Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Katechizm Kosciola katolickiego

IntraText - Concordances

(Hapax - words occurring once)


1000-1501 | 1502-2013 | 2014-2513 | 2514-664 | 665-ateis | ateiz-chory | chorz-dlugo | dluzn-eunic | europ-istot | izaak-krwaw | krwot-miluj | milym-nazwa | nazyw-obdar | obecn-ojca2 | ojca3-piecd | pieci-popra | popro-proch | procz-przyn | przyo-rymow | rynki-spowo | spoza-teolo | teori-umocn | umowa-wewne | wezci-wyjas | wyjat-zaczy | zadan-zbliz | zbluz-zwiek | zwier-zywym

                                bold = Main text
   Czesc, Dzial, Rozdzial, Numer               grey = Comment text
501 II, 2,2,1502| 1502 Człowiek Starego Testamentu 502 II, 2,2,1503| 1503 Współczucie Chrystusa dla 503 II, 2,2,1504| 1504 Często Jezus żąda od chorych 504 II, 2,2,1505| 1505 Wzruszony tylu cierpieniami, 505 II, 2,2,1506| 1506 Chrystus wzywa swoich uczniów, 506 II, 2,2,1507| 1507 Zmartwychwstały Pan ponawia 507 II, 2,2,1508| 1508 Duch Święty udziela niektórym 508 II, 2,2,1509| 1509 "Uzdrawiajcie chorych!" ( 509 II, 2,2,1510| 1510 Kościół w czasach apostolskich 510 II, 2,2,1511| 1511 Kościół wierzy i wyznaje, 511 II, 2,2,1512| 1512 W tradycji liturgicznej 512 II, 2,2,1513| 1513 Konstytucja apostolska Sacram 513 II, 2,2,1514| 1514 Namaszczenie chorych "nie 514 II, 2,2,1515| 1515 Jeśli chory, który został 515 II, 2,2,1516| 1516 Tylko kapłani (biskupi i 516 II, 2,2,1517| 1517 Tak jak wszystkie sakramenty 517 II, 2,2,1518| 1518 Słowo i sakrament tworzą 518 II, 2,2,1519| 1519 Celebracja namaszczenia 519 II, 2,2,1520| 1520 Szczególny dar Ducha Świętego. 520 II, 2,2,1521| 1521 Zjednoczenie z męką Chrystusa. 521 II, 2,2,1522| 1522 Łaska eklezjalna. Chorzy, 522 II, 2,2,1523| 1523 Przygotowanie do ostatniego 523 II, 2,2,1524| 1524 Tym, którzy kończą swoje 524 II, 2,2,1525| 1525 Podobnie jak sakramenty 525 II, 2,2,1526| 1526 "Choruje ktoś wśród was? 526 II, 2,2,1527| 1527 Sakrament namaszczenia chorych 527 II, 2,2,1528| 1528 Stosowny czas na przyjęcie 528 II, 2,2,1529| 1529 Za każdym razem, gdy chrześcijanin 529 II, 2,2,1530| 1530 Sakramentu namaszczenia 530 II, 2,2,1531| 1531 Istota celebracji tego sakramentu 531 II, 2,2,1532| 1532 Skutki specjalnej łaski 532 II, 2,3,1533| 1533 Chrzest, bierzmowanie i 533 II, 2,3,1534| 1534 Dwa inne sakramenty: święcenia ( 534 II, 2,3,1535| 1535 Ci, którzy zostali już konsekrowani 535 II, 2,3,1536| 1536 Sakrament święceń jest sakramentem, 536 II, 2,3,1537| 1537 Łaciński wyraz ordo oznaczał 537 II, 2,3,1538| 1538 Włączanie do jednego z tych 538 II, 2,3,1539| 1539 Lud wybrany został ustanowiony 539 II, 2,3,1540| 1540 Kapłaństwo, ustanowione 540 II, 2,3,1541| 1541 Liturgia Kościoła widzi 541 II, 2,3,1542| 1542 Podczas święceń prezbiterów 542 II, 2,3,1543| 1543 W modlitwie konsekracyjnej 543 II, 2,3,1544| 1544 Wszystkie zapowiedzi kapłaństwa 544 II, 2,3,1545| 1545 Odkupieńcza ofiara Chrystusa 545 II, 2,3,1547| 1547 Kapłaństwo urzędowe, czyli 546 II, 2,3,1548| 1548 W służbie eklezjalnej wyświęconego 547 II, 2,3,1549| 1549 Przez pełniących posługę 548 II, 2,3,1550| 1550 Obecności Chrystusa w pełniącym 549 II, 2,3,1551| 1551 Kapłaństwo ma charakter 550 II, 2,3,1552| 1552 Kapłaństwo urzędowe ma za 551 II, 2,3,1553| 1553 "W imieniu całego Kościoła" - 552 II, 2,3,1554| 1554 "Urząd kościelny, przez 553 II, 2,3,1555| 1555 "Wśród tych rozmaitych posług, 554 II, 2,3,1556| 1556 By wypełnić swoje wzniosłe 555 II, 2,3,1557| 1557 Sobór Watykański II "uczy, 556 II, 2,3,1558| 1558 "Sakra biskupia wraz z urzędową 557 II, 2,3,1559| 1559 "Członkiem Kolegium Biskupiego 558 II, 2,3,1560| 1560 Każdy biskup jako wikariusz 559 II, 2,3,1561| 1561 Wszystko to, co zostało 560 II, 2,3,1562| 1562 "Chrystus, którego Ojciec 561 II, 2,3,1563| 1563 "Urząd prezbiterów jest 562 II, 2,3,1564| 1564 "Prezbiterzy, choć nie posiadają 563 II, 2,3,1565| 1565 Na mocy sakramentu święceń 564 II, 2,3,1566| 1566 "Swój zaś święty urząd sprawują 565 II, 2,3,1567| 1567 "Kapłani, pilni współpracownicy 566 II, 2,3,1568| 1568 "Wszyscy prezbiterzy, ustanowieni 567 II, 2,3,1569| 1569 "Na niższym szczeblu hierarchii 568 II, 2,3,1570| 1570 Diakoni uczestniczą w specjalny 569 II, 2,3,1571| 1571 Od czasu Soboru Watykańskiego 570 II, 2,3,1572| 1572 Celebracja święceń biskupa, 571 II, 2,3,1573| 1573 Istotny obrzęd sakramentu 572 II, 2,3,1574| 1574 Podobnie jak we wszystkich 573 II, 2,3,1575| 1575 Sam Chrystus wybrał Apostołów 574 II, 2,3,1576| 1576 Ponieważ sakrament święceń 575 II, 2,3,1577| 1577 "Święcenia ważnie przyjmuje 576 II, 2,3,1579| 1579 Wszyscy pełniący posługę 577 II, 2,3,1580| 1580 W Kościołach wschodnich 578 II, 2,3,1581| 1581 Sakrament święceń przyjmującego 579 II, 2,3,1583| 1583 Kto został wyświęcony w 580 II, 2,3,1584| 1584 Ponieważ przez pełniącego 581 II, 2,3,1586| 1586 Dla biskupa jest to przede 582 II, 2,3,1587| 1587 Duchowy dar, którego udzielają 583 II, 2,3,1588| 1588 Diakoni, "umocnieni... łaską 584 II, 2,3,1589| 1589 Wobec wielkości łaski i 585 II, 2,3,1590| 1590 Święty Paweł mówi do swojego 586 II, 2,3,1591| 1591 Cały Kościół jest ludem 587 II, 2,3,1592| 1592 Kapłaństwo urzędowe różni 588 II, 2,3,1593| 1593 Od początku posługa święceń 589 II, 2,3,1594| 1594 Biskup otrzymuje pełnię 590 II, 2,3,1595| 1595 Prezbiterzy zjednoczeni 591 II, 2,3,1596| 1596 Diakoni wyświęcani dla 592 II, 2,3,1597| 1597 Sakrament święceń udzielany 593 II, 2,3,1598| 1598 Kościół udziela sakramentu 594 II, 2,3,1599| 1599 W Kościele łacińskim sakrament 595 II, 2,3,1600| 1600 Udzielanie sakramentu święceń 596 II, 2,3,1601| 1601 "Przymierze małżeńskie, 597 II, 2,3,1602| 1602 Pismo święte zaczyna się 598 II, 2,3,1603| 1603 "Głęboka wspólnota życia 599 II, 2,3,1604| 1604 Bóg, który stworzył człowieka 600 II, 2,3,1605| 1605 Pismo święte stwierdza, 601 II, 2,3,1606| 1606 Każdy człowiek doświadcza 602 II, 2,3,1607| 1607 W świetle wiary należy powiedzieć, 603 II, 2,3,1608| 1608 Mimo wszystko porządek stworzenia 604 II, 2,3,1609| 1609 Bóg w swoim miłosierdziu 605 II, 2,3,1610| 1610 Moralna świadomość dotycząca 606 II, 2,3,1611| 1611 Prorocy, widząc Przymierze 607 II, 2,3,1612| 1612 Oblubieńczy związek Boga 608 II, 2,3,1613| 1613 Na początku swojej publicznej 609 II, 2,3,1614| 1614 W swoim nauczaniu Jezus 610 II, 2,3,1615| 1615 To jednoznaczne podkreślenie 611 II, 2,3,1616| 1616 Wskazuje na to Paweł Apostoł, 612 II, 2,3,1617| 1617 Całe życie chrześcijańskie 613 II, 2,3,1619| 1619 Dziewictwo dla Królestwa 614 II, 2,3,1620| 1620 Obie rzeczywistości: sakrament 615 II, 2,3,1621| 1621 W obrządku łacińskim małżeństwo 616 II, 2,3,1622| 1622 "Obrzęd zaślubin jako sakramentalny 617 II, 2,3,1623| 1623 W Kościele łacińskim uważa 618 II, 2,3,1624| 1624 Różne liturgie zawierają 619 II, 2,3,1625| 1625 Zawierającymi przymierze 620 II, 2,3,1626| 1626 Kościół uważa wzajemne wyrażenie 621 II, 2,3,1627| 1627 Zgoda jest "aktem osobowym, 622 II, 2,3,1628| 1628 Zgoda powinna być aktem 623 II, 2,3,1629| 1629 Z tej racji (i z innych 624 II, 2,3,1630| 1630 Prezbiter (lub diakon), 625 II, 2,3,1631| 1631 Z tego względu Kościół wymaga 626 II, 2,3,1632| 1633 W wielu krajach dość często 627 II, 2,3,1633| 1634 Różnica wyznania nie stanowi 628 II, 2,3,1634| 1635 Według prawa obowiązującego 629 II, 2,3,1635| 1636 W wielu regionach dzięki 630 II, 2,3,1636| 1637 W małżeństwach, gdzie występuje 631 II, 2,3,1637| 1638 "Z ważnego małżeństwa powstaje 632 II, 2,3,1638| 1639 Zgoda, przez którą małżonkowie 633 II, 2,3,1639| 1640 Węzeł małżeński został więc 634 II, 2,3,1640| 1641 "Małżonkowie chrześcijańscy... 635 II, 2,3,1641| 1642 Źródłem tej łaski jest Chrystus. " 636 II, 2,3,1642| 1643 "Miłość małżeńska zawiera 637 II, 2,3,1643| 1644 Miłość małżonków ze swej 638 II, 2,3,1644| 1645 "Przez równą godność osobistą 639 II, 2,3,1645| 1646 Miłość małżeńska ze swej 640 II, 2,3,1646| 1647 Najgłębszy motyw wynika 641 II, 2,3,1647| 1648 Związanie się na całe życie 642 II, 2,3,1648| 1649 Istnieją jednak sytuacje, 643 II, 2,3,1649| 1650 W wielu krajach obecnie 644 II, 2,3,1650| 1651 W stosunku do chrześcijan, 645 II, 2,3,1651| 1652 "Z samej zaś natury swojej 646 II, 2,3,1652| 1653 Płodność miłości małżeńskiej 647 II, 2,3,1653| 1654 Małżonkowie, którym Bóg 648 II, 2,3,1654| 1655 Chrystus chciał przyjść 649 II, 2,3,1655| 1656 W dzisiejszym świecie, który 650 II, 2,3,1656| 1657 W szczególny sposób tu właśnie 651 II, 2,3,1657| 1658 Należy jeszcze wspomnieć 652 II, 2,3,1658| 1659 Święty Paweł mówi: "Mężowie, 653 II, 2,3,1659| 1660 Przymierze małżeńskie, przez 654 II, 2,3,1660| 1661 Sakrament małżeństwa jest 655 II, 2,3,1661| 1662 Małżeństwo opiera się na 656 II, 2,3,1662| 1663 Skoro małżeństwo ustanawia 657 II, 2,3,1663| 1664 Do istoty małżeństwa należy 658 II, 2,3,1664| 1665 Dopóki żyje prawowity współmałżonek, 659 II, 2,3,1665| 1666 Chrześcijański dom rodzinny 660 II, 2,4,1666| 1667 "Święta Matka Kościół ustanowił 661 II, 2,4,1667| 1668 Sakramentalia zostały ustanowione 662 II, 2,4,1668| 1669 Sakramentalia wynikają z 663 II, 2,4,1669| 1670 Sakramentalia nie udzielają 664 II, 2,4,1670| 1671 Wśród sakramentaliów znajdują 665 II, 2,4,1671| 1672 Niektóre błogosławieństwa 666 II, 2,4,1672| 1673 Gdy Kościół publicznie i 667 II, 2,4,1673| 1674 Poza liturgią sakramentów 668 II, 2,4,1674| 1675 Te formy pobożności kontynuacją 669 II, 2,4,1675| 1676 Konieczne jest rozeznanie 670 II, 2,4,1676| 1677 Sakramentaliami nazywa się 671 II, 2,4,1677| 1678 Ważne miejsce wśród sakramentaliów 672 II, 2,4,1678| 1679 Poza liturgią życie chrześcijańskie 673 II, 2,4,1679| 1680 Wszystkie sakramenty, a 674 II, 2,4,1680| 1681 Chrześcijański sens śmierci 675 II, 2,4,1681| 1682 Dzień śmierci jest dla chrześcijanina, 676 II, 2,4,1682| 1683 Kościół, który jak matka 677 II, 2,4,1683| 1684 Pogrzeb chrześcijański nie 678 II, 2,4,1684| 1685 Różne obrzędy pogrzebu wyrażają 679 II, 2,4,1685| 1686 Obrzędy pogrzebu (Ordo Exsequiarum) 680 II, 2,4,1686| 1687 Pozdrowienie wspólnoty. 681 II, 2,4,1687| 1688 Liturgia słowa. Liturgia 682 II, 2,4,1688| 1689 Ofiara eucharystyczna. Gdy 683 II, 2,4,1689| 1690 Pożegnanie zmarłego. Żegnając 684 III, 0,4,1690| 1691 "Chrześcijaninie! Poznaj 685 III, 0,4,1691| 1692 Symbol wiary ukazał wielkość 686 III, 0,4,1692| 1693 Jezus Chrystus zawsze czynił 687 III, 0,4,1693| 1694 Chrześcijanie, wszczepieni 688 III, 0,4,1694| 1695 Chrześcijanie, "usprawiedliwieni 689 III, 0,4,1695| 1696 Droga Chrystusa "prowadzi 690 III, 0,4,1696| 1697 Katecheza powinna wyrażać 691 III, 0,4,1697| 1698 Pierwszym i ostatecznym 692 III, 1,0,1698| 1699 Życie w Duchu Świętym wypełnia 693 IV, 1,1,2581| modlitwa sprawiedliwego" (Jk 5,16b).~ 694 III, 1,1,1699| 1700 Godność osoby ludzkiej ma 695 III, 1,1,1700| 1701 "Chrystus... już w samym 696 III, 1,1,1701| 1702 Obraz Boży jest obecny w 697 III, 1,1,1702| 1703 Osoba ludzka, obdarzona " 698 III, 1,1,1704| 1705 Człowiek, dzięki duszy oraz 699 III, 1,1,1705| 1706 Za pośrednictwem rozumu 700 III, 1,1,1706| 1707 "Człowiek... za poduszczeniem 701 III, 1,1,1707| 1708 Chrystus przez swoją mękę 702 III, 1,1,1708| 1709 Ten, kto wierzy w Chrystusa, 703 III, 1,1,1709| 1710 "Chrystus... objawia w pełni 704 III, 1,1,1710| 1711 Osoba ludzka, obdarzona 705 III, 1,1,1711| 1712 Prawdziwa wolność jest w 706 III, 1,1,1712| 1713 Człowiek jest zobowiązany 707 III, 1,1,1713| 1714 Człowiek, którego natura 708 III, 1,1,1714| 1715 Wierzący w Chrystusa ma 709 III, 1,1,1715| 1716 Błogosławieństwa znajdują 710 III, 1,1,1716| 1717 Błogosławieństwa odzwierciedlają 711 III, 1,1,1717| 1718 Błogosławieństwa odpowiedzią 712 III, 1,1,1718| 1719 Błogosławieństwa odsłaniają 713 III, 1,1,1719| 1720 Nowy Testament używa licznych 714 III, 1,1,1720| 1721 Bóg bowiem stworzył nas, 715 III, 1,1,1721| 1722 Takie szczęście przekracza 716 III, 1,1,1722| 1723 Obiecane szczęście stawia 717 III, 1,1,1723| 1724 Dekalog, Kazanie na Górze 718 III, 1,1,1724| 1725 Błogosławieństwa podejmują 719 III, 1,1,1725| 1726 Błogosławieństwa uczą nas 720 III, 1,1,1726| 1727 Szczęście życia wiecznego 721 III, 1,1,1727| 1728 Błogosławieństwa stawiają 722 III, 1,1,1728| 1729 Szczęście niebieskie określa 723 III, 1,1,1730| 1731 Wolność jest zakorzenioną 724 III, 1,1,1731| 1732 Wolność, dopóki nie utwierdzi 725 III, 1,1,1732| 1733 Im więcej człowiek czyni 726 III, 1,1,1733| 1734 Wolność czyni człowieka 727 III, 1,1,1734| 1735 Poczytalność i odpowiedzialność 728 III, 1,1,1735| 1736 Każdy czyn bezpośrednio 729 III, 1,1,1736| 1737 Skutek może być dopuszczony, 730 III, 1,1,1737| 1738 Wolność wypełnia się w relacjach 731 III, 1,1,1738| 1739 Wolność i grzech. Wolność 732 III, 1,1,1739| 1740 Zagrożenia wolności. Wolność 733 III, 1,1,1740| 1741 Wyzwolenie i zbawienie. 734 III, 1,1,1741| 1742 Wolność i łaska. Łaska Chrystusa 735 III, 1,1,1742| 1743 Bóg "zechciał człowieka 736 III, 1,1,1743| 1744 Wolność jest możliwością 737 III, 1,1,1744| 1745 Wolność charakteryzuje czyny 738 III, 1,1,1745| 1746 Poczytalność lub odpowiedzialność 739 III, 1,1,1746| 1747 Prawo do korzystania z wolności 740 III, 1,1,1747| 1748 "Ku wolności wyswobodził 741 III, 1,1,1748| 1749 Wolność czyni człowieka 742 III, 1,1,1749| 1750 Moralność czynów ludzkich 743 III, 1,1,1750| 1751 Wybranym przedmiotem jest 744 III, 1,1,1751| 1752 W odróżnieniu od przedmiotu, 745 III, 1,1,1752| 1753 Dobra intencja (np. pomoc 746 III, 1,1,1753| 1754 Okoliczności, a w tym także 747 III, 1,1,1754| 1755 Czyn moralnie dobry zakłada 748 III, 1,1,1755| 1756 Błędna jest więc ocena moralności 749 III, 1,1,1756| 1757 Przedmiot, intencja i okoliczności 750 III, 1,1,1757| 1758 Wybrany przedmiot określa 751 III, 1,1,1758| 1759 "Nie można usprawiedliwić 752 III, 1,1,1759| 1760 Czyn moralnie dobry zakłada 753 III, 1,1,1760| 1761 Istnieją konkretne zachowania, 754 III, 1,1,1761| 1762 Osoba ludzka dąży do szczęścia 755 III, 1,1,1762| 1763 Pojęcie "uczucia" należy 756 III, 1,1,1763| 1764 Uczucia naturalnymi składnikami 757 III, 1,1,1764| 1765 Człowiek posiada wiele uczuć. 758 III, 1,1,1765| 1766 "Kochać znaczy chcieć dla 759 III, 1,1,1766| 1767 Uczucia same w sobie nie 760 III, 1,1,1767| 1768 Wzniosłe uczucia nie decydują 761 III, 1,1,1768| 1769 W życiu chrześcijańskim 762 III, 1,1,1769| 1770 Doskonałość moralna polega 763 III, 1,1,1770| 1771 Pojęcie "uczucia" oznacza 764 III, 1,1,1771| 1772 Podstawowymi uczuciami 765 III, 1,1,1772| 1773 W uczuciach jako poruszeniach 766 III, 1,1,1773| 1774 Emocje i doznania mogą być 767 III, 1,1,1774| 1775 Doskonałość dobra moralnego 768 III, 1,1,1775| 1776 "W głębi sumienia człowiek 769 III, 1,1,1776| 1777 Sumienie moralne49 obecne 770 III, 1,1,1777| 1778 Sumienie moralne jest sądem 771 III, 1,1,1778| 1779 Jest ważne, by każdy wszedł 772 III, 1,1,1779| 1780 Godność osoby ludzkiej zawiera 773 III, 1,1,1780| 1781 Sumienie pozwala wziąć odpowiedzialność 774 III, 1,1,1781| 1782 Człowiek ma prawo działać 775 III, 1,1,1782| 1783 Sumienie powinno być uformowane, 776 III, 1,1,1783| 1784 Wychowanie sumienia jest 777 III, 1,1,1785| 1786 Sumienie, stając wobec wyboru 778 III, 1,1,1786| 1787 Niekiedy człowiek spotyka 779 III, 1,1,1787| 1788 W tym celu człowiek stara 780 III, 1,1,1788| 1789 Oto niektóre zasady, które 781 III, 1,1,1789| 1790 Człowiek powinien być zawsze 782 III, 1,1,1790| 1791 Ignorancja często może być 783 III, 1,1,1791| 1792 Nieznajomość Chrystusa i 784 III, 1,1,1792| 1793 Jeśli - przeciwnie - ignorancja 785 III, 1,1,1793| 1794 Dobre i czyste sumienie 786 III, 1,1,1794| 1795 "Sumienie jest najtajniejszym 787 III, 1,1,1795| 1796 Sumienie moralne jest sądem 788 III, 1,1,1796| 1797 Dla człowieka, który popełnił 789 III, 1,1,1797| 1798 Sumienie dobrze uformowane 790 III, 1,1,1798| 1799 Sumienie, stając wobec wyboru 791 IV, 1,2,2675| pośród ciebie" (So 3,14.17a). Maryja, w której sam Pan 792 III, 1,1,1799| 1800 Człowiek powinien być zawsze 793 III, 1,1,1800| 1801 Sumienie może pozostawać 794 III, 1,1,1801| 1802 Słowo Boże jest światłem 795 III, 1,1,1802| 1803 "Wszystko, co jest prawdziwe, 796 III, 1,1,1803| 1804 Cnoty ludzkie trwałymi 797 III, 1,1,1804| 1805 Cztery cnoty odgrywają kluczową 798 III, 1,1,1805| 1806 Roztropność jest cnotą, 799 III, 1,1,1806| 1807 Sprawiedliwość jest cnotą 800 III, 1,1,1807| 1808 Męstwo jest cnotą moralną, 801 III, 1,1,1808| 1809 Umiarkowanie jest cnotą 802 III, 1,1,1809| 1810 Cnoty ludzkie, nabyte przez 803 III, 1,1,1810| 1811 Człowiek zraniony przez 804 III, 1,1,1811| 1812 Cnoty ludzkie zakorzenione 805 III, 1,1,1812| 1813 Cnoty teologalne kształtują, 806 III, 1,1,1813| 1814 Wiara jest cnotą teologalną, 807 III, 1,1,1814| 1815 Dar wiary trwa w tym, kto 808 III, 1,1,1815| 1816 Uczeń Chrystusa powinien 809 III, 1,1,1816| 1817 Nadzieja jest cnotą teologalną, 810 III, 1,1,1817| 1818 Cnota nadziei odpowiada 811 III, 1,1,1818| 1819 Nadzieja chrześcijańska 812 I, 1,3,182 | 182 "Wierzymy we wszystko, co 813 III, 1,1,1820| 1821 Możemy więc mieć nadzieję 814 III, 1,1,1821| 1822 Miłość jest cnotą teologalną, 815 III, 1,1,1822| 1823 Jezus czyni miłość przedmiotem 816 III, 1,1,1823| 1824 Miłość - owoc Ducha i pełnia 817 III, 1,1,1824| 1825 Chrystus umarł z miłości 818 III, 1,1,1825| 1826 Jeśli "miłości bym nie miał - 819 III, 1,1,1826| 1827 Miłość ożywia i inspiruje 820 III, 1,1,1827| 1828 Praktykowanie życia moralnego 821 III, 1,1,1828| 1829 Owocami miłości radość, 822 III, 1,1,1829| 1830 Życie moralne chrześcijan 823 III, 1,1,1830| 1831 Siedmioma darami Ducha Świętego 824 III, 1,1,1831| 1832 Owocami Ducha doskonałości, 825 III, 1,1,1832| 1833 Cnota jest habitualną i 826 III, 1,1,1833| 1834 Cnoty ludzkie trwałymi 827 III, 1,1,1834| 1835 Roztropność uzdalnia rozum 828 III, 1,1,1835| 1836 Sprawiedliwość polega na 829 III, 1,1,1836| 1837 Męstwo zapewnia wytrwałość 830 III, 1,1,1837| 1838 Umiarkowanie pozwala opanować 831 III, 1,1,1838| 1839 Cnoty moralne wzrastają 832 III, 1,1,1839| 1840 Cnoty teologalne uzdalniają 833 III, 1,1,1840| 1841 trzy cnoty teologalne: 834 III, 1,1,1841| 1842 Dzięki cnocie wiary wierzymy 835 III, 1,1,1842| 1843 Dzięki cnocie nadziei pragniemy 836 III, 1,1,1843| 1844 Dzięki cnocie miłości miłujemy 837 III, 1,1,1844| 1845 Siedmioma darami Ducha Świętego 838 III, 1,1,1845| 1846 Ewangelia jest w Jezusie 839 III, 1,1,1846| 1847 "Bóg stworzył cię bez ciebie, 840 III, 1,1,1847| 1848 Jak stwierdza święty Paweł: " 841 III, 1,1,1848| 1849 Grzech jest wykroczeniem 842 III, 1,1,1849| 1850 Grzech jest obrazą Boga: " 843 III, 1,1,1850| 1851 Właśnie podczas męki, gdy 844 III, 1,1,1851| 1852 Grzechy bardzo zróżnicowane. 845 III, 1,1,1852| 1853 Można rozróżniać grzechy 846 III, 1,1,1854| 1855 Grzech śmiertelny niszczy 847 III, 1,1,1855| 1856 Grzech śmiertelny, naruszając 848 III, 1,1,1856| 1857 Aby grzech był śmiertelny, 849 III, 1,1,1857| 1858 Materię ciężką uściśla dziesięć 850 III, 1,1,1858| 1859 Grzech śmiertelny wymaga 851 III, 1,1,1859| 1860 Ignorancja niedobrowolna 852 III, 1,1,1860| 1861 Grzech śmiertelny jest - 853 III, 1,1,1861| 1862 Grzech powszedni jest popełniony 854 III, 1,1,1862| 1863 Grzech powszedni osłabia 855 III, 1,1,1863| 1864 "Kto by... zbluźnił przeciw 856 III, 1,1,1864| 1865 Grzech powoduje skłonność 857 III, 1,1,1865| 1866 Wady można porządkować według 858 III, 1,1,1866| 1867 Tradycja katechetyczna przypomina 859 III, 1,1,1867| 1868 Grzech jest czynem osobistym; 860 III, 1,1,1868| 1869 W ten sposób grzech czyni 861 III, 1,1,1869| 1870 "Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, 862 III, 1,1,1870| 1871 Grzech jest to "słowo, czyn 863 III, 1,1,1871| 1872 Grzech jest aktem przeciwnym 864 III, 1,1,1872| 1873 Źródłem wszystkich grzechów 865 III, 1,1,1873| 1874 Wybrać w sposób dobrowolny - 866 III, 1,1,1874| 1875 Grzech powszedni stanowi 867 III, 1,1,1875| 1876 Powtarzanie grzechów, nawet 868 III, 1,2,1876| 1877 Powołaniem ludzkości jest 869 III, 1,2,1877| 1878 Wszyscy ludzie wezwani 870 III, 1,2,1878| 1879 Osoba ludzka potrzebuje 871 III, 1,2,1879| 1880 Społeczność jest grupą osób 872 III, 1,2,1881| 1882 Niektóre społeczności, takie 873 III, 1,2,1882| 1883 Socjalizacja niesie także 874 III, 1,2,1883| 1884 Bóg nie chciał zatrzymać 875 III, 1,2,1884| 1885 Zasada pomocniczości jest 876 III, 1,2,1885| 1886 Społeczność jest nieodzowna 877 III, 1,2,1886| 1887 Zamiana środków i celów10, 878 III, 1,2,1887| 1888 Trzeba więc odwoływać się 879 III, 1,2,1888| 1889 Bez pomocy łaski ludzie 880 I, 2,0,189 | 189 Pierwsze "wyznanie wiary" 881 III, 1,2,1889| 1890 Istnieje pewne podobieństwo 882 III, 1,2,1890| 1891 Aby rozwijać się zgodnie 883 III, 1,2,1891| 1892 "Osoba ludzka jest i powinna 884 III, 1,2,1892| 1893 Należy zachęcać do szerokiego 885 III, 1,2,1893| 1894 Zgodnie z zasadą pomocniczości 886 III, 1,2,1894| 1895 Społeczność powinna sprzyjać 887 III, 1,2,1895| 1896 Tam, gdzie grzech niszczy 888 III, 1,2,1896| 1897 "Społeczność ludzka nie 889 III, 1,2,1897| 1898 Każda wspólnota ludzka potrzebuje 890 III, 1,2,1898| 1899 Władza, której domaga się 891 III, 1,2,1899| 1900 Obowiązek posłuszeństwa 892 III, 1,2,1900| 1901 Jeśli władza odwołuje się 893 III, 1,2,1901| 1902 Władza nie otrzymuje prawowitości 894 III, 1,2,1902| 1903 Władza jest sprawowana w 895 III, 1,2,1903| 1904 "Jest wskazane, by każda 896 III, 1,2,1904| 1905 Zgodnie ze społeczną naturą 897 III, 1,2,1905| 1906 Przez dobro wspólne należy 898 III, 1,2,1906| 1907 Po pierwsze, zakłada poszanowanie 899 III, 1,2,1907| 1908 Po drugie, dobro wspólne 900 III, 1,2,1908| 1909 Dobro wspólne stanowi wreszcie 901 III, 1,2,1909| 1910 Jeśli każda wspólnota ludzka 902 III, 1,2,1910| 1911 Coraz bardziej pogłębia 903 III, 1,2,1911| 1912 Dobro wspólne jest zawsze 904 III, 1,2,1912| 1913 Uczestnictwo jest dobrowolnym 905 III, 1,2,1913| 1914 Uczestnictwo urzeczywistnia 906 III, 1,2,1914| 1915 Obywatele powinni, na ile 907 III, 1,2,1915| 1916 Uczestnictwo wszystkich 908 III, 1,2,1916| 1917 Do sprawujących władzę należy 909 III, 1,2,1917| 1918 "Nie ma... władzy, która 910 III, 1,2,1918| 1919 Każda wspólnota ludzka potrzebuje 911 III, 1,2,1919| 1920 "Wspólnota polityczna i 912 III, 1,2,1920| 1921 Władza jest sprawowana w 913 III, 1,2,1921| 1922 Różne ustroje polityczne 914 III, 1,2,1922| 1923 Władza polityczna powinna 915 III, 1,2,1923| 1924 Dobro wspólne obejmuje " 916 III, 1,2,1924| 1925 Dobro wspólne opiera się 917 III, 1,2,1925| 1926 Godność osoby ludzkiej zakłada 918 III, 1,2,1926| 1927 Do państwa należy obrona 919 III, 1,2,1927| 1928 Społeczeństwo zapewnia sprawiedliwość 920 III, 1,2,1928| 1929 Sprawiedliwość społeczną 921 III, 1,2,1929| 1930 Poszanowanie osoby ludzkiej 922 III, 1,2,1930| 1931 Poszanowanie osoby ludzkiej 923 III, 1,2,1931| 1932 Obowiązek traktowania drugiego 924 III, 1,2,1932| 1933 Ten sam obowiązek obejmuje 925 III, 1,2,1933| 1934 Wszyscy ludzie, stworzeni 926 III, 1,2,1934| 1935 Równość między ludźmi w 927 III, 1,2,1935| 1936 Człowiek, przychodząc na 928 III, 1,2,1936| 1937 Różnice te związane z 929 III, 1,2,1937| 1938 Istnieją także krzywdzące 930 III, 1,2,1938| 1939 Zasada solidarności, nazywana 931 III, 1,2,1939| 1940 Solidarność przejawia się 932 III, 1,2,1940| 1941 Problemy społeczno-gospodarcze 933 III, 1,2,1941| 1942 Cnota solidarności wykracza 934 III, 1,2,1942| 1943 Społeczeństwo zapewnia sprawiedliwość 935 III, 1,2,1943| 1944 Poszanowanie osoby ludzkiej 936 III, 1,2,1944| 1945 Równość między ludźmi dotyczy 937 III, 1,2,1945| 1946 Różnice między osobami należą 938 III, 1,2,1946| 1947 Równa godność osób ludzkich 939 III, 1,2,1947| 1948 Solidarność jest cnotą wybitnie 940 III, 1,3,1948| 1949 Człowiek, powołany do szczęścia, 941 III, 1,3,1949| 1950 Prawo moralne jest dziełem 942 III, 1,3,1950| 1951 Prawo jest normą postępowania 943 III, 1,3,1951| 1952 Prawo moralne wyraża się 944 III, 1,3,1952| 1953 Prawo moralne znajduje w 945 III, 1,3,1953| 1954 Człowiek uczestniczy w mądrości 946 III, 1,3,1954| 1955 Prawo "Boże i naturalne" 947 III, 1,3,1955| 1956 Prawo naturalne, obecne 948 III, 1,3,1956| 1957 Stosowanie prawa naturalnego 949 III, 1,3,1957| 1958 Prawo naturalne jest niezmienne8 950 III, 1,3,1958| 1959 Prawo naturalne, będące 951 III, 1,3,1959| 1960 Przykazania prawa naturalnego 952 III, 1,3,1960| 1961 Bóg, nasz Stwórca i Odkupiciel, 953 III, 1,3,1961| 1962 Stare Prawo stanowi pierwszy 954 III, 1,3,1962| 1963 Według tradycji chrześcijańskiej, 955 III, 1,3,1963| 1964 Stare Prawo jest przygotowaniem 956 III, 1,3,1964| 1965 Nowe Prawo, czyli Prawo 957 III, 1,3,1965| 1966 Nowe Prawo jest łaską Ducha 958 III, 1,3,1966| 1967 Prawo ewangeliczne "wypełnia" 959 III, 1,3,1968| 1969 Nowe Prawo obejmuje akty 960 III, 1,3,1969| 1970 Prawo ewangeliczne zakłada 961 III, 1,3,1972| 1973 Poza przykazaniami Nowe 962 III, 1,3,1975| 1976 Prawo jest "rozporządzeniem 963 III, 1,3,1977| 1978 Prawo naturalne jest uczestnictwem 964 III, 1,3,1979| 1980 Stare Prawo stanowi pierwszy 965 III, 1,3,1980| 1981 Prawo Mojżeszowe zawiera 966 III, 1,3,1981| 1982 Stare Prawo jest przygotowaniem 967 III, 1,3,1982| 1983 Nowe Prawo jest łaską Ducha 968 III, 1,3,1983| 1984 Prawo ewangeliczne wypełnia, 969 III, 1,3,1985| 1986 Oprócz przykazań Nowe Prawo 970 III, 1,3,1986| 1987 Łaska Ducha Świętego ma 971 III, 1,3,1987| 1988 Mocą Ducha Świętego mamy 972 III, 1,3,1988| 1989 Pierwszym dziełem łaski 973 III, 1,3,1989| 1990 Usprawiedliwienie uwalnia 974 III, 1,3,1990| 1991 Usprawiedliwienie jest równocześnie 975 III, 1,3,1991| 1992 Usprawiedliwienie zostało 976 III, 1,3,1992| 1993 Usprawiedliwienie ustanawia 977 III, 1,3,1993| 1994 Usprawiedliwienie jest najdoskonalszym 978 III, 1,3,1994| 1995 Duch Święty jest wewnętrznym 979 III, 1,3,1995| 1996 Nasze usprawiedliwienie 980 III, 1,3,1996| 1997 Łaska jest uczestniczeniem 981 III, 1,3,1997| 1998 Powołanie do życia wiecznego 982 III, 1,3,1998| 1999 Łaska Chrystusa jest darem 983 II, 1,1,1105| składane ofiary stały się 1Ciałem i Krwią Chrystusa i aby 984 I, 2,3,886 | tacy "sprawują swoje rządy 1pasterskie, każdy nad powierzoną sobie 985 II, 2,1,1239| wejście w życie Trójcy Świętej 1przez upodobnienie do Misterium 986 II, 2,1,1351| Ten zwyczaj kolekty166, 1zawsze aktualny, czerpie z przykładu 987 II, 1,1,1095| duchowe" rozumienie ekonomii 1zbawienia, jak ukazuje i pozwala 988 III, 1,3,1999| 2000 Łaska uświęcająca jest darem 989 III, 1,3,2000| 2001 Już przygotowanie człowieka 990 III, 1,3,2001| 2002 Wolna inicjatywa Boga domaga 991 III, 1,3,2002| 2003 Łaska jest najpierw i przede 992 III, 1,3,2003| 2004 Wśród łask szczególnych 993 III, 1,3,2004| 2005 Łaska, należąc do porządku 994 III, 1,3,2005| 2006 Pojęcie "zasługa" oznacza 995 III, 1,3,2006| 2007 W znaczeniu ściśle prawnym 996 III, 1,3,2007| 2008 Zasługa człowieka u Boga 997 III, 1,3,2008| 2009 Przybrane synostwo, czyniąc 998 III, 1,3,2009| 2010 Ponieważ w porządku łaski 999 III, 1,3,2011| 2012 "Bóg z tymi, którzy Go miłują, 1000 III, 1,3,2012| 2013 "Wszyscy chrześcijanie jakiegokolwiek


1000-1501 | 1502-2013 | 2014-2513 | 2514-664 | 665-ateis | ateiz-chory | chorz-dlugo | dluzn-eunic | europ-istot | izaak-krwaw | krwot-miluj | milym-nazwa | nazyw-obdar | obecn-ojca2 | ojca3-piecd | pieci-popra | popro-proch | procz-przyn | przyo-rymow | rynki-spowo | spoza-teolo | teori-umocn | umowa-wewne | wezci-wyjas | wyjat-zaczy | zadan-zbliz | zbluz-zwiek | zwier-zywym

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License