Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
bozych27 1
bozych361 1
bozych37 1
bozym 100
bozym11 1
bozym113 1
bozym164 1
Frequency    [«  »]
102 powinien
102 przymierza
101 19
100 bozym
100 grzechy
100 laska
99 calego

Katechizm Kosciola katolickiego

IntraText - Concordances

bozym

    Czesc, Dzial, Rozdzial, Numer
1 Wstep, 0,0,4 | wierzyć, że Jezus jest Synem Bożym, ażeby przez wiarę mieli 2 Wstep, 0,0,7 | jego zgodność z zamysłem Bożym"5.~ 3 I, 1,2,86 | Nauczycielski nie jest ponad słowem Bożym, lecz jemu służy, nauczając 4 I, 1,2,88 | prawdy zawarte w Objawieniu Bożym lub kiedy proponuje w sposób 5 I, 1,2,130 | własnej wartości w planie Bożym, ponieważ równocześnie 6 I, 1,2,131 | Tak wielka tkwi w słowie Bożym moc i potęga, że jest ono 7 I, 1,2,140 | obydwa prawdziwym słowem Bożym.~ 8 I, 1,3,153 | 17)16. Wiara jest darem Bożym, cnotą nadprzyrodzoną wlaną 9 I, 1,3,162 | musimy karmić słowem Bożym oraz prosić Pana, aby przymnażał 10 I, 1,3,179 | jest nadprzyrodzonym darem Bożym. Aby wierzyć, człowiek potrzebuje 11 I, 1,3,182 | co jest zawarte w słowie Bożym, spisanym lub przekazanym, 12 I, 2,1,200 | zakorzenia się w Objawieniu Bożym Starego Przymierza, jest 13 I, 2,1,267 | czynią. W jednym działaniu Bożym każda Osoba Boska ukazuje 14 I, 2,1,310 | się dopuszcza w zamyśle Bożym pojawianie się pewnych bytów, 15 I, 2,1,356 | do uczestniczenia w życiu Bożym przez poznanie i miłość. 16 I, 2,1,373 | 373 W zamyśle Bożym mężczyzna i kobieta powołani 17 I, 2,1,375 | było "uczestnictwo w życiu Bożym"235.~ 18 I, 2,1,379 | dla człowieka w zamyśle Bożym, zostanie utracona przez 19 I, 2,2,422 | Jezusie Chrystusie, Synu Bożym" (Mk 1, 1): Bóg nawiedził 20 I, 2,2,423 | Tyberiusza, jest odwiecznym Synem Bożym, który stał się człowiekiem. 21 I, 2,2,441 | Król-Mesjasz jest nazywany "synem Bożym"42, to zgodnie z dosłownym 22 I, 2,2,442 | synagogach, że Jezus jest Synem Bożym" (Dz 9, 20). Od początku45 23 I, 2,2,443 | Sanhedrynem: "Więc Ty jesteś Synem Bożym?", Jezus odpowiedział: " 24 I, 2,2,444 | ten człowiek był Synem Bożym" (Mk 15, 39). Tylko w Misterium 25 I, 2,2,445 | martwych pełnym mocy Synem Bożym" (Rz 1, 4)55. Apostołowie 26 I, 2,2,454 | Jezus Chrystus jest Synem Bożym, jest konieczna, by być 27 I, 2,2,460 | synostwo Boże, stał się synem Bożym"74. "Istotnie, Syn Boży 28 I, 2,2,465 | Jezus Chrystus jest Synem Bożym przez naturę, a nie przez 29 I, 2,2,469 | Jest On prawdziwie Synem Bożym, który stał się człowiekiem, 30 I, 2,2,496 | Dawida według ciała139. Synem Bożym według woli i mocy Bożej140; 31 I, 2,2,501 | macierzyństwo Maryi w zamyśle Bożym~ 32 I, 2,2,503 | człowieczeństwo, ale właściwym Synem Bożym w obydwu naturach"157.~ 33 I, 2,2,505 | 34)160. Udział w życiu Bożym nie pochodzi "z krwi ani 34 I, 2,2,514 | Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli 35 I, 2,2,523 | nazywając Go Barankiem Bożym, "który gładzi grzech świata" ( 36 I, 2,2,526 | by "się stać dzieckiem Bożym" (J 1, 12). Misterium Bożego 37 I, 2,2,536 | grzeszników231. Jest już "Barankiem Bożym, który gładzi grzech świata" ( 38 I, 2,2,541 | do uczestnictwa w życiu Bożym"243. Czyni to, gromadząc 39 I, 2,2,553 | władzę zarządzania domem Bożym, którym jest Kościół. Jezus, " 40 I, 2,2 | Odkupieńcza śmierć Chrystusa w Bożym zamyśle zbawienia~Jezus 41 I, 2,2,648 | martwych pełnym mocy Synem Bożym" (Rz 1, 3-4). Św. Paweł 42 I, 2,2,653 | prawdziwie był "JA JESTEM", Synem Bożym i samym Bogiem. Św. Paweł 43 I, 2,3,695 | oznacza "namaszczony" Duchem Bożym. "Namaszczeni" Pana byli 44 I, 2,3,700 | 700 Palec. Jezus "palcem Bożym wyrzuca złe duchy" (Łk 11, 45 I, 2,3,700 | kamiennych tablicach "palcem Bożym" (Wj 31, 18), to "list Chrystusa" 46 I, 2,3,705 | śmierć, pozostaje "obrazem Bożym", obrazem Syna, ale jest " 47 I, 2,3,710 | Wygnanie przynosi już w zamyśle Bożym cień Krzyża, a Reszta ubogich, 48 I, 2,3,716 | się tajemniczym zamysłom Bożym i oczekują nie ludzkiej, 49 I, 2,3,719 | świadectwo, że On jest Synem Bożym... <<Oto Baranek Boży>>" ( 50 I, 2,3 | pierwszy~KOŚCIÓŁ W ZAMYŚLE BOŻYM~ 51 I, 2,3,759 | do uczestnictwa w życiu Bożym", do którego powołuje wszystkich 52 I, 2,3,782 | historii:~- Jest on Ludem Bożym: Bóg nie jest własnością 53 I, 2,3,817 | jednym i jedynym Kościele Bożym już od samego początku powstały 54 I, 2,3,823 | jest więc "świętym Ludem Bożym"261, a jego członkowie 55 I, 2,3,871 | zostali ukonstytuowani Ludem Bożym i stawszy się z tej racji 56 I, 2,3,957 | adoracji, gdyż jest Synem Bożym, męczenników zaś kochamy 57 I, 2,3,1052| łasce Chrystusa... Ludem Bożym po śmierci, która zostanie 58 II, 0,3,1069| Boży uczestniczy w "dziele Bożym"6. Przez liturgię Chrystus, 59 II, 1,1,1130| się spełni w Królestwie Bożym" (Łk 22, 15-16). W sakramentach 60 II, 1,2,1164| spełnieniem w Królestwie Bożym, liturgia sprawowana w ustalone 61 II, 1,2,1181| uroczystości"61. W tym "domu Bożym" prawda i harmonia znaków, 62 II, 2,1,1243| ochrzczony jest teraz dzieckiem Bożym w Jedynym Synu. Może odmawiać 63 II, 2,1,1244| który stał się dzieckiem Bożym i przywdział szatę godową, 64 II, 2,1,1269| do karmienia się słowem Bożym i korzystania z innych pomocy 65 II, 2,1,1282| ponieważ jest łaską i darem Bożym, które nie zakładają ludzkich 66 II, 2,1,1303| zakorzenia nas głębiej w Bożym synostwie, tak że możemy 67 II, 2,1,1316| zakorzenić nas w synostwie Bożym, ściślej wszczepić w Chrystusa, 68 II, 2,1,1339| się spełni w Królestwie Bożym"... Następnie wziął chleb, 69 II, 2,1,1376| przeto zawsze było w Kościele Bożym to przekonanie, które święty 70 II, 2,1,1381| opiera się na autorytecie Bożym>>. Stąd odnośnie do słów 71 II, 2,1,1403| się Paschy w Królestwie Bożym: "Powiadam wam: Odtąd nie 72 II, 2,2,1441| Ponieważ Jezus jest Synem Bożym, mówi o sobie: "Syn Człowieczy 73 II, 2,2,1453| niedoskonałym" (attritio) jest darem Bożym, poruszeniem Ducha Świętego. 74 II, 2,3,1596| posłudze słowa, w kulcie Bożym, w zadaniach duszpasterskich 75 II, 2,3 | I. Małżeństwo w zamyśle Bożym~ 76 III, 1,1,1708| Chrystusa, staje się synem Bożym. To przybrane synostwo przemienia 77 III, 1,1,1726| wiecznego jest darmo danym darem Bożym; jest ono nadprzyrodzone, 78 III, 1,1,1728| ziemskich, zgodnie z prawem Bożym.~ 79 III, 1,1,1785| zgodny z rozumem i prawem Bożym, jak i - przeciwnie - sąd 80 III, 1,1,1786| wolę Bożą wyrażoną w prawie Bożym.~ 81 III, 1,1,1798| zgodny z rozumem i prawem Bożym, jak i - przeciwnie - sąd 82 III, 1,1,1858| jego sprzeczności z prawem Bożym. Zakłada także zgodę na 83 III, 1,1,1873| poważnej sprzeczności z prawem Bożym i celem ostatecznym człowieka, 84 III, 1,3,1999| życia i działania zgodnego z Bożym wezwaniem, oraz łaski aktualne, 85 III, 2,1,2097| posłuszeństwa przykazaniom Bożym. "Zawsze... (trzeba) się 86 III, 2,1,2142| Powinien pamiętać o imieniu Bożym w ciszy miłującej adoracji64. 87 III, 2,1,2158| każdej osoby naznaczonej Bożym imieniem. "Zwycięzcy dam... 88 III, 2,2 | I. Rodzina w planie Bożym~Natura rodziny~ 89 III, 2,2,2259| i ludzkości przypomina o Bożym darze życia i o zbrodniczej 90 III, 2,2,2339| posłuszeństwo przykazaniom Bożym, ćwiczenie się w cnotach 91 III, 2,2,2344| Jest ona również darem Bożym, łaską, owocem działania 92 III, 2,2,2426| w pewien sposób z Synem Bożym w Jego dziele Odkupienia. 93 III, 2,2,2541| na konflikt między prawem Bożym, które jest "prawem rozumu", 94 IV, 1,1,2610| współdziałanie z zamysłem Bożym zanosili w swojej modlitwie58.~ 95 IV, 1,1,2634| harmonii z miłosierdziem Bożym. W czasie Kościoła wstawiennictwo 96 IV, 1,2,2653| serca karmionego słowem Bożym w czasie modlitwy: "Szukajcie 97 IV, 1,2,2664| Kościoła, karmiona słowem Bożym i celebracją liturgii, uczy 98 IV, 2,0,2768| mówieniu do Boga samym słowem Bożym, dlatego ci, którzy " 99 IV, 2,0,2795| wyznaje, że jesteśmy Ludem Bożym już przebywającym "na wyżynach 100 IV, 2,0,2815| On być również Królestwem Bożym, bo w Nim będziemy królować68.~


Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License