Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
jakis 12
jakiz 1
jakkolwiek 1
jako 568
jakoby 2
jakos 4
jakosc 4
Frequency    [«  »]
592 kosciól
587 bóg
573 by
568 jako
567 ducha
554 które
520 kosciola

Katechizm Kosciola katolickiego

IntraText - Concordances

jako

1-500 | 501-568

    Czesc, Dzial, Rozdzial, Numer
1 Wstep, 0,0,1 | swego Syna, którego posłał jako Odkupiciela i Zbawiciela, 2 Wstep, 0,0,9 | dzieło o wielkim znaczeniu jako kompendium nauki chrześcijańskiej. 3 Wstep, 0,0,12| pierwszym miejscu dla biskupów jako nauczycieli wiary i pasterzy 4 Wstep, 0,0,12| Kościoła. Zostaje im przekazany jako narzędzie w wypełnianiu 5 Wstep, 0,0,14| Bóg udziela człowiekowi jako Sprawca wszelkiego dobra, 6 Wstep, 0,0,14| Sprawca wszelkiego dobra, jako Odkupiciel i jako Uświęciciel, 7 Wstep, 0,0,14| dobra, jako Odkupiciel i jako Uświęciciel, i formułuje 8 Wstep, 0,0,18| Katechizm jest pomyślany jako organiczny wykład całej 9 Wstep, 0,0,18| Należy zatem czytać go jako całość. Liczne odnośniki 10 I, 1,1,32 | świata, można poznać Boga jako początek i cel wszechświata. ~ 11 I, 1,2,61 | byli i zawsze będą czczeni jako święci we wszystkich tradycjach 12 I, 1,2,61 | Kościoła.~Bóg formuje Izrael jako swój lud~ 13 I, 1,2,62 | Bóg ukształtował Izrael jako swój lud, ocalając go z 14 I, 1,2,62 | by uznał Go i służył Mu jako jedynemu prawdziwemu i żywemu 15 I, 1,2,66 | Ekonomia chrześcijańska, jako nowe i ostateczne przymierze, 16 I, 1,2,75 | obwieścił, głosili wszystkim, jako źródło wszelkiej prawdy 17 I, 1,2,77 | zostawili apostołowie biskupów jako następców swoich <<przekazując 18 I, 1,2,86 | co podaje do wierzenia jako objawione przez Boga, czerpie 19 I, 1,2,105 | Świętego, Boga mają za Autora i jako takie zostały Kościołowi 20 I, 1,2,106 | ludzi, którymi posłużył się jako używającymi swoich zdolności 21 I, 1,2,106 | nich i przez nich oni sami jako prawdziwi autorzy przekazali 22 I, 1,2,123 | Chrześcijanie czczą Stary Testament jako prawdziwe słowo Boże. Kościół 23 I, 1,2,138 | Kościół przyjmuje i czci jako natchnione 46 ksiąg Starego 24 I, 1,3,150 | prawdy, którą Bóg objawił. Jako osobowe przylgnięcie człowieka 25 I, 1,3,169 | Matką: "Wierzymy w Kościół jako Matkę naszych nowych narodzin, 26 I, 1,3,169 | narodzin, a nie w Kościół jako sprawcę naszego zbawienia" 27 I, 1,3,182 | Kościół podaje do wierzenia jako objawione przez Boga"51.~ 28 I, 2,0,188 | pieczęci), którą przedstawiano jako znak rozpoznawczy. Przełamane 29 I, 2,0,188 | prawd wiary, dlatego służy jako pierwszy i podstawowy punkt 30 I, 2,0,193 | nie może być traktowany jako przestarzały i zbędny. Pomagają 31 I, 2,1,201 | swemu narodowi wybranemu, jako Jedyny: "Słuchaj, Izraelu, 32 I, 2,1,207 | który objawia swoje imię jako "Ja Jestem", objawia się 33 I, 2,1,207 | Ja Jestem", objawia się jako Bóg, który jest zawsze przy 34 I, 2,1,214 | objawił się Izraelowi jako Ten, który jest "bogaty 35 I, 2,1,229 | zwrócenia się do Niego samego jako naszego pierwszego początku 36 I, 2,1,231 | naszej wiary objawił się jako Ten, który Jest; pozwolił 37 I, 2,1,231 | Jest; pozwolił się poznać jako "bogaty w łaskę i wierność" ( 38 I, 2,1,237 | Wewnętrzność Jego Bytu jako Trójcy Świętej stanowi tajemnicę 39 I, 2,1 | II. Objawienie Boga jako Trójcy~Ojciec objawiony 40 I, 2,1,238 | 238 Wzywanie Boga jako "Ojca" jest znane w wielu 41 I, 2,1,240 | sensie; jest Nim nie tylko jako Stwórca; jest On wiecznie 42 I, 2,1,241 | Apostołowie wyznają Jezusa jako Słowo, które na początku 43 I, 2,1,241 | u Boga i jest Bogiem45, jako "obraz Boga niewidzialnego" ( 44 I, 2,1,241 | niewidzialnego" (Kol 1,15), jako "odblask Jego chwały i odbicie 45 I, 2,1,243 | Duch Święty jest objawiony jako odrębna Osoba Boska w relacji 46 I, 2,1,246 | pochodzi od Ojca, jak i od Syna jako od jednego Początku i jednego 47 I, 2,1,248 | początkiem. Wyznając Ducha jako "pochodzącego od Ojca" ( 48 I, 2,1,248 | początkiem Ducha Świętego jako "zasada bez zasady"61, ale 49 I, 2,1,248 | zasady"61, ale także że jako Ojciec jedynego Syna jest 50 I, 2,1,256 | Bóg Trójjedyny ujmowany jako całość... Nie zacząłem jeszcze 51 I, 2,1,257 | przeznaczając "nas dla siebie jako przybranych synów przez 52 I, 2,1,261 | nam pozwolić poznać się jako Ojciec, Syn i Duch Święty.~ 53 I, 2,1,264 | Święty pochodzi od Ojca jako pierwszego źródła, a - przez 54 I, 2,1,279 | Boga Ojca wszechmogącego jako "Stwórcę nieba i ziemi", " 55 I, 2,1,287 | uformował106, objawia się jako Ten, do którego należą wszystkie 56 I, 2,1,287 | ludy ziemi i cała ziemia, jako Ten, który sam "stworzył 57 I, 2,1,288 | stworzeniu została objawiona jako początek tego Przymierza, 58 I, 2,1,288 | początek tego Przymierza, jako pierwsze i powszechne świadectwo 59 I, 2,1,290 | hebrajskim bara - ma zawsze jako podmiot Boga). Całość tego, 60 I, 2,1,297 | potwierdzana w Piśmie świętym jako prawda pełna obietnicy i 61 I, 2,1,299 | więc chciane przez Boga jako dar skierowany do człowieka, 62 I, 2,1,299 | skierowany do człowieka, jako dziedzictwo, które jest 63 I, 2,1,312 | Bóg jednak zamierzył to jako dobro, żeby sprawić... że 64 I, 2,1,330 | 330 Jako stworzenia czysto duchowe 65 I, 2,1,336 | wierny ma u swego boku anioła jako opiekuna i stróża, by prowadził 66 I, 2,1,337 | symbolicznie dzieło Stwórcy jako ciąg sześciu dni Boskiej " 67 I, 2,1,341 | Człowiek odkrywa je stopniowo jako prawa natury. Budzą one 68 I, 2,1,355 | materialny (II); jest stworzony jako "mężczyzna i kobieta" (III); 69 I, 2,1,364 | powinien on uważać ciało swoje, jako przez Boga stworzone i mające 70 I, 2,1,369 | strony w doskonałej równości jako osoby ludzkie, a z drugiej 71 I, 2,1,371 | razem, chciani przez Boga jako jedno dla drugiego. Słowo 72 I, 2,1,371 | Mężczyzna odkrywa kobietę jako inne "ja" tego samego człowieczeństwa.~ 73 I, 2,1,372 | Bóg nie stworzył ich "jako części" i "niekompletnych". 74 I, 2,1,372 | ponieważ równocześnie równi jako osoby ("kość z moich kości...") 75 I, 2,1,372 | kości...") i uzupełniają się jako mężczyzna i kobieta. Bóg 76 I, 2,1,372 | ludzkie, mężczyzna i kobieta jako małżonkowie i rodzice współdziałają 77 I, 2,1,373 | ziemi "poddaną" (Rdz 1, 28) jako "zarządcy" Boży. To władanie 78 I, 2,1,374 | nie tylko został stworzony jako dobry, lecz także ukonstytuowany 79 I, 2,1,377 | wszystkim w samym człowieku jako panowanie nad sobą. Człowiek 80 I, 2,1,380 | aby służąc Tobie samemu jako Stwórcy, rządził wszelkim 81 I, 2,1,385 | naturze, które jawią się jako związane z ograniczeniami 82 I, 2,1,386 | swojej prawdziwej istocie jako odrzucenie Boga i przeciwstawienie 83 I, 2,1,387 | by wyjaśniać go jedynie jako wadę w rozwoju, słabość 84 I, 2,1,388 | Trzeba poznać Chrystusa jako źródło łaski, by uznać Adama 85 I, 2,1,391 | zostały stworzone przez Boga jako dobre z natury, ale same 86 I, 2,1,396 | przeżywać przyjaźń tylko jako dobrowolne poddanie się 87 I, 2,1,396 | granicę, którą człowiek jako stworzenie powinien w sposób 88 I, 2,1,398 | przeciw wymaganiom swego stanu jako stworzenia, a zarazem przeciw 89 I, 2,1,401 | jawi się przede wszystkim jako niewierność Bogu przymierza 90 I, 2,1,401 | niewierność Bogu przymierza i jako przekroczenie Prawa Mojżeszowego. 91 I, 2,1,408 | powodują w świecie, ujmowanym jako całość, stan grzeszności, 92 I, 2,1,411 | Matkę Chrystusa, Maryję, jako "nową Ewę". Ona była , 93 I, 2,1,416 | 416 Przez swój grzech Adam jako pierwszy człowiek utrącił 94 I, 2,2,423 | Jezus z Nazaretu, urodzony jako Żyd z córki Izraela w Betlejem, 95 I, 2,2,430 | anioł Gabriel nadaje Mu jako własne imię Jezus, które 96 I, 2,2,436 | Duchem Pańskim25 równocześnie jako król i kapłan26, ale także 97 I, 2,2,436 | król i kapłan26, ale także jako prorok27. Jezus wypełnił 98 I, 2,2,437 | pasterzom narodzenie Jezusa jako narodziny obiecanego Izraelowi 99 I, 2,2,437 | 10, 36), który począł się jako "święty" (Łk 1, 35) w dziewiczym 100 I, 2,2,438 | objawił Izraelowi" (J 1, 31) jako Mesjasz. Jego dzieła i Jego 101 I, 2,2,438 | słowa pozwolą poznać Go jako "Świętego Bożego" (Mk 1, 102 I, 2,2,440 | swoim posłaniu odkupieńczym jako cierpiący Sługa: "Syn Człowieczy... 103 I, 2,2,441 | którzy określili Jezusa jako Mesjasza Izraela43, być 104 I, 2,2,442 | Piotra, gdy wyznaje Jezusa jako Chrystusa, Syna "Boga żywego" ( 105 I, 2,2,442 | którą wyznał najpierw Piotr jako fundament Kościoła47.~ 106 I, 2,2,443 | wcześniej Jezus określił się jako "Syn", który zna Ojca49, 107 I, 2,2,444 | głos Ojca, który określa Go jako swego "Syna umiłowanego" 108 I, 2,2,444 | 53. Sam Jezus określa się jako "Jednorodzony" Syn Boga ( 109 I, 2,2,455 | Wyznawać lub wzywać Jezusa jako Pana, oznacza wierzyć w 110 I, 2,2,457 | umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze 111 I, 2,2,457 | 10). "Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela świata" (1 J 112 I, 2,2,457 | oczekiwaliśmy Zbawiciela; jako więźniowie potrzebowaliśmy 113 I, 2,2,457 | potrzebowaliśmy pomocy, jako niewolnicy wyzwoliciela. 114 I, 2,2,467 | twierdzili, że natura ludzka jako taka przestała istnieć w 115 I, 2,2,467 | wiekami zrodzony z Ojca jako Bóg, w ostatnich czasach 116 I, 2,2,467 | i dla naszego zbawienia jako człowiek z Maryi Dziewicy, 117 I, 2,2,468 | przypisywane Jego Osobie Boskiej jako właściwemu podmiotowi85, 118 I, 2,2,472 | prawdziwe ludzkie poznanie. Jako takie nie mogło być ono 119 I, 2,2,486 | Jedyny Syn Ojca, poczęty jako człowiek w łonie Maryi Dziewicy, 120 I, 2,2,490 | anioł Gabriel pozdrawia jako "pełną łaski" (Łk 1, 28). 121 I, 2,2,493 | Świętą" (Panaghia), czczą jako "wolną od wszelkiej zmazy 122 I, 2,2,493 | Świętego i ukształtowaną jako nowe stworzenie"131. Dzięki 123 I, 2,2,495 | Istotnie, Ten, którego poczęła jako człowieka z Ducha Świętego 124 I, 2,2,499 | Liturgia Kościoła czci Maryję jako Aeiparthenos, "zawsze Dziewicę" 125 I, 2,2,500 | określanej w znaczący sposób jako "druga Maria" (Mt 28,1). 126 I, 2,2,508 | aby była Matką Jego Synu. Jako "pełna łaski" jest Ona " 127 I, 2,2,510 | poczęciu swego Syna, Dziewicą jako brzemienna, Dziewicą jako 128 I, 2,2,510 | jako brzemienna, Dziewicą jako karmiąca własną piersią, 129 I, 2,2,515 | ukazuje się w ten sposób jako "sakrament", to znaczy znak 130 I, 2,2,518 | misterium "rekapitulacji" w Nim jako Głowie. Wszystko, co Jezus 131 I, 2,2,520 | swoim życiu ukazuje się jako nasz wzór185: jest "człowiekiem 132 I, 2,2,521 | coraz bardziej jedno z Nim. Jako członkom swego Ciała daje 133 I, 2,2,521 | ludzkim ciele dla nas i jako nasz wzór:~Powinniśmy przedłużać 134 I, 2,2,523 | matki198 i znajduje radość jako "przyjaciel oblubieńca" ( 135 I, 2,2,528 | jest ukazaniem się Jezusa jako Mesjasza Izraela, Syna Bożego 136 I, 2,2,528 | odkryć Jezusa i wielbić Go jako Syna Bożego i Zbawiciela 137 I, 2,2,529 | świątyni216 pokazuje Go jako Pierworodnego, należącego 138 I, 2,2,530 | Wyjścia221 i przedstawia Jezusa jako ostatecznego wyzwoliciela.~ 139 I, 2,2,535 | objawienie się, "Epifania" Jezusa jako Mesjasza Izraela i Syna 140 I, 2,2,539 | pustyni239. Chrystus objawia się jako Sługa Boży całkowicie posłuszny 141 I, 2,2,555 | właśnie wolą Ojca: Syn działa jako Sługa Boży287. Obłok wskazuje 142 I, 2,2,555 | Trójca: Ojciec w głosie, Syn jako człowiek, Duch w świetlistym 143 I, 2,2,575 | zwyczaju zwracania się do Boga jako do Ojca, centralnego charakteru 144 I, 2,2,576 | Jerozolimskiej traktowanej jako miejsce święte, w którym 145 I, 2,2,580 | Prawo ukazuje się już nie jako wypisane na kamiennych tablicach, 146 I, 2,2,580 | kamiennych tablicach, ale jako wyryte "w głębi jestestwa... 147 I, 2,2,581 | proponowaniem swojej interpretacji jako jednej z wielu: "Uczył ich 148 I, 2,2,584 | Jezus wszedł do Świątyni jako do uprzywilejowanego miejsca 149 I, 2,2,585 | kapłana347 i powróciło do Niego jako zniewaga, gdy został przybity 150 I, 2,2,586 | Świątynią, przedstawiając siebie jako ostateczne mieszkanie Boga 151 I, 2,2,589 | Jezus albo bluźnił, ponieważ jako człowiek czynił się równym 152 I, 2,2,591 | Jezus zasługiwał na śmierć jako bluźnierca372. Jego członkowie 153 I, 2,2,593 | Świątynię, przybywając do niej jako pielgrzym na święta żydowskie, 154 I, 2,2,594 | J 10, 33) i osądzili Go jako bluźniercę.~ 155 I, 2,2,596 | jest śmierci" (Mt 26, 66) jako bluźnierca. Nie mając prawa 156 I, 2,2,596 | arcykapłani przedstawiają Piłatowi jako motyw skazania Jezusa na 157 I, 2,2,597 | należy przedstawiać Żydów jako~odrzuconych ani jako przeklętych 158 I, 2,2,597 | Żydów jako~odrzuconych ani jako przeklętych przez Boga, 159 I, 2,2,601 | zapowiedziany w Piśmie świętym jako tajemnica powszechnego odkupienia, 160 I, 2,2,602 | drogocenną krwią Chrystusa jako baranka niepokalanego i 161 I, 2,2,603 | sposób solidarnym z nami jako grzesznikami, "własnego 162 I, 2,2,604 | umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze 163 I, 2,2,605 | przyszedł "dać swoje życie jako okup za wielu" (Mt 20, 28); 164 I, 2,2,612 | przyjmuje swoją śmierć jako śmierć odkupieńczą, aby " 165 I, 2,2,617 | charakter ofiary Chrystusa jako "sprawcy zbawienia wiecznego" ( 166 I, 2,2,620 | umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze 167 I, 2,2,625 | aktualnym stanem chwalebnym jako Zmartwychwstałego. Właśnie 168 I, 2,2,632 | Jezus zstąpił tam jednak jako Zbawiciel, ogłaszając dobrą 169 I, 2,2,638 | Bóg spełnił wobec nas jako ich dzieci, wskrzesiwszy 170 I, 2,2,638 | wierzyła w nią i przeżywała jako prawdę centralną, przekazaną 171 I, 2,2,638 | przekazaną przez Tradycję, jako prawdę fundamentalną, potwierdzoną 172 I, 2,2,638 | Testamentu, przepowiadaną jako część istotna Misterium 173 I, 2,2,642 | się w poranek wielkanocny. Jako świadkowie Zmartwychwstałego 174 I, 2,2,646 | niebieskim"509.~Zmartwychwstanie jako wydarzenie transcendentne~ 175 I, 2,2,647 | życia. Zmartwychwstanie jako wydarzenie historyczne, 176 I, 2,2,648 | Zmartwychwstanie Chrystusa jako transcendentne wkroczenie 177 I, 2,2,648 | zostaje ostatecznie objawiony jako "ustanowiony według Ducha 178 I, 2,2,655 | Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co 179 I, 2,2,656 | tajemniczo transcendentne jako wejście człowieczeństwa 180 I, 2,2,659 | ukaże się jeszcze Pawłowi "jako poronionemu płodowi" (1 181 I, 2,2,661 | człowiekowi taki dostęp: "Jako nasza Głowa wyprzedził nas 182 I, 2,2,661 | umocnić naszą nadzieję, że jako członki Mistycznego Ciała 183 I, 2,2,662 | się do Boga" (Hbr 7, 25). "Jako Arcykapłan dóbr przyszłych" ( 184 I, 2,2,663 | gdzie Ten, który istniał jako Syn Boży przed wszystkimi 185 I, 2,2,663 | przed wszystkimi wiekami, jako Bóg i współistotny Ojcu, 186 I, 2,2,666 | Królestwie Ojca, abyśmy jako członki Jego Ciała żyli 187 I, 2,2,667 | się nieustannie za nami jako Pośrednik, który zapewnia 188 I, 2,2,669 | 669 Chrystus jako Pan jest także Głową Kościoła, 189 I, 2,2,679 | życia wiecznego. Do Niego jako do Odkupiciela świata należy 190 I, 2,3,684 | i dodawać Ducha Świętego jako nowy ciężar, jeśli można 191 I, 2,3,686 | udzielony, uznany i przyjęty jako Osoba. Wtedy Boski zamysł, 192 I, 2,3,686 | przez wylanie Ducha Świętego jako Kościół, komunia świętych, 193 I, 2,3,692 | tłumaczy się zazwyczaj jako "Pocieszyciel"; Jezus jest 194 I, 2,3,695 | przez anioła ogłasza Go jako Chrystusa podczas Jego narodzenia19 195 I, 2,3,696 | 17), zapowiada Chrystusa jako Tego, który "chrzcić... 196 I, 2,3,696 | zachowa symbolikę ognia jako jedną z najlepiej wyrażających 197 I, 2,3,700 | Spiritus wzywa Ducha Świętego jako digitus paternae dexterae - " 198 I, 2,3,706 | obiecuje Abrahamowi potomstwo jako owoc wiary i mocy Ducha 199 I, 2,3,708 | dana Prawo zostało dane jako "wychowawca", aby prowadzić 200 I, 2,3,709 | 709 Prawo, jako znak obietnicy i przymierza, 201 I, 2,3,718 | Świętego i nakazuje mu "iść" (jako "poprzednikowi") przed Panem, 202 I, 2,3,721 | przedstawiana w liturgii jako "Stolica Mądrości". ~W Maryi 203 I, 2,3,722 | bez grzechu pierworodnego jako najpokorniejsza ze stworzeń, 204 I, 2,3,722 | anioł Gabriel pozdrawia jako "Córę Syjonu": "Raduj się" 205 I, 2,3,726 | Matką "całego Chrystusa"78. Jako taka jest Ona obecna z Dwunastoma 206 I, 2,3,731 | objawiony, dany i udzielony jako Osoba Boska: Chrystus, Pan, 207 I, 2,3,749 | Duch Święty ukazuje się jako absolutne źródło wszelkiej 208 I, 2,3,749 | drugim Boski Duch ukazuje się jako bijące źródło świętości 209 I, 2,3,751 | Chrystusa, określając się jako "Kościół", uznaje się za 210 I, 2,3,752 | lokalnych i urzeczywistnia się jako zgromadzenie liturgiczne, 211 I, 2,3,755 | przez niebieskiego Rolnika jako winnica wybrana114. prawdziwym 212 I, 2,3,756 | świątynią, która ukazywana jako sanktuarium zbudowane z 213 I, 2,3,757 | 120, jest przedstawiany jako niepokalana oblubienica 214 I, 2,3,760 | dopuszczone przez Boga tylko jako okazja i środek do okazania 215 I, 2,3,762 | wraz z wybraniem Izraela jako ludu Bożego129. przez wybranie 216 I, 2,3,765 | wybór Dwunastu z Piotrem jako ich głową142. Reprezentując 217 I, 2,3,771 | wiary, nadziei i miłości, jako organizm widzialny; nieustannie 218 I, 2,3,772 | Kościele swoją własną tajemnicę jako cel zamysłu Bożego: "Wszystko 219 I, 2,3,772 | zjednoczony z Chrystusem jako swoim Oblubieńcem165, także 220 I, 2,3,773 | jest tajemnicą Kościoła jako Oblubienicy bez "skazy czy 221 I, 2,3,776 | 776 Jako sakrament Kościół jest narzędziem 222 I, 2,3,778 | Zmartwychwstania, został ukazany jako misterium zbawienia przez 223 I, 2,3,778 | wypełnienie w chwale nieba jako zgromadzenie wszystkich 224 I, 2,3,781 | to jednak wydarzyło się jako przygotowanie i jako typ 225 I, 2,3,781 | się jako przygotowanie i jako typ owego przymierza nowego 226 I, 2,3,784 | namaszczenie Duchem Świętym, jako dom duchowy i święte kapłaństwo" 227 I, 2,3,788 | ustanowił w sposób mistyczny jako ciało swoje"196.~ 228 I, 2,3,789 | podkreślić trzy aspekty Kościoła jako Ciała Chrystusa: jedność 229 I, 2,3,789 | zjednoczeniu z Chrystusem; Chrystus jako Głowa Ciała; Kościół jako 230 I, 2,3,789 | jako Głowa Ciała; Kościół jako Oblubienica Chrystusa. ~" 231 I, 2,3,795 | Bóg, dając nam Chrystusa jako Głowę? Skoro bowiem On jest 232 I, 2,3,796 | oblubienicy. Obraz Chrystusa jako Oblubieńca Kościoła został 233 I, 2,3,796 | Sam Pan wskazał na siebie jako na Oblubieńca209. Apostoł 234 I, 2,3,796 | wiernego, członka jego Ciała, jako Oblubienicę "poślubioną" 235 I, 2,3,796 | zawsze mówi Chrystus. Mówi jako pełniący rolę Głowy (ex 236 I, 2,3,796 | ex persona capitis) lub jako pełniący rolę ciała (ex 237 I, 2,3,796 | jedno w więzi małżeńskiej... Jako Głowa nazywany jest "Oblubieńcem", 238 I, 2,3,796 | nazywany jest "Oblubieńcem", jako Ciało jest nazywany "Oblubienicą" 239 I, 2,3,805 | tworzy wspólnotę wierzących jako swoje Ciało.~ 240 I, 2,3,810 | cały Kościół okazuje się jako lud zjednoczony jednością 241 I, 2,3,811 | wyznajemy w Symbolu wiary jako jeden, święty, powszechny 242 I, 2,3,816 | zorganizowany na tym świecie jako społeczność, trwa w Kościele 243 I, 2,3,817 | które Apostoł surowo karci jako godne potępienia. W następnych 244 I, 2,3,819 | wspólnotami kościelnymi jako środkami zbawienia, których 245 I, 2,3,823 | Duchem Świętym doznaje czci jako <<sam jeden Święty>>, umiłował 246 I, 2,3,823 | Święty>>, umiłował Kościół jako oblubienicę swoją, siebie 247 I, 2,3,823 | złączył go też ze sobą jako ciało swoje i hojnie obdarzył 248 I, 2,3,828 | wiernych, dając im świętych jako wzory i orędowników274. " 249 I, 2,3,843 | przygotowanie do Ewangelii i jako dane im przez Tego, który 250 I, 2,3,846 | pośrednictwem Chrystusa jako konieczny, mimo to nie chcieliby 251 I, 2,3,854 | co świat, istniejąc w nim jako zaczyn i niejako dusza społeczności 252 I, 2,3,857 | ci zwierzchnicy, którym jako namiestnikom swojego Syna 253 I, 2,3,862 | się następcami Apostołów jako pasterze Kościoła; kto więc 254 I, 2,3,865 | 349, zostaną zgromadzeni jako jedyny Lud Boży, "Małżonka 255 I, 2,3,870 | wyznajemy w Symbolu wiary jako jeden, święty, powszechny 256 I, 2,3,875 | autorytetu Chrystusa; nie jako członek wspólnoty, ale mówiący 257 I, 2,3,878 | Każdy zostaje powołany jako osoba: "Ty pójdź za Mną!" ( 258 I, 2,3,883 | Rzymu, następcą Piotra, jako jego głową". Kolegium to 259 I, 2,3,883 | jego głową". Kolegium to jako takie jest również "podmiotem 260 I, 2,3,884 | powszechny, który by nie był jako taki zatwierdzony lub przynajmniej 261 I, 2,3,885 | 885 "Kolegium Biskupów, jako złożone z wielu jednostek, 262 I, 2,3,885 | powszechność Ludu Bożego, jako zaś zgromadzone pod jedną 263 I, 2,3,886 | Kościołach partykularnych"374. Jako tacy "sprawują swoje rządy 264 I, 2,3,886 | diakonów. Każdy biskup jednak, jako członek Kolegium Biskupiego, 265 I, 2,3,886 | zarządzając własnym Kościołem jako cząstką Kościoła powszechnego", 266 I, 2,3,891 | głowa Kolegium Biskupów, gdy jako najwyższy pasterz i nauczyciel 267 I, 2,3,891 | przedkłada coś "do wierzenia jako objawione przez Boga"386 268 I, 2,3,891 | objawione przez Boga"386 i jako nauczanie Chrystusa, "do 269 I, 2,3,893 | którzy ciemiężą gminy, ale jako żywe przykłady dla stada" ( 270 I, 2,3,894 | poszczególnymi Kościołami jako zastępcy i legaci Chrystusa 271 I, 2,3,897 | wiernych chrześcijan, którzy jako wcieleni przez chrzest w 272 I, 2,3,897 | w Chrystusa, ustanowieni jako Lud Boży i uczynieni na 273 I, 2,3,901 | 901 "Świeccy, jako poświęceni Chrystusowi i 274 I, 2,3,901 | sposób i ludzie świeccy, jako zbożnie działający wszędzie 275 I, 2,3,912 | jakie spoczywają na nich jako na członkach Kościoła, od 276 I, 2,3,912 | tych, które przysługują im jako członkom społeczności ludzkiej. 277 I, 2,3,916 | konsekrowanego ukazuje się zatem jako jeden ze sposobów przeżywania " 278 I, 2,3,926 | swojego Pana i który ofiaruje jako trwały stan życia osobie 279 I, 2,3,926 | Chrystusa i rozpoznawać się jako Oblubienica Zbawiciela. 280 I, 2,3,932 | życie konsekrowane jawi się jako szczególny znak tajemnicy 281 I, 2,3,939 | Eucharystii, i rządzenia Kościołem jako prawdziwi pasterze. Do ich 282 I, 2,3,952 | chrześcijanin, powinien traktować jako dobro, które ma wspólne 283 I, 2,3,954 | Boga troistego i jedynego, jako jest>>"472.~Wszyscy jednak, 284 I, 2,3,957 | męczenników zaś kochamy jako uczniów i naśladowców Pana, 285 I, 2,3,963 | jest uznawana i czczona jako prawdziwa Matka Boga i Odkupiciela... 286 I, 2,3,964 | oddana została uczniowi jako matka tymi słowami: "Niewiasto, 287 I, 2,3,966 | i wywyższona przez Pana jako Królowa wszystkiego, aby 288 I, 2,3,972 | Ta, którą Kościół czci jako Matkę swego Pana i jako 289 I, 2,3,972 | jako Matkę swego Pana i jako swoją Matkę: ~Tymczasem 290 I, 2,3,972 | Bożemu pielgrzymującemu jako znak pewnej nadziei i pociechy503.~ 291 I, 2,3,991 | Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co 292 I, 2,3,992 | zmartwychwstanie zmarłych pojawia się jako wewnętrzna konsekwencja 293 I, 2,3,994 | tym wyjątkowym wydarzeniu jako o "znaku proroka Jonasza" ( 294 I, 2,3,1007| na ziemi, śmierć jawi się jako normalny koniec życia. Ten 295 I, 2,3,1007| śmiertelności służy także jako przypomnienie, że mamy tylko 296 I, 2,3,1008| Stwórcy, a weszła na świat jako konsekwencja grzechu543. " 297 I, 2,3,1020| śmiercią Jezusa, widzi śmierć jako przyjście do Niego i jako 298 I, 2,3,1020| jako przyjście do Niego i jako wejście do życia wiecznego. 299 I, 2,3,1020| Wiatyku dał mu Chrystusa jako pokarm na drogę, mówi do 300 I, 2,3,1021| Śmierć kończy życie człowieka jako czas otwarty na przyjęcie 301 I, 2,3,1039| umieściłem dla was na ziemi. Ja, jako Głowa - powie - zasiadłem 302 I, 2,3,1043| nowo zjednoczyćw Chrystusie jako Głowie: to, co w niebiosach, 303 II, 0,3,1070| każdy obchód liturgiczny, jako dzieło Chrystusa-Kapłana 304 II, 0,3,1070| samym stopniu11.~Liturgia jako źródło Życia~ 305 II, 0,3,1071| 1071 Liturgia jako dzieło Chrystusa jest również 306 II, 0,3,1071| Urzeczywistnia ona i ukazuje Kościół jako widzialny znak komunii Boga 307 II, 0,3,1075| jeśli chodzi o liturgię jako misterium i jako celebrację ( 308 II, 0,3,1075| liturgię jako misterium i jako celebrację (dział pierwszy), 309 II, 1,1 | I. Ojciec jako Źródło i Cel liturgii~ 310 II, 1,1,1077| przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez 311 II, 1,1,1079| głoszą zamysł zbawienia jako wielkie błogosławieństwo 312 II, 1,1,1082| jest uznawany i adorowany jako Źródło i Cel wszelkich błogosławieństw 313 II, 1,1,1083| liturgii chrześcijańskiej jako odpowiedzi wiary i miłości 314 II, 1,1,1090| siedzi po prawicy Bożej jako sługa świątyni i prawdziwego 315 II, 1,1,1090| wspólnocie z nimi; oczekujemy jako Zbawiciela Pana naszego, 316 II, 1,1,1090| Chrystusa, się ukaże jako Ten, który jest życiem naszym, 317 II, 1,1,1092| przekształcającą mocą, a wreszcie jako Duch komunii jednoczy Kościół 318 II, 1,1,1093| liturgia Kościoła zachowuje jako swoją integralną i niezastąpioną 319 II, 1,1,1102| wymaga ono odpowiedzi wiary jako zgody i zaangażowania ze 320 II, 1,1,1110| błogosławi i wielbi Boga Ojca jako źródło wszelkich błogosławieństw 321 II, 1,1,1117| Pisma świętego i nauki wiary jako wierny "szafarz" misteriów 322 II, 1,1,1119| 29, działa w sakramentach jako "organicznie ukształtowana 323 II, 1,1,1121| chrześcijaninie na zawsze jako pozytywna dyspozycja do 324 II, 1,1,1121| dyspozycja do przyjęcia łaski, jako obietnica i zapewnienie 325 II, 1,1,1123| wreszcie oddawanie czci Bogu. Jako znaki, mają one także pouczać. 326 II, 1,1,1132| Kościół celebruje sakramenty jako wspólnota kapłańska, której 327 II, 1,2,1141| namaszczenie Duchem Świętym jako dom duchowy i święte kapłaństwo, 328 II, 1,2,1146| życiu ludzkim. Człowiek, jako istota zarówno cielesna 329 II, 1,2,1146| i symboli materialnych. Jako istota społeczna człowiek 330 II, 1,2,1148| Ta rzeczywistość zmysłowa jako stworzenie może stać się 331 II, 1,2,1153| spotkanie to wyraża się jako dialog przez czynności i 332 II, 1,2,1155| liturgiczna nierozłączne jako znaki i nauczanie, a także 333 II, 1,2,1155| znaki i nauczanie, a także jako urzeczywistnienie tego, 334 II, 1,2,1168| uprzedzany koniec historii jako "przedsmak" - Królestwo 335 II, 1,2,1174| divinum51. Ta celebracja jako wyraz wierności zaleceniom 336 II, 1,2,1175| okoliczności życia: prezbiterzy jako pełniący posługę duszpasterską, 337 II, 1,2,1181| nas na ołtarzu ofiarnym jako pomoc i pociechę wiernych, 338 II, 1,2,1184| podkreślać jego funkcję jako przewodniczącego zgromadzenia 339 II, 1,2,1188| reprezentować Chrystusa jako Głowę Ciała.~ 340 II, 2,0,1211| zajmuje wyjątkowe miejsce jako "sakrament sakramentów": " 341 II, 2,1,1213| wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się 342 II, 2,1,1214| zmartwychwstanie z Nim6 jako "nowe stworzenie" (2 Kor 343 II, 2,1,1224| a Ojciec ukazuje Jezusa jako swego "umiłowanego Syna" ( 344 II, 2,1,1225| wycierpieć w Jerozolimie, jako o "chrzcie", którym miał 345 II, 2,1,1241| który jest namaszczony jako kapłan, prorok i król30.~ 346 II, 2,1,1247| zajmuje wówczas ważne miejsce. Jako wprowadzenie w wiarę i życie 347 II, 2,1,1268| żywymi kamieniami", "budowani jako duchowa świątynia, by stanowić 348 II, 2,1,1270| odrodzeni (przez chrzest) jako synowie Boży, zobowiązani 349 II, 2,1,1285| sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu78. 350 II, 2,1,1285| mocniej zobowiązani , jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, 351 II, 2,1,1303| Kościołem111.~- udziela nam, jako prawdziwym świadkom Chrystusa, 352 II, 2,1,1307| podaje "wiek rozeznania" jako odpowiedni czas do przyjęcia 353 II, 2,1,1308| się czasem o bierzmowaniu jako o "sakramencie dojrzałości 354 II, 2,1,1329| błogosławił i dawał uczniom chleb jako gospodarz stołu137, zwłaszcza 355 II, 2,1,1336| rozbrzmiewa przez wieki jako zaproszenie Jego miłości, 356 II, 2,1,1337| Jezus ustanowił Eucharystię jako pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania, 357 II, 2,1,1349| wstawiennicza za wszystkich ludzi jako odpowiedź na słowa Apostoła: " 358 II, 2,1,1358| powinniśmy więc pojmować:~- jako dziękczynienie i uwielbienie 359 II, 2,1,1358| dziękczynienie i uwielbienie Ojca;~- jako pamiątkę ofiary Chrystusa 360 II, 2,1,1358| Chrystusa i Jego Ciała;~- jako obecność Chrystusa dzięki 361 II, 2,1,1368| często jest przedstawiany jako kobieta na modlitwie, z 362 II, 2,1,1369| Eucharystii i wymieniany w niej jako znak i sługa jedności Kościoła 363 II, 2,1,1372| społeczność ludzi świętych, jako powszechna ofiara składane 364 II, 2,1,1380| tajemniczy sposób pośród nas jako Ten, który nas umiłował 365 II, 2,1,1383| swoich wiernych, równocześnie jako ofiara złożona dla naszego 366 II, 2,1,1383| dla naszego pojednania i jako niebieski pokarm, który 367 II, 2,1,1392| gdy zostanie nam udzielony jako Wiatyk. ~ 368 II, 2,1,1414| 1414 Eucharystia jako ofiara jest także składana 369 II, 2,2,1426| Krew Chrystusa otrzymane jako pokarm sprawiły, że staliśmy 370 II, 2,2,1434| męczeństwo, wymienia się jako środek otrzymania przebaczenia 371 II, 2,2,1438| Wielkiego Postu, każdy piątek jako wspomnienie śmierci Pana) 372 II, 2,2,1446| przedstawiają ten sakrament jako "drugą deskę (ratunku) po 373 II, 2,2,1461| jednania53, to biskupi, jako ich następcy, oraz prezbiterzy, 374 II, 2,2,1471| pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia 375 II, 2,2,1472| nie mogą być traktowane jako rodzaj zemsty, którą Bóg 376 II, 2,2,1473| spokojnie na śmierć, przyjmować jako łaskę doczesne kary za grzech. 377 II, 2,2,1511| naszego Jezusa Chrystusa jako prawdziwy i właściwy sakrament 378 II, 2,2,1517| przyjęciu następuje Eucharystia. Jako sakrament Paschy Chrystusa 379 II, 2,2,1524| chorych ofiaruje Eucharystię jako wiatyk. Przyjęcie Komunii 380 II, 2,2,1524| ostatecznym" (J 6, 54). Jako sakrament Chrystusa, który 381 II, 2,2,1525| namaszczenie chorych i Eucharystia jako wiatyk, gdy życie chrześcijańskie 382 II, 2,3,1538| Święcenia określa się także jako consecratio, bowiem pewnym 383 II, 2,3,1546| Cała wspólnota wierzących jako taka jest kapłańska. Wierni 384 II, 2,3,1546| wierni "poświęcani ... jako... święte kapłaństwo"16.~ 385 II, 2,3,1548| swoim Kościele sam Chrystus jako Głowa swojego Ciała, jako 386 II, 2,3,1548| jako Głowa swojego Ciała, jako Pasterz swojej trzody, Arcykapłan 387 II, 2,3,1549| widzialna obecność Chrystusa jako Głowy Kościoła22. Według 388 II, 2,3,1554| obrazem Ojca, i prezbiterów jako Radę Boga i zgromadzenie 389 II, 2,3,1560| 1560 Każdy biskup jako wikariusz Chrystusa pełni 390 II, 2,3,1560| powierzona jego trosce, to jednak jako prawowity następca Apostołów 391 II, 2,3,1564| wiernych i celebrować kult Boży jako prawdziwi kapłani Nowego 392 II, 2,3,1571| łaciński przywrócił diakonat "jako właściwy i trwały stopień 393 II, 2,3,1576| apostolskiego"64, należy do biskupów jako następców Apostołów. Biskupi 394 II, 2,3,1578| może być przyjęty tylko jako niezasłużony dar.~ 395 II, 2,3,1581| uzdalniają go, by mógł działać jako przedstawiciel Chrystusa, 396 II, 2,3,1589| św. Grzegorz z Nazjanzu jako młody kapłan woła:~Trzeba 397 II, 2,3,1593| wykonywana według trzech stopni: jako posługa biskupów, prezbiterów 398 II, 2,3,1594| partykularnego. Biskupi jako następcy Apostołów i członkowie 399 II, 2,3,1605| równą mu istotę i bliską, jako "pomoc przychodzącą od Pana" 400 II, 2,3,1617| do Kościoła. Już chrzest jako wejście do Ludu Bożego wyraża 401 II, 2,3,1622| 1622 "Obrzęd zaślubin jako sakramentalny akt uświęcenia... 402 II, 2,3,1623| łacińskiej sami małżonkowie jako szafarze łaski Chrystusa 403 II, 2,3,1624| otrzymują Ducha Świętego jako komunię miłości Chrystusa 404 II, 2,3,1631| wspólnoty chrześcijańskie jako "rodzina Boża" odgrywają 405 II, 2,3,1650| mogą i powinni uczestniczyć jako osoby ochrzczone:~Niech 406 II, 2,3,1651| uczynił człowieka od początku jako mężczyznę i niewiastę" ( 407 II, 2,3,1655| chrześcijańskie mają ogromne znaczenie jako ogniska żywej i promieniującej 408 II, 2,4,1671| akolitów, katechetów itp.). Jako przykład błogosławieństwa 409 II, 2,4,1675| mocą godność każdej osoby jako dziecka Bożego, odbudowuje 410 III, 0,4,1693| być "naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane, i postępować 411 III, 1,0,1698| Świętym jest udzielane darmowo jako zbawienie (rozdział trzeci).~ 412 III, 1,1,1706| zbiorowe, przedstawia się jako wałka, i to walka dramatyczna, 413 III, 1,1,1729| 1730 Bóg stworzył człowieka jako istotę rozumną, dając mu 414 III, 1,1,1729| do Boga; został stworzony jako wolny i mający panowanie 415 III, 1,1,1736| jeżeli nie był zamierzony ani jako cel, ani jako środek działania, 416 III, 1,1,1736| zamierzony ani jako cel, ani jako środek działania, jak np. 417 III, 1,1,1750| rozum uznaje go i ocenia jako zgodny lub racjonalny porządek 418 III, 1,1,1751| inspirowana miłością Boga jako celu ostatecznego wszystkich 419 III, 1,1,1752| usprawiedliwić skazania niewinnego jako uprawnionego środka dla 420 III, 1,1,1757| rozum uznaje go i ocenia jako dobry lub zły.~ 421 III, 1,1,1762| odczuwane lub wyobrażane jako dobre lub złe.~ 422 III, 1,1,1763| wskazuje na serce człowieka jako na źródło, z którego wypływają 423 III, 1,1,1772| 1773 W uczuciach jako poruszeniach wrażliwości 424 III, 1,1,1812| uzdolnić ich do działania jako dzieci Boże i do zasługiwania 425 III, 1,1,1816| dzięki której pragniemy jako naszego szczęścia Królestwa 426 III, 1,1,1819| naszą nadzieję do Nieba jako do nowej Ziemi Obiecanej; 427 III, 1,1,1820| 72 i otrzyma radość nieba jako nagrodę wieczną Boga za 428 III, 1,1,1827| przed karą - jesteśmy wtedy jako niewolnicy; albo też zachęca 429 III, 1,1,1827| rozkazuje... a wtedy jesteśmy jako dzieci80.~ 430 III, 1,1,1831| kształtuje w nas Duch Święty jako pierwociny wiecznej chwały. 431 III, 1,1,1846| wyznajemy nasze grzechy, [Bóg] jako wierny i sprawiedliwy odpuści 432 III, 1,1,1848| solidarność. Został określony jako "słowo, czyn lub pragnienie 433 III, 1,2,1886| lub do traktowania osób jako zwykłych środków ze względu 434 III, 1,2,1901| na rzecz dobra wspólnego jako "siła moralna, oparta na 435 III, 1,2,1906| zakłada poszanowanie osoby jako takiej. W imię dobra wspólnego 436 III, 1,2,1915| być zdecydowanie potępione jako niezgodne z wymaganiami 437 III, 1,2,1929| wypływają z jej godności jako stworzenia. Prawa te 438 III, 1,2,1931| traktowania drugiego człowieka jako bliźniego i czynnego służenia 439 III, 1,2,1932| nienawiścią do nieprzyjaciela jako osoby, lecz tylko z nienawiścią 440 III, 1,2,1938| między ludźmi, na które jako na konieczność wskazuje 441 III, 1,3,1949| określić, w sensie biblijnym, jako ojcowskie pouczenie, pedagogię 442 III, 1,3,1950| ustanawiane przez rozum jako uczestnictwo w Opatrzności 443 III, 1,3,1950| właśnie prawem"1:~Człowiek - jako jedyna spośród istot żywych - 444 III, 1,3,1950| otrzymać od Boga prawo; jako istota obdarzona rozumem, 445 III, 1,3,1962| nauczanie, które trwa wiecznie jako słowo Boże.~ 446 III, 1,3,1973| okoliczności i sił. Miłość bowiem jako królowa wszystkich cnót 447 III, 1,3,1991| ofiarował się na krzyżu jako żywa, święta i miła Bogu 448 III, 1,3,1994| oddaniu się na służbę Bogu, jako owoc zbieracie uświęcenie. 449 III, 1,3,1996| Chrystusa, Głowy swego Ciała. Jako "przybrany syn" chrześcijanin 450 III, 1,3,2001| Odczytujemy to w Twojej Księdze jako zapowiedź, że i my po naszych 451 III, 1,3,2006| wszystko otrzymaliśmy od Niego jako naszego Stwórcy.~ 452 III, 1,3,2007| działanie człowieka jest wtórne jako jego współpraca, tak że 453 III, 1,3,2010| własną Sprawiedliwością i jako dar Twojej Miłości otrzymać 454 III, 1,3,2036| jest przekazywane wiernym jako droga życia i prawdy. Wierni 455 III, 1,3,2049| 2050 Papież i biskupi jako autentyczni nauczyciele 456 III, 1,3,2050| bliźniemu twemu ~kłamstwa jako świadek.~~~~Jako świadek ~ 457 III, 1,3,2050| kłamstwa jako świadek.~~~~Jako świadek ~nie będziesz mówił ~ 458 III, 2,0,2052| młodzieńca, by poszedł za Nim jako posłuszny uczeń ściśle zachowujący 459 III, 2,0,2056| dziesięć słów") sformułowane jako przykazania negatywne, zakazy, 460 III, 2,0,2067| Watykański II: "Biskupi, jako następcy Apostołów, otrzymują 461 III, 2,1,2086| wiary" (Rz 1, 5; 16, 26) jako o pierwszym obowiązku. W " 462 III, 2,1,2093| i usiłuje Mu złorzeczyć jako Temu, który potępia grzech 463 III, 2,1,2094| czego jesteśmy zobowiązani jako stworzenia. Cnota religijności 464 III, 2,1,2120| Symonia46 jest określana jako nabywanie lub sprzedawanie 465 III, 2,1,2131| religijnej ze względu na nie same jako na rzeczy, ale dlatego, 466 III, 2,1,2131| człowiekiem. A zatem cześć obrazów jako obrazów nie zatrzymuje się 467 III, 2,1,2149| do prawdomówności Bożej jako do rękojmi swojej własnej 468 III, 2,1,2150| obowiązkiem wobec Boga. Bóg - jako Stwórca i Pan - jest normą 469 III, 2,1,2153| przejęła rozumienie słów Jezusa jako nie sprzeciwiających się 470 III, 2,1,2154| mogłoby to być interpretowane jako aprobowanie władzy, która 471 III, 2,1,2156| działać w Duchu Świętym jako dziecku Ojca. Znak krzyża 472 III, 2,1,2173| 16, 2; Łk 24,1; J 20, I). Jako "dzień pierwszy" dzień Zmartwychwstania 473 III, 2,1,2173| o pierwszym stworzeniu. Jako "dzień ósmy", który następuje 474 III, 2,1,2176| obchodzona w całym Kościele jako najdawniejszy dzień świąteczny 475 III, 2,1,2178| powierza się proboszczowi jako jej własnemu pasterzowi" 476 III, 2,1,2187| oraz bronić swoich tradycji jako cennego wkładu w życie duchowe 477 III, 2,1,2187| będzie jednak przeżywany jako dzień naszego wyzwolenia, 478 III, 2,1,2191| obchodzona w całym Kościele jako najdawniejszy dzień świąteczny 479 III, 2,2,2221| dzieci Boże i szanować je jako osoby ludzkie. Wychowują 480 III, 2,2,2221| ukazując samych siebie jako posłusznych woli Ojca niebieskiego.~ 481 III, 2,2,2225| pomóc im odkryć powołanie jako dzieci Bożych17. Parafia 482 III, 2,2,2228| 2229 Rodzice, jako pierwsi odpowiedzialni za 483 III, 2,2,2234| władzę, powinni traktować jako służbę. "Kto by między wami 484 III, 2,2,2239| we własnej ojczyźnie, ale jako pielgrzymi. Podejmują wszystkie 485 III, 2,2,2239| Podejmują wszystkie obowiązki jako obywatele, ale i podchodzą 486 III, 2,2,2270| ciąży, to znaczy zamierzone jako cel lub środek, jest głęboko 487 III, 2,2,2274| po to, aby były używane jako <<materiał biologiczny>>, 488 III, 2,2,2278| nie jest zamierzona ani jako cel, ani jako środek, lecz 489 III, 2,2,2278| zamierzona ani jako cel, ani jako środek, lecz jedynie przewidywana 490 III, 2,2,2278| przewidywana i tolerowana jako nieunikniona. Opieka paliatywna 491 III, 2,2,2312| etnicznej powinna być potępiona jako grzech śmiertelny. Istnieje 492 III, 2,2,2321| ciąży, to znaczy zamierzone jako cel lub środek, jest "praktyką... 493 III, 2,2,2345| wpływem czystość jawi się jako szkoła daru z własnej osoby. 494 III, 2,2,2356| przedstawiającym homoseksualizm jako poważne zepsucie96, zawsze 495 III, 2,2,2360| wewnętrznej istoty osoby ludzkiej jako takiej. Urzeczywistnia się 496 III, 2,2,2365| nie przychodzi z zewnątrz jako dodane do wzajemnej miłości 497 III, 2,2,2371| prawu moralnemu.~Dziecko jako dar~ 498 III, 2,2,2376| jeśli nie jest chciane jako owoc aktu małżeńskiego, 499 III, 2,2,2377| miłości małżeńskiej rodziców i jako osoba od chwili swego poczęcia 500 III, 2,2,2389| konkubinat, odmowa małżeństwa jako takiego, niezdolność do


1-500 | 501-568

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License