Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
divinitas 1
divinitatis 1
divinum51 1
dla 599
dlaczego 22
dlan 1
dlateco 1
Frequency    [«  »]
678 o
667 za
620 sa
599 dla
592 kosciól
587 bóg
573 by

Katechizm Kosciola katolickiego

IntraText - Concordances

dla

1-500 | 501-599

    Czesc, Dzial, Rozdzial, Numer
1 Wstep, 0,0,11| się "punktem odniesienia dla katechizmów lub kompendiów, 2 Wstep, 0,0,12| przeznaczony przede wszystkim dla odpowiedzialnych za katechezę: 3 Wstep, 0,0,12| katechezę: na pierwszym miejscu dla biskupów jako nauczycieli 4 Wstep, 0,0,12| także pożyteczną lekturą dla wszystkich innych wiernych 5 Wstep, 0,0,19| stanowią narzędzie pracy dla katechezy.~ 6 Wstep, 0,0,24| powinien "stać się wszystkim dla wszystkich" (1 Kor 9, 22), 7 Wstep, 0,0,24| 22), by zdobyć wszystkich dla Chrystusa... Niech nie uważa 8 I, 1,1,27 | on stworzony przez Boga i dla Boga. Bóg nie przestaje 9 I, 1,1,30 | Ciebie. Stworzyłeś nas bowiem dla siebie i niespokojne jest 10 I, 1,1,32 | bóstwo - stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła" ( 11 I, 1,2,50 | przygotował w Chrystusie dla dobra wszystkich ludzi. 12 I, 1,2,64 | Przymierza przeznaczonego dla wszystkich ludzi26, Przymierza, 13 I, 1,2,72 | zbawienia przeznaczonego dla całej ludzkości.~ 14 I, 1,2,74 | najłaskawiej postanowił, aby to, co dla zbawienia wszystkich narodów 15 I, 1,2,107 | przez Pismo święte utrwalona dla naszego zbawienia"77.~ 16 I, 1,2,126 | Boży, żyjąc wśród ludzi, dla wiecznego ich zbawienia 17 I, 1,2,127 | znajduję wszystko, co konieczne dla mojej biednej duszy. Odkrywam 18 I, 1,2,131 | moc i potęga, że jest ono dla Kościoła podporą i siłą 19 I, 1,2,131 | podporą i siłą żywotną, a dla synów Kościoła utwierdzeniem 20 I, 1,2,137 | autorów pragnie objawić dla naszego zbawienia. "To, 21 I, 1,2,141 | Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na 22 I, 1,3,148 | anioła Gabriela, wierząc, że "dla Boga... nie ma nic niemożliwego" ( 23 I, 1,3,151 | 151 Dla chrześcijanina wiara w Boga 24 I, 1,3,157 | mogą wydawać się niejasne dla rozumu i doświadczenia ludzkiego, 25 I, 1,3,158 | jest charakterystyczne dla wiary, że wierzący pragnie 26 I, 1,3,161 | w Tego, który Go posłał dla naszego zbawienia, jest 27 I, 1,3,164 | zachwiać wiarą i stać się dla niej pokusą.~ 28 I, 1,3,184 | wszystko się stało.~On to dla nas ludzi ~i dla naszego 29 I, 1,3,184 | On to dla nas ludzi ~i dla naszego zbawienia~zstąpił 30 I, 2,0,185 | języka wiary, normatywnego dla wszystkich i jednoczącego 31 I, 2,0,186 | krótkich i normatywnych dla wszystkich formułach1. Ale 32 I, 2,0,186 | także zebrać to, co istotne dla jego wiary, w organicznych 33 I, 2,0,186 | przeznaczonych przede wszystkim dla kandydatów do chrztu:~Ta 34 I, 2,0,188 | podstawowy punkt odniesienia dla katechezy.~ 35 I, 2,1,204 | objawieniem podstawowym dla Starego i Nowego Przymierza.~ 36 I, 2,1,209 | 209 Przez szacunek dla świętości Boga naród izraelski 37 I, 2,1,220 | dlatego też zachowałem dla ciebie łaskawość" (Jr 31, 38 I, 2,1,222 | ma ogromne konsekwencje dla całego naszego życia:~ 39 I, 2,1,237 | stanowi tajemnicę niedostępną dla samego rozumu, a nawet dla 40 I, 2,1,237 | dla samego rozumu, a nawet dla wiary Izraela przed wcieleniem 41 I, 2,1,239 | którzy w pewien sposób dla człowieka pierwszymi przedstawicielami 42 I, 2,1,251 | 251 Dla sformułowania dogmatu Trójcy 43 I, 2,1,256 | strzeżcie tego cennego depozytu, dla którego żyję i walczę, z 44 I, 2,1,257 | Synu, przeznaczając "nas dla siebie jako przybranych 45 I, 2,1,258 | jeden Pan Jezus Chrystus, dla którego jest wszystko; jeden 46 I, 2,1,264 | przez wieczny dar Ojca dla Syna - wspólnie od Ojca 47 I, 2,1,268 | jej ma wielkie znaczenie dla naszego życia. Wierzymy, 48 I, 2,1,269 | ponieważ On sam je stworzył. Dla Niego nic nie jest niemożliwe93 49 I, 2,1,273 | Maryja, która uwierzyła, że "dla Boga... nie ma nic niemożliwego" ( 50 I, 2,1,274 | wyryte w naszych duszach, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. 51 I, 2,1,276 | nie ma nic "niemożliwego dla Boga" (Rdz 18, 14; Łk 1, 52 I, 2,1,280 | stworzenia; ono objawia cel, dla którego "na początku Bóg 53 I, 2,1,283 | coraz głębszego podziwu dla wielkości Stwórcy, do dziękczynienia 54 I, 2,1,287 | stworzeniu jest tak ważna dla całego życia ludzkiego, 55 I, 2,1,291 | Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. 56 I, 2,1 | Świat został stworzony dla chwały Bożej"~ 57 I, 2,1,293 | świat został stworzony dla chwały Bożej"116. Bóg stworzył 58 I, 2,1,293 | jej"117. Jedynym powodem, dla którego Bóg stwarza, jest 59 I, 2,1,293 | wszechmocną potęgą, nie dla powiększenia lub osiągnięcia 60 I, 2,1,293 | własnego szczęścia, ale dla objawienia swojej doskonałości 61 I, 2,1,295 | 104, 24). "Pan jest dobry dla wszystkich i Jego miłosierdzie 62 I, 2,1,297 | wy gardzicie sobą teraz dla Jego praw... Proszę cię, 63 I, 2,1,299 | przeznaczony i ofiarowany dla człowieka, będącego obrazem 64 I, 2,1,299 | które jest przeznaczone dla niego i powierzone mu. Kościół 65 I, 2,1,306 | przyczynami i zasadami wzajemnie dla siebie oraz współdziałania 66 I, 2,1,307 | stworzenia, w doskonałej harmonii dla dobra własnego i dobra innych. 67 I, 2,1,313 | współdziała we wszystkim dla ich dobra" (Rz 8, 28). Świadectwo 68 I, 2,1,313 | się nam najgorsze, jest dla nas najlepsze"153,~Juliana 69 I, 2,1,314 | Drogi Jego Opatrzności dla nas często nie znane. Dopiero 70 I, 2,1,319 | i udzielić jej. Chwałą, dla której Bóg stworzył stworzenia, 71 I, 2,1,331 | stworzeni przez Niego i dla Niego: "Bo w Nim zostało 72 I, 2,1,331 | Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone" ( 73 I, 2,1,337 | prawd objawionych przez Boga dla naszego zbawienia194; pozwalają 74 I, 2,1,339 | powoduje zgubne konsekwencje dla ludzi i ich środowiska.~ 75 I, 2,1,346 | z ufnością i które będą dla niego znakiem i rękojmią 76 I, 2,1,349 | 349 Ósmy dzień. Dla nas jednak zajaśniał nowy 77 I, 2,1,350 | współdziałają we wszystkim, co dla nas dobre"205.~ 78 I, 2,1,353 | wszystkie stworzenia materialne dla dobra rodzaju ludzkiego. 79 I, 2,1,353 | stworzenie, jest przeznaczony dla chwały Bożej.~ 80 I, 2,1,356 | stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego"207. Tylko 81 I, 2,1,356 | Niewątpliwie, stało się tak jedynie dla niepojętej miłości, dzięki 82 I, 2,1,358 | 358 Bóg wszystko stworzył dla człowieka209, ale on został 83 I, 2,1,358 | stworzenie. Jest nią człowiek; dla niego istnieje niebo i ziemia, 84 I, 2,1,358 | przywiązuje taką wagę, że dla niego nie oszczędził nawet 85 I, 2,1,360 | jedności odkupienia, którego dla wszystkich dokonał Chrystus214.~ 86 I, 2,1,370 | ojca i małżonka231.~"Jedno dla drugiego" - "jedność we 87 I, 2,1,371 | chciani przez Boga jako jedno dla drugiego. Słowo Boże pozwala 88 I, 2,1,371 | uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc" (Rdz 2, 18). 89 I, 2,1,372 | kobieta stworzeni "jedno dla drugiego": Bóg nie stworzył 90 I, 2,1,372 | jedno może być "pomocą" dla drugiego, ponieważ równocześnie 91 I, 2,1,379 | sprawiedliwości, przewidziana dla człowieka w zamyśle Bożym, 92 I, 2,1,385 | ograniczeniami właściwymi dla stworzeń, a przede wszystkim 93 I, 2,1,393 | być przebaczony. "Nie ma dla nich skruchy po upadku, 94 I, 2,1,393 | upadku, jak nie ma skruchy dla ludzi po śmierci"258. ~ 95 I, 2,1,395 | nawet natury fizycznej - dla każdego człowieka i dla 96 I, 2,1,395 | dla każdego człowieka i dla społeczeństwa, działanie 97 I, 2,1,395 | współdziała we wszystkim dla ich dobra" (Rz 8, 28).~ 98 I, 2,1,401 | Konsekwencje grzechu Adama dla ludzkości~ 99 I, 2,1,404 | sprawiedliwość pierwotną nie dla siebie samego, ale dla całej 100 I, 2,1,404 | nie dla siebie samego, ale dla całej natury ludzkiej; ulegając 101 I, 2,1,405 | konsekwencje tego grzechu dla osłabionej i skłonnej do 102 I, 2,1,416 | otrzymał od Boga nie tylko dla siebie, lecz dla wszystkich 103 I, 2,1,416 | nie tylko dla siebie, lecz dla wszystkich ludzi.~ 104 I, 2,2,430 | całą historię zbawienia dla dobra ludzi. ~ 105 I, 2,2,432 | który stał się człowiekiem dla powszechnego i ostatecznego 106 I, 2,2,433 | imienia Boga Zbawiciela dla wynagrodzenia za grzechy 107 I, 2,2,448 | pozostanie charakterystyczne dla tradycji chrześcijańskiej: " 108 I, 2,2,456 | Nicejsko-Konstantynopolitańskim: "Dla nas ludzi i dla naszego 109 I, 2,2,456 | Nicejsko-Konstantynopolitańskim: "Dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił 110 I, 2,2,459 | stało się ciałem, by być dla nas wzorem świętości: "Weźcie 111 I, 2,2,460 | 1, 4). "Taka jest racja, dla której Słowo stało się człowiekiem, 112 I, 2,2,467 | ostatnich czasach narodził się dla nas i dla naszego zbawienia 113 I, 2,2,467 | czasach narodził się dla nas i dla naszego zbawienia jako człowiek 114 I, 2,2,469 | nieśmiertelny, raczyłeś dla naszego zbawienia przyjąć 115 I, 2,2,475 | Duchem Świętym zdecydowało dla naszego zbawienia103. Ludzka 116 I, 2,2,478 | przebite za nasze grzechy i dla naszego zbawienia110, "jest 117 I, 2,2,494 | wiary" (Rz 1, 5), pewna, że "dla Boga... nie ma nic niemożliwego": " 118 I, 2,2,494 | przyczyną zbawienia zarówno dla siebie, jak i dla całego 119 I, 2,2,494 | zarówno dla siebie, jak i dla całego rodzaju ludzkiego". 120 I, 2,2,498 | wydarzenia jest dostępny tylko dla wiary, która widzi go "w 121 I, 2,2,502 | Objawienia, tajemnicze racje, dla których Bóg w swoim zamyśle 122 I, 2,2,502 | tego posłania przez Maryję dla wszystkich ludzi.~ 123 I, 2,2,519 | Chrystusa "jest przeznaczone dla każdego człowieka, ono jest 124 I, 2,2,519 | człowieka"184. Chrystus nie żył dla siebie, ale dla nas, od 125 I, 2,2,519 | nie żył dla siebie, ale dla nas, od chwili Wcielenia " 126 I, 2,2,519 | nas, od chwili Wcielenia "dla nas ludzi i dla naszego 127 I, 2,2,519 | Wcielenia "dla nas ludzi i dla naszego zbawienia" do 128 I, 2,2,519 | 3) i Zmartwychwstania "dla naszego usprawiedliwienia" ( 129 I, 2,2,521 | przeżył w ludzkim ciele dla nas i jako nasz wzór:~Powinniśmy 130 I, 2,2,525 | Ponieważ narodziłeś się dla nas,~Małe Dzieciątko, wieczny 131 I, 2,2,533 | się odrodzi w nas szacunek dla milczenia, tej pięknej i 132 I, 2,2,535 | głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów" ( 133 I, 2,2,536 | Jezus będzie Jego źródłem dla całej ludzkości. Przy Jego 134 I, 2,2,540 | Chrystus zwyciężył kusiciela dla nas: "Nie takiego bowiem 135 I, 2,2,543 | Izraela246, jest przeznaczone dla wszystkich narodów247. Aby 136 I, 2,2,546 | czyny260. przypowieści dla człowieka jakby zwierciadłami: 137 I, 2,2,546 | niebieskiego" (Mt 13, 11). Dla tych, którzy " poza" ( 138 I, 2,2,561 | przyjęcie ofiary krzyżowej dla odkupienia ludzi, samo wreszcie 139 I, 2,2,575 | sprzeciwu" (Łk 2, 34) bardziej dla autorytetów religijnych 140 I, 2,2,575 | nazywa "Żydami"317, niż dla wspólnoty ludu Bożego318. 141 I, 2,2,580 | staje się "Przymierzem dla ludzi" (Iz 42, 6). Jezus 142 I, 2,2,580 | ponieważ poniósł śmierć "dla odkupienia przestępstw, 143 I, 2,2,583 | bardzo głęboki szacunek dla Świątyni Jerozolimskiej. 144 I, 2,2,584 | z Bogiem. Świątynia jest dla Niego mieszkaniem Jego Ojca, 145 I, 2,2,584 | zachowali religijny szacunek dla Świątyni344.~ 146 I, 2,2,587 | Świątynia Jerozolimska mogły być dla władz religijnych Izraela 147 I, 2,2,587 | prawdziwym kamieniem obrazy była dla nich rola Jezusa w odpuszczaniu 148 I, 2,2,596 | powiedział: "Lepiej jest dla was, gdy jeden człowiek 149 I, 2,2,600 | 600 Dla Boga wszystkie chwile czasu 150 I, 2,2,601 | samym Apostołom406.~"Bóg dla nas uczynił Go grzechem"~ 151 I, 2,2,602 | śmierci z powodu grzechu409, "dla nas grzechem uczynił Tego, 152 I, 2,2,610 | jaką miał złożyć Ojcu425 dla zbawienia ludzi: "To jest 153 I, 2,2,621 | się w sposób dobrowolny dla naszego zbawienia. Ukazuje 154 I, 2,2,628 | który z Chrystusem umiera dla grzechu ze względu na nowe 155 I, 2,2,629 | Jezus doświadczył śmierci dla dobra każdego człowieka467. 156 I, 2,2,635 | Oto Ja, twój Bóg, który dla ciebie stałem się twoim 157 I, 2,2,636 | umarł i przez swoją śmierć dla nas zwyciężył śmierć i diabła, " 158 I, 2,2,640 | Mimo to pusty grób stanowił dla wszystkich istotny znak. 159 I, 2,2,641 | Zmartwychwstania Chrystusa dla samych Apostołów. Następnie 160 I, 2,2,647 | bardziej była nieuchwytna dla zmysłów jego najbardziej 161 I, 2,2,651 | najbardziej niedostępne dla umysłu ludzkiego, znajdują 162 I, 2,2,655 | Bożego52l, aby "już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który 163 I, 2,2,655 | nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł 164 I, 2,3,689 | jak i w Jej darze miłości dla świata, jest od Nich nierozdzielny. 165 I, 2,3,698 | tradycjach teologicznych dla wyrażenia niezatartego " 166 I, 2,3,732 | Królestwo zostaje otwarte dla tych, którzy w Niego wierzą; 167 I, 2,3,756 | oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża>> (Ap 21,1-2).~ 168 I, 2,3,764 | Królestwo to zaczyna jaśnieć dla ludzi w słowie, czynach 169 I, 2,3,766 | całkowitego daru Chrystusa dla naszego zbawienia, uprzedzonego 170 I, 2,3,771 | końcu, przedmiocie pogardy dla pysznych i oblubienico Chrystusa! 171 I, 2,3,782 | żadnego narodu. To On nabył dla siebie lud tych, którzy 172 I, 2,3,782 | światłem świata180. "Stanowi dla całego rodzaju ludzkiego 173 I, 2,3,786 | okup za wielu" (Mt 20, 28). Dla chrześcijanina "służyć Mu - 174 I, 2,3,796 | którą Chrystus umiłował, dla której wydał się, "aby 175 I, 2,3,797 | to znaczy nasza dusza, dla członków ciała, tym jest 176 I, 2,3,797 | ciała, tym jest Duch Święty dla członków Chrystusa, dla 177 I, 2,3,797 | dla członków Chrystusa, dla Ciała Chrystusa, którym 178 I, 2,3,799 | celu budowania Kościoła, dla dobra ludzi oraz ze względu 179 I, 2,3,800 | wspaniałym bogactwem łaski dla żywotności apostolskiej 180 I, 2,3,800 | żywotności apostolskiej i dla świętości całego Ciała Chrystusa, 181 I, 2,3,801 | komplementarności, współdziałały dla "wspólnego dobra" (1 Kor 182 I, 2,3,807 | żyje dzięki Niemu, w Nim i dla Niego; Chrystus żyje z Kościołem 183 I, 2,3,820 | której Chrystus pragnie dla niego. Dlatego sam Jezus 184 I, 2,3,827 | grzechu, lecz przyszedł dla przebłagania jedynie za 185 I, 2,3,846 | zbawienia, On, co staje się dla nas obecny w Ciele swoim, 186 I, 2,3,855 | chrześcijanami jest jednak dla Kościoła zaporą na drodze 187 I, 2,3,856 | Wierzący mogą wyciągnąć dla siebie korzyść z tego dialogu, 188 I, 2,3,856 | na zawstydzenie szatana i dla szczęścia człowieka"332.~ 189 I, 2,3,860 | którą mają przekazywać, jest dla Kościoła po wszystkie czasy 190 I, 2,3,874 | ukierunkowanie i cel:~Chrystus Pan dla pasterzowania Ludowi Bożemu 191 I, 2,3,876 | Chrystusa, który powierzył im je dla innych, stają się oni dobrowolnie 192 I, 2,3,878 | działając "w Jego osobie" i dla osób: "Ja ciebie chrzczę 193 I, 2,3,889 | 889 Dla zachowania Kościoła w czystości 194 I, 2,3,893 | ale jako żywe przykłady dla stada" (1 P 5, 3). W ten 195 I, 2,3,899 | pierwszych szeregach Kościoła. Dla nich Kościół stanowi życiową 196 I, 2,3,910 | swymi pasterzami w służbie dla wspólnoty kościelnej, dla 197 I, 2,3,910 | dla wspólnoty kościelnej, dla jej wzrostu i żywotności, 198 I, 2,3,915 | czystości w bezżenności dla Królestwa, obowiązek ubóstwa 199 I, 2,3,921 | życie, ponieważ jest On dla niego wszystkim. Na tym 200 I, 2,3,922 | lub dozgonnej czystości "dla Królestwa niebieskiego" ( 201 I, 2,3,931 | służbie Bożej i oddaje się dla dobra Kościoła. Przez stan 202 I, 2,3,932 | obecnym w sercu Chrystusa dla sobie współczesnych. Ci 203 I, 2,3,933 | przyjście Chrystusa pozostaje dla wszystkich konsekrowanych 204 I, 2,3,945 | służbie Bożej i oddaje się dla dobra całego Kościoła.~~ 205 I, 2,3,948 | sanctis! - "To, co święte, dla tych, którzy święci" - 206 I, 2,3,951 | Wszystkim objawia się Duch dla wspólnego dobra"468.~ 207 I, 2,3,953 | nikt... z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera 208 I, 2,3,953 | siebie i nikt nie umiera dla siebie" (Rz 14, 7). "Gdy 209 I, 2,3,961 | cierpienie w Chrystusie i dla Chrystusa przynosi owoce 210 I, 2,3,961 | Chrystusa przynosi owoce dla wszystkich.~ 211 I, 2,3,967 | Świętego, Maryja Dziewica jest dla Kościoła wzorem wiary i 212 I, 2,3,968 | nadzieję i miłość żarliwą dla odnowienia nadprzyrodzonego 213 I, 2,3,977 | grzechy i zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia505, " 214 I, 2,3,980 | jest konieczny do zbawienia dla tych, którzy upadli po chrzcie, 215 I, 2,3,980 | jak chrzest jest konieczny dla tych, którzy nie zostali 216 I, 2,3,982 | przebaczenia były zawsze otwarte dla każdego, kto odwraca się 217 I, 2,3,1004| tego konieczność szacunku dla własnego ciała, a także 218 I, 2,3,1004| własnego ciała, a także dla ciała drugiego człowieka, 219 I, 2,3,1004| cierpi: ~Ciało... jest... dla Pana, a Pan dla ciała. Bóg 220 I, 2,3,1004| jest... dla Pana, a Pan dla ciała. Bóg zaś i Pana wskrzesił, 221 I, 2,3,1006| za grzech" (Rz 6, 23)539. Dla tych, którzy umierają w 222 I, 2,3,1007| jest pewnym przynagleniem dla naszego życia; pamięć o 223 I, 2,3,1009| cierpienie śmierci, właściwej dla kondycji ludzkiej. Mimo 224 I, 2,3,1010| chrześcijańska ma sens pozytywny. "Dla mnie bowiem żyć - to Chrystus, 225 I, 2,3,1010| umarł; pragnę Tego, który dla nas zmartwychwstał. I oto 226 I, 2,3,1015| które stało się ciałem dla odkupienia ciała; wierzymy 227 I, 2,3,1019| Boży, dobrowolnie przeszedł dla nas przez cierpienie śmierci 228 I, 2,3,1021| które może być odmienne dla różnych ludzi.~ 229 I, 2,3,1028| nie ukaże swojej tajemnicy dla bezpośredniej kontemplacji 230 I, 2,3,1034| nieugaszonego"586, przeznaczonej dla tych, którzy do końca swego 231 I, 2,3,1035| mieć życie i szczęście, dla których został stworzony 232 I, 2,3,1039| potrzebujących umieściłem dla was na ziemi. Ja, jako Głowa - 233 I, 2,3,1039| potrzebujących umieściłem dla was na ziemi, ustanowiłem 234 I, 2,3,1041| okazać się godnym podziwu dla wszystkich, którzy uwierzyli" ( 235 I, 2,3,1045| 1045 Dla człowieka to wypełnienie 236 I, 2,3,1049| Chrystusowego, to przecież dla Królestwa Bożego nie jest 237 I, 2,3,1057| osiągnąć życie i szczęście, dla których został stworzony 238 I, 2,3,1064| Wyznanie wiary" będzie dla ciebie jakby zwierciadłem. 239 II, 0,3,1066| umiłowanego Syna i Ducha Świętego dla zbawienia świata oraz dla 240 II, 0,3,1066| dla zbawienia świata oraz dla chwały swojego Imienia. 241 II, 0,3,1074| uprzywilejowanym miejscem dla katechezy Ludu Bożego. " 242 II, 0,3,1075| jest podstawowe i wspólne dla całego Kościoła, jeśli chodzi 243 II, 1,0,1076| w nowy sposób, właściwy dla tego nowego czasu. Działa 244 II, 1,1,1077| miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych 245 II, 1,1,1082| zbawienia; w swoim Słowie, które dla nas przyjęło ciało, umarło 246 II, 1,1,1084| czynności), zrozumiałymi dla człowieka. Urzeczywistniają 247 II, 1,1,1085| uczynił i co wycierpiał dla wszystkich ludzi, uczestniczy 248 II, 1,1,1088| 1088 "Dla urzeczywistnienia tak wielkiego 249 II, 1,1,1096| liturgii chrześcijańskiej. Dla żydów i dla chrześcijan 250 II, 1,1,1096| chrześcijańskiej. Dla żydów i dla chrześcijan Pismo święte 251 II, 1,1,1103| to wszystko, co uczynił dla nas Chrystus. Odpowiednio 252 II, 1,1,1105| stawali się żywą ofiarą dla Boga.~ 253 II, 1,1,1107| Go przyjmują, i stanowi dla nich już teraz "zadatek" 254 II, 1,1,1109| życia wiernych żywą ofiarę dla Boga przez duchową przemianę 255 II, 1,1,1118| sakramentami "przez Kościół" i "dla Kościoła". one sakramentami " 256 II, 1,1,1118| Świętego. one także "dla Kościoła", będąc "sakramentami, 257 II, 1,1,1120| Chrystus przez Ducha Świętego dla Kościoła. Zbawcze posłanie 258 II, 1,1,1125| i w religijnym szacunku dla misterium liturgii.~ 259 II, 1,1,1129| 1129 Kościół naucza, że dla wierzących sakramenty Nowego 260 II, 1,1,1134| jednej strony tym owocem dla każdego wiernego jest życie 261 II, 1,1,1134| każdego wiernego jest życie dla Boga w Chrystusie Jezusie, 262 II, 1,1,1134| Jezusie, a z drugiej strony - dla Kościoła jest nim wzrost 263 II, 1,2,1135| następnie to, co jest właściwe dla poszczególnych sakramentów. 264 II, 1,2,1138| zwłaszcza męczennicy zabici "dla Słowa Bożego" (Ap 6, 9), 265 II, 1,2,1148| i wdzięczność człowieka dla swego Stwórcy.~ 266 II, 1,2,1150| symbole wielkich dzieł Boga dla swojego ludu. Wśród znaków 267 II, 1,2,1162| modlitwę. Jest to święto dla moich oczu, podobnie jak 268 II, 1,2,1165| jaśniej niż słońce. Dlatego dla nas, którzy w Niego wierzymy, 269 II, 1,2,1167| którym zbierają się wierni "dla słuchania słowa Bożego i 270 II, 1,2,1196| wyprasza dar Ducha Świętego dla całego świata.~ 271 II, 1,2,1202| szczególne formy wyrazu, typowe dla danej kultury: w tradycji " 272 II, 1,2,1204| wszystkim narodom obwieszczone dla skłonienia ich do posłuszeństwa 273 II, 2,1,1224| św. Jana był przeznaczony dla grzeszników, nasz Pan poddał 274 II, 2,1,1235| odkupienia, jaką Chrystus nabył dla nas przez swój Krzyż.~ 275 II, 2,1,1239| i urzeczywistnia śmierć dla grzechu i wejście w życie 276 II, 2,1,1241| oznacza dar Ducha Świętego dla neofity. Stał się on chrześcijaninem, 277 II, 2,1,1244| ochrzczone dziecko do ołtarza dla odmówienia tam modlitwy " 278 II, 2,1,1257| jest konieczny do zbawienia dla tych, którym była głoszona 279 II, 2,1,1258| ochrzczeni przez swoją śmierć dla Chrystusa i z Chrystusem. 280 II, 2,1,1261| to podczas przeznaczonego dla nich obrzędu pogrzebu. Istotnie, 281 II, 2,1,1261| istnieje jakaś droga zbawienia dla dzieci zmarłych bez chrztu. 282 II, 2,1,1264| Pożądliwość jest nam pozostawiona dla walki, nie może ona szkodzić 283 II, 2,1,1267| Chrystusa: "Jesteście nawzajem dla siebie członkami" (Ef 4, 284 II, 2,1,1290| chrztu chciano zarezerwować dla biskupa, wprowadzono rozdzielenie 285 II, 2,1,1297| krzyżma świętego. Dokonuje go dla swej diecezji biskup w Wielki 286 II, 2,1,1297| nami: poświęć go, aby był dla wszystkich, którzy zostaną 287 II, 2,1,1308| Wiek fizyczny nie stanowi dla duszy przeszkody. Tak więc 288 II, 2,1,1308| odważnie i do przelania krwi dla Chrystusa120.~ 289 II, 2,1,1318| zazwyczaj zarezerwowane dla biskupa, aby wskazać w ten 290 II, 2,1,1329| obrzęd, charakterystyczny dla posiłku żydowskiego, został 291 II, 2,1,1346| akt kultu"161. Zastawiony dla nas stół eucharystyczny 292 II, 2,1,1356| Wynika to z tego, że jest dla nas wiążące polecenie Pana, 293 II, 2,1,1363| cudów, jakich Bóg dokonał dla ludzi171. W liturgicznej 294 II, 2,1,1366| umierając na ołtarzu krzyża, dla wypełnienia wiecznego odkupienia 295 II, 2,1,1369| wszystkich szafarzy, którzy dla niej i z nią składają Ofiarę 296 II, 2,1,1371| ludzi, okazuje się łaskawy dla nich i dla nas180.~ 297 II, 2,1,1371| okazuje się łaskawy dla nich i dla nas180.~ 298 II, 2,1,1375| działania Ducha Świętego dla dokonania tej przemiany. 299 II, 2,1,1380| ofiarować się na krzyżu dla naszego zbawienia, to chciał, 300 II, 2,1,1383| równocześnie jako ofiara złożona dla naszego pojednania i jako 301 II, 2,1,1394| traktować świat, jakby był dla nas ukrzyżowany, i byśmy 302 II, 2,1,1394| byśmy sami byli ukrzyżowani dla świata... Otrzymując dar 303 II, 2,1,1394| Otrzymując dar miłości, umierajmy dla grzechu i żyjmy dla Boga211.~ 304 II, 2,1,1394| umierajmy dla grzechu i żyjmy dla Boga211.~ 305 II, 2,1,1395| śmiertelnych. Jest ono właściwe dla sakramentu pojednania. Eucharystia 306 II, 2,1,1400| kapłaństwa"219. Z tego powodu dla Kościoła katolickiego interkomunia 307 II, 2,2,1428| jest nieustannym zadaniem dla całego Kościoła, który obejmuje " 308 II, 2,2,1432| się, jak jest drogocenna dla Jego Ojca; przelana dla 309 II, 2,2,1432| dla Jego Ojca; przelana dla naszego zbawienia, przyniosła 310 II, 2,2,1435| znoszenie prześladowania dla sprawiedliwości. Najpewniejszą 311 II, 2,2,1438| szczególnie odpowiednie dla ćwiczeń duchowych, liturgii 312 II, 2,2,1442| pojednania, które On nabył dla nas za cenę swojej Krwi. 313 II, 2,2,1446| ustanowił sakrament pokuty dla wszystkich grzeszników w 314 II, 2,2,1446| Kościele, a przede wszystkim dla tych, którzy po chrzcie 315 II, 2,2,1471| wierny może uzyskać odpusty dla siebie lub ofiarować je 316 II, 2,2,1483| W takim przypadku wierni dla ważności rozgrzeszenia muszą 317 II, 2,2,1488| powoduje gorszych skutków dla samych grzeszników, dla 318 II, 2,2,1488| dla samych grzeszników, dla Kościoła i dla całego świata.~ 319 II, 2,2,1488| grzeszników, dla Kościoła i dla całego świata.~ 320 II, 2,2,1489| Trzeba prosić o ten cenny dar dla siebie i dla innych.~ 321 II, 2,2,1489| ten cenny dar dla siebie i dla innych.~ 322 II, 2,2,1498| odpusty wierni mogą otrzymać dla siebie, a także dla dusz 323 II, 2,2,1498| otrzymać dla siebie, a także dla dusz w czyśćcu, darowanie 324 II, 2,2,1502| zapowiada, że nadejdzie dla Syjonu czas, gdy Bóg przebaczy 325 II, 2,2,1503| 1503 Współczucie Chrystusa dla chorych i liczne uzdrowienia 326 II, 2,2,1503| chorzy91. Jego współczucie dla wszystkich cierpiących posuwa 327 II, 2,2,1508| dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym 328 II, 2,2,1510| specjalny obrzęd przeznaczony dla chorych. Mówi o tym św. 329 II, 2,2,1510| modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan 330 II, 2,2,1514| sakramentem przeznaczonym tylko dla tych, którzy znajdują się 331 II, 2,2,1519| jest to epikleza właściwa dla tego sakramentu; następnie 332 II, 2,2,1522| dobra wszystkich ludzi, dla których Kościół cierpi i 333 II, 2,2,1523| bardziej jest on przeznaczony dla tych, którzy zbliżają się 334 II, 2,2,1526| modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan 335 II, 2,2,1532| chorego z męką Chrystusa dla jego własnego dobra oraz 336 II, 2,2,1532| jego własnego dobra oraz dla dobra całego Kościoła;~- 337 II, 2,3,1538| ordinatio jest zarezerwowany dla aktu sakramentalnego, który 338 II, 2,3,1539| Kapłani zostali ustanowieni "dla łudzi... w sprawach odnoszących 339 II, 2,3,1542| się posługi ustanowione dla sprawowania świętych obrzędów, 340 II, 2,3,1546| królestwem - kapłanami dla Boga i Ojca swojego" (Ap 341 II, 2,3,1550| może stanowić przeszkody dla owocu łaski, to jednak istnieje 342 II, 2,3,1551| kapłaństwa; zostało ustanowione dla ludzi i dla wspólnoty Kościoła. 343 II, 2,3,1551| ustanowione dla ludzi i dla wspólnoty Kościoła. Sakrament 344 II, 2,3,1559| większa liczba biskupów37. Dla prawowitych święceń biskupich 345 II, 2,3,1568| kapłani.~Święcenia diakonów - "dla posługi"~ 346 II, 2,3,1569| których nakłada się ręce <<nie dla kapłaństwa, lecz dla posługi>>" 347 II, 2,3,1569| nie dla kapłaństwa, lecz dla posługi>>"52. Przy święceniach 348 II, 2,3,1572| na szczególne znaczenie dla życia Kościoła partykularnego 349 II, 2,3,1573| obrzęd sakramentu święceń dla wszystkich trzech stopni 350 II, 2,3,1579| którzy chcą zachować celibat "dla Królestwa niebieskiego" ( 351 II, 2,3,1580| prezbiterów wybiera go dobrowolnie dla Królestwa Bożego. Zarówno 352 II, 2,3,1581| go narzędziem Chrystusa dla Jego Kościoła. Święcenia 353 II, 2,3,1584| kapłana nie jest przeszkodą dla działania Chrystusa78. Mówi 354 II, 2,3,1585| Świętego, która jest właściwa dla sakramentu święceń, wyświęcony 355 II, 2,3,1586| 1586 Dla biskupa jest to przede wszystkim 356 II, 2,3,1586| do tego, by był wzorem dla swojej trzody, by wyprzedzał 357 II, 2,3,1591| wiernych". U jego podstaw i dla służenia mu istnieje inne 358 II, 2,3,1596| 1596 Diakoni wyświęcani dla zadań posługi w Kościele. 359 II, 2,3,1597| Ducha Świętego, potrzebnych dla jego posługi. Święcenia 360 II, 2,3,1603| istnieje pewne zrozumienie dla znaczenia związku małżeńskiego. " 361 II, 2,3,1605| zostali stworzeni wzajemnie dla siebie: "Nie jest dobrze, 362 II, 2,3,1608| wzajemnej jedności ich życia, dla której Bóg stworzył ich " 363 II, 2,3,1617| jej udziela116.~Dziewictwo dla Królestwa Bożego~ 364 II, 2,3,1618| i tacy bezżenni, którzy dla Królestwa niebieskiego sami 365 II, 2,3,1619| 1619 Dziewictwo dla Królestwa Bożego jest rozwinięciem 366 II, 2,3,1620| małżeństwa i dziewictwo dla Królestwa Bożego pochodzą 367 II, 2,3,1620| z Jego wolą122. Szacunek dla dziewictwa ze względu na 368 II, 2,3,1623| błogosławieństwo jest konieczne także dla ważności sakramentu.~ 369 II, 2,3,1624| łaskę i błogosławieństwo dla nowożeńców, szczególnie 370 II, 2,3,1624| nowożeńców, szczególnie dla żony. W epiklezie tego sakramentu 371 II, 2,3,1631| małżeńskiej, aby nauczeni szacunku dla czystości, mogli przejść 372 II, 2,3,1635| ich wierze, i do szacunku dla tego, co ich dzieli.~ 373 II, 2,3,1636| Kor 7,14). Wielką radością dla współmałżonka chrześcijańskiego 374 II, 2,3,1636| współmałżonka chrześcijańskiego i dla Kościoła jest, jeśli to " 375 II, 2,3,1640| małżeństwa jest przeznaczona dla udoskonalenia miłości małżonków 376 II, 2,3,1640| udoskonalenia miłości małżonków i dla umocnienia ich nierozerwalnej 377 II, 2,3,1642| cechy charakterystyczne dla każdej naturalnej miłości 378 II, 2,3,1651| Dlatego prawdziwy szacunek dla miłości małżeńskiej i cały 379 II, 2,3,1655| słowa i przykładu winni być dla dzieci swoich pierwszymi 380 II, 2,3,1657| Kościół jest domem i rodziną dla wszystkich, a szczególnie 381 II, 2,3,1657| wszystkich, a szczególnie dla <<utrudzonych i obciążonych>> ( 382 II, 2,4,1667| ustanowione przez Kościół dla uświęcenia pewnych posług 383 II, 2,4,1668| udzielanie jest zastrzeżone dla wyświęconych do posługi ( 384 II, 2,4,1671| zakonnej i błogosławieństwo dla pełnienia pewnych posług 385 II, 2,4,1675| trudów życia. Mądrość ta jest dla ludu podstawą rozeznania, 386 II, 2,4,1681| 1682 Dzień śmierci jest dla chrześcijanina, po zakończeniu 387 II, 2,4,1685| się również pod uwagę, co dla rodziny ma szczególne znaczenie, 388 II, 2,4,1689| ostatnim pozdrowieniu "śpiewamy dla uczczenia jego odejścia 389 II, 2,4,1689| rozłączeni, ponieważ żyjemy dla Chrystusa i teraz jesteśmy 390 III, 0,4,1693| przez chrzest4, "umarli dla 1267 grzechu, żyją zaś dla 391 III, 0,4,1693| dla 1267 grzechu, żyją zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie" ( 392 III, 0,4,1695| znaczenie decyzji moralnych dla naszego zbawienia. " dwie 393 III, 0,4,1697| służyć Ojcu i Jego wielbić15.~Dla mnie bowiem żyć - to Chrystus ( 394 III, 1,1,1702| stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego"6. Od chwili 395 III, 1,1,1715| którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem 396 III, 1,1,1752| jako uprawnionego środka dla ratowania narodu. Przeciwnie, 397 III, 1,1,1765| 1766 "Kochać znaczy chcieć dla kogoś dobra"43. Wszystkie 398 III, 1,1,1788| przejawia się w szacunku dla bliźniego i jego sumienia: " 399 III, 1,1,1796| 1797 Dla człowieka, który popełnił 400 III, 1,1,1806| nie będziesz miał względów dla bogatego. Sprawiedliwie 401 III, 1,1,1808| całą duszą i całym umysłem. Dla Niego zachowuje człowiek 402 III, 1,1,1821| miłujemy Boga nade wszystko dla Niego samego, a naszych 403 III, 1,1,1824| 604 stali się bliźnimi dla najbardziej oddalonych77, 404 III, 1,1,1827| wreszcie jesteśmy posłuszni dla samego dobra i dla miłości 405 III, 1,1,1827| posłuszni dla samego dobra i dla miłości Tego, który rozkazuje... 406 III, 1,1,1839| nadzieję i którego miłujemy dla Niego samego.~ 407 III, 1,1,1845| objawieniem miłosierdzia Bożego dla grzeszników84. Anioł zwiastuje 408 III, 1,1,1850| zdradę Judasza tak dotkliwą dla Jezusa, zaparcie się Piotra 409 III, 1,2,1878| społecznego. Nie jest ono dla niej czymś dodanym, lecz 410 III, 1,2,1881| bezpośrednio naturze człowieka. dla niego konieczne. Aby umożliwić 411 III, 1,2,1881| instytucji wybieralnych "dla celów gospodarczych i społecznych, 412 III, 1,2,1882| innych grup społecznych, dla dobra wspólnego"7.~ 413 III, 1,2,1883| Bóg nie chciał zatrzymać dla samego siebie sprawowania 414 III, 1,2,1883| świadczące o ogromnym szacunku dla wolności ludzkiej, powinno 415 III, 1,2,1883| powinno być natchnieniem dla mądrości tych, którzy rządzą 416 III, 1,2,1888| uzdalnia. Jest natchnieniem dla życia będącego darem z siebie: " 417 III, 1,2,1896| szczędzą swej pracy i starań dla dobra wspólnego"16.~"Władzą" 418 III, 1,2,1897| ludzkiej. Jest konieczna dla jedności państwa. Jej rola 419 III, 1,2,1904| samych, nie żyjcie jedynie dla siebie w przekonaniu, 420 III, 1,2,1904| szukajcie tego, co pożyteczne dla wszystkich26.~ 421 III, 1,2,1936| w rzeczach koniecznych dla życia człowieka, rozdzieliłem 422 III, 1,2,1938| przedwiecznemu przez Chrystusa Pana, dla odkupienia skażonej grzechem 423 III, 1,3,1950| mocą, mądrością i dobrocią dla ich dobra i ze względu na 424 III, 1,3,1952| kresem Prawa jest Chrystus, dla usprawiedliwienia każdego, 425 III, 1,3,1958| dostarcza koniecznej podstawy dla prawa cywilnego, które jest 426 III, 1,3,1961| a nakazują to, co jest dla niej istotne. Dekalog jest 427 III, 1,3,1975| rozporządzeniem rozumu dla dobra wspólnego, wydanym 428 III, 1,3,1986| Bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że 429 III, 1,3,1986| tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy rozumiejcie, 430 III, 1,3,1986| rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla 431 III, 1,3,1986| dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie ( 432 III, 1,3,1987| Męce Chrystusa, umierając dla grzechu, i w Jego Zmartwychwstaniu, 433 III, 1,3,1991| wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą. 434 III, 1,3,1994| służbę sprawiedliwości, dla uświęcenia... Teraz zaś, 435 III, 1,3,2003| bądź to urząd diakona - dla wykonywania czynności diakońskich; 436 III, 1,3,2003| bądź urząd nauczyciela - dla wypełniania czynności nauczycielskich; 437 III, 1,3,2003| nauczycielskich; bądź dar upominania - dla karcenia. Kto zajmuje się 438 III, 1,3,2009| wyraża naszą potrzebę łaski dla czynów zasługujących.~ 439 III, 1,3,2011| współdziała we wszystkim dla ich dobra... Tych, których 440 III, 1,3,2015| przystrojonym jak oblubienica... dla swego męża" (Ap 21, 2).~ 441 III, 1,3,2032| zasady życia moralnego ważne dla wszystkich ludzi.~ 442 III, 1,3,2048| zasady życia moralnego ważne dla każdego człowieka.~ 443 III, 2,0,2070| Dekalogu, chociaż dostępne dla samego rozumu, zostały objawione. 444 III, 2,1,2092| a wszystkie stworzenia - dla Niego i ze względu na Niego7.~ 445 III, 2,1,2099| oddaniu się miłości Ojca i dla naszego zbawienia13. Łącząc 446 III, 2,1,2099| nasze życie uczynić ofiarą dla Boga.~Przyrzeczenia i śluby~ 447 III, 2,1,2102| przypadkach Kościół może dla słusznych przyczyn zwolnić 448 III, 2,1,2103| ze "szczerym szacunkiem" dla różnych religii, które " 449 III, 2,1,2108| słuszny zakres" powinna dla każdej sytuacji społecznej 450 III, 2,1,2143| 2144 Szacunek dla imienia Bożego wyraża to, 451 III, 2,1,2144| adoracją , i szacunkiem dla imienia Pana naszego, Jezusa 452 III, 2,1,2152| znakiem wielkiego szacunku dla Jego obecności, zaświadczanej 453 III, 2,1 | szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek 454 III, 2,1 | człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy 455 III, 2,1,2172| szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek 456 III, 2,1,2172| człowieka, a nie człowiek dla szabatu" (Mk 2, 27). Powodowany 457 III, 2,1,2173| Zmartwychwstaniem Chrystusa. Stał się on dla chrześcijan pierwszym ze 458 III, 2,1,2174| chronologicznie co tydzień; dla chrześcijan zastępuje szabat 459 III, 2,1,2175| zewnętrzny oddawać cześć Bogu dla upamiętnienia tego wielkiego, 460 III, 2,1,2180| chyba że usprawiedliwieni dla ważnego powodu (np. choroba, 461 III, 2,1,2184| do nawyków niekorzystnych dla czci Boga, życia rodzinnego 462 III, 2,2,2196| wszystkich, którym Bóg - dla naszego dobra udzielił swojej 463 III, 2,2,2202| osoby równe w godności. Dla dobra wspólnego swoich członków 464 III, 2,2,2209| 2210 Znaczenie rodziny dla życia i pomyślnej sytuacji 465 III, 2,2,2213| niepełnoletnich lub dorosłych - dla ojca i matki9 karmi się 466 III, 2,2,2214| 2215 Szacunek dla rodziców (cześć synowska) 467 III, 2,2,2223| które stanowią zagrożenie dla każdej społeczności ludzkiej.~ 468 III, 2,2,2224| tajemnice wiary, której dla nich "pierwszymi zwiastunami" 469 III, 2,2,2228| dzieci, mają prawo wybrać dla nich szkolę, która odpowiada 470 III, 2,2,2232| pójścia za Nim w dziewictwie dla Królestwa niebieskiego, 471 III, 2,2,2233| tych wszystkich, którzy dla naszego dobra otrzymali 472 III, 2,2,2233| sprawują władzę, jak i tych, dla których dobra jest ona sprawowana.~ 473 III, 2,2,2237| postępujcie], nie jak ci, dla których wolność jest usprawiedliwieniem 474 III, 2,2,2237| wydałoby się im szkodliwe dla godności osób i dla dobra 475 III, 2,2,2237| szkodliwe dla godności osób i dla dobra wspólnoty.~ 476 III, 2,2,2238| Miłość ojczyzny i służba dla niej wynikają z obowiązku 477 III, 2,2,2247| rodziców i tych, którym On dla naszego dobra udzielił swojej 478 III, 2,2,2274| poprawy jego stanu zdrowia lub dla ratowania zagrożonego życia" 479 III, 2,2,2279| względu na Jego cześć i dla zbawienia naszych dusz. 480 III, 2,2,2284| się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych... 481 III, 2,2,2292| jego integralnemu rozwojowi dla dobra wszystkich; nie mogą 482 III, 2,2,2293| która może z nich wynikać dla jednych, stanowiąc uszczerbek 483 III, 2,2,2293| jednych, stanowiąc uszczerbek dla drugich, ani - co gorsza - 484 III, 2,2,2297| praktyki nie były ani konieczne dla porządku publicznego, ani 485 III, 2,2,2297| i za ich katów.~Szacunek dla zmarłych~ 486 III, 2,2,2300| być moralnie dopuszczalna dla celów dochodzenia sądowego 487 III, 2,2,2302| człowiek dobrowolnie chce dla niego zła. Nienawiść jest 488 III, 2,2,2309| obywateli zobowiązania konieczne dla obrony narodowej.~Ci, którzy 489 III, 2,2,2318| osoba ludzka była chciana dla niej samej na obraz i podobieństwo 490 III, 2,2,2328| równocześnie nieznośną krzywdę dla ubogich"76.~ 491 III, 2,2,2346| płci stanowi wielkie dobro dla wszystkich. Prowadzi do 492 III, 2,2,2348| jaki prawo moralne określa dla wszystkich, zależnie od 493 III, 2,2,2350| nieuporządkowana, gdy szuka się jej dla niej samej w oderwaniu od 494 III, 2,2,2353| ponieważ jedni stają się dla drugich przedmiotem prymitywnej 495 III, 2,2,2357| obiektywnie nieuporządkowana, dla większości z nich stanowi 496 III, 2,2,2360| stworzył Adama,~i stworzyłeś dla niego pomocną ostoję - Ewę, 497 III, 2,2,2360| podobną do niego.~A teraz nie dla rozpusty~biorę siostrę 498 III, 2,2,2360| siostrę moją za żonę,~ale dla związku prawego.~Okaż mnie 499 III, 2,2,2364| w tym życiu, które jest dla nas przygotowane... Miłość 500 III, 2,2,2364| wszystko i nic nie byłoby dla mnie boleśniejsze od niezgadzania


1-500 | 501-599

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License