Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Katechizm Kosciola katolickiego

IntraText - Concordances

(Hapax - words occurring once)


1000-1501 | 1502-2013 | 2014-2513 | 2514-664 | 665-ateis | ateiz-chory | chorz-dlugo | dluzn-eunic | europ-istot | izaak-krwaw | krwot-miluj | milym-nazwa | nazyw-obdar | obecn-ojca2 | ojca3-piecd | pieci-popra | popro-proch | procz-przyn | przyo-rymow | rynki-spowo | spoza-teolo | teori-umocn | umowa-wewne | wezci-wyjas | wyjat-zaczy | zadan-zbliz | zbluz-zwiek | zwier-zywym

                                bold = Main text
   Czesc, Dzial, Rozdzial, Numer               grey = Comment text
7513 I, 2,3,702 | pierwszych ksiąg, czyli Pięcioksiąg), Proroków (księgi nazywane 7514 IV, 1,1,2584| w jeden zbiór złożony z pięciu ksiąg. Psalmy ("Pieśni Chwały") 7515 I, 2,2,642 | jasno, że Jezus ukazał się pięciuset osobom równocześnie, a ponadto 7516 IV, 2,0,2836| ukształtowany w męce, wypieczony w piecu grobu, przechowywany w Kościele, 7517 II, 2,1,1296| Ojciec naznaczył Go swoją pieczęcią104. Także chrześcijanin jest 7518 II, 2,3,1641| umacnia, a błogosławieństwo pieczętuje, aniołowie ogłaszają, a 7519 I, 2,3,1037| nie przeznacza nikogo do piekła590; dokonuje się to przez dobrowolne 7520 III, 1,1,1860| Chrystusa i wieczną śmierć w piekle; nasza wolność ma bowiem 7521 IV, 2,0,2777| Zachodu za pomocą bardzo pięknego, typowo chrześcijańskiego 7522 III, 2,2,2499| dobroci (Mdr 7, 25-26). Bo ona piękniejsza niż słońce i wszelki gwiazdozbiór. 7523 IV, 1,1,2588| Alleluja), "Chwalcie Pana!"~Cóż piękniejszego od psalmu? Toteż Dawid słusznie 7524 I, 1,1,32 | poddane zmianom, jeśli nie Piękny (Pulcher), nie podlegający 7525 III, 2,1,2180| ważnego powodu (np. choroba, pielęgnacja niemowląt) lub też otrzymali 7526 II, 1,2,1158| Dlatego też "należy troskliwie pielęgnować religijny śpiew ludowy, 7527 II, 2,3,1650| wierze chrześcijańskiej; do pielęgnowania ducha i czynów pokutnych, 7528 II, 2,3,1655| pierwszymi zwiastunami wiary", pielęgnując "właściwe każdemu z nich 7529 I, 2,3,757 | nieustannie <<żywi i pielęgnuje>> (Ef 5, 29)"122.~ 7530 I, 2,3,957 | łączność chrześcijańska między pielgrzymami prowadzi nas bliżej Chrystusa, 7531 IV, 1,2,2695| oratorium, klasztory, sanktuaria pielgrzymkowe, a przede wszystkim kościół, 7532 IV, 2,0,2836| niezbędne w naszym ziemskim pielgrzymowaniu102.~Ojciec niebieski zachęca 7533 I, 2,3,815 | 3,14). Jedność Kościoła pielgrzymującego jest zapewniana także przez 7534 I, 2,3,972 | przyświeca Ludowi Bożemu pielgrzymującemu jako znak pewnej nadziei 7535 I, 2,2,515 | Wszystko w życiu Jezusa, od pieluszek przy Jego narodzeniu172 7536 III, 2,1,2171| niewolnictwu pracy i ubóstwieniu pieniądza80.~ 7537 III, 2,2,2535| napisane: "Kto kocha się w pieniądzach, pieniądzem się nie nasyci" ( 7538 III, 2,2,2535| kocha się w pieniądzach, pieniądzem się nie nasyci" (Koh 5, 7539 II, 2,2,1439| nawrócenia. Piękna suknia, pierścień i uczta symbolami nowego 7540 II, 2,3,1574| przekazanie księgi Ewangelii, pierścienia, mitry i pastorału na znak 7541 III, 1,3,1954| przechodzi na wosk, pozostając na pierścieniu5.~Prawo naturalne nie jest 7542 II, 2,1,1300| nosie, uszach, wargach, piersi, plecach, rękach i stopach. 7543 I, 2,2,510 | Dziewicą jako karmiąca własną piersią, Dziewicą zawsze"167: całą 7544 III, 2,2,2219| tobie; ona to zamieszkała pierwej w twej babce Lois i w twej 7545 I, 2,3,771 | złożoną, która zrasta się z pierwiastka Boskiego i ludzkiego"162.~ 7546 I, 2,3,724 | pozwala Go poznać ubogim75 i pierwocinom narodów76.~ 7547 I, 2,2,491 | wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego127.~ 7548 I, 2,1,411 | wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego294, a w czasie całego swojego 7549 I, 2,3,966 | od wszelkiej skazy winy pierworodnej, dopełniwszy biegu życia 7550 I, 2,1,238 | Izraelowi, Jego "synowi pierworodnemu" (Wj 4, 22). Jest także 7551 III, 2,1,2187| uroczystym zebraniu", w Kościele "pierworodnych, którzy zapisani w niebiosach" ( 7552 IV, 1,1,2602| zaczyna się dziękczynieniem. W pierwszej45 Jezus wysławia Ojca, dziękuje 7553 III, 2,2,2402| przeznaczenie dóbr pozostaje pierwszoplanowe, nawet jeśli popieranie 7554 II, 2,3,1631| dochowaniu mu wierności.~Sprawą pierwszorzędnej wagi jest przygotowanie 7555 III, 2,2,2209| cywilne powinny uważać za swój pierwszorzędny obowiązek "uznawanie prawdziwej 7556 IV, 1,1,2574| Wydarzenie to pozostanie jedną z pierwszorzędnych figur modlitwy w żydowskiej 7557 IV, 1,2,2677| pierwszeństwo ludowym hymnom i pieśniom ku czci Matki Bożej. Jednakże 7558 III, 2,1,2099| Starego Przymierza często piętnowali ofiary składane bez zaangażowania 7559 I, 2,3,958 | chrześcijańskiej czcił z wielkim pietyzmem pamięć zmarłych, a <<ponieważ 7560 II, 2,1,1402| et futurae gloriae nobis pignus datur - "O święta Uczto, 7561 II, 2,1,1385| spożywając ten chleb i pijąc z tego kielicha. Kto bowiem 7562 III, 1,1,1851| niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. 7563 II, 2,1,1393| spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pana głosicie ( 7564 II, 2,1,1393| nas wydane"; Krew, którą pijemy, jest "wylana za wielu na 7565 I, 2,2,600 | namaściłeś, Herod i Poncjusz Piłat z poganami i pokoleniami 7566 I, 2,2,596 | arcykapłani przedstawiają Piłatowi jako motyw skazania Jezusa 7567 II, 2,3,1567| 1567 "Kapłani, pilni współpracownicy stanu biskupiego, 7568 III, 2,2,2407| środkiem zapobiegającym pilnym i podstawowym potrzebom ( 7569 I, 2,2,552 | pierwsze miejsce zajmuje Szymon Piotr280. Jezus powierzył mu wyjątkową 7570 I, 2,2,586 | świątynny, dołączając się do Piotra351, którego ustanowił fundamentem 7571 I, 2,2,640 | pobożnych kobiet484, a potem Piotra485. Uczeń, "którego Jezus kochał" ( 7572 I, 2,3,765 | tego przez wybór Dwunastu z Piotrem jako ich głową142. Reprezentując 7573 I, 2,3,773 | Kościoła wyprzedza jego wymiar Piotrowy"169.~Kościół - powszechny 7574 I, 2,2,581 | przekazać Mojżeszowi Prawo pisane. Słowo to nie obala Prawa, 7575 IV, 1,1,2640| Podobnie jak natchnieni pisarze Nowego Testamentu, tak pierwsze 7576 I, 1,2,102 | ustach wszystkich świętych pisarzy. To Słowo, które było na 7577 I, 2,2,558 | twoje dzieci, jak ptak swe pisklęta zbiera pod skrzydła, a nie 7578 I, 2,2,425 | Synem, Jezusem Chrystusem. Piszemy to w tym celu, aby nasza 7579 I, 2,2,491 | w 1854 r. przez papieża Piusa IX:~Najświętsza Maryja Dziewica 7580 II, 2,1,1345| pogańskiemu cesarzowi Antoninusowi Piusowi (138-161), co czynią chrześcijanie:~ 7581 IV, 1,1,2639| Boga za cud103, poganie z Pizydii, którzy "radowali się i 7582 III, 2,2,2239| moralnego punktu widzenia płacenia podatków, korzystania z 7583 III, 2,2,2354| kogoś drugiego. Ten, kto płaci, grzeszy ciężko przeciw 7584 I, 2,3,956 | wydatnie słabość naszą"475.~Nie płaczcie, będziecie mieli ze mnie 7585 I, 2,2,558 | widzi przed sobą Jerozolimę, płacze nad tym miastem i raz jeszcze 7586 IV, 1,1,2605| zbawienia: "Z głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił 7587 II, 1,2,1157| uświęcenie wiernych27.~Ileż razy płakałem, słuchając hymnów Twoich 7588 II, 2,3,1584| jednak daru Chrystusa nie plami. Co przez niego spływa, 7589 III, 2,2,2424| gospodarką wyłącznie za pomocą planowania centralistycznego zniekształca 7590 II, 2,1,1297| namaszczeniem wesela, szatą światła, płaszczem zbawienia, darem duchowym, 7591 III, 2,2,2470| 2471 Przed Płatem Jezus wyjaśnia, że "przyszedł 7592 III, 2,2,2517| Czystości, czyli prawości płciowej243, umiłowania prawdy i prawowierności 7593 III, 1,2,1934| czy to... ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pozycję 7594 II, 2,1,1300| uszach, wargach, piersi, plecach, rękach i stopach. Każdemu 7595 I, 2,3,782 | nie byli ludem: "wybrane plemię, królewskie kapłaństwo, 7596 II, 2,3,1661| przeżywania przymierza wiernej i płodnej miłości.~ 7597 I, 2,3,723 | dziewictwo staje się wyjątkową płodnością przez moc Ducha Świętego 7598 I, 2,2,485 | sposób Boski uczynić je płodnym; sprawia On, że Maryja poczęła 7599 I, 2,2,659 | Pawłowi "jako poronionemu płodowi" (1 Kor 15, 8) w swoim ostatnim 7600 I, 2,1,208 | Nie chcę, aby wybuchnął płomień mego gniewu... albowiem 7601 IV, 2,0,2784| na samego Boga, wielkim płomieniem miłości. Dusza roztapia 7602 II, 2,1,1386| jedynie powtórzyć z pokorą i płomienną wiarą słowa setnika199: 7603 IV, 1,3,2730| pszenicy obumrze, przynosi plon obfity" (J 12, 24). Jeśli 7604 IV, 2,0,2776| Uczyń nas godnymi". Przed płonącym krzewem Mojżesz usłyszał: " 7605 I, 2,1,205 | Mojżesza z krzewu, który płonął, ale się nie spalał. Bóg 7606 I, 2,3,696 | jak ogień, a słowo jego płonęło jak pochodnia" (Syr 48,1), 7607 I, 2,3,826 | posiada Serce i że to Serce płonie Miłością. Zrozumiałam, że 7608 IV, 1,3,2741| niezmordowany zapał może płynąć tylko z miłości. Wbrew naszemu 7609 III, 2,2,2243| opierały się na inspiracji płynącej z prawdy o Bogu i o człowieku:~ 7610 II, 1,2,1157| pobożnego oddania. Z oczu płynęły łzy i dobrze mi było z nimi28.~ 7611 I, 2,3,712 | 1-2:~Wyrośnie różdżka z pnia Jessego, ~wypuści się odrośl 7612 III, 2,2,2381| nierozerwalności małżeństwa126. Znosi pobłażliwość, która przeniknęła do Starego 7613 I, 2,3,1063| Kto w kraju zechce cię pobłogosławić, wypowie swe błogosławieństwo 7614 IV, 1,1,2626| błogosławimy Go, ponieważ On nas pobłogosławił81), następnie błaga o łaskę 7615 III, 2,1,2174| którym nasze życie zostało pobłogosławione przez Chrystusa i przez 7616 IV, 2,0,2784| oraz ufnie, ze szczególną i pobożną czułością33, rozmawia z 7617 I, 2,2,641 | 641 Maria Magdalena i pobożne kobiety, które przyszły, 7618 II, 1,2,1157| parowało z niego gorące uczucie pobożnego oddania. Z oczu płynęły 7619 I, 1,2,83 | dyscyplinarne, liturgiczne i pobożnościowe, jakie uformowały się w 7620 I, 2,2,640 | miało to miejsce w przypadku pobożnych kobiet484, a potem Piotra485. 7621 I, 2,2,643 | Dlatego nie uwierzyli oni pobożnym kobietom wracającym od grobu 7622 III, 2,2,2295| Moralnie nie do przyjęcia jest pobranie narządów, jeśli dawca lub 7623 III, 1,1,1768| Święty wypełnia swoje dzieło, pobudzając całość bytu człowieka, wraz 7624 II, 2,2,1428| pociągniętego i dotkniętego łaską10, pobudzającą do odpowiedzi na miłosierną 7625 III, 1,2,1885| Wartości te oddziałują pobudzająco i kierowniczo zarazem na 7626 III, 2,2,2222| 1-2). A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, 7627 IV, 1,2,2684| pamięci Kościoła, cierpliwie pobudzanej przez Ducha Świętego.~ 7628 IV, 1,3,2707| pogłębienia pewności wiary, pobudzenia nawrócenia serca i umocnienia 7629 IV, 1,3,2710| Pańskim, jakim jesteśmy; pobudzenie wiary, by wejść w obecność 7630 IV, 1,1,2582| Doświadczywszy miłosierdzia w czasie pobytu nad potokiem Kerit, Eliasz 7631 II, 2,1,1386| nieprzyjaciół ani nie dam Ci pocałunku Judasza, ale wołam do Ciebie 7632 III, 2,2,2549| chwalony przez błąd albo dla pochlebstwa. Prawdziwe zaszczyty nie 7633 I, 2,2,584 | napisano: Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie [Ps 69, 10Błąd! Nie 7634 IV, 1,3,2726| określono zakładki., jest pochłonięta chwałą Boga żywego i prawdziwego); 7635 I, 2,3,696 | a słowo jego płonęło jak pochodnia" (Syr 48,1), swoją modlitwą 7636 IV, 2,0,2764| Pan Jezus. Ta modlitwa pochodząca od Jezusa jest rzeczywiście 7637 I, 2,3,970 | rozmaite współdziałanie, pochodzące z uczestnictwa w jednym 7638 I, 2,1,248 | początkiem. Wyznając Ducha jako "pochodzącego od Ojca" (J 15, 26), stwierdza 7639 III, 2,1,2093| się do odrzucenia radości pochodzącej od Boga i do odrazy wobec 7640 I, 1,2,60 | 60 Lud pochodzący od Abrahama będzie powiernikiem 7641 III, 2,2,2272| ani nie przywilejem pochodzącym od społeczeństwa lub państwa. 7642 I, 2,2,465 | przyjmował, że "Syn Boży pochodził z nicości"79 i "z innej 7643 I, 2,1,282 | wszystkich czasów: "Skąd pochodzimy?", "Dokąd idziemy?", "Jaki 7644 II, 2,1,1231| natury wymaga katechumenatu pochrzcielnego. Nie chodzi tylko o późniejsze 7645 III, 1,1,1867| nakazując je, zalecając, pochwalając lub aprobując;~- nie wyjawiając 7646 III, 2,2,2348| trzecia - dziewictwa. Nie pochwalamy jednej z nich z wyłączeniem 7647 II, 2,1,1330| ofiara Mszy świętej, "ofiara pochwalna" (Hbr 13, 15)143, ofiara 7648 II, 2,4,1687| unikać rodzaju literackiego pochwalnej mowy pogrzebowej"20 oraz 7649 IV, 1,1,2587| tego, czy chodzi o hymn pochwalny, czy o modlitwę w smutku 7650 III, 2,2,2261| Piotrowi schować miecz do pochwy35.~Uprawniona obrona~ 7651 II, 2,2,1484| 2, 5); On jest lekarzem pochylającym się nad każdym chorym, który 7652 I, 2,1,259 | czyni to, ponieważ Ojciec go pociąga82, a Duch porusza83.~ 7653 III, 2,2,2273| Diagnostyka nie powinna pociągać za sobą wyroku śmierci"50.~ 7654 II, 2,2,1473| przywrócenie komunii z Bogiem pociągają za sobą odpuszczenie wiecznej 7655 II, 1,2,1173| przedstawia wiernym ich przykłady, pociągające wszystkich przez Chrystusa 7656 III, 1,3,2043| nadprzyrodzonym mają już siłę pociągania ludzi do wiary i do Boga" 7657 I, 2,3,737 | uprzedza ich swoją łaską, aby pociągnąć ich do Chrystusa. On ukazuje 7658 III, 2,2,2308| aby użycie broni nie pociągnęło za sobą jeszcze poważniejszego 7659 I, 2,2,424 | przez łaskę Ducha Świętego i pociągnięci przez Ojca, wierzymy i wyznajemy 7660 II, 2,2,1428| skruszonego serca" (Ps 51, 19), pociągniętego i dotkniętego łaską10, pobudzającą 7661 II, 2,3,1609| dzieci" (Rdz 3,16), praca "w pocie oblicza" (Rdz 3,19) stanowią 7662 I, 2,3,972 | jako znak pewnej nadziei i pociechy503.~W skrócie~ 7663 I, 2,1,313 | przed swoim męczeństwem pociesza córkę: "Nic nie może się 7664 III, 2,2,2446| duszy194. Pouczać, radzić, pocieszać, umacniać, jak również przebaczać 7665 I, 2,3,769 | wśród prześladowań świata i pocieszeń Boga"157. Tu na ziemi czuje 7666 III, 1,1,1715| smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem 7667 II, 2,4,1686| kieruje się słowo słowa "pocieszenia" (w rozumieniu Nowego Testamentu 7668 I, 2,3,692 | tłumaczy się zazwyczaj jako "Pocieszyciel"; Jezus jest pierwszym Pocieszycielem12. 7669 IV, 1,2,2670| Pana, by On dał nam Ducha Pocieszyciela16. Jezus podkreśla z naciskiem 7670 I, 2,3,692 | Pocieszyciel"; Jezus jest pierwszym Pocieszycielem12. Sam Pan nazywa Ducha Świętego " 7671 II, 2,2,1433| ujawnia grzech, jest także Pocieszycielem19, udzielającym ludzkiemu 7672 III, 1,1,1847| Odkupienia. Duch Prawdy jest Pocieszycielem86. ~ 7673 IV, 1,2,2670| Królu niebieski, Duchu Pocieszycielu, Duchu Prawdy, wszędzie 7674 III, 1,3,2014| ciągle od początku, a tym początkom nie ma końca. Nigdy ten, 7675 I, 2,1,360 | 360 Dzięki wspólnemu początkowi rodzaj ludzki stanowi jedność. 7676 I, 2,1,336 | Życie ludzkie od dzieciństwa początku189 do zgonu śmierci190 jest 7677 I, 2,2,535 | 535 Na początku226 publicznego życia Jezus 7678 I, 2,2,442 | Synem Bożym" (Dz 9, 20). Od początku45 będzie to centrum wiary 7679 I, 2,3,966 | źródłem życia, Ty, która poczęłaś Boga Żywego, a przez swoje 7680 I, 2,3,722 | dzięki łasce została Ona poczęta bez grzechu pierworodnego 7681 I, 2,2,507 | życia synów z Ducha Świętego poczętych i z Boga zrodzonych. Kościół 7682 I, 2,2,497 | Izajasza: "Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna" (Iz 7, 14; 7683 I, 1,2,127 | 127 Ewangelia w poczwórnej formie zajmuje w Kościele 7684 III, 2,2,2411| czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie" (Łk 19, 8). Ci, którzy 7685 I, 1,3,146 | Abraham Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość" (Rz 4, 7686 I, 2,0,186 | to, co najważniejsze, aby podać w całości jedną naukę wiary. 7687 I, 1,2,126 | historyczność bez wahania stwierdza, podają wiernie to, co Jezus, Syn 7688 I, 2,2,582 | złe myśli" (Mk 7, 18-21). Podając z Boskim autorytetem ostateczną 7689 I, 2,2,515 | narodzeniu172 po ocet podany podczas męki173 i płótna 7690 III, 2,2,2239| punktu widzenia płacenia podatków, korzystania z prawa wyborczego, 7691 III, 2,2,2408| wykonane prace, przestępstwa podatkowe, fałszowanie czeków i rachunków, 7692 III, 2,2,2497| stosownym czasie powinny podawać informacje, które dotyczą 7693 II, 2,1,1376| Odkupiciel, powiedział, że to; co podawał pod postacią chleba, jest 7694 III, 2,2,2365| Nauka ta, wielokrotnie podawana przez Urząd Nauczycielski 7695 Wstep, 0,0,5 | nauki chrześcijańskiej, podawane na ogół w sposób systematyczny 7696 I, 2,3,907 | pożytek i godność osoby - podawania go do wiadomości innym wiernym" 7697 I, 2,2,677 | ostateczną Paschę, w której podąży za swoim Panem w Jego Śmierci 7698 III, 2,2,2541| i innym prawem, które "podbija mnie w niewolę pod prawo 7699 III, 2,2,2537| nawzajem i to właśnie zazdrość podburza jednych przeciw drugim... 7700 III, 2,2,2239| obowiązki jako obywatele, ale i podchodzą do wszystkiego jak cudzoziemcy... 7701 I, 2,3,854 | ludzkie i narody, Kościół podchodzi do nich i przenika ich tylko 7702 III, 1,3,2004| udzieliła św. Joanna d'Arc na podchwytliwe pytanie sędziów kościelnych: " 7703 II, 2,2,1470| sakramencie pokuty grzesznik, poddając się miłosiernemu sądowi 7704 II, 2,2,1500| najpoważniejszych problemów, poddających próbie życie ludzkie. Człowiek 7705 III, 1,3,1950| Temu, który mu wszystko poddał2.~ 7706 II, 2,3,1607| się i czynili sobie ziemię poddaną102, zostało obciążone bólem 7707 III, 2,2,2426| stworzenia, czyniąc sobie ziemię poddaną161. Praca jest zatem obowiązkiem: " 7708 III, 1,3,1953| nasza wolność powinny być poddane3.~ 7709 I, 2,2,671 | gdy wszystko zostanie Mu poddane551. "Dopóki jednak nie powstaną 7710 I, 2,3,990 | człowieka w jego kondycji poddanej słabości i śmiertelności519 " 7711 I, 2,2,517 | ukrytym, w którym przez swoje poddanie178 naprawia nasze nieposłuszeństwo; 7712 II, 2,3,1625| wolnym" oznacza:~- nie być poddanym przymusowi;~- nie mieć przeszkody 7713 I, 2,2,559 | prawdzie" (J 18, 37). Dlatego poddanymi Jego Królestwa w tym dniu 7714 II, 2,2,1458| ze złymi skłonnościami, poddawać się leczącej mocy Chrystusa 7715 IV, 1,3,2733| 2734 Synowska ufność jest poddawana próbie i potwierdza się 7716 III, 2,2,2294| moralnym. Ewentualna zgoda osób poddawanych doświadczeniom nie usprawiedliwia 7717 III, 2,2,2339| przeciwstawić się pokusom, podejmie w tym celu środki takie, 7718 I, 2,3,922 | wolności serca, ciała i ducha, podejmowały za aprobatą Kościoła decyzję 7719 III, 2,2,2425| jej metodami, powinna być podejmowana w granicach porządku moralnego, 7720 III, 1,1,1751| ukierunkowaniem na przewidywane dobro podejmowanego działania. Nie ogranicza 7721 III, 2,2,2341| zawsze. Zakłada ono wysiłek podejmowany we wszystkich okresach życia86. 7722 Wstep, 0,0,4 | katechezą całość wysiłków podejmowanych w Kościele, by formować 7723 I, 2,2,574 | nieprzychylnie nastawieni ludzie podejrzewali, że Jezus był opętany313. 7724 III, 2,2,2316| lub społecznym, zazdrość, podejrzliwość i pycha, które szkodliwie 7725 I, 2,2,489 | poczęła syna mimo swego podeszłego wieku122. Wbrew wszelkim 7726 III, 2,1,2183| całym swym trudzie, jaki podjął" (Rdz 2, 2), tak również 7727 II, 2,4,1672| wiedzy medycznej. Przed podjęciem egzorcyzmów należy więc 7728 III, 1,2,1913| urzeczywistnia się najpierw w podjęciu zadań, za które ponosi się 7729 II, 2,2,1426| Pozostaje ona w ochrzczonych, by podjęli z nią walkę w życiu chrześcijańskim 7730 III, 2,2,2277| przeszkodzić. Decyzje powinny być podjęte przez pacjenta, jeśli ma 7731 III, 2,0,2069| człowieczeństwie człowieka. Podkreślają główne obowiązki, a więc 7732 II, 2,1,1379| godnym i tak wykonane, by podkreślało i ukazywało prawdę o rzeczywistej 7733 II, 2,1,1321| podczas Eucharystii sprzyja podkreśleniu jedności sakramentów wtajemniczenia 7734 II, 2,1,1292| ten sposób zostaje również podkreślony związek z apostolskimi początkami 7735 I, 2,3,1018| pierworodnego człowiek musi podlegać śmierci cielesnej, "od której 7736 III, 2,2,2410| 2411 Umowy podlegają sprawiedliwości wymiennej, 7737 II, 1,2,1205| Jest w niej również część podlegająca zmianom i Kościół może, 7738 I, 2,2,422 | aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać 7739 I, 2,1,403 | oraz ich skłonność do zła i podleganie śmierci nie zrozumiałe 7740 I, 2,2,635 | życie przez bojaźń śmierci podlegli byli niewoli" (Hbr 2,14- 7741 I, 2,2,468 | Boskiej jako właściwemu podmiotowi85, nie tylko cuda, lecz takża 7742 III, 2,2,2515| człowieka i jego osobową podmiotowość. Chodzi natomiast o uczynki 7743 IV, 2,0,2782| stałeś się dobrym synem... Podnieś więc oczy ku Ojcu, który 7744 III, 2,2,2316| włócznie swoje na sierpy. Nie podniesie naród przeciw narodowi miecza, 7745 I, 2,1,410 | zwycięstwo nad złem oraz podniesienie go z upadku291. Fragment 7746 I, 2,1,367 | by była w darmowy sposób podniesiona do komunii z Bogiem227.~ 7747 I, 2,1,256 | was w wodzie i was z niej podniosę. Daję je wam po to, by towarzyszyło 7748 III, 2,2,2360| do śmierci"98.~Tobiasz podniósł się z łóżka i powiedział 7749 IV, 1,1,2628| wołać natarczywie, wzywać, podnosić głos, krzyczeć, a nawet " 7750 I, 2,2,598 | Go przez nasze uczynki, podnosimy na Niego w jakiś sposób 7751 III, 1,3,1966| wypełnia ono obietnice Boże, podnosząc je i kierując do "Królestwa 7752 II, 2,3,1641| na siebie swojego krzyża, podnoszenia się po upadkach, przebaczania 7753 III, 1,1,1809| wysiłki, oczyszczane i podnoszone przez łaskę Bożą. Z pomocą 7754 II, 2,3,1618| sprawy Pana i starać się Jemu podobać119, by wyjść naprzeciw przychodzącemu 7755 I, 2,2,462 | całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem: 7756 II, 2,4,1666| znaki święte, które z pewnym podobieństwem do sakramentów oznaczają 7757 I, 2,3,705 | obraz"45 i odnowi go w jego "podobieństwie" do Ojca, przywracając Mu 7758 I, 1,1,48 | doskonałościach stworzeń, podobnych do Boga nieskończenie doskonałego, 7759 I, 1,1,37 | absolutny porządek rzeczy podpadających pod zmysły i gdy powinny 7760 II, 2,1,1396| na to, co przyjmujecie, i podpisujecie się pod tym, odpowiadając 7761 I, 2,1,251 | relacja" itd. Czyniąc to, nie podporządkował wiary mądrości ludzkiej, 7762 III, 2,2,2352| płciowości w sposób naturalny podporządkowanej dobru małżonków, jak również 7763 I, 2,3,801 | do pasterzy Kościoła i od podporządkowania się tym, "którzy szczególnie 7764 III, 2,2,2238| wdzięczności i porządku miłości. Podporządkowanie prawowitej władzy i służba 7765 II, 2,3,1562| został zlecony w stopniu podporządkowanym prezbiterom, aby ustanowieni 7766 III, 2,2,2312| usprawiedliwić tych, którzy się im podporządkowują. Zagłada ludu, narodu czy 7767 I, 2,2,475 | nie opierając, ale raczej podporządkowując się tej Boskiej i wszechmocnej 7768 III, 2,2,2222| Rodzice powinni uczyć dzieci podporządkowywać "wymiary materialne i instynktowne... 7769 I, 1,2,90 | różnorodność ich związków z podstawami wiary chrześcijańskiej wyznacza 7770 II, 2,2,1427| głównym miejscem pierwszego i podstawowego nawrócenia. Przez wiarę 7771 I, 2,2,559 | jest figurą Jego Kościoła, podstępem czy przemocą, lecz pokorą, 7772 II, 2,1,1327| jest więc streszczeniem i podsumowaniem całej naszej wiary. "Nasz 7773 IV, 1,1,2615| Święty Augustyn wspaniale podsumowuje trzy wymiary modlitwy Jezusa: " 7774 III, 1,1,1854| wykroczenia przeciw prawu Bożemu; podsuwając człowiekowi dobra niższe, 7775 IV, 1,3,2726| przekracza naszą świadomość i podświadomość); wartości produkcyjne i 7776 IV, 1,3,2725| postaw i słów rytualnych. W podświadomości wielu chrześcijan modlitwa 7777 III, 2,2,2315| usprawiedliwić przedsięwzięć, które podsycają przemoc i konflikty między 7778 IV, 2,0,2804| dotyczą naszego życia, aby je podtrzymać i uleczyć z grzechu; dwie 7779 IV, 1,2,2673| Zwiastowania i niezachwianego podtrzymania go pod krzyżem Jej macierzyństwo 7780 III, 2,2,2361| prawdziwie po ludzku, oznaką i podtrzymaniem wzajemnego oddania się, 7781 I, 1,3,162 | miłość" (Ga 5, 6)36, być podtrzymywana przez nadzieję37 i zakorzeniona 7782 I, 1,2,93 | zmysłowi wiary, wzbudzonemu i podtrzymywanemu przez Ducha Prawdy, Lud 7783 III, 2,2,2363| nakłada na nich obowiązek podtrzymywania jego jedności i nierozerwalności102. " 7784 I, 2,1,250 | teologiczną Ojców Kościoła i podtrzymywanych zmysłem wiary ludu chrześcijańskiego.~ 7785 III, 2,1,2152| obecności, zaświadczanej lub podważanej w każdym naszym stwierdzeniu.~ 7786 III, 2,2,2300| jeśli nie jest ona przejawem podważania wiary w zmartwychwstanie 7787 III, 2,2,2198| pracowników względem pracodawców, podwładnych względem przełożonych, obywateli 7788 III, 2,2,2408| niesprawiedliwych wynagrodzeń144, podwyższania cen wykorzystującego niewiedzę 7789 III, 2,2,2408| która polega na sztucznym podwyższaniu ceny towarów w celu osiągnięcia 7790 III, 1,3,2036| te domagają się uległości podyktowanej miłością, nawet jeśli mają 7791 III, 1,2,1939| przejawia się przede wszystkim w podziale dóbr i w wynagrodzeniu za 7792 III, 1,2,1935| każdy mógł korzystać, oraz z podziałem bogactw43. "Talenty" nie 7793 IV, 2,0,2790| 2791 Dlatego więc mimo podziałów chrześcijan modlitwa do " 7794 I, 2,3,886 | członek Kolegium Biskupiego, podziela troskę o wszystkie Kościoły376, 7795 I, 2,2,439 | nawet niektórzy poganie podzielający ich nadzieję, rozpoznali 7796 II, 2,1,1336| Pierwsza zapowiedź Eucharystii podzieliła uczniów, podobnie jak zgorszyła 7797 I, 2,2,626 | żeby jedyna Osoba została podzielona na dwie, ponieważ ciało 7798 I, 2,3,715 | i pojedna rozproszone i podzielone narody; przekształci pierwsze 7799 I, 2,0,190 | 190 Symbol jest więc podzielony na trzy części: "Pierwsza 7800 IV, 1,3,2736| 21. Jeżeli prosimy sercem podzielonym, "cudzołożnym" (Jk 4, 4), 7801 I, 2,2,635 | niebieskich i ziemskich, i podziemnych" (Flp 2,10):~Wielka cisza 7802 I, 2,1,341 | prawa natury. Budzą one podziw uczonych. Piękno stworzenia 7803 II, 1,2,1172| swojego Syna. W Niej Kościół podziwia i wysławia wspaniały owoc 7804 II, 2,2,1499| uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił; a nadto zachęca 7805 IV, 1,1,2567| wpisuje się między upadek i podźwignięcie człowieka, między bolesne 7806 II, 2,2,1459| wprowadził grzech49. Grzesznik podźwignięty z grzechu musi jeszcze odzyskać 7807 II, 1,1,1079| błogosławieństwem. Od liturgicznego poematu o pierwszym stworzeniu 7808 I, 1,2,110 | historycznych, prorockich, poetyckich czy w innych rodzajach literackich80.~ 7809 I, 2,3,755 | dokona pojednanie Żydów i pogan113. Rola ta jest uprawiana 7810 I, 2,2,498 | strony niewierzących, żydów i pogan144. Nie była ona motywowana 7811 III, 2,0,2053| większą niż sprawiedliwość pogan3. Rozwinął wszystkie wymagania 7812 I, 2,2,600 | Herod i Poncjusz Piłat z poganami i pokoleniami Izraela397, 7813 I, 2,3,791 | Chrystusa. Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani 7814 II, 2,1,1226| Żydom bojącym się Boga i poganom20. Chrzest zawsze wiąże się 7815 II, 2,1,1345| około 155 r., wyjaśniając pogańskiemu cesarzowi Antoninusowi Piusowi ( 7816 I, 2,2,591 | pozwala zrozumieć tragiczną pogardę Sanhedrynu, który uznawał, 7817 III, 2,2,2217| miej wyrozumiałość,~nie pogardzaj nim, choć jesteś w pełni 7818 I, 2,2,556 | służyć na ziemi, byś był pogardzany i ukrzyżowany na ziemi. 7819 III, 1,3,1957| wśród zmieniających się poglądów i obyczajów oraz wspiera 7820 I, 2,3,835 | 835 "Strzeżmy się poglądu, że Kościół powszechny jest 7821 II, 2,4,1675| razie potrzeby oczyszczać i pogłębiać zmysł religijny, z którego 7822 II, 2,1,1379| zanosić chorym i nieobecnym. Pogłębiając wiarę w rzeczywistą obecność 7823 II, 2,1,1395| uczestniczymy w życiu Chrystusa i pogłębiamy przyjaźń z Nim, tym trudniej 7824 IV, 1,1,2584| modlitewne, które świadczą o pogłębianiu modlitwy, zarówno za siebie, 7825 Wstep, 0,0,23| ponieważ pragnie pomóc w pogłębieniu znajomości wiary. Został 7826 III, 2,2,2367| moralności:~Kiedy... chodzi o pogodzenie miłości małżeńskiej z odpowiedzialnym 7827 II, 2,4,1675| motywacje życia w radości i pogodzie ducha, nawet wśród trudów 7828 III, 1,1,1851| wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, 7829 IV, 2,0,2784| Dusza roztapia się w nim i pogrąża w świętym miłowaniu oraz 7830 I, 2,2,598 | pewnością więc ci, którzy pogrążają się w nieładzie moralnym 7831 III, 1,3,1994| nieczystości i nieprawości, pogrążając się w nieprawość, tak teraz 7832 I, 2,2,635 | którzy siedzą zupełnie pogrążeni w cieniu śmierci; by wyzwolić 7833 I, 2,1,401 | skłonny także do złego i pogrążony w wielorakim złu, które 7834 II, 2,1,1214| baptizein) oznacza: "zanurzyć, pogrążyć"; "zanurzenie" w wodzie 7835 I, 2,2,537 | nowe życie" (Rz 6, 4):~Mamy pogrzebać się z Chrystusem przez chrzest, 7836 II, 2,4,1689| ciało będzie wyniesione i pogrzebane"23. Tradycja bizantyjska 7837 I, 2,2,641 | namaszczenia ciała Jezusa488, pogrzebanego pospiesznie w Wielki Piątek 7838 II, 2,1,1214| w wodzie jest symbolem pogrzebania katechumena w śmierci Chrystusa, 7839 III, 2,2,2272| karne za każde dobrowolne pogwałcenie jego praw"49.~ 7840 III, 2,2,2388| piętno przez całe życie, oraz pogwałceniem odpowiedzialności wychowawczej.~ 7841 I, 2,3,712 | oczekiwanego Mesjasza zaczyna pojawiać się w "Księdze Emmanuela" 7842 I, 2,1,283 | powstawaniu form żywych, o pojawieniu się człowieka. Odkrycia 7843 I, 2,2,676 | formie złagodzonej, które pojawiło się pod nazwą millenaryzmu572, 7844 I, 2,2,595 | uczniami Jezusa381, ale pojawiły się długotrwałe spory na 7845 II, 1,1,1090| naszym, a my z Nim razem pojawimy się w chwale"7.~ 7846 I, 2,3,691 | sposobem posługiwania się pojęciami "duch" i "święty".~Określenia 7847 III, 2,2,2514| chrześcijańska nadała temu pojęciu szczególne znaczenie pragnienia 7848 I, 2,3,715 | nowe prawo; On zgromadzi i pojedna rozproszone i podzielone 7849 II, 2,2,1424| wezwanie Pana: "Najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim" (Mt 7850 II, 2,2,1436| ofiara Chrystusa, która pojednała nas z Bogiem. Karmi ona 7851 IV, 2,0,2794| To w Chrystusie zostały pojednane niebo i ziemia45 gdyż sam 7852 I, 2,2,603 | 8, 32), abyśmy zostali "pojednani z Bogiem przez śmierć Jego 7853 II, 2,2,1440| liturgiczny sakrament pokuty i pojednania27.~Tylko Bóg przebacza grzech~ 7854 II, 2,2,1445| łączy się nierozerwalnie z pojednaniem z Bogiem.~Sakrament przebaczenia~ 7855 I, 2,3,980 | 980 Ochrzczony może być pojednany z Bogiem i Kościołem przez 7856 I, 2,3,845 | zbawienie. Jest on "światem pojednanym"304, Kościół jest okrętem, 7857 II, 1,2,1180| mieszkanie Boga z ludźmi pojednanymi i zjednoczonymi w Chrystusie.~ 7858 I, 2,1,234 | Duch Święty, objawia się, pojednuje i jednoczy ze sobą ludzi, 7859 I, 2,3,875 | 10, 14-15). Nikt, żadna pojedyncza osoba ani żadna wspólnota, 7860 III, 1,1,1780| dobru, a zarazem o złu jego pojedynczego wyboru. Wyrok sądu sumienia 7861 III, 1,1,1791| uczucia, domaganie się źle pojętej autonomii sumienia, odrzucenie 7862 III, 2,1,2108| przez "porządek publiczny" pojmowany w sposób pozytywistyczny 7863 II, 2,3,1618| bezżenni. Kto może pojąć, niech pojmuje! (Mt 19, 12).~ 7864 IV, 1,1,2608| ponad tym, co czujemy i pojmujemy. Stała się ona możliwa, 7865 I, 2,2,459 | rzeczywistą ofiarę z siebie w pójściu za Nim73.~ 7866 I, 2,2,582 | Prawo dotyczące czystości pokarmów, tak ważne w życiu codziennym 7867 III, 2,2,2543| krótko przed swoją męką pokazał im przykład ubogiej wdowy 7868 I, 2,2,643 | Ewangelie dalekie od pokazania nam wspólnoty opanowanej 7869 III, 2,2,2353| aby w sposób zamierzony pokazywać je innym. Znieważa ona czystość, 7870 IV, 1,1,2577| za was modlić: będę wam pokazywał drogę dobrą i prostą" (1 7871 I, 2,3,972 | wieku, tak tu na ziemi, póki nie nadejdzie dzień Pański, 7872 IV, 1,2,2689| duchowym, nie będą zdolni pokierować duszami, gdy Bóg będzie 7873 III, 1,1,1824| wszystkiemu wierzy,~we wszystkim pokłada nadzieję, ~wszystko przetrzyma ( 7874 III, 1,1,1816| niebieskiego i życia wiecznego, pokładając ufność w obietnicach Chrystusa 7875 III, 2,2,2546| niepokoju o jutro271. Ufność pokładana w Bogu przygotowuje szczęście 7876 IV, 1,1,2580| wieczorna, kadzidła, chleby "pokładne" - wszystkie te znaki świętości 7877 III, 1,1,1824| nie zazdrości,~nie szuka poklasku, nie unosi się pychą;~nie 7878 III, 1,1,1828| osiągniemy, znajdziemy w nim pokój81.~ 7879 IV, 2,0,2819| służyć sprawiedliwości i pokojowi74.~ 7880 III, 2,2,2307| wpierw wszystkie środki pokojowych rokowań"68.~ 7881 III, 2,2,2309| wspólnego narodu i utrwalenia pokoju69.~ 7882 I, 2,2,600 | Poncjusz Piłat z poganami i pokoleniami Izraela397, aby uczynić 7883 I, 1,2,74 | przekazywane było wszystkim pokoleniom38.~ 7884 I, 2,2,635 | Dz 3, 15), przez śmierć pokonał tego, "który dzierżył władzę 7885 I, 2,3,908 | oraz przez życie święte pokonywali w sobie samych panowanie 7886 I, 2,1,344 | dzięki,~I służcie Mu~Z wielką pokorą200.~ 7887 IV, 1,3,2732| zarozumiałości. Kto jest pokorny, nie dziwi się swojej nędzy, 7888 III, 1,3,2037| posłużyć się najbardziej pokornymi, by oświecać mędrców i wyniesionych 7889 I, 2,3,771 | którego szukamy"163.~O pokoro! O wzniosłości! Namiocie 7890 III, 2,2,2205| wewnątrz rodziny kształtują pokrewieństwo odczuć, uczuć i dążeń, które 7891 II, 2,4,1667| włożenie ręki, znak krzyża, pokropienie wodą święconą (znak przypominający 7892 I, 2,2,433 | wynagrodzenia za grzechy Izraela, po pokropieniu przebłagalni w Miejscu Najświętszym 7893 II, 1,2,1170| obliczania 14 nisan nie zawsze pokrywa się data Paschy w Kościołach 7894 I, 2,3,924 | poświęcają się modlitwie, pokucie, służbie braciom i pracy 7895 III, 1,1,1739| mocnych, jak i słabych na pokusę grzechu przeciw miłości. 7896 IV, 1,1,2611| modlitwie nie ulega się pokusie60.~ 7897 IV, 2,0,2758| winowajcom;~i nie wódź nas na pokuszenie,~ale nas zbaw ode Złego.~ 7898 II, 2,2,1462| pojednania; kieruje on "karnością pokutną"54. Prezbiterzy, jego współpracownicy, 7899 II, 2,2,1430| widzialne, gesty i czyny pokutne14.~ 7900 II, 2,2,1430| czynów zewnętrznych, "wora pokutnego i popiołu", postów i umartwień, 7901 II, 2,2,1438| ćwiczeń duchowych, liturgii pokutnej, pielgrzymek o charakterze 7902 II, 2,2,1438| specjalnym czasem praktyki pokutnej26. Okresy te szczególnie 7903 II, 2,2,1447| pojednania. Do tego "stanu pokutników" (który obejmował jedynie 7904 II, 2,2,1466| Powinien modlić się za niego i pokutować, powierzając go miłosierdziu 7905 II, 2,2,1475| niebieskiej ojczyzny, czy to pokutującymi w czyśćcu za swoje winy, 7906 I, 2,2,674 | Jerozolimie po Pięćdziesiątnicy: "Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby 7907 II, 2,2,1448| się także za grzesznika i pokutuje razem z nim. W ten sposób 7908 II, 2,2,1453| przygotowuje do niego w sakramencie pokuty37.~ 7909 III, 2,2,2444| zapłata robotników, żniwiarzy pól waszych, którą zatrzymaliście, 7910 III, 2,2 | swojego bliźniego ani jego pola, ani jego niewolnika, ani 7911 III, 2,2,2313| miast lub też większych połaci kraju z ich mieszkańcami, 7912 I, 2,2,650 | a zmartwychwstanie przez połączenie dwóch rozdzielonych części" 7913 I, 2,3,811 | nierozdzielnie ze sobą połączone230, wskazują na istotne rysy 7914 III, 2,1,2115| ze czcią i szacunkiem - połączonym z miłującą bojaźnią - które 7915 I, 2,1,365 | człowieku nie dwiema połączonymi naturami, ale ich zjednoczenie 7916 III, 2,2,2473| doczesnego. Wolę umrzeć (by połączyć się) z Chrystusem, niż królować 7917 I, 2,3,966 | opuściłaś świata, o Matko Boża: połączyłaś się ze źródłem życia, Ty, 7918 II, 2,1,1239| udzielany przez trzykrotne polanie wodą głowy kandydata.~ 7919 II, 2,1,1261| chrztu, Kościół może tylko polecać je miłosierdziu Bożemu, 7920 I, 2,3,1020| Aniołami i Świętymi Bożymi... Polecam Cię wszechmogącemu Bogu 7921 III, 2,2,2446| miłosierdzia co do ciała polegają zwłaszcza na tym, by głodnych 7922 I, 1,2,84 | wspólnocie Kościoła. "Na nim polegając, cały lud święty zjednoczony 7923 III, 2,2,2296| miłością. Stosowanie tortur, polegające na przemocy fizycznej lub 7924 I, 2,1,397 | przykazaniu Bożemu. Na tym polegał pierwszy grzech człowieka261. 7925 II, 2,1,1284| tego, co czyni Kościół, i poleje wodą głowę kandydata, mówiąc: " 7926 I, 2,3,755 | 755 Kościół jest polem uprawnym lub <<rolą Bożą>> ( 7927 III, 2,2,2261| ucznia nadstawiania drugiego policzka33, miłowania nie przyjaciół34. 7928 II, 1,2,1138| tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich 7929 III, 2,2,2386| Chrześcijanin, uprzednio żyjący w poligamii, jest odpowiedzialny ze 7930 III, 2,2,2490| zobowiązani na przykład politycy, wojskowi, lekarze, prawnicy, 7931 III, 1,2,1899| Kościoła za sprawujących władzę polityczną19: ~Daj im zatem, Panie, zdrowie, 7932 I, 2,2,596 | zarzutem wzniecania buntu politycznego386, co postawi Go na równi 7933 III, 2,2,2498| przekazu państwa te chcą politycznie zdominować opinię publiczną, " 7934 I, 2,2,439 | ludzki32, przede wszystkim polityczny33.~ 7935 III, 2,2,2437| między narodami, których polityka jest już wzajemnie zależna. 7936 I, 2,1,407 | w dziedzinie wychowania, polityki, działalności społecznej286 7937 III, 2,2,2308| pozostałe środki zmierzające do położenia jej kresu okazały się nierealne 7938 II, 2,1,1219| odrodzenia, bo ten sam żywioł położył kres występkom i dał początek 7939 I, 2,2,627 | prawdziwą śmiercią o tyle, o ile położyła kres Jego ludzkiemu, ziemskiemu 7940 I, 2,3,956 | pożytek i będę wam skuteczniej pomagał niż za życia476.~Przejdę 7941 II, 1,1,1095| Potrzeba przy tym, by katecheza pomagała wiernym otworzyć się na " 7942 III, 2,2,2411| którzy nakazali, w niej pomagali lub ukrywali.~ 7943 I, 2,3,794 | dary i posługi, przez które pomagamy sobie wzajemnie na drodze 7944 III, 2,2,2229| przeciwnie, zobowiązuje ich do pomagania dzieciom przez mądre rady, 7945 I, 1,1,42 | obrazowe i niedoskonałe, by nie pomieszać "niewypo-wiedzianego, niepojętego, 7946 I, 2,2,481 | natury, Boską i ludzką, nie pomieszane, ale zjednoczone w jednej 7947 III, 2,1,2093| jej moc. Niewdzięczność pomija lub odrzuca uznanie miłości 7948 IV, 1,3,2703| najbardziej wewnętrzna nie powinna pomijać modlitwy ustnej. Modlitwa 7949 III, 2,1,2110| wymiarem materialnym, z pominięciem dyspozycji wewnętrznych, 7950 III, 2,2,2403| zarządcą Opatrzności; powinien pomnażać i rozdzielać jego owoce 7951 III, 1,2,1879| i których owoce powinien pomnażać3. Słusznie więc każdy człowiek 7952 III, 2,2,2512| bardziej poświęcone Bogu i pomnażaniu Jego czci i chwały, im bardziej 7953 III, 1,1,1858| zatwardziałość serca95 nie pomniejszają, lecz zwiększają dobrowolny 7954 II, 2,3,1545| kapłaństwo służebne, nie pomniejszając jedyności kapłaństwa Chrystusa: " 7955 I, 2,2,616 | Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że skoro Jeden umarł 7956 I, 1,3,156 | zechciał, by z wewnętrznymi pomocami Ducha Świętego były połączone 7957 III, 2,2,2360| i stworzyłeś dla niego pomocną ostoję - Ewę, jego żonę,~ 7958 III, 2,2,2360| człowiekowi samemu,~uczyńmy mu pomocnicę podobną do niego.~A teraz 7959 I, 2,3,969 | Orędowniczki, Wspomożycielki, Pomocnicy, Pośredniczki"495.~ 7960 III, 2,2,2207| rodziny oraz - w sposób pomocniczy - społeczeństwo powinny 7961 I, 2,1,307 | Stają się więc w pełni "pomocnikami Boga" (1 Kor 3, 9; 1 Tes 7962 II, 2,3,1556| zaś przekazali dar duchowy pomocnikom swoim przez włożenie na 7963 I, 2,1,296 | istniejącego wcześniej ani żadnej pomocy123. Stworzenie nie jest także 7964 III, 2,2,2228| wyboru szkół, które najlepiej pomogą im w wypełnianiu zadań wychowawców 7965 IV, 1,1,2571| całopalenie" (Rdz 22, 8), "pomyślał bowiem, Bóg mocen wskrzesić 7966 II, 1,2,1174| 17; Ef 6, 18), jest tak pomyślana, "aby wszystkie pory dnia 7967 Wstep, 0,0,18| 18 Katechizm jest pomyślany jako organiczny wykład całej 7968 III, 2,2,2209| Znaczenie rodziny dla życia i pomyślnej sytuacji społeczeństwa5 7969 I, 2,3,845 | okrętem, który "żegluje pomyślnie na tym świecie, biorąc tchnienie 7970 III, 2,2,2199| doczesne owoce pokoju i pomyślności. Natomiast niezachowywanie 7971 I, 2,3,1041| daje jeszcze ludziom "czas pomyślny, dzień zbawienia" (2 Kor 7972 III, 1,2,1915| obowiązek etyczny, wciąż ponawiane nawrócenie uczestników życia 7973 I, 2,2,600 | którego namaściłeś, Herod i Poncjusz Piłat z poganami i pokoleniami 7974 I, 2,2,423 | Jerozolimie za czasów namiestnika Poncjusza Piłata, w czasie rządów 7975 II, 2,4,1674| zgadzały się z liturgią, z niej poniekąd wypływały i do niej wiernych 7976 I, 2,2,612 | odkupieńczą, aby "w swoim ciele ponieść nasze grzechy na drzewo" ( 7977 III, 1,1,1736| działania, jak np. śmierć poniesiona podczas udzielania pomocy 7978 I, 2,2,558 | męczeństwo proroków, którzy ponieśli śmierć w Jerozolimie295. 7979 III, 2,1,2112| 24). Wielu męczenników poniosło śmierć za to, że nie oddawało 7980 I, 2,1,256 | stopnia niższego, który poniża... Nieskończona współnaturalność 7981 III, 2,2,2297| prowadzą do jeszcze większych poniżeń. Powinno się działać w celu 7982 III, 2,2,2480| ironii, która zmierza do poniżenia kogoś przez ośmieszanie 7983 I, 2,2,556 | przekształci nasze ciało poniżone na podobne do swego chwalebnego 7984 I, 2,2,561 | ludzi, szczególna troska o poniżonych i biednych, całkowite przyjęcie 7985 III, 1,1,1867| czynem osobistym; co więcej, ponosimy odpowiedzialność za grzechy 7986 III, 2,2,2295| ryzyko fizyczne i psychiczne ponoszone przez dawcę proporcjonalne 7987 I, 2,3,820 | J 17, 21). Pragnienie ponownego odnalezienia jedności wszystkich 7988 IV, 1,3,2743| pozwalamy prowadzić się Duchowi, popadamy w niewolę grzechu30. Jakże 7989 I, 2,1,421 | powołany do bytu i zachowywany, popadł wprawdzie w niewolę grzechu, 7990 IV, 1,3,2728| roztargnienia równałaby się popadnięciu w jego sidła, podczas gdy 7991 III, 2,2,2374| bezpłodności, zasługują na poparcie pod warunkiem, że będą " 7992 I, 2,3,999 | w swoim własnym ciele: "Popatrzcie na moje ręce i nogi: to 7993 III, 2,2,2338| nie pod wpływem ślepego popędu wewnętrznego lub też zgoła 7994 IV, 1,0,2560| żeby wykopać sobie cysterny popękane" (Jr 2,13). Modlitwa jest 7995 I, 2,1,398 | 398 Popełniając ten grzech, człowiek przedłożył 7996 II, 2,2,1447| który obejmował jedynie popełniających pewne ciężkie grzechy) można 7997 IV, 2,0,2812| codziennie, bo codziennie popełniamy grzechy i powinniśmy zmywać 7998 II, 2,1,1366| grzechów, które codziennie popełniamy174.~ 7999 I, 2,1,411 | specjalnej łasce Bożej, nie popełniła żadnego grzechu295.~ 8000 I, 2,1,403 | małym dzieciom, które nie popełniły grzechu osobistego279.~ 8001 I, 2,2,597 | Kościół oświadczył: "To, co popełniono podczas męki (Chrystusa), 8002 I, 2,1,404 | grzechem "zaciągniętym", a nie "popełnionym", jest stanem, a nie aktem.~ 8003 I, 2,3,1040| wszystkimi niesprawiedliwościami popełnionymi przez stworzenia i że Jego 8004 III, 2,2,2278| tego tytułu powinna być popierana.~Samobójstwo~ 8005 III, 2,2,2288| neopogańskiej, która zmierza do popierania kultu ciała, do poświęcania 8006 III, 2,2,2502| upoważniając innych - czuwać nad popieraniem dawnej i nowej sztuki sakralnej 8007 III, 1,2,1924| elementach: poszanowaniu i popieraniu podstawowych praw osoby; 8008 II, 2,2,1430| zewnętrznych, "wora pokutnego i popiołu", postów i umartwień, lecz 8009 III, 2,2,2477| rozumie źle, niech go poprawi z miłością; a jeśli to nie 8010 III, 2,2,2222| lepiej kierować dziećmi i je poprawiać:~Kto miłuje swego syna, 8011 III, 1,1,1792| Konieczna jest więc praca nad poprawianiem błędów sumienia.~ 8012 I, 1,2,67 | zmierzających do przekroczenia czy poprawienia Objawienia, którego Chrystus 8013 I, 2,3,830 | której On chciał mu udzielić: poprawne i pełne wyznanie wiary, 8014 I, 2,0,191 | tak również słusznie i poprawnie w Credo nazwano artykułami 8015 I, 2,1,347 | wskazując w ten sposób na poprawny porządek ludzkich zajęć.~ 8016 I, 2,1,286 | umocnić i oświecić rozum w poprawnym poznaniu tej prawdy: "Przez


1000-1501 | 1502-2013 | 2014-2513 | 2514-664 | 665-ateis | ateiz-chory | chorz-dlugo | dluzn-eunic | europ-istot | izaak-krwaw | krwot-miluj | milym-nazwa | nazyw-obdar | obecn-ojca2 | ojca3-piecd | pieci-popra | popro-proch | procz-przyn | przyo-rymow | rynki-spowo | spoza-teolo | teori-umocn | umowa-wewne | wezci-wyjas | wyjat-zaczy | zadan-zbliz | zbluz-zwiek | zwier-zywym

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License