Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Katechizm Kosciola katolickiego

IntraText - Concordances

(Hapax - words occurring once)


1000-1501 | 1502-2013 | 2014-2513 | 2514-664 | 665-ateis | ateiz-chory | chorz-dlugo | dluzn-eunic | europ-istot | izaak-krwaw | krwot-miluj | milym-nazwa | nazyw-obdar | obecn-ojca2 | ojca3-piecd | pieci-popra | popro-proch | procz-przyn | przyo-rymow | rynki-spowo | spoza-teolo | teori-umocn | umowa-wewne | wezci-wyjas | wyjat-zaczy | zadan-zbliz | zbluz-zwiek | zwier-zywym

                                bold = Main text
   Czesc, Dzial, Rozdzial, Numer               grey = Comment text
3508 III, 1,2,1928| powierzone przez Stwórcę i której dłużnikami w sposób ścisły i odpowiedzialny 3509 II, 2,2,1483| zostałoby pozbawionych przez dłuższy czas łaski sakramentalnej 3510 I, 2,2,664 | nie ulegnie zagładzie" (Dn 7, 14). Od tej chwili Apostołowie 3511 I, 2,2,672 | zapoczątkowuje walkę ostatnich dni56l. Jest to czas oczekiwania 3512 I, 2,2,627 | się począwszy od czwartego dnia465.~"Pogrzebani z Chrystusem"~ 3513 III, 2,1,2172| nie narusza świętości tego dnia81. Wyjaśnia autorytatywnie 3514 II, 2,1,1221| Abrahama przeszli po suchym dnie Morza Czerwonego, aby naród 3515 III, 1,3,1962| Prawo święte12, duchowe13 i dobre14 jest jeszcze niedoskonałe. 3516 I, 2,1,356 | Twoim najwyższym i wiecznym dobrem208.~ 3517 III, 2,2,2476| sprzeczne z prawdą szkodzi dobremu imieniu innych i daje okazję 3518 III, 2,2,2209| publicznej i sprzyjanie dobrobytowi domowemu"6.~ 3519 III, 1,2,1907| dobro wspólne domaga się dobrobytu społecznego i rozwoju społeczności. 3520 III, 2,2,2447| przez niezliczone dzieła dobroczynności, które zawsze i wszędzie 3521 II, 2,2,1516| jest pouczanie wiernych o dobrodziejstwach tego sakramentu. Wierni 3522 III, 1,3,2002| przychylność, darmowy dar, dobrodziejstwo56. Niezależnie od ich charakteru, 3523 I, 2,2,610 | Apostołami pamiątkę swojej dobrowolnej ofiary, jaką miał złożyć 3524 III, 1,1,1766| woli. Uczucia nazywane dobrowolnymi "albo dlatego, że nakazuje 3525 IV, 2,0,2827| wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych 3526 III, 2,1,2122| najpoważniejszych spraw doby obecnej"50.~ 3527 II, 2,3,1592| Bożego przez nauczanie (munus docenti), kult Boży (munus liturgicum) 3528 I, 1,2,118 | czterech sensów:~ Littera gesta docet, quid credas allegoria, ~ 3529 III, 2,2,2300| moralnie dopuszczalna dla celów dochodzenia sądowego lub badań naukowych. 3530 I, 2,2,507 | nieskazitelnie i w czystości dochowuje wiary danej Oblubieńcowi" 3531 III, 2,2,2364| Wierność oznacza stałość w dochowywaniu danego słowa. Bóg jest wierny. 3532 I, 1,2,94 | sercu"60, szczególnie przez "dociekania teologiczne, które zmierzają 3533 I, 1,2,94 | przez "kontemplację oraz dociekanie wiernych, którzy rozważają 3534 I, 1,2,74 | w ten sposób Objawienie docierało na krańce świata.~Bóg 3535 II, 2,2,1472| tego, co nazywamy "karą doczesną" za grzech. Obydwie kary 3536 III, 2,1,2105| przekraczającej porządek doczesny. Dlatego też prawo to "przysługuje 3537 II, 2,2,1469| niebieskiej65.~Należy też dodać, że owo pojednanie z Bogiem 3538 IV, 2,0,2759| Konstytucje Apostolskie4 dodają na początku "Królestwo" 3539 III, 1,2,1878| jest ono dla niej czymś dodanym, lecz jest wymaganiem jej 3540 IV, 1,1,2603| dar jest udzielany "jako dodatek"47.~Modlitwa "arcykapłańska" 3541 III, 1,1,1752| ratowania narodu. Przeciwnie, dodatkowa zła intencja (jak próżna 3542 II, 2,3,1574| celebracji towarzyszą obrzędy dodatkowe. Różnią się one bardzo w 3543 III, 2,2,2281| ludziom młodym, nabiera dodatkowo ciężaru zgorszenia. Dobrowolne 3544 I, 2,3,684 | uznawano jeszcze Bóstwa Ojca, i dodawać Ducha Świętego jako nowy 3545 IV, 2,0,2759| przyjął się w liturgii zwyczaj dodawania doksologii na zakończenie 3546 II, 2,1,1289| wcześnie do gestu wkładania rąk dodawano namaszczenie wonną oliwą ( 3547 I, 2,1,378 | nim, aby "uprawiał go i doglądał" (Rdz 2,15); praca nie jest 3548 I, 2,1,304 | uproszczony "sposób mówienia", ale dogłębne odwoływanie się do pierwszeństwa 3549 I, 2,3,813 | wspólnoty wiernych i tak dogłębnie wszystkich zespala w Chrystusie, 3550 I, 1,2,89 | naszym życiem duchowym i dogmatami istnieje organiczna więź. 3551 I, 2,3,748 | rozpoczyna się Konstytucja dogmatyczna o Kościele Soboru Watykańskiego 3552 I, 2,1,247 | Wielki, papież, wyznał dogmatycznie już w 447 r.58, zanim jeszcze 3553 III, 1,3,2044| świętość swoich wiernych89, dojdzie do "człowieka doskonałego, 3554 III, 2,2,2537| Ciało Chrystusa, do czego dojdziemy? Osłabiamy Ciało Chrystusa... 3555 II, 2,1,1253| nie jest wiarą doskonałą i dojrzałą, ale zaczątkiem, który ma 3556 II, 2,1,1308| nie należy jednak mylić dojrzałego wieku wiary z dojrzałym 3557 III, 1,1,1708| świętość. Życie moralne, które dojrzało w łasce, wypełnia się w 3558 III, 2,2,2287| pozwalają wzrastać i osiągać dojrzałość. Należą do nich: pożywienie 3559 II, 2,1,1308| dojrzałego wieku wiary z dojrzałym wiekiem rozwoju naturalnego. 3560 III, 1,1,1714| moralne, które wzrasta i dojrzewa w lasce, osiągnie wypełnienie 3561 III, 1,1,1730| człowieku siłą wzrastania i dojrzewania w prawdzie i dobru; osiąga 3562 Wstep, 0,0,23| Został więc ukierunkowany na dojrzewanie wiary, na jej zakorzenienie 3563 III, 2,2,2523| człowiekowi. Rodzi się ona wraz z dojrzewaniem sumienia osoby. Uczyć dzieci 3564 III, 1,1,1719| jest nasz cel, jeśli nie dojście do Królestwa, które nie 3565 II, 2,1,1244| Komunii świętej dopiero po dojściu do używania rozumu, wyraża 3566 II, 2,3,1618| małżeństwa, by iść za Barankiem, dokądkolwiek się uda118, by troszczyć 3567 IV, 2,0,2816| do Pana donośnym głosem: "Dokądże, Władco święty i prawdziwy, 3568 I, 2,2,465 | prawdziwe człowieczeństwo (doketyzm gnostycki). Od czasów apostolskich 3569 III, 1,2,1920| w sposób prawowity jeśli dokłada starań o dobro wspólne społeczności. 3570 III, 2,2,2308| Należy ściśle wziąć pod uwagę dokładne warunki usprawiedliwiające 3571 III, 2,1,2102| mężczyźni i niewiasty, którzy dokładniej naśladują wyniszczenie Zbawiciela 3572 II, 1,2,1161| Święty - orzekamy z całą dokładnością, w trosce o wiarę, że przedmiotem 3573 II, 2,2,1456| których świadomi po dokładnym zbadaniu siebie, chociaż 3574 I, 1,3,165 | innych świadków wiary: "Mając dokoła siebie takie mnóstwo świadków, 3575 III, 0,4,1697| którą On ich umiłował, dokonają dzieł na miarę ich godności:~ 3576 III, 1,1,1777| właśnie dokonuje lub którego dokonała. Człowiek we wszystkim tym, 3577 III, 1,3,2001| nadzieją, temu pragnieniu:~Gdy dokonałeś wszystkich dzieł i ujrzałeś, 3578 III, 2,0,2065| wyznania wiary. Ojcowie greccy dokonali nieco innego podziału, który 3579 II, 1,1,1104| przypomina wydarzenia, które dokonały naszego zbawienia, ale aktualizuje 3580 II, 2,3,1574| że wybór kandydata został dokonany zgodnie z praktyką Kościoła. 3581 II, 1,2,1202| prawdziwe bogactwa kultur, dokonując ich oczyszczenia73.~ 3582 I, 2,2,613 | komunię z Bogiem437 oraz dokonującą pojednania z Nim przez " 3583 II, 2,1,1367| skoro w tej Boskiej ofierze, dokonującej się we Mszy świętej, jest 3584 II, 2,1,1217| Boże, Ty niewidzialną mocą dokonujesz rzeczy niezwykłych przez 3585 II, 2,1,1290| chrzci. Powinien on jednak dokonywać tego za pomocą poświęconego 3586 I, 2,3,898 | kierować, aby się ustawicznie dokonywały i rozwijały po myśli Chrystusa 3587 III, 1,1,1860| nasza wolność ma bowiem moc dokonywania wyborów nieodwracalnych, 3588 II, 2,3,1589| misji kapłańskiej święci doktorzy odczuwali naglące wezwanie 3589 Wstep, 0,0,20| uzupełniające wyjaśnienia doktrynalne.~ 3590 II, 1,1,1113| wspólne siedmiu sakramentom z doktrynalnego punktu widzenia. To, co 3591 Wstep, 0,0,23| szczególną uwagę na wykład doktrynalny, ponieważ pragnie pomóc 3592 II, 2,1,1295| autentyczność aktu prawnego101 lub dokumentu102, ewentualnie zapewnia jego 3593 I, 2,3,1037| od wiecznego potępienia i dołącz do grona swoich wybranych591.~ 3594 I, 2,2,586 | zapłacił podatek świątynny, dołączając się do Piotra351, którego 3595 I, 2,3,1023| niebieskim z Chrystusem, dołączone do wspólnoty aniołów i świętych. 3596 I, 2,2,632 | wszyscy ludzie i Jego dusza dołączyła do nich w krainie umarłych. 3597 I, 2,2,591 | 591 Jezus domagał się od władz religijnych 3598 III, 2,1,2154| by się tego niesłusznie domagała. Można odmówić złożenia 3599 II, 2,3,1655| Kościołem domowym" (Ecclesia domestica)170. W rodzinie "rodzice 3600 II, 2,1,1386| wiarą słowa setnika199: Domine, non sum dignus, ut intres 3601 III, 2,1,2173| hé Kyriaké heméra, dies dominica), niedzielą:~Nasze zgromadzenia 3602 II, 2,1,1274| 1274 "Pieczęć Pana" (Dominicus character)72 jest pieczęcią, 3603 III, 2,2,2356| pociąg płciowy, wyłączny lub dominujący, do osób tej samej płci. 3604 III, 2,2,2407| jeśli przyzwolenie może być domniemane lub jeśli jego odmowa byłaby 3605 II, 2,3,1657| wszystkimi otworzyć drzwi domów rodzinnych, "Kościołów domowych", 3606 II, 2,1,1345| nieobecnym zanoszą do domów160.~ 3607 III, 2,2,2209| i sprzyjanie dobrobytowi domowemu"6.~ 3608 II, 2,1,1249| złączeni z Kościołem, już domownikami Chrystusa, a nierzadko prowadzą 3609 II, 2,3 | VI. Kościół domowy~ 3610 II, 2,3,1657| domów rodzinnych, "Kościołów domowych", i wielkiej rodziny, jaką 3611 II, 2,1,1252| apostolskiego, gdy całe "domy" przyjmowały chrzest40, 3612 III, 2,2,2243| opiera się, nawet w sposób domyślny, na jakiejś wizji człowieka 3613 I, 1,2,113 | spiritualem sensum quem Spiritus donat Ecclesiae "według sensu 3614 II, 1,1,1100| przeżyte:~ Pismo święte ma doniosłe znaczenie w odprawianiu 3615 IV, 1,1,2604| Łk 23, 46), do owego "donośnego wołania", z którym umiera, 3616 IV, 1,1,2573| modlitwy wstawienniczej, która dopełni się w "jedynym Pośredniku 3617 I, 2,2,521 | Powinniśmy przedłużać i dopełniać w sobie zbawcze dzieło Chrystusa; 3618 III, 1,1,1830| posiada je w całej pełni82. Dopełniają one i udoskonalają cnoty 3619 II, 2,1,1289| zarazem potwierdzenie chrztu, dopełniające wtajemniczenie chrześcijańskie, 3620 I, 2,2,557 | 557 "Gdy dopełniał się czas Jego wzięcia z 3621 II, 2,2,1508| swej strony w moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla 3622 I, 2,1,307 | wolnymi przyczynami w celu dopełniania dzieła stworzenia, w doskonałej 3623 I, 2,3,974 | 974 Po dopełnieniu swego ziemskiego życia Najświętsza 3624 II, 1,2,1204| służyło ich odkupieniu i dopełnieniu76. Wiele dzieci Bożych właśnie 3625 I, 2,3,767 | 767 "Kiedy zaś dopełniło się dzieło, którego wykonanie 3626 II, 2,3,1643| potwierdzona, oczyszczona i dopełniona przez jedność w Jezusie 3627 I, 2,3,966 | skazy winy pierworodnej, dopełniwszy biegu życia ziemskiego z 3628 I, 2,1,260 | Przenajświętsza, którą uwielbiam, dopomóż mi zapomnieć zupełnie o 3629 I, 2,2,579 | Ukazując Izraelowi, doprowadzili oni wielu Żydów w czasach 3630 III, 2,1,2184| by uzasadnione powody nie doprowadziły do nawyków niekorzystnych 3631 III, 2,2,2265| Wysiłek państwa, aby nie dopuścić do rozprzestrzeniania się 3632 I, 2,1,324 | nam pewność, że Bóg nie dopuściłby zła, gdyby nie wyprowadzał 3633 III, 2,2,2243| odniesień i swego celu. Nie dopuszczając do obrony obiektywnego kryterium 3634 I, 2,3,838 | brakuje, by osiągnęła pełnię dopuszczającą wspólne celebrowanie Eucharystii 3635 II, 2,1,1250| Gdyby Kościół i rodzice nie dopuszczali dziecka do chrztu zaraz 3636 III, 2,2,2300| zwłok może być moralnie dopuszczalna dla celów dochodzenia sądowego 3637 II, 2,3,1634| mieszane wymaga do swej dopuszczalności wyraźnego zezwolenia władzy 3638 III, 2,2,2416| praktykami moralnie dopuszczalnymi, byle tylko mieściły się 3639 II, 2,1,1232| chrześcijańska", w krajach misyjnych dopuszczano "te elementy wtajemniczenia 3640 II, 2,3,1598| Odpowiedzialność i prawo dopuszczenia kogoś do przyjęcia sakramentu 3641 I, 2,3,903 | akolity403. "Tam gdzie to doradza konieczność Kościoła, z 3642 III, 2,2,2229| 2230 Dorastające dzieci mają obowiązek i 3643 II, 2,1,1231| rozwój łaski chrztu w miarę dorastania osoby. Temu celowi powinien 3644 III, 2,2,2315| uregulowania. Dążenie do doraźnych interesów prywatnych lub 3645 II, 2,1,1298| Gdy chrzci się człowieka dorosłego, przyjmuje on bierzmowanie 3646 Wstep, 0,0,24| w końcu rzeczywiście dorośli... Ci, którzy powołani 3647 III, 2,2,2217| przypomina dzieciom już dorosłym o ich odpowiedzialności 3648 II, 0,3,1070| inna czynność Kościoła nie dorównuje jej skuteczności z tego 3649 I, 2,1,364 | materialnego, tak że przez niego dosięgają one swego szczytu i wznoszą 3650 I, 2,2,592 | ale je wypełnił374 tak doskonale375, że objawił jego ostateczny 3651 I, 2,1,378 | mężczyzny i kobiety z Bogiem w doskonaleniu stworzenia widzialnego.~ 3652 I, 2,3,820 | pracować, by strzec, umacniać i doskonalić jedność, której Chrystus 3653 I, 2,1,310 | stworzenie nie osiągnie swojej doskonałości147.~ 3654 I, 2,1,330 | nieśmiertelnymi165. przewyższają doskonałością wszystkie stworzenia widzialne. 3655 I, 1,1,48 | opierając się na różnorodnych doskonałościach stworzeń, podobnych do Boga 3656 II, 2,1,1390| bowiem formie ukazuje się w doskonalszym świetle znak Uczty eucharystycznej" 3657 I, 2,2,578 | mógł uczynić to w sposób doskonały324. Żydzi, jak to sami wyznają, 3658 III, 0,4,1692| w ukryciu"3, by stać się doskonałymi, "jak doskonały jest Ojciec... 3659 I, 2,3,846 | Kościoła, do którego ludzie dostają się przez chrzest jak przez 3660 II, 2,3,1584| przechodzi, jest jasne, dostaje się na żyzną glebę... Duchowa 3661 III, 1,1,1715| albowiem oni miłosierdzia dostąpią.~Błogosławieni czystego 3662 IV, 2,0,2822| Chrystusie jako Głowie... W Nim dostąpiliśmy udziału my również, z góry 3663 I, 2,2,556 | Chrystusem na górze29l. Dostąpisz tego, Piotrze, dopiero po 3664 III, 2,2,2476| uznaje za prawdziwą - bez dostatecznej podstawy - moralną wadę 3665 III, 2,2,2519| Ciebie i gdybym miał wiarę dostatecznie mocną, by moje troski Tobie 3666 III, 2,2,2444| beztrosko na ziemi i wśród dostatków tuczyliście serca wasze 3667 I, 2,2,498 | Sens tego wydarzenia jest dostępny tylko dla wiary, która widzi 3668 III, 2,2,2517| oznaczają tych, którzy dostosowali swój umysł i swoją wolę 3669 III, 1,3,1956| może ono wymagać refleksji dostosowanej do wielości warunków życiowych, 3670 I, 1,3,156 | pewnymi znakami Objawienia, dostosowanymi do umysłowości wszystkich", 3671 III, 0,4,1693| drogą miłości" (Ef 5,1), dostosowując swoje myśli, słowa i czyny 3672 III, 1,1,1699| czyny (artykuł czwarty) dostosowuje się lub nie do dobra obiecanego 3673 III, 2,2,2367| rodzicielstwa. Poza tym, dostosują swoje postępowanie do obiektywnych 3674 IV, 1,1,2574| po długim sporze Mojżesz dostosuje swoją wolę do woli Boga 3675 III, 2,2,2519| ja w sobie tych sił nie dostrzegałem. Głupiec, nie wiedziałem, 3676 III, 1,1,1853| śmiertelnym a grzechem powszednim, dostrzegalne już w Piśmie świętym92, 3677 II, 2,3,1558| biskupi w sposób szczególny i dostrzegalny przejmują rolę samego Chrystusa, 3678 I, 2,1,356 | niepojętej miłości, dzięki której dostrzegłeś Twe stworzenie w sobie samym 3679 III, 2,2,2523| jednak jawi się ona jako dostrzeżenie duchowej godności właściwej 3680 I, 2,3,801 | by nie gasić Ducha, ale doświadczać wszystkiego i zachowywać 3681 I, 1,2,94 | spraw duchowych", których doświadczają wierzący62; Divina eloquia 3682 IV, 1,2,2650| rzeczywistości duchowe, których doświadczają2.~~ 3683 I, 2,2,472 | trzeba uczyć się w sposób doświadczalny94. Odpowiadało to rzeczywistości 3684 II, 2,3,1607| nieporządek, którego boleśnie doświadczamy, nie wynika z natury mężczyzny 3685 I, 2,2,672 | utrapieniami" (1 Kor 7, 26) oraz doświadczaniem zła559 które nie oszczędza 3686 I, 2,3,861 | posługiwanie ich przejęli inni doświadczeni mężowie"343.~ 3687 I, 2,1,401 | Objawieniu, zgodne jest z doświadczeniem. Człowiek bowiem, wglądając 3688 III, 2,2,2294| Ewentualna zgoda osób poddawanych doświadczeniom nie usprawiedliwia takich 3689 I, 2,2,540 | naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, 3690 I, 2,2,644 | zdumienia" (Łk 24, 41). Tomasz doświadczy takiej próby wątpliwości500; 3691 I, 1,3,165 | w "pielgrzymce wiary"39 doświadczyła nawet "nocy wiary"40, uczestnicząc 3692 IV, 1,1,2582| 2583 Doświadczywszy miłosierdzia w czasie pobytu 3693 II, 2,2,1476| została uwolniona od grzechu i doszła do łączności z Ojcem. Stanowi 3694 I, 2,3,1039| Gdybyście dawali moim członkom, doszłoby to do Głowy. Wiedzcie, że 3695 III, 1,1,1850| żołnierzy, zdradę Judasza tak dotkliwą dla Jezusa, zaparcie się 3696 I, 1,3,170 | których wiara pozwala nam "dotknąć". "Akt (wiary) wierzącego 3697 II, 2,2,1504| obmycie94. Chorzy starają się Go dotknąć95, "ponieważ moc wychodziła 3698 IV, 1,1,2615| cierpiąca na krwotok, która dotknęła Jego szaty71; płacz i wonne 3699 II, 2,2,1504| się znakami, takimi jak dotknięcie śliną i nałożenie rąk93, 3700 I, 2,2,674 | którego część została dotknięta "zatwardziałością" (Rz 11, 3701 II, 2,2,1428| 51, 19), pociągniętego i dotkniętego łaską10, pobudzającą do 3702 II, 2,2,1529| gdy chrześcijanin zostaje dotknięty ciężką chorobą, może otrzymać 3703 III, 2,1,2151| obietnicę, której nie ma zamiaru dotrzymać, lub ten, kto złożywszy 3704 III, 2,2,2380| instytucję małżeństwa, nie dotrzymując umowy znajdującej się u 3705 III, 2,2,2212| wypełniania obowiązków, ani do dotrzymywania umów. Sprawiedliwe stosunki 3706 II, 0,3,1066| Jej "zamysł życzliwości"1 dotyczący całego stworzenia: Ojciec 3707 III, 1,3,2038| człowieka w sądzie moralnym dotyczącym jego osobistych czynów powinno 3708 I, 2,2,645 | bezpośredni kontakt przez dotyk50l i wspólny posiłek502. Zaprasza 3709 II, 2,2,1505| Chrystus nie tylko pozwala dotykać się chorym, lecz także bierze 3710 I, 2,2,425 | na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce - bo życie objawiło 3711 II, 1,2,1154| wiernych powinny zostać dowartościowane znaki słowa Bożego: księga 3712 I, 2,2,606 | 10,17). "Niech świat się dowie, że Ja miłuję Ojca i że 3713 II, 2,1,1315| Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła 3714 III, 1,1,1820| tu przetrwasz tym lepiej dowiedziesz, jak miłujesz twego Boga! 3715 I, 1,1,31 | poznania. Nazywa się je także "dowodami na istnienie Boga"; nie 3716 I, 2,2,659 | Jego zmartwychwstania, jak dowodzą tego nowe i nadprzyrodzone 3717 III, 1,3,2012| wyda owoc obfity, jak tego dowodzi wymownie życie tylu świętych 3718 II, 1,1,1125| autorytet w Kościele nie może dowolnie zmieniać liturgii; może 3719 I, 2,3,922 | w stanie dziewictwa lub dozgonnej czystości "dla Królestwa 3720 III, 2,2,2549| pokój, w którym nikt nie dozna żadnej przeciwności ani 3721 III, 1,1,1807| Ps 118, 14). "Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: 3722 I, 2,3,964 | miłością godząc się, aby doznała ofiarniczego 618 wyniszczenia 3723 III, 2,2,2483| intencji jego autora, krzywd doznanych przez tych, którzy jego 3724 III, 2,2,2538| główną. Oznacza ona smutek doznawany z powodu dobra drugiego 3725 III, 2,2,2552| Zazdrość polega na smutku doznawanym z powodu dobra drugiego 3726 III, 1,3,2000| podąża za nami, abyśmy raz doznawszy uzdrowienia, stale byli 3727 I, 2,3,1058| potępienia: "Panie, nie dozwól mi nigdy odłączyć się od 3728 I, 2,1,248 | Filioque). Mówi to "w sposób dozwolony i racjonalny"60, ponieważ 3729 III, 2,2,2360| miłosierdzie~i pozwól razem dożyć starości!~I powiedzieli 3730 I, 2,3,797 | utwierdzenie naszej wiary i drabina wstępowania do Boga... Bowiem 3731 I, 2,2,618 | Poza Krzyżem nie ma innej drabiny, po której można by dostać 3732 I, 2,1,289 | człowieka, a w końcu prawdy o dramacie grzechu i nadziei zbawienia. 3733 I, 2,3,840 | oczekiwanie to jest złączone z dramatem niewiedzy lub nieuznawania 3734 I, 2,1,314 | stworzenie, nawet przez dramaty zła i grzechu, do odpoczynku 3735 I, 2,1,399 | 399 Pismo święte pokazuje dramatyczne konsekwencje tego pierwszego 3736 IV, 1,1,2605| List do Hebrajczyków w dramatycznych słowach wyraża, w jaki sposób 3737 III, 1,1,1862| kiedy je liczysz. Wiele drobnych rzeczy tworzy jedną wielką 3738 IV, 1,1,2608| gdyż On sam jest bramą i drogą57.~ 3739 I, 2,2,523 | posłanym, by przygotować Mu drogi194. "Prorok Najwyższego" (Łk 3740 II, 1,2,1161| być nie tylko wizerunki drogocennego i ożywiającego krzyża, ale 3741 III, 1,1,1735| nieznajomości zasad ruchu drogowego.~ 3742 III, 2,2,2536| Mogliby wtedy sprzedawać drożej, a taniej kupować. Należą 3743 III, 2,2,2536| niedostatku towarów lub ich drożyzny, którzy widzą z przykrością, 3744 IV, 2,0,2832| mogła zaradzać potrzebom drugich92.~ 3745 III, 2,0,2066| jednej tablicy, a siedem na drugiej13. ~ 3746 III, 1,1,1753| tym także konsekwencje, drugorzędnymi elementami czynu moralnego. 3747 Wstep, 0,0,21| Urzędu Nauczycielskiego drukowane mniejszą czcionką z poszerzonym 3748 Wstep, 0,0,20| niektórych fragmentach mniejszego druku wskazuje na to, że chodzi 3749 I, 2,2,498 | spotkała się z żywą opozycją, drwinami i niezrozumieniem ze strony 3750 III, 1,1,1850| nienawiść, odrzucenie i drwiny ze strony przywódców i ludu, 3751 III, 1,3,1948| własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem... Albowiem to Bóg jest 3752 II, 2,3,1657| nimi wszystkimi otworzyć drzwi domów rodzinnych, "Kościołów 3753 I, 2,1,285 | nieustannie walczących ze sobą (dualizm, manicheizm). Według niektórych 3754 I, 2,1,367 | to nie wprowadza jakiegoś dualizmu w duszy225. "Duch" oznacza, 3755 I, 2,1,388 | Adama za źródło grzechu. Duch-Paraklet, posłany przez Zmartwychwstałego, 3756 II, 2,3,1641| jedno ciało, jeden też jest duch154.~ 3757 II, 2,1,1303| Chrystus Pan i "dał zadatek" Ducha113.~ 3758 I, 2,3,788 | czasów194 i posłał im swego Ducha195. Komunia z Jezusem stała 3759 I, 2,1,364 | Ciele Chrystusa świątynią Ducha220:~Człowiek, stanowiący jedność 3760 III, 2,2,2542| 24), prowadzeni przez Ducha263 i kierują się Jego pragnieniami264.~ 3761 I, 2,2,548 | to, że działa mocą złego ducha270.~ 3762 IV, 2,0,2789| Niego przez wodę i przez Ducha36. Kościół jest nową komunią 3763 I, 2,2,644 | niemożliwe; sądzą, że widzą ducha499. "Z radości jeszcze nie 3764 IV, 1,1,2604| z którym umiera, oddając ducha50.~ 3765 II, 2,1,1287| wielokrotnie obiecywał wylanie Ducha84. Spełnił najpierw swoją 3766 III, 2,2,2344| łaską, owocem działania Ducha89. Duch Święty uzdalnia odnowionego 3767 I, 2,3,731 | swojej Pełni wylewa obficie Ducha90.~ 3768 I, 2,1,331 | Czyż nie oni wszyscy duchami przeznaczonymi do usług, 3769 I, 2,3,796 | Panu, by była z Nim jednym Duchem210. Kościół jest niepokalaną 3770 I, 2,2,645 | do uznania, że nie jest duchem503, ale przede wszystkim do 3771 IV, 2,0,2818| walka między "ciałem" a Duchem72:~Jedynie czyste serce może 3772 I, 2,2,632 | dobrą nowinę uwięzionym duchom470.~ 3773 I, 2,2,550 | ludzi spod władzy złych duchów277. Uprzedzają one wielkie 3774 I, 2,2,574 | działań (wypędzanie złych duchów308, odpuszczanie grzechów309, 3775 II, 2,1,1330| Hbr 13, 15)143, ofiara duchowa144, ofiara czysta145 i Święta, 3776 III, 1,3,1962| chrześcijańskiej, Prawo święte12, duchowe13 i dobre14 jest jeszcze niedoskonałe. 3777 II, 2,0,1210| naturalnego a etapami życia duchowego1.~ 3778 III, 1,3,2014| wyrzeczenia i bez walki duchowej67. Postęp duchowy zakłada 3779 II, 2,3,1655| troskliwością powołanie duchowne"171.~ 3780 II, 1,2,1144| spełniający swą funkcję, czy to duchowny, czy świecki, powinien czynić 3781 III, 2,2,2297| miłosierdzia; zabraniał osobom duchownym przelewania krwi. W ostatnich 3782 I, 2,3,934 | prawie nazywa się także duchownymi; pozostałych nazywa się 3783 IV, 1,2,2683| uczestniczyć w tym duchu33. Duchowość znajduje się także w miejscu 3784 I, 2,3,756 | jest mieszkaniem Boga w Duchu118; <<przybytkiem Boga z ludźmi>> ( 3785 IV, 1,2,2683| mogli uczestniczyć w tym duchu33. Duchowość znajduje się 3786 I, 2,1,267 | posłaniach wcielenia Synu i duru Duchu Świętego.~~ 3787 I, 2,1,382 | Człowiek jest jeden ciałem i duszą244. Nauka wiary przyjmuje, 3788 III, 1,1,1702| duchową i nieśmiertelną" duszą5, jest "jedynym na ziemi 3789 I, 2,3,817 | mają jedno ciało i jedną duszę243.~ 3790 IV, 2,0,2783| Ojca i nasycać nim naszą duszę32.~ 3791 I, 2,3,1034| zatracić w niej zarazem ciało i duszę587. Jezus zapowiada z surowością, 3792 I, 2,3,911 | diecezjalnych420, w radach duszpasterskich421; sprawowania in solidum 3793 II, 2,4,1675| Konieczne jest rozeznanie duszpasterskie, by podtrzymywać i wspierać 3794 I, 2,3,911 | sprawowania in solidum misji duszpasterskiej w parafii422; współpracy 3795 II, 2,3,1571| to w życiu liturgicznym i duszpasterskim, czy to w pracy społecznej 3796 II, 2,3,1635| mogły zorganizować wspólne duszpasterstwo małżeństw mieszanych. Jego 3797 II, 2,2,1516| dobre dyspozycje, z pomocą duszpasterza i całej wspólnoty kościelnej, 3798 I, 2,0,197 | pewnością jest skarbem naszej duszy15.~ 3799 III, 2,2,2446| potrzebach jego ciała i duszy194. Pouczać, radzić, pocieszać, 3800 I, 2,1,367 | wprowadza jakiegoś dualizmu w duszy225. "Duch" oznacza, że człowiek, 3801 I, 2,2,658 | usprawiedliwienie naszej duszy522, a później przez ożywienie 3802 I, 2,3,1021| ostatecznym przeznaczeniu duszy567, które może być odmienne 3803 II, 2,2,1483| również wtedy, gdy jest dużo penitentów, a mało spowiedników, 3804 II, 2,2,1483| biskupa diecezjalnego78. Duży napływ wiernych z okazji 3805 III, 1,1,1847| przekonywaniu o grzechu" dwoiste obdarowanie: obdarowanie 3806 III, 2,2,2262| samoobrony... może wyniknąć dwojaki skutek: zachowanie własnego 3807 II, 2,3,1641| potwierdza?... Cóż za jarzmo dwojga wiernych złączonych w jednej 3808 II, 2,3,1621| łacińskim małżeństwo między dwojgiem wierzących katolików jest 3809 II, 1,2,1138| starego i nowego Przymierza (dwudziestu czterech Starców), nowy 3810 II, 2,1,1291| zachodniej. Istniało tam dwukrotne namaszczenie krzyżmem świętym 3811 I, 2,3,1063| 611, niekiedy powtarza je dwukrotnie612 by podkreślić wiarygodność 3812 III, 1,1,1805| nieśmiałością czy strachem, ani z dwulicowością czy udawaniem. Jest nazywana 3813 I, 2,3,765 | fundamentami nowego Jeruzalem144. Dwunastu145 oraz inni uczniowie146 uczestniczą 3814 IV, 1,1,2599| przed wyborem i powołaniem Dwunastu40, przed tym, jak Piotr wyzna 3815 I, 2,2,641 | najpierw Piotrowi, a potem Dwunastu491. Piotr, powołany do umacniania 3816 I, 2,3 | Artykuł dwunasty~"WIERZĘ W ŻYCIE WIECZNE"~ 3817 I, 1,2,118 | 118 Średniowieczny dwuwiersz streszcza znaczenie czterech 3818 Wstep, 0,0,10| budzić zaskoczenia, że w dynamicznym ożywieniu wywołanym przez 3819 I, 1,2,130 | 130 Typologia oznacza dynamizm zmierzający do wypełnienia 3820 Wstep, 0,0,10| Świadczą o tym: Ogólne dyrektorium katechetyczne (1971), zgromadzenia 3821 III, 2,2,2285| przykazaniami"56. To samo dotyczy dyrektorów przedsiębiorstw, którzy 3822 I, 2,3,835 | 290. Bogata różnorodność dyscyplin kościelnych, obrzędów liturgicznych 3823 I, 1,3,159 | metodyczne we wszelkich dyscyplinach naukowych, jeżeli tylko 3824 I, 1,2,83 | tradycje" teologiczne, dyscyplinarne, liturgiczne i pobożnościowe, 3825 III, 1,3,2036| nawet jeśli mają charakter dyscyplinarny.~ 3826 I, 2,2,553 | doktrynalnych i podejmowania decyzji dyscyplinarnych w Kościele. Jezus powierzył 3827 III, 2,2,2495| powinni narzucić sobie umiar i dyscyplinę w stosunku do mass mediów. 3828 II, 2,2,1447| urzeczywistnia się w sposób bardziej dyskretny między penitentem a kapłanem. 3829 IV, 1,3,2716| kontemplacji nie mają charakteru dyskursywnego, lecz niczym iskry, które 3830 I, 2,2,447 | sposób ukryty ten tytuł, gdy dyskutuje z faryzeuszami o sensie 3831 III, 2,1,2180| niemowląt) lub też otrzymali dyspensę od ich własnego pasterza97. 3832 III, 2,0,2071| wszędzie. Nikt nie może od nich dyspensować. Dziesięć przykazań wyrył 3833 II, 2,4,1669| uzdalniają do przyjęcia łaski i dysponują do współpracy z nią. "Prawie 3834 III, 2,1,2185| 2186 Chrześcijanie dysponujący wolnym czasem powinni pamiętać 3835 III, 2,2,2266| uwagę możliwości, jakimi dysponuje państwo, aby skutecznie 3836 II, 2,1,1310| Świętego w duchu uległości i dyspozycyjności122.~ 3837 III, 2,2,2198| miłości i wdzięczności dziadkom i przodkom. Obejmuje wreszcie 3838 III, 2,2,2219| Wdzięczność ta dotyczy rodziców, dziadków, innych członków rodziny, 3839 IV, 1,1,2624| niezgłębione misterium Chrystusa, działające w życiu, w sakramentach 3840 I, 2,3,901 | ludzie świeccy, jako zbożnie działający wszędzie czciciele Boga, 3841 I, 2,2,591 | bluźnierca372. Jego członkowie działali w ten sposób zarówno przez " 3842 III, 2,2,2268| bez uzasadnionych powodów działało się w sposób, który spowodował 3843 III, 1,3,2000| 53:~Z pewnością my także działamy, ale współdziałamy z Bogiem, 3844 III, 0,4,1694| ich życiem, pobudza ich do działania10, by przez czynną miłość 3845 III, 2,2,2431| gospodarczą i ekologiczną za swoje działania169. oni obowiązani mieć 3846 III, 2,2,2541| Niewspółmierność chęci i działania262 wskazuje na konflikt między 3847 III, 2,1,2118| przez to zmusił Boga do działania43. Jezus przeciwstawia Mu 3848 I, 2,1,258 | również jedno i to samo działanie78. "Ojciec, Syn i Duch Święty 3849 I, 2,1,260 | poddana Twemu stwórczemu działaniu85. ~W skrócie~ 3850 IV, 1,1,2603| którą szerzej omówimy w dziale drugim.~ 3851 I, 2,3,691 | czasie chrztu swoich nowych dzieci10.~Pojęcie "Duch" jest tłumaczeniem 3852 III, 2,2,2371| świat i wychowywanie swoich dzieci116. Nie jest dozwolone sprzyjanie 3853 II, 2,3,1652| pierwszymi wychowawcami swoich dzieci166. W tym sensie podstawowym 3854 I, 2,1,219 | mocniejsza niż miłość matki do dzieci24. Bóg miłuje swój lud bardziej 3855 I, 2,2,559 | Królestwa w tym dniu dzieci298 i "ubodzy Boga", którzy 3856 I, 2,3,699 | leczy chorych32 i błogosławi dzieci33. Apostołowie będą czynić 3857 II, 2,1,1252| chrzest40, chrzczono także dzieci41.~Wiara i chrzest~ 3858 III, 1,1,1824| najbardziej oddalonych77, miłowali dzieci78 i ubogich jak On sam79.~ 3859 III, 1,1,1827| a wtedy jesteśmy jako dzieci80.~ 3860 I, 2,2,525 | narodziłeś się dla nas,~Małe Dzieciątko, wieczny Boże!203~ 3861 I, 2,2,452 | Jezus" oznacza "Bóg zbawia". Dziecię narodzone z Dziewicy Maryi 3862 I, 2,1,333 | Aniołowie strzegą Jezusa w dzieciństwie178, służą Mu na pustyni179, 3863 III, 2,2,2270| przerwanie ciąży, jak i dzieciobójstwo okropnymi przestępstwami44.~ 3864 III, 2,2,2267| woła o pomstę do nieba39. ~Dzieciobójstwo40, bratobójstwo, zabójstwo 3865 I, 2,1,332 | Lota169, ratują Hagar i jej dziecko170, powstrzymują rękę Abrahama171, 3866 III, 1,3,1971| lub też do stanu syna - dziedzica33.~ 3867 III, 1,2,1879| człowiek staje się dzięki niej "dziedzicem", otrzymuje "talenty", które 3868 II, 1,1,1107| już teraz "zadatek" ich dziedzictwa19.~Komunia w Duchu Świętym~ 3869 II, 2,3,1539| Sam Bóg był częścią jego dziedzictwa8. Specjalny obrzęd zapoczątkował 3870 I, 2,3,735 | czyli "pierwocin" naszego dziedzictwa92; jest nim samo życie Trójcy 3871 III, 1,2,1879| duchowe, trwa w czasie; dziedziczy przeszłość i przygotowuje 3872 I, 2,2,584 | modlitwy; oburza się, że jej dziedziniec zewnętrzny stał się miejscem 3873 III, 1,2,1928| kobiety w każdym układzie dziejowym38.~ 3874 IV, 2,0,2806| rozumiane jako uwielbienie i dziękczynienie52. Jezus jednak nauczył nas 3875 II, 2,1,1345| którymi odprawiano modlitwy dziękczynne, a nieobecnym zanoszą 3876 II, 1,2,1164| zdumiewające czyny Boga Zbawiciela, dziękować Mu za nie, przedłużać pamięć 3877 I, 2,1,214 | wierność, prawdę. "Będę dziękował Twemu imieniu za łaskę Twoją 3878 II, 2,2,1482| do spowiedzi i wspólnie dziękują za otrzymane przebaczenie 3879 II, 2,1,1333| podczas przygotowania darów dziękujemy Stwórcy za chleb i wino149, 3880 I, 2,3,983 | i wiecznego wyzwolenia. Dziękujmy Bogu, który dał Kościołowi 3881 I, 2,1,300 | większy od wszystkich swoich dzieł134: "Tyś swój majestat wyniósł 3882 I, 2,1,299 | wobec Stwórcy oraz Jego dzieła132. Stworzenie wywodzące się 3883 IV, 1,2,2690| wspólnot jest sprzyjanie dzieleniu Modlitwy Godzin z wiernymi 3884 II, 2,3,1633| jeśli małżonkowie potrafią dzielić się tym, co każde z nich 3885 IV, 2,0,2788| naszego Jezusa Chrystusa. Nie dzielimy Boskości, ponieważ Ojciec 3886 I, 2,1,269 | Panem Zastępów", "Panem dzielnym i potężnym w boju" (Ps 24, 3887 II, 2,3,1575| którzy nadal prowadzą Jego dzieło60. A zatem to Chrystus "ustanawia" 3888 III, 2,2,2448| dziesięciny, wypłacanie zarobku dziennego, prawo zbierania pozostałych 3889 IV, 2,0,2766| Modlitwy Pańskiej "trzy razy dziennie"14 w miejsce "osiemnastu 3890 III, 2,2,2448| zatrzymywania zastawu, obowiązek dziesięciny, wypłacanie zarobku dziennego, 3891 III, 2,2,2533| uzupełnienie przykazania dziewiątego, które odnosi się do pożądliwości 3892 III, 2,2,2533| na intencję serca; wraz z dziewiątym przykazaniem streszcza ono 3893 I, 2,2,499 | rzeczywistego i trwałego dziewictwa147, także w zrodzeniu Syna 3894 III, 2,2,2232| Pana do pójścia za Nim w dziewictwie dla Królestwa niebieskiego, 3895 I, 2,3,963 | Po omówieniu roli Maryi Dziewícy w misterium Chrystusa i 3896 I, 2,3,964 | uwidacznia się od chwili dziewiczego poczęcia Chrystusa do 3897 I, 2,2,499 | Chrystusa "nie naruszyło Jej dziewiczej czystości, lecz uświęciło" 3898 IV, 1,1,2568| rzeczywistości stworzenia. Dziewięć pierwszych rozdziałów Księgi 3899 III, 2,2,2537| pożeramy się nawzajem niczym dzikie zwierzęta257.~ 3900 I, 2,3,701 | gołębica powraca, niosąc w dziobie świeżą gałązkę z drzewa 3901 IV, 1,3,2732| zarozumiałości. Kto jest pokorny, nie dziwi się swojej nędzy, ponieważ 3902 I, 2,2,595 | 12, 42). Nie ma w tym nic dziwnego, jeśli weźmie się pod uwagę, 3903 I, 2,3,813 | kieruje, jest sprawcą tej dziwnej wspólnoty wiernych i tak 3904 I, 2,3,1001| na głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w 3905 I, 1,1,30 | Twego stworzenia, który dźwiga swój śmiertelny los; nosi 3906 II, 2,4,1671| naczyń i szat liturgicznych, dzwonów itp.~ 3907 I, 2,2,435 | chrześcijan umiera, jak św. Joanna d´Arc, z imieniem "Jezus" na ustach.~ 3908 I, 2,3,750 | święty Kościół (Credo... Ecclesiam), ale składnia łacińska 3909 III, 2,1,2082| one 367 bezpośrednim echem uroczystego wezwania: "Słuchaj, 3910 III, 2,2,2293| wyprowadzane ani ze zwykłej efektywności technicznej, ani z użyteczności, 3911 I, 2,2,466 | Na tej podstawie Sobór Efeski ogłosił w 431 r., że Maryja 3912 I, 2,2,466 | trzeci sobór powszechny w Efezie w 431 r. wyznali, że "Słowo, 3913 I, 1,2,120 | do Koryntian, do Galatów, Efezjan, Filipian, Kolosan, dwa 3914 IV, 1,2,2677| teotokionach, hymnach św. Efrema czy św. Grzegorza z Nareku 3915 I, 1,3,174 | Celtów, na Wschodzie, w Egipcie, Libii czy na środku świata..." 3916 III, 1,1,1866| narzekanie uciemiężonego ludu w Egipcie103, skarga cudzoziemca, wdowy 3917 IV, 2,0,2809| ludowi, wybawiając go od Egipcjan: okrywa się chwałą (Wj 15, 3918 I, 2,2,530 | prześladowaniu219. Jego powrót z Egiptu220 przypomina wydarzenie Wyjścia221 3919 I, 1,2,119 | wyjaśniania słowa Bożego"92.~Ego vero Evangelio non crederem, 3920 III, 2,2,2413| jakiejkolwiek przyczyny - egoistycznej czy ideologicznej, handlowej 3921 III, 2,2,2444| miłowaniem bogactw lub z ich egoistycznym używaniem:~A teraz wy, bogacze, 3922 II, 2,3,1609| zamknięcie się w sobie, egoizm, szukanie własnych przyjemności, 3923 III, 1,1,1817| Żywa nadzieja chroni przed egoizmem i prowadzi do szczęścia 3924 I, 2,2,643 | opanowanej jakąś mistyczną egzaltacją; przeciwnie, pokazują uczniów 3925 I, 1,2,119 | 119 "Zadaniem egzegetów jest pracować według tych 3926 I, 1,2,116 | świętego i odkrywany przez egzegezę, która opiera się na zasadach 3927 II, 2,1,1237| wypowiada się nad kandydatem egzorcyzm (lub kilka egzorcyzmów). 3928 II, 2,4,1672| i obowiązek wypowiadania egzorcyzmów8. W prostej formie egzorcyzmy 3929 II, 2,4,1675| chrześcijańskiej na podstawowe pytania egzystencjalne. Zdrowy katolicki zmysł 3930 II, 2,4,1675| zdolnością tworzenia syntezy egzystencjalnej. W ten sposób dochodzi do 3931 III, 2,1,2127| przed ostatecznymi pytaniami egzystencjalnymi oraz lenistwem sumienia 3932 I, 2,3,1010| odkupieńczym:~Wolę umrzeć w (eis) Chrystusie Jezusie, niż 3933 I, 2,3,751 | ekklesia, z greckiego ek-kalein - "wołać poza") oznacza " 3934 I, 2,3,751 | 751 Słowo "Kościół" (ekklesia, z greckiego ek-kalein - " 3935 II, 2,4,1668| błogosławieństwo dotyczy życia eklezjalnego i sakramentalnego, tym bardziej 3936 II, 2,3,1647| wdzięczność i wsparcie wspólnoty eklezjalnej161.~ 3937 I, 1,3,181 | 181 Wiara jest aktem eklezjalnym. Wiara Kościoła poprzedza, 3938 I, 1,2,120 | Psalmów, Przysłów, Koheleta (Eklezjastesa), Pieśń nad pieśniami, Księga 3939 I, 1,2,120 | Mądrości, Mądrość Syracha (Eklezjastyk), Księga Izajasza, Jeremiasza, 3940 III, 2,2,2431| odpowiedzialność gospodarczą i ekologiczną za swoje działania169. 3941 III, 2,2,2440| Zmniejsza nędzę i wyzysk ekonomiczny. Zwiększa poszanowanie tożsamości 3942 I, 2,3,911 | parafii422; współpracy w radach ekonomicznych423; udziału w trybunałach kościelnych424 3943 III, 2,2,2271| zaistnieniu skutku, podlega ekskomunice wiążącej mocą samego prawa" 3944 II, 2,2,1463| szczególnie ciężkie, objęte ekskomuniką, najsurowszą karą kościelną, 3945 I, 2,2,616 | odkupieńczą i wynagradzającą, ekspiacyjną i zadośćczyniącą. On nas 3946 I, 2,2,623 | Flp 2, 8) Jezus wypełnia ekspiacyjne posłanie454 cierpiącego 3947 III, 2,2,2499| inne, uzupełniające formy ekspresji ludzkiej, zwłaszcza gdy 3948 I, 2,3,821 | braterskie254;~- formacja ekumeniczna wiernych, a zwłaszcza kapłanów255~- 3949 I, 2,3,821 | uznać za duszę całego ruchu ekumenicznego, a słusznie można je zwać 3950 IV, 2,0,2759| aktualnie przyjęta w modlitwie ekumenicznej. Tradycja bizantyjska po " 3951 II, 2,3,1635| regionach dzięki dialogowi ekumenicznemu różne wspólnoty chrześcijańskie 3952 I, 2,3,821 | a słusznie można je zwać ekumenizmem duchowym"253;~- wzajemne 3953 I, 2,3,816 | communio)" 239.~Dekret o ekumenizmie Soboru Watykańskiego II 3954 II, 2,1,1293| kąpielą i po niej) i czyni elastycznym (namaszczanie atletów, zapaśników); 3955 IV, 1,1,2612| czyni ciągle swoją: Kyrie eleison !~ 3956 III, 2,2,2287| świadczenia zdrowotne, elementarne wykształcenie, zatrudnienie, 3957 I, 2,3,719 | proroków zapoczątkowanym przez Eliasza67. Zapowiada bliskość pociechy 3958 I, 2,3,718 | 718 Jan jest "Eliaszem, który ma przyjść" (Mt 17, 3959 I, 2,2,575 | naukę głoszoną przez elitę religijną ludu Bożego na 3960 IV, 1,2,2683| przykład "duch" Eliasza Elizeuszowi31 i Janowi Chrzcicielowi32, 3961 I, 1,2,94 | doświadczają wierzący62; Divina eloquia cum legente crescunt - " 3962 I, 2,2,495 | Syna jest ogłoszona przez Elżbietę, pod natchnieniem Ducha 3963 I, 2,2,601 | wyłożył Pisma uczniom z Emaus405, a następnie samym Apostołom406.~" 3964 III, 2,2,2274| dopuszczalne zabiegi na embrionie ludzkim, pod warunkiem że 3965 III, 1,2,1910| całym świecie... wspomagania emigrantów oraz ich rodzin"30.~ 3966 III, 1,1,1770| doznania. Człowiek dzięki swoim emocjom przeczuwa dobro i przewiduje 3967 I, 2,3,696 | symbolizuje przekształcającą energię dzieł Ducha Świętego. Prorok 3968 I, 2,3,833 | pierwszym miejscu diecezja (lub eparchia), rozumie się wspólnotę 3969 III, 2,2,2439| przykład klęskami żywiołowymi, epidemiami itd. Nie wystarczy jednak 3970 II, 2,1,1238| poświęcona przez modlitwę epikletyczną (albo podczas obrzędów chrztu, 3971 II, 2,1,1300| bizantyjskiego, po modlitwie epikletycznej, odbywa się namaszczenie 3972 II, 2,3,1624| błogosławieństw i modlitw epikletycznych, w których prosi się Boga 3973 I, 2,3,699 | Świętego zachował Kościół w epiklezach sakramentalnych.~ 3974 II, 2,3,1537| tak liturgia mówi o ordo episcoporum, ordo presbyterorum, ordo 3975 I, 2,0,192 | odpowiedzi na potrzeby różnych epok sformułowano wiele wyznań 3976 III, 1,2,1941| cywilizacji, kultury we wszystkich epokach i wśród wszystkich ludów, 3977 III, 2,2,2524| wyzwala z rozpowszechnionego erotyzmu i oddala od widowisk, które 3978 I, 2,2,642 | Piotra - w budowanie nowej ery, która rozpoczęła się w 3979 I, 2,3,925 | instytutach kanonicznie erygowanych przez Kościół442, różni 3980 I, 2,3,865 | wszczepieni, do jego eschatologicznego ukazania się w całej pełni. 3981 II, 2,1,1296| Bożej podczas wielkiej próby eschatologicznej106.~Celebrowanie bierzmowania~ 3982 I, 2,3,923 | miłości Kościoła do Chrystusa, eschatologicznym obrazem tej niebieskiej 3983 I, 2,2,460 | suae divinitatis volens nos esse participes, naturam nostram 3984 I, 1,2,64 | Debora, Anna, Judyta i Estera. Najdoskonalszą figurą Najdoskonalszym 3985 I, 2,2,489 | Samuela124, Deborę, Rut, Judytę i Esterę oraz wiele innych kobiet. 3986 I, 1,2,120 | Nehemiasza, Tobiasza, Judyty, Estery, dwie Księgi Machabejskie, 3987 I, 2,0,193 | symboli powstałych w kolejnych etapach życia Kościoła nie może 3988 III, 1,3,1962| pozostaje jednak pierwszym etapem na drodze do Królestwa. 3989 III, 2,2,2312| narodu czy mniejszości etnicznej powinna być potępiona jako 3990 I, 2,3,782 | od ugrupowań religijnych, etnicznych, politycznych czy kulturowych 3991 III, 1,2,1915| sobą, jak każdy obowiązek etyczny, wciąż ponawiane nawrócenie 3992 III, 2,2,2514| 2515 W sensie etymologicznym pojęcie "pożądanie" może 3993 II, 1,1,1078| słowem i darem (be-ne-dictio, eu-logia). W odniesieniu do człowieka 3994 II, 2,1,1328| składanym Bogu. Greckie wyrazy eucharistein (Łk 22,19; 1 Kor 11, 24) 3995 II, 2,1,1345| dziękczynienie (po grecku: eucharistian) za dary, jakich nam Bóg 3996 II, 2,1,1298| następnie uczestniczy w Eucharystii108.~ 3997 II, 2,1,1233| chrztu, bierzmowania i Eucharystii27. W obrządkach wschodnich 3998 I, 2,2,671 | się, szczególnie podczas Eucharystii553, by przyspieszyć powrót 3999 IV, 2,0,2834| Chrystusa przyjmowanego w Eucharystii95.~ 4000 II, 2,3,1552| zwłaszcza gdy składa Ofiarę eucharystyczną28.~ 4001 I, 2,3,1032| a w szczególności Ofiarę eucharystyczną583, by po oczyszczeniu mogli 4002 II, 2,1,1329| nazywać swoje zgromadzenia eucharystyczne140. Oznacza to, że wszyscy, 4003 II, 2,1,1335| obfitości jedynego Chleba - eucharystycznego152. Znak wody przemienionej 4004 II, 2,1,1346| Zastawiony dla nas stół eucharystyczny jest równocześnie stołem 4005 III, 2,2,2267| więzi naturalnych. Względy eugeniczne lub higiena społeczna nie 4006 II, 2,1,1328| Łk 22,19; 1 Kor 11, 24) i eulogein (Mt 26, 26; Mk 14, 22) przypominają 4007 III, 2,2,2219| babce Lois i w twej matce Eunice, a pewien jestem, że [mieszka]


1000-1501 | 1502-2013 | 2014-2513 | 2514-664 | 665-ateis | ateiz-chory | chorz-dlugo | dluzn-eunic | europ-istot | izaak-krwaw | krwot-miluj | milym-nazwa | nazyw-obdar | obecn-ojca2 | ojca3-piecd | pieci-popra | popro-proch | procz-przyn | przyo-rymow | rynki-spowo | spoza-teolo | teori-umocn | umowa-wewne | wezci-wyjas | wyjat-zaczy | zadan-zbliz | zbluz-zwiek | zwier-zywym

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License