Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
przewyzsza 12
przewyzszaja 1
przewyzszy 2
przez 1613
przeze 3
przezen 3
przeznacza 1
Frequency    [«  »]
2374 z
1803 na
1802 nie
1613 przez
1182 jego
1117 to
1117 ze

Katechizm Kosciola katolickiego

IntraText - Concordances

przez

1-500 | 501-1000 | 1001-1500 | 1501-1613

     Czesc, Dzial, Rozdzial, Numer
1 Wstep, 0,0,1 | Wszystkich ludzi rozproszonych przez grzech zwołuje, by zjednoczyć 2 Wstep, 0,0,1 | rodzinie - w Kościele. Czyni to przez swego Syna, którego posłał 3 Wstep, 0,0,1 | nadeszła pełnia czasów. W Nim i przez Niego Bóg powołuje ludzi, 4 Wstep, 0,0,1 | Jego przybranymi dziećmi, a przez to dziedzicami Jego szczęśliwego 5 Wstep, 0,0,2 | A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, do skończenia 6 Wstep, 0,0,3 | został wiernie zachowany przez ich następców. Wszyscy wierzący 7 Wstep, 0,0,4 | jest Synem Bożym, ażeby przez wiarę mieli życie w Jego 8 Wstep, 0,0,10| dynamicznym ożywieniu wywołanym przez Sobór Watykański II (który 9 Wstep, 0,0,10| swoim to pragnienie wyrażone przez Synod Biskupów, uznając, 10 Wstep, 0,0,12| misji nauczania Ludu Bożego. Przez biskupów jest adresowany 11 Wstep, 0,0,14| 14 Ci, którzy przez wiarę i chrzest należą do 12 Wstep, 0,0,14| co to jest Objawienie, przez które Bóg zwraca się do 13 Wstep, 0,0,14| oraz na czym polega wiara, przez którą człowiek odpowiada 14 Wstep, 0,0,15| dokonane raz na zawsze przez Jezusa Chrystusa i Ducha 15 Wstep, 0,0,23| życiu i promieniowanie nią przez świadectwo10.~ 16 I, 1,0,26 | najpierw to poszukiwanie Boga przez człowieka (rozdział pierwszy), 17 I, 1,0,26 | następnie Objawienie Boże, przez które Bóg wychodzi naprzeciw 18 I, 1,1,27 | ponieważ został on stworzony przez Boga i dla Boga. Bóg nie 19 I, 1,1,28 | swoje poszukiwanie Boga przez wierzenia i akty religijne ( 20 I, 1,1,32 | się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła" (Rz 1,19-20) 21 I, 1,1,37 | jedynego osobowego Boga, który przez swoją Opatrzność czuwa nad 22 I, 1,1,37 | skłonności spowodowanych przez grzech pierworodny. Sprawia 23 I, 1,1,38 | religijne i moralne, które same przez się nie niedostępne rozumowi, 24 I, 1,1,38 | ludzkiego mogły być poznane przez wszystkich w sposób łatwy, 25 I, 1,1,41 | piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich Stwórcę" ( 26 I, 1,1,47 | można poznać w sposób pewny przez pośrednictwo Jego dzieł, 27 I, 1,1,49 | wierzący czują się przynaglani przez miłość Chrystusa, by nieść 28 I, 1,2,51 | woli swojej, dzięki której przez Chrystusa, Słowo Wcielone, 29 I, 1,2,52 | stworzonym w sposób wolny przez Niego, by w swoim jedynym 30 I, 1,2,53 | spełnia się równocześnie "przez wydarzenia i słowa wewnętrznie 31 I, 1,2,54 | 54 "Bóg, przez Słowo stwarzając wszystko 32 I, 1,2,55 | to nie zostało przerwane przez grzech naszych pierwszych 33 I, 1,2,55 | nich nadzieję zbawienia przez obietnicę odkupienia; i 34 I, 1,2,55 | ludzki, by wszystkim, którzy przez wytrwanie w dobrym szukają 35 I, 1,2,55 | wieczny"7.~A gdy człowiek przez nieposłuszeństwo utracił 36 I, 1,2,56 | 56 Gdy przez grzech została rozbita jedność 37 I, 1,2,57 | wielości narodów11, powierzony przez Bożą Opatrzność trosce aniołów12, 38 I, 1,2,62 | nim przymierze na Synaju i przez Mojżesza daje mu swoje Prawo, 39 I, 1,2,64 | 64 Przez proroków Bóg formuje swój 40 I, 1,2,65 | przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych 41 I, 1,2,65 | dniach przemówił do nas przez Syna" (Hbr 1, 1-2). Chrystus, 42 I, 1,2,65 | innych słów do dania nam. Przez to jedno Słowo powiedział 43 I, 1,2,65 | częściowo mówił dawniej przez proroków, wypowiedział już 44 I, 1,2,67 | niektóre z nich zostały uznane przez autorytet Kościoła. Nie 45 I, 1,2,67 | wiary wiernych, kierowany przez Urząd Nauczycielski Kościoła, 46 I, 1,2,69 | stopniowo swoją tajemnicę przez wydarzenia czyny i przez 47 I, 1,2,69 | przez wydarzenia czyny i przez słowa,~ 48 I, 1,2,72 | niego swój Lud, któremu przez Mojżesza objawił swoje Prawo. 49 I, 1,2,72 | Mojżesza objawił swoje Prawo. Przez proroków przygotowywał ten 50 I, 1,2,75 | Ewangelię przyobiecaną przedtem przez Proroków, którą sam wypełnił 51 I, 1,2,76 | Ducha Świętego";~Pisemnie: "przez tych Apostołów i mężów apostolskich, 52 I, 1,2,76 | zbawieniu"40.~...kontynuowane przez sukcesję apostolską~ 53 I, 1,2,78 | jednak jest ściśle powiązane. Przez Tradycję "Kościół w swej 54 I, 1,2,79 | Ojca, którego dokonał On przez swoje Słowo w Duchu Świętym, 55 I, 1,2,79 | ukochanego, a Duch Święty, przez którego żywy głos Ewangelii 56 I, 1,2,79 | rozbrzmiewa w Kościele, a przez Kościół w świecie, wprowadza 57 I, 1,2,80 | obiecał pozostać ze swoimi "przez wszystkie dni, do skończenia 58 I, 1,2,81 | Święta Tradycja słowo Boże przez Chrystusa Pana i Ducha Świętego 59 I, 1,2,82 | wszystkich spraw objawionych nie przez samo Pismo święte. Toteż 60 I, 1,2,83 | Stanowią one szczególne formy, przez które wielka Tradycja wyraża 61 I, 1,2,84 | świętym, został powierzony przez Apostołów wspólnocie Kościoła. " 62 I, 1,2,85 | spisanego czy przekazanego przez Tradycję, powierzone zostało 63 I, 1,2,86 | wierzenia jako objawione przez Boga, czerpie z tego jednego 64 I, 1,2,87 | przekazywane w różnych formach przez ich pasterzy.~Dogmaty wiary~ 65 I, 1,2,88 | nieodwołalnego przylgnięcia przez wiarę przedkłada prawdy 66 I, 1,2,92 | swoją właściwość ujawnia przez nadprzyrodzony zmysł wiary 67 I, 1,2,93 | wzbudzonemu i podtrzymywanemu przez Ducha Prawdy, Lud Boży pod 68 I, 1,2,94 | też słów depozytu wiary:~- przez "kontemplację oraz dociekanie 69 I, 1,2,94 | swoim sercu"60, szczególnie przez "dociekania teologiczne, 70 I, 1,2,94 | prawdy objawionej"61;~- przez głębokie rozumienie "spraw 71 I, 1,2,94 | tym, kto je czyta"63;~- przez "nauczanie tych, którzy 72 I, 1,2,96 | Apostołom, przekazali oni przez swoje przepowiadanie i pisma, 73 I, 1,2,102 | 102 Przez wszystkie słowa Pisma świętego 74 I, 1,2,105 | Pisma świętego. "Prawdy przez Boga objawione, które 75 I, 1,2,106 | Jego działaniu w nich i przez nich oni sami jako prawdziwi 76 I, 1,2,107 | być uważane za stwierdzone przez Ducha Świętego, należy zatem 77 I, 1,2,107 | jaka z woli Bożej miała być przez Pismo święte utrwalona dla 78 I, 1,2,108 | wieczne Słowo Boga żywego, przez Ducha Świętego oświecił 79 I, 1,2,109 | co Bóg chciał nam ukazać przez ich słowa79.~ 80 I, 1,2,114 | Uwzględniać "analogię wiary"87. Przez "analogię wiary" rozumiemy 81 I, 1,2,116 | Jest to sens oznaczany przez słowa Pisma świętego i odkrywany 82 I, 1,2,116 | Pisma świętego i odkrywany przez egzegezę, która opiera się 83 I, 1,2,117 | Chrystusie. Na przykład przejście przez Morze Czerwone jest znakiem 84 I, 1,2,117 | zwycięstwa Chrystusa, a przez to także znakiem chrztu89.~ 85 I, 1,2,121 | Jego księgi natchnione przez Boga i zachowują trwałą 86 I, 1,2,127 | Jezus Chrystus, nauczał przez swoje słowa i co wypełniał 87 I, 1,2,127 | swoje słowa i co wypełniał przez swoje czyny102.~W czasie 88 I, 1,2,129 | potwierdzonego na nowo przez samego naszego Pana105. 89 I, 1,2,132 | korzystnie i święcie się przez nie rozwija posługa słowa, 90 I, 1,2,133 | wszystkich wiernych... aby przez częste czytanie Pisma świętego 91 I, 1,2,136 | autorów; On działa w nich i przez nich. W ten sposób zapewnia 92 I, 1,2,137 | zwracać uwagę na to, co Bóg przez świętych autorów pragnie 93 I, 1,2,137 | zrozumiane inaczej, jak tylko przez działanie tego samego Ducha" 94 I, 1,3,142 | 142 Przez swoje Objawienie "Bóg niewidzialny 95 I, 1,3,143 | 143 Przez wiarę człowiek poddaje Bogu 96 I, 1,3,144 | prawda została zagwarantowana przez Boga, który jest samą Prawdą. 97 I, 1,3,144 | posłuszeństwa, proponowanym nam przez Pismo święte, jest Abraham. 98 I, 1,3,145 | szczególny wiarę Abrahama: "Przez wiarę ten, którego nazwano 99 I, 1,3,145 | dokąd idzie" (Hbr 11, 8)4. Przez wiarę żył jak "cudzoziemiec" 100 I, 1,3,145 | pielgrzym" w Ziemi Obiecanej5. Przez wiarę Sara otrzymała moc 101 I, 1,3,145 | syna obietnicy. A w końcu przez wiarę Abraham złożył w ofierze 102 I, 1,3,148 | i obietnicę przyniesioną przez anioła Gabriela, wierząc, 103 I, 1,3,149 | 149 Przez całe Jej życie, do ostatniej 104 I, 1,3,153 | cnotą nadprzyrodzoną wlaną przez Niego. "By móc okazać taką 105 I, 1,3,154 | przylgnięcie do prawd objawionych przez Niego nie jest przeciwne 106 I, 1,3,154 | godnością jest więc "okazanie przez wiarę pełnego poddania naszego 107 I, 1,3,155 | nakazu woli, poruszonej łaską przez Boga"19.~Wiara i rozum~ 108 I, 1,3,160 | Królestwo... wzrasta miłością, przez którą Chrystus wywyższony 109 I, 1,3,162 | darem danym człowiekowi przez Boga. Ten nieoceniony dar 110 I, 1,3,162 | wiary35; powinna ona działać "przez miłość" (Ga 5, 6)36, być 111 I, 1,3,162 | 6)36, być podtrzymywana przez nadzieję37 i zakorzeniona 112 I, 1,3,163 | kontemplujemy dobra zapowiadane przez wiarę, jakby odbite w zwierciadle, 113 I, 1,3,166 | prowadziła wiara innych, a przez moją wiarę przyczyniam się 114 I, 1,3,167 | Kościoła wyznawana osobiście przez każdego wierzącego, przede 115 I, 1,3,167 | wiara Kościoła wyznawana przez biskupów zgromadzonych na 116 I, 1,3,167 | soborze lub, bardziej ogólnie, przez zgromadzenie liturgiczne 117 I, 1,3,167 | Kościół, nasza Matka, który przez swoją wiarę odpowiada Bogu 118 I, 1,3,168 | właśnie dzięki Kościołowi przez chrzest otrzymujemy wiarę 119 I, 1,3,171 | matka uczy dzieci mówić, a przez to rozumieć i komunikować 120 I, 1,3,172 | jednego Pana, przekazywanej przez jeden chrzest, opartej na 121 I, 1,3,174 | droga zbawienia, wiodąca przez cały świat"48.~ 122 I, 1,3,176 | co Bóg objawił o sobie przez swoje czyny i słowa.~ 123 I, 1,3,177 | wiary odnosi się do prawdy przez zaufanie osobie, która o 124 I, 1,3,182 | wierzenia jako objawione przez Boga"51.~ 125 I, 1,3,184 | stworzony,~współistotny Ojcu, ~a przez Niego wszystko się stało.~ 126 I, 1,3,184 | uwielbienie ~i chwałę;~który mówił przez Proroków. ~Wierzę w jeden, 127 I, 2,0,187 | streszczają wiarę wyznawaną przez chrześcijanina. Nazywamy 128 I, 2,0,191 | porównaniem często używanym przez Ojców Kościoła, nazywamy 129 I, 2,0,193 | wiarę wyznawaną od początku przez różne kompendia prawd wiary, 130 I, 2,0,196 | będzie jednak uzupełniony przez liczne odniesienia do Symbolu 131 I, 2,1,201 | swych sił" (Pwt 6, 4-5). Przez proroków Bóg wzywa Izrael 132 I, 2,1,206 | ujawnienia imienia, i właśnie przez to wyraża ono najlepiej, 133 I, 2,1,209 | 209 Przez szacunek dla świętości Boga 134 I, 2,1,234 | historią drogi i środków, przez które prawdziwy i jedyny 135 I, 2,1,235 | tajemnicy (III), i w końcu, jak przez Boskie posłania Syna i Ducha 136 I, 2,1,236 | drugim wszystkie dzieła Boże, przez które On się objawia i udziela 137 I, 2,1,236 | objawia i udziela swego życia. Przez Ekonomię objawiła się nam 138 I, 2,1,237 | jeśli nie objawione przez Boga"38 . Oczywiście, Bóg 139 I, 2,1 | Trójcy~Ojciec objawiony przez Syna~ 140 I, 2,1,242 | Ojciec i Syn objawieni przez Ducha~ 141 I, 2,1,243 | stworzenia47, a niegdyś "mówił przez proroków"48, będzie teraz 142 I, 2,1,244 | Apostołów i do Kościoła, zarówno przez Ojca w imieniu Syna, jak 143 I, 2,1,244 | imieniu Syna, jak i osobiście przez Syna po Jego powrocie do 144 I, 2,1,245 | Świętego została wyznana przez drugi sobór powszechny w 145 I, 2,1,247 | Nicejsko-Konstantynopolitańskiego przez liturgię łacińską stanowi 146 I, 2,1,248 | że Duch pochodzi od Ojca przez Syna59. Tradycja zachodnia 147 I, 2,1,250 | pierwszych soborów, wspomaganych przez refleksję teologiczną Ojców 148 I, 2,1,252 | oddawanym niekiedy także przez "istota" lub "natura"), 149 I, 2,1,256 | Dzisiaj powierzam je wam. Przez to wyznanie za chwilę zanurzę 150 I, 2,1,256 | towarzyszyło i patronowało wam przez całe życie. Daję wam jedno 151 I, 2,1,257 | siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa" (Ef 1, 152 I, 2,1,259 | oddaje chwałę Ojcu, czyni to przez Syna w Duchu Świętym; kto 153 I, 2,1,263 | Posłanie Ducha Świętego przez Ojca w imieniu Syna86 i 154 I, 2,1,263 | Ojca w imieniu Syna86 i przez Syna "od Ojca" (J 15, 26) 155 I, 2,1,264 | jako pierwszego źródła, a - przez wieczny dar Ojca dla Syna - 156 I, 2,1,265 | 265 Przez łaskę chrztu "w imię Ojca 157 I, 2,1,270 | się o nasze potrzeby96; przez przybrane synostwo, jakiego 158 I, 2,1,270 | 2 Kor 6,18); a wreszcie przez swoje nieskończone miłosierdzie 159 I, 2,1,272 | być wystawiona na próbę przez doświadczenie zła i cierpienia. 160 I, 2,1,272 | zmartwychwstaniu swego Syna, przez które zwyciężył zło. Chrystus 161 I, 2,1,277 | nas od naszych grzechów i przez łaskę utwierdzając nas na 162 I, 2,1,277 | swojej przyjaźni "Boże, Ty przez przebaczenie i litość najpełniej 163 I, 2,1,285 | że świat został uczyniony przez Boga, ale w taki sposób, 164 I, 2,1,285 | w taki sposób, jak zegar przez zegarmistrza, który uczyniwszy 165 I, 2,1,286 | zaciemnione i zniekształcone przez błąd. Dlatego wiara przychodzi, 166 I, 2,1,286 | poprawnym poznaniu tej prawdy: "Przez wiarę poznajemy, że słowem 167 I, 2,1,287 | naturalnego poznania Stwórcy przez człowieka105 Bóg stopniowo 168 I, 2,1,291 | Bogiem było Słowo... Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego 169 I, 2,1,291 | że Bóg stworzył wszystko przez odwieczne Słowo, przez swojego 170 I, 2,1,291 | wszystko przez odwieczne Słowo, przez swojego umiłowanego Syna. " 171 I, 2,1,291 | co na ziemi... Wszystko przez Niego i dla Niego zostało 172 I, 2,1,292 | jest jasno potwierdzone przez regułę wiary Kościoła: " 173 I, 2,1,292 | Porządkującym. On uczynił wszystko przez siebie samego, to znaczy 174 I, 2,1,292 | siebie samego, to znaczy przez swoje Słowo i przez swoją 175 I, 2,1,292 | znaczy przez swoje Słowo i przez swoją Mądrość"114, "przez 176 I, 2,1,292 | przez swoją Mądrość"114, "przez Syna i Ducha", którzy 177 I, 2,1,293 | objawienia swojej doskonałości przez dobra, jakich udziela stworzeniom, 178 I, 2,1,294 | z nas "przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według 179 I, 2,1,294 | zatem objawienie się Boga przez dzieło stworzenia dało życie 180 I, 2,1,294 | bardziej objawienie się Ojca przez Słowo daje życie tym, którzy 181 I, 2,1 | Tajemnica stworzenia~Bóg stwarza przez mądrość i miłość~ 182 I, 2,1,298 | stwarzać z niczego, może także, przez Ducha Świętego, dać życie 183 I, 2,1,298 | nich serce czyste127, oraz przez zmartwychwstanie udzielać 184 I, 2,1,298 | istnienia" (Rz 4, 17). Ponieważ przez swoje Słowo mógł sprawić, 185 I, 2,1,299 | stworzony w wiecznym Słowie i przez wieczne Słowo, będące "obrazem 186 I, 2,1,299 | zrozumieć to, co Bóg mówi nam przez swoje stworzenie131; oczywiście, 187 I, 2,1,299 | Stworzenie jest więc chciane przez Boga jako dar skierowany 188 I, 2,1,302 | Opatrznością nazywamy zrządzenia, przez które Bóg prowadzi swoje 189 I, 2,1,307 | dobrowolny w Boży zamysł przez swoje działania, przez swoje 190 I, 2,1,307 | zamysł przez swoje działania, przez swoje modlitwy, a także 191 I, 2,1,307 | swoje modlitwy, a także przez swoje cierpienia141. Stają 192 I, 2,1,308 | w przyczynach wtórnych i przez nie: "Albowiem to Bóg jest 193 I, 2,1,309 | ciągle naprzeciw człowieka przez Jego przymierza, odkupieńcze 194 I, 2,1,311 | ostatecznego przeznaczenia przez wolny wybór, a przede wszystkim 195 I, 2,1,311 | wybór, a przede wszystkim przez miłość. Mogą więc błądzić. 196 I, 2,1,312 | moralnego, spowodowanego przez Jego stworzenia: "Nie wyście 197 I, 2,1,312 | Syna Bożego, spowodowanego przez grzechy wszystkich ludzi, 198 I, 2,1,313 | z Norwich: "Poznaję więc przez łaskę Bożą, że powinnam 199 I, 2,1,314 | swoje stworzenie, nawet przez dramaty zła i grzechu, do 200 I, 2,1,320 | podtrzymuje go w istnieniu przez swoje Słowo, Syna, który " 201 I, 2,1,320 | swej potęgi" (Hbr 1, 3), i przez Ducha Stwórcę, który daje 202 I, 2,1,321 | Boża oznacza zrządzenia, przez które Bóg z miłością i mądrością 203 I, 2,1,323 | Opatrzność Boża działa również przez działanie stworzeń. Bóg 204 I, 2,1,324 | 324 Dopuszczenie przez Boga zła fizycznego i zła 205 I, 2,1,324 | tajemnicą. Bóg wyjaśnia przez swojego Syna, Jezusa Chrystusa, 206 I, 2,1,329 | pytasz o funkcję? - Anioł. Przez to, czym jest, jest duchem, 207 I, 2,1,329 | czym jest, jest duchem, a przez to, co wypełnia, jest aniołem" 208 I, 2,1,331 | ponieważ zostali stworzeni przez Niego i dla Niego: "Bo w 209 I, 2,1,331 | Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało 210 I, 2,1,336 | chrześcijańskie uczestniczy - przez wiarę - w błogosławionej 211 I, 2,1,337 | naucza prawd objawionych przez Boga dla naszego zbawienia194; 212 I, 2,1,340 | Współzależność stworzeń jest chciana przez Boga. Słońce i księżyc, 213 I, 2,1,342 | Hierarchia stworzeń jest wyrażona przez porządek "sześciu dni", 214 I, 2,1,344 | Które dzień daje, a Ty przez nie świecisz, ~Ono jest 215 I, 2,1,344 | piękne i promieniste,~A przez swój blask~Jest Twoim wyobrażeniem, 216 I, 2,1,344 | Panie, bądź pochwalony ~Przez naszą siostrę wodę, ~Która 217 I, 2,1,344 | Panie, bądź pochwalony~Przez naszą siostrę - matkę ziemię,~ 218 I, 2,1,353 | rodzaju ludzkiego. Człowiek, a przez niego cale stworzenie, jest 219 I, 2,1,356 | uczestniczenia w życiu Bożym przez poznanie i miłość. Został 220 I, 2,1,357 | wspólnotę z innymi osobami; przez łaskę jest powołany do przymierza 221 I, 2,1,359 | Pierwszy został stworzony przez ostatniego; od Niego też 222 I, 2,1,362 | człowiek jest więc chciany przez Boga.~ 223 I, 2,1,364 | dlatego, że jest ożywiane przez duszę duchową, i cała osoba 224 I, 2,1,364 | świata materialnego, tak że przez niego dosięgają one swego 225 I, 2,1,364 | uważać ciało swoje, jako przez Boga stworzone i mające 226 I, 2,1,366 | jest bezpośrednio stworzona przez Boga223 nie jest ona "produktem" 227 I, 2,1 | Równość i odmienność chciane przez Boga~ 228 I, 2,1,369 | stworzeni, to znaczy chciani przez Boga, z jednej strony w 229 I, 2,1,369 | rzeczywistością dobrą i chcianą przez Boga: mężczyzna i kobieta 230 I, 2,1,371 | stworzeni razem, chciani przez Boga jako jedno dla drugiego. 231 I, 2,1,373 | odpowiedzialność za świat powierzony im przez Boga.~ 232 I, 2,1,379 | Bożym, zostanie utracona przez grzech naszych pierwszych 233 I, 2,1,382 | jest stworzona bezpośrednio przez Boga.~ 234 I, 2,1,388 | Duch-Paraklet, posłany przez Zmartwychwstałego, przyszedł " 235 I, 2,1,390 | sposób wolny zaciągniętą przez naszych pierwszych rodziców252.~ 236 I, 2,1,391 | przeciwstawiający się Bogu253. Ten głos przez zazdrość sprowadza na nich 237 I, 2,1,391 | dobrym aniołem stworzonym przez Boga: Diabolus enim et alii 238 I, 2,1,391 | duchy zostały stworzone przez Boga jako dobre z natury, 239 I, 2,1,392 | wolnym wyborze dokonanym przez te duchy stworzone, które 240 I, 2,1,393 | charakter wyboru dokonanego przez aniołów, a nie brak nieskończonego 241 I, 2,1,394 | od misji powierzonej Mu przez Ojca259. "Syn Boży objawił 242 I, 2,1,395 | Szatan działa w świecie przez nienawiść do Boga i Jego 243 I, 2,1,395 | działanie to jest dopuszczone przez Opatrzność Bożą, która z 244 I, 2,1,395 | człowieka i świata. Dopuszczenie przez Boga działania Szatana jest 245 I, 2,1,397 | 397 Człowiek - kuszony przez diabła - pozwolił, by zamarło 246 I, 2,1,398 | przedłożył siebie nad Boga, a przez to wzgardził Bogiem; wybrał 247 I, 2,1,398 | pełnego "przebóstwienia" przez Boga w chwale. Zwiedziony 248 I, 2,1,398 | Boga w chwale. Zwiedziony przez diabła, chciał "być jak 249 I, 2,1,401 | bratobójstwo popełnione przez Kaina na Ablu274; powszechne 250 I, 2,1,401 | Mojżeszowego. Również po Odkupieniu przez Chrystusa grzech ujawnia 251 I, 2,1,402 | Stwierdza to św. Paweł: "Przez nieposłuszeństwo jednego 252 I, 2,1,402 | grzesznikami" (Rz 5, 19); "Przez jednego człowieka grzech 253 I, 2,1,402 | grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć i w ten sposób 254 I, 2,1,404 | ciało jednego człowieka"280. Przez "jedność rodzaju ludzkiego" 255 I, 2,1,404 | przekazywany całej ludzkości przez zrodzenie, to znaczy przez 256 I, 2,1,404 | przez zrodzenie, to znaczy przez przekazywanie natury ludzkiej 257 I, 2,1,406 | jego wolność unicestwiona przez grzech pierworodny. Utożsamili 258 I, 2,1,406 | oni grzech odziedziczony przez każdego człowieka ze skłonnością 259 I, 2,1,407 | związana z nauką o Odkupieniu przez Chrystusa - daje jasne spojrzenie 260 I, 2,1,407 | jego działanie w świecie. Przez grzech pierwszych rodziców 261 I, 2,1,410 | człowiek nie został opuszczony przez Boga. Przeciwnie, Bóg wzywa 262 I, 2,1,411 | Niewieście zapowiedzianej przez "Protoewangelię" Matkę Chrystusa, 263 I, 2,1,411 | zwycięstwa odniesionego przez Chrystusa nad grzechem: 264 I, 2,1,413 | Śmierć weszła na świat przez zawiść diabła" (Mdr 1,13; 265 I, 2,1,415 | Jednakże człowiek, stworzony przez Boga w stanie sprawiedliwości, 266 I, 2,1,416 | 416 Przez swój grzech Adam jako pierwszy 267 I, 2,1,417 | potomstwu naturę ludzką zranioną przez ich pierwszy grzech, a wiec 268 I, 2,1,419 | ludzką jest przekazywany <<przez zrodzenie, a nie przez naśladowanie>>, 269 I, 2,1,419 | przez zrodzenie, a nie przez naśladowanie>>, i że jest 270 I, 2,1,420 | grzechem odniesione na nowo przez Chrystusa dało nam większe 271 I, 2,1,421 | grzechu, lecz został wyzwolony przez Chrystusa ukrzyżowanego 272 I, 2,2,424 | 424 Poruszeni przez łaskę Ducha Świętego i pociągnięci 273 I, 2,2,424 | Ducha Świętego i pociągnięci przez Ojca, wierzymy i wyznajemy 274 I, 2,2,424 | skale tej wiary, wyznanej przez św. Piotra, Chrystus założył 275 I, 2,2,426 | Chrystusa oraz znaków dokonanych przez Niego"4. Celem katechezy 276 I, 2,2,427 | 427 "W katechezie przez nauczanie przekazywany jest 277 I, 2,2,427 | i w jakiej Chrystus mówi przez jego usta... Trzeba więc, 278 I, 2,2,428 | Chrystusa i znalazł się w Nim... przez poznanie Jego: zarówno mocy 279 I, 2,2,432 | się ze wszystkimi ludźmi przez Wcielenie13 w taki sposób, 280 I, 2,2,433 | narzędziem przebłagania przez wiarę mocą Jego krwi" (Rz 281 I, 2,2,435 | liturgiczne kończą się formułą: "Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa". 282 I, 2,2,436 | którzy zostali konsekrowani przez Boga do misji zleconej przez 283 I, 2,2,436 | przez Boga do misji zleconej przez Niego. Byli to królowie21, 284 I, 2,2,437 | Maryi. Józef został powołany przez Boga, by wziął do siebie 285 I, 2,2,438 | podczas chrztu udzielonego Mu przez Jana, gdy "Bóg namaścił ( 286 I, 2,2,439 | syna Dawida" obiecanego przez Boga Izraelowi30. Jezus 287 I, 2,2,439 | ten tytuł był rozumiany przez pewną grupę Jemu współczesnych 288 I, 2,2,440 | już mogło być ogłoszone przez Piotra wobec ludu Bożego: " 289 I, 2,2,441 | być może nie zamierzali przez to powiedzieć niczego więcej44.~ 290 I, 2,2,443 | posyłanych poprzednio przez Boga do Jego ludu50, i który 291 I, 2,2,444 | Jednorodzony" Syn Boga (J 3,16) i przez ten tytuł potwierdza swoją 292 I, 2,2,445 | według Ducha Świętości przez powstanie z martwych pełnym 293 I, 2,2,446 | Mojżeszowi56: JHWH, zostało oddane przez Kyrios (Pan). Pan staje 294 I, 2,2,451 | wami", czy jej zakończenie "przez naszego Pana Jezusa Chrystusa", 295 I, 2,2,461 | Wcielenia w hymnie przytoczonym przez św. Pawła:~To dążenie niech 296 I, 2,2,465 | Chrystus jest Synem Bożym przez naturę, a nie przez przybranie ( 297 I, 2,2,465 | Bożym przez naturę, a nie przez przybranie (adopcję). Pierwszy 298 I, 2,2,466 | że "Słowo, jednocząc się przez unię hipostatyczną z ciałem 299 I, 2,2,466 | się prawdziwie Matką Bożą przez ludzkie poczęcie Syna Bożego 300 I, 2,2,467 | Chrystusie, gdyż została przyjęta przez Boską Osobę Syna Bożego. 301 I, 2,2,467 | została usunięta różnica natur przez ich zjednoczenie, lecz właściwości 302 I, 2,2,469 | naszym bratem, nie przestając przez to być Bogiem, naszym Panem:~" 303 I, 2,2,469 | ukrzyżowany. O Chryste Boże, który przez swoją śmierć zniweczyłeś 304 I, 2,2,470 | Boskiej Osoby Syna Bożego, przez którą została przyjęta. 305 I, 2,2,473 | natura Syna Bożego, nie sama przez się, ale przez swoje zjednoczenie 306 I, 2,2,473 | nie sama przez się, ale przez swoje zjednoczenie ze Słowem, 307 I, 2,2,473 | bezpośredniego poznania Ojca przez Syna Bożego, który stał 308 I, 2,2,479 | 479 W czasie ustalonym przez Boga wcielił się Jedyny 309 I, 2,2,486 | to znaczy namaszczonym przez Ducha Świętego113 od początku 310 I, 2,2,489 | przygotowane w Starym Przymierzu przez posłanie wielu świętych 311 I, 2,2,490 | Zbawiciela, "została obdarzona przez Boga godnymi tak wielkiego 312 I, 2,2,490 | całkowicie przeniknięta przez łaskę Bożą.~ 313 I, 2,2,491 | Maryja, napełniona "łaską" przez Boga (Łk 1, 28), została 314 I, 2,2,491 | Poczęcia, ogłoszony w 1854 r. przez papieża Piusa IX:~Najświętsza 315 I, 2,2,491 | pierwszej chwili swego poczęcia, przez łaskę i szczególny przywilej 316 I, 2,2,493 | grzechowej, jakby utworzoną przez Ducha Świętego i ukształtowaną 317 I, 2,2,493 | Dzięki łasce Bożej Maryja przez całe życie pozostała wolna 318 I, 2,2,494 | stwierdza: "Węzeł splątany przez nieposłuszeństwo Ewy rozwiązany 319 I, 2,2,494 | nieposłuszeństwo Ewy rozwiązany został przez posłuszeństwo Maryi; co 320 I, 2,2,494 | posłuszeństwo Maryi; co związała przez niewierność dziewica Ewa, 321 I, 2,2,494 | dziewica Maryja rozwiązała przez 726 wiarę"; przeprowadziwszy 322 I, 2,2,494 | niejednokrotnie stwierdzają: "śmierć przez Ewę, życie przez Maryję" 323 I, 2,2,494 | śmierć przez Ewę, życie przez Maryję"134.~Boskie macierzyństwo 324 I, 2,2,495 | swego Syna jest ogłoszona przez Elżbietę, pod natchnieniem 325 I, 2,2,496 | Jezus został poczęty jedynie przez moc Ducha Świętego w łonie 326 I, 2,2,497 | wypełnienie Bożej obietnicy danej przez proroka Izajasza: "Oto Dziewica 327 I, 2,2,498 | Testamentu o dziewiczym poczęciu przez Maryję. Można było także 328 I, 2,2,502 | przyjęcia tego posłania przez Maryję dla wszystkich ludzi.~ 329 I, 2,2,503 | naturalnym Synem swego Ojca przez swoje Bóstwo, naturalnym 330 I, 2,2,503 | naturalnym Synem swojej Matki przez swoje człowieczeństwo, ale 331 I, 2,2,505 | 505 Jezus, Nowy Adam, przez swe dziewicze poczęcie zapoczątkowuje 332 I, 2,2,505 | przybranych w Duchu Świętym przez wiarę. "Jakże się to stanie?" ( 333 I, 2,2,505 | całkowicie udzielane człowiekowi przez Ducha. Oblubieńczy sens 334 I, 2,2,506 | jest bardziej błogosławiona przez to, że przyjęła Jezusa wiarą, 335 I, 2,2,506 | przyjęła Jezusa wiarą, niż przez to, że poczęła Go cieleśnie" 336 I, 2,2,507 | sam także staje się matką: przez przepowiadanie bowiem i 337 I, 2,2,508 | grzechu pierworodnego oraz przez cale życie pozostała wolna 338 I, 2,2,511 | całej ludzkiej natury169. Przez swoje posłuszeństwo stała 339 I, 2,2,515 | Ewangelie zostały napisane przez ludzi należących do pierwszych 340 I, 2,2,515 | wiarą z innymi. Poznawszy przez wiarę, kim jest Jezus, mogli 341 I, 2,2,515 | znakiem Jego misterium. Przez czyny, cuda i słowa zostało 342 I, 2,2,517 | do nas przede wszystkim przez krew Krzyża176, ale to misterium 343 I, 2,2,517 | jest już w Jego Wcieleniu, przez które, stawszy się ubogim, 344 I, 2,2,517 | życiu ukrytym, w którym przez swoje poddanie178 naprawia 345 I, 2,2,517 | nieposłuszeństwo; w Jego słowie, przez które oczyszcza słuchaczy179; 346 I, 2,2,517 | uzdrowieniach i egzorcyzmach, przez które "On wziął na siebie 347 I, 2,2,517 | w Jego Zmartwychwstaniu, przez które nas usprawiedliwia181.~ 348 I, 2,2,518 | właśnie Chrystus przeszedł przez wszystkie okresy życia, 349 I, 2,2,518 | okresy życia, przywracając przez to wszystkim ludziom komunię 350 I, 2,2,520 | uczniami i szli za Nim. Przez swoje uniżenie dał nam wzór 351 I, 2,2,520 | wzór do naśladowania187, przez swoją modlitwę pociąga do 352 I, 2,2,520 | pociąga do modlitwy188, przez swoje ubóstwo wzywa do dobrowolnego 353 I, 2,2,521 | On przeżywał to w nas. "Przez Wcielenie swoje Syn Boży 354 I, 2,2,522 | Chrystusowi; zapowiada Go przez usta proroków, których posyła 355 I, 2,2,524 | Jego drugiego Przyjścia200. Przez celebrację narodzin i męczeństwa 356 I, 2,2,527 | którym będzie uczestniczył przez całe życie. Jest ono figurą " 357 I, 2,2,528 | dniu pokłon oddany Jezusowi przez "mędrców" przybyłych ze 358 I, 2,2,528 | przyjmują Dobrą Nowinę zbawienia przez Wcielenie. Przybycie mędrców 359 I, 2,2,531 | 531 Przez większą część swego życia 360 I, 2,2,532 | 532 Przez poddanie swojej Matce i 361 I, 2,2,534 | w swym sercu" (Łk 2, 51) przez wszystkie lata, gdy Jezus 362 I, 2,2,535 | przychodzi, aby być ochrzczonym przez niego. "Wtedy przyszedł 363 I, 2,2,536 | wody zostają uświęcone przez zstąpienie Jezusa i Ducha - 364 I, 2,2,537 | 537 Przez chrzest chrześcijanin zostaje 365 I, 2,2,537 | pogrzebać się z Chrystusem przez chrzest, by z Nim zmartwychwstać; 366 I, 2,2,537 | się nad nami, a przybrani przez głos Ojca, stajemy się synami 367 I, 2,2,538 | pustyni zaraz po przyjęciu przez Niego chrztu od Jana: "Duch 368 I, 2,2,538 | pustynię. Jezus pozostaje tam przez czterdzieści dni, poszcząc; 369 I, 2,2,539 | prowokowali niegdyś Boga przez czterdzieści lat na pustyni239. 370 I, 2,2,540 | Hbr 4,15). Kościół co roku przez czterdzieści dni Wielkiego 371 I, 2,2,542 | Zwołuje ich wokół siebie przez swoje słowa i znaki, które 372 I, 2,2,542 | ukazują Królestwo Boże, oraz przez posłanie swoich uczniów. 373 I, 2,2,542 | Królestwa przede wszystkim przez wielkie Misterium swojej 374 I, 2,2,546 | cechę Jego nauczania257. Przez nie zaprasza na ucztę Królestwa258, 375 I, 2,2,548 | 548 Znaki wypełniane przez Jezusa świadczą o tym, że 376 I, 2,2,548 | o tym, że został posłany przez Ojca265. Zachęcają do wiary 377 I, 2,2,548 | oczywistych cudów Jezus jest przez niektórych odrzucany269; 378 I, 2,2,550 | ostatecznie utwierdzone przez krzyż Chrystusa: Regnavit 379 I, 2,2,551 | Królestwem Chrystusa, ponieważ przez nich kieruje On Kościołem:~ 380 I, 2,2,553 | powierzył władzę Kościołowi przez posługę Apostołów282, a 381 I, 2,2,554 | trzech świadków wybranych przez Niego: Piotra, Jakuba i 382 I, 2,2,555 | 555 Jezus przez chwilę ukazuje swoją Boską 383 I, 2,2,555 | Łk 24, 26), musi przejść przez krzyż w Jerozolimie. Mojżesz 384 I, 2,2,556 | początku Paschy Przemienienie. Przez chrzest Jezusa "ukazała 385 I, 2,2,556 | w Zmartwychwstaniu Pana przez Ducha Świętego, który działa 386 I, 2,2,556 | Przypomina nam również, że "przez wiele ucisków trzeba nam 387 I, 2,2,557 | Jerozolimy" (Łk 9, 51)293. Przez to postanowienie Jezus zaznaczył, 388 I, 2,2,560 | Król-Mesjasz idzie wypełnić przez Paschę swojej Śmierci i 389 I, 2,2,564 | 564 Jezus przez swoje poddanie się Maryi 390 I, 2,2,564 | Maryi i Józefowi, a także przez swoją pokorną pracę w ciągu 391 I, 2,2,565 | Odkupienia, które wypełni się przez "chrzest" Jego męki.~ 392 I, 2,2,566 | zwycięstwo nad Szatanem przez całkowite przylgnięcie do 393 I, 2,2,566 | zamysłu zbawienia zamierzonego przez Ojca.~ 394 I, 2,2,567 | zapoczątkowane na ziemi przez Chrystusa. "Królestwo to 395 I, 2,2,570 | przyjęty w swoim mieście przez dzieci i pokornych sercem, 396 I, 2,2,570 | pokornych sercem, idzie wypełnić przez Paschę swojej Śmierci i 397 I, 2,2,571 | raz jeden" (Hbr 9, 26) przez odkupieńczą śmierć Jego 398 I, 2,2,572 | interpretacji wszystkich Pism" danej przez samego Jezusa zarówno przed 399 I, 2,2,572 | gdy został On "odrzucony przez starszych, arcykapłanów 400 I, 2,2,573 | Jezusa, przekazane wiernie przez Ewangelie306 i poświadczone 401 I, 2,2,573 | Ewangelie306 i poświadczone przez inne źródła historyczne, 402 I, 2,2,574 | które Prawo karało śmiercią przez ukamienowanie316.~ 403 I, 2,2,575 | potwierdza naukę głoszoną przez elitę religijną ludu 404 I, 2,2,577 | Przymierza przedstawił Prawo dane przez Boga na Synaju podczas pierwszego 405 I, 2,2,578 | przebaczenie z powodu przekraczania przez nich Prawa. Istotnie, Prawo 406 I, 2,2,579 | doskonałe wypełnienie Prawa przez jedynie Sprawiedliwego w 407 I, 2,2,581 | Górze Błogosławieństw333 przez Jezusa daje się słyszeć 408 I, 2,2,582 | codziennym Żydów, ukazując przez Boską interpretację jego 409 I, 2,2,582 | interpretacją potwierdzoną nawet przez Boskie znaki, które jej 410 I, 2,2,582 | bliźniemu338, jaką były dokonywane przez Niego uzdrowienia, nie zakłóca 411 I, 2,2,583 | Został w niej ofiarowany przez Józefa i Maryję w czterdziestym 412 I, 2,2,584 | Świątyni kupców, to czyni to przez zazdrosną miłość do Ojca: " 413 I, 2,2,585 | w sposób zniekształcony przez fałszywych świadków w czasie 414 I, 2,2,589 | gorszył przede wszystkim przez to, że utożsamił swoje miłosierne 415 I, 2,2,591 | wiary musiał jednak przejść przez tajemniczą śmierć sobie, 416 I, 2,2,591 | działali w ten sposób zarówno przez "niewiedzę"373, jak i przez " 417 I, 2,2,591 | przez "niewiedzę"373, jak i przez "zatwardziałość" (Mk 3, 418 I, 2,2,597 | odrzuconych ani jako przeklętych przez Boga, rzekomo na podstawie 419 I, 2,2,598 | Gdy więc zapieramy się Go przez nasze uczynki, podnosimy 420 I, 2,2,598 | ukrzyżowałeś i krzyżujesz nadal przez upodobanie w wadach i grzechach396.~ 421 I, 2,2,599 | przewidzianego wcześniej przez Boga.~ 422 I, 2,2,601 | Ten Boży zamysł zbawienia przez wydanie na śmierć "Sługi", 423 I, 2,2,603 | zostali "pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna" (Rz 5, 424 I, 2,2,604 | nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za 425 I, 2,2,606 | woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa 426 I, 2,2,611 | poleca, by przedłużali426. przez to Jezus ustanawia swoich 427 I, 2,2,612 | jednak jest ona przyjęta przez Boską Osobę "Dawcy życia" ( 428 I, 2,2,613 | ostateczne odkupienie ludzi434 przez Baranka, "który gładzi grzech 429 I, 2,2,613 | dokonującą pojednania z Nim przez "Krew Przymierza, która 430 I, 2,2,614 | ofiaruje On swoje życie442 Ojcu przez Ducha Świętego443, aby naprawić 431 I, 2,2,615 | 615 "Jak przez nieposłuszeństwo jednego 432 I, 2,2,615 | stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo Jednego wszyscy 433 I, 2,2,615 | sprawiedliwymi" (Rz 5, 19). Przez swoje posłuszeństwo do 434 I, 2,2,623 | 623 Przez swoje pełne miłości posłuszeństwo 435 I, 2,2,625 | nowo jednak je połączył przez Zmartwychwstanie, by stać 436 I, 2,2,625 | rozkładu natury powodowany przez śmierć i stając się zasadą 437 I, 2,2,626 | które zostały rozdzielone przez śmierć:~Z faktu, że przy 438 I, 2,2,626 | Chociaż zostały rozdzielone przez śmierć, to i ciało, i dusza 439 I, 2,2,628 | względu na nowe życie: "Przez chrzest zanurzający nas 440 I, 2,2,630 | były oddzielone od siebie przez śmierć. Dlatego ciało zmarłego 441 I, 2,2,635 | Dawca życia" (Dz 3, 15), przez śmierć pokonał tego, "który 442 I, 2,2,635 | wszystkich, którzy całe życie przez bojaźń śmierci podlegli 443 I, 2,2,636 | Jezus rzeczywiście umarł i przez swoją śmierć dla nas zwyciężył 444 I, 2,2,638 | prawdę centralną, przekazaną przez Tradycję, jako prawdę fundamentalną, 445 I, 2,2,638 | fundamentalną, potwierdzoną przez pisma Nowego Testamentu, 446 I, 2,2,638 | Chrystus zmartwychwstał,~Przez śmierć swoją zwyciężył śmierć, ~ 447 I, 2,2,640 | istotny znak. Jego odkrycie przez uczniów było pierwszym krokiem 448 I, 2,2,643 | poddana radykalnej próbie przez mękę ich Nauczyciela i Jego 449 I, 2,2,643 | krzyżu495. Wstrząs wywołany przez mękę był tak wielki, że 450 I, 2,2,645 | uczniami bezpośredni kontakt przez dotyk50l i wspólny posiłek502. 451 I, 2,2,647 | Zmartwychwstałym, pozostaje jednak, przez to, że przekracza historię, 452 I, 2,2,648 | Chrystusa, swego Syna, i przez to w doskonały sposób wprowadził 453 I, 2,2,648 | ustanowiony według Ducha Świętości przez powstanie z martwych pełnym 454 I, 2,2,648 | ukazanie się mocy Bożej512 przez dzieło Ducha, który ożywił 455 I, 2,2,650 | rozdzielonymi od siebie przez śmierć: "Przez jedność Boskiej 456 I, 2,2,650 | od siebie przez śmierć: "Przez jedność Boskiej natury, 457 I, 2,2,650 | sposób śmierć dokonuje się przez rozdzielenie elementu ludzkiego, 458 I, 2,2,650 | ludzkiego, a zmartwychwstanie przez połączenie dwóch rozdzielonych 459 I, 2,2,651 | ich ostateczne, obiecane przez siebie potwierdzenie swoim 460 I, 2,2,654 | Paschalne ma dwa aspekty: przez swoją śmierć Chrystus wyzwala 461 I, 2,2,654 | wyzwala nas od grzechu; przez swoje Zmartwychwstanie otwiera 462 I, 2,2,654 | Stają się oni braćmi nie przez naturę, ale przez dar łaski, 463 I, 2,2,654 | braćmi nie przez naturę, ale przez dar łaski, ponieważ to przybrane 464 I, 2,2,655 | życie zostało wprowadzone przez Chrystusa do wnętrza życia 465 I, 2,2,656 | historyczne poświadczone przez uczniów, którzy rzeczywiście 466 I, 2,2,658 | zmartwychwstania: już teraz przez usprawiedliwienie naszej 467 I, 2,2,658 | naszej duszy522, a później przez ożywienie naszego ciała523.~ 468 I, 2,2,659 | już na stałe524. Jednak przez czterdzieści dni, gdy Jezus 469 I, 2,2,659 | chwały Bożej, symbolizowanej przez obłok528 i niebo529, gdzie 470 I, 2,2,662 | wstawiać za tymi, którzy przez Niego zbliżają się do Boga" ( 471 I, 2,2,662 | głównym celebransem liturgii, przez którą czci Ojca w niebie535.~ 472 I, 2,2,663 | zasiada już po prawicy Ojca. "Przez prawicę Ojca rozumiemy chwałę 473 I, 2,2 | chwale~Chrystus króluje już przez Kościół~ 474 I, 2,2,670 | ukazuje już swoją obecność przez cudowne znaki547, które 475 I, 2,2,670 | towarzyszą głoszeniu go przez Kościół548.~...w oczekiwaniu 476 I, 2,2,671 | i chwałą" (Łk 21, 27)549 przez przyjście Króla na ziemię. 477 I, 2,2,671 | one zwyciężone u podstaw przez Paschę Chrystusa; do chwili, 478 I, 2,2,672 | mesjańskiego oczekiwanego przez Izraela556, które według 479 I, 2,2,674 | historii567 do momentu uznania Go przez "całego Izraela" (Rz 11, 480 I, 2,2,674 | wieków przepowiedział Bóg przez usta swoich świętych proroków" ( 481 I, 2,2,675 | Chrystusa Kościół ma przejść przez końcową próbę, która zachwieje 482 I, 2,2,675 | towarzyszy jego pielgrzymce przez ziemię570, odsłoni "tajemnicę 483 I, 2,2,676 | wyłącznie poza historią przez sąd eschatologiczny. Kościół 484 I, 2,2,677 | wejdzie do Królestwa jedynie przez ostateczną Paschę, w 485 I, 2,2,677 | Królestwo wypełni się więc nie przez historyczny triumf Kościoła575 486 I, 2,2,677 | stopniowym rozwojem, lecz przez zwycięstwo Boga nad końcowym 487 I, 2,2,678 | lekceważyła łaskę ofiarowaną przez Boga584. Postawa wobec bliźniego 488 I, 2,2,679 | ludzi. "Nabył" On to prawo przez swój Krzyż. W taki sposób 489 I, 2,2,679 | życie, które jest w Nim588. Przez odrzucenie łaski w tym życiu 490 I, 2,2,680 | Chrystus Pan króluje już przez Kościół, ale jeszcze nie 491 I, 2,3,683 | najpierw zostać poruszonym przez Ducha Świętego. To On wychodzi 492 I, 2,3,683 | udzielane wewnętrznie i osobowo przez Ducha Świętego w Kościele:~ 493 I, 2,3,683 | Syna Bożego dokonuje się przez Ducha Świętego1.~ 494 I, 2,3,684 | 684 Duch Święty przez swoją łaskę pierwszy wzbudza 495 I, 2,3,686 | urzeczywistnić się w ludzkości przez wylanie Ducha Świętego jako 496 I, 2,3,687 | siebie. Ten, który "mówił przez proroków", pozwala nam usłyszeć 497 I, 2,3,688 | sakramentalnej, w której przez jej słowa i symbole Duch 498 I, 2,3,690 | Syna z Duchem; każdy, kto przez wiarę pragnie nawiązać kontakt 499 I, 2,3,690 | którzy zbliżają się do Niego przez wiarę9.~ 500 I, 2,3,695 | namaszczenia dokonanego przez Ducha Świętego, którym było


1-500 | 501-1000 | 1001-1500 | 1501-1613

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License