Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
szymon 1
szymona 2
szymonowi 2
ta 131
tabernakulum 5
tabernakulum66 1
tablicach 7
Frequency    [«  »]
132 misterium
131 pod
131 przede
131 ta
130 bowiem
129 bozej
129 chrystusie

Katechizm Kosciola katolickiego

IntraText - Concordances

ta

    Czesc, Dzial, Rozdzial, Numer
1 I, 1,1,30 | jednak pragnie Cię sławić ta cząstka Twego stworzenia. 2 I, 1,2,129 | umarł i zmartwychwstał. Ta lektura typologiczna ukazuje 3 I, 1,2,134 | święte jest jedną księgą, a jedną księgą jest Chrystus..., " 4 I, 1,3,174 | treść Tradycji jest jedna i ta sama. Ani Kościoły założone 5 I, 2,0,186 | dla kandydatów do chrztu:~Ta synteza wiary nie została 6 I, 2,1,219 | miłości ojca do syna23. Ta Boża miłość jest mocniejsza 7 I, 2,1,219 | swoją oblubienicę25; miłość ta będzie zwyciężać nawet największe 8 I, 2,1,234 | które je oświeca. Tajemnica ta jest najbardziej podstawowym 9 I, 2,1,239 | wszystkie swoje dzieci. Ta ojcowska tkliwość Boga może 10 I, 2,1,248 | pochodzi Duch Święty"62. Ta uprawniona komplementarność, 11 I, 2,1,253 | Każda z trzech Osób jest rzeczywistością, to znaczy 12 I, 2,1,273 | tajemniczych dróg wszechmocy Bożej. Ta wiara chlubi się ze swych 13 I, 2,1,308 | Jego wolą" (Flp 2, 13)143. Ta prawda nie pomniejsza godności 14 I, 2,1,329 | Pytasz, jak nazywa się ta natura? - Duch. pytasz o 15 I, 2,1,371 | podziwu, miłości i jedności: "Ta dopiero jest kością z moich 16 I, 2,1,375 | sprawiedliwości pierwotnej"234. łaską świętości pierwotnej 17 I, 2,1,386 | z Bogiem, ponieważ poza relacją zło grzechu nie 18 I, 2,1,405 | oraz skłonna do grzechu (ta skłonność do zła jest nazywana " 19 I, 2,1,409 | 409 Ta dramatyczna sytuacja świata, 20 I, 2,1,409 | przeciw mocom ciemności; walka ta zaczęta ongiś u początku 21 I, 2,1,411 | jako "nową Ewę". Ona była , która pierwsza i w jedyny 22 I, 2,2,459 | umiłowałem" (J 15, 12). Miłość ta zakłada rzeczywistą ofiarę 23 I, 2,2,492 | świętości"128; świętość ta pochodzi w całości od Chrystusa; 24 I, 2,2,506 | się woli Bożej162. Właśnie ta wiara pozwala Jej stać się 25 I, 2,2,605 | zbłąkanej owcy przypomniał, że ta miłość nie zna wyjątków: " 26 I, 2,2,616 | ich umiłował" (J 13, 1): ta miłość nadaje ofierze Chrystusa 27 I, 2,2,626 | dusza pozostały złączone z samą i jedyną Osobą Słowa461.~" 28 I, 2,2,645 | postaci" (Mk 16,12) niż ta, jaką znali uczniowie, by 29 I, 2,3,708 | 708 Ta pedagogia Boża ukazuje się 30 I, 2,3,733 | zawierającym wszystkie inne. Ta miłość "rozlana jest w sercach 31 I, 2,3,735 | jak On nas umiłował"93. Ta miłość (opisana w 1 Kor 32 I, 2,3,751 | Church, Kirche, znaczy: "ta, która należ do Pana".~ 33 I, 2,3,755 | pojednanie Żydów i pogan113. Rola ta jest uprawiana przez niebieskiego 34 I, 2,3,756 | on trwałość i spoistość. Ta budowla jest ozdabiana różnymi 35 I, 2,3,759 | zwołać w Kościół święty". Ta "rodzina Boża" konstytuuje 36 I, 2,3,760 | jest zbawienie człowieka, i ta intencja nazywa się Kościołem126~ 37 I, 2,3,795 | Odkupiciel okazał się jedną i samą osobą co Kościół, którą 38 I, 2,3,795 | członki jakby jedną i samą osobą mistyczną206.. ~ 39 I, 2,3,797 | 214. "Duch Chrystusa jest niewidzialną przyczyną, 40 I, 2,3,820 | Kościołowi; wierzymy, że ta jedność trwa nieutracalnie 41 I, 2,3,838 | Kościołami prawosławnymi ta wspólnota jest tak głęboka, 42 I, 2,3,851 | Kościół jednak, któremu ta prawda została powierzona, 43 I, 2,3,852 | Nowinę. . . winien kroczyć samą drogą, pod działaniem 44 I, 2,3,875 | Kościoła nazywa "sakramentem". Ta władza jest przekazywana 45 I, 2,3,881 | łączności z głową swoją"367. Ta pasterska misja Piotra i 46 I, 2,3,886 | Ciałem Kościołów"377. Troska ta będzie obejmować szczególnie 47 I, 2,3,891 | 891 "Nieomylnością z tytułu swego urzędu cieszy 48 I, 2,3,895 | 895 "Ta władza, którą w imieniu 49 I, 2,3,895 | potwierdza i jej broni. Władza ta powinna być wykonywana w 50 I, 2,3,905 | W przypadku świeckich "ta ewangelizacja... nabiera 51 I, 2,3,932 | współczesnych. Ci bowiem, którzy idą "węższą" drogą, pobudzają 52 I, 2,3,964 | wprost z niego wynika. "Ta zaś łączność Matki z Synem 53 I, 2,3,972 | wszystkich świętych"502, Ta, którą Kościół czci jako 54 I, 2,3,991 | jest ufnością chrześcijan; ta wiara nas ożywia"520:~Dlaczego 55 I, 2,3,1024| doskonałe życie z Trójcą Świętą, ta komunia życia i miłości 56 I, 2,3,1036| jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do 57 II, 1,1,1087| władzę swoim następcom. Ta "sukcesja apostolska" tworzy 58 II, 1,1,1097| jednym Ciele Chrystusa. Ta jedność przewyższa związki 59 II, 1,2,1135| poszczególnych sakramentów. Ta podstawowa katecheza o celebrowaniu 60 II, 1,2,1148| 1148 Ta rzeczywistość zmysłowa jako 61 II, 1,2,1174| Godzin, Officium divinum51. Ta celebracja jako wyraz wierności 62 II, 1,2,1209| tradycji liturgicznych. Komunia ta jest oznaczana i zapewniana 63 II, 2,0,1211| 1211 Idąc za analogią, Katechizm przedstawi 64 II, 2,1,1287| 1287 Ta pełnia Ducha nie miała pozostać 65 II, 2,1,1318| uczestnictwo w Eucharystii. Ta tradycja uwypukla jedność 66 II, 2,1,1330| sakrament sakramentów. Nazwa ta odnosi się szczególnie do 67 II, 2,1,1331| Eucharystię rzeczami świętymi (ta hagia; sancta)147 i jest 68 II, 2,1,1336| zapowiedź męki: "Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać?" ( 69 II, 2,1,1345| celebracja Eucharystii. Ta struktura zachowała się 70 II, 2,1,1367| jedyną ofiarą. "Jedna i ta sama jest bowiem Hostia, 71 II, 2,1,1367| w sposób krwawy, ofiara ta jest naprawdę przebłagalna" 72 II, 2,1,1374| więc cały Chrystus"186. "Ta obecność nazywa się <<rzeczywistą>> 73 II, 2,1,1404| obecny pośród nas. Jednak ta Jego obecność jest zakryta. 74 II, 2,2,1426| pomocą łaski Chrystusa6. walką jest wysiłek nawrócenia, 75 II, 2,2,1467| czasie spowiedzi. Tajemnica ta, która nie dopuszcza żadnych 76 II, 2,2,1509| lekarza dusz i ciał. Obecność ta działa szczególnie przez 77 II, 2,2,1520| lub niedołęstwem starości. Ta łaska jest darem Ducha Świętego, 78 II, 2,3,1550| święceń. Podczas gdy gwarancja ta jest dana w aktach sakramentalnych, 79 II, 2,3,1580| i prezbiteratu. Od dawna ta praktyka jest uznana za 80 II, 2,3,1586| potrzebujących80. Łaska ta pobudza biskupa do głoszenia 81 II, 2,3,1603| społecznych i postawach duchowych. Ta różnorodność nie powinna 82 II, 2,3,1643| obopólnego całkowitego daru"157. Ta wspólnota ludzka jest potwierdzona, 83 II, 2,3,1646| małżonkowie uzdolnieni do życia wiernością i do świadczenia 84 II, 2,3,1649| tak długo, jak długo trwa ta sytuacja. Z tego samego 85 II, 2,3,1660| miłowania się wzajemnie miłością, jaką Chrystus 86 II, 2,4,1675| rozumu i uczucia. Mądrość ta jest rodzajem humanizmu 87 II, 2,4,1675| wśród trudów życia. Mądrość ta jest dla ludu podstawą rozeznania, 88 II, 2,4,1689| ponieważ wszyscy zdążamy samą drogą i odnajdziemy 89 III, 0,4,1697| obietnice i że miłując Go miłością, którą On ich umiłował, 90 III, 1,1,1738| się niewolnikiem grzechu. Ta pierwsza alienacja pociągnęła 91 III, 1,1,1764| przed złem przyszłym. Bojaźń ta kończy się smutkiem z powodu 92 III, 1,3,1970| Kol 3-4, Ef 4-5 itd. Nauka ta przekazuje autorytetem Apostołów 93 III, 1,3,1970| Rz 12, 9-13). Katecheza ta uczy nas także rachunku 94 III, 1,3,2032| przez miłość. Katecheza ta przyjmuje tradycyjnie za 95 III, 2,0,2056| mnożył się (Pwt 30, 16).~Ta wyzwalająca moc Dekalogu 96 III, 2,1,2099| Jedyną doskonałą ofiarą jest ta, którą Chrystus złożył na 97 III, 2,1,2125| człowieka, skoro godność ta na samym Bogu się zasadza 98 III, 2,2,2219| w Kościele. Wdzięczność ta dotyczy rodziców, dziadków, 99 III, 2,2,2288| silnymi a słabymi, koncepcja ta może prowadzić do wypaczenia 100 III, 2,2,2337| i miłości. Integralność ta zapewnia jedność osoby i 101 III, 2,2,2365| życia ludzkiego"106. "Nauka ta, wielokrotnie podawana przez 102 III, 2,2,2411| do jej zwrotu lub, jeśli ta rzecz zaginęła, oddania 103 III, 2,2,2439| i wyzwolenia181. Zasada ta domaga się zastosowania 104 III, 2,2,2492| kultury i kształceniu. Rola ta wzrasta w związku z postępem 105 III, 2,2,2497| dobra wspólnego. Władza ta winna we właściwym sobie 106 III, 2,2,2515| ducha" i "ciała". Walka ta w rzeczywistości należy 107 IV, 1,0,2557| część trzecia). Tajemnica ta wymaga zatem, aby wierni 108 IV, 1,0,2564| Boga i w komunii z Nim. Ta komunia życia jest zawsze 109 IV, 1,1,2570| namiot tajemniczego Gościa: ta przedziwna gościnność pod 110 IV, 1,1,2585| każdy szabat w synagogach. Ta modlitwa jest nierozłącznie 111 IV, 1,1,2614| Ducha Prawdy" (J 14, 16-17). Ta nowość modlitwy i jej warunków 112 IV, 1,1,2616| oczekiwał od początku czasów. Ta, którą Wszechmogący uczynił " 113 IV, 1,1,2629| wypływa prośba chrześcijańska, ta, którą św. Paweł nazywa 114 IV, 1,1,2638| 2639 Uwielbienie jest formą modlitwy, w której 115 IV, 1,2,2677| modlitwy jest zasadniczo ta sama.~ 116 IV, 1,3,2698| cechą jest skupienie serca. Ta czujność w zachowywaniu 117 IV, 1,3,2702| 2703 Potrzeba ta odpowiada również wymaganiu 118 IV, 1,3,2707| lectio divina lub w różańcu. Ta forma refleksji modlitewnej 119 IV, 1,3,2711| odwzajemniająca miłość jest miłością, którą Duch rozlewa 120 IV, 1,3,2714| się przed tabernakulum. Ta uwaga zwrócona na Niego 121 IV, 1,3,2738| 2739 U św. Pawła ufność ta jest śmiała24, oparta na 122 IV, 1,3,2741| wytrwałej miłości. Miłość ta otwiera nasze serca na trzy 123 IV, 2,0,2759| na początku "Królestwo" i ta właśnie formuła została 124 IV, 2,0,2764| i dał nam Pan Jezus. Ta modlitwa pochodząca od Jezusa 125 IV, 2,0,2792| zgromadzeni w jedno" (J 11, 52). Ta Boża troska o wszystkich 126 IV, 2,0,2812| się więc do modlitwy, by ta świętość w nas trwała64.~ 127 IV, 2,0,2814| 2815 Ta prośba, podobnie jak sześć 128 IV, 2,0,2816| 2817 Ta prośba, Marana tha, jest 129 IV, 2,0,2816| Panie Jezu":~Nawet gdyby ta modlitwa nie zobowiązywała 130 IV, 2,0,2820| 2821 Ta prośba jest zanoszona i 131 IV, 2,0,2834| 2835 Ta prośba i łącząca się z nią


Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License