Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Katechizm Kosciola katolickiego

IntraText - Concordances

(Hapax - words occurring once)


1000-1501 | 1502-2013 | 2014-2513 | 2514-664 | 665-ateis | ateiz-chory | chorz-dlugo | dluzn-eunic | europ-istot | izaak-krwaw | krwot-miluj | milym-nazwa | nazyw-obdar | obecn-ojca2 | ojca3-piecd | pieci-popra | popro-proch | procz-przyn | przyo-rymow | rynki-spowo | spoza-teolo | teori-umocn | umowa-wewne | wezci-wyjas | wyjat-zaczy | zadan-zbliz | zbluz-zwiek | zwier-zywym

                                bold = Main text
   Czesc, Dzial, Rozdzial, Numer               grey = Comment text
7013 IV, 1,3,2700| wzniosłego błogosławieństwa Ojca3 do trwogi w Getsemani4.~ 7014 IV, 1,3,2745| Godzina, Jezus modli się do Ojca34. Jego modlitwa - najdłuższa 7015 I, 2,2,583 | powinien być w sprawach Ojca340. W czasie swego życia ukrytego 7016 IV, 1,3,2749| Ojcze nasz": troskę o imię Ojca38, pragnienie Jego Królestwa ( 7017 IV, 1,1,2599| swoją mękę zamysłu miłości Ojca39. Modli się również przed 7018 II, 2,2,1423| nawrócenia3, drogę powrotu do Ojca4, od którego człowiek oddalił 7019 I, 2,2,612 | woli, by wypełniła się wola Ojca433, przyjmuje swoją śmierć 7020 I, 1,3,172 | mają tylko jednego Boga i Ojca45. Św. Ireneusz z Lyonu, świadek 7021 I, 2,2,443 | się jako "Syn", który zna Ojca49, który różni się od "sług", 7022 IV, 2,0,2803| umiłowanego Syna o chwałę Jego Ojca50: "Święć się... Przyjdź... 7023 I, 2,2,645 | wyłącznie do Boskiego panowania Ojca506. Z tego powodu Jezus Zmartwychwstały 7024 I, 2,1,244 | Syna po Jego powrocie do Ojca51. Posłanie Osoby Ducha po 7025 II, 2,2,1460| dzięki Niemu przyjęte przez Ojca52.~ 7026 IV, 2,0,2811| jest Panem w chwale Boga Ojca63.~ 7027 I, 2,2,454 | Ojca: On jest jedynym Synem Ojca68 i samym Bogiem69. Wiara, 7028 IV, 2,0,2826| Oblubieńcu, który wypełnił wolę Ojca85.~ 7029 IV, 2,0,2829| współdziałającą z Opatrznością naszego Ojca86. Nie zachęca nas do jakiejś 7030 I, 2,3,730 | Jezus oddaje ducha w ręce Ojca87 w tej chwili, w której przez 7031 III, 0,4,1694| uczy ich modlić się do Ojca9, a stawszy się ich życiem, 7032 I, 2,2,467 | wyznał:~Idąc za świętymi Ojcami, uczymy jednogłośnie wyznawać, 7033 IV, 2,0,2779| jest osobowa relacja Syna z Ojcem23; Duch Syna pozwala nam w 7034 IV, 1,2,2690| w ukryciu" przed naszym Ojcem39; w rodzinie chrześcijańskiej 7035 I, 2,2,603 | która zawsze łączyła Go z Ojcem411, przyjął nas w naszym oddzieleniu 7036 I, 2,1,268 | ponieważ Bóg jest naszym Ojcem91; jest tajemnicza, ponieważ 7037 IV, 2,0,2764| nam słowa, które dał Mu Ojciec12: On jest Nauczycielem naszej 7038 IV, 2,0,2782| równocześnie został nam objawiony Ojciec28:~Człowiecze, nie śmiałeś 7039 I, 2,3,729 | wypełnieniem obietnicy danej ojcom85. Duch Prawdy, inny Paraklet, 7040 II, 1,2,1186| widzialna symbolizuje dom ojcowski, do którego zdąża Lud Boży 7041 II, 2,2,1439| wolnością; opuszczenie domu ojcowskiego; ostateczna nędza, w której 7042 III, 1,3,1974| Pisma świętego Prawo jest ojcowskim pouczeniem Boga, wskazującym 7043 III, 0,4,1692| czynił to, co podobało się Ojcu2. Zawsze żył w doskonałej 7044 IV, 1,3,2746| całkowicie "poświęcony" Ojcu35.~ 7045 I, 2,2,610 | ofiary, jaką miał złożyć Ojcu425 dla zbawienia ludzi: "To 7046 IV, 2,0,2824| czynić to, co podoba się Ojcu80:~Jednocząc się z Chrystusem, 7047 IV, 2,0,2794| Ojca jest więc także naszą "ojczyzną". To właśnie z ziemi Przymierza 7048 IV, 2,0,2801| Ojca, stanowi prawdziwą ojczyznę, do której zdążamy i do 7049 III, 2,2,2296| Bezpośrednio zamierzone amputacje, okaleczenia ciała lub sterylizacje osób 7050 III, 2,2,2360| ale dla związku prawego.~Okaż mnie i jej miłosierdzie~ 7051 I, 2,1,204 | i Przymierza na Synaju, okazało się objawieniem podstawowym 7052 III, 2,2,2308| zmierzające do położenia jej kresu okazały się nierealne lub nieskuteczne;~- 7053 I, 2,3,760 | jako okazja i środek do okazania całej mocy Jego ramienia, 7054 II, 2,2,1483| tylko będą mieli do tego okazję77. Ocena, czy rzeczywiście 7055 I, 2,1,210 | pośród niewiernego ludu, okazując w ten sposób swoją miłość10. 7056 I, 2,1,277 | przebaczenie i litość najpełniej okazujesz swoją wszechmoc..."100~ 7057 I, 2,3,953 | podobnie gdy jednemu członkowi okazywane jest poszanowanie, współweselą 7058 II, 1,2,1154| lekcjonarz lub ewangeliarz), okazywanie jej czci (wniesienie w procesji, 7059 I, 2,3,1027| Jeruzalem, raj: "To, czego ani oko nie widziało, ani ucho nie 7060 IV, 1,2,2690| wspólnej modlitwie.~- W okolicach, gdzie istnieją klasztory, 7061 I, 2,3,691 | liturgia i język teologiczny określają niewymowną Osobę Ducha Świętego, 7062 I, 2,2,446 | chwili powszechnym imieniem określającym Boskość Boga Izraela. Nowy 7063 III, 2,2,2422| społeczne byłyby całkowicie określane przez czynniki ekonomiczne, 7064 I, 2,2,500 | usługujących Chrystusowi152, określanej w znaczący sposób jako " 7065 II, 2,1,1328| Wielość nazw, jakimi jest określany ten sakrament, wyraża jego 7066 I, 2,3,756 | budowla jest ozdabiana różnymi określeniami: <<jest domem Boga>>, w 7067 I, 2,2,441 | człowiekiem. Ci, którzy określili Jezusa jako Mesjasza Izraela43, 7068 III, 2,2,2274| wytwarzania istot ludzkich o określonej płci lub innych wcześniej 7069 III, 2,1,2121| 2122 "Oprócz ofiar określonych przez kompetentną władzę 7070 II, 1,2,1179| nie jest związany z jakimś określonym miejscem na zasadzie wyłączności. 7071 II, 2,2,1471| usposobiony i pod pewnymi, określonymi warunkami, za pośrednictwem 7072 III, 2,2,2369| samoobserwacji i odwoływaniu się do okresów niepłodnych112 zgodne 7073 III, 2,2,2369| 2370 Okresowa wstrzemięźliwość, metody 7074 III, 2,2,2369| odwołaniem się do rytmów okresowych... w ostatecznej analizie 7075 I, 2,3,845 | pojednanym"304, Kościół jest okrętem, który "żegluje pomyślnie 7076 III, 2,2,2270| jak i dzieciobójstwo okropnymi przestępstwami44.~ 7077 III, 1,1,1850| ludu, tchórzostwo Piłata i okrucieństwo żołnierzy, zdradę Judasza 7078 III, 1,3,2000| za nami, abyśmy zostali okryci chwałą; wyprzedza nas, abyśmy 7079 I, 2,1,371 | mężczyzny, wywołuje u niego okrzyk podziwu, miłości i jedności: " 7080 IV, 1,0,2557| prostym spojrzeniem ku Niebu, okrzykiem wdzięczności i miłości zarówno 7081 I, 2,2,597 | Żydom w Jerozolimie mimo okrzyków manipulowanego tłumu388 7082 IV, 1,1,2615| Jego szaty71; płacz i wonne olejki grzesznicy72). Usilna prośba 7083 II, 2,4,1671| błogosławieństwo świętych olejów, naczyń i szat liturgicznych, 7084 II, 2,2,1530| sprawowaniu używają oni oleju poświęconego przez biskupa 7085 II, 2,2,1513| czole i dłoniach olejem z oliwek lub stosownie do okoliczności 7086 I, 2,3,755 | roli rośnie stare drzewo oliwne, którego świętym korzeniem 7087 I, 2,3,701 | świeżą gałązkę z drzewa oliwnego na znak, że ziemia znowu 7088 I, 2,2,554 | i szaty Jezusa jaśnieją olśniewającym światłem; ukazują się Mojżesz 7089 IV, 2,0,2836| Kościele, przynoszony na ołtarze - codziennie udziela wiernym 7090 IV, 1,1,2607| przed złożeniem ofiary na ołtarzu52; miłość do nieprzyjaciół 7091 I, 2,1,385 | dobre. Nikogo jednak nie omija doświadczenie cierpienia 7092 I, 2,3,854 | kultury narodów326. nie ominą go także niepowodzenia. " 7093 I, 2,2,612 | jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich..." (Mt 26, 7094 I, 1,2,116 | poprawnej interpretacji. Omnes sensus (sc. sacrae Scripturae) 7095 I, 2,1,350 | wobec innych stworzeń: "Ad omnia bona nostra cooperantur 7096 I, 2,1,276 | wszechmogącego i wiecznego Boga" (Omnipotens sempiterne Deus...), mocno 7097 I, 2,1,232 | i Ducha Świętego. Fides omnium christianorum in Trinitate 7098 I, 2,3,976 | Część druga Katechizmu omówi bardziej bezpośrednio odpuszczenie 7099 IV, 1,1,2603| naszego Ojca, którą szerzej omówimy w dziale drugim.~ 7100 II, 1,2,1135| niniejszym rozdziale będzie więc omówiona celebracja sakramentów Kościoła. 7101 III, 1,1,1738| człowieka jest ograniczona i omylna. Rzeczywiście, człowiek 7102 I, 2,1,239 | także, że rodzice ziemscy omylni i że mogą zdeformować oblicze 7103 I, 2,1,409 | ciemności; walka ta zaczęta ongiś u początku świata trwać 7104 I, 2,2,643 | pokazania nam wspólnoty opanowanej jakąś mistyczną egzaltacją; 7105 I, 2,3,736 | dobroć, wierność, łagodność, opanowanie" (Ga 5, 22-23). "Duch jest 7106 III, 1,3,2042| przyczyniają się one do opanowywania naszych popędów i do wolności 7107 IV, 1,2,2687| modlitw jest niezbędnym oparciem w życiu modlitwy; ważne 7108 III, 2,2,2243| Większość społeczeństw oparła swoje instytucje na kryterium 7109 III, 2,2,2369| metody regulacji poczęć oparte na samoobserwacji i odwoływaniu 7110 II, 2,4,1671| znajduje się błogosławieństwo opata lub ksieni klasztoru, konsekracja 7111 II, 2,2,1465| dobrego Samarytanina, który opatruje rany; Ojca, który czeka 7112 I, 2,3,714 | niósł dobrą nowinę, ~bym opatrywał rany serc złamanych, ~więźniom 7113 IV, 1,2,2658| kontekst co nauczanie o Opatrzności7: czas jest w rękach Ojca; 7114 III, 2,2,2415| Bożymi. Bóg otacza je swoją opatrznościową troską148. Przez samo swoje 7115 I, 1,2,62 | prawdziwemu i żywemu Bogu, opatrznościowemu Ojcu i sprawiedliwemu Sędziemu, 7116 III, 1,1,1847| dokładnie bada ranę, zanim opatrzy, tak Bóg przez swoje Słowo 7117 II, 2,2,1515| namaszczenia chorych przed trudną operacją. Odnosi się to także do 7118 II, 1,1,1128| sakramenty działają ex opere operato (dosłownie: "przez sam fakt 7119 II, 1,1,1128| że sakramenty działają ex opere operato (dosłownie: "przez 7120 I, 2,1,347 | porządek stworzenia203. Operi Dei nihil praeponatur - " 7121 I, 2,2,574 | podejrzewali, że Jezus był opętany313. Oskarża się Go o bluźnierstwo314, 7122 II, 2,1,1272| się do Niego68. Chrzest opieczętowuje chrześcijanina niezatartym 7123 I, 2,1,336 | śmierci190 jest otoczone opieką191 i wstawiennictwem192 aniołów. " 7124 I, 2,1,238 | objęci Jego miłującą opieką41.~ 7125 I, 2,1,336 | u swego boku anioła jako opiekuna i stróża, by prowadził go 7126 III, 2,2,2243| swoich sądach i decyzjach opierały się na inspiracji płynącej 7127 I, 2,2,461 | naszego zbawienia. Kościół opiewa misterium Wcielenia w hymnie 7128 I, 2,2,525 | nieba202. Kościół nie przestaje opiewać chwały tej nocy: ~Dzisiaj 7129 IV, 1,1,2640| układają również hymny i pieśni opiewające niesłychane wydarzenie, 7130 I, 2,3,721 | Mądrości71: Maryja jest opiewana i przedstawiana w liturgii 7131 I, 2,3,735 | umiłował"93. Ta miłość (opisana w 1 Kor 13) jest zasadą 7132 I, 2,2,457 | ludzkość znajdowała się w tak opłakanym i nieszczęśliwym stanie? 7133 I, 2,3,881 | Jedynie Szymona uczynił Pan Opoką swojego Kościoła, nadając 7134 III, 2,2,2242| 2243 Zbrojny opór przeciw uciskowi stosowanemu 7135 I, 2,3,996 | się z niezrozumieniem i oporami530. "W żadnym punkcie wiara 7136 I, 2,2,582 | Prawa, Jezus spotkał się z oporem niektórych uczonych, nie 7137 I, 1,2,117 | Sens moralny. Wydarzenia opowiadane w Piśmie świętym powinny 7138 I, 2,2,597 | procesu Jezusa widoczną w opowiadaniach ewangelicznych oraz nie 7139 II, 2,1,1226| Paweł strażnikowi w Filippi. Opowiadanie mówi dalej: "Natychmiast 7140 IV, 1,1,2603| przytoczona przez św. Jana46 przed opowiadaniem o wskrzeszeniu Łazarza. 7141 III, 2,2,2537| króla Dawida do skruchy, opowiedział mu historię o biedaku mającym 7142 I, 2,1,388 | świetle historii upadku opowiedzianej w Księdze Rodzaju, nie mógł 7143 I, 2,2,498 | Jezusa spotkała się z żywą opozycją, drwinami i niezrozumieniem 7144 I, 2,1,406 | pelagianizmowi, oraz w XVI wieku w opozycji do Reformacji protestanckiej. 7145 Wstep, 0,0,10| wyraziło życzenie, "by zostały opracowane katechizm lub kompendium 7146 III, 1,3,1978| ono konieczną podstawę do opracowania zasad moralnych oraz prawa 7147 I, 2,0,193 | kompendia prawd wiary, jakie opracowano. Wśród wszystkich symboli 7148 Wstep, 0,0,11| lub kompendiów, które opracowywane w różnych krajach"8.~ 7149 III, 2,2,2218| Szacunek wobec rodziców opromienia całe środowisko rodzinne. " 7150 I, 2,1,269 | jest w Twej mocy i któż się oprze potędze Twojego ramienia?" ( 7151 I, 2,1,346 | których wierzący będzie mógł oprzeć się z ufnością i które będą 7152 III, 2,2,2239| miejsce, że nie wolno go opuścić24.~Apostoł wzywa nas do modlitw 7153 I, 2,3,966 | dziewictwo, w zaśnięciu nie opuściłaś świata, o Matko Boża: połączyłaś 7154 IV, 1,0,2560| na skargę Boga żywego: "Opuścili Mnie, źródło żywej wody, 7155 I, 2,3,1020| ukształtował z mułu ziemi. Gdy opuścisz to życie, niech na twoje 7156 III, 2,1,2177| Hebrajczyków przypomina: "Nie opuszczajmy naszych wspólnych zebrań, 7157 I, 2,3,857 | wiekuisty Pasterzu, nie opuszczasz swojej owczarni, lecz przez 7158 II, 2,2,1439| Zafascynowanie złudną wolnością; opuszczenie domu ojcowskiego; ostateczna 7159 III, 1,1,1817| zwątpieniem; podtrzymuje w każdym opuszczeniu; poszerza serce w oczekiwaniu 7160 III, 2,2,2378| wielkoduszności, adoptując opuszczone dzieci lub pełniąc ważne 7161 I, 2,1,410 | upadku człowiek nie został opuszczony przez Boga. Przeciwnie, 7162 I, 2,1,406 | wszystkim na drugim Synodzie w Orange w 529 r.283 i na Soborze 7163 IV, 1,2,2678| 2679 Maryja jest doskonałą "Orantką", figurą Kościoła. Gdy modlimy 7164 II, 2,1,1368| otwartymi ramionami, w postawie "orantki". Podobnie jak Chrystus, 7165 I, 1,3,168 | wyznaje wszędzie Pana (Te per orbem terrarum sancta confitetur 7166 II, 2,3,1537| terminem taxeis (po grecku), ordines (po łacinie). I tak liturgia 7167 II, 2,1,1401| 1401 Jeśli według oceny ordynariusza zachodzi jakaś poważna konieczność, 7168 I, 2,3,927 | lub nie podlegający władzy ordynariusza444, należą do współpracowników 7169 I, 2,3,969 | stosuje się w Kościele tytuły: Orędowniczki, Wspomożycielki, Pomocnicy, 7170 I, 2,3,828 | im świętych jako wzory i orędowników274. "W ciągu całej historii 7171 III, 2,2,2441| dobro wspólne i być zgodne z orędziem ewangelicznym oraz nauczaniem 7172 Wstep, 0,0,11| ma na celu przedstawienie organicznego i syntetycznego wykładu 7173 II, 2,3,1593| święcenia niezastąpione w organicznej strukturze Kościoła. Bez 7174 II, 1,1,1119| działa w sakramentach jako "organicznie ukształtowana natura społeczności 7175 I, 2,0,186 | istotne dla jego wiary, w organicznych i uporządkowanych streszczeniach, 7176 I, 2,3,870 | wspólnocie, choć i poza jego organizmem znajdują się liczne pierwiastki 7177 I, 2,3,837 | zbawienia i w jego widzialnym organizmie pozostają w łączności z 7178 III, 2,2,2537| jesteśmy członkami tego samego organizmu, a pożeramy się nawzajem 7179 II, 1,2,1202| symbolice liturgicznej, w organizowaniu wspólnoty braterskiej, w 7180 II, 2,1,1312| Pierwotnym szafarzem (minister originarius) bierzmowania jest biskup124. 7181 IV, 1,2,2677| bizantyjskich, podczas gdy tradycje: ormiańska, koptyjska i syryjska dawały 7182 II, 1,2,1203| czy koptyjski, syryjski, ormiański, maronicki i chalcedoński. " 7183 I, 2,2,574 | uzdrawianie w dzień szabatu310, oryginalne interpretowanie przepisów 7184 I, 2,2,648 | Boskie i ukazują swoją własną oryginalność. Zmartwychwstanie dokonało 7185 I, 2,2,553 | odpuszczania grzechów, ogłaszania orzeczeń doktrynalnych i podejmowania 7186 III, 2,2,2385| niewinną ofiarą rozwodu orzeczonego przez prawo cywilne; nie 7187 I, 2,1,340 | księżyc, cedr i mały kwiatek, orzeł i wróbel: niezmierna rozmaitość 7188 II, 2,4,1675| pobożności podlega trosce i osądowi biskupów oraz ogólnym normom 7189 I, 2,2,679 | pełne prawo ostatecznego osądzenia czynów i serc ludzi. "Nabył" 7190 I, 2,2,594 | siebie za Boga" (J 10, 33) i osądzili Go jako bluźniercę.~ 7191 III, 2,2,2357| kobiet przejawia głęboko osadzone skłonności homoseksualne. 7192 I, 2,1,280 | historii zbawienia",101 osiągającej punkt kulminacyjny w Chrystusie. 7193 I, 2,3,824 | nim "dzięki łasce Bożej osiągamy świętość"265.~ 7194 III, 1,3,1954| drogę praktykowania dobra i osiągania jego celu. Prawo naturalne 7195 II, 2,1,1319| Kandydat do bierzmowania, który osiągnął wiek używania rozumu, powinien 7196 I, 2,3,1010| światło nieskalane. Gdy je osiągnę, będę pełnym człowiekiem548.~ 7197 I, 2,3,838 | niewiele jej brakuje, by osiągnęła pełnię dopuszczającą wspólne 7198 II, 2,1,1307| dzieci, nawet jeśli nie osiągnęły jeszcze "wieku rozeznania" 7199 III, 1,1,1828| niego biegniemy. Gdy go osiągniemy, znajdziemy w nim pokój81.~ 7200 III, 2,2,2336| 2337 Czystość oznacza osiągniętą integrację płciowości w 7201 I, 2,3,1028| przyjaciółmi Boga radością osiągniętej nieśmiertelności577.~ 7202 III, 1,2,1885| ludzkiego. Aby ten cel został osiągnięty, powinna być szanowana właściwa 7203 IV, 2,0,2766| razy dziennie"14 w miejsce "osiemnastu błogosławieństw", będących 7204 I, 2,2,559 | swojego Miasta, "jedzie na osiołku" (Za 9, 9). Nie zdobywa 7205 I, 2,3,762 | narodów130. Jednak już prorocy oskarżają Izraela, że zerwał przymierze 7206 III, 1,3,1962| Pawła, jego zadaniem jest oskarżanie i ukazywanie grzechu, który 7207 III, 2,1,2172| przytacza wiele sytuacji, gdy oskarżano Jezusa o naruszenie prawa 7208 I, 2,2,597 | manipulowanego tłumu388 i zbiorowych oskarżeń zawartych w wezwaniach do 7209 II, 2,3,1607| wypaczona przez ich wzajemne oskarżenia99; ich pociąg ku sobie, będący 7210 II, 2,2,1424| sakramentem spowiedzi, ponieważ oskarżenie - spowiedź z grzechów przed 7211 III, 2,2,2475| kary, której podlega osoba oskarżona220. podważają one w sposób 7212 I, 2,2,596 | Go na równi z Barabaszem oskarżonym o jakieś "rozruchy" (Łk 7213 III, 2,2,2498| publiczną, "manipulują" oskarżonymi i świadkami w procesach 7214 I, 2,2,443 | to zrozumieć. Na pytanie oskarżycieli przed Sanhedrynem: "Więc 7215 I, 2,3,1049| nowej ziemi nie powinno osłabiać, lecz ma raczej pobudzać 7216 III, 2,2,2389| niszczą samo pojęcie rodziny; osłabiają znaczenie wierności. 7217 III, 2,2,2537| Chrystusa, do czego dojdziemy? Osłabiamy Ciało Chrystusa... Głosimy, 7218 II, 2,2,1420| dziecka Bożego może ulec osłabieniu, a nawet można je utracić 7219 I, 2,1,405 | konsekwencje tego grzechu dla osłabionej i skłonnej do zła natury 7220 I, 2,3,697 | zstępuje na Maryję Dziewicę i osłania "swoim cieniem", by poczęła 7221 I, 2,3,697 | Boga żywego i zbawiającego, osłaniając transcendencję Jego chwały. 7222 II, 2,1,1218| Pismo święte widzi "osłoniętą" przez Ducha Świętego10:~ 7223 I, 2,3,697 | Przemienienia: "zjawił się obłok i osłonił ich" - Jezusa, Mojżesza, 7224 III, 2,1,2190| zmartwychwstania Chrystusa ósmego dnia, który słusznie jest 7225 IV, 1,1,2570| współczuciem Pana dla ludzi i ośmiela wstawiać się za nimi z odważną 7226 IV, 2,0,2776| rozwijają podobne wyrażenia: "Ośmielić się z całą pewnością", " 7227 IV, 2,0,2776| Kiedy słaby śmiertelnik ośmieliłby się nazwać Boga swoim Ojcem, 7228 III, 2,2,2480| do poniżenia kogoś przez ośmieszanie w sposób nieprzychylny pewnego 7229 II, 1,1,1101| i znaki, które stanowią osnowę celebracji, Duch Święty 7230 I, 2,1,403 | które nie popełniły grzechu osobistego279.~ 7231 IV, 1,2,2690| bardziej intensywnej modlitwy osobistej40.~- Pielgrzymki przypominają 7232 I, 1,1,27 | których nieustannie szuka:~Osobliwą rację godności ludzkiej 7233 I, 2,3,875 | Kościele za pośrednictwem osobnego sakramentu. ~ 7234 III, 2,2,2341| okresach - gdy kształtuje się osobowość, w dzieciństwie i w młodości. ~ 7235 III, 2,2,2516| siedzibą moralnego wymiaru osobowości: "Z serca... pochodzą złe 7236 I, 2,1,330 | i wolę: stworzeniami osobowymi164 i nieśmiertelnymi165. przewyższają 7237 I, 2,2,473 | wyrażało Boskie życie Jego Osoby95. "Ludzka natura Syna Bożego, 7238 II, 2,1,1295| Świętego. Pieczęć jest symbolem osoby98, znakiem jej autorytetu99, 7239 I, 2,3,844 | narażeni na rozpacz ostateczną303,~ 7240 I, 2,2,677 | zła przyjmie formę Sądu Ostatecznego578 po ostatnim wstrząsie kosmicznym 7241 III, 2,2,2500| lecz jest podporządkowana ostatecznemu celowi człowieka i przezeń 7242 I, 2,3,989 | że On wskrzesi ich w dniu ostatecznym517. Nasze zmartwychwstanie, 7243 IV, 2,0,2830| ubogim Łazarzu89 i o Sądzie Ostatecznym90. ~ 7244 III, 2,1,2127| obojętnością, ucieczką przed ostatecznymi pytaniami egzystencjalnymi 7245 I, 1,2,67 | niechrześcijańskie, a także o pewne ostatnio powstałe sekty, które opierają 7246 III, 2,2,2360| stworzyłeś dla niego pomocną ostoję - Ewę, jego żonę,~i z obojga 7247 II, 2,3,1606| się z mniejszą lub większą ostrością, może też być bardziej lub 7248 II, 2,3,1632| duszpasterzy. Większej jeszcze ostrożności wymagają przypadki małżeństw, 7249 III, 2,2,2416| wytwarzania odzieży. Można je oswajać, by towarzyszyły człowiekowi 7250 I, 2,2,653 | samym Bogiem. Św. Paweł mógł oświadczyć Żydom: "Głosimy wam Dobrą 7251 I, 2,2,597 | Soborze Watykańskim II Kościół oświadczył: "To, co popełniono podczas 7252 I, 1,2,89 | na drodze naszej wiary; oświecają i nadają jej pewność. 7253 IV, 1,3,2741| otwiera nasze serca na trzy oświecające i ożywiające prawdy dotyczące 7254 III, 2,1,2103| odbijają promień owej Prawdy, oświecającej wszystkich ludzi"21, ani 7255 I, 2,1,280 | jest decydującym światłem oświecającym tajemnicę stworzenia; ono 7256 III, 1,1,1793| Dobre i czyste sumienie jest oświecane przez prawdziwą wiarę. Albowiem 7257 II, 2,1,1216| człowieka" (J 1, 9), "po oświeceniu" (Hbr 10, 32) staje się " 7258 I, 2,3,716 | ich serca, oczyszczonego i oświeconego przez Ducha Świętego, wyraża 7259 III, 1,1,1782| uformowane, a sąd moralny oświecony. Sumienie dobrze uformowane 7260 I, 2,2,672 | doświadczaniem zła559 które nie oszczędza Kościoła560 i zapoczątkowuje 7261 I, 2,1,301 | zachowało, czego byś nie wezwał? Oszczędzasz wszystko, bo to wszystko 7262 IV, 1,1,2571| upodobnił się do Ojca, który nie oszczędzi własnego Syna, lecz wyda 7263 III, 2,2,2496| Nie powinny uciekać się do oszczerstw.~ 7264 III, 1,1,1738| Odrzucając plan miłości Bożej, oszukał samego siebie; stał się 7265 I, 2,2,675 | bezbożności" pod postacią oszukańczej religii, dającej ludziom 7266 III, 2,2,2412| Nieuczciwe zakłady bądź oszukiwanie w grach stanowi materię 7267 III, 1,1,1857| zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę" ( 7268 I, 2,2,675 | odstępstwa od prawdy. Największym oszustwem religijnym jest oszustwo 7269 II, 2,2,1516| szczególny sposób powinna otaczać chorych swoją modlitwą i 7270 II, 2,3,1575| strzeże jej przez Apostołów, otaczając stałą opieką, i kieruje 7271 I, 2,1,374 | harmonii z sobą samym i otaczającym go stworzeniem. Stan ten 7272 III, 2,2,2207| sposób, by jej członkowie otaczali troską i pomocą młodych 7273 II, 2,4,1673| formach pobożności, które otaczały życie sakramentalne Kościoła. 7274 I, 2,2,477 | świętym obrazie mogą być otaczane kultem, ponieważ wierzący, 7275 I, 2,3,857 | przez świętych Apostołów otaczasz nieustanną opieką, aby 7276 I, 2,1,358 | stworzenie: ~Jakaż to istota otoczona tak wielkim poważaniem otrzyma 7277 II, 2,1,1404| radować się Twoją chwałą, gdy otrzesz z naszych oczu wszelką łzę, 7278 I, 2,3,990 | nieśmiertelna, ale że na nowo otrzymają życie także nasze "śmiertelne 7279 I, 1,3,145 | Obiecanej5. Przez wiarę Sara otrzymała moc poczęcia syna obietnicy. 7280 I, 2,2,552 | misję. Dzięki objawieniu otrzymanemu od Ojca Piotr wyznał: "Ty 7281 IV, 1,1,2609| Mu dziękczynienie przed otrzymaniem Jego darów, tak samo uczy 7282 I, 2,2,546 | ziemia żyzna?261 Co czyni z otrzymanymi talentami?262 Jezus i obecność 7283 II, 2,3,1597| Prosi się w niej Boga, by otrzymującemu święcenia udzielił łask 7284 II, 1,1,1111| w Iiturgii niebieskiej, otrzymującjej przedsmak.~ 7285 I, 2,3,814 | darów Bożych, jak i wielości otrzymujących je osób. W jedności Ludu 7286 IV, 1,3,2736| modlicie... Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając 7287 IV, 1,3,2736| Nie martw się, jeśli nie otrzymujesz natychmiast od Boga tego, 7288 II, 2,3,1580| celibatariuszy, mężczyźni żonaci mogą otrzymywać święcenia diakonatu i prezbiteratu. 7289 III, 1,2,1936| Boga, który chce, by każdy otrzymywał od drugiego to, czego potrzebuje, 7290 II, 2,1,1315| Apostołowie na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego" (Dz 8,14- 7291 II, 2,2,1477| Mistycznego Ciała"74.~Odpusty otrzymywane od Boga za pośrednictwem 7292 II, 1,2,1185| służące wyrażaniu skruchy i otrzymywaniu przebaczenia, dostosowane 7293 III, 2,2,2369| tylko czynne odrzucenie otwarcia się na życie, ale również 7294 I, 2,3,766 | krew i woda wypływające z otwartego boku Jezusa ukrzyżowanego" 7295 II, 2,1,1380| kontemplacji pełnej wiary, otwartej na wynagradzanie za ciężkie 7296 I, 1,1,33 | szczęścia. W tej wielorakiej otwartości dostrzega znaki swojej duchowej 7297 II, 2,1,1368| na modlitwie, z szeroko otwartymi ramionami, w postawie "orantki". 7298 III, 1,3,2038| Powinno ono jak najpełniej otwierać się na uwzględnianie dobra 7299 II, 2,1,1213| spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. 7300 I, 1,3,153 | serca i do Boga zwracał, otwierał oczy rozumu i udzielał Błąd! 7301 II, 2,2,1447| powtarzania sakramentu pokuty i otwierała w ten sposób drogę do regularnego 7302 III, 2,2,2448| dlatego ja nakazuję: <<Otwórz szczodrze rękę swemu bratu 7303 IV, 1,1,2612| modlitwy: "Kołaczcie, a otworzą wam". Temu, kto modli się 7304 IV, 1,2,2653| modląc się, a będzie wam otworzone przez kontemplację"4.~Liturgia 7305 I, 2,2,536 | ludzkości. Przy Jego chrzcie "otworzyły... się niebiosa" (Mt 3, 7306 I, 2,1,342 | ważniajszy jest człowiek niż owca!" (Mt 12,12).~ 7307 I, 2,3,754 | który oddał swoje życie za owce112.~ 7308 III, 2,2,2284| do wilków przebranych za owce55.~ 7309 I, 2,3,857 | Pasterzu, nie opuszczasz swojej owczarni, lecz przez świętych Apostołów 7310 I, 2,3,754 | 754 "Kościół jest owczarnią, której jedyną i konieczną 7311 I, 2,2,498 | pogańską czy jakąś adaptacją ówczesnych idei. Sens tego wydarzenia 7312 III, 1,2,1910| sytuacjach mogących tu i ówdzie występować... zaradzenia 7313 III, 2,2,2272| cywilne i władzę polityczną. Owe prawa człowieka nie zależą 7314 I, 1,2,93 | 93 "Dzięki owemu zmysłowi wiary, wzbudzonemu 7315 II, 2,3,1551| więc nazwał Pan opiekę nad owieczkami dowodem miłości względem 7316 III, 2,2,2537| i w końcu zabrał mu jego owieczkę255. Zazdrość może prowadzić 7317 II, 2,2,1469| niebieskiej65.~Należy też dodać, że owo pojednanie z Bogiem rodzi - 7318 III, 1,3,2004| Chrystusa: "Poznacie ich po ich owocach" (Mt 7, 20), rozważanie 7319 II, 2,2,1450| głębokiej pokory, czyli owocnego zadośćuczynienia w postępowaniu" 7320 III, 1,1,1851| przeciwstawia uczynki ciała owocom ducha: "Jest... rzeczą wiadomą, 7321 III, 2,2,2401| pracę i korzystała z jej owoców139. Dobra stworzone przeznaczone 7322 II, 1,1,1112| przekształcającą mocą oraz sprawiać, by owocował dar komunii w Kościele.~~ 7323 I, 2,1,208 | ciebie jestem Ja - Święty" (Oz 11, 9). Podobnie powie Jan 7324 I, 2,3,756 | spoistość. Ta budowla jest ozdabiana różnymi określeniami: << 7325 III, 2,1,2093| się miłością na miłość. Oziębłość jest zwlekaniem lub niedbałością 7326 II, 1,2,1160| to, co bez dwuznaczności oznaczają33.~ 7327 II, 1,1,1127| wierze udzielają łaski, którą oznaczają40. one skuteczne, ponieważ 7328 II, 2,1,1289| namaszczeniem krzyżmem lub myronem, oznaczającym "krzyżmo". Na Zachodzie 7329 I, 2,1,254 | Święty" nie tylko imionami oznaczającymi sposoby istnienia Boskiego 7330 I, 2,3,696 | Ogień. Podczas gdy woda oznaczała narodzenie i płodność życia 7331 II, 1,2,1209| liturgicznych. Komunia ta jest oznaczana i zapewniana przez sukcesję 7332 I, 2,1,251 | przeznaczonym odtąd także do oznaczania niewypowiedzianej tajemnicy, 7333 I, 1,2,116 | Sens dosłowny. Jest to sens oznaczany przez słowa Pisma świętego 7334 II, 2,1,1345| dniem Słońca odbywa się w oznaczonym miejscu zebranie wszystkich 7335 I, 2,2,654 | Zmartwychwstaniu: "Idźcie i oznajmijcie moim braciom" (Mt 28, 10; 7336 IV, 2,0,2822| 2823 "Oznajmił tajemnicę swej woli według 7337 III, 1,3,1971| przyjaciela Chrystusa, "albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem 7338 III, 2,2,2357| wobec nich jakichkolwiek oznak niesłusznej dyskryminacji. 7339 I, 2,3,999 | Przecież to, co siejesz, nie ożyje, jeżeli wcześniej nie obumrze. 7340 I, 2,3,992 | za Jego prawa, wskrzesi i ożywi do życia wiecznego (2 Mch 7341 II, 1,1,1100| znaczenie wydarzenia zbawczego, ożywiając głoszone słowo Boże, by 7342 IV, 1,3,2741| serca na trzy oświecające i ożywiające prawdy dotyczące modlitwy:~ 7343 I, 2,1,359 | a ostatni Adam - duchem ożywiającym. Pierwszy został stworzony 7344 I, 2,3,703 | stworzeniem, uświęcał je i ożywiał, ponieważ jest Bogiem współistotnym 7345 IV, 2,0,2792| ludzi i o całe stworzenie ożywiała wszystkich wielkich ludzi 7346 IV, 2,0,2789| Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących" ( 7347 I, 2,1,364 | właśnie dlatego, że jest ożywiane przez duszę duchową, i cała 7348 III, 1,1,1827| Praktykowanie życia moralnego ożywianego przez miłość daje chrześcijaninowi 7349 III, 1,3,2000| uzdrowienia, stale byli ożywiani; wyprzedza nas, abyśmy byli 7350 III, 2,2,2426| być środkiem uświęcania i ożywiania rzeczywistości ziemskich 7351 III, 2,2,2441| wiernych świeckich należy "ożywianie rzeczywistości doczesnych 7352 I, 2,2,466 | unię hipostatyczną z ciałem ożywianym duszą rozumną, stało się 7353 I, 2,3,713 | wyleje On Ducha Świętego, aby ożywić wielu: nie od zewnątrz, 7354 I, 2,2,658 | duszy522, a później przez ożywienie naszego ciała523.~ 7355 Wstep, 0,0,10| zaskoczenia, że w dynamicznym ożywieniu wywołanym przez Sobór Watykański 7356 I, 2,2,648 | przez dzieło Ducha, który ożywił martwe człowieczeństwo Jezusa 7357 II, 2,1,1392| Chrystusa Zmartwychwstałego, "ożywionego i ożywiającego Duchem Świętym" 7358 III, 2,2,2274| każdy zabieg medyczny na pacjencie, należy uznać za dopuszczalne 7359 III, 2,2,2435| prawie zawsze dla tego, kto pada jego ofiarą, zamachem na 7360 IV, 1,3,2730| braku korzeni, gdyż słowo padło na skałę, wówczas walka 7361 I, 2,1,220 | Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość 7362 III, 2,2,2278| jako nieunikniona. Opieka paliatywna stanowi pierwszorzędną postać 7363 I, 2,2,560 | tego wydarzenia w Niedzielę Palmową Kościół rozpoczyna Wielki 7364 II, 1,1,1099| Duch 91 Święty jest żywą pamięcią Kościoła14.~ 7365 I, 1,2,102 | którym wypowiada się cały69: ~Pamiętajcie, że to samo Słowo Boże rozciąga 7366 I, 2,3,1032| zmarłych:~Nieśmy im pomoc i pamiętajmy o nich. Jeśli synowie Hioba 7367 III, 0,4,1697| godności:~Proszę cię, abyś pamiętał, że nasz Pan Jezus Chrystus 7368 II, 1,2,1165| której nauczył go jego Pan38, i echo wezwania Ducha Świętego39. 7369 IV, 2,0,2835| wyrażeniem ufności. Uczy nas tego Pan96, bo nasza zarozumiałość 7370 II, 1,1,1094| się katecheza paschalna Pana10, a następnie katecheza Apostołów 7371 I, 1,2,129 | nowo przez samego naszego Pana105. Zresztą także Nowy Testament 7372 II, 2,2,1511| ogłasza Jakub Apostoł i brat Pana106.~ 7373 I, 2,3,769 | na wygnaniu, z daleka od Pana158, "tęskni do Królestwa w 7374 II, 2,1,1346| stołem Słowa Bożego i Ciała Pana162.~ 7375 II, 2,1,1369| do czasu przyjścia samego Pana177.~ 7376 I, 2,2,523 | bezpośrednim poprzednikiem Pana193, posłanym, by przygotować 7377 III, 1,1,1719| 8)20; wejście do radości Pana21; wejście do odpoczynku Boga ( 7378 I, 2,2,529 | Pierworodnego, należącego do Pana217. Wraz z Symeonem i Anną 7379 I, 1,2,64 | wszystkim ubodzy i pokorni Pana30. Żywą nadzieję zbawienia 7380 II, 1,2,1159| obliczem kontemplujemy chwałę Pana32.~ 7381 I, 2,3,888 | 381, zgodnie z poleceniem Pana382. oni "zwiastunami wiary 7382 I, 2,3,952 | Chrześcijanin jest zarządcą dóbr Pana470.~ 7383 I, 2,3,993 | Faryzeusze522 i wielu współczesnych Pana523 mieli nadzieję na zmartwychwstanie. 7384 III, 1,3,2038| oddania Kościołowi, w imię Pana80. Jednocześnie sumienie każdego 7385 I, 2,2,493 | nazywają Maryję "Całą Świętą" (Panaghia), czczą jako "wolną od 7386 IV, 1,1,2628| naszym początku, nie jesteśmy panami naszego losu; nie stanowimy 7387 III, 1,1,1819| walce zbawienia: "odziani w pancerz wiary i miłości oraz hełm 7388 I, 2,2,590 | Dawid nazwał Mesjasza swoim Panem368, i gdy stwierdza: "Zanim 7389 I, 2,3,1020| wyjdzie Najświętsza Maryja Panna, Aniołowie i wszyscy Święci... 7390 I, 2,1,400 | naznaczone pożądaniem i chęcią panowania269. Została zerwana harmonia 7391 III, 1,1,1806| bliźniego" (Kpł 19,15). "Panowie, oddawajcie niewolnikom 7392 II, 2,1,1329| 1329 Wieczerzą Pańską135, ponieważ chodzi o Ostatnią 7393 IV, 2,0,2761| nie zawierałaby Modlitwa Pańska8.~ 7394 IV, 2,0,2834| lecz głód słuchania słów Pańskich" (Am 8,11). Dlatego właśnie 7395 I, 2,3,695 | Świątyni, by zobaczył Mesjasza Pańskiego20; On napełnia Chrystusa21 7396 II, 2,1,1371| wspominali mnie przed ołtarzem Pańskim179.~Modlimy się następnie ( 7397 I, 2,2,436 | miał być namaszczony Duchem Pańskim25 równocześnie jako król i 7398 III, 2,2,2498| należy potępić istniejącą w państwach totalitarnych plagę systematycznego 7399 III, 2,2,2430| odpowiedzialność spoczywa nie na państwie, ale na poszczególnych ludziach 7400 III, 2,2,2241| 29).~Tam... gdzie władza państwowa, przekraczając swoje uprawnienia, 7401 III, 2,2,2198| przełożonych, urzędników państwowych, rządzących, wszystkich 7402 III, 2,2,2265| napastników zagrażających państwu, za które ponoszą odpowiedzialność. 7403 I, 2,1,285 | jest stawaniem się Boga (panteizm). Inni stwierdzali, że świat 7404 IV, 1,3,2748| stał się Sługą, jest Panem, Pantokratorem. Nasz Arcykapłan, który 7405 I, 1,2,100 | Nauczycielskiemu Kościoła, papieżowi i biskupom pozostającym 7406 I, 2,3,869 | obecnych w ich następcach, papieżu i Kolegium Biskupów.~ 7407 I, 2,0,192 | Trydenckiego12) lub niektórych papieży, jak Fides Damasi13 czy 7408 I, 2,1,376 | harmonia między pierwszą parą i całym stworzeniem konstytuowała 7409 I, 2,1,335 | rzymskiego, w pieśni In paradisum deducant te angeli... - " 7410 IV, 1,0,2560| błagalna jest - w sposób paradoksalny - odpowiedzią. Jest odpowiedzią 7411 III, 2,2,2314| wydaje się wielu ludziom paradoksalnym sposobem powstrzymania ewentualnych 7412 III, 1,1,1716| 1820 chrześcijańskiego; paradoksalnymi obietnicami, które podtrzymują 7413 II, 2,3,1595| misję kierowania wspólnotą parafialną lub określoną funkcję kościelną.~ 7414 III, 2,1,2182| ona odprawiana w kościele parafialnym lub innym świętym miejscu, 7415 II, 2,1,1290| oraz powstawanie nowych parafii (wiejskich) w powiększających 7416 I, 2,3,911 | misji duszpasterskiej w parafii422; współpracy w radach ekonomicznych423; 7417 IV, 1,2,2653| Mistrzowie życia duchowego - parafrazując Mt 7, 7 - w ten sposób streszczają 7418 I, 2,1,235 | 235 W niniejszym paragrafie zostanie krótko wyłożone, 7419 I, 2,1,243 | zapowiada zesłanie "innego Parakleta" (Rzecznika), Ducha Świętego. 7420 I, 2,3,692 | Ducha Świętego, nazywa Go "Parakletem", co dosłownie oznacza: " 7421 IV, 1,2,2677| litanijna forma Akathistos i Paraklisis pozostała zbliżona do chórowego 7422 IV, 1,1,2615| też w milczeniu (niosący paralityka70; kobieta cierpiąca na krwotok, 7423 II, 2,2,1421| który odpuścił grzechy paralitykowi i przywrócił mu zdrowie 7424 III, 2,2,2448| za srebro, a ubogiego za parę sandałów..." (Am 8, 6), 7425 II, 1,2,1157| ściekała kroplami do serca, parowało z niego gorące uczucie pobożnego 7426 IV, 2,0,2777| chrześcijańskiego wyrażenia parrhesia, które oznacza szczerą prostotę, 7427 I, 2,2,460 | divinitatis volens nos esse participes, naturam nostram assumpsit, 7428 I, 2,1,371 | zwierząt nie może być tym "partnerem" mężczyzny232. Kobieta, 7429 I, 2,3,911 | ich obecności na synodach partykularnych419 synodach diecezjalnych420, 7430 III, 1,2,1907| wspólnego - między różnymi partykularnymi interesami. Powinna ona 7431 I, 2,3,1001| z powtórnym Przyjściem (Paruzją) Chrystusa: ~Sam bowiem 7432 I, 2,2,553 | swoim Zmartwychwstaniu: "Paś baranki moje!" (J 21,15- 7433 II, 2,2,1439| upokorzenie, kiedy musiał paść świnie, co więcej, upokorzenie 7434 I, 2,2,585 | zapoczątkowane wraz z Jego Paschą346. Proroctwo to mogło być 7435 II, 1,2,1165| który nie gaśnie - mistyczna Pascha40.~Dzień Pański~~ 7436 II, 2,1,1243| Chrystusem. Świeca zapalona od paschału oznacza, że Chrystus oświecił 7437 II, 1,2,1151| Wyjściu z Egiptu i obchodom Paschy22, ponieważ On sam jest sensem 7438 I, 2,2,583 | roku przynajmniej na święto Paschy341; Samą Jego misję publiczną 7439 I, 1,2,112 | otwartym po wypełnieniu Jego Paschy83:~Serce84 Chrystusa oznacza 7440 II, 2,1,1287| swoją obietnicę w dniu Paschy85, a następnie w sposób bardziej 7441 I, 2,3,816 | zmartwychwstaniu swoim powierzył do pasienia Piotrowi, zlecając jemu 7442 II, 2,3,1586| wybrałeś do biskupstwa by pasł Twoją świętą trzodę i wykonywał 7443 I, 2,2,617 | 617 Sua sanctissima passione in ligno crucis nobis justificationem 7444 II, 2,1,1402| sumitur. Recolitur memoria passionis eius; mens impletur gratia 7445 I, 2,3,857 | swojego Syna zleciłeś władzę pasterską337.~Posłanie Apostołów~ 7446 II, 2,3,1592| munus liturgicum) i rządy pasterskie (munus regendi).~ 7447 I, 2,3,753 | zajmują obrazy "wzięte z życia pasterskiego, z rolnictwa, z budownictwa, 7448 I, 2,3,927 | diecezjalnego w jego misji pasterskiej445. Zakładanie i misyjne rozszerzanie 7449 II, 2,3,1596| charytatywnych, które mają pełnić pod pasterskim zwierzchnictwem swojego 7450 III, 2,1,2180| dyspensę od ich własnego pasterza97. Ci, którzy dobrowolnie 7451 I, 2,3,832 | które trwając przy swoich pasterzach same również nazywane 7452 II, 2,3,1575| jednych apostołami, innych pasterzami61. Działa On nadal przez biskupów62.~ 7453 I, 2,3,754 | zapowiedział, że będzie jej pasterzem110, i której owce, chociaż 7454 I, 2,3,764 | siebie i których On sam jest pasterzem139. Stanowią oni prawdziwą 7455 I, 2,2,486 | objawiał się stopniowo: pasterzom114, mędrcom115, Janowi Chrzcicielowi116, 7456 I, 2,2,559 | obwieścili Go aniołowie pasterzom299. Kościół podejmuje ich wołanie: " 7457 I, 2,3,754 | Dobrego Pasterza i Księcia pasterzy111, który oddał swoje życie 7458 Wstep, 0,0,25| jest przypomnienie zasady pastoralnej zawartej w Katechizmie Rzymskim:~ 7459 II, 2,3,1574| Ewangelii, pierścienia, mitry i pastorału na znak jego apostolskiego 7460 III, 2,2,2258| roli, która rozwarła swą paszczę, aby wchłonąć krew brata 7461 II, 2,3,1574| prezbitera przekazuje się patenę i kielich, "ofiarę ludu 7462 I, 2,3,700 | Ducha Świętego jako digitus paternae dexterae - "palec prawicy 7463 I, 1,2,129 | Vetere latet et in Novo Vetus patet107.~ 7464 III, 1,1,1859| zewnętrzne czy zaburzenia patologiczne. Grzech popełniony ze złości, 7465 IV, 1,1,2570| obecności i w przymierzu z Nim9, patriarcha Abraham jest gotowy przyjąć 7466 I, 1,2,62 | 62 Po patriarchach Bóg ukształtował Izrael 7467 I, 2,3,887 | większe jednostki nazywane patriarchatami lub regionami379. Biskupi 7468 II, 2,1,1312| świętego poświęconego przez patriarchę lub biskupa, co wyraża jedność 7469 I, 2,1,256 | po to, by towarzyszyło i patronowało wam przez całe życie. Daję 7470 I, 2,3,1014| powierzenia się świętemu Józefowi, patronowi dobrej śmierci:~Tak powinieneś 7471 II, 2,3,1549| figurą Ojca" (typos tou Patros), jakby żywym obrazem Boga 7472 II, 0,3,1066| tajemniczym planem"3, a tradycja patrystyczna "ekonomią Słowa Wcielonego" 7473 II, 2,2,1432| Serce ludzkie nawraca się, patrząc na Tego, którego zraniły 7474 III, 1,1,1778| wszystkim, co czynicie, patrzcie na Świadka - Boga!52~ 7475 I, 1,3,165 | wyznaczonych nam zawodach. Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze 7476 I, 2,2,425 | ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce - 7477 III, 2,1,2153| 2154 Powołując się na św. Pawła72, tradycja Kościoła przejęła 7478 I, 2,1,403 | 403 Za św. Pawłem Kościół zawsze nauczał, 7479 II, 2,1,1264| zarzewiem grzechu" (fomes peccati). "Pożądliwość jest nam 7480 III, 1,3,1949| jako ojcowskie pouczenie, pedagogię Bożą. Wyznacza ono człowiekowi 7481 I, 2,1,406 | refleksji św. Augustyna przeciw pelagianizmowi, oraz w XVI wieku w opozycji 7482 I, 2,1,406 | Reformacji protestanckiej. Pelagiusz utrzymywał, że człowiek, 7483 I, 2,3,690 | Wcielenia, wypływa z tej pełni5. Gdy Chrystus zostaje uwielbiony6, 7484 III, 1,1,1830| Dawida, posiada je w całej pełni82. Dopełniają one i udoskonalają 7485 II, 2,3,1550| 1550 Obecności Chrystusa w pełniącym posługę święceń nie należy 7486 I, 2,3,827 | członkowie Kościoła, łącznie z pełniącymi w nim urzędy, muszą uznawać 7487 III, 2,1,2102| przykazania, aby się w sposób pełniejszy upodobnić do posłusznego 7488 III, 2,1,2184| właściwej dniowi Pańskiemu, pełnieniu uczynków miłosierdzia i 7489 II, 1,2,1188| liturgiem": każdy według pełnionej funkcji. Kapłaństwo chrzcielne 7490 II, 2,2,1456| sakramentu pokuty: "Na spowiedzi penitenci powinni wyznać wszystkie 7491 II, 2,2,1447| bardziej dyskretny między penitentem a kapłanem. Nowa praktyka 7492 II, 2,2,1467| grzechów wyznanych przez penitentów60. Nie może on również wykorzystywać 7493 I, 2,2,506 | Zbawiciela: Beatior est Maria percipiendo fidem Christi quam concipiendo 7494 I, 1,2,113 | na sercu Kościoła niż na pergaminie". Istotnie, Kościół nosi 7495 III, 2,2,2525| 2526 To, co jest nazywane permisywizmem obyczajów, opiera się na 7496 I, 2,3,879 | Chrystusa. Ma ona charakter personalny oraz formę kolegialną. Potwierdza 7497 I, 2,1,266 | veneremur, neque confundentes personas, neque substantiam separantes: 7498 II, 2,4,1686| uwagi na to, co przekracza perspektywy "tego świata", i na doprowadzenie 7499 I, 2,2,676 | mesjanizmu, "wewnętrznie perwersyjnego"573.~ 7500 I, 1,3,157 | 157 Wiara jest pewna, pewniejsza niż wszelkie ludzkie poznanie, 7501 II, 2,1,1405| 1405 Nie mamy pewniejszego zadatku i wyraźniejszego 7502 I, 1,2,93 | słusznego osądu i w sposób pewniejszy stosuje w życiu"59.~Wzrost 7503 III, 2,2,2519| udzielisz. Udzieliłbyś mi na pewno, gdybym z głębi serca wołał 7504 IV, 1,3,2707| konieczne do pogłębienia pewności wiary, pobudzenia nawrócenia 7505 IV, 2,0,2804| zbaw nas". Czwarta i piąta prośba dotyczą naszego życia, 7506 III, 2,2,2260| szczegółowo zakaz zawarty w piątym przykazaniu: "Nie wydasz 7507 II, 1,2,1148| namaszczenie, łamanie chleba i picie z tego samego kielicha mogą 7508 I, 2,3 | Kościół w czasach ostatecznych~Pięćdziesiątnica~ 7509 I, 2,3,830 | był już powszechny w dniu Pięćdziesiątnicy281 i taki będzie do dnia 7510 I, 2,2,597 | wezwaniach do nawrócenia po Pięćdziesiątnicy389. Sam Jezus przebaczając 7511 I, 2,3,715 | wypełnienie ogłosi Piotr w poranek Pięćdziesiątnicy64. Według tych obietnic, w " 7512 II, 2,1,1287| bardziej zdumiewający w dniu Pięćdziesiątnicy86. Apostołowie napełnieni


1000-1501 | 1502-2013 | 2014-2513 | 2514-664 | 665-ateis | ateiz-chory | chorz-dlugo | dluzn-eunic | europ-istot | izaak-krwaw | krwot-miluj | milym-nazwa | nazyw-obdar | obecn-ojca2 | ojca3-piecd | pieci-popra | popro-proch | procz-przyn | przyo-rymow | rynki-spowo | spoza-teolo | teori-umocn | umowa-wewne | wezci-wyjas | wyjat-zaczy | zadan-zbliz | zbluz-zwiek | zwier-zywym

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License