Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
prawdomównosci 3
prawdomównoscia 1
prawdomówny 1
prawdy 140
prawdy17 1
prawdy18 1
prawdy57 1
Frequency    [«  »]
143 8
143 których
142 dzieci
140 prawdy
139 bozy
139 której
139 ono

Katechizm Kosciola katolickiego

IntraText - Concordances

prawdy

    Czesc, Dzial, Rozdzial, Numer
1 Wstep | zbawieni i doszli do poznania prawdy" (1 Tm 2, 3-4). "Nie dano 2 I, 1,1,27 | zachowuje, a żyje w pełni prawdy, gdy dobrowolnie uznaje 3 I, 1,1,37 | praktyce na liczne przeszkody. Prawdy dotyczące Boga oraz relacji 4 I, 1,1,38 | zrozumienia, lecz także, "by nawet prawdy religijne i moralne, które 5 I, 1,2,74 | zbawieni i doszli do poznania prawdy" (1 Tm 2, 4), czyli Chrystusa 6 I, 1,2,75 | wszystkim, jako źródło wszelkiej prawdy zbawiennej i normy moralnej, 7 I, 1,2,81 | następcom, by oświeceni Duchem Prawdy, wiernie je w swym nauczaniu 8 I, 1,2,88 | przylgnięcia przez wiarę przedkłada prawdy zawarte w Objawieniu Bożym 9 I, 1,2,88 | proponuje w sposób definitywny prawdy, które mają z nimi konieczny 10 I, 1,2,91 | zrozumieniu i przekazywaniu prawdy objawionej. Otrzymali oni 11 I, 1,2,93 | podtrzymywanemu przez Ducha Prawdy, Lud Boży pod przewodem 12 I, 1,2,94 | coraz głębszego poznania prawdy objawionej"61;~- przez głębokie 13 I, 1,2,94 | otrzymali niezawodny charyzmat prawdy"64.~ 14 I, 1,2,105 | Autorem Pisma świętego. "Prawdy przez Boga objawione, które 15 I, 1,2,107 | Księgi natchnione nauczają prawdy. "Ponieważ wszystko, co 16 I, 1,2,107 | wiernie i bez błędu uczą prawdy, jaka z woli Bożej miała 17 I, 1,2,126 | Jezusa oraz światłem Ducha Prawdy oświeceni".~3. Spisanie 18 I, 1,2,136 | pisma bezbłędnie nauczają prawdy zbawczej114.~ 19 I, 1,3,150 | dobrowolnym uznaniem całej prawdy, którą Bóg objawił. Jako 20 I, 1,3,150 | człowieka do Boga i uznanie prawdy, którą On objawił, wiara 21 I, 1,3,156 | wiary nie jest fakt, że prawdy objawione okazują się prawdziwe 22 I, 1,3,157 | może kłamać. Oczywiście, prawdy objawione mogą wydawać się 23 I, 1,3,171 | jest "filarem i podporą prawdy" (1 Tm 3, 15), zachowuje 24 I, 1,3,177 | odniesienie: do osoby i do prawdy; akt wiary odnosi się do 25 I, 1,3,177 | akt wiary odnosi się do prawdy przez zaufanie osobie, która 26 I, 2,0,189 | Ducha Świętego" (Mt 28, 19), prawdy wiary wyznawane podczas 27 I, 2,0,191 | Credo nazwano artykułami te prawdy, w które szczególnie i w 28 I, 2,1,243 | wszystkiego50 i prowadzić "do całej prawdy" (J 16, 13). W ten sposób 29 I, 2,1,286 | w poprawnym poznaniu tej prawdy: "Przez wiarę poznajemy, 30 I, 2,1,288 | 288 Objawienie prawdy o stworzeniu jest więc nieodłączne 31 I, 2,1,289 | uroczystym charakterem wyrażały prawdy o stworzeniu, jego początku 32 I, 2,1,289 | powołaniu człowieka, a w końcu prawdy o dramacie grzechu i nadziei 33 I, 2,1,299 | musiał wielokrotnie bronić prawdy o dobroci stworzenia, w 34 I, 2,2,423 | otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy... Z Jego pełności wszyscyśmy 35 I, 2,2,445 | otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy" (J 1,14).~ 36 I, 2,2,464 | Kościół musiał bronić tej prawdy wiary i wyjaśniać w pierwszych 37 I, 2,2,651 | czego nauczał. Wszystkie prawdy, nawet najbardziej niedostępne 38 I, 2,2,675 | problemów za cenę odstępstwa od prawdy. Największym oszustwem religijnym 39 I, 2,3,687 | przyjęcia Go w wierze. Duch Prawdy, który "odsłania" nam Chrystusa, 40 I, 2,3,692 | nazywa Ducha Świętego "Duchem Prawdy" (J 16,13).~ 41 I, 2,3,719 | 1, 23)68. Dzięki Duchowi Prawdy "przychodzi on na świadectwo, 42 I, 2,3,729 | obietnicy danej ojcom85. Duch Prawdy, inny Paraklet, zostanie 43 I, 2,3,729 | doprowadzi nas do całej prawdy i uwielbi Chrystusa; przekona 44 I, 2,3,819 | pierwiastki uświęcenia i prawdy"245 istnieją poza widzialnymi 45 I, 2,3,819 | pochodzi z pełni łaski i prawdy, jaką Chrystus powierzył 46 I, 2,3,851 | zbawieni i doszli do poznania prawdy" (1 Tm 2, 4). Bóg pragnie , 47 I, 2,3,851 | wszystkich przez poznanie prawdy. Zbawienie znajduje się 48 I, 2,3,851 | posłuszni natchnieniom Ducha Prawdy, znajdują się już na drodze 49 I, 2,3,856 | poznawać "cokolwiek... z prawdy i łaski znajdowało się już 50 I, 2,3,870 | pierwiastki uświęcenia i prawdy"353.~ 51 I, 2,3,976 | przypomnieć niektóre podstawowe prawdy.)~ 52 I, 2,3,1063| znajdujemy wyrażenie "Bóg prawdy" (dosłownie: "Bóg Amen"), 53 I, 2,3,1063| błogosławieństwo przez Boga prawdy" (Iz 65,16). Nasz Pan często 54 II, 1,1,1094| starotestamentalnych w Duchu Prawdy, wychodząc od Chrystusa11. 55 II, 1,1,1117| który prowadzi go "do całej prawdy" (J 16, 13), stopniowo rozpoznawał 56 II, 2,1,1260| Chrystusa i Jego Kościoła, szuka prawdy i pełni wolę Bożą, na tyle, 57 II, 2,2,1425| oszukujemy i nie ma w nas prawdy" (1 J I, 8). Sam Pan nauczył 58 II, 2,3,1548| odkupieńczej ofiary, Nauczyciel Prawdy. To właśnie wyraża Kościół, 59 II, 2,3,1587| pełnić posługę Twego słowa prawdy, składać Ci dary i ofiary 60 II, 2,3,1589| jest kapłan? Jest] obrońcą prawdy, wznosi się z aniołami, 61 III, 0,4,1696| grzesznika nie może poznać prawdy o samym sobie, która jest 62 III, 0,4,1696| przebaczenia nie mógłby tej prawdy przyjąć;~- katechezą o ludzkich 63 III, 1,1,1741| gdy odpowiada ona zmysłowi prawdy i dobra, jaki Bóg złożył 64 III, 1,1,1776| Świadczy ono o autorytecie prawdy odnoszącej się do najwyższego 65 III, 1,1,1780| nim świadkiem uniwersalnej prawdy o dobru, a zarazem o złu 66 III, 1,1,1790| niewiele dba o poszukiwanie prawdy i dobra, a sumienie z nawyku 67 III, 1,1,1846| oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeżeli wyznajemy nasze 68 III, 1,1,1847| sprawdzianem działania Ducha Prawdy wewnątrz człowieka, równocześnie 69 III, 1,1,1847| pewnością Odkupienia. Duch Prawdy jest Pocieszycielem86. ~ 70 III, 1,2,1885| współdziałając ze światłem prawdy, przekazują sobie wzajemnie 71 III, 1,3,1959| potrzebuje łaski i objawienia, by prawdy religijne i moralne mogły 72 III, 1,3,2001| On w człowieku pragnienie prawdy i dobra, które jedynie On 73 III, 1,3,2031| Kościół, "filar i podpora prawdy" (1 Tm 3,15), otrzymał od 74 III, 1,3,2031| zwiastowania zbawiennej prawdy"72. "Kościołowi przysługuje 75 III, 1,3,2034| moralnością, bez których zbawcze prawdy wiary nie mogą być strzeżone, 76 III, 1,3,2036| wiernym jako droga życia i prawdy. Wierni mają więc prawo78, 77 III, 1,3,2043| ukazania ludziom mocy jego prawdy i oddziaływania. "Sam przykład 78 III, 1,3,2045| Królestwa sprawiedliwości, prawdy i pokoju"90. Nie zaniedbują 79 III, 1,3,2049| nauczyciele głoszą Ludowi Bożemu prawdy wiary, w które powinien 80 III, 1,3,2050| moralnością, bez których zbawcze prawdy wiary nie mogą być strzeżone, 81 III, 2,0,2062| i do zgody z bliźnim... Prawdy te trwają niezmiennie również 82 III, 2,1,2084| Objawienie powołania człowieka i prawdy o nim wiąże się z objawieniem 83 III, 2,1,2088| Niewiara jest lekceważeniem prawdy objawionej lub dobrowolną 84 III, 2,1,2103| obowiązani szukać prawdy, zwłaszcza w sprawach dotyczących 85 III, 2,1,2103| odbijają promień owej Prawdy, oświecającej wszystkich 86 III, 2,1,2104| każdym człowieku umiłowania prawdy i dobra. Wymaga on od nich, 87 III, 2,1,2105| dobrowolnie przylgnąć do prawdy Bożej przekraczającej porządek 88 III, 2,1,2105| wypełniają obowiązku szukania prawdy i trwania przy niej"29.~ 89 III, 2,1,2150| Pan - jest normą wszelkiej prawdy. Słowo ludzkie jest albo 90 III, 2,1,2150| odniesienie słowa ludzkiego do prawdy Bożej. Krzywoprzysięstwo 91 III, 2,1,2152| obecność Boga oraz Jego prawdy powinna być czczona w każdym 92 III, 2,1,2153| imienia Bożego na świadka prawdy, może być składana tylko 93 III, 2,1,2163| stworzenie, chyba tylko w wypadku prawdy, konieczności i z uszanowaniem" 94 III, 2,1,2184| oraz zdrowia.~Umiłowanie prawdy szuka czasu wolnego, a potrzeba 95 III, 2,2,2238| dobra społeczeństwa w duchu prawdy, sprawiedliwości, solidarności 96 III, 2,2,2243| na inspiracji płynącej z prawdy o Bogu i o człowieku:~Społeczeństwa, 97 III, 2,2,2254| budowaniu społeczeństwa w duchu prawdy, sprawiedliwości, solidarności 98 III, 2,2,2369| sfałszowanie wewnętrznej prawdy miłości małżeńskiej, powołanej 99 III, 2,2,2418| Ewangelii pełne objawienie prawdy o człowieku. Pełniąc misję 100 III, 2,2,2463| przykazanie zabrania fałszowania prawdy w relacjach z drugim człowiekiem. 101 III, 2,2,2463| który jest prawdą i chce prawdy. Wykroczenia przeciw prawdzie - 102 III, 2,2,2464| Bóg jest źródłem wszelkiej prawdy. Jego słowo jest prawdą204. 103 III, 2,2,2465| w pełni. "Pełen łaski i prawdy" (J 1, 14), jest On "światłością 104 III, 2,2,2465| Jezusem oznacza żyć "Duchem Prawdy", którego Ojciec posyła 105 III, 2,2,2465| który prowadzi "do całej prawdy" (J 16,13). Jezus poucza 106 III, 2,2,2465| bezwarunkowym umiłowaniu prawdy: "Niech wasza mowa będzie: 107 III, 2,2,2466| obowiązani moralnie do szukania prawdy, przede wszystkim w dziedzinie 108 III, 2,2,2466| życie układać według wymagań prawdy"211.~ 109 III, 2,2,2468| gdyby nie przekazywali sobie prawdy"212. Cnota prawdy oddaje 110 III, 2,2,2468| sobie prawdy"212. Cnota prawdy oddaje sprawiedliwie drugiemu 111 III, 2,2,2473| Stanowią one świadectwo prawdy, zapisane krwawymi literami:~ 112 III, 2,2,2481| macie diabła za ojca... prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi 113 III, 2,2,2483| kłamstwa mierzy się naturą prawdy, którą ono zniekształca, 114 III, 2,2,2484| tych, których odwraca od prawdy.~ 115 III, 2,2 | IV. Poszanowanie prawdy~ 116 III, 2,2,2487| 2488 Prawo do ujawniania prawdy nie jest bezwarunkowe. Każdy 117 III, 2,2,2488| 2489 Miłość i poszanowanie prawdy powinny kierować odpowiedzią 118 III, 2,2,2488| informację lub ujawnienie prawdy. Dobro i bezpieczeństwo 119 III, 2,2,2488| zobowiązany do ujawniania prawdy temu, kto nie ma prawa jej 120 III, 2,2,2490| jedynie przez ujawnienie prawdy. Informacje prywatne, przynoszące 121 III, 2,2,2498| systematycznego fałszowania prawdy. Za pomocą środków społecznego 122 III, 2,2,2499| się człowiekowi w słowach prawdy, objawia mu się w uniwersalnym 123 III, 2,2,2500| jakim czerpie natchnienie z prawdy i umiłowania stworzeń. Podobnie 124 III, 2,2,2501| niewidzialnego, najwyższego piękna Prawdy i Miłości, objawionego w 125 III, 2,2,2507| bliźniego, który ma prawo do prawdy.~ 126 III, 2,2,2517| płciowej243, umiłowania prawdy i prawowierności w wierze244. 127 III, 2,2,2517| Wierni powinni wyznawać prawdy Symbolu wiary, "ażeby wierząc, 128 III, 2,2,2525| obejmowało poszanowanie prawdy, przymioty serca oraz moralną 129 IV, 1,0,2562| wewnętrznych dążeń. Jest miejscem prawdy, w którym wybieramy życie 130 IV, 1,1,2614| nami był na zawsze - Ducha Prawdy" (J 14, 16-17). Ta nowość 131 IV, 1,1,2624| Kościołowi, prowadzi go do całej Prawdy i inspiruje nowe sformułowania, 132 IV, 1,2,2670| Duchu Pocieszycielu, Duchu Prawdy, wszędzie obecny i napełniający 133 IV, 1,3,2705| rozeznawać. Chodzi o czynienie prawdy, by dojść do Światła: "Panie, 134 IV, 1,3,2714| wszystko w świetle Jego prawdy i Jego współczucia dla wszystkich 135 IV, 1,3,2726| i wygodnictwo, kryteria prawdy, dobra i piękna (tymczasem 136 IV, 1,3,2731| i znowu jest to chwila prawdy serca i wyboru miłości. 137 IV, 1,3,2736| zazdrosny", co jest znakiem prawdy Jego miłości. Wejdźmy w 138 IV, 1,3,2741| oświecające i ożywiające prawdy dotyczące modlitwy:~ 139 IV, 2,0,2821| zbawieni i doszli do poznania prawdy" (1 Tm 2, 4). "On jest cierpliwy... 140 IV, 2,0,2826| Jego woli:~Nie naruszając prawdy, możemy w taki sposób przetłumaczyć


Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License