Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Katechizm Kosciola katolickiego

IntraText - Concordances

(Hapax - words occurring once)


1000-1501 | 1502-2013 | 2014-2513 | 2514-664 | 665-ateis | ateiz-chory | chorz-dlugo | dluzn-eunic | europ-istot | izaak-krwaw | krwot-miluj | milym-nazwa | nazyw-obdar | obecn-ojca2 | ojca3-piecd | pieci-popra | popro-proch | procz-przyn | przyo-rymow | rynki-spowo | spoza-teolo | teori-umocn | umowa-wewne | wezci-wyjas | wyjat-zaczy | zadan-zbliz | zbluz-zwiek | zwier-zywym

                                bold = Main text
   Czesc, Dzial, Rozdzial, Numer               grey = Comment text
3001 II, 2,2,1503| lekarzem, którego potrzebują chorzy91. Jego współczucie dla wszystkich 3002 I, 2,1,344 | ziemię,~Która nas żywi i chowa,~I rodzi różne owoce, barwne 3003 I, 2,2,534 | przyjęli je w wierze, a Maryja "chowała wiernie wszystkie te wspomnienia 3004 II, 2,1,1232| się w Ordo initiationis christianae adultorum (1972). Sobór 3005 IV, 1,1,2639| jerozolimska101, uzdrowienie chromego przez Piotra i Jana102, 3006 III, 2,2,2274| interwencji w dziedzictwo chromosomowe lub genetyczne nie mają 3007 I, 2,1,332 | zamykają raj ziemski168, chronią Lota169, ratują Hagar i 3008 III, 1,1,1867| jesteśmy do tego zobowiązani;~- chroniąc tych, którzy popełniają 3009 III, 2,1,2174| szabatu, po którym następuje chronologicznie co tydzień; dla chrześcijan 3010 IV, 1,2,2666| grzesznymi!" Łączy ono hymn chrystologiczny z Flp 2, 6-11 z błaganiem 3011 III, 2,2,2545| już należy Królestwo268;~Chrystus-Słowo nazywa "ubóstwem w duchu" 3012 I, 2,3,754 | jedyną i konieczną bramą jest Chrystus109 Jest trzodą, której sam 3013 I, 2,1,360 | którego dla wszystkich dokonał Chrystus214.~ 3014 I, 2,3,706 | ziemi47. Potomstwem tym będzie Chrystus48, w którym wylanie Ducha 3015 II, 0,3,1070| liturgiczny, jako dzieło Chrystusa-Kapłana i Jego Ciała, czyli Kościoła, 3016 IV, 1,0,2564| Ma ona wymiary miłości Chrystusa10.~ 3017 II, 1,1,1094| Duchu Prawdy, wychodząc od Chrystusa11. W ten sposób potop i arka 3018 II, 2,1,1308| do przelania krwi dla Chrystusa120.~ 3019 II, 2,3,1621| sakramentów z Misterium Paschalnym Chrystusa125. W Eucharystii urzeczywistnia 3020 II, 1,1,1094| jest figurą duchowych darów Chrystusa13; manna na pustyni stanowi 3021 III, 0,4,1696| radość i wymagania drogi Chrystusa14. Katecheza "nowego życia" ( 3022 III, 2,1,2102| upodobnić do posłusznego Chrystusa17.~W pewnych przypadkach Kościół 3023 II, 2,1,1355| oraz żyje według przykazań Chrystusa170.~ 3024 I, 1,2,58 | Melchizedeka17, będącego figurą Chrystusa18, oraz "Noego, Daniela i 3025 III, 2,2,2226| życzliwość. Wymaga tego miłość Chrystusa19.~ 3026 II, 2,1,1377| łamanie chleba nie dzieli Chrystusa191.~ 3027 I, 2,3,790 | Śmiercią i Zmartwychwstaniem Chrystusa198, oraz do Eucharystii, przez 3028 II, 2,1,1391| także temu, kto przyjmuje Chrystusa207.~ 3029 I, 2,3,798 | przez który formuje Ciało Chrystusa220; przez sakramenty, które 3030 III, 1,1,1720| człowiek wchodzi do chwały Chrystusa24 i do radości życia trynitarnego. ~ 3031 I, 2,1,388 | Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa249. Trzeba poznać Chrystusa 3032 I, 2,1,389 | Kościół, który ma zmysł Chrystusa250, wie dobrze, że nie można 3033 II, 1,1,1116| żywego i ożywiającego Ciała Chrystusa26, oraz działaniami Ducha 3034 III, 1,3,1969| 27 oraz wypełnianie słów Chrystusa28; streszcza je złota zasada: " 3035 I, 2,3,853 | może rozszerzać Królestwo Chrystusa320. Istotnie, "jak Chrystus 3036 I, 2,3,854 | które jeszcze nie wierzą w Chrystusa323; jest kontynuowane przez 3037 I, 2,3,857 | i posłanych przez samego Chrystusa333;~- zachowuje i przekazuje, 3038 I, 2,2,598 | grzechy dotykają samego Chrystusa394, Kościół nie waha się przypisać 3039 III, 2,1,2119| substancjalny Ciało samego Chrystusa45. ~ 3040 III, 1,1,1777| wszystkich namiestników Chrystusa51.~ 3041 I, 2,3,1011| miłości wobec Ojca, na wzór Chrystusa549.~Moje upodobania zostały 3042 I, 2,2,671 | by przyspieszyć powrót Chrystusa554, mówiąc do Niego: "Przyjdź, 3043 II, 2,1,1265| natury" (2 P 1, 4), członkiem Chrystusa57, a z Nim "współdziedzicem" ( 3044 II, 2,2,1466| się z intencją i miłością Chrystusa59. Powinien mieć głęboką znajomość 3045 II, 2,2,1426| chrześcijańskim z pomocą łaski Chrystusa6. walką jest wysiłek nawrócenia, 3046 II, 1,2,1182| Nowego Przymierza jest Krzyż Chrystusa63, z którego wypływają sakramenty 3047 IV, 2,0,2817| Bożego w chwili powrotu Chrystusa70. To pragnienie nie oddala 3048 I, 1,2,103 | stołu Słowa Bożego i Ciała Chrystusa71.~ 3049 IV, 1,1,2616| Zwiastowania modliła się o poczęcie Chrystusa74, w oczekiwaniu Pięćdziesiątnicy - 3050 IV, 1,1,2616| kształtowanie się Kościoła, Ciała Chrystusa75. W wierze pokornej Służebnicy 3051 II, 2,3,1584| przeszkodą dla działania Chrystusa78. Mówi o tym z mocą św. Augustyn:~ 3052 III, 2,1,2174| figurą odnoszącą się do Chrystusa86:~Ci, którzy trwali w dawnym 3053 III, 2,2,2344| do naśladowania czystości Chrystusa90.~Integralność daru z siebie~ 3054 IV, 2,0,2831| przemieniać ziemię przez Ducha Chrystusa91. Powinna przejawiać się 3055 I, 2,1,273 | przyciągnąć do niej moc Chrystusa98. Najdoskonalszym wzorem 3056 IV, 2,0,2780| i z Jego Synem, Jezusem Chrystusem25. Wtedy właśnie poznajemy 3057 I, 2,3,864 | ich żywego zjednoczenia z Chrystusem346. Stosownie do powołań, wymagań 3058 IV, 1,0,2564| chrzest staliśmy się jedno z Chrystusem9. Modlitwa jest o tyle chrześcijańska, 3059 I, 2,1,280 | chwałę nowego stworzenia w Chrystusie102.~ 3060 II, 2,3,1621| tworzyli jedno ciało" w Chrystusie127.~ 3061 I, 2,2,518 | Boże, odzyskujemy w Jezusie Chrystusie182. Dlatego właśnie Chrystus 3062 I, 2,3,954 | się wzajemnie ze sobą w Chrystusie473.~ 3063 I, 2,3,1021| odrzucenie łaski Bożej ukazanej w Chrystusie563. Nowy Testament mówi o sądzie 3064 IV, 1,1,2624| podstawie ich wypełnienia w Chrystusie80. Duch Święty, który przypomina 3065 IV, 2,0,2762| Psalmy) zostało wypełnione w Chrystusie9. Ewangelia jest "Dobrą Nowiną". 3066 III, 2,2,2526| 2527 "Dobra nowina Chrystusowa odnawia ustawicznie życie 3067 I, 2,2,500 | należącej do kobiet usługujących Chrystusowi152, określanej w znaczący sposób 3068 II, 2,1,1242| które jest sakramentem chryzmacji (bierzmowanie). W liturgii 3069 I, 2,3,720 | 720 Wreszcie przez Jana Chrzciciela Duch Święty zapoczątkowuje 3070 II, 2,1,1223| chrztu w Jordanie z rąk Jana Chrzciciela14. Po swoim zmartwychwstaniu 3071 I, 2,3,796 | zapowiedziany przez Jana Chrzciciela208. Sam Pan wskazał na siebie 3072 I, 2,2,678 | za prorokami580 i Janem Chrzcicielem58l Jezus zapowiedział w swoim 3073 I, 2,2,486 | pasterzom114, mędrcom115, Janowi Chrzcicielowi116, uczniom117. Całe życie 3074 IV, 1,2,2683| Eliasza Elizeuszowi31 i Janowi Chrzcicielowi32, by uczniowie mogli uczestniczyć 3075 II, 2,1,1250| potrzebują nowego narodzenia w chrzcie36, aby zostały wyzwolone z 3076 III, 1,3,2041| przebaczenia, zapoczątkowanego na chrzcie82.~Trzecie przykazanie kościelne (" 3077 II, 1,1,1120| urzędowe32, służy kapłaństwu chrzcielnemu. Zapewnia ona, że w sakramentach 3078 II, 1,2,1185| miejsce do celebracji chrztu (chrzcielnica) oraz sprzyjać pamięci o 3079 I, 2,0,194 | Jest to starożytny symbol chrzcielny Kościoła rzymskiego. Jego 3080 II, 2,1,1282| ludzkich zasług. Dzieci chrzczone w wierze Kościoła. Wejście 3081 II, 2,1,1252| przyjmowały chrzest40, chrzczono także dzieci41.~Wiara i 3082 II, 2,1,1240| N., sługo Boży, jesteś chrzczony w imię Ojca i Syna, i Ducha 3083 I, 2,3,855 | wysiłku na rzecz jedności chrześcijan328. Istotnie, "rozbicie między 3084 II, 1,1,1126| do przywrócenia jedności chrześcijan39.~ 3085 III, 1,2,1941| życie godne człowieka i chrześcijanina49.~W skrócie~ 3086 I, 2,2,454 | jest konieczna, by być chrześcijaninem70.~ 3087 I, 1,2,129 | nieustannie pierwotna katecheza chrześcijańska106. Według starożytnego powiedzenia, " 3088 II, 2,3,1636| drugiej strony na wiarę chrześcijańską144. Szczera miłość małżeńska, 3089 IV, 1,1,2631| powinna ożywiać modlitwę chrześcijańską89. Przez modlitwę każdy ochrzczony 3090 III, 2,2,2228| wypełnianiu zadań wychowawców chrześcijańskich20. Władze publiczne mają obowiązek 3091 III, 1,3,1965| które kształtują życie chrześcijańskie20.~ 3092 II, 2,1,1255| dorosłemu, na drodze życia chrześcijańskiego43. Ich misja jest prawdziwą 3093 III, 1,2,1938| wymaganiem braterstwa ludzkiego i chrześcijańskiego47:~Pierwszy błąd, przynoszący 3094 II, 2,4,1688| paschalnej rzeczywistości śmierci chrześcijańskiej21. Wtedy właśnie Kościół wyraża 3095 III, 1,3,2041| ośrodkiem centrum liturgii chrześcijańskiej83.~ 3096 III, 2,1,2143| co święte, uczuciami chrześcijańskimi czy też nie? Nikt w sposób 3097 I, 2,3,925 | powstałe w pierwszych wiekach chrześcijaństwa na Wschodzie441 i praktykowane 3098 I, 1,2,108 | jednak "religią Księgi". Chrześcijaństwo jest religią "Słowa" Bożego: " 3099 II, 1,1,1094| figurami zbawienia przez chrzest12, podobnie obłok i przejście 3100 II, 2,1,1237| zostanie "powierzony" przez chrzest29. ~ 3101 III, 1,3,1986| Chrystusa" (Rz 3, 22) i przez chrzest39:~Jeżeli umarliśmy razem 3102 III, 0,4,1693| w ciało Chrystusa przez chrzest4, "umarli dla 1267 grzechu, 3103 II, 2,1,1252| całe "domy" przyjmowały chrzest40, chrzczono także dzieci41.~ 3104 II, 2,2,1427| wiarę w Dobrą Nowinę i przez chrzest8 człowiek wyrzeka się zła 3105 II, 2,1,1290| innych powodów wzrost liczby chrztów dzieci w różnych porach 3106 I, 2,1,281 | przygotowywano katechumenów do chrztu103.~ 3107 II, 2,1,1298| bierzmowanie jest dalszym ciągiem chrztu107. Gdy chrzci się człowieka 3108 IV, 1,1,2599| zaświadczył o Nim podczas Jego chrztu37 i Przemienienia38, przed 3109 II, 2,1,1281| zbawieni, chociaż nie przyjęli chrztu77.~ 3110 II, 2,1,1285| konieczne jako dopełnienie łaski chrztu78. Istotnie, "przez sakrament 3111 I, 2,3,751 | Kyriake, od którego pochodzą Church, Kirche, znaczy: "ta, która 3112 IV, 1,3,2749| pragnienie Jego Królestwa (chwała39), wypełnianie woli Ojca, 3113 I, 2,3,690 | Świętego, który Go otacza chwałą8. Wspólne posłanie będzie 3114 IV, 1,1,2588| ludu, uwielbieniem Boga, chwalbą zgromadzenia, rozradowaniem 3115 III, 2,2,2415| błogosławią Go i oddają Mu chwałę149. Także ludzie zobowiązani 3116 II, 2,4,1682| które zmartwychwstanie w chwale16. Ofiarowanie to dokonuje 3117 III, 2,1,2084| Izraelowi przede wszystkim swoją chwałę2. Objawienie powołania człowieka 3118 IV, 1,1,2611| Jego drugie Przyjście w chwale59. Modlitwa uczniów, w zjednoczeniu 3119 I, 2,2,449 | wywyższając Go w swojej chwale64.~ 3120 I, 2,3,690 | Świętego: przekazuje im swoją chwałę7, czyli Ducha Świętego, który 3121 I, 1,2,126 | którym cieszyli się, pouczeni chwalebnymi wydarzeniami życia Jezusa 3122 I, 2,1,364 | wznoszą głos w dobrowolnym chwaleniu Stwórcy. Nie wolno więc 3123 II, 2,3,1620| chwały; kto natomiast je chwali, czyni dziewictwo bardziej 3124 II, 2,1,1404| będziemy do Ciebie podobni i chwalić Cię będziemy bez końca przez 3125 III, 0,4,1697| po to, abyś Panu służył, chwalił Go, miłował i wysławiał. 3126 IV, 1,3,2734| zdziwić nas pewien fakt. Gdy chwalimy Boga lub składamy Mu dziękczynienie 3127 III, 2,2,2549| chwała: nikt nie będzie chwalony przez błąd albo dla pochlebstwa. 3128 I, 2,1,330 | Świadczy o tym blask ich chwały166.~Chrystus "ze wszystkimi 3129 I, 2,2,537 | abyśmy z Nim dostąpili chwały236.~Wszystko, co dokonało się 3130 I, 2,3,736 | jest zadatkiem przyszłej chwały95.~Duch Święty i Kościół~ 3131 III, 2,1,2087| Wątpienie niedobrowolne oznacza chwiejność w wierze, trudność w przezwyciężaniu 3132 I, 2,2,673 | może wypełnić się w każdej chwili565 nawet jeśli to przyjście 3133 II, 2,3,1643| 6)156. "powołani do ciągłego wzrostu w tej komunii przez 3134 I, 1,2,77 | natchnionych, miało być zachowane w ciągłym następstwie do czasów 3135 II, 2,2,1421| i przywrócił mu zdrowie ciała1, chciał, by Kościół mocą 3136 II, 2,2,1509| jego związek ze zdrowiem ciała103.~ 3137 I, 2,2,496 | rzeczywiście z rodu Dawida według ciała139. Synem Bożym według woli 3138 I, 2,1,365 | uważać duszę za "formę" ciała222; oznacza to, że dzięki duszy 3139 I, 2,2,658 | przez ożywienie naszego ciała523.~ 3140 III, 2,2,2299| uczynkiem miłosierdzia względem ciała59; jest uczczeniem dzieci 3141 III, 2,2,2300| wiary w zmartwychwstanie ciała60.~ 3142 I, 2,3,1052| zostaną złączone ze swymi ciałami"606.~ 3143 I, 2,1,400 | duchowych władz duszy nad ciałem267; jedność mężczyzny i kobiety 3144 I, 2,2,669 | Kościoła, który jest Jego Ciałem542. Wyniesiony do nieba i uwielbiony, 3145 II, 2,1,1329| Nim i tworzą w Nim jedno ciało141. ~Zgromadzeniem eucharystycznym ( 3146 II, 2,1,1331| abyśmy tworzyli z Nim jedno ciało146. Nazywa się jeszcze Eucharystię 3147 III, 2,2,2497| Szczególne zobowiązania ciążą na władzy świeckiej z racji... 3148 I, 2,1,386 | przeciwstawienie się Mu, ciążąc w dalszym ciągu na życiu 3149 I, 2,2,580 | przekleństwo Prawa" (Ga 3, 13) ciążące nad tymi, którzy nie wypełniają " 3150 III, 2,2,2239| abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością 3151 II, 1,2,1185| zachęcającą do skupienia i cichej modlitwy, która przedłuża 3152 III, 2,2,2218| 17, 6). "Z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znoście 3153 I, 2,2,514 | które zaspokajałyby ludzką ciekawość dotyczącą Jezusa. Prawie 3154 I, 2,1,210 | od Boga, by czcić złotego cielca9 Bóg wysłuchuje wstawiennictwa 3155 I, 2,2,675 | Mesjasza, który przyszedł w ciele571.~ 3156 III, 1,3,1963| Przymierzu zdarzają się ludzie cieleśni, którzy nie osiągnęli jeszcze 3157 I, 2,3,893 | przykładem "nie jak ci, którzy ciemiężą gminy, ale jako żywe przykłady 3158 II, 1,2,1147| swego Stwórcy19. Światło i ciemność, wiatr i ogień, woda i ziemia, 3159 III, 1,1,1706| złem, między światłem i ciemnością11.~ 3160 I, 2,2,457 | przywrócić. Byliśmy zamknięci w ciemnościach, trzeba było przynieść nam 3161 I, 2,1,298 | by światło zajaśniało w ciemnościach128, może również udzielić światła 3162 I, 2,3,697 | Testamentu, obłok - raz ciemny, a raz świetlisty - objawia 3163 I, 2,3,710 | przynosi już w zamyśle Bożym cień Krzyża, a Reszta ubogich, 3164 I, 2,1,212 | Nim "nie ma przemiany ani cienia zmienności" (Jk 1, 17). 3165 I, 2,3,697 | Dziewicę i osłania "swoim cieniem", by poczęła i urodziła 3166 IV, 1,1,2615| niosący paralityka70; kobieta cierpiąca na krwotok, która dotknęła 3167 II, 2,2,1499| cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby 3168 I, 2,2,440 | posłaniu odkupieńczym jako cierpiący Sługa: "Syn Człowieczy... 3169 II, 2,1,1351| wdowami, chorymi lub też cierpiącymi niedostatek z innego powodu, 3170 I, 2,2,605 | człowieka, za którego nie cierpiałby Chrystus"415.~ 3171 I, 2,3,1039| się na ziemi, moje członki cierpiały na ziemi niedostatek. Gdybyście 3172 I, 2,1,376 | miał ani umierać236, ani cierpieć237. Wewnętrzna harmonia osoby 3173 I, 2,1,307 | modlitwy, a także przez swoje cierpienia141. Stają się więc w pełni " 3174 I, 2,2,618 | tajemnicą Jego odkupieńczego cierpienia452.~Poza Krzyżem nie ma innej 3175 I, 2,2,468 | nie tylko cuda, lecz takża cierpienia86, a nawet śmierć: "Nasz Pan 3176 I, 2,2,428 | zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach - w nadziei, że upodabniając 3177 I, 2,3,787 | swojej radości191 i w swoich cierpieniach192. Jezus mówi o jeszcze głębszej 3178 III, 2,2,2281| poważna obawa przed próbą, cierpieniem lub torturami mogą zmniejszyć 3179 III, 2,2,2278| przeciwbólowych, by ulżyć cierpieniom umierającego, nawet za cenę 3180 I, 2,2,625 | rzeczywistą więź między stanem cierpiętliwości przed Paschą i Jego aktualnym 3181 II, 2,2,1460| Zmartwychwstałego, "skoro wspólnie z Nim cierpimy" (Rz 8,17)51:~Zadośćuczynienie, 3182 IV, 2,0,2831| 2832 Jak zaczyn w cieście, tak nowość Królestwa powinna 3183 I, 2,2,423 | cezara Augusta I, z zawodu cieśla, który umarł ukrzyżowany 3184 I, 2,2,533 | pracy. O Nazaret, domu Syna cieśli, tu właśnie chcielibyśmy 3185 IV, 1,2,2675| źródłem wszelkiej łaski. "Ciesz się... Córo Jeruzalem... 3186 III, 1,2,1910| ludzkiej, obejmującej osoby cieszące się równą godnością naturalną, 3187 III, 1,1,1715| kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem 3188 I, 2,3,795 | świadomość tej jedności:~Cieszmy się więc i składajmy dziękczynienie 3189 III, 1,1,1820| potem z Umiłowanym będziesz cieszyła się rozkoszą i szczęściem, 3190 I, 1,2,126 | pełniejszym zrozumieniu, którym cieszyli się, pouczeni chwalebnymi 3191 IV, 1,2,2675| pokorną Służebnicę23, i cieszymy się z radości, jaką On w 3192 I, 2,1,378 | Rdz 2,15); praca nie jest ciężarem241, ale współpracą mężczyzny 3193 II, 2,3,1641| wzajemnego noszenia swoich ciężarów153. Pomaga im, by byli "sobie 3194 II, 2,2,1460| możliwe, powinna odpowiadać ciężarowi i naturze popełnionych grzechów. 3195 II, 2,2,1456| Dekalogu39, ponieważ niekiedy ciężej ranią one duszę i bardziej 3196 II, 2,2,1470| którego wyklucza grzech ciężki67. Nawracając się do Chrystusa 3197 III, 2,1,2147| swej natury jest grzechem ciężkim69.~ 3198 III, 2,2,2267| współmałżonka szczególnie ciężkimi przestępstwami z powodu 3199 III, 2,2,2263| napastnikowi śmiertelny cios:~Jeśli ktoś w obronie własnego 3200 II, 2,4,1685| sprawowania (dom, kościół i cmentarz). Bierze się również pod 3201 III, 1,1,1802| to, co najlepsze. Osoba cnotliwa wszystkimi swoimi siłami 3202 III, 1,1,1802| działaniach.~Celem życia cnotliwego jest upodobnienie się do 3203 III, 2,2,2358| wezwane do czystości. Dzięki cnotom panowania nad sobą, które 3204 II, 2,1,1219| występkom i dał początek cnotom12.~ 3205 I, 2,1,266 | divinitas, aequalis gloria, coaeterna maiestas" - "Wiara katolicka 3206 II, 2,1,1334| słowa Bożego151. Wreszcie codzienny chleb jest owocem Ziemi 3207 III, 2,2,2387| związki rodzinne i jest oznaką cofnięcia się do zwierzęcości.~ 3208 I, 2,3,701 | naczyniu w formie gołębicy (columbarium), zawieszonym nad ołtarzem. 3209 I, 1,2,119 | me catholicae Ecclesiae commoveret auctoritas - Nie wierzyłbym 3210 II, 2,2,1431| cruciatus) i skruchą serca (compunctio cordis)15.~ 3211 II, 2,3,1589| je do świata wyższego i, conajważniejsze: jest przebóstwiany i przebóstwia86.~ 3212 I, 2,2,506 | percipiendo fidem Christi quam concipiendo carnem Christi - "Maryja 3213 I, 2,1,406 | człowieka ze skłonnością do zła (concupiscentia - pożądliwość), skłonnością, 3214 I, 1,1,32 | istnieje, jest jakby wyznaniem (confessio). Kto uczynił całe to piękno 3215 II, 2,1,1289| Zachodzie nazwa bierzmowanie (confirmatio) sugeruje zarazem potwierdzenie 3216 I, 1,3,168 | per orbem terrarum sancta confitetur Ecclesia - "Ciebie po wszystkiej 3217 I, 2,1,266 | unitate veneremur, neque confundentes personas, neque substantiam 3218 I, 2,1,232 | christianorum in Trinitate consistit - "Wiara wszystkich chrześcijan 3219 II, 2,2,1452| lub "żalem z miłości" (contritio). Taki żal odpuszcza grzechy 3220 II, 2,1,1402| tajemnicę Eucharystii: O sacrum convivium in quo Christus sumitur. 3221 I, 2,1,350 | stworzeń: "Ad omnia bona nostra cooperantur angeli" - "Aniołowie współdziałają 3222 I, 2,2,489 | z Nią wreszcie, wzniosłą Córą Syjonu, po długim oczekiwaniu 3223 I, 1,2,113 | Scriptura principalius est in corde Ecclesiae et quam in materialibus 3224 II, 2,2,1431| skruchą serca (compunctio cordis)15.~ 3225 I, 2,3,722 | Gabriel pozdrawia jako "Córę Syjonu": "Raduj się"72. 3226 III, 1,3,2050| ani syn twój, ~ani twoja córka, ani twój ~niewolnik, ani 3227 I, 2,1,270 | będziecie moimi synami i córkami - mówi Pan wszechmogący", 3228 I, 2,2,578 | przepisów325. Z tego względu corocznie w czasie święta Przebłagania 3229 I, 2,1 | II. Corpore et anima unus - "jeden ciałem 3230 I, 2,3,796 | pełniący rolę ciała (ex persona corporis), zgodnie z tym, co jest 3231 III, 2,2,2258| zbrodniczość tego bratobójstwa: "Cóżeś uczynił? Krew brata twego 3232 I, 2,1,391 | daemones a Deo quidem natura creati sunt boni, sed ipsi per 3233 I, 1,2,118 | Littera gesta docet, quid credas allegoria, ~Moralis quid 3234 I, 2,3,991 | resurrectio mortuorum; illam credentes, sumus - "Zmartwychwstanie 3235 I, 1,3,155 | współdziałają z łaską Bożą: Credere est actus intellectus assentientis 3236 I, 1,2,119 | Ego vero Evangelio non crederem, nisi me catholicae Ecclesiae 3237 I, 1,2,94 | Divina eloquia cum legente crescunt - "Słowa Boże wzrastają 3238 II, 2,2,1431| nazywali smutkiem duszy (animi cruciatus) i skruchą serca (compunctio 3239 I, 2,2,617 | sanctissima passione in ligno crucis nobis justificationem meruit, " 3240 I, 2,2,617 | czci Krzyż, śpiewając: O crux, ave, spes unica - "O Krzyżu, 3241 IV, 1,0,2559| znała dar Boży!" (J 4,10). Cud modlitwy objawia się właśnie 3242 IV, 1,1,2639| który uwielbia Boga za cud103, poganie z Pizydii, którzy " 3243 I, 2,2,434 | imię uczniowie dokonują cudów19, ponieważ Ojciec udzieli 3244 I, 2,2,646 | fakty były wydarzeniami cudownymi, ale osoby cudownie wskrzeszone 3245 IV, 1,1,2640| Ojca104. Właśnie z tego "cudu" całej ekonomii zbawienia 3246 III, 2,2,2263| własne życie niż o życie cudze37.~ 3247 III, 2,2,2379| Testament bezwzględnie zakazują cudzołóstwa124. Prorocy ukazują jego ciężar. 3248 III, 2,2,2383| która mieszka z nim, jest cudzołożnicą, ponieważ pociągnęła do 3249 III, 2,2,2383| z inną kobietą, sam jest cudzołożnikiem, ponieważ każe popełnić 3250 IV, 1,3,2736| prosimy sercem podzielonym, "cudzołożnym" (Jk 4, 4), Bóg nie może 3251 III, 1,1,1866| ludu w Egipcie103, skarga cudzoziemca, wdowy i sieroty104, niesprawiedliwość 3252 III, 2,0,2056| które odnosi się również do cudzoziemców i niewolników:~Pamiętaj, 3253 III, 2,2,2239| podchodzą do wszystkiego jak cudzoziemcy... Słuchają ustalonych praw, 3254 I, 1,2,94 | wierzący62; Divina eloquia cum legente crescunt - "Słowa 3255 II, 2,2,1438| szczególnie odpowiednie dla ćwiczeń duchowych, liturgii pokutnej, 3256 III, 2,2,2339| posłuszeństwo przykazaniom Bożym, ćwiczenie się w cnotach moralnych 3257 III, 2,2,2316| narodowi miecza, ani się ćwiczyć będą dalej ku bitwie" (Iz 3258 II, 1,2,1150| Nie to tylko celebracje cyklów kosmicznych i gesty społeczne, 3259 II, 1,2,1171| szczególny odnosi się to do cyklu świąt skupionych wokół misterium 3260 II, 2,1,1290| sakrament", według wyrażenia św. Cypriana. Obok innych powodów wzrost 3261 IV, 1,0,2560| wody, żeby wykopać sobie cysterny popękane" (Jr 2,13). Modlitwa 3262 Wstep, 0,0,21| 21 Cytaty ze źródeł patrystycznych, 3263 Wstep, 0,0,19| Pisma świętego często nie cytowane dosłownie; wskazuje się 3264 I, 2,2,462 | Twoją, Boże (Hbr 10, 5-7, cytując Ps 40, 7-9 LXX).~ 3265 III, 1,2,1941| chorych, apostołów wiary, cywilizacji, kultury we wszystkich epokach 3266 III, 2,2,2382| kanoniczne129.~Jeśli rozwód cywilny pozostaje jedynym możliwym 3267 III, 2,1,2107| społeczeństwa, by stało się prawem cywilnym33.~ 3268 III, 2,1,2120| rzeczywistości duchowych. Czarnoksiężnikowi Szymonowi, chcącemu nabyć 3269 III, 2,1,2116| Wszystkie praktyki magii lub czarów, przez które dąży się do 3270 III, 1,1,1851| uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, 3271 I, 2,1,338 | tworzy świat i zapoczątkowuje czas196.~ 3272 II, 2,3,1582| udzielany tylko na pewien czas75.~ 3273 I, 2,3,788 | pozostać z nimi do końca czasów194 i posłał im swego Ducha195. 3274 I, 2,1,290 | tylko On jest Stwórcą (czasownik "stwarzać" - w języku hebrajskim 3275 IV, 2,0,2836| Testamencie. W znaczeniu czasowym jest to pedagogiczne powtórzenie 3276 II, 2,1,1377| postaci i cały w każdej ich cząstce, a więc łamanie chleba nie 3277 III, 2,2,2404| umiarkowaniem, zachowując najlepszą cząstkę dla gościa, chorego, ubogiego.~ 3278 II, 2,3,1560| właściwym pasterzem tylko tej cząstki trzody, która została powierzona 3279 II, 2,2,1471| i świętych.~Odpust jest cząstkowy albo zupełny zależnie od 3280 I, 1,2,102 | ponieważ nie jest zależne od czasu70.~ 3281 III, 1,1,1722| za przedmiot najwyższej czci26.~ 3282 I, 2,3,901 | zbożnie działający wszędzie czciciele Boga, sam świat Jemu poświęcają" 3283 IV, 1,3,2702| wymaganiu Bożemu. Bóg szuka czcicieli w Duchu i Prawdzie, a w 3284 II, 2,1,1308| Mądrości (4, 8): "Starość jest czcigodna nie przez długowieczność 3285 II, 1,2,1163| swój obowiązek obchodzić w czcigodnym wspomnieniu zbawcze dzieło 3286 Wstep, 0,0,21| Nauczycielskiego drukowane mniejszą czcionką z poszerzonym marginesem 3287 III, 2,1,2111| mają, ale nie widzą..." Te czcze bożki czynią człowieka pustym: " 3288 I, 1,2,61 | Testamentu byli i zawsze będą czczeni jako święci we wszystkich 3289 II, 1,2,1183| tradycyjnie jest przechowywane i czczone w jakimś bezpiecznym miejscu 3290 III, 2,2,2408| przestępstwa podatkowe, fałszowanie czeków i rachunków, nadmierne wydatki, 3291 I, 2,1,356 | podstawową rację jego godności:~Czemu to, proszę, obdarzyłeś człowieka 3292 II, 1,2,1158| nauką katolicką. Należy je czerpać przede wszystkim z Pisma 3293 IV, 1,1,2576| bardzo łaskawym17, Mojżesz czerpał siłę i wytrwałość w swoim 3294 III, 1,2,1941| to) poczucie... z którego czerpały i czerpią dusze zachętę, 3295 I, 2,3,864 | formy. Zawsze jednak miłość, czerpana przede wszystkim z Eucharystii, " 3296 III, 2,2,2427| powinien mieć możliwość czerpania z pracy środków na utrzymanie 3297 II, 2,1,1221| przeszli po suchym dnie Morza Czerwonego, aby naród wyzwolony z niewoli 3298 I, 2,2,625 | połączenia rozdzielonych części460.~ 3299 I, 1,2,105 | całości, ze wszystkimi ich częściami za święte i kanoniczne, 3300 I, 2,1,309 | chrześcijańskim, który nie byłby częściową odpowiedzią na pytanie o 3301 IV, 1,1,2629| modlitw-skarg (lamentacji) tak częstych w Starym Testamencie. Odtąd 3302 I, 2,3,796 | Kościół i każdego wiernego, członka jego Ciała, jako Oblubienicę " 3303 II, 2,2,1469| grzechów jednego ze swych członków64. Grzesznik przywrócony do 3304 II, 1,2,1141| którym uczestniczą wszyscy członkowie13:~Matka Kościół bardzo pragnie, 3305 IV, 2,0,2782| nam objawiony Ojciec28:~Człowiecze, nie śmiałeś zwrócić twarzy 3306 I, 2,2,440 | zapowiadając bliską mękę Syna Człowieczego34. Odsłonił autentyczną treść 3307 I, 2,2,659 | pod postacią zwyczajnego człowieczeństwa527. Ostatnie ukazanie się Jezusa 3308 I, 2,2,470 | Boży udziela więc swojemu człowieczeństwu swojego osobowego sposobu 3309 I, 2,1,287 | naturalnego poznania Stwórcy przez człowieka105 Bóg stopniowo objawiał Izraelowi 3310 III, 2,2,2408| niewiedzę lub potrzebę drugiego człowieka145.~ moralnie niegodziwe: 3311 III, 2,2,2423| jest sprzeczny z godnością człowieka157. Wszelka praktyka, która 3312 III, 2,2,2425| na zamysł Boży względem człowieka160.~ 3313 I, 2,1,358 | Bóg wszystko stworzył dla człowieka209, ale on został stworzony, 3314 I, 2,1,390 | miejsce na początku historii człowieka251. Objawienie daje nam pewność 3315 I, 2,1,397 | polegał pierwszy grzech człowieka261. W następstwie tego faktu 3316 I, 2,2,629 | śmierci dla dobra każdego człowieka467. Syn Boży, który stal się 3317 I, 2,3,1008| na świat z powodu grzechu człowieka542. Chociaż człowiek posiadał 3318 I, 2,2,678 | ujawnione postępowanie każdego człowieka582 i wyjdą na jaw tajemnice 3319 I, 2,2,499 | Syna Bożego, który stał się człowiekiem148. Istotnie, narodzenie Chrystusa " 3320 I, 2,2,594 | uznając Boga, który stal się człowiekiem379, widzieli w Nim "człowieka 3321 I, 2,3,1010| je osiągnę, będę pełnym człowiekiem548.~ 3322 I, 2,2,473 | Syna Bożego, który stał się człowiekiem97. Syn ujawniał także w swoim 3323 I, 2,1,400 | stało się wrogie i obce człowiekowi270. Z powodu człowieka stworzenie " 3324 III, 2,1,2158| imię Jego Ojca wypisane na czołach" (Ap 14, I).~W skrócie~ 3325 II, 2,4,1686| jej rocznica, siódmy lub czterdziesty trzydziesty dzień po niej) 3326 I, 2,2,583 | przez Józefa i Maryję w czterdziestym dniu po narodzeniu339. W 3327 I, 1,2,115 | Ścisła zgodność między tymi czterema rodzajami sensu zapewnia 3328 I, 1,1,49 | zanika"21. Dlatego wierzący czują się przynaglani przez miłość 3329 IV, 1,1,2608| przylgnięciem do Boga, ponad tym, co czujemy i pojmujemy. Stała się ona 3330 IV, 1,3,2726| nas, jeśli nie jesteśmy czujni; na przykład prawdziwe miałoby 3331 I, 2,3,979 | złego byłby tak mocny i czujny, by uniknąć wszelkiej rany 3332 III, 2,2,2495| nich konsumentów niezbyt czujnych na to, co słyszą i widzą. 3333 III, 2,2,2334| sposób, jest obrazem mocy i czułej miłości Boga. Jedność mężczyzny 3334 II, 2,3,1650| okazywać dużą troskę, by nie czuli się oni jakby odłączeni 3335 III, 2,2,2222| rodzinnego, w którym panuje czułość, przebaczenie, szacunek, 3336 IV, 2,0,2784| ze szczególną i pobożną czułością33, rozmawia z Bogiem jak ze 3337 III, 1,1,1820| znasz dnia ani godziny. Czuwaj pilnie, wszystko szybko 3338 III, 2,2,2215| idziesz, niech one cię wiodą, czuwają nad tobą, gdy zaśniesz; 3339 IV, 1,3,2741| w Duchu! Nad tym właśnie czuwajcie z całą usilnością i proście 3340 IV, 1,3,2729| kładzie nacisk na potrzebę czuwania, chodzi zawsze o czuwanie 3341 I, 2,2,672 | Jest to czas oczekiwania i czuwania562~Chwalebne przyjście Chrystusa - 3342 IV, 1,3,2729| władczemu "ja" polega na czuwaniu, na prostocie serca. Gdy 3343 II, 2,1,1297| diecezji biskup w Wielki Czwartek podczas Mszy krzyżma świętego. 3344 III, 1,2,1936| sprawiedliwość, trzeciemu pokorę, czwartemu żywą wiarę... Co do dóbr 3345 I, 2,2,532 | Jego poddanie z Wielkiego Czwartku: "Nie moja wola..." (Łk 3346 III, 2,2,2247| 2248 Zgodnie z czwartym przykazaniem Bóg chce, abyśmy 3347 II, 2,3,1589| radzić rozumnie84. Wiem, czyimi jesteśmy sługami, w jakim 3348 III, 2,2,2489| jakiejkolwiek przyczyny w czymkolwiek zdradzić penitenta"226.~ 3349 III, 1,1,1729| mający panowanie nad swoimi czynami29.~ 3350 III, 2,1,2085| On wszechmocny, łaskawy i czyniący dobro. Któż mógłby nie pokładać 3351 III, 1,1,1778| wnętrza i we wszystkim, co czynicie, patrzcie na Świadka - Boga! 3352 III, 2,1,2146| Bożego i w pewnym sensie czynieniem Boga kłamcą68.~ 3353 I, 1,2,129 | czytany w świetle Starego. Czyniła to nieustannie pierwotna 3354 II, 2,2,1458| jest wyznanie czynów złych. Czynisz prawdę i przychodzisz do 3355 I, 2,2,511 | wolną wiarą i posłuszeństwem czynnie współpracowała w dziele 3356 II, 1,2,1140| Czynności liturgiczne nie czynnościami prywatnymi, lecz kultem 3357 III, 1,3,2010| przyrodzoną jakość naszym czynom, a przez to ich zasługę 3358 III, 2,2,2422| naturą osoby ludzkiej i jej czynów155.~ 3359 I, 1,2,127 | co wypełniał przez swoje czyny102.~W czasie moich modlitw 3360 I, 2,2,546 | wystarczą słowa, potrzebne czyny260. przypowieści dla człowieka 3361 I, 2,3,1031| czyśćcem. Naukę wiary dotyczącą czyśćca sformułował Kościół przede 3362 I, 2,3 | Końcowe oczyszczenie, czyli czyściec~ 3363 II, 2,1,1330| ofiara duchowa144, ofiara czysta145 i Święta, ponieważ dopełnia 3364 I, 2,1,298 | stwarzając w nich serce czyste127, oraz przez zmartwychwstanie 3365 III, 2,0,2052| z wezwaniem do ubóstwa i czystości2. Rad ewangelicznych nie 3366 IV, 1,2,2653| czasie modlitwy: "Szukajcie czytając, a znajdziecie rozmyślając; 3367 II, 1,1,1101| 1101 Duch Święty udziela czytającym i słuchającym duchowego 3368 IV, 1,2,2652| poznania Jezusa Chrystusa>>... Czytaniu Pisma świętego powinna towarzyszyć 3369 I, 1,2,129 | Testament wymaga, by był czytany w świetle Starego. Czyniła 3370 IV, 1,3,2736| tego, co jest gotów nam dać23.~W jaki sposób nasza modlitwa 3371 III, 2,2,2446| nakarmić, bezdomnym dać dach nad głową, nagich przyodziać, 3372 III, 2,2,2462| ludzkich bez chleba, bez dachu nad głową, bez stałego miejsca, 3373 III, 2,2,2446| najedzcie do syta!" - a nie dacie im tego, czego koniecznie 3374 II, 2,1,1232| użyciu danego narodu, które dadzą się dostosować do obrzędów 3375 I, 2,1,391 | Boga: Diabolus enim et alii daemones a Deo quidem natura creati 3376 I, 2,1,359 | Niego też otrzymał duszę dającą życie... Drugi Adam umieścił 3377 I, 2,1,402 | ludzi usprawiedliwienie dające życie" (Rz 5,18).~ 3378 I, 2,2,675 | postacią oszukańczej religii, dającej ludziom pozorne rozwiązanie 3379 III, 1,1,1874| stanowi nieporządek moralny, dający się naprawić przez miłość, 3380 III, 2,2,2369| analizie dotyczy dwóch, nie dających się z sobą pogodzić, koncepcji 3381 IV, 1,3,2725| modlitwa jest zajęciem, nie dającym się pogodzić z tym wszystkim, 3382 III, 2,2,2446| czyni (Łk 3,11). Raczej dajcie to, co jest wewnątrz, na 3383 III, 1,2,1899| Władco Nieba, Królu wieków,~dajesz synom ludzkim chwałę i godność,~ 3384 I, 2,1,297 | w moim łonie, nie ja wam dałam tchnienie i życie, a członki 3385 I, 2,3,1049| Bożego nie jest obojętne, jak dalece postęp ten może przyczynić 3386 I, 1,3,164 | bardzo często wydaje się daleki od tego, o czym zapewnia 3387 III, 2,2,2214| zwrócisz za to, co oni tobie dali?" (Syr 7, 27-28).~ 3388 III, 2,2,2294| niewspółmierne lub takie, którego dałoby się uniknąć. Przeprowadzanie 3389 I, 2,3,798 | mających na celu odnowę i dalszą pożyteczną rozbudowę Kościoła" 3390 II, 2,2,1469| rodzi - można powiedzieć - dalsze pojednania, które naprawiają 3391 III, 2,2,2533| Dziesiąte przykazanie stanowi dalszy ciąg i uzupełnienie przykazania 3392 I, 2,0,192 | niektórych papieży, jak Fides Damasi13 czy Wyznanie wiary Ludu 3393 I, 2,2,639 | po swoim nawróceniu pod Damaszkiem482.~Pusty grób~ 3394 I, 2,2,442 | nawróceniu na drodze do Damaszku: "Gdy jednak spodobało się 3395 III, 2,2,2216| moralnie złą być posłusznym danemu poleceniu, nie powinno się 3396 I, 2,3,983 | który dał Kościołowi taki dar515.~W skrócie~ 3397 IV, 1,1,2603| i daje siebie w swoich darach. Dawca jest cenniejszy niż 3398 I, 1,3,150 | co On mówi. Byłoby rzeczą daremną i fałszywą pokładać taką 3399 II, 2,1,1250| powołani wszyscy ludzie. Czysta darmowość łaski zbawienia jest szczególnie 3400 III, 2,2,2237| ustanowił sługami swoich darów23. "Bądźcie poddani każdej 3401 III, 1,1,1863| swoich grzechów i zbawienie darowane przez Ducha Świętego99. 3402 II, 1,2,1170| nisan nie zawsze pokrywa się data Paschy w Kościołach zachodnich 3403 II, 2,1,1351| ma dobrą wolę, ofiarowuje datki, jakie chce i może, po czym 3404 II, 2,1,1402| futurae gloriae nobis pignus datur - "O święta Uczto, na której 3405 II, 1,2,1170| na nowo dojść do wspólnej daty celebrowania dnia Zmartwychwstania 3406 I, 2,3,728 | świadectwem, które powinni dawać84.~ 3407 III, 2,2,2433| tak wynagradzać pracę, aby dawała człowiekowi środki na zapewnienie 3408 I, 2,3,1039| ziemi niedostatek. Gdybyście dawali moim członkom, doszłoby 3409 III, 2,2,2222| poważna odpowiedzialność za dawanie dobrego przykładu swoim 3410 I, 1,3,153 | wszystkim słodyczy w uznawaniu i dawaniu wiary prawdzieBłąd! Nie 3411 III, 2,2,2295| psychiczne ponoszone przez dawcę proporcjonalne do pożądanego 3412 I, 2,3,695 | w sposób szczególny król Dawid17. Jezus jest Namaszczonym 3413 I, 2,2,528 | mesjańskim świetle gwiazdy Dawida210, Tego, który będzie królem 3414 IV, 1,1,2578| prawdziwego Mesjasza i Syna Dawidowego, objawi i wypełni znaczenie 3415 II, 2,2,1481| proroka Natana przebaczył Dawidowi, gdy wyznał on swoje grzechy; 3416 I, 2,3,709 | przedmiotem obietnicy danej Dawidowi56, będzie dziełem Ducha Świętego; 3417 III, 1,3,1998| nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko 3418 III, 2,2,2502| czuwać nad popieraniem dawnej i nowej sztuki sakralnej 3419 III, 2,1,2174| Chrystusa86:~Ci, którzy trwali w dawnym porządku, przeszli do nowej 3420 III, 2,2,2439| wspomóc wysiłek krajów ubogich dążących do rozwoju i wyzwolenia181. 3421 III, 2,2,2515| toczy się pewna walka między dążeniami "ducha" i "ciała". Walka 3422 III, 2,2,2522| w pewnych reklamach lub dążeniom niektórych środków przekazu 3423 I, 2,3,831 | skutecznie i ustawicznie dążydo zespolenia z powrotem całej 3424 II, 1,2,1207| by celebracja liturgiczna dążyła do wyrażania się w kulturze 3425 III, 1,1,1790| gdy człowiek niewiele dba o poszukiwanie prawdy i 3426 II, 2,1,1394| naszą miłość i uzdalnia nas dc uwolnienia się od nieuporządkowanych 3427 I, 1,2,134 | quia omnis Scriptura divina de Christo loquitur, et omnis 3428 IV, 1,1,2570| przedziwna gościnność pod dębami Mamre przygotowuje do zwiastowania 3429 I, 1,2,64 | Rebeka, Rachela, Miriam, Debora, Anna, Judyta i Estera. 3430 I, 2,2,489 | Annę, matkę Samuela124, Deborę, Rut, Judytę i Esterę oraz 3431 I, 2,3,1013| według zamysłu Bożego i by decydował o swoim ostatecznym przeznaczeniu. 3432 III, 1,1,1729| osoby obdarzonej możliwością decydowania i panowaniem nad swoimi 3433 IV, 1,1,2582| ofiary na górze Karmel, decydującej próby dla wiary Ludu Bożego, 3434 IV, 1,1,2628| Bogiem: jako stworzenia nie decydujemy o naszym początku, nie jesteśmy 3435 III, 2,2,2243| polityczne, by w swoich sądach i decyzjach opierały się na inspiracji 3436 I, 2,1,335 | rzymskiego, w pieśni In paradisum deducant te angeli... - "Niech aniołowie 3437 III, 1,1 | II. Definicja grzechu~ 3438 I, 1,3,146 | urzeczywistnia w ten sposób definicję wiary zawartą w Liście do 3439 I, 2,3,891 | umacnia w wierze, ogłasza definitywnym aktem naukę dotyczącą wiary 3440 I, 1,2,88 | otrzymaną od Chrystusa, gdy definiuje dogmaty, to znaczy, gdy 3441 I, 2,3,844 | ograniczenia i błędy, które deformują w nich obraz Boży: ~Nieraz 3442 III, 2,2,2285| społeczne prowadzące do degradacji obyczajów i rozkładu życia 3443 I, 2,1,285 | pozostawił go samemu sobie (deizm). wreszcie tacy, którzy 3444 III, 2,0,2069| ich przypomnienia. Był to Dekalog17.~ 3445 II, 2,2,1456| dwu ostatnim przykazaniom Dekalogu39, ponieważ niekiedy ciężej 3446 I, 2,3,816 | wspólnocie (communio)" 239.~Dekret o ekumenizmie Soboru Watykańskiego 3447 Wstep, 0,0,9 | W swoich konstytucjach i dekretach postawił on katechezę na 3448 II, 2,3,1538| zwykłe wybranie, wyznaczenie, delegacja lub ustanowienie przez współnotę. 3449 II, 2,3,1553| oznacza to, że kapłani delegatami wspólnoty. Modlitwa i ofiara 3450 II, 2,3,1641| miłością nadprzyrodzoną, delikatną i płodną. W radościach ich 3451 II, 2,2,1466| sprawach ludzkich, szacunek i delikatność wobec tego, który upadł; 3452 II, 2,2,1467| 1467 Biorąc pod uwagę delikatny charakter i wielkość tej 3453 III, 2,1,2123| celem, sam jedynym sprawcą i demiurgiem swojej własnej historii" 3454 III, 2,2,2371| sprzyjanie środkom regulacji demograficznej, przeciwnym moralności. 3455 III, 2,2,2371| wpływało ono na ukierunkowanie demografii ludności. Może to robić 3456 I, 2,1,412 | których nas pozbawiła zawiść demona"296. Św. Tomasz z Akwinu 3457 I, 2,2,447 | naturą, nad chorobami, nad demonami, nad śmiercią i grzechem, 3458 II, 2,4,1672| duchów lub uwolnienie od ich demonicznego wpływu, mocą duchowej władzy, 3459 I, 2,2,460 | nostram assumpsit, ut homines deos faceret factus homo - "Jednorodzony 3460 I, 1,2,84 | Święty depozyt"48 wiary (depositum fidei), zawarty w świętej 3461 III, 2,2,2352| wykroczeniem, gdy powoduje deprawację młodzieży.~ 3462 II, 1,2,1161| szatach, na ścianach czy na desce, w domach czy przy drogach, 3463 II, 2,2,1446| ten sakrament jako "drugą deskę (ratunku) po rozbiciu, jakim 3464 III, 1,2,1901| być sprawowana w sposób despotyczny, lecz działać na rzecz dobra 3465 II, 2,3,1610| do ochrony kobiety przed despotyzmem panowania mężczyzny, nawet 3466 IV, 2,0,2827| nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych" ( 3467 I, 2,3,700 | Świętego jako digitus paternae dexterae - "palec prawicy Ojca".~ 3468 III, 2,2,2538| widział w zazdrości "grzech diabelski" w pełnym znaczeniu tego 3469 I, 2,1,391 | nazywanego Szatanem lub diabłem255. Kościół naucza, że był 3470 I, 2,1,391 | aniołem stworzonym przez Boga: Diabolus enim et alii daemones a 3471 II, 2,3,1537| ordo presbyterorum, ordo diaconorum. Inne grupy także otrzymują 3472 II, 2,1,1256| Kościele łacińskim także diakon45. W razie konieczności może 3473 II, 2,1,1354| diecezji, jej prezbiterium i diakonami oraz ze wszystkimi biskupami 3474 II, 2,3,1570| Chrystusa, który stał się "diakonem", to znaczy sługą wszystkich55. 3475 II, 2,3,1569| biskupem w zadaniach swojej "diakonii"53.~ 3476 III, 1,3,2003| dla wykonywania czynności diakońskich; bądź urząd nauczyciela - 3477 II, 2,3,1635| W wielu regionach dzięki dialogowi ekumenicznemu różne wspólnoty 3478 IV, 1,1,2585| Ziemi Świętej i ze wspólnot diaspory, ale obejmuje całe stworzenie; 3479 II, 2,1,1386| tectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima 3480 IV, 2,0,2759| zakończenie Modlitwy Pańskiej. W Didache3: "Bo Twoja jest potęga i 3481 I, 2,3,833 | jest na pierwszym miejscu diecezja (lub eparchia), rozumie 3482 II, 2,1,1290| wiejskich) w powiększających się diecezjach uniemożliwiły obecność biskupa 3483 II, 2,2,1483| rozgrzeszenia, należy do biskupa diecezjalnego78. Duży napływ wiernych z 3484 I, 2,3,911 | partykularnych419 synodach diecezjalnych420, w radach duszpasterskich421; 3485 III, 2,1,2173| Pańskim (hé Kyriaké heméra, dies dominica), niedzielą:~Nasze 3486 I, 2,3,700 | wzywa Ducha Świętego jako digitus paternae dexterae - "palec 3487 I, 2,2,528 | izraelską (israeliticam dignitas)215.~ 3488 II, 2,1,1386| setnika199: Domine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum, 3489 I, 1,3,155 | intellectus assentientis veritati divinae ex imperio voluntatis a 3490 I, 2,1,266 | Spiritus Sancti una est divinitas, aequalis gloria, coaeterna 3491 I, 2,2,460 | Unigenitus Dei Filius, suae divinitatis volens nos esse participes, 3492 II, 1,2,1174| Liturgii Godzin, Officium divinum51. Ta celebracja jako wyraz 3493 III, 1,3,1973| tylko do tych, które dlań odpowiednie i których wymaga 3494 I, 2,3,734 | zranieni z powodu grzechu, dlateco pierwszym skutkiem daru 3495 I, 2,1,293 | Kluczem miłości otworzył swoją dłoń, by dokonać dzieła stworzenia" 3496 II, 2,2,1513| namaszczając ich na czole i dłoniach olejem z oliwek lub stosownie 3497 I, 2,2,564 | swoją pokorną pracę w ciągu długich lat w Nazarecie, daje nam 3498 I, 2,3,771 | chociaż zmęczenie i boleść długiego wygnania czynią cię wybladłą, 3499 IV, 1,3,2709| 2710 Wybór czasu i długości trwania kontemplacji zależy 3500 III, 2,2,2308| wspólnocie narodów była długotrwała, poważna i niezaprzeczalna;~- 3501 I, 2,2,595 | Jezusa381, ale pojawiły się długotrwałe spory na Jego temat382, 3502 II, 2,2,1447| wymagała publicznego ani długotrwałego pełnienia dzieł pokutnych 3503 III, 2,2,2242| przypadku pewnych, poważnych i długotrwałych naruszeń podstawowych praw; 3504 III, 2,2,2341| Panowanie nad sobą jest zadaniem długotrwałym. Nigdy nie należy uważać, 3505 III, 2,2,2410| ochrony praw własności, spłaty długów i dobrowolnego wypełnienia 3506 II, 2,1,1308| jest czcigodna nie przez długowieczność i liczbą lat się jej nie 3507 III, 2,2 | ci było dobrze i abyś był długowieczny na ziemi" (Ef 6, 1-3)1.~


1000-1501 | 1502-2013 | 2014-2513 | 2514-664 | 665-ateis | ateiz-chory | chorz-dlugo | dluzn-eunic | europ-istot | izaak-krwaw | krwot-miluj | milym-nazwa | nazyw-obdar | obecn-ojca2 | ojca3-piecd | pieci-popra | popro-proch | procz-przyn | przyo-rymow | rynki-spowo | spoza-teolo | teori-umocn | umowa-wewne | wezci-wyjas | wyjat-zaczy | zadan-zbliz | zbluz-zwiek | zwier-zywym

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License