Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
osobowy 7
osobowym 6
osobowymi164 1
osoby 146
osoby95 1
osoby98 1
osrodek 2
Frequency    [«  »]
146 chrzest
146 nad
146 nawet
146 osoby
146 swietym
145 wedlug
144 ziemi

Katechizm Kosciola katolickiego

IntraText - Concordances

osoby

    Czesc, Dzial, Rozdzial, Numer
1 I, 1,3,154 | godności wiara w to, co inne osoby mówią nam o sobie i swoich 2 I, 1,3,177 | podwójne odniesienie: do osoby i do prawdy; akt wiary odnosi 3 I, 1,3,180 | który odpowiada godności osoby ludzkiej.~ 4 I, 2,1,202 | Syn, i Duch Święty: trzy Osoby, ale jedna istota, jedna 5 I, 2,1,203 | wyraża istotę, tożsamość osoby i sens jej życia. Bóg ma 6 I, 2,1,244 | powrocie do Ojca51. Posłanie Osoby Ducha po uwielbieniu Jezusa52 7 I, 2,1,253 | Trójcę współistotną"65. Osoby Boskie nie dzielą między 8 I, 2,1,254 | 254 Osoby Boskie rzeczywiście różnią 9 I, 2,1,254 | Boskiego Bytu, ponieważ te Osoby rzeczywiście różnią się 10 I, 2,1,255 | 255 Osoby Boskie pozostają we wzajemnych 11 I, 2,1,267 | 267 Osoby Boskie, nierozdzielne w 12 I, 2,1,357 | obraz Boży, posiada godność osoby: nie jest tylko czymś, ale 13 I, 2,1,369 | doskonałej równości jako osoby ludzkie, a z drugiej strony, 14 I, 2,1,372 | równocześnie równi jako osoby ("kość z moich kości...") 15 I, 2,1,376 | cierpieć237. Wewnętrzna harmonia osoby ludzkiej, harmonia między 16 I, 2,1,408 | wpływ, jaki wywierają na osoby sytuacje wspólnotowe i struktury 17 I, 2,2,470 | należy na własność do Boskiej Osoby Syna Bożego, przez którą 18 I, 2,2,480 | człowiekiem w jedności swojej Osoby Boskiej; z tej racji jest 19 I, 2,2,492 | Bardziej niż wszystkie inne osoby stworzone Ojciec napełnił 20 I, 2,2,502 | Racje te dotyczą zarówno Osoby i odkupieńczego posłania 21 I, 2,2,590 | Jedynie Boska tożsamość Osoby Jezusa może usprawiedliwić 22 I, 2,2,616 | Istnienie w Chrystusie Boskiej Osoby Syna, która przekracza i 23 I, 2,2,616 | równocześnie obejmuje wszystkie osoby ludzkie oraz ustanawia Go 24 I, 2,2,646 | wydarzeniami cudownymi, ale osoby cudownie wskrzeszone mocą 25 I, 2,2,648 | w nim równocześnie trzy Osoby Boskie i ukazują swoją własną 26 I, 2,2,650 | Zmartwychwstanie, wychodząc od Boskiej Osoby Chrystusa, która pozostała 27 I, 2,3,711 | które odnosiły się do Jego osoby. Tutaj ograniczymy się jedynie 28 I, 2,3,907 | wspólny pożytek i godność osoby - podawania go do wiadomości 29 I, 2,3,996 | przekonanie, że po śmierci życie osoby ludzkiej trwa w sposób duchowy. 30 II, 1,2,1192| czcimy przedstawione na nich osoby.~ 31 II, 2,1,1231| chrztu w miarę dorastania osoby. Temu celowi powinien służyć 32 II, 2,1,1260| Można przypuszczać, że te osoby zapragnęłyby wyraźnie chrztu, 33 II, 2,3,1603| małżeńskiego. "Szczęście osoby i społeczności ludzkiej 34 II, 2,3,1642| wchodzą wszystkie elementy osoby - impulsy ciała i instynktu, 35 II, 2,3,1650| powinni uczestniczyć jako osoby ochrzczone:~Niech będą zachęcani 36 II, 2,3,1664| jak tego nauczał Chrystus. Osoby rozwiedzione zawierające 37 II, 2,4,1675| wspólnoty i instytucji, osoby i społeczności, wiary i 38 II, 2,4,1675| podkreśla z mocą godność każdej osoby jako dziecka Bożego, odbudowuje 39 III, 1,1 | Rozdział pierwszy~GODNOŚĆ OSOBY LUDZKIEJ~ 40 III, 1,1,1699| 1700 Godność osoby ludzkiej ma podstawę w stworzeniu 41 III, 1,1,1705| moralne świadczy o godności osoby.~ 42 III, 1,1,1729| rozumną, dając mu godność osoby obdarzonej możliwością decydowania 43 III, 1,1,1737| nieodłącznym wymogiem godności osoby ludzkiej, zwłaszcza w dziedzinie 44 III, 1,1,1776| moralne49 obecne we wnętrzu osoby nakazuje jej w odpowiedniej 45 III, 1,1,1779| 1780 Godność osoby ludzkiej zawiera w sobie 46 III, 1,1,1793| prawe sumienie, tym więcej osoby i społeczności ludzkie unikają 47 III, 1,2,1881| możliwości. Rozwija ona zdolności osoby, a zwłaszcza zmysł inicjatywy 48 III, 1,2,1887| duchowych i moralnych zdolności osoby oraz do stałego wymagania 49 III, 1,2,1896| upoważnienie, na mocy którego osoby lub instytucje nadają prawa 50 III, 1,2,1904| jedynie w odniesieniu do osoby ludzkiej:~Zamknięci w sobie 51 III, 1,2,1906| pierwsze, zakłada poszanowanie osoby jako takiej. W imię dobra 52 III, 1,2,1906| podstawowych i niezbywalnych praw osoby ludzkiej. Społeczność powinna 53 III, 1,2,1910| rodziny ludzkiej, obejmującej osoby cieszące się równą godnością 54 III, 1,2,1912| szlachetnym zaangażowaniem się osoby w wymianę społeczną. Jest 55 III, 1,2,1912| nierozłącznie związany z godnością osoby ludzkiej.~ 56 III, 1,2,1913| uczestniczy w dobru drugiej osoby i społeczności przez troskę 57 III, 1,2,1924| popieraniu podstawowych praw osoby; dobrobycie, czyli rozwoju 58 III, 1,2,1925| 1926 Godność osoby ludzkiej zakłada poszukiwanie 59 III, 1,2 | I. Poszanowanie osoby ludzkiej~ 60 III, 1,2,1928| podporządkowane:~W grę wchodzi godność osoby ludzkiej, której obrona 61 III, 1,2,1929| 1930 Poszanowanie osoby ludzkiej pociąga za sobą 62 III, 1,2,1929| moralną39. Bez poszanowania osoby władza może jedynie opierać 63 III, 1,2,1930| 1931 Poszanowanie osoby ludzkiej przejawia się w 64 III, 1,2,1932| nienawiścią do nieprzyjaciela jako osoby, lecz tylko z nienawiścią 65 III, 1,2,1934| odnośnie do podstawowych praw osoby ludzkiej, czy to... ze względu 66 III, 1,2,1936| zachęcają i często zobowiązują osoby do wielkoduszności, życzliwości 67 III, 1,2,1937| społecznej równości, godności osoby ludzkiej oraz pokojowi społecznemu 68 III, 1,2,1943| 1944 Poszanowanie osoby ludzkiej uważa bliźniego 69 III, 1,2,1943| wypływają z wewnętrznej godności osoby.~ 70 III, 1,3,1955| ludzi. Wyraża ono godność osoby i określa podstawę jej fundamentalnych 71 III, 1,3,1977| Boga. Wyraża ono godność osoby ludzkiej i stanowi podstawą 72 III, 1,3,2031| tego fundamentalne prawa osoby ludzkiej i zbawienie człowieka" 73 III, 2,0,2062| skierowane do pojedynczej osoby ("ty"). We wszystkich przykazaniach 74 III, 2,0,2069| prawa, właściwe naturze osoby ludzkiej. Dekalog stanowi 75 III, 2,1,2105| opiera się na samej naturze osoby ludzkiej, której godność 76 III, 2,1,2107| błędu32, lecz naturalne prawo osoby ludzkiej do wolności cywilnej, 77 III, 2,1,2157| święte. Imię jest ikoną osoby. Domaga się szacunku ze 78 III, 2,1,2158| niepowtarzalny charakter każdej osoby naznaczonej Bożym imieniem. " 79 III, 2,2,2202| strukturę. Jej członkami osoby równe w godności. Dla dobra 80 III, 2,2,2207| pomocą młodych i starych, osoby chore lub upośledzone oraz 81 III, 2,2,2207| takiej pomocy. Wtedy inne osoby i rodziny oraz - w sposób 82 III, 2,2,2221| Boże i szanować je jako osoby ludzkie. Wychowują oni swoje 83 III, 2,2,2236| poszanowania podstawowych praw osoby ludzkiej. Powinny w sposób 84 III, 2,2,2244| transcendentnego charakteru osoby ludzkiej. "Kościół... szanuje... 85 III, 2,2,2245| się tego podstawowe prawa osoby lub zbawienie dusz, stosując 86 III, 2,2,2249| 2250 "Szczęście osoby i społeczności ludzkiej 87 III, 2,2,2253| poszanowania podstawowych praw osoby ludzkiej i warunków korzystania 88 III, 2,2,2260| sprzeczności z godnością osoby ludzkiej, ze "złotą zasadą" 89 III, 2,2,2264| odpowiedzialny za życie drugiej osoby, za wspólne dobro rodziny 90 III, 2,2,2266| bardziej odpowiadają godności osoby ludzkiej.~Istotnie dzisiaj, 91 III, 2,2,2268| spowodowania pośrednio śmierci osoby. Prawo moralne zakazuje 92 III, 2,2,2269| powinna mieć przyznane prawa osoby, wśród nich nienaruszalne 93 III, 2,2,2272| prawodawstwa:~"Niezbywalne prawa osoby winny być uznawane i szanowane 94 III, 2,2,2275| 2276 Osoby, których sprawność życiowa 95 III, 2,2,2276| głęboko sprzeczne z godnością osoby ludzkiej i z poszanowaniem 96 III, 2,2,2277| przeciwnym razie - przez osoby uprawnione, zawsze z poszanowaniem 97 III, 2,2,2290| skłaniają do nich.~Poszanowanie osoby i badania naukowe~ 98 III, 2,2,2294| do pogodzenia z godnością osoby, szczególnie jeśli ma ono 99 III, 2,2,2294| bez wyraźnej zgody danej osoby lub osób uprawnionych.~ 100 III, 2,2,2295| przyjęcia, jeśli dawca lub osoby uprawnione nie udzieliły 101 III, 2,2,2296| sprzeczne z poszanowaniem osoby i godności ludzkiej. Bezpośrednio 102 III, 2,2,2297| zgodne ze słusznymi prawami osoby ludzkiej. Przeciwnie - praktyki 103 III, 2,2,2303| na ziemi bez obrony dóbr osoby ludzkiej, swobodnej wymiany 104 III, 2,2,2319| głęboko sprzeczne z godnością osoby i świętością Stwórcy.~ 105 III, 2,2,2323| głęboko sprzeczna z godnością osoby ludzkiej i z poszanowaniem 106 III, 2,2,2331| wpływ na wszystkie sfery osoby ludzkiej w jedności jej 107 III, 2,2,2336| zostaje włączona w relację osoby do osoby, we wzajemny dar 108 III, 2,2,2336| włączona w relację osoby do osoby, we wzajemny dar mężczyzny 109 III, 2,2,2336| obejmuje zatem integralność osoby i integralność daru.~Integralność 110 III, 2,2,2336| integralność daru.~Integralność osoby~ 111 III, 2,2,2337| Integralność ta zapewnia jedność osoby i sprzeciwia się wszelkiemu 112 III, 2,2,2343| zależność między postępem osoby ludzkiej i rozwojem społeczeństwa" 113 III, 2,2,2343| zakłada poszanowanie praw osoby, szczególnie prawa do otrzymywania 114 III, 2,2,2345| jako szkoła daru z własnej osoby. Panowanie nad sobą jest 115 III, 2,2,2348| małżeństwem, czy nie"92. Osoby związane małżeństwem 116 III, 2,2,2352| sprzeczności z godnością osoby ludzkiej i jej płciowości 117 III, 2,2,2354| Prostytucja narusza godność osoby, która oddaje się prostytucji, 118 III, 2,2,2355| przemocą w intymność płciową osoby. Jest naruszeniem sprawiedliwości 119 III, 2,2,2357| skłonności homoseksualne. Osoby takie nie wybierają swej 120 III, 2,2,2357| Powinno się traktować je te osoby z szacunkiem, współczuciem 121 III, 2,2,2357| niesłusznej dyskryminacji. Osoby te wezwane do wypełniania 122 III, 2,2,2358| 2359 Osoby homoseksualne wezwane 123 III, 2,2,2360| samej wewnętrznej istoty osoby ludzkiej jako takiej. Urzeczywistnia 124 III, 2,2,2367| uwzględniających naturę osoby ludzkiej i jej czynów, które 125 III, 2,2,2369| sobą pogodzić, koncepcji osoby i płciowości ludzkiej114.~ 126 III, 2,2,2375| rodzicielstwa wskutek interwencji osoby spoza małżeństwa (oddawanie 127 III, 2,2,2376| być aktem, w którym dwie osoby oddają się sobie nawzajem. " 128 III, 2,2,2376| pochodzeniem i przeznaczeniem osoby ludzkiej. Tego rodzaju panowanie 129 III, 2,2,2376| rodzicielstwo zgodne z godnością osoby ludzkiej"121.~ 130 III, 2,2,2389| oznaczać związek, w którym osoby nie podejmują zobowiązań 131 III, 2,2,2389| w odniesieniu do drugiej osoby, do samej siebie lub do 132 III, 2,2,2419| się tego podstawowe prawa osoby lub zbawienie dusz"152. 133 III, 2,2,2422| jest sprzeczny z naturą osoby ludzkiej i jej czynów155.~ 134 III, 2,2,2423| praktyka, która sprowadza osoby jedynie do tego, by były 135 III, 2,2,2457| się tego podstawowe prawa osoby lub zbawienie dusz. Troszczy 136 III, 2,2,2460| rozwijać zdolność każdej osoby do odpowiedzi na jej powołanie, 137 III, 2,2,2475| przyczyniają się do skazania osoby niewinnej, do uniewinnienia 138 III, 2,2,2475| niewinnej, do uniewinnienia osoby winnej lub też do zwiększenia 139 III, 2,2,2491| prywatnego życia innych ludzi. Osoby odpowiedzialne za przekaz 140 III, 2,2,2496| tytułu wykonywanego zawodu osoby odpowiedzialne za prasę 141 III, 2,2,2520| Wstydliwość chroni intymność osoby. Polega ona na odmowie odsłaniania 142 III, 2,2,2523| z dojrzewaniem sumienia osoby. Uczyć dzieci i młodzież 143 III, 2,2,2523| budzić w nich poszanowanie osoby ludzkiej.~ 144 III, 2,2,2532| Wstydliwość strzeże intymności osoby.~~ 145 III, 2,2,2534| jest własnością drugiej osoby lub jej się należy.~ 146 IV, 1,2,2689| kierownictwo duchowe). Osoby, które zostały obdarzone


Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License