Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
septuaginty 1
serc 14
serc583 1
serca 128
serca110 1
serca85 1
serca95 1
Frequency    [«  »]
128 chrystusem
128 oznacza
128 sakrament
128 serca
128 swiata
127 smierc
124 chrztu

Katechizm Kosciola katolickiego

IntraText - Concordances

serca

    Czesc, Dzial, Rozdzial, Numer
1 I, 1,1,30 | prawości woli, "szczerego serca", a także świadectwa innych, 2 I, 1,3,153 | Świętego, który by poruszał serca i do Boga zwracał, otwierał 3 I, 1,3,158 | Łaska wiary otwiera "oczy serca" (Ef 1, 18) na żywe rozumienie 4 I, 2,0,197 | jest rozważaniem naszego serca i zawsze obecną obroną; 5 I, 2,1,201 | twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze 6 I, 2,1,208 | jest większy od naszego serca i zna wszystko" (1 J 3, 7 I, 2,2,435 | Jezus". Wschodnia modlitwa serca nazywana "modlitwą Jezusową", 8 I, 2,2,558 | wyraża pragnienie swego serca: "O gdybyś i ty poznało 9 I, 2,2,582 | nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli" ( 10 I, 2,3,701 | zstępuje do oczyszczonego serca ochrzczonych i w nim przebywa. 11 I, 2,3,715 | przez które Bóg mówi do serca swego ludu językiem obietnicy, 12 I, 2,3,715 | ostatecznych" Duch Pana odnowi serca ludzi, wypisując w nich 13 I, 2,3,716 | przyjście Chrystusa. Głębia ich serca, oczyszczonego i oświeconego 14 I, 2,3,766 | narodził się z przebitego serca Chrystusa, który umarł na 15 I, 2,3,786 | sumienie i składać na ołtarzu serca nieskalane ofiary pobożności? 16 I, 2,3,821 | jedności251;~- nawrócenie serca, "by wieść życie w duchu 17 I, 2,3,821 | modlitwa, ponieważ "nawrócenie serca i świętość życia łącznie 18 I, 2,3,922 | niepodzielny435 w większej wolności serca, ciała i ducha, podejmowały 19 I, 2,3,1011| przemawia do mnie z głębi serca: "Pójdź do Ojca"550. ~Chcę 20 I, 2,3,1048| pragnienia pokoju, jakie żywią serca ludzkie"602.~ 21 II, 1,1,1098| wzbudzenia wiary, nawrócenia serca i przylgnięcia do woli Ojca. 22 II, 1,1,1101| Bożego, według dyspozycji ich serca. Przez słowa, czynności 23 II, 1,2,1157| prawda ściekała kroplami do serca, parowało z niego gorące 24 II, 1,2,1162| wycisnęło się w pamięci serca, a następnie znalazło swój 25 II, 1,2,1176| zharmonizowania głosu z modlitwą serca, lecz także troski "o głębsze 26 II, 1,2,1206| kulturowa wymaga nawrócenia serca, a jeśli trzeba, także zerwania 27 II, 2,1,1342| posiłek z radością i prostotą serca (Dz 2, 42. 46).~ 28 II, 2,2,1428| poruszeniem "skruszonego serca" (Ps 51, 19), pociągniętego 29 II, 2,2,1430| umartwień, lecz nawrócenie serca, pokutę wewnętrzną. Bez 30 II, 2,2,1431| Jego łaski. Temu nawróceniu serca towarzyszy zbawienny ból 31 II, 2,2,1431| animi cruciatus) i skruchą serca (compunctio cordis)15.~ 32 II, 2,2,1432| który sprawia, że nasze serca wracają do Niego: "Nawróć 33 II, 2,3,1586| owce:~Ojcze, który znasz serca, udziel tej łaski Twemu 34 II, 2,3,1586| przez łagodność i czystość serca, składając Ci miłą woń, 35 II, 2,3,1589| Kapłaństwo - to miłość Serca Jezusowego"87.~W skrócie~ 36 II, 2,3,1610| także ślady "zatwardziałości serca" mężczyzny, ze względu na 37 III, 1,1,1715| Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać 38 III, 1,1,1719| Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać 39 III, 1,1,1721| Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać 40 III, 1,1,1722| do oczyszczenia naszego serca ze złych skłonności i do 41 III, 1,1,1765| tym pierwotnym poruszeniu serca człowieka ku dobru. Jedynie 42 III, 1,1,1780| jest większy od naszego serca i zna wszystko (1 J 3, 19- 43 III, 1,1,1783| wolność i prowadzi do pokoju serca.~ 44 III, 1,1,1793| równocześnie "z czystego serca, dobrego sumienia i wiary 45 III, 1,1,1808| iść za zachciankami swego serca" (Syr 5, 2)62. Umiarkowanie 46 III, 1,1,1847| celu nawrócenia naszego serca i udzielenia nam "sprawiedliwości 47 III, 1,1,1849| i odwraca od Niego nasze serca. Jest on, podobnie jak grzech 48 III, 1,1,1852| zgodnie z nauczaniem Pana: "Z serca bowiem pochodzą złe myśli, 49 III, 1,1,1855| miłosierdzia Bożego i nawrócenia serca, które zazwyczaj dokonuje 50 III, 1,2,1887| Pierwszeństwo przyznane nawróceniu serca w żaden sposób nie eliminuje, 51 III, 1,3,1954| prawo. Z niej przenika do serca człowieka postępującego 52 III, 1,3,1957| go zniszczyć ani wyrwać z serca człowieka. Odżywa ono zawsze 53 III, 1,3,1966| pokornych, zasmuconych, czystego serca, prześladowanych z powodu 54 III, 1,3,1983| przemiang źródła czynów, czyli serca.~ 55 III, 1,3,1992| strzeże:~Gdy Bóg dotknie serca człowieka oświeceniem Ducha 56 III, 1,3,2001| Bóg dotyka bezpośrednio serca człowieka i wprost je porusza. 57 III, 1,3,2042| nad popędami i do wolności serca.~Piąte przykazanie kościelne (" 58 III, 2,1,2125| najtajniejszych pragnień serca ludzkiego"57.~Agnostycyzm~ 59 III, 2,1,2132| twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze 60 III, 2,1,2178| Boga unosi się z jednego serca. Jest w tym jeszcze coś 61 III, 2,2,2214| mądrości i w łasce. "Z całego serca czcij swego ojca, a boleści 62 III, 2,2,2301| 21), domaga się pokoju serca i piętnuje niemoralność 63 III, 2,2,2444| wśród dostatków tuczyliście serca wasze w dniu rzezi. Potępiliście 64 III, 2,2,2499| niewyrażalne, jak głębia ludzkiego serca, uniesienia duszy, tajemnica 65 III, 2,2 | I. Oczyszczenie serca~ 66 III, 2,2,2516| moralnego wymiaru osobowości: "Z serca... pochodzą złe myśli, zabójstwa, 67 III, 2,2,2516| domaga się oczyszczenia serca i praktykowania umiarkowania: ~ 68 III, 2,2,2517| Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać 69 III, 2,2,2517| będą" (Mt 5, 8). "Czyste serca" oznaczają tych, którzy 70 III, 2,2,2517| związek między czystością serca, ciała i wiary:~Wierni powinni 71 III, 2,2,2517| żyjąc, oczyszczali swoje serca, a oczyszczając swoje serca, 72 III, 2,2,2517| serca, a oczyszczając swoje serca, rozumieli to, w co wierzą" 73 III, 2,2,2518| upodobnienie do Niego246. Czystość serca jest warunkiem wstępnym 74 III, 2,2,2519| na pewno, gdybym z głębi serca wołał do Ciebie i gdybym 75 III, 2,2,2524| i umiarkowanie. Czystość serca wyzwala z rozpowszechnionego 76 III, 2,2,2525| poszanowanie prawdy, przymioty serca oraz moralną i duchową godność 77 III, 2,2,2529| dokonuje się przez oczyszczenie serca i praktykowanie umiarkowania.~ 78 III, 2,2,2530| 2531 Czystość serca pozwoli nam oglądać Boga; 79 III, 2,2,2531| 2532 Oczyszczenie serca osiąga się przez modlitwę, 80 III, 2,2,2532| 2533 Czystość serca domaga się wstydliwości, 81 III, 2,2,2533| zwraca uwagę na intencję serca; wraz z dziewiątym przykazaniem 82 III, 2,2,2537| żąda usunięcia zazdrości z serca ludzkiego. Gdy prorok Natan 83 III, 2,2 | III. Ubóstwo serca ~ 84 IV, 1,0,2557| jest dla mnie wzniesieniem serca, prostym spojrzeniem ku 85 IV, 1,0,2558| pokornego i skruszonego serca? Ten, kto się uniża, będzie 86 IV, 1,1,2569| modlitwy jest słuchanie serca, które skłania się do Boga; 87 IV, 1,1,2578| pełni królem "według Bożego serca", pasterzem, który modli 88 IV, 1,1,2579| Eliasz, prorocy i nawrócenie serca~ 89 IV, 1,1,2580| wychowania wiary i nawrócenia serca. Było to zadaniem proroków 90 IV, 1,1,2594| Prorocy wzywają do nawrócenia serca i szukając żarliwie - jak 91 IV, 1,1,2598| także według swego ludzkiego serca. Uczy się modlitwy Nauczył 92 IV, 1,1,2602| Ojcze!" wyraża głębię Jego serca, Jego przylgnięcie do "tego, 93 IV, 1,1,2602| przylgnięciu Jego ludzkiego serca do "tajemnicy woli" Ojca ( 94 IV, 1,1,2607| kładzie nacisk na nawrócenie serca: pojednanie z bratem przed 95 IV, 1,1,2607| wielomówstwa54; przebaczanie z głębi serca na modlitwie55; czystość 96 IV, 1,1,2607| na modlitwie55; czystość serca i poszukiwanie Królestwa56. 97 IV, 1,1,2610| Panie", lecz na zgodzie serca, by pełnić wolę Ojca (Mt 98 IV, 1,1,2612| dotyczy pokory modlącego się serca: "Boże, miej litość dla 99 IV, 1,1,2634| Abrahama - czymś właściwym dla serca pozostającego w harmonii 100 IV, 1,2,2653| sposób streszczają dyspozycje serca karmionego słowem Bożym 101 IV, 1,2,2670| Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal 102 IV, 1,3,2696| Modlitwa jest życiem nowego serca. Powinna ożywiać nas w każdej 103 IV, 1,3,2696| częste budzenie "pamięci serca": "Trzeba przypominać sobie 104 IV, 1,3,2698| z postanowieniem swojego serca i osobistą formą swojej 105 IV, 1,3,2698| wspólną cechą jest skupienie serca. Ta czujność w zachowywaniu 106 IV, 1,3,2699| Najważniejsza jednak jest obecność serca w Tym, do kogo mówimy w 107 IV, 1,3,2707| wiary, pobudzenia nawrócenia serca i umocnienia woli, by iść 108 IV, 1,3,2709| objawiającej tajemnice serca. Nie kontemplujemy wtedy, 109 IV, 1,3,2710| eucharystyczną: jest nim "skupienie" serca; poddanie całej naszej istoty 110 IV, 1,3,2710| wszelkich masek i zwrócenie serca do kochającego nas Pana, 111 IV, 1,3,2714| Jezusa oświeca oczy naszego serca; uczy nas widzieć wszystko 112 IV, 1,3,2720| kontemplację. Skupienie serca jest ich wspólną cechą.~ 113 IV, 1,3,2721| ciało w modlitwę wewnętrzną serca, za przykładem Chrystusa 114 IV, 1,3 | II. Pokorna czujność serca~Wobec trudności w modlitwie~ 115 IV, 1,3,2728| wystarczy powrócić do swego serca: roztargnienie wyjawia nam, 116 IV, 1,3,2728| zdecydowane ofiarowanie Mu naszego serca, by je oczyścił. Tu właśnie 117 IV, 1,3,2729| na czuwaniu, na prostocie serca. Gdy Jezus kładzie nacisk 118 IV, 1,3,2731| znowu jest to chwila prawdy serca i wyboru miłości. Zwracamy 119 IV, 1,3,2731| jesteśmy jeszcze w postawie serca pokornego: "beze Mnie nic 120 IV, 1,3,2732| zmniejszenia czujności, zaniedbania serca. "Duch wprawdzie ochoczy, 121 IV, 1,3,2738| Przemiana modlącego się serca jest pierwszą odpowiedzią 122 IV, 1,3,2739| podoba się Ojcu, to czy serca przybranych dzieci mogłyby 123 IV, 1,3,2741| Miłość ta otwiera nasze serca na trzy oświecające i ożywiające 124 IV, 1,3,2753| wiara, nawrócenie i czujność serca.~ 125 IV, 2,0,2765| Ojciec, "Ten, który przenika serca... zna zamiar Ducha... że 126 IV, 2,0,2778| l, 25-27). Oczyszczenie serca dotyczy powstałych w naszej 127 IV, 2,0,2793| dlatego jest bardzo blisko serca pokornego i skruszonego:~ 128 IV, 2,0,2794| wygnanie43 a nawrócenie serca sprawia, że możemy powrócić44


Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License