Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Katechizm Kosciola katolickiego

IntraText - Concordances

(Hapax - words occurring once)


1000-1501 | 1502-2013 | 2014-2513 | 2514-664 | 665-ateis | ateiz-chory | chorz-dlugo | dluzn-eunic | europ-istot | izaak-krwaw | krwot-miluj | milym-nazwa | nazyw-obdar | obecn-ojca2 | ojca3-piecd | pieci-popra | popro-proch | procz-przyn | przyo-rymow | rynki-spowo | spoza-teolo | teori-umocn | umowa-wewne | wezci-wyjas | wyjat-zaczy | zadan-zbliz | zbluz-zwiek | zwier-zywym

                                bold = Main text
   Czesc, Dzial, Rozdzial, Numer               grey = Comment text
5011 IV, 1,1,2615| paralityka70; kobieta cierpiąca na krwotok, która dotknęła Jego szaty71; 5012 I, 2,2,438 | ponieważ w imieniu Chrystusa kryje się Ten, który namaścił, 5013 III, 2,2,2496| istotę faktów i granice krytycznego osądu wobec osób. Nie powinny 5014 II, 2,3,1610| nie jest jeszcze wyraźnie krytykowana, ale Prawo dane Mojżeszowi 5015 II, 1,2,1184| 1184 Katedra biskupa lub krzesło prezbitera "powinny podkreślać 5016 I, 2,3,1050| 1050 "Jeśli krzewić będziemy na ziemi w Duchu 5017 I, 2,3,927 | zasługi rodzin zakonnych w krzewieniu wiary i formowaniu nowych 5018 I, 2,3,816 | pozostałym Apostołom, aby go krzewili i nim kierowali... Kościół 5019 IV, 1,1,2574| Mojżesza ze środka płonącego krzewu16. Wydarzenie to pozostanie 5020 IV, 1,1,2628| wzywać, podnosić głos, krzyczeć, a nawet "walczyć w modlitwie" 5021 III, 2,2,2444| którą zatrzymaliście, a krzyk ich doszedł do uszu Pana 5022 III, 2,2,2476| które mogłyby wyrządzić im krzywdę221. Staje się winnym:~- pochopnego 5023 III, 2,2,2475| Złożona pod przysięgą jest krzywoprzysięstwem. Takie sposoby postępowania 5024 II, 2,3,1615| siebie, biorąc na siebie swój krzyż113, małżonkowie będą mogli " 5025 II, 2,2,1506| Nim, niosąc z kolei własny krzyż98. Idąc za Nim, uzyskują oni 5026 II, 2,1,1303| by nigdy nie wstydzić się Krzyża112.~Przypomnij sobie, że otrzymałeś 5027 I, 2,2,517 | przede wszystkim przez krew Krzyża176, ale to misterium jest obecne 5028 I, 2,2,585 | gdy został przybity do krzyża348.~ 5029 I, 2,2,440 | się dopiero z wysokości krzyża37. Po Jego zmartwychwstaniu 5030 I, 2,2,597 | Sam Jezus przebaczając z krzyża390, a za Nim Piotr, przyznał 5031 IV, 1,1,2617| Nowego Przymierza, u stóp krzyża77, Maryja zostaje wysłuchana 5032 I, 2,3,766 | Chrystusa, który umarł na krzyżu150~ Kościół - ukazany przez 5033 I, 2,2,643 | zapowiedzianą wcześniej śmierć na krzyżu495. Wstrząs wywołany przez 5034 I, 2,2,598 | nieładzie moralnym i złu, "krzyżują... w sobie Syna Bożego i 5035 I, 2,2,598 | z nimi Go ukrzyżowałeś i krzyżujesz nadal przez upodobanie w 5036 I, 2,3,754 | Chrystusa, Dobrego Pasterza i Księcia pasterzy111, który oddał 5037 III, 2,2,2304| który jest mesjańskim "Księciem Pokoju" (Iz 9, 5). Przez 5038 II, 2,4,1671| błogosławieństwo opata lub ksieni klasztoru, konsekracja dziewic 5039 I, 2,1,340 | chciana przez Boga. Słońce i księżyc, cedr i mały kwiatek, orzeł 5040 III, 2,2,2492| informowaniu, rozwoju kultury i kształceniu. Rola ta wzrasta w związku 5041 II, 2,1,1363| wierzących, by według nich kształtowali swoje życie.~ 5042 IV, 1,2,2657| dany" (Rz 5, 5). Modlitwa, kształtowana przez życie liturgiczne, 5043 II, 2,1,1248| i wierze. Polega on "na kształtowaniu całego życia chrześcijańskiego... 5044 III, 2,2,2232| wdzięcznością skierowane do któregoś z dzieci wezwanie Pana do 5045 I, 2,2,659 | ostatnim ukazaniu się, w którym531ustanowi go apostołem.~ 5046 III, 1,3,2041| wiernych święcenia dnia, w ktrym wspomina się Zmartwychwstanie 5047 I, 2,2,638 | Zmartwychwstanie Chrystusa jest kulminacyjną prawdą naszej wiary w Chrystusa. 5048 I, 2,2,435 | Jezusa Chrystusa". Punktem kulminacyjnym modlitwy "Zdrowaś Maryjo" 5049 III, 2,1,2112| dotyczy tylko fałszywych kultów pogańskich. Pozostaje stałą 5050 I, 2,3,971 | najbardziej sprzyja temu kultowi"499. Wyraża się on w świętach 5051 I, 2,3,925 | konsekrowanego przez swój aspekt kultowy, publiczną profesję rad 5052 II, 0,3,1075| różnorodności jego obrzędów i kultur17, przedstawia to, co jest 5053 III, 2,2,2433| materialnego, społecznego, kulturalnego i duchowego stosownie do 5054 III, 2,2,2437| na celu rozwój moralny, kulturalny i gospodarczy, "przy jednoczesnej 5055 III, 1,2,1881| gospodarczych i społecznych, kulturalnych i rozrywkowych, sportowych, 5056 II, 1,2,1206| hierarchicznej. Adaptacja kulturowa wymaga nawrócenia serca, 5057 II, 1,1,1097| związki ludzkie, rasowe, kulturowe i społeczne.~ 5058 III, 2,2,2343| zakłada również wysiłek kulturowy, gdyż istnieje "wzajemna 5059 I, 1,1,28 | religijne (modlitwy, ofiary, kulty, medytacje itd.). Mimo niejednoznaczności, 5060 III, 2,2,2367| a to jest niemożliwe bez kultywowania szczerym sercem cnoty czystości 5061 I, 2,2,584 | Jeśli wyrzuca ze Świątyni kupców, to czyni to przez zazdrosną 5062 III, 2,2,2409| w tym umów handlowych o kupnie lub sprzedaży, umowy o wynajmie 5063 III, 2,2,2536| przykrością, że nie tylko oni kupują i sprzedają. Mogliby wtedy 5064 I, 2,2,538 | końcu tego czasu trzykrotnie kusi Go Szatan, usiłując wystawić 5065 I, 2,1,404 | natury ludzkiej; ulegając kusicielowi, Adam i Ewa popełnili grzech 5066 IV, 1,1,2599| Apostołów nie ustała w czasie kuszenia42. Modlitwa Jezusa przed zbawczymi 5067 III, 2,2,2211| naszych rodziców; w naszych kuzynach - potomków naszych przodków; 5068 III, 1,1,1748| sądu~sumienia, mogą być kwalifikowane moralnie. dobre albo 5069 III, 2,2,2437| składają się na to, że "kwestia społeczna nabrała wymiaru 5070 I, 2,1,340 | Słońce i księżyc, cedr i mały kwiatek, orzeł i wróbel: niezmierna 5071 I, 2,1,344 | rodzi różne owoce, barwne kwiaty i zioła... ~Czyńcie chwałę 5072 III, 1,1,1753| np. wysokość skradzionej kwoty). Mogą one również zmniejszyć 5073 I, 2,3,751 | wszystkich krańców ziemi. Pojęcie Kyriake, od którego pochodzą Church, 5074 III, 2,1,2173| świąt, dniem Pańskim (hé Kyriaké heméra, dies dominica), 5075 IV, 1,1,2612| Kościół czyni ciągle swoją: Kyrie eleison !~ 5076 I, 1,2,125 | Wcielonego, naszego Zbawiciela"l00.~ 5077 II, 2,3,1537| po grecku), ordines (po łacinie). I tak liturgia mówi o 5078 II, 2,1,1233| we wszystkich obrządkach łacińskich i wschodnich wtajemniczenie 5079 IV, 1,1,2618| 2619 Dlatego hymn Maryi78 - łacińskie Magnificat, bizantyjskie 5080 II, 2,1,1292| chrześcijańskiego. Praktyka Kościoła łacińskiego wyraźniej ukazuje natomiast 5081 III, 2,2,2213| naturalnym uczuciem zrodzonym z łączącej ich więzi. Tego szacunku 5082 IV, 1,1,2584| innych31. Psalmy stopniowo łączono w jeden zbiór złożony z 5083 I, 2,2,603 | odkupieńczej, która zawsze łączyła Go z Ojcem411, przyjął nas 5084 III, 2,2,2297| zawsze pouczał o obowiązku łagodności i miłosierdzia; zabraniał 5085 II, 2,1,1293| znakiem uzdrowienia, ponieważ łagodzi kontuzje i rany96; udziela 5086 III, 1,1,1715| ziemię.~Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, 5087 III, 1,1,1865| zazdrość, gniew, nieczystość, łakomstwo, lenistwo lub znużenie duchowe.~ 5088 II, 2,1,1329| którzy spożywają jeden łamany Chleb Chrystusa, wchodzą 5089 IV, 1,1,2629| znajdziemy już modlitw-skarg (lamentacji) tak częstych w Starym Testamencie. 5090 III, 2,2,2265| rozprzestrzeniania się zachowań, które łamią prawa człowieka i podstawowe 5091 II, 2,1,1342| jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali 5092 II, 2,1,1335| odmawia błogosławieństwo, łamie i daje uczniom chleb, aby 5093 I, 1,2,141 | kierują nim. "Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem 5094 I, 1,3,166 | jakby ogniwem w wielkim łańcuchu wierzących. Nie mogę wierzyć, 5095 I, 2,2,471 | 471 Apolinary z Laodycei przyjmował, że w Chrystusie 5096 I, 2,2,654 | na nowym uczestnictwie w łasce520. Dokonuje ono przybrania 5097 II, 2,2,1428| pociągniętego i dotkniętego łaską10, pobudzającą do odpowiedzi 5098 I, 2,3,797 | tam jest Kościół i wszelka łaska217.~ 5099 I, 2,1,412 | jeszcze obficiej rozlała się łaskaBłąd! Nie określono zakładki. ( 5100 III, 1,1,1824| Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest.~Miłość nie zazdrości,~ 5101 I, 2,1,287 | ludzkiego, że Bóg w swojej łaskawości zechciał objawić swojemu 5102 IV, 1,1,2576| nieskorym do gniewu i bardzo łaskawym17, Mojżesz czerpał siłę i 5103 II, 2,3,1650| wypraszali sobie u Boga łaskę163.~Otwartość na płodność~ 5104 II, 2,1,1383| obfite błogosławieństwo i łaskę198.~"Bierzcie i jedzcie z tego 5105 I, 2,1,308 | ostatecznego celu bez pomocy łaski145.~Opatrzność a zgorszenie 5106 I, 2,1,312 | Bóg, w nadmiarze swojej łaski151, wyprowadził największe 5107 I, 2,1,385 | i nadzwyczajną obfitość łaski247. Musimy więc rozważać zagadnienie 5108 I, 2,1,327 | 327 Wyznanie wiary Soboru Laterańskiego IV stwierdza, że Bóg "równocześnie 5109 I, 2,0,192 | soborów (Toledańskiego9, Laterańskiego10, Lyońskiego11, Trydenckiego12) 5110 I, 1,2,129 | Nowym" - Novum in Vetere latet et in Novo Vetus patet107.~ 5111 II, 1,1,1108| przynosi on swój owoc w latoroślach20. W liturgii urzeczywistnia 5112 I, 2,3,755 | udzielający życia i wzrostu latoroślom, którymi my jesteśmy; za 5113 I, 2,1,309 | tajemniczego, nie wyczerpie żadna łatwa odpowiedź. Odpowiedzi na 5114 IV, 1,3,2743| to, co trudne, staje się łatwe. Jest niemożliwe, aby grzeszył 5115 III, 1,1,1803| i wiarą. Zapewniają one łatwość, pewność i radość w prowadzeniu 5116 I, 2,1,274 | myśl o Bożej wszechmocy, z łatwością i bez żadnego wahania uzna 5117 I, 1,1,38 | przez wszystkich w sposób łatwy, z zupełną pewnością i bez 5118 I, 2,2,640 | jak stało się w przypadku Łazarza487.~Ukazywanie się Zmartwychwstałego~ 5119 I, 2,2,633 | w przypowieści o ubogim Łazarzu, który został przyjęty " 5120 I, 2,3,1021| wiary. Przypowieść o ubogim Łazarzu564 i słowa Chrystusa wypowiedziane 5121 IV, 2,0,2830| od przypowieści o ubogim Łazarzu89 i o Sądzie Ostatecznym90. ~ 5122 II, 2,2,1458| skłonnościami, poddawać się leczącej mocy Chrystusa i postępować 5123 II, 2,4,1672| zwłaszcza psychiczna, której leczenie wymaga wiedzy medycznej. 5124 III, 2,2,2265| Wreszcie, kara ma wartość leczniczą; powinna w miarę możliwości - 5125 III, 2,2,2274| genetyczne nie mają charakteru leczniczego, lecz zmierzają do wytwarzania 5126 III, 2,2,2296| medycznymi o charakterze ściśle leczniczym58.~ 5127 I, 2,3,894 | Kościołami jako zastępcy i legaci Chrystusa radami, zachętami 5128 III, 2,2,2297| powszechnie stosowane przez legalne rządy w celu utrzymania 5129 III, 2,2,2410| wymienną od sprawiedliwości legalnej, która dotyczy tego, co 5130 II, 1,1,1124| orandi, lex credendi (lub: legem credendi lex statuat supplicandi, 5131 I, 2,2,498 | czy nie chodzi tu o jakieś legendy lub konstrukcje teologiczne 5132 I, 1,2,94 | wierzący62; Divina eloquia cum legente crescunt - "Słowa Boże wzrastają 5133 III, 1,1,1764| wywołuje nienawiść, wstręt i lęk przed złem przyszłym. Bojaźń 5134 I, 2,3,781 | Bogu, ktokolwiek się Go lęka i postępuje sprawiedliwie; 5135 III, 1,1,1862| lekceważ, jeśli je ważysz. Lękaj się, kiedy je liczysz. Wiele 5136 II, 2,2,1456| odkryć ranę lekarzowi, sztuka lekarska tego nie uleczy, czego nie 5137 III, 2,2,2290| wynika ze wskazań ściśle lekarskich. Nielegalna produkcja i 5138 II, 2,1,1393| powinienem zawsze mieć lekarstwo209.~ 5139 II, 2,2,1509| ożywiającą obecność Chrystusa, lekarza dusz i ciał. Obecność ta 5140 II, 2,2,1456| wstydzi się odkryć ranę lekarzowi, sztuka lekarska tego nie 5141 III, 2,2,2376| tożsamość embrionów w ręce lekarzy i biologów, wprowadza panowanie 5142 III, 1,1,1862| lekkimi, wcale sobie nie lekceważ, jeśli je ważysz. Lękaj 5143 III, 1,2,1929| prawowitości wszelkiej władzy; lekceważąc je lub odrzucając ich uznanie 5144 III, 2,1,2088| 2089 Niewiara jest lekceważeniem prawdy objawionej lub dobrowolną 5145 III, 1,1,1859| Nikt jednak nie powinien lekceważyć zasad prawa moralnego, które 5146 I, 2,2,678 | zawinionej niewiary, która lekceważyła łaskę ofiarowaną przez Boga584. 5147 II, 1,2,1154| słowa Bożego: księga słowa (lekcjonarz lub ewangeliarz), okazywanie 5148 IV, 1,1,2605| zostały włączone wszystkie lęki ludzkości wszystkich czasów, 5149 III, 1,1,1861| popełniony wtedy, gdy w materii lekkiej nie przestrzega się normy 5150 III, 1,1,1862| grzechów, które nazywamy lekkimi, wcale sobie nie lekceważ, 5151 III, 2,2,2289| pożywienia, alkoholu, tytoniu i leków. Ci, którzy w stanie nietrzeźwym 5152 III, 2,2,2351| uczuciową, nabyte nawyki, stany lękowe lub inne czynniki psychiczne 5153 II, 2,1,1345| na to czas pozwala. Gdy lektor skończy, przewodniczący 5154 I, 2,3,903 | przyjęci na stałe do poshugi lektora i akolity403. "Tam gdzie 5155 I, 2,3,903 | świeccy, chociażby nie byli lektorami lub akolitami, mogą wykonywać 5156 II, 2,4,1671| pewnych posług w Kościele (lektorów, akolitów, katechetów itp.). 5157 III, 2,1,2185| czasem refleksji, ciszy, lektury i medytacji, które sprzyjają 5158 I, 1,2,115 | całe jego bogactwo w żywej lekturze Pisma świętego w Kościele:~ 5159 III, 2,2,2316| słowa: "przekują miecze na lemiesze, a włócznie swoje na sierpy. 5160 III, 2,1,2127| pytaniami egzystencjalnymi oraz lenistwem sumienia moralnego. Agnostycyzm 5161 IV, 1,3,2741| Wbrew naszemu znużeniu i lenistwu walka modlitwy jest walką 5162 I, 2,3,1036| kazano nam, jak sługom złym i leniwym, pójść w ogień wieczny, 5163 I, 2,1,236 | w swoim działaniu, a im lepiejznamy osobę, tym lepiej rozumiemy 5164 I, 1,2,127 | takiej nauki, która byłaby lepsza, cenniejsza i wspanialsza 5165 I, 2,1,310 | zawsze mógłby stworzyć coś lepszego146. W swojej nieskończonej 5166 I, 1,3,147 | 2). Jednak "Bóg... nam lepszy los zgotował", dał nam łaskę 5167 III, 2,2,2242| można rozumnie przewidzieć lepszych rozwiązań.~Wspólnota polityczna 5168 II, 2,3,1541| kapłaństwie Aarona i posłudze lewitów, a także w ustanowieniu 5169 I, 1,3,174 | na Wschodzie, w Egipcie, Libii czy na środku świata..." 5170 III, 2,2,2437| prowadzące do nadużyć i lichwiarstwa178, krzywdzące stosunki handlowe 5171 III, 2,2,2268| niesprawiedliwością i poważną winą. Przez lichwiarstwo i chęć zarobku, powodujące 5172 II, 2,3,1629| wstąpić w związki małżeńskie, licząc się z naturalnymi zobowiązaniami 5173 I, 1,2,120 | Rodzaju, Wyjścia, Kapłańska, Liczb, Powtórzonego Prawa, Jozuego, 5174 I, 2,0,191 | symbolizujących poprzez liczbę Apostołów całość wiary apostolskiej6.~ 5175 Wstep, 0,0,7 | w świecie i jego wzrost liczebny, ale jeszcze bardziej jego 5176 II, 2,3,1603| ciągu wieków mogło ulegać licznym zmianom w różnych kulturach, 5177 I, 1,2,120 | Jeremiasza i Lamentacje liczy się razem) i 27 ksiąg Nowego 5178 III, 1,3,2010| nie proszę Cię, Panie, byś liczył moje uczynki. Wszelka nasza 5179 III, 1,1,1862| ważysz. Lękaj się, kiedy je liczysz. Wiele drobnych rzeczy tworzy 5180 III, 1,2,1939| napięcia będą mogły być łatwiej likwidowane i gdzie łatwiej będzie można 5181 III, 2,2,2448| Kiedy matka św. Róży z Limy201 ganiła za przyjmowanie 5182 III, 2,1,2125| co on wieści, idzie po linii najtajniejszych pragnień 5183 I, 1,2,120 | ksiąg świętych94. Pełna ich lista została nazwana "kanonem" 5184 I, 2,3,693 | Dziejach Apostolskich i Listach, u św. Pawła znajdują się 5185 II, 2,2,1513| unctionem infirmorum z 30 listopada 1972 roku zgodnie ze wskazaniami 5186 II, 1,2,1154| aklamacje, psalmy medytacyjne, litanie, wyznanie wiary).~ 5187 IV, 1,2,2677| Modlitwy Godzin. Na Wschodzie litanijna forma Akathistos i Paraklisis 5188 I, 1,2,110 | poetyckich czy w innych rodzajach literackich80.~ 5189 I, 1,2,110 | czasu i kultury, "rodzaje literackie" używane w danej epoce, 5190 III, 2,2,2473| prawdy, zapisane krwawymi literami:~Nie chcę rozkoszy tego 5191 I, 2,2,579 | zachowywania Prawa, nie tylko co do litery, lecz także co do ducha, 5192 III, 2,0,2053| dziesięć przykazań, ale w ich literze ukazał moc działającego 5193 I, 2,1,297 | początek wszechrzeczy, w swojej litości ponownie odda wam tchnienie 5194 I, 1,2,118 | znaczenie czterech sensów:~ Littera gesta docet, quid credas 5195 I, 1,2,116 | Scripturae) fundentur super litteralem... - "Wszystkie rodzaje 5196 II, 0,3,1070| swojego Pana, jedynego "Liturga"10, uczestnicząc w Jego 5197 II, 2,3,1592| docenti), kult Boży (munus liturgicum) i rządy pasterskie (munus 5198 I, 2,3,752 | Kościół" oznacza zgromadzenie liturgiczne103, a także wspólnotę lokalną104 5199 II, 2,4,1684| dotyczy to także koloru liturgicznego18.~ 5200 II, 2,3,1539| przeznaczając je do służby liturgicznej7. Sam Bóg był częścią jego 5201 II, 1,1,1100| przypomina najpierw zgromadzeniu liturgicznemu znaczenie wydarzenia zbawczego, 5202 II, 2,1,1230| przygotowawczych, które wyznaczały liturgicznie drogę przygotowania katechumenalnego. 5203 II, 2,2,1432| Panie, do Ciebie wrócimy" (Lm 5, 21). Bóg daje nam siłę 5204 I, 2,2,511 | Wypowiedziała swoje "tak" "loco totius humanae naturae" - 5205 I, 2,3,813 | wszechświata, jest jeden Logos wszechświata, a także jeden 5206 III, 2,2,2219| zamieszkała pierwej w twej babce Lois i w twej matce Eunice, a 5207 III, 2,2,2237| niewolnicy Boga" (1 P 2, 13. 16). Lojalna współpraca obywateli obejmuje 5208 I, 2,3,752 | liturgiczne103, a także wspólnotę lokalną104 lub całą powszechną wspólnotę 5209 II, 2,4,1685| znaczenie, jakie zwyczaje lokalne, czego wymaga kultura i 5210 Wstep, 0,0,22| wykorzystane w katechezie lokalnej.~ 5211 I, 2,3,854 | przez zakładanie Kościołów lokalnych325; rozwija proces inkulturacji, 5212 I, 2,3,835 | duchowego, właściwa Kościołom lokalnym, dążąc do jedności, "jeszcze 5213 II, 2,3,1618| do małżeństwa, którzy z łona matki takimi się urodzili; 5214 I, 1,2,134 | Scriptura divina de Christo loquitur, et omnis Scriptura divina 5215 I, 2,3,765 | Jego władzy, a także w Jego losie147. Przez wszystkie te działania 5216 I, 2,1,332 | raj ziemski168, chronią Lota169, ratują Hagar i jej dziecko170, 5217 IV, 1,1,2615| kobieta kananejska68; dobry łotr69) lub też w milczeniu (niosący 5218 II, 2,1,1386| wołam do Ciebie słowami łotra na krzyżu: Wspomnij o mnie, 5219 I, 2,3,1021| wypowiedziane na krzyżu do dobrego łotra565, a także inne teksty Nowego 5220 III, 2,2,2360| Tobiasz podniósł się z łóżka i powiedział do Sary: "Wstań, 5221 I, 2,2,422 | 1): Bóg nawiedził swój lud1. Wypełnił obietnice dane 5222 IV, 1,1,2576| Ps 106, 23), aby ocalić lud20. Powody jego modlitwy (wstawiennictwo 5223 I, 1,3,172 | wielu językach, kulturach, ludach i narodach, Kościół nie 5224 III, 1,2,1940| solidarności między narodami i ludami. Solidarność międzynarodowa 5225 I, 2,3,751 | przez Boga Jego świętym ludem102. pierwsza wspólnota tych, 5226 III, 2,2,2312| i traktować humanitarnie ludność cywilną, rannych żołnierzy 5227 III, 2,2,2314| przyjście z pomocą głodującej ludności73, hamuje rozwój narodów. 5228 III, 2,2,2312| rozkazom, które nakazują ludobójstwo.~ 5229 I, 2,3,854 | się od głoszenia Ewangelii ludom i grupom, które jeszcze 5230 II, 1,2,1158| pielęgnować religijny śpiew ludowy, tak aby głosy wiernych 5231 IV, 1,2,2677| syryjska dawały pierwszeństwo ludowym hymnom i pieśniom ku czci 5232 I, 2,3,751 | Określa ono zgromadzenie ludu101, na ogół o charakterze religijnym. 5233 I, 2,3,753 | Chrystus staje się "Głową" tego Ludu107, który jest więc Jego Ciałem. 5234 I, 2,2,443 | poprzednio przez Boga do Jego ludu50, i który przewyższa samych 5235 I, 1,2,109 | uwagę na to, co autorzy ludzcy rzeczywiście zamierzali 5236 IV, 1,1,2565| poszukiwaniu właściwym dla ludzi1.~ 5237 I, 2,1,326 | ziemię: "Ziemia" jest światem ludzi159, "niebo" lub "niebiosa" 5238 II, 2,1,1363| jakich Bóg dokonał dla ludzi171. W liturgicznej celebracji 5239 I, 1,2,64 | przeznaczonego dla wszystkich ludzi26, Przymierza, które będzie 5240 I, 2,1,408 | które owocem grzechów ludzi287.~ 5241 I, 2,2,586 | ostateczne mieszkanie Boga wśród ludzi353. Dlatego właśnie Jego wydanie 5242 I, 2,2,609 | która pragnie zbawienia ludzi422. Istotnie, przyjął On w 5243 I, 2,2,613 | wypełnia ostateczne odkupienie ludzi434 przez Baranka, "który gładzi 5244 I, 2,2,665 | zakrywa Go przed wzrokiem ludzi539~ 5245 II, 2,2,1502| stosunku do grzechów innych ludzi87. W końcu Izajasz zapowiada, 5246 Wstep, 0,0,14| swoją wiarę chrzcielną wobec ludzi9. Katechizm wykłada więc 5247 IV, 2,0,2813| święciło się ono we wszystkich ludziach66.~ 5248 IV, 1,2,2674| Służebnicy, a przez Nią wszystkim ludziom22; drugie powierza Matce Jezusa 5249 I, 2,3,821 | różnych dziedzinach służby ludziom257.~ 5250 II, 2,2,1441| autorytetu, Jezus daje władzę ludziom29, by wykonywali w Jego 5251 III, 2,2,2424| prymat prawa rynku nad pracą ludzką158. Zarządzanie gospodarką 5252 I, 2,1,363 | ludzkie216 lub całą osobę ludzką217. Oznacza także to wszystko, 5253 I, 2,2,471 | przyjął także rozumną duszę ludzką93. ~ 5254 I, 2,2,439 | współczesnych w sposób zbyt ludzki32, przede wszystkim polityczny33.~ 5255 I, 2,1,363 | oznacza w Piśmie świętym życie ludzkie216 lub całą osobę ludzką217. 5256 III, 2,2,2516| znające zła niszczącego życie ludzkie241.~ 5257 III, 2,2,2334| się wszystkie pokolenia ludzkie80.~ 5258 I, 2,1,286 | dzieł, dzięki światłu rozumu ludzkiego104, chociaż to poznanie często 5259 I, 2,3,831 | Chrystusa do całego rodzaju ludzkiego282:~Do nowego Ludu Bożego powołani 5260 III, 1,2,1915| poprawiają warunki życia ludzkiego34.~ 5261 III, 2,2,2213| Boże jest źródłem ojcostwa ludzkiego8; jest podstawą czci rodziców. 5262 III, 2,2,2369| koncepcji osoby i płciowości ludzkiej114.~ 5263 III, 2,2,2310| sposób służyć wspólnocie ludzkiej70.~ 5264 III, 1,2,1885| rozwojowych doczesnej wspólnoty ludzkiej9.~ 5265 III, 2,1,2104| szczególnie nad społecznościami ludzkimi27.~ 5266 I, 2,2,504 | który jest Głową odkupionej ludzkości159, "wszyscyśmy otrzymali - 5267 I, 2,1,400 | Śmierć weszła w historię ludzkości273.~ 5268 III, 1,2,1938| odkupienia skażonej grzechem ludzkości48.~ 5269 I, 2,3,854 | posłanie, "kroczy razem z całą ludzkością i doświadcza tego samego 5270 II, 2,3,1612| całą zbawioną przez siebie ludzkością108, przygotowując w ten 5271 I, 1,2,55 | zawierałeś przymierze z ludźmi8.~Przymierze z Noem~ 5272 III, 2,0,2065| także podział przyjęty przez luterańskie wyznania wiary. Ojcowie 5273 I, 2,1,257 | 257 O lux, beata Trinitas et principalis 5274 I, 2,0,192 | Toledańskiego9, Laterańskiego10, Lyońskiego11, Trydenckiego12) lub niektórych 5275 II, 2,2,1481| przebaczył grzesznicy, gdy łzami obmyła stopy Pana; który 5276 I, 2,3,992 | zmartwychwstanie. Męczennicy machabejscy wyznają w godzinie próby:~ 5277 I, 1,2,120 | Judyty, Estery, dwie Księgi Machabejskie, Księga Hioba, Psalmów, 5278 I, 2,3,1032| Dlatego właśnie (Juda Machabeusz) sprawił, że złożono ofiarę 5279 III, 1,3,2039| Chrystusa. Kościół w swojej macierzyńskiej trosce zjednuje nam miłosierdzie 5280 I, 2,1,239 | może być wyrażona w obrazie macierzyństwa42, który jeszcze bardziej 5281 I, 2,2,505 | się doskonale w dziewiczym macierzyństwie Maryi.~ 5282 I, 2,1,239 | także ludzkie ojcostwo i macierzyństwo43, chociaż jest ich początkiem 5283 III, 2,2,2229| pomagania dzieciom przez mądre rady, zwłaszcza wtedy gdy 5284 I, 2,1,295 | stworzył świat według swojej mądrości122. Świat nie powstał w wyniku 5285 I, 2,3,721 | najpiękniejsze teksty mówiące o Mądrości71: Maryja jest opiewana i 5286 I, 2,1,288 | w liturgii, w refleksji mądrościowej110 narodu wybranego.~ 5287 III, 1,3,1963| wreszcie pouczenia ksiąg mądrościowych i prorockich, które ukierunkowają 5288 I, 2,1,271 | sprawiedliwej woli Bożej czy w mądrym rozumie"97.~Tajemnica pozornej 5289 I, 2,2,544 | pozostaje zakryte przed mądrymi i roztropnymi250. Od żłóbka 5290 IV, 1,2,2689| duchowi winni być nie tylko mądrzy i roztropni, ale także posiadać 5291 I, 2,2,641 | 641 Maria Magdalena i pobożne kobiety, które 5292 III, 2,1,2113| Boga"41.~Wróżbiarstwo i magia~ 5293 III, 2,1,2148| przykazanie zabrania także magicznego używania imienia Bożego.~ 5294 I, 2,2,548 | zaspokajać ciekawości i magicznych pragnień. Mimo tak oczywistych 5295 I, 2,3,722 | do Ojca w Duchu Świętym w Magnficat73, gdy nosi w sobie Syna Wiecznego, 5296 I, 2,1,266 | aequalis gloria, coaeterna maiestas" - "Wiara katolicka polega 5297 I, 2,3,972 | obrazem i początkiem Kościoła mającego osiągnąć pełnię w przyszłym 5298 III, 2,2,2272| szacunku i opieki należnej mającemu urodzić się dziecku, począwszy 5299 III, 2,2,2537| opowiedział mu historię o biedaku mającym tylko jedną owieczkę, którą 5300 III, 2,2,2420| jego nowymi strukturami mającymi służyć produkcji dóbr konsumpcyjnych, 5301 I, 2,3,954 | Dopóki Pan nie przyjdzie w majestacie swoim, a wraz z Nim wszyscy 5302 III, 2,1,2100| szacunku należnego Boskiemu Majestatowi i miłości wobec wiernego 5303 IV, 2,0,2808| chwałą, promieniowaniem Jego majestatu54. Bóg, stwarzając człowieka " 5304 I, 2,2,598 | jakby narzędziami wszystkich mąk, które wycierpiał Boski 5305 I, 1,2,120 | Aggeusza, Zachariasza, Malachiasza;~~Nowy Testament: Ewangelie 5306 IV, 1,2,2690| chrześcijańskiej taki rodzaj małego oratorium sprzyja wspólnej 5307 I, 2,0,186 | ziarno gorczycy zawiera w maleńkim nasionku wiele gałęzi, tak 5308 I, 2,1,391 | sed ipsi per se facti sunt mali - "Diabeł bowiem i inne 5309 III, 1,2,1888| wąskiej nieraz ścieżki między małodusznością, która ulega złu, a przemocą, 5310 I, 2,1,208 | Boga człowiek odkrywa swoją małość. Wobec płonącego krzewu 5311 II, 1,2,1161| czcigodne i święte obrazy malowane, ułożone w mozaikę lub wykonane 5312 II, 2,1,1368| zjednoczenia się z Jego ofiarą.~Na malowidłach zachowanych w katakumbach 5313 I, 2,1,340 | Słońce i księżyc, cedr i mały kwiatek, orzeł i wróbel: 5314 III, 2,2,2360| właściwych i wyłącznych aktach małżeńskich, nie jest bynajmniej zjawiskiem 5315 II, 2,3,1611| wyłącznej i wiernej miłości małżeńskiej106, przygotowywali świadomość 5316 III, 2,2,2367| szczerym sercem cnoty czystości małżeńskiej110.~ 5317 II, 2,3,1611| jedyności i nierozerwalności małżeństwa107. Księgi Rut i Tobiasza dają 5318 III, 2,2,2381| chciał nierozerwalności małżeństwa126. Znosi pobłażliwość, która 5319 III, 2,2,2387| zakazującego pomiędzy nimi małżeństwa133. Św. Paweł piętnuje ten 5320 II, 2,3,1631| kościelnej formy zawierania małżeństwa138. Przemawia za tym wiele 5321 II, 2,3,1631| uczciwego narzeczeństwa do małżeństwa140.~Małżeństwa mieszane i różnica 5322 II, 2,3,1648| nierozerwalnego węzła ich małżeństwa162.~ 5323 II, 2,3,1636| 1637 W małżeństwach, gdzie występuje różnica 5324 III, 2,2,2385| niszczy ważne kanonicznie małżeństwo131.~Inne wykroczenia przeciw 5325 II, 2,3,1629| powodów, które unieważniają małżeństwo136) Kościół, po zbadaniu sytuacji 5326 II, 1,1,1113| chorych, sakrament święceń, małżeństwo23. W niniejszym artykule zostanie 5327 II, 2,3,1635| zadaniem jest pomoc tym małżeństwom w przeżywaniu ich szczególnej 5328 I, 2,2,497 | do Józefa o Maryi, jego Małżonce (Mt 1, 20). Kościół widzi 5329 III, 2,2,2364| skierowanie takich słów do swoich małżonek: "Wziąłem cię w swoje ramiona 5330 I, 2,3,865 | zgromadzeni jako jedyny Lud Boży, "Małżonka Baranka" (Ap 21, 9), "Miasto 5331 I, 2,1,370 | oraz doskonałości ojca i małżonka231.~"Jedno dla drugiego" - " 5332 I, 2,2,437 | do siebie Maryję, swoją Małżonkę, "albowiem z Ducha Świętego 5333 I, 2,2,437 | Chrystusem", narodził się z Małżonki Józefa w mesjańskim potomstwie 5334 IV, 1,1,2570| przedziwna gościnność pod dębami Mamre przygotowuje do zwiastowania 5335 I, 2,1,285 | walczących ze sobą (dualizm, manicheizm). Według niektórych z tych 5336 III, 2,2,2274| ustalonych właściwościach. Manipulacje te sprzeciwiają się również 5337 II, 1,1,1125| zmieniany ani poddawany manipulacji przez szafarza czy przez 5338 III, 2,2,2497| fałszywych informacji, by manipulować opinią publiczną za pomocą 5339 I, 2,2,597 | Jerozolimie mimo okrzyków manipulowanego tłumu388 i zbiorowych oskarżeń 5340 II, 1,1,1094| duchowych darów Chrystusa13; manna na pustyni stanowi zapowiedź 5341 I, 2,1,313 | shalt see thyself that all MANNER of thing shall be well)154.~ 5342 II, 2,1,1334| wyjścia z Egiptu. Wspomnienie manny na pustyni zawsze będzie 5343 I, 2,2,451 | ufności i nadziei wołanie: Maran atha (Pan przychodzi!) lub 5344 II, 2,1,1403| modlitwie o to przyjście Pana: "Maranatha!" (1 Kor 16, 22), "Przyjdź, 5345 I, 1,2,123 | doprowadził do jego przedawnienia (marcjonizm).~Nowy Testament~ 5346 II, 2,2,1511| Testamentu, o którym wspomina św. Marek105, lecz poleca go wiernym 5347 Wstep, 0,0,21| mniejszą czcionką z poszerzonym marginesem z lewej strony. Często teksty 5348 Wstep, 0,0,18| całość. Liczne odnośniki na marginesie tekstu (numery odnoszące 5349 I, 2,1,400 | stworzenie "zostało poddane marności" (Rz 8, 20). Na koniec zrealizuje 5350 II, 2,2,1465| Ojca, który czeka na syna marnotrawnego i przyjmuje go, gdy powraca; 5351 II, 2,2,1481| faryzeuszowi celnikowi i synowi marnotrawnemu, niech ten sam Bóg - przeze 5352 IV, 2,0,2838| przychodzimy do Niego jak syn marnotrawny105 i uznajemy się przed Nim 5353 III, 1,1,1699| jeśli go popełnili, jak syn marnotrawnyl powierzają się miłosierdziu 5354 II, 2,2,1439| Jezusa w przypowieści o synu marnotrawnym, w której centralne miejsce 5355 III, 2,2,2408| rachunków, nadmierne wydatki, marnotrawstwo. Świadome wyrządzanie szkody 5356 II, 1,2,1203| koptyjski, syryjski, ormiański, maronicki i chalcedoński. "Trzymając 5357 IV, 1,3,2736| będziemy wysłuchani:~Nie martw się, jeśli nie otrzymujesz 5358 II, 2,1,1371| złożycie moje ciało. Nie martwcie się o to! Tylko o jedno 5359 I, 2,2,648 | dzieło Ducha, który ożywił martwe człowieczeństwo Jezusa i 5360 I, 2,3,695 | wreszcie wskrzesza Jezusa z martwych23. Jezus, ustanowiony w pełni , 5361 I, 2,2,627 | ciałem, nie stało się ono martwymi zwłokami, jak inne ciała 5362 I, 2,2,501 | Maryi. Macierzyństwo duchowe Maryi154 rozciąga się jednak na wszystkich 5363 II, 1,1,1106| przyjął ciało z Dziewicy Maryi18.~ 5364 IV, 1,1,2618| 2619 Dlatego hymn Maryi78 - łacińskie Magnificat, 5365 I, 1,2,64 | obrazem tej nadziei jest Maryja31.~ 5366 IV, 1,2,2675| pokoleń, które błogosławią Maryję25: "Błogosławiona jesteś, 5367 I, 2,3,971 | Bożej500 oraz w modlitwie maryjnej, takiej jak różaniec, który 5368 I, 2,3,773 | Z tego powodu "wymiar maryjny Kościoła wyprzedza jego 5369 IV, 1,3,2710| oczekuje; zrzucenie wszelkich masek i zwrócenie serca do kochającego 5370 III, 2,1,2186| rodzą niekiedy rozrywki masowe. Pomimo przymusu ekonomicznego 5371 III, 2,2,2313| okazji posiadaczom broni masowej zagłady, zwłaszcza atomowej, 5372 III, 2,2,2351| stanowczo stwierdzają, że masturbacja jest aktem wewnętrznie i 5373 I, 2,3,964 | ofiarą Jego złączyła się matczynym duchem, z miłością godząc 5374 I, 1,2,113 | corde Ecclesiae et quam in materialibus instrumentis scripta - " 5375 III, 2,2,2217| powinny one okazywać im pomoc materialną i moralną w starości, w 5376 I, 2,1,299 | stworzenia, w tym także świata materialnego133.~Bóg jest transcendentny 5377 III, 2,2,2353| wytwarzania i rozpowszechniania materiałów pornograficznych.~ 5378 IV, 1,2,2676| przyjęła nas jako nasza Matka26, by poprowadzić nas do swego 5379 I, 2,2,523 | pozdrawia Chrystusa już w łonie matki198 i znajduje radość jako " 5380 I, 2,1,370 | doskonałości Boga: doskonałości matki230 oraz doskonałości ojca i 5381 III, 2,2,2213| lub dorosłych - dla ojca i matki9 karmi się naturalnym uczuciem 5382 II, 2,1,1386| verbo, et sanabitur anima mea - "Panie, nie jestem godzien, 5383 IV, 2,0,2765| jednak jakiejś formuły do mechanicznego powtarzania13. Jak w każdej 5384 III, 2,2,2437| powstrzymać "wynaturzone mechanizmy", które stoją na przeszkodzie 5385 I, 2,1,313 | Tomasz More przed swoim męczeństwem pociesza córkę: "Nic nie 5386 I, 2,2,523 | nawrócenia, a w końcu swoim męczeństwem199.~ 5387 I, 2,2,556 | głodu, Droga zstępuje, aby męczyć się w drodze, Źródło zstępuje, 5388 II, 2,4,1673| tańce religijne, różaniec, medaliki10 itp.~ 5389 III, 2,2,2495| przekazu (w szczególności mass media) mogą doprowadzić do pewnej 5390 III, 2,2,2495| dyscyplinę w stosunku do mass mediów. Powinni kształtować w sobie 5391 III, 2,1,2115| jasnowidztwa, posługiwanie się medium przejawami chęci panowania 5392 I, 2,2,528 | Wschodu (Mt 2, 1). W tych "mędrcach", reprezentantach wyznawców 5393 I, 2,2,486 | stopniowo: pasterzom114, mędrcom115, Janowi Chrzcicielowi116, 5394 I, 2,2,563 | 563 Pasterz lub mędrzec może tu na ziemi zbliżyć 5395 II, 2,4,1672| której leczenie wymaga wiedzy medycznej. Przed podjęciem egzorcyzmów 5396 III, 2,2,2274| 2275 "Jak każdy zabieg medyczny na pacjencie, należy uznać 5397 III, 2,2,2296| moralnym poza wskazaniami medycznymi o charakterze ściśle leczniczym58.~ 5398 II, 1,2,1162| świętych obrazów, połączona z medytacją słowa Bożego i śpiewem hymnów 5399 I, 1,1,28 | modlitwy, ofiary, kulty, medytacje itd.). Mimo niejednoznaczności, 5400 III, 2,1,2185| refleksji, ciszy, lektury i medytacji, które sprzyjają wzrostowi 5401 II, 1,2,1154| zgromadzenia (aklamacje, psalmy medytacyjne, litanie, wyznanie wiary).~ 5402 IV, 1,1,2618| Magnificat, bizantyjskie Megalunei - jest zarazem hymnem Matki 5403 I, 2,2,515 | po ocet podany podczas męki173 i płótna pozostałe w grobie 5404 I, 2,2,645 | On jeszcze ślady swojej męki504. To autentyczne i rzeczywiste 5405 II, 2,3,1544| Bogiem a ludźmi" (1 Tm 2, 5). Melchizedek, "kapłan Boga Najwyższego" ( 5406 I, 1,2,58 | sprawiedliwego Abla", króla-kapłana Melchizedeka17, będącego figurą Chrystusa18, 5407 IV, 1,2,2662| wiernym język modlitwy: słowa, melodie, gesty, ikonografię. Do 5408 IV, 1,1,2588| świata, głosem Kościoła, melodyjnym wyznaniem wiary...34~W skrócie~ 5409 II, 2,1,1402| Christus sumitur. Recolitur memoria passionis eius; mens impletur 5410 II, 2,1,1402| memoria passionis eius; mens impletur gratia et futurae 5411 I, 2,2,617 | crucis nobis justificationem meruit, "Swoją najświętszą męką 5412 I, 2,2,676 | formie politycznej świeckiego mesjanizmu, "wewnętrznie perwersyjnego" 5413 I, 2,2,558 | oczami" (Łk 19, 41-42).~Mesjański wjazd Jezusa do Jerozolimy~ 5414 II, 2,1,1287| Ducha jest znakiem czasów mesjańskich87. Ci, którzy wówczas uwierzyli 5415 I, 2,2,589 | dopuszcza ich do uczty mesjańskiej365. Najbardziej jednak Jezus 5416 II, 2,1,1287| udzielona całemu ludowi mesjańskiemu83. Chrystus wielokrotnie obiecywał 5417 I, 2,2,555 | zapowiedzieli cierpienia Mesjasza286. Męka Jezusa jest właśnie 5418 I, 2,2,547 | Jezus jest zapowiedzianym Mesjaszem264. ~ 5419 II, 2,1,1286| spocznie na oczekiwanym Mesjaszu80 ze względu na Jego zbawcze 5420 I, 2,2,496 | Ducha Świętego, bez nasienia męskiego"138. Ojcowie Kościoła widzą 5421 III, 1,1,1808| nieszczęście nie złamie (dzięki męstwu), która posłuszna jest jedynie 5422 II, 2,1,1264| nazywa pożądliwością lub metaforycznie "zarzewiem grzechu" (fomes 5423 I, 2,3,701 | eucharystyczne przechowywane w metalowym naczyniu w formie gołębicy ( 5424 IV, 1,3,2706| przypowieści o siewcy6. Jednak metoda jest tylko przewodnikiem; 5425 III, 2,2,2425| zgodnie z właściwymi jej metodami, powinna być podejmowana 5426 I, 1,3,159 | prawdzie"28. "Dlatego badanie metodyczne we wszelkich dyscyplinach 5427 II, 2,1,1386| dignus, ut intres sub tectum meum, sed tantum dic verbo, et 5428 III, 2,2,2356| Homoseksualizm oznacza relacje między mężczyznami lub kobietami odczuwającymi 5429 II, 2,3,1651| stwórczym, pobłogosławił mężczyźnie i kobiecie, mówiąc: "bądźcie 5430 I, 2,1,371 | może być tym "partnerem" mężczyzny232. Kobieta, którą Bóg "kształtuje" 5431 II, 2,1,1303| wiary słowem i czynem, do mężnego wyznawania imienia Chrystusa 5432 II, 2,3,1542| siedemdziesięciu roztropnym mężom, aby dzięki ich pomocy mógł 5433 I, 2,2,488 | Galilei, Dziewicę poślubioną "mężowi, imieniem Józef, z rodu 5434 I, 2,3,1014| dziś miał umrzeć. Jeśli miałbyś czyste sumienie, nie bałbyś 5435 I, 2,1,239 | chociaż jest ich początkiem i miarą44: nikt nie jest ojcem tak 5436 I, 2,2,558 | Jerozolimę, płacze nad tym miastem i raz jeszcze wyraża pragnienie 5437 I, 2,1,335 | niektórych aniołów (św. Michała, św. Gabriela, św. Rafała, 5438 I, 1,2,120 | Amosa, Abdiasza, Jonasza, Micheasza, Nahuma, Habakuka, Sofoniasza, 5439 III, 2,2,2316| podniesie naród przeciw narodowi miecza, ani się ćwiczyć będą dalej 5440 III, 2,2,2316| wypełnienia słowa: "przekują miecze na lemiesze, a włócznie 5441 III, 2,1,2129| Słowo Wcielone, jak wąż miedziany58, arka Przymierza i cherubiny59.~ 5442 III, 1,2,1940| narodami i ludami. Solidarność międzynarodowa jest wymaganiem natury moralnej. 5443 III, 1,2,1884| ustanowienia prawdziwego porządku międzynarodowego.~ 5444 III, 1,2,1937| oraz pokojowi społecznemu i międzynarodowemu46.~ 5445 III, 2,2,2315| narodami oraz naruszają międzynarodowy porządek prawny.~ 5446 III, 2,2,2390| szczerości i wierności relacji międzyosobowej mężczyzny i kobiety, a zwłaszcza 5447 II, 2,4,1685| pogrzebu, odpowiadające trzem miejscom ich sprawowania (dom, kościół 5448 II, 2,2,1463| może udzielić tylko papież, miejscowy biskup lub upoważnieni przez 5449 I, 2,3,832 | we wszystkich prawowitych miejscowych zrzeszeniach wiernych, które 5450 II, 1,2,1181| jest obecny i działa w tym miejscu62.~ 5451 I, 2,3,1032| ofiarę ich ojca, dlaczego mielibyśmy wątpić, że nasze ofiary 5452 III, 1,1,1722| wielu ludzi składa hołd. Mierzą oni szczęście według stanu 5453 III, 1,3,2042| powstrzymać się od spożywania mięsa i zachować post") uzupełnia 5454 I, 2,2,581 | Jego argumentacja często mieściła się w ramach rabinistycznej 5455 III, 2,2,2416| dopuszczalnymi, byle tylko mieściły się w rozsądnych granicach 5456 I, 2,3,750 | Credo in Deum), by nie mieszać Boga i Jego dzieł, lecz 5457 I, 2,1,266 | a Trójcę w jedności, nie mieszając Osób ani nie rozdzielając 5458 IV, 2,0,2788| pochodzi Duch Święty. Nie mieszamy również Osób, ponieważ wyznajemy, 5459 III, 2,2,2416| zwierzętach, jeśli tylko mieszczą się w rozsądnych granicach, 5460 I, 2,3,721 | Jego Syn i Jego Duch mogą mieszkać wśród ludzi. W tym właśnie 5461 III, 2,2,2313| większych połaci kraju z ich mieszkańcami, zbrodnią przeciw Bogu 5462 I, 2,3,957 | ich przykład czcimy pamięć mieszkańców nieba, ale bardziej jeszcze 5463 I, 2,3,956 | Wstawiennictwo świętych. "Ponieważ mieszkańcy nieba, będąc głębiej zjednoczeni 5464 III, 2,2,2210| podejmowania i otrzymywania pracy, mieszkania, prawo do emigracji;~- zgodnie 5465 III, 2,2,2240| poszanowaniu obowiązków migrantów względem kraju przyjmującego. 5466 I, 2,1,227 | nie przeraża. ~Wszystko mija, / Bóg się nie zmienia.~ 5467 I, 1,2,108 | słowa spisanego, lecz i milczącego, ale Słowa Wcielonego i 5468 II, 2,1,1379| Kościół uświadomił sobie sens milczącej adoracji Pana obecnego pod 5469 III, 2,2,2476| pochopnego sądu, kto nawet milcząco uznaje za prawdziwą - bez 5470 I, 2,3,921 | światem życie pustelnika jest milczącym przepowiadaniem Chrystusa, 5471 III, 1,2,1937| nierówności, które godzą w miliony mężczyzn i kobiet. Pozostają 5472 III, 2,2,2308| uprawnioną obronę z użyciem siły militarnej. Powaga takiej decyzji jest 5473 I, 2,2,676 | które pojawiło się pod nazwą millenaryzmu572, przede wszystkim zaś w 5474 I, 2,1,210 | okazując w ten sposób swoją miłość10. Gdy Mojżesz prosi, by mógł 5475 Wstep, 0,0,25| miłość ani innego celu niż miłość12.~ 5476 I, 2,1,218 | powodem była Jego darmo dana miłość20. Dzięki prorokom zrozumiał 5477 III, 1,1,1812| teologalne: wiara, nadzieja i miłość65.~Wiara~ 5478 III, 1,1,1840| teologalne: wiara, nadzieja i miłość83. Kształtują one i ożywiają 5479 III, 1,2,1877| między sobą, w prawdzie i miłości1. Miłość bliźniego jest nieodłączna 5480 II, 2,1,1337| nogi i dał im przykazanie miłości155. Zostawiając im dowód tej 5481 IV, 1,2,2670| zapal w nich ogień swojej miłości18.~Królu niebieski, Duchu 5482 I, 2,3,798 | buduje On, całe Ciało w miłości219: przez słowo Boże, które 5483 III, 2,2,2517| zwłaszcza w trzech dziedzinach: miłości242, Czystości, czyli prawości 5484 I, 2,3,834 | rzymskim, "który przewodniczy w miłości287. "Dlatego z tym Kościołem, 5485 I, 2,3,850 | Ojcem i Synem w Ich Duchu miłości312.~ 5486 I, 2,2,614 | człowiekiem; dobrowolnie i z miłości441 ofiaruje On swoje życie442 5487 II, 2,3,1570| poświęcanie się różnym posługom miłości56.~ 5488 I, 2,3,1022| życia będziemy sądzeni z miłości571.~ 5489 I, 2,2,679 | wieczność, odrzucając Ducha miłości591.~W skrócie~ 5490 III, 2,2,2303| sprawiedliwości63 i owocem miłości64.~ 5491 II, 2,1,1273| świętego życia i skutecznej miłości71.~ 5492 II, 2,2,1478| czynów pobożności, pokuty i miłości75.~ 5493 II, 0,3,1070| Ewangelii8 i pełnienia czynów miłości9. We wszystkich tych przypadkach 5494 II, 2,1,1269| ich uznawał z szacunkiem i miłością62. Z chrztu wynikają odpowiedzialność 5495 II, 2,3,1604| podobieństwo Boga95, który sam jest Miłością96. Ponieważ Bóg stworzył mężczyznę 5496 I, 1,2,104 | jest w niebie, spotyka się miłościwie ze swymi dziećmi i prowadzi 5497 III, 2,2,2445| sprawiedliwości, niż wypełniamy dzieła miłosierdzia193.~ 5498 IV, 1,1,2634| pozostającego w harmonii z miłosierdziem Bożym. W czasie Kościoła 5499 I, 2,2,589 | przez to, że utożsamił swoje miłosierne postępowanie wobec grzeszników 5500 II, 2,2,1470| grzesznik, poddając się miłosiernemu sądowi Boga, uprzedza w 5501 III, 1,1,1715| nasyceni.~Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia 5502 II, 2,2,1458| przynaglani, by być - jak On - miłosierni47:~Ten, kto wyznaje swoje 5503 II, 2,1,1397| nie stałeś się bardziej miłosierny215.~ 5504 III, 2,2,2499| Mdr 7, 29-30). Stałem się miłośnikiem jej piękna (Mdr 8, 2).~ 5505 I, 2,1,301 | to wszystko Twoje, Panie, miłośniku życia! (Mdr 11, 24-26).~ 5506 III, 1,1,1765| Jedynie 1704 dobro jest miłowane44. "Uczucia złe, gdy miłość 5507 I, 2,1,222 | Wiara w Boga, Jedynego, i miłowanie Go całą swoją istotą ma 5508 IV, 2,0,2784| nim i pogrąża w świętym miłowaniu oraz ufnie, ze szczególną 5509 III, 1,1,1820| przez Boga tym, którzy Go miłują70 i czynią Jego wolę71. We 5510 IV, 1,1,2619| modlitwa Jezusa wyraża miłujące przylgnięcie do woli Ojca


1000-1501 | 1502-2013 | 2014-2513 | 2514-664 | 665-ateis | ateiz-chory | chorz-dlugo | dluzn-eunic | europ-istot | izaak-krwaw | krwot-miluj | milym-nazwa | nazyw-obdar | obecn-ojca2 | ojca3-piecd | pieci-popra | popro-proch | procz-przyn | przyo-rymow | rynki-spowo | spoza-teolo | teori-umocn | umowa-wewne | wezci-wyjas | wyjat-zaczy | zadan-zbliz | zbluz-zwiek | zwier-zywym

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License