Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
1497 1
1498 1
1499 1
15 120
150 4
1500 1
1501 1
Frequency    [«  »]
124 kor
122 komunii
121 swiete
120 15
119 poczatku
119 zyciu
118 one

Katechizm Kosciola katolickiego

IntraText - Concordances

15

                           bold = Main text
  Czesc, Dzial, Rozdzial, Numer           grey = Comment text
1 Wstep, 0,0,15| 15 Część druga Katechizmu wykłada, 2 I, 1,1,38 | pewnością i bez domieszki błędu"15.~ 3 I, 1,2,130 | wszystkim we wszystkich" (1 Kor 15, 28). Tak więc na przykład 4 I, 1,3,171 | podporą prawdy" (1 Tm 3, 15), zachowuje wiernie "wiarę 5 I, 2,1,205 | najdalsze pokolenia" (Wj 3, 13-15).~ 6 I, 2,1,206 | Bogiem ukrytym" (Iz 45, 15). Jego imię jest niewymowne7, 7 I, 2,1,241 | Boga niewidzialnego" (Kol 1,15), jako "odblask Jego chwały 8 I, 2,1,248 | pochodzącego od Ojca" (J 15, 26), stwierdza ona, że 9 I, 2,1,257 | przybrania za synów" (Rz 8, 15). Zamysł ten jest "łaską, 10 I, 2,1,263 | przez Syna "od Ojca" (J 15, 26) objawia, że jest On 11 I, 2,1,287 | niebo i ziemię" (Ps 115,15;124, 8; 134, 3).~ 12 I, 2,1,294 | wszystkim we wszystkich>> (1 Kor 15, 28), zapewniając równocześnie 13 I, 2,1,299 | niewidzialnego" (Kol 1, 15), jest przeznaczony i ofiarowany 14 I, 2,1,378 | uprawiał go i doglądał" (Rdz 2,15); praca nie jest ciężarem241, 15 I, 2,1,381 | niewidzialnego" (Kol 1, 15) - aby Chrystus był pierworodnym 16 I, 2,2,442 | głosił poganom..." (Ga 1, 15-16). "Zaraz zaczął głosić 17 I, 2,2,444 | człowiek był Synem Bożym" (Mk 15, 39). Tylko w Misterium 18 I, 2,2,459 | jak Ja was umiłowałem" (J 15, 12). Miłość ta zakłada 19 I, 2,2,467 | wyjątkiem grzechu" (Hbr 4, 15). Przed wiekami zrodzony 20 I, 2,2,504 | Człowiek - z nieba" (1 Kor 15, 47). Człowieczeństwo Chrystusa 21 I, 2,2,519 | za nasze grzechy" (1 Kor 15, 3) i Zmartwychwstania " 22 I, 2,2,536 | co sprawiedliwe" (Mt 3, 15), to znaczy poddaje się 23 I, 2,2,540 | wyjątkiem grzechu" (Hbr 4,15). Kościół co roku przez 24 I, 2,2,541 | w Ewangelię>>" (Mk 1, 14-15). "Żeby wypełnić wolę Ojca, 25 I, 2,2,545 | który się nawraca" (Łk 15, 7). Największym dowodem 26 I, 2,2,553 | Paś baranki moje!" (J 21,15-17). "Wiązanie i rozwiązywanie" 27 I, 2,2,580 | pierwszego przymierza" (Hbr 9,15).~ 28 I, 2,2,595 | stronnictwa faryzeuszów" (Dz 15, 5). W związku z tym św. 29 I, 2,2,601 | że je "przejął" (1 Kor 15, 3) - "Chrystus umarł - 30 I, 2,2,603 | czemuś Mnie opuścił?" (Mk 15, 34; Ps 22, 1). Bóg, czyniąc 31 I, 2,2,609 | za przyjaciół swoich" (J 15, 13). W ten sposób w cierpieniu 32 I, 2,2,612 | Osobę "Dawcy życia" (Dz 3,15), "Żyjącego" (Ap 1,18)432. 33 I, 2,2,619 | za nasze grzechy" (1 Kor 15, 3).~ 34 I, 2,2,624 | za nasze grzechy" (1 Kor 15, 3), lecz także by "zaznał 35 I, 2,2,626 | skazano na śmierć (Dz 3,15), jest Tym samym, co Żyjący, 36 I, 2,2,627 | trzeciego dnia" (1 Kor 15, 4; Łk 24, 46)464 było na 37 I, 2,2,632 | wskrzeszony "z martwych" (Dz 3, 15; Rz 8, 11; 1 Kor 15, 20), 38 I, 2,2,632 | Dz 3, 15; Rz 8, 11; 1 Kor 15, 20), zakładają, że przed 39 I, 2,2,635 | Jezus, "Dawca życia" (Dz 3, 15), przez śmierć pokonał tego, " 40 I, 2,2,635 | byli niewoli" (Hbr 2,14-15). Od tej chwili Chrystus 41 I, 2,2,639 | a potem Dwunastu" (1 Kor 15, 3-4). Apostoł mówi tu o 42 I, 2,2,651 | także wasza wiara" (1 Kor 15, 14). Zmartwychwstanie stanowi 43 I, 2,2,655 | wszyscy będą ożywieni" (1 Kor 15, 20-22). W oczekiwaniu na 44 I, 2,2,655 | zmartwychwstał" (2 Kor 5, 15).~W skrócie~ 45 I, 2,2,659 | poronionemu płodowi" (1 Kor 15, 8) w swoim ostatnim ukazaniu 46 I, 2,2,674 | śmierci do życia?" (Rz 11, 15). Wejście "całości" Izraela ( 47 I, 2,2,674 | wszystkim we wszystkich" (1 Kor 15, 28).~Ostatnia próba Kościoła~ 48 I, 2,3,692 | ad-vocatus (J 14, 16. 26; 15, 26; 16, 7). "Paraklet" 49 I, 2,3,693 | przybrania za synów (Rz 8, 15; Ga 4, 6), Duch Chrystusa ( 50 I, 2,3,693 | Duch Boży (Rz 8, 9. 14; 15, 19; 1 Kor 6, 11; 7, 40); 51 I, 2,3,717 | będzie Duchem Świętym" (Łk 1, 15. 41) przez samego Chrystusa, 52 I, 2,3,737 | przynosili "obfity owoc" (J 15, 5. 8. 16).~ 53 I, 2,3,787 | winnym, wy - latoroślami" (J 15, 4-5). Zapowiada także tajemniczą 54 I, 2,3,875 | zostali posłani?" (Rz 10, 14-15). Nikt, żadna pojedyncza 55 I, 2,3,977 | będzie zbawiony" (Mk 16, 15-16). Chrzest jest pierwszym 56 I, 2,3,991 | tych, co pomarli (1 Kor 15,12-14. 20).~ 57 I, 2,3,999 | w "ciało duchowe" (1 Kor 15, 44):~Lecz powie ktoś: A 58 I, 2,3,999 | w nieśmiertelność (1 Kor 15, 35-37. 42. 53).~ 59 I, 2,3,1004| waszym ciele (1 Kor 6,13-15. 19-20).~II. Umierać w Chrystusie 60 I, 2,3,1017| ciało duchowe" (1 Kor 15, 44).~ 61 I, 2,3,1038| niesprawiedliwych" (Dz 24, 15), poprzedzi Sąd Ostateczny. 62 I, 2,3,1050| wszystkim we wszystkich" (1 Kor 15, 28):~Ojciec jest prawdziwym 63 I, 2,3,1060| wszystkim we wszystkich" (1 Kor 15, 28).~~"AMEN"~~ 64 II, 0,3,1074| którego wypływa cała jego moc"15. Jest więc uprzywilejowanym 65 II, 1,1,1083| niewypowiedziany" (2 Kor 9,15) przez adorację, uwielbienie 66 II, 1,1,1130| wszystkich" (1 Kor 11, 26; 15, 28). Od czasów apostolskich 67 II, 1,1,1130| Królestwie Bożym" (Łk 22, 15-16). W sakramentach Chrystusa 68 II, 2,1,1214| stworzenie" (2 Kor 5,17; Ga 6,15).~ 69 II, 2,1,1223| przykazałem" (Mt 28, 19-20)15.~ 70 II, 2,1,1224| co sprawiedliwe" (Mt 3, 15). Ten gest Jezusa jest przejawem 71 II, 2,1,1303| mówić "Abba, Ojcze!" (Rz 8,15);~- ściślej jednoczy nas 72 II, 2,1,1330| ofiara pochwalna" (Hbr 13, 15)143, ofiara duchowa144, 73 II, 2,2,1427| wierzcie w Ewangelię!" (Mk 1,15). W przepowiadaniu Kościoła 74 II, 2,2,1431| serca (compunctio cordis)15.~ 75 II, 2,2,1439| miłosierny ojciec" (Łk 15, 11-24). Zafascynowanie 76 II, 2,2,1502| chcę być twym lekarzem" (Wj 15, 26). Prorok przewiduje, 77 II, 2,2,1510| mu odpuszczone" (Jk 5, 14-15). Tradycja uznała w tym 78 II, 2,2,1520| będą mu odpuszczone" (Jk 5,15)116.~ 79 II, 2,2,1526| mu odpuszczone" (Jk 5,14-15).~ 80 II, 2,3,1546| i Ojca swojego" (Ap 1, 6)15. Cała wspólnota wierzących 81 II, 2,4,1680| ciało i staje w obliczu Pana"15.~ 82 III, 1,1,1700| niewidzialnego" (Kol 1, 15)3, człowiek został stworzony " 83 III, 1,1,1712| czynienia dobra, a unikania zła"15. Prawo to rozbrzmiewa w 84 III, 1,1,1805| kroki swe zważa" (Prz 14, 15). "Bądźcie... roztropni 85 III, 1,1,1806| sądził bliźniego" (Kpł 19,15). "Panowie, oddawajcie niewolnikom 86 III, 1,1,1822| Wytrwajcie w miłości mojej!" (J 15, 9). I jeszcze: "To jest 87 III, 1,1,1822| jak Ja was umiłowałem" (J 15,12).~ 88 III, 1,1,1823| trwać w miłości mojej" (J 15, 9-10)75.~ 89 III, 1,1,1852| człowieka nieczystym" (Mt 15, 19-20). W sercu także przebywa 90 III, 1,3,1970| apostolskich, zawartą w Rz 12-15, 1 Kor 12-13, Kol 3-4, Ef 91 III, 1,3,1971| usłyszałem od Ojca mego" (J 15,15), lub też do stanu syna - 92 III, 1,3,1971| usłyszałem od Ojca mego" (J 15,15), lub też do stanu syna - 93 III, 1,3,2031| podpora prawdy" (1 Tm 3,15), otrzymał od Apostołów " 94 III, 2,0,2056| wyciągniętym ramieniem (Pwt 5, 15).~ 95 III, 2,0,2057| Świadectwa" (Wj 31,18; 32, 15; 34, 29) powinny być złożone 96 III, 2,0,2067| przykazań dostąpili zbawienia"15.~Jedność Dekalogu~ 97 III, 2,0,2073| nie możecie uczynić" (J 15, 5). Owocem, o którym mówią 98 III, 2,0,2073| jak Ja was umiłowałem" (J 15,12).~W skrócie~ 99 III, 2,1,2128| przedstawiającej..." (Pwt 4,15-16). Izraelowi objawił się 100 III, 2,1,2167| poświęconym Panu" (Wj 31,15).~ 101 III, 2,1,2169| strzec dnia szabatu" (Pwt 5,15).~ 102 III, 2,1,2188| poświęconym Panu" ( Wj 31, 15).~ 103 III, 2,2,2222| wymiarom wewnętrznym i duchowym"15. Na rodzicach spoczywa poważna 104 III, 2,2,2269| utkany w głębi ziemi (Ps 139, 15).~ 105 III, 2,2,2373| mając potomka...?" (Rdz 15, 2). "Spraw, abym miała 106 III, 2,2 | Nie będziesz kradł (Wj 20, 15; Pwt 5, 19).~Nie kradnij ( 107 III, 2,2,2446| co się to przyda? (Jk 2, 15-16)198. ~ 108 III, 2,2,2448| ubogiemu w twej ziemi>>" (Pwt 15, 11). Jezus czyni te słowa 109 III, 2,2,2516| cudzołóstwa, czyny nierządne" (Mt 15, 19). Walka z pożądliwością 110 III, 2,2,2519| roznamiętnia głupich" (Mdr 15, 5);~- przez modlitwę:~Mniemałem, 111 III, 2,2,2549| wszystkim we wszystkich" (1 Kor 15, 28). On będzie celem wszystkich 112 IV, 1,1,2604| czemuś Mnie opuścił?" (Mk 15, 34)49; "Wykonało się" ( 113 IV, 1,1,2609| kobiety kananejskiej (Mt 15, 28).~ 114 IV, 1,2,2656| byli bogaci w nadzieję" (Rz 15, 13).~ 115 IV, 1,2,2669| przedmiotem szczególnego kultu?15~ 116 IV, 1,3,2727| mamy "wiele posiadłości"15, zawód, że nie zostaliśmy 117 IV, 1,3,2731| nie możecie uczynić" (J 15, 5).~ 118 IV, 1,3,2744| się wzajemnie miłowali" (J 15, 16-17).~Ten tylko modli 119 IV, 2,0,2776| wołania: "Abba, Ojcze!" (Rz 8,15)... Kiedy słaby śmiertelnik 120 IV, 2,0,2809| Egipcjan: okrywa się chwałą (Wj 15, 1). Od zawarcia Przymierza


Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License