Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
-----
-----
1 436
10 111
100 3
1000 1
1001 1
Frequency    [«  »]
113 az
113 kazdy
113 stworzenia
111 10
109 sakramentu
108 celu
108 wierze

Katechizm Kosciola katolickiego

IntraText - Concordances

10

                              bold = Main text
  Czesc, Dzial, Rozdzial, Numer             grey = Comment text
1 Wstep, 0,0,10| 10 Nie powinno więc budzić 2 I, 1,1,33 | niesprowadzalny do samej tylko materii"10 - jego dusza może mieć początek 3 I, 1,2,56 | szczepów i według narodów" (Rdz 10, 5)10.~ 4 I, 1,2,56 | według narodów" (Rdz 10, 5)10.~ 5 I, 1,2,63 | nosi imię Pana" (Pwt 28,10). Jest to lud tych, "do 6 I, 1,2,87 | słucha, Mnie słucha" (Łk 10, 16)52, wierni z uległością 7 I, 1,2,117 | ku pouczeniu nas" (1 Kor 10, 11)90.~3. Sens anagogiczny. 8 I, 1,3,152 | tylko Duch Boży" (1 Kor 2, 10-11). Jedynie sam Bóg zna 9 I, 1,3,161 | wytrwa w niej do końca>> (Mt 10, 22; 24, 13)"34.~Wytrwanie 10 I, 2,1,220 | odstąpi od ciebie" (Iz 54, 10). "Ukochałem cię odwieczną 11 I, 2,1,269 | potężnym w boju" (Ps 24, 8-10). Bóg jest wszechmogący " 12 I, 2,1,299 | bardzo dobre": Rdz 1, 4.10.12. 18. 21. 31). Stworzenie 13 I, 2,1,329 | który jest w niebie" (Mt 18, 10), wykonawcami Jego rozkazów, " 14 I, 2,2,428 | powstania z martwych" (Flp 3, 8-10).~ 15 I, 2,2,437 | poświęcił i posłał na świat" (J 10, 36), który począł się jako " 16 I, 2,2,438 | Duchem Świętym i mocą" (Dz 10, 38), "aby On się objawił 17 I, 2,2,453 | Duchem Świętym i mocą" (Dz 10, 38). On był "Tym, który 18 I, 2,2,457 | za nasze grzechy" (1 J 4, 10). "Ojciec zesłał Syna jako 19 I, 2,2,462 | spełniał wolę Twoją, Boże (Hbr 10, 5-7, cytując Ps 40, 7-9 20 I, 2,2,486 | Duchem Świętym i mocą" (Dz 10, 38).~ 21 I, 2,2,553 | Jezus, "Dobry Pasterz" (J 10,11), potwierdził to zadanie 22 I, 2,2,559 | Król chwały" (Ps 24, 7-10) wchodzi do swojego Miasta, " 23 I, 2,2,578 | winę za wszystkie" (Jk 2,10)326.~ 24 I, 2,2,580 | wykonać Księga Prawa" (Ga 3, 10), ponieważ poniósł śmierć " 25 I, 2,2,590 | Ojciec jedno jesteśmy" (J 10, 30).~ 26 I, 2,2,594 | uważającego siebie za Boga" (J 10, 33) i osądzili Go jako 27 I, 2,2,603 | śmierć Jego Syna" (Rz 5, 10).~Boża inicjatywa powszechnej 28 I, 2,2,604 | za nasze grzechy" (1 J 4,10)412. "Bóg zaś okazuje nam 29 I, 2,2,606 | Chrystusa raz na zawsze" (Hbr 10, 5-10). Od chwili swego 30 I, 2,2,606 | raz na zawsze" (Hbr 10, 5-10). Od chwili swego Wcielenia 31 I, 2,2,606 | Ja życie moje oddaję" (J 10,17). "Niech świat się dowie, 32 I, 2,2,608 | życie na okup za wielu" (Mk 10, 45).~Jezus dobrowolnie 33 I, 2,2,609 | od siebie je oddaję" (J 10,18). Syn Boży wydaje się 34 I, 2,2,615 | ich nieprawości" (Iz 53, 10-12). Wynagrodził On za nasze 35 I, 2,2,620 | za nasze grzechy" (1 J 4, 10). " W Chrystusie Bóg jednał 36 I, 2,2,631 | który wstąpił" (Ef 4, 9-10). Symbol Apostolski wyznaje 37 I, 2,2,635 | ziemskich, i podziemnych" (Flp 2,10):~Wielka cisza spowiła ziemię; 38 I, 2,2,649 | moc je znów odzyskać" (J 10, 17-18). "Wierzymy, że Jezus 39 I, 2,2,654 | oznajmijcie moim braciom" (Mt 28, 10; J 20, 17). Stają się oni 40 I, 2,3,718 | który ma przyjść" (Mt 17, 10-13): mieszka w nim ogień 41 I, 2,3,719 | zobaczyć) aniołowie" (1 P 1, 10-12): "<<Ten, nad którym 42 I, 2,3,761 | postępuje sprawiedliwie" (Dz 10, 35)127.~ 43 I, 2,3,772 | zjednoczyć w Chrystusie" (Ef 1, 10). 518 Św. Paweł nazywa " 44 I, 2,3,858 | mówi Jezus do Dwunastu (Mt 10, 40)339.~ 45 I, 2,3,865 | mające chwałę Boga" (Ap 21, 10-11); "a mur Miasta ma dwanaście 46 I, 2,3,875 | nie zostali posłani?" (Rz 10, 14-15). Nikt, żadna pojedyncza 47 I, 2,3,875 | tego, co się słyszy" (Rz 10,17). Nikt nie może sam siebie 48 I, 2,3,995 | Jego zmartwychwstaniu" (Dz 10, 41). Chrześcijańska nadzieja 49 I, 2,3,1041| którzy uwierzyli" (2 Tes 1,10).~ 50 I, 2,3,1043| to, co na ziemi" (Ef 1, 10).~ 51 II, 0,3,1070| Pana, jedynego "Liturga"10, uczestnicząc w Jego kapłaństwie ( 52 II, 1,1,1083| i "w Duchu Świętym" (Łk 10, 21), błogosławi Ojca "za 53 II, 1,1,1085| Ojca "raz na zawsze" (Rz 6, 10; Hbr 7, 27; 9, 12). Jest 54 II, 1,2,1140| urzędów i czynnego udziału"10. Dlatego również "ilekroć 55 II, 2,1,1216| 9), "po oświeceniu" (Hbr 10, 32) staje się "synem światłości" ( 56 II, 2,1,1244| przeszkadzajcie im" (Mk 10, 14). Kościół łaciński, 57 II, 2,1,1261| przeszkadzajcie im" (Mk 10,14), pozwalają nam mieć 58 II, 2,1,1289| namaścił Duchem Świętym" (Dz 10, 38). Obrzęd namaszczenia 59 II, 2,1,1334| błogosławieństwa" (1 Kor 10, 16) na końcu żydowskiej 60 II, 2,1,1396| tego samego chleba" (1 Kor 10, 16-17):~Jeśli jesteście 61 II, 2,2,1441| odpuszczania grzechów" (Mk 2, 10), i wykonuje Boską władzę: " 62 II, 2,2,1509| Uzdrawiajcie chorych!" (Mt 10, 8). Kościół otrzymał to 63 II, 2,3,1539| dary i ofiary za grzechy"10.~ 64 II, 2,3,1544| wzór Melchizedeka" (Hbr 5, 10; 6, 20), "świętego, niewinnego, 65 II, 2,3,1544| którzy uświęcani" (Hbr 10,14), to znaczy jedyną ofiarą 66 II, 2,3,1649| popełnia cudzołóstwo" (Mk 10, 11-12), nie może uznać 67 III, 1,1,1706| nadużył swojej wolności"10. Uległ pokusie i popełnił 68 III, 1,1,1815| który jest w niebie" (Mt 10, 32-33).~Nadzieja~ 69 III, 1,1,1816| który dał obietnicę" (Hbr 10, 23). On "wylał na nas obficie ( 70 III, 1,1,1823| miłości mojej" (J 15, 9-10)75.~ 71 III, 1,1,1824| nieprzyjaciółmi" (Rz 5,10). Pan prosi nas, byśmy jak 72 III, 1,1,1830| po równej ziemi (Ps 143,10)~Wszyscy ci, których prowadzi 73 III, 1,1,1857| swego ojca i matkę" (Mk 10, 19). Ciężar grzechów jest 74 III, 1,3,1952| każdego, kto wierzy" (Rz 10, 4).~ 75 III, 1,3,1959| pewnością i bez domieszki błędu"10. Prawo naturalne dostarcza 76 III, 1,3,1964| będą Mi ludem" (Hbr 8, 8-10)19.~ 77 III, 1,3,2050| żony ~bliźniego twego.~~~10. Ani żadnej rzeczy, ~która 78 III, 2,0,2054| wypełnieniem Prawa (Rz 13, 9-10).~Dekalog w Piśmie świętym~ 79 III, 2,0,2055| Wj 34, 28; Pwt 4, 13; 10, 4). Te "dziesięć słów" 80 III, 2,1,2082| umysłem" (Mt 22, 37; Łk 10, 27: "...całą swoją mocą"). 81 III, 2,1 | samemu służyć będziesz" (Mt 4,10).~ 82 III, 2,1,2111| jest "Bogiem żywym" (Joz 3,10; Ps 42, 3 i in.), który 83 III, 2,1,2120| otrzymaliście, darmo dawajcie!" (Mt 10, 8)47. Nie można przywłaszczać 84 III, 2,1,2121| robotnik swej strawy" (Mt 10, 10)49.~Ateizm~ 85 III, 2,1,2121| robotnik swej strawy" (Mt 10, 10)49.~Ateizm~ 86 III, 2,1,2134| będziesz oddawał pokłon" (Mt 4, 10). Adoracja Boga, zanoszenie 87 III, 2,1 | wykonywać żadnej pracy (Wj 20, 8-10)78.~To szabat został ustanowiony 88 III, 2,1,2177| zachęcajmy się nawzajem" (Hbr 10, 25).~Tradycja zachowuje 89 III, 2,2,2195| wypełnieniem Prawa" (Rz 13, 8-10).~ 90 III, 2,2,2231| nie jest Mnie godzien" (Mt 10, 37).~ 91 III, 2,2,2246| matkę swoją" (Pwt 5,16; Mk 7,10)~ 92 III, 2,2,2258| przelaną przez ciebie" (Rdz 4,10-11).~ 93 III, 2,2,2317| każdego człowieka" (Hi 12,10)~ 94 III, 2,2,2363| niech nie rozdziela!" (Mk 10, 9)103.~ 95 III, 2,2,2426| niech też nie je!" (2 Tes 3, 10)162. Szanuje ona dary Stwórcy 96 III, 2,2,2442| otrzymaliście, darmo dawajcie!" (Mt 10, 8). Jezus Chrystus rozpozna 97 III, 2,2,2449| Królestwa Bożego" (1 Kor 6,10).~ 98 IV, 1,0,2559| gdybyś znała dar Boży!" (J 4,10). Cud modlitwy objawia się 99 IV, 1,0,2560| dałby ci wody żywej" (J 4, 10). Nasza modlitwa błagalna 100 IV, 1,1,2567| wolę Twoją, Boże": (Hbr 10, 5-7). Modlitwa jest więc 101 IV, 1,1,2577| Twój słucha" (1 Sm 3, 9-10). Później także on pozna 102 IV, 1,1,2609| setnika rzymskiego (Mt 8,10) oraz kobiety kananejskiej ( 103 IV, 1,1,2615| ulituj się nade mną!" (Mk 10, 48), została przejęta w 104 IV, 1,1,2627| Królem chwały" (Ps 24, 9-10) i pełnym czci milczeniem 105 IV, 1,1,2641| świadków" (męczenników: Ap 6, 10). Prorocy i święci, wszyscy 106 IV, 2,0,2808| który go stworzył" (Kol 3, 10).~ 107 IV, 2,0,2816| mieszkają na ziemi?" (Ap 6, 10). Mają oczywiście zaznać 108 IV, 2,0,2823| spełniał wolę Twoją, Boże" (Hbr 10, 7; Ps 40, 7). Tylko Jezus 109 IV, 2,0,2823| ciała Jezusa Chrystusa" (Hbr 10, 10).~ 110 IV, 2,0,2823| Jezusa Chrystusa" (Hbr 10, 10).~ 111 IV, 2,0,2825| do jej wypełniania (Hbr 10, 36). Jezus poucza nas,


Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License