Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
ozdabiana 1
ozeasza 2
ozieblosc 1
oznacza 128
oznaczac 6
oznaczaja 17
oznaczaja33 1
Frequency    [«  »]
129 moga
129 wiare
128 chrystusem
128 oznacza
128 sakrament
128 serca
128 swiata

Katechizm Kosciola katolickiego

IntraText - Concordances

oznacza

    Czesc, Dzial, Rozdzial, Numer
1 I, 1,2,112 | Paschy83:~Serce84 Chrystusa oznacza Pismo święte, które pozwala 2 I, 1,2,130 | 130 Typologia oznacza dynamizm zmierzający do 3 I, 1,3,144 | posłusznym (ob-audire) w wierze oznacza poddać się w sposób wolny 4 I, 2,0,188 | między wierzącymi. Symbolon oznacza także zbiór, kolekcję lub 5 I, 2,1,203 | siłą. Ujawnić swoje imię oznacza pozwolić, by inni mogli 6 I, 2,1,321 | 321 Opatrzność Boża oznacza zrządzenia, przez które 7 I, 2,1,326 | ziemia" w Piśmie świętym oznacza to wszystko, co istnieje - 8 I, 2,1,329 | na ich temat: "<<Anioł>> oznacza funkcję, nie naturę. Pytasz, 9 I, 2,1,340 | i różnorodność stworzeń oznacza, że żadne z nich nie wystarcza 10 I, 2,1,363 | 363 Pojęcie dusza często oznacza w Piśmie świętym życie ludzkie216 11 I, 2,1,363 | lub całą osobę ludzką217. Oznacza także to wszystko, co w 12 I, 2,1,363 | szczególny obrazem Boga: "dusza" oznacza zasadę duchową w człowieku.~ 13 I, 2,1,365 | duszę za "formę" ciała222; oznacza to, że dzięki duszy duchowej 14 I, 2,1,367 | dualizmu w duszy225. "Duch" oznacza, że człowiek, począwszy 15 I, 2,2,430 | Jezus w języku hebrajskim oznacza: "Bóg zbawia". W chwili 16 I, 2,2,432 | 432 Imię Jezus oznacza, że samo imię Boga jest 17 I, 2,2,433 | mocą Jego krwi" (Rz 3, 25), oznacza to, że w Jego człowieczeństwie " 18 I, 2,2,436 | posłanie, które pojęcie to oznacza. Istotnie, w Izraelu namaszczano 19 I, 2,2,441 | Izraela40 oraz jego królom41. Oznacza on wówczas przybrane synostwo, 20 I, 2,2,441 | sensem tych tekstów, nie oznacza to w sposób konieczny, że 21 I, 2,2,450 | światem i nad historią65 oznacza także uznanie, że człowiek 22 I, 2,2,452 | 452 Imię "Jezus" oznacza "Bóg zbawia". Dziecię narodzone 23 I, 2,2,453 | 453 Imię "Chrystus" oznacza "Namaszczony", "Mesjasz". 24 I, 2,2,454 | 454 Imię "Syn Boży" oznacza jedyną i wieczną relację 25 I, 2,2,455 | 455 Imię "Pan" oznacza Boskie panowanie. Wyznawać 26 I, 2,2,455 | wzywać Jezusa jako Pana, oznacza wierzyć w Jego Boskość. " 27 I, 2,2,464 | Wcielenia Syna Bożego nie oznacza, że Jezus Chrystus jest 28 I, 2,2,528 | narodów211. Ich przybycie oznacza, że poganie tylko wtedy 29 I, 2,2,553 | Wiązanie i rozwiązywanie" oznacza władzę odpuszczania grzechów, 30 I, 2,2,559 | przynosi zbawienie ("Hosanna" oznacza "zbaw więc!", "daj zbawienie!"). 31 I, 2,2,597 | nasze" (Mt 27, 25), który oznacza formułę zatwierdzającą wyrok391:~ 32 I, 2,2,599 | Ten biblijny język nie oznacza, że ci, którzy "wydali Jezusa" ( 33 I, 2,2,628 | znakiem jest zanurzenie, oznacza rzeczywiście zstąpienie 34 I, 2,2,633 | na Odkupiciela473, co nie oznacza, że ich los miałby być identyczny, 35 I, 2,2,662 | Wywyższenie na krzyżu oznacza i zapowiada wywyższenie 36 I, 2,2,664 | Zasiadanie po prawicy Ojca oznacza zapoczątkowanie Królestwa 37 I, 2,2,668 | Wniebowstąpienie Chrystusa oznacza Jego uczestnictwo, razem 38 I, 2,3,685 | Wierzyć w Ducha Świętego oznacza wyznawać, że Duch Święty 39 I, 2,3,691 | które przede wszystkim oznacza tchnienie, powietrze, wiatr. 40 I, 2,3,692 | Parakletem", co dosłownie oznacza: "Ten, który jest wzywany 41 I, 2,3,694 | 694 Woda. Symbolika wody oznacza działanie Ducha Świętego 42 I, 2,3,694 | chrzcielna rzeczywiście oznacza nasze narodzenie do życia 43 I, 2,3,695 | namaszczenia olejem także oznacza Ducha Świętego, a nawet 44 I, 2,3,695 | języku hebrajskim "Mesjasz") oznacza "namaszczony" Duchem Bożym. " 45 I, 2,3,751 | ek-kalein - "wołać poza") oznacza "zwołanie". Określa ono 46 I, 2,3,752 | chrześcijańskim pojęcie "Kościół" oznacza zgromadzenie liturgiczne103, 47 I, 2,3,774 | łaskę niewidzialną, którą oznacza. Właśnie w tym analogicznym 48 I, 2,3,777 | 777 Słowo "Kościół" oznacza "zwołanie". Wskazuje ono 49 I, 2,3,830 | powszechny" ("katolicki") oznacza "uniwersalny", czyli "cały" 50 I, 2,3,846 | Sformułowane w sposób pozytywny oznacza, że całe zbawienie pochodzi 51 I, 2,3,932 | ukazywać Jego wyniszczenie, oznacza być "głębiej" obecnym w 52 I, 2,3,960 | świętych": wyrażenie to oznacza najpierw "rzeczy święte" ( 53 I, 2,3,961 | 961 Wyrażenie to oznacza także komunię "osób świętych" ( 54 I, 2,3,990 | 990 Pojęcie "ciało" oznacza człowieka w jego kondycji 55 I, 2,3,990 | Zmartwychwstanie ciała" oznacza, że po śmierci będzie żyła 56 I, 2,3,1025| 1025 Żyć w niebie oznacza "być z Chrystusem"574. Wybrani 57 I, 2,3,1033| miłosiernej miłości Boga, oznacza pozostać z wolnego wyboru 58 II, 0,3,1069| chrześcijańskiej pojęcie to oznacza, że Lud Boży uczestniczy 59 II, 0,3,1075| od znaku do tego, co on oznacza, od "sakramentów" do "misteriów". 60 II, 1,1,1085| 1085 Chrystus oznacza i urzeczywistnia w liturgii 61 II, 1,1,1127| aby udzielać łaski, jaką oznacza sakrament. Ojciec zawsze 62 II, 2,1,1214| chrzcić (gr. baptizein) oznacza: "zanurzyć, pogrążyć"; " 63 II, 2,1,1215| Świętym" (Tt 3, 5), ponieważ oznacza i urzeczywistnia narodzenie 64 II, 2,1,1220| na symbolikę chrzest oznacza udział w śmierci Chrystusa.~ 65 II, 2,1,1234| bogactwo tego, co ten sakrament oznacza i co urzeczywistnia w każdym 66 II, 2,1,1235| który ma do Niego należeć, i oznacza łaskę odkupienia, jaką Chrystus 67 II, 2,1,1237| 1237 Ponieważ chrzest oznacza wyzwolenie od grzechu i 68 II, 2,1,1239| chrzest w sensie ścisłym. Oznacza on i urzeczywistnia śmierć 69 II, 2,1,1241| poświęconym przez biskupa, oznacza dar Ducha Świętego dla neofity. 70 II, 2,1,1243| Świeca zapalona od paschału oznacza, że Chrystus oświecił neofitę 71 II, 2,1,1291| w obrzędzie chrzcielnym. Oznacza ono uczestnictwo ochrzczonego 72 II, 2,1,1293| oraz to, co namaszczenie oznacza i wyciska, czyli pieczęć 73 II, 2,1,1294| katechumenów olejem przed chrztem oznacza oczyszczenie i umocnienie. 74 II, 2,1,1301| kończy obrzęd sakramentu, oznacza i ukazuje kościelną komunię 75 II, 2,1,1313| sakramentu bierzmowania wyraźnie oznacza, że jednym z jego skutków 76 II, 2,1,1325| 1325 "Eucharystia oznacza i urzeczywistnia komunię 77 II, 2,1,1329| zgromadzenia eucharystyczne140. Oznacza to, że wszyscy, którzy spożywają 78 II, 2,1,1360| uświęcenie. Dlatego Eucharystia oznacza przede wszystkim "dziękczynienie".~ 79 II, 2,1,1382| Przystępować do Komunii świętej oznacza przyjmować samego Chrystusa, 80 II, 2,1,1388| 1388 Zgodnie z tym, co oznacza Eucharystia, jest rzeczą 81 II, 2,1,1400| zmartwychwstania Pańskiego, wyznają, że oznacza ona życie w łączności z 82 II, 2,3,1537| stan rządzący. Ordinatio oznacza włączenie do ordo. W Kościele 83 II, 2,3,1553| imieniu całego Kościoła" - nie oznacza to, że kapłani delegatami 84 II, 2,3,1554| pojęcie sacerdos - kapłan - oznacza obecnie biskupów i prezbiterów, 85 II, 2,3,1569| tylko biskup wkłada ręce. Oznacza to, że diakon jest specjalnie 86 II, 2,3,1605| 24). Jezus wskazuje, że oznacza to nienaruszalną jedność 87 II, 2,3,1617| Nowego Przymierza, ponieważ oznacza łaskę i jej udziela116.~ 88 II, 2,3,1625| swoją zgodę. "Być wolnym" oznacza:~- nie być poddanym przymusowi;~- 89 III, 1,1,1770| 1771 Pojęcie "uczucia" oznacza odczucia lub doznania. Człowiek 90 III, 1,1,1873| celem ostatecznym człowieka, oznacza popełnić grzech śmiertelny. 91 III, 1,3,1990| Chrystusa. Sprawiedliwość oznacza tu prawość miłości Bożej. 92 III, 1,3,2002| użytym przez św. Pawła, które oznacza przychylność, darmowy dar, 93 III, 1,3,2005| 2006 Pojęcie "zasługa" oznacza na ogół należną zapłatę 94 III, 2,1,2087| Wątpienie niedobrowolne oznacza chwiejność w wierze, trudność 95 III, 2,1,2095| religijności. Adorować Boga oznacza uznać Go za Boga, za Stwórcę 96 III, 2,1,2096| 2097 Adorować Boga oznacza z szacunkiem i całkowitą 97 III, 2,1,2096| dzięki Bogu. Adorować Boga oznacza wychwalać Go, wielbić i 98 III, 2,1,2107| wolności religijnej nie oznacza moralnej zgody na przylgnięcie 99 III, 2,1,2110| koniecznym. Popaść w zabobon37 - oznacza wiązać skuteczność modlitw 100 III, 2,1,2149| lub uroczyście przyrzekać oznacza wzywać Boga na świadka tego, 101 III, 2,1,2149| świadka tego, co się twierdzi. Oznacza odwoływanie się do prawdomówności 102 III, 2,1,2173| następuje po szabacie,84 oznacza nowe stworzenie zapoczątkowane 103 III, 2,2,2232| Zostać uczniem Chrystusa oznacza przyjąć zaproszenie do przynależenia 104 III, 2,2,2336| 2337 Czystość oznacza osiągniętą integrację płciowości 105 III, 2,2,2355| 2356 Gwałt oznacza wtargnięcie przemocą w intymność 106 III, 2,2,2356| 2357 Homoseksualizm oznacza relacje między mężczyznami 107 III, 2,2,2364| 2365 Wierność oznacza stałość w dochowywaniu danego 108 III, 2,2,2379| 2380 Cudzołóstwo. Słowo to oznacza niewierność małżeńską. Gdy 109 III, 2,2,2387| 2388 Kazirodztwo oznacza intymne relacje między krewnymi 110 III, 2,2,2394| 2395 Czystość oznacza integrację płciowości w 111 III, 2,2,2445| w swych własnych dobrach oznacza kradzież i odbieranie życia. 112 III, 2,2,2465| uświęca209. Pójść za Jezusem oznacza żyć "Duchem Prawdy", którego 113 III, 2,2,2472| złożonym prawdzie wiary; oznacza ono świadectwo do śmierci. 114 III, 2,2,2482| przeciw prawdzie. Kłamać oznacza mówić lub działać przeciw 115 III, 2,2,2523| i młodzież wstydliwości oznacza budzić w nich poszanowanie 116 III, 2,2,2538| Zazdrość jest wadą główną. Oznacza ona smutek doznawany z powodu 117 IV, 1,1,2628| w odcienie znaczeniowe i oznacza: prosić, żalić się, wołać 118 IV, 1,2,2665| Modlić się, mówiąc "Jezus", oznacza wzywać Go, wołać do Niego 119 IV, 1,2,2665| zawiera Obecność, którą oznacza. Jezus jest Zmartwychwstałym 120 IV, 1,2,2675| Łaska, jaką jest napełniona, oznacza obecność Tego, który jest 121 IV, 1,3,2736| Boga tego, o co Go prosisz; oznacza to, że chce On przysporzyć 122 IV, 2,0,2764| znaczy "Modlitwa Pana") oznacza, że modlitwy do naszego 123 IV, 2,0,2768| traditio) Modlitwy Pańskiej oznacza nowe narodzenie się do życia 124 IV, 2,0,2777| wyrażenia parrhesia, które oznacza szczerą prostotę, synowską 125 IV, 2,0,2793| To biblijne wyrażenie nie oznacza miejsca ("przestrzeni"), 126 IV, 2,0,2801| któryś jest w niebie" nie oznacza miejsca, lecz majestat Boga 127 IV, 2,0,2836| W znaczeniu jakościowym oznacza to, co jest konieczne do 128 IV, 2,0,2836| epioúsios: nad-zwyczajny) oznacza wprost Chleb Życia, Ciało


Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License