Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
zwyklym 2
zwyklymi 1
zyc 36
zycia 507
zycia101 1
zycia118 1
zycia119 1
Frequency    [«  »]
515 co
510 nas
508 jak
507 zycia
506 sposób
502 tego
478 ich

Katechizm Kosciola katolickiego

IntraText - Concordances

zycia

1-500 | 501-507

    Czesc, Dzial, Rozdzial, Numer
1 Wstep, 0,0,1 | uczestnikiem swego szczęśliwego życia. Dlatego w każdym czasie 2 Wstep, 0,0,1 | dziedzicami Jego szczęśliwego życia.~ 3 Wstep, 0,0,5 | wprowadzenia wierzących w pełnię życia chrześcijańskiego"3.~ 4 Wstep, 0,0,6 | racji wiary; doświadczenie życia chrześcijańskiego; celebracja 5 Wstep, 0,0,24| zróżnicowania kultury, wieku, życia duchowego oraz sytuacji 6 I, 1,0,26 | ostatecznego sensu swego życia. Rozważymy więc najpierw 7 I, 1,1,45 | Człowiek został stworzony do życia w komunii z Bogiem, w którym 8 I, 1,2,52 | udzielać swojego Boskiego życia ludziom stworzonym w sposób 9 I, 1,2,68 | człowiek o sens i cel swego życia.~ 10 I, 1,2,103 | ukazywać wiernym Chleba życia branego ze stołu Słowa Bożego 11 I, 1,2,122 | zbawienna mądrość co do życia człowieka i przedziwny skarbiec 12 I, 1,2,125 | bowiem głównym świadectwem życia i nauki Słowa Wcielonego, 13 I, 1,2,126 | chwalebnymi wydarzeniami życia Jezusa oraz światłem Ducha 14 I, 1,2,131 | źródłem czystym i stałym życia duchowego"108. "Wierni Chrystusowi 15 I, 1,3,161 | usprawiedliwiony ani nie otrzyma życia wiecznego, jeśli nie <<wytrwa 16 I, 1,3,162 | Kościoła.~Wiara - początek życia wiecznego~ 17 I, 1,3,163 | jest więc już początkiem życia wiecznego:~W chwili gdy 18 I, 1,3,166 | jak nikt nie dał sam sobie życia. Wierzący otrzymał wiarę 19 I, 1,3,184 | wskrzeszenia umarłych.~I życia wiecznego w przyszłym świecie. ~ 20 I, 2,0,193 | powstałych w kolejnych etapach życia Kościoła nie może być traktowany 21 I, 2,1,203 | tożsamość osoby i sens jej życia. Bóg ma imię; nie jest jakąś 22 I, 2,1,222 | konsekwencje dla całego naszego życia:~ 23 I, 2,1,234 | stanowi centrum wiary i życia chrześcijańskiego. Jest 24 I, 2,1,236 | pojęciem tajemnicę wewnętrznego życia Boga-Trójcy, a drugim wszystkie 25 I, 2,1,236 | objawia i udziela swego życia. Przez Ekonomię objawiła 26 I, 2,1,257 | chwały swego szczęśliwego życia. Taki jest Jego "zamysł 27 I, 2,1,261 | centrum tajemnicy wiary i życia chrześcijańskiego. Tylko 28 I, 2,1,268 | wielkie znaczenie dla naszego życia. Wierzymy, że wszechmoc 29 I, 2,1,282 | Odnosi się do samych podstaw życia ludzkiego i chrześcijańskiego, 30 I, 2,1,282 | i ukierunkowaniu naszego życia i naszego działania. ~ 31 I, 2,1,287 | jest tak ważna dla całego życia ludzkiego, że Bóg w swojej 32 I, 2,1,298 | zmartwychwstanie udzielać życia ciałom zmarłych. On bowiem " 33 I, 2,1,301 | Twoje, Panie, miłośniku życia! (Mdr 11, 24-26).~ 34 I, 2,1,309 | wezwanie do szczęśliwego życia, do którego wszystkie wolne 35 I, 2,1,336 | stróża, by prowadził go do życia"193. Już na ziemi życie 36 I, 2,1,362 | w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się 37 I, 2,1,376 | umacniało wszystkie wymiary życia człowieka. Dopóki człowiek 38 I, 2,1,384 | wypływało szczęście ich życia w raju.~ 39 I, 2,1,411 | w czasie całego swojego życia ziemskiego, dzięki specjalnej 40 I, 2,2,425 | cośmy usłyszeli o Słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi 41 I, 2,2,429 | następnie główne misteria życia Jezusa: misterium Jego Wcielenia ( 42 I, 2,2,438 | w czasie Jego ziemskiego życia podczas chrztu udzielonego 43 I, 2,2,447 | Apostołów59. W czasie całego życia publicznego Jezusa znaki 44 I, 2,2,478 | czasie swego ziemskiego życia, swojej agonii i swojej 45 I, 2,2,486 | początku swego ziemskiego życia, chociaż będzie objawiał 46 I, 2,2,505 | J 1, 13). Przyjęcie tego życia jest dziewicze, ponieważ 47 I, 2,2,507 | nowego i nieśmiertelnego życia synów z Ducha Świętego poczętych 48 I, 2,2 | Paragraf trzeci~MISTERIA ŻYCIA CHRYSTUSA~ 49 I, 2,2,512 | misteriach ukrytego i publicznego życia Jezusa, ale artykuły wiary 50 I, 2,2,513 | wspólne wszystkim misteriom życia Chrystusa (I), by zarysować 51 I, 2,2,513 | zarysować potem główne tajemnice życia ukrytego (II) i życia publicznego ( 52 I, 2,2,513 | tajemnice życia ukrytego (II) i życia publicznego (III) Jezusa.~ 53 I, 2,2,514 | relacji o dużej części Jego życia publicznego170. To, co znajduje 54 I, 2,2,517 | jest obecne w dziele całego życia Chrystusa; jest już w Jego 55 I, 2,2,518 | przeszedł przez wszystkie okresy życia, przywracając przez to wszystkim 56 I, 2,2 | Misteria dziecięctwa i ukrytego życia Jezusa~Przygotowania~ 57 I, 2,2,530 | wyzwoliciela.~Misteria ukrytego życia Jezusa~ 58 I, 2,2,531 | Przez większą część swego życia Jezus dzielił sytuację ogromnej 59 I, 2,2,532 | Chrystusa w codzienności życia ukrytego zapoczątkowało 60 I, 2,2,533 | najbardziej zwyczajnych drogach życia:~Nazaret jest szkołą, w 61 I, 2,2,533 | postawy ducha... Lekcja życia rodzinnego. Niech Nazaret 62 I, 2,2,534 | w milczeniu zwyczajnego życia.~ 63 I, 2,2 | III. Misteria publicznego życia Jezusa~Chrzest Jezusa~ 64 I, 2,2,535 | początku226 publicznego życia Jezus przyjmuje chrzest 65 I, 2,2,545 | będzie ofiara Jego własnego życia "na odpuszczenie grzechów" ( 66 I, 2,2,551 | 551 Już na początku życia publicznego Jezus wybiera 67 I, 2,2,556 | 556 Na początku życia publicznego znajduje się 68 I, 2,2,562 | jesteśmy do misteriów Jego życia, z Nim współukształtowani, 69 I, 2,2,565 | 565 Od początku swojego życia publicznego, to jest od 70 I, 2,2,583 | Ojca340. W czasie swego życia ukrytego udawał się do niej 71 I, 2,2,601 | Jezus przedstawił sens swego życia i śmierci w świetle cierpiącego 72 I, 2,2,609 | Ojciec chce zbawić: "Nikt Mi (życia) nie zabiera, lecz Ja od 73 I, 2,2,609 | dobrowolne ofiarowanie swego życia~ 74 I, 2,2,612 | nasza, jest przeznaczona do życia wiecznego; co więcej, w 75 I, 2,2,612 | przez Boską Osobę "Dawcy życia" (Dz 3,15), "Żyjącego" ( 76 I, 2,2,625 | punktem spotkania śmierci i życia, zatrzymując w sobie proces 77 I, 2,2,626 | 626 Ponieważ "Dawca życia", którego skazano na śmierć ( 78 I, 2,2,635 | J 5, 25). Jezus, "Dawca życia" (Dz 3, 15), przez śmierć 79 I, 2,2,640 | nie powrócił po prostu do życia ziemskiego, jak stało się 80 I, 2,2,646 | Chrystusa nie było powrotem do życia ziemskiego, jak to miało 81 I, 2,2,646 | powróciły do "zwyczajnego" życia ziemskiego. W pewnej chwili 82 I, 2,2,646 | stanu śmierci do innego życia poza czasem i przestrzenią. 83 I, 2,2,647 | przejście ze śmierci do życia. Zmartwychwstanie jako wydarzenie 84 I, 2,2,652 | samego Jezusa w czasie Jego życia ziemskiego516. Wyrażenie " 85 I, 2,2,654 | otwiera nam dostęp do nowego życia. Jest ono przede wszystkim 86 I, 2,2,655 | przez Chrystusa do wnętrza życia Bożego52l, aby "już nie 87 I, 2,2,661 | domu Ojca" (J 14, 2), do życia i do szczęścia Bożego. Jedynie 88 I, 2,2,668 | Chrystus umarł i powrócił do życia, by zapanować tak nad umarłymi, 89 I, 2,2,674 | powstaniem ze śmierci do życia?" (Rz 11, 15). Wejście " 90 I, 2,2,679 | 679 Chrystus jest Panem życia wiecznego. Do Niego jako 91 I, 2,3,684 | naszą wiarę i udziela nowego życia, które polega na tym, abyśmy 92 I, 2,3,688 | budują Kościół;~- w znakach życia apostolskiego i misyjnego;~- 93 I, 2,3,694 | oznacza nasze narodzenie do życia Bożego, które jest nam udzielane 94 I, 2,3,696 | oznaczała narodzenie i płodność życia udzielanego w Duchu Świętym, 95 I, 2,3,703 | znajdują się u początku bytu i życia całego stworzenia42 ~Jest 96 I, 2,3,713 | nam udzielać swego Ducha życia.~ 97 I, 2,3,735 | Kor 13) jest zasadą nowego życia w Chrystusie, które stało 98 I, 2,3,753 | zajmują obrazy "wzięte z życia pasterskiego, z rolnictwa, 99 I, 2,3,753 | z budownictwa, także z życia rodzinnego i zaślubin"108.~ 100 I, 2,3,755 | jest Chrystus, udzielający życia i wzrostu latoroślom, którymi 101 I, 2,3,770 | duchową, będącą nośnikiem życia Bożego.~Kościół - równocześnie 102 I, 2,3,793 | jesteśmy do tajemnic Jego życia... złączeni jesteśmy z Jego 103 I, 2,3,809 | Mistycznego, zasadą jego życia, jedności w różnorodności 104 I, 2,3,814 | zadań, sytuacji i sposobów życia: "We wspólnocie kościelnej 105 I, 2,3,821 | nawrócenie serca i świętość życia łącznie z publicznymi i 106 I, 2,3,860 | czasy źródłem całego jego życia. Dlatego... Apostołowie... 107 I, 2,3,863 | Apostołów, w komunii wiary i życia ze swoim początkiem. Cały 108 I, 2,3,893 | Eucharystia bowiem stanowi centrum życia Kościoła partykularnego. 109 I, 2,3,899 | przeniknąć wymaganiami nauki i życia chrześcijańskiego. Taka 110 I, 2,3,899 | jest zwyczajnym elementem życia Kościoła:~Wierni świeccy 111 I, 2,3,901 | Duchu, a nawet utrapienia życia, jeśli cierpliwie znoszone, 112 I, 2,3,905 | Chrystusa... zarówno świadectwem życia, jak i słowem". W przypadku 113 I, 2,3,905 | samym tylko świadectwie życia. Prawdziwy apostoł szuka 114 I, 2,3,914 | jednak nienaruszalnie do jego życia i świętości"427.~Rady ewangeliczne, 115 I, 2,3,915 | wolny przyjmują wezwanie do życia konsekrowanego, obowiązek 116 I, 2,3,915 | ewangelicznych, w trwałym stanie życia uznanym przez Kościół, jest 117 I, 2,3,915 | znakiem charakterystycznym "życia poświęconego" Bogu428.~ 118 I, 2,3,916 | 916 Stan zakonny życia konsekrowanego ukazuje się 119 I, 2,3,917 | zalążka, rozmaite formy życia samotnego lub wspólnego, 120 I, 2,3,919 | się rozpoznawać nowe dary życia konsekrowanego powierzane 121 I, 2,3,919 | zatwierdzanie nowych form życia konsekrowanego jest zarezerwowane 122 I, 2,3,922 | aprobatą Kościoła decyzję życia w stanie dziewictwa lub 123 I, 2,3,923 | Oblubienicy i przyszłego życia"437.~ 124 I, 2,3,924 | Obok wspomnianych form życia konsekrowanego"438 stan 125 I, 2,3,925 | różni się od innych form życia konsekrowanego przez swój 126 I, 2,3,926 | ofiaruje jako trwały stan życia osobie powołanej przez Boga 127 I, 2,3,927 | Kościoła domagają się obecności życia zakonnego w jego różnych 128 I, 2,3,928 | świecki jest instytutem życia konsekrowanego, w którym 129 I, 2,3,929 | Chrystusa"450. Ich "świadectwo życia chrześcijańskiego" zmierza 130 I, 2,3,929 | własnym świeckim sposobem życia"451.~Stowarzyszenia życia 131 I, 2,3,929 | życia"451.~Stowarzyszenia życia apostolskiego~ 132 I, 2,3,930 | 930 Obok różnych form życia konsekrowanego istnieją " 133 I, 2,3,930 | istnieją "stowarzyszenia życia apostolskiego, których członkowie - 134 I, 2,3,930 | zgodnie z własnym sposobem życia, dążą do doskonałej miłości 135 I, 2,3,932 | znaczy znakiem i narzędziem życia Bożego, życie konsekrowane 136 I, 2,3,933 | początkiem i światłem ich życia:~Ponieważ Lud Boży nie ma 137 I, 2,3,941 | we wszystkich wymiarach życia osobistego, rodzinnego, 138 I, 2,3,944 | posłuszeństwa w trwałym stanie życia uznanym przez Kościół.~ 139 I, 2,3,945 | przez chrzest, w stanie życia konsekrowanego bardziej 140 I, 2,3,949 | Apostołów; jest skarbem życia, który się pomnaża, gdy 141 I, 2,3,966 | pierworodnej, dopełniwszy biegu życia ziemskiego z ciałem i duszą 142 I, 2,3,966 | połączyłaś się ze źródłem życia, Ty, która poczęłaś Boga 143 I, 2,3,968 | odnowienia nadprzyrodzonego życia dusz ludzkich. Dlatego to 144 I, 2,3,974 | dopełnieniu swego ziemskiego życia Najświętsza Dziewica Maryja 145 I, 2,3,979 | świętym do ostatniego dnia życia"507.~ 146 I, 2,3,983 | ufności, żadnej nadziei życia przyszłego i wiecznego wyzwolenia. 147 I, 2,3,988 | umarłych na końcu czasów oraz życia wiecznego.~ 148 I, 2,3,989 | z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą 149 I, 2,3,992 | prawa, wskrzesi i ożywi do życia wiecznego (2 Mch 7, 9). 150 I, 2,3,994 | zadatek, przywracając do życia niektórych zmarłych526, 151 I, 2,3,996 | mogłoby zmartwychwstać do życia wiecznego?~Jak zmartwychwstaną 152 I, 2,3,998 | pójdą na zmartwychwstanie życia; ci, którzy pełnili złe 153 I, 2,3,999 | nie powrócił On jednak do życia ziemskiego. Tak samo w Nim " 154 I, 2,3,1007| 1007 Śmierć jest kresem życia ziemskiego. Czas jest miarą 155 I, 2,3,1007| Czas jest miarą naszego życia; w jego biegu zmieniamy 156 I, 2,3,1007| się jako normalny koniec życia. Ten aspekt śmierci jest 157 I, 2,3,1007| przynagleniem dla naszego życia; pamięć o naszej śmiertelności 158 I, 2,3,1013| wrócimy już do kolejnego życia ziemskiego. "Postanowione 159 I, 2,3,1016| przemienionemu ciału niezniszczalnego życia, ponownie łącząc je z duszą. 160 I, 2,3,1020| Niego i jako wejście do życia wiecznego. Gdy Kościół po 161 I, 2,3,1022| polega na odniesieniu jego życia do Chrystusa i albo dokonuje 162 I, 2,3,1022| wieki570~Pod wieczór naszego życia będziemy sądzeni z miłości571.~ 163 I, 2,3,1024| Trójcą Świętą, ta komunia życia i miłości z Nią, z Dziewicą 164 I, 2,3,1033| zabójca nie nosi w sobie życia wiecznego" (1 J 3, 14 c-15). 165 I, 2,3,1034| tych, którzy do końca swego życia odrzucają wiarę i nawrócenie; 166 I, 2,3,1036| droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy 167 I, 2,3,1037| trwanie w nim do końca życia. W liturgii eucharystycznej 168 I, 2,3,1038| pójdą na zmartwychwstanie życia; ci, którzy pełnili złe 169 I, 2,3,1038| wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego" (Mt 25, 31. 32. 170 I, 2,3,1039| czasie swego ziemskiego życia, łącznie z wszystkimi tego 171 I, 2,3,1050| dał niezawodne obietnice życia wiecznego605.~W skrócie~ 172 II, 0,3,1070| stopniu11.~Liturgia jako źródło Życia~ 173 II, 1,1,1080| śmierci, by skierować do życia, do jego źródła; przez wiarę " 174 II, 1,1,1083| błogosławieństwa przynosiły owoce życia "ku chwale majestatu Jego 175 II, 1,1,1085| Paschalne. W czasie ziemskiego życia Jezus zapowiadał Misterium 176 II, 1,1,1086| stanowiące ośrodek całego życia liturgicznego"3.~ 177 II, 1,1,1087| tworzy strukturę całego życia liturgicznego Kościoła. 178 II, 1,1,1096| Głębsza znajomość wiary i życia religijnego narodu żydowskiego, 179 II, 1,1,1098| celebracji oraz owoców nowego życia, jakie ma ono następnie 180 II, 1,1,1109| Świętego, by uczynił On z życia wiernych żywą ofiarę dla 181 II, 1,1,1115| Jezusa już w czasie Jego życia ukrytego i misji publicznej 182 II, 1,1,1115| się wszystkiego. Misteria życia Chrystusa podstawą tego, 183 II, 1,1,1129| ich do Syna Bożego. Owocem życia sakramentalnego jest to, 184 II, 1,1 | V. Sakramenty życia wiecznego~ 185 II, 1,1,1134| 1134 Owoc życia sakramentalnego ma równocześnie 186 II, 1,2,1137| Objawia wreszcie "rzekę wody życia... wypływającą z tronu Boga 187 II, 1,2,1148| również znaków i symboli życia społecznego ludzi: obmycie 188 II, 1,2,1152| zaczerpniętych z kosmosu i życia społecznego, ale oczyszczają 189 II, 1,2,1175| Kościele i okoliczności życia: prezbiterzy jako pełniący 190 II, 1,2,1175| zakonnice przez charyzmat swego życia konsekrowanego57; wszyscy 191 II, 1,2,1177| Ojców Kościoła czy mistrzów życia duchowego, objawiają głębiej 192 II, 1,2,1185| woda święcona).~Odnowa życia chrzcielnego wymaga pokuty. 193 II, 1,2,1186| grzechem do świata nowego Życia, do którego powołani 194 II, 1,2,1189| światło, woda, ogień), do życia ludzkiego (obmywanie, namaszczanie, 195 II, 1,2,1198| 1198 W warunkach życia na ziemi Kościół potrzebuje 196 II, 2,0,1210| wszystkie ważne momenty życia chrześcijanina: sprawiają 197 II, 2,0,1210| rozwój chrześcijańskiego życia wiary, uzdrowienie i dar 198 II, 2,0,1210| istnieje między etapami życia naturalnego a etapami życia 199 II, 2,0,1210| życia naturalnego a etapami życia duchowego1.~ 200 II, 2,1,1212| Eucharystia fundamentami całego życia chrześcijańskiego. "Uczestnictwo 201 II, 2,1,1212| powstania, rozwoju i wzrostu życia naturalnego. Wierni odrodzeni 202 II, 2,1,1212| Eucharystii otrzymują pokarm życia wiecznego. W ten sposób 203 II, 2,1,1212| stopniu osiągają skarby życia Bożego i postępują w doskonałej 204 II, 2,1,1213| jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą 205 II, 2,1,1213| chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis 206 II, 2,1,1218| stworzenie, jest źródłem życia i płodności. Pismo święte 207 II, 2,1,1222| Abrahama, będący obrazem życia wiecznego. Obietnica tego 208 II, 2,1,1244| otrzymuje pokarm nowego życia - Ciało i Krew Chrystusa. 209 II, 2,1,1248| na kształtowaniu całego życia chrześcijańskiego... przez 210 II, 2,1,1251| także ich roli opiekunów życia, powierzonej im przez Boga39.~ 211 II, 2,1,1254| jedynie na progu nowego życia. Chrzest jest źródłem nowego 212 II, 2,1,1254| Chrzest jest źródłem nowego życia w Chrystusie; z niego wypływa 213 II, 2,1,1255| jak dorosłemu, na drodze życia chrześcijańskiego43. Ich 214 II, 2,1,1264| śmierć czy nieodłączne od życia ułomności, takie jak słabości 215 II, 2,1,1266| teologalne;~- daje mu zdolność życia i działania pod natchnieniem 216 II, 2,1,1266| ten sposób cały organizm życia nadprzyrodzonego chrześcijanina 217 II, 2,1,1273| przez świadectwo świętego życia i skutecznej miłości71.~ 218 II, 2,1,1274| chrzest jest 197 pieczęcią życia wiecznego"74. Wierny, który " 219 II, 2,1,1275| który jest początkiem nowego życia; bierzmowanie, które jest 220 II, 2,1,1277| jest narodzeniem do nowego życia w Chrystusie. Zgodnie z 221 II, 2,1,1279| osobistych, narodzenie do nowego życia, przez które człowiek staje 222 II, 2,1,1309| apostolską odpowiedzialność życia chrześcijańskiego. Katecheza 223 II, 2,1 | Eucharystia - źródło i szczyt życia Kościoła~ 224 II, 2,1,1324| zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego"130"Inne 225 II, 2,1,1325| i urzeczywistnia komunię życia z Bogiem i jedność Ludu 226 II, 2,1,1336| odkryć, że tylko On ma "słowa życia wiecznego" (J 6, 68) i że 227 II, 2,1,1338| nazywa wówczas siebie chlebem życia, który zstąpił z nieba157.~ 228 II, 2,1,1341| pamiątki Chrystusa, Jego życia, śmierci, zmartwychwstania 229 II, 2,1,1343| strukturze. Stanowi ona centrum życia Kościoła.~ 230 II, 2,1,1374| niej "jakby doskonałość życia duchowego i cel, do którego 231 II, 2,1,1380| 13,1), po dar ze swego życia. Istotnie, będąc obecny 232 II, 2,1,1384| Jego, nie będziecie mieli życia w sobie" (J 6, 53).~ 233 II, 2,1,1391| eucharystyczna jest podstawą życia w Chrystusie: "Jak Mnie 234 II, 2,1,1391| że został im dany zadatek życia. Podobnie anioł powiedział 235 II, 2,1,1392| otrzymane na chrzcie. Wzrost życia chrześcijańskiego potrzebuje 236 II, 2,1,1407| jest centrum i szczytem życia Kościoła, ponieważ Chrystus 237 II, 2,1,1419| pielgrzymki, budzi pragnienie życia wiecznego i już teraz jednoczy 238 II, 2,2,1425| powinien zostać wyeliminowany z życia tego, kto "przyoblekł się 239 II, 2,2,1427| wszystkich grzechów i dar nowego życia.~ 240 II, 2,2,1431| radykalną przemianą całego życia, powrotem, nawróceniem się 241 II, 2,2,1431| pragnienie i postanowienie zmiany życia oraz nadzieję na miłosierdzie 242 II, 2,2,1435| upomnienie braterskie, rewizję życia, rachunek sumienia, kierownictwo 243 II, 2,2,1439| uczta symbolami nowego życia, czystego i godnego, pełnego 244 II, 2,2,1443| 1443 W czasie swojego życia publicznego Jezus nie tylko 245 II, 2,2,1468| przywrócenie godności i dóbr życia dzieci Bożych. Najcenniejszym 246 II, 2,2,1470| zostanie poddany na końcu życia ziemskiego. Już teraz bowiem, 247 II, 2,2,1470| przechodzi ze śmierci do życia i "nie idzie na sąd" (J 248 II, 2,2,1472| to zamyka nam dostęp do życia wiecznego, którego pozbawienie 249 II, 2,2,1502| na chorobę83 i błaga Pana życia i śmierci o uzdrowienie84. 250 II, 2,2,1514| niebezpieczeństwie utraty życia. Odpowiednia zatem pora 251 II, 2,2,1517| wiatykiem" na "przejście" do życia wiecznego.~ 252 II, 2,2,1523| które wyznaczają etapy życia chrześcijanina: namaszczenie 253 II, 2,2,1523| wycisnęło na nas pieczęć nowego życia; namaszczenie przy bierzmowaniu 254 II, 2,2,1523| koniec naszego ziemskiego życia jakby ochroną, zabezpieczającą 255 II, 2,2,1524| Eucharystia jest zaczątkiem życia wiecznego i mocy zmartwychwstania: " 256 II, 2,2,1524| przejścia ze śmierci do życia, przejścia z tego świata 257 II, 2,2,1532| przygotowanie na przejście do życia wiecznego.~ 258 II, 2,3,1533| one łask koniecznych do życia według Ducha podczas ziemskiej 259 II, 2,3,1572| szczególne znaczenie dla życia Kościoła partykularnego 260 II, 2,3,1579| Celibat jest znakiem nowego życia, do służby któremu jest 261 II, 2,3,1586| nie bojąc się oddać swego życia za owce:~Ojcze, który znasz 262 II, 2,3,1601| ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury 263 II, 2,3,1603| 1603 "Głęboka wspólnota życia i miłości małżeńskiej, ustanowiona 264 II, 2,3,1605| nienaruszalną jedność ich życia, przypominając, jaki był " 265 II, 2,3,1608| urzeczywistnić wzajemnej jedności ich życia, dla której Bóg stworzył 266 II, 2,3,1612| wcielenie i oddanie swego życia zjednoczył się w pewien 267 II, 2,3,1615| będącego źródłem całego życia chrześcijańskiego.~ 268 II, 2,3,1618| Chrystus jest centrum całego życia chrześcijańskiego. Więź 269 II, 2,3,1618| przyjmując taki sposób życia, którego On pozostaje wzorem:~ 270 II, 2,3,1621| sobie przez dar własnego życia, jednocząc się z ofiarą 271 II, 2,3,1631| skoro małżeństwo jest stanem życia w Kościele, trzeba, by była 272 II, 2,3,1640| sobie stanie i porządku życia mają własny dar wśród Ludu 273 II, 2,3,1641| radościach ich miłości i życia rodzinnego daje im już tutaj 274 II, 2,3,1646| małżonkowie uzdolnieni do życia wiernością i do świadczenia 275 II, 2,3,1648| i zaprzestanie wspólnego życia. Małżonkowie w dalszym ciągu 276 II, 2,3,1651| małżeńskiej i cały sens życia rodzinnego zmierzają do 277 II, 2,3,1652| małżeńskiej obejmuje także owoce życia moralnego, duchowego i nadprzyrodzonego, 278 II, 2,3,1654| przyjmując wiarę, były oazami życia chrześcijańskiego w niewierzącym 279 II, 2,3,1656| dziękczynienie, świadectwo życia świątobliwego, zaparcie 280 II, 2,3,1656| jest więc pierwszą szkołą życia chrześcijańskiego i "szkołą 281 II, 2,3,1656| modlitwę i ofiarę ze swego życia.~ 282 II, 2,3,1659| sobą wewnętrzną wspólnotę życia i miłości, powstało z woli 283 II, 2,3,1660| uświęca ich na drodze do życia wiecznego176.~ 284 II, 2,3,1662| pewnym publicznym stanie życia w Kościele, powinno być 285 II, 2,4,1666| uświęcają różne okoliczności życia"1.~Cechy charakterystyczne 286 II, 2,4,1667| Kościele, pewnych stanów życia, najrozmaitszych okoliczności 287 II, 2,4,1667| najrozmaitszych okoliczności życia chrześcijańskiego, a także 288 II, 2,4,1668| błogosławieństwo dotyczy życia eklezjalnego i sakramentalnego, 289 II, 2,4,1669| Prawie każde wydarzenie życia odpowiednio usposobionych 290 II, 2,4,1674| pobożności kontynuacją życia liturgicznego Kościoła, 291 II, 2,4,1675| jest praca, daje motywacje życia w radości i pogodzie ducha, 292 II, 2,4,1675| ducha, nawet wśród trudów życia. Mądrość ta jest dla ludu 293 II, 2,4,1676| uświęcanie różnych okoliczności życia.~ 294 II, 2,4,1679| przez śmierć wprowadza je do życia w Królestwie niebieskim. 295 II, 2,4,1679| wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie" 296 II, 2,4,1681| chrześcijanina, po zakończeniu jego życia sakramentalnego, dopełnieniem 297 II, 2,4,1686| modlitwie oczekuje także "słów życia wiecznego". Śmierć jednego 298 II, 2,4,1689| uczczenia jego odejścia z tego życia i rozstania się z nami, 299 III, 0,4,1690| niegodne obyczaje przeszłego życia i już do nich nie wracaj. 300 III, 0,4,1691| ich uzdalniają do nowego życia.~ 301 III, 0,4,1692| uczniowie wezwani do życia przed obliczem Ojca, "który 302 III, 0,4,1695| Droga Chrystusa "prowadzi do życia", droga przeciwna "prowadzi 303 III, 0,4,1695| dwie drogi: jedna - droga życia, a druga - śmierci; zachodzi 304 III, 0,4,1696| Chrystusa14. Katecheza "nowego życia" (Rz 6, 4) w Chrystusie 305 III, 0,4,1696| wewnętrznego nauczyciela życia według Chrystusa, słodkiego 306 III, 1,1,1716| charakterystyczne działania i postawy życia 1820 chrześcijańskiego; 307 III, 1,1,1717| mojego Boga, szukam 2541 życia szczęśliwego. Będę Cię szukał, 308 III, 1,1,1718| Błogosławieństwa odsłaniają cel życia ludzkiego, ostateczny cel 309 III, 1,1,1720| Boskiej natury" (2 P 1, 4) i życia wiecznego23. Wraz z nim 310 III, 1,1,1720| Chrystusa24 i do radości życia trynitarnego. ~ 311 III, 1,1,1726| 1727 Szczęście życia wiecznego jest darmo danym 312 III, 1,1,1783| sumienia jest zadaniem całego życia. Od najmłodszych lat wprowadza 313 III, 1,1,1802| konkretnych działaniach.~Celem życia cnotliwego jest upodobnienie 314 III, 1,1,1803| pewność i radość w prowadzeniu życia moralnie dobrego. Człowiek 315 III, 1,1,1807| wyrzeczenia i do ofiary z życia w obronie słusznej sprawy. " 316 III, 1,1,1811| Uzdalniają one chrześcijan do życia w jedności z Trójcą Świętą. 317 III, 1,1,1816| Królestwa niebieskiego i życia wiecznego, pokładając ufność 318 III, 1,1,1816| się w nadziei dziedzicami życia wiecznego" (Tt 3, 6-7).~ 319 III, 1,1,1827| 1828 Praktykowanie życia moralnego ożywianego przez 320 III, 1,1,1839| uzdalniają chrześcijan do życia w jedności z Trójcą Świętą. 321 III, 1,1,1842| Boga, z trwałą ufnością, życia wiecznego i łask, by na 322 III, 1,1,1847| sprawiedliwości wiodącej do życia wiecznego przez Jezusa Chrystusa, 323 III, 1,1,1855| naruszając w nas zasadę życia, którą jest miłość, domaga 324 III, 1,2,1878| Osoba ludzka potrzebuje życia społecznego. Nie jest ono 325 III, 1,2,1885| sprawy dotyczące nauki, życia ekonomicznego, instytucji 326 III, 1,2,1886| uniemożliwiają prowadzenie życia chrześcijańskiego, zgodnego 327 III, 1,2,1887| uzdrawiania instytucji i warunków życia - jeśli skłaniają do grzechu - 328 III, 1,2,1888| uzdalnia. Jest natchnieniem dla życia będącego darem z siebie: " 329 III, 1,2,1890| osoba ludzka potrzebuje życia społecznego. Niektóre społeczności, 330 III, 1,2,1905| rozumieć "sumę warunków życia społecznego, jakie bądź 331 III, 1,2,1905| Dobro wspólne odnosi się do życia wszystkich. Od każdego domaga 332 III, 1,2,1906| własnego sumienia, do ochrony życia prywatnego oraz do sprawiedliwej 333 III, 1,2,1907| potrzebuje on do prowadzenia życia prawdziwie ludzkiego: wyżywienie, 334 III, 1,2,1910| zarówno na tych odcinkach życia społecznego, do których 335 III, 1,2,1915| ponawiane nawrócenie uczestników życia społecznego. Oszustwo i 336 III, 1,2,1915| które poprawiają warunki życia ludzkiego34.~ 337 III, 1,2,1916| następnym pokoleniom motywy życia i nadziei"35.~W skrócie~ 338 III, 1,2,1923| obejmuje "sumę warunków życia społecznego, jakie... zrzeszeniom 339 III, 1,2,1925| które poprawiają warunki życia ludzkiego.~ 340 III, 1,2,1930| uwagę na zachowanie jego życia i środki do godnego jego 341 III, 1,2,1935| jest konieczne do rozwoju życia cielesnego i duchowego. 342 III, 1,2,1936| rzeczach koniecznych dla życia człowieka, rozdzieliłem 343 III, 1,2,1937| ludzkie i sprawiedliwe warunki życia. Albowiem zbytnie nierówności 344 III, 1,3,1963| i symboli do wyrażenia życia według Ducha. Uzupełnieniem 345 III, 1,3,1965| znajdzie w nim "wielką kartę" życia chrześcijańskiego... 346 III, 1,3,1972| miłości, czyli doskonałości życia chrześcijańskiego. Celem 347 III, 1,3,1987| Zmartwychwstaniu, rodząc się do nowego życia; jesteśmy członkami Jego 348 III, 1,3,1991| Boga i Chrystusa oraz dar życia wiecznego44:~Ale teraz jawną 349 III, 1,3,1995| uczestnikami natury Bożej49 i życia wiecznego50.~ 350 III, 1,3,1997| 1998 Powołanie do życia wiecznego ma charakter nadprzyrodzony. 351 III, 1,3,1999| duszę, by uzdolnić do życia z Bogiem i do działania 352 III, 1,3,1999| czyli trwałe uzdolnienie do życia i działania zgodnego z Bożym 353 III, 1,3,2001| może zaspokoić. Obietnice "życia wiecznego" odpowiadają, 354 III, 1,3,2001| wypełnienia, w szabacie życia wiecznego odpoczniemy w 355 III, 1,3,2003| wykonywaniu odpowiedzialnych zadań życia chrześcijańskiego i posług 356 III, 1,3,2008| obiecanego dziedzictwa życia wiecznego"61. Zasługi naszych 357 III, 1,3,2009| miłości, jak i do otrzymania życia wiecznego. Same tylko dobra 358 III, 1,3,2010| ku Tobie... Pod wieczór życia stanę przed Tobą z pustymi 359 III, 1,3,2012| zawodu powołani do pełni życia chrześcijańskiego i do doskonałości 360 III, 1,3,2013| łaski czy nadzwyczajne znaki życia mistycznego udzielane 361 III, 1,3,2014| które prowadzą stopniowo do życia w pokoju i radości błogosławieństw:~ 362 III, 1,3,2015| zachowując samą zasadę życia, uczestniczą w "błogosławionej 363 III, 1,3,2016| nas uczestnikami swojego życia.~ 364 III, 1,3,2019| Boga i Chrystusa oraz dar życia wiecznego. Jest najdoskonalszym 365 III, 1,3,2026| potrzebne do osiągnięcia życia wiecznego, jak również koniecznych 366 III, 1,3,2027| powołani do pełni życia chrześcijańskiego i do doskonałości 367 III, 1,3,2030| moralne, podobnie jak całość życia chrześcijańskiego, ma swoje 368 III, 1,3,2032| który przekazuje zasady życia moralnego ważne dla wszystkich 369 III, 1,3,2036| przekazywane wiernym jako droga życia i prawdy. Wierni mają więc 370 III, 1,3,2037| zapewniają każdemu doświadczenie życia "w Chrystusie", który oświeca 371 III, 1,3,2040| kościelne odnoszą się do życia moralnego, które jest związane 372 III, 1,3,2043| potwierdzane świadectwem życia chrześcijan w celu ukazania 373 III, 1,3,2043| przykład chrześcijańskiego życia i dobre uczynki spełniane 374 III, 1,3,2047| kościelne odnoszą się do życia moralnego i chrześcijańskiego, 375 III, 1,3,2048| Dekalogu, który wskazuje zasady życia moralnego ważne dla każdego 376 III, 2,0,2056| wskazują one warunki życia wyzwolonego z niewoli grzechu. 377 III, 2,0,2056| grzechu. Dekalog jest drogą życia:~Ja dziś nakazuję ci miłować 378 III, 2,0,2073| te słowa, jest świętość życia ubogaconego dzięki zjednoczeniu 379 III, 2,1,2176| Eucharystii stanowi centrum życia Kościoła. "Niedziela, w 380 III, 2,1,2184| niekorzystnych dla czci Boga, życia rodzinnego oraz zdrowia.~ 381 III, 2,1,2185| które sprzyjają wzrostowi życia wewnętrznego i chrześcijańskiego.~ 382 III, 2,2,2197| szczególnego poszanowania życia, małżeństwa, dóbr ziemskich, 383 III, 2,2,2200| małżonków i przekazywanie życia dzieciom ustanawiają między 384 III, 2,2,2206| jest podstawową komórką życia społecznego. Jest naturalną 385 III, 2,2,2206| miłości i do przekazywania życia. Autorytet, stałość i życie 386 III, 2,2,2206| rodzinne jest wprowadzeniem do życia społecznego.~ 387 III, 2,2,2209| 2210 Znaczenie rodziny dla życia i pomyślnej sytuacji społeczeństwa5 388 III, 2,2,2214| wobec tych, którzy przez dar życia, swoją miłość i pracę wydali 389 III, 2,2,2218| sprzyja harmonii całego życia rodzinnego; obejmuje on 390 III, 2,2,2220| jedynie do przekazywania życia dzieciom, lecz powinna obejmować 391 III, 2,2,2224| Kościoła. Rodzinny styl życia może rozwijać zdolność do 392 III, 2,2,2225| wierze przez świadectwo życia chrześcijańskiego zgodnego 393 III, 2,2,2225| eucharystyczną i ośrodkiem życia liturgicznego rodzin chrześcijańskich; 394 III, 2,2,2229| prawo wybrać zawód i stan życia. Powinny wypełniać te nowe 395 III, 2,2,2232| przynależenia do rodziny Bożej, do życia zgodnego z Jego sposobem 396 III, 2,2,2232| zgodnego z Jego sposobem życia: "Kto pełni wolę Ojca mojego, 397 III, 2,2,2240| bezpieczeństwa i środków do życia, których nie mogą znaleźć 398 III, 2,2,2250| sprzyja harmonii całego życia rodzinnego.~ 399 III, 2,2,2257| celu. Sam Bóg jest Panem życia, od jego początku do 400 III, 2,2 | I. Poszanowanie życia ludzkiego~Świadectwo Historii 401 III, 2,2,2259| przypomina o Bożym darze życia i o zbrodniczej przemocy 402 III, 2,2,2262| skutek: zachowanie własnego życia oraz zabójstwo napastnika... 403 III, 2,2,2263| przestrzegania własnego prawa do życia. Kto broni swojego życia, 404 III, 2,2,2263| życia. Kto broni swojego życia, nie jest winny zabójstwa, 405 III, 2,2,2263| ktoś w obronie własnego życia używa większej siły, niż 406 III, 2,2,2265| podstawowe zasady obywatelskiego życia wspólnego, odpowiada wymaganiu 407 III, 2,2,2266| skutecznej ochrony ludzkiego życia przed niesprawiedliwym napastnikiem.~ 408 III, 2,2,2266| bezkrwawe wystarczają do obrony życia ludzkiego wystarczą do obrony 409 III, 2,2,2270| narodzonego43.~Bóg... Pan życia, powierzył ludziom wzniosłą 410 III, 2,2,2270| wzniosłą posługę strzeżenia życia, którą człowiek powinien 411 III, 2,2,2272| 2273 Niezbywalne prawo do życia każdej niewinnej istoty 412 III, 2,2,2272| należy wymienić... prawo do życia i integralności fizycznej 413 III, 2,2,2274| dla ratowania zagrożonego życia"51.~"Wytwarzanie embrionów 414 III, 2,2,2278| nawet za cenę skrócenia jego życia, może być moralnie zgodne 415 III, 2,2,2279| pozostaje najwyższym Panem życia. Jesteśmy obowiązani przyjąć 416 III, 2,2,2279| zarządcami, a nie właścicielami życia, które Bóg nam powierzył. 417 III, 2,2,2280| zachowania i przedłużenia swojego życia. Pozostaje ono w głębokiej 418 III, 2,2,2285| degradacji obyczajów i rozkładu życia religijnego lub do "warunków 419 III, 2,2,2288| moralność wzywa do poszanowania życia fizycznego, nie czyni z 420 III, 2,2,2303| 2304 Poszanowanie i rozwój życia ludzkiego domagają się pokoju. 421 III, 2,2,2306| dobrowolnego niszczenia życia ludzkiego. Z powodu zła 422 III, 2,2,2317| W Jego ręku - tchnienie życia i dusza każdego człowieka" ( 423 III, 2,2,2321| chwili poczęcia ma prawo do życia. Bezpośrednie przerwanie 424 III, 2,2,2332| dobro małżeństwa i rozwój życia rodzinnego. Harmonia małżeństwa 425 III, 2,2,2337| integralność obecnych w niej sił życia i miłości. Integralność 426 III, 2,2,2337| toleruje ani podwójnego życia, ani podwójnej mowy82.~ 427 III, 2,2,2343| moralne i duchowe wymiary życia ludzkiego.~ 428 III, 2,2,2347| Chrystusa powołani do życia w czystości zgodnie z różnymi 429 III, 2,2,2347| zgodnie z różnymi stanami życia. W chwili chrztu chrześcijanin 430 III, 2,2,2348| do różnych stanów swego życia; jedni, przyrzekając Bogu 431 III, 2,2,2348| małżeństwem wezwane do życia w czystości małżeńskiej; 432 III, 2,2,2349| Narzeczeni powołani do życia w czystości przez zachowanie 433 III, 2,2,2351| się sobie i przekazywania życia ludzkiego>>"94.~W celu sformułowania 434 III, 2,2,2352| jak również przekazywaniu życia i wychowaniu dzieci. Poza 435 III, 2,2,2356| wykluczają z aktu płciowego dar życia. Nie wynikają z prawdziwej 436 III, 2,2,2362| małżonków i przekazywanie życia. Nie można rozdzielać tych 437 III, 2,2,2362| małżeństwa, bez naruszenia życia duchowego małżonków i narażenia 438 III, 2,2,2363| 2364 "Wspólnota życia i miłości małżeńskiej, ustanowiona 439 III, 2,2,2365| otwarty na przekazywanie życia ludzkiego"106. "Nauka ta, 440 III, 2,2,2366| Małżonkowie, powołani do dawania życia, uczestniczą w stwórczej 441 III, 2,2,2366| jakim jest przekazywanie życia i wychowywanie, obowiązku, 442 III, 2,2,2367| odpowiedzialnym przekazywaniem życia, wówczas moralny charakter 443 III, 2,2,2367| człowieczego przekazywania życia; a to jest niemożliwe bez 444 III, 2,2,2373| zbliżam się do kresu mego życia, nie mając potomka...?" ( 445 III, 2,2,2376| dzieciach"120 "przekazywanie życia jest jednak pozbawione z 446 III, 2,2,2386| tego, kto pragnąc wrócić do życia zgodnego z Ewangelią, zmuszony 447 III, 2,2,2390| się ostateczna wspólnota życia między mężczyzną i kobietą. 448 III, 2,2,2393| ochrzczony jest powołany do życia w czystości zgodnie ze swoim 449 III, 2,2,2393| zgodnie ze swoim stanem życia.~ 450 III, 2,2,2409| moralnie słuszne. Znaczna część życia gospodarczego i społecznego 451 III, 2,2,2414| określa je troska o jakość życia bliźniego, także przyszłych 452 III, 2,2,2416| do leczenia i ratowania życia ludzkiego.~ 453 III, 2,2,2418| głębszego rozumienia praw życia społecznego"151. Kościół 454 III, 2,2,2429| obowiązki każdego uczestnika życia społecznego: odpowiedzialnych 455 III, 2,2,2441| polityczne i w organizację życia społecznego. Zadanie to 456 III, 2,2,2445| oznacza kradzież i odbieranie życia. Nie nasze dobra, które 457 III, 2,2,2458| ośrodkiem i celem całego życia gospodarczego i społecznego. 458 III, 2,2,2464| Jego Ludu wezwani do życia w prawdzie207.~ 459 III, 2,2,2469| to znaczy w prostocie życia na wzór Pana, trwając w 460 III, 2,2,2471| świadectwem słowa i przykładem życia nowego człowieka, przyobleczonego 461 III, 2,2,2488| człowieka, poszanowanie życia prywatnego, dobro wspólne 462 III, 2,2,2491| dyskrecję wobec prywatnego życia innych ludzi. Osoby odpowiedzialne 463 III, 2,2,2497| dobrego imienia i do tajemnicy życia prywatnego. Uczciwie i w 464 III, 2,2,2522| Wstydliwość inspiruje styl życia, który pozwala na przeciwstawienie 465 III, 2,2,2556| Pragnienie Boga gasi woda życia wiecznego275.~ 466 IV, 1,0,2564| komunii z Nim. Ta komunia życia jest zawsze możliwa, gdyż 467 IV, 1,1,2574| Bogiem żywym, który pragnie życia ludzi. Objawia się, by ich 468 IV, 1,1,2582| modlitwą: Bóg przywraca do życia dziecko wdowy25.~W czasie 469 IV, 1,1,2622| również wychowywał Kościół do życia modlitwy.~ 470 IV, 1,1,2643| wychowuje go również do życia modlitwy, inspirując wyrażenia, 471 IV, 1,2,2653| 2654 Mistrzowie życia duchowego - parafrazując 472 IV, 1,2,2654| modlącym się sercu. Mistrzowie życia duchowego porównują niekiedy 473 IV, 1,2,2657| ostatniego tchnienia mego życia. Kocham Cię, o mój Boże, 474 IV, 1,2,2670| wszelkiego dobra i źródło Życia, przybądź, zamieszkaj w 475 IV, 1,2,2676| teraz", w "dzisiaj" naszego życia. Nasza ufność rozciąga się 476 IV, 1,2,2682| modlitwy przez wzór swojego życia, przez pozostawione przez 477 IV, 1,2,2686| żywych źródeł kontemplacji i życia duchowego w Kościele.~ 478 IV, 1,3,2696| Dlatego więc mistrzowie życia duchowego, zgodnie z tradycją 479 IV, 1,3,2697| święta podstawowym rytmem życia modlitewnego chrześcijan.~ 480 IV, 1,3,2698| jednak trzy główne formy życia modlitwy: modlitwa ustna, 481 IV, 1,3,2698| trzech form intensywne chwile życia modlitwy.~~ 482 IV, 1,3,2700| jest niezbędnym elementem życia chrześcijańskiego. Uczniów, 483 IV, 1,3,2704| pytań "dlaczego" i "jak" życia chrześcijańskiego, aby przylgnąć 484 IV, 1,3,2705| się inna księga: księga życia. Przechodzi się od myślenia 485 IV, 1,3,2706| zróżnicowane jak mistrzowie życia duchowego. Chrześcijanin 486 IV, 1,3,2714| wzrok na misteria tajemnice życia Chrystusa. W ten sposób 487 IV, 1,3,2720| obejmuje trzy główne formy życia modlitwy: modlitwę ustną, 488 IV, 1,3,2722| do rzeczywistości naszego życia.~ 489 IV, 1,3,2724| Duchowa walka" nowego życia chrześcijanina jest nieodłączna 490 IV, 1,3,2726| historii ani ucieczką od życia.~ 491 IV, 1,3,2736| chce naszego dobra, naszego życia. "A może utrzymujecie, że 492 IV, 1,3,2750| które jest samą tajemnicą życia modlitwy. ~W skrócie~ 493 IV, 2,0,2763| Kazanie na Górze jest nauką życia, Modlitwa Pańska jest modlitwą, 494 IV, 2,0,2763| słowami uczy nas tego nowego życia i poucza, by prosić o nie 495 IV, 2,0,2763| zależała prawość naszego życia w Nim.~ 496 IV, 2,0,2768| oznacza nowe narodzenie się do życia Bożego. Ponieważ modlitwa 497 IV, 2,0,2768| którzy "ponownie do życia powołani... dzięki słowu 498 IV, 2,0,2781| odrodził nas do swojego życia, przybierając nas za dzieci 499 IV, 2,0,2783| nieustannego nawrócenia i nowego życia. Modlitwa do naszego Ojca 500 IV, 2,0,2804| piąta prośba dotyczą naszego życia, aby je podtrzymać i uleczyć


1-500 | 501-507

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License