Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
chrystusa90 1
chrystusa91 1
chrystusa98 1
chrystusem 128
chrystusem-glowa 2
chrystusem25 1
chrystusem346 1
Frequency    [«  »]
129 grzechów
129 moga
129 wiare
128 chrystusem
128 oznacza
128 sakrament
128 serca

Katechizm Kosciola katolickiego

IntraText - Concordances

chrystusem

    Czesc, Dzial, Rozdzial, Numer
1 I, 1,3,153 | Piotr wyznaje, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga żywego, Jezus 2 I, 1,3,158 | związku między sobą i z Chrystusem, który stanowi centrum Tajemnicy 3 I, 2,1,259 | Duchu Świętym; kto idzie za Chrystusem, czyni to, ponieważ Ojciec 4 I, 2,2,425 | do radości ich komunii z Chrystusem:~To wam oznajmiamy, co było 5 I, 2,2,425 | i z Jego Synem, Jezusem Chrystusem. Piszemy to w tym celu, 6 I, 2,2,426 | doprowadzenie do komunii z Jezusem Chrystusem... Bo tylko On sam może 7 I, 2,2,437 | oraz żeby Jezus, "zwany Chrystusem", narodził się z Małżonki 8 I, 2,2,453 | Mesjasz". Jezus jest Chrystusem, ponieważ "Bóg namaścił ( 9 I, 2,2,486 | łonie Maryi Dziewicy, jest "Chrystusem", to znaczy namaszczonym 10 I, 2,2,533 | człowiekowi jednoczyć się z Chrystusem na najbardziej zwyczajnych 11 I, 2,2,537 | 4):~Mamy pogrzebać się z Chrystusem przez chrzest, by z Nim 12 I, 2,2,542 | do tego zjednoczenia z Chrystusem"245.~Zapowiedź Królestwa 13 I, 2,2,554 | Piotr wyznał, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga żywego, Nauczyciel " 14 I, 2,2,556 | rozumiał, skoro pragnął żyć z Chrystusem na górze29l. Dostąpisz tego, 15 I, 2,2,627 | czwartego dnia465.~"Pogrzebani z Chrystusem"~ 16 I, 2,2,628 | chrześcijanina, który z Chrystusem umiera dla grzechu ze względu 17 I, 2,2,647 | rzeczywistości spotkań Apostołów z Chrystusem Zmartwychwstałym, pozostaje 18 I, 2,3,683 | pozostawać w jedności z Chrystusem, trzeba najpierw zostać 19 I, 2,3,688 | prowadzi nas do komunii z Chrystusem;~- w modlitwie, w której 20 I, 2,3,690 | 690 Jezus jest Chrystusem, "namaszczonym", ponieważ 21 I, 2,3,690 | synów będzie ich jednoczyć z Chrystusem i ożywiać ich w Nim:~Pojęcie 22 I, 2,3,695 | Jezus jest ustanowiony "Chrystusem" przez Ducha Świętego18. 23 I, 2,3,695 | Jezus, ustanowiony w pełni ,Chrystusem" w Jego człowieczeństwie 24 I, 2,3,720 | zapoczątkowuje to, co spełni z Chrystusem i w Chrystusie: przywróci 25 I, 2,3,725 | zaczyna prowadzić do komunii z Chrystusem ludzi, "w których Bóg upodobał 26 I, 2,3,727 | Duchem Ojca: Jezus jest Chrystusem, Mesjaszem. ~W tym świetle 27 I, 2,3,737 | posłanie włącza już idących za Chrystusem do Jego komunii z Ojcem 28 I, 2,3,746 | ustanowiony w chwale Panem i Chrystusem (Dz 2, 36). Ze swojej Pełni 29 I, 2,3,772 | Kościół jest zjednoczony z Chrystusem jako swoim Oblubieńcem165, 30 I, 2,3,786 | tym powołaniem do służby z Chrystusem.~Wszystkim odrodzonym w 31 I, 2,3,789 | więź między Kościołem i Chrystusem. Kościół nie jest tylko 32 I, 2,3,789 | dzięki ich zjednoczeniu z Chrystusem; Chrystus jako Głowa Ciała; 33 I, 2,3,790 | zostają ściśle zjednoczeni z Chrystusem: "W Ciele tym życie Chrystusowe 34 I, 2,3,790 | umęczonym i uwielbionym Chrystusem"197. Jest to szczególnie 35 I, 2,3,795 | Kościół stanowi jedno z Chrystusem. Święci mają bardzo żywą 36 I, 2,3,795 | chrześcijanami, lecz samym Chrystusem. Czy rozumiecie, bracia, 37 I, 2,3,796 | zawiera także różnicę między Chrystusem i Kościołem w relacji osobowej. 38 I, 2,3,797 | zostało złożone zjednoczenie z Chrystusem, to znaczy Duch Święty, 39 I, 2,3,824 | 824 Kościół zjednoczony z Chrystusem jest uświęcany przez Niego; 40 I, 2,3,837 | pozostają w łączności z Chrystusem rządzącym Kościołem przez 41 I, 2,3,862 | kto nimi gardzi, gardzi Chrystusem i Tym, który posłał Chrystusa" 42 I, 2,3,896 | biskupem, jak Kościół z Chrystusem, a Jezus Chrystus z Ojcem" 43 I, 2,3,916 | sposób doskonalszy iść za Chrystusem, poświęcić się umiłowanemu 44 I, 2,3,918 | z większą swobodą iść za Chrystusem i wierniej Go naśladować, 45 I, 2,3,921 | jest osobowa bliskość z Chrystusem. Ukryte przed światem życie 46 I, 2,3,923 | wierniejszego pójścia za Chrystusem, dziewice zostają poświęcone 47 I, 2,3,925 | świadectwo dawane zjednoczeniu z Chrystusem i Kościołem443.~ 48 I, 2,3,932 | Odkupienia. "Wierniej" iść za Chrystusem i naśladować Go, "wyraźniej" 49 I, 2,3,950 | arteriami, zostają zjednoczeni z Chrystusem i wszczepieni w Niego. Przede 50 I, 2,3,956 | będąc głębiej zjednoczeni z Chrystusem, jeszcze mocniej utwierdzają 51 I, 2,3,957 | ze świętymi łączy nas z Chrystusem, z którego, niby ze Źródła 52 I, 2,3,964 | nieodłączna od Jej zjednoczenia z Chrystusem i wprost z niego wynika. " 53 I, 2,3,977 | ponieważ jednoczy nas z Chrystusem, który umarł za nasze grzechy 54 I, 2,3,981 | ożywiona w Kościele, by żyć z Chrystusem, którego łaska nas zbawiła510.~ 55 I, 2,3,985 | grzechów: jednoczy nas z Chrystusem, który umarł i zmartwychwstał, 56 I, 2,3,989 | śmierci będą żyć na zawsze z Chrystusem Zmartwychwstałym i że On 57 I, 2,3,995 | do świadczeniem spotkań z Chrystusem Zmartwychwstałym. My zmartwychwstaniemy 58 I, 2,3,1001| 16).~Zmartwychwstali z Chrystusem~ 59 I, 2,3,1002| już jesteśmy wskrzeszeni z Chrystusem. Istotnie, dzięki Duchowi 60 I, 2,3,1002| Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie 61 I, 2,3,1003| zjednoczeni przez chrzest z Chrystusem, uczestniczą już w sposób 62 I, 2,3,1003| życie pozostaje "ukryte z Chrystusem w Bogu" (Kol 3, 3). "Razem 63 I, 2,3,1005| 1005 Aby zmartwychwstać z Chrystusem, trzeba umrzeć z Chrystusem, 64 I, 2,3,1005| Chrystusem, trzeba umrzeć z Chrystusem, trzeba "opuścić nasze ciało 65 I, 2,3,1010| sposób sakramentalny "umarł z Chrystusem", by żyć nowym życiem. Jeżeli 66 I, 2,3,1010| wypełnia się to "umieranie z Chrystusem" i dopełnia w ten sposób 67 I, 2,3,1011| Pragnę odejść, a być z Chrystusem" (Flp 1, 23); może przemienić 68 I, 2,3,1021| ostatecznego spotkania z Chrystusem w Jego drugim przyjściu, 69 I, 2,3,1023| oczyszczeni, żyją na zawsze z Chrystusem. na zawsze podobni do 70 I, 2,3,1023| Królestwie i w raju niebieskim z Chrystusem, dołączone do wspólnoty 71 I, 2,3,1025| w niebie oznacza "być z Chrystusem"574. Wybrani żyją "w Nim", 72 I, 2,3,1025| własne imię575:~Żyć, to być z Chrystusem; tam gdzie jest Chrystus, 73 I, 2,3,1026| doskonale zjednoczeni z Chrystusem.~ 74 I, 2,3,1029| stworzenia. Już królują z Chrystusem; z Nim "będą królować na 75 I, 2,3,1042| będą królować na zawsze z Chrystusem, a sam wszechświat będzie 76 I, 2,3,1045| którzy będą zjednoczeni z Chrystusem, utworzą wspólnotę odkupionych, " 77 I, 2,3,1060| i duszy, będą królować z Chrystusem na zawsze, a sam wszechświat 78 I, 2,3,1065| 20):~Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie,~Tobie, Boże 79 II, 1,1,1101| związek wiernych i szafarzy z Chrystusem - Słowem i Obrazem Ojca, 80 II, 1,1,1108| doprowadzenie do komunii z Chrystusem, by formować Jego Ciało. 81 II, 1,1,1112| zgromadzenie na spotkanie z Chrystusem; przypominać i ukazywać 82 II, 1,2,1173| zostali współuwielbieni z Chrystusem, przedstawia wiernym ich 83 II, 1,2,1196| liturgię Godzin, jednoczą się z Chrystusem, naszym Najwyższym Kapłanem, 84 II, 2,1,1243| 27) i zmartwychwstał z Chrystusem. Świeca zapalona od paschału 85 II, 2,1,1248| które uczniowie łączą się z Chrystusem, swoim Nauczycielem. Należy 86 II, 2,1,1258| śmierć dla Chrystusa i z Chrystusem. Chrzest krwi, podobnie 87 II, 2,1,1303| ściślej jednoczy nas z Chrystusem;~- pomnaża w nas dary Ducha 88 II, 2,1,1309| głębszego zjednoczenia z Chrystusem, do większej zażyłości z 89 II, 2,1,1331| sakrament jednoczymy się z Chrystusem, który czyni nas uczestnikami 90 II, 2,1,1361| Ojcu przez Chrystusa i z Chrystusem, by mogła być w Nim przyjęta.~ 91 II, 2,1,1368| ofierze swojej Głowy. Razem z Chrystusem ofiaruje się cały i łączy 92 II, 2,1,1382| zjednoczenie wiernych z Chrystusem przez Komunię. Przystępować 93 II, 2,1,1391| pogłębia nasze zjednoczenie z Chrystusem. Pierwszym owocem przyjmowania 94 II, 2,1,1391| głębokie zjednoczenie z Chrystusem Jezusem, który powiedział: " 95 II, 2,1,1393| nie może jednoczyć nas z Chrystusem, nie oczyszczając nas równocześnie 96 II, 2,1,1396| ściślej zjednoczeni z Chrystusem, a tym samym Chrystus łączy 97 II, 2,1,1400| ona życie w łączności z Chrystusem i oczekują Jego chwalebnego 98 II, 2,1,1416| miłości między komunikującym a Chrystusem, przyjmowanie tego sakramentu 99 II, 2,2,1420| jest ono jeszcze "ukryte z Chrystusem w Bogu" (Kol 3, 3). Jesteśmy 100 II, 2,3,1553| Ojcu: "Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie", w jedności 101 II, 2,3,1586| utożsamiając się w Eucharystii z Chrystusem, Kapłanem i Ofiarą, nie 102 II, 2,3,1615| Królestwa Bożego. Idąc za Chrystusem, wyrzekając się siebie, 103 II, 2,3,1619| znakiem pierwszeństwa więzi z Chrystusem, żarliwego oczekiwania na 104 II, 2,4,1689| teraz jesteśmy zjednoczeni z Chrystusem, idąc ku Niemu... Wszyscy 105 III, 0,4,1693| Zmartwychwstałego5. Idąc za Chrystusem i w zjednoczeniu z Nim6, 106 III, 1,1,1814| wiernego w sposób pełny z Chrystusem i nie czyni go żywym członkiem 107 III, 1,1,1820| zjednoczenia w chwale nieba z Chrystusem, swoim Oblubieńcem:~Ufaj 108 III, 1,3,1963| które wypełni się wraz z Chrystusem; dostarcza Nowemu Testamentowi 109 III, 1,3,1970| świetle naszego związku z Chrystusem i z Kościołem31. ~ 110 III, 1,3,1986| Jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również 111 III, 1,3,2010| Łaska, jednocząc nas z Chrystusem czynną miłością, zapewnia 112 III, 1,3,2013| wewnętrznego zjednoczenia z Chrystusem. Zjednoczenie to jest nazywane 113 III, 2,0,2052| odpowiedzi. Pójście za Jezusem Chrystusem obejmuje wypełnianie przykazań. 114 III, 2,0,2073| ubogaconego dzięki zjednoczeniu z Chrystusem. Gdy wierzymy w Jezusa Chrystusa, 115 III, 2,2,2346| ona uczniowi, jak iść za Chrystusem i jak Go naśladować, ponieważ 116 III, 2,2,2459| stworzenia. Praca w łączności z Chrystusem może mieć wymiar odkupieńczy.~ 117 III, 2,2,2473| umrzeć (by połączyć się) z Chrystusem, niż królować po krańce 118 IV, 1,0,2564| Ojcem, z Jego Synem Jezusem Chrystusem i z Duchem Świętym. Łaska 119 IV, 1,0,2564| chrześcijańska, o ile jest komunią z Chrystusem i rozszerza się w Kościele, 120 IV, 1,1,2630| Ojcem i Jego Synem Jezusem Chrystusem oraz w komunii z innymi86: 121 IV, 1,3,2707| umocnienia woli, by iść za Chrystusem. Modlitwa chrześcijańska 122 IV, 1,3,2724| Starego Przymierza przed Chrystusem, jak również Matka Boża 123 IV, 1,3,2724| Matka Boża i święci wraz z Chrystusem pouczają nas, że modlitwa 124 IV, 2,0,2779| wierzymy, że Jezus jest Chrystusem i że narodziliśmy się z 125 IV, 2,0,2788| Ojcem i z Jego Synem Jezusem Chrystusem w Ich jedynym Duchu Świętym. 126 IV, 2,0,2795| Jezusie" (Ef 2, 6), "ukrytym z Chrystusem w Bogu" (Kol 3, 3), a jednocześnie " 127 IV, 2,0,2798| Ojcem i Jego Synem, Jezusem Chrystusem. Objawia nas jednocześnie 128 IV, 2,0,2824| Ojcu80:~Jednocząc się z Chrystusem, możemy stać się z Nim jednym


Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License