Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
jednorodzony 7
jednorodzonym 1
jednosc 84
jednosci 115
jednosci251 1
jednosci96 1
jednoscia 5
Frequency    [«  »]
116 lk
116 zostal
115 13
115 jednosci
115 królestwa
114 boza
114 mnie

Katechizm Kosciola katolickiego

IntraText - Concordances

jednosci

    Czesc, Dzial, Rozdzial, Numer
1 I, 1,2,57 | chciała dojść do swojej jedności, budując wieżę Babel14. 2 I, 1,2,60 | wszystkich dzieci Bożych w jedności Kościoła21. Ten lud będzie 3 I, 1,2,140 | obu Testamentów wynika z jedności zamysłu Boga i Jego Objawienia. 4 I, 2,0,188 | rozpoznawczym oraz znakiem jedności między wierzącymi. Symbolon 5 I, 2,1,249 | Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą 6 I, 2,1,252 | określić Boski Byt w jego jedności, pojęciem "osoba" lub "hipostaza", 7 I, 2,1,255 | Boskich - ponieważ nie dzieli jedności Bożej - polega jedynie na 8 I, 2,1,255 | relacji"72. Z powodu tej jedności Ojciec jest cały w Synu, 9 I, 2,1,256 | zacząłem jeszcze myśleć o Jedności, a już Trójca ogarnia mnie 10 I, 2,1,257 | Trójco Święta, pierwotna Jedności!"75 Bóg jest wiecznym szczęściem, 11 I, 2,1,260 | wejście stworzeń do doskonałej jedności Trójcy Świętej84. Ale już 12 I, 2,1,266 | Boga w Trójcy, a Trójcę w jedności, nie mieszając Osób ani 13 I, 2,1,289 | Czytane w świetle Chrystusa, w jedności Pisma świętego i w żywej 14 I, 2,1,360 | kontemplować rodzaj ludzki w jedności jego początku w Bogu... 15 I, 2,1,360 | jego początku w Bogu... w jedności jego natury, u wszystkich 16 I, 2,1,360 | ciała i duchowej duszy; w jedności jego bezpośredniego celu 17 I, 2,1,360 | jego misji w świecie; w jedności miejsca jego zamieszkania - 18 I, 2,1,360 | rozwijać swoje życie; w jedności celu nadprzyrodzonego, którym 19 I, 2,1,360 | którego wszyscy mają dążyć; w jedności środków potrzebnych do osiągnięcia 20 I, 2,1,360 | osiągnięcia tego celu... w jedności odkupienia, którego dla 21 I, 2,1,371 | okrzyk podziwu, miłości i jedności: "Ta dopiero jest kością 22 I, 2,1,409 | pomocy łaski Bożej osiągnąć jedności w samym sobie289.~ 23 I, 2,2,480 | prawdziwym człowiekiem w jedności swojej Osoby Boskiej; z 24 I, 2,3,683 | Świętym. Aby pozostawać w jedności z Chrystusem, trzeba najpierw 25 I, 2,3,738 | niepodzielny Duch prowadzi do jedności tych, którzy różnią się 26 I, 2,3,775 | zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego" 27 I, 2,3,775 | Kościół jest także sakramentem jedności rodzaju ludzkiego. Taka 28 I, 2,3,775 | narzędziem" pełnej realizacji tej jedności, która musi się jeszcze 29 I, 2,3,780 | zbawienia, znakiem i narzędziem jedności Boga i ludzi.~~ 30 I, 2,3,782 | ludzkiego potężny zalążek jedności, nadziei i zbawienia".~- " 31 I, 2,3,795 | bardzo żywą świadomość tej jedności:~Cieszmy się więc i składajmy 32 I, 2,3,806 | 806 W jedności tego Ciała istnieje różnorodność 33 I, 2,3,809 | Mistycznego, zasadą jego życia, jedności w różnorodności oraz bogactwa 34 I, 2,3,812 | świętości, swojej powszechnej jedności, swej niewzruszonej stałości, 35 I, 2,3 | jeden~"Święta tajemnica jedności Kościoła"232~ 36 I, 2,3,813 | Chrystusie, że jest zasadą jedności Kościoła"235. Jedność należy 37 I, 2,3,814 | otrzymujących je osób. W jedności Ludu Bożego gromadzi się 38 I, 2,3,814 | różnorodności nie sprzeciwia się jedności Kościoła. To grzech i ciężar 39 I, 2,3,814 | zagraża nieustannie darowi jedności. Apostoł wzywa więc do zachowania " 40 I, 2,3,814 | wzywa więc do zachowania "jedności Ducha dzięki więzi, jaką 41 I, 2,3,815 | 815 Jakie więzy jedności Kościoła? "Na to. . . wszystko 42 I, 2,3,816 | Bożego"240.~Rany zadane jedności~ 43 I, 2,3,819 | Niego247 oraz "nakłaniają do jedności katolickiej"248.~ 44 I, 2,3,820 | Chrystus od początku użyczył (jedności) swemu Kościołowi; wierzymy, 45 I, 2,3,820 | udziela swemu Kościołowi daru jedności, ale Kościół musi zawsze 46 I, 2,3,820 | Pragnienie ponownego odnalezienia jedności wszystkich chrześcijan jest 47 I, 2,3,822 | 822 O przywrócenie jedności powinien troszczyć się " 48 I, 2,3,822 | wszystkich chrześcijan w jedności jednego i jedynego Kościoła 49 I, 2,3,831 | dobrami z Chrystusem-Głową w jedności Ducha Jego283.~Każdy Kościół 50 I, 2,3,833 | wspólnotę wiernych chrześcijan w jedności wiary i sakramentów z ich 51 I, 2,3,835 | Kościołom lokalnym, dążąc do jedności, "jeszcze wspaniałej ujawnia 52 I, 2,3,836 | 836 "Do tej katolickiej jedności Ludu Bożego... powołani 53 I, 2,3,838 | wiary lub nie zachowują jedności wspólnoty pod zwierzchnictwem 54 I, 2,3,855 | wymaga wysiłku na rzecz jedności chrześcijan328. Istotnie, " 55 I, 2,3,857 | wspomagani "przez kapłanów" w jedności "z następcą Piotra, Najwyższym 56 I, 2,3,873 | swojego Ciała, służą jego jedności i jego posłaniu. Istotnie, " 57 I, 2,3,882 | widzialnym źródłem i fundamentem jedności zarówno biskupów, jak rzeszy 58 I, 2,3,886 | widzialnym źródłem i fundamentem jedności w swoich Kościołach partykularnych" 59 I, 2,3,895 | powinna być wykonywana w jedności z całym Kościołem pod przewodnictwem 60 I, 2,3,938 | widzialnym źródłem i fundamentem jedności w swoim Kościele partykularnym" 61 I, 2,3,950 | się do Kościoła, i więzią jedności. Komunia świętych jest komunią 62 I, 2,3,1033| ostatecznego samowykluczenia z jedności z Bogiem i świętymi określa 63 I, 2,3,1045| ostatecznym urzeczywistnieniem jedności rodzaju ludzkiego zamierzonej 64 I, 2,3,1065| Boże Ojcze wszechmogący,~w jedności Ducha Świętego,~wszelka 65 II, 0,3,1072| Kościoła i służbę na rzecz jego jedności.~Modlitwa i liturgia~ 66 II, 1,1,1109| Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym" (2 Kor 67 II, 1,1,1126| który dąży do przywrócenia jedności chrześcijan39.~ 68 II, 1,2,1140| będącego <<sakramentem jedności>>, a Kościół to lud święty, 69 II, 1,2,1142| najpierw posługa biskupa, a w jedności z nim posługa prezbiterów 70 II, 1,2,1144| według swojej funkcji, ale "w jedności Ducha", który działa we 71 II, 1,2,1202| może zintegrować w swojej jedności wszystkie prawdziwe bogactwa 72 II, 1,2,1206| różnorodność nie powinna szkodzić jedności. Może ona wypowiadać się 73 II, 2,1,1244| zachowują żywą świadomość jedności wtajemniczenia chrześcijańskiego, 74 II, 2,1,1270| Bożego65.~Sakramentalny węzeł jedności chrześcijan~ 75 II, 2,1,1271| stanowi sakramentalny węzeł jedności, trwający między wszystkimi 76 II, 2,1,1286| swoje posłanie w pełnej jedności z Duchem Świętym, którego 77 II, 2,1,1292| który jest gwarantem i sługą jedności swego Kościoła oraz jego 78 II, 2,1,1312| przyjmuje się do pełnej jedności z Kościołem kogoś ochrzczonego 79 II, 2,1,1321| Eucharystii sprzyja podkreśleniu jedności sakramentów wtajemniczenia 80 II, 2,1,1323| sakrament miłosierdzia, znak jedności, węzeł miłości, ucztę paschalną, 81 II, 2,1,1354| Eucharystia jest celebrowana w jedności z całym Kościołem w niebie 82 II, 2,1,1354| żywymi i zmarłymi, a także w jedności z pasterzami Kościoła, czyli 83 II, 2,1,1369| w niej jako znak i sługa jedności Kościoła powszechnego. Biskup 84 II, 2,1,1398| sakramencie pobożności! O znaku jedności! O więzi miłości!"216 Im 85 II, 2,1,1398| Niego, by nastały dni pełnej jedności wszystkich wierzących.~ 86 II, 2,1,1401| chrześcijanom, nie będącym w pełnej jedności z Kościołem katolickim, 87 II, 2,2,1440| wszystkim obrazą Boga, zerwaniem jedności z Nim. Narusza on równocześnie 88 II, 2,2,1474| 795chrześcijan w nadprzyrodzonej jedności Mistycznego Ciała Chrystusa 89 II, 2,2,1477| zbawienia swoich braci w jedności Mistycznego Ciała"74.~Odpusty 90 II, 2,3,1540| Bożego11 i przywracania na nowo jedności z Bogiem przez ofiary i 91 II, 2,3,1553| Chrystusem i w Chrystusie", w jedności Ducha Świętego. Całe Ciało, 92 II, 2,3,1608| urzeczywistnić wzajemnej jedności ich życia, dla której Bóg 93 II, 2,3,1610| Moralna świadomość dotycząca jedności i nierozerwalności małżeństwa 94 II, 2,3,1640| umocnienia ich nierozerwalnej jedności. Przez łaskę "podtrzymują 95 II, 2,3,1642| woli. Miłość zmierza do jedności głęboko osobowej, która 96 II, 2,3,1643| małżonków ze swej natury wymaga jedności i nierozerwalności ich osobowej 97 II, 2,3,1645| małżonków i nieprzerwanej jedności ich współżycia"160.~ 98 II, 2,3,1663| Poligamia jest przeciwna jedności małżeństwa; rozwód rozłącza 99 III, 1,1,1701| podobieństwo zjednoczenia jedności Osób Boskich między sobą ( 100 III, 1,1,1811| one chrześcijan do życia w jedności z Trójcą Świętą. Ich początkiem, 101 III, 1,1,1839| uzdalniają chrześcijan do życia w jedności z Trójcą Świętą. Ich początkiem, 102 III, 1,2,1879| sposób organiczny zasadą jedności, która przekracza każdą 103 III, 1,2,1897| ludzkiej. Jest konieczna dla jedności państwa. Jej rola polega 104 III, 1,3,2015| wypełnione dzięki Jego łasce w jedności z Jezusem69. Wierzący, zachowując 105 III, 1,3,2033| biskupów pozostających w jedności z nim głosi wiernym prawdę, 106 III, 2,2,2304| Kościół ustanowił sakramentem jedności rodzaju ludzkiego i jego 107 III, 2,2,2331| wszystkie sfery osoby ludzkiej w jedności jej ciała i duszy. Dotyczy 108 III, 2,2,2334| ciałem" (Rdz 2, 24). Z tej jedności wywodzą się wszystkie pokolenia 109 III, 2,2,2339| nas na nowo i prowadzi do jedności, którą utraciliśmy, rozpraszając 110 III, 2,2,2363| obowiązek podtrzymywania jego jedności i nierozerwalności102. " 111 III, 2,2,2376| małżeńskiego, i szacunek dla jedności istoty ludzkiej umożliwia 112 III, 2,2,2549| słuchają273, do doskonałej jedności z Bogiem:~Będzie tam prawdziwa 113 IV, 1,1,2641| Tronie, oraz Barankowi108. W jedności z nimi Kościół na ziemi 114 IV, 1,3,2747| chwała. Jest to modlitwa jedności.~ 115 IV, 2,0,2836| Bożego pokarmu jest siła jedności: jednoczy nas z Ciałem Zbawiciela


Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License