Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
modlitwach 9
modlitwami 4
modlitwe 76
modlitwie 97
modlitwie22 1
modlitwie55 1
modlitwie58 1
Frequency    [«  »]
98 14
98 ludu
98 wladze
97 modlitwie
96 jedynie
96 stanowi
96 znaczy

Katechizm Kosciola katolickiego

IntraText - Concordances

modlitwie

   Czesc, Dzial, Rozdzial, Numer
1 I, 1,0,26 | praktykowaniu przykazań i w modlitwie, zaczynamy od pytania, co 2 I, 2,1,249 | przepowiadaniu, katechezie i modlitwie Kościoła. Takie sformułowania 3 I, 2,1,288 | w orędziu proroków108, w modlitwie psalmów109 i w liturgii, 4 I, 2,3,688 | komunii z Chrystusem;~- w modlitwie, w której wstawia się za 5 I, 2,3,726 | trwającymi "jednomyślnie na modlitwie" (Dz 1,14) na początku" 6 I, 2,3,822 | pokładamy całą naszą nadzieję "w modlitwie Chrystusa za Kościół, w 7 I, 2,3,924 | mniszki), które poświęcają się modlitwie, pokucie, służbie braciom 8 I, 2,3,971 | poświęconych Matce Bożej500 oraz w modlitwie maryjnej, takiej jak różaniec, 9 II, 0,3,1073| jest także uczestnictwem w modlitwie Chrystusa skierowanej do 10 II, 1,1,1096| znajduje swoje źródło w modlitwie żydowskiej. Modlitwa Godzin 11 II, 1,2,1165| misterium Chrystusa, w jego modlitwie powraca słowo "dzisiaj" 12 II, 1,2,1175| powołani do wiernego trwania na modlitwie i służenia Słowu56; zakonnicy 13 II, 2,1,1300| rytu bizantyjskiego, po modlitwie epikletycznej, odbywa się 14 II, 2,1,1352| 1352 Anafora. W Modlitwie eucharystycznej, będącej 15 II, 2,1,1354| który nas z Nim pojednał.~W modlitwie wstawienniczej Kościół daje 16 II, 2,1,1368| przedstawiany jako kobieta na modlitwie, z szeroko otwartymi ramionami, 17 II, 2,1,1373| Kościele182: w swoim słowie, w modlitwie Kościoła, tam "gdzie 18 II, 2,1,1383| Kościół Rzymski modli się w Modlitwie eucharystycznej w taki sposób:~ 19 II, 2,1,1402| 1402 W starożytnej modlitwie Kościół sławi tajemnicę 20 II, 2,1,1403| przychodzi" (Ap l, 4). Woła on w modlitwie o to przyjście Pana: "Maranatha!" ( 21 II, 2,2,1442| by cały Jego Kościół w modlitwie, życiu i działaniu był znakiem 22 II, 2,3,1543| 1543 W modlitwie konsekracyjnej podczas święceń 23 II, 2,3,1650| Mszę świętą, do wytrwania w modlitwie, do pomnażania dzieł miłości 24 II, 2,4,1686| nadziei19). Wspólnota zebrana na modlitwie oczekuje także "słów życia 25 III, 1,1,1819| Rz 12,12). Wyraża się w modlitwie i karmi się nią, szczególnie 26 III, 1,1,1819| karmi się nią, szczególnie w modlitwie "Ojcze nasz", streszczającej 27 III, 1,3,1970| ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie - wytrwali! Zaradzajcie 28 III, 2,1,2097| przykazanie, wyrażają się w modlitwie. Wzniesienie ducha do Boga 29 III, 2,1,2097| naszej adoracji Boga: w modlitwie uwielbienia i dziękczynienia, 30 III, 2,1,2097| uwielbienia i dziękczynienia, modlitwie wstawienniczej i modlitwie 31 III, 2,1,2097| modlitwie wstawienniczej i modlitwie błagalnej. Modlitwa jest 32 III, 2,1,2177| grzechy, wzbudzić żal w modlitwie... Uczestniczyć w świętej 33 III, 2,2,2204| wezwana do uczestnictwa w modlitwie i ofierze Chrystusa. Codzienna 34 III, 2,2,2339| cnotach moralnych i wierność modlitwie. "Czystość integruje nas 35 IV, 1,1,2566| tajemniczego spotkania z Nim na modlitwie. W modlitwie wierny Bóg 36 IV, 1,1,2566| spotkania z Nim na modlitwie. W modlitwie wierny Bóg zawsze pierwszy 37 IV, 1,1,2590| tajemniczego spotkania z Nim na modlitwie. Modlitwa towarzyszy całej 38 IV, 1,1,2597| kontemplować Jego samego na modlitwie, następnie słuchać, w jaki 39 IV, 1,1,2600| przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył , rzekł jeden 40 IV, 1,1,2601| aby się modlić43. W swojej modlitwie poleca On ludzi, ponieważ 41 IV, 1,1,2601| ciało", w swojej ludzkiej modlitwie uczestniczy w tym wszystkim, 42 IV, 1,1,2603| to, czego On uczy nas w modlitwie do naszego Ojca, którą szerzej 43 IV, 1,1,2606| bezpośrednie nauczanie Jezusa o modlitwie. Jezus jako wychowawca przyjmuje 44 IV, 1,1,2606| od tego, co już wiedzą o modlitwie na podstawie Starego Przymierza, 45 IV, 1,1,2609| śmiałości: "Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam, 46 IV, 1,1,2611| równocześnie do czujności. W modlitwie uczeń oczekuje Tego, który 47 IV, 1,1,2611| walką, a tylko czuwając na modlitwie nie ulega się pokusie60.~ 48 IV, 1,1,2612| trzy główne przypowieści o modlitwie: ~Pierwsza - o "natrętnym 49 IV, 1,1,2613| wysłuchane, opiera się na modlitwie Jezusa64.~ 50 IV, 1,1,2622| trwali jednomyślnie na modlitwie" (Dz 1, 14). Duch, który 51 IV, 1,1,2628| krzyczeć, a nawet "walczyć w modlitwie"85. Najbardziej jednak zwyczajną 52 IV, 1,1,2637| 2638 Podobnie jak w modlitwie prośby, każde wydarzenie, 53 IV, 1,1,2637| Trwajcie gorliwie na modlitwie czuwając na niej wśród dziękczynienia" ( 54 IV, 1,2,2658| modlitwy. Nauczanie Jezusa o modlitwie do naszego Ojca ma ten sam 55 IV, 1,2,2664| które zostały uaktualnione w modlitwie Kościoła, oraz Nowy Testament 56 IV, 1,2,2671| Oczywiście, jest tyle dróg w modlitwie, co modlących się, ale ten 57 IV, 1,2,2672| 2673 W modlitwie Duch Święty jednoczy nas 58 IV, 1,2,2675| znalazły szczególny wyraz w modlitwie "Zdrowaś Maryjo":~"Zdrowaś 59 IV, 1,2,2675| pozdrawia Maryję. W naszej modlitwie ośmielamy się podjąć na 60 IV, 1,2,2676| 38). Powierzając się Jej modlitwie, zdajemy się razem z Nią 61 IV, 1,2,2684| Kościół" oraz wytrwałości w modlitwie. Szczególnie dla małych 62 IV, 1,2,2686| poświęciło całe swoje życie modlitwie. Już na pustyni egipskiej 63 IV, 1,2,2687| słowo Boże było rozważane w modlitwie osobistej, aktualizowane 64 IV, 1,2,2687| osobistej, aktualizowane w modlitwie liturgicznej oraz stale 65 IV, 1,2,2689| 38 .~Miejsca sprzyjające modlitwie~ 66 IV, 1,2,2690| oratorium sprzyja wspólnej modlitwie.~- W okolicach, gdzie istnieją 67 IV, 1,2,2691| 2692 W swojej modlitwie Kościół pielgrzymujący jest 68 IV, 1,2,2695| najbardziej sprzyjającymi modlitwie : osobiste lub rodzinne 69 IV, 1,3,2699| w Tym, do kogo mówimy w modlitwie. To, "czy nasza modlitwa 70 IV, 1,3,2716| pozwala nam uczestniczyć w modlitwie Jezusa.~ 71 IV, 1,3,2725| nas - błędnym pojęciom o modlitwie. Niektórzy widzą w niej 72 IV, 1,3,2727| jako nasze niepowodzenia w modlitwie: zniechęcenie z powodu oschłości, 73 IV, 1,3 | serca~Wobec trudności w modlitwie~ 74 IV, 1,3,2728| Najczęstszą trudnością w naszej modlitwie jest roztargnienie. W modlitwie 75 IV, 1,3,2728| modlitwie jest roztargnienie. W modlitwie ustnej może ono dotyczyć 76 IV, 1,3,2728| do którego się modlimy w modlitwie ustnej (liturgicznej czy 77 IV, 1,3,2730| nawrócenia17. ~Wobec pokus w modlitwie~ 78 IV, 1,3,2736| pragnienie potwierdziło się w modlitwie. Tak nas przygotowuje do 79 IV, 1,3,2738| jest śmiała24, oparta na modlitwie Ducha w nas i na wiernej 80 IV, 1,3,2747| 2748 W tej ofiarniczej modlitwie paschalnej wszystko zostało 81 IV, 1,3,2750| Wreszcie, właśnie w tej modlitwie Jezus objawia i daje nam 82 IV, 1,3,2754| najczęstszymi pokusami zagrażającymi modlitwie brak wiary i znużenie, 83 IV, 1,3,2757| wielkie prośby zawarte w modlitwie "Ojcze nasz".~ 84 IV, 2,0,2758| przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył , rzekł jeden 85 IV, 2,0,2759| została aktualnie przyjęta w modlitwie ekumenicznej. Tradycja bizantyjska 86 IV, 2,0,2763| poucza, by prosić o nie w modlitwie. Od prawości naszej modlitwy 87 IV, 2,0,2765| powtarzania13. Jak w każdej modlitwie ustnej, przez Słowo Boże 88 IV, 2,0,2767| sposób istotny zakorzeniona w modlitwie liturgicznej.~Pan uczy nas 89 IV, 2,0,2782| 2783 Tak więc dzięki Modlitwie Pańskiej zostaliśmy objawieni 90 IV, 2,0,2784| zarazem miłość, zapał w modlitwie... a także nadzieję, że 91 IV, 2,0,2790| powinni oni uczestniczyć w modlitwie Jezusa o jedność Jego uczniów38.~ 92 IV, 2,0,2814| została wysłuchana dzięki modlitwie Chrystusa. Modlitwa do naszego 93 IV, 2,0,2814| Jezusa67. Jezus prosi w swojej modlitwie arcykapłańskiej: "Ojcze 94 IV, 2,0,2817| 2818 W Modlitwie Pańskiej chodzi przede wszystkim 95 IV, 2,0,2820| zanoszona i wysłuchiwana w modlitwie Jezusa75, jest obecna i 96 IV, 2,0,2823| Jemu podoba" (J 8, 29). W modlitwie swej agonii godzi się całkowicie 97 IV, 2,0,2825| 2826 Dzięki modlitwie jesteśmy w stanie "rozpoznać,


Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License