Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
1397 1
1398 1
1399 1
14 98
140 2
1400 1
1401 1
Frequency    [«  »]
100 laska
99 calego
99 zgodnie
98 14
98 ludu
98 wladze
97 modlitwie

Katechizm Kosciola katolickiego

IntraText - Concordances

14

                           bold = Main text
  Czesc, Dzial, Rozdzial, Numer           grey = Comment text
1 Wstep, 0,0,14| 14 Ci, którzy przez wiarę i 2 I, 1,2,58 | Noego, Daniela i Hioba" (Ez 14,14). Pismo święte pokazuje 3 I, 1,2,58 | Daniela i Hioba" (Ez 14,14). Pismo święte pokazuje 4 I, 1,3,151 | I we Mnie wierzcie!" (J 14, 1). Możemy wierzyć w Jezusa 5 I, 2,0,194 | wyrażenie wspólnej wiary"14.~ 6 I, 2,1,260 | będziemy u niego przebywać" (J 14, 23).~O Boże mój, Trójco 7 I, 2,1,276 | niemożliwego dla Boga" (Rdz 18, 14; Łk 1, 37; Mt 19, 26).~ 8 I, 2,1,331 | posiąść zbawienie?" (Hbr 1, 14).~ 9 I, 2,1,333 | Chwała Bogu..." (Łk 2,14). Aniołowie strzegą Jezusa 10 I, 2,2,423 | łaskę po łasce" (J 1, 14. 16).~ 11 I, 2,2,432 | być zbawieni" (Dz 4, 12)14.~ 12 I, 2,2,438 | Mk 1, 24; J 6, 69; Dz 3, 14).~ 13 I, 2,2,445 | pełen łaski i prawdy" (J 1,14).~ 14 I, 2,2,457 | Zbawiciela świata" (1 J 4, 14). "On się objawił po to, 15 I, 2,2,459 | jak tylko przeze Mnie" (J 14, 6). Na Górze Przemienienia 16 I, 2,2,461 | stało się ciałem", J 1, 14), Kościół nazywa "Wcieleniem" 17 I, 2,2,497 | pocznie i porodzi Syna" (Iz 7, 14; zgodnie z greckim tłumaczeniem 18 I, 2,2,516 | zobaczył także i Ojca" (J 14, 9), a Ojciec oznajmia: " 19 I, 2,2,541 | wierzcie w Ewangelię>>" (Mk 1, 14-15). "Żeby wypełnić wolę 20 I, 2,2,556 | do Królestwa Bożego" (Dz 14, 22).~Piotr jeszcze tego 21 I, 2,2,605 | jedno z tych małych" (Mt 18, 14). Jezus potwierdza, że przyszedł " 22 I, 2,2,606 | jak Mi Ojciec nakazał" (J 14, 31).~ 23 I, 2,2,608 | pierwszej Paschy (Wj 12, 3-14)421. Całe życie Chrystusa 24 I, 2,2,616 | wszyscy pomarli" (2 Kor 5,14). Żaden człowiek, nawet 25 I, 2,2,635 | podlegli byli niewoli" (Hbr 2,14-15). Od tej chwili Chrystus 26 I, 2,2,636 | władzę nad śmiercią" (Hbr 2,14).~ 27 I, 2,2,643 | zmartwychwstałego" (Mk 16, 14).~ 28 I, 2,2,649 | zmartwychwstał" (1 Tes 4, 14).~ 29 I, 2,2,651 | wasza wiara" (1 Kor 15, 14). Zmartwychwstanie stanowi 30 I, 2,2,661 | dostępu do "domu Ojca" (J 14, 2), do życia i do szczęścia 31 I, 2,2,664 | ulegnie zagładzie" (Dn 7, 14). Od tej chwili Apostołowie 32 I, 2,2,668 | umarłymi, jak nad żywymi" (Rz 14, 9). Wniebowstąpienie Chrystusa 33 I, 2,3,687 | nie widzi ani nie zna" (J 14,17), podczas gdy znają Go 34 I, 2,3,692 | przy czymś" ad-vocatus (J 14, 16. 26; 15, 26; 16, 7). " 35 I, 2,3,693 | określenia: Duch obietnicy (Ga 3, 14; Ef 1, 13), Duch przybrania 36 I, 2,3,693 | 17), Duch Boży (Rz 8, 9. 14; 15, 19; 1 Kor 6, 11; 7, 37 I, 2,3,693 | określenie: Duch chwały (1 P 4,14).~Symbole Ducha Świętego~ 38 I, 2,3,706 | własnością Boga" (Ef 1, 13-14)52.~W teofaniach i Prawie~ 39 I, 2,3,726 | jednomyślnie na modlitwie" (Dz 1,14) na początku" czasów ostatecznych", 40 I, 2,3,802 | wybrany na własność" (Tt 2,14).~ 41 I, 2,3,815 | więzią doskonałości" (Kol 3,14). Jedność Kościoła pielgrzymującego 42 I, 2,3,851 | przynagla nas..." (2 Kor 5,14)313. Istotnie, Bóg "pragnie, 43 I, 2,3,857 | Apostołów" (Ef 2, 20; Ap 21, 14), świadków wybranych i posłanych 44 I, 2,3,858 | głoszenie nauki" (Mk 3,13-14). Od tej chwili będą oni " 45 I, 2,3,865 | Apostołów Baranka" (Ap 21, 14).~W skrócie~ 46 I, 2,3,869 | Apostołów Baranka" (Ap 21, 14); jest niezniszczalny352; 47 I, 2,3,875 | zostali posłani?" (Rz 10, 14-15). Nikt, żadna pojedyncza 48 I, 2,3,953 | nie umiera dla siebie" (Rz 14, 7). "Gdy cierpi jeden członek, 49 I, 2,3,991 | co pomarli (1 Kor 15,12-14. 20).~ 50 I, 2,3,992 | będziemy wskrzeszeni (2 Mch 7,14)521.~ 51 I, 2,3,1033| życia wiecznego" (1 J 3, 14 c-15). Nasz Pan ostrzega 52 I, 2,3,1036| którzy znajdują!" (Mt 7,13-14):~Ponieważ nie znamy dnia 53 I, 2,3,1065| Chrystus jest "Amen" (Ap 3,14). On jest ostatecznym "Amen" 54 II, 1,2,1141| lud nabyty" (1 P 2, 914)14 jest uprawniony i zobowiązany 55 II, 1,2,1170| niedzielę po pełni księżyca (14 Nnisan), po wiosennym zrównaniu 56 II, 1,2,1170| odmiennych metod obliczania 14 nisan nie zawsze pokrywa 57 II, 2,1,1243| światłem świata" (Mt 5,14)31.~Nowo ochrzczony jest 58 II, 2,1,1244| przeszkadzajcie im" (Mk 10, 14). Kościół łaciński, który 59 II, 2,1,1261| przeszkadzajcie im" (Mk 10,14), pozwalają nam mieć nadzieję, 60 II, 2,1,1315| otrzymywali Ducha Świętego" (Dz 8,14-17).~ 61 II, 2,1,1328| eulogein (Mt 26, 26; Mk 14, 22) przypominają żydowskie 62 II, 2,1,1333| wyniósł chleb i wino" (Rdz 14, 18), Kościół widzi zapowiedź 63 II, 2,2,1510| będą mu odpuszczone" (Jk 5, 14-15). Tradycja uznała w tym 64 II, 2,2,1519| kapłani Kościoła" (Jk 5,14) wkładają w milczeniu ręce 65 II, 2,2,1526| będą mu odpuszczone" (Jk 5,14-15).~ 66 II, 2,3,1544| kapłan Boga Najwyższego" (Rdz 14, 18), jest uważany przez 67 II, 2,3,1544| którzy uświęcani" (Hbr 10,14), to znaczy jedyną ofiarą 68 II, 2,3,1545| inni tylko Jego sługami"14.~Dwa sposoby uczestniczenia 69 II, 2,3,1636| przez <<brata>>" (1 Kor 7,14). Wielką radością dla współmałżonka 70 II, 2,3,1651| mężczyznę i niewiastę" (Mt 19, 14), chcąc dać mu pewne specjalne 71 II, 2,4,1679| wiecznego w przyszłym świecie"14.~ 72 III, 0,4,1697| drogą i prawdą, i życiem" (J 14, 6). Wierni Chrystusa, wpatrując 73 III, 1,1,1711| szczególnym znakiem obrazu Bożego"14.~ 74 III, 1,1,1788| gorszy albo osłabia" (Rz 14, 21).~ 75 III, 1,1,1805| na kroki swe zważa" (Prz 14, 15). "Bądźcie... roztropni 76 III, 1,1,1807| moja moc i pieśń" (Ps 118, 14). "Na świecie doznacie ucisku, 77 III, 1,1,1826| więzią doskonałości" (Kol 3, 14); jest formą cnót; wyraża 78 III, 1,1,1830| współdziedzicami Chrystusa (Rz 8, 14. 17).~ 79 III, 1,1,1843| więzią doskonałości" (Kol 3,14) i formą wszystkich cnót.~ 80 III, 1,2,1891| wszystkich urządzeń społecznych"14.~ 81 III, 2,1,2083| czci bogom obcym" (Pwt 6,13-14). Pierwszym wezwaniem i 82 III, 2,1,2101| pobudek cnoty religijności"14. Ślub jest aktem pobożności, 83 III, 2,1,2158| wypisane na czołach" (Ap 14, I).~W skrócie~ 84 III, 2,2,2304| jest naszym pokojem" (Ef 2,14). Jezus ogłasza: "Błogosławieni, 85 III, 2,2 | będziesz cudzołożył (Wj 20,14; Pwt 5,17).~Słyszeliście, 86 III, 2,2,2465| Pełen łaski i prawdy" (J 1, 14), jest On "światłością świata" ( 87 III, 2,2,2543| wszystkiego, co posiadają" (Łk 14, 33), ze względu na Niego 88 IV, 1,1,2613| prosimy w Jego imię" (J 14, 13). Wiara w Niego wprowadza 89 IV, 1,1,2613| drogą i prawdą, i życiem" (J 14, 6). Wiara przynosi owoce 90 IV, 1,1,2614| zawsze - Ducha Prawdy" (J 14, 16-17). Ta nowość modlitwy 91 IV, 1,1,2622| jednomyślnie na modlitwie" (Dz 1, 14). Duch, który naucza Kościół 92 IV, 1,2,2651| ku Życiu wiecznemu" (J 4, 14). To On uczy nas przyjmowania 93 IV, 1,2,2667| owoc przez swą wytrwałość"14. Jest możliwe "w każdym 94 IV, 1,2,2675| Mocarz pośród ciebie" (So 3,14.17a). Maryja, w której sam 95 IV, 1,3,2718| czuwać z Nim jedną godzinę"14.~W skrócie~ 96 IV, 2,0,2766| Pańskiej "trzy razy dziennie"14 w miejsce "osiemnastu błogosławieństw", 97 IV, 2,0,2818| radość w Duchu Świętym" (Rz 14,17). Czasy ostateczne, w 98 IV, 2,0,2838| odpuszczenie grzechów" (Kol 1, 14; Ef 1, 7). Skuteczny i niewątpliwy


Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License