Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
swój 93
swoja 212
swoje 255
swojego 104
swojej 172
swojemu 20
swych 21
Frequency    [«  »]
104 eucharystii
104 oni
104 swietych
104 swojego
103 20
103 maja
103 mozna

Katechizm Kosciola katolickiego

IntraText - Concordances

swojego

    Czesc, Dzial, Rozdzial, Numer
1 I, 1,2,52 | 6, 16), pragnie udzielać swojego Boskiego życia ludziom stworzonym 2 I, 2,1,211 | Ef 2, 4), do dania swojego jedynego Syna. Jezus, oddając 3 I, 2,1,217 | nauką prawdy18. Pośle On swojego Syna, "aby dać świadectwo 4 I, 2,1,221 | Posyłając w pełni czasów swojego jedynego Syna i Ducha miłości, 5 I, 2,1,240 | wiecznie Ojcem w relacji do swojego jedynego Syna, który wzajemnie 6 I, 2,1,291 | przez odwieczne Słowo, przez swojego umiłowanego Syna. "W Nim 7 I, 2,1,324 | tajemnicą. Bóg wyjaśnia przez swojego Syna, Jezusa Chrystusa, 8 I, 2,1,331 | ponieważ uczynił ich posłańcami swojego zamysłu zbawienia: "Czyż 9 I, 2,1,411 | pierworodnego294, a w czasie całego swojego życia ziemskiego, dzięki 10 I, 2,2,440 | Odsłonił autentyczną treść swojego mesjańskiego królowania, 11 I, 2,2,457 | nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną 12 I, 2,2,470 | swojemu człowieczeństwu swojego osobowego sposobu istnienia 13 I, 2,2,477 | Uczynił On swoimi rysy swojego ludzkiego ciała do tego 14 I, 2,2,489 | wielu świętych kobiet. Mimo swojego nieposłuszeństwa Ewa już 15 I, 2,2,541 | to, gromadząc ludzi wokół swojego Syna, Jezusa Chrystusa. 16 I, 2,2,544 | czyni warunkiem wejścia do swojego Królestwa254.~ 17 I, 2,2,559 | i przygotowuje szczegóły swojego mesjańskiego wjazdu do miasta " 18 I, 2,2,559 | Ps 24, 7-10) wchodzi do swojego Miasta, "jedzie na osiołku" ( 19 I, 2,2,560 | Paschę swojej Śmierci i swojego Zmartwychwstania. Uroczystą 20 I, 2,2,565 | 565 Od początku swojego życia publicznego, to jest 21 I, 2,2,570 | Paschę swojej Śmierci i swojego Zmartwychwstania.~ 22 I, 2,2,604 | nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną 23 I, 2,2,618 | swoich uczniów do "wzięcia swojego krzyża i naśladowania Go" 24 I, 2,2,620 | nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną 25 I, 2,2,669 | wypełnieniu w ten sposób do końca swojego posłania, pozostaje On na 26 I, 2,3,706 | Bóg przyrzeka już w darze swojego umiłowanego Syna51 i Ducha 27 I, 2,3,739 | ofiary składanej Ojcu i do swojego wstawiennictwa za cały świat. 28 I, 2,3,787 | włączył swoich uczniów do swojego życia189; objawił im tajemnicę 29 I, 2,3,857 | którym jako namiestnikom swojego Syna zleciłeś władzę pasterską337.~ 30 I, 2,3,858 | Posłanym Ojca. Na początku swojego posłania "przywołał do siebie 31 I, 2,3,873 | wprowadzić między członkami swojego Ciała, służą jego jedności 32 I, 2,3,877 | diecezji pod kierunkiem swojego biskupa.~ 33 I, 2,3,881 | Szymona uczynił Pan Opoką swojego Kościoła, nadając mu imię 34 I, 2,3,926 | który Kościół otrzymuje od swojego Pana i który ofiaruje jako 35 I, 2,3,936 | Piotra widzialnym fundamentem swojego Kościoła i powierzył mu 36 I, 2,3,974 | chwale Zmartwychwstania swojego Syna, uprzedzając zmartwychwstanie 37 I, 2,3,1019| poddaniu się woli Boga, swojego Ojca. Przez swoją Śmierć 38 I, 2,3,1020| Obyś widział twarzą w twarz swojego Odkupiciela...562.~ 39 I, 2,3,1063| podkreślić wiarygodność swojego nauczania i swój autorytet 40 II, 0,3,1066| tajemnicę swojej woli", dając swojego umiłowanego Syna i Ducha 41 II, 0,3,1066| zbawienia świata oraz dla chwały swojego Imienia. Takie jest misterium 42 II, 0,3,1070| Kościół jest sługą na obraz swojego Pana, jedynego "Liturga" 43 II, 1,0,1076| zbawienia przez liturgię swojego Kościoła, " przyjdzie" ( 44 II, 1,1,1088| udzielania czy przekazywania swojego dzieła zbawienia - "Chrystus 45 II, 1,1,1115| udziela teraz przez szafarzy swojego Kościoła w sakramentach, 46 II, 1,2,1150| wielkich dzieł Boga dla swojego ludu. Wśród znaków liturgicznych 47 II, 1,2,1151| Uzdrawia lub potwierdza treść swojego przepowiadania przez znaki 48 II, 1,2,1163| zbawczych czynów i zasług swojego Pana, tak że one uobecniają 49 II, 1,2,1172| jest ze zbawczym dziełem swojego Syna. W Niej Kościół podziwia 50 II, 2,1,1238| Kościół prosi Boga, by przez swojego Syna i mocą Ducha Świętego 51 II, 2,1,1268| ciemności do przedziwnego swojego światła" (1 P 2, 9). Chrzest 52 II, 2,1,1331| który czyni nas uczestnikami swojego Ciała i swojej Krwi, abyśmy 53 II, 2,1,1353| Ducha Świętego (lub pełnię swojego błogosławieństwa169) na 54 II, 2,2,1435| jest wzięcie każdego dnia swojego krzyża i pójście za Jezusem24.~ 55 II, 2,2,1443| 1443 W czasie swojego życia publicznego Jezus 56 II, 2,2,1449| grzeszników przez Paschę swojego Syna i dar Ducha Świętego, 57 II, 2,2,1449| śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego 58 II, 2,2,1462| otrzymali misję albo od swojego biskupa (czy przełożonego 59 II, 2,3,1546| kapłanami dla Boga i Ojca swojego" (Ap 1, 6)15. Cała wspólnota 60 II, 2,3,1548| sam Chrystus jako Głowa swojego Ciała, jako Pasterz swojej 61 II, 2,3,1587| nagrodę za wierne wypełnianie swojego zadania82.~ 62 II, 2,3,1590| 1590 Święty Paweł mówi do swojego ucznia Tymoteusza: "Przypominam 63 II, 2,3,1595| biskupów. Tworzą oni wokół swojego biskupa prezbiterium, które 64 II, 2,3,1596| pasterskim zwierzchnictwem swojego biskupa.~ 65 II, 2,3,1641| Nim i wzięcia na siebie swojego krzyża, podnoszenia się 66 III, 1,1,1699| duchowe czynią przedmiotem swojego wzrostu (artykuł szósty). 67 III, 1,1,1703| kierować się sama z siebie do swojego prawdziwego dobra. Swoją 68 III, 1,1,1718| ludzkich: Bóg powołuje nas do swojego własnego szczęścia. Powołanie 69 III, 1,1,1739| mającą na celu zaspokojenie swojego własnego interesu przez 70 III, 1,1,1743| Osiąga ona doskonałość swojego działania, gdy jest ukierunkowana 71 III, 1,1,1778| siebie, ażeby usłyszeć głos swojego sumienia i za nim pójść. 72 III, 1,1,1789| posłuszny pewnemu sądowi swojego sumienia. Gdyby dobrowolnie 73 III, 1,1,1806| swoich myśli i prawością swojego postępowania w stosunku 74 III, 1,1,1847| Bóg przez swoje Słowo i swojego Ducha rzuca żywe światło 75 III, 1,2,1930| Poszczególni ludzie powinni uważać swojego bliźniego bez żadnego wyjątku 76 III, 1,3,1991| wewnętrznie sprawiedliwymi mocą swojego miłosierdzia. Jego celem 77 III, 1,3,2016| czyni nas uczestnikami swojego życia.~ 78 III, 1,3,2050| będziesz ~pożądał żony ~swojego bliźniego.~~Nie będziesz 79 III, 2,0,2052| odnalezienia go w Osobie swojego Nauczyciela, który jest 80 III, 2,0,2073| przychodzi, by miłować w nas swojego Ojca i swoich braci, naszego 81 III, 2,2,2211| jest "kimś", kto z racji swojego wiadomego pochodzenia zasługuje 82 III, 2,2,2244| 2245 Kościół, który z racji swojego posłannictwa i swojej, kompetencji 83 III, 2,2,2261| więcej, Chrystus żąda od swojego ucznia nadstawiania drugiego 84 III, 2,2,2263| prawa do życia. Kto broni swojego życia, nie jest winny zabójstwa, 85 III, 2,2,2280| zachowania i przedłużenia swojego życia. Pozostaje ono w głębokiej 86 III, 2,2,2309| wywiązują się należycie ze swojego zadania, prawdziwie przyczyniają 87 III, 2,2,2338| niewoli namiętności, dąży do swojego celu drogą wolnego wyboru 88 III, 2,2,2342| moralne odpowiednio do etapów swojego rozwoju"87.~ 89 III, 2,2,2463| świętego, by był świadkiem swojego Boga, który jest prawdą 90 III, 2,2,2499| języku stworzenia, dziele swojego Słowa, swojej Mądrości, 91 III, 2,2,2500| 26) wyraża również prawdę swojego związku z Bogiem Stwórcą 92 III, 2,2 | Nie będziesz pragnął domu swojego bliźniego ani jego pola, 93 IV, 1,1,2583| czerpią światło i siłę dla swojego posłannictwa. Ich modlitwa 94 IV, 1,1,2598| Modli się słowami i hymnami swojego ludu w synagodze w Nazarecie 95 IV, 1,1,2599| przed decydującymi chwilami swojego posłania: przed tym, jak 96 IV, 1,1,2605| wysłuchuje, wskrzeszając swojego Syna. W ten sposób wypełnia 97 IV, 1,2,2676| przy niej jak przy śmierci swojego Syna na krzyżu i w godzinie 98 IV, 1,2,2682| tradycji modlitwy przez wzór swojego życia, przez pozostawione 99 IV, 1,3,2698| zgodnie z postanowieniem swojego serca i osobistą formą swojej 100 IV, 1,3,2721| Chrystusa modlącego się do swojego Ojca i uczącego swoich uczniów 101 IV, 1,3,2738| miłości Ojca, który dał nam swojego Syna jedynego25. Przemiana 102 IV, 2,0,2768| 1, 23), uczą się wzywać swojego Ojca tym jednym słowem, 103 IV, 2,0,2781| ponieważ odrodził nas do swojego życia, przybierając nas 104 IV, 2,0,2782| który cię odkupił przez swojego Syna, i powiedz: Ojcze nasz...


Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License