Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Katechizm Kosciola katolickiego

IntraText - Concordances

(Hapax - words occurring once)


1000-1501 | 1502-2013 | 2014-2513 | 2514-664 | 665-ateis | ateiz-chory | chorz-dlugo | dluzn-eunic | europ-istot | izaak-krwaw | krwot-miluj | milym-nazwa | nazyw-obdar | obecn-ojca2 | ojca3-piecd | pieci-popra | popro-proch | procz-przyn | przyo-rymow | rynki-spowo | spoza-teolo | teori-umocn | umowa-wewne | wezci-wyjas | wyjat-zaczy | zadan-zbliz | zbluz-zwiek | zwier-zywym

                                bold = Main text
   Czesc, Dzial, Rozdzial, Numer               grey = Comment text
1001 III, 1,3,2013| 2014 Postęp duchowy zmierza do 1002 III, 1,3,2014| 2015 Droga do doskonałości wiedzie 1003 III, 1,3,2015| 2016 Dzieci naszej matki, Kościoła 1004 III, 1,3,2016| 2017 Łaska Ducha Świętego udziela 1005 III, 1,3,2017| 2018 Usprawiedliwienie, tak samo 1006 III, 1,3,2018| 2019 Usprawiedliwienie obejmuje 1007 I, 2,1,202 | 202 Sam Jezus potwierdza, że 1008 III, 1,3,2019| 2020 Usprawiedliwienie zostało 1009 III, 1,3,2020| 2021 Łaska jest pomocą, jakiej 1010 III, 1,3,2021| 2022 Inicjatywa Boża w dziele 1011 III, 1,3,2022| 2023 Łaska uświęcająca jest darem 1012 III, 1,3,2023| 2024 Łaska uświęcająca czyni 1013 III, 1,3,2024| 2025 Możemy zasługiwać przed 1014 III, 1,3,2025| 2026 Łaska Ducha Świętego dzięki 1015 III, 1,3,2026| 2027 Nikt nie może wysłużyć sobie 1016 III, 1,3,2027| 2028 "Wszyscy chrześcijanie... 1017 III, 1,3,2028| 2029 "Jeśli kto chce pójść za 1018 III, 1,3,2029| 2030 W Kościele, wspólnocie wszystkich 1019 III, 1,3,2030| 2031 Życie moralne jest kultem 1020 III, 1,3,2031| 2032 Kościół, "filar i podpora 1021 III, 1,3,2032| 2033 Urząd Nauczycielski pasterzy 1022 III, 1,3,2033| 2034 Papież oraz biskupi " 1023 III, 1,3,2034| 2035 Najwyższy stopień uczestnictwa 1024 III, 1,3,2035| 2036 Władza Urzędu Nauczycielskiego 1025 III, 1,3,2036| 2037 Prawo Boże powierzone Kościołowi 1026 III, 1,3,2037| 2038 W dziele nauczania i stosowania 1027 III, 1,3,2038| 2039 Posługi powinny być spełniane 1028 III, 1,3,2039| 2040 W ten sposób może pogłębić 1029 III, 1,3,2040| 2041 Przykazania kościelne odnoszą 1030 III, 1,3,2041| 2042 Pierwsze przykazanie kościelne (" 1031 III, 1,3,2042| 2043 Czwarte przykazanie kościelne (" 1032 III, 1,3,2043| 2044 Wierność ochrzczonych jest 1033 III, 1,3,2044| 2045 Chrześcijanie, ponieważ 1034 III, 1,3,2045| 2046 Chrześcijanie swoim życiem 1035 III, 1,3,2046| 2047 Życie moralne jest kultem 1036 III, 1,3,2047| 2048 Przykazania kościelne odnoszą 1037 III, 1,3,2048| 2049 Nauczanie pasterzy Kościoła 1038 III, 1,3,2049| 2050 Papież i biskupi jako autentyczni 1039 III, 1,3,2050| 2051 Nieomylność Urzędu Nauczycielskiego 1040 III, 2,0,2051| 2052 "Nauczycielu, co dobrego 1041 III, 2,0,2052| 2053 Do pierwszej odpowiedzi 1042 III, 2,0,2053| 2054 Jezus przejął dziesięć przykazań, 1043 III, 2,0,2054| 2055 Na postawione Mu pytanie: " 1044 III, 2,0,2055| 2056 Słowo "Dekalog" znaczy dosłownie " 1045 III, 2,0,2056| 2057 Dekalog staje się zrozumiały 1046 III, 2,0,2057| 2058 "Dziesięć słów" streszcza 1047 III, 2,0,2058| 2059 Bóg wypowiada "dziesięć 1048 III, 2,0,2059| 2060 Dar przykazań i Prawa stanowi 1049 III, 2,0,2060| 2061 Przykazania nabierają pełnego 1050 III, 2,0,2061| 2062 Przykazania w sensie ścisłym 1051 III, 2,0,2062| 2063 O przymierzu i dialogu między 1052 III, 2,0,2063| 2064 Tradycja Kościoła, będąc 1053 III, 2,0,2064| 2065 Od czasów św. Augustyna " 1054 III, 2,0,2065| 2066 Podział i numeracja przykazań 1055 III, 2,0,2066| 2067 Dziesięć przykazań wyraża 1056 III, 2,0,2067| 2068 Sobór Trydencki naucza, 1057 III, 2,0,2068| 2069 Dekalog stanowi organiczną 1058 III, 2,0,2069| 2070 Dziesięć przykazań należy 1059 III, 2,0,2070| 2071 Przykazania Dekalogu, chociaż 1060 III, 2,0,2071| 2072 Dziesięć przykazań, będąc 1061 III, 2,0,2072| 2073 Przykazania zawierają ponadto 1062 III, 2,0,2073| 2074 Jezus powiedział: "Ja jestem 1063 III, 2,0,2074| 2075 "Co dobrego mam czynić, 1064 III, 2,0,2075| 2076 Jezus swoim życiem i przepowiadaniem 1065 III, 2,0,2076| 2077 Dar Dekalogu jest udzielony 1066 III, 2,0,2077| 2078 Tradycja Kościoła, będąc 1067 III, 2,0,2078| 2079 Dekalog stanowi organiczną 1068 III, 2,0,2079| 2080 Dekalog stanowi uprzywilejowany 1069 III, 2,0,2080| 2081 Dziesięć przykazań wyraża 1070 III, 2,0,2081| 2082 To, co Bóg nakazuje, umożliwia 1071 III, 2,1,2082| 2083 Jezus streścił obowiązki 1072 III, 2,1,2083| 2084 Bóg pozwala się poznać, 1073 III, 2,1,2084| 2085 Jedyny i prawdziwy Bóg objawia 1074 III, 2,1,2086| 2087 Nasze życie moralne znajduje 1075 III, 2,1,2087| 2088 Pierwsze przykazanie domaga 1076 III, 2,1,2088| 2089 Niewiara jest lekceważeniem 1077 I, 2,1,209 | 209 Przez szacunek dla świętości 1078 III, 2,1,2089| 2090 Gdy Bóg objawia się i wzywa 1079 III, 2,1,2090| 2091 Pierwsze przykazanie dotyczy 1080 III, 2,1,2091| 2092 Istnieją dwa rodzaje zuchwałej 1081 III, 2,1,2092| 2093 Wiara w miłość Boga obejmuje 1082 III, 2,1,2093| 2094 Przeciw miłości Bożej można 1083 III, 2,1,2094| 2095 Teologalne cnoty wiary, 1084 III, 2,1,2095| 2096 Adoracja jest pierwszym 1085 III, 2,1,2096| 2097 Adorować Boga oznacza z 1086 III, 2,1,2097| 2098 Akty wiary, nadziei i miłości, 1087 III, 2,1,2098| 2099 Jest rzeczą słuszną składać 1088 I, 2,1,210 | 210 Po grzechu Izraela, który 1089 III, 2,1,2099| 2100 Ofiara zewnętrzna, by była 1090 III, 2,1,2100| 2101 W wielu sytuacjach chrześcijanin 1091 III, 2,1,2101| 2102 "Ślub, to jest świadomą 1092 III, 2,1,2102| 2103 Kościół uznaje wzorczą wartość 1093 III, 2,1,2103| 2104 "Wszyscy ludzie... obowiązani 1094 III, 2,1,2104| 2105 Obowiązek oddawania Bogu 1095 III, 2,1,2105| 2106 "W sprawach religijnych 1096 III, 2,1,2106| 2107 "Jeżeli zważywszy na szczególne 1097 III, 2,1,2107| 2108 Prawo do wolności religijnej 1098 III, 2,1,2108| 2109 Prawo do wolności religijnej 1099 III, 2,1,2109| 2110 Pierwsze przykazanie zabrania 1100 III, 2,1,2110| 2111 Zabobon jest wypaczeniem 1101 III, 2,1,2111| 2112 Pierwsze przykazanie potępia 1102 III, 2,1,2112| 2113 Bałwochwalstwo nie dotyczy 1103 III, 2,1,2113| 2114 Adoracja Jedynego Boga integruje 1104 III, 2,1,2114| 2115 Bóg może objawić przyszłość 1105 III, 2,1,2115| 2116 Należy odrzucić wszystkie 1106 III, 2,1,2116| 2117 Wszystkie praktyki magii 1107 III, 2,1,2117| 2118 Pierwsze przykazanie Boże 1108 III, 2,1,2118| 2119 Kuszenie Boga polega na 1109 III, 2,1,2119| 2120 Świętokradztwo polega na 1110 III, 2,1,2120| 2121 Symonia46 jest określana 1111 III, 2,1,2121| 2122 "Oprócz ofiar określonych 1112 III, 2,1,2122| 2123 "Wielu współczesnych nam 1113 III, 2,1,2123| 2124 Pojęcie "ateizm" obejmuje 1114 III, 2,1,2124| 2125 Ateizm, odrzucając lub negując 1115 III, 2,1,2125| 2126 Często ateizm opiera się 1116 III, 2,1,2126| 2127 Agnostycyzm przybiera wiele 1117 III, 2,1,2127| 2128 Agnostycyzm może niekiedy 1118 III, 2,1,2128| 2129 Nakaz Boży zabraniał człowiekowi 1119 III, 2,1,2129| 2130 Jednak już w Starym Testamencie 1120 III, 2,1,2130| 2131 Opierając się na misterium 1121 III, 2,1,2131| 2132 Chrześcijański kult obrazów 1122 III, 2,1,2132| 2133 "Będziesz miłował Pana, 1123 III, 2,1,2133| 2134 Pierwsze przykazanie wzywa 1124 III, 2,1,2134| 2135 "Panu, Bogu swemu, będziesz 1125 III, 2,1,2135| 2136 Obowiązek oddawania Bogu 1126 III, 2,1,2136| 2137 Człowiek powinien "mieć 1127 III, 2,1,2137| 2138 Zabobon jest wypaczeniem 1128 III, 2,1,2138| 2139 Wystawianie Boga na próbę 1129 III, 2,1,2139| 2140 Ateizm, odrzucając lub negując 1130 III, 2,1,2140| 2141 Podstawą kultu świętych 1131 III, 2,1,2141| 2142 Drugie przykazanie nakazuje 1132 III, 2,1,2142| 2143 Wśród wszystkich słów Objawienia 1133 III, 2,1,2143| 2144 Szacunek dla imienia Bożego 1134 III, 2,1,2144| 2145 Wierzący powinien świadczyć 1135 III, 2,1,2145| 2146 Drugie przykazanie zabrania 1136 III, 2,1,2146| 2147 Przyrzeczenia dawane innym 1137 III, 2,1,2147| 2148 Bluźnierstwo sprzeciwia 1138 III, 2,1,2148| 2149 Przekleństwa posługujące 1139 III, 2,1,2149| 2150 Drugie przykazanie zakazuje 1140 III, 2,1,2150| 2151 Potępienie krzywoprzysięstwa 1141 III, 2,1,2151| 2152 Wiarołomcą jest ten, kto 1142 III, 2,1,2152| 2153 Jezus przypomniał drugie 1143 III, 2,1,2153| 2154 Powołując się na św. Pawła72, 1144 III, 2,1,2154| 2155 Świętość imienia Bożego 1145 III, 2,1,2155| 2156 Sakrament chrztu udzielany 1146 III, 2,1,2156| 2157 Chrześcijanin rozpoczyna 1147 III, 2,1,2157| 2158 Bóg wzywa każdego po imieniu75. 1148 III, 2,1,2158| 2159 Otrzymane imię pozostaje 1149 III, 2,1,2159| 2160 "O Panie, nasz Boże, jak 1150 III, 2,1,2160| 2161 Drugie przykazanie nakazuje 1151 III, 2,1,2161| 2162 Drugie przykazanie zabrania 1152 III, 2,1,2162| 2163 Krzywoprzysięstwo wzywa 1153 III, 2,1,2163| 2164 "Nie przysięgaj ani na Stwórcę, 1154 III, 2,1,2164| 2165 Podczas chrztu chrześcijanin 1155 III, 2,1,2165| 2166 Chrześcijanin rozpoczyna 1156 III, 2,1,2166| 2167 Bóg powołuje każdego po 1157 III, 2,1,2167| 2168 Trzecie przykazanie Dekalogu 1158 III, 2,1,2168| 2169 Pismo święte wspomina przy 1159 III, 2,1,2169| 2170 Pismo święte objawia ponadto 1160 III, 2,1,2170| 2171 Bóg powierzył Izraelowi 1161 III, 2,1,2171| 2172 Działanie Boga jest wzorem 1162 III, 2,1,2172| 2173 Ewangelia przytacza wiele 1163 III, 2,1,2173| 2174 Jezus zmartwychwstał "pierwszego 1164 III, 2,1,2174| 2175 Niedziela wyraźnie różni 1165 III, 2,1,2175| 2176 Świętowanie niedzieli jest 1166 III, 2,1,2176| 2177 Niedzielna celebracja dnia 1167 III, 2,1,2177| 2178 Praktyka zgromadzenia chrześcijańskiego 1168 III, 2,1,2178| 2179 "Parafia jest określoną 1169 III, 2,1,2179| 2180 Przykazanie kościelne określa 1170 III, 2,1,2180| 2181 Eucharystia niedzielna uzasadnia 1171 III, 2,1,2181| 2182 Uczestnictwo w niedzielę 1172 III, 2,1,2182| 2183 "Jeśli z braku świętego 1173 III, 2,1,2183| 2184 Jak Bóg "odpoczął dnia siódmego 1174 III, 2,1,2184| 2185 W niedzielę oraz w inne 1175 III, 2,1,2185| 2186 Chrześcijanie dysponujący 1176 III, 2,1,2186| 2187 Świętowanie niedziel i dni 1177 III, 2,1,2187| 2188 W poszanowaniu wolności 1178 III, 2,1,2188| 2189 "Będziesz zważał na szabat, 1179 III, 2,1,2189| 2190 Szabat, który oznaczał wypełnienie 1180 III, 2,1,2190| 2191 Kościół celebruje dzień 1181 III, 2,1,2191| 2192 "Niedziela. . . powinna 1182 III, 2,1,2192| 2193 "W niedzielę oraz w inne 1183 III, 2,1,2193| 2194 Ustanowienie niedzieli przyczynia 1184 III, 2,1,2194| 2195 Każdy chrześcijanin powinien 1185 III, 2,2,2195| 2196 Na pytanie, jakie jest pierwsze 1186 III, 2,2,2196| 2197 Czwarte przykazanie rozpoczyna 1187 III, 2,2,2197| 2198 Przykazanie to jest sformułowane 1188 III, 2,2,2198| 2199 Czwarte przykazanie jest 1189 III, 2,2,2199| 2200 Zachowywanie czwartego przykazania 1190 III, 2,2,2201| 2202 Mężczyzna i kobieta połączeni 1191 III, 2,2,2202| 2203 Stwarzając mężczyznę i kobietę, 1192 III, 2,2,2203| 2204 "Objawienie i właściwe urzeczywistnienie 1193 III, 2,2,2204| 2205 Rodzina chrześcijańska jest 1194 III, 2,2,2205| 2206 Związki wewnątrz rodziny 1195 III, 2,2,2206| 2207 Rodzina jest podstawową 1196 III, 2,2,2207| 2208 Rodzina powinna żyć w taki 1197 III, 2,2,2208| 2209 Rodzinie powinny pomagać 1198 III, 2,2,2209| 2210 Znaczenie rodziny dla życia 1199 III, 2,2,2210| 2211 Wspólnota polityczna ma 1200 III, 2,2,2211| 2212 Czwarte przykazanie naświetla 1201 III, 2,2,2212| 2213 Wspólnoty ludzkie złożone 1202 III, 2,2,2213| 2214 Ojcostwo Boże jest źródłem 1203 III, 2,2,2214| 2215 Szacunek dla rodziców (cześć 1204 III, 2,2,2215| 2216 Szacunek synowski przejawia 1205 III, 2,2,2216| 2217 Tak długo jak dziecko mieszka 1206 III, 2,2,2217| 2218 Czwarte przykazanie przypomina 1207 III, 2,2,2218| 2219 Szacunek synowski sprzyja 1208 III, 2,2,2219| 2220 Chrześcijanie zobowiązani 1209 III, 2,2,2220| 2221 Płodność miłości małżeńskiej 1210 III, 2,2,2221| 2222 Rodzice powinni uważać swoje 1211 III, 2,2,2222| 2223 Rodzice pierwsi odpowiedzialni 1212 III, 2,2,2223| 2224 Dom rodzinny stanowi naturalne 1213 III, 2,2,2224| 2225 Przez łaskę sakramentu małżeństwa 1214 III, 2,2,2225| 2226 Rodzice powinni rozpocząć 1215 III, 2,2,2226| 2227 Z kolei dzieci przyczyniają 1216 III, 2,2,2227| 2228 W okresie dzieciństwa szacunek 1217 III, 2,2,2228| 2229 Rodzice, jako pierwsi odpowiedzialni 1218 III, 2,2,2229| 2230 Dorastające dzieci mają 1219 III, 2,2,2230| 2231 Niektórzy nie zawierają 1220 III, 2,2,2231| 2232 Więzy rodzinne, chociaż 1221 III, 2,2,2232| 2233 Zostać uczniem Chrystusa 1222 III, 2,2,2234| 2235 Ci, którzy sprawują władzę, 1223 III, 2,2,2235| 2236 Sprawowanie władzy zmierza 1224 III, 2,2,2236| 2237 Władze polityczne zobowiązane 1225 III, 2,2,2237| 2238 Ci, którzy podporządkowani 1226 III, 2,2,2238| 2239 Obywatele mają obowiązek 1227 III, 2,2,2239| 2240 Uległość wobec władzy i 1228 III, 2,2,2240| 2241 Narody bogate obowiązane 1229 III, 2,2,2241| 2242 Obywatel jest zobowiązany 1230 III, 2,2,2242| 2243 Zbrojny opór przeciw uciskowi 1231 III, 2,2,2243| 2244 Każda instytucja opiera 1232 III, 2,2,2244| 2245 Kościół, który z racji swojego 1233 III, 2,2,2245| 2246 Do zadań Kościoła należy 1234 III, 2,2,2246| 2247 "Czcij ojca swego i matkę 1235 III, 2,2,2247| 2248 Zgodnie z czwartym przykazaniem 1236 III, 2,2,2248| 2249 Wspólnota małżeńska jest 1237 III, 2,2,2249| 2250 "Szczęście osoby i społeczności 1238 III, 2,2,2250| 2251 Dzieci zobowiązane wobec 1239 III, 2,2,2251| 2252 Rodzice pierwsi odpowiedzialni 1240 III, 2,2,2252| 2253 Rodzice powinni uszanować 1241 III, 2,2,2253| 2254 Władza publiczna jest zobowiązana 1242 III, 2,2,2254| 2255 Obowiązkiem obywateli jest 1243 III, 2,2,2255| 2256 Obywatel jest zobowiązany 1244 III, 2,2,2256| 2257 Każde społeczeństwo opiera 1245 III, 2,2,2258| 2259 Pismo święte w opisie zabójstwa 1246 III, 2,2,2259| 2260 Przymierze Boga i ludzkości 1247 III, 2,2,2260| 2261 Pismo święte określa szczegółowo 1248 III, 2,2,2261| 2262 W Kazaniu na Górze Pan przypomina 1249 III, 2,2,2262| 2263 Uprawniona obrona osób i 1250 III, 2,2,2263| 2264 Miłość samego siebie pozostaje 1251 III, 2,2,2264| 2265 Uprawniona obrona może być 1252 III, 2,2,2265| 2266 Ochrona wspólnego dobra 1253 III, 2,2,2266| 2267 Kiedy tożsamość i odpowiedzialność 1254 III, 2,2,2267| 2268 Piąte przykazanie zakazuje 1255 III, 2,2,2268| 2269 Piąte przykazanie zakazuje 1256 III, 2,2,2269| 2270 Życie ludzkie od chwili 1257 III, 2,2,2270| 2271 Kościół od początku twierdził, 1258 III, 2,2,2271| 2272 Formalne współdziałanie 1259 III, 2,2,2272| 2273 Niezbywalne prawo do życia 1260 III, 2,2,2273| 2274 Ponieważ embrion powinien 1261 III, 2,2,2274| 2275 "Jak każdy zabieg medyczny 1262 III, 2,2,2275| 2276 Osoby, których sprawność 1263 III, 2,2,2276| 2277 Eutanazja bezpośrednia, 1264 III, 2,2,2277| 2278 Zaprzestanie zabiegów medycznych 1265 III, 2,2,2278| 2279 Nawet jeśli śmierć jest 1266 III, 2,2,2279| 2280 Każdy jest odpowiedzialny 1267 III, 2,2,2280| 2281 Samobójstwo zaprzecza naturalnemu 1268 III, 2,2,2281| 2282 Samobójstwo popełnione z 1269 III, 2,2,2282| 2283 Nie powinno się tracić nadziei 1270 III, 2,2,2283| 2284 Zgorszenie jest postawą 1271 III, 2,2,2284| 2285 Zgorszenie nabiera szczególnego 1272 III, 2,2,2285| 2286 Zgorszenie może być spowodowane 1273 III, 2,2,2286| 2287 Ten, kto używa władzy, którą 1274 III, 2,2,2287| 2288 Życie i zdrowie fizyczne 1275 III, 2,2,2288| 2289 Chociaż moralność wzywa 1276 III, 2,2,2289| 2290 Cnota umiarkowania uzdalnia 1277 III, 2,2,2290| 2291 Używanie narkotyków wyrządza 1278 III, 2,2,2291| 2292 Doświadczenia naukowe, medyczne 1279 III, 2,2,2292| 2293 Podstawowe badania naukowe, 1280 III, 2,2,2293| 2294 Złudne jest domaganie się 1281 III, 2,2,2294| 2295 Badania lub doświadczenia 1282 III, 2,2,2295| 2296 Przeszczep narządów jest 1283 III, 2,2,2296| 2297 Uprowadzenia i branie zakładników 1284 III, 2,2,2297| 2298 W czasach minionych te okrutne 1285 III, 2,2,2298| 2299 Należy okazywać szacunek 1286 III, 2,2,2299| 2300 Ciała zmarłych powinny być 1287 III, 2,2,2300| 2301 Sekcja zwłok może być moralnie 1288 III, 2,2,2301| 2302 Nasz Pan, przypominając 1289 III, 2,2,2302| 2303 Nienawiść zamierzona jest 1290 III, 2,2,2303| 2304 Poszanowanie i rozwój życia 1291 III, 2,2,2304| 2305 Pokój ziemski jest obrazem 1292 III, 2,2,2305| 2306 Ci, którzy wyrzekają się 1293 III, 2,2,2306| 2307 Piąte przykazanie zakazuje 1294 III, 2,2,2307| 2308 Każdy obywatel i wszyscy 1295 III, 2,2,2308| 2309 Należy ściśle wziąć pod 1296 III, 2,2,2309| 2310 Władze publiczne mają w 1297 III, 2,2,2310| 2311 Władze publiczne powinny 1298 III, 2,2,2311| 2312 Kościół i rozum ludzki stwierdzają 1299 III, 2,2,2312| 2313 Należy szanować i traktować 1300 III, 2,2,2313| 2314 "Wszelkie działania wojenne, 1301 III, 2,2,2314| 2315 Gromadzenie broni wydaje 1302 III, 2,2,2315| 2316 Produkcja broni i handel 1303 III, 2,2,2316| 2317 Niesprawiedliwości, nadmierne 1304 III, 2,2,2317| 2318 "W Jego ręku - tchnienie 1305 III, 2,2,2318| 2319 Każde życie ludzkie od chwili 1306 III, 2,2,2319| 2320 Zabójstwo człowieka jest 1307 III, 2,2,2320| 2321 Zakaz zabójstwa nie znosi 1308 III, 2,2,2321| 2322 Dziecko od chwili poczęcia 1309 III, 2,2,2322| 2323 Ponieważ embrion powinien 1310 III, 2,2,2323| 2324 Eutanazja zamierzona, niezależnie 1311 III, 2,2,2324| 2325 Samobójstwo pozostaje w 1312 III, 2,2,2325| 2326 Zgorszenie jest poważnym 1313 III, 2,2,2326| 2327 Z powodu zła i niesprawiedliwości, 1314 III, 2,2,2327| 2328 Kościół i rozum ludzki stwierdzają 1315 III, 2,2,2328| 2329 "Wyścig zbrojeń stanowi 1316 III, 2,2,2329| 2330 "Błogosławieni, którzy wprowadzają 1317 III, 2,2,2330| 2331 "Bóg jest miłością i w samym 1318 III, 2,2,2331| 2332 Płciowość wywiera wpływ 1319 III, 2,2,2332| 2333 Każdy człowiek, mężczyzna 1320 III, 2,2,2333| 2334 "Stwarzając człowieka << 1321 III, 2,2,2334| 2335 Każda z dwu płci z taką 1322 III, 2,2,2335| 2336 Jezus przyszedł odnowić 1323 III, 2,2,2336| 2337 Czystość oznacza osiągniętą 1324 III, 2,2,2337| 2338 Osoba żyjąca w czystości 1325 III, 2,2,2338| 2339 Czystość domaga się osiągnięcia 1326 III, 2,2,2339| 2340 Kto chce pozostać wierny 1327 III, 2,2,2340| 2341 Cnota czystości pozostaje 1328 III, 2,2,2341| 2342 Panowanie nad sobą jest 1329 III, 2,2,2342| 2343 W dziedzinie czystości znane 1330 III, 2,2,2343| 2344 Czystość jest zadaniem wyjątkowo 1331 III, 2,2,2344| 2345 Czystość jest cnotą moralną. 1332 III, 2,2,2345| 2346 Miłość jest formą wszystkich 1333 III, 2,2,2346| 2347 Cnota czystości rozwija 1334 III, 2,2,2347| 2348 Każdy ochrzczony jest powołany 1335 III, 2,2,2348| 2349 "Wszyscy ludzie powinni 1336 III, 2,2,2349| 2350 Narzeczeni powołani do 1337 III, 2,2,2350| 2351 Rozwiązłość jest nieuporządkowanym 1338 III, 2,2,2351| 2352 Przez masturbację należy 1339 III, 2,2,2352| 2353 Nierząd jest zjednoczeniem 1340 III, 2,2,2353| 2354 Pornografia polega na wyrwaniu 1341 III, 2,2,2354| 2355 Prostytucja narusza godność 1342 III, 2,2,2355| 2356 Gwałt oznacza wtargnięcie 1343 III, 2,2,2356| 2357 Homoseksualizm oznacza relacje 1344 III, 2,2,2357| 2358 Znaczna Pewna liczba mężczyzn 1345 III, 2,2,2358| 2359 Osoby homoseksualne wezwane 1346 III, 2,2,2359| 2360 Płciowość jest podporządkowana 1347 III, 2,2,2360| 2361 "Płciowość, przez którą 1348 III, 2,2,2361| 2362 "Akty... przez które małżonkowie 1349 III, 2,2,2362| 2363 Przez zjednoczenie małżonków 1350 III, 2,2,2363| 2364 "Wspólnota życia i miłości 1351 III, 2,2,2364| 2365 Wierność oznacza stałość 1352 III, 2,2,2365| 2366 Płodność jest darem, celem 1353 III, 2,2,2366| 2367 Małżonkowie, powołani do 1354 III, 2,2,2367| 2368 Szczególny aspekt tej odpowiedzialności 1355 III, 2,2,2368| 2369 "Jeżeli zatem zostaną zachowane 1356 III, 2,2,2369| 2370 Okresowa wstrzemięźliwość, 1357 III, 2,2,2370| 2371 "Niech zaś wszyscy wiedzą, 1358 III, 2,2,2371| 2372 Państwo jest odpowiedzialne 1359 III, 2,2,2372| 2373 Pismo święte oraz tradycyjna 1360 III, 2,2,2373| 2374 Bezpłodność sprawia małżonkom 1361 III, 2,2,2374| 2375 Badania naukowe, które zmierzają 1362 III, 2,2,2375| 2376 Techniki, które powodują 1363 III, 2,2,2376| 2377 Techniki te praktykowane 1364 III, 2,2,2377| 2378 Dziecko nie jest czymś należnym, 1365 III, 2,2,2378| 2379 Ewangelia ukazuje, że bezpłodność 1366 III, 2,2,2379| 2380 Cudzołóstwo. Słowo to oznacza 1367 III, 2,2,2380| 2381 Cudzołóstwo jest niesprawiedliwością. 1368 III, 2,2,2381| 2382 Pan Jezus podkreślił pierwotny 1369 III, 2,2,2382| 2383 Separacja małżonków z utrzymaniem 1370 III, 2,2,2383| 2384 Rozwód jest poważnym wykroczeniem 1371 III, 2,2,2384| 2385 Niemoralny charakter rozwodu 1372 III, 2,2,2385| 2386 Może zdarzyć się, że jeden 1373 III, 2,2,2386| 2387 Zrozumiały jest dramat tego, 1374 III, 2,2,2387| 2388 Kazirodztwo oznacza intymne 1375 III, 2,2,2388| 2389 Do kazirodztwa zbliżone 1376 III, 2,2,2389| 2390 Wolny związek ma miejsce 1377 III, 2,2,2390| 2391 Wiele osób zamierzających 1378 III, 2,2,2391| 2392 "Miłość jest... podstawowym 1379 III, 2,2,2392| 2393 Bóg, stwarzając człowieka 1380 III, 2,2,2393| 2394 Chrystus jest wzorem czystości. 1381 III, 2,2,2394| 2395 Czystość oznacza integrację 1382 III, 2,2,2395| 2396 Wśród grzechów pozostających 1383 III, 2,2,2396| 2397 Przymierze dobrowolnie zawarte 1384 III, 2,2,2397| 2398 Płodność jest dobrem, darem 1385 III, 2,2,2398| 2399 Regulacja poczęć ukazuje 1386 III, 2,2,2399| 2400 Cudzołóstwo i rozwód, poligamia 1387 III, 2,2,2400| 2401 Siódme przykazanie zabrania 1388 III, 2,2,2401| 2402 Na początku Bóg powierzył 1389 III, 2,2,2402| 2403 Prawo do własności prywatnej, 1390 III, 2,2,2403| 2404 "Człowiek, używając tych 1391 III, 2,2,2404| 2405 Dobra produkcyjne - materialne 1392 III, 2,2,2405| 2406 Władza polityczna ma prawo 1393 III, 2,2,2406| 2407 W dziedzinie gospodarczej 1394 III, 2,2,2407| 2408 Siódme przykazanie zabrania 1395 III, 2,2,2408| 2409 Wszelkiego rodzaju przywłaszczanie 1396 III, 2,2,2409| 2410 Obietnice powinny być dotrzymywane 1397 III, 2,2,2410| 2411 Umowy podlegają sprawiedliwości 1398 III, 2,2,2411| 2412 Na mocy sprawiedliwości 1399 III, 2,2,2412| 2413 Gry hazardowe (karty itd.) 1400 III, 2,2,2413| 2414 Siódme przykazanie zakazuje 1401 III, 2,2,2414| 2415 Siódme przykazanie domaga 1402 III, 2,2,2415| 2416 Zwierzęta stworzeniami 1403 III, 2,2,2416| 2417 Bóg powierzył zwierzęta 1404 III, 2,2,2417| 2418 Sprzeczne z godnością ludzką 1405 III, 2,2,2418| 2419 "Objawienie chrześcijańskie... 1406 III, 2,2,2419| 2420 Kościół wydaje sąd moralny 1407 III, 2,2,2420| 2421 Nauka społeczna Kościoła 1408 III, 2,2,2421| 2422 Nauczanie społeczne Kościoła 1409 III, 2,2,2422| 2423 Nauka społeczna Kościoła 1410 III, 2,2,2423| 2424 Teoria, która czyni z zysku 1411 III, 2,2,2424| 2425 Kościół odrzucił ideologie 1412 III, 2,2,2425| 2426 Rozwój działalności gospodarczej 1413 III, 2,2,2426| 2427 Praca ludzka jest bezpośrednim 1414 III, 2,2,2427| 2428 W pracy osoba wykorzystuje 1415 III, 2,2,2428| 2429 Każdy ma prawo do inicjatywy 1416 III, 2,2,2429| 2430 Życie gospodarcze odwołuje 1417 III, 2,2,2430| 2431 Odpowiedzialność państwa. " 1418 III, 2,2,2431| 2432 Odpowiedzialni za przedsiębiorstwa 1419 III, 2,2,2432| 2433 Dostęp do pracy i do zawodu 1420 III, 2,2,2433| 2434 Słuszne wynagrodzenie jest 1421 III, 2,2,2434| 2435 Strajk jest moralnie uprawniony, 1422 III, 2,2,2435| 2436 Jest rzeczą niesprawiedliwą 1423 III, 2,2,2436| 2437 W wymiarze międzynarodowym 1424 III, 2,2,2437| 2438 Rozmaite przyczyny natury 1425 III, 2,2,2438| 2439 Na narodach bogatych spoczywa 1426 III, 2,2,2439| 2440 Pomoc bezpośrednia stanowi 1427 III, 2,2,2440| 2441 Spotęgowanie wrażliwości 1428 III, 2,2,2441| 2442 Do pasterzy Kościoła nie 1429 III, 2,2,2442| 2443 Bóg błogosławi tym, którzy 1430 III, 2,2,2443| 2444 "Miłość Kościoła do ubogich... 1431 III, 2,2,2444| 2445 Miłości do ubogich nie da 1432 III, 2,2,2445| 2446 Święty Jan Chryzostom przypomina 1433 III, 2,2,2446| 2447 Uczynkami miłosierdzia 1434 III, 2,2,2447| 2448 "Nędza ludzka pod swymi 1435 III, 2,2,2448| 2449 Już w Starym Testamencie 1436 III, 2,2,2449| 2450 "Nie będziesz kradł" (Pwt 1437 III, 2,2,2450| 2451 Siódme przykazanie nakazuje 1438 III, 2,2,2451| 2452 Dobra stworzone przeznaczone 1439 III, 2,2,2452| 2453 Siódme przykazanie zakazuje 1440 III, 2,2,2453| 2454 Wszelkiego rodzaju przywłaszczenie 1441 III, 2,2,2454| 2455 Prawo moralne zakazuje czynów, 1442 III, 2,2,2455| 2456 Powierzone przez Stwórcę 1443 III, 2,2,2456| 2457 Zwierzęta zostały powierzone 1444 III, 2,2,2457| 2458 Kościół wydaje sąd moralny 1445 III, 2,2,2458| 2459 Sam człowiek jest twórcą, 1446 III, 2,2,2459| 2460 Podstawowa wartość pracy 1447 III, 2,2,2460| 2461 Prawdziwy rozwój obejmuje 1448 III, 2,2,2461| 2462 Jałmużna dana ubogim jest 1449 III, 2,2,2462| 2463 Jakże w wielkiej rzeszy 1450 III, 2,2,2463| 2464 Ósme przykazanie zabrania 1451 III, 2,2,2464| 2465 Stary Testament zaświadcza, 1452 III, 2,2,2465| 2466 W Jezusie Chrystusie Boża 1453 III, 2,2,2466| 2467 Człowiek z natury kieruje 1454 III, 2,2,2467| 2468 Prawda jako prawość postępowania 1455 III, 2,2,2468| 2469 "Ludzie nie mogliby żyć 1456 I, 2,1,247 | 247 Formuła Filioque nie występuje 1457 III, 2,2,2469| 2470 Uczeń Chrystusa jest gotowy " 1458 III, 2,2,2470| 2471 Przed Płatem Jezus wyjaśnia, 1459 III, 2,2,2471| 2472 Obowiązek uczestniczenia 1460 III, 2,2,2473| 2474 Kościół z wielką troską 1461 III, 2,2,2474| 2475 Uczniowie Chrystusa "przyoblekli 1462 III, 2,2,2475| 2476 Fałszywe świadectwo i krzywoprzysięstwo. 1463 III, 2,2,2476| 2477 Poszanowanie dobrego imienia 1464 III, 2,2,2477| 2478 W celu uniknięcia wydawania 1465 III, 2,2,2478| 2479 Obmowa i oszczerstwo niszczą 1466 III, 2,2,2479| 2480 Należy potępić wszelkie 1467 III, 2,2,2480| 2481 Próżność lub samochwalstwo 1468 III, 2,2,2481| 2482 "Kłamstwo polega na mówieniu 1469 III, 2,2,2482| 2483 Kłamstwo jest najbardziej 1470 III, 2,2,2483| 2484 Ciężar kłamstwa mierzy się 1471 III, 2,2,2484| 2485 Kłamstwo jest ze swej natury 1472 III, 2,2,2485| 2486 Kłamstwo (ponieważ jest 1473 III, 2,2,2486| 2487 Wszelkie wykroczenie przeciw 1474 III, 2,2,2487| 2488 Prawo do ujawniania prawdy 1475 III, 2,2,2488| 2489 Miłość i poszanowanie prawdy 1476 III, 2,2,2489| 2490 Tajemnica sakramentu pojednania 1477 III, 2,2,2490| 2491 Tajemnice zawodowe, do których 1478 III, 2,2,2491| 2492 Każdy powinien zachować 1479 III, 2,2,2492| 2493 We współczesnym społeczeństwie 1480 III, 2,2,2493| 2494 Informacja przekazywana 1481 III, 2,2,2494| 2495 "Jest rzeczą konieczną, 1482 III, 2,2,2495| 2496 Środki społecznego przekazu ( 1483 III, 2,2,2496| 2497 Już z tytułu wykonywanego 1484 III, 2,2,2497| 2498 "Szczególne zobowiązania 1485 III, 2,2,2498| 2499 Z moralnego punktu widzenia 1486 III, 2,2,2499| 2500 Spełnianie dobra łączy się 1487 III, 2,2,2500| 2501 Człowiek "stworzony na obraz 1488 III, 2,2,2501| 2502 Sztuka sakralna jest prawdziwa 1489 III, 2,2,2502| 2503 Biskupi powinni więc - sami 1490 III, 2,2,2503| 2504 "Nie będziesz mówił przeciw 1491 III, 2,2,2504| 2505 Prawda lub prawdomówność 1492 III, 2,2,2505| 2506 Chrześcijanin nie powinien " 1493 III, 2,2,2506| 2507 Poszanowanie dobrego imienia 1494 III, 2,2,2507| 2508 Kłamstwo polega na mówieniu 1495 III, 2,2,2508| 2509 Wykroczenie przeciw prawdzie 1496 I, 2,1,251 | 251 Dla sformułowania dogmatu 1497 III, 2,2,2509| 2510 "Złota zasada" pomaga rozpoznać 1498 III, 2,2,2510| 2511 "Tajemnica sakramentalna [ 1499 III, 2,2,2511| 2512 Społeczeństwo ma prawo do 1500 III, 2,2,2512| 2513 Sztuki piękne, a zwłaszcza


1000-1501 | 1502-2013 | 2014-2513 | 2514-664 | 665-ateis | ateiz-chory | chorz-dlugo | dluzn-eunic | europ-istot | izaak-krwaw | krwot-miluj | milym-nazwa | nazyw-obdar | obecn-ojca2 | ojca3-piecd | pieci-popra | popro-proch | procz-przyn | przyo-rymow | rynki-spowo | spoza-teolo | teori-umocn | umowa-wewne | wezci-wyjas | wyjat-zaczy | zadan-zbliz | zbluz-zwiek | zwier-zywym

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License