Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
duch 251
duch-paraklet 1
duch154 1
ducha 567
ducha113 1
ducha195 1
ducha220 1
Frequency    [«  »]
587 bóg
573 by
568 jako
567 ducha
554 które
520 kosciola
515 co

Katechizm Kosciola katolickiego

IntraText - Concordances

ducha

1-500 | 501-567

    Czesc, Dzial, Rozdzial, Numer
1 Wstep, 0,0,2 | chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać 2 Wstep, 0,0,14| naszego Pana i Zbawiciela, i Ducha Świętego w świętym Kościele ( 3 Wstep, 0,0,15| przez Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego, jest uobecniane 4 I, 1,2,50 | Pana Jezusa Chrystusa, i Ducha Świętego.~~ 5 I, 1,2,76 | albo czego nauczyli się od Ducha Świętego";~Pisemnie: "przez 6 I, 1,2,76 | wspierani natchnieniem tegoż Ducha Świętego, na piśmie utrwalili 7 I, 1,2,81 | utrwaloną pod natchnieniem Ducha Świętego na piśmie.~Święta 8 I, 1,2,81 | Boże przez Chrystusa Pana i Ducha Świętego powierzone Apostołom 9 I, 1,2,86 | rozkazu Bożego i przy pomocy Ducha Świętego słucha on pobożnie 10 I, 1,2,91 | Otrzymali oni namaszczenie od Ducha Świętego, który ich poucza56 11 I, 1,2,93 | i podtrzymywanemu przez Ducha Prawdy, Lud Boży pod przewodem 12 I, 1,2,94 | 94 Dzięki pomocy Ducha Świętego w życiu Kościoła 13 I, 1,2,95 | pod natchnieniem jednego Ducha Świętego przyczyniają się 14 I, 1,2,96 | pisma, pod natchnieniem Ducha Świętego, wszystkim pokoleniom, 15 I, 1,2,105 | zostały pod natchnieniem Ducha Świętego.~Święta Matka Kościół 16 I, 1,2,105 | spisane pod natchnieniem Ducha Świętego, Boga mają za Autora 17 I, 1,2,107 | uważane za stwierdzone przez Ducha Świętego, należy zatem uznawać, 18 I, 1,2,108 | Słowo Boga żywego, przez Ducha Świętego oświecił nasze 19 I, 1,2,124 | Kościoła pod działaniem Ducha Świętego99.~ 20 I, 1,2,126 | życia Jezusa oraz światłem Ducha Prawdy oświeceni".~3. Spisanie 21 I, 1,2,137 | zbawienia. "To, co pochodzi od Ducha, nie może być w pełni zrozumiane 22 I, 1,2,137 | przez działanie tego samego Ducha"115.~ 23 I, 1,3,151 | Go objawić15.~Wierzyć w Ducha Świętego~ 24 I, 1,3,152 | może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: Błąd! Nie określono 25 I, 1,3,152 | w pełni Boga. Wierzymy w Ducha Świętego, ponieważ jest 26 I, 1,3,152 | jednego Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego.~ 27 I, 1,3,153 | wspomagającą oraz pomoce wewnętrzne Ducha Świętego, który by poruszał 28 I, 1,3,154 | Bożej i wewnętrznej pomocy Ducha Świętego. Niemniej jednak 29 I, 1,3,156 | z wewnętrznymi pomocami Ducha Świętego były połączone 30 I, 1,3,156 | nie jest ślepym dążeniem ducha"22.~ 31 I, 1,3,175 | nieustannie, pod działaniem Ducha Bożego, odmładza się ona 32 I, 1,3,178 | tylko w Boga: Ojca, Syna i Ducha Świętego.~ 33 I, 1,3,179 | potrzebuje wewnętrznych pomocy Ducha Świętego.~ 34 I, 1,3,184 | który się począł z Ducha Świętego,~narodził się z 35 I, 1,3,184 | żywych i umarłych.~~Wierzę w Ducha Świętego,~~~~~~~~~święty 36 I, 1,3,184 | zstąpił z nieba. ~I za sprawą Ducha Świętego~przyjął ciało z 37 I, 1,3,184 | nie będzie końca.~Wierzę w Ducha Świętego, ~Pana i Ożywiciela,~ 38 I, 2,0,189 | udzielany "w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego" (Mt 28, 19), prawdy 39 I, 2,1,202 | w Boga Jedynego. Wiara w Ducha Świętego, "który jest Panem 40 I, 2,1,221 | swojego jedynego Syna i Ducha miłości, Bóg objawia swoją 41 I, 2,1 | I. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego~ 42 I, 2,1,232 | chrzczeni "w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego" (Mt 28, 19). Najpierw 43 I, 2,1,232 | wyznania wiary w Ojca, Syna i Ducha Świętego. Fides omnium christianorum 44 I, 2,1,233 | imiona" - Ojca i Syna, i Ducha Świętego35, ponieważ jest 45 I, 2,1,235 | przez Boskie posłania Syna i Ducha Świętego Bóg Ojciec spełnia " 46 I, 2,1,237 | Syna Bożego i posłaniem Ducha Świętego.~ 47 I, 2,1,242 | Ojciec i Syn objawieni przez Ducha~ 48 I, 2,1,243 | Parakleta" (Rzecznika), Ducha Świętego. Duch, który działa 49 I, 2,1,244 | 244 Wieczny początek Ducha objawia się w Jego ziemskim 50 I, 2,1,244 | do Ojca51. Posłanie Osoby Ducha po uwielbieniu Jezusa52 51 I, 2,1,245 | Wiara apostolska dotycząca Ducha Świętego została wyznana 52 I, 2,1,245 | Konstantynopolu w 381 r.: "Wierzymy w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, 53 I, 2,1,245 | Boskości"54. Wieczny początek Ducha Świętego nie jest jednak 54 I, 2,1,248 | że Ojciec w relacji do Ducha jest pierwszym początkiem. 55 I, 2,1,248 | pierwszym początkiem. Wyznając Ducha jako "pochodzącego od Ojca" ( 56 I, 2,1,248 | jest pierwszym początkiem Ducha Świętego jako "zasada bez 57 I, 2,1,252 | by określić Ojca, Syna i Ducha Świętego w tym, czym rzeczywiście 58 I, 2,1,256 | wyznanie wiary w Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Dzisiaj powierzam 59 I, 2,1,257 | człowieka, w posłaniu Syna i Ducha Świętego, a przedłużeniem 60 I, 2,1,258 | posłaniach wcielenia Syna i daru Ducha Świętego.~ 61 I, 2,1,263 | 263 Posłanie Ducha Świętego przez Ojca w imieniu 62 I, 2,1,265 | chrztu "w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego" (Mt 28,19) zostaliśmy 63 I, 2,1,266 | Osoba Ojca, inna Syna, inna Ducha Świętego; lecz jedno jest 64 I, 2,1,266 | majestat Ojca i Syna, i Ducha Świętego"89.~ 65 I, 2,1,291 | również stwórcze działanie Ducha Świętego: On jest "Ożywicielem" 66 I, 2,1,292 | Stwórcze działanie Syna i Ducha Świętego zapowiadane w Starym 67 I, 2,1,292 | Mądrość"114, "przez Syna i Ducha", którzy jakby "Jego 68 I, 2,1,298 | niczego, może także, przez Ducha Świętego, dać życie duchowe 69 I, 2,1,309 | Wcielenie Jego Syna, dar Ducha Świętego, zgromadzenie Kościoła, 70 I, 2,1,320 | potęgi" (Hbr 1, 3), i przez Ducha Stwórcę, który daje życie.~ 71 I, 2,1,367 | Niekiedy odróżnia się duszę od ducha. W ten sposób św. Paweł 72 I, 2,2,424 | 424 Poruszeni przez łaskę Ducha Świętego i pociągnięci przez 73 I, 2,2,437 | swoją Małżonkę, "albowiem z Ducha Świętego jest to, co się 74 I, 2,2,445 | został ustanowiony "według Ducha Świętości przez powstanie 75 I, 2,2,448 | Wypowiadany za natchnieniem Ducha Świętego, ten tytuł wyraża 76 I, 2,2,455 | może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: <<Panem jest Jezus>>" ( 77 I, 2,2 | JEZUS CHRYSTUS POCZĄŁ SIĘ Z DUCHA ŚWIĘTEGO, NARODZIŁ SIĘ Z 78 I, 2,2,456 | zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z 79 I, 2,2,463 | chrześcijańską: "Po tym poznajecie Ducha Bożego: każdy duch, który 80 I, 2,2,471 | Słowo zastąpiło duszę lub ducha. Przeciw temu błędowi Kościół 81 I, 2,2 | Paragraf drugi~"POCZĄŁ SIĘ Z DUCHA ŚWIĘTEGO, ~NARODZIŁ SIĘ 82 I, 2,2 | I. Począł się z Ducha Świętego...~ 83 I, 2,2,484 | Łk 1, 34), mówi o mocy Ducha Świętego: "Duch Święty zstąpi 84 I, 2,2,485 | 485 Posłanie Ducha Świętego jest zawsze połączone 85 I, 2,2,486 | znaczy namaszczonym przez Ducha Świętego113 od początku 86 I, 2,2,493 | grzechowej, jakby utworzoną przez Ducha Świętego i ukształtowaną 87 I, 2,2,494 | nie znając męża, mocą Ducha Świętego132, Maryja odpowiedziała " 88 I, 2,2,495 | Elżbietę, pod natchnieniem Ducha Świętego, "Matką mojego 89 I, 2,2,495 | poczęła jako człowieka z Ducha Świętego i który prawdziwie 90 I, 2,2,496 | poczęty jedynie przez moc Ducha Świętego w łonie Dziewicy 91 I, 2,2,496 | Jezus został poczęty "z Ducha Świętego, bez nasienia męskiego" 92 I, 2,2,497 | ludzkie możliwości143: "Z Ducha Świętego jest to, co się 93 I, 2,2,504 | 504 Jezus począł się z Ducha Świętego w łonie Dziewicy 94 I, 2,2,504 | niezmierzonej obfitości udziela Mu Ducha" (J 3, 34). Z "pełności" 95 I, 2,2,505 | udzielane człowiekowi przez Ducha. Oblubieńczy sens powołania 96 I, 2,2,507 | nieśmiertelnego życia synów z Ducha Świętego poczętych i z Boga 97 I, 2,2,533 | i niezastąpionej postawy ducha... Lekcja życia rodzinnego. 98 I, 2,2,536 | przez zstąpienie Jezusa i Ducha - jest to zapowiedź nowego 99 I, 2,2,537 | Nim, odrodzić się z wody i Ducha, aby w Synu stać się umiłowanym 100 I, 2,2,550 | Szatana276: "Jeśli Ja mocą Ducha Bożego wyrzucam złe duchy, 101 I, 2,2,555 | Obłok wskazuje na obecność Ducha Świętego: "Ukazała się cała 102 I, 2,2,556 | Zmartwychwstaniu Pana przez Ducha Świętego, który działa w 103 I, 2,2,579 | litery, lecz także co do ducha, była droga faryzeuszom. 104 I, 2,2,614 | swoje życie442 Ojcu przez Ducha Świętego443, aby naprawić 105 I, 2,2,624 | między chwilą, w której oddał ducha na krzyżu, i chwilą, w której 106 I, 2,2,646 | Zmartwychwstaniu napełnione mocą Ducha Świętego; uczestniczy On 107 I, 2,2,648 | jako "ustanowiony według Ducha Świętości przez powstanie 108 I, 2,2,648 | mocy Bożej512 przez dzieło Ducha, który ożywił martwe człowieczeństwo 109 I, 2,2,667 | nam nieustannie wylanie Ducha Świętego.~~ 110 I, 2,2,669 | władzy, którą Chrystus w mocy Ducha Świętego posiada nad Kościołem543. " 111 I, 2,2,672 | według Chrystusa czasem Ducha i świadectwa558, ale jest 112 I, 2,2,679 | na wieczność, odrzucając Ducha miłości591.~W skrócie~ 113 I, 2,3 | Rozdział trzeci~WIERZĘ W DUCHA ŚWIĘTEGO~ 114 I, 2,3,683 | może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: <<Panem jest Jezus>>" ( 115 I, 2,3,683 | Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: 116 I, 2,3,683 | zostać poruszonym przez Ducha Świętego. To On wychodzi 117 I, 2,3,683 | wewnętrznie i osobowo przez Ducha Świętego w Kościele:~Chrzest 118 I, 2,3,683 | Ci bowiem, którzy noszą Ducha Bożego, prowadzeni do 119 I, 2,3,683 | im niezniszczalności. Bez Ducha nie można więc widzieć Ojca, 120 I, 2,3,683 | Bożego dokonuje się przez Ducha Świętego1.~ 121 I, 2,3,684 | pozwolił dostrzec Bóstwo Ducha. Teraz Duch mieszka pośród 122 I, 2,3,684 | jeszcze Bóstwa Ojca, i dodawać Ducha Świętego jako nowy ciężar, 123 I, 2,3,685 | 685 Wierzyć w Ducha Świętego oznacza wyznawać, 124 I, 2,3,685 | zagadnienie Boskiej tajemnicy Ducha Świętego znalazło się już 125 I, 2,3,685 | będzie chodziło o miejsce Ducha Świętego w "ekonomii" Bożej.~ 126 I, 2,3,686 | ludzkości przez wylanie Ducha Świętego jako Kościół, komunia 127 I, 2,3 | Artykuł ósmy~"WIERZĘ W DUCHA ŚWIĘTEGO"~ 128 I, 2,3,688 | miejscem naszego poznania Ducha Świętego:~- w Pismach, które 129 I, 2,3 | Wspólne posłanie Syna i Ducha Świętego~ 130 I, 2,3,690 | Niego wierzą, posłać od Ojca Ducha Świętego: przekazuje im 131 I, 2,3,690 | im swoją chwałę7, czyli Ducha Świętego, który Go otacza 132 I, 2,3,690 | Ciele Jego Syna: posłanie Ducha przybrania za synów będzie 133 I, 2,3,690 | która byłaby pozbawiona Ducha Świętego. Dlatego wyznanie, 134 I, 2,3 | Imię, określenia i symbole Ducha Świętego~Imię własne Ducha 135 I, 2,3 | Ducha Świętego~Imię własne Ducha Świętego~ 136 I, 2,3,691 | określają niewymowną Osobę Ducha Świętego, unikając możliwej 137 I, 2,3,691 | i "święty".~Określenia Ducha Świętego~ 138 I, 2,3,692 | Jezus zapowiada i obiecuje Ducha Świętego, nazywa Go "Parakletem", 139 I, 2,3,692 | Pocieszycielem12. Sam Pan nazywa Ducha Świętego "Duchem Prawdy" ( 140 I, 2,3,693 | chwały (1 P 4,14).~Symbole Ducha Świętego~ 141 I, 2,3,694 | Symbolika wody oznacza działanie Ducha Świętego w sakramencie chrztu, 142 I, 2,3,694 | chrztu, ponieważ po wezwaniu Ducha Świętego staje się ona skutecznym 143 I, 2,3,695 | namaszczenia olejem także oznacza Ducha Świętego, a nawet staje 144 I, 2,3,695 | namaszczenia dokonanego przez Ducha Świętego, którym było namaszczenie 145 I, 2,3,695 | ustanowiony "Chrystusem" przez Ducha Świętego18. Dziewica Maryja 146 I, 2,3,695 | Maryja poczęła Chrystusa z Ducha Świętego, który przez anioła 147 I, 2,3,695 | śmierć24, wylewa obficie Ducha Świętego, aby święci", zjednoczeni 148 I, 2,3,696 | przekształcającą energię dzieł Ducha Świętego. Prorok Eliasz, 149 I, 2,3,696 | Karmel25; jest on figurą ognia Ducha Świętego, który przekształca 150 I, 2,3,696 | najlepiej wyrażających działanie Ducha Świętego26: "Ducha nie gaście" ( 151 I, 2,3,696 | działanie Ducha Świętego26: "Ducha nie gaście" (1 Tes 5, 19).~ 152 I, 2,3,697 | nierozłączne w objawieniach Ducha Świętego. Począwszy od teofanii 153 I, 2,3,698 | niezatarte znamię namaszczenia Ducha Świętego w sakramentach 154 I, 2,3,699 | znak wszechmogącego wylania Ducha Świętego zachował Kościół 155 I, 2,3,700 | Veni Creator Spiritus wzywa Ducha Świętego jako digitus paternae 156 I, 2,3,701 | Symbol gołębicy na oznaczenie Ducha Świętego jest tradycyjny 157 I, 2,3,702 | współne posłanie Słowa i Ducha Ojca pozostaje ukryte, ale 158 I, 2,3,704 | to znaczy przez Syna i Ducha Świętego)... i wycisnął 159 I, 2,3,705 | przywracając Mu chwałę, czyli "Ducha Ożywiciela".~ 160 I, 2,3,706 | potomstwo jako owoc wiary i mocy Ducha Świętego46. W nim będą błogosławione 161 I, 2,3,706 | Chrystus48, w którym wylanie Ducha Świętego sprawi, że "rozproszone 162 I, 2,3,706 | swojego umiłowanego Syna51 i Ducha obietnicy... "w oczekiwaniu 163 I, 2,3,707 | i "zacienione" w obłoku Ducha Świętego.~ 164 I, 2,3,708 | ono daje, budzą pragnienie Ducha Świętego. Świadczą o tym 165 I, 2,3,709 | Dawidowi56, będzie dziełem Ducha Świętego; będzie ono należało 166 I, 2,3,709 | należało do ubogich według Ducha. ~ 167 I, 2,3,710 | obiecanego odnowienia, ale według Ducha. Było rzeczą konieczną, 168 I, 2,3,710 | Oczekiwanie Mesjasza i Jego Ducha~ 169 I, 2,3,711 | druga do głoszenia nowego Ducha, a zbiegają się one w niewielkiej 170 I, 2,3,713 | sposób, w jaki wyleje On Ducha Świętego, aby ożywić wielu: 171 I, 2,3,713 | może nam udzielać swego Ducha życia.~ 172 I, 2,3,715 | dotyczące wprost zesłania Ducha Świętego wyroczniami, 173 I, 2,3,716 | dziełem ukrytego posłania Ducha Świętego, przygotowującego 174 I, 2,3,716 | oczyszczonego i oświeconego przez Ducha Świętego, wyraża się w Psalmach. 175 I, 2,3,717 | Dziewica Maryja poczęła z Ducha Świętego. "Nawiedzenie" 176 I, 2,3,718 | 13): mieszka w nim ogień Ducha Świętego i nakazuje mu " 177 I, 2,3,719 | Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego 178 I, 2,3,720 | pokuty; chrzest z wody i Ducha będzie nowym narodzeniem70.~" 179 I, 2,3,721 | arcydziełem posłania Syna i Ducha Świętego w pełni czasu. 180 I, 2,3,721 | dzięki przygotowaniu przez Ducha Świętego, Ojciec znajduje 181 I, 2,3,723 | Świętym i przez Za sprawą Ducha Świętego Maryja poczęła 182 I, 2,3,723 | wyjątkową płodnością przez moc Ducha Świętego i przez wiarę74.~ 183 I, 2,3,726 | 726 Na końcu tego posłania Ducha, Maryja staje się "Niewiastą", 184 I, 2,3,727 | 727 Całe posłanie Syna i Ducha Świętego w pełni czasu jest 185 I, 2,3,727 | wspólnym posłaniem Syna i Ducha Świętego. W tym miejscu 186 I, 2,3,727 | to, co dotyczy obietnicy Ducha Świętego danej przez Jezusa 187 I, 2,3,728 | Jezus nie objawia w pełni Ducha Świętego, dopóki sam nie 188 I, 2,3,729 | uwielbiony, obiecuje On przyjście Ducha Świętego, ponieważ Jego 189 I, 2,3,730 | godzina Jezusa86. Jezus oddaje ducha w ręce Ojca87 w tej chwili, 190 I, 2,3,730 | Ojca" (Rz 6, 4), zaraz daje Ducha Świętego, "tchnąc" na uczniów88. 191 I, 2,3,730 | godziny posłanie Chrystusa i Ducha staje się posłaniem Kościoła: " 192 I, 2,3,731 | wypełnia się przez wylanie Ducha Świętego, który zostaje 193 I, 2,3,732 | prawdziwe Światło, otrzymaliśmy Ducha niebieskiego, znaleźliśmy 194 I, 2,3,733 | w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam 195 I, 2,3,735 | Jego moc" (Dz 1, 8), moc Ducha Świętego.~ 196 I, 2,3,736 | 736 Dzięki tej mocy Ducha dzieci Boże mogą przynosić 197 I, 2,3,736 | będziemy przynosić owoc Ducha, którym jest: "miłość, radość, 198 I, 2,3,736 | bardziej "stosujemy się do Ducha" (Ga 5, 25):~Jeśli jesteśmy 199 I, 2,3,737 | 737 Posłanie Chrystusa i Ducha Świętego wypełnia się w 200 I, 2,3,737 | Ciele Chrystusa i Świątyni Ducha Świętego. To wspólne posłanie 201 I, 2,3,738 | do posłania Chrystusa i Ducha Świętego, ale jest jego 202 I, 2,3,738 | otrzymaliśmy jednego i tego samego Ducha, to znaczy Ducha Świętego, 203 I, 2,3,738 | samego Ducha, to znaczy Ducha Świętego, jesteśmy zespoleni 204 I, 2,3,739 | udziela członkom swego Ciała Ducha Świętego i Uświęciciela ( 205 I, 2,3,740 | życiu, w Chrystusie, według Ducha (to będzie przedmiotem części 206 I, 2,3,742 | Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: << 207 I, 2,3,743 | Syna, posyła zawsze swego Ducha: Ich posłanie jest wspólne 208 I, 2,3,744 | Przez działanie w Niej Ducha Świętego Ojciec daje światu 209 I, 2,3,746 | Ze swojej Pełni wylewa On Ducha Świętego na Apostołów i 210 I, 2,3,750 | wiary w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. W Symbolu Apostolskim 211 I, 2,3,759 | został ukazany przez wylanie Ducha, a osiągnie swoje wypełnienie 212 I, 2,3,766 | Kościół - ukazany przez Ducha Świętego~ 213 I, 2,3,776 | budowie jednej świątyni Ducha Świętego"176.~W skrócie~ 214 I, 2,3,778 | zbawienia przez wylanie Ducha Świętego. Osiągnie swoje 215 I, 2,3 | CIAŁO CHRYSTUSA, ŚWIĄTYNIA DUCHA ŚWIĘTEGO~ 216 I, 2,3,782 | narodzenie z wysoka", "z wody i z Ducha" (J 3, 3-5), to znaczy przez 217 I, 2,3,782 | 179. Jest to "nowe" prawo Ducha Świętego (Rz 8, 2; Ga 5, 218 I, 2,3,788 | intensywna. "Udzielając bowiem Ducha swego, braci swoich, powołanych 219 I, 2,3 | III. Kościół - świątynia Ducha Świętego~ 220 I, 2,3,799 | i zwyczajne, łaskami Ducha Świętego, bezpośrednio lub 221 I, 2,3,800 | które prawdziwie pochodzą od Ducha Świętego i żeby były wykorzystywane 222 I, 2,3,800 | autentycznymi poruszeniami tego Ducha, to znaczy w miłości, będącej 223 I, 2,3,801 | powołani , by nie gasić Ducha, ale doświadczać wszystkiego 224 I, 2,3,805 | Ciałem Chrystusa. Przez Ducha Świętego i Jego działanie 225 I, 2,3,809 | 809 Kościół jest świątynią Ducha Świętego. Duch jest jakby 226 I, 2,3,810 | jednością Ojca i Syna, i Ducha Świętego"228.~~ 227 I, 2,3,811 | siebie, lecz Chrystus przez Ducha Świętego sprawia, że Jego 228 I, 2,3,814 | do zachowania "jedności Ducha dzięki więzi, jaką jest 229 I, 2,3,819 | oraz inne wewnętrzne dary Ducha Świętego oraz widzialne 230 I, 2,3,820 | darem Chrystusa i wezwaniem Ducha Świętego250.~ 231 I, 2,3,822 | miłości Ojca ku nam, w mocy Ducha Świętego"259.~ 232 I, 2,3,823 | i hojnie obdarzył darem Ducha Świętego na chwałę Bożą" 233 I, 2,3,827 | przez Krew Chrystusa i dar Ducha Świętego273.~ 234 I, 2,3,828 | Bożej, Kościół uznaje moc Ducha świętości, który jest w 235 I, 2,3,831 | Chrystusem-Głową w jedności Ducha Jego283.~Każdy Kościół partykularny 236 I, 2,3,837 | w pełni ci, co mając Ducha Chrystusowego w całości 237 I, 2,3,845 | świecie, biorąc tchnienie Ducha Świętego w rozpięty żagiel 238 I, 2,3,849 | chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać 239 I, 2,3,850 | posłania Syna i z posłania Ducha Świętego"311. Ostatecznym 240 I, 2,3,851 | posłuszni natchnieniom Ducha Prawdy, znajdują się już 241 I, 2,3,852 | samą drogą, pod działaniem Ducha Chrystusowego, jaką kroczył 242 I, 2,3,857 | zachowuje i przekazuje, z pomocą Ducha Świętego, który w nim mieszka, 243 I, 2,3,864 | wymagań czasów i darów Ducha Świętego apostolstwo przyjmuje 244 I, 2,3,866 | jest ożywiany przez jednego Ducha ze względu na jedną nadzieję350, 245 I, 2,3,892 | religijną uległość ich ducha"389, która różni się od 246 I, 2,3,901 | zawsze coraz obfitsze owoce Ducha. Wszystkie bowiem ich uczynki, 247 I, 2,3,901 | codzienna praca, wypoczynek ducha i ciała, jeśli odbywają 248 I, 2,3,916 | wierni, za natchnieniem Ducha Świętego, decydują się w 249 I, 2,3,918 | spośród nich, z natchnienia Ducha Świętego, prowadziło życie 250 I, 2,3,919 | konsekrowanego powierzane przez Ducha Świętego Jego Kościołowi; 251 I, 2,3,922 | wolności serca, ciała i ducha, podejmowały za aprobatą 252 I, 2,3,932 | i ofiarować się Bogu bez ducha błogosławieństw"454.~ 253 I, 2,3,938 | Biskupi, ustanowieni przez Ducha Świętego, następcami 254 I, 2,3,947 | sakramenty Kościoła"464. "Jedność Ducha Świętego, który ożywia Kościół 255 I, 2,3,948 | by wzrastać w komunii Ducha Świętego (Koinonia) i przekazywać 256 I, 2,3,954 | do Chrystusa, mając Jego Ducha, zrastają się w jeden Kościół 257 I, 2,3,963 | w misterium Chrystusa i Ducha Świętego należy teraz rozważyć 258 I, 2,3,965 | błagającą w modlitwach o dar Ducha, który podczas Zwiastowania 259 I, 2,3,967 | do każdego natchnienia Ducha Świętego, Maryja Dziewica 260 I, 2,3,976 | odpuszczenie grzechów z wiarą w Ducha Świętego, a także z wiarą 261 I, 2,3,976 | Zmartwychwstały, dając Apostołom Ducha Świętego, udzielił im swojej 262 I, 2,3,976 | odpuszczania grzechów: "Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie 263 I, 2,3,981 | Krew Chrystusa i działanie Ducha Świętego. Dusza, która umarła 264 I, 2,3,984 | grzechów" z wyznaniem wiary w Ducha Świętego. Istotnie, Chrystus 265 I, 2,3,984 | grzechów, kiedy udzielił im Ducha Świętego.~ 266 I, 2,3,985 | zmartwychwstał, oraz daje nam Ducha Świętego.~ 267 I, 2,3,988 | wiary w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego oraz w Jego stwórcze, 268 I, 2,3,989 | mieszkającego w was swego Ducha (Rz 8, 11)518.~ 269 I, 2,3,1020| ciebie cierpiał; w imię Ducha Świętego, który na ciebie 270 I, 2,3,1046| posiadamy pierwsze dary Ducha, i my również całą istotą 271 I, 2,3,1065| wszechmogący,~w jedności Ducha Świętego,~wszelka cześć 272 II, 0,3,1066| swojego umiłowanego Syna i Ducha Świętego dla zbawienia świata 273 II, 0,3,1072| wiernych: nowe życie według Ducha, zaangażowanie w posłanie 274 II, 1,0,1076| Pięćdziesiątnicy przez wylanie Ducha Świętego Kościół został 275 II, 1,0,1076| został ukazany światul . Dar Ducha zapoczątkowuje nowy czas 276 II, 1,1,1082| zawiera wszystkie dary: Ducha Świętego.~ 277 II, 1,1,1083| i prosić Go, by zesłał Ducha Świętego na te dary, na 278 II, 1,1,1083| Chrystusa Kapłana i przez moc Ducha Boże błogosławieństwa przynosiły 279 II, 1,1,1084| prawicy Ojca" i rozlewając Ducha Świętego na swoje Ciało, 280 II, 1,1,1084| działania Chrystusa i przez moc Ducha Świętego.~ 281 II, 1,1,1087| Zmartwychwstały, udzielając Apostołom Ducha Świętego, powierza im swoją 282 II, 1,1,1087| Chrystusa. Mocą tego samego Ducha Świętego powierzają oni 283 II, 1,1,1091| Jest pragnieniem i dziełem Ducha w sercu Kościoła, abyśmy 284 II, 1,1,1091| staje się wspólnym dziełem Ducha Świętego i Kościoła.~ 285 II, 1,1,1097| czerpie swoją jedność z "Ducha Świętego", który gromadzi 286 II, 1,1,1098| serc jest wspólnym dziełem Ducha Świętego i zgromadzenia, 287 II, 1,1,1098| święceń (ministri). Łaska Ducha Świętego zmierza do wzbudzenia 288 II, 1,1,1100| swe natchnienie i swego ducha prośby, modlitwy i pieśni 289 II, 1,1,1104| z nich następuje wylanie Ducha Świętego, który aktualizuje 290 II, 1,1,1105| kapłan prosi Ojca o posłanie Ducha Uświęciciela, by składane 291 II, 1,1,1106| Zauważ, dzieje się to przez Ducha Świętego, podobnie jak przez 292 II, 1,1,1106| Świętego, podobnie jak przez Ducha Świętego Chrystus przyjął 293 II, 1,1,1107| 1107 Przekształcająca moc Ducha Świętego w liturgii przyspiesza 294 II, 1,1,1108| 1108 Celem posłania Ducha Świętego w każdej czynności 295 II, 1,1,1108| wewnętrzne współdziałanie Ducha Świętego i Kościoła. Duch 296 II, 1,1,1108| dzieci Boże. Owocem działania Ducha w liturgii jest nierozłącznie 297 II, 1,1,1109| prosi więc Ojca o posłanie Ducha Świętego, by uczynił On 298 II, 1,1,1110| swoim Synu, by udzielić nam Ducha przybranego synostwa.~ 299 II, 1,1,1111| uobecnia się w niej mocą Ducha Świętego; Jego Ciało, którym 300 II, 1,1,1112| 1112 Posłanie Ducha Świętego w liturgii Kościoła 301 II, 1,1,1116| Chrystusa26, oraz działaniami Ducha Świętego urzeczywistnianymi 302 II, 1,1,1117| Kościół za pośrednictwem Ducha, który prowadzi go "do całej 303 II, 1,1,1118| swego dzieła dzięki posłaniu Ducha Świętego. one także " 304 II, 1,1,1120| sakramentach działa Chrystus przez Ducha Świętego dla Kościoła. Zbawcze 305 II, 1,1,1120| następcom. Otrzymują oni Ducha Jezusa, by działać w Jego 306 II, 1,1,1121| urzeczywistniane przez Ducha Świętego, jest nieusuwalne34; 307 II, 1,1,1122| chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego" (Mt 28, 19). Polecenie 308 II, 1,1,1127| wyraża swoją wiarę w moc Ducha Świętego. Jak ogień przemienia 309 II, 1,1,1128| Kościoła, moc Chrystusa i Jego Ducha działa w nim i przez niego, 310 II, 1,1,1129| sakramentalna" jest łaską Ducha Świętego, udzieloną przez 311 II, 1,1,1130| swego celu przez wzywanie Ducha w Kościele: "Marana tha!" ( 312 II, 1,2,1137| najpiękniejszych symboli Ducha Świętego5.~ 313 II, 1,2,1144| funkcji, ale "w jedności Ducha", który działa we wszystkich. " 314 II, 1,2,1156| hymnach, i pieśniach pełnych ducha, śpiewając i wysławiając 315 II, 1,2,1165| jego Pan38, i echo wezwania Ducha Świętego39. Tym "dzisiaj" 316 II, 1,2,1168| Paschalnym Jezusa i w wylaniu Ducha Świętego jest uprzedzany 317 II, 1,2,1179| Wszczepieni w Chrystusa przez Ducha Świętego, "jesteśmy świątynią 318 II, 1,2,1183| sakramentalnym pieczęci daru Ducha Świętego; tradycyjnie jest 319 II, 1,2,1189| świata wiary i ogarnięte mocą Ducha Świętego, stają się nośnikami 320 II, 1,2,1194| Wniebowstąpienia, do dnia Zesłania Ducha Świętego oraz oczekiwania 321 II, 1,2,1196| chwałę Ojcu i wyprasza dar Ducha Świętego dla całego świata.~ 322 II, 1,2,1197| się również świątyniami Ducha Świętego, żywymi kamieniami, 323 II, 2,1,1215| urzeczywistnia narodzenie z wody i z Ducha, bez którego nikt "nie może 324 II, 2,1,1218| widzi "osłoniętą" przez Ducha Świętego10:~Na początku 325 II, 2,1,1223| chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać 326 II, 2,1,1225| narodzenie się z wody i z Ducha", by wejść do Królestwa 327 II, 2,1,1226| waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego" (Dz 2, 38). Apostołowie 328 II, 2,1,1229| wiary, chrzest, wylanie Ducha Świętego, dostęp do Komunii 329 II, 2,1,1238| przez swojego Syna i mocą Ducha Świętego zstąpił na wodę, 330 II, 2,1,1238| narodzili się z wody i z Ducha" (J 3, 5).~ 331 II, 2,1,1240| chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego". W liturgiach 332 II, 2,1,1240| chrzczony w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego". Przy wzywaniu 333 II, 2,1,1241| przez biskupa, oznacza dar Ducha Świętego dla neofity. Stał 334 II, 2,1,1257| by "odradzać z wody i z Ducha Świętego" wszystkich, którzy 335 II, 2,1,1265| współdziedzicem" (Rz 8, 17), świątynią Ducha Świętego58.~ 336 II, 2,1,1266| działania pod natchnieniem Ducha Świętego pośrednictwem Jego 337 II, 2,1,1276| chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać 338 II, 2,1,1278| to znaczy Ojca, Syna i Ducha Świętego.~ 339 II, 2,1,1279| członkiem Chrystusa, świątynią Ducha Świętego. Przez fakt przyjęcia 340 II, 2,1,1284| chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego".~ 341 II, 2,1,1285| otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób 342 II, 2,1,1286| zbawcze posłanie81. Zstąpienie Ducha Świętego na Jezusa, kiedy 343 II, 2,1,1286| Jezus poczęty za sprawą Ducha Świętego urzeczywistnia 344 II, 2,1,1287| 1287 Ta pełnia Ducha nie miała pozostać jedynie 345 II, 2,1,1287| oznajmia, że to wylanie Ducha jest znakiem czasów mesjańskich87. 346 II, 2,1,1287| ochrzcić, otrzymali z kolei dar Ducha Świętego88.~ 347 II, 2,1,1288| udzielali neofitom daru Ducha Świętego, który uzupełniał 348 II, 2,1,1289| aby lepiej wyrazić dar Ducha Świętego. To namaszczenie 349 II, 2,1,1289| chrzcielnej, pełnię owoców Ducha Świętego. , że ten sakrament 350 II, 2,1,1294| Jezusa Chrystusa i w pełni Ducha Świętego, którą On posiada, 351 II, 2,1,1295| otrzymuje "znamię", pieczęć Ducha Świętego. Pieczęć jest symbolem 352 II, 2,1,1296| pieczęć i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych" (2 Kor 353 II, 2,1,1296| Kor 1, 21-22)105. Pieczęć Ducha Świętego jest znakiem całkowitej 354 II, 2,1,1297| Ojcze... ześlij Twojego Ducha Świętego) na nas i na ten 355 II, 2,1,1299| apostolskich jest znakiem daru Ducha. Biskup modli się o Jego 356 II, 2,1,1299| sługi swoje przez wodę i Ducha Świętego i uwolniłeś ich 357 II, 2,1,1299| grzechu, ześlij na nich Ducha Świętego Pocieszyciela, 358 II, 2,1,1299| Świętego Pocieszyciela, daj im ducha mądrości i rozumu, ducha 359 II, 2,1,1299| ducha mądrości i rozumu, ducha rady i męstwa, ducha umiejętności 360 II, 2,1,1299| rozumu, ducha rady i męstwa, ducha umiejętności i pobożności, 361 II, 2,1,1300| Przyjmij znamię daru Ducha Świętego")109. W Kościołach 362 II, 2,1,1300| Spiritus Sancti - "Pieczęć daru Ducha Świętego").~ 363 II, 2,1,1302| pełne specjalne wylanie Ducha Świętego, jakie niegdyś 364 II, 2,1,1303| Chrystusem;~- pomnaża w nas dary Ducha Świętego;~- udoskonala naszą 365 II, 2,1,1303| Chrystusa, specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia i 366 II, 2,1,1303| otrzymałeś duchowy znak, "ducha mądrości i rozumu, ducha 367 II, 2,1,1303| ducha mądrości i rozumu, ducha rady i męstwa, ducha poznania 368 II, 2,1,1303| rozumu, ducha rady i męstwa, ducha poznania i pobożności, ducha 369 II, 2,1,1303| ducha poznania i pobożności, ducha świętej bojaźni", i zachowuj 370 II, 2,1,1304| chrześcijanina pieczęcią swego Ducha, przyoblekając go mocą z 371 II, 2,1,1308| wiele dzieci dzięki mocy Ducha Świętego, którą otrzymały, 372 II, 2,1,1310| oczyścić się na przyjęcie daru Ducha Świętego. Bardziej intensywna 373 II, 2,1,1310| na przyjęcie mocy i łaski Ducha Świętego w duchu uległości 374 II, 2,1,1315| nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. Bo na żadnego 375 II, 2,1,1315| ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego" (Dz 8,14-17).~ 376 II, 2,1,1316| sakramentem, który daje Ducha Świętego, aby głębiej zakorzenić 377 II, 2,1,1320| słowami: "Przyjmij znamię daru Ducha Świętego" ("Accipe signaculum 378 II, 2,1,1320| Przyjmij znamię daru Ducha Świętego") w obrządku rzymskim, 379 II, 2,1,1320| bizantyjskim: "Pieczęć daru Ducha Świętego".~ 380 II, 2,1,1333| słowa Chrystusa i wezwanie Ducha Świętego stają się Ciałem 381 II, 2,1,1345| wszechrzeczy przez imię Syna i Ducha Świętego oraz składa długie 382 II, 2,1,1353| Kościół prosi Ojca, aby zesłał Ducha Świętego (lub pełnię swojego 383 II, 2,1,1353| działania Chrystusa oraz moc Ducha Świętego sprawia, że pod 384 II, 2,1,1357| chleb i wino, które mocą Ducha Świętego i słów Chrystusa 385 II, 2,1,1358| dzięki mocy Jego słowa i Jego Ducha.~Dziękczynienie i uwielbienie 386 II, 2,1,1372| Chrystusa mocą Jego słowa i Ducha Świętego~ 387 II, 2,1,1375| słowa Chrystusa i działania Ducha Świętego dla dokonania tej 388 II, 2,1,1394| miłości przez przyjęcie Ducha Świętego. Prosimy pokornie, 389 II, 2,1,1394| nas umrzeć, mogli za łaską Ducha Świętego tak traktować świat, 390 II, 2,1,1412| wzywa się błogosławieństwa Ducha Świętego i kapłan wypowiada 391 II, 2,2,1421| chciał, by Kościół mocą Ducha Świętego kontynuował Jego 392 II, 2,2,1425| Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego" (I Kor 6, 393 II, 2,2,1426| narodzenie przez chrzest, dar Ducha Świętego, Ciało i Krew Chrystusa 394 II, 2,2,1437| pobożności ożywia w nas ducha nawrócenia i pokuty oraz 395 II, 2,2,1448| nawraca się pod działaniem Ducha Świętego, a mianowicie żal, 396 II, 2,2,1449| Paschę swojego Syna i dar Ducha Świętego, za pośrednictwem 397 II, 2,2,1449| zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie 398 II, 2,2,1449| grzechy w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.~ 399 II, 2,2,1453| darem Bożym, poruszeniem Ducha Świętego. Rodzi się on z 400 II, 2,2,1458| Chrystusa i postępować w życiu Ducha. Częściej otrzymując przez 401 II, 2,2,1461| grzechów "w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego".~ 402 II, 2,2,1485| Apostołów): <<Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie 403 II, 2,2,1513| miłosierdziu wspomoże ciebie łaską Ducha Świętego. Pan, który odpuszcza 404 II, 2,2,1518| by prosić Pana o moc Jego Ducha.~ 405 II, 2,2,1520| 1520 Szczególny dar Ducha Świętego. Pierwszą łaską 406 II, 2,2,1520| starości. Ta łaska jest darem Ducha Świętego, który odnawia 407 II, 2,2,1520| umacnia przeciw pokusom złego ducha, przeciw pokusie zniechęcenia 408 II, 2,2,1520| Wsparcie Pana przez moc Jego Ducha ma prowadzić chorego do 409 II, 2,3,1533| koniecznych do życia według Ducha podczas ziemskiej pielgrzymki 410 II, 2,3,1538| sakramentalny udziela daru Ducha Świętego, pozwalającego 411 II, 2,3,1542| pustyni udzieliłeś bogactwa ducha Mojżesza siedemdziesięciu 412 II, 2,3,1543| przedziwną więzią przez Ducha Świętego, wzrasta i rozszerza 413 II, 2,3,1547| miłością, przez życie według Ducha, to kapłaństwo urzędowe 414 II, 2,3,1550| błąd, a nawet grzech. Moc Ducha Świętego nie gwarantuje 415 II, 2,3,1553| Chrystusie", w jedności Ducha Świętego. Całe Ciało, caput 416 II, 2,3,1556| Chrystusa specjalnym wylaniem Ducha Świętego zstępującego na 417 II, 2,3,1558| konsekracji udzielana jest łaska Ducha Świętego i wyciskane święte 418 II, 2,3,1558| Biskupi zatem, przez danego im Ducha Świętego, stali się prawdziwymi 419 II, 2,3,1563| prezbiterzy dzięki namaszczeniu Ducha Świętego zostają naznaczeni 420 II, 2,3,1573| prośbą do Boga o wylanie Ducha Świętego i udzielenie 1585 421 II, 2,3,1574| specjalnego namaszczenia przez Ducha Świętego, który czyni owocną 422 II, 2,3,1581| dzięki specjalnej łasce Ducha Świętego, czyniąc go narzędziem 423 II, 2,3,1584| ulega splamieniu79.~Łaska Ducha Świętego~ 424 II, 2,3,1585| 1585 Przez łaskę Ducha Świętego, która jest właściwa 425 II, 2,3,1587| innymi:~Panie, napełnij darem Ducha Świętego tego, którego raczyłeś 426 II, 2,3,1597| święcenia udzielił łask Ducha Świętego, potrzebnych dla 427 II, 2,3,1624| sakramentu małżonkowie otrzymują Ducha Świętego jako komunię miłości 428 II, 2,3,1641| ani co do ciała, ani co do ducha. Owszem, prawdziwie dwoje 429 II, 2,3,1642| i przywiązania, dążenie ducha i woli. Miłość zmierza do 430 II, 2,3,1650| chrześcijańskiej; do pielęgnowania ducha i czynów pokutnych, ażeby 431 II, 2,4,1669| Sakramentalia nie udzielają łaski Ducha Świętego na sposób sakramentów, 432 II, 2,4,1675| ludzkiego, Chrystusa i Maryi, ducha i ciała, wspólnoty i instytucji, 433 II, 2,4,1675| życia w radości i pogodzie ducha, nawet wśród trudów życia. 434 II, 2,4,1686| Nowego Testamentu jest to moc Ducha Świętego w nadziei19). Wspólnota 435 III, 0,4,1691| łaskę Chrystusa i dary Jego Ducha, które ich uzdalniają do 436 III, 0,4,1694| Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego" (1 Kor 6, 437 III, 0,4,1694| 2), stali się "świątynią Ducha Świętego"8. "Duch Syna" 438 III, 0,4,1694| miłość przynosili "owoce ducha" (Ga 5, 22). Duch Święty, 439 III, 0,4,1696| Chrystusie będzie: ~- katechezą Ducha Świętego, wewnętrznego nauczyciela 440 III, 1,1,1703| uczestniczy w świetle i mocy Ducha Bożego. Dzięki rozumowi 441 III, 1,1,1723| niebieskiego. Wspierani łaską Ducha Świętego, idziemy nimi krok 442 III, 1,1,1763| życiem zmysłowym a życiem ducha. Nasz 368 Pan wskazuje na 443 III, 1,1,1777| Sumienie jest prawem naszego ducha, ale go przewyższa; upomina 444 III, 1,1,1784| Jesteśmy wspierani darami Ducha Świętego, wspomagani świadectwem 445 III, 1,1,1787| godnych zaufania oraz pomocy Ducha Świętego i Jego darów.~ 446 III, 1,1,1812| rękojmię obecności i działania Ducha Świętego we władzach człowieka. 447 III, 1,1,1816| siłach, ale na pomocy łaski Ducha Świętego. "Trzymajmy się 448 III, 1,1,1816| On "wylał na nas obficie (Ducha Świętego) przez Jezusa Chrystusa, 449 III, 1,1,1823| 1824 Miłość - owoc Ducha i pełnia Prawa - strzeże 450 III, 1,1 | III. Dary i owoce Ducha Świętego~ 451 III, 1,1,1829| podtrzymywane przez dary Ducha Świętego. one trwałymi 452 III, 1,1,1829| by iść za poruszeniami Ducha Świętego.~ 453 III, 1,1,1830| 1831 Siedmioma darami Ducha Świętego : mądrość, rozum, 454 III, 1,1,1831| 1832 Owocami Ducha doskonałości, które kształtuje 455 III, 1,1,1844| 1845 Siedmioma darami Ducha Świętego udzielanymi chrześcijanom 456 III, 1,1,1847| przez swoje Słowo i swojego Ducha rzuca żywe światło na grzech:~ 457 III, 1,1,1847| będąc sprawdzianem działania Ducha Prawdy wewnątrz człowieka, 458 III, 1,1,1847| łaską i miłością: "Weźmijcie Ducha Świętego!" Tak więc odnajdujemy 459 III, 1,1,1851| przeciwstawia uczynki ciała owocom ducha: "Jest... rzeczą wiadomą, 460 III, 1,1,1863| zbawienie darowane przez Ducha Świętego99. Taka zatwardziałość 461 III, 1,3,1959| pozostających w harmonii z dziełem Ducha Świętego.~ 462 III, 1,3,1962| siebie nie daje mocy, łaski Ducha, aby je wypełnić. Z powodu 463 III, 1,3,1963| do wyrażenia życia według Ducha. Uzupełnieniem Prawa 464 III, 1,3,1963| miłość nadprzyrodzoną i łaskę Ducha Świętego i oczekiwali przede 465 III, 1,3,1963| miłości, jednak nie dawało Ducha Świętego, przez którego - 466 III, 1,3,1964| Jest ono także dziełem Ducha Świętego i przez Niego staje 467 III, 1,3,1965| 1966 Nowe Prawo jest łaską Ducha Świętego daną wiernym przez 468 III, 1,3,1970| miłość - podstawowy dar Ducha Świętego. "Miłość niech 469 III, 1,3,1982| 1983 Nowe Prawo jest łaską Ducha Świętego otrzymaną przez 470 III, 1,3,1986| 1987 Łaska Ducha Świętego ma moc usprawiedliwić 471 III, 1,3,1987| 1988 Mocą Ducha Świętego mamy udział w Męce 472 III, 1,3,1987| jest On sam41:~To przez Ducha mamy udział w Bogu. Przez 473 III, 1,3,1988| Pierwszym dziełem łaski Ducha Świętego jest nawrócenie, 474 III, 1,3,1992| współdziałanie miłości z poruszeniem Ducha Świętego, który go uprzedza 475 III, 1,3,1992| serca człowieka oświeceniem Ducha Świętego, człowiek ani nie 476 III, 1,3,1993| Chrystusie i udzielonej przez Ducha Świętego. Św. Augustyn uważa, 477 III, 1,3,1996| Synem. Otrzymuje on życie Ducha który tchnie w niego miłość 478 III, 1,3,1998| swoim życiem wlanym przez Ducha Świętego do naszej duszy, 479 III, 1,3,2002| i przede wszystkim darem Ducha, który usprawiedliwia nas 480 III, 1,3,2007| Chrystusie z natchnień i pomocy Ducha Świętego.~ 481 III, 1,3,2009| usprawiedliwienia. Poruszeni przez Ducha Świętego i miłość możemy 482 III, 1,3,2016| 2017 Łaska Ducha Świętego udziela nam sprawiedliwości 483 III, 1,3,2022| swoim życiem wlanym przez Ducha Świętego do naszej duszy, 484 III, 1,3,2023| Charyzmaty, szczególne łaski Ducha Świętego, ukierunkowane 485 III, 1,3,2025| 2026 Łaska Ducha Świętego dzięki naszemu 486 III, 1,3,2026| nawrócenia. Poruszeni przez Ducha Świętego, możemy wysłużyć 487 III, 1,3,2037| Boskich i ludzkich według Ducha Bożego79. W ten właśnie 488 III, 1,3,2040| wiernym niezbędnego minimum ducha modlitwy i wysiłku moralnego 489 III, 2,0,2053| ukazał moc działającego Ducha Świętego. Głosił "sprawiedliwość... 490 III, 2,1,2097| w modlitwie. Wzniesienie ducha do Boga jest wyrazem naszej 491 III, 2,1,2155| jest "w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego" (Mt 28, 19). Podczas 492 III, 2,1,2156| W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen". Ochrzczony 493 III, 2,1,2165| W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen".~ 494 III, 2,1,2175| przejmując jego rytm i ducha przez oddawanie co tydzień 495 III, 2,1,2181| nawzajem pod przewodnictwem Ducha Świętego.~ 496 III, 2,2,2216| bojaźni Bożej, jednym z darów Ducha Świętego.~ 497 III, 2,2,2299| Bożych, będących świątynią Ducha Świętego.~ 498 III, 2,2,2354| znieważa swoje ciało, świątynię Ducha Świętego95. Prostytucja 499 III, 2,2,2421| Chrystusa Jezusa przy pomocy Ducha Świętego154. Nauczanie to 500 III, 2,2,2471| przez chrzest i działanie Ducha Świętego, który umocnił


1-500 | 501-567

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License