Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
które 554
którego 186
któregos 1
której 139
któremu 24
który 738
których 143
Frequency    [«  »]
142 dzieci
140 prawdy
139 bozy
139 której
139 ono
137 wszyscy
136 ludzkiej

Katechizm Kosciola katolickiego

IntraText - Concordances

której

    Czesc, Dzial, Rozdzial, Numer
1 I, 1,2,51 | tajemnicę woli swojej, dzięki której przez Chrystusa, Słowo Wcielone, 2 I, 1,2,78 | tej życiodajnej Tradycji, której bogactwa przelewają się 3 I, 1,2,83 | 83 Tradycja apostolska, o której tu mówimy, pochodzi od Apostołów 4 I, 1,2,111 | ważna niż poprzednia, bez której Pismo święte byłoby martwą 5 I, 2,0,191 | starożytnej tradycji, o której świadczy już św. Ambroży, 6 I, 2,1,248 | z Nim "jedyną zasadą, od której pochodzi Duch Święty"62. 7 I, 2,1,293 | 293 Podstawowa prawda, której Pismo święte i Tradycja 8 I, 2,1,302 | ma dopiero osiągnąć i do której Bóg je przeznaczył. Bożą 9 I, 2,1,319 | udzielić jej. Chwałą, dla której Bóg stworzył stworzenia, 10 I, 2,1,356 | niepojętej miłości, dzięki której dostrzegłeś Twe stworzenie 11 I, 2,1,372 | ich do wspólnoty osób, w której jedno może być "pomocą" 12 I, 2,1,387 | jest nadużyciem wolności, której Bóg udzielił osobom stworzonym, 13 I, 2,1,400 | sprawiedliwości harmonia, w której żyli, została zniszczona; 14 I, 2,1,400 | człowiek "wróci do ziemi, z której został wzięty"272. Śmierć 15 I, 2,1,404 | pierworodnego jest jednak tajemnicą, której nie możemy w pełni zrozumieć. 16 I, 2,2,460 | Taka jest racja, dla której Słowo stało się człowiekiem, 17 I, 2,2,533 | Nazaret jest szkołą, w której zaczyna się pojmować życie 18 I, 2,2,539 | uprzedza zwycięstwo męki, w której Jezus okazał najwyższe posłuszeństwo 19 I, 2,2,585 | tej wspaniałej budowli, z której nie pozostanie nawet kamień 20 I, 2,2,586 | nastawiony do Świątyni349, w której wygłosił to, co istotne 21 I, 2,2,593 | zbawienia w nową epokę, w której Jego Ciało będzie ostateczną 22 I, 2,2,618 | nie ma innej drabiny, po której można by dostać się do nieba453.~ 23 I, 2,2,624 | Jego ciała między chwilą, w której oddał ducha na krzyżu, i 24 I, 2,2,624 | ducha na krzyżu, i chwilą, w której zmartwychwstał. Ten stan 25 I, 2,2,633 | 633 Krainę zmarłych, do której zstąpił Chrystus po śmierci, 26 I, 2,2,644 | bezpodstawna hipoteza, według której Zmartwychwstanie byłoby " 27 I, 2,2,677 | ostateczną Paschę, w której podąży za swoim Panem w 28 I, 2,3,688 | natchnął;~- w Tradycji, której zawsze aktualnymi świadkami 29 I, 2,3,688 | liturgii sakramentalnej, w której przez jej słowa i symbole 30 I, 2,3,688 | Chrystusem;~- w modlitwie, w której wstawia się za nami;~- w 31 I, 2,3,705 | ekonomię zbawienia, na końcu której sam Syn przyjmie "obraz" 32 I, 2,3,729 | gdy nadeszła godzina, w której Jezus miał być uwielbiony, 33 I, 2,3,730 | ręce Ojca87 w tej chwili, w której przez swoją Śmierć staje 34 I, 2,3,754 | Kościół jest owczarnią, której jedyną i konieczną bramą 35 I, 2,3,754 | Chrystus109 Jest trzodą, której sam Bóg zapowiedział, że 36 I, 2,3,754 | będzie jej pasterzem110, i której owce, chociaż rządzone przez 37 I, 2,3,761 | zaczyna się w chwili, w której grzech niszczy jedność ludzi 38 I, 2,3,773 | wielkiej tajemnicy>>, w której Oblubienica odpowiada darem 39 I, 2,3,796 | którą Chrystus umiłował, dla której wydał się, "aby uświęcić" ( 40 I, 2,3,797 | niewidzialną przyczyną, której należy przypisać utrzymywanie 41 I, 2,3,820 | umacniać i doskonalić jedność, której Chrystus pragnie dla niego. 42 I, 2,3,826 | jest duszą świętości, do której wszyscy powołani, "kieruje 43 I, 2,3,829 | osiąga doskonałość, dzięki której istnieje nieskalany i bez 44 I, 2,3,830 | pełnię środków zbawienia"280, której On chciał mu udzielić: poprawne 45 I, 2,3,848 | własnej winy, do wiary, <<bez której niepodobna podobać się Bogu>> ( 46 I, 2,3,852 | siebie do śmierci, z której przez zmartwychwstanie swoje 47 I, 2,3,861 | czuwanie nad całą trzodą, w której Duch Święty ich umieścił, 48 I, 2,3,866 | na jedną nadzieję350, u której kresu zostaną przezwyciężone 49 I, 2,3,875 | Capitis. Władzę, dzięki której posłani przez Chrystusa 50 I, 2,3,915 | Doskonałość miłości, do której powołani wszyscy wierni, 51 I, 2,3,941 | powołanie do świętości, do której wezwani wszyscy ochrzczeni.~ 52 I, 2,3,971 | imieniem Bożej Rodzicielki, pod której obronę uciekają się w modlitwach 53 I, 2,3,982 | winy, nawet najcięższej, której nie mógłby odpuścić Kościół 54 I, 2,3,1008| grzechu543. "Śmierć cielesna, od której człowiek byłby wolny, gdyby 55 I, 2,3,1014| naszą, śmierć cielesną, ~której żaden człowiek żywy uniknąć 56 I, 2,3,1018| podlegać śmierci cielesnej, "od której byłby wolny, gdyby nie był 57 I, 2,3,1032| praktyce modlitwy za zmarłych, której mówi już Pismo święte: " 58 I, 2,3,1038| Ostateczny. Będzie to "godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają 59 I, 2,3,1045| przez Boga od stworzenia, a której Kościół pielgrzymujący był " 60 I, 2,3,1045| Wizja uszczęśliwiająca, w której Bóg ukaże się w sposób niezgłębiony 61 I, 2,3,1049| aby uprawiać ziemię, na której wzrasta ciało nowej rodziny 62 II, 1,1,1078| Boską, która daje życie i której źródłem jest Ojciec. Jego 63 II, 1,1,1105| modlitwą wstawienniczą, w której kapłan prosi Ojca o posłanie 64 II, 1,1,1132| jako wspólnota kapłańska, której strukturę tworzy kapłaństwo 65 II, 1,2,1165| dzisiaj" niby echo modlitwy, której nauczył go jego Pan38, i 66 II, 1,2,1169| Tajemnica Zmartwychwstania, w której Chrystus unicestwił śmierć, 67 II, 1,2,1174| modlitwą Kościoła"53, w której wierni (duchowni, zakonnicy, 68 II, 1,2,1177| sposób lectio divina, podczas której słowo Boże jest czytane 69 II, 1,2,1179| jest duchową świątynią, z której tryska źródło wody żywej. 70 II, 2,0,1211| tworzą pewną strukturę, w której każdy z nich ma swoje żywotne 71 II, 2,1,1214| katechumena w śmierci Chrystusa, z której powstaje przez zmartwychwstanie 72 II, 2,1,1237| może wyznać wiarę Kościoła, której zostanie "powierzony" przez 73 II, 2,1,1308| doskonałość wieku duchowego, o której mówi Księga Mądrości (4, 74 II, 2,1,1323| miłości, ucztę paschalną, w której pożywamy Chrystusa, w której 75 II, 2,1,1323| której pożywamy Chrystusa, w której dusza napełnia się łaską 76 II, 2,1,1331| świętych obcowania), o której mówi Symbol Apostolski. 77 II, 2,1,1332| świętą, ponieważ liturgia, w której dokonuje się misterium zbawienia, 78 II, 2,1,1364| jest ofiara krzyżowa, w której <<na Paschę naszą ofiarowany 79 II, 2,1,1382| nierozdzielnie pamiątką ofiarną, w której przedłuża się ofiara Krzyża, 80 II, 2,1,1387| i radości tej chwili, w której Chrystus staje się naszym 81 II, 2,1,1402| datur - "O święta Uczto, na której przyjmujemy Chrystusa, odnawiamy 82 II, 2,1,1405| nowe niebo i nową ziemię, w której zamieszka sprawiedliwość227, 83 II, 2,2,1439| przypowieści o synu marnotrawnym, w której centralne miejsce zajmuje " 84 II, 2,2,1439| ojcowskiego; ostateczna nędza, w której znalazł się syn po roztrwonieniu 85 II, 2,2,1442| Chrystus władzy apostolskiej, której została zlecona "posługa 86 II, 2,2,1443| wspólnoty Ludu Bożego, od której oddalili się przez grzech, 87 II, 2,2,1482| celebracji wspólnotowej, podczas której uczestnicy wspólnie przygotowują 88 II, 2,3,1563| uczestniczy we władzy, mocą której sam Chrystus Ciało swoje 89 II, 2,3,1566| uczcie eucharystycznej, w której działając w zastępstwie ( 90 II, 2,3,1568| szczególnie zaś w diecezji, której służbie oddani pod zwierzchnictwem 91 II, 2,3,1570| pieczęcią ("charakterem"), której nikt nie może usunąć. Upodabnia 92 II, 2,3,1573| dostosowanych do posługi, do której kandydat jest wyświęcany59.~ 93 II, 2,3,1608| potrzebują pomocy łaski, której Bóg w swoim nieskończonym 94 II, 2,3,1608| jedności ich życia, dla której Bóg stworzył ich "na początku".~ 95 II, 2,3,1611| potężnej jak śmierć", miłości, której "wody wielkie nie zdołają 96 II, 2,3,1624| źródłem ich miłości, mocą, w której będzie odnawiać się ich 97 II, 2,4,1667| Zawierają one zawsze modlitwę, której często towarzyszy jakiś 98 II, 2,4,1672| choroba, zwłaszcza psychiczna, której leczenie wymaga wiedzy medycznej. 99 III, 1,1,1808| miłość (dzięki umiarkowaniu), której żadne nieszczęście nie złamie ( 100 III, 1,1,1813| cnotą teologalną, dzięki której wierzymy w Boga i w to wszystko, 101 III, 1,1,1816| cnotą teologalną, dzięki której pragniemy jako naszego szczęścia 102 III, 1,1,1821| cnotą teologalną, dzięki której miłujemy Boga nade wszystko 103 III, 1,1,1873| Niszczy on w nas miłość, bez której jest niemożliwe szczęście 104 III, 1,1,1874| się naprawić przez miłość, której pozwala w nas trwać.~ 105 III, 1,2,1898| 1899 Władza, której domaga się porządek moralny, 106 III, 1,2,1928| godność osoby ludzkiej, której obrona i rozwój zostały 107 III, 1,2,1928| powierzone przez Stwórcę i której dłużnikami w sposób ścisły 108 III, 1,2,1935| lub moralnymi, wymianą, z której każdy mógł korzystać, oraz 109 III, 1,3,2041| celebracji Eucharystii, na której gromadzi się wspólnota chrześcijańska, 110 III, 2,0,2078| stanowi organiczną jedność, w której każde jego "słowo", czyli " 111 III, 2,1,2082| kolei odpowiedź miłości, do której udzielenia wobec Boga jest 112 III, 2,1,2105| naturze osoby ludzkiej, której godność pozwala jej dobrowolnie 113 III, 2,1,2120| chcącemu nabyć władzę duchową, której działanie widział w Apostołach, 114 III, 2,1,2151| przysięgą składa obietnicę, której nie ma zamiaru dotrzymać, 115 III, 2,1,2176| Kościoła. "Niedziela, w czasie której jest celebrowane Misterium 116 III, 2,2,2206| naturalną społecznością, w której mężczyzna i kobieta wezwani 117 III, 2,2,2206| Rodzina jest wspólnotą, w której od dzieciństwa można nauczyć 118 III, 2,2,2224| dzieci w tajemnice wiary, której dla nich "pierwszymi 119 III, 2,2,2263| natomiast samoobrona, w której ktoś w sposób umiarkowany 120 III, 2,2,2336| i duchowym. Płciowość, w której wyraża się przynależność 121 III, 2,2,2354| samemu; niszczy czystość, do której zobowiązuje go chrzest, 122 III, 2,2,2426| dnia w działalności, do której został powołany164. praca 123 III, 2,2,2435| równowagi życiowej. Poza szkodą, której on osobiście doznaje, powstaje 124 III, 2,2,2475| też do zwiększenia kary, której podlega osoba oskarżona220. 125 III, 2,2,2549| jej w nagrodę; nagrodę, od której nie może być nic lepszego, 126 IV, 1,0,2559| właśnie tam, przy studni, do której przychodzimy szukać naszej 127 IV, 1,1,2575| kontemplacyjnej, dzięki której sługa Boży pozostaje wierny 128 IV, 1,1,2586| Psałterz jest księgą, w której słowo Boże staje się modlitwą 129 IV, 1,1,2597| zrozumieć Jego modlitwę, o której mówią nam Jego świadkowie 130 IV, 1,1,2604| Gdy nadeszła Godzina, w której Jezus wypełnia zamysł miłości 131 IV, 1,1,2615| zawsze wysłuchuje modlitwy, w której ludzie z wiarą proszą o 132 IV, 1,1,2617| Uczty godów Baranka, podczas której ofiaruje On swoje Ciało 133 IV, 1,1,2638| jest formą modlitwy, w której człowiek najbardziej bezpośrednio 134 IV, 1,2,2663| Jezusa jest więc drogą, na której Duch Święty uczy nas modlić 135 IV, 1,2,2675| So 3,14.17a). Maryja, w której sam Pan przychodzi zamieszkać, 136 IV, 1,2,2675| Matką wierzących, dzięki której wszystkie narody ziemi otrzymują 137 IV, 2,0,2769| wejście na Ucztę Królestwa, której antycypacją jest Komunia 138 IV, 2,0,2801| stanowi prawdziwą ojczyznę, do której zdążamy i do której już 139 IV, 2,0,2801| do której zdążamy i do której już należymy.~


Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License