 2,2,2415| zwierzęta tacy święci, jak św. Franciszek z Asyżu czy 130 III, 2,2,2415| Franciszek z Asyżu czy św. Filip Nereusz.~ 131 III, 2,2,2448| braćmi200: ~Kiedy matka św. Róży z Limy201 ganiła 132 III, 2,2,2470| dwuznaczności, za przykładem św. Pawła, wobec swych sędziów. 133 III, 2,2,2514| wskazaniom rozumu ludzkiego. Św. Paweł Apostoł utożsamia 134 IV, 1,1,2581| Zachęcając nas do modlitwy, św. Jakub przypomina postać 135 IV, 1,1,2599| 2600 Ewangelia według św. Łukasza podkreśla działanie 136 IV, 1,1,2603| została przytoczona przez św. Jana46 przed opowiadaniem 137 IV, 1,1,2629| chrześcijańska, ta, którą św. Paweł nazywa jękiem: jękiem 138 IV, 1,1,2631| apostolskiej88. Modlitwa św. Pawła Apostoła objawia 139 IV, 1,1,2637| przedmiotem dziękczynienia. Listy św. Pawła często zaczynają 140 IV, 1,2,2677| w teotokionach, hymnach św. Efrema czy św. Grzegorza 141 IV, 1,2,2677| hymnach św. Efrema czy św. Grzegorza z Nareku tradycja 142 IV, 1,2,2689| doskonałości, powinna - według rady św. Jana od Krzyża - "dobrze 143 IV, 1,3,2708| Co to jest kontemplacja? Św. Teresa odpowiada: "Kontemplacja 144 IV, 1,3,2738| 2739 U św. Pawła ufność ta jest śmiała24, 145 IV, 2,0,2758| modlitwę chrześcijańską. Św. Łukasz podaje krótki jej 146 IV, 2,0,2758| jej tekst (pięć próśb)1, św. Mateusz natomiast wersję 147 IV, 2,0,2758| Kościoła przyjęła tekst św. Mateusza (Mt 6, 9-13):~ 148 IV, 2,0,2761| prośbami modlitwy "Ojcze nasz", św. Augustyn kończy:~Zbadajcie 149 IV, 2,0,2762| została streszczona przez św. Mateusza w Kazaniu na Górze10. 150 IV, 2,0,2818| Trzeba było być w szkole św. Pawła, żeby móc powiedzieć: "


Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License