Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Katechizm Kosciola katolickiego

IntraText - Concordances

(Hapax - words occurring once)


1000-1501 | 1502-2013 | 2014-2513 | 2514-664 | 665-ateis | ateiz-chory | chorz-dlugo | dluzn-eunic | europ-istot | izaak-krwaw | krwot-miluj | milym-nazwa | nazyw-obdar | obecn-ojca2 | ojca3-piecd | pieci-popra | popro-proch | procz-przyn | przyo-rymow | rynki-spowo | spoza-teolo | teori-umocn | umowa-wewne | wezci-wyjas | wyjat-zaczy | zadan-zbliz | zbluz-zwiek | zwier-zywym

                                bold = Main text
   Czesc, Dzial, Rozdzial, Numer               grey = Comment text
1501 III, 2,2,2513| 2514 Święty Jan rozróżnia trzy 1502 III, 2,2,2514| 2515 W sensie etymologicznym 1503 III, 2,2,2515| 2516 Już w samym człowieku, ponieważ 1504 III, 2,2,2516| 2517 Serce jest siedzibą moralnego 1505 III, 2,2,2517| 2518 Szóste błogosławieństwo 1506 III, 2,2,2518| 2519 "Sercom czystym" jest obiecane 1507 III, 2,2,2519| 2520 Chrzest udziela temu, kto 1508 III, 2,2,2520| 2521 Czystość domaga się wstydliwości. 1509 III, 2,2,2521| 2522 Wstydliwość strzeże tajemnicy 1510 III, 2,2,2522| 2523 Istnieje wstydliwość zarówno 1511 III, 2,2,2523| 2524 Formy, jakie przybiera wstydliwość, 1512 III, 2,2,2524| 2525 Czystość chrześcijańska 1513 III, 2,2,2525| 2526 To, co jest nazywane permisywizmem 1514 III, 2,2,2526| 2527 "Dobra nowina Chrystusowa 1515 III, 2,2,2527| 2528 "Każdy, kto pożądliwie patrzy 1516 III, 2,2,2528| 2529 Dziewiąte przykazanie ostrzega 1517 III, 2,2,2529| 2530 Walka z pożądliwością cielesną 1518 III, 2,2,2530| 2531 Czystość serca pozwoli nam 1519 III, 2,2,2531| 2532 Oczyszczenie serca osiąga 1520 III, 2,2,2532| 2533 Czystość serca domaga się 1521 III, 2,2,2533| 2534 Dziesiąte przykazanie stanowi 1522 III, 2,2,2534| 2535 Pożądanie zmysłowe skłania 1523 III, 2,2,2535| 2536 Dziesiąte przykazanie zakazuje 1524 III, 2,2,2536| 2537 Nie jest wykroczeniem przeciw 1525 III, 2,2,2537| 2538 Dziesiąte przykazanie żąda 1526 III, 2,2,2538| 2539 Zazdrość jest wadą główną. 1527 I, 2,1,254 | 254 Osoby Boskie rzeczywiście 1528 III, 2,2,2539| 2540 Zazdrość jest jedną z form 1529 III, 2,2,2541| 2542 Prawo powierzone Izraelowi 1530 III, 2,2,2542| 2543 "Teraz jawną się stała sprawiedliwość 1531 III, 2,2,2543| 2544 Jezus nakazuje swoim uczniom, 1532 III, 2,2,2545| 2546 "Błogosławieni ubodzy w 1533 III, 2,2,2546| 2547 Pan skarży się na bogaczy, 1534 III, 2,2,2547| 2548 Pragnienie prawdziwego szczęścia 1535 III, 2,2,2548| 2549 Lud święty ma za zadanie 1536 III, 2,2,2549| 2550 Na tej drodze doskonałości 1537 III, 2,2,2550| 2551 "Gdzie jest twój skarb, 1538 III, 2,2,2551| 2552 Dziesiąte przykazanie zabrania 1539 III, 2,2,2552| 2553 Zazdrość polega na smutku 1540 III, 2,2,2553| 2554 Ochrzczony zwalcza zazdrość 1541 III, 2,2,2554| 2555 Wierzący w Chrystusa "ukrzyżowali 1542 III, 2,2,2555| 2556 Oderwanie się od bogactw 1543 III, 2,2,2556| 2557 Człowiek ma jedno prawdziwe 1544 IV, 1,0,2557| 2558 "Oto wielka tajemnica wiary". 1545 IV, 1,0,2558| 2559 "Modlitwa jest wzniesieniem 1546 IV, 1,0,2559| 2560 "O, gdybyś znała dar Boży!" ( 1547 IV, 1,0,2560| 2561 "Prosiłabyś Go wówczas, 1548 IV, 1,0,2561| 2562 Skąd pochodzi modlitwa człowieka? 1549 IV, 1,0,2562| 2563 Serce jest mieszkaniem, 1550 IV, 1,0,2563| 2564 Modlitwa chrześcijańska 1551 IV, 1,0,2564| 2565 W Nowym Przymierzu modlitwa 1552 IV, 1,1,2565| 2566 Człowiek poszukuje Boga. 1553 IV, 1,1,2566| 2567 Bóg pierwszy wzywa człowieka. 1554 IV, 1,1,2567| 2568 Objawienie modlitwy w Starym 1555 IV, 1,1,2568| 2569 Modlitwa jest przeżywana 1556 I, 2,1,257 | 257 O lux, beata Trinitas et 1557 IV, 1,1,2569| 2570 Na wezwanie Boga Abraham 1558 IV, 1,1,2570| 2571 Uwierzywszy Bogu8, wędrując 1559 IV, 1,1,2571| 2572 Jako ostateczne oczyszczenie 1560 IV, 1,1,2572| 2573 Bóg ponawia swoją obietnicę 1561 IV, 1,1,2573| 2574 Gdy zaczyna się wypełniać 1562 IV, 1,1,2574| 2575 Także tutaj Bóg przychodzi 1563 IV, 1,1,2575| 2576 "A Pan rozmawiał z Mojżeszem 1564 IV, 1,1,2576| 2577 Z tej zażyłości z Bogiem 1565 IV, 1,1,2577| 2578 Modlitwa Ludu Bożego rozwinie 1566 IV, 1,1,2578| 2579 Dawid jest w pełni królem " 1567 IV, 1,1,2579| 2580 Świątynia Jerozolimska, 1568 IV, 1,1,2580| 2581 Świątynia miała być dla 1569 IV, 1,1,2581| 2582 Eliasz jest ojcem proroków, " 1570 IV, 1,1,2582| 2583 Doświadczywszy miłosierdzia 1571 IV, 1,1,2583| 2584 Z przebywania "sam na sam 1572 IV, 1,1,2584| 2585 Od czasów Dawida do przyjścia 1573 IV, 1,1,2585| 2586 Psalmy podtrzymują i wyrażają 1574 IV, 1,1,2586| 2587 Psałterz jest księgą, w 1575 IV, 1,1,2587| 2588 Różnorodne formy modlitwy 1576 IV, 1,1,2588| 2589 Psalmy mają wiele wspólnych 1577 IV, 1,1,2589| 2590 "Modlitwa jest wzniesieniem 1578 IV, 1,1,2590| 2591 Bóg niestrudzenie wzywa 1579 IV, 1,1,2591| 2592 Modlitwa Abrahama i Jakuba 1580 IV, 1,1,2592| 2593 Modlitwa Mojżesza odpowiada 1581 IV, 1,1,2593| 2594 Modlitwa Ludu Bożego rozwija 1582 IV, 1,1,2594| 2595 Prorocy wzywają do nawrócenia 1583 IV, 1,1,2595| 2596 Psalmy stanowią arcydzieło 1584 IV, 1,1,2596| 2597 Psalmy, które odmawiał i 1585 IV, 1,1,2597| 2598 Wydarzenie modlitwy zostało 1586 IV, 1,1,2598| 2599 Syn Boży, który stał się 1587 IV, 1,1,2599| 2600 Ewangelia według św. Łukasza 1588 IV, 1,1,2600| 2601 "Gdy Jezus przebywał w jakimś 1589 IV, 1,1,2601| 2602 Jezus często usuwa się w 1590 IV, 1,1,2602| 2603 Ewangeliści przejęli od 1591 IV, 1,1,2603| 2604 Druga modlitwa została przytoczona 1592 IV, 1,1,2604| 2605 Gdy nadeszła Godzina, w 1593 IV, 1,1,2605| 2606 W to wołanie Słowa Wcielonego 1594 IV, 1,1,2606| 2607 Gdy Jezus się modli, już 1595 IV, 1,1,2607| 2608 Począwszy od Kazania na 1596 IV, 1,1,2608| 2609 Serce zdecydowane na takie 1597 IV, 1,1,2609| 2610 Jak Jezus prosi Ojca i składa 1598 IV, 1,1,2610| 2611 Modlitwa wiary nie polega 1599 IV, 1,1,2611| 2612 W Jezusie "Królestwo Boże 1600 IV, 1,1,2612| 2613 Święty Łukasz przekazał 1601 IV, 1,1,2613| 2614 Gdy Jezus powierza otwarcie 1602 IV, 1,1,2614| 2615 Co więcej, gdy nasza modlitwa 1603 IV, 1,1,2615| 2616 Modlitwa skierowana do Jezusa 1604 IV, 1,1,2616| 2617 Modlitwa Maryi została nam 1605 IV, 1,1,2617| 2618 Ewangelia ukazuje nam, jak 1606 IV, 1,1,2618| 2619 Dlatego hymn Maryi78 - łacińskie 1607 IV, 1,1,2619| 2620 W Nowym Testamencie wzór 1608 IV, 1,1,2620| 2621 Jezus uczy swoich uczniów 1609 IV, 1,1,2621| 2622 Modlitwa Dziewicy Maryi, 1610 IV, 1,1,2622| 2623 W dniu Pięćdziesiątnicy 1611 IV, 1,1,2623| 2624 W pierwszej wspólnocie jerozolimskiej 1612 IV, 1,1,2624| 2625 to najpierw modlitwy, 1613 IV, 1,1,2625| 2626 Błogosławieństwo jest wyrazem 1614 IV, 1,1,2626| 2627 Dążenie to wyrażają dwie 1615 IV, 1,1,2627| 2628 Adoracja jest zasadniczą 1616 IV, 1,1,2628| 2629 Nowotestamentowe słownictwo 1617 IV, 1,1,2629| 2630 W Nowym Testamencie nie 1618 IV, 1,1,2630| 2631 Prośba o przebaczenie jest 1619 IV, 1,1,2631| 2632 Prośba chrześcijańska skupia 1620 IV, 1,1,2632| 2633 Uczestnicząc w taki sposób 1621 IV, 1,1,2633| 2634 Wstawiennictwo jest modlitwą 1622 IV, 1,1,2634| 2635 Wstawianie się za innymi, 1623 IV, 1,1,2635| 2636 Pierwsze wspólnoty chrześcijańskie 1624 IV, 1,1,2636| 2637 Dziękczynienie jest cechą 1625 IV, 1,1,2637| 2638 Podobnie jak w modlitwie 1626 IV, 1,1,2638| 2639 Uwielbienie jest formą 1627 IV, 1,1,2639| 2640 Święty Łukasz często wspomina 1628 IV, 1,1,2640| 2641 "Przemawiajcie do siebie 1629 IV, 1,1,2641| 2642 Apokalipsa - Objawienie " 1630 IV, 1,1,2642| 2643 Eucharystia zawiera i wyraża 1631 IV, 1,1,2643| 2644 Duch Święty, który naucza 1632 IV, 1,1,2644| 2645 Ponieważ Bóg błogosławi 1633 IV, 1,1,2645| 2646 Modlitwa prośby ma za przedmiot 1634 IV, 1,1,2646| 2647 Modlitwa wstawiennicza polega 1635 IV, 1,1,2647| 2648 Każda radość i każdy trud, 1636 IV, 1,1,2648| 2649 Modlitwa uwielbienia, całkowicie 1637 IV, 1,2,2649| 2650 Modlitwa nie sprowadza się 1638 IV, 1,2,2650| 2651 Tradycja modlitwy chrześcijańskiej 1639 IV, 1,2,2651| 2652 Duch Święty jest "wodą żywą", 1640 IV, 1,2,2652| 2653 Kościół "usilnie i szczególnie 1641 IV, 1,2,2653| 2654 Mistrzowie życia duchowego - 1642 IV, 1,2,2654| 2655 Posłanie Chrystusa i Ducha 1643 IV, 1,2,2655| 2656 W modlitwę wchodzi się tak, 1644 IV, 1,2,2656| 2657 Duch Święty, który uczy 1645 IV, 1,2,2657| 2658 "A nadzieja zawieść nie 1646 IV, 1,2,2658| 2659 W niektórych chwilach uczymy 1647 IV, 1,2,2659| 2660 Modlić się pośród wydarzeń 1648 IV, 1,2,2660| 2661 Przez Tradycję, żywy przekaz, 1649 IV, 1,2,2661| 2662 Słowo Boże, liturgia Kościoła, 1650 IV, 1,2,2662| 2663 Zgodnie z kontekstem liturgicznym, 1651 IV, 1,2,2663| 2664 Jedynie Chrystus jest drogą 1652 IV, 1,2,2664| 2665 Modlitwa Kościoła, karmiona 1653 IV, 1,2,2665| 2666 Jednak imieniem, które zawiera 1654 IV, 1,2,2666| 2667 To bardzo proste wezwanie 1655 IV, 1,2,2667| 2668 Wezwanie świętego imienia 1656 IV, 1,2,2668| 2669 Modlitwa Kościoła, podobnie 1657 IV, 1,2,2669| 2670 "Nikt nie może powiedzieć 1658 IV, 1,2,2670| 2671 Tradycyjną formą prośby 1659 IV, 1,2,2671| 2672 Duch Święty, którego namaszczenie 1660 IV, 1,2,2672| 2673 W modlitwie Duch Święty 1661 IV, 1,2,2673| 2674 Od wyrażenia w wierze przyzwolenia 1662 IV, 1,2,2674| 2675 Na podstawie tego szczególnego 1663 IV, 1,2,2675| 2676 Te dwa dążenia modlitwy 1664 IV, 1,2,2676| 2677 "Święta Maryjo, Matko Boża, 1665 IV, 1,2,2677| 2678 Pobożność średniowieczna 1666 IV, 1,2,2678| 2679 Maryja jest doskonałą "Orantką", 1667 IV, 1,2,2679| 2680 Modlitwa jest przede wszystkim 1668 IV, 1,2,2680| 2681 "Nikt nie może powiedzieć 1669 IV, 1,2,2681| 2682 Kościół chętnie modli się 1670 IV, 1,2,2682| 2683 Świadkowie, którzy poprzedzili 1671 IV, 1,2,2683| 2684 W komunii świętych rozwinęły 1672 IV, 1,2,2684| 2685 Rodzina chrześcijańska jest 1673 IV, 1,2,2685| 2686 Wyświęceni do posługi 1674 IV, 1,2,2686| 2687 Wielu zakonników poświęciło 1675 IV, 1,2,2687| 2688 Celem katechezy dzieci, 1676 IV, 1,2,2688| 2689 Grupy modlitewne, jak również " 1677 IV, 1,2,2689| 2690 Duch Święty udziela niektórym 1678 IV, 1,2,2690| 2691 Kościół, dom Boży, jest 1679 IV, 1,2,2691| 2692 W swojej modlitwie Kościół 1680 IV, 1,2,2692| 2693 Różne duchowości chrześcijańskie 1681 IV, 1,2,2693| 2694 Rodzina chrześcijańska jest 1682 IV, 1,2,2694| 2695 Pomoc dotyczącą modlitwy 1683 IV, 1,2,2695| 2696 Miejscami najbardziej sprzyjającymi 1684 IV, 1,3,2696| 2697 Modlitwa jest życiem nowego 1685 IV, 1,3,2697| 2698 Tradycja Kościoła proponuje 1686 IV, 1,3,2698| 2699 Pan prowadzi każdą osobę 1687 II, 2,4,1673| pielgrzymki, procesje, droga 26krzyżowa, tańce religijne, różaniec, 1688 IV, 1,3,2699| 2700 Bóg przez swoje Słowo mówi 1689 IV, 1,3,2700| 2701 Modlitwa ustna jest niezbędnym 1690 IV, 1,3,2701| 2702 Potrzeba połączenia zmysłów 1691 IV, 1,3,2702| 2703 Potrzeba ta odpowiada również 1692 IV, 1,3,2703| 2704 Ponieważ modlitwa ustna 1693 IV, 1,3,2704| 2705 Rozmyślanie polega przede 1694 IV, 1,3,2705| 2706 Rozmyślanie nad tym, co 1695 IV, 1,3,2706| 2707 Metody rozmyślania tak 1696 IV, 1,3,2707| 2708 Rozmyślanie pobudza myśl, 1697 IV, 1,3,2708| 2709 Co to jest kontemplacja? 1698 I, 2,1,271 | 271 Boża wszechmoc nie jest 1699 IV, 1,3,2709| 2710 Wybór czasu i długości trwania 1700 IV, 1,3,2710| 2711 Wejście w kontemplację jest 1701 IV, 1,3,2711| 2712 Kontemplacja jest modlitwą 1702 IV, 1,3,2712| 2713 Kontemplacja jest więc najprostszym 1703 IV, 1,3,2713| 2714 Kontemplacja jest także 1704 IV, 1,3,2714| 2715 Kontemplacja jest spojrzeniem 1705 IV, 1,3,2715| 2716 Kontemplacja jest słuchaniem 1706 IV, 1,3,2716| 2717 Kontemplacja jest milczeniem, " 1707 IV, 1,3,2717| 2718 Kontemplacja jest zjednoczeniem 1708 IV, 1,3,2718| 2719 Kontemplacja jest komunią 1709 IV, 1,3,2719| 2720 Kościół zachęca wiernych 1710 IV, 1,3,2720| 2721 Tradycja chrześcijańska 1711 IV, 1,3,2721| 2722 Modlitwa ustna, oparta na 1712 IV, 1,3,2722| 2723 Rozmyślanie jest modlitewnym 1713 IV, 1,3,2723| 2724 Kontemplacja myślna jest 1714 IV, 1,3,2724| 2725 Modlitwa jest darem łaski 1715 IV, 1,3,2725| 2726 W walce modlitwy musimy 1716 IV, 1,3,2726| 2727 Musimy również przeciwstawiać 1717 IV, 1,3,2727| 2728 Wreszcie, nasza walka powinna 1718 IV, 1,3,2728| 2729 Najczęstszą trudnością w 1719 I, 2,1,273 | 273 Jedynie wiara może przylgnąć 1720 IV, 1,3,2729| 2730 Od strony pozytywnej walka 1721 IV, 1,3,2730| 2731 Inną trudnością, zwłaszcza 1722 IV, 1,3,2731| 2732 Najczęstszą i najbardziej 1723 IV, 1,3,2732| 2733 Inną pokusą, która wynika 1724 IV, 1,3,2733| 2734 Synowska ufność jest poddawana 1725 IV, 1,3,2734| 2735 Najpierw powinien zdziwić 1726 IV, 1,3,2735| 2736 Czy jesteśmy przekonani, 1727 IV, 1,3,2736| 2737 "Nic nie posiadacie, gdyż 1728 IV, 1,3,2737| 2738 Objawienie modlitwy w ekonomii 1729 IV, 1,3,2738| 2739 U św. Pawła ufność ta jest 1730 I, 2,1,274 | 274 "Nic nie może tak umocnić 1731 IV, 1,3,2739| 2740 Modlitwa Jezusa czyni z 1732 IV, 1,3,2740| 2741 Jezus modli się również 1733 IV, 1,3,2741| 2742 "Nieustannie się módlcie" ( 1734 IV, 1,3,2742| 2743 Modlitwa jest zawsze możliwa. 1735 IV, 1,3,2743| 2744 Modlitwa jest życiową koniecznością. 1736 IV, 1,3,2744| 2745 Modlitwa i życie chrześcijańskie 1737 IV, 1,3,2745| 2746 Gdy nadeszła Jego Godzina, 1738 IV, 1,3,2746| 2747 Tradycja chrześcijańska 1739 IV, 1,3,2747| 2748 W tej ofiarniczej modlitwie 1740 IV, 1,3,2748| 2749 Jezus wypełnił całkowicie 1741 IV, 1,3,2749| 2750 Jedynie wnikając w święte 1742 IV, 1,3,2750| 2751 Wreszcie, właśnie w tej 1743 IV, 1,3,2751| 2752 Modlitwa zakłada wysiłek 1744 IV, 1,3,2752| 2753 W walce modlitwy musimy 1745 IV, 1,3,2753| 2754 Podstawowymi trudnościami 1746 IV, 1,3,2754| 2755 Dwiema najczęstszymi pokusami 1747 IV, 1,3,2755| 2756 Synowska ufność zostaje 1748 IV, 1,3,2756| 2757 "Nieustannie się módlcie" ( 1749 IV, 1,3,2757| 2758 Modlitwa Godziny Jezusa, 1750 IV, 2,0,2758| 2759 "Gdy Jezus przebywał w jakimś 1751 IV, 2,0,2759| 2760 Bardzo wcześnie przyjął 1752 IV, 2,0,2760| 2761 "Modlitwa Pańska jest rzeczywiście 1753 IV, 2,0,2761| 2762 Po ukazaniu, że Psalmy 1754 IV, 2,0,2762| 2763 Całe Pismo święte (Prawo, 1755 IV, 2,0,2763| 2764 Kazanie na Górze jest nauką 1756 IV, 2,0,2764| 2765 Tradycyjne wyrażenie "Modlitwa 1757 IV, 2,0,2765| 2766 Jezus nie pozostawia nam 1758 IV, 2,0,2766| 2767 Ten nierozłączny dar słów 1759 IV, 2,0,2767| 2768 Według Tradycji apostolskiej 1760 IV, 2,0,2768| 2769 W chrzcie i w bierzmowaniu 1761 IV, 2,0,2769| 2770 W liturgii eucharystycznej 1762 IV, 2,0,2770| 2771 W Eucharystii Modlitwa Pańska 1763 IV, 2,0,2771| 2772 Z tej niewzruszonej wiary 1764 IV, 2,0,2772| 2773 W odpowiedzi na prośbę swoich 1765 IV, 2,0,2773| 2774 "Modlitwa Pańska jest rzeczywiście 1766 IV, 2,0,2774| 2775 Została nazwana "Modlitwą 1767 IV, 2,0,2775| 2776 Modlitwa Pańska jest właściwą 1768 IV, 2,0,2776| 2777 W liturgii rzymskiej całe 1769 IV, 2,0,2777| 2778 Moc Ducha, która wprowadza 1770 IV, 2,0,2778| 2779 Zanim uczynimy naszym to 1771 IV, 2,0,2779| 2780 Możemy wzywać Boga jako " 1772 IV, 2,0,2780| 2781 Gdy modlimy się do Ojca, 1773 IV, 2,0,2781| 2782 Możemy adorować Ojca, ponieważ 1774 IV, 2,0,2782| 2783 Tak więc dzięki Modlitwie 1775 IV, 2,0,2783| 2784 Ten darmowy dar przybrania 1776 IV, 2,0,2784| 2785 Pokorne i ufne serce, które 1777 IV, 2,0,2785| 2786 Ojcze "nasz" odnosi się 1778 IV, 2,0,2786| 2787 Gdy mówimy Ojcze "nasz", 1779 IV, 2,0,2787| 2788 Ponieważ Modlitwa Pańska 1780 IV, 2,0,2788| 2789 Modląc się do "naszego" 1781 I, 2,1,279 | 279 "Na początku Bóg stworzył 1782 IV, 2,0,2789| 2790 Gramatycznie zaimek "nasz" 1783 IV, 2,0,2790| 2791 Dlatego więc mimo podziałów 1784 IV, 2,0,2791| 2792 Wreszcie, jeśli rzeczywiście 1785 IV, 2,0,2792| 2793 Ochrzczeni nie mogą modlić 1786 IV, 2,0,2793| 2794 To biblijne wyrażenie nie 1787 IV, 2,0,2794| 2795 Symbol nieba odsyła nas 1788 IV, 2,0,2795| 2796 Gdy Kościół modli się "Ojcze 1789 IV, 2,0,2796| 2797 Prosta i wierna ufność, 1790 IV, 2,0,2797| 2798 Możemy wzywać Boga jako " 1791 IV, 2,0,2798| 2799 Modlitwa Pańska prowadzi 1792 IV, 2,0,2799| 2800 Modlitwa do naszego Ojca 1793 IV, 2,0,2800| 2801 Mówiąc Ojcze "nasz", odwołujemy 1794 IV, 2,0,2801| 2802 Wyrażenie "któryś jest w 1795 IV, 2,0,2802| 2803 Po postawieniu nas w obecności 1796 IV, 2,0,2803| 2804 Pierwsza seria próśb prowadzi 1797 IV, 2,0,2804| 2805 Druga seria próśb rozwija 1798 IV, 2,0,2805| 2806 Trzy pierwsze prośby umacniają 1799 IV, 2,0,2806| 2807 Pojęcie "święcić się" należy 1800 IV, 2,0,2807| 2808 W decydujących chwilach 1801 IV, 2,0,2808| 2809 Świętość Boga jest niedostępną 1802 I, 2,1,281 | 281 Dlatego właśnie czytania 1803 IV, 2,0,2809| 2810 Przez obietnicę daną Abrahamowi 1804 IV, 2,0,2810| 2811 Mimo świętego Prawa, które 1805 IV, 2,0,2811| 2812 W końcu, to w Jezusie imię 1806 IV, 2,0,2812| 2813 W wodzie chrztu zostaliśmy " 1807 IV, 2,0,2813| 2814 Od naszego życia i od naszej 1808 IV, 2,0,2814| 2815 Ta prośba, podobnie jak 1809 IV, 2,0,2815| 2816 W Nowym Testamencie ten 1810 IV, 2,0,2816| 2817 Ta prośba, Marana tha, jest 1811 IV, 2,0,2817| 2818 W Modlitwie Pańskiej chodzi 1812 IV, 2,0,2818| 2819 "Królestwo Boże. . . to 1813 I, 2,1,282 | 282 Katecheza o stworzeniu ma 1814 IV, 2,0,2819| 2820 Rozeznając według Ducha, 1815 IV, 2,0,2820| 2821 Ta prośba jest zanoszona 1816 IV, 2,0,2821| 2822 Wolą naszego Ojca jest, " 1817 IV, 2,0,2822| 2823 "Oznajmił tajemnicę swej 1818 IV, 2,0,2823| 2824 W Chrystusie, dzięki Jego 1819 IV, 2,0,2824| 2825 Jezus, "chociaż był Synem, 1820 IV, 2,0,2825| 2826 Dzięki modlitwie jesteśmy 1821 IV, 2,0,2826| 2827 "Bóg wysłuchuje każdego, 1822 IV, 2,0,2827| 2828 "Daj nam": słowa te wyrażają 1823 IV, 2,0,2828| 2829 "Daj nam" jest również wyrazem 1824 IV, 2,0,2829| 2830 "Chleba naszego". Ojciec, 1825 IV, 2,0,2830| 2831 Obecność na świecie tych, 1826 IV, 2,0,2831| 2832 Jak zaczyn w cieście, tak 1827 IV, 2,0,2832| 2833 Chodzi o "nasz" chleb, " 1828 IV, 2,0,2833| 2834 "Módl się i pracuj"93. " 1829 IV, 2,0,2834| 2835 Ta prośba i łącząca się 1830 IV, 2,0,2835| 2836 "Dzisiaj" jest również wyrażeniem 1831 IV, 2,0,2836| 2837 "Powszedniego". Wyraz ten, 1832 IV, 2,0,2837| 2838 Jest to zadziwiająca prośba. 1833 IV, 2,0,2838| 2839 Ze śmiałą ufnością zaczęliśmy 1834 I, 2,1,287 | 287 Prawda o stworzeniu jest 1835 I, 2,1,301 | 301 Po stworzeniu Bóg nie pozostawia 1836 I, 2,1,306 | 306 Bóg jest niezależnym Władcą 1837 I, 2,1,307 | 307 Bóg daje ludziom możliwość 1838 I, 2,1,308 | 308 Jest to prawda nieodłączna 1839 I, 2,1,312 | 312 Można więc niekiedy odkryć, 1840 I, 2,1,320 | 320 Bóg, który stworzył wszechświat, 1841 I, 2,1,323 | 323 Opatrzność Boża działa również 1842 I, 2,1,328 | 328 Istnienie istot duchowych, 1843 I, 2,1,330 | 330 Jako stworzenia czysto duchowe 1844 I, 2,1,333 | 333 Życie Słowa Wcielonego, 1845 I, 2,1,335 | 335 W liturgii Kościół łączy 1846 I, 2,1,337 | 337 Bóg sam stworzył świat widzialny 1847 I, 2,1,340 | 340 Współzależność stworzeń 1848 I, 2,1,341 | 341 Piękno wszechświata: Porządek 1849 I, 2,1,346 | 346 Bóg nadał stworzeniu podstawę 1850 I, 2,1,350 | 350 Aniołowie stworzeniami 1851 I, 2,1,352 | 352 Kościół czci aniołów, którzy 1852 I, 2,1,358 | 358 Bóg wszystko stworzył dla 1853 I, 2,1,359 | 359 "Tajemnica człowieka wyjaśnia 1854 I, 2,1,361 | 361 "Prawo ludzkiej solidarności 1855 I, 2,1,365 | 365 Jedność ciała i duszy jest 1856 I, 2,1,366 | 366 Kościół naucza, że każda 1857 I, 2,1,376 | 376 Promieniowanie tej łaski 1858 I, 2,1,378 | 378 Znakiem "zażyłości" człowieka 1859 I, 2,1,379 | 379 Harmonia pierwotnej sprawiedliwości, 1860 I, 2,2,558 | nie chcieliście" (Mt 23, 37b). Gdy widzi przed sobą Jerozolimę, 1861 I, 2,0,195 | soborów powszechnych (325 i 381r.). Także dzisiaj jest wspólny 1862 I, 2,1,382 | 382 Człowiek jest jeden ciałem 1863 I, 2,1,384 | 384 Objawienie pozwala nam poznać 1864 I, 2,1,388 | 388 Wraz z rozwojem Objawienia 1865 I, 2,2,553 | związane w niebie" (Mt 16, 38t 19). "Klucze" oznaczają 1866 I, 2,1,399 | 399 Pismo święte pokazuje dramatyczne 1867 I, 2,1,403 | 403 Za św. Pawłem Kościół zawsze 1868 I, 2,1,406 | 406 Nauka Kościoła o przekazywaniu 1869 I, 2,1,408 | 408 Konsekwencje grzechu pierworodnego 1870 I, 2,1,409 | 409 Ta dramatyczna sytuacja 1871 I, 2,1,410 | 410 Po swoim upadku człowiek 1872 I, 2,1,411 | 411 Tradycja chrześcijańska 1873 I, 2,1,413 | 413 Śmierci Bóg nie uczynił 1874 I, 2,1,420 | 420 Zwycięstwo nad grzechem 1875 I, 2,2,422 | 422 "Gdy jednak nadeszła pełnia 1876 I, 2,2,423 | 423 Wierzymy i wyznajemy, że 1877 I, 2,2,424 | 424 Poruszeni przez łaskę Ducha 1878 I, 2,2,428 | 428 Kto został powołany do " 1879 I, 2,2,429 | 429 Z tego przenikniętego miłością 1880 I, 2,2,430 | 430 Jezus w języku hebrajskim 1881 I, 2,2,433 | 433 Arcykapłan raz w roku wzywał 1882 I, 2,2,439 | 439 Wielu żydów, a nawet niektórzy 1883 I, 2,2,440 | 440 Jezus przyjął wyznanie wiary 1884 I, 2,2,441 | 441 W Starym Testamencie tytuł 1885 I, 2,2,442 | 442 Inaczej jest jednak w przypadku 1886 I, 2,2,443 | 443 Jeśli Piotr mógł rozpoznać 1887 I, 2,2,444 | 444 Ewangelie przytaczają w 1888 I, 2,2,445 | 445 Po zmartwychwstaniu Chrystusa 1889 I, 2,2,446 | 446 W greckim tłumaczeniu ksiąg 1890 I, 2,2,452 | 452 Imię "Jezus" oznacza "Bóg 1891 I, 2,2,456 | 456 Odpowiadając na to pytanie, 1892 I, 2,2,467 | 467 Monofizyci twierdzili, że 1893 I, 2,2,470 | 470 Ponieważ w tajemniczym zjednoczeniu 1894 I, 2,2,473 | 473 Równocześnie jednak to prawdziwe 1895 I, 2,2,476 | 476 Ponieważ Słowo stało się 1896 I, 2,2,477 | 477 Równocześnie Kościół zawsze 1897 I, 2,2,479 | 479 W czasie ustalonym przez 1898 I, 2,2,491 | 491 W ciągu wieków Kościół uświadomił 1899 I, 2,2,500 | 500 Niekiedy jest wysuwany w 1900 I, 2,2,503 | 503 Dziewictwo Maryi ukazuje 1901 I, 2,2,505 | 505 Jezus, Nowy Adam, przez 1902 I, 2,2,510 | 510 Maryja "była Dziewicą przy 1903 I, 2,2,512 | 512 Jeśli chodzi o życie Chrystusa, 1904 I, 2,2,515 | 515 Ewangelie zostały napisane 1905 I, 2,2,519 | 519 Całe bogactwo Chrystusa " 1906 I, 2,2,522 | 522 Przyjście Syna Bożego na 1907 I, 2,2,523 | 523 Święty Jan Chrzciciel jest 1908 I, 2,2,524 | 524 Celebrując co roku liturgię 1909 I, 2,2,525 | 525 Jezus narodził się w nędznej 1910 I, 2,2,526 | 526 "Stać się dzieckiem" wobec 1911 I, 2,2,527 | 527 Obrzezanie Jezusa w ósmym 1912 I, 2,2,528 | 528 Objawienie (Epifania) jest 1913 I, 2,2,530 | 530 Ucieczka do Egiptu i rzeź 1914 I, 2,2,540 | 540 Kuszenie Jezusa ukazuje, 1915 I, 2,2,542 | 542 Chrystus znajduje się w 1916 I, 2,2,543 | 543 Wszyscy ludzie powołani 1917 I, 2,2,547 | 547 Słowom Jezusa towarzyszą 1918 I, 2,2,548 | 548 Znaki wypełniane przez Jezusa 1919 I, 2,2,551 | 551 Już na początku życia publicznego 1920 I, 2,2,557 | 557 "Gdy dopełniał się czas 1921 I, 2,2,560 | 560 Wjazd Jezusa do Jerozolimy 1922 I, 2,2,563 | 563 Pasterz lub mędrzec może 1923 I, 2,2,565 | 565 Od początku swojego życia 1924 I, 2,2,567 | 567 Królestwo Boże zostało zapoczątkowane 1925 I, 2,2,569 | 569 Jezus dobrowolnie udał się 1926 I, 2,2,570 | 570 Wjazd Jezusa do Jerozolimy 1927 I, 2,2,571 | 571 Misterium Paschalne Krzyża 1928 I, 2,2,572 | 572 Kościół pozostaje wierny " 1929 I, 2,2,575 | 575 Wiele czynów i słów Jezusa 1930 I, 2,2,576 | 576 W oczach wielu w Izraelu 1931 I, 2,2,577 | 577 Na początku Kazania na Górze 1932 I, 2,2,579 | 579 Zasada integralności zachowywania 1933 I, 2,2,580 | 580 Doskonałe wypełnienie Prawa 1934 I, 2,2,581 | 581 Jezus uchodził w oczach 1935 I, 2,2,583 | 583 Podobnie jak wcześniejsi 1936 I, 2,2,584 | 584 Jezus wszedł do Świątyni 1937 I, 2,2,585 | 585 Przed swoją męką Jezus zapowiedział 1938 I, 2,2,587 | 587 O ile Prawo i Świątynia 1939 I, 2,2,590 | 590 Jedynie Boska tożsamość 1940 I, 2,2,591 | 591 Jezus domagał się od władz 1941 I, 2,2,592 | 592 Jezus nie zniósł Prawa danego 1942 I, 2,2,594 | 594 Jezus dokonywał czynów, 1943 I, 2,2,597 | 597 Biorąc pod uwagę historyczną 1944 II, 2,2,1503| liczne uzdrowienia z różnego 5odzaju chorób89 wymownym znakiem, 1945 I, 2,2,600 | 600 Dla Boga wszystkie chwile 1946 I, 2,2,601 | 601 Ten Boży zamysł zbawienia 1947 I, 2,2,603 | 603 Jezus nie doznał takiego 1948 I, 2,2,605 | 605 Jezus w zakończeniu przypowieści 1949 I, 2,2,610 | 610 Jezus najpełniej wyraził 1950 I, 2,2,612 | 612 Kielich Nowego Przymierza, 1951 I, 2,2,613 | 613 Śmierć Chrystusa jest równocześnie 1952 I, 2,2,614 | 614 Ofiara Chrystusa jest jedyna; 1953 I, 2,2,615 | 615 "Jak przez nieposłuszeństwo 1954 I, 2,2,616 | 616 "Umiłowawszy swoich... do 1955 I, 2,2,617 | 617 Sua sanctissima passione 1956 I, 2,2,619 | 619 "Chrystus umarł - zgodnie 1957 I, 2,2,620 | 620 Nasze zbawienie wypływa 1958 I, 2,2,621 | 621 Jezus ofiarował się w sposób 1959 I, 2,2,622 | 622 Odkupienie Chrystusa polega 1960 I, 2,2,623 | 623 Przez swoje pełne miłości 1961 I, 2,2,624 | 624 "Z łaski Bożej za wszystkich 1962 I, 2,2,625 | 625 Przebywanie Chrystusa w 1963 I, 2,2,626 | 626 Ponieważ "Dawca życia", 1964 I, 2,2,627 | 627 Śmierć Chrystusa była prawdziwą 1965 I, 2,2,628 | 628 Chrzest, którego pierwotnym 1966 I, 2,2,629 | 629 Jezus doświadczył śmierci 1967 I, 2,2,630 | 630 Gdy Chrystus przebywał w 1968 I, 2,2,631 | 631 Jezus Chrystus "zstąpił 1969 I, 2,2,632 | 632 Liczne wypowiedzi Nowego 1970 I, 2,2,633 | 633 Krainę zmarłych, do której 1971 I, 2,2,634 | 634 "Nawet umarłym głoszono 1972 I, 2,2,635 | 635 Chrystus zstąpił więc do 1973 I, 2,2,636 | 636 W artykule "Jezus zstąpił 1974 I, 2,2,637 | 637 Zmarły Chrystus, w swojej 1975 I, 2,2,638 | 638 "Głosimy wam Dobrą Nowinę 1976 I, 2,2,639 | 639 Misterium Zmartwychwstania 1977 I, 2,2,640 | 640 "Dlaczego szukacie żyjącego 1978 I, 2,2,641 | 641 Maria Magdalena i pobożne 1979 I, 2,2,642 | 642 Wszystko, co wydarzyło się 1980 I, 2,2,643 | 643 Wobec tych świadectw nie 1981 I, 2,2,644 | 644 Uczniowie wątpią nawet wtedy, 1982 I, 2,2,645 | 645 Jezus Zmartwychwstały nawiązuje 1983 I, 2,2,646 | 646 Zmartwychwstanie Chrystusa 1984 I, 2,2,647 | 647 "O, zaiste błogosławiona 1985 I, 2,2,648 | 648 Zmartwychwstanie Chrystusa 1986 I, 2,2,649 | 649 Jeśli chodzi o Syna, to 1987 I, 2,2,650 | 650 Ojcowie Kościoła kontemplują 1988 I, 2,2,651 | 651 "Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, 1989 I, 2,2,652 | 652 Zmartwychwstanie Chrystusa 1990 I, 2,2,653 | 653 Zmartwychwstanie potwierdza 1991 I, 2,2,654 | 654 Misterium Paschalne ma dwa 1992 I, 2,2,655 | 655 Wreszcie Zmartwychwstanie 1993 I, 2,2,656 | 656 Przedmiotem wiary w Zmartwychwstanie 1994 I, 2,2,657 | 657 Pusty grób i leżące płótna 1995 I, 2,2,658 | 658 Chrystus, "Pierworodny spośród 1996 I, 2,2,659 | 659 "Po rozmowie z nimi Pan 1997 I, 2,2,660 | 660 Ukryty charakter chwały 1998 I, 2,2,661 | 661 Ten ostatni etap pozostaje 1999 I, 2,2,662 | 662 "A Ja, gdy zostanę nad ziemię 2000 I, 2,2,664 | 664 Zasiadanie po prawicy Ojca


1000-1501 | 1502-2013 | 2014-2513 | 2514-664 | 665-ateis | ateiz-chory | chorz-dlugo | dluzn-eunic | europ-istot | izaak-krwaw | krwot-miluj | milym-nazwa | nazyw-obdar | obecn-ojca2 | ojca3-piecd | pieci-popra | popro-proch | procz-przyn | przyo-rymow | rynki-spowo | spoza-teolo | teori-umocn | umowa-wewne | wezci-wyjas | wyjat-zaczy | zadan-zbliz | zbluz-zwiek | zwier-zywym

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License