Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
autorytetu99 1
autorzy 6
ave 2
az 113
azeby 10
babce 1
babel14 1
Frequency    [«  »]
114 mnie
114 nasz
114 nowego
113 az
113 kazdy
113 stworzenia
111 10

Katechizm Kosciola katolickiego

IntraText - Concordances

az

    Czesc, Dzial, Rozdzial, Numer
1 Wstep, 0,0,2 | wami przez wszystkie dni, do skończenia świata" (Mt 2 I, 1,1,28 | 28 W ciągu historii, do naszych czasów, ludzie 3 I, 1,2,58 | dopóki trwa czas narodów16, do powszechnego głoszenia 4 I, 1,2,74 | sposób Objawienie docierało na krańce świata.~Bóg najłaskawiej 5 I, 1,2,77 | zachowane w ciągłym następstwie do czasów ostatecznych"42.~ 6 I, 1,2,80 | swoimi "przez wszystkie dni, do skończenia świata" (Mt 7 I, 1,2,92 | poczynając od biskupów po ostatniego z wiernych 8 I, 1,2,96 | Świętego, wszystkim pokoleniom, do chwalebnego powrotu Chrystusa.~ 9 I, 1,2,126 | rzeczywiście uczynił i czego uczył do dnia, w którym został 10 I, 1,3,149 | 149 Przez całe Jej życie, do ostatniej próby11, gdy 11 I, 1,3,162 | wzrastać i wytrwać w wierze do końca, musimy karmić 12 I, 1,3,173 | rozproszony po całym świecie, po krańce ziemi, otrzymawszy 13 I, 2,1,211 | miłosierdzie" (Ef 2, 4), do dania swojego jedynego 14 I, 2,1,219 | największe niewierności26, do udzielenia najcenniejszego 15 I, 2,1,303 | od rzeczy najmniejszych do wielkich wydarzeń świata 16 I, 2,1,336 | dzieciństwa początku189 do zgonu śmierci190 jest 17 I, 2,1,411 | stawszy się posłusznym do śmierci, i to śmierci 18 I, 2,2,457 | Boga, na to, by zniżył się do poziomu naszej ludzkiej 19 I, 2,2,461 | stawszy się posłusznym do śmierci - i to śmierci 20 I, 2,2,498 | Chrystusa, od Wcielenia do Paschy. Już św. Ignacy 21 I, 2,2,512 | czego nauczał od początku do dnia, w którym... został 22 I, 2,2,515 | przy Jego narodzeniu172 po ocet podany podczas męki173 23 I, 2,2,519 | i dla naszego zbawienia" do swojej śmierci "za nasze 24 I, 2,2,543 | następnie ziarno i wzrasta do czasu żniwa248.~ 25 I, 2,2,544 | roztropnymi250. Od żłóbka do krzyża Jezus dzieli życie 26 I, 2,2,562 | upodabniać się do Niego, On ukształtuje się w nich301. " 27 I, 2,2,562 | z martwych wskrzeszeni, wespół z Nim panować będziemy" 28 I, 2,2,577 | nie zmieni się w Prawie, się wszystko spełni. Ktokolwiek 29 I, 2,2,578 | je w jego integralności, do najmniejszych przepisów, 30 I, 2,2,612 | Jezus staje się "posłusznym do śmierci" (Flp 2, 8; Hbr 31 I, 2,2,615 | Przez swoje posłuszeństwo do śmierci Jezus stał się 32 I, 2,2,623 | miłości posłuszeństwo Ojcu " do śmierci" (Flp 2, 8) Jezus 33 I, 2,2,670 | Kościół548.~...w oczekiwaniu wszystko zostanie Mu poddane~ 34 I, 2,2,674 | którego niebo musi zatrzymać do czasu odnowienia wszystkich 35 I, 2,3,686 | Ojcem i Synem od początku do wypełnienia zamysłu naszego 36 I, 2,3,702 | 702 Od początku do "pełni czasu" (Ga 4, 37 I, 2,3,707 | do Mojżesza i od Jozuego do wizji, które zapoczątkowują 38 I, 2,3,743 | 743 Od początku do wypełnienia czasu Bóg, 39 I, 2,3,765 | strukturę, która będzie trwała do całkowitego wypełnienia 40 I, 2,3,769 | od Abla sprawiedliwego po ostatniego wybranego>>, 41 I, 2,3,782 | rozszerzać się coraz dalej, na końcu wieków dopełnione 42 I, 2,3,788 | Obiecał pozostać z nimi do końca czasów194 i posłał 43 I, 2,3,793 | się upodobnić do Niego, " Chrystus (w nich) się ukształtuje" ( 44 I, 2,3,820 | że z dniem każdym wzrasta do skończenia wieków"249. 45 I, 2,3,827 | dobrym ziarnem ewangelicznym do końca wieków272. Kościół 46 I, 2,3,830 | Pięćdziesiątnicy281 i taki będzie do dnia Paruzji.~ 47 I, 2,3,849 | wami przez wszystkie dni, do skończenia świata" (Mt 48 I, 2,3,852 | służby i ofiary z siebie do śmierci, z której przez 49 I, 2,3,857 | Apostołów335.~- w dalszym ciągu - do powrotu Chrystusa - jest 50 I, 2,3,860 | im, że pozostanie z nimi do skończenia świata341. " 51 I, 2,3,865 | w Niego wszczepieni, do jego eschatologicznego 52 I, 2,3,908 | przez swoje posłuszeństwo do śmierci413, udzielił 53 I, 2,3,927 | przez zakony średniowieczne po współczesne zgromadzenia" 54 I, 2,3,964 | dziewiczego poczęcia Chrystusa do Jego śmierci"486. W sposób 55 I, 2,3,964 | swoje zjednoczenie z Synem do krzyża, przy którym nie 56 I, 2,3,969 | bez wahania pod krzyżem, do wiekuistego dopełnienia 57 I, 2,3,979 | popełnione po chrzcie świętym do ostatniego dnia życia" 58 I, 2,3,1037| śmiertelny) i trwanie w nim do końca życia. W liturgii 59 I, 2,3,1046| przecież, że całe stworzenie dotąd jęczy i wzdycha w 60 II, 1,0,1076| liturgię swojego Kościoła, " przyjdzie" (1 Kor 11, 26). 61 II, 1,1,1079| 1079 Od początku do wypełnienia się czasów 62 II, 1,1,1079| poematu o pierwszym stworzeniu do pieśni Jeruzalem niebieskiego 63 II, 1,1,1083| dziękczynienie. Z drugiej strony, do spełnienia się zamysłu 64 II, 1,1,1090| naszego, Jezusa Chrystusa, się ukaże jako Ten, który 65 II, 1,1,1130| celebruje misterium swego Pana, " przyjdzie", aby "Bóg był 66 II, 1,1,1130| spożyć Paschę z wami... się spełni w Królestwie 67 II, 1,2,1169| potężną mocą nasz stary czas, wszystko zostanie Mu poddane.~ 68 II, 1,2,1194| od Wcielenia i Narodzenia do Wniebowstąpienia, do 69 II, 1,2,1200| wspólnoty jerozolimskiej do paruzji Kościoły Boże 70 II, 2,1,1308| otrzymały, walczyło odważnie i do przelania krwi dla Chrystusa120.~ 71 II, 2,1,1323| aby w niej na całe wieki, do swego przyjścia, utrwalić 72 II, 2,1,1333| Pana nie przestaje czynić, do dnia Jego chwalebnego 73 II, 2,1,1337| polecił Apostołom celebrować do swego powtórnego przyjścia. " 74 II, 2,1,1339| Już jej spożywać nie będę, się spełni w Królestwie 75 II, 2,1,1341| powtarzać Jego gesty i słowa, " przyjdzie" (1 Kor 11, 26), 76 II, 2,1,1343| Chrystusa. Od tamtych czasów do naszych dni celebruje 77 II, 2,1,1344| Misterium Paschalne Jezusa, " przyjdzie" (1 Kor 11, 26), 78 II, 2,1,1369| imieniu całego Kościoła do czasu przyjścia samego 79 II, 2,1,1380| miłości, którą umiłował nas "do końca" (J 13,1), aż 80 II, 2,1,1380| aż "do końca" (J 13,1), po dar ze swego życia. Istotnie, 81 II, 2,1,1392| Chleba naszej pielgrzymki, do chwili śmierci, gdy zostanie 82 II, 2,1,1403| tego owocu winnego krzewu do owego dnia, kiedy pić 83 II, 2,3,1536| jest spełniane w Kościele do końca czasów. Jest to 84 II, 2,3,1556| dar ten przekazany został do nas w sakrze biskupiej" 85 II, 2,3,1565| powszechnej misji zbawienia << po krańce ziemi>>46, "z 86 II, 2,3,1566| uobecniają we Mszy świętej, do przyjścia Pańskiego, 87 II, 2,3,1577| uobecnia i aktualizuje do powrotu Chrystusa kolegium 88 II, 2,3,1606| konfliktami, które mogą prowadzić do nienawiści i zerwania 89 III, 1,1,1849| miłością siebie, posuniętą do pogardy Boga"88. Wskutek 90 III, 1,2,1941| i czerpią dusze zachętę, do pełnego miłości heroizmu 91 III, 1,3,2044| świętość swoich wiernych89, dojdzie do "człowieka doskonałego, 92 III, 1,3,2050| nienawidzą. ~Okazuję zaś łaskę ~ do tysiącznego pokolenia ~ 93 III, 2,1,2125| ludzkiej, która posuwa się do odrzucania jakiejkolwiek 94 III, 2,2,2257| życia, od jego początku do końca. Nikt, w żadnej 95 III, 2,2,2272| ludzkiej od chwili poczęcia do śmierci"48.~"W chwili, 96 III, 2,2,2316| niebezpieczeństwo wojny i do nadejścia Chrystusa będzie 97 III, 2,2,2316| gwałty przezwyciężane, do wypełnienia słowa: "przekują 98 III, 2,2,2318| ludzkie od chwili poczęcia do śmierci jest święte, 99 III, 2,2,2360| kobieta wiążą się z sobą do śmierci"98.~Tobiasz podniósł 100 III, 2,2,2383| małżonków umowy, by żyć razem do śmierci. Rozwód znieważa 101 III, 2,2,2472| oznacza ono świadectwo do śmierci. Męczennik daje 102 III, 2,2,2473| Chrystusem, niż królować po krańce ziemi. Tego szukam, 103 IV, 1,1,2582| znajduje schronienie "w grocie" do "przejścia" tajemniczej 104 IV, 1,1,2584| 2585 Od czasów Dawida do przyjścia Mesjasza księgi 105 IV, 1,1,2585| przeszłości i rozciąga się na spełnienie historii; 106 IV, 1,1,2604| ducha mojego" (Łk 23, 46), do owego "donośnego wołania", 107 IV, 1,1,2619| przylgnięcie do woli Ojca do Krzyża i absolutne zaufanie, 108 IV, 1,2,2657| pragnieniem jest kochać Cię do ostatniego tchnienia 109 IV, 1,2,2676| Nasza ufność rozciąga się do powierzenia Jej już teraz " 110 IV, 1,3,2700| wzniosłego błogosławieństwa Ojca3 do trwogi w Getsemani4.~ 111 IV, 1,3,2748| Jego Ofiara - rozciąga się po spełnienie się czasu. 112 IV, 2,0,2771| nastawione na przybycie Pana: " przyjdzie" (1 Kor 11, 26).~ 113 IV, 2,0,2775| nadziei oczekiwaniu Pana, " przyjdzie" (1 Kor 11, 26).~


Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License