Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Katechizm Kosciola katolickiego

IntraText - Concordances

(Hapax - words occurring once)


1000-1501 | 1502-2013 | 2014-2513 | 2514-664 | 665-ateis | ateiz-chory | chorz-dlugo | dluzn-eunic | europ-istot | izaak-krwaw | krwot-miluj | milym-nazwa | nazyw-obdar | obecn-ojca2 | ojca3-piecd | pieci-popra | popro-proch | procz-przyn | przyo-rymow | rynki-spowo | spoza-teolo | teori-umocn | umowa-wewne | wezci-wyjas | wyjat-zaczy | zadan-zbliz | zbluz-zwiek | zwier-zywym

                                bold = Main text
   Czesc, Dzial, Rozdzial, Numer               grey = Comment text
2001 I, 2,2,665 | 665 Wniebowstąpienie Chrystusa 2002 I, 2,2,666 | 666 Jezus Chrystus, Głowa Kościoła, 2003 I, 2,2,667 | 667 Jezus Chrystus, po wejściu 2004 I, 2,2,668 | 668 "Po to bowiem Chrystus umarł 2005 I, 2,2,669 | 669 Chrystus jako Pan jest także 2006 I, 2,2,670 | 670 Od Wniebowstąpienia zamysł 2007 I, 2,2,672 | 672 Chrystus powiedział przed 2008 I, 2,2,673 | 673 Od Wniebowstąpienia przyjście 2009 I, 2,2,674 | 674 Przyjście Mesjasza w chwale 2010 I, 2,2,675 | 675 Przed przyjściem Chrystusa 2011 I, 2,2,676 | 676 To oszustwo Antychrysta 2012 I, 2,2,677 | 677 Kościół wejdzie do Królestwa 2013 I, 2,2,678 | 678 W ślad za prorokami580 i 2014 I, 2,2,679 | 679 Chrystus jest Panem życia 2015 I, 2,2,680 | 680 Chrystus Pan króluje już 2016 I, 2,2,681 | 681 W dniu sądu na końcu świata 2017 I, 2,2,682 | 682 Przychodząc na końcu czasów 2018 I, 2,3,683 | 683 "Nikt... nie może powiedzieć 2019 I, 2,3,684 | 684 Duch Święty przez swoją 2020 I, 2,3,685 | 685 Wierzyć w Ducha Świętego 2021 I, 2,3,686 | 686 Duch Święty działa z Ojcem 2022 I, 2,3,687 | 687 "Tego, co Boskie, nie zna 2023 I, 2,3,688 | 688 Kościół, wspólnota żyjąca 2024 I, 2,3,689 | 689 Ten, którego Ojciec posłał 2025 I, 2,3,690 | 690 Jezus jest Chrystusem, " 2026 I, 2,3,691 | 691 "Duch Święty" jest imieniem 2027 I, 2,3,692 | 692 Gdy Jezus zapowiada i obiecuje 2028 I, 2,3,693 | 693 Poza imieniem własnym, które 2029 I, 2,3,694 | 694 Woda. Symbolika wody oznacza 2030 I, 2,3,695 | 695 Namaszczenie. Symbolika 2031 I, 2,3,696 | 696 Ogień. Podczas gdy woda 2032 I, 2,3,697 | 697 Obłok i światło. Te dwa 2033 I, 2,3,698 | 698 Pieczęć jest symbolem bliskim 2034 I, 2,3,699 | 699 Ręka. Wkładając ręce, Jezus 2035 I, 2,3,700 | 700 Palec. Jezus "palcem Bożym 2036 I, 2,3,701 | 701 Gołębica. Na końcu potopu ( 2037 I, 2,3,702 | 702 Od początku do "pełni 2038 I, 2,3,703 | 703 Słowo Boga i Jego Tchnienie 2039 I, 2,3,704 | 704 "W przypadku człowieka Bóg 2040 I, 2,3,705 | 705 Człowiek, zdeformowany przez 2041 I, 2,3,706 | 706 Wbrew wszelkiej ludzkiej 2042 I, 2,3,707 | 707 Teofanie (objawienia Boga) 2043 I, 2,3,708 | 708 Ta pedagogia Boża ukazuje 2044 I, 2,3,709 | 709 Prawo, jako znak obietnicy 2045 I, 2,3,710 | 710 Zapomnienie o Prawie i niewierność 2046 I, 2,3,711 | 711 "Oto Ja dokonuję rzeczy 2047 I, 2,3,712 | 712 Postać oczekiwanego Mesjasza 2048 I, 2,3,713 | 713 Postać Mesjasza zostanie 2049 I, 2,3,714 | 714 Dlatego Chrystus rozpoczyna 2050 I, 2,3,715 | 715 Teksty prorockie dotyczące 2051 I, 2,3,716 | 716 Lud "ubogich"65, pokorni 2052 I, 2,3,717 | 717 "Pojawił się człowiek posłany 2053 I, 2,3,718 | 718 Jan jest "Eliaszem, który 2054 I, 2,3,719 | 719 Jan jest "więcej niż prorokiem" ( 2055 I, 2,3,720 | 720 Wreszcie przez Jana Chrzciciela 2056 I, 2,3,721 | 721 Maryja, Najświętsza Matka 2057 I, 2,3,722 | 722 Duch Święty przygotował 2058 I, 2,3,723 | 723 W Maryi Duch Święty wypełnia 2059 I, 2,3,724 | 724 W Maryi Duch Święty objawia 2060 I, 2,3,725 | 725 Przez Maryję wreszcie Duch 2061 I, 2,3,727 | 727 Całe posłanie Syna i Ducha 2062 I, 2,3,728 | 728 Jezus nie objawia w pełni 2063 I, 2,3,729 | 729 Dopiero wtedy, gdy nadeszła 2064 I, 2,3,730 | 730 Przychodzi w końcu godzina 2065 I, 2,3,731 | 731 W dzień Pięćdziesiątnicy ( 2066 I, 2,3,732 | 732 W tym dniu zostaje w pełni 2067 I, 2,3,733 | 733 "Bóg jest miłością" (1 J 2068 I, 2,3,734 | 734 Ponieważ umarliśmy lub przynajmniej 2069 I, 2,3,735 | 735 Duch Święty udziela wówczas " 2070 I, 2,3,736 | 736 Dzięki tej mocy Ducha dzieci 2071 I, 2,3,737 | 737 Posłanie Chrystusa i Ducha 2072 I, 2,3,738 | 738 W ten sposób posłanie Kościoła 2073 I, 2,3,739 | 739 Ponieważ Duch Święty jest 2074 I, 2,3,740 | 740 "Wielkie dzieła Boże", ofiarowane 2075 I, 2,3,741 | 741 "Duch przychodzi z pomocą 2076 I, 2,3,742 | 742 "Na dowód tego, że jesteście 2077 I, 2,3,743 | 743 Od początku do wypełnienia 2078 I, 2,3,744 | 744 W pełni czasu Duch Święty 2079 I, 2,3,745 | 745 Syn Boży w czasie swego 2080 I, 2,3,746 | 746 Przez swoją Śmierć i swoje 2081 I, 2,3,747 | 747 Duch Święty, którego Chrystus - 2082 I, 2,3,748 | 748 "Chrystus jest światłem 2083 I, 2,3,749 | 749 Artykuł o Kościele zależy 2084 I, 2,3,750 | 750 Wiara, że Kościół jest " 2085 I, 2,3,751 | 751 Słowo "Kościół" (ekklesia, 2086 I, 2,3,752 | 752 W języku chrześcijańskim 2087 I, 2,3,753 | 753 W Piśmie świętym znajdujemy 2088 I, 2,3,754 | 754 "Kościół jest owczarnią, 2089 I, 2,3,755 | 755 Kościół jest polem uprawnym 2090 I, 2,3,756 | 756 Bardzo często Kościół jest 2091 I, 2,3,757 | 757 Kościół, nazywany także << 2092 I, 2,3,758 | 758 Aby zgłębić tajemnicę Kościoła, 2093 I, 2,3,759 | 759 "Odwieczny Ojciec, najzupełniej 2094 I, 2,3,760 | 760 "Świat został stworzony 2095 I, 2,3,761 | 761 Zwołanie ludu Bożego zaczyna 2096 I, 2,3,762 | 762 Przygotowanie pośrednie 2097 I, 2,3,763 | 763 Urzeczywistnienie w pełni 2098 I, 2,3,764 | 764 "Królestwo to zaczyna jaśnieć 2099 I, 2,3,765 | 765 Pan Jezus nadał swojej wspólnocie 2100 I, 2,3,766 | 766 Przede wszystkim jednak 2101 I, 2,3,767 | 767 "Kiedy zaś dopełniło się 2102 I, 2,3,768 | 768 Aby Kościół mógł wypełniać 2103 I, 2,3,769 | 769 "Kościół osiągnie swoje 2104 I, 2,3,770 | 770 Kościół jest w historii, 2105 I, 2,3,771 | 771 "Chrystus, jedyny Pośrednik, 2106 I, 2,3,772 | 772 Chrystus wypełnia i objawia 2107 I, 2,3,773 | 773 Taka komunia ludzi z Bogiem 2108 I, 2,3,774 | 774 Greckie słowo mysterion 2109 I, 2,3,775 | 775 "Kościół jest w Chrystusie 2110 I, 2,3,776 | 776 Jako sakrament Kościół jest 2111 I, 2,3,777 | 777 Słowo "Kościół" oznacza " 2112 I, 2,3,778 | 778 Kościół jest równocześnie 2113 I, 2,3,779 | 779 Kościół jest równocześnie 2114 I, 2,3,780 | 780 Kościół jest na tym świecie 2115 I, 2,3,781 | 781 "W każdym czasie i w każdym 2116 I, 2,3,782 | 782 Lud Boży posiada cechy charakterystyczne, 2117 I, 2,3,783 | 783 Jezus Chrystus jest Tym, 2118 I, 2,3,784 | 784 Wchodząc do Ludu Bożego 2119 I, 2,3,785 | 785 "Święty Lud Boży uczestniczy 2120 I, 2,3,786 | 786 Wreszcie Lud Boży uczestniczy 2121 I, 2,3,788 | 788 Kiedy uczniowie Jezusa zostali 2122 I, 2,3,789 | 789 Porównanie Kościoła do ciała 2123 I, 2,3,790 | 790 Wierzący, którzy odpowiadają 2124 I, 2,3,791 | 791 Jedność ciała nie eliminuje 2125 I, 2,3,792 | 792 Chrystus "jest Głową Ciała - 2126 I, 2,3,793 | 793 Chrystus jednoczy nas ze 2127 I, 2,3,794 | 794 Chrystus przyczynia się 2128 I, 2,3,795 | 795 Chrystus i Kościół tworzą 2129 II, 2,2,1474| wszystkich innych braci 795chrześcijan w nadprzyrodzonej jedności 2130 I, 2,3,796 | 796 Jedność Chrystusa i Kościoła, 2131 I, 2,3,797 | 797 Quod est spiritus noster, 2132 I, 2,3,798 | 798 Duch Święty jest "Zasadą 2133 I, 2,3,799 | 799 Charyzmaty, zarówno nadzwyczajne, 2134 I, 2,3,800 | 800 Charyzmaty powinny być przyjmowane 2135 I, 2,3,801 | 801 W tym sensie okazuje się 2136 I, 2,3,802 | 802 Jezus Chrystus "wydał samego 2137 I, 2,3,803 | 803 "Wy... jesteście wybranym 2138 I, 2,3,804 | 804 Do Ludu Bożego wchodzi się 2139 I, 2,3,805 | 805 Kościół jest Ciałem Chrystusa. 2140 I, 2,3,806 | 806 W jedności tego Ciała istnieje 2141 I, 2,3,807 | 807 Kościół jest Ciałem, którego 2142 I, 2,3,808 | 808 Kościół jest Oblubienicą 2143 I, 2,3,809 | 809 Kościół jest świątynią Ducha 2144 I, 2,3,810 | 810 "Tak to cały Kościół okazuje 2145 I, 2,3,811 | 811 "Jest jedyny Kościół Chrystusowy, 2146 I, 2,3,812 | 812 Tylko wiara może uznać, 2147 I, 2,3,813 | 813 Kościół jest jeden ze względu 2148 I, 2,3,814 | 814 Od początku ten jeden Kościół 2149 I, 2,3,815 | 815 Jakie więzy jedności 2150 I, 2,3,816 | 816 "To jest ten jedyny Kościół 2151 I, 2,3,817 | 817 Istotnie, "w tym jednym 2152 I, 2,3,818 | 818 Tych, którzy rodzą się dzisiaj 2153 I, 2,3,819 | 819 Ponadto, "liczne pierwiastki 2154 I, 2,3,820 | 820 "Chrystus od początku użyczył ( 2155 I, 2,3,821 | 821 Aby jak najlepiej odpowiedzieć 2156 I, 2,3,822 | 822 O przywrócenie jedności 2157 I, 2,3,823 | 823 "Kościół... uznawany jest 2158 I, 2,3,824 | 824 Kościół zjednoczony z Chrystusem 2159 I, 2,3,826 | 826 Miłość jest duszą świętości, 2160 I, 2,3,827 | 827 "A podczas gdy Chrystus, << 2161 I, 2,3,828 | 828 Kanonizując niektórych wiernych, 2162 I, 2,3,829 | 829 "Podczas gdy Kościół w osobie 2163 I, 2,3,830 | 830 Słowo "powszechny" ("katolicki") 2164 I, 2,3,831 | 831 Kościół jest powszechny, 2165 I, 2,3,832 | 832 "Kościół Chrystusowy jest 2166 I, 2,3,833 | 833 Przez Kościół partykularny, 2167 I, 2,3,834 | 834 Kościoły partykularne 2168 I, 2,3,835 | 835 "Strzeżmy się poglądu, że 2169 I, 2,3,836 | 836 "Do tej katolickiej jedności 2170 I, 2,3,837 | 837 "Do społeczności Kościoła 2171 I, 2,3,838 | 838 "Co się zaś tyczy tych ludzi, 2172 I, 2,3,840 | 840 Ponadto, gdy rozważa się 2173 I, 2,3,841 | 841 Relacje Kościoła z muzułmanami. " 2174 I, 2,3,842 | 842 Więź Kościoła z religiami 2175 I, 2,3,844 | 844 Jednak w swoich postawach 2176 I, 2,3,845 | 845 Aby na nowo zgromadzić wszystkie 2177 I, 2,3,846 | 846 Jak należy rozumieć to stwierdzenie 2178 I, 2,3,847 | 847 Stwierdzenie to nie dotyczy 2179 I, 2,3,848 | 848 "Chociaż więc wiadomymi 2180 I, 2,3,849 | 849 Nakaz misyjny. "Kościół 2181 I, 2,3,850 | 850 Początek i cel misji. Nakaz 2182 I, 2,3,851 | 851 Motyw misji. Od najdawniejszych 2183 I, 2,3,852 | 852 Drogi misji. "Duch Święty 2184 I, 2,3,853 | 853 W swojej pielgrzymce Kościół 2185 I, 2,3,854 | 854 Kościół wypełniając swoje 2186 I, 2,3,855 | 855 Posłanie Kościoła wymaga 2187 I, 2,3,856 | 856 Działalność misyjna wymaga 2188 I, 2,3,857 | 857 Kościół jest apostolski, 2189 I, 2,3,858 | 858 Jezus jest Posłanym Ojca. 2190 I, 2,3,859 | 859 Jezus włącza Apostołów do 2191 I, 2,3,860 | 860 W misji Apostołów jest pewien 2192 I, 2,3,861 | 861 "Aby powierzona im misja 2193 I, 2,3,863 | 863 Cały Kościół jest apostolski, 2194 I, 2,3,864 | 864 "Chrystus posłany przez 2195 I, 2,3,865 | 865 Kościół jest jeden, święty, 2196 I, 2,3,866 | 866 Kościół jest "jeden": ma 2197 I, 2,3,867 | 867 Kościół jest "święty": jego 2198 I, 2,3,868 | 868 Kościół jest "powszechny": 2199 I, 2,3,869 | 869 Kościół jest "apostolski": 2200 I, 2,3,870 | 870 "Jedyny Kościół Chrystusowy, 2201 I, 2,3,871 | 871 "Wiernymi ci, którzy 2202 I, 2,3,872 | 872 "Z racji odrodzenia w Chrystusie 2203 I, 2,3,873 | 873 Nawet różnice, które Pan 2204 I, 2,3,874 | 874 Sam Chrystus jest źródłem 2205 I, 2,3,875 | 875 "Jakże mieli uwierzyć w 2206 I, 2,3,876 | 876 Z naturą sakramentalną posługi 2207 I, 2,3,877 | 877 Do natury sakramentalnej 2208 I, 2,3,878 | 878 Do natury sakramentalnej 2209 I, 2,3,879 | 879 Posługa sakramentalna w 2210 I, 2,3,880 | 880 Chrystus, ustanawiając Dwunastu, 2211 I, 2,3,881 | 881 Jedynie Szymona uczynił 2212 I, 2,3,882 | 882 Papież, Biskup Rzymu i następca 2213 I, 2,3,883 | 883 "Kolegium, albo ciało biskupie, 2214 I, 2,3,884 | 884 "Kolegium Biskupów wypełnia 2215 I, 2,3,885 | 885 "Kolegium Biskupów, jako 2216 I, 2,3,886 | 886 "Poszczególni biskupi 2217 I, 2,3,887 | 887 Kościoły partykularne sąsiadujące 2218 I, 2,3,888 | 888 Biskupi razem z prezbiterami, 2219 I, 2,3,889 | 889 Dla zachowania Kościoła 2220 I, 2,3,890 | 890 Misja Urzędu Nauczycielskiego 2221 I, 2,3,891 | 891 "Nieomylnością z tytułu 2222 I, 2,3,892 | 892 Boska asystencja jest także 2223 I, 2,3,893 | 893 Biskup jest również "szafarzem 2224 I, 2,3,894 | 894 "Biskupi kierują powierzonymi 2225 I, 2,3,895 | 895 "Ta władza, którą w imieniu 2226 I, 2,3,896 | 896 Dobry Pasterz powinien być 2227 I, 2,3,897 | 897 "Pod nazwą świeckich rozumie 2228 I, 2,3,898 | 898 "Zadaniem ludzi świeckich, 2229 I, 2,3,899 | 899 Inicjatywa chrześcijan świeckich 2230 I, 2,3,901 | 901 "Świeccy, jako poświęceni 2231 I, 2,3,902 | 902 W sposób szczególny w misji 2232 I, 2,3,903 | 903 Świeccy, którzy posiadają 2233 I, 2,3,904 | 904 "Chrystus... pełni swe prorocze 2234 I, 2,3,905 | 905 Świeccy wypełniają swoją 2235 I, 2,3,906 | 906 Wierni świeccy, którzy 2236 I, 2,3,907 | 907 "Stosownie do posiadanej 2237 I, 2,3,908 | 908 Chrystus, przez swoje posłuszeństwo 2238 I, 2,3,909 | 909 "Ponadto świeccy winni wspólnymi 2239 I, 2,3,910 | 910 "Świeccy mogą czuć się powołani 2240 I, 2,3,911 | 911 W Kościele "wierni świeccy 2241 I, 2,3,912 | 912 Wierni powinni "pilnie wyróżniać 2242 I, 2,3,913 | 913 "W ten sposób każdy świecki 2243 I, 2,3,916 | 916 Stan zakonny życia konsekrowanego 2244 I, 2,3,917 | 917 "Wyrosły niby na drzewie, 2245 I, 2,3,918 | 918 "Już od początku byli w 2246 I, 2,3,919 | 919 Biskupi powinni zawsze starać 2247 I, 2,3,920 | 920 Pustelnicy nie zawsze składają 2248 I, 2,3,921 | 921 Ukazują oni każdemu wewnętrzny 2249 I, 2,3,922 | 922 Począwszy od czasów apostolskich 2250 I, 2,3,923 | 923 "Wyrażając święty zamiar 2251 I, 2,3,924 | 924 "Obok wspomnianych form 2252 I, 2,3,925 | 925 Życie zakonne, powstałe 2253 I, 2,3,926 | 926 Życie zakonne wypływa z 2254 I, 2,3,927 | 927 Wszyscy zakonnicy, podlegający 2255 I, 2,3,928 | 928 "Instytut świecki jest instytutem 2256 I, 2,3,929 | 929 Przez "życie całkowicie 2257 I, 2,3,930 | 930 Obok różnych form życia 2258 I, 2,3,931 | 931 Człowiek oddany umiłowanemu 2259 I, 2,3,932 | 932 W Kościele, który jest jakby 2260 I, 2,3,933 | 933 Zarówno gdy to świadectwo 2261 I, 2,3,934 | 934 "Z ustanowienia Bożego 2262 I, 2,3,935 | 935 Chrystus posyła swoich Apostołów 2263 I, 2,3,936 | 936 Pan uczynił Piotra widzialnym 2264 I, 2,3,937 | 937 Papież "cieszy się z ustanowienia 2265 I, 2,3,938 | 938 Biskupi, ustanowieni przez 2266 I, 2,3,939 | 939 Biskupi przy pomocy prezbiterów, 2267 I, 2,3,940 | 940 "Ponieważ właściwością stanu 2268 I, 2,3,941 | 941 Świeccy uczestniczą w kapłaństwie 2269 I, 2,3,942 | 942 Dzięki swej misji prorockiej 2270 I, 2,3,943 | 943 Dzięki swej misji królewskiej 2271 I, 2,3,944 | 944 Życie konsekrowane Bogu 2272 I, 2,3,945 | 945 Człowiek oddany umiłowanemu 2273 I, 2,3,946 | 946 Po wyznaniu wiary w "święty 2274 I, 2,3,947 | 947 "Skoro wszyscy wierzący 2275 I, 2,3,948 | 948 Pojęcie "komunia świętych" 2276 I, 2,3,949 | 949 Uczniowie w pierwotnej wspólnocie 2277 I, 2,3,950 | 950 Komunia sakramentów. "Owoc 2278 I, 2,3,951 | 951 Komunia charyzmatów. We 2279 I, 2,3,952 | 952 "Wszystko mieli wspólne" ( 2280 I, 2,3,953 | 953 Komunia miłości. W sanctorum 2281 I, 2,3,954 | 954 Trzy stany w Kościele. " 2282 I, 2,3,955 | 955 "Łączność pielgrzymów z 2283 I, 2,3,956 | 956 Wstawiennictwo świętych. " 2284 I, 2,3,957 | 957 Komunia ze świętymi. "Nie 2285 I, 2,3,958 | 958 Komunia ze zmarłymi. "Uznając 2286 I, 2,3,959 | 959 W jednej rodzinie Bożej. " 2287 I, 2,3,960 | 960 Kościół jest "komunią świętych": 2288 I, 2,3,961 | 961 Wyrażenie to oznacza także 2289 I, 2,3,962 | 962 "Wierzymy we wspólnotę wszystkich 2290 I, 2,3,963 | 963 Po omówieniu roli Maryi 2291 I, 2,3,964 | 964 Rola Maryi wobec Kościoła 2292 I, 2,3,965 | 965 Po Wniebowstąpieniu swego 2293 I, 2,3,966 | 966 "Na koniec Niepokalana Dziewica, 2294 I, 2,3,967 | 967 Przez całkowite przylgnięcie 2295 I, 2,3,968 | 968 Rola Maryi w stosunku do 2296 I, 2,3,969 | 969 "To macierzyństwo Maryi 2297 I, 2,3,970 | 970 "Macierzyńska zaś rola Maryi 2298 I, 2,3,971 | 971 "Błogosławić mnie będą wszystkie 2299 I, 2,3,972 | 972 Po omówieniu rzeczywistości 2300 I, 2,3,973 | 973 Maryja, wypowiadając "Fiat" (" 2301 I, 2,3,974 | 974 Po dopełnieniu swego ziemskiego 2302 I, 2,3,975 | 975 "Wierzymy, że Najświętsza 2303 I, 2,3,976 | 976 Symbol Apostolski łączy 2304 I, 2,3,977 | 977 Nasz Pan połączył odpuszczenie 2305 I, 2,3,978 | 978 "Odpuszczenie grzechów w 2306 I, 2,3,979 | 979 Kto w walce ze skłonnością 2307 I, 2,3,980 | 980 Ochrzczony może być pojednany 2308 I, 2,3,981 | 981 Chrystus po swoim zmartwychwstaniu 2309 I, 2,3,982 | 982 Nie ma takiej winy, nawet 2310 I, 2,3,983 | 983 Katecheza będzie starać 2311 I, 2,3,984 | 984 Symbol wiary łączy "odpuszczenie 2312 I, 2,3,985 | 985 Chrzest jest pierwszym i 2313 I, 2,3,986 | 986 Z woli Chrystusa Kościół 2314 I, 2,3,987 | 987 "W odpuszczaniu grzechów 2315 I, 2,3,988 | 988 Credo chrześcijańskie - 2316 I, 2,3,989 | 989 Wierzymy mocno i mamy nadzieję, 2317 I, 2,3,990 | 990 Pojęcie "ciało" oznacza 2318 I, 2,3,991 | 991 Wiara w zmartwychwstanie 2319 I, 2,3,992 | 992 Bóg stopniowo objawiał swojemu 2320 I, 2,3,993 | 993 Faryzeusze522 i wielu współczesnych 2321 I, 2,3,994 | 994 Co więcej, Jezus łączy wiarę 2322 I, 2,3,995 | 995 Być świadkiem Chrystusa - 2323 I, 2,3,996 | 996 Od początku chrześcijańska 2324 I, 2,3,997 | 997 Co to znaczy zmartwychwstać? 2325 I, 2,3,998 | 998 Kto zmartwychwstanie? Wszyscy 2326 I, 2,3,999 | 999 W jaki sposób? Chrystus 2327 I, 1,2,120 | Ozeasza, Joela, Amosa, Abdiasza, Jonasza, Micheasza, Nahuma, 2328 III, 1,1,1866| Wołają więc do nieba: krew Abla101, grzech Sodomitów102, narzekanie 2329 IV, 1,1,2568| pierwocin trzody składaną przez Abla2, jako wzywanie Imienia Bożego 2330 I, 2,1,401 | popełnione przez Kaina na Ablu274; powszechne zepsucie będące 2331 I, 2,1,332 | dziecko170, powstrzymują rękę Abrahama171, pośredniczą w przekazywaniu 2332 III, 2,2,2373| zechcesz mi dać - pytał Abram Boga - "skoro zbliżam się 2333 I, 1,2,59 | rozproszoną ludzkość, Bóg wybiera Abrama, wzywając go do wyjścia " 2334 III, 2,2,2378| bezpłodność fizyczna nie jest absolutnym złem. Małżonkowie, którzy 2335 IV, 2,0,2815| królewskość" (rzeczownik abstrakcyjny), "królestwo" (rzeczownik 2336 II, 2,3,1548| samego Chrystusa (virtute ac persona ipsius Christi)20.~ 2337 I, 1,3,155 | łaską Bożą: Credere est actus intellectus assentientis 2338 I, 2,3,692 | jest wzywany przy czymś" ad-vocatus (J 14, 16. 26; 15, 26; 16, 2339 I, 2,2,532 | zniszczyło nieposłuszeństwo Adama223.~ 2340 I, 2,1,411 | przeobficie nieposłuszeństwo Adama293. Wielu Ojców i Doktorów 2341 I, 2,2,539 | wydarzenia. Jezus jest nowym Adamem, który pozostaje wierny 2342 I, 2,2,504 | Maryi, ponieważ jest Nowym Adamem158, który daje początek nowemu 2343 Wstep, 0,0,24| Katechizm nie proponuje adaptacji wykładu i metod katechetycznych, 2344 I, 1,3,142 | i przyjąć ich do niej"1. Adekwatną odpowiedzią na to zaproszenie 2345 Wstep, 0,0,10| ogłoszone po ich zakończeniu adhortacje apostolskie: Evangelii nuntiandi ( 2346 I, 2,1,209 | zastępowane Boskim tytułem "Pan" (Adonai, po grecku Kyrios). Ten 2347 I, 2,2,465 | a nie przez przybranie (adopcję). Pierwszy sobór powszechny 2348 III, 2,2,2378| dowód swej wielkoduszności, adoptując opuszczone dzieci lub pełniąc 2349 III, 2,1,2142| Bożym w ciszy miłującej adoracji64. Powinien używać go tylko 2350 III, 2,1,2083| by człowiek przyjął Go i adorował.~ 2351 II, 1,1,1082| Ojciec jest uznawany i adorowany jako Źródło i Cel wszelkich 2352 I, 2,1,260 | cała żyjąca wiarą, cała adorująca, cała poddana Twemu stwórczemu 2353 IV, 2,0,2780| słowem Modlitwy Pańskiej jest adorujące błogosławieństwo; potem 2354 IV, 1,2,2668| czci i wielbi Serce Jezusa. Adoruje Słowo Wcielone i Jego Serce, 2355 IV, 2,0,2788| Kiedy modlimy się do Ojca, adorujemy Go i wielbimy z Synem i 2356 Wstep, 0,0 | III. Cel i adresaci Katechizmu~ 2357 III, 2,0,2062| pojedynczej wskazuje na adresata. Bóg daje poznać swoją wolę 2358 Wstep, 0,0,12| Bożego. Przez biskupów jest adresowany do redaktorów katechizmów, 2359 II, 2,1,1232| initiationis christianae adultorum (1972). Sobór pozwala zresztą, 2360 I, 2,2,499 | Kościoła czci Maryję jako Aeiparthenos, "zawsze Dziewicę"150.~ 2361 I, 2,1,266 | Sancti una est divinitas, aequalis gloria, coaeterna maiestas" - " 2362 I, 2,1,377 | pożądaniu dóbr ziemskich i afirmacji siebie wbrew nakazom rozumu.~ 2363 I, 1,2,118 | allegoria, ~Moralis quid agas, guo tendas anagogia.~Sens 2364 I, 1,2,120 | Nahuma, Habakuka, Sofoniasza, Aggeusza, Zachariasza, Malachiasza;~~ 2365 I, 2,2,611 | prawdzie" (J 17, 19)427.~Agonia w Getsemani~ 2366 I, 2,1,333 | pustyni179, umacniają Go w agonii180 i mogliby ocalić Go z ręki 2367 IV, 1,2,2677| Wschodzie litanijna forma Akathistos i Paraklisis pozostała zbliżona 2368 I, 2,3,715 | ludu językiem obietnicy, z akcentami "miłości i wierności"63; 2369 II, 2,2,1460| cierpienie, a zwłaszcza cierpliwa akceptacja krzyża, który musimy dźwigać. 2370 I, 2,3,1010| wszczepienie w Niego w Jego akcie odkupieńczym:~Wolę umrzeć 2371 IV, 2,0,2759| Chrystusa, potem następuje aklamacja wypowiadana przez zgromadzenie 2372 I, 2,3,903 | chociażby nie byli lektorami lub akolitami, mogą wykonywać pewne obowiązki 2373 II, 2,4,1671| posług w Kościele (lektorów, akolitów, katechetów itp.). Jako 2374 I, 2,3,903 | stałe do poshugi lektora i akolity403. "Tam gdzie to doradza konieczność 2375 III, 2,2,2473| zaświadczyć o swojej wierze. to akta męczenników. Stanowią one 2376 III, 2,2,2353| którzy jej się oddają (aktorzy, sprzedawcy, publiczność), 2377 II, 2,1,1362| pamiątką Paschy Chrystusa, aktualizacją i ofiarowaniem sakramentalnym 2378 I, 2,3,738 | aby głosić i świadczyć, aktualizować i upowszechniać misterium 2379 IV, 1,2,2687| rozważane w modlitwie osobistej, aktualizowane w modlitwie liturgicznej 2380 IV, 1,1,2624| czytają w Piśmie świętym, ale aktualizują je, w szczególności modlitwy 2381 II, 2,1,1364| krzyżu, pozostaje zawsze aktualna172: "Ilekroć na ołtarzu sprawowana 2382 III, 2,1,2177| zachowuje wspomnienie wciąż aktualnego pouczenia: "Przyjść wcześnie 2383 I, 2,2,600 | czasu teraźniejsze w ich aktualności. Ustalił On więc swój odwieczny 2384 II, 2,1,1351| zwyczaj kolekty166, 1zawsze aktualny, czerpie z przykładu Chrystusa, 2385 I, 2,2,625 | cierpiętliwości przed Paschą i Jego aktualnym stanem chwalebnym jako Zmartwychwstałego. 2386 I, 2,3,688 | Tradycji, której zawsze aktualnymi świadkami Ojcowie Kościoła;~- 2387 IV, 1,3,2726| przeciwstawiając modlitwę aktywizmowi, przedstawia się jako 2388 I, 2,2,544 | wszelkiego rodzaju ubogimi, a aktywną miłość do nich czyni warunkiem 2389 I, 1,2,79 | Świętym, pozostaje obecne i aktywne w Kościele: "Bóg, który 2390 I, 2,1,412 | demona"296. Św. Tomasz z Akwinu mówi: "Nic nie sprzeciwia 2391 II, 1,1,1124| supplicandi, według Prospera z Akwitanii37, V wiek). Prawo modlitwy 2392 I, 1,2,118 | przekazuje wydarzenia czyny, alegoria prowadzi do wiary, ~Sens 2393 I, 2,1,247 | starożytną tradycją łacińską i aleksandryjską, św. Leon Wielki, papież, 2394 I, 2,2,462 | Ofiary ani daru nie chciałeś, aleś Mi utworzył ciało; całopalenia 2395 III, 1,1,1738| niewolnikiem grzechu. Ta pierwsza alienacja pociągnęła za sobą wiele 2396 I, 2,1,391 | przez Boga: Diabolus enim et alii daemones a Deo quidem natura 2397 I, 2,3,774 | zbawienia": Non est enim aliud Dei mysterium, nisi Christus - " 2398 III, 2,2,2210| narkomania, pornografia, alkoholizm itd.;~- prawo do zrzeszania 2399 III, 2,2,2289| dotyczących pożywienia, alkoholu, tytoniu i leków. Ci, którzy 2400 I, 2,1,313 | Thou shalt see thyself that all MANNER of thing shall be 2401 I, 1,2,118 | gesta docet, quid credas allegoria, ~Moralis quid agas, guo 2402 IV, 1,1,2588| na odpowiedź: Hallelu-Ja (Alleluja), "Chwalcie Pana!"~Cóż piękniejszego 2403 III, 2,2,2338| pedagogią ludzkiej wolności. Alternatywa jest oczywista: albo człowiek 2404 IV, 1,1,2576| zarówno w czasie walki z Amalekitami18, jak też aby uzyskać uzdrowienie 2405 III, 2,1,2123| który ogranicza potrzeby i ambicje człowieka do przestrzeni 2406 II, 1,2,1203| lokalnych, jak obrządek ambrozjański, czy też obrządki pewnych 2407 II, 2,1,1383| Jego Ciała?" - mówi św. Ambroży196, a w innym miejscu: "Ołtarz 2408 II, 2,1,1396| aby prawdziwe było twoje Amen213.~ 2409 III, 2,2,2473| chwała na wieki wieków. Amen218.~ 2410 I, 2,2,631 | króluje na wieki wieków. Amen468.~ 2411 I, 1,2,120 | Daniela, Ozeasza, Joela, Amosa, Abdiasza, Jonasza, Micheasza, 2412 III, 2,2,2296| Bezpośrednio zamierzone amputacje, okaleczenia ciała lub sterylizacje 2413 III, 2,1,2116| również naganne noszenie amuletów. Spirytyzm często pociąga 2414 II, 2,1,1371| Modlimy się następnie (w anaforze) za świętych ojców i biskupów, 2415 I, 1,2,117 | wiecznym; prowadzą nas (gr. anagoge) do naszej Ojczyzny. W ten 2416 III, 2,2,2369| okresowych... w ostatecznej analizie dotyczy dwóch, nie dających 2417 II, 2,0,1211| 1211 Idąc za analogią, Katechizm przedstawi najpierw 2418 IV, 1,3,2710| Wejście w kontemplację jest analogiczne do wejścia w liturgię eucharystyczną: 2419 I, 2,1,236 | rozumienie wszystkich Jego dzieł. Analogicznie jest również między osobami 2420 III, 2,1,2146| dawane innym w imię Boże angażują cześć, wierność, prawdomówność 2421 IV, 2,0,2779| nie może pojąć, ani moce anielskie dostrzec, jest osobowa relacja 2422 I, 2,1,331 | Chrystus stanowi centrum świata anielskiego. Aniołowie należą do Niego: " 2423 II, 2,2,1431| nazywali smutkiem duszy (animi cruciatus) i skruchą serca ( 2424 III, 2,2,2501| Dziewicy, Matce Boga, w Aniołach i Świętych. Prawdziwa sztuka 2425 I, 2,3,983 | jakiej Bóg nie dał ani aniołom, ani archaniołom... Bóg 2426 I, 2,2,441 | syna Bożego jest nadawany aniołom38, ludowi wybranemu39, dzieciom 2427 I, 1,2,57 | przez Bożą Opatrzność trosce aniołów12, ma na celu ograniczenie 2428 I, 2,1,334 | tajemniczej i potężnej pomocy aniołów187.~ 2429 I, 2,1,392 | święte mówi o grzechu tych aniołów257. Ich "upadek" polega na 2430 I, 2,2,443 | który przewyższa samych aniołów51. Odróżnił swoje synostwo 2431 I, 2,2,489 | wierność swojej obietnicy: Annę, matkę Samuela124, Deborę, 2432 IV, 1,1,2577| jako dziecko od swej matki Anny nauczył się "trwać przed 2433 II, 2,3,1549| trafnego wyrażenia św. Ignacego Antiocheńskiego, biskup jest "figurą Ojca" ( 2434 II, 2,1,1345| wyjaśniając pogańskiemu cesarzowi Antoninusowi Piusowi (138-161), co czynią 2435 III, 2,2,2369| osobowego daru... Różnica antropologiczna, a zarazem moralna, jaka 2436 I, 2,2,670 | już w doczesności jest ono antycypowane: albowiem Kościół już na 2437 III, 2,2,2369| całkowity dar małżonków, antykoncepcja narzuca "mowę" obiektywnie 2438 III, 2,2,2398| sterylizacji bezpośredniej lub antykoncepcji).~ 2439 III, 2,2,2369| istnieje pomiędzy środkami antykoncepcyjnymi a odwołaniem się do rytmów 2440 I, 2,2,471 | 471 Apolinary z Laodycei przyjmował, że 2441 Wstep, 0,0,20| charakterze historycznym, apologetycznym lub uzupełniające wyjaśnienia 2442 III, 2,1,2088| uporczywe powątpiewanie o niej; apostazją - całkowite porzucenie wiary 2443 I, 2,3,817 | Chrystusa (wyróżnia się herezję, apostazję i schizmę242), nie dokonują 2444 I, 2,2,605 | zbawić413. Kościół w ślad za Apostołami414 naucza, że Chrystus umarł 2445 I, 2,2,610 | spożywanej z dwunastoma Apostołami424, "tej nocy, kiedy został 2446 I, 2,2,659 | w którym531ustanowi go apostołem.~ 2447 I, 2,3,858 | znaczenie greckiego słowa apostoloi). Jezus kontynuuje w nich 2448 I, 2,2,601 | Emaus405, a następnie samym Apostołom406.~"Bóg dla nas uczynił Go 2449 I, 2,2,642 | ponadto Jakubowi i wszystkim Apostołom494.~ 2450 I, 2,2,553 | Kościołowi przez posługę Apostołów282, a w sposób szczególny Piotrowi. 2451 I, 2,3,857 | zdrowe zasady usłyszane od Apostołów335.~- w dalszym ciągu - 2452 I, 2,2,447 | bezpośredni, gdy zwraca się do Apostołów59. W czasie całego życia publicznego 2453 II, 2,3,1577| utworzyć kolegium Dwunastu Apostołów67, i tak samo czynili Apostołowie, 2454 III, 2,2,2515| walki duchowej:~Nie chodzi Apostołowi o upośledzanie i potępienie 2455 I, 1,2,128 | 128 Kościół już w czasach apostolskich104, a potem nieustannie w swojej 2456 II, 2,2,1454| Kazaniu na Górze i pouczeniach apostolskich38.~Wyznanie grzechów~ 2457 III, 2,1,2177| chrześcijańskiego wywodzi się od czasów apostolskich91. List do Hebrajczyków przypomina: " 2458 IV, 2,0,2759| chwała na wieki". Konstytucje Apostolskie4 dodają na początku "Królestwo" 2459 I, 2,3,833 | biskupem wyświęconym w sukcesji apostolskiej285. Kościoły partykularne 2460 I, 2,3,919 | jest zarezerwowane Stolicy Apostolskiej433.~Życie pustelnicze~ 2461 I, 2,2,442 | będzie to centrum wiary apostolskiej46, którą wyznał najpierw Piotr 2462 I, 2,0,191 | liczbę Apostołów całość wiary apostolskiej6.~ 2463 IV, 1,1,2631| przedmiotem modlitwy wspólnoty apostolskiej88. Modlitwa św. Pawła Apostoła 2464 I, 2,3,816 | mianowicie, że jednemu Kolegium Apostolskiemu, któremu przewodzi Piotr, 2465 III, 2,1,2104| w Kościele katolickim i apostolskim25. Chrześcijanie powołani, 2466 II, 2,1,1292| oraz jego powszechności i apostolskości. W ten sposób zostaje również 2467 I, 2,3,863 | powołaniem do apostolstwa". "Apostolstwem" nazywa się "wszelką działalność 2468 I, 2,3,922 | i ducha, podejmowały za aprobatą Kościoła decyzję życia w 2469 III, 2,1,2154| być interpretowane jako aprobowanie władzy, która by się tego 2470 I, 2,3,1001| nieba na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, 2471 II, 2,3,1589| się z aniołami, wielbi z archaniołami, składa na ołtarzu dary 2472 I, 2,3,983 | nie dał ani aniołom, ani archaniołom... Bóg potwierdza w górze 2473 II, 1,1,1116| którym jest Kościół, "arcydziełami Bożymi" w nowym i wiecznym 2474 IV, 1,1,2595| 2596 Psalmy stanowią arcydzieło modlitwy w Starym Testamencie. 2475 II, 2,1,1348| celebrans Eucharystii. Jest On Arcykapłanem Nowego Przymierza. To On 2476 I, 2,2,596 | zagrożenia polityczne, które arcykapłani przedstawiają Piłatowi jako 2477 I, 2,2,572 | odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie" (Mk 2478 I, 2,2,581 | nauczyciela (rabbi)331. Jego argumentacja często mieściła się w ramach 2479 I, 2,2,582 | przypomina, często posługując się argumentami rabinistycznymi336, że ani 2480 I, 2,2,465 | homousios), i potępia Ariusza, który przyjmował, że "Syn 2481 I, 2,3,950 | będących również tajemniczymi arteriami, zostają zjednoczeni z Chrystusem 2482 III, 2,2,2500| przez piękno swoich dzieł artystycznych. Sztuka jest bowiem typowo 2483 I, 2,2,595 | Nikodem380 czy poważany Józef z Arymatei, którzy w tajemnicy byli 2484 III, 1,1,1805| zasadą działania", jak za Arystotelesem pisze św. Tomasz61. Nie 2485 III, 1,1,1733| cnocie, poznanie dobra i asceza zwiększają panowanie woli 2486 III, 1,3,2014| Postęp duchowy zakłada ascezę i umartwienie, które prowadzą 2487 III, 2,2,2480| sposób nieprzychylny pewnego aspektu jego postępowania.~ 2488 I, 1,3,155 | Credere est actus intellectus assentientis veritati divinae ex imperio 2489 I, 2,2,460 | participes, naturam nostram assumpsit, ut homines deos faceret 2490 III, 2,1,2115| Korzystanie z horoskopów, astrologia, chiromancja, wyjaśnianie 2491 II, 2,1,1369| pośród prezbiterium i w asyście diakonów. W ten sposób wspólnota 2492 I, 2,3,892 | 892 Boska asystencja jest także udzielona następcom 2493 III, 2,2,2415| święci, jak św. Franciszek z Asyżu czy św. Filip Nereusz.~ 2494 I, 2,2,538 | wobec Boga. Jezus odpiera te ataki, które jakby streszczają 2495 I, 2,2,680 | nie nastąpi bez ostatniego ataku mocy zła.~ 2496 I, 2,0,192 | Quicumque8, nazywany symbolem św. Atanazego, wyznania wiary niektórych 2497 II, 1,2,1169| Wielkim Sakramentem). Św. Atanazy nazywa Wielkanoc "Wielką 2498 I, 1,1,39 | także z niewierzącymi i ateistami.~ 2499 III, 2,2,2424| ideologie totalitarne i ateistyczne związane w czasach współczesnych 2500 III, 2,1,2123| przestrzeni i czasu. Humanizm ateistyczny błędnie uważa, że człowiek


1000-1501 | 1502-2013 | 2014-2513 | 2514-664 | 665-ateis | ateiz-chory | chorz-dlugo | dluzn-eunic | europ-istot | izaak-krwaw | krwot-miluj | milym-nazwa | nazyw-obdar | obecn-ojca2 | ojca3-piecd | pieci-popra | popro-proch | procz-przyn | przyo-rymow | rynki-spowo | spoza-teolo | teori-umocn | umowa-wewne | wezci-wyjas | wyjat-zaczy | zadan-zbliz | zbluz-zwiek | zwier-zywym

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License