Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Katechizm Kosciola katolickiego

IntraText - Concordances

(Hapax - words occurring once)


1000-1501 | 1502-2013 | 2014-2513 | 2514-664 | 665-ateis | ateiz-chory | chorz-dlugo | dluzn-eunic | europ-istot | izaak-krwaw | krwot-miluj | milym-nazwa | nazyw-obdar | obecn-ojca2 | ojca3-piecd | pieci-popra | popro-proch | procz-przyn | przyo-rymow | rynki-spowo | spoza-teolo | teori-umocn | umowa-wewne | wezci-wyjas | wyjat-zaczy | zadan-zbliz | zbluz-zwiek | zwier-zywym

                                bold = Main text
   Czesc, Dzial, Rozdzial, Numer               grey = Comment text
6011 I, 2,2,654 | Chrystusa, jak sam Jezus nazywał uczniów po Zmartwychwstaniu: " 6012 I, 1,3,148 | wszystkie pokolenia będą nazywały błogosławioną10.~ 6013 I, 2,3,813 | stała się matką, i chętnie nazywam Kościołem236.~ 6014 I, 2,3,1056| rzeczywistości śmierci wiecznej"608, nazywanej także "piekłem".~ 6015 II, 2,2,1523| do kresu życia118, tak że nazywano go również sacramentum exeuntium119, " 6016 I, 2,3,798 | wiele łask nadzwyczajnych (nazywanych "charyzmatami"), przez które 6017 II, 2,2,1472| albo po śmierci, w stanie nazywanym czyśćcem. Takie oczyszczenie 6018 I, 2,2,525 | 525 Jezus narodził się w nędznej stajni, w ubogiej rodzinie201; 6019 III, 2,0,2056| sformułowane jako przykazania negatywne, zakazy, czy też przykazania 6020 I, 2,1,408 | Wyrażenie to określa także negatywny wpływ, jaki wywierają na 6021 III, 1,1,1782| człowieka, który jest poddawany negatywnym wpływom, a przez grzech - 6022 I, 2,2,465 | 465 Pierwsze herezje negowały nie tyle Bóstwo Chrystusa, 6023 I, 1,2,120 | Kronik, Księga Ezdrasza, Nehemiasza, Tobiasza, Judyty, Estery, 6024 II, 2,1,1234| urzeczywistnia w każdym neoficie.~ 6025 II, 2,1,1288| wkładanie rąk udzielali neofitom daru Ducha Świętego, który 6026 IV, 2,0,2768| skierowana do katechumenów i neofitów. Gdy Kościół modli się słowami 6027 II, 2,1,1241| oznacza dar Ducha Świętego dla neofity. Stał się on chrześcijaninem, 6028 III, 2,2,2288| Sprzeciwia się ona koncepcji neopogańskiej, która zmierza do popierania 6029 III, 2,2,2415| Franciszek z Asyżu czy św. Filip Nereusz.~ 6030 I, 2,2,466 | 466 Herezja nestoriańska widziała w Chrystusie osobę 6031 III, 2,2,2293| Złudne jest domaganie się neutralności moralnej badań naukowych 6032 I, 2,1,307 | poddaną" i za panowanie nad nią140. Bóg pozwala więc ludziom 6033 I, 2,1,242 | swoim sformułowaniu Credo nicejskiego i wyznał, że wierzy w "Syna 6034 II, 1,2,1170| 1170 Na Soborze Nicejskim (325) wszystkie Kościoły 6035 I, 2,1,245 | Duchem Ojca i Syna"55. Credo Nicejsko-Konstantynopolitańskie Kościoła wyznaje: "Z Ojcem 6036 I, 2,2,456 | pytanie, wyznajemy w Credo Nicejsko-Konstantynopolitańskim: "Dla nas ludzi i dla naszego 6037 III, 2,2,2407| człowieka i skorzystanie z nich142.~ 6038 I, 2,2,523 | proroków195, jest ostatnim z nich196, zapoczątkowuje Ewangelię197, 6039 I, 2,2,545 | miłosierdzie Ojca wobec nich256 i ogromną "radość z jednego 6040 I, 2,2,562 | On ukształtuje się w nich301. "Dlatego też dopuszczeni 6041 I, 2,2,589 | postawą samego Boga wobec nich363. Dał nawet do zrozumienia, 6042 I, 2,3,924 | charyzmatów ofiarowanych każdej z nich439. Dziewice konsekrowane mogą 6043 I, 2,1,243 | teraz z uczniami i będzie w nich49, aby ich nauczyć wszystkiego50 6044 III, 2,1,2096| całkowitą uległością uznać "nicość stworzenia", które istnieje 6045 I, 1,1,42 | ludzkie pozostają zawsze nieadekwatne wobec tajemnicy Boga.~ 6046 IV, 2,0,2836| nieba prosili o Chleb z nieba103. Chrystus "sam jest tym 6047 II, 2,1,1338| chlebem życia, który zstąpił z nieba157.~ 6048 I, 2,2,525 | ubóstwie objawia się chwała nieba202. Kościół nie przestaje opiewać 6049 III, 2,2,2267| który woła o pomstę do nieba39. ~Dzieciobójstwo40, bratobójstwo, 6050 I, 2,2,618 | której można by dostać się do nieba453.~W skrócie~ 6051 IV, 2,0,2795| ziemi, lecz obywatelami nieba48.~W skrócie~ 6052 I, 2,3,1022| bezpośrednio wejście do szczęścia nieba569, albo stanowi bezpośrednio 6053 IV, 2,0,2824| ziemia nie różniła się już od nieba82.~ 6054 I, 2,2,575 | uprzedzają Go o grożącym Mu niebezpieczeństwie319. Jezus pochwala niektórych 6055 II, 2,2,1456| one duszę i bardziej niebezpieczne niż popełnione jawnie"40:~ 6056 II, 1,1,1090| uczestnictwa w liturgii niebiańskiej, odprawianej w mieście świętym 6057 I, 2,2,662 | przez którą czci Ojca w niebie535.~ 6058 IV, 2,0,2824| zarówno na ziemi, jak i w niebie81.~Rozważcie, jak Jezus Chrystus 6059 I, 2,3,771 | jednak zdobi cię wdzięk niebieski164.~~Kościół - misterium zjednoczenia 6060 II, 1,2,1138| zjednoczeni" w Chrystusie: Moce niebieskie6, całe stworzenie (czterech 6061 I, 2,1,322 | Opatrzności naszego Ojca niebieskiego157, a św. Piotr Apostoł przypomina: " 6062 III, 1,3,1967| naśladowanie doskonałości Ojca niebieskiego23, przebaczanie nieprzyjaciołom 6063 IV, 2,0,2783| w was śladu dobroci Ojca niebieskiego31.~Trzeba nieustannie kontemplować 6064 I, 2,3,933 | zmartwychwstanie i chwałę Królestwa niebieskiego455.~W skrócie~ 6065 I, 1,2,117 | ziemi jest znakiem Jeruzalem niebieskiego91.~ 6066 IV, 1,1,2641| się na pieśniach liturgii niebieskiej106, ale także na wstawiennictwie " 6067 II, 2,2,1469| którzy już doszli do ojczyzny niebieskiej65.~Należy też dodać, że owo 6068 I, 2,2,532 | synowskiego posłuszeństwa Ojcu niebieskiemu. Codzienne poddanie Jezusa 6069 II, 2,4,1688| pełni Uczty w Królestwie niebieskim22. Przez celebrację Eucharystii 6070 I, 2,2,659 | symbolizowanej przez obłok528 i niebo529, gdzie zasiada odtąd po 6071 I, 2,3,838 | Eucharystii Pana"296.~Kościół i niechrześcijanie~ 6072 I, 2,3,839 | odróżnieniu od innych religii niechrześcijańskich wiara żydowska jest już 6073 I, 1,2,67 | wypadku o pewne religie niechrześcijańskie, a także o pewne ostatnio 6074 I, 2,3,842 | Więź Kościoła z religiami niechrześcijańskimi jest przede wszystkim więzią 6075 I, 2,1,396 | bo gdy z niego spożyje, niechybnie umrze" (Rdz 2, 17). Drzewo " 6076 I, 2,1,328 | Istnienie istot duchowych, niecielesnych, które Pismo święte nazywa 6077 IV, 2,0,2816| się z nas to wołanie, bo z niecierpliwością oczekujemy spełnienia naszych 6078 III, 1,3,1967| między tym, co czyste i nieczyste22, gdzie kształtuje się wiara, 6079 I, 2,3,1045| już zraniona przez grzech, nieczystość600, miłość własną, które niszczą 6080 III, 1,3,1994| członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości, pogrążając 6081 I, 1,1,28 | w rzeczywistości jest On niedaleko od każdego z nas. Bo w Nim 6082 II, 2,1,1247| najczęściej tam, gdzie dopiero od niedawna głosi się Ewangelię. Katechumenat ( 6083 III, 2,1,2093| Oziębłość jest zwlekaniem lub niedbałością w odwzajemnieniu się za 6084 III, 1,1,1859| 1860 Ignorancja niedobrowolna może zmniejszyć winę, a 6085 III, 2,1,2087| za prawdziwe. Wątpienie niedobrowolne oznacza chwiejność w wierze, 6086 III, 2,2,2351| duszpasterskich należy wziąć pod uwagę niedojrzałość uczuciową, nabyte nawyki, 6087 I, 2,1,403 | zawsze nauczał, że ogromna niedola, która przytłacza ludzi, 6088 II, 2,2,1523| powodu ciężkiej choroby i niedołęstwa, to tym bardziej jest on 6089 II, 2,2,1520| stanem ciężkiej choroby lub niedołęstwem starości. Ta łaska jest 6090 III, 2,2,2398| się do środków moralnie niedopuszczalnych (np. sterylizacji bezpośredniej 6091 III, 2,2,2445| Chryzostom przypomina stanowczo: "Niedopuszczanie ubogich do udziału w swych 6092 III, 2,2,2342| się etapami naznaczonymi niedoskonałością i dość często grzechem. " 6093 I, 2,2,525 | A ziemia użycza groty Niedostępnemu. ~Wysławiają Go aniołowie 6094 IV, 1,1,2609| ile Jezus jest zasmucony "niedowiarstwem" swoich bliskich (Mk 6, 6095 III, 2,2,2353| prymitywnej przyjemności i niedozwolonego zarobku. Przenosi ona ich 6096 III, 2,1,2190| nazywany dniem Pańskim albo niedzielą102.~ 6097 II, 1,2,1167| jakie zostały dokonane w tym niedzielnym dniu Twego świętego Zmartwychwstania, 6098 I, 2,2,485 | posłaniem Syna i skierowane do niego112. Duch Święty, który jest " 6099 IV, 1,2,2665| i siebie samego wydał za niego12.~ 6100 I, 2,1,216 | stworzonej w jej relacji do Niego17.~ 6101 III, 2,2,2518| twarz i upodobnienie do Niego246. Czystość serca jest warunkiem 6102 I, 2,3,819 | Chrystusa i prowadzą do Niego247 oraz "nakłaniają do jedności 6103 I, 2,2,548 | Ojca265. Zachęcają do wiary w Niego266. Tym, którzy zwracają się 6104 I, 2,3,859 | nie mogą nic uczynić bez Niego340, od którego otrzymali nakaz 6105 III, 1,3,1992| do sprawiedliwości wobec Niego45.~ 6106 I, 2,3,994 | tych, którzy będą wierzyć w Niego524 i którzy będą spożywać Jego 6107 II, 2,1,1272| chrzest, upodabnia się do Niego68. Chrzest opieczętowuje chrześcijanina 6108 III, 2,1,2092| dla Niego i ze względu na Niego7.~ 6109 III, 0,4,1690| Boskiej natury, porzuć więc niegodne obyczaje przeszłego życia 6110 II, 2,1,1385| lub pije kielich Pański niegodnie, winny będzie Ciała i Krwi 6111 II, 2,3,1584| działa i zbawia sam Chrystus, niegodność kapłana nie jest przeszkodą 6112 IV, 1,3,2727| wskutek naszego poczucia niegodności, ponieważ jesteśmy grzesznikami, 6113 III, 2,2,2549| będzie o nie zabiegał nikt niegodny, skoro zostanie tam dopuszczony 6114 I, 2,3,982 | święty. "Nie ma nikogo tak niegodziwego i winnego, kto nie powinien 6115 I, 2,3,1039| Wszelkie zło, które uczynili niegodziwi, zostało zanotowane, a oni 6116 III, 2,1,2128| abyście nie postąpili niegodziwie i nie uczynili sobie rzeźby 6117 II, 2,2,1501| rozeznać w swoim życiu to, co nieistotne, aby zwrócić się ku temu, 6118 III, 1,1,1814| kto nie zgrzeszył przeciw niej67. Jednak "bez uczynków" wiara " 6119 I, 2,2,546 | 11), wszystko pozostaje niejasne263.~Znaki Królestwa Bożego~ 6120 I, 2,2,464 | ani że jest ono wynikiem niejasnego pomieszania tego, co Boskie, 6121 III, 2,1,2087| niepokój spowodowany jej niejasnością. Wątpienie może prowadzić 6122 I, 2,2,494 | Maryję "matką żyjących" i niejednokrotnie stwierdzają: "śmierć przez 6123 I, 1,1,28 | kulty, medytacje itd.). Mimo niejednoznaczności, jaką one mogą w sobie zawierać, 6124 II, 2,3,1634| również wyraźnie stronie niekatolickiej, zachowa swoją wiarę 6125 II, 2,3,1632| katolikami i ochrzczonymi niekatolikami). Wymaga ona szczególnej 6126 I, 2,1,372 | stworzył ich "jako części" i "niekompletnych". Bóg stworzył ich do wspólnoty 6127 III, 2,1,2184| doprowadziły do nawyków niekorzystnych dla czci Boga, życia rodzinnego 6128 Wstep, 0,0,6 | 6 Katecheza łączy się z niektórymi elementami pasterskiej misji 6129 II, 2,1,1334| jeszcze nowe znaczenie: niekwaszony chleb, który Izraelici spożywają 6130 III, 2,2 | I. Nieład pożądliwości~ 6131 I, 2,2,598 | którzy pogrążają się w nieładzie moralnym i złu, "krzyżują... 6132 IV, 2,0,2783| zachowujecie serce okrutne i nieludzkie; w takim przypadku nie ma 6133 I, 2,3,999 | jakim ukazują się ciele? O, niemądry! Przecież to, co siejesz, 6134 I, 2,3,817 | jeszcze większe spory, a niemałe społeczności odłączyły się 6135 I, 2,2,494 | rodzaju ludzkiego". Toteż niemało Ojców starożytnych w swoim 6136 III, 2,1,2124| rozpowszechnianiu się ateizmu "niemały udział mogą mieć wierzący, 6137 III, 2,2,2404| produkcyjne - materialne lub niematerialne - jak ziemie czy fabryki 6138 I, 2,3,708 | Chrystusa (Ga 3, 24). Jednak niemoc Prawa, aby zbawić człowieka 6139 I, 2,2,489 | wybiera to, co było uważane za niemocne i słabe123, by pokazać wierność 6140 III, 2,2,2274| materiał biologiczny>>, jest niemoralne"52.~"Niektóre próby interwencji 6141 III, 2,2,2301| pokoju serca i piętnuje niemoralność zbrodniczego gniewu i nienawiści. ~ 6142 III, 2,2,2384| 2385 Niemoralny charakter rozwodu wynika 6143 I, 2,1,269 | Dla Niego nic nie jest niemożliwe93 i rozporządza On swoim dziełem 6144 II, 2,2,1484| chyba że zwalnia ich od tego niemożliwość fizyczna lub moralna"80. 6145 II, 2,3,1615| obarczał małżonków ciężarem niemożliwym do udźwignięcia i zbyt wielkim112, 6146 I, 2,1,368 | się za Bogiem lub przeciw Niemu228. ~ 6147 II, 2,3,1586| świętą trzodę i wykonywał nienagannie wobec Ciebie najwyższe kapłaństwo, 6148 III, 2,2,2269| prawa osoby, wśród nich nienaruszalne prawo każdej niewinnej istoty 6149 II, 2,3,1645| natury wymaga od małżonków nienaruszalnej wierności. Wypływa to z 6150 I, 2,3,914 | Kościoła, należy jednak nienaruszalnie do jego życia i świętości" 6151 I, 2,3,907 | Kościoła oraz - zachowując nienaruszalność wiary i obyczajów, szacunek 6152 I, 2,1,367 | św. Paweł modli się, aby "nienaruszony duch wasz, dusza i ciało... 6153 II, 1,2,1160| strzec zazdrośnie wszystkich nienaruszonych tradycji Kościoła, tak pisanych 6154 III, 1,3,2050| względem tych, którzy Mnie ~nienawidzą. ~Okazuję zaś łaskę ~ 6155 I, 2,3,1033| trwa w śmierci. Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest zabójcą, 6156 III, 1,1,1764| Miłość wywołuje pragnienie nieobecnego dobra i nadzieję na jego 6157 I, 2,1,272 | Niekiedy Bóg może wydawać się nieobecny i niezdolny do przeciwstawienia 6158 III, 1,1,1793| dobrego sumienia i wiary nieobłudnej" (1 Tm 1, 5)57:~Im bardziej 6159 II, 1,2,1156| Kościoła stanowi skarbiec nieocenionej wartości, wybijający się 6160 I, 1,3,162 | człowiekowi przez Boga. Ten nieoceniony dar możemy utracić. Św. 6161 II, 2,1,1256| ochrzcić każda osoba nawet nieochrzczona, mająca wymaganą intencję, 6162 II, 2,3,1632| między katolikami a osobami nieochrzczonymi).~ 6163 II, 2,1,1236| udzielania odpowiedzi wiary, nieodłącznej od chrztu. Chrzest jest 6164 I, 2,1,387 | konieczną konsekwencję nieodpowiedniej struktury społecznej itd. 6165 I, 2,3,839 | łaski i wezwania Boże nieodwołalne" (Rz 11, 29).~ 6166 I, 1,2,88 | zobowiązującej lud chrześcijański do nieodwołalnego przylgnięcia przez wiarę 6167 I, 2,1,393 | 393 Nieodwołalny charakter wyboru dokonanego 6168 III, 1,1,1860| moc dokonywania wyborów nieodwracalnych, na zawsze. Chociaż możemy 6169 I, 2,2,659 | ukazanie się Jezusa kończy się nieodwracalnym wejściem Jego człowieczeństwa 6170 II, 2,3,1626| zgody przez małżonków za nieodzowny element, który "stwarza 6171 III, 2,1,2108| nie może być w sobie ani nieograniczone34, ani ograniczone tylko przez " 6172 III, 2,2,2336| który jest całkowity i nieograniczony w czasie.~Cnota czystości 6173 I, 2,3,828 | jest tajemniczym źródłem i nieomylną miarą jego apostolskiego 6174 I, 2,3,892 | nie formułując definicji nieomylnej i nie wypowiadając się w " 6175 I, 2,3,869 | niezniszczalny352; jest nieomylnie zachowywany w prawdzie. 6176 I, 2,3,891 | 891 "Nieomylnością z tytułu swego urzędu 6177 III, 1,1,1734| strachu, przyzwyczajeń, nieopanowanych uczuć oraz innych czynników 6178 III, 2,2,2414| jak również rośliny i byty nieożywione, z natury przeznaczone 6179 III, 2,2,2414| moralnych. Panowanie nad bytami nieożywionymi i istotami żywymi, jakiego 6180 II, 2,1,1252| Praktyka chrztu dzieci od niepamiętnych czasów należy do tradycji 6181 III, 2,2,2213| rodziców. Szacunek dzieci - niepełnoletnich lub dorosłych - dla ojca 6182 III, 2,2,2432| mężczyzn i kobiet, zdrowych i niepełnosprawnych, tubylców i imigrantów170. 6183 I, 1,1,37 | błędem lub przynajmniej niepewnością w tym, czego nie chcą uznać 6184 III, 2,2,2435| Jest rzeczą niesprawiedliwą niepłacenie instytucjom ubezpieczeń 6185 III, 2,2,2369| odwoływaniu się do okresów niepłodnych112 zgodne z obiektywnymi 6186 I, 1,1,43 | i stworzeniem, to zawsze niepodobieństwo między nimi jest jeszcze 6187 I, 2,3,922 | poświęcić się Mu w sposób niepodzielny435 w większej wolności serca, 6188 I, 2,1,356 | stało się tak jedynie dla niepojętej miłości, dzięki której dostrzegłeś 6189 I, 2,2,489 | ekonomia zbawienia"125.~Niepokalane Poczęcie~ 6190 I, 2,3,827 | Chrystus, <<święty, niewinny, niepokalany>>, nie znał grzechu, lecz 6191 I, 2,1,227 | Jezusa:~Niech nic cię nie niepokoi, / niech nic cię nie przeraża. ~ 6192 III, 2,2,2497| odpowiedzią na uzasadnione niepokoje ludności. Nic nie może usprawiedliwić 6193 I, 2,2,589 | Rzeczywiście, stwierdzają one z niepokojem: "Któż może odpuszczać grzechy, 6194 I, 2,3,908 | pozwalając, by była ona niepokojona namiętnościami, jest panem 6195 III, 1,1,1792| przeciwnie - ignorancja jest niepokonalna lub sąd błędny bez odpowiedzialności 6196 I, 2,1,311 | weszło w świat; jest ono nieporównanie większe od zła fizycznego. 6197 I, 1,2,127 | jaką otacza liturgia, i nieporównany wpływ, jaki zawsze wywierała 6198 I, 2,1,260 | mogła zamieszkać w Tobie nieporuszona i spokojna, jakby moja dusza 6199 III, 2,2,2316| czyni się, by zlikwidować te nieporządki, przyczynia się do budowania 6200 III, 1,1,1792| pozostaje ono złem, brakiem, nieporządkiem. Konieczna jest więc praca 6201 I, 2,1,400 | zapowiedziana konsekwencja nieposłuszeństwa271: człowiek "wróci do ziemi, 6202 III, 1,1,1870| Przeciwstawia się Bogu w nieposłuszeństwie zaprzeczającym posłuszeństwu 6203 III, 1,1,1869| 1870 "Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swe 6204 III, 2,2,2417| z godnością ludzką jest niepotrzebne zadawanie cierpień zwierzętom 6205 IV, 1,3,2752| umysłowym, doświadczeniu naszych niepowodzeń. Na te pokusy, które powodują 6206 III, 2,2,2274| i tożsamości"53 jedynej, niepowtarzalnej.~Eutanazja~ 6207 III, 2,1,2158| pełnym blasku tajemniczy i niepowtarzalny charakter każdej osoby naznaczonej 6208 III, 1,3,1994| nieprawości, pogrążając się w nieprawość, tak teraz wydajcie członki 6209 III, 1,3,1957| usunąć nawet największa nasza nieprawość9.~ 6210 IV, 1,3,2726| wydajność (modlitwa jest nieproduktywna, a zatem bezużyteczna); 6211 III, 2,2,2274| nie narażając go na ryzyko nieproporcjonalnie wielkie; gdy podejmowane 6212 I, 2,1,229 | ostatecznego celu oraz do nieprzedkładania niczego ponad Boga i do 6213 I, 2,3,860 | Apostołów jest pewien element nieprzekazywalny: oni wybranymi świadkami 6214 I, 2,1,396 | przywołuje symbolicznie nieprzekraczalną granicę, którą człowiek 6215 II, 2,3,1633| Różnica wyznania nie stanowi nieprzekraczalnej przeszkody do zawarcia małżeństwa, 6216 II, 2,1,1297| duszy i ciała, szczęściem nieprzemijającym, niezatartą pieczęcią, puklerzem 6217 II, 2,3,1645| pełnej wierności małżonków i nieprzerwanej jedności ich współżycia" 6218 III, 2,1,2114| ciekawości w tym względzie. Nieprzewidywanie może stanowić brak odpowiedzialności.~ 6219 I, 2,2,574 | grzesznikami312) niektórzy nieprzychylnie nastawieni ludzie podejrzewali, 6220 III, 1,2,1932| nienawiścią do zła, które popełnia nieprzyjaciel.~ 6221 III, 2,2,2258| pierworodnego. Człowiek stał się nieprzyjacielem swego bliźniego. Bóg osądza 6222 I, 2,1,333 | mogliby ocalić Go z ręki nieprzyjaciół181, jak kiedyś Izraela182. 6223 III, 1,2,1932| Nowego Prawa, na wszystkich nieprzyjaciół41. Wyzwolenie w duchu Ewangelii 6224 III, 1,1,1824| On miłowali nawet naszych nieprzyjaciół76, 604 stali się bliźnimi 6225 III, 1,1,1824| nas, gdy byliśmy jeszcze "nieprzyjaciółmi" (Rz 5,10). Pan prosi nas, 6226 III, 1,3,1967| niebieskiego23, przebaczanie nieprzyjaciołom i modlitwę za prześladowców 6227 III, 2,2,2308| położenia jej kresu okazały się nierealne lub nieskuteczne;~- aby 6228 I, 2,3,972 | chwale Przenajświętszej i nierozdzielnej Trójcy", "we wspólnocie 6229 I, 2,3,689 | Duch Święty odrębni, ale nierozdzielni. Oczywiście, Chrystus jest 6230 II, 2,3,1640| małżonków i dla umocnienia ich nierozerwalnej jedności. Przez łaskę " 6231 II, 2,2,1445| Pojednanie z Kościołem łączy się nierozerwalnie z pojednaniem z Bogiem.~ 6232 III, 2,2,2363| podtrzymywania jego jedności i nierozerwalności102. "Co... Bóg złączył, tego 6233 IV, 2,0,2766| 2767 Ten nierozłączny dar słów Pana i Ducha Świętego, 6234 III, 1,3,1954| odnosi się do natury istot nierozumnych, lecz dlatego, że rozum, 6235 I, 2,3,762 | przymierze i że zachował się jak nierządnica131. Zapowiadają oni nowe i 6236 I, 2,2,535 | faryzeusze i saduceusze229 oraz nierządnice230 - przychodzi, aby być ochrzczonym 6237 II, 1,2,1160| potwierdzeniu prawdziwego, a nie nierzeczywistego Wcielenia Słowa Bożego, 6238 I, 2,2,492 | świata, aby była święta i nieskalana przed Jego obliczem"130.~ 6239 II, 2,3,1544| świętego, niewinnego, nieskalanego" (Hbr 7, 26), który "jedną... 6240 III, 2,2,2207| zachowaniu siebie samego nieskalanym od wpływów świata" (Jk 1, 6241 I, 2,3,865 | uczynieni w Nim "świętymi i nieskalanymi przed Jego obliczem w miłości" 6242 IV, 1,1,2568| serce było sprawiedliwe i nieskazitelne; on także odbywa "wędrówkę 6243 I, 2,2,507 | jest także dziewicą, która nieskazitelnie i w czystości dochowuje 6244 III, 2,2,2335| stworzenie w jego pierwotnej nieskazitelności. W Kazaniu na Górze dokładnie 6245 I, 2,1,377 | panowanie nad sobą. Człowiek był nieskazitelny i uporządkowany w swoim 6246 I, 2,1,270 | a wreszcie przez swoje nieskończone miłosierdzie ponieważ On 6247 I, 1,1,33 | sumienia, swoim dążeniem do nieskończoności i szczęścia. W tej wielorakiej 6248 I, 2,1,202 | prawdziwy Bóg, wieczny, nieskończony, niezmienny, niepojęty, 6249 I, 2,1,256 | współnaturalność Trzech nieskończonych. Cały Bóg w każdym z osobna... 6250 IV, 1,1,2576| zażyłości z Bogiem wiernym, nieskorym do gniewu i bardzo łaskawym17, 6251 I, 2,3,882 | prawo wykonywać w sposób nieskrępowany"369.~ 6252 III, 2,2,2453| rodzaju przywłaszczenie i niesłuszne używanie dobra drugiego 6253 III, 2,2,2534| miary i skłaniają nas do niesłusznego pożądania czegoś, co jest 6254 III, 2,2,2357| nich jakichkolwiek oznak niesłusznej dyskryminacji. Osoby te 6255 IV, 1,1,2640| hymny i pieśni opiewające niesłychane wydarzenie, jakie Bóg wypełnił 6256 III, 1,1,1805| Nie należy jej mylić ani z nieśmiałością czy strachem, ani z dwulicowością 6257 I, 2,1,366 | produktem" rodziców - i jest nieśmiertelna224 nie ginie więc po jej oddzieleniu 6258 I, 2,2,507 | chrzest rodzi do nowego i nieśmiertelnego życia synów z Ducha Świętego 6259 I, 2,3,999 | śmiertelne, przyodziało się w nieśmiertelność (1 Kor 15, 35-37. 42. 53).~ 6260 II, 2,1,1331| chlebem z nieba, lekarstwem nieśmiertelności148, wiatykiem... ~ 6261 I, 2,3,1028| Boga radością osiągniętej nieśmiertelności577.~ 6262 I, 2,1,257 | jest wiecznym szczęściem, nieśmiertelnym życiem, światłem nie znającym 6263 I, 2,1,330 | stworzeniami osobowymi164 i nieśmiertelnymi165. przewyższają doskonałością 6264 I, 2,3,1032| dzieła pokutne za zmarłych:~Nieśmy im pomoc i pamiętajmy o 6265 I, 2,3,1014| naszej śmierci ("Od nagłej i niespodziewanej śmierci wybaw nas, Panie": 6266 I, 1,1,30 | nas bowiem dla siebie i niespokojne jest nasze serce, dopóki 6267 III, 2,2,2435| 2436 Jest rzeczą niesprawiedliwą niepłacenie instytucjom 6268 III, 2,2,2476| zabrania jakiegokolwiek niesprawiedliwego czynu lub słowa, które mogłyby 6269 III, 2,2,2432| powinien być otwarty, bez niesprawiedliwej dyskryminacji, dla wszystkich, 6270 III, 2,2,2433| zatrzymywanie może stanowić poważną niesprawiedliwość172. Aby ustalić słuszne wynagrodzenie, 6271 I, 2,2,549 | ziemskich cierpień: głodu271, niesprawiedliwości272, choroby i śmierci273, Jezus 6272 I, 2,3,1040| triumfuje nad wszystkimi niesprawiedliwościami popełnionymi przez stworzenia 6273 III, 2,2,2266| ochrony ludzkiego życia przed niesprawiedliwym napastnikiem.~Jeśli Jeżeli 6274 I, 1,1,33 | który w sobie nosi, jest niesprowadzalny do samej tylko materii"10 - 6275 III, 2,2,2390| ustrzec tego związku przed niestałością pożądania i samowoli"136. 6276 II, 2,2,1503| ona u podstaw podejmowania niestrudzonych wysiłków, by ulżyć im w 6277 I, 2,1,307 | dobra innych. Ludzie, często nieświadomi współpracownicy woli Bożej, 6278 I, 1,3,159 | prowadzony jest niejako, choć nieświadomie, ręką Boga, który wszystko 6279 III, 2,2,2538| obmowa, oszczerstwo, radość z nieszczęścia bliźniego i przykrość z 6280 III, 1,1,1738| historia ludzkości świadczy o nieszczęściach i uciskach, które zrodziły 6281 III, 2,2,2338| się przez nie i staje się nieszczęśliwy83. "Godność człowieka wymaga, 6282 I, 2,2,599 | owocem przypadku w zbiegu nieszczęśliwych okoliczności. Należy ona 6283 I, 2,2,457 | znajdowała się w tak opłakanym i nieszczęśliwym stanie?71~ 6284 II, 1,2,1175| główne Godziny, zwłaszcza Nieszpory. Zaleca się, aby i świeccy 6285 III, 2,2,2278| jeśli śmierć jest uważana za nieuchronną, zwykłe zabiegi przysługujące 6286 I, 2,2,647 | widzenia. Tym bardziej była nieuchwytna dla zmysłów jego najbardziej 6287 I, 1,1,42 | niepojętego, niewidzialnego i nieuchwytnego"16 Boga z naszymi ludzkimi 6288 IV, 1,0,2562| naszym ukrytym centrum, nieuchwytnym dla naszego rozumu ani dla 6289 III, 2,2,2412| się poważnym zniewoleniem. Nieuczciwe zakłady bądź oszukiwanie 6290 I, 2,3,1034| często mówi o "gehennie ognia nieugaszonego"586, przeznaczonej dla tych, 6291 III, 2,2,2278| przewidywana i tolerowana jako nieunikniona. Opieka paliatywna stanowi 6292 I, 2,1,309 | pytania, równie naglącego jak nieuniknionego, równie bolesnego jak tajemniczego, 6293 III, 1,3,1956| nakładającą na nich, mimo nieuniknionych różnic, wspólne zasady.~ 6294 III, 2,2,2434| uprawniony, jeżeli jest środkiem nieuniknionym, a nawet koniecznym, ze 6295 II, 2,1,1394| nas dc uwolnienia się od nieuporządkowanych przywiązań do stworzeń; 6296 III, 2,2,2519| walczyć z pożądaniem ciała i z nieuporządkowanymi pożądliwościami. Za pomocą 6297 II, 1,1,1121| przez Ducha Świętego, jest nieusuwalne34; pozostaje ono w chrześcijaninie 6298 II, 2,3,1583| wyciśnięty przez święcenia jest nieusuwalny. Powołanie i posłanie otrzymane 6299 I, 2,1,369 | mężczyzna i kobieta mają nieutracalną godność, która pochodzi 6300 I, 2,3,820 | wierzymy, że ta jedność trwa nieutracalnie w Kościele katolickim i 6301 III, 1,1,1734| zniesione, na skutek niewiedzy, nieuwagi, przymusu, strachu, przyzwyczajeń, 6302 I, 2,1,407 | śmierci, to jest diabła"285. Nieuwzględnianie tego, że człowiek ma naturę 6303 III, 2,2,2280| bliźniego, ponieważ w sposób nieuzasadniony zrywa więzy solidarności 6304 III, 1,2,1929| woli i odróżnianie ich od nieuzasadnionych i fałszywych roszczeń.~ 6305 III, 1,1,1739| wolności, zbyt często nieuznawane i gwałcone. Te sytuacje 6306 I, 2,3,840 | z dramatem niewiedzy lub nieuznawania Chrystusa Jezusa.~ 6307 III, 2,1,2086| pierwszym obowiązku. W "nieuznawaniu Boga" widzi on źródło i 6308 IV, 2,0,2838| 14; Ef 1, 7). Skuteczny i niewątpliwy znak Jego przebaczenia znajdujemy 6309 II, 2,3,1629| trybunał kościelny, może orzec "nieważność małżeństwa", to znaczy stwierdzić, 6310 III, 2,1,2093| inicjatywy i neguje jej moc. Niewdzięczność pomija lub odrzuca uznanie 6311 III, 2,1,2088| 2089 Niewiara jest lekceważeniem prawdy 6312 II, 1,2,1138| Najświętsza Matka Boża (Niewiasta8; Oblubienica Baranka9), 6313 I, 2,1,383 | zakładki.stworzył mężczyznę i niewiastęBłąd! Nie określono zakładki. ( 6314 IV, 1,1,2615| grzesznicy72). Usilna prośba niewidomych: "Ulituj się nad nami, Synu 6315 I, 2,3,714 | więźniom głosił wolność,~a niewidomym przejrzenie;~abym uciśnionych 6316 II, 2,1,1348| Nowego Przymierza. To On niewidzialnie przewodniczy całej celebracji 6317 I, 1,1,29 | obecności zła w świecie, niewiedza lub obojętność religijna, 6318 I, 2,3,711 | Ducha, a zbiegają się one w niewielkiej Reszcie, w ludzie ubogich58, 6319 II, 2,1,1219| chrzest. W niej bowiem "niewielu, to jest osiem dusz, zostało 6320 I, 2,1,219 | zwyciężać nawet największe niewierności26, do udzielenia najcenniejszego 6321 I, 1,2,64 | oczyszczenie ze wszystkich jego niewierności28, zbawienie, które obejmie 6322 II, 2,3,1636| podobnie jak świętość osiągnie niewierząca żona przez <<brata>>" (1 6323 II, 2,3,1636| modlitwa mogą przygotować niewierzącego współmałżonka do przyjęcia 6324 II, 2,3,1636| Uświęca się bowiem mąż niewierzący dzięki swej żonie, podobnie 6325 I, 2,2,498 | niezrozumieniem ze strony niewierzących, żydów i pogan144. Nie była 6326 I, 1,1,39 | filozofią i nauką, a także z niewierzącymi i ateistami.~ 6327 I, 2,2,674 | zatwardziałością" (Rz 11, 25) w "niewierze" (Rz 11, 20) w Jezusa. Św. 6328 I, 2,1,411 | Kościoła widzi ponadto w Niewieście zapowiedzianej przez "Protoewangelię" 6329 I, 2,2,530 | Ucieczka do Egiptu i rzeź niewiniątek218 ukazują, że ciemności przeciwstawiają 6330 III, 2,2,2385| jeden ze współmałżonków jest niewinną ofiarą rozwodu orzeczonego 6331 III, 2,2,2271| do naprawienia wyrządzoną niewinnie zamordowanemu dziecku, jego 6332 III, 2,2,2516| umiarkowania: ~Zachowaj prostotę i niewinność, a będziesz jak małe dzieci, 6333 I, 2,3,827 | gdy Chrystus, <<święty, niewinny, niepokalany>>, nie znał 6334 III, 2,2,2296| ciała lub sterylizacje osób niewinnych sprzeczne z prawem moralnym 6335 III, 1,1,1851| spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, 6336 III, 1,1,1864| czynów. Wynikają z tego niewłaściwe skłonności, które zaciemniają 6337 III, 1,1,1848| Boga i bliźniego z powodu niewłaściwego przywiązania do pewnych 6338 III, 2,2,2538| go sobie, nawet w sposób niewłaściwy. Zazdrość jest grzechem 6339 III, 1,3,2050| twój ~niewolnik, ani twoja ~niewolnica, ani twoje bydło, ~ani cudzoziemiec, 6340 I, 2,2,635 | niewolnika Adama, a wraz z nim niewolnicę Ewę, idzie On, który jest 6341 III, 2,1,2171| dniem sprzeciwienia się niewolnictwu pracy i ubóstwieniu pieniądza80.~ 6342 III, 1,1,1806| 15). "Panowie, oddawajcie niewolnikom to, co sprawiedliwe i słuszne, 6343 III, 2,2,2294| fizyczną i psychiczną na ryzyko niewspółmierne lub takie, którego dałoby 6344 III, 2,2,2541| narzędziem "pożądania"261. Niewspółmierność chęci i działania262 wskazuje 6345 III, 2,2,2277| ryzykownych, nadzwyczajnych lub niewspółmiernych do spodziewanych rezultatów 6346 III, 1,1,1767| świętości osób; stanowią niewyczerpany zasób wyobrażeń i odczuć, 6347 II, 2,2,1477| rzeczywiście niewyczerpana, niewymierna i zawsze aktualna wartość, 6348 I, 2,3,691 | język teologiczny określają niewymowną Osobę Ducha Świętego, unikając 6349 I, 2,1,206 | 45, 15). Jego imię jest niewymowne7, a zarazem jest On Bogiem, 6350 I, 2,3,722 | najbardziej zdolna do przyjęcia niewymownego Daru Wszechmogącego. Słusznie 6351 I, 2,1,202 | niepojęty, wszechmocny i niewymowny, Ojciec i Syn, i Duch Święty: 6352 III, 2,1,2184| słuszne usprawiedliwienie niewypełnienia nakazu odpoczynku niedzielnego. 6353 I, 1,1,42 | niedoskonałe, by nie pomieszać "niewypo-wiedzianego, niepojętego, niewidzialnego 6354 I, 2,1,412 | Leon Wielki odpowiada: "Niewypowiedziana łaska Chrystusa dała nam 6355 I, 2,1,213 | 213 Objawienie niewypowiedzianego imienia "Ja Jestem Tym, 6356 I, 2,1,251 | odtąd także do oznaczania niewypowiedzianej tajemnicy, która "nieskończenie 6357 II, 1,1,1083| błogosławi Ojca "za Jego dar niewypowiedziany" (2 Kor 9,15) przez adorację, 6358 I, 2,1,230 | objawiając się, pozostaje niewyrażalną Tajemnicą: "Gdybyś Go zrozumiał, 6359 III, 2,2,2499| wywołanie tego, co w niej niewyrażalne, jak głębia ludzkiego serca, 6360 IV, 1,1,2629| 23-24); to wreszcie "niewysłowione westchnienia samego Ducha 6361 III, 1,1,1721| zobaczyć Jego majestatu i niewysłowionej chwały i "pozostać przy 6362 III, 1,1,1816| Świętego. "Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, 6363 I, 2,2,440 | Niech cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, 6364 III, 2,2,2199| i pomyślności. Natomiast niezachowywanie go przynosi wielkie szkody 6365 I, 2,2,552 | wyznanej wiary pozostanie niezachwianą skałą Kościoła. Będzie strzegł 6366 IV, 1,2,2673| w chwili Zwiastowania i niezachwianego podtrzymania go pod krzyżem 6367 I, 2,1,346 | niego znakiem i rękojmią niezachwianej wierności Przymierza Bożego202. 6368 IV, 1,1,2568| wszystkich religiach.~W niezachwianym przymierzu z istotami żywymi6 6369 III, 1,3,1973| żywą pełnię miłości, ciągle niezadowolonej z tego, że nie daje więcej. 6370 III, 2,2,2243| odrzucają w imię swej niezależności względem Boga, zmuszone 6371 I, 2,3,908 | samym sobą; jest wolny i niezależny oraz nie poddaje się w niewolę 6372 III, 2,2,2268| odpowiedzialni41.~Zabójstwo niezamierzone nie pociąga odpowiedzialności 6373 III, 2,2,2308| była długotrwała, poważna i niezaprzeczalna;~- aby wszystkie pozostałe 6374 II, 2,1,1308| chrztu jest łaską darmowego i niezasłużonego wybrania. Nie potrzebuje 6375 II, 2,3,1578| być przyjęty tylko jako niezasłużony dar.~ 6376 II, 1,1,1093| jako swoją integralną i niezastąpioną część niektóre elementy 6377 II, 2,3,1593| udzielane przez święcenia niezastąpione w organicznej strukturze 6378 I, 2,2,533 | milczenia, tej pięknej i niezastąpionej postawy ducha... Lekcja 6379 I, 2,1,229 | niczego ponad Boga i do niezastępowania Go niczym.~ 6380 I, 2,3,698 | teologicznych dla wyrażenia niezatartego "charakteru" wyciskanego 6381 II, 2,1,1272| opieczętowuje chrześcijanina niezatartym duchowym znamieniem (charakterem) 6382 IV, 2,0,2838| miłosierdzie. Nasza nadzieja jest niezawodna, ponieważ w Jego Synu "mamy 6383 I, 2,3,1050| także nam, ludziom, dał niezawodne obietnice życia wiecznego605.~ 6384 I, 2,3,1062| wierzyć". Wyraża ono trwałość, niezawodność, wierność. Rozumiemy więc, 6385 I, 1,2,94 | sukcesją biskupią otrzymali niezawodny charyzmat prawdy"64.~ 6386 I, 2,3,812 | motywem wiarygodności oraz niezawodnym dowodem swego Boskiego posłania" 6387 III, 1,3,1958| wyborami. Ustanawia ono również niezbędną podstawę moralną do budowania 6388 III, 1,2,1906| korzystaniu ze swobód naturalnych niezbędnych do rozwoju powołania ludzkiego; 6389 IV, 1,2,2683| żywej tradycji modlitwy i niezbędnymi przewodnikami dla wiernych. 6390 III, 2,2,2495| czyniąc z nich konsumentów niezbyt czujnych na to, co słyszą 6391 III, 1,2,1906| poszanowania podstawowych i niezbywalnych praw osoby ludzkiej. Społeczność 6392 IV, 2,0,2824| Sami jesteśmy całkowicie niezdolni do tego, ale zjednoczeni 6393 III, 2,2,2389| małżeństwa jako takiego, niezdolność do podjęcia trwałych i ostatecznych 6394 I, 2,1,272 | wydawać się nieobecny i niezdolny do przeciwstawienia się 6395 III, 2,2,2364| dla mnie boleśniejsze od niezgadzania się z tobą"104.~Płodność 6396 I, 2,1,300 | 8, 2); "a wielkość Jego niezgłębiona" (Ps 145, 3). Ponieważ jednak 6397 I, 2,3,753 | pośrednictwem Objawienie mówi o niezgłębionej tajemnicy Kościoła. Obrazy 6398 I, 2,3,1045| której Bóg ukaże się w sposób niezgłębiony przed wybranymi, będzie 6399 I, 1,3,159 | mieć miejsca rzeczywista niezgodność między wiarą i rozumem. 6400 II, 1,2,1206| zerwania ze zwyczajami przodków niezgodnymi z wiarą katolicką"78.~W 6401 III, 2,2,2447| wyzwalać. Czynił to przez niezliczone dzieła dobroczynności, które 6402 IV, 1,1,2641| świadcząc o Jezusie107, niezliczony tłum tych, którzy po wielkim 6403 IV, 1,2,2674| ukazanej w Jego misteriach. W niezliczonych hymnach i antyfonach, które 6404 III, 1,3,1957| 1958 Prawo naturalne jest niezmienne8 i trwałe pośród zmian historycznych; 6405 Wstep, 0,0,24| więc za pomocą jednej i niezmiennej metody pouczać i formować 6406 III, 2,0,2062| bliźnim... Prawdy te trwają niezmiennie również i w naszych czasach, 6407 III, 2,1,2085| istocie o Kimś wiecznym, niezmiennym, zawsze takim samym, wiernym, 6408 IV, 2,0,2805| świata i historii, powierzamy niezmiernej miłości naszego Boga. To 6409 IV, 1,1,2604| Ojca, pozwala On dostrzec niezmierzoną głębię swojej synowskiej 6410 IV, 1,3,2741| modlitwa nieustanna"27. Ten niezmordowany zapał może płynąć tylko 6411 III, 1,1,1735| uczynić, np. wypadek na skutek nieznajomości zasad ruchu drogowego.~ 6412 I, 1,2,133 | Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa>> (św. Hieronim)" 6413 I, 2,3,843 | cielesnych wyobrażeń" Boga nieznanego, ale bliskiego, ponieważ 6414 I, 2,1,223 | Wielki jest Bóg, choć nieznany" (Hi 36, 26). Dlatego "na 6415 I, 2,3,1017| zmartwychwstanie ciało niezniszczalne560, "ciało duchowe" (1 Kor 6416 I, 2,3,1016| naszemu przemienionemu ciału niezniszczalnego życia, ponownie łącząc je 6417 II, 2,3,1604| się obrazem absolutnej i niezniszczalnej miłości, jaką Bóg miłuje 6418 I, 2,3,999 | zniszczalne, przyodziało się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyodziało 6419 I, 2,3,869 | Baranka" (Ap 21, 14); jest niezniszczalny352; jest nieomylnie zachowywany 6420 III, 2,2,2328| ludzkości, a równocześnie nieznośną krzywdę dla ubogich"76.~ 6421 IV, 1,3,2716| miłości. W tym milczeniu, nieznośnym dla człowieka "zewnętrznego", 6422 III, 1,1,1824| Paweł Apostoł przekazał niezrównany obraz miłości:~Miłość cierpliwa 6423 I, 2,3,957 | jest rzeczą słuszną, gdyż w niezrównanym stopniu oddali się oni na 6424 I, 2,1,274 | największe, najbardziej niezrozumiałe i najwznioślejsze, wykraczające 6425 II, 1,2,1206| wywoływać napięcia i wzajemne niezrozumienie, a nawet schizmy. Jest jasne, 6426 I, 2,1,251 | ludzkiej, ale nadał nowy, niezwykły sens tym pojęciom, przeznaczonym 6427 II, 2,1,1217| niewidzialną mocą dokonujesz rzeczy niezwykłych przez sakramentalne znaki. 6428 I, 2,1,240 | objawił, że Bóg jest "Ojcem" w niezwykłym sensie; jest Nim nie tylko 6429 IV, 2,0,2836| epioúsios, nie pojawia się nigdzie więcej w Nowym Testamencie. 6430 I, 2,1,347 | stworzenia203. Operi Dei nihil praeponatur - "Nic nie może 6431 I, 2,1,318 | powołanie do istnienia "ex nihilo" - "z niczego")156.~ 6432 I, 2,2,495 | Synem według ciała, nie jest nikim innym jak wiecznym Synem 6433 I, 2,2,595 | tylko znalazł się faryzeusz Nikodem380 czy poważany Józef z Arymatei, 6434 I, 2,3,691 | wiatru, aby zasugerować Nikodemowi transcendentną nowość Tego, 6435 I, 2,3,728 | życie świata79. Wskazuje Go Nikodemowi80, Samarytance81 i uczestnikom 6436 IV, 2,0,2778| Wyrażenie "Bóg Ojciec" nigdy nikomu nie było objawione. Gdy 6437 IV, 1,3,2714| bardziej kochać i iść za Nim11.~ 6438 I, 2,3,701 | postaci gołębicy i spoczywa na Nim38. Duch Święty zstępuje do 6439 I, 2,2,596 | Synagogi tym, którzy szli za Nim384. Tym, którzy bali się, że " 6440 I, 2,3,702 | Stary Testament39, zgłębia w nim40 to, co Duch Święty, "który 6441 I, 2,2,679 | dać życie, które jest w Nim588. Przez odrzucenie łaski 6442 I, 2,2,459 | ofiarę z siebie w pójściu za Nim73.~ 6443 IV, 1,1,2570| obecności i w przymierzu z Nim9, patriarcha Abraham jest 6444 II, 1,2,1157| płynęły łzy i dobrze mi było z nimi28.~ 6445 IV, 1,1,2635| ale też wstawia się za nimi97. Wstawiennictwo chrześcijan 6446 Wstep, 0,0,13| 13 Plan niniejszego Katechizmu czerpie inspirację 6447 Wstep, 0,0,25| 25 Na zakończenie niniejszej prezentacji właściwą rzeczą 6448 IV, 1,1,2615| łotr69) lub też w milczeniu (niosący paralityka70; kobieta cierpiąca 6449 II, 1,2,1170| odmiennych metod obliczania 14 nisan nie zawsze pokrywa się data 6450 II, 2,1,1381| Zbliżam się w pokorze i niskości swej; ~Wielbię Twój majestat, 6451 III, 2,2,2516| dzieci, nie znające zła niszczącego życie ludzkie241.~ 6452 I, 2,1,373 | nie może być samowolnym i niszczącym panowaniem. Mężczyzna i 6453 II, 1,2,1204| wszystkich kulturach tak, by nie niszczyło tych kultur, lecz służyło 6454 III, 1,1,1854| podsuwając człowiekowi dobra niższe, odwraca go od Boga, który 6455 II, 2,3,1569| 1569 "Na niższym szczeblu hierarchii stoją 6456 II, 2,3,1536| przez Chrystusa zob. s. 218 nn. W tym miejscu będzie mowa 6457 II, 1,2,1170| niedzielę po pełni księżyca (14 Nnisan), po wiosennym zrównaniu 6458 IV, 2,0,2776| się tu! Zdejm sandały z nóg" (Wj 3, 5). Tylko Jezus 6459 Wstep, 0,0,24| nauczania o tajemnicach wiary i normach obyczajów powinni dostosować 6460 I, 2,0,185 | wspólnego języka wiary, normatywnego dla wszystkich i jednoczącego 6461 IV, 1,1,2624| apostolskich będą miały charakter normatywny dla modlitwy chrześcijańskiej.~ 6462 I, 2,0,186 | swoją wiarę w krótkich i normatywnych dla wszystkich formułach1. 6463 III, 2,2,2423| która czyni z zysku wyłączną normę i ostateczny cel działalności 6464 I, 2,1,313 | najlepsze"153,~Juliana z Norwich: "Poznaję więc przez łaskę 6465 I, 2,2,460 | suae divinitatis volens nos esse participes, naturam 6466 III, 2,2,2388| moralną młodych, którzy będą nosić jego piętno przez całe życie, 6467 II, 2,1,1300| częściach ciała: czole, oczach, nosie, uszach, wargach, piersi, 6468 II, 1,2,1189| Ducha Świętego, stają się nośnikami zbawczego i uświęcającego 6469 I, 2,3,770 | rzeczywistość duchową, będącą nośnikiem życia Bożego.~Kościół - 6470 I, 2,3,797 | 797 Quod est spiritus noster, id est anima nostra, ad 6471 I, 2,2,460 | esse participes, naturam nostram assumpsit, ut homines deos 6472 II, 2,3,1641| sobie wzajemnie, wzajemnego noszenia swoich ciężarów153. Pomaga 6473 III, 2,1,2116| demonów. Jest również naganne noszenie amuletów. Spirytyzm często 6474 I, 1,2,129 | Novum in Vetere latet et in Novo Vetus patet107.~ 6475 I, 1,2,129 | znajduje wyjaśnienie w Nowym" - Novum in Vetere latet et in Novo 6476 II, 2,2,1432| Bóg dał człowiekowi serce nowe16. Nawrócenie jest najpierw 6477 I, 1,3,164 | wydają się zaprzeczać Dobrej Nowinie; mogą one zachwiać wiarą 6478 III, 2,2,2313| potępienie"72. Ryzykiem nowoczesnej wojny jest stwarzanie okazji 6479 I, 1,2,65 | szukając innych rzeczy lub nowości33.~Nie będzie innego objawienia~ 6480 IV, 1,1,2628| 2629 Nowotestamentowe słownictwo wyrażające błaganie 6481 II, 2,3,1624| łaskę i błogosławieństwo dla nowożeńców, szczególnie dla żony. W 6482 I, 2,3,725 | mędrcy, Symeon i Anna, nowożeńcy z Kany i pierwsi uczniowie.~ 6483 III, 2,2,2420| konfrontacja Ewangelii z nowożytnym społeczeństwem przemysłowym, 6484 I, 2,1,362 | prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek 6485 III, 2,0,2065| 2066 Podział i numeracja przykazań ulegały zmianom 6486 Wstep, 0,0,18| odnośniki na marginesie tekstu (numery odnoszące się do innych 6487 Wstep, 0,0,10| adhortacje apostolskie: Evangelii nuntiandi (1975) i Catechesi tradendae ( 6488 II, 2,3,1654| przyjmując wiarę, były oazami życia chrześcijańskiego 6489 I, 1,3,144 | 144 Być posłusznym (ob-audire) w wierze oznacza poddać 6490 I, 2,2,581 | Prawo pisane. Słowo to nie obala Prawa, ale je wypełnia, 6491 II, 2,3,1615| wykonania111. Jednak Jezus nie obarczał małżonków ciężarem niemożliwym 6492 III, 1,1,1768| wraz z jego cierpieniami, obawami, smutkami, jak to jawi się 6493 III, 1,1,1777| odpowiedzialność i obowiązek, obawę i nadzieję... Jest zwiastunem 6494 II, 2,2,1432| ciężarem grzechu; zaczyna obawiać się, by nie obrazić Boga 6495 III, 1,1,1827| Albo odwracamy się od zła z obawy przed karą - jesteśmy wtedy 6496 I, 2,1,400 | widzialne stało się wrogie i obce człowiekowi270. Z powodu 6497 II, 0,3,1070| publiczny. Dlatego każdy obchód liturgiczny, jako dzieło 6498 II, 1,2,1151| wszystkim Wyjściu z Egiptu i obchodom Paschy22, ponieważ On sam 6499 I, 2,2,598 | Jezusa, którą zbyt często obciążali jedynie Żydów:~Musimy uznać 6500 II, 2,3,1607| ziemię poddaną102, zostało obciążone bólem rodzenia dzieci i 6501 II, 2,3,1657| szczególnie dla <<utrudzonych i obciążonych>> (Mt 11, 28)"174.~W skrócie~ 6502 III, 2,2,2240| przyjmować, o ile to możliwe, obcokrajowców poszukujących bezpieczeństwa 6503 II, 2,1,1331| komunii świętych" (świętych obcowania), o której mówi Symbol Apostolski. 6504 I, 1,3,142 | ludzi jak do przyjaciół i obcuje z nimi, by ich zaprosić 6505 III, 2,1,2083| będziecie oddawali czci bogom obcym" (Pwt 6,13-14). Pierwszym 6506 II, 2,3,1642| wierności w całkowitym wzajemnym obdarowaniu i otwiera się ku płodności. 6507 I, 2,3,771 | Kościołem ziemskim i Kościołem obdarowanym już dobrami niebieskimi".~ 6508 III, 1,2,1933| na obraz Jedynego Boga, obdarzeni taką samą rozumną duszą, 6509 III, 2,2,2499| konieczna w życiu człowieka obdarzonego rozumem. Prawda może jednak 6510 III, 1,1,1729| dając mu godność osoby obdarzonej możliwością decydowania 6511 III, 1,1,1704| rozumu i woli, jest 1730 obdarzony wolnością, "szczególnym 6512 I, 2,1,356 | godności:~Czemu to, proszę, obdarzyłeś człowieka tak wielką godnością?


1000-1501 | 1502-2013 | 2014-2513 | 2514-664 | 665-ateis | ateiz-chory | chorz-dlugo | dluzn-eunic | europ-istot | izaak-krwaw | krwot-miluj | milym-nazwa | nazyw-obdar | obecn-ojca2 | ojca3-piecd | pieci-popra | popro-proch | procz-przyn | przyo-rymow | rynki-spowo | spoza-teolo | teori-umocn | umowa-wewne | wezci-wyjas | wyjat-zaczy | zadan-zbliz | zbluz-zwiek | zwier-zywym

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License