Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
omylni 1
on 464
ona 176
one 118
ongis 1
oni 104
ono 139
Frequency    [«  »]
120 15
119 poczatku
119 zyciu
118 one
117 7
117 rz
116 12

Katechizm Kosciola katolickiego

IntraText - Concordances

one

    Czesc, Dzial, Rozdzial, Numer
1 Wstep, 0,0,6 | nimi nie utożsamia. Mają one aspekt katechetyczny, przygotowują 2 I, 1,1,28 | niejednoznaczności, jaką one mogą w sobie zawierać, te 3 I, 1,1,37 | pod zmysły i gdy powinny one wyrazić się w czynach i 4 I, 1,2,67 | autorytet Kościoła. Nie należą one jednak do depozytu wiary. 5 I, 1,2,83 | Kościołach lokalnych. Stanowią one szczególne formy, przez 6 I, 1,2,83 | czasów. W jej świetle mogą one być podtrzymywane, modyfikowane 7 I, 1,3,164 | zaprzeczać Dobrej Nowinie; mogą one zachwiać wiarą i stać się 8 I, 1,3,170 | w rzeczywistości, które one wyrażają i których wiara 9 I, 1,3,170 | za pomocą formuł wiary. One pozwalają nam wyrażać i 10 I, 2,0,193 | przestarzały i zbędny. Pomagają nam one zrozumieć i pogłębić dzisiaj 11 I, 2,1,212 | niebo i ziemię: "Przeminą one, Ty zaś pozostaniesz. I 12 I, 2,1,212 | zaś pozostaniesz. I całe one jak szata się zestarzeją... 13 I, 2,1,337 | zbawienia194; pozwalają one "poznawać najgłębszą naturę 14 I, 2,1,340 | wystarcza sobie samemu. Istnieją one tylko we wzajemnej zależności 15 I, 2,1,341 | jako prawa natury. Budzą one podziw uczonych. Piękno 16 I, 2,1,344 | wynikająca z faktu, że wszystkie one mają tego samego Stwórcę 17 I, 2,1,364 | że przez niego dosięgają one swego szczytu i wznoszą 18 I, 2,2,457 | znaczenia? Czy nie zasługiwały one na wzruszenie Boga, na to, 19 I, 2,2,547 | Nim obecne. Potwierdzają one, że Jezus jest zapowiedzianym 20 I, 2,2,548 | dzieła swego Ojca; świadczą one, że Jezus jest Synem Bożym268, 21 I, 2,2,550 | złych duchów277. Uprzedzają one wielkie zwycięstwo Jezusa 22 I, 2,2,589 | Rzeczywiście, stwierdzają one z niepokojem: "Któż może 23 I, 2,2,641 | Zmartwychwstałego490. Tak więc były one pierwszymi zwiastunami Zmartwychwstania 24 I, 2,2,650 | człowieka, jednoczą się one na nowo. W ten sposób śmierć 25 I, 2,2,657 | zniszczenia; przygotowują one uczniów na spotkanie Zmartwychwstałego.~ 26 I, 2,2,671 | moce55, nawet jeśli zostały one zwyciężone u podstaw przez 27 I, 2,3,711 | nowego Ducha, a zbiegają się one w niewielkiej Reszcie, w 28 I, 2,3,774 | sakramentach Kościoła ( one nazywane przez Kościoły 29 I, 2,3,800 | wszystkich członków Kościoła. one rzeczywiście wspaniałym 30 I, 2,3,832 | wspólnotach, choć nieraz one szczupłe i ubogie albo żyją 31 I, 2,3,909 | urządzenia i warunki, jeśli one gdzieś skłaniają do grzechu, 32 I, 2,3,1036| przeznaczenie. Stanowią one równocześnie naglące wezwanie 33 II, 1,1,1084| człowieka. Urzeczywistniają one skutecznie łaskę, którą 34 II, 1,1,1115| charakter zbawczy. Uprzedzały one moc Jego Misterium Paschalnego. 35 II, 1,1,1118| Kościół" i "dla Kościoła". one sakramentami "przez Kościół", 36 II, 1,1,1118| posłaniu Ducha Świętego. one także "dla Kościoła", będąc " 37 II, 1,1,1123| czci Bogu. Jako znaki, mają one także pouczać. Sakramenty 38 II, 1,1,1127| łaski, którą oznaczają40. one skuteczne, ponieważ działa 39 II, 1,1,1131| sakramentowi. Przynoszą one owoc w tych, którzy je przyjmują 40 II, 1,2,1152| integrują. Ponadto wypełniają one typy i figury Starego Przymierza, 41 II, 1,2,1157| celebracji. Uczestniczą one w ten sposób w tym, co stanowi 42 II, 1,2,1161| Bożej i świętych. Oznaczają one bowiem Chrystusa, który 43 II, 1,2,1163| zasług swojego Pana, tak że one uobecniają się niejako w 44 II, 2,1,1334| Wyjścia z Egiptu otrzymują one jednak jeszcze nowe znaczenie: 45 II, 2,1,1363| tych wydarzeń stają się one w pewien sposób obecne i 46 II, 2,1,1375| rzeczy na to, czym uprzednio one nie były? Nie jest bowiem 47 II, 2,2,1434| modlitwę i jałmużnę21. Wyrażają one nawrócenie w odniesieniu 48 II, 2,2,1439| pożywić się strąkami, którymi one się żywiły; refleksja nad 49 II, 2,2,1456| ponieważ niekiedy ciężej ranią one duszę i bardziej niebezpieczne 50 II, 2,2,1472| zewnątrz, ponieważ wypływają one jakby z samej natury grzechu. 51 II, 2,3,1533| ewangelizacji świata. Udzielają one łask koniecznych do życia 52 II, 2,3,1534| zbawienia osobistego. Udzielają one szczególnego posłania w 53 II, 2,3,1572| przebiegają w podobny sposób. one udzielane w ramach liturgii 54 II, 2,3,1574| obrzędy dodatkowe. Różnią się one bardzo w różnych tradycjach 55 II, 2,3,1574| praktyką Kościoła. Przygotowują one do uroczystego aktu konsekracji, 56 II, 2,3,1633| małżeństw mieszanych. Wynikają one z faktu, że podział chrześcijan 57 II, 2,3,1664| Komunii świętej. Powinny one prowadzić życie chrześcijańskie, 58 II, 2,4,1666| modlitwę Kościoła. Przygotowują one ludzi do przyjęcia głównego 59 II, 2,4,1667| regionu i epoki. Zawierają one zawsze modlitwę, której 60 II, 2,4,1676| ustanowione przez Kościół. Mają one na celu przygotowanie ludzi 61 III, 1,1,1733| takiej mierze, w jakiej one dobrowolne. Postęp w cnocie, 62 III, 1,1,1753| moralnego. Przyczyniają się one do powiększenia lub zmniejszenia 63 III, 1,1,1753| skradzionej kwoty). Mogą one również zmniejszyć lub zwiększyć 64 III, 1,1,1766| dobre, ani złe. Nabierają one wartości moralnej w takiej 65 III, 1,1,1803| rozumem i wiarą. Zapewniają one łatwość, pewność i radość 66 III, 1,1,1803| wysiłkami człowieka. one owocami i zalążkami czynów 67 III, 1,1,1803| moralnie dobrych; uzdalniają one wszystkie władze człowieka, 68 III, 1,1,1809| Z pomocą Bożą kształtują one charakter i ułatwiają czynienie 69 III, 1,1,1811| bezpośrednio do Boga. Uzdalniają one chrześcijan do życia w jedności 70 III, 1,1,1812| chrześcijanina. Kształtują one i ożywiają wszystkie cnoty 71 III, 1,1,1812| życie wieczne. Stanowią one rękojmię obecności i działania 72 III, 1,1,1829| dary Ducha Świętego. one trwałymi dyspozycjami, które 73 III, 1,1,1830| całej pełni82. Dopełniają one i udoskonalają cnoty tych, 74 III, 1,1,1840| nadzieja i miłość83. Kształtują one i ożywiają wszystkie cnoty 75 III, 1,1,1868| grzechów osobistych. Skłaniają one z kolei ich ofiary do popełniania 76 III, 1,1,1868| znaczeniu analogicznym stanowią one "grzech społeczny"106.~W 77 III, 1,2,1921| uprawnione pod warunkiem, że dążą one do dobra wspólnego.~ 78 III, 1,2,1937| mężczyzn i kobiet. Pozostają one w wyraźnej sprzeczności 79 III, 1,2,1945| siebie nawzajem. Powinny one pobudzać do miłości.~ 80 III, 1,3,1951| różnych formach, ale wszystkie one powiązane ze sobą: prawo 81 III, 1,3,1960| dostępnych rozumowi. one ogłoszone i autentycznie 82 III, 1,3,2001| dzieł i ujrzałeś, że one bardzo dobre - siódmego 83 III, 1,3,2002| wspólne Kościoła. Pozostają one w służbie miłości, która 84 III, 1,3,2042| liturgicznych. Usposabiają nas one do zdobycia panowania nad 85 III, 1,3,2042| liturgicznych; przyczyniają się one do opanowywania naszych 86 III, 2,0,2055| spisanych przez Mojżesza5. one słowami Boga w szczególnym 87 III, 2,0,2056| matkę twoją"), wskazują one warunki życia wyzwolonego 88 III, 2,0,2058| twarz" - Pwt 5, 4). Należą one do samoobjawienia się Boga 89 III, 2,0,2061| drugim miejscu; wyrażają one konsekwencje przynależności 90 III, 2,0,2068| wyjaśniają się nawzajem; stanowią one organiczną jedność. Przekroczenie 91 III, 2,0,2069| Objawienia Bożego. Pouczają nas one zarazem o prawdziwym człowieczeństwie 92 III, 2,0,2071| poważne zobowiązania. one ze swojej natury niezmienne 93 III, 2,0,2072| przykład obraźliwych słów; one jednak ciężką winą w zależności 94 III, 2,1,2082| całą swoją mocą"). one 367 bezpośrednim echem uroczystego 95 III, 2,1,2110| dyspozycji wewnętrznych, jakich one wymagają.~Bałwochwalstwo~ 96 III, 2,1,2120| właściciel lub pan, ponieważ mają one swoje źródło w Bogu. Można 97 III, 2,1,2146| autorytet Boga. Powinny one być dotrzymywane w duchu 98 III, 2,2,2215| matki... Gdy idziesz, niech one cię wiodą, czuwają nad tobą, 99 III, 2,2,2217| W miarę możności powinny one okazywać im pomoc materialną 100 III, 2,2,2272| społeczeństwa lub państwa. Tkwią one w naturze ludzkiej i 101 III, 2,2,2290| działaniami gorszącymi; stanowią one bezpośredni współudział 102 III, 2,2,2292| wartościach moralnych znajdują one swoją celowość i świadomość 103 III, 2,2,2293| kryteriów moralności; powinny one służyć osobie ludzkiej, 104 III, 2,2,2296| niedopuszczalną presję na ofiary. one moralnie niedopuszczalne. 105 III, 2,2,2356| nieuporządkowane"97. one sprzeczne z prawem naturalnym; 106 III, 2,2,2358| i powinny przybliżać się one - stopniowo i zdecydowanie - 107 III, 2,2,2376| szkodliwe, jednakże pozostają one moralnie niedopuszczalne. 108 III, 2,2,2389| znaczenie wierności. one sprzeczne z prawem moralnym. 109 III, 2,2,2417| kochać zwierzęta; nie powinny one jednak być przedmiotem uczuć 110 III, 2,2,2445| które posiadamy - należą one do ubogich"191. "Najpierw 111 III, 2,2,2456| życzliwości wobec nich. Mogą one służyć słusznemu zaspokajaniu 112 III, 2,2,2473| akta męczenników. Stanowią one świadectwo prawdy, zapisane 113 III, 2,2,2475| oskarżona220. podważają one w sposób istotny sprawowanie 114 III, 2,2,2512| nieskończonego piękna Boga. one tym bardziej poświęcone 115 IV, 1,2,2683| różnorodności rozszczepiają one czyste i jedyne światło 116 IV, 1,2,2690| niebu. Tradycyjnie już one czasem intensywnej odnowy 117 IV, 2,0,2765| przez którego stają się one w nas "duchem i życiem" ( 118 IV, 2,0,2771| siedmiu próśb. Wyrażają one westchnienia obecnego czasu,


Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License