Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
ludzkiego282 1
ludzkiego34 1
ludzkiego8 1
ludzkiej 136
ludzkiej114 1
ludzkiej70 1
ludzkiej9 1
Frequency    [«  »]
139 której
139 ono
137 wszyscy
136 ludzkiej
136 ojciec
135 niej
135 wobec

Katechizm Kosciola katolickiego

IntraText - Concordances

ludzkiej

    Czesc, Dzial, Rozdzial, Numer
1 I, 1,1,27 | Osobliwą rację godności ludzkiej stanowi powołanie człowieka 2 I, 1,2,101 | upodobniły się do mowy ludzkiej, jak niegdyś Słowo Ojca 3 I, 1,3,180 | odpowiada godności osoby ludzkiej.~ 4 I, 2,1,251 | podporządkował wiary mądrości ludzkiej, ale nadał nowy, niezwykły 5 I, 2,1,361 | 361 "Prawo ludzkiej solidarności i miłości"215, 6 I, 2,1,376 | Wewnętrzna harmonia osoby ludzkiej, harmonia między mężczyzną 7 I, 2,1,404 | samego, ale dla całej natury ludzkiej; ulegając kusicielowi, Adam 8 I, 2,1,404 | ten grzech dotyka natury ludzkiej, którą będą przekazywać 9 I, 2,1,404 | przez przekazywanie natury ludzkiej pozbawionej pierwotnej świętości 10 I, 2,1,409 | ciągu bowiem całej historii ludzkiej toczy się ciężka walka przeciw 11 I, 2,2,450 | klucz, ośrodek i cel całej ludzkiej historii znajduje się w 12 I, 2,2,457 | się do poziomu naszej ludzkiej natury i nawiedził , skoro 13 I, 2,2,470 | wyznania pełnej rzeczywistości ludzkiej duszy Chrystusa, z jej działaniami 14 I, 2,2,483 | natury Boskiej i natury ludzkiej w jedynej Osobie Słowa.~ 15 I, 2,2,503 | od Ojca z powodu natury ludzkiej, którą przyjął... jest naturalnym 16 I, 2,2,511 | naturae" - w imieniu całej ludzkiej natury169. Przez swoje posłuszeństwo 17 I, 2,2,518 | zjednoczenia długiej historii ludzkiej i dał nam zbawienie. To 18 I, 2,2,533 | przynoszące zbawienie prawo ludzkiej pracy... Jak żebyśmy chcieli 19 I, 2,2,612 | jakie śmierć wywołuje w Jego ludzkiej naturze. Istotnie, Jego 20 I, 2,2,612 | zgadzając się w swojej ludzkiej woli, by wypełniła się wola 21 I, 2,3,706 | 706 Wbrew wszelkiej ludzkiej nadziei Bóg obiecuje Abrahamowi 22 I, 2,3,716 | zamysłom Bożym i oczekują nie ludzkiej, ale mesjańskiej sprawiedliwości, 23 I, 2,3,759 | kolejnych etapów historii ludzkiej, według postanowień Ojca: 24 I, 2,3,854 | niejako dusza społeczności ludzkiej, która ma się w Chrystusie 25 I, 2,3,899 | życiową zasadę społeczności ludzkiej. Dlatego to oni i przede 26 I, 2,3,912 | jako członkom społeczności ludzkiej. I mają starać się harmonijnie 27 I, 2,3,942 | wszystkim pośród wspólnoty ludzkiej byli świadkami Chrystusa" 28 I, 2,3,996 | że po śmierci życie osoby ludzkiej trwa w sposób duchowy. Ale 29 I, 2,3,1009| właściwej dla kondycji ludzkiej. Mimo swojej trwogi przed 30 I, 2,3,1049| wzrasta ciało nowej rodziny ludzkiej, mogące dać pewne wyobrażenie 31 I, 2,3,1049| urządzenia społeczności ludzkiej"663.~ 32 II, 1,2,1145| stworzenia i w kulturze ludzkiej, ukonkretnia się w wydarzeniach 33 II, 1,2,1149| elementy stworzenia i kultury ludzkiej, nadając im godność znaków 34 II, 2,1,1366| widzialną (według wymagań natury ludzkiej). Będzie ona reprezentowała 35 II, 2,2,1426| kruchości i słabości natury ludzkiej ani jej skłonności do grzechu, 36 II, 2,3,1603| Szczęście osoby i społeczności ludzkiej oraz chrześcijańskiej wiąże 37 II, 2,3,1604| powołaniem każdej istoty ludzkiej. Człowiek został bowiem 38 II, 2,3,1611| swoim rodzaju wyraz miłości ludzkiej, będącej czystym odblaskiem 39 II, 2,3,1657| Wiele z nich pozostaje bez ludzkiej rodziny, często z powodu 40 III, 1,1 | Rozdział pierwszy~GODNOŚĆ OSOBY LUDZKIEJ~ 41 III, 1,1,1699| 1700 Godność osoby ludzkiej ma podstawę w stworzeniu 42 III, 1,1,1699| Jest właściwe istocie ludzkiej, że w sposób dobrowolny 43 III, 1,1,1722| bogactwie czy dobrobycie, na ludzkiej sławie czy władzy, ani na 44 III, 1,1,1737| wymogiem godności osoby ludzkiej, zwłaszcza w dziedzinie 45 III, 1,1,1763| naturalnymi składnikami psychiki ludzkiej, stanowią obszar przejściowy 46 III, 1,1,1779| 1780 Godność osoby ludzkiej zawiera w sobie prawość 47 III, 1,1,1860| radykalną możliwością wolności ludzkiej. Pociąga on za sobą utratę 48 III, 1,2,1876| ono także całej wspólnoty ludzkiej.~ 49 III, 1,2,1883| ogromnym szacunku dla wolności ludzkiej, powinno być natchnieniem 50 III, 1,2,1897| swoją podstawę w naturze ludzkiej. Jest konieczna dla jedności 51 III, 1,2,1904| jedynie w odniesieniu do osoby ludzkiej:~Zamknięci w sobie samych, 52 III, 1,2,1906| niezbywalnych praw osoby ludzkiej. Społeczność powinna umożliwić 53 III, 1,2,1910| ziemię. Jedność rodziny ludzkiej, obejmującej osoby cieszące 54 III, 1,2,1912| związany z godnością osoby ludzkiej.~ 55 III, 1,2,1919| opierają się na naturze ludzkiej i należą do porządku określonego 56 III, 1,2,1925| 1926 Godność osoby ludzkiej zakłada poszukiwanie dobra 57 III, 1,2,1926| Dobro wspólne całej rodziny ludzkiej domaga się organizacji o 58 III, 1,2 | I. Poszanowanie osoby ludzkiej~ 59 III, 1,2,1928| grę wchodzi godność osoby ludzkiej, której obrona i rozwój 60 III, 1,2,1929| 1930 Poszanowanie osoby ludzkiej pociąga za sobą poszanowanie 61 III, 1,2,1930| 1931 Poszanowanie osoby ludzkiej przejawia się w poszanowaniu 62 III, 1,2,1934| podstawowych praw osoby ludzkiej, czy to... ze względu na 63 III, 1,2,1937| czy ludów jednej rodziny ludzkiej wywołują zgorszenie i sprzeciwiają 64 III, 1,2,1937| równości, godności osoby ludzkiej oraz pokojowi społecznemu 65 III, 1,2,1943| 1944 Poszanowanie osoby ludzkiej uważa bliźniego za "drugiego 66 III, 1,3,1958| moralną do budowania wspólnoty ludzkiej. Wreszcie, dostarcza koniecznej 67 III, 1,3,1977| Wyraża ono godność osoby ludzkiej i stanowi podstawą jej fundamentalnych 68 III, 1,3,1997| zdolności rozumu i siły ludzkiej woli oraz każdego stworzenia51.~ 69 III, 1,3,2021| odpowiada głębokim pragnieniom ludzkiej wolności; wzywa do współdziałania 70 III, 1,3,2031| fundamentalne prawa osoby ludzkiej i zbawienie człowieka"73.~ 71 III, 2,0,2069| właściwe naturze osoby ludzkiej. Dekalog stanowi uprzywilejowany 72 III, 2,1,2105| się na samej naturze osoby ludzkiej, której godność pozwala 73 III, 2,1,2107| lecz naturalne prawo osoby ludzkiej do wolności cywilnej, to 74 III, 2,1,2125| błędnej koncepcji autonomii ludzkiej, która posuwa się do 75 III, 2,1,2187| życie duchowe społeczności ludzkiej. Jeśli ustawodawstwo kraju 76 III, 2,2,2211| Kościoła; w każdej osobie ludzkiej - syna lub córkę Tego, który 77 III, 2,2,2211| jednostką" zbiorowości ludzkiej, ale jest "kimś", kto z 78 III, 2,2,2223| dla każdej społeczności ludzkiej.~ 79 III, 2,2,2230| do wzrostu dobra rodziny ludzkiej.~ 80 III, 2,2,2231| dojrzałości oraz samodzielności ludzkiej i duchowej, tak rozwija 81 III, 2,2,2236| podstawowych praw osoby ludzkiej. Powinny w sposób ludzki 82 III, 2,2,2236| wspólne narodu i wspólnoty ludzkiej.~Obowiązki obywateli~ 83 III, 2,2,2237| Bądźcie poddani każdej ludzkiej zwierzchności ze względu 84 III, 2,2,2244| transcendentnego charakteru osoby ludzkiej. "Kościół... szanuje... 85 III, 2,2,2249| Szczęście osoby i społeczności ludzkiej oraz chrześcijańskiej wiąże 86 III, 2,2,2253| podstawowych praw osoby ludzkiej i warunków korzystania z 87 III, 2,2,2257| niszczenia niewinnej istoty ludzkiej"30.~ 88 III, 2,2,2260| sprzeczności z godnością osoby ludzkiej, ze "złotą zasadą" i ze 89 III, 2,2,2266| odpowiadają godności osoby ludzkiej.~Istotnie dzisiaj, biorąc 90 III, 2,2,2268| niebezpieczeństwie.~Zgoda społeczności ludzkiej na klęski głodu bez prób 91 III, 2,2,2272| każdej niewinnej istoty ludzkiej stanowi element konstytutywny 92 III, 2,2,2272| państwa. Tkwią one w naturze ludzkiej i ściśle związane z osobą 93 III, 2,2,2272| fizycznej każdej istoty ludzkiej od chwili poczęcia do 94 III, 2,2,2274| godności osobowej istoty ludzkiej, jej integralności i tożsamości" 95 III, 2,2,2276| sprzeczne z godnością osoby ludzkiej i z poszanowaniem Boga żywego, 96 III, 2,2,2280| naturalnemu dążeniu istoty ludzkiej do zachowania i przedłużenia 97 III, 2,2,2293| powinny one służyć osobie ludzkiej, jej niezbywalnym prawom, 98 III, 2,2,2294| przeprowadzane na istocie ludzkiej nie mogą uzasadniać czynów 99 III, 2,2,2294| Przeprowadzanie doświadczeń na istocie ludzkiej nie jest moralnie uzasadnione, 100 III, 2,2,2295| lub śmierci jednej istoty ludzkiej, nawet gdyby to miało przedłużyć 101 III, 2,2,2296| poszanowaniem osoby i godności ludzkiej. Bezpośrednio zamierzone 102 III, 2,2,2297| słusznymi prawami osoby ludzkiej. Przeciwnie - praktyki te 103 III, 2,2,2303| ziemi bez obrony dóbr osoby ludzkiej, swobodnej wymiany myśli 104 III, 2,2,2323| sprzeczna z godnością osoby ludzkiej i z poszanowaniem Boga żywego, 105 III, 2,2,2331| na wszystkie sfery osoby ludzkiej w jedności jej ciała i duszy. 106 III, 2,2,2335| przykazanie obejmuje całość ludzkiej płciowości.~ 107 III, 2,2,2338| sobą, które jest pedagogią ludzkiej wolności. Alternatywa jest 108 III, 2,2,2340| rozumem uczuć i popędów ludzkiej zmysłowości.~ 109 III, 2,2,2343| zależność między postępem osoby ludzkiej i rozwojem społeczeństwa" 110 III, 2,2,2352| sprzeczności z godnością osoby ludzkiej i jej płciowości w sposób 111 III, 2,2,2360| wewnętrznej istoty osoby ludzkiej jako takiej. Urzeczywistnia 112 III, 2,2,2366| zadanie swoje w poczuciu ludzkiej i chrześcijańskiej odpowiedzialności" 113 III, 2,2,2367| uwzględniających naturę osoby ludzkiej i jej czynów, które to kryteria 114 III, 2,2,2374| zmierzają do zmniejszenia ludzkiej bezpłodności, zasługują 115 III, 2,2,2374| że będą "służyć osobie ludzkiej, jej niezbywalnym prawom 116 III, 2,2,2376| pochodzeniem i przeznaczeniem osoby ludzkiej. Tego rodzaju panowanie 117 III, 2,2,2376| szacunek dla jedności istoty ludzkiej umożliwia rodzicielstwo 118 III, 2,2,2376| zgodne z godnością osoby ludzkiej"121.~ 119 III, 2,2,2391| powołaniem każdej istoty ludzkiej"138.~ 120 III, 2,2,2400| materialnymi i owocami pracy ludzkiej. Z uwagi na wspólne dobro 121 III, 2,2,2406| gospodarczej poszanowanie godności ludzkiej domaga się praktykowania 122 III, 2,2,2417| pierwszej kolejności ulżyć ludzkiej biedzie. Można kochać zwierzęta; 123 III, 2,2,2422| sprzeczny z naturą osoby ludzkiej i jej czynów155.~ 124 III, 2,2,2425| człowiekowi i całej wspólnocie ludzkiej. Działalność gospodarcza, 125 III, 2,2,2427| bliskich i na pomoc wspólnocie ludzkiej.~ 126 III, 2,2,2440| pełnego rozwoju społeczności ludzkiej. Pomnaża on dobra materialne 127 III, 2,2,2450| materialnymi i owocami pracy ludzkiej.~ 128 III, 2,2,2499| uzupełniające formy ekspresji ludzkiej, zwłaszcza gdy chodzi o 129 III, 2,2,2523| nich poszanowanie osoby ludzkiej.~ 130 III, 2,2,2525| błędnej koncepcji wolności ludzkiej; by mogła ona wzrastać, 131 IV, 1,0,2559| wychodzi na spotkanie każdej ludzkiej istoty; On pierwszy nas 132 IV, 1,1,2599| ufnym powierzeniem się Jego ludzkiej woli miłującej woli Ojca.~ 133 IV, 1,1,2601| przyjęło ciało", w swojej ludzkiej modlitwie uczestniczy w 134 IV, 1,3,2701| zgodna z wymaganiem naszej ludzkiej natury. Jesteśmy ciałem 135 IV, 1,3,2721| ciała i ducha w naturze ludzkiej, włącza ciało w modlitwę 136 IV, 2,0,2823| Chrystusie, dzięki Jego ludzkiej woli, wola Ojca została


Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License