Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
chwili 72
chwili565 1
chyba 6
ci 116
ciag 2
ciagiem 2
ciagle 21
Frequency    [«  »]
117 7
117 rz
116 12
116 ci
116 lk
116 zostal
115 13

Katechizm Kosciola katolickiego

IntraText - Concordances

ci

    Czesc, Dzial, Rozdzial, Numer
1 Wstep, 0,0,3 | 3 Ci, którzy z pomocą Bożą przyjęli 2 Wstep, 0,0,14| 14 Ci, którzy przez wiarę i chrzest 3 Wstep, 0,0,24| rzeczywiście dorośli... Ci, którzy powołani do posługi 4 I, 1,1,32 | istnieje. Wszystko odpowie ci: Spójrz i zauważ, jakie 5 I, 1,2,58 | świętości mogą osiągnąć ci, którzy żyją według przymierza 6 I, 1,2,112 | zostało otwarte po męce, by ci, którzy je teraz rozumieją, 7 I, 1,3,148 | spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana" (Łk 1, 45). Z powodu 8 I, 1,3,168 | Odpowiedź: "O wiarę!" "Co ci daje wiara?" - "Życie wieczne!"~ 9 I, 2,1,210 | Bóg odpowiada: "Ja ukażę ci mój majestat i ogłoszę przed 10 I, 2,2,441 | więcej niż człowiekiem. Ci, którzy określili Jezusa 11 I, 2,2,442 | uroczyście: "Nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz 12 I, 2,2,530 | znakiem prześladowania. Ci, którzy należą do Niego, 13 I, 2,2,543 | które wsiewa się w rolę; ci, co słuchają go z wiarą 14 I, 2,2,588 | grzech jest powszechny361 - ci, którzy sądzą, że nie potrzebują 15 I, 2,2,598 | krzyża; z pewnością więc ci, którzy pogrążają się w 16 I, 2,2,599 | biblijny język nie oznacza, że ci, którzy "wydali Jezusa" ( 17 I, 2,2,633 | lub Hadesem471, ponieważ ci, którzy tam się znajdują, 18 I, 2,2,634 | wszystkich miejsc, aby wszyscy ci, którzy zbawieni, stali 19 I, 2,2,635 | usłyszeli "głos Syna Bożego, i ci, którzy usłyszą", żyli ( 20 I, 2,3,683 | Jego Syna w Duchu Świętym. Ci bowiem, którzy noszą Ducha 21 I, 2,3,828 | ogłaszając w sposób uroczysty, że ci wierni praktykowali heroicznie 22 I, 2,3,837 | Kościoła wcieleni w pełni ci, co mając Ducha Chrystusowego 23 I, 2,3,838 | z licznych powodów"294. "Ci przecież, co wierzą w Chrystusa 24 I, 2,3,839 | 839 "Także ci, którzy jeszcze nie przyjęli 25 I, 2,3,847 | znają Chrystusa i Kościoła:~Ci bowiem, którzy bez własnej 26 I, 2,3,851 | znajduje się w prawdzie. Ci, którzy posłuszni natchnieniom 27 I, 2,3,857 | opieką, aby kierowali nią ci zwierzchnicy, którym jako 28 I, 2,3,859 | Ojca, który Go posłał, tak ci, których Jezus posyła, nie 29 I, 2,3,871 | 871 "Wiernymi ci, którzy przez chrzest wszczepieni 30 I, 2,3,893 | swoim przykładem "nie jak ci, którzy ciemiężą gminy, 31 I, 2,3,932 | dla sobie współczesnych. Ci bowiem, którzy idą "węższą" 32 I, 2,3,998 | ludzie, którzy umarli: "Ci, którzy pełnili dobre czyny, 33 I, 2,3,998 | zmartwychwstanie życia; ci, którzy pełnili złe czyny 34 I, 2,3,1014| śmiertelnych! ~Błogosławieni ci, których śmierć zastanie~ 35 I, 2,3,1023| 1023 Ci, którzy umierają w łasce 36 I, 2,3,1030| 1030 Ci, którzy umierają w łasce 37 I, 2,3,1034| że "pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego Królestwa 38 I, 2,3,1038| grobach, usłyszą głos Jego: a ci, którzy pełnili dobre czyny, 39 I, 2,3,1038| zmartwychwstanie życia; ci, którzy pełnili złe czyny - 40 I, 2,3,1038| lewej stronie... I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi 41 I, 2,3,1045| niejako sakramentem"599. Ci, którzy będą zjednoczeni 42 I, 2,3,1054| 1054 Ci, którzy umierają w łasce 43 II, 1,2,1136| Chrystusa (Christus totus). Ci, którzy obecnie celebrują - 44 II, 1,2,1142| rzecz wspólnoty. Słudzy ci wybierani i konsekrowani 45 II, 2,1,1216| jest oświeceniem, ponieważ ci, którzy otrzymują pouczenie ( 46 II, 2,1,1238| zstąpił na wodę, aby ci, którzy zostaną w niej ochrzczeni, " 47 II, 2,1,1258| głębokie przekonanie, że ci, którzy ponoszą śmierć za 48 II, 2,1,1271| z Kościołem katolickim. "Ci przecież, co wierzą w Chrystusa 49 II, 2,1,1281| 1281 Ci, którzy ponoszą śmierć z 50 II, 2,1,1287| znakiem czasów mesjańskich87. Ci, którzy wówczas uwierzyli 51 II, 2,1,1294| chrześcijanie, to znaczy ci, którzy zostali namaszczeni, 52 II, 2,1,1322| wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy przez chrzest zostali 53 II, 2,1,1348| swój sposób: lektorzy i ci, którzy przynoszą dary ofiarne, 54 II, 2,1,1353| Krwią Jezusa Chrystusa i aby ci, którzy uczestniczą w Eucharystii, 55 II, 2,1,1370| ofiarą Chrystusa, lecz także ci, którzy już w chwale 56 II, 2,1,1386| nieprzyjaciół ani nie dam Ci pocałunku Judasza, ale wołam 57 II, 2,1,1396| Eucharystia tworzy Kościół. Ci, którzy przyjmują Eucharystię, 58 II, 2,2,1422| 1422 "Ci zaś, którzy przystępują 59 II, 2,2,1449| odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju 60 II, 2,2,1456| wszystkie Bożemu miłosierdziu. Ci, którzy postępują inaczej 61 II, 2,2,1484| grzesznika: "Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy" (Mk 2, 62 II, 2,2,1507| chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie": Mk 16, 63 II, 2,2,1508| usłyszeć od Pana: "Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem 64 II, 2,2,1513| Świętego. Pan, który odpuszcza ci grzechy, niech cię wybawi 65 II, 2,3,1535| 1535 Ci, którzy zostali już konsekrowani 66 II, 2,3,1553| i ofiaruje, dlatego też ci, którzy w tym Ciele w 67 II, 2,3,1584| jest jakby światłością. Ci, którzy mają być oświeceni, 68 II, 2,3,1586| czystość serca, składając Ci miłą woń, przez Twego Syna 69 II, 2,3,1587| Twego słowa prawdy, składać Ci dary i ofiary duchowe, odnawiać 70 II, 2,3,1590| Tymoteusza: "Przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat 71 II, 2,3,1590| mieście prezbiterów. Jak ci zarządziłem" (Tt 1, 5).~ 72 II, 2,3,1654| jego zalążkiem często byli ci, którzy "z całym swoim domem" 73 III, 1,1,1830| ziemi (Ps 143,10)~Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, 74 III, 1,1,1851| jak to już zapowiedziałem: ci, którzy się takich rzeczy 75 III, 1,2,1898| przeciwstawia się porządkowi Bożemu. Ci zaś, którzy się przeciwstawili, 76 III, 1,2,1936| czego potrzebuje, i by ci, którzy posiadają poszczególne " 77 III, 1,3,1987| Boskiej natury... Dlatego ci, w których mieszka Duch, 78 III, 2,0,2056| życia:~Ja dziś nakazuję ci miłować Pana, Boga twego, 79 III, 2,1,2111| pustym: "Do nich podobni ci, którzy je robią, i każdy, 80 III, 2,1,2169| wyciągniętym ramieniem: przeto ci nakazał Pan, Bóg twój, strzec 81 III, 2,1,2174| odnoszącą się do Chrystusa86:~Ci, którzy trwali w dawnym 82 III, 2,1,2180| ich własnego pasterza97. Ci, którzy dobrowolnie zaniedbują 83 III, 2,2 | przykazanie z obietnicą - aby ci było dobrze i abyś był długowieczny 84 III, 2,2,2234| 2235 Ci, którzy sprawują władzę, 85 III, 2,2,2237| 2238 Ci, którzy podporządkowani 86 III, 2,2,2237| wolni [postępujcie], nie jak ci, dla których wolność jest 87 III, 2,2,2241| uciska obywateli, niech ci nie odmawiają jej świadczeń, 88 III, 2,2,2267| zamierzonego. Zabójca i ci, którzy dobrowolnie współdziałają 89 III, 2,2,2269| cię (Jr 1, 5).~Nie tajna Ci moja istota,~kiedy w ukryciu 90 III, 2,2,2284| szczególnie ciężkie, gdy szerzą je ci, którzy, z natury bądź z 91 III, 2,2,2285| sposób winni zgorszenia ci, którzy ustanawiają prawa 92 III, 2,2,2289| alkoholu, tytoniu i leków. Ci, którzy w stanie nietrzeźwym 93 III, 2,2,2305| 2306 Ci, którzy wyrzekają się przemocy 94 III, 2,2,2309| konieczne dla obrony narodowej.~Ci, którzy poświęcają się sprawie 95 III, 2,2,2390| względu na powagę tego zamiaru ci, którzy podejmują przedmałżeńskie 96 III, 2,2,2411| poczwórnie" (Łk 19, 8). Ci, którzy w sposób bezpośredni 97 III, 2,2,2411| odpowiedzialności i zysku, wszyscy ci, którzy w jakikolwiek sposób 98 III, 2,2,2411| wiedząc o niej, na przykład ci, którzy nakazali, w niej 99 III, 2,2,2436| 175. Z jednej strony ci, którzy mają w ręku i rozwijają 100 III, 2,2,2436| środki wzrostu, a z drugiej ci, którym narastają długi.~ 101 III, 2,2,2447| najmniejszymi ze swych braci>>. Stąd ci, których przygniata nędza, 102 III, 2,2,2536| kupować. Należą do nich także ci, którzy pragnęliby, by ich 103 IV, 1,0,2560| Prosiłabyś Go wówczas, a dałby ci wody żywej" (J 4, 10). Nasza 104 IV, 1,1,2603| dziękczynieniem: "Ojcze, dziękuję Ci, żeś Mnie wysłuchał", co 105 IV, 1,1,2604| 34); "Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w 106 IV, 1,1,2605| zrodziłem. Żądaj ode Mnie, a dam Ci narody w dziedzictwo i w 107 IV, 1,1,2641| Prorocy i święci, wszyscy ci, którzy stracili życie na 108 IV, 1,2,2657| aby moje serce powtarzało Ci to za każdym moim tchnieniem6.~" 109 IV, 1,2,2682| Królestwa29, szczególnie ci, których Kościół uznaje 110 IV, 1,3,2725| nie mają na nią czasu. Ci, którzy szukają Boga przez 111 IV, 1,3,2736| że chce On przysporzyć ci dobra przez twoją wytrwałość 112 IV, 1,3,2747| będący jej świadkami oraz ci, którzy uwierzą w Niego 113 IV, 2,0,2768| samym słowem Bożym, dlatego ci, którzy "ponownie do 114 IV, 2,0,2778| nikt nie zna, tylko Syn" i ci, którym "Syn zechce objawić", 115 IV, 2,0,2782| wszystkie twoje grzechy zostały ci odpuszczone. Ze złego sługi 116 IV, 2,0,2793| mogliby być równie dobrze ci, którzy noszą w sobie obraz


Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License