Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
wiernosci 30
wiernoscia 3
wierny 31
wiernych 105
wiernych27 1
wiernych89 1
wiernym 24
Frequency    [«  »]
107 liturgii
105 bardziej
105 swiat
105 wiernych
104 16
104 daje
104 eucharystii

Katechizm Kosciola katolickiego

IntraText - Concordances

wiernych

    Czesc, Dzial, Rozdzial, Numer
1 Wstep, 0,0,12| lekturą dla wszystkich innych wiernych chrześcijan.~ 2 Wstep, 0,0,24| bardziej tym, którzy nauczają wiernych:~Ten, kto naucza, powinien " 3 Wstep, 0,0,24| metody pouczać i formować wiernych w prawdziwej pobożności. 4 I, 1,2,67 | historycznej. Zmysł wiary wiernych, kierowany przez Urząd Nauczycielski 5 I, 1,2,79 | Kościół w świecie, wprowadza wiernych we wszelką prawdę oraz sprawia, 6 I, 1,2,84 | jednomyślność przełożonych i wiernych w zachowywaniu przekazanej 7 I, 1,2,92 | 92 "Ogół wiernych... nie może zbłądzić w wierze 8 I, 1,2,92 | biskupów po ostatniego z wiernych świeckich>> ujawnia on swą 9 I, 1,2,94 | kontemplację oraz dociekanie wiernych, którzy rozważają je w swoim 10 I, 1,2,133 | szczególnie upomina wszystkich wiernych... aby przez częste czytanie 11 I, 2,2,655 | Zmartwychwstały żyje w sercach wiernych. W Nim chrześcijanie "kosztują 12 I, 2,3,791 | Mistycznego rodzi i pobudza wśród wiernych miłość: "Stąd, jeśli jeden 13 I, 2,3,798 | charyzmatami"), przez które czyni wiernych "zdatnymi i gotowymi do 14 I, 2,3,813 | sprawcą tej dziwnej wspólnoty wiernych i tak dogłębnie wszystkich 15 I, 2,3,821 | formacja ekumeniczna wiernych, a zwłaszcza kapłanów255~- 16 I, 2,3,828 | 828 Kanonizując niektórych wiernych, to znaczy ogłaszając w 17 I, 2,3,828 | nim, oraz umacnia nadzieję wiernych, dając im świętych jako 18 I, 2,3,832 | miejscowych zrzeszeniach wiernych, które trwając przy swoich 19 I, 2,3,832 | Ewangelii Chrystusowej zgromadza wiernych i w nich sprawowana jest 20 I, 2,3,833 | rozumie się wspólnotę wiernych chrześcijan w jedności wiary 21 I, 2,3,877 | komunii braterskiej wszystkich wiernych; będzie ona jakby odbiciem 22 I, 2,3,882 | zarówno biskupów, jak rzeszy wiernych"368. "Biskup Rzymski z racji 23 I, 2,3,891 | i nauczyciel wszystkich wiernych Chrystusowych, który braci 24 I, 2,3,897 | rozumie się... wszystkich wiernych chrześcijan nie będących 25 I, 2,3,897 | ustanowionego w Kościele, mianowicie wiernych chrześcijan, którzy jako 26 I, 2,3,899 | Kościołem, to znaczy wspólnotą wiernych żyjących na ziemi pod jednym 27 I, 2,3,934 | Bożego w Kościele wśród wiernych święci szafarze, których 28 I, 2,3,949 | 42):~Komunia wiary. Wiara wiernych jest wiarą Kościoła otrzymaną 29 I, 2,3,950 | sakramentów należy do wszystkich wiernych, którzy przez pośrednictwo 30 I, 2,3,951 | Święty "rozdziela między wiernych wszystkich stanów... szczególne 31 I, 2,3,960 | reprezentowana i realizowana "jedność wiernych, którzy stanowią jedno ciało 32 I, 2,3,962 | we wspólnotę wszystkich wiernych chrześcijan, a mianowicie 33 I, 2,3,983 | budzić i podtrzymywać u wiernych wiarę w niezrównaną wielkość 34 I, 2,3,1012| Kościoła:~Albowiem życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale 35 I, 2,3,1023| wszystkich świętych... i innych wiernych zmarłych po przyjęciu chrztu 36 I, 2,3,1037| codziennych modlitwach swoich wiernych Kościół błaga o miłosierdzie 37 I, 2,3,1056| Chrystusa, Kościół uprzedza wiernych o "smutnej i bolesnej rzeczywistości 38 II, 0,3,1071| przez Chrystusa. Włącza wiernych w nowe życie wspólnoty. 39 II, 0,3,1072| przynosić swoje owoce w życiu wiernych: nowe życie według Ducha, 40 II, 1,1,1083| dary, na niego samego, na wiernych i na cały świat oraz by 41 II, 1,1,1101| kształtuje żywy związek wiernych i szafarzy z Chrystusem - 42 II, 1,1,1102| powstaje i wzrasta wspólnota wiernych"16. Głoszenie słowa Bożego 43 II, 1,1,1109| Świętego, by uczynił On z życia wiernych żywą ofiarę dla Boga przez 44 II, 1,1,1129| przybrania za synów przebóstwia44 wiernych, w żywy sposób jednocząc 45 II, 1,2,1140| i czynnym uczestnictwem wiernych, należy podkreślać, że o 46 II, 1,2,1141| bardzo pragnie, by wszystkich wiernych prowadzić do pełnego, świadomego 47 II, 1,2,1143| funkcji kapłaństwa wspólnego wiernych istnieją także inne szczególne 48 II, 1,2,1154| W celu umacniania wiary wiernych powinny zostać dowartościowane 49 II, 1,2,1158| śpiew ludowy, tak aby głosy wiernych mogły rozbrzmiewać podczas 50 II, 1,2,1162| swój wyraz w nowym życiu wiernych.~ 51 II, 1,2,1166| właśnie na niej cała wspólnota wiernych spotyka zmartwychwstałego 52 II, 1,2,1175| w kościołach z udziałem wiernych główne Godziny, zwłaszcza 53 II, 1,2,1181| ofiarnym jako pomoc i pociechę wiernych, winien być schludny, sposobny 54 II, 1,2,1184| spontanicznie skupia się uwaga wiernych"68.~ 55 II, 1,2,1198| gromadzić się wspólnota wiernych. nimi nasze widzialne 56 II, 2,0,1211| służące komunii i posłaniu wiernych (rozdział trzeci). Nie jest 57 II, 2,1,1268| udział w kapłaństwie wspólnym wiernych.~~ 58 II, 2,1,1305| udoskonala kapłaństwo wspólne wiernych, otrzymane w chrzcie, a " 59 II, 2,1,1329| Eucharystia jest w zgromadzeniu wiernych, które jest widzialnym znakiem 60 II, 2,1,1332| zbawienia, kończy się posłaniem wiernych (missio), aby pełnili wolę 61 II, 2,1,1361| Chrystusa, który jednoczy wiernych ze swą osobą oraz ze swoim 62 II, 2,1,1368| członków Jego Ciała. Życie wiernych, składane przez nich uwielbienie, 63 II, 2,1,1369| dokonuje się duchowa ofiara wiernych w zjednoczeniu z ofiarą 64 II, 2,1,1371| eucharystyczna jest także składana za wiernych zmarłych w Chrystusie, " 65 II, 2,1,1378| ich do publicznej adoracji wiernych i obnoszenie w procesjach" 66 II, 2,1,1382| wewnętrzne zjednoczenie wiernych z Chrystusem przez Komunię. 67 II, 2,1,1383| obecnego w zgromadzeniu swoich wiernych, równocześnie jako ofiara 68 II, 2,1,1389| 1389 Kościół zobowiązuje wiernych do uczestniczenia "w niedziele 69 II, 2,2,1464| Kapłani powinni zachęcać wiernych do przystępowania do sakramentu 70 II, 2,2,1483| diecezjalnego78. Duży napływ wiernych z okazji wielkich świąt 71 II, 2,2,1516| duszpasterzy jest pouczanie wiernych o dobrodziejstwach tego 72 II, 2,3,1535| kapłaństwa wspólnego wszystkich wiernych, mogą otrzymać w sakramentach 73 II, 2,3,1547| kapłaństwo wspólne wszystkich wiernych, chociaż "jedno i drugie... 74 II, 2,3,1547| Podczas gdy kapłaństwo wspólne wiernych urzeczywistnia się przez 75 II, 2,3,1552| Kościoła - wobec zgromadzenia wiernych. Działa także w imieniu 76 II, 2,3,1564| Ewangelię, być pasterzami wiernych i celebrować kult Boży jako 77 II, 2,3,1566| tajemnicę, łączą modlitwy wiernych z ofiarą Tego, który jest 78 II, 2,3,1567| lokalnych zgromadzeniach wiernych czynią oni obecnym w pewnym 79 II, 2,3,1572| odbywać się z udziałem wielu wiernych. Zazwyczaj powinna odbywać 80 II, 2,3,1591| nazywane "wspólnym kapłaństwem wiernych". U jego podstaw i dla służenia 81 II, 2,3,1592| od wspólnego kapłaństwa wiernych, ponieważ udziela świętej 82 II, 2,3,1631| wymaga zazwyczaj od swoich wiernych kościelnej formy zawierania 83 II, 2,3,1641| Cóż za jarzmo dwojga wiernych złączonych w jednej nadziei, 84 II, 2,3,1662| świadków i zgromadzenia wiernych.~ 85 II, 2,4,1669| odpowiednio usposobionych wiernych zostaje uświęcone przez 86 II, 2,4,1673| pod uwagę formy pobożności wiernych i religijności ludowej. 87 II, 2,4,1674| poniekąd wypływały i do niej wiernych prowadziły, ponieważ ona 88 II, 2,4,1686| świata", i na doprowadzenie wiernych do prawdziwych perspektyw 89 II, 2,4,1688| celebrację Eucharystii wspólnota wiernych, a szczególnie rodzina zmarłego 90 III, 1,1,1716| miłość; wyrażają powołanie wiernych włączonych w chwałę Jego 91 III, 1,1,1812| wszczepione przez Boga w dusze wiernych, by uzdolnić ich do działania 92 III, 1,1,1830| którzy je otrzymują. Czynią wiernych uległymi do ochotnego posłuszeństwa 93 III, 1,3,2041| służebnych") domaga się od wiernych udziału w celebracji Eucharystii, 94 III, 1,3,2041| Zmartwychwstanie Pańskie81. wymaga od wiernych święcenia dnia, w ktrym 95 III, 2,0,2064| przyszłych ochrzczonych i wiernych. W XV wieku ustalił się 96 III, 2,1,2116| Dlatego Kościół upomina wiernych, by wystrzegali się ich. 97 III, 2,1,2178| jest określoną wspólnotą wiernych, utworzoną na sposób stały 98 III, 2,2,2421| głębiej inspiruje postępowanie wiernych. ~ 99 III, 2,2,2441| wchodzi w zakres powołania wiernych świeckich, którzy działają 100 III, 2,2,2441| nauczaniem Kościoła. Do wiernych świeckich należy "ożywianie 101 IV, 1,0,2557| część druga), aby życie wiernych upodobniło się do Chrystusa 102 IV, 1,2,2652| szczególnie zachęca wszystkich wiernych... by przez częste czytanie 103 IV, 1,2,2670| Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień swojej 104 IV, 1,2,2683| niezbędnymi przewodnikami dla wiernych. W swojej bogatej różnorodności 105 IV, 1,3,2719| 2720 Kościół zachęca wiernych do regularnej modlitwy:


Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License