Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Katechizm Kosciola katolickiego

IntraText - Concordances

(Hapax - words occurring once)


1000-1501 | 1502-2013 | 2014-2513 | 2514-664 | 665-ateis | ateiz-chory | chorz-dlugo | dluzn-eunic | europ-istot | izaak-krwaw | krwot-miluj | milym-nazwa | nazyw-obdar | obecn-ojca2 | ojca3-piecd | pieci-popra | popro-proch | procz-przyn | przyo-rymow | rynki-spowo | spoza-teolo | teori-umocn | umowa-wewne | wezci-wyjas | wyjat-zaczy | zadan-zbliz | zbluz-zwiek | zwier-zywym

                                bold = Main text
   Czesc, Dzial, Rozdzial, Numer               grey = Comment text
5511 III, 2,2,2479| zmierza jedynie do bycia miłym, uniknięcia zła, zaradzenia 5512 III, 1,3,1998| stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się 5513 III, 2,2,2297| 2298 W czasach minionych te okrutne praktyki były 5514 II, 2,1,1312| 1312 Pierwotnym szafarzem (minister originarius) bierzmowania 5515 II, 1,2,1143| potrzeb duszpasterskich. "Ministranci, lektorzy, komentatorzy 5516 I, 2,1,260 | Niezmienny, ale niech każda minuta zanurza mnie coraz bardziej 5517 I, 1,2,64 | Sara, Rebeka, Rachela, Miriam, Debora, Anna, Judyta i 5518 IV, 1,1,2576| aby uzyskać uzdrowienie Miriam19. Ma to miejsce jednak przede 5519 II, 2,3,1577| którzy mieli przejąć ich misję69. Kolegium Biskupów, z którym 5520 II, 2,2,1447| tradycji monastycznej Wschodu, misjonarze irlandzcy przynieśli do 5521 I, 2,3,886 | prześladowanych za wiarę, a także misjonarzy, którzy pracują na całej 5522 II, 2,1,1332| się posłaniem wiernych (missio), aby pełnili wolę Bożą 5523 I, 2,2,521 | pragnie dopełnić w nas swoje misteria191.~ 5524 IV, 1,2,2689| oddaje, albowiem jaki jest mistrz, taki będzie uczeń; jaki 5525 I, 2,3,894 | służby, który jest duchem ich Mistrza393~ 5526 I, 2,3,957 | służbę swojemu Królowi i Mistrzowi. Obyśmy również i my mogli 5527 I, 2,3,795 | jakby jedną i samą osobą mistyczną206.. ~Słowa św. Joanny d'Arc, 5528 II, 0,3,1070| uświęcenie człowieka, a Mistyczne Ciało Jezusa Chrystusa, 5529 I, 2,3,923 | obrzędu liturgicznego oraz mistycznie poślubione Chrystusowi, 5530 I, 2,3,856 | 856 Działalność misyjna wymaga pełnego szacunku 5531 Wstep, 0,0,6 | świadectwo apostolskie i misyjne4.~ 5532 II, 2,1,1232| chrześcijańska", w krajach misyjnych dopuszczano "te elementy 5533 I, 2,2,498 | Nie była ona motywowana mitologią pogańską czy jakąś adaptacją 5534 II, 2,3,1574| Ewangelii, pierścienia, mitry i pastorału na znak jego 5535 I, 2,1,285 | kulturach znajdują się liczne mity dotyczące tego zagadnienia. 5536 I, 2,2,488 | swego Syna córkę Izraela, młodą Żydówkę z Nazaretu w Galilei, 5537 II, 2,3,1589| Grzegorz z Nazjanzu jako młody kapłan woła:~Trzeba zacząć 5538 III, 2,2,2284| temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić 5539 IV, 1,2,2666| sformułowaniem, przekazanym przez mnichów z Synaju, z Syrii, z góry 5540 III, 1,2,1941| pełnego miłości heroizmu mnichów-rolników, wybawicieli niewolników, 5541 III, 1,2,1936| darów, które otrzymali ode Mnie45.~ 5542 Wstep, 0,0,20| w niektórych fragmentach mniejszego druku wskazuje na to, że 5543 III, 2,2,2312| Zagłada ludu, narodu czy mniejszości etnicznej powinna być potępiona 5544 III, 1,1,1857| grzechów jest większy lub mniejszy: zabójstwo jest czymś poważniejszym 5545 III, 2,2,2519| 15, 5);~- przez modlitwę:~Mniemałem, że do powściągliwości człowiek 5546 IV, 1,2,2686| pustyni egipskiej pustelnicy, mnisi i mniszki poświęcali swój 5547 I, 1,2,59 | Abrahamem, to znaczy "ojcem mnóstwa narodów" (Rdz 17,5): "W 5548 III, 2,2,2314| narodów. Nadmierne zbrojenia mnożą przyczyny konfliktów i zwiększają 5549 III, 2,0,2056| prawa i nakazy, abyś żył i mnożył się (Pwt 30, 16).~Ta wyzwalająca 5550 IV, 2,0,2834| tchnieniem. Chrześcijanie muszą mobilizować wszystkie swoje siły, by " 5551 I, 1,2,104 | znajduje swój pokarm i swoją moc72, ponieważ przyjmuje w nim 5552 II, 2,3,1589| człowieka, ale także jego moc85. [Kim więc jest kapłan? 5553 IV, 1,2,2675| się... Córo Jeruzalem... Mocarz pośród ciebie" (So 3,14. 5554 I, 2,2,539 | zwycięzcą diabła; związał mocarza, aby odebrać mu jego zdobycz240. 5555 I, 2,2,671 | to uderzają jeszcze złe moce55, nawet jeśli zostały one 5556 IV, 1,1,2571| pomyślał bowiem, Bóg mocen wskrzesić także umarłych" ( 5557 I, 1,3,146 | Rz 4, 3)7. Dzięki tej "mocnej wierze" (Rz 4, 20) Abraham 5558 I, 2,1,219 | syna23. Ta Boża miłość jest mocniejsza niż miłość matki do dzieci24. 5559 III, 1,1,1739| moralne i wystawiają zarówno mocnych, jak i słabych na pokusę 5560 I, 2,1,409 | się ciężka walka przeciw mocom ciemności; walka ta zaczęta 5561 III, 2,1,2118| Jego miłości, opatrzności i mocy44.~ 5562 III, 2,2,2285| prawo lub instytucje, przez modę lub opinię publiczną.~W 5563 IV, 1,1,2624| ten sposób o Chrystusie modlącemu się Kościołowi, prowadzi 5564 IV, 1,3,2743| grzeszył człowiek, który się modli31.~Kto się modli, z pewnością 5565 IV, 1,1,2601| najchętniej nocą, aby się modlić43. W swojej modlitwie poleca 5566 IV, 2,0,2766| początków. Pierwsze wspólnoty modliły się słowami Modlitwy Pańskiej " 5567 IV, 1,3,2697| podstawowym rytmem życia modlitewnego chrześcijan.~ 5568 IV, 1,3,2707| różańcu. Ta forma refleksji modlitewnej ma ogromną wartość, jednak 5569 IV, 1,2,2690| osobistej może to być "kącik modlitewny" z Pismem świętym i obrazami, 5570 IV, 1,3,2722| 2723 Rozmyślanie jest modlitewnym poszukiwaniem, które pobudza 5571 IV, 1,1,2629| Testamencie nie znajdziemy już modlitw-skarg (lamentacji) tak częstych 5572 I, 2,2,575 | pobożności (jałmużna, post i modlitwa322), zwyczaju zwracania się 5573 I, 2,3,728 | Duchu Świętym w związku z modlitwą83 i świadectwem, które powinni 5574 IV, 1,3,2736| w pozostawaniu z Nim na modlitwie22. Chce, by nasze pragnienie 5575 IV, 1,1,2607| przebaczanie z głębi serca na modlitwie55; czystość serca i poszukiwanie 5576 IV, 1,1,2610| Bożym zanosili w swojej modlitwie58.~ 5577 Wstep, 0,0,3 | celebrując w liturgii i w modlitwiel .~ 5578 I, 2,3,903 | posługę słowa, przewodniczenie modlitwom liturgicznym, udzielanie 5579 I, 2,3,764 | postępowania, a także swojej modlitwy141. ~ 5580 I, 2,2,520 | swoją modlitwę pociąga do modlitwy188, przez swoje ubóstwo wzywa 5581 IV, 1,3,2744| urzeczywistnienia zasadę nieustannej modlitwy33.~ARCYKAPŁAŃSKA MODLITWA 5582 I, 2,3,1032| ofiarujmy za nich nasze modlitwy584.~ 5583 III, 2,2,2360| do Sary: "Wstań, siostro, módlmy się i błagajmy Pana naszego, 5584 I, 2,3,958 | 2 Mch 12, 45), także modły za nich ofiarowywał"480. 5585 III, 2,2,2522| przeciwstawienie się wymaganiom mody i presji panujących ideologii.~ 5586 I, 1,2,83 | mogą one być podtrzymywane, modyfikowane lub nawet odrzucane pod 5587 III, 2,2,2348| święty celibat, w ten sposób mogąc łatwiej poświęcić się niepodzielnym 5588 I, 2,3,1049| nowej rodziny ludzkiej, mogące dać pewne wyobrażenie nowego 5589 I, 2,1,270 | wam Ojcem, a wy będziecie moimi synami i córkami - mówi 5590 III, 2,0,2055| przepisów spisanych przez Mojżesza5. one słowami Boga w szczególnym 5591 III, 2,2,2444| wasze stały się żerem dla moli, złoto wasze i srebro zardzewiało, 5592 II, 1,2,1157| zgromadzenia w przewidzianych momentach i uroczysty charakter celebracji. 5593 II, 2,1,1297| 1297 Ważnym momentem, który poprzedza celebrację 5594 I, 2,2,674 | każdej chwili historii567 do momentu uznania Go przez "całego 5595 II, 2,2,1447| wieku, pod wpływem tradycji monastycznej Wschodu, misjonarze irlandzcy 5596 I, 2,3,927 | starożytnych instytucji monastycznych przez zakony średniowieczne 5597 Wstep, 0,0,9 | Boromeusz, św. Turybiusz z Mongrovejo i św. Robert Bellarmin, 5598 I, 2,2,467 | 467 Monofizyci twierdzili, że natura ludzka 5599 I, 1,2,118 | quid credas allegoria, ~Moralis quid agas, guo tendas anagogia.~ 5600 III, 1,2,1929| swoją własną prawowitość moralną39. Bez poszanowania osoby 5601 III, 1,1,1776| 1777 Sumienie moralne49 obecne we wnętrzu osoby 5602 I, 2,1,311 | nie jest przyczyną zła moralnego148. Dopuszcza je jednak, szanując 5603 III, 1,1,1793| dostosować do obiektywnych norm moralności58.~W skrócie~ 5604 Wstep, 0,0,10| katolickiej w dziedzinie wiary i moralności6. Ojciec święty Jan Paweł 5605 III, 2,1,2086| wyjaśnienie wszystkich wypaczeń moralnych5. Naszym obowiązkiem względem 5606 III, 1,1,1850| różnorodność: niedowiarstwo, morderczą nienawiść, odrzucenie i 5607 III, 1,1,1855| przeciw miłości bliźniego, np. morderstwo, cudzołóstwo itp... Niekiedy 5608 I, 2,1,313 | celu"152.~Święty Tomasz More przed swoim męczeństwem 5609 II, 2,1,1220| symbolizuje życie, a woda morska jest symbolem śmierci, dlatego 5610 I, 2,3,991 | christianorum resurrectio mortuorum; illam credentes, sumus - " 5611 III, 2,2,2289| własnemu - na drogach, na morzu lub w powietrzu - ponoszą 5612 I, 1,3,155 | imperio voluntatis a Deo motae per gratiam - "Wiara jest 5613 II, 2,2,1492| jeśli opiera się na innych motywach, nazywamy go "niedoskonałym".~ 5614 II, 2,4,1675| zrozumienia, czym jest praca, daje motywacje życia w radości i pogodzie 5615 I, 2,2,498 | i pogan144. Nie była ona motywowana mitologią pogańską czy jakąś 5616 IV, 1,3,2734| prośby. Jaki więc obraz Boga motywuje naszą modlitwę: czy jest 5617 III, 1,2,1916| dać następnym pokoleniom motywy życia i nadziei"35.~W skrócie~ 5618 I, 2,1,305 | troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy 5619 III, 2,2,2369| antykoncepcja narzuca "mowę" obiektywnie sprzeczną, 5620 I, 2,3,721 | Maryi najpiękniejsze teksty mówiące o Mądrości71: Maryja jest 5621 I, 2,3,875 | jako członek wspólnoty, ale mówiący do niej w imieniu Chrystusa. 5622 I, 2,3,719 | Święty wypełnia w nim swoje "mówienie przez proroków". Jan jest 5623 I, 2,3,760 | ze względu na Kościół" - mówili chrześcijanie pierwszych 5624 III, 2,1,2177| przed rozesłaniem... Często mówiliśmy: ten dzień jest wam dany 5625 III, 2,2,2337| podwójnego życia, ani podwójnej mowy82.~ 5626 II, 1,2,1161| obrazy malowane, ułożone w mozaikę lub wykonane w inny sposób, 5627 II, 2,2,1452| sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe36.~ 5628 I, 2,3,691 | Ducha Świętego, unikając możliwej dwuznaczności z innym sposobem 5629 III, 2,2,2224| ewangelizowania swoich dzieci. Możliwie jak najwcześniej powinni 5630 I, 2,2,497 | rozumienie i wszelkie ludzkie możliwości143: "Z Ducha Świętego jest 5631 III, 1,2,1935| różnice związane z wiekiem, możliwościami fizycznymi, zdolnościami 5632 II, 2,0,1211| jest to oczywiście jedyny możliwy porządek, ale pozwala on 5633 III, 2,1,2136| Człowiek powinien "mieć możność swobodnego wyznawania religii 5634 III, 2,2,2217| wobec rodziców. W miarę możności powinny one okazywać im 5635 I, 2,3,980 | słusznie nazywali pokutę "mozolnym chrztem"508. Sakrament pokuty 5636 I, 2,1,386 | lub nadawać inne nazwy tej mrocznej rzeczywistości. Usiłując 5637 I, 2,1,265 | Trójcy Świętej, tu na ziemi w mroku wiary, a po śmierci w światłości 5638 IV, 2,0,2759| Syna i Ducha Świętego". Mszał Rzymski rozwija ostatnią 5639 II, 2,3,1650| Bożego, do uczęszczania na Mszę świętą, do wytrwania w modlitwie, 5640 I, 2,3,1020| który Cię ukształtował z mułu ziemi. Gdy opuścisz to życie, 5641 I, 2,3,865 | Boga" (Ap 21, 10-11); "a mur Miasta ma dwanaście warstw 5642 I, 2,3,978 | takiego człowieka, który nie musiałby walczyć z pożądliwością, 5643 I, 2,3,834 | wyjątkowego pierwszeństwa, musiały zawsze zgadzać się w sposób 5644 I, 2,3,841 | 841 Relacje Kościoła z muzułmanami. "Zamysł zbawienia obejmuje 5645 I, 2,3,841 | zaś w pierwszym rzędzie muzułmanów; oni bowiem wyznając, 5646 II, 1,2,1156| 1156 "Tradycja muzyczna całego Kościoła stanowi 5647 II, 1,2,1156| towarzyszeniem instrumentów muzycznych, były ściśle związane już 5648 II, 2,1,1381| wierze, Jezu, dzieci Twe. ~Mylą się, o Boże, w Tobie wzrok 5649 III, 1,2,1936| potrzebowali drugich i by byli mymi sługami w udzielaniu łask 5650 II, 1,2,1183| ołtarza.~Święte krzyżmo (myron), służące do namaszczania, 5651 II, 2,1,1297| poświęcenia krzyżma świętego (myronu): "(Ojcze... ześlij Twojego 5652 II, 2,1,1290| poświęconego przez biskupa myronu92.~ 5653 I, 2,2,470 | rękoma pracował, ludzkim myślał umysłem, ludzką działał 5654 I, 2,3,738 | obecna, tworzą jedno ciało, myślę, że w ten sam sposób Duch 5655 III, 0,4,1694| grzechu, odnawia nas w naszym myśleniu11; oświeca nas i umacnia, 5656 I, 2,2,425 | bo życie objawiło się. Myśmy je widzieli, o nim świadczymy 5657 I, 2,3,774 | 774 Greckie słowo mysterion zostało przetłumaczone na 5658 I, 1,2,83 | pod przewodnictwem Urzędu Na-uczy-cielskiego Kościoła.~ 5659 II, 1,2,1158| mogły rozbrzmiewać podczas nabożeństw, a nawet w czasie czynności 5660 III, 1,3,2041| i święta we Mszy świętej nabożnie uczestniczyć w inne nakazane 5661 III, 2,2,2402| innych w spadku lub w darze nabytej lub otrzymanej w sposób 5662 II, 1,2,1141| kapłaństwo, naród święty, lud nabyty" (1 P 2, 914)14 jest uprawniony 5663 I, 1,2,119 | przygotowawczemu sąd Kościoła nabywał dojrzałości. Albowiem wszystko 5664 III, 2,1,2120| Symonia46 jest określana jako nabywanie lub sprzedawanie rzeczywistości 5665 II, 2,1,1249| nierzadko prowadzą już życie nacechowane wiarą, nadzieją i miłością" 5666 III, 1,1,1859| charakter winy, podobnie jak naciski zewnętrzne czy zaburzenia 5667 IV, 1,2,2670| Pocieszyciela16. Jezus podkreśla z naciskiem prośbę w swoje imię w 5668 III, 1,1,1741| wobec trudności, jak wobec nacisków i przymusu ze strony świata 5669 III, 2,2,2430| sprawnych służb publicznych. Naczelnym zadaniem państwa jest więc 5670 II, 2,4,1671| błogosławieństwo świętych olejów, naczyń i szat liturgicznych, dzwonów 5671 II, 2,2,1420| Przechowujemy jednak to życie "w naczyniach glinianych" (2 Kor 4, 7). 5672 I, 1,3,175 | wspaniałym naczyniu i odmładza naczynie, które zawiera"49.~~W 5673 IV, 2,0,2836| utrzymania99. Dosłownie (epioúsios: nad-zwyczajny) oznacza wprost Chleb Życia, 5674 II, 0,3,1073| które przeżywamy i któremu nadajemy charakter wewnętrzny przez 5675 III, 2,2,2514| Teologia chrześcijańska nadała temu pojęciu szczególne 5676 I, 2,2,632 | przepowiadanie apostolskie nadało zstąpieniu Jezusa do piekieł; 5677 III, 2,1,2164| troszczyć się, by zostało mu nadane imię chrześcijańskie. Święty 5678 III, 2,1 | II. Imię Pańskie wzywane nadaremnie~ 5679 III, 1,3,2050| imienia Pana Boga ~twego nadaremno.~~~~~~Pamiętaj o dniu szabatu, ~ 5680 III, 1,1,1845| Anioł zwiastuje Józefowi: "Nadasz (Mu) imię Jezus, On bowiem 5681 I, 2,2,441 | Testamencie tytuł syna Bożego jest nadawany aniołom38, ludowi wybranemu39, 5682 IV, 2,0,2836| która jest przedsmakiem nadchodzącego Królestwa. Dlatego liturgia 5683 III, 2,2,2316| niebezpieczeństwo wojny i do nadejścia Chrystusa będzie zagrażać; 5684 I, 2,3,1040| Tylko On decyduje o jego nadejściu. Przez swego Syna Jezusa 5685 I, 2,2,674 | wasze zostały zgładzone, aby nadeszły od Pana dni ochłody, aby 5686 III, 1,1,1852| przeciwstawiają się przez nadmiar bądź brak, lub w zależności 5687 I, 2,3,970 | na ludzi... wywodzi się z nadmiaru zasług Chrystusowych, na 5688 III, 1,1,1855| bliźniego, np. próżne słowo, nadmierny śmiech itp. Tego rodzaju 5689 III, 2,2,2552| dobra drugiego człowieka i nadmiernym pragnieniu przywłaszczenia 5690 III, 2,1,2116| posługiwać się nimi i osiągać nadnaturalną władzę nad bliźnim - nawet 5691 I, 1,2,99 | 99 Dzięki nadprzyrodzonemu zmysłowi wiary cały Lud 5692 I, 2,1,367 | skierowany ku swojemu celowi nadprzyrodzonemu226, a jego dusza jest uzdolniona 5693 I, 2,3,852 | Święty jest rzeczywiście nadrzędnym podmiotem całej misji kościelnej" 5694 III, 2,2,2261| Chrystus żąda od swojego ucznia nadstawiania drugiego policzka33, miłowania 5695 II, 2,1,1339| swoje Ciało i swoją Krew.~Nadszedł dzień Przaśników, w którym 5696 III, 2,2,2388| kazirodztwa zbliżone nadużycia seksualne popełniane przez 5697 III, 2,2,2241| swoich i współobywateli przed nadużyciami władzy w granicach nakreślonych 5698 III, 2,1,2142| więc człowiek nie może go nadużywać. Powinien pamiętać o imieniu 5699 I, 2,1,397 | zaufanie do Stwórcy260, i nadużywając swojej wolności, okazał 5700 III, 2,1,2145| Drugie przykazanie zabrania nadużywania imienia Bożego, to znaczy 5701 III, 2,1,2147| względem Niego w słowach, na nadużywaniu imienia Bożego. Św. Jakub 5702 II, 2,4,1686| to moc Ducha Świętego w nadziei19). Wspólnota zebrana na modlitwie 5703 IV, 1,2,2678| Jest z Maryją zjednoczona w nadziei28. ~W skrócie~ 5704 I, 2,3,866 | Ducha ze względu na jedną nadzieję350, u której kresu zostaną 5705 I, 1,3,162 | być podtrzymywana przez nadzieję37 i zakorzeniona w wierze 5706 I, 1,2,54 | otworzyć drogę do zbawienia nadziemskiego, objawił ponadto siebie 5707 I, 2,1,385 | równocześnie zasięg zła i nadzwyczajną obfitość łaski247. Musimy 5708 III, 2,1,2116| interwencji demonów. Jest również naganne noszenie amuletów. Spirytyzm 5709 III, 2,2,2446| bezdomnym dać dach nad głową, nagich przyodziać, chorych i więźniów 5710 I, 2,1,309 | zło? Tego pytania, równie naglącego jak nieuniknionego, równie 5711 IV, 2,0,2790| pozostaje wspólnym dobrem i naglącym wezwaniem dla wszystkich 5712 IV, 2,0,2782| spuszczałeś oczy ku ziemi, a nagle otrzymałeś łaskę Chrystusa: 5713 III, 2,2,2466| ponieważ osobami... nagleni własną swą naturą, a 5714 III, 1,3 | łasce zdobyli zasługi, które nagradzasz60.~ 5715 II, 2,1,1404| Eucharystię, "oczekując obiecanej nagrody i przyjścia naszego ZbawicielaJezusa 5716 I, 1,2,120 | Abdiasza, Jonasza, Micheasza, Nahuma, Habakuka, Sofoniasza, Aggeusza, 5717 I, 2,2,646 | córki Jaira, młodzieńca z Naim, Łazarza. Te fakty były 5718 II, 2,1,1216| i wszystkim, co może być najcenniejsze. Darem - ponieważ jest udzielany 5719 I, 2,1,219 | niewierności26, do udzielenia najcenniejszego daru: "Tak bowiem Bóg umiłował 5720 IV, 1,1,2601| miejsce, w samotność, na górę, najchętniej nocą, aby się modlić43. 5721 I, 2,1,394 | 3, 8). Wśród jego dzieł najcięższe w konse-kwencjach było kłamliwe 5722 I, 2,3,982 | Nie ma takiej winy, nawet najcięższej, której nie mógłby odpuścić 5723 III, 1,1,1859| świadomego wyboru zła jest najcięższy.~ 5724 II, 2,1,1263| skutki grzechu, wśród których najcięższym jest oddzielenie od Boga.~ 5725 IV, 1,2,2666| Wschodzie i na Zachodzie. Najczęstszym sformułowaniem, przekazanym 5726 IV, 1,3,2754| 2755 Dwiema najczęstszymi pokusami zagrażającymi modlitwie 5727 I, 1,3,149 | Dlatego Kościół czci w Maryi najczystsze wypełnienie wiary.~ 5728 I, 2,1,205 | to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia" (Wj 3, 13-15).~ 5729 IV, 1,3,2745| Ojca34. Jego modlitwa - najdłuższa z przekazanych nam przez 5730 I, 1,3,148 | urzeczywistnia w sposób najdoskonalszy posłuszeństwo wiary. W wierze 5731 III, 2,2,2446| pokoju, ogrzejcie się i najedzcie do syta!" - a nie dacie 5732 III, 1,1,1827| lękiem jak niewolnik, ani jak najemnik oczekujący zapłaty, lecz 5733 III, 1,1,1866| niesprawiedliwość względem najemnika105.~ 5734 III, 1,1,1827| jesteśmy wtedy podobni do najemników. Albo wreszcie jesteśmy 5735 I, 2,3,964 | postanowienia Bożego stanęła, najgłębiej ze swoim Jednorodzonym współcierpiała 5736 I, 2,1,337 | pozwalają one "poznawać najgłębszą naturę całego stworzenia, 5737 I, 2,3,849 | Ewangelię wszystkim ludziom z najgłębszej potrzeby własnej katolickości 5738 I, 2,3,959 | Przenajświętszej, odpowiadamy najgłębszemu powołaniu Kościoła"481.~ 5739 II, 2,3,1646| 1647 Najgłębszy motyw wynika z wierności 5740 I, 2,3,1024| ostatecznym i spełnieniem najgłębszych dążeń człowieka, stanem 5741 III, 2,2,2364| obecne jest niczym, a moim najgorętszym pragnieniem jest przeżyć 5742 I, 2,1,313 | mogłoby wydawać się nam najgorsze, jest dla nas najlepsze" 5743 III, 2,2,2537| Zazdrość może prowadzić do najgorszych występków256. To przez zawiść 5744 III, 2,2,2328| Wyścig zbrojeń stanowi najgroźniejsią plagę ludzkości, a równocześnie 5745 I, 1,2,74 | na krańce świata.~Bóg najłaskawiej postanowił, aby to, co dla 5746 III, 2,2,2404| umiarkowaniem, zachowując najlepszą cząstkę dla gościa, chorego, 5747 II, 2,3,1648| W tej trudnej sytuacji najlepszym rozwiązaniem, jeśli to możliwe, 5748 I, 1,2,95 | Nauczycielski Kościoła, wedle najmądrzejszego postanowienia Bożego, tak 5749 III, 1,1,1783| zadaniem całego życia. Od najmłodszych lat wprowadza ono dziecko 5750 III, 2,2,2447| siebie i utożsamić się <<z najmniejszymi ze swych braci>>. Stąd ci, 5751 III, 1,2,1909| politycznej znajduje ona swoje najpełniejsze urzeczywistnienie. Do państwa 5752 II, 2,2,1435| prześladowania dla sprawiedliwości. Najpewniejszą drogą pokuty jest wzięcie 5753 I, 2,3,721 | odczytywała w relacji do Maryi najpiękniejsze teksty mówiące o Mądrości71: 5754 II, 2,1,1216| Ef 5, 8):~Chrzest jest najpiękniejszym i najwspanialszym darem 5755 I, 2,3,722 | grzechu pierworodnego jako najpokorniejsza ze stworzeń, najbardziej 5756 III, 2,1,2175| upamiętnienia tego wielkiego, najpowszechniejszego dobrodziejstwa, jakim jest 5757 IV, 1,3,2712| 2713 Kontemplacja jest więc najprostszym sposobem wyrażenia tajemnicy 5758 II, 2,4,1667| Kościele, pewnych stanów życia, najrozmaitszych okoliczności życia chrześcijańskiego, 5759 II, 2,3,1568| kapłańskim, związani z sobą najściślejszym braterstwem sakramentalnym; 5760 IV, 1,1,2575| człowiekiem bardzo skromnym, najskromniejszym ze wszystkich ludzi, jacy 5761 III, 2,2,2272| szczególności tego, który jest najsłabszy, zagrożone podstawy praworządności 5762 III, 2,2,2305| obronnych, jakie dostępne najsłabszym, dają świadectwo miłości 5763 II, 2,1,1378| ale i poza nią, przez jak najstaranniejsze przechowywanie konsekrowanych 5764 III, 1,2,1899| Rzymski, papież, jest autorem najstarszej modlitwy Kościoła za sprawujących 5765 I, 2,0,196 | w pewnym sensie stanowi "najstarszy katechizm rzymski". Wykład 5766 II, 2,2,1463| objęte ekskomuniką, najsurowszą karą kościelną, która nie 5767 II, 2,3,1565| zacieśnionego posłania, ale "do najszerszej i powszechnej misji zbawienia << 5768 I, 2,3,826 | najbardziej niezbędnego, najszlachetniejszego ze wszystkich. Zrozumiałam, 5769 III, 2,1,2125| on wieści, idzie po linii najtajniejszych pragnień serca ludzkiego" 5770 I, 2,3,828 | Kościoła w okolicznościach najtrudniejszych święte i święci byli zawsze 5771 II, 2,1,1397| musimy dostrzegać Chrystusa w najuboższych, Jego braciach214:~Skosztowałeś 5772 I, 2,1,363 | najbardziej wewnętrzne218 i najwartościowsze219; to, co sprawia, że człowiek 5773 IV, 1,3,2699| modlitwa nabiera kształtu. Najważniejsza jednak jest obecność serca 5774 I, 2,0,186 | świętego wybrano to, co najważniejsze, aby podać w całości jedną 5775 I, 2,3,947 | Kościele wspólnota dóbr. Najważniejszym członkiem jest jednak Chrystus, 5776 II, 2,1,1262| odrodzeniu i odnowieniu. Dwoma najważniejszymi skutkami chrztu oczyszczenie 5777 III, 2,2,2224| swoich dzieci. Możliwie jak najwcześniej powinni wprowadzać swoje 5778 I, 2,1,312 | Rdz 45, 8; 50, 20)150. Z największego zła moralnego, jakie kiedykolwiek 5779 I, 2,2,578 | Mesjasz Izraela, a więc największy w Królestwie niebieskim, 5780 II, 2,3,1631| ludzkie i chrześcijańskie.~Najwłaściwszym sposobem przygotowania do 5781 II, 2,1,1216| Chrzest jest najpiękniejszym i najwspanialszym darem Boga... Nazywamy go 5782 III, 1,3,2037| mędrców i wyniesionych do najwyższych godności.~ 5783 II, 2,3,1620| pewnością dobrem w stopniu najwyższym124.~ 5784 I, 2,1,274 | najbardziej niezrozumiałe i najwznioślejsze, wykraczające poza zwyczajne 5785 I, 2,3,967 | Przez to właśnie jest Ona "najznakomitszym i całkiem szczególnym członkiem 5786 I, 2,3,759 | 759 "Odwieczny Ojciec, najzupełniej wolnym i tajemniczym zamysłem 5787 III, 2,2,2411| na przykład ci, którzy nakazali, w niej pomagali lub 5788 III, 2,2,2215| posłuszeństwie. "Strzeż, synu, nakazów ojca, nie gardź nauką matki... 5789 III, 2,1,2179| uczestniczyć we Mszy świętej"95. "Nakazowi uczestniczenia we Mszy świętej 5790 III, 2,2,2312| powszechnymi zasadami, podobnie jak nakazujące je zarządzenia, zbrodniami. 5791 III, 1,3,1953| jest ono rozumem ludzkim nakazującym czynić dobro, a zakazującym 5792 III, 1,3,1956| łączącą ludzi między sobą i nakładającą na nich, mimo nieuniknionych 5793 III, 1,3,1963| Nowym Przymierzu trzeba nakłaniać do uczynków cnoty, przypominając 5794 I, 2,3,819 | prowadzą do Niego247 oraz "nakłaniają do jedności katolickiej" 5795 III, 2,2,2241| nadużyciami władzy w granicach nakreślonych przez prawo naturalne i 5796 I, 2,2,535 | Chrzciciel waha się, Jezus nalega: przyjmuje chrzest. Wówczas 5797 I, 2,3,751 | Kirche, znaczy: "ta, która należ do Pana".~ 5798 III, 1,3,2004| 2005 Łaska, należąc do porządku nadprzyrodzonego, 5799 I, 1,2,58 | niektóre wielkie postacie należące do "narodów": "sprawiedliwego 5800 I, 2,2,500 | synami innej Marii, należącej do kobiet usługujących Chrystusowi152, 5801 I, 2,2,515 | zostały napisane przez ludzi należących do pierwszych wierzących17l, 5802 I, 2,1,285 | w wyniku upadku, a zatem należałoby go odrzucić lub oderwać 5803 II, 2,2,1500| Choroba i cierpienie zawsze należały do najpoważniejszych problemów, 5804 II, 2,1,1235| na tym, który ma do Niego należeć, i oznacza łaskę odkupienia, 5805 III, 1,3,1963| wiecznych oraz ze względu na to należeli do Nowego Prawa. Podobnie 5806 I, 2,3,1004| uczestniczy już w godności "należenia do Chrystusa". Wynika z 5807 III, 1,3,2005| zasługa" oznacza na ogół należną zapłatę ze strony wspólnoty 5808 III, 2,1,2147| sprzeciwia się szacunkowi należnemu Bogu i Jego świętemu imieniu. 5809 III, 2,2,2417| jednak być przedmiotem uczuć należnych jedynie osobom.~ 5810 III, 2,2,2280| głębokiej sprzeczności z należytą miłością siebie. Jest także 5811 I, 2,1,401 | za swój początek, burzy należyty stosunek do swego celu ostatecznego, 5812 II, 2,1,1300| którego dokonuje się wraz z nałożeniem ręki i przez słowa: <<Przyjmij 5813 III, 2,2,2309| przypadku prawo i obowiązek nałożyć na obywateli zobowiązania 5814 I, 2,2,477 | ciała do tego stopnia, że namalowane na świętym obrazie mogą 5815 I, 2,2,600 | Twemu, Jezusowi, którego namaściłeś, Herod i Poncjusz Piłat 5816 II, 2,2,1519| tego sakramentu; następnie namaszczają chorego świętym olejem, 5817 II, 2,2,1513| chorych udziela się chorym, namaszczając ich na czole i dłoniach 5818 II, 2,2,1506| duchów oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali" (Mk 5819 II, 1,2,1183| krzyżmo (myron), służące do namaszczania, jest znakiem sakramentalnym 5820 II, 2,2,1512| starożytnych świadectwa o namaszczaniu chorych poświęconym olejem. 5821 I, 2,2,436 | oznacza. Istotnie, w Izraelu namaszczano w imię Boże tych, którzy 5822 II, 2,2,1523| ostatnie w szeregu świętych namaszczeń, które wyznaczają etapy 5823 I, 2,3,695 | przyjmuje Syn, jest całkowicie "namaszczone Duchem Świętym". Jezus jest 5824 I, 2,2,423 | w Jerozolimie za czasów namiestnika Poncjusza Piłata, w czasie 5825 I, 2,3,857 | zwierzchnicy, którym jako namiestnikom swojego Syna zleciłeś władzę 5826 III, 1,1,1777| pierwszym ze wszystkich namiestników Chrystusa51.~ 5827 III, 2,2,2412| potrzeb i potrzeb innych osób. Namiętność do gry może stać się poważnym 5828 III, 2,2,2338| się od wszelkiej niewoli namiętności, dąży do swojego celu drogą 5829 I, 2,3,771 | O pokoro! O wzniosłości! Namiocie Kedaru i sanktuarium Boga; 5830 IV, 1,1,2570| gotowy przyjąć pod swój namiot tajemniczego Gościa: ta 5831 I, 2,3,697 | wstępuje na górę Synaj27, nad Namiotem Spotkania28, podczas wędrówki 5832 I, 2,3,728 | Samarytance81 i uczestnikom Święta Namiotów82. Swoim uczniom mówi otwarcie 5833 I, 2,2,647 | Rzeczywiście, nikt nie był naocznym świadkiem samego wydarzenia 5834 III, 2,2,2264| nawet do broni, aby odeprzeć napadających na wspólnotę cywilną powierzoną 5835 II, 2,4,1672| przedmiot były strzeżone od napaści Złego i wolne od jego panowania, 5836 III, 2,2,2264| wymaga, aby niesprawiedliwy napastnik zpstał pozbawiony możliwości 5837 III, 2,2,2265| użycia broni w celu odparcia napastników zagrażających państwu, za 5838 III, 2,2,2263| jest zmuszony zadać swemu napastnikowi śmiertelny cios:~Jeśli ktoś 5839 IV, 2,0,2805| umacniają nas w wierze, napełniają nadzieją i rozpalają miłością. 5840 IV, 1,2,2670| Prawdy, wszędzie obecny i napełniający wszystko, skarbcu wszelkiego 5841 II, 2,1,1402| pamięć Jego Męki, duszę napełniamy łaską i otrzymujemy zadatek 5842 IV, 2,0,2792| ludzi modlitwy; powinna ona napełnić naszą modlitwę wszechogarniającą 5843 III, 2,2,2219| nauczycieli lub przyjaciół. "Napełniła mnie radość na wspomnienie 5844 III, 2,2,2515| i duszy, istnieje pewne napięcie, toczy się pewna walka między 5845 I, 2,1,400 | kobiety została poddana napięciom268; ich relacje będą naznaczone 5846 I, 2,2,639 | około 56 r. św. Paweł może napisać do Koryntian: "Przekazałem 5847 I, 1,2,126 | Ewangelii. "Święci autorzy napisali cztery Ewangelie, wybierając 5848 I, 2,3,700 | powierzony Apostołom jest napisany "Duchem Boga żywego nie 5849 II, 2,2,1483| biskupa diecezjalnego78. Duży napływ wiernych z okazji wielkich 5850 IV, 1,2,2651| oczekuje nas Chrystus, aby napoić nas Duchem Świętym:~Słowo 5851 I, 2,3,694 | Duchu" zostaliśmy również, napojeni jednym Duchem" (1 Kor 12, 5852 III, 2,2,2222| je, stosując karcenie i napominanie Pańskie! (Ef 6, 4).~ 5853 III, 2,2,2357| Pana trudności, jakie mogą napotykać z powodu swojej kondycji.~ 5854 II, 2,2,1469| dalsze pojednania, które naprawiają inne rozdarcia spowodowane 5855 III, 1,1,1862| przymierza z Bogiem. Może być naprawiony po ludzku z pomocą łaski 5856 I, 2,2,532 | zapoczątkowało już dzieło naprawy tego, co zniszczyło nieposłuszeństwo 5857 III, 2,2,2338| od wewnątrz poruszony i naprowadzony, a nie pod wpływem ślepego 5858 III, 2,2,2436| a z drugiej ci, którym narastają długi.~ 5859 I, 1,2,65 | powiedział nam wszystko naraz i nie ma już nic więcej 5860 III, 2,2,2274| integralność embrionu, nie narażając go na ryzyko nieproporcjonalnie 5861 III, 2,2,2268| Prawo moralne zakazuje narażania kogoś bez ważnego powodu 5862 I, 2,3,844 | na tym świecie bez Boga, narażeni na rozpacz ostateczną303,~ 5863 III, 2,2,2362| życia duchowego małżonków i narażenia dobra małżeństwa oraz przyszłości 5864 III, 2,2,2401| bezpieczeństwo ich życiu, narażonemu na niedostatek i zagrożonemu 5865 IV, 1,1,2588| Pana nade wszystko, jest narażony na pokusy i zagrożenia ze 5866 IV, 1,2,2673| pielgrzymującymi jeszcze i narażonymi na trudy i niebezpieczeństwa" 5867 IV, 1,2,2677| Efrema czy św. Grzegorza z Nareku tradycja modlitwy jest zasadniczo 5868 III, 2,2,2210| wobec takich zagrożeń, jak narkomania, pornografia, alkoholizm 5869 I, 1,2,57 | religijny porządek wielości narodów11, powierzony przez Bożą Opatrzność 5870 I, 2,3,762 | zjednoczenia wszystkich narodów130. Jednak już prorocy oskarżają 5871 I, 1,2,58 | w mocy, dopóki trwa czas narodów16, do powszechnego głoszenia 5872 I, 2,2,528 | Tego, który będzie królem narodów211. Ich przybycie oznacza, 5873 I, 2,2,543 | przeznaczone dla wszystkich narodów247. Aby wejść do niego, trzeba 5874 I, 2,3,854 | wcielać Ewangelię w kultury narodów326. nie ominą go także niepowodzenia. " 5875 II, 1,2,1204| charakterowi i kulturze różnych narodów75. Aby misterium Chrystusa 5876 I, 2,3,724 | poznać ubogim75 i pierwocinom narodów76.~ 5877 III, 2,2,2280| społecznością rodzinną, narodową i ludzką, wobec których 5878 I, 2,3,762 | stanie się ojcem wielkiego narodu128. Przygotowanie bezpośrednie 5879 I, 1,2,64 | które obejmie wszystkie narody29. O tej nadziei będą świadczyć 5880 II, 2,1,1257| Ewangelię i chrzcić wszystkie narody49. Chrzest jest konieczny 5881 I, 2,3,695 | jako Chrystusa podczas Jego narodzenia19 i który poleca Symeonowi 5882 III, 2,2,2473| zmartwychwstał. Bliskie jest moje narodzenie217.~Błogosławię Cię, że uznałeś 5883 I, 2,3,720 | wody i Ducha będzie nowym narodzeniem70.~"Raduj się, pełna łaski"~ 5884 I, 2,2,515 | od pieluszek przy Jego narodzeniu172 po ocet podany podczas 5885 I, 2,2,527 | Obrzezanie Jezusa w ósmym dniu po narodzeniu207 jest znakiem włączenia Go 5886 I, 2,2,583 | w czterdziestym dniu po narodzeniu339. W wieku dwunastu lat decyduje 5887 I, 2,2,525 | idąc za gwiazdą, ~Ponieważ narodziłeś się dla nas,~Małe Dzieciątko, 5888 II, 2,1,1238| zostaną w niej ochrzczeni, "narodzili się z wody i z Ducha" (J 5889 IV, 2,0,2779| Jezus jest Chrystusem i że narodziliśmy się z Boga24.~ 5890 II, 1,2,1202| Różne tradycje liturgiczne narodziły się ze względu na samo posłanie 5891 I, 2,1,332 | prowadzą lud Boży173, zwiastują narodziny174 i powołania175, towarzyszą 5892 III, 2,2,2270| ciąży ani nie zabijesz nowo narodzonego43.~Bóg... Pan życia, powierzył 5893 IV, 2,0,2768| doznaje miłosierdzia lud "nowo narodzonych"16.~ 5894 I, 2,2,496 | mocy Bożej140; prawdziwie narodzonym z Dziewicy... On był prawdziwie 5895 II, 1,2,1180| w jakimś kraju nie jest naruszana wolność religijna60, chrześcijanie 5896 III, 2,2,2242| poważnych i długotrwałych naruszeń podstawowych praw; 2 - po 5897 I, 2,1,389 | wie dobrze, że nie można naruszyć objawienia grzechu pierworodnego, 5898 I, 2,2,499 | narodzenie Chrystusa "nie naruszyło Jej dziewiczej czystości, 5899 III, 2,2,2349| 2350 Narzeczeni powołani do życia w czystości 5900 II, 2,3,1631| właściwym wieku od uczciwego narzeczeństwa do małżeństwa140.~Małżeństwa 5901 I, 2,3,774 | Siedem sakramentów to znaki i narzędzia, za pośrednictwem których 5902 III, 2,2,2444| bogacze, zapłacicie wśród narzekań na utrapienia, jakie was 5903 III, 1,1,1866| Abla101, grzech Sodomitów102, narzekanie uciemiężonego ludu w Egipcie103, 5904 I, 1,3,160 | zaprzeczającym nie chciał jej narzucać siłą. Jego Królestwo... 5905 III, 2,2,2495| widzą. Odbiorcy powinni narzucić sobie umiar i dyscyplinę 5906 III, 1,2,1900| narodów, którym zostały narzucone.~ 5907 II, 2,1,1371| się łaskawy dla nich i dla nas180.~ 5908 I, 2,1,375 | Testamentu i Tradycji, naucza, że nasi pierwsi rodzice Adam i Ewa 5909 II, 2,1,1228| poprzez które "niezniszczalne nasienie" słowa Bożego przynosi życiodajny 5910 II, 2,2,1529| raz je przyjął i nastąpiło nasilenie się choroby.~ 5911 III, 2,2,2314| wojny, ale może je jeszcze nasilić. Wydawanie ogromnych sum 5912 I, 2,0,186 | gorczycy zawiera w maleńkim nasionku wiele gałęzi, tak samo streszczenie 5913 I, 2,2,520 | uniżenie dał nam wzór do naśladowania187, przez swoją modlitwę pociąga 5914 III, 1,2,1883| sposób rządzenia powinien być naśladowany w życiu społecznym. Postępowanie 5915 III, 0,4,1693| chrześcijanie mogą być "naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane, 5916 I, 2,3,957 | zaś kochamy jako uczniów i naśladowców Pana, a to jest rzeczą słuszną, 5917 III, 1,3,2028| swój krzyż i niech Mnie naśladuje" (Mt 16, 24).~ 5918 III, 2,2,2215| Syn mądry miłuje karcenie, naśmiewca nie słucha nagany" (Prz 5919 II, 2,2,1468| religijnym nastawieniem, "zwykle nastają po nim pokój i pogoda sumienia 5920 II, 2,1,1398| modlitwy zanoszone do Niego, by nastały dni pełnej jedności wszystkich 5921 IV, 1,1,2641| Objawienie "tego, co ma wkrótce nastąpić" - opiera się na pieśniach 5922 III, 2,2,2420| rozwinęła się w XIX wieku, gdy nastąpiła konfrontacja Ewangelii z 5923 II, 2,2,1529| gdy już raz je przyjął i nastąpiło nasilenie się choroby.~ 5924 I, 2,2,574 | niektórzy nieprzychylnie nastawieni ludzie podejrzewali, że 5925 III, 2,2,2350| niej samej w oderwaniu od nastawienia na prokreację i zjednoczenie.~ 5926 I, 2,1,401 | całe swoje uporządkowane nastawienie czy to w stosunku do siebie 5927 II, 2,2,1468| skruszonym i z religijnym nastawieniem, "zwykle nastają po nim 5928 I, 2,2,586 | nie tylko nie był wrogo nastawiony do Świątyni349, w której 5929 I, 2,3,869 | Apostołów, obecnych w ich następcach, papieżu i Kolegium Biskupów.~ 5930 I, 2,0,190 | przedziwnemu dziełu stworzenia; następna drugiej Osobie Boskiej i 5931 I, 2,3,738 | Świętej (będzie to treścią następnego artykułu):~Wszyscy, którzy 5932 III, 1,2,1916| tych, którzy potrafią dać następnym pokoleniom motywy życia 5933 II, 2,2,1521| Zbawiciela. Cierpienie - następstwo grzechu pierworodnego - 5934 II, 2,3,1587| święcenia prezbiteratu, wyraża następująca modlitwa odmawiana w obrządku 5935 II, 2,1,1354| 1354 W następującej po tym anamnezie Kościół 5936 I, 2,3,821 | konieczne jest spełnienie następujących warunków:~- stała odnowa 5937 III, 2,2,2211| 2212 Czwarte przykazanie naświetla także inne związki w społeczeństwie. 5938 III, 1,1,1717| dzięki Tobie17.~Jedynie Bóg nasyca18.~ 5939 IV, 2,0,2783| kontemplować piękno Ojca i nasycać nim naszą duszę32.~ 5940 III, 1,1,1715| sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.~Błogosławieni miłosierni, 5941 III, 2,2,2549| końca będziemy oglądali, bez nasycenia miłowali, bez utrudzenia 5942 III, 2,2,2535| pieniądzach, pieniądzem się nie nasyci" (Koh 5, 9)253.~ 5943 III, 2,2,2535| nieograniczone i nigdy nie nasycone, że zostało napisane: "Kto 5944 II, 2,2,1481| Bóg, który przez proroka Natana przebaczył Dawidowi, gdy 5945 IV, 1,1,2628| prosić, żalić się, wołać natarczywie, wzywać, podnosić głos, 5946 I, 1,2,111 | odpowiadające Duchowi, który je natchnął82:~ 5947 II, 2,1,1309| Jego działaniem, darami i natchnieniami, aby mógł lepiej podjąć 5948 I, 2,3,851 | Ci, którzy posłuszni natchnieniom Ducha Prawdy, znajdują się 5949 I, 1,1,37 | tych wrodzonych zdolności natrafia jednak w praktyce na liczne 5950 IV, 1,1,2612| Druga przypowieść - o "natrętnej wdowie"62 - skupia się na 5951 IV, 1,1,2612| modlitwie: ~Pierwsza - o "natrętnym przyjacielu"61 - zachęca 5952 I, 2,2,467 | została usunięta różnica natur przez ich zjednoczenie, 5953 I, 2,2,511 | tak" "loco totius humanae naturae" - w imieniu całej ludzkiej 5954 III, 2,1,2108| sposób pozytywistyczny lub naturalistyczny35. Przynależny mu "słuszny 5955 I, 2,2,460 | volens nos esse participes, naturam nostram assumpsit, ut homines 5956 I, 2,1,365 | nie dwiema połączonymi naturami, ale ich zjednoczenie tworzy 5957 I, 2,2,511 | w imieniu całej ludzkiej natury169. Przez swoje posłuszeństwo 5958 III, 2,2,2313| zasługującą na stanowcze i natychmiastowe potępienie"72. Ryzykiem 5959 I, 2,1,293 | i Tradycja nie przestają nauczać i wysławiać, głosi, że " 5960 I, 2,2,427 | sam Chrystus, a każdy inny nauczający - jedynie w tej mierze, 5961 I, 2,3,892 | udzielona następcom Apostołów, nauczającym w komunii z następcą Piotra, 5962 I, 2,1,406 | reformatorzy protestanccy nauczali, że człowiek jest radykalnie 5963 I, 2,2,546 | charakterystyczną cechę Jego nauczania257. Przez nie zaprasza na ucztę 5964 I, 2,3,699 | fundamentalnych elementów" swego nauczania36. Ten znak wszechmogącego 5965 I, 2,3,857 | Świętego, który w nim mieszka, nauczanie334, dobry depozyt i zdrowe 5966 I, 2,2,586 | wygłosił to, co istotne w Jego nauczaniu350, lecz także zapłacił podatek 5967 I, 2,3,857 | powrotu Chrystusa - jest nauczany, uświęcany i prowadzony 5968 II, 2,3,1631| miłości małżeńskiej, aby nauczeni szacunku dla czystości, 5969 III, 2,2,2222| cnót. Wychowanie to wymaga nauczenia się wyrzeczenia, zdrowego 5970 IV, 1,2,2687| poddana ocenie i wychowaniu36 Nauczenie się na pamięć podstawowych 5971 III, 1,3,2049| biskupi jako autentyczni nauczyciele głoszą Ludowi Bożemu prawdy 5972 III, 1,3,2045| ziemskich zadań; wierni swojemu Nauczycielowi, wypełniają je uczciwie, 5973 III, 1,3,2003| dla wypełniania czynności nauczycielskich; bądź dar upominania - dla 5974 I, 1,2,77 | przekazując im swoje stanowisko nauczycielskie>>"41. Rzeczywiście, "nauczanie 5975 IV, 1,2,2662| ikonografię. Do Urzędu Nauczycielskiego9 należy rozeznawanie, czy 5976 I, 2,3,688 | Ojcowie Kościoła;~- w Nauczycielskim Urzędzie Kościoła, któremu 5977 I, 1,2,76 | się i czynów, albo czego nauczyli się od Ducha Świętego";~ 5978 I, 2,3,906 | katechetyczną409, w nauczanie świętej nauki410 i w wykorzystanie środków 5979 IV, 1,3,2726| zostało sprawdzone rozumowo i naukowo (tymczasem modlitwa jest 5980 I, 1,3,159 | się je w sposób prawdziwie naukowy i z poszanowaniem norm moralnych, 5981 I, 2,3,690 | kto przez wiarę pragnie nawiązać kontakt z Synem, musi najpierw 5982 II, 2,1,1244| nawet małym dzieciom, w nawiązaniu do słów Chrystusa: "Pozwólcie 5983 II, 2,3,1655| też Sobór Watykański II, nawiązując do tradycji, nazywa rodzinę " 5984 IV, 1,2,2652| towarzyszyć modlitwa, by nawiązywała się rozmowa między Bogiem 5985 III, 2,2,2331| ogólniejszy - umiejętności nawiązywania więzów komunii z drugim 5986 III, 2,2,2446| przyodziać, chorych i więźniów nawiedzać, umarłych grzebać195. Spośród 5987 II, 2,4,1673| cześć oddawana relikwiom, nawiedzanie sanktuariów, pielgrzymki, 5988 I, 2,2,635 | zgubioną owieczkę. Pragnie nawiedzić tych, którzy siedzą zupełnie 5989 IV, 1,1,2629| codziennie powinniśmy się nawracać. Z zupełnie innej głębi 5990 II, 2,2,1470| wyklucza grzech ciężki67. Nawracając się do Chrystusa przez pokutę 5991 II, 2,3,1654| ludźmi wierzącymi168. Gdy nawracali się, pragnęli, by także " 5992 I, 2,2,595 | 7) i że byli "niektórzy nawróceni ze stronnictwa faryzeuszów" ( 5993 IV, 1,3,2730| wówczas walka zależy od nawrócenia17. ~Wobec pokus w modlitwie~ 5994 II, 2,2,1433| ludzkiemu sercu łaski skruchy i nawrócenia20.~ 5995 II, 2,2,1423| sakramentalny wezwanie Jezusa do nawrócenia3, drogę powrotu do Ojca4, 5996 II, 2,2,1502| Choroba staje się drogą nawrócenia85, a Boże przebaczenie zapoczątkowuje 5997 III, 1,3,2000| współdziałając z naszą, już nawróconą, wolą"53:~Z pewnością my 5998 III, 2,2,2351| niedojrzałość uczuciową, nabyte nawyki, stany lękowe lub inne czynniki 5999 III, 2,1,2184| powody nie doprowadziły do nawyków niekorzystnych dla czci 6000 III, 1,1,1790| prawdy i dobra, a sumienie z nawyku do grzechu powoli ulega 6001 I, 2,2,595 | weźmie się pod uwagę, że nazajutrz po Pięćdziesiątnicy "bardzo 6002 II, 2,1,1295| niegdyś w taki sposób naznaczano żołnierzy pieczęcią ich 6003 I, 2,1,400 | napięciom268; ich relacje będą naznaczone pożądaniem i chęcią panowania269. 6004 III, 2,1,2158| niepowtarzalny charakter każdej osoby naznaczonej Bożym imieniem. "Zwycięzcy 6005 III, 2,2,2342| który dokonuje się etapami naznaczonymi niedoskonałością i dość 6006 II, 2,3,1583| otrzymane w dniu święceń naznaczyły go na zawsze.~ 6007 II, 2,1,1328| 1328 Wielość nazw, jakimi jest określany ten 6008 III, 1,1,1804| Cnoty te - pod innymi nazwami - wychwalane w wielu 6009 I, 2,2,452 | narodzone z Dziewicy Maryi jest nazwane imieniem "Jezus", "On bowiem 6010 II, 1,2,1170| kalendarza na Zachodzie (nazwanego w 1582 r. "gregoriańskim"


1000-1501 | 1502-2013 | 2014-2513 | 2514-664 | 665-ateis | ateiz-chory | chorz-dlugo | dluzn-eunic | europ-istot | izaak-krwaw | krwot-miluj | milym-nazwa | nazyw-obdar | obecn-ojca2 | ojca3-piecd | pieci-popra | popro-proch | procz-przyn | przyo-rymow | rynki-spowo | spoza-teolo | teori-umocn | umowa-wewne | wezci-wyjas | wyjat-zaczy | zadan-zbliz | zbluz-zwiek | zwier-zywym

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License