Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Katechizm Kosciola katolickiego

IntraText - Concordances

(Hapax - words occurring once)


1000-1501 | 1502-2013 | 2014-2513 | 2514-664 | 665-ateis | ateiz-chory | chorz-dlugo | dluzn-eunic | europ-istot | izaak-krwaw | krwot-miluj | milym-nazwa | nazyw-obdar | obecn-ojca2 | ojca3-piecd | pieci-popra | popro-proch | procz-przyn | przyo-rymow | rynki-spowo | spoza-teolo | teori-umocn | umowa-wewne | wezci-wyjas | wyjat-zaczy | zadan-zbliz | zbluz-zwiek | zwier-zywym

                                bold = Main text
   Czesc, Dzial, Rozdzial, Numer               grey = Comment text
2501 III, 2,1,2127| najczęściej jest równoznaczny z ateizmem praktycznym.~ 2502 I, 2,2,451 | i nadziei wołanie: Maran atha (Pan przychodzi!) lub Marana 2503 IV, 1,2,2666| Synaju, z Syrii, z góry Athos jest wezwanie: "Panie, Jezu 2504 II, 2,1,1293| elastycznym (namaszczanie atletów, zapaśników); jest znakiem 2505 III, 2,2,2313| masowej zagłady, zwłaszcza atomowej, biologicznej lub chemicznej, 2506 II, 2,2,1453| nazywany "niedoskonałym" (attritio) jest darem Bożym, poruszeniem 2507 I, 1,2,119 | catholicae Ecclesiae commoveret auctoritas - Nie wierzyłbym Ewangelii, 2508 I, 2,2,423 | Heroda Wielkiego i cezara Augusta I, z zawodu cieśla, który 2509 I, 2,1,385 | rozwiązania" - mówi św. Augustyn246; jego bolesne poszukiwanie 2510 III, 1,1,1805| udawaniem. Jest nazywana auriga virtutum: kieruje ona innymi 2511 I, 2,1,266 | 266 "Fides autem catholica haec est, ut unum 2512 I, 2,2,440 | Człowieczego34. Odsłonił autentyczną treść swojego mesjańskiego 2513 I, 2,3,939 | i diakonów pełnią misję autentycznego nauczania wiary, sprawowania 2514 III, 1,3,2049| 2050 Papież i biskupi jako autentyczni nauczyciele głoszą Ludowi 2515 II, 2,1,1295| pana. Pieczęć potwierdza autentyczność aktu prawnego101 lub dokumentu102, 2516 I, 2,1,375 | Kościół, interpretując w autentyczny sposób symbolizm języka 2517 IV, 1,2,2688| pod warunkiem że czerpią z autentycznych źródeł modlitwy chrześcijańskiej. 2518 I, 2,1,304 | że Duch Święty, główny Autor Pisma świętego, przypisuje 2519 I, 2,3,883 | biskupie, posiada władzę autorytatywną jedynie wtedy, gdy się je 2520 III, 1,3,2038| w prawie kościelnym i w autorytatywnym nauczaniu Urzędu Nauczycielskiego 2521 I, 2,2,575 | Łk 2, 34) bardziej dla autorytetów religijnych w Jerozolimie, 2522 II, 2,3,1578| poddać swoje pragnienie autorytetowi Kościoła, na którym spoczywa 2523 II, 2,1,1295| symbolem osoby98, znakiem jej autorytetu99, znakiem posiadania przedmiotu100 - 2524 III, 2,2,2219| zamieszkała pierwej w twej babce Lois i w twej matce Eunice, 2525 I, 1,2,57 | jedności, budując wieżę Babel14. Jednak z powodu grzechu15 2526 II, 2,1,1385| Pańskiej. Niech przeto człowiek baczy na siebie samego, spożywając 2527 III, 1,1,1847| 21). Jak lekarz dokładnie bada ranę, zanim opatrzy, 2528 III, 1,1,1784| praktyce. Powinniśmy także badać nasze sumienie, wpatrując 2529 I, 2,1,283 | jakich udziela On uczonym i badaczom. Mogą oni powiedzieć za 2530 I, 1,3,159 | się prawdzie"28. "Dlatego badanie metodyczne we wszelkich 2531 I, 1,2,119 | Pisma świętego, aby dzięki badaniu przygotowawczemu sąd Kościoła 2532 I, 2,3,1014| miałbyś czyste sumienie, nie bałbyś się bardzo śmierci. Lepiej 2533 I, 2,2,596 | szli za Nim384. Tym, którzy bali się, że "wszyscy uwierzą 2534 III, 2,1,2113| zmysłu religijnego człowieka. Bałwochwalcą jest ten, kto "niezniszczalne 2535 III, 2,2,2379| cudzołóstwie figurę grzechu bałwochwalstwa125.~ 2536 II, 2,1,1214| wypełniany: chrzcić (gr. baptizein) oznacza: "zanurzyć, pogrążyć"; " 2537 I, 2,1,290 | stwarzać" - w języku hebrajskim bara - ma zawsze jako podmiot 2538 I, 2,2,596 | co postawi Go na równi z Barabaszem oskarżonym o jakieś "rozruchy" ( 2539 I, 2,3,757 | oblubienica niepokalanego Baranka121, którą Chrystus <<umiłował... 2540 II, 2,1,1329| i zapowiedź uczty godów Baranka136 w niebieskim Jeruzalem. ~ 2541 I, 2,3,796 | Oblubienicą niepokalanego Baranka211, którą Chrystus umiłował, 2542 II, 1,2,1138| Niewiasta8; Oblubienica Baranka9), a wreszcie "wielki tłum, 2543 I, 2,2,553 | swoim Zmartwychwstaniu: "Paś baranki moje!" (J 21,15-17). "Wiązanie 2544 IV, 1,1,2641| zasiada na Tronie, oraz Barankowi108. W jedności z nimi Kościół 2545 IV, 1,2,2664| Słowo Boże, Panie, Zbawco, Baranku Boży, Królu, Synu umiłowany, 2546 I, 1,2,120 | Jeremiasza, Lamentacje, Księga Barucha, Ezechiela, Daniela, Ozeasza, 2547 I, 2,1,344 | chowa,~I rodzi różne owoce, barwne kwiaty i zioła... ~Czyńcie 2548 IV, 2,0,2815| Testamencie ten sam wyraz Basileia można tłumaczyć jako "królewskość" ( 2549 I, 2,1,313 | all MANNER of thing shall be well)154.~ 2550 II, 1,1,1078| równocześnie słowem i darem (be-ne-dictio, eu-logia). W odniesieniu 2551 I, 2,1,257 | 257 O lux, beata Trinitas et principalis 2552 I, 2,2,506 | stać się Matką Zbawiciela: Beatior est Maria percipiendo fidem 2553 Wstep, 0,0,9 | Mongrovejo i św. Robert Bellarmin, pociągnął za sobą publikację 2554 I, 2,1,347 | Bożą" - mówi Reguła św. Benedykta, wskazując w ten sposób 2555 III, 2,1,2112| to, że nie oddawało czci "Bestii"39, odmawiając nawet udawania 2556 I, 2,2,423 | jako Żyd z córki Izraela w Betlejem, w czasach króla Heroda 2557 I, 2,2,563 | klękając przed żłobkiem betlejemskim i adorując Go ukrytego w 2558 I, 2,1,283 | za Salomonem: "On mi dał bezbłędną znajomość rzeczy: poznać 2559 II, 2,1,1250| urodzeniu, pozbawialiby je bezcennej łaski stania się dzieckiem 2560 III, 2,2,2446| tym, by głodnych nakarmić, bezdomnym dać dach nad głową, nagich 2561 I, 2,2,545 | ukazuje im słowem i czynem bezgraniczne miłosierdzie Ojca wobec 2562 IV, 1,3,2727| grzesznikami, uczulenie na bezinteresowność modlitwy itd. Wniosek jest 2563 III, 1,3,2050| gdyż Pan nie pozostawi ~bezkarnie tego, ~który wzywa Jego 2564 III, 2,2,2266| Jeśli Jeżeli jednak środki bezkrwawe wystarczają do obrony życia 2565 II, 2,1,1369| zaś ofiarę składa się bezkrwawo i sakramentalnie w Eucharystii 2566 II, 2,1,1367| jest obecny i w sposób bezkrwawy ofiarowany ten sam Chrystus, 2567 II, 2,2,1439| prostoty i piękna, ukazać bezmiar Jego miłosierdzia.~ 2568 III, 2,2,2219| mnie radość na wspomnienie bezobłudnej wiary, jaka jest w tobie; 2569 II, 2,2,1430| czyny pokutne pozostają bezowocne i kłamliwe. Przeciwnie, 2570 III, 1,2,1924| ziemskich społeczności; pokoju i bezpieczeństwie społeczności i jej członków.~ 2571 III, 2,2,2289| upodobania do szybkości zagrażają bezpieczeństwu drugiego człowieka i swemu 2572 II, 1,2,1183| przechowywane i czczone w jakimś bezpiecznym miejscu świętym. Można do 2573 III, 2,2,2300| sądowego lub badań naukowych. Bezpłatne przekazywanie narządów po 2574 III, 2,2,2374| do zmniejszenia ludzkiej bezpłodności, zasługują na poparcie pod 2575 I, 2,2,644 | Mt 28, 17). Jest więc bezpodstawna hipoteza, według której 2576 III, 1,2,1902| być władzą, a zaczyna się bezprawie"24.~ 2577 III, 2,2,2435| Utrata zatrudnienia z powodu bezrobocia jest prawie zawsze dla tego, 2578 III, 1,1,1806| harmonii, która sprzyja bezstronności względem osób i dobra wspólnego. 2579 III, 2,2,2444| Pana Zastępów. Żyliście beztrosko na ziemi i wśród dostatków 2580 III, 1,1,1780| praktykować, i o cnocie, którą bezustannie należy rozwijać za pomocą 2581 IV, 1,3,2726| nieproduktywna, a zatem bezużyteczna); zmysłowość i wygodnictwo, 2582 III, 2,2,2487| ujawniania prawdy nie jest bezwarunkowe. Każdy powinien dostosowywać 2583 III, 2,2,2293| wewnętrznego znaczenia domagają się bezwarunkowego poszanowania podstawowych 2584 III, 1,1,1824| pychą;~nie dopuszcza się bezwstydu,~nie szuka swego,~nie unosi 2585 I, 2,3,915 | praktykowania czystości w bezżenności dla Królestwa, obowiązek 2586 II, 2,1,1243| 1243 Biała szata ukazuje, że ochrzczony " 2587 III, 2,1,2158| imieniem. "Zwycięzcy dam... biały kamyk, a na kamyku wypisane 2588 I, 1,2,58 | powszechnego głoszenia Ewangelii. Biblia sławi niektóre wielkie postacie 2589 II, 2,1,1293| Namaszczenie w symbolice biblijnej i starożytnej posiada wielkie 2590 I, 1,3,165 | zwodzi, winniśmy wytrwale biec w wyznaczonych nam zawodach. 2591 III, 2,2,2537| opowiedział mu historię o biedaku mającym tylko jedną owieczkę, 2592 III, 2,2,2448| mówią: "Będziemy kupować biednego za srebro, a ubogiego za 2593 I, 1,2,127 | co konieczne dla mojej biednej duszy. Odkrywam w niej ciągle 2594 III, 1,2,1940| solidarności między bogatymi i biednymi, solidarności pracujących, 2595 IV, 2,0,2829| Nie zachęca nas do jakiejś bierności87, lecz chce nas wyzwolić 2596 I, 2,2,599 | Dz 3, 13), byli jedynie biernymi wykonawcami scenariusza 2597 II, 2,1,1383| błogosławieństwo i łaskę198.~"Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy": 2598 II, 2,1,1307| niebezpieczeństwie śmierci należy jednak bierzmować dzieci, nawet jeśli nie 2599 II, 2,1,1306| powinien otrzymać sakrament bierzmowania117. Skoro chrzest, bierzmowanie 2600 II, 2,1,1309| przygotowanie kandydatów do bierzmowania121.~ 2601 II, 2,1,1312| przyjął ważnie sakramentu bierzmowania125.~ 2602 II, 2,1,1314| powinien może udzielić mu bierzmowania128. Kościół chce bowiem, by 2603 III, 2,2,2471| umocnił ich w sakramencie bierzmowania215.~ 2604 II, 2,3,1535| konsekrowani przez chrzest i bierzmowanie1 do kapłaństwa wspólnego 2605 II, 2,1,1244| wszystkim nowo ochrzczonym i bierzmowanym, nawet małym dzieciom, w 2606 II, 2,1,1299| biskup wyciąga ręce nad bierzmowanymi. Jest to gest, który od 2607 I, 2,3,749 | Boski Duch ukazuje się jako bijące źródło świętości Kościoła" 2608 III, 2,2,2336| człowieka do świata cielesnego i biologicznego, staje się osobowa i prawdziwie 2609 III, 2,2,2313| zagłady, zwłaszcza atomowej, biologicznej lub chemicznej, do popełniania 2610 III, 2,2,2274| używane jako <<materiał biologiczny>>, jest niemoralne"52.~" 2611 III, 2,2,2360| bynajmniej zjawiskiem czysto biologicznym, lecz dotyczy samej wewnętrznej 2612 III, 2,2,2376| embrionów w ręce lekarzy i biologów, wprowadza panowanie techniki 2613 III, 1,1,1755| moralności czynów ludzkich, biorąca pod uwagę tylko intencję, 2614 II, 2,1,1312| originarius) bierzmowania jest biskup124. Na Wschodzie jest nim zazwyczaj 2615 II, 2,1,1313| szafarzem bierzmowania jest biskup126. Chociaż biskup może z ważnych 2616 I, 2,3,896 | Kościoła nie robi niczego bez biskupa396.~ 2617 I, 2,3,879 | więzach między Kolegium Biskupim i jego głową, następcą św. 2618 II, 2,3,1559| uczestniczy większa liczba biskupów37. Dla prawowitych święceń 2619 II, 2,3,1575| pasterzami61. Działa On nadal przez biskupów62.~ 2620 II, 2,3,1563| prezbiterów jest związany z biskupstwem, uczestniczy we władzy, 2621 II, 2,3,1560| kolegialnie ze wszystkimi braćmi w biskupstwie uczestniczy w trosce o wszystkie 2622 III, 2,2,2316| się ćwiczyć będą dalej ku bitwie" (Iz 2, 4)74.~W skrócie~ 2623 II, 1,2,1203| obrządki pewnych zakonów), bizantyjski, aleksandryjski czy koptyjski, 2624 IV, 1,2,2677| chórowego oficjum w Kościołach bizantyjskich, podczas gdy tradycje: ormiańska, 2625 IV, 1,1,2618| łacińskie Magnificat, bizantyjskie Megalunei - jest zarazem 2626 II, 2,1,1300| Kościołach wschodnich rytu bizantyjskiego, po modlitwie epikletycznej, 2627 I, 2,3,845 | swoje dzieci rozproszone i błądzące z powodu grzechu, Ojciec 2628 I, 2,1,311 | przez miłość. Mogą więc błądzić. Istotnie, popełnili oni 2629 IV, 2,0,2838| modlić się do naszego Ojca. Błagając Go, by święciło się Jego 2630 I, 2,3,965 | kobietami widzimy "także Maryję błagającą w modlitwach o dar Ducha, 2631 III, 2,2,2360| Wstań, siostro, módlmy się i błagajmy Pana naszego, aby okazał 2632 IV, 1,0,2560| J 4, 10). Nasza modlitwa błagalna jest - w sposób paradoksalny - 2633 I, 2,3,708 | Świętego. Świadczą o tym błagalne westchnienia Psalmów. ~W 2634 II, 2,1,1383| taki sposób:~Pokornie Cię błagamy, wszechmogący Boże, niech 2635 IV, 1,2,2666| chrystologiczny z Flp 2, 6-11 z błaganiem celnika i żebraków o przejrzenie13. 2636 IV, 1,1,2627| oraz nadaje pewność naszym błaganiom.~ 2637 IV, 1,3,2701| istotą, by nadać naszemu błaganiu jak największą moc.~ 2638 III, 2,1,2154| wymaga, by nie używać go do błahych spraw i nie składać przysięgi 2639 I, 2,2,492 | pierwszej chwili poczęcia blaskami szczególnej zaiste świętości" 2640 III, 2,1,2158| niebieskim zajaśnieje w pełnym blasku tajemniczy i niepowtarzalny 2641 I, 2,3,684 | zajaśnieje w pełniejszym blasku2.~ 2642 I, 2,1,250 | w celu obrony jej przed błędami, które zniekształcały. 2643 I, 1,1,37 | ludzie łatwo sugerują się błędem lub przynajmniej niepewnością 2644 III, 1,1,1755| 1756 Błędna jest więc ocena moralności 2645 I, 2,2,471 | lub ducha. Przeciw temu błędowi Kościół wyznał, że wieczny 2646 III, 2,1,2107| zgody na przylgnięcie do błędu31 ani rzekomego prawa do błędu32, 2647 III, 2,1,2107| błędu31 ani rzekomego prawa do błędu32, lecz naturalne prawo osoby 2648 III, 2,2,2295| narządów, jeśli dawca lub jego bliscy, mający do tego prawo, nie 2649 I, 2,2,673 | Chrystusa w chwale jest bliskie563, nawet jeśli nie do nas 2650 I, 2,2,441 | stworzeniem związki szczególnej bliskości. Gdy obiecany Król-Mesjasz 2651 I, 2,3,957 | pielgrzymami prowadzi nas bliżej Chrystusa, tak obcowanie 2652 III, 2,1,2099| mające związku z miłością bliźniego11. Jezus przypomina słowa 2653 II, 2,2,1434| pokuty, troskę o zbawienie bliźniego22, wstawiennictwo świętych 2654 I, 2,2,575 | przykazania miłości Boga i bliźniego323.~ 2655 I, 2,2,582 | służba Bogu337, ani służba bliźniemu338, jaką były dokonywane przez 2656 III, 1,1,1824| nieprzyjaciół76, 604 stali się bliźnimi dla najbardziej oddalonych77, 2657 II, 1,2,1157| i kantyków, wstrząśnięty błogim śpiewem Twego Kościoła. 2658 II, 2,4,1668| błogosławieństwem"2 i by błogosławić3. Dlatego świeccy mogą przewodniczyć 2659 IV, 2,0,2833| dziękczynienie. Taki jest sens błogosławienia posiłków w rodzinie chrześcijańskiej.~ 2660 III, 2,2,2443| natchnienie z Ewangelii błogosławieństw187, z ubóstwa Jezusa188 i Jego 2661 I, 2,2,581 | Mt 7, 28-29). Na Górze Błogosławieństw333 przez Jezusa daje się słyszeć 2662 II, 2,1,1353| Świętego (lub pełnię swojego błogosławieństwa169) na chleb i wino, aby Jego 2663 II, 1,1,1082| zmartwychwstało, napełnia nas swoimi błogosławieństwami i przez nie rozlewa w naszych 2664 IV, 2,0,2820| odnowionym życiu zgodnym z błogosławieństwami76.~ 2665 IV, 1,1,2625| spotkaniem Boga i człowieka; w błogosławieństwie dar Boga i przyjęcie go 2666 I, 2,3,1009| przemieniło przekleństwo śmierci w błogosławieństwo547.~Sens śmierci chrześcijańskiej~ 2667 II, 2,4,1668| mogą przewodniczyć pewnym błogosławieństwom4. Im bardziej jakieś błogosławieństwo 2668 II, 2,1,1334| nadając nowy i ostateczny sens błogosławieństwu chleba i kielicha.~ 2669 I, 1,3,148 | pokolenia będą nazywały błogosławioną10.~ 2670 IV, 1,2,2675| Ona ma wydać na świat.~"Błogosławionaś Ty między niewiastami i 2671 II, 2,1,1222| wiecznego. Obietnica tego błogosławionego dziedzictwa wypełnia się 2672 I, 2,2,544 | Łk 4,18)249. Ogłasza ich błogosławionymi, ponieważ "do nich należy 2673 II, 2,2,1504| nałożenie rąk93, nałożenie błota i obmycie94. Chorzy starają 2674 I, 2,2,591 | zasługiwał na śmierć jako bluźnierca372. Jego członkowie działali 2675 I, 2,2,594 | 33) i osądzili Go jako bluźniercę.~ 2676 III, 2,1,2147| świętym lub rzeczom świętym. Bluźniercze jest również nadużywanie 2677 I, 2,2,574 | opętany313. Oskarża się Go o bluźnierstwo314, fałszywy profetyzm315 i 2678 I, 2,2,589 | Odpuszczając grzechy, Jezus albo bluźnił, ponieważ jako człowiek 2679 IV, 1,2,2688| jednym ze znaków i jednym z bodźców odnowy modlitwy w Kościele, 2680 III, 2,2,2430| pracy, a więc znajdował bodziec do wykonywania jej skutecznie 2681 IV, 2,0,2810| świętego Prawa, które święty Bóg58 nieustannie daje ludowi, 2682 II, 2,3,1578| posługi. Powołuje do niej Bóg71. Kto uważa, że rozpoznaje 2683 III, 2,2,2366| współpracownikami miłości Boga-Stwórcy i jakby jej wyrazicielami. 2684 I, 2,1,236 | tajemnicę wewnętrznego życia Boga-Trójcy, a drugim wszystkie dzieła 2685 IV, 1,1,2640| doksologia, uwielbienie Boga105.~ 2686 I, 2,1,288 | świadectwo miłości wszechmogącego Boga107. Prawda o stworzeniu wyraża 2687 III, 2,2,2366| stwórczej mocy i w ojcostwie Boga108. "W spełnianiu obowiązku, 2688 I, 2,1,299 | człowieka, będącego obrazem Boga130, wezwanego do osobowej relacji 2689 II, 2,3,1638| przypieczętowana przez samego Boga146. Z ich przymierza "powstaje 2690 I, 2,2,433 | była miejscem obecności Boga16. Gdy św. Paweł mówi o Jezusie, 2691 I, 2,2,505 | powołania ludzkiego w relacji do Boga161 wypełnia się doskonale w 2692 I, 2,1,335 | uwielbiać trzykroć świętego Boga188; przywołuje ich obecność 2693 II, 2,1,1394| dla grzechu i żyjmy dla Boga211.~ 2694 I, 2,1,366 | bezpośrednio stworzona przez Boga223 nie jest ona "produktem" 2695 IV, 2,0,2779| i że narodziliśmy się z Boga24.~ 2696 I, 2,1,399 | pierwotnej świętości264. Boją się Boga265, utworzyli sobie fałszywy 2697 IV, 1,1,2582| przejścia" tajemniczej Obecności Boga27. Jednak dopiero na górze 2698 III, 2,1,2084| nie ma ponad Nim innego Boga3.~ 2699 II, 2,1,1251| życia, powierzonej im przez Boga39.~ 2700 IV, 1,0,2558| Człowiek jest żebrakiem wobec Boga4.~ 2701 I, 2,2,624 | wielki odpoczynek szabatowy Boga457 po wypełnieniu558 zbawienia 2702 II, 2,1,1256| powszechnej woli zbawczej Boga46 oraz konieczności chrztu 2703 I, 2,2,633 | pozbawieni oglądania Boga472. Taki jest los wszystkich 2704 I, 2,2,659 | zasiada odtąd po prawicy Boga530, W sposób zupełnie wyjątkowy 2705 III, 2,1,2125| jakiejkolwiek zależności od Boga55. W rzeczywistości "uznanie 2706 I, 2,2,446 | uznanego w ten sposób za samego Boga57.~ 2707 I, 2,2,678 | lekceważyła łaskę ofiarowaną przez Boga584. Postawa wobec bliźniego 2708 III, 1,1,1802| jest upodobnienie się do Boga60.~ 2709 IV, 2,0,2813| święte jest imię naszego Boga65.~Gdy mówimy: "Święć się 2710 II, 2,1,1216| i jest znakiem panowania Boga8.~ 2711 III, 2,1,2172| Pana... miłosierdzia i czci Boga83. "Syn Człowieczy jest panem 2712 IV, 2,0,2826| razem z Najświętszą Matką Boga84 i wszystkimi świętymi, w 2713 IV, 2,0,2829| niczego, jeśli sam należy do Boga88.~ 2714 II, 2,3,1604| na obraz i podobieństwo Boga95, który sam jest Miłością96. 2715 IV, 1,2,2656| moc Ducha Świętego byli bogaci w nadzieję" (Rz 15, 13).~ 2716 III, 1,2,1935| korzystać, oraz z podziałem bogactw43. "Talenty" nie zostały równo 2717 I, 1,1,29 | religijna, troski doczesne i bogactwa4, zły przykład wierzących, 2718 III, 2,2,2444| egoistycznym używaniem:~A teraz wy, bogacze, zapłacicie wśród narzekań 2719 III, 2,2,2537| traktował jak własną córkę, i o bogaczu, który, mimo miał wiele 2720 III, 2,2,2546| 2547 Pan skarży się na bogaczy, że znajdują swoją pociechę 2721 I, 2,2,460 | człowiekiem, uczynić ludzi bogami"76.~ 2722 II, 1,2,1161| Zbawiciela, a także świętej Bogarodzicy, godnych czci aniołów oraz 2723 III, 2,2,2348| Kościoła pod tym względem jest bogata93.~ 2724 III, 1,1,1857| odpowiedzią, jakiej Jezus udzielił bogatemu młodzieńcowi: "Nie zabijaj, 2725 II, 2,3,1656| chrześcijańskiego i "szkołą bogatszego człowieczeństwa"173. W nim 2726 III, 1,1,1722| z przekonania, że będąc bogatym można wszystko. Bogactwo 2727 III, 1,2,1940| biednych, solidarności między bogatymi i biednymi, solidarności 2728 I, 2,2,518 | wszystkim ludziom komunię z Bogiem183.~Nasza komunia z misteriami 2729 I, 2,1,367 | podniesiona do komunii z Bogiem227.~ 2730 I, 2,2,613 | przywracającą człowiekowi komunię z Bogiem437 oraz dokonującą pojednania 2731 I, 2,1,241 | początku było u Boga i jest Bogiem45, jako "obraz Boga niewidzialnego" ( 2732 I, 1,1,29 | ukrywania się ze strachu przed Bogiem5 i do ucieczki przed Jego 2733 I, 2,3,1039| relacji każdego człowieka z Bogiem592. Sąd Ostateczny ujawni to, 2734 II, 2,2,1468| tych dóbr jest przyjaźń z Bogiem63.~ 2735 I, 2,2,454 | jedynym Synem Ojca68 i samym Bogiem69. Wiara, że Jezus Chrystus 2736 III, 1,3,2035| im, kim powinni być przed Bogiem77.~ 2737 II, 1,2,1137| zasiadał" (Ap 4, 2): Pan Bógl. Następnie ukazuje "stojącego 2738 I, 2,1,212 | poza Nim nie ma innych bogów12. On przekracza świat i historię. 2739 III, 2,2,2446| sprawiedliwości, która podoba się Bogu197:~Kto ma dwie suknie, niech 2740 I, 2,1,391 | głos przeciwstawiający się Bogu253. Ten głos przez zazdrość 2741 I, 2,2,582 | rabinistycznymi336, że ani służba Bogu337, ani służba bliźniemu338, 2742 I, 2,2,589 | człowiek czynił się równym Bogu366, albo mówił prawdę, a Jego 2743 I, 2,3,915 | charakterystycznym "życia poświęconego" Bogu428.~ 2744 I, 2,3,916 | na całkowitym oddaniu się Bogu429. W życiu konsekrowanym wierni, 2745 I, 2,3,761 | jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie" ( 2746 II, 2,3,1586| Kapłanem i Ofiarą, nie bojąc się oddać swego życia za 2747 II, 2,1,1226| kto wierzy w Jezusa: Żydom bojącym się Boga i poganom20. Chrzest 2748 I, 2,1,269 | Panem dzielnym i potężnym w boju" (Ps 24, 8-10). Bóg jest 2749 II, 2,3,1609| będące następstwem grzechu, "bóle rodzenia dzieci" (Rdz 3, 2750 II, 2,3,1607| poddaną102, zostało obciążone bólem rodzenia dzieci i trudem 2751 I, 2,3,771 | jerozolimska; a chociaż zmęczenie i boleść długiego wygnania czynią 2752 I, 2,1,309 | jak nieuniknionego, równie bolesnego jak tajemniczego, nie wyczerpie 2753 I, 2,3,1056| uprzedza wiernych o "smutnej i bolesnej rzeczywistości śmierci wiecznej" 2754 II, 2,3,1607| ten nieporządek, którego boleśnie doświadczamy, nie wynika 2755 II, 2,1,1398| O więzi miłości!"216 Im boleśniej dają się odczuć podziały 2756 III, 2,2,2364| nic nie byłoby dla mnie boleśniejsze od niezgadzania się z tobą" 2757 I, 2,2,635 | cieniu śmierci; by wyzwolić z bólów niewolnika Adama, a wraz 2758 I, 2,1,350 | innych stworzeń: "Ad omnia bona nostra cooperantur angeli" - " 2759 I, 2,1,293 | wszystko - wyjaśnia św. Bonawentura - "nie po to, by powiększyć 2760 I, 2,1,391 | quidem natura creati sunt boni, sed ipsi per se facti sunt 2761 Wstep, 0,0,9 | Piotr Kanizjusz, św. Karol Boromeusz, św. Turybiusz z Mongrovejo 2762 I, 2,1,295 | swojej mądrości i dobroci: "Boś Ty stworzył wszystko, a 2763 II, 2,1,1374| Ciało i Krew wraz z duszą i Bóstwem Pana naszego Jezusa Chrystusa, 2764 I, 2,2,526 | ojca, obdarzył nas swoim Bóstwem206.~Misteria dziecięctwa Jezusa~ 2765 II, 2,1,1413| z Ciałem, Krwią, Duszą i Bóstwem230.~ 2766 III, 2,1,2111| i nie oddawał czci innym bóstwom poza Jedynym Bogiem. Pismo 2767 II, 2,2,1520| ciała, jeśli taka jest wola Boża115. ponadto, "jeśliby popełnił 2768 III, 1,1,1723| owoce w Kościele na chwałę Bożą27.~W skrócie~ 2769 III, 1,1,1700| pięknie i uszlachetniony łaską Bożą4.~ 2770 I, 2,2,654 | które przywraca nam łaskę Bożą519, "abyśmy i my wkroczyli 2771 III, 2,2,2213| szacunku domaga się przykazanie Boże10.~ 2772 III, 2,2,2460| powołanie, a więc na wezwanie Boże202.~ 2773 I, 2,2,589 | uobecniała i objawiała imię Boże367. ~ 2774 II, 2,3,1602| na obraz i podobieństwo Boże90, a kończy wizją "Godów Baranka" ( 2775 I, 1,2,50 | jest to porządek Objawienia Bożego1. Na mocy swego całkowicie 2776 II, 2,3,1540| ustanowione w celu głoszenia słowa Bożego11 i przywracania na nowo jedności 2777 I, 2,3,762 | wybraniem Izraela jako ludu Bożego129. przez wybranie Izrael ma 2778 II, 2,1,1334| Izraelowi, że żyje chlebem słowa Bożego151. Wreszcie codzienny chleb 2779 III, 1,1,1719| człowieka: przyjście Królestwa Bożego19; oglądanie Boga: "Błogosławieni 2780 II, 1,2,1151| ukazać tajemnice Królestwa Bożego20. Uzdrawia lub potwierdza 2781 I, 2,1,346 | niezachwianej wierności Przymierza Bożego202. Człowiek ze swej strony 2782 II, 2,2,1443| równocześnie powrót na łono Ludu Bożego31.~ 2783 I, 2,2,575 | niż dla wspólnoty ludu Bożego318. Oczywiście stosunki Jezusa 2784 I, 2,3,891 | cały depozyt Objawienia Bożego388.~ 2785 I, 2,2,655 | Chrystusa do wnętrza życia Bożego52l, aby "już nie żyli dla siebie, 2786 II, 2,1,1270| misyjnej działalności Ludu Bożego65.~Sakramentalny węzeł jedności 2787 II, 0,3,1070| oznaczenie celebracji kultu Bożego7, lecz także głoszenia Ewangelii8 2788 III, 1,3,2034| jak depozyt Objawienia Bożego75; obejmuje także wszystkie 2789 III, 1,3,2037| i ludzkich według Ducha Bożego79. W ten właśnie sposób Duch 2790 I, 2,1,296 | konieczną emanacją substancji Bożej124. Bóg stwarza w sposób wolny " 2791 I, 2,2,496 | Bożym według woli i mocy Bożej140; prawdziwie narodzonym z 2792 II, 2,3,1639| przeciw postanowieniu mądrości Bożej149.~Łaska sakramentu małżeństwa~ 2793 I, 2,2,506 | niepodzielnego oddania się woli Bożej162. Właśnie ta wiara pozwala 2794 I, 2,3,815 | braterskiej zgody rodziny Bożej238.~ 2795 I, 2,2,591 | narodzić" (J 3, 7) dzięki łasce Bożej370. Takie wymaganie nawrócenia 2796 III, 1,3,1995| synami48, uczestnikami natury Bożej49 i życia wiecznego50.~ 2797 I, 2,3,971 | liturgicznych poświęconych Matce Bożej500 oraz w modlitwie maryjnej, 2798 I, 2,2,648 | podkreśla ukazanie się mocy Bożej512 przez dzieło Ducha, który 2799 I, 2,2,678 | odrzucenie łaski i miłości Bożej585. Jezus powie w dniu ostatecznym: " 2800 III, 1,3,2008| uczynków darami dobroci Bożej62. "Najpierw została dana 2801 III, 1,1,1811| do uczestnictwa w naturze Bożej64. Cnoty teologalne bowiem 2802 I, 2,2,531 | religijne poddane Prawu Bożemu222, życie we wspólnocie. O 2803 II, 1,2,1158| sprawującemu liturgię Ludowi Bożemu29. Dlatego też "należy troskliwie 2804 III, 1,2,1934| sprzeciwia się ona zamysłowi Bożemu42.~ 2805 IV, 1,1,2566| czy też podąża za swoimi bożkami lub oskarża Boga, że go 2806 III, 2,1,2111| ale nie widzą..." Te czcze bożki czynią człowieka pustym: " 2807 I, 2,1,332 | przekazywaniu Prawa172, prowadzą lud Boży173, zwiastują narodziny174 2808 I, 2,2,555 | Ojca: Syn działa jako Sługa Boży287. Obłok wskazuje na obecność 2809 II, 1,2,1182| którego jest zaproszony Lud Boży64. W niektórych liturgiach 2810 III, 2,2,2225| odkryć powołanie jako dzieci Bożych17. Parafia jest wspólnotą 2811 II, 1,1,1117| wierny "szafarz" misteriów Bożych27. W ten sposób Kościół uznał 2812 I, 2,3,877 | świadectwem komunii Osób Bożych361. Dlatego każdy biskup pełni 2813 II, 2,1,1250| Królestwa wolności dzieci Bożych37, do którego powołani 2814 I, 2,3,691 | Tchnieniem Boga, Duchem Bożym11. Z drugiej strony, Duch 2815 I, 1,2,135 | jest prawdziwie słowem Bożym113.~ 2816 II, 2,1,1349| jest rzeczywiście słowem Bożym164, i stosowania go w praktyce. 2817 I, 1,2,63 | Izrael jest kapłańskim Ludem Bożym24, tym, który "nosi imię Pana" ( 2818 I, 2,2,548 | one, że Jezus jest Synem Bożym268, Mogą jednak także dawać 2819 I, 2,2,587 | w sensie ścisłym dziełem Bożym357.~ 2820 II, 2,1,1250| łaski stania się dzieckiem Bożym38.~ 2821 II, 2,1,1265| 5, 17), przybranym synem Bożym56, który stał się "uczestnikiem 2822 II, 2,1,1286| że jest Mesjaszem, Synem Bożym82. Jezus poczęty za sprawą 2823 IV, 1,1,2638| świadczyć, że jesteśmy dziećmi Bożymi100; daje świadectwo Jedynemu 2824 I, 2,2,537 | Ojca, stajemy się synami Bożymi237.~Kuszenie Jezusa~ 2825 III, 1,3,1995| wezwanie: stali się dziećmi Bożymi47, przybranymi synami48, uczestnikami 2826 III, 1,1,1722| miłości:~Bogactwo jest wielkim bożyszczem dzisiejszych czasów; to 2827 I, 2,2,552 | oraz umacniał w niej swoich braci281.~ 2828 I, 2,2,641 | umacniania wiary swoich braci492, widzi więc Zmartwychwstałego 2829 II, 2,1,1397| Chrystusa w najuboższych, Jego braciach214:~Skosztowałeś Krwi Pana, 2830 I, 2,2,595 | do św. Pawła: "Widzisz, bracie, ile tysięcy Żydów uwierzyło, 2831 III, 2,2,2448| ubogich, którzy Jego braćmi200: ~Kiedy matka św. Róży z 2832 I, 2,3,1033| maluczkich, którzy Jego braćmi585. Umrzeć w grzechu śmiertelnym, 2833 I, 2,2,501 | pierworodnym między wielu braćmiBłąd! Nie określono zakładki. ( 2834 II, 2,2,1508| strony w moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra 2835 III, 2,1,2124| przedstawiania nauki wiary, albo też braków w ich własnym życiu religijnym, 2836 III, 2,2,2307| niebezpieczeństwo wojny, a równocześnie brakować będzie międzynarodowej władzy 2837 III, 2,2,2389| dają w ten sposób wyraz brakowi zaufania w odniesieniu do 2838 III, 2,1,2182| zaleca się, ażeby wierni brali udział w liturgii słowa, 2839 III, 1,3,2050| który ~mieszka pośród twych bram. ~W sześciu dniach bowiem ~ 2840 I, 1,2,103 | ukazywać wiernym Chleba życia branego ze stołu Słowa Bożego i 2841 I, 2,3,738 | sobą i z Bogiem. Chociaż brani pojedynczo jesteśmy liczni, 2842 III, 2,2,2296| 2297 Uprowadzenia i branie zakładników sieją grozę 2843 I, 2,2,533 | wielki wzór ich Boskiego Brata224.~ 2844 II, 1,1,1108| Trójcą Świętą i komunia braterska21.~ 2845 I, 2,3,821 | 253;~- wzajemne poznanie braterskie254;~- formacja ekumeniczna 2846 I, 2,3,818 | Kościół katolicki otacza ich braterskim szacunkiem i miłością... 2847 III, 2,2,2258| osądza zbrodniczość tego bratobójstwa: "Cóżeś uczynił? Krew brata 2848 III, 2,2,2448| Otwórz szczodrze rękę swemu bratu uciśnionemu lub ubogiemu 2849 II, 1,2,1175| aby i świeccy odmawiali brewiarz czy to z prezbiterami, czy 2850 I, 1,1,39 | 39 Broniąc zdolności rozumu ludzkiego 2851 III, 2,2,2261| przyjaciół34. On sam nie bronił się i kazał Piotrowi schować 2852 I, 2,3,1050| oczyszczone ze wszystkiego brudu, rozświetlone i przemienione, 2853 I, 2,2,510 | swego Syna, Dziewicą jako brzemienna, Dziewicą jako karmiąca 2854 II, 2,2,1453| Rodzi się on z rozważania brzydoty grzechu lub lęku przed wiecznym 2855 II, 2,2,1458| uczynił... Gdy zaczynasz brzydzić się tym, co uczyniłeś, wówczas 2856 I, 2,1,301 | stworzenia, niczym się nie brzydzisz, co uczyniłeś, bo gdybyś 2857 Wstep, 0,0,4 | tym życiu i w ten sposób budować Ciało Chrystusa2.~ 2858 II, 2,1,1268| się "żywymi kamieniami", "budowani jako duchowa świątynia, 2859 I, 2,1,283 | znajomość rzeczy: poznać budowę świata i siły żywiołów... 2860 I, 2,3,776 | Chrystusa i scalił się w budowie jednej świątyni Ducha Świętego" 2861 I, 2,2,585 | zburzenie tej wspaniałej budowli, z której nie pozostanie 2862 III, 2,1,2123| złudne życie, odstręcza go od budowy państwa ziemskiego"52.~ 2863 I, 1,2,57 | dojść do swojej jedności, budując wieżę Babel14. Jednak z 2864 I, 2,3,894 | jednak sprawować w sposób budujący, w duchu służby, który jest 2865 I, 2,3,756 | kamienia odrzuconego przez budujących, który jednak stał się kamieniem 2866 III, 2,1,2123| stoi na przeszkodzie, gdyż budząc nadzieję człowieka na przyszłe, 2867 IV, 1,3,2696| pamięć o Bogu", częste budzenie "pamięci serca": "Trzeba 2868 III, 2,2,2215| tobą, gdy zaśniesz; gdy budzisz się - mówią do ciebie" ( 2869 I, 2,3,917 | drzewie, które się cudownie i bujnie rozkrzewiło na Pańskiej 2870 I, 1,1,29 | być bardzo zróżnicowane3: bunt przeciw obecności zła w 2871 I, 2,1,313 | tych, którzy gorszą się i buntują przeciw temu, co im się 2872 III, 1,1,1739| braterstwo z innymi ludźmi i buntuje się przeciw prawdzie Bożej.~ 2873 IV, 1,3,2742| niezależnie od jakichkolwiek burz28. Nasz czas jest w ręku Boga:~ 2874 I, 2,1,401 | uznawać Boga za swój początek, burzy należyty stosunek do swego 2875 IV, 2,0,2778| bożków po to, by je czcić lub burzyć. Modlić się do Ojca, to 2876 III, 2,2,2537| który, mimo miał wiele bydła, zazdrościł tamtemu i w 2877 III, 1,3,2050| twoja ~niewolnica, ani twoje bydło, ~ani cudzoziemiec, który ~ 2878 III, 1,1,1825| mówi jeszcze Apostoł - byłbym niczym". Jeśli "miłości 2879 I, 2,1,301 | gdybyś miał coś w nienawiści, byłbyś tego nie uczynił. Jakżeby 2880 I, 2,2,428 | zgodzić się wszystko stracić, "bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł 2881 I, 1,2,52 | ponad to wszystko, do czego byliby zdolni sami z siebie.~ 2882 III, 2,2,2414| moralnych. Panowanie nad bytami nieożywionymi i istotami 2883 I, 2,1,213 | posiadają, On sam jest swoim bytem i z siebie samego jest tym 2884 IV, 2,0,2776| skryć się pod ziemię, nasze bytowanie ziemskie rozpadłoby się 2885 IV, 1,3,2712| przez Boga w głębi naszego bytu10. Kontemplacja jest komunią: 2886 I, 2,3,1033| życia wiecznego" (1 J 3, 14 c-15). Nasz Pan ostrzega nas, 2887 I, 2,3,967 | jest Ona "najznakomitszym i całkiem szczególnym członkiem Kościoła" 2888 III, 1,3,1955| swej części, ani zniesione całkowicie7.~ 2889 II, 2,3,1642| małżeńska zawiera jakąś całkowitość, w którą wchodzą wszystkie 2890 I, 2,2,462 | aleś Mi utworzył ciało; całopalenia i ofiary za grzech nie podobały 2891 IV, 1,1,2571| upatrzy sobie jagnię na całopalenie" (Rdz 22, 8), "pomyślał 2892 IV, 1,1,2582| ogień Pana trawi ofiarę całopalną "w godzinie ofiary wieczornej". " 2893 Wstep, 0,0,5 | w sposób systematyczny i całościowy w celu wprowadzenia wierzących 2894 I, 1,2,102 | w którym wypowiada się cały69: ~Pamiętajcie, że to samo 2895 III, 2,2,2313| żadnej różnicy do zniszczenia całych miast lub też większych 2896 I, 1,1 | JEST "OTWARTY" NA BOGA~(CAPAX DEI) ~ 2897 II, 2,3,1553| Ducha Świętego. Całe Ciało, caput et membra (głowa i członki), 2898 I, 2,3,1015| 1015 "Caro salutis est cardo" - "Cialo jest podstawą 2899 I, 2,2,506 | Christi quam concipiendo carnem Christi - "Maryja jest bardziej 2900 I, 2,3,1015| 1015 "Caro salutis est cardo" - "Cialo 2901 Wstep, 0,0,10| Evangelii nuntiandi (1975) i Catechesi tradendae (1979). Nadzwyczajne 2902 I, 2,1,266 | 266 "Fides autem catholica haec est, ut unum Deum in 2903 I, 1,2,119 | Evangelio non crederem, nisi me catholicae Ecclesiae commoveret auctoritas - 2904 II, 2,3,1603| jego wspólnych i trwałych cechach. Chociaż godność tej instytucji 2905 I, 2,2,546 | stanowią charakterystyczną cechę Jego nauczania257. Przez 2906 I, 2,1,340 | Boga. Słońce i księżyc, cedr i mały kwiatek, orzeł i 2907 II, 2,1,1290| biskupa przy wszystkich celebracjach chrzcielnych. Na Zachodzie, 2908 II, 2,2,1531| modlitwa liturgiczna kapłana - celebransa, który prosi o specjalną 2909 I, 2,2,662 | stanowi centrum i jest głównym celebransem liturgii, przez którą czci 2910 II, 2,1,1226| 1226 Kościół celebrował chrzest i udzielał go od 2911 IV, 1,0,2557| aby wierni w nią wierzyli, celebrowali i żyli nią w żywym i 2912 I, 1,0,26 | Kościoła wyznawanej w Credo, celebrowanej w liturgii oraz przeżywanej 2913 II, 2,1,1330| się również ten sakrament celebrowaniem świętych Misteriów. Mówi 2914 II, 1,2,1135| Ta podstawowa katecheza o celebrowaniu sakramentów odpowie na główne 2915 II, 1,1,1128| chwili, gdy sakrament jest celebrowany zgodnie z intencją Kościoła, 2916 II, 2,3,1580| wybierani wyłącznie spośród celibatariuszy, mężczyźni żonaci mogą otrzymywać 2917 I, 2,2,535 | 3). Tłum grzeszników - celnicy i żołnierze228, faryzeusze 2918 IV, 2,0,2838| grzeszników, podobnie jak celnik106. Nasza prośba zaczyna się 2919 II, 2,2,1481| przebaczył faryzeuszowi celnikowi i synowi marnotrawnemu, 2920 IV, 1,1,2612| przypowieść - o "faryzeuszu i celniku"63 - dotyczy pokory modlącego 2921 III, 1,2,1886| 1887 Zamiana środków i celów10, która prowadzi do nadania 2922 III, 2,2,2292| moralnych znajdują one swoją celowość i świadomość swoich ograniczeń.~ 2923 III, 2,2,2351| istotny sprzeciwia się ich celowości". Poszukuje się w niej przyjemności 2924 I, 1,3,174 | Kościoły, które u Iberów, Celtów, na Wschodzie, w Egipcie, 2925 III, 2,2,2408| wynagrodzeń144, podwyższania cen wykorzystującego niewiedzę 2926 I, 2,1,344 | pożyteczna ~I pokorna, i cenna, i czysta...~Panie, bądź 2927 IV, 1,1,2603| swoich darach. Dawca jest cenniejszy niż udzielony dar - On jest " 2928 III, 2,2,2424| wyłącznie za pomocą planowania centralistycznego zniekształca u podstaw więzi 2929 I, 2,2,638 | przeżywała jako prawdę centralną, przekazaną przez Tradycję, 2930 I, 1,2,124 | prawdę Objawienia Bożego. Ich centralnym przedmiotem jest Jezus Chrystus, 2931 III, 2,2,2408| na sztucznym podwyższaniu ceny towarów w celu osiągnięcia 2932 II, 2,3,1623| biskupi, którzy przewodniczą ceremonii, świadkami wzajemnej 2933 II, 2,1,1345| wyjaśniając pogańskiemu cesarzowi Antoninusowi Piusowi (138- 2934 I, 2,2,450 | Panu Jezusowi Chrystusowi: Cezar nie jest "Panem"66. "Kościół... 2935 III, 2,2,2241| politycznej. "Oddajcie... Cezarowi to, co należy do Cezara, 2936 II, 1,2,1203| ormiański, maronicki i chalcedoński. "Trzymając się wiernie 2937 I, 2,2,468 | 468 Po Soborze Chalcedońskim niektórzy uważali ludzką 2938 I, 2,3,761 | pewnym sensie reakcją Boga na chaos spowodowany przez grzech. 2939 II, 2,1,1274| Pieczęć Pana" (Dominicus character)72 jest pieczęcią, którą 2940 II, 1,2,1204| powinna więc odpowiadać charakterowi i kulturze różnych narodów75. 2941 III, 1,3,2032| chrześcijańskiej, składający się z charakterystycznej całości zasad, przykazań 2942 II, 2,1,1329| Chleba, ponieważ ten obrzęd, charakterystyczny dla posiłku żydowskiego, 2943 IV, 1,1,2588| mają wiele wspólnych cech charakterystycznych. Modlitwa Psalmów jest prosta 2944 I, 2,3,915 | przez Kościół, jest znakiem charakterystycznym "życia poświęconego" Bogu428.~ 2945 III, 1,1,1812| kształtują, pobudzają i charakteryzują działanie moralne chrześcijanina. 2946 III, 2,2,2429| się konfliktów, które je charakteryzują167. Powinno się podejmować 2947 II, 2,2,1438| dzielenia się z innymi (dzieła charytatywne i misyjne).~ 2948 II, 2,3,1571| to w pracy społecznej i charytatywnej, "byli umacniani przez obrzęd 2949 II, 2,3,1596| zadaniach duszpasterskich i charytatywnych, które mają pełnić pod pasterskim 2950 I, 2,3,688 | wstawia się za nami;~- w charyzmatach i urzędach, które budują 2951 I, 2,3,800 | będącej prawdziwą miarą charyzmatów223.~ 2952 I, 2,3,768 | dary hierarchiczne oraz charyzmatyczne i przy ich pomocy nim kieruje..." 2953 III, 2,1,2120| Czarnoksiężnikowi Szymonowi, chcącemu nabyć władzę duchową, której 2954 I, 2,2,645 | swój sposób, gdzie i kiedy chce505, ponieważ Jego człowieczeństwo 2955 II, 2,1,1336| przyczyną podziału. "Czyż i wy chcecie odejść?" (J 6, 67). To pytanie 2956 I, 1,2,57 | sama o własnych siłach chciała dojść do swojej jedności, 2957 I, 2,2,462 | Chrystus): Ofiary ani daru nie chciałeś, aleś Mi utworzył ciało; 2958 I, 2,2,475 | które stało się ciałem, chciało więc po ludzku - w posłuszeństwie 2959 II, 2,3,1657| chociaż często wcale tego nie chciały - szczególnie bliskie 2960 II, 2,1,1290| gdzie dopełnienie chrztu chciano zarezerwować dla biskupa, 2961 III, 2,2,2539| starać się żyć w pokorze.~Chcielibyście, by w was widziano Boga 2962 I, 2,2,533 | Syna cieśli, tu właśnie chcielibyśmy zrozumieć i umocnić surowe, 2963 I, 2,2,558 | zbiera pod skrzydła, a nie chcieliście" (Mt 23, 37b). Gdy widzi 2964 III, 2,2,2449| 19). "Ani złodzieje, ani chciwi... ani zdziercy nie odziedziczą 2965 III, 1,1,1865| inne wady. nimi: pycha, chciwość, zazdrość, gniew, nieczystość, 2966 III, 2,2,2535| Dziesiąte przykazanie zakazuje chciwości i pragnienia przywłaszczania 2967 I, 2,1,400 | naznaczone pożądaniem i chęcią panowania269. Została zerwana 2968 III, 1,1,1751| przychylność lub by się nim chełpić.~ 2969 III, 2,2,2313| atomowej, biologicznej lub chemicznej, do popełniania takich zbrodni.~ 2970 I, 2,1,335 | pogrzebowej lub w "Hymnie cherubinów" w liturgii bizantyjskiej) 2971 III, 2,1,2129| miedziany58, arka Przymierza i cherubiny59.~ 2972 I, 2,3,952 | zawsze powinien być gotowy i chętny przyjść z pomocą najbardziej 2973 III, 2,1,2115| horoskopów, astrologia, chiromancja, wyjaśnianie przepowiedni 2974 IV, 1,1,2580| ofiara wieczorna, kadzidła, chleby "pokładne" - wszystkie te 2975 I, 2,3,1010| narodzenie... Pozwólcie chłonąć światło nieskalane. Gdy 2976 II, 2,2,1460| chlubić, 2011 lecz cała nasza "chluba" jest w Chrystusie... w 2977 I, 2,1,273 | wszechmocy Bożej. Ta wiara chlubi się ze swych słabości, by 2978 II, 2,2,1460| nie ma, z czego mógłby się chlubić, 2011 lecz cała nasza "chluba" 2979 III, 1,1,1740| 2 Kor 3,17). Już teraz chlubimy się "wolnością... dzieci 2980 I, 2,3,903 | szafarzy także świeccy, chociażby nie byli lektorami lub akolitami, 2981 III, 2,0,2052| niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną!" (Mt 19, 21). Nie 2982 III, 2,0,2056| miłować Pana, Boga twego, i chodzić Jego drogami, pełniąc Jego 2983 I, 2,3,685 | trynitarnej. Tutaj będzie chodziło o miejsce Ducha Świętego 2984 III, 2,2,2469| Nim współuczestnictwo, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i 2985 I, 2,2,457 | grzechy" (1 J 3, 5).~Nasza chora natura wymagała uzdrowienia; 2986 III, 2,2,2207| młodych i starych, osoby chore lub upośledzone oraz ubogich. 2987 III, 2,2,2278| zabiegi przysługujące osobie chorej nie mogą być w sposób uprawniony 2988 II, 2,2,1517| czy w Kościele, jednemu choremu czy całej grupie chorych. 2989 II, 2,2,1508| jednak uzdrowienia wszystkich chorób. I tak św. Paweł musi usłyszeć 2990 II, 2,2,1503| uzdrowienia z różnego 5odzaju chorób89 wymownym znakiem, że " 2991 I, 2,2,447 | panowania nad naturą, nad chorobami, nad demonami, nad śmiercią 2992 II, 2,2,1502| wypowiada on swoją skargę na chorobę83 i błaga Pana życia i śmierci 2993 II, 2,2,1502| grzech i uleczy wszelką chorobę88.~Chrystus - lekarz~ 2994 II, 2,4,1672| obecność Złego, a nie o chorobę9.~Religijność ludowa~ 2995 I, 2,3,695 | Chrystusa, gdy uzdrawia i leczy choroby22. On wreszcie wskrzesza Jezusa 2996 III, 2,2,2536| lekarze, pragnący, by ludzie chorowali, i prawnicy, oczekujący 2997 IV, 1,2,2677| Paraklisis pozostała zbliżona do chórowego oficjum w Kościołach bizantyjskich, 2998 II, 1,2,1143| komentatorzy i członkowie chóru również spełniają prawdziwą 2999 II, 2,2,1516| szafarzami namaszczenia chorych111. Obowiązkiem duszpasterzy 3000 I, 2,3,699 | Wkładając ręce, Jezus leczy chorych32 i błogosławi dzieci33. Apostołowie


1000-1501 | 1502-2013 | 2014-2513 | 2514-664 | 665-ateis | ateiz-chory | chorz-dlugo | dluzn-eunic | europ-istot | izaak-krwaw | krwot-miluj | milym-nazwa | nazyw-obdar | obecn-ojca2 | ojca3-piecd | pieci-popra | popro-proch | procz-przyn | przyo-rymow | rynki-spowo | spoza-teolo | teori-umocn | umowa-wewne | wezci-wyjas | wyjat-zaczy | zadan-zbliz | zbluz-zwiek | zwier-zywym

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License