Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
chrystus109 1
chrystus214 1
chrystus48 1
chrystusa 942
chrystusa-glowy 8
chrystusa-kaplana 1
chrystusa10 1
Frequency    [«  »]
1182 jego
1117 to
1117 ze
942 chrystusa
870 boga
828 a
758 od

Katechizm Kosciola katolickiego

IntraText - Concordances

chrystusa

1-500 | 501-942

    Czesc, Dzial, Rozdzial, Numer
1 Wstep | którego posłałeś, Jezusa Chrystusa" (J 17,1. 3). Zbawiciel 2 Wstep, 0,0,3 | pomocą Bożą przyjęli wezwanie Chrystusa i odpowiedzieli na nie dobrowolnie, 3 Wstep, 0,0,3 | kolei, przynaglani miłością Chrystusa, głosili wszędzie na świecie 4 Wstep, 0,0,3 | następców. Wszyscy wierzący w Chrystusa powołani do przekazywania 5 Wstep, 0,0,14| wiarę i chrzest należą do Chrystusa, powinni wyznawać swoją 6 Wstep, 0,0,14| wszechmogącego, Stwórcę; Jezusa Chrystusa, Jego Syna, naszego Pana 7 Wstep, 0,0,15| raz na zawsze przez Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego, jest uobecniane 8 Wstep, 0,0,24| by zdobyć wszystkich dla Chrystusa... Niech nie uważa więc, 9 I, 1,1,49 | przynaglani przez miłość Chrystusa, by nieść światło Boga żywego 10 I, 1,2,50 | Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, i Ducha Świętego.~~ 11 I, 1,2,51 | swojej, dzięki której przez Chrystusa, Słowo Wcielone, ludzie 12 I, 1,2,53 | Słowa Wcielonego, Jezusa Chrystusa.~Święty Ireneusz z Lyonu 13 I, 1,2,65 | oczu utkwionych jedynie w Chrystusa, szukając innych rzeczy 14 I, 1,2,66 | się Pana naszego, Jezusa Chrystusa"34. Chociaż jednak Objawienie 15 I, 1,2,67 | ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomoc w pełniejszym 16 I, 1,2,67 | stanowi autentyczne wezwanie Chrystusa lub świętych skierowane 17 I, 1,2,74 | prawdy" (1 Tm 2, 4), czyli Chrystusa Jezusa37. Jest więc konieczne, 18 I, 1,2,76 | przekazali to, co otrzymali z ust Chrystusa, z Jego zachowania się i 19 I, 1,2,80 | ożywiają w Kościele misterium Chrystusa, który obiecał pozostać 20 I, 1,2,81 | Tradycja słowo Boże przez Chrystusa Pana i Ducha Świętego powierzone 21 I, 1,2,85 | działa w imieniu Jezusa Chrystusa"50, to znaczy biskupom w 22 I, 1,2,87 | 87 Pamiętając o słowach Chrystusa skierowanych do Apostołów: " 23 I, 1,2,88 | angażuje władzę otrzymaną od Chrystusa, gdy definiuje dogmaty, 24 I, 1,2,96 | do chwalebnego powrotu Chrystusa.~ 25 I, 1,2,112 | wypełnieniu Jego Paschy83:~Serce84 Chrystusa oznacza Pismo święte, które 26 I, 1,2,112 | które pozwala poznać serce Chrystusa. Przed męką serce Chrystusa 27 I, 1,2,112 | Chrystusa. Przed męką serce Chrystusa było zamknięte, ponieważ 28 I, 1,2,117 | jest znakiem zwycięstwa Chrystusa, a przez to także znakiem 29 I, 1,2,122 | przygotowanie przyjścia Chrystusa, Odkupiciela świata. Chociaż 30 I, 1,2,129 | Stary Testament w świetle Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał. 31 I, 1,2,133 | najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa>> (Flp 3, 8). <<Nieznajomość 32 I, 1,2,133 | Świętego jest nieznajomością Chrystusa>> (św. Hieronim)"111.~W 33 I, 1,3,150 | stworzeniu12..~Wierzyć w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego~ 34 I, 1,3,151 | Możemy wierzyć w Jezusa Chrystusa, ponieważ On jest samym 35 I, 1,3,152 | Nie można wierzyć w Jezusa Chrystusa, nie mając udziału w Jego 36 I, 1,3,156 | Objawienia"20. Tak więc cuda Chrystusa i świętych21, proroctwa, 37 I, 1,3,161 | 161 Wiara w Jezusa Chrystusa i w Tego, który Go posłał 38 I, 1,3,171 | zachowuje pamięć o słowach Chrystusa, to on przekazuje z pokolenia 39 I, 1,3,184 | nieba i ziemi~~~~~I w Jezusa Chrystusa,~Syna Jego jedynego,~Pana 40 I, 1,3,184 | I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, ~Syna Bożego Jednorodzonego,~ 41 I, 2,1,249 | eucharystycznej: "Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności 42 I, 2,1,257 | przybranych synów przez Jezusa Chrystusa" (Ef 1, 4-5), abyśmy stali 43 I, 2,1,272 | zmartwychwstaniu i wywyższeniu Chrystusa Ojciec "na podstawie działania ( 44 I, 2,1,280 | I odwrotnie, misterium Chrystusa jest decydującym światłem 45 I, 2,1,289 | zbawienia. Czytane w świetle Chrystusa, w jedności Pisma świętego 46 I, 2,1,294 | przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej 47 I, 2,1,312 | największe dobro: uwielbienie Chrystusa i nasze Odkupienie. Zło 48 I, 2,1,324 | przez swojego Syna, Jezusa Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał, 49 I, 2,1,333 | uwielbienia przy narodzeniu Chrystusa nie przestał rozbrzmiewać 50 I, 2,1,333 | Wcielenia183 i Zmartwychwstania184 Chrystusa. Będą obecni w czasie powrotu 51 I, 2,1,333 | obecni w czasie powrotu Chrystusa, który zapowiadają185, służąc 52 I, 2,1,349 | dzień Zmartwychwstania Chrystusa. Siódmy dzień kończy pierwsze 53 I, 2,1,351 | 351 Aniołowie otaczają Chrystusa, swego Pana. Służą Mu w 54 I, 2,1,364 | przeznaczona, by stać się w Ciele Chrystusa świątynią Ducha220:~Człowiek, 55 I, 2,1,388 | Chrystusa249. Trzeba poznać Chrystusa jako źródło łaski, by uznać 56 I, 2,1,389 | nie naruszając misterium Chrystusa.~Aby czytać opis upadku~ 57 I, 2,1,401 | Również po Odkupieniu przez Chrystusa grzech ujawnia się wśród 58 I, 2,1,402 | czyn sprawiedliwy Jednego (Chrystusa) sprowadza na wszystkich 59 I, 2,1,404 | objęci sprawiedliwością Chrystusa. Przekazywanie grzechu pierworodnego 60 I, 2,1,405 | Chrzest, dając życie łaski Chrystusa, gładzi grzech pierworodny 61 I, 2,1,407 | nauką o Odkupieniu przez Chrystusa - daje jasne spojrzenie 62 I, 2,1,411 | przez "Protoewangelię" Matkę Chrystusa, Maryję, jako "nową Ewę". 63 I, 2,1,411 | zwycięstwa odniesionego przez Chrystusa nad grzechem: Ona została 64 I, 2,1,412 | Niewypowiedziana łaska Chrystusa dała nam większe dobra niż 65 I, 2,1,420 | odniesione na nowo przez Chrystusa dało nam większe dobra niż 66 I, 2,1,421 | lecz został wyzwolony przez Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, 67 I, 2,2 | Rozdział drugi~WIERZĘ W JEZUSA CHRYSTUSA,~SYNA BOŻEGO JEDNORODZONEGO~ 68 I, 2,2,424 | niezgłębione bogactwo Chrystusa" (Ef 3, 8)~ 69 I, 2,2,425 | wszystkim głoszeniem Jezusa Chrystusa, by prowadzić do wiary w 70 I, 2,2,425 | zapałali pragnieniem głoszenia Chrystusa: "Nie możemy nie mówić tego, 71 I, 2,2,426 | to odkrywać w Osobie Chrystusa cały odwieczny zamysł Boży, 72 I, 2,2,426 | znaczenia czynów i słów Chrystusa oraz znaków dokonanych przez 73 I, 2,2,428 | został powołany do "nauczania Chrystusa", powinien zatem starać 74 I, 2,2,428 | najwyższą wartość poznania Chrystusa"; trzeba zgodzić się wszystko 75 I, 2,2,428 | stracić, "bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim... przez 76 I, 2,2,429 | przenikniętego miłością poznania Chrystusa rodzi się pragnienie głoszenia 77 I, 2,2,429 | do "tak" wiary w Jezusa Chrystusa. Równocześnie jednak daje 78 I, 2,2 | Artykuł drugi~"I W JEZUSA CHRYSTUSA, SYNA JEGO JEDYNEGO, PANA 79 I, 2,2,435 | Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa". Punktem kulminacyjnym 80 I, 2,2,438 | imię, ponieważ w imieniu Chrystusa kryje się Ten, który namaścił, 81 I, 2,2,442 | gdy wyznaje Jezusa jako Chrystusa, Syna "Boga żywego" (Mt 82 I, 2,2,444 | podczas Chrztu i Przemienienia Chrystusa - głos Ojca, który określa 83 I, 2,2,445 | 445 Po zmartwychwstaniu Chrystusa Jego Boskie synostwo ukazuje 84 I, 2,2,451 | przez naszego Pana Jezusa Chrystusa", czy wreszcie pełne ufności 85 I, 2,2,454 | i wieczną relację Jezusa Chrystusa do Boga, Jego Ojca: On jest 86 I, 2,2,463 | tajemnicę pobożności" - Chrystusa, który "objawił się w ciele" ( 87 I, 2,2,465 | negowały nie tyle Bóstwo Chrystusa, ile raczej Jego prawdziwe 88 I, 2,2,466 | człowiekiem"81. Człowieczeństwo Chrystusa nie ma innego podmiotu niż 89 I, 2,2,468 | niektórzy uważali ludzką naturę Chrystusa za jakiś rodzaj podmiotu 90 I, 2,2,468 | Wszystko w człowieczeństwie Chrystusa powinno więc być przypisywane 91 I, 2,2,470 | rzeczywistości ludzkiej duszy Chrystusa, z jej działaniami rozumu 92 I, 2,2,470 | przypominać, że ludzka natura Chrystusa należy na własność do Boskiej 93 I, 2,2,470 | ludzka i ludzkie poznanie Chrystusa~ 94 I, 2,2,474 | Wcielonego ludzkie poznanie Chrystusa w pełni uczestniczyło w 95 I, 2,2,474 | objawić101.~Ludzka woła Chrystusa~ 96 I, 2,2,475 | zbawienia103. Ludzka wola Chrystusa "idzie za Jego wolą Bożą, 97 I, 2,2,475 | woli"104.~Prawdziwe ciało Chrystusa~ 98 I, 2,2,477 | Indywidualne cechy ciała Chrystusa rzeczywiście wyrażają Boską 99 I, 2,2,486 | uczniom117. Całe życie Jezusa Chrystusa będzie więc ukazywać, że " 100 I, 2,2,487 | Maryi opiera się na wierze w Chrystusa, a to, czego naucza ona 101 I, 2,2,487 | wyjaśnia z kolei wiarę w Chrystusa.~Przeznaczenie Maryi~ 102 I, 2,2,491 | przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego, 103 I, 2,2,492 | ta pochodzi w całości od Chrystusa; jest Ona "odkupiona w sposób 104 I, 2,2,498 | 145, w całości misteriów Chrystusa, od Wcielenia do Paschy. 105 I, 2,2,499 | człowiekiem148. Istotnie, narodzenie Chrystusa "nie naruszyło Jej dziewiczej 106 I, 2,2,502 | i odkupieńczego posłania Chrystusa, jak również przyjęcia tego 107 I, 2,2,504 | 15, 47). Człowieczeństwo Chrystusa od chwili poczęcia jest 108 I, 2,2 | Paragraf trzeci~MISTERIA ŻYCIA CHRYSTUSA~ 109 I, 2,2,512 | 512 Jeśli chodzi o życie Chrystusa, Symbol wiary mówi tylko 110 I, 2,2,512 | wyjaśniają całe ziemskie życie Chrystusa. Wszystko, "co Jezus czynił 111 I, 2,2,513 | wszystkim misteriom życia Chrystusa (I), by zarysować potem 112 I, 2,2 | I. Całe życie Chrystusa jest misterium~ 113 I, 2,2,517 | 517 Całe życie Chrystusa jest misterium Odkupienia. 114 I, 2,2,517 | obecne w dziele całego życia Chrystusa; jest już w Jego Wcieleniu, 115 I, 2,2,518 | 518 Całe życie Chrystusa jest misterium "rekapitulacji" 116 I, 2,2,519 | 519 Całe bogactwo Chrystusa "jest przeznaczone dla każdego 117 I, 2,2,521 | dopełniać w sobie zbawcze dzieło Chrystusa; powinniśmy prosić Go często, 118 I, 2,2,523 | Ewangelię197, pozdrawia Chrystusa już w łonie matki198 i znajduje 119 I, 2,2,530 | przyjęli" (J 1, 11). Całe życie Chrystusa będzie przebiegało pod znakiem 120 I, 2,2,532 | Łk 22, 42). Posłuszeństwo Chrystusa w codzienności życia ukrytego 121 I, 2,2,537 | sakramentalnie upodobniony do Chrystusa, który w swoim chrzcie uprzedza 122 I, 2,2,541 | wokół swojego Syna, Jezusa Chrystusa. Zgromadzeniem tym jest 123 I, 2,2,546 | znaczy stać się uczniem Chrystusa, aby "poznać tajemnice Królestwa 124 I, 2,2,550 | utwierdzone przez krzyż Chrystusa: Regnavit a ligno Deus - " 125 I, 2,2,551 | zawsze złączeni z Królestwem Chrystusa, ponieważ przez nich kieruje 126 I, 2,2,556 | działa w sakramencie Ciała Chrystusa. Przemienienie daje nam 127 I, 2,2,556 | przedsmak chwalebnego przyjścia Chrystusa, "który przekształci nasze 128 I, 2,2,561 | 561 "Życie Chrystusa było nieustannym nauczaniem: 129 I, 2,2,562 | 562 Uczniowie Chrystusa powinni upodabniać się do 130 I, 2,2,567 | zapoczątkowane na ziemi przez Chrystusa. "Królestwo to zajaśniało 131 I, 2,2,567 | słowie, czynach i w obecności Chrystusa"303: Kościół jest zalążkiem 132 I, 2,2,568 | 568 Przemienienie Chrystusa ma na celu umocnienie wiary 133 I, 2,2,571 | Krzyża i Zmartwychwstania Chrystusa znajduje się w centrum Dobrej 134 I, 2,2,571 | śmierć Jego Syna Jezusa Chrystusa.~ 135 I, 2,2,597 | popełniono podczas męki (Chrystusa), nie może być przypisane 136 I, 2,2,597 | grzesznicy byli sprawcami męki Chrystusa~ 137 I, 2,2,598 | sprowadziły na Pana naszego Jezusa Chrystusa mękę krzyża; z pewnością 138 I, 2,2 | II. Odkupieńcza śmierć Chrystusa w Bożym zamyśle zbawienia~ 139 I, 2,2,599 | 599 Bolesna śmierć Chrystusa nie była owocem przypadku 140 I, 2,2,602 | złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa jako baranka niepokalanego 141 I, 2,2 | nasze grzechy~Całe życie Chrystusa jest ofiarowane Ojcu~ 142 I, 2,2,606 | przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze" (Hbr 10, 143 I, 2,2,608 | 12, 3-14)421. Całe życie Chrystusa wyraża Jego posłanie: "służyć 144 I, 2,2,612 | drzewo" (1 P 2, 24).~Śmierć Chrystusa jest jedyną i ostateczną 145 I, 2,2,613 | 613 Śmierć Chrystusa jest równocześnie ofiarą 146 I, 2,2,614 | 614 Ofiara Chrystusa jest jedyna; dopełnia i 147 I, 2,2,616 | ta miłość nadaje ofierze Chrystusa wartość odkupieńczą i wynagradzającą, 148 I, 2,2,616 | swego życia445. "Miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na 149 I, 2,2,617 | jedyny charakter ofiary Chrystusa jako "sprawcy zbawienia 150 I, 2,2,617 | Nasze uczestnictwo w ofierze Chrystusa~ 151 I, 2,2,618 | Krzyż jest jedyną ofiarą Chrystusa, "jednego pośrednika między 152 I, 2,2,622 | 622 Odkupienie Chrystusa polega na tym, że "przyszedł 153 I, 2,2,624 | zmartwychwstał. Ten stan Chrystusa zmarłego jest misterium 154 I, 2,2,625 | 625 Przebywanie Chrystusa w grobie konstytuuje rzeczywistą 155 I, 2,2,626 | Z faktu, że przy śmierci Chrystusa dusza została oddzielona 156 I, 2,2,626 | ponieważ ciało i dusza Chrystusa istniały z tego samego tytułu 157 I, 2,2,627 | 627 Śmierć Chrystusa była prawdziwą śmiercią 158 I, 2,2,627 | moc Boża zachowała ciało Chrystusa przed zniszczeniem"462. 159 I, 2,2,630 | Dlatego ciało zmarłego Chrystusa nie ulęgło "skażeniu" (Dz 160 I, 2,2,631 | artykule wiary zstąpienie Chrystusa do piekieł i Jego zmartwychwstanie 161 I, 2,2,638 | 32-33). Zmartwychwstanie Chrystusa jest kulminacyjną prawdą 162 I, 2,2,638 | kulminacyjną prawdą naszej wiary w Chrystusa. Pierwsza wspólnota chrześcijańska 163 I, 2,2,639 | Misterium Zmartwychwstania Chrystusa jest wydarzeniem rzeczywistym, 164 I, 2,2,640 | dowód. Nieobecność ciała Chrystusa w grobie można by wytłumaczyć 165 I, 2,2,640 | samego faktu zmartwychwstania Chrystusa. Najpierw miało to miejsce 166 I, 2,2,641 | zwiastunami Zmartwychwstania Chrystusa dla samych Apostołów. Następnie 167 I, 2,2,642 | świadkami Zmartwychwstania Chrystusa"493 przede wszystkim 168 I, 2,2,643 | interpretować Zmartwychwstania Chrystusa poza porządkiem fizycznym 169 I, 2,2,644 | Zmartwychwstałego.~Stan człowieczeństwa Chrystusa Zmartwychwstałego~ 170 I, 2,2,646 | 646 Zmartwychwstanie Chrystusa nie było powrotem do życia 171 I, 2,2,646 | znów umrą. Zmartwychwstanie Chrystusa jest istotowo różne. W swoim 172 I, 2,2,647 | godzinę zmartwychwstania Chrystusa" - śpiewa Kościół w wielkanocnym 173 I, 2,2,648 | 648 Zmartwychwstanie Chrystusa jako transcendentne wkroczenie 174 I, 2,2,648 | Ojca, który "wskrzesił"511 Chrystusa, swego Syna, i przez to 175 I, 2,2,650 | wychodząc od Boskiej Osoby Chrystusa, która pozostała zjednoczona 176 I, 2,2,652 | 652 Zmartwychwstanie Chrystusa jest wypełnieniem obietnic 177 I, 2,2,652 | wskazuje, że Zmartwychwstanie Chrystusa wypełnia te zapowiedzi.~ 178 I, 2,2,653 | 33)518. Zmartwychwstanie Chrystusa jest ściśle związane z misterium 179 I, 2,2,654 | ludzie stają się braćmi Chrystusa, jak sam Jezus nazywał uczniów 180 I, 2,2,655 | Wreszcie Zmartwychwstanie Chrystusa - i sam Chrystus Zmartwychwstały - 181 I, 2,2,655 | zostało wprowadzone przez Chrystusa do wnętrza życia Bożego52l, 182 I, 2,2,656 | wejście człowieczeństwa Chrystusa do chwały Bożej.~ 183 I, 2,2,657 | płótna oznaczają, że ciało Chrystusa dzięki mocy Bożej uniknęło 184 I, 2,2,659 | nieba" (Mk 16, 19). Ciało Chrystusa zostało uwielbione od chwili 185 I, 2,2,660 | między ukazywaniem się chwały Chrystusa Zmartwychwstałego i chwały 186 I, 2,2,660 | Zmartwychwstałego i chwały Chrystusa wywyższonego po prawicy 187 I, 2,2,665 | 665 Wniebowstąpienie Chrystusa określa ostateczne wejście 188 I, 2,2,668 | 14, 9). Wniebowstąpienie Chrystusa oznacza Jego uczestnictwo, 189 I, 2,2,670 | świętością"546. Królestwo Chrystusa ukazuje już swoją obecność 190 I, 2,2,671 | 671 Królestwo Chrystusa, obecne już w Jego Kościele, 191 I, 2,2,671 | zwyciężone u podstaw przez Paschę Chrystusa; do chwili, gdy wszystko 192 I, 2,2,672 | Czas obecny jest według Chrystusa czasem Ducha i świadectwa558, 193 I, 2,2,672 | czuwania562~Chwalebne przyjście Chrystusa - nadzieja Izraela~ 194 I, 2,2,673 | Wniebowstąpienia przyjście Chrystusa w chwale jest bliskie563, 195 I, 2,2,674 | miarę wielkości według Pełni Chrystusa" (Ef 4, 13), gdy Bóg będzie " 196 I, 2,2,675 | 675 Przed przyjściem Chrystusa Kościół ma przejść przez 197 I, 2,2,680 | poddane. Triumf Królestwa Chrystusa nie nastąpi bez ostatniego 198 I, 2,3,684 | którego posłał, Jezusa Chrystusa" (J 17, 3). Jest On jednak 199 I, 2,3,687 | Boga, pozwala nam poznać Chrystusa, Słowo Boga, Jego żywe Słowo, 200 I, 2,3,687 | Prawdy, który "odsłania" nam Chrystusa, nie mówi "od siebie" (J 201 I, 2,3,687 | gdy znają Go wierzący w Chrystusa, ponieważ w nich przebywa.~ 202 I, 2,3,693 | Rz 8, 15; Ga 4, 6), Duch Chrystusa (Rz 8, 11), Duch Pana (2 203 I, 2,3,694 | żywą, która wypływa z boku Chrystusa ukrzyżowanego13 jak ze swego 204 I, 2,3,695 | Dziewica Maryja poczęła Chrystusa z Ducha Świętego, który 205 I, 2,3,695 | przez anioła ogłasza Go jako Chrystusa podczas Jego narodzenia19 206 I, 2,3,695 | Chrystusa21 i Jego moc wychodzi z Chrystusa, gdy uzdrawia i leczy choroby22. 207 I, 2,3,695 | który realizuje "Pełnię Chrystusa" (Ef 4, 13): "całego Chrystusa", 208 I, 2,3,695 | Chrystusa" (Ef 4, 13): "całego Chrystusa", według wyrażenia św. Augustyna.~ 209 I, 2,3,696 | Eliasza" (Łk 1,17), zapowiada Chrystusa jako Tego, który "chrzcić... 210 I, 2,3,697 | zostają wypełnione przez Chrystusa w Duchu Świętym. Duch Święty 211 I, 2,3,698 | naznaczył Bóg" (J 6 27) Chrystusa i w Nim Ojciec naznacza 212 I, 2,3,700 | Bożym" (Wj 31, 18), to "list Chrystusa" powierzony Apostołom jest 213 I, 2,3,708 | wychowawca", aby prowadzić Lud do Chrystusa (Ga 3, 24). Jednak niemoc 214 I, 2,3,712 | ponieważ ujrzał chwałę" Chrystusa: J 12, 41), szczególnie 215 I, 2,3,716 | czasie obietnic przyjście Chrystusa. Głębia ich serca, oczyszczonego 216 I, 2,3 | IV. Duch Chrystusa w pełni czasu~Jan - Poprzednik, 217 I, 2,3,717 | 1, 15. 41) przez samego Chrystusa, którego Dziewica Maryja 218 I, 2,3,726 | żyjących", Matką "całego Chrystusa"78. Jako taka jest Ona obecna 219 I, 2,3,727 | Symbolu wiary. Całe dzieło Chrystusa jest wspólnym posłaniem 220 I, 2,3,729 | do całej prawdy i uwielbi Chrystusa; przekona świat o grzechu, 221 I, 2,3,730 | Od tej godziny posłanie Chrystusa i Ducha staje się posłaniem 222 I, 2,3,731 | tygodni paschalnych) Pascha Chrystusa wypełnia się przez wylanie 223 I, 2,3,732 | dnia zapowiedziane przez Chrystusa Królestwo zostaje otwarte 224 I, 2,3,736 | nam uczestnictwo w łasce Chrystusa i sprawia, że stajemy się 225 I, 2,3,737 | 737 Posłanie Chrystusa i Ducha Świętego wypełnia 226 I, 2,3,737 | wypełnia się w Kościele, Ciele Chrystusa i Świątyni Ducha Świętego. 227 I, 2,3,737 | łaską, aby pociągnąć ich do Chrystusa. On ukazuje im zmartwychwstałego 228 I, 2,3,737 | Zmartwychwstania. Uobecnia im misterium Chrystusa, szczególnie w Eucharystii, 229 I, 2,3,738 | dodaje niczego do posłania Chrystusa i Ducha Świętego, ale jest 230 I, 2,3,738 | świętego człowieczeństwa Chrystusa sprawia, że wszyscy, w których 231 I, 2,3,739 | Święty jest namaszczeniem Chrystusa, Chrystus - Głowa Ciała - 232 I, 2,3,744 | przygotowania na przyjście Chrystusa do Ludu Bożego. Przez działanie 233 I, 2,3,745 | Wcielenia jest konsekrowany na Chrystusa (Mesjasza) przez namaszczenie 234 I, 2,3,748 | artykułów dotyczących Jezusa Chrystusa. Kościół nie ma innego światła 235 I, 2,3,748 | innego światła niż światło Chrystusa. Według obrazu drogiego 236 I, 2,3,751 | tych, którzy uwierzyli w Chrystusa, określając się jako "Kościół", 237 I, 2,3,752 | Kościół żyje Słowem i Ciałem Chrystusa, sam stając się w ten sposób 238 I, 2,3,754 | i karmione przez samego Chrystusa, Dobrego Pasterza i Księcia 239 I, 2,3,759 | swoim Synu: "Wierzących w Chrystusa postanowił zwołać w Kościół 240 I, 2,3,762 | ustanowiony przez Jezusa Chrystusa~ 241 I, 2,3,763 | Kościół jest "Królestwem Chrystusa obecnym już w tajemnicy" 242 I, 2,3,764 | słowie, czynach i obecności Chrystusa"137. Przyjąć słowo Jezusa - 243 I, 2,3,765 | uczniowie146 uczestniczą w posłaniu Chrystusa, w Jego władzy, a także 244 I, 2,3,766 | narodził się z całkowitego daru Chrystusa dla naszego zbawienia, uprzedzonego 245 I, 2,3,766 | boku umierającego na krzyżu Chrystusa zrodził się przedziwny sakrament 246 I, 2,3,766 | narodził się z przebitego serca Chrystusa, który umarł na krzyżu150~ 247 I, 2,3,767 | sposób wierzący mieli przez Chrystusa w jednym Duchu dostęp do 248 I, 2,3,767 | jest misyjny, posłany przez Chrystusa do wszystkich narodów, aby 249 I, 2,3,768 | posłanie głoszenia Królestwa Chrystusa i Boga i zapoczątkowania 250 I, 2,3,771 | hierarchiczną i Mistycznym Ciałem Chrystusa;~- zgromadzeniem widzialnym 251 I, 2,3,771 | dla pysznych i oblubienico Chrystusa! Smagła jesteś, ale piękna, 252 I, 2,3,772 | oblubieńcze zjednoczenie Chrystusa z Kościołem. Ponieważ Kościół 253 I, 2,3,773 | podporządkowana świętości członków Chrystusa. Świętość mierzy się według << 254 I, 2,3,776 | Kościół jest narzędziem Chrystusa. W Jego rękach jest "narzędziem 255 I, 2,3,776 | zrósł się w jedno Ciało Chrystusa i scalił się w budowie jednej 256 I, 2,3,777 | Lud Boży; karmieni Ciałem Chrystusa, sami stają się oni Ciałem 257 I, 2,3,777 | sami stają się oni Ciałem Chrystusa.~ 258 I, 2,3,778 | przez słowa i czyny Jezusa Chrystusa, urzeczywistniony za pośrednictwem 259 I, 2,3,779 | hierarchiczną i Mistycznym Ciałem Chrystusa. Jest jeden", utworzony 260 I, 2,3 | KOŚCIÓŁ - LUD BOŻY,~CIAŁO CHRYSTUSA, ŚWIĄTYNIA DUCHA ŚWIĘTEGO~ 261 I, 2,3,782 | to znaczy przez wiarę w Chrystusa i chrzest;~- Zwierzchnikiem ( 262 I, 2,3,783 | w tych trzech funkcjach Chrystusa i ponosi odpowiedzialność 263 I, 2,3,785 | także w funkcji prorockiej Chrystusa". Dokonuje się to przede 264 I, 2,3,785 | rozumienie i staje się świadkiem Chrystusa pośród tego świata.~ 265 I, 2,3,786 | uczestniczy w królewskiej funkcji Chrystusa. Chrystus urzeczywistnia 266 I, 2,3 | II. Kościół - Ciało Chrystusa~Kościół jest komunią z Jezusem~ 267 I, 2,3,789 | jakimś zgromadzeniem wokół Chrystusa, lecz jest on zjednoczony 268 I, 2,3,789 | aspekty Kościoła jako Ciała Chrystusa: jedność wszystkich członków 269 I, 2,3,789 | Kościół jako Oblubienica Chrystusa. ~"Jedno Ciało"~ 270 I, 2,3,790 | stają się członkami Ciała Chrystusa, zostają ściśle zjednoczeni 271 I, 2,3,791 | członków. "W budowaniu Ciała Chrystusa bierze udział różnorodność 272 I, 2,3,791 | Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie ma już Żyda ani poganina, 273 I, 2,3,795 | Kościół tworzą więc "całego Chrystusa" (Christus totus). Kościół 274 I, 2,3,795 | udzielił nam Bóg, dając nam Chrystusa jako Głowę? Skoro bowiem 275 I, 2,3,795 | człowiekiem, On i my... Pełnia Chrystusa: Głowa i członki. Jaka to 276 I, 2,3,795 | Kościół jest Oblubienicą Chrystusa~ 277 I, 2,3,796 | 796 Jedność Chrystusa i Kościoła, Głowy i członków 278 I, 2,3,796 | oblubieńca i oblubienicy. Obraz Chrystusa jako Oblubieńca Kościoła 279 I, 2,3,796 | mówię: w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła" (Ef 5, 31- 280 I, 2,3,797 | Duch Święty dla członków Chrystusa, dla Ciała Chrystusa, którym 281 I, 2,3,797 | członków Chrystusa, dla Ciała Chrystusa, którym jest Kościół"214. " 282 I, 2,3,797 | jest Kościół"214. "Duch Chrystusa jest niewidzialną przyczyną, 283 I, 2,3,798 | wzrost i uzdrowienie członkom Chrystusa; przez "łaskę daną Apostołom, 284 I, 2,3,800 | dla świętości całego Ciała Chrystusa, pod warunkiem jednak, że 285 I, 2,3,805 | 805 Kościół jest Ciałem Chrystusa. Przez Ducha Świętego i 286 I, 2,3,808 | Kościół jest Oblubienicą Chrystusa. Chrystus umiłował i 287 I, 2,3,817 | które ranią jedność Ciała Chrystusa (wyróżnia się herezję, apostazję 288 I, 2,3,818 | przepajają się wiarą w Chrystusa, nie można obwiniać o grzech 289 I, 2,3,818 | chrzest należą do Ciała Chrystusa, dlatego też zdobi ich należne 290 I, 2,3,819 | widzialne elementy"246. Duch Chrystusa posługuje się tymi Kościołami 291 I, 2,3,819 | Wszystkie te dobra pochodzą od Chrystusa i prowadzą do Niego247 oraz " 292 I, 2,3,820 | wszystkich chrześcijan jest darem Chrystusa i wezwaniem Ducha Świętego250.~ 293 I, 2,3,821 | niewierność członków wobec daru Chrystusa powoduje podziały;~- wspólna 294 I, 2,3,822 | naszą nadzieję "w modlitwie Chrystusa za Kościół, w miłości Ojca 295 I, 2,3,827 | objętych już zbawieniem Chrystusa, zawsze jednak znajdujących 296 I, 2,3,827 | swoich synów przez Krew Chrystusa i dar Ducha Świętego273.~ 297 I, 2,3,830 | Istnieje w nim pełnia Ciała Chrystusa zjednoczona z Głową279, 298 I, 2,3,831 | ponieważ został posłany przez Chrystusa do całego rodzaju ludzkiego282:~ 299 I, 2,3,836 | katolicy, jak inni wierzący w Chrystusa, jak wreszcie wszyscy w 300 I, 2,3,838 | Ci przecież, co wierzą w Chrystusa i otrzymali ważnie chrzest, 301 I, 2,3,840 | niewiedzy lub nieuznawania Chrystusa Jezusa.~ 302 I, 2,3,846 | przez Boga za pośrednictwem Chrystusa jako konieczny, mimo to 303 I, 2,3,847 | bez własnej winy nie znają Chrystusa i Kościoła:~Ci bowiem, którzy 304 I, 2,3,851 | ludzi: "Albowiem miłość Chrystusa przynagla nas..." (2 Kor 305 I, 2,3,852 | dziejów posłannictwo samego Chrystusa, który został posłany, aby 306 I, 2,3,857 | dalszym ciągu - do powrotu Chrystusa - jest nauczany, uświęcany 307 I, 2,3,859 | wypełnienia. Apostołowie Chrystusa wiedzą więc, że uznani 308 I, 2,3,859 | Kor 6, 4), że w imieniu Chrystusa "spełniają posłannictwo" ( 309 I, 2,3,859 | Kor 5, 20) i "sługami Chrystusa i szafarzami tajemnic Bożych" ( 310 I, 2,3,860 | posłannictwo, powierzone przez Chrystusa Apostołom, trwać będzie 311 I, 2,3,862 | więc ich słucha, słucha Chrystusa, a kto nimi gardzi, gardzi 312 I, 2,3,862 | Chrystusem i Tym, który posłał Chrystusa"344.~Apostolstwo~ 313 I, 2,3,863 | rozszerzenia "Królestwa Chrystusa po całej ziemi"345.~ 314 I, 2,3,865 | które przyszło w Osobie Chrystusa i wzrasta w sposób tajemniczy 315 I, 2,3,871 | przez chrzest wszczepieni w Chrystusa, zostali ukonstytuowani 316 I, 2,3,871 | prorockiej i królewskiej misji Chrystusa, zgodnie z własną pozycją 317 I, 2,3,872 | współpracuje w budowaniu Ciała Chrystusa"355.~ 318 I, 2,3,873 | prorockiej i królewskiej Chrystusa, mają swój udział w posłannictwie 319 I, 2,3,875 | ale na mocy autorytetu Chrystusa; nie jako członek wspólnoty, 320 I, 2,3,875 | mówiący do niej w imieniu Chrystusa. Nikt nie może sam sobie 321 I, 2,3,875 | upoważnionych i uzdolnionych przez Chrystusa. Od Niego biskupi i prezbiterzy 322 I, 2,3,875 | dzięki której posłani przez Chrystusa czynią i dają na mocy daru 323 I, 2,3,876 | Istotnie, całkowicie zależąc od Chrystusa, który posyła i wyposaża 324 I, 2,3,876 | rzeczywiście "sługami Chrystusa" (Rz 1,1), na obraz Chrystusa, 325 I, 2,3,876 | Chrystusa" (Rz 1,1), na obraz Chrystusa, który dobrowolnie przyjął " 326 I, 2,3,876 | nich, ale słowem i łaską Chrystusa, który powierzył im je dla 327 I, 2,3,878 | Chociaż pełniący posługę Chrystusa działają we wspólnocie, 328 I, 2,3,879 | osobową, pełnioną w imię Chrystusa. Ma ona charakter personalny 329 I, 2,3,882 | mianowicie urzędu Zastępcy Chrystusa i Pasterza całego Kościoła, 330 I, 2,3,888 | prowadzącymi nowych uczniów do Chrystusa i autentycznymi, czyli upoważnionymi 331 I, 2,3,888 | czyli upoważnionymi przez Chrystusa, nauczycielami"383.~ 332 I, 2,3,891 | Boga"386 i jako nauczanie Chrystusa, "do takich definicji należy 333 I, 2,3,894 | Kościołami jako zastępcy i legaci Chrystusa radami, zachętami i przykładami, 334 I, 2,3,895 | władza, którą w imieniu Chrystusa osobiście sprawują, jest 335 I, 2,3,897 | wcieleni przez chrzest w Chrystusa, ustanowieni jako Lud Boży 336 I, 2,3,898 | dokonywały i rozwijały po myśli Chrystusa i aby służyły chwale Stworzyciela 337 I, 2,3,900 | usłyszeć Ewangelię i poznać Chrystusa. Ich działalność we wspólnotach 338 I, 2,3,900 | świeckich w misji kapłańskiej Chrystusa~ 339 I, 2,3,901 | miłymi Bogu przez Jezusa Chrystusa; ofiary te składane zbożnie 340 I, 2,3,903 | świeckich w misji prorockiej Chrystusa~ 341 I, 2,3,905 | ewangelizację, "to znaczy głoszenie Chrystusa... zarówno świadectwem życia, 342 I, 2,3,905 | apostoł szuka okazji głoszenia Chrystusa również słowem, bądź to 343 I, 2,3,907 | świeckich w misji królewskiej Chrystusa~ 344 I, 2,3,915 | proponowane wszystkim uczniom Chrystusa. Doskonałość miłości, do 345 I, 2,3,917 | jak i dobru całego Ciała Chrystusa"431.~ 346 I, 2,3,921 | milczącym przepowiadaniem Chrystusa, któremu oddał swoje życie, 347 I, 2,3,923 | znakiem miłości Kościoła do Chrystusa, eschatologicznym obrazem 348 I, 2,3,926 | może ukazywać równocześnie Chrystusa i rozpoznawać się jako Oblubienica 349 I, 2,3,929 | wzmocnienia i wzrostu Ciała Chrystusa"450. Ich "świadectwo życia 350 I, 2,3,931 | konsekracji Bogu Kościół objawia Chrystusa i pokazuje, w jak przedziwny 351 I, 2,3,932 | głębiej" obecnym w sercu Chrystusa dla sobie współczesnych. 352 I, 2,3,933 | nawet ukryte, przyjście Chrystusa pozostaje dla wszystkich 353 I, 2,3,933 | dzięki odkupieniu przez Chrystusa oraz zapowiada przyszłe 354 I, 2,3,936 | Kolegium Biskupów, zastępcą Chrystusa i pasterzem całego Kościoła 355 I, 2,3,941 | uczestniczą w kapłaństwie Chrystusa; coraz bardziej z Nim zjednoczeni, 356 I, 2,3,942 | ludzkiej byli świadkami Chrystusa"461.~ 357 I, 2,3,947 | jest Głową... Dlatego dobro Chrystusa jest przekazywane wszystkim 358 I, 2,3,948 | karmieni Ciałem i Krwią Chrystusa (sancta), by wzrastać w 359 I, 2,3,953 | przeto jesteście Ciałem Chrystusa i poszczególnymi członkami" ( 360 I, 2,3,954 | bowiem, którzy należą do Chrystusa, mając Jego Ducha, zrastają 361 I, 2,3,956 | Bogiem i ludźmi, Jezusa Chrystusa, zdobyli na ziemi... Ich 362 I, 2,3,957 | pielgrzymami prowadzi nas bliżej Chrystusa, tak obcowanie ze świętymi 363 I, 2,3,958 | Mistycznego Ciała Jezusa Chrystusa, Kościół pielgrzymów od 364 I, 2,3,961 | cierpienie w Chrystusie i dla Chrystusa przynosi owoce dla wszystkich.~ 365 I, 2,3 | Paragraf szósty~MARYJA - MATKA CHRYSTUSA, MATKA KOŚCIOŁA~ 366 I, 2,3,963 | Maryi Dziewícy w misterium Chrystusa i Ducha Świętego należy 367 I, 2,3,963 | również Matką członków (Chrystusa)... ponieważ swoją miłością 368 I, 2,3,963 | 484. "...Maryja, Matka Chrystusa, Matka Kościoła"485.~ 369 I, 2,3,964 | chwili dziewiczego poczęcia Chrystusa do Jego śmierci"486. 370 I, 2,3,964 | wreszcie przez tegoż Jezusa Chrystusa umierającego na krzyżu oddana 371 I, 2,3,970 | Odkupicielem; ale jak kapłaństwo Chrystusa w rozmaity sposób staje 372 I, 2,3,975 | macierzyńską rolę wobec członków Chrystusa"504.~~ 373 I, 2,3,981 | Boże wysłużone nam przez Chrystusa i wzywając ich do nawrócenia 374 I, 2,3,981 | władzy "kluczy" otrzymanej od Chrystusa:~Kościół otrzymał klucze 375 I, 2,3,981 | odpuszczenie grzechów przez Krew Chrystusa i działanie Ducha Świętego. 376 I, 2,3,986 | 986 Z woli Chrystusa Kościół posiada władzę odpuszczania 377 I, 2,3,989 | podobnie jak zmartwychwstanie Chrystusa, będzie dziełem Trójcy Świętej:~ 378 I, 2,3,989 | martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci 379 I, 2,3 | I. Zmartwychwstanie Chrystusa i nasze zmartwychwstanie~ 380 I, 2,3,995 | 995 Być świadkiem Chrystusa - to znaczy być "świadkiem 381 I, 2,3,1000| przemienienia naszego ciała przez Chrystusa:~Podobnie jak ziemski chleb 382 I, 2,3,1001| powtórnym Przyjściem (Paruzją) Chrystusa: ~Sam bowiem Pan zstąpi 383 I, 2,3,1002| Śmierci i Zmartwychwstaniu Chrystusa już na ziemi: ~Razem z Nim 384 I, 2,3,1003| rzeczywisty w niebieskim życiu Chrystusa Zmartwychwstałego536, ale 385 I, 2,3,1003| Eucharystii, należymy już do Ciała Chrystusa. Gdy zmartwychwstaniemy 386 I, 2,3,1004| w godności "należenia do Chrystusa". Wynika z tego konieczność 387 I, 2,3,1004| ciała wasze członkami Chrystusa?... Nie należycie do samych 388 I, 2,3,1006| którzy umierają w łasce Chrystusa, jest ona uczestniczeniem 389 I, 2,3,1009| została przemieniona przez Chrystusa. Także Jezus, Syn Boży, 390 I, 2,3,1010| Jeżeli umieramy w łasce Chrystusa, przez śmierć fizyczną wypełnia 391 I, 2,3,1020| przebaczenia i rozgrzeszenia Chrystusa, gdy naznaczył go po raz 392 I, 2,3,1020| namaszczeniem i w Wiatyku dał mu Chrystusa jako pokarm na drogę, mówi 393 I, 2,3,1020| stworzył; w imię Jezusa Chrystusa, Syna Boga żywego, który 394 I, 2,3,1021| ubogim Łazarzu564 i słowa Chrystusa wypowiedziane na krzyżu 395 I, 2,3,1022| odniesieniu jego życia do Chrystusa i albo dokonuje się przez 396 I, 2,3,1023| Zbawiciela, naszego Pana Jezusa Chrystusa, były, i będą w niebie, 397 I, 2,3,1023| męce i śmierci Pana Jezusa Chrystusa oglądały i oglądają Istotę 398 I, 2,3,1026| odkupienia dokonanego przez Chrystusa, który włącza do swej niebieskiej 399 I, 2,3,1028| światłości w towarzystwie Chrystusa Pana, twego Boga... Cieszyć 400 I, 2,3,1039| 1039 W obliczu Chrystusa, który jest prawdą, zostanie 401 I, 2,3,1040| podczas chwalebnego powrotu Chrystusa. Jedynie Ojciec zna dzień 402 I, 2,3,1040| Przez swego Syna Jezusa Chrystusa wypowie On wówczas swoje 403 I, 2,3,1051| śmierci, wieczną zapłatę od Chrystusa, Sędziego żywych i umarłych.~ 404 I, 2,3,1052| którzy umierają w łasce Chrystusa... Ludem Bożym po śmierci, 405 I, 2,3,1053| sprawowaniu Boskiej władzy przez Chrystusa uwielbionego, gdzie wstawiają 406 I, 2,3,1056| 1056 Idąc za przykładem Chrystusa, Kościół uprzedza wiernych 407 I, 2,3,1059| ludzie staną przed trybunałem Chrystusa w swoich ciałach i zdadzą 408 I, 2,3,1065| chwałę" (2 Kor 1, 20):~Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie,~ 409 II, 0,3,1067| boku umierającego na krzyżu Chrystusa zrodził się przedziwny sakrament 410 II, 0,3,1068| celebruje to misteriurn Chrystusa w swojej liturgii, aby wierni 411 II, 0,3,1068| ujawniali innym rnisteriurn Chrystusa i rzeczywistą naturę prawdziwego 412 II, 0,3,1070| kapłańskiego urzędu Jezusa Chrystusa; w niej przez znaki widzialne 413 II, 0,3,1070| a Mistyczne Ciało Jezusa Chrystusa, to jest Głowa ze swymi 414 II, 0,3,1071| 1071 Liturgia jako dzieło Chrystusa jest również czynnością 415 II, 0,3,1071| komunii Boga i ludzi przez Chrystusa. Włącza wiernych w nowe 416 II, 0,3,1073| uczestnictwem w modlitwie Chrystusa skierowanej do Ojca w Duchu 417 II, 0,3,1075| wprowadzenie w misterium Chrystusa (jest "mistagogią"), przechodząc 418 II, 1,0,1076| owoców Misterium Paschalnego Chrystusa w celebracji liturgii "sakramentalnej" 419 II, 1,1,1077| Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa; On napełnił nas wszelkim 420 II, 1,1,1077| przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej 421 II, 1,1,1083| śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa Kapłana i przez moc Ducha 422 II, 1,1 | II. Dzieło Chrystusa w liturgii~Chrystus uwielbiony...~ 423 II, 1,1,1084| pośrednictwem działania Chrystusa i przez moc Ducha Świętego.~ 424 II, 1,1,1085| przeszłości. Misterium Paschalne Chrystusa - przeciwnie - nie może 425 II, 1,1,1086| 1086 "Jak Ojciec posłał Chrystusa, tak i On posłał Apostołów, 426 II, 1,1,1087| sakramentalnymi znakami Chrystusa. Mocą tego samego Ducha 427 II, 1,1,1090| Zbawiciela Pana naszego, Jezusa Chrystusa, się ukaże jako Ten, 428 II, 1,1,1091| Kościoła, abyśmy żyli życiem Chrystusa Zmartwychwstałego. Gdy spotyka 429 II, 1,1,1092| sakramentalnym udzielaniu misterium Chrystusa Duch Święty działa w taki 430 II, 1,1,1092| Panem, przypomina i ukazuje Chrystusa wierze zgromadzenia, uobecnia 431 II, 1,1,1092| i aktualizuje misterium Chrystusa swoją przekształcającą mocą, 432 II, 1,1,1092| Kościół z życiem i posłaniem Chrystusa.~Duch Święty przygotowuje 433 II, 1,1,1092| przygotowuje na przyjęcie Chrystusa~ 434 II, 1,1,1093| Przymierza. Ponieważ Kościół Chrystusa został "cudownie przygotowany 435 II, 1,1,1093| wypełnienie w misterium Chrystusa (Obietnica i Przymierze, 436 II, 1,1,1094| Starego Testamentu: misterium Chrystusa. Nazywa się katechezą " 437 II, 1,1,1094| ponieważ objawia nowość Chrystusa na podstawie "figur" (typów), 438 II, 1,1,1096| śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, chociaż oczekują oni jeszcze 439 II, 1,1,1097| sakramentów, jest spotkaniem Chrystusa i Kościoła. Zgromadzenie 440 II, 1,1,1097| dzieci Boże w jednym Ciele Chrystusa. Ta jedność przewyższa związki 441 II, 1,1,1098| Święty przypomina misterium Chrystusa~ 442 II, 1,1,1099| współdziałają, by ukazać Chrystusa i Jego dzieło zbawienia 443 II, 1,1,1103| Święty aktualizuje misterium Chrystusa~ 444 II, 1,1,1104| uobecnia. Misterium Paschalne Chrystusa jest celebrowane, a nie 445 II, 1,1,1105| stały się 1Ciałem i Krwią Chrystusa i aby wierni, przyjmując 446 II, 1,1,1106| jak chleb staje się Ciałem Chrystusa, a wino Jego Krwią? Odpowiadam: 447 II, 1,1,1109| zgromadzenia z misterium Chrystusa. "Łaska Pana Jezusa Chrystusa, 448 II, 1,1,1109| Chrystusa. "Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności 449 II, 1,1,1109| duchową przemianę na obraz Chrystusa, przez troskę o jedność 450 II, 1,1,1111| 1111 Dzieło Chrystusa w liturgii ma charakter 451 II, 1,1,1112| przypominać i ukazywać Chrystusa wierze zgromadzenia; uobecniać 452 II, 1,1,1112| spełniać zbawcze dzieło Chrystusa swoją przekształcającą mocą 453 II, 1,1 | I. Sakramenty Chrystusa~ 454 II, 1,1,1114| ustanowione przez Jezusa Chrystusa"24.~ 455 II, 1,1,1115| wszystkiego. Misteria życia Chrystusa podstawą tego, czego 456 II, 1,1,1117| rozpoznawał ten skarb otrzymany od Chrystusa i dokładnie określił sposób " 457 II, 1,1,1117| sakramentami ustanowionymi przez Chrystusa.~ 458 II, 1,1,1118| on sakramentem działania Chrystusa, który dokonuje w nim swego 459 II, 1,1,1119| kapłańskie, ustanawiani w imię Chrystusa, aby karmili Kościół słowem 460 II, 1,1,1121| uczestniczy w kapłaństwie Chrystusa i należy do Kościoła, odpowiednio 461 II, 1,1,1121| funkcji. To upodobnienie do Chrystusa i Kościoła, urzeczywistniane 462 II, 1,1,1123| budowanie mistycznego Ciała Chrystusa, a wreszcie oddawanie czci 463 II, 1,1,1128| czyli mocą zbawczego dzieła Chrystusa, dokonanego raz na zawsze. 464 II, 1,1,1128| z intencją Kościoła, moc Chrystusa i Jego Ducha działa w nim 465 II, 1,1,1129| Świętego, udzieloną przez Chrystusa i właściwą każdemu sakramentowi. 466 II, 1,1,1130| 15-16). W sakramentach Chrystusa Kościół otrzymuje już zadatek 467 II, 1,1,1130| Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa" (Tt 2, 13). "A Duch i Oblubienica 468 II, 1,1,1130| wcześniej, a mianowicie mękę Chrystusa; który uwidacznia to, co 469 II, 1,1,1130| dokonuje się w nas przez mękę Chrystusa, a mianowicie łaskę; jest 470 II, 1,1,1131| łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. 471 II, 1,2,1136| jest "czynnością" całego Chrystusa (Christus totus). Ci, którzy 472 II, 1,2,1137| jakby zabitego" (Ap 5, 6)2: Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, 473 II, 1,2,1140| celebruje cała wspólnota, Ciało Chrystusa zjednoczone ze swoją Głową. " 474 II, 1,2,1141| wspólne" jest kapłaństwem Chrystusa, jedynego Kapłana, w którym 475 II, 1,2,1142| posługi jest jakby "ikoną" Chrystusa Kapłana. Ponieważ właśnie 476 II, 1,2,1145| objawia w osobie i dziele Chrystusa.~ 477 II, 1,2,1151| 1151 Znaki przyjęte przez Chrystusa. Pan Jezus w swoim przepowiadaniu 478 II, 1,2,1152| zbawienie dokonane przez Chrystusa; zapowiadają oraz uprzedzają 479 II, 1,2,1159| przedstawia przede wszystkim Chrystusa. Nie może ona przedstawiać 480 II, 1,2,1161| liturgicznej odnoszą się do Chrystusa; dotyczy to także świętych 481 II, 1,2,1161| świętych. Oznaczają one bowiem Chrystusa, który został w nich uwielbiony. 482 II, 1,2,1161| włączeni także w dzieło Chrystusa.~Idąc jakby królewskim traktem 483 II, 1,2,1161| wyobrażeniami Pana naszego Jezusa Chrystusa, Boga i Zbawiciela, a także 484 II, 1,2,1163| odsłania całe misterium Chrystusa... W ten sposób obchodząc 485 II, 1,2,1164| już raz na zawsze Paschą Chrystusa a jej spełnieniem w Królestwie 486 II, 1,2,1164| przeniknięta nowością misterium Chrystusa.~ 487 II, 1,2,1165| Kościół celebruje misterium Chrystusa, w jego modlitwie powraca 488 II, 1,2,1166| samego dnia Zmartwychwstania Chrystusa, Misterium Paschalne Kościół 489 II, 1,2,1166| Dzień Zmartwychwstania Chrystusa jest równocześnie "pierwszym 490 II, 1,2,1167| zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa ku nadziei żywej>>"45:~Gdy 491 II, 1,2,1172| ten roczny cykl misteriów Chrystusa, Kościół święty ze szczególną 492 II, 1,2,1173| pociągające wszystkich przez Chrystusa do Ojca, a przez ich zasługi 493 II, 1,2,1174| 1174 Misterium Chrystusa, Jego Wcielenie i Pascha, 494 II, 1,2,1174| więcej, jest to modlitwa Chrystusa i Jego Ciała zwrócona do 495 II, 1,2,1179| świątyni" (1 P 2, 4-5). Ciało Chrystusa Zmartwychwstałego jest duchową 496 II, 1,2,1179| wody żywej. Wszczepieni w Chrystusa przez Ducha Świętego, "jesteśmy 497 II, 1,2,1181| tworzą, powinny ukazywać Chrystusa, który jest obecny i działa 498 II, 1,2,1187| Liturgia jest dziełem całego Chrystusa, Głowy i Ciała. Nasz Arcykapłan 499 II, 1,2,1188| kapłaństwem całego Ciała Chrystusa. Niektórzy wierni otrzymali 500 II, 1,2,1188| święceń, by reprezentować Chrystusa jako Głowę Ciała.~


1-500 | 501-942

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License