Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Katechizm Kosciola katolickiego

IntraText - Concordances

(Hapax - words occurring once)


1000-1501 | 1502-2013 | 2014-2513 | 2514-664 | 665-ateis | ateiz-chory | chorz-dlugo | dluzn-eunic | europ-istot | izaak-krwaw | krwot-miluj | milym-nazwa | nazyw-obdar | obecn-ojca2 | ojca3-piecd | pieci-popra | popro-proch | procz-przyn | przyo-rymow | rynki-spowo | spoza-teolo | teori-umocn | umowa-wewne | wezci-wyjas | wyjat-zaczy | zadan-zbliz | zbluz-zwiek | zwier-zywym

                                bold = Main text
   Czesc, Dzial, Rozdzial, Numer               grey = Comment text
6513 II, 1,2,1140| odprawiania wspólnego z obecnością i czynnym uczestnictwem 6514 III, 2,1,2143| nie wierzymy, że On jest obecny66.~ 6515 I, 1,2,64 | niewierności28, zbawienie, które obejmie wszystkie narody29. O tej 6516 II, 2,2,1447| stanu pokutników" (który obejmował jedynie popełniających pewne 6517 II, 2,0,1210| małżeństwo. Sakramenty te obejmują wszystkie etapy i wszystkie 6518 I, 2,1,239 | dobrocią i miłującą troską obejmującą wszystkie swoje dzieci. 6519 III, 1,3,1951| naturalne; prawo objawione obejmujące Stare Prawo i Nowe Prawo, 6520 III, 1,2,1910| Jedność rodziny ludzkiej, obejmującej osoby cieszące się równą 6521 I, 2,3,827 | za grzechy ludu, Kościół obejmujący w łonie swoim grzeszników, 6522 Wstep, 0,0,11| treści nauki katolickiej, obejmujących zarówno wiarę, jak i moralność 6523 II, 2,3,1542| na synów Aarona przelałeś obfitą łaskę daną ich ojcu. . .~ 6524 II, 2,1,1293| znaczeniowe. Oliwa jest znakiem obfitości94 oraz radości95; oczyszcza ( 6525 III, 2,2,2500| życiowych, jest ona darmową obfitością wewnętrznego bogactwa człowieka. 6526 I, 2,3,901 | się w nich zawsze coraz obfitsze owoce Ducha. Wszystkie bowiem 6527 I, 1,3,145 | cudzoziemiec" i "pielgrzym" w Ziemi Obiecanej5. Przez wiarę Sara otrzymała 6528 I, 2,3,702 | pełni objawieni, już obiecani, aby ich oczekiwano i przyjęto, 6529 I, 2,2,441 | szczególnej bliskości. Gdy obiecany Król-Mesjasz jest nazywany " 6530 II, 2,1,1287| mesjańskiemu83. Chrystus wielokrotnie obiecywał wylanie Ducha84. Spełnił 6531 III, 2,2,2369| niepłodnych112 zgodne z obiektywnymi kryteriami moralności. Metody 6532 II, 2,1,1390| gdy jest przyjmowana pod obiema postaciami. W tej bowiem 6533 I, 2,2,591 | zdumiewającego wypełnienia się obietnic371 pozwala zrozumieć tragiczną 6534 I, 2,1,215 | zawsze spełniają się Boże obietnice14. Bóg jest samą Prawdą, Jego 6535 IV, 1,1,2570| zwiastowania prawdziwego Syna obietnicy10. Od tej chwili, gdy Bóg 6536 IV, 1,1,2578| wiernym przylgnięciem do Bożej obietnicy22, jest miłującym i radosnym 6537 I, 1,3,145 | wyruszyć do ziemi, którą miał objąć w posiadanie. Wyszedł, nie 6538 I, 2,3,918 | zakonne, które Kościół chętnie objął swą powagą i zatwierdził" 6539 I, 1,2,126 | rzeczy syntetycznie lub objaśniając, przy uwzględnieniu sytuacji 6540 I, 1,3,156 | powodu "autorytetu samego objawiającego się Boga, który nie może 6541 IV, 1,3,2709| zależy od zdecydowania woli, objawiającej tajemnice serca. Nie kontemplujemy 6542 I, 2,2,589 | Jego Osoba uobecniała i objawiała imię Boże367. ~ 6543 I, 2,3 | zmartwychwstanie~Stopniowe objawianie zmartwychwstania~ 6544 I, 2,2,474 | otrzymał polecenia, by to objawić101.~Ludzka woła Chrystusa~ 6545 I, 1,3,151 | On sam Go zna i może Go objawić15.~Wierzyć w Ducha Świętego~ 6546 I, 2,2,474 | zamysłów, które przyszedł objawić99. Jezus wprawdzie stwierdza, 6547 I, 1,3,143 | wyraża przyzwolenie Bogu Objawicielowi2. Pismo święte nazywa odpowiedź 6548 I, 2,2,425 | dotykały nasze ręce - bo życie objawiło się. Myśmy je widzieli, 6549 III, 1,3,1959| naturalne dostarcza prawu objawionemu i łasce podstaw przygotowanych 6550 I, 1,2,53 | przyzwyczaić człowieka do objęcia Boga, a Boga do zamieszkiwania 6551 II, 2,2,1463| grzechy, szczególnie ciężkie, objęte ekskomuniką, najsurowszą 6552 I, 2,3,827 | gromadzi więc grzeszników objętych już zbawieniem Chrystusa, 6553 IV, 2,0,2838| uświęcani. Chociaż zostaliśmy obleczeni w szatę chrzcielną, nie 6554 II, 1,2,1170| powodu odmiennych metod obliczania 14 nisan nie zawsze pokrywa 6555 I, 2,2,659 | Bożej, symbolizowanej przez obłok528 i niebo529, gdzie zasiada 6556 I, 2,3,796 | wskazał na siebie jako na Oblubieńca209. Apostoł przedstawia Kościół 6557 I, 2,3,772 | z Chrystusem jako swoim Oblubieńcem165, także on sam staje się 6558 I, 2,2,507 | czystości dochowuje wiary danej Oblubieńcowi"165.~W skrócie~ 6559 II, 2,3,1618| naprzeciw przychodzącemu Oblubieńcowi120. Sam Chrystus powołał niektórych, 6560 IV, 2,0,2826| Niego poślubiona, jak i w Oblubieńcu, który wypełnił wolę Ojca85.~ 6561 I, 2,3,772 | wielką tajemnicą" (Ef 5, 32) oblubieńcze zjednoczenie Chrystusa z 6562 II, 2,3,1617| chrześcijańskie nosi znamię oblubieńczej miłości Chrystusa do Kościoła. 6563 I, 2,2,677 | że z nieba zstąpi Jego Oblubienica577. Triumf Boga nad buntem 6564 I, 2,1,219 | bardziej niż oblubieniec swoją oblubienicę25; miłość ta będzie zwyciężać 6565 I, 2,3,771 | przedmiocie pogardy dla pysznych i oblubienico Chrystusa! Smagła jesteś, 6566 I, 2,2,579 | gorliwość nie zamieniła się w "obłudną" kazuistykę328, mogłaby 6567 III, 1,3,1986| usprawiedliwić nas, to znaczy obmyć nas z naszych grzechów i 6568 II, 2,2,1504| rąk93, nałożenie błota i obmycie94. Chorzy starają się Go dotknąć95, " 6569 I, 2,3,808 | samego siebie wydał za nią. Obmył swoją krwią. Uczynił 6570 II, 2,2,1481| przebaczył grzesznicy, gdy łzami obmyła stopy Pana; który przebaczył 6571 II, 2,1,1355| nauki, a ponadto został obmyty z grzechów i narodził się 6572 II, 1,2,1189| ogień), do życia ludzkiego (obmywanie, namaszczanie, łamanie chleba) 6573 II, 2,1,1378| publicznej adoracji wiernych i obnoszenie w procesjach"192.~ 6574 I, 2,3,1049| Królestwa Bożego nie jest obojętne, jak dalece postęp ten może 6575 III, 2,1,2127| Boga, lecz może również być obojętnością, ucieczką przed ostatecznymi 6576 III, 2,2,2360| ostoję - Ewę, jego żonę,~i z obojga powstał rodzaj ludzki.~I 6577 II, 2,3,1643| wierność małżeńskiej obietnicy obopólnego całkowitego daru"157. Ta 6578 III, 2,2,2369| Naturalnej "mowie", która wyraża obopólny, całkowity dar małżonków, 6579 III, 2,2,2240| 2241 Narody bogate obowiązane przyjmować, o ile to możliwe, 6580 III, 2,2,2305| przynosi to szkody prawom ani obowiązkom innych ludzi i społeczeństw. 6581 II, 2,3,1634| 1635 Według prawa obowiązującego w Kościele łacińskim małżeństwo 6582 III, 2,2,2260| jest prawem powszechnie obowiązującym: obowiązuje wszystkich i 6583 II, 2,2,1513| obrządku rzymskim będą odtąd obowiązywały następujące zasady:~Sakramentu 6584 III, 1,3,2012| tej doskonałości wierni obracać powinni swe siły otrzymane 6585 III, 2,2,2416| którego stworzył na swój obraz150. Jest więc uprawnione wykorzystywanie 6586 III, 2,2,2496| informacji służyć prawdzie i nie obrażać miłości. Powinny starać 6587 I, 2,2,476 | ukazywanie go na świętych obrazach107.~ 6588 I, 1,2,65 | postępowałby błędnie, lecz także obrażałby Boga, nie mając oczu utkwionych 6589 III, 2,1,2089| jest także lękiem przed obrażeniem miłości Bożej i spowodowaniem 6590 II, 2,2,1432| zaczyna obawiać się, by nie obrazić Boga grzechem i nie oddalić 6591 III, 2,1,2148| czcią i bojaźnią, by Go nie obrazić70.~ 6592 III, 2,1,2161| polega na używaniu w sposób obraźliwy imienia Boga, Jezusa Chrystusa, 6593 III, 2,0,2072| przykazanie zabrania na przykład obraźliwych słów; one jednak ciężką 6594 III, 2,1,2130| uzasadnił - w kontrowersji z obrazoburcami - kult obrazów przedstawiających 6595 I, 1,1,42 | z tego, co ograniczone, obrazowe i niedoskonałe, by nie pomieszać " 6596 I, 2,1,390 | upadku (Rdz 3) używa języka obrazowego, ale stwierdza wydarzenie 6597 III, 2,1,2131| Istotnie "cześć oddawana obrazowi odwołuje się do pierwotnego 6598 II, 2,3,1589| więc jest kapłan? Jest] obrońcą prawdy, wznosi się z aniołami, 6599 III, 2,2,2305| odwołują się do środków obronnych, jakie dostępne najsłabszym, 6600 II, 1,2,1201| powstania i rozwoju różnych obrządków świadczy o zdumiewającej 6601 III, 2,1,2174| szabat z jego przepisem obrzędowym. Przez Paschę Chrystusa 6602 I, 2,2,527 | życie. Jest ono figurą "obrzezania Chrystusowego", jakim jest 6603 II, 1,2,1202| Kościoła. Kościoły tego samego obszaru geograficznego i kulturowego 6604 I, 2,2,584 | Jego Ojca, domem modlitwy; oburza się, że jej dziedziniec 6605 I, 1,2,75 | wypełnił i ustami własnymi obwieścił, głosili wszystkim, jako 6606 I, 2,2,559 | którzy pozdrawiają Go, jak obwieścili Go aniołowie pasterzom299. 6607 II, 1,1,1103| sobą powiązane... Słowa zaś obwieszczają czyny i odsłaniają tajemnicę 6608 II, 1,2,1204| było "wszystkim narodom obwieszczone dla skłonienia ich do posłuszeństwa 6609 I, 2,3,818 | wiarą w Chrystusa, nie można obwiniać o grzech odłączenia. A Kościół 6610 I, 2,2,559 | Łk 1, 32)297. Zostaje obwołany Synem Dawida, Tym, który 6611 I, 2,3,714 | uciśnionych odsyłał wolnymi, ~abym obwoływał rok łaski od Pana.~ 6612 II, 2,2,1472| karą doczesną" za grzech. Obydwie kary nie mogą być traktowane 6613 I, 1,2,82 | samo Pismo święte. Toteż obydwoje należy z równym uczuciem 6614 I, 2,2,503 | właściwym Synem Bożym w obydwu naturach"157.~ 6615 I, 2,1,260 | miejsce swego spoczynku. Obym tam nigdy nie zostawiła 6616 IV, 1,2,2658| ani jutro, ale dzisiaj: "Obyście usłyszeli dzisiaj głos Jego: 6617 I, 2,3,957 | swojemu Królowi i Mistrzowi. Obyśmy również i my mogli stać 6618 III, 2,2,2272| władzy w służbie praw każdego obywatela, a w szczególności tego, 6619 III, 2,2,2265| człowieka i podstawowe zasady obywatelskiego życia wspólnego, odpowiada 6620 I, 2,3,845 | arka Noego, która jedyna ocala z potopu306.~"Poza Kościołem 6621 I, 1,2,62 | ukształtował Izrael jako swój lud, ocalając go z niewoli egipskiej. 6622 III, 2,2,2477| rozumiejąc, mógł się ocalić223.~ 6623 III, 2,2,2360| okazał nam miłosierdzie i ocalił nas". Wstała i ona i zaczęli 6624 III, 1,1,1864| zniekształcają konkretną ocenę dobra i zła. W ten sposób 6625 III, 1,1,1853| 1854 Grzechy należy oceniać według ich ciężaru. Rozróżnienie 6626 III, 1,3,2037| który oświeca i uzdalnia do oceniania rzeczywistości Boskich i 6627 II, 2,4,1675| który pozwala spontanicznie ocenić, kiedy Ewangelia zajmuje 6628 III, 2,2,2486| materialne - powinno być ocenione na miarę wyrządzonej szkody. 6629 I, 2,2,515 | Jego narodzeniu172 po ocet podany podczas męki173 i 6630 I, 2,2,674 | aby nadeszły od Pana dni ochłody, aby też posłał wam zapowiedzianego 6631 III, 1,3,2003| miłosierdzia, [niech to czyni] ochoczo (Rz 12, 6-8).~ 6632 IV, 1,3,2732| zaniedbania serca. "Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe" (Mt 26, 6633 III, 1,1,1830| Czynią wiernych uległymi do ochotnego posłuszeństwa wobec natchnień 6634 II, 2,1,1297| puklerzem wiary i tarczą ochronną przeciwko wszystkim zakusom 6635 II, 2,1,1226| się i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa 6636 II, 2,1,1225| chrzcie", którym miał być ochrzczony16. Krew i woda, które wypłynęły 6637 II, 2,1,1221| obrazem przyszłej społeczności ochrzczonych13.~ 6638 II, 2,1,1291| na czole każdego z nowo ochrzczonych93. Pierwsze namaszczenie krzyżmem 6639 II, 2,2,1432| 1432 Serce człowieka jest ociężałe i zatwardziałe. Trzeba, 6640 III, 1,3,1963| i łaskę Ducha Świętego i oczekiwali przede wszystkim obietnic 6641 I, 2,2,457 | światło. Będąc w niewoli, oczekiwaliśmy Zbawiciela; jako więźniowie 6642 I, 2,2,633 | dusze sprawiedliwych, które oczekiwały swego Wyzwoliciela na łonie 6643 IV, 2,0,2804| jest ofiarowaniem naszych oczekiwań i przyciąga spojrzenie Ojca 6644 I, 2,2,489 | Wbrew wszelkim ludzkim oczekiwaniom Bóg wybiera to, co było 6645 I, 2,3,702 | już obiecani, aby ich oczekiwano i przyjęto, gdy się objawią. 6646 II, 2,1,1286| że Duch Pana spocznie na oczekiwanym Mesjaszu80 ze względu na 6647 IV, 1,1,2588| nieprzyjaciół. Zapewniają człowieka oczekującego na to, co uczyni wierny 6648 I, 2,2,633 | złych, jak i sprawiedliwych, oczekujących na Odkupiciela473, co nie 6649 II, 2,2,1459| dobrą sławę temu, kto został oczerniony, wynagrodzić krzywdy). Wymaga 6650 I, 2,2,477 | niewidzialny, ukazał się naszym oczom"108. Indywidualne cechy 6651 IV, 1,2,2670| przybądź, zamieszkaj w nas, oczyść nas i zbaw nas, o Ty, któryś 6652 III, 1,1,1846| sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości" ( 6653 IV, 1,3,2728| Mu naszego serca, by je oczyścił. Tu właśnie ma miejsce walka: 6654 II, 1,1,1081| Obecność Boga w Świątyni, oczyszczające wygnanie i powrót "małej 6655 I, 2,3,1031| przed sądem istnieje ogień oczyszczający, według słów Tego, który 6656 I, 2,3,1031| świętego581, mówi o ogniu oczyszczającym:~Co do pewnych win lekkich 6657 III, 2,2,2517| uczciwie żyli; uczciwie żyjąc, oczyszczali swoje serca, a oczyszczając 6658 II, 2,3,1589| siebie, zanim będzie się oczyszczało innych; trzeba posiąść naukę, 6659 III, 1,1,1809| podejmowane wysiłki, oczyszczane i podnoszone przez łaskę 6660 II, 1,2,1202| bogactwa kultur, dokonując ich oczyszczenia73.~ 6661 I, 2,3,1022| albo dokonuje się przez oczyszczenie568, albo otwiera bezpośrednio 6662 I, 2,3,710 | aby lud Boży przeszedł to oczyszczenie57. Wygnanie przynosi już w 6663 III, 1,1,1818| napełniony obietnicami Boga i oczyszczony przez próbę ofiary69. "On 6664 III, 2,2,2407| miejsce w przypadku nagłej i oczywistej konieczności, gdy jedynym 6665 IV, 2,0,2836| poprzednim - dotyczy w sposób oczywisty nieba: "Powszedni" znaczy " 6666 I, 2,2,548 | magicznych pragnień. Mimo tak oczywistych cudów Jezus jest przez niektórych 6667 IV, 1,3,2709| postanowieniem, aby Mu go później nie odbierać, niezależnie od doświadczeń 6668 III, 2,2,2266| tego, kto popełnił, nie odbierając mu ostatecznie możliwości 6669 III, 2,2,2445| dobrach oznacza kradzież i odbieranie życia. Nie nasze dobra, 6670 III, 2,1,2103| religii, które "nierzadko... odbijają promień owej Prawdy, oświecającej 6671 III, 2,2,2495| doprowadzić do pewnej bierności u odbiorców, czyniąc z nich konsumentów 6672 III, 2,2,2495| na to, co słyszą i widzą. Odbiorcy powinni narzucić sobie umiar 6673 I, 1,3,163 | zapowiadane przez wiarę, jakby odbite w zwierciadle, to jakbyśmy 6674 I, 2,1,241 | niewidzialnego" (Kol 1,15), jako "odblask Jego chwały i odbicie Jego 6675 II, 2,4,1675| osoby jako dziecka Bożego, odbudowuje podstawowe braterstwo, uczy 6676 II, 2,2,1447| wymagającą od penitentów odbycia publicznej pokuty za grzechy, 6677 II, 2,2,1523| exeuntium119, "sakramentem odchodzących". Namaszczenie chorych dopełnia 6678 II, 2,1,1314| nawet najmniejsze, nie odchodziło z tego świata nie ubogacone 6679 III, 2,2,2285| manipulują opinią publiczną, odciągając od wartości moralnych. ~ 6680 IV, 1,1,2628| wyrażające błaganie jest bogate w odcienie znaczeniowe i oznacza: prosić, 6681 III, 1,2,1910| potrzebom ludzi, zarówno na tych odcinkach życia społecznego, do których 6682 III, 1,3,2004| możemy opierać się na naszych odczuciach czy naszych uczynkach, by 6683 I, 2,3,795 | Doktorów i wyrażają właściwe odczucie wierzącego: "Uważam, że 6684 IV, 1,0,2559| prosi, by dać Mu pić. Jezus odczuwa pragnienie, Jego prośba 6685 III, 2,2,2356| mężczyznami lub kobietami odczuwającymi pociąg płciowy, wyłączny 6686 II, 2,3,1589| kapłańskiej święci doktorzy odczuwali naglące wezwanie do nawrócenia, 6687 III, 1,1,1762| zgodnie z tym, co jest odczuwane lub wyobrażane jako dobre 6688 I, 2,3,690 | namaszczeniem olejem ani rozum, ani odczuwanie nie znają żadnego pośrednika, 6689 III, 1,3,1980| je, ponieważ ludzie nie odczytali ich w swoich sercach.~ 6690 III, 1,3,1961| ludzie w swych sercach nie odczytali11.~ 6691 II, 1,1,1094| zostają odsłonięte przez nowe odczytanie tekstów starotestamentalnych 6692 IV, 1,1,2640| wspólnoty chrześcijańskie odczytują na nowo Księgę Psalmów, 6693 II, 1,1,1095| wszystkim w Noc Paschalną, odczytuje i przeżywa te wielkie wydarzenia 6694 III, 1,3,2001| siódmego dnia odpocząłeś. Odczytujemy to w Twojej Księdze jako 6695 II, 1,2,1147| ludzkiemu poznaniu, aby człowiek odczytywał w nim ślady swego Stwórcy19. 6696 I, 2,3,721 | Tradycja Kościoła często odczytywała w relacji do Maryi najpiękniejsze 6697 I, 2,1,226 | oderwij mnie ode mnie samego i oddaj mnie całkowicie Tobie30.~ 6698 I, 2,1,226 | mierze, w jakiej nas od Niego oddala29:~Mój Panie i Boże, zabierz 6699 III, 1,1,1739| przeciw miłości. Człowiek, oddalając się od prawa moralnego, 6700 III, 1,3,1972| miłością. Celem rad jest oddalanie tego, co nawet nie sprzeciwiając 6701 II, 2,2,1423| Ojca4, od którego człowiek oddalił się przez grzech. ~Nazywa 6702 II, 2,2,1443| wspólnoty Ludu Bożego, od której oddalili się przez grzech, a nawet 6703 I, 2,2,503 | Jezusa156 "Nigdy nie był oddalony od Ojca z powodu natury 6704 III, 1,1,1824| bliźnimi dla najbardziej oddalonych77, miłowali dzieci78 i ubogich 6705 I, 2,1,224 | otrzymał?" (1 Kor 4, 7). "Cóż oddam Panu za wszystko, co mi 6706 I, 2,2,446 | Mojżeszowi56: JHWH, zostało oddane przez Kyrios (Pan). Pan 6707 II, 2,3,1568| diecezji, której służbie oddani pod zwierzchnictwem własnego 6708 III, 2,1,2175| aby "w sposób zewnętrzny oddawać cześć Bogu dla upamiętnienia 6709 III, 1,1,1806| Kpł 19,15). "Panowie, oddawajcie niewolnikom to, co sprawiedliwe 6710 III, 1,3,1994| uświęcenie całego człowieka:~Jak oddawaliście członki wasze na służbę 6711 III, 2,1,2112| poniosło śmierć za to, że nie oddawało czci "Bestii"39, odmawiając 6712 III, 2,1,2184| zajęć, które przeszkadzają oddawaniu czci należnej Bogu, przeżywaniu 6713 I, 2,3,971 | kultu uwielbienia, który oddawany jest Słowu Wcielonemu na 6714 I, 2,1,252 | się pojęciem "substancja" (oddawanym niekiedy także przez "istota" 6715 IV, 1,3,2696| sobie o Bogu częściej, niż oddychamy"1. Nie można jednak modlić 6716 III, 1,3,2043| ludziom mocy jego prawdy i oddziaływania. "Sam przykład chrześcijańskiego 6717 I, 2,1,343 | wyraża prawdę, wyraźnie oddzielając stworzenie człowieka od 6718 I, 2,3,1033| że zostaniemy od Niego oddzieleni, jeśli nie wyjdziemy naprzeciw 6719 I, 2,3,1038| Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, 6720 I, 2,3,1033| wolnego wyboru na zawsze oddzielonym od Niego. Ten stan ostatecznego 6721 I, 2,2,539 | diabła; związał mocarza, aby odebrać mu jego zdobycz240. Zwycięstwo 6722 III, 2,2,2282| modli się za ludzi, którzy odebrali sobie życie.~ 6723 III, 2,2,2282| wiecznego zbawienia osób, które odebrały sobie życie. Bóg, w sobie 6724 I, 2,1,208 | wypełnia Jezus, Piotr mówi: "Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem 6725 III, 1,1,1850| Jezusa, zaparcie się Piotra i odejście uczniów. Tymczasem w godzinie 6726 III, 2,2,2264| się nawet do broni, aby odeprzeć napadających na wspólnotę 6727 I, 2,1,285 | należałoby go odrzucić lub oderwać się od niego (gnoza); inni 6728 III, 2,2,2414| zwierzęcych świata nie może być oderwane od poszanowania wymagań 6729 III, 2,2,2543| utrzymanie266. Wypełnienie zalecenia oderwania się od bogactw jest konieczne, 6730 III, 2,2,2555| 2556 Oderwanie się od bogactw jest nieodzowne, 6731 III, 2,2,2350| się jej dla niej samej w oderwaniu od nastawienia na prokreację 6732 I, 2,1,226 | Ciebie. Mój Panie i Boże, oderwij mnie ode mnie samego i oddaj 6733 II, 2,2,1480| kapłana, modlitwa dziękczynna, odesłanie z błogosławieństwem kapłana.~ 6734 III, 2,1,2171| innym - zwłaszcza ubogim - "odetchnąć" (Wj 23,12). Szabat nakazuje 6735 I, 2,3,697 | Jakuba i Jana, a z obłoku odezwał się głos: <<To jest Syn 6736 III, 1,1,1793| bardziej więc decydującą rolę odgrywa prawe sumienie, tym więcej 6737 III, 1,2,1912| do zajmowanego miejsca i odgrywanej przez siebie roli, uczestniczyli 6738 III, 1,3,2007| człowieka powraca zatem do Boga, odkąd jego dobre uczynki mają 6739 I, 2,1,283 | pojawieniu się człowieka. Odkrycia te skłaniają nas do coraz 6740 III, 2,2,2349| Poddani w ten sposób próbie, odkryją wzajemny szacunek, będą 6741 I, 2,1,302 | Mdr 8,1), bo "wszystko odkryte i odsłonięte jest przed 6742 I, 2,2,426 | zawsze... Katechizować... to odkrywać w Osobie Chrystusa cały 6743 III, 2,2,2499| porządku i harmonii kosmosu. Odkrywają je zarówno dziecko, jak 6744 II, 2,2,1432| siłę zaczynania od nowa. Odkrywając wielkość miłości Boga, nasze 6745 I, 1,2,127 | dla mojej biednej duszy. Odkrywam w niej ciągle nowe światła, 6746 IV, 1,3,2705| od stopnia pokory i wiary odkrywamy dążenia, które działają 6747 I, 2,3,899 | konieczna, gdy chodzi o odkrywanie i poszukiwanie sposobów, 6748 I, 1,2,116 | przez słowa Pisma świętego i odkrywany przez egzegezę, która opiera 6749 I, 2,2,431 | tylko wzywając imienia Boga Odkupiciela10.~ 6750 I, 2,2,633 | sprawiedliwych, oczekujących na Odkupiciela473, co nie oznacza, że ich 6751 III, 2,1,2175| co tydzień czci Stwórcy i Odkupicielowi Jego ludu.~Niedzielna celebracja 6752 I, 2,1,309 | człowieka przez Jego przymierza, odkupieńcze Wcielenie Jego Syna, dar 6753 I, 2,2,494 | z Nim, służyć tajemnicy Odkupienia133.~Jak powiada św. Ireneusz, " 6754 II, 2,1,1372| celebrujemy w Eucharystii:~Całe to odkupione państwo, czyli zgromadzenie 6755 I, 2,2,504 | Tego, który jest Głową odkupionej ludzkości159, "wszyscyśmy 6756 II, 2,1,1225| za ciebie. W Nim jesteś odkupiony, w Nim jesteś zbawiony19.~ 6757 II, 2,3,1650| nie czuli się oni jakby odłączeni od Kościoła, w którego życiu 6758 II, 2,1,1400| powstałe w wyniku Reformacji, odłączone od Kościoła katolickiego, " 6759 I, 2,3,1058| Panie, nie dozwól mi nigdy odłączyć się od Ciebie". Jeżeli jest 6760 III, 2,2,2383| cudzołóstwa:~Jeśli mąż, odłączywszy się od swej żony, łączy 6761 I, 1,3,165 | takie mnóstwo świadków, odłożywszy wszelki ciężar, a przede 6762 III, 2,1,2112| oddawało czci "Bestii"39, odmawiając nawet udawania kultu. Bałwochwalstwo 6763 IV, 2,0,2796| które powinien posiadać odmawiający modlitwę "Ojcze nasz".~ 6764 II, 2,1,1380| sakramencie miłości. Nie odmawiajmy Mu naszego czasu, aby pójść, 6765 IV, 1,1,2596| 2597 Psalmy, które odmawiał i wypełnił Chrystus, 6766 II, 2,3,1608| miłosierdziu nigdy im nie odmawiał104. Bez tej pomocy mężczyzna 6767 II, 1,2,1175| Zaleca się, aby i świeccy odmawiali brewiarz czy to z prezbiterami, 6768 II, 2,3,1587| wyraża następująca modlitwa odmawiana w obrządku bizantyjskim. 6769 IV, 2,0,2776| eucharystyczne jest wezwane do odmawiania z synowską śmiałością modlitwy " 6770 III, 2,2,2433| uzasadnionym owocem pracy. Odmawianie go lub zatrzymywanie może 6771 I, 2,2,469 | Dziewicy Maryi. Bez żadnej odmiany stałeś się człowiekiem i 6772 I, 2,1 | stworzył ich" ~Równość i odmienność chciane przez Boga~ 6773 III, 1,1,1722| według stanu posiadania odmierzają szacunek... Wszystko to 6774 III, 2,2,2520| intymność osoby. Polega ona na odmowie odsłaniania tego, co powinno 6775 II, 2,1,1347| do stołu, "wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał 6776 II, 2,1,1339| Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go 6777 I, 2,3,1025| zachowują i - co więcej - odnajdują tam swoją prawdziwą tożsamość, 6778 I, 2,1,349 | Odkupienia. Pierwsze stworzenie odnajduje swój sens i swój szczyt 6779 III, 1,1,1847| Ducha Świętego!" Tak więc odnajdujemy w owym "przekonywaniu o 6780 I, 2,2,534 | 534 Odnalezienie Jezusa w świątyni225 jest 6781 II, 2,1,1215| obmyciem odradzającym i odnawiającym w Duchu Świętym" (Tt 3, 6782 II, 2,1,1402| której przyjmujemy Chrystusa, odnawiamy pamięć Jego Męki, duszę 6783 III, 2,2,2243| jakiejś ideologii swych odniesień i swego celu. Nie dopuszczając 6784 III, 0,4,1697| Pierwszym i ostatecznym odniesieniem tej katechezy będzie zawsze 6785 I, 2,1,420 | Zwycięstwo nad grzechem odniesione na nowo przez Chrystusa 6786 I, 2,1,255 | Osób Boskich Ojciec jest odniesiony do Syna, Syn do Ojca, Duch 6787 II, 2,1,1371| Wierzymy, że wielką korzyść odniosą dusze, za które modlimy 6788 I, 2,2,582 | towarzyszyły335. Szczególnie odnosiło się to do zagadnienia szabatu. 6789 I, 2,3,711 | wypełnił proroctwa, które odnosiły się do Jego osoby. Tutaj 6790 Wstep, 0,0,18| czytać go jako całość. Liczne odnośniki na marginesie tekstu (numery 6791 I, 2,3,714 | głoszenie Dobrej Nowiny, odnosząc do siebie następujący fragment 6792 III, 2,1,2174| było w pewnym sensie figurą odnoszącą się do Chrystusa86:~Ci, 6793 Wstep, 0,0,18| marginesie tekstu (numery odnoszące się do innych punktów dotyczących 6794 III, 1,1,1776| ono o autorytecie prawdy odnoszącej się do najwyższego Dobra, 6795 I, 2,3,750 | innej formy niż w artykule odnoszącym się do wiary w Boga (Credo 6796 I, 2,3,927 | ewangelizacji446. "Historia odnotowuje wielkie zasługi rodzin zakonnych 6797 I, 2,3,798 | funkcji mających na celu odnowę i dalszą pożyteczną rozbudowę 6798 III, 1,3,1988| lecz także uświęceniem i odnowieniem wewnętrznego człowieka"43.~ 6799 IV, 1,1,2640| nich misterium Chrystusa. Odnowione w Duchu, układają również 6800 III, 2,2,2344| Ducha89. Duch Święty uzdalnia odnowionego wodą chrztu do naśladowania 6801 IV, 2,0,2820| Eucharystii; przynosi swój owoc w odnowionym życiu zgodnym z błogosławieństwami76.~ 6802 III, 2,2,2265| prawo użycia broni w celu odparcia napastników zagrażających 6803 III, 2,2,2549| ani od kogoś drugiego. Odpłatą za cnotę będzie Ten, kto 6804 III, 2,1,2171| codzienne prace i pozwala odpocząć. Jest dniem sprzeciwienia 6805 III, 1,3,2001| bardzo dobre - siódmego dnia odpocząłeś. Odczytujemy to w Twojej 6806 III, 1,3,2001| szabacie życia wiecznego odpoczniemy w Tobie55.~ 6807 I, 2,1,337 | pracy", która kończy się "odpoczynkiem" siódmego dnia (Rdz 1, 1- 6808 III, 2,1,2184| miłosierdzia i koniecznemu odpoczynkowi duchowemu i fizycznemu100. 6809 III, 2,1,2185| prawa, a którzy nie mogą odpoczywać z powodu ubóstwa i nędzy. 6810 III, 1,1,1719| 11):~Wtedy więc będziemy odpoczywali i oglądali, będziemy oglądali 6811 II, 2,2,1459| w odpowiedni sposób lub "odpokutować" za swoje grzechy. To zadośćuczynienie 6812 II, 2,2,1460| Chrystusa, który raz na zawsze odpokutował za nasze grzechy50; pozwalają 6813 II, 2,2,1472| pozostaje już żadna kara do odpokutowania69.~ 6814 II, 2,1,1396| którym jesteście wy sami. Odpowiadacie "Amen" (, Tak, to prawda!") 6815 II, 2,4,1675| istocie jest zbiorem wartości odpowiadających w duchu mądrości chrześcijańskiej 6816 I, 2,2,472 | sposób doświadczalny94. Odpowiadało to rzeczywistości Jego dobrowolnego 6817 II, 1,1,1106| Chrystusa, a wino Jego Krwią? Odpowiadam: Duch Święty wkracza i wypełnia 6818 I, 2,3,959 | Trójcy Przenajświętszej, odpowiadamy najgłębszemu powołaniu Kościoła" 6819 II, 2,1,1396| słowa: "Ciało Chrystusa" i odpowiadasz: "Amen". Bądź więc członkiem 6820 II, 1,1,1096| liturgiczne mają w niej swoje odpowiedniki, podobnie jak nawet najbardziej 6821 III, 2,2,2268| popełniają zabójstwo, za które odpowiedzialni41.~Zabójstwo niezamierzone 6822 I, 2,3,879 | Piotra, oraz w relacji między odpowiedzialnością pasterską biskupa za jego 6823 I, 2,1,285 | została poddana konfrontacji z odpowiedziami na pytanie o pochodzenie 6824 IV, 2,0,2837| wysłuchana, jeśli najpierw nie odpowiemy na pewne wymaganie. Nasza 6825 II, 1,2,1175| niedziele i uroczyste święta odprawiać w kościołach z udziałem 6826 II, 1,1,1088| świętej, czy to w osobie odprawiającego, gdyż <<Ten sam, który kiedyś 6827 II, 2,1,1349| błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: 6828 II, 1,1,1090| w liturgii niebiańskiej, odprawianej w mieście świętym Jeruzalem, 6829 II, 1,2,1140| własnej natury, wymagają odprawiania wspólnego z obecnością i 6830 II, 1,2,1140| ono pierwszeństwo przed odprawianiem indywidualnym i niejako 6831 II, 2,1,1345| Wino z wodą, nad którymi odprawiano modlitwy dziękczynne, a 6832 III, 1,1,1846| jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej 6833 II, 2,2,1471| 1471 Nauka o odpustach i jej praktyczne zastosowanie 6834 II, 2,2,1484| każdego grzesznika: "Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy" (Mk 6835 I, 2,2,589 | władze religijne Izraela, gdy odpuszczał grzechy. Rzeczywiście, stwierdzają 6836 II, 2,1,1393| przyjmować, aby ciągle odpuszczała moje grzechy. Ponieważ ciągle 6837 I, 2,2,574 | wypędzanie złych duchów308, odpuszczanie grzechów309, uzdrawianie 6838 III, 1,3,1988| Usprawiedliwienie... jest nie tylko odpuszczeniem grzechów, lecz także uświęceniem 6839 III, 1,1,1863| grzech i bluźnierstwo będą odpuszczine ludziom, ale bluźnierstwo 6840 II, 2,1,1257| otrzymanego od Pana nakazu, by "odradzać z wody i z Ducha Świętego" 6841 II, 2,2,1431| odwróceniem się od zła z odrazą do popełnionych przez nas 6842 III, 2,1,2093| pochodzącej od Boga i do odrazy wobec dobra Bożego. Nienawiść 6843 I, 2,3,689 | którym Syn i Duch Święty odrębni, ale nierozdzielni. Oczywiście, 6844 I, 2,3,689 | wiara Kościoła wyznaje także odrębność Osób. Gdy Ojciec posyła 6845 II, 2,3,1543| niebieskimi złączony mimo odrębności swoich członków przedziwną 6846 I, 2,0,191 | które szczególnie i w sposób odrębny mamy wierzyć"5. Według starożytnej 6847 I, 2,3,980 | którzy nie zostali jeszcze odrodzeni509.~ 6848 II, 2,1,1262| oczyszczenia, a także o odrodzeniu i odnowieniu. Dwoma najważniejszymi 6849 I, 2,2,533 | lekcja milczenia. Niech się odrodzi w nas szacunek dla milczenia, 6850 I, 2,2,537 | wyjść z niej razem z Nim, odrodzić się z wody i Ducha, aby 6851 II, 2,1,1299| Jezusa Chrystusa, który odrodziłeś te sługi swoje przez wodę 6852 IV, 2,0,2789| wiarę w Jego Jedynego Syna odrodzili się z Niego przez wodę i 6853 IV, 2,0,2781| namaszczonymi"26.~Nowy człowiek, odrodzony i przywrócony swemu Bogu 6854 I, 2,3,786 | z Chrystusem.~Wszystkim odrodzonym w Chrystusie znak krzyża 6855 II, 2,1,1271| między wszystkimi przezeń odrodzonymi"67.~Niezatarte duchowe znamię~ 6856 I, 2,3,712 | pnia Jessego, ~wypuści się odrośl z jego korzeni. ~I spocznie 6857 I, 2,3,1049| Przeto, choć należy starannie odróżniać postęp ziemski od wzrostu 6858 I, 2,3,782 | charakterystyczne, które zdecydowanie odróżniają go od ugrupowań religijnych, 6859 III, 1,2,1929| praw ludziom dobrej woli i odróżnianie ich od nieuzasadnionych 6860 I, 1,2,83 | Tradycji apostolskiej należy odróżnić "tradycje" teologiczne, 6861 I, 2,2,443 | przewyższa samych aniołów51. Odróżnił swoje synostwo od synostwa 6862 IV, 1,2,2649| do spontanicznego wyrazu odruchu wewnętrznego: aby się modlić, 6863 I, 2,1,226 | nas do Niego, a także na odrywanie się od wszystkiego w takiej 6864 I, 1,1,29 | dostrzegać, a nawet wprost odrzucać. Źródła takich postaw mogą 6865 I, 1,2,83 | modyfikowane lub nawet odrzucane pod przewodnictwem Urzędu 6866 III, 2,1,2147| popełnienia zbrodni powoduje odrzucanie religii. ~Bluźnierstwo sprzeciwia 6867 I, 2,2,548 | Jezus jest przez niektórych odrzucany269; oskarża się Go nawet o 6868 III, 2,2,2539| jedną z form smutku, a zatem odrzuceniem miłości; ochrzczony powinien 6869 I, 2,1,414 | aniołami, którzy w sposób wolny odrzucili służbę Bogu i Jego zamysłowi. 6870 I, 2,1,392 | radykalnie i nieodwołalnie odrzuciły Boga i Jego Królestwo. Odbicie 6871 I, 2,3,756 | siebie samego do kamienia odrzuconego przez budujących, który 6872 I, 2,2,572 | historyczną, gdy został On "odrzucony przez starszych, arcykapłanów 6873 I, 2,2,597 | przedstawiać Żydów jako~odrzuconych ani jako przeklętych przez 6874 III, 2,1,2115| praktyki mające rzekomo odsłaniać przyszłość42. Korzystanie 6875 I, 1,2,69 | objawił się człowiekowi, odsłaniając przed nim stopniowo swoją 6876 III, 2,2,2520| osoby. Polega ona na odmowie odsłaniania tego, co powinno pozostać 6877 II, 1,2,1159| co zobaczyłem z Boga... Z odsłoniętym obliczem kontemplujemy chwałę 6878 I, 2,2,440 | mękę Syna Człowieczego34. Odsłonił autentyczną treść swojego 6879 I, 2,1,220 | zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie" (Iz 54, 10). " 6880 II, 2,1,1248| obrzędy, spełniane w kolejnych odstępach czasu, wtajemniczać ich 6881 I, 2,2,675 | rozwiązanie ich problemów za cenę odstępstwa od prawdy. Największym oszustwem 6882 IV, 1,1,2576| jednak przede wszystkim po odstępstwie ludu, kiedy Mojżesz "wstawia 6883 III, 2,2,2314| narodami. Wobec takiego odstraszającego zabiegu powinno się wysunąć 6884 III, 2,1,2123| przyszłe, złudne życie, odstręcza go od budowy państwa ziemskiego" 6885 III, 2,2,2367| małżonkowie mogą chcieć odsunąć w czasie przyjście na świat 6886 I, 2,3,920 | ewangelicznych, ale "przez surowe odsunięcie się od świata, milczenie, 6887 I, 2,3,714 | przejrzenie;~abym uciśnionych odsyłał wolnymi, ~abym obwoływał 6888 III, 2,2,2408| prawem moralnym i domaga się odszkodowania.~ 6889 I, 2,1,381 | Człowiek jest przeznaczony do odtwarzania obrazu Syna Bożego, który 6890 II, 2,2,1532| Kościoła;~- umocnienie, pokój i odwaga, by przyjmować po chrześcijańsku 6891 II, 2,2,1520| łaska umocnienia, pokoju i odwagi, by przezwyciężyć trudności 6892 IV, 1,1,2570| ośmiela wstawiać się za nimi z odważną ufnością11.~ 6893 I, 2,1,220 | 54, 10). "Ukochałem cię odwieczną miłością, dlatego też zachowałem 6894 I, 2,1,291 | stworzył wszystko przez odwieczne Słowo, przez swojego umiłowanego 6895 III, 2,2,2306| dobroć Boża uwolniła nas od odwiecznego zniewolenia przez wojnę67.~ 6896 II, 2,2,1503| z nimi: "Byłem chory, a odwiedziliście Mnie" (Mt 25, 36). Jego 6897 I, 1,2,121 | Przymierze nigdy nie zostało odwołane.~ 6898 II, 2,2,1475| może szkodzić innym. I tak odwołanie się do komunii świętych 6899 III, 2,2,2369| środkami antykoncepcyjnymi a odwołaniem się do rytmów okresowych... 6900 III, 2,2,2305| celu ochrony praw człowieka odwołują się do środków obronnych, 6901 IV, 2,0,2800| 2801 Mówiąc Ojcze "nasz", odwołujemy się do Nowego Przymierza 6902 III, 2,2,2398| małżonków nie usprawiedliwia odwoływania się do środków moralnie 6903 III, 2,2,2369| oparte na samoobserwacji i odwoływaniu się do okresów niepłodnych112 6904 IV, 2,0,2838| przestajemy jednak grzeszyć i odwracać się od Boga. Teraz, w tej 6905 III, 2,2,2442| temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć 6906 I, 2,1,277 | okazuje swoją wszechmoc, odwracając nas od naszych grzechów 6907 I, 2,1,210 | Po grzechu Izraela, który odwrócił się od Boga, by czcić złotego 6908 I, 2,1,389 | pierworodnym jest w pewnym sensie "odwrotną stroną" Dobrej Nowiny, że 6909 IV, 1,3,2732| Bolesne zniechęcenie jest odwrotnością zarozumiałości. Kto jest 6910 IV, 1,3,2711| jednak świadomy, że jego odwzajemniająca miłość jest miłością, 6911 III, 2,1,2089| nadzieję, że Bóg uzdolni go do odwzajemnienia Mu miłości i do działania 6912 III, 2,1,2093| miłości Bożej, jak również odwzajemnienie się miłością na miłość. 6913 III, 2,1,2093| zwlekaniem lub niedbałością w odwzajemnieniu się za miłość Bożą; może 6914 III, 1,1,1819| nas w walce zbawienia: "odziani w pancerz wiary i miłości 6915 I, 2,3,732 | Kościoła, Królestwo już odziedziczone, ale jeszcze nie spełnione:~ 6916 I, 2,1,406 | pierworodny. Utożsamili oni grzech odziedziczony przez każdego człowieka 6917 III, 2,2,2446| brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego 6918 III, 2,2,2416| pokarmu i do wytwarzania odzieży. Można je oswajać, by towarzyszyły 6919 III, 2,2,2348| Wszyscy ludzie powinni odznaczać się cnotą czystości stosownie 6920 II, 1,1,1119| oprócz tego niektórzy wierni "odznaczani przez święcenia kapłańskie, 6921 IV, 1,1,2587| przez Psalmistę. Psalm może odzwierciedlać jakieś wydarzenie z przeszłości, 6922 II, 2,3,1611| będącej czystym odblaskiem odzwierciedleniem miłości Boga Bożej, miłości " 6923 II, 2,2,1507| chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie": Mk 16, 17-18). 6924 II, 2,2,1446| możliwość nawrócenia się i odzyskania łaski usprawiedliwienia. 6925 I, 2,3,1023| śmierci... jeszcze przed odzyskaniem swoich ciał i przed Sądem 6926 II, 2,2,1469| sobą w głębi własnego ja, odzyskując wewnętrzną prawdę; jedna 6927 II, 2,2,1496| Bogiem, przez które penitent odzyskuje łaskę;~- pojednanie z Kościołem;~- 6928 I, 2,2,518 | obraz i podobieństwo Boże, odzyskujemy w Jezusie Chrystusie182. 6929 III, 1,3,1957| wyrwać z serca człowieka. Odżywa ono zawsze w życiu jednostek 6930 I, 2,1,313 | thyself that all MANNER of thing shall be well)154.~ 6931 II, 2,1,1350| 1350 Przygotowanie darów (offertorium): do ołtarza przynosi się, 6932 II, 2,1,1305| zasadzie obowiązku (quasi ex officio)"116.~ 6933 IV, 2,0,2811| Jest, przez Jego Słowo i Ofiarę61. Stanowi ono centrum modlitwy 6934 II, 2,1,1382| nierozdzielnie pamiątką ofiarną, w której przedłuża się 6935 I, 2,3,964 | godząc się, aby doznała ofiarniczego 618 wyniszczenia żertwa 6936 IV, 1,3,2747| 2748 W tej ofiarniczej modlitwie paschalnej wszystko 6937 II, 2,1,1365| także ofiarą. Charakter ofiarny ukazuje się już w słowach 6938 II, 2,1,1371| przedstawiamy Chrystusa ofiarowanego za nasze grzechy; dzięki 6939 II, 2,1,1367| na krzyżu, a tylko sposób ofiarowania jest inny...". "W A skoro 6940 I, 2,2,616 | wszystkich poznał i ukochał w ofiarowaniu swego życia445. "Miłość 6941 I, 2,3,958 | 45), także modły za nich ofiarowywał"480. Nasza modlitwa za zmarłych 6942 II, 2,3,1566| Testamentu, mianowicie Chrystusa, ofiarującego się raz jeden Ojcu na ofiarę 6943 II, 2,1,1367| jest bowiem Hostia, ten sam ofiarujący - obecnie przez posługę 6944 II, 2,1,1357| celebrując pamiątkę Jego ofiary. Ofiarujemy w niej Ojcu to, co On sam 6945 I, 2,3,1032| pomocy tym, którzy odeszli, i ofiarujmy za nich nasze modlitwy584.~ 6946 I, 2,2,433 | Miejscu Najświętszym krwią ofiary15. Przebłagalnia była miejscem 6947 II, 2,1,1333| widzi zapowiedź własnej ofiary150.~ 6948 I, 2,2,614 | dopełnia i przekracza wszystkie ofiary439. Przede wszystkim jest ona 6949 III, 2,2,2305| która powoduje zniszczenia i ofiary66.~Unikanie wojny~ 6950 III, 1,1,1818| oczyszczony przez próbę ofiary69. "On to wbrew nadziei uwierzył 6951 II, 2,1,1372| również sam składa się w ofierze181.~Obecność Chrystusa mocą 6952 II, 2,1,1375| przemieniają dary złożone w ofierze188.~Święty Ambroży mówi o tej 6953 II, 1,2,1165| światłem. Wschód nad wschodami ogarnął wszechświat, a ten, który 6954 IV, 2,0,2824| nakazuje, by czynił to, ogarniając całą ziemię. Nie mówi przecież: " 6955 II, 1,2,1189| włączone do świata wiary i ogarnięte mocą Ducha Świętego, stają 6956 II, 1,2,1172| przeczystym obrazie z radością ogląda to, czym cały pragnie i 6957 I, 2,3,1023| Jezusa Chrystusa oglądały i oglądają Istotę Bożą widzeniem intuicyjnym, 6958 I, 2,3,1023| śmierci Pana Jezusa Chrystusa oglądały i oglądają Istotę Bożą widzeniem 6959 II, 2,1,1268| własność przeznaczonym", aby ogłaszać "dzieła potęgi Tego, który ( 6960 II, 2,3,1641| błogosławieństwo pieczętuje, aniołowie ogłaszają, a Ojciec potwierdza?... 6961 I, 2,2,553 | władzę odpuszczania grzechów, ogłaszania orzeczeń doktrynalnych i 6962 III, 2,2,2493| zbieraniu wiadomości, jak i przy ogłaszaniu ich228.~ 6963 I, 2,3,715 | wierności"63; ich wypełnienie ogłosi Piotr w poranek Pięćdziesiątnicy64. 6964 I, 2,2,424 | założył swój Kościół3.~"Ogłosić... niezgłębione bogactwo 6965 I, 2,1,210 | ukażę ci mój majestat i ogłoszę przed tobą imię Pana (JHWH)" ( 6966 III, 1,1,1715| przepowiadania Jezusa. Ich ogłoszenie podejmuje obietnice dane 6967 III, 1,1,1819| przepowiadania Jezusa w ogłoszeniu błogosławieństw. Błogosławieństwa 6968 III, 2,2,2475| sprawiedliwości i słuszność wyroku ogłoszonego przez sędziów.~ 6969 I, 2,2,491 | Niepokalanego Poczęcia, ogłoszony w 1854 r. przez papieża 6970 III, 1,3,2040| charakter tych praw pozytywnych ogłoszonych przez władzę pasterską ma 6971 I, 2,3,696 | będzie Duchem Świętym i ogniem" (Łk 3, 16), tym Duchem, 6972 II, 2,3,1631| młodych doświadcza rozbicia ognisk rodzinnych, które nie mogą 6973 I, 2,3,1031| Pisma świętego581, mówi o ogniu oczyszczającym:~Co do pewnych 6974 I, 1,3,166 | Każdy wierzący jest jakby ogniwem w wielkim łańcuchu wierzących. 6975 II, 2,2,1483| celebrację pojednania z ogólną spowiedzią i ogólnym rozgrzeszeniem. 6976 Wstep, 0,0,10| siebie uwagę. Świadczą o tym: Ogólne dyrektorium katechetyczne ( 6977 III, 2,2,2331| prokreacji i - w sposób ogólniejszy - umiejętności nawiązywania 6978 I, 2,2,544 | głód251, pragnienie252 i ogołocenie253. Co więcej, utożsamia się 6979 I, 2,2,461 | równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy 6980 IV, 1,1,2588| zgromadzenia, rozradowaniem ogółu, wołaniem świata, głosem 6981 III, 2,2,2370| zadanie przekazywania go nie ograniczają się tylko do perspektyw 6982 I, 2,2,605 | ostatnie pojęcie nie jest ograniczające: przeciwstawia całą ludzkość 6983 I, 2,2,575 | Jezusa z faryzeuszami nie ograniczały się tylko do sporów. To 6984 I, 2,3,844 | religijnych ludzie ukazują także ograniczenia i błędy, które deformują 6985 I, 2,2,476 | człowieczeństwo, przyjęło także jego ograniczenia105. Na tej podstawie ludzkie 6986 I, 2,1,385 | jawią się jako związane z ograniczeniami właściwymi dla stworzeń, 6987 I, 1,2,57 | trosce aniołów12, ma na celu ograniczenie pychy upadłej ludzkości, 6988 I, 1,1,40 | poznanie Boga jest ograniczone, ograniczeniom podlega również nasz język, 6989 III, 2,2,2266| stosować te środki, gdyż ograniczyć się do tych środków, ponieważ 6990 III, 2,0,2069| prawa naturalnego. Potem ograniczył się do ich przypomnienia. 6991 I, 2,3,711 | się do Jego osoby. Tutaj ograniczymy się jedynie do tych proroctw, 6992 I, 2,2,645 | ukazywania się: w postaci ogrodnika507 lub "w innej postaci" (Mk 6993 III, 1,1,1735| sprawcy:~Tak więc Pan w ogrodzie zwraca się do Adama, który 6994 I, 2,1,378 | to, że Bóg umieszcza go w ogrodzie240. Człowiek żyje w nim, aby " 6995 I, 2,2,531 | życia Jezus dzielił sytuację ogromnej większości ludzi: było to 6996 I, 2,2,634 | skondensowaną w czasie, ale ogromnie szeroką w swym rzeczywistym 6997 III, 2,2,2314| jeszcze nasilić. Wydawanie ogromnych sum na produkcję ciągle 6998 III, 1,2,1883| rządzeniu światem, świadczące o ogromnym szacunku dla wolności ludzkiej, 6999 I, 2,3,760 | całej mocy Jego ramienia, ogromu miłości, jakiej chciał udzielić 7000 III, 2,2,2534| gdy jesteśmy głodni, czy ogrzania się, gdy jest nam zimno. 7001 III, 2,2,2446| powie im: "Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie do syta!" - 7002 I, 2,1,236 | Theologia) i Ekonomię (Oikonomia), określając pierwszym pojęciem 7003 IV, 1,1,2640| Wniebowstąpienie na prawicę Ojca104. Właśnie z tego "cudu" całej 7004 II, 2,2,1523| walkę przed wejściem do domu Ojca120.~ 7005 II, 2,2,1524| przejścia z tego świata do Ojca121.~ 7006 I, 2,2,516 | człowiekiem, by wypełnić wolę Ojca175, dlatego nawet najmniejsze 7007 IV, 2,0,2778| imię to zawiera nowe imię Ojca22.~ 7008 II, 2,3,1549| jakby żywym obrazem Boga Ojca23.~ 7009 I, 2,1,394 | misji powierzonej Mu przez Ojca259. "Syn Boży objawił się po 7010 IV, 1,3,2740| On wstawiać się za nami u Ojca26. Jeśli nasza modlitwa jest 7011 I, 2,2,548 | że został posłany przez Ojca265. Zachęcają do wiary w Niego266. 7012 I, 2,2,555 | prawdziwie jesteś promieniowaniem Ojca289.~


1000-1501 | 1502-2013 | 2014-2513 | 2514-664 | 665-ateis | ateiz-chory | chorz-dlugo | dluzn-eunic | europ-istot | izaak-krwaw | krwot-miluj | milym-nazwa | nazyw-obdar | obecn-ojca2 | ojca3-piecd | pieci-popra | popro-proch | procz-przyn | przyo-rymow | rynki-spowo | spoza-teolo | teori-umocn | umowa-wewne | wezci-wyjas | wyjat-zaczy | zadan-zbliz | zbluz-zwiek | zwier-zywym

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License