Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
1197 1
1198 1
1199 1
12 116
120 4
1200 1
1201 1
Frequency    [«  »]
118 one
117 7
117 rz
116 12
116 ci
116 lk
116 zostal

Katechizm Kosciola katolickiego

IntraText - Concordances

12

                            bold = Main text
  Czesc, Dzial, Rozdzial, Numer            grey = Comment text
1 Wstep | moglibyśmy być zbawieni" (Dz 4,12), jak tylko imię JEZUS.~~ 2 Wstep, 0,0,12| 12 Katechizm jest przeznaczony 3 I, 1,1,36 | i cel wszystkich rzeczy"12. Bez tej zdolności człowiek 4 I, 1,2,59 | rodzinnej i z domu...Ojca" (Rdz 12,1), aby uczynić go Abrahamem, 5 I, 1,2,59 | wszystkie narody ziemi" (Rdz 12,3 LXX)19.~ 6 I, 1,3,147 | wydoskonala" (Hbr 11, 40; 12, 2).~Maryja - "Błogosławiona, 7 I, 1,3 | komu uwierzyłem" (2 Tm 1, 12)~Wierzyć w jednego Boga~ 8 I, 1,3,152 | określono zakładki." (1 Kor 12, 3). "Duch przenika wszystko, 9 I, 1,3,163 | twarzą w twarz" (1 Kor 13, 12), "takim, jakim jest" (1 10 I, 1,3,164 | po części" (1 Kor 13,12). Wiara, która jest pełna 11 I, 1,3,165 | przewodzi i wydoskonala" (Hbr 12,1-2).~ 12 I, 2,1,207 | Ja będę z tobą", Wj 3,12). Bóg, który objawia swoje 13 I, 2,1,224 | mi wyświadczył?" (Ps 116,12).~ 14 I, 2,1,228 | jedynym..." (Pwt 6, 4; Mk 12, 29). " Trzeba koniecznie, 15 I, 2,1,268 | słabości się doskonali" (2 Kor 12, 9)92.~"Czyni On wszystko, 16 I, 2,1,299 | bardzo dobre": Rdz 1, 4.10.12. 18. 21. 31). Stworzenie 17 I, 2,1,314 | twarzą w twarz" (1 Kor 13, 12), w pełni poznamy drogi, 18 I, 2,1,342 | ważniejsi niż wiele wróbli" (Łk 12, 7), a także: "O ileż ważniajszy 19 I, 2,1,342 | człowiek niż owca!" (Mt 12,12).~ 20 I, 2,1,342 | człowiek niż owca!" (Mt 12,12).~ 21 I, 2,1,402 | wszyscy zgrzeszyli..." (Rz 5,12). Apostoł przeciwstawia 22 I, 2,2,432 | moglibyśmy być zbawieni" (Dz 4, 12)14.~ 23 I, 2,2,452 | moglibyśmy być zbawieni" (Dz 4,12).~ 24 I, 2,2,455 | Panem jest Jezus>>" (1 Kor 12, 3).~ 25 I, 2,2,459 | Ja was umiłowałem" (J 15, 12). Miłość ta zakłada rzeczywistą 26 I, 2,2,526 | stać dzieckiem Bożym" (J 1, 12). Misterium Bożego Narodzenia 27 I, 2,2,527 | jakim jest chrzest (Kol 2,11-12).~ 28 I, 2,2,542 | wszystkich do siebie" (J 12, 32). "Wszyscy ludzie powołani 29 I, 2,2,550 | was Królestwo Boże" (Mt 12, 28). Egzorcyzmy Jezusa 30 I, 2,2,550 | władcą tego świata" (J 12, 31). Królestwo Boże będzie 31 I, 2,2,575 | wymienionego w Ewangelii św. Marka (12, 34); wiele razy jada u 32 I, 2,2,590 | jest przeciwko Mnie" (Mt 12, 30), a także Jego słowa, 33 I, 2,2,590 | więcej niż Salomon" (Mt 12, 41-42), "coś większego 34 I, 2,2,590 | większego niż Świątynia" (Mt 12, 6); gdy przypomina w odniesieniu 35 I, 2,2,595 | sposób bardzo niedoskonały (J 12, 42). Nie ma w tym nic dziwnego, 36 I, 2,2,607 | przyszedłem na godzinę" (J 12, 27). "Czyż nie mam pić 37 I, 2,2,608 | czasie pierwszej Paschy (Wj 12, 3-14)421. Całe życie Chrystusa 38 I, 2,2,615 | nieprawości" (Iz 53, 10-12). Wynagrodził On za nasze 39 I, 2,2,645 | w innej postaci" (Mk 16,12) niż ta, jaką znali uczniowie, 40 I, 2,2,662 | wszystkich do siebie" (J 12, 32). Wywyższenie na krzyżu 41 I, 2,2,674 | całości" Izraela (Rz 11, 12) do zbawienia mesjańskiego, 42 I, 2,3,683 | Panem jest Jezus>>" (1 Kor 12, 3). "Bóg wysłał do serc 43 I, 2,3,694 | napojeni jednym Duchem" (1 Kor 12, 13): Duch jest więc także 44 I, 2,3,696 | żeby on już zapłonął" (Łk 12, 49). W postaci języków " 45 I, 2,3,712 | ujrzał chwałę" Chrystusa: J 12, 41), szczególnie w Iz 11, 46 I, 2,3,719 | zobaczyć) aniołowie" (1 P 1, 10-12): "<<Ten, nad którym ujrzysz 47 I, 2,3,764 | jest "mała trzódka" (Łk 12, 32) tych, których Jezus 48 I, 2,3,801 | wspólnego dobra" (1 Kor 12, 7)225. ~W skrócie~ 49 I, 2,3,922 | Królestwa niebieskiego" (Mt 19, 12).~ 50 I, 2,3,953 | poszczególnymi członkami" (1 Kor 12, 26-27). "Miłość... nie 51 I, 2,3,958 | grzechów uwolnieni>> (2 Mch 12, 45), także modły za nich 52 I, 2,3,991 | tych, co pomarli (1 Kor 15,12-14. 20).~ 53 I, 2,3,993 | Pisma ani mocy Bożej?" (Mk 12, 24). Wiara w zmartwychwstanie 54 I, 2,3,993 | umarłych, lecz żywych" (Mk 12, 27).~ 55 I, 2,3,994 | znaku proroka Jonasza" (Mt 12, 39) i znaku Świątyni527; 56 I, 2,3,1002| po prawicy Boga (Kol 2, 12; 3, 1).~ 57 I, 2,3,1007| Boga, który go dał (Koh 12, 1. 7).~ 58 I, 2,3,1031| życiu, ani w przyszłym (Mt 12, 32). Można z tego wnioskować, 59 I, 2,3,1032| uwolnieni od grzechu" (2 Mch 12, 45). Kościół od początku 60 II, 1,1,1085| Rz 6, 10; Hbr 7, 27; 9, 12). Jest to wydarzenie rzeczywiste, 61 II, 1,2,1141| uczynki składać ofiary duchowe"12. To "kapłaństwo wspólne" 62 II, 1,2,1142| spełniają samą czynność" (Rz 12, 4). Niektóre członki 63 II, 1,2,1161| mnóstwo świadków" (Hbr 12, 1), którzy nadal uczestniczą 64 II, 2,1,1267| stanowić jedno Ciało" (1 Kor 12,13).~ 65 II, 2,1,1372| ciało w Chrystusie" (Rz 12, 5). Kościół nie przestaje 66 II, 2,2,1506| olejem i uzdrawiali" (Mk 6, 12-13).~ 67 II, 2,2,1508| słabości się doskonali" (2 Kor 12, 9), i że cierpienia, jakie 68 II, 2,3,1579| niebieskiego" (Mt 19, 1618 12). Powołani do tego, by poświęcić 69 II, 2,3,1618| niech pojmuje! (Mt 19, 12).~ 70 II, 2,3,1649| cudzołóstwo" (Mk 10, 11-12), nie może uznać nowego 71 III, 0,4,1691| się "dziećmi Bożymi" (J 1, 12; 1 J 3, 1), "uczestnikami 72 III, 0,4,1695| prowadzi do zguby" (Mt 7, 13)12. Przypowieść ewangeliczna 73 III, 1,1,1709| najwyższe jego powołanie"12.~ 74 III, 1,1,1715| wielka jest w niebie (Mt 5, 3-12).~ 75 III, 1,1,1788| i wy im czyńcie!" (Mt 7, 12)55;~- miłość zawsze przejawia 76 III, 1,1,1788| samemu Chrystusowi" (1 Kor 8,12). "Dobrą jest rzeczą... 77 III, 1,1,1808| sprawiedliwie, i pobożnie" (Tt 2, 12).~Żyć dobrze to nic innego 78 III, 1,1,1819| bądźcie cierpliwi" ( Rz 12,12). Wyraża się w modlitwie 79 III, 1,1,1819| bądźcie cierpliwi" ( Rz 12,12). Wyraża się w modlitwie 80 III, 1,1,1822| Ja was umiłowałem" (J 15,12).~ 81 III, 1,1,1863| nie będą odpuszczone" (Mt 12,31)98. Miłosierdzie Boże 82 III, 1,3,1948| zgodnie z [Jego] wolą (Flp 2, 12-13).~ 83 III, 1,3,1969| polega Prawo i Prorocy" (Mt 7,12)29. ~Całe Prawo ewangeliczne 84 III, 1,3,1970| apostolskich, zawartą w Rz 12-15, 1 Kor 12-13, Kol 3-4, 85 III, 1,3,1970| zawartą w Rz 12-15, 1 Kor 12-13, Kol 3-4, Ef 4-5 itd. 86 III, 1,3,1970| Przestrzegajcie gościnności!" (Rz 12, 9-13). Katecheza ta uczy 87 III, 1,3,2003| niech to czyni] ochoczo (Rz 12, 6-8).~ 88 III, 1,3,2030| świętą, Bogu przyjemną" (Rz 12,1) w Ciele Chrystusa, które 89 III, 2,0,2073| Ja was umiłowałem" (J 15,12).~W skrócie~ 90 III, 2,1,2099| miłosierdzia niż ofiary" (Mt 9, 13; 12, 7)12. Jedyną doskonałą 91 III, 2,1,2099| ofiary" (Mt 9, 13; 12, 7)12. Jedyną doskonałą ofiarą 92 III, 2,1,2171| ubogim - "odetchnąć" (Wj 23,12). Szabat nakazuje przerwać 93 III, 2,1,2187| zapisani w niebiosach" (Hbr 12, 22-23).~W skrócie~ 94 III, 2,1,2188| aby go święcić" (Pwt 5,12). "Dzień siódmy będzie szabatem 95 III, 2,2,2195| przykazania większego od tych" (Mk 12, 29-31).~Święty Paweł Apostoł 96 III, 2,2 | Bóg twój, da tobie (Wj 20,12).~Był im poddany (Łk 2, 97 III, 2,2,2199| twój, da tobie" (Wj 20, 12; Pwt 5, 16). Poszanowanie 98 III, 2,2,2217| gniewu swą matkę. (Syr 3,12-13. 16)~ 99 III, 2,2,2232| bratem, siostrą i matką" (Mt 12, 50). Rodzice powinni uszanować 100 III, 2,2,2317| dusza każdego człowieka" (Hi 12,10)~ 101 III, 2,2,2448| Mnie nie zawsze macie" (J 12, 8). Nie unieważnia przez 102 III, 2,2,2465| światłością świata" (J 8,12), jest Prawdą208. "Kto w ( 103 III, 2,2,2465| pozostaje w ciemności" (J 12, 46). Uczeń Jezusa "trwa 104 III, 2,2,2549| będą moim ludem" (Kpł 26,12)... Takie samo jest też 105 IV, 1,1,2569| jak mu Pan rozkazał" (Rdz 12, 4); jego serce jest całkowicie " 106 IV, 1,1,2575| niego - w sposób jawny" (Lb 12, 7-8), ponieważ "Mojżesz 107 IV, 1,1,2575| jacy żyli na ziemi" (Lb 12, 3).~ 108 IV, 1,1,2577| drogę dobrą i prostą" (1 Sm 12, 23).~ 109 IV, 1,1,2601| przeżywają "Jego bracia" (Hbr 2, 12); współcierpi z ich słabościami, 110 IV, 1,2,2669| określono zakładki." (1 Kor 12, 3). Za każdym razem, gdy 111 IV, 1,2,2675| ludów całej ziemi" (Rdz 12, 3). Maryja przez swoją 112 IV, 1,2,2680| Panem jest Jezus>>" (1 Kor 12, 3). Kościół zachęca nas, 113 IV, 1,3,2716| świata, który nadchodzi"12, lub "milczącą miłością" 114 IV, 1,3,2730| przynosi plon obfity" (J 12, 24). Jeśli oschłość pochodzi 115 IV, 2,0,2818| śmiertelnym ciele" (Rz 6, 12). Kto zachowuje czystość 116 IV, 2,0,2825| jaka jest wola Boża" (Rz 12, 2; Ef 5, 17), i osiągnąć "


Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License