Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Katechizm Kosciola katolickiego

IntraText - Concordances

(Hapax - words occurring once)


1000-1501 | 1502-2013 | 2014-2513 | 2514-664 | 665-ateis | ateiz-chory | chorz-dlugo | dluzn-eunic | europ-istot | izaak-krwaw | krwot-miluj | milym-nazwa | nazyw-obdar | obecn-ojca2 | ojca3-piecd | pieci-popra | popro-proch | procz-przyn | przyo-rymow | rynki-spowo | spoza-teolo | teori-umocn | umowa-wewne | wezci-wyjas | wyjat-zaczy | zadan-zbliz | zbluz-zwiek | zwier-zywym

                                bold = Main text
   Czesc, Dzial, Rozdzial, Numer               grey = Comment text
8017 IV, 1,3,2744| wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, 8018 IV, 1,3,2735| potrzeba, zanim Go o to poprosimy19, lecz oczekuje naszej prośby, 8019 I, 2,2,434 | im wszystkiego, o co Go poproszą w imię Jezusa20.~ 8020 IV, 1,2,2676| nas jako nasza Matka26, by poprowadzić nas do swego Syna Jezusa, 8021 I, 1,2,111 | interpretacji, nie mniej ważna niż poprzednia, bez której Pismo święte 8022 I, 2,2,523 | Chrzciciel jest bezpośrednim poprzednikiem Pana193, posłanym, by przygotować 8023 I, 2,3,718 | nakazuje mu "iść" (jako "poprzednikowi") przed Panem, który przychodzi. 8024 I, 2,3,718 | który przychodzi. W Janie Poprzedniku Duch Święty dopełnia "przygotowania 8025 IV, 2,0,2836| znaczenie to - w powiązaniu z poprzednim - dotyczy w sposób oczywisty 8026 I, 2,2,443 | się od "sług", posyłanych poprzednio przez Boga do Jego ludu50, 8027 II, 0,3,1072| Kościoła"13. Powinna poprzedzać ewangelizacja, wiara i nawrócenie, 8028 II, 2,4,1682| Błogosławieństwa, które poprzedzają i po niej następują, 8029 I, 2,2,523 | grzech świata" (J 1, 29). Poprzedzając Jezusa "w duchu i mocy Eliasza" ( 8030 III, 2,1,2179| bądź też wieczorem dnia poprzedzającego"96.~ 8031 II, 1,2,1169| jak nie tylko na Wschodzie poprzedzający tydzień nazywany jest " 8032 IV, 2,0,2837| nasza odpowiedź powinna poprzedzić; słowem wiążącym te dwie 8033 I, 2,2,488 | miłosierdzia, aby Wcielenie poprzedziła zgoda Tej, która przeznaczona 8034 I, 2,2,633 | sprawiedliwych, którzy Go poprzedzili478.~ 8035 IV, 1,1,2603| Łazarza. Wydarzenie to jest poprzedzone dziękczynieniem: "Ojcze, 8036 II, 2,1,1355| czasie Komunii świętej, poprzedzonej Modlitwą Pańską i łamaniem 8037 II, 2,1,1290| chrztów dzieci w różnych porach roku oraz powstawanie nowych 8038 IV, 1,3,2697| nich codzienne: modlitwa poranna i wieczorna, przed jedzeniem 8039 I, 2,2,550 | Przyjście Królestwa Bożego jest porażką królestwa Szatana276: "Jeśli 8040 III, 2,2,2353| rozpowszechniania materiałów pornograficznych.~ 8041 III, 2,2,2395| wymienić masturbację, nierząd, pornografię i czyny homoseksualne.~ 8042 I, 2,2,671 | wzdychają dotąd w bólach porodu i oczekują objawienia synów 8043 I, 2,2,659 | się jeszcze Pawłowi "jako poronionemu płodowi" (1 Kor 15, 8) w 8044 I, 2,3,756 | budowlą>> (1 Kor 3, 9). Pan porównał siebie samego do kamienia 8045 I, 2,2,543 | słowo Jezusa:~Słowo (Pana) porównane jest do ziarna, które wsiewa 8046 I, 2,0,191 | powiązane ze sobą. Zgodnie z porównaniem często używanym przez Ojców 8047 II, 2,3,1620| wydaje się dobrem tylko w porównaniu ze złem, nie może być wielkim 8048 IV, 1,2,2654| Mistrzowie życia duchowego porównują niekiedy serce do ołtarza. 8049 III, 2,2,2284| w Piśmie i faryzeuszom, porównując ich do wilków przebranych 8050 IV, 1,2,2659| zaczynem, do którego Pan porównuje Królestwo8.~W skrócie~ 8051 II, 1,2,1170| zachodnie i wschodnie dążą do porozumienia, by na nowo dojść do wspólnej 8052 III, 2,2,2433| uwzględnieniem dobra wspólnego"173. Porozumienie stron nie wystarczy do moralnego 8053 III, 1,3,2001| serca człowieka i wprost je porusza. Złożył On w człowieku pragnienie 8054 I, 2,1,259 | Ojciec go pociąga82, a Duch porusza83.~ 8055 I, 1,3,153 | Ducha Świętego, który by poruszał serca i do Boga zwracał, 8056 III, 1,1,1741| bardziej jesteśmy ulegli wobec poruszeń łaski, tym bardziej wzrasta 8057 III, 1,1,1772| 1773 W uczuciach jako poruszeniach wrażliwości nie ma ani dobra, 8058 II, 2,2,1453| żal ze strachu). Takie poruszenie sumienia może zapoczątkować 8059 IV, 2,0,2763| pragnieniom, wewnętrznym poruszeniom, które ożywiają nasze życie. 8060 IV, 2,0,2776| wnętrze człowieka zostanie poruszone Mocą z wysoka?20 ~ 8061 II, 2,1,1226| św. Piotr mówi do tłumu poruszonego jego przepowiadaniem: "Nawróćcie 8062 I, 1,3,155 | prawdzie Bożej z nakazu woli, poruszonej łaską przez Boga"19.~Wiara 8063 I, 2,3,683 | trzeba najpierw zostać poruszonym przez Ducha Świętego. To 8064 I, 2,2,589 | Najbardziej jednak Jezus poruszył władze religijne Izraela, 8065 III, 1,3,1973| więcej. świadectwem jej porywu i pobudzają naszą gotowość 8066 III, 1,2,1898| władzy - przeciwstawia się porządkowi Bożemu. Ci zaś, którzy się 8067 I, 2,1,292 | Bogiem, Stwórcą, Sprawcą, Porządkującym. On uczynił wszystko przez 8068 III, 0,4,1690| uczestnikiem Boskiej natury, porzuć więc niegodne obyczaje przeszłego 8069 III, 2,2,2217| jesteś w pełni sił... ~Kto porzuca ojca swego, jest jak bluźnierca,~ 8070 III, 2,1,2088| niej; apostazją - całkowite porzucenie wiary chrześcijańskiej, 8071 I, 2,1,358 | doprowadzić człowieka do siebie i posadzić go po swojej prawicy210.~ 8072 I, 2,3,1003| Razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach niebieskich - 8073 I, 2,3,903 | być przyjęci na stałe do poshugi lektora i akolity403. "Tam 8074 III, 2,2,2403| jakiegoś dobra czyni jego posiadacza zarządcą Opatrzności; powinien 8075 III, 2,2,2404| największej liczbie ludzi. Posiadacze dóbr użytkowych i konsumpcyjnych 8076 III, 2,2,2313| wojny jest stwarzanie okazji posiadaczom broni masowej zagłady, zwłaszcza 8077 III, 2,2,2404| wymagają troski ze strony ich posiadaczy, by przynosiły pożytek jak 8078 III, 2,2,2307| będzie międzynarodowej władzy posiadającej niezbędne kompetencje i 8079 II, 2,1,1345| jaką podstawową strukturę posiadała wówczas celebracja Eucharystii. 8080 I, 1,3,163 | zwierciadle, to jakbyśmy już posiadali te cudowne rzeczywistości, 8081 III, 2,1,2143| w wielkim stopniu, jeśli posiadalibyśmy widzenie Boga najwyższego. 8082 I, 2,2,639 | wydarzeniem rzeczywistym, które posiadało potwierdzone historycznie 8083 III, 1,2,1885| przyswajać sobie duchowe wartości posiadane przez innych. Wartości te 8084 III, 1,1,1764| przyjemnością i radością z posiadanego dobra. Bojaźń przed złem 8085 I, 2,3,907 | 907 "Stosownie do posiadanej wiedzy, kompetencji i zdolności, 8086 I, 2,3,1026| błogosławionych polega na posiadaniu w pełni owoców odkupienia 8087 III, 2,0,2052| doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz 8088 I, 2,3,843 | oświeca, aby ostatecznie posiadł życie"302.~ 8089 IV, 1,3,2727| dajemy Panu, gdyż mamy "wiele posiadłości"15, zawód, że nie zostaliśmy 8090 I, 2,2,645 | przez dotyk50l i wspólny posiłek502. Zaprasza ich w ten sposób 8091 Wstep | Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa" (J 17, 8092 I, 2,1,312 | stworzenia: "Nie wyście mnie tu posłali - mówi Józef do swoich braci - 8093 II, 2,1,1213| stajemy się uczestnikami jego posłania4: "Chrzest jest sakramentem 8094 I, 2,2,623 | Jezus wypełnia ekspiacyjne posłanie454 cierpiącego Sługi, który " 8095 I, 2,2,430 | zarówno Jego tożsamość, jak i posłanie7. Ponieważ jedynie Bóg "może 8096 II, 2,1,1286| względu na Jego zbawcze posłanie81. Zstąpienie Ducha Świętego 8097 I, 2,2,551 | Nim i uczestniczyli w Jego posłaniu279. Daje im udział w swojej 8098 I, 2,3,873 | Chrystusa, mają swój udział w posłannictwie całego Ludu Bożego w Kościele 8099 I, 2,3,857 | 14), świadków wybranych i posłanych przez samego Chrystusa333;~- 8100 I, 2,3,923 | liturgicznego oraz mistycznie poślubione Chrystusowi, Synowi Bożemu, 8101 IV, 1,1,2635| uczestniczyć w ten sposób w swoim posługiwaniu Ewangelii96, ale też wstawia 8102 II, 2,3,1570| i poświęcanie się różnym posługom miłości56.~ 8103 II, 1,2,1136| poprzez znaki, którymi się posługują - uczestniczą już w liturgii 8104 III, 2,1,2148| 2149 Przekleństwa posługujące się imieniem Boga bez intencji 8105 III, 1,1,1870| nieposłuszeństwie zaprzeczającym posłuszeństwu Chrystusa.~ 8106 III, 2,1,2102| pełniejszy upodobnić do posłusznego Chrystusa17.~W pewnych przypadkach 8107 III, 2,2,2221| ukazując samych siebie jako posłusznych woli Ojca niebieskiego.~ 8108 I, 2,1,205 | chce to urzeczywistnić oraz posłuży się swoją wszechmocą w spełnieniu 8109 III, 1,3,2037| sposób Duch Święty może posłużyć się najbardziej pokornymi, 8110 I, 1,2,106 | Bóg wybrał ludzi, którymi posłużył się jako używającymi swoich 8111 I, 2,2,598 | Bożego i wystawiają Go na pośmiewisko" (Hbr 6, 6). Trzeba uznać, 8112 II, 2,1,1334| święto Paschy, upamiętnia pośpiech wyzwalającego wyjścia z 8113 I, 2,2,641 | Jezusa488, pogrzebanego pospiesznie w Wielki Piątek wieczorem 8114 III, 2,2,2411| w sposób bezpośredni lub pośredni zawładnęli rzeczą drugiego 8115 I, 2,3,970 | zasług Chrystusowych, na Jego pośrednictwie się opiera, od tego pośrednictwa 8116 I, 2,1,332 | powstrzymują rękę Abrahama171, pośredniczą w przekazywaniu Prawa172, 8117 I, 2,3,969 | Wspomożycielki, Pomocnicy, Pośredniczki"495.~ 8118 I, 2,3,762 | 762 Przygotowanie pośrednie do zgromadzenia Ludu Bożego 8119 I, 1,2,130 | ponieważ równocześnie jego pośrednimi etapami.~ 8120 II, 2,1,1387| ustanowiony przez Kościół post201. postawa zewnętrzna (gesty, 8121 II, 2,2,1483| ważności rozgrzeszenia muszą postanowić wyspowiadać się indywidualnie 8122 I, 2,3,759 | historii ludzkiej, według postanowień Ojca: Kościół więc "zapowiedziany 8123 I, 2,3,924 | wierniej wypełniać swoje postanowienie440.~Życie zakonne~ 8124 II, 2,3,1639| by wypowiadać się przeciw postanowieniu mądrości Bożej149.~Łaska 8125 I, 2,2,574 | kapłanami i uczonymi w Piśmie postanowili skazać Go na śmierć307. 8126 I, 2,3,1013| kolejnego życia ziemskiego. "Postanowione ludziom raz umrzeć" (Hbr 8127 IV, 1,2,2689| właśnie dusza, która chce postąpić w doskonałości, powinna - 8128 III, 2,1,2120| za pieniądze" (Dz 8, 20). Postąpił więc zgodnie ze słowami 8129 III, 2,1,2128| na Horebie - abyście nie postąpili niegodziwie i nie uczynili 8130 III, 1,1,1803| Cnoty ludzkie trwałymi postawami, stałymi dyspozycjami, habitualnymi 8131 I, 2,2,538 | wystawić na próbę Jego synowską postawę wobec Boga. Jezus odpiera 8132 IV, 1,2,2682| swego Nauczyciela, zostali "postawieni nad wieloma"30. Wstawiennictwo 8133 IV, 1,3,2755| Ewangelia wzywa nas do postawienia sobie pytania o zgodność 8134 IV, 2,0,2802| 2803 Po postawieniu nas w obecności Boga, naszego 8135 III, 2,0,2054| 2055 Na postawione Mu pytanie: "Które przykazanie 8136 III, 2,2,2539| Tak więc radujcie się z postępów waszego brata, a wtedy w 8137 I, 1,2,65 | lub objawień, nie tylko postępowałby błędnie, lecz także obrażałby 8138 III, 2,1,2103| niewiedzy co do spraw wiary, postępowali z miłością, roztropnością 8139 I, 2,3,909 | niż mu przeszkadzało. Tak postępując, przepoją kulturę i dzieła 8140 III, 1,3,1954| przenika do serca człowieka postępującego sprawiedliwie. Nie tylko 8141 III, 2,2,2237| Pana... Jak ludzie wolni [postępujcie], nie jak ci, dla których 8142 I, 2,2,531 | rodzicom oraz że "czynił postępy w mądrości, w latach i w 8143 II, 2,2,1430| wora pokutnego i popiołu", postów i umartwień, lecz nawrócenie 8144 III, 1,1,1777| swego sumienia człowiek postrzega i rozpoznaje nakazy prawa 8145 III, 1,3,1959| prawa naturalnego nie postrzegane przez wszystkich w sposób 8146 III, 1,1,1779| domaga. Sumienie obejmuje postrzeganie zasad moralnych (syndereza), 8147 III, 2,1,2126| agnostyk nie neguje Boga; postuluje natomiast istnienie bytu 8148 III, 1,3,2042| przykazanie kościelne ("Posty nakazane zachowywać Wierni 8149 I, 2,2,588 | grzeszników" (Łk 5, 32). Posunął się jeszcze dalej, mówiąc 8150 III, 2,2,2522| niektórych środków przekazu posuwających się za daleko w przedstawianiu 8151 I, 1,2,83 | Testamentu; sam Nowy Testament poświadcza więc proces żywej Tradycji. ~ 8152 III, 1,1,1780| nadziei i miłosierdzia. Poświadczając zły czyn, przypomina o przebaczeniu, 8153 III, 1,1,1750| racjonalny porządek dobra i zła, poświadczany przez sumienie.~ 8154 II, 2,1,1297| który jest przed nami: poświęć go, aby był dla wszystkich, 8155 II, 2,3,1567| kapłańskie (presbyterium), poświęcające się różnym powinnościom. 8156 II, 2,3,1570| prowadzenie pogrzebu i poświęcanie się różnym posługom miłości56.~ 8157 I, 2,2,437 | On Tym, "którego Ojciec poświęcił i posłał na świat" (J 10, 8158 III, 2,2,2269| nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię (Jr 1, 5).~Nie tajna 8159 I, 2,3,934 | profesję rad ewangelicznych poświęcili się szczególnie Bogu i w 8160 IV, 1,2,2686| 2687 Wielu zakonników poświęciło całe swoje życie modlitwie. 8161 III, 2,2,2443| ubóstwa Jezusa188 i Jego uwagi poświęconej ubogim189. Miłość do ubogich 8162 I, 2,3,739 | wzajemne funkcje, ożywiać, posyłać, by dawały świadectwo, włączać 8163 I, 2,2,443 | który różni się od "sług", posyłanych poprzednio przez Boga do 8164 I, 2,1,331 | przeznaczonymi do usług, posyłanymi na pomoc tym, którzy mają 8165 I, 2,2,538 | przez czterdzieści dni, poszcząc; żyje wśród dzikich zwierząt, 8166 III, 1,3,1973| człowieka:~Bóg... chce, by każdy poszczególny człowiek stosował się nie 8167 III, 2,0,2052| bogatego młodzieńca, by poszedł za Nim jako posłuszny uczeń 8168 III, 1,1,1817| podtrzymuje w każdym opuszczeniu; poszerza serce w oczekiwaniu szczęścia 8169 IV, 2,0,2758| Mateusz natomiast wersję poszerzoną (siedem próśb)2. Tradycja 8170 Wstep, 0,0,21| drukowane mniejszą czcionką z poszerzonym marginesem z lewej strony. 8171 III, 1,1,1857| uwzględnić także pozycję osób poszkodowanych: czymś poważniejszym jest 8172 II, 2,1,1311| chrzcie, kandydaci powinni poszukiwać pomocy duchowej, wybierając 8173 I, 2,1,283 | jest przedmiotem licznych poszukiwań naukowych, które wspaniale 8174 I, 2,1,284 | wielkie zainteresowanie tymi poszukiwaniami szczególnie silny wpływ 8175 I, 1,0,26 | obfite światło człowiekowi poszukującemu ostatecznego sensu swego 8176 I, 2,1,269 | Twej mocy i któż się oprze potędze Twojego ramienia?" (Mdr 8177 III, 1,1,1767| nieuporządkowanym uczuciom i potęguje je. Emocje i doznania mogą 8178 II, 2,2,1481| przyszłym. Niech cię nie potępi, gdy staniesz przed Jego 8179 IV, 1,3,2743| nie modli, z pewnością się potępia32.~ 8180 III, 1,1,1776| aprobując te, które dobre, i potępiając te, które złe50. Świadczy 8181 I, 2,1,402 | na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy Jednego ( 8182 III, 1,1,1789| przeciw takiemu sumieniu, potępiałby sam siebie. Zdarza się jednak, 8183 II, 2,2,1453| lub lęku przed wiecznym potępieniem i innymi karami, które grożą 8184 III, 2,2,2444| serca wasze w dniu rzezi. Potępiliście i zabili sprawiedliwego: 8185 III, 1,2,1915| powinny być zdecydowanie potępione jako niezgodne z wymaganiami 8186 I, 1,3,183 | kto nie uwierzy, będzie potępiony" (Mk 16,16).~ 8187 I, 2,3,1031| całkowicie innym niż kara potępionych, Kościół nazywa czyśćcem. 8188 I, 2,2,633 | do piekieł, by wyzwolić potępionych476, ani żeby zniszczyć piekło 8189 I, 2,2,633 | ani żeby zniszczyć piekło potępionych477, ale by wyzwolić sprawiedliwych, 8190 II, 2,3,1538| wykonywać "świętą władzę" (sacra potestas)5, która może pochodzić 8191 II, 1,2,1169| unicestwił śmierć, przenika swoją potężną mocą nasz stary czas, 8192 I, 2,3,825 | Wyposażeni w tyle i tak potężnych środków zbawienia, wszyscy 8193 IV, 1,1,2582| miłosierdzia w czasie pobytu nad potokiem Kerit, Eliasz uczy wdowę 8194 I, 2,1,405 | każdego282, to jednak w żadnym potomku nie ma on charakteru winy 8195 I, 2,2,437 | Małżonki Józefa w mesjańskim potomstwie Dawida (Mt 1,16)28.~ 8196 I, 2,3,706 | Bóg obiecuje Abrahamowi potomstwo jako owoc wiary i mocy Ducha 8197 I, 2,2,422 | obietnice dane Abrahamowi i jego potomstwu2; uczynił więcej, niż można 8198 II, 1,1,1094| Chrystusa11. W ten sposób potop i arka Noego figurami 8199 I, 1,2,56 | części. Przymierze z Noem po potopie9 wyraża zasadę ekonomii Bożej 8200 I, 2,3,845 | Noego, która jedyna ocala z potopu306.~"Poza Kościołem nie ma 8201 II, 2,3,1641| uczty Godów Baranka:~Jakże potrafię wysłowić szczęście tego 8202 III, 2,2,2539| przez to, że Jego sługa potrafił zwyciężyć zazdrość, radując 8203 IV, 2,0,2835| nasza zarozumiałość nie potrafiłaby tego odkryć. Ponieważ chodzi 8204 I, 2,1,275 | wszystko możesz, co zamyślasz, potrafisz uczynić" (Hi 42, 2).~ 8205 I, 2,2,582 | nieczystym... Tak uznał wszystkie potrawy za czyste... Co wychodzi 8206 I, 2,3,857 | Apostołach. Jest on apostolski w potrójnym znaczeniu:~- był i pozostaje 8207 IV, 2,0,2828| poczuciu solidarności z ich potrzebami i cierpieniami.~ 8208 III, 2,2,2263| napastnika zaniechał czynności potrzebnej do należnej samoobrony, 8209 I, 2,2,457 | Zbawiciela; jako więźniowie potrzebowaliśmy pomocy, jako niewolnicy 8210 II, 2,3,1540| mogło przynieść zbawienia, potrzebowało nieustannego powtarzania 8211 III, 2,2,2443| by było "z czego udzielać potrzebującemu" (Ef 4, 28). Obejmuje ona 8212 II, 2,3,1586| szczególnie do ubogich, chorych i potrzebujących80. Łaska ta pobudza biskupa 8213 II, 2,1,1351| spieszy z pomocą wszystkim potrzebującym168.~ 8214 II, 2,2,1484| każdym chorym, który Go potrzebuje81, by zostać uzdrowionym; 8215 I, 2,1,305 | wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o 8216 I, 2,1,270 | gdy troszczy się o nasze potrzeby96; przez przybrane synostwo, 8217 I, 2,2,555 | ukazuje swoją Boską chwałę, potwierdzając w ten sposób wyznanie Piotra. 8218 Wstep, 0,0,2 | Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej 8219 II, 2,1,1375| Ojcowie Kościoła zdecydowanie potwierdzali wiarę Kościoła w skuteczność 8220 I, 2,1,297 | stworzenie "z niczego" jest potwierdzana w Piśmie świętym jako prawda 8221 III, 1,3,2043| Orędzie zbawienia powinno być potwierdzane świadectwem życia chrześcijan 8222 II, 1,2,1160| orędzia ewangelicznego i służy potwierdzeniu prawdziwego, a nie nierzeczywistego 8223 II, 2,3,1574| Wszystkich Świętych - mają potwierdzić, że wybór kandydata został 8224 IV, 1,3,2736| Chce, by nasze pragnienie potwierdziło się w modlitwie. Tak nas 8225 I, 1,2,91 | Ducha Świętego, który ich poucza56 i prowadzi do całej prawdy57.~ 8226 III, 1,3,2036| mają więc prawo78, by byli pouczani o zbawczych przykazaniach, 8227 II, 2,2,1454| Apostolskich: w Kazaniu na Górze i pouczeniach apostolskich38.~Wyznanie 8228 I, 1,2,117 | postępowania. Zostały zapisane "ku pouczeniu nas" (1 Kor 10, 11)90.~3. 8229 III, 1,3,1965| korzysta z Kazania na Górze, by pouczyć nas, co należy czynić, i 8230 I, 1,3,151 | jest w łonie Ojca, o Nim pouczył" (J 1,18). Ponieważ On " 8231 I, 2,1,283 | świata i siły żywiołów... pouczyła mnie bowiem Mądrość - sprawczyni 8232 III, 2,2,2305| oni w sposób uprawniony o powadze ryzyka fizycznego i moralnego 8233 III, 2,2,2390| do próby. Bez względu na powagę tego zamiaru ci, którzy 8234 II, 2,1,1387| powinna być wyrazem szacunku, powagi i radości tej chwili, w 8235 II, 2,1,1381| św. Cyryl mówi: <<Nie powątpiewaj, czy to prawda, lecz raczej 8236 III, 2,1,2088| katolicką, albo uporczywe powątpiewanie o niej; apostazją - całkowite 8237 I, 1,2,82 | z równym uczuciem czci i poważania przyjmować i mieć w poszanowaniu" 8238 I, 2,1,358 | istota otoczona tak wielkim poważaniem otrzyma istnienie? Jest 8239 I, 2,2,595 | faryzeusz Nikodem380 czy poważany Józef z Arymatei, którzy 8240 III, 2,2,2308| pociągnęło za sobą jeszcze poważniejszego zła i zamętu niż zło, które 8241 III, 2,2,2355| wewnętrznie złym. Jeszcze poważniejszy jest gwałt popełniony przez 8242 III, 2,2,2399| poligamia i wolny związek poważnymi wykroczeniami przeciw godności 8243 III, 1,2,1879| Społeczność jest grupą osób powiązanych w sposób organiczny zasadą 8244 III, 2,2,2539| będzie pochwalony - jak powiedzą - przez to, że Jego sługa 8245 II, 2,1,1290| nowych parafii (wiejskich) w powiększających się diecezjach uniemożliwiły 8246 I, 2,1,293 | Bonawentura - "nie po to, by powiększyć chwałę, ale by ukazać 8247 I, 2,1,205 | Oto pójdę do Izraelitów i powiem im: Bóg ojców naszych posłał 8248 I, 2,1,279 | widzialnych i niewidzialnych". Powiemy więc najpierw o Stwórcy, 8249 I, 1,2,60 | pochodzący od Abrahama będzie powiernikiem obietnicy danej patriarchom, 8250 III, 2,2,2240| poszanowaniem prawa naturalnego, powierzającego przybysza opiece tych, którzy 8251 I, 2,3,919 | dary życia konsekrowanego powierzane przez Ducha Świętego Jego 8252 I, 2,3,690 | Duchem. Jak bowiem między powierzchnią ciała a namaszczeniem olejem 8253 I, 1,1,28 | ludzki, aby zamieszkiwał całą powierzchnię ziemi. Określił właściwe 8254 III, 2,2,2546| Królestwa niebieskiego"270. Powierzenie się Opatrzności Ojca niebieskiego 8255 III, 2,1,2114| chrześcijańska polega na ufnym powierzeniu się Opatrzności w tym, co 8256 III, 1,3,2033| Chrystusa nauczycielami, którzy powierzonemu sobie ludowi głoszą wiarę, 8257 III, 2,2,2388| dzieciach lub młodzieży powierzonych ich opiece. Grzech ten jest 8258 III, 2,2,2519| mocną, by moje troski Tobie powierzyć248.~ 8259 III, 2,2,2216| wszystkich, którym rodzice je powierzyli. Jeśli jednak dziecko jest 8260 I, 2,1,205 | KTÓRY JESTEM". I dodał: "Tak powiesz synom Izraela: JESTEM posłał 8261 I, 2,3,691 | wszystkim oznacza tchnienie, powietrze, wiatr. Jezus posługuje 8262 III, 2,2,2289| drogach, na morzu lub w powietrzu - ponoszą poważną winę.~ 8263 I, 2,3,1014| patronowi dobrej śmierci:~Tak powinieneś zachować się w każdym czynie 8264 I, 2,1,313 | więc przez łaskę Bożą, że powinnam mocno trzymać się wiary 8265 III, 2,2,2445| do nich; spłacamy raczej powinność sprawiedliwości, niż wypełniamy 8266 II, 2,3,1567| poświęcające się różnym powinnościom. W poszczególnych lokalnych 8267 III, 2,2,2387| relacje między krewnymi lub powinowatymi stopnia zakazującego pomiędzy 8268 I, 2,1,218 | że Bóg miał tylko jeden powód, aby mu się objawić i wybrać 8269 III, 2,2,2488| wspólne wystarczającymi powodami do przemilczenia tego, co 8270 III, 2,2,2295| niedopuszczalną bezpośrednie powodowanie trwałego kalectwa lub śmierci 8271 III, 2,2,2268| lichwiarstwo i chęć zarobku, powodujące głód i śmierć swoich współbraci, 8272 I, 2,2,545 | Królestwa: "Nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników" ( 8273 I, 2,3,864 | Chrystusem346. Stosownie do powołań, wymagań czasów i darów 8274 II, 2,2,1487| własną godność człowieka powołanego do synostwa Bożego oraz 8275 I, 2,1,332 | zwiastują narodziny174 i powołania175, towarzyszą prorokom176. 8276 III, 1,2,1878| sposób odpowiada na swoje powołanie2.~ 8277 III, 2,2,2426| działalności, do której został powołany164. praca może być środkiem 8278 III, 2,0,2055| Testamencie święte księgi powołują się na "dziesięć słów"8, 8279 II, 2,2,1426| którego Pan nieustannie nas powołuje7.~ 8280 II, 2,3,1543| trzy stopnie Twoich sług i powołujesz ich przez święte obrzędy, 8281 III, 2,1,2152| słowie. Powściągliwość w powoływaniu się na Boga w mowie jest 8282 II, 2,2,1469| sensie nie tylko leczy on powracającego do komunii kościelnej, lecz 8283 I, 2,2,665 | panowania Boga, skąd kiedyś powróci538, które jednak obecnie zakrywa 8284 IV, 1,3,2728| sidła, podczas gdy wystarczy powrócić do swego serca: roztargnienie 8285 IV, 2,0,2794| serca sprawia, że możemy powrócić44 do Ojca w niebie. To w Chrystusie 8286 I, 2,1,244 | osobiście przez Syna po Jego powrocie do Ojca51. Posłanie Osoby 8287 I, 2,2,585 | najwyższego kapłana347 i powróciło do Niego jako zniewaga, 8288 I, 2,2,646 | wskrzeszone mocą Jezusa powróciły do "zwyczajnego" życia ziemskiego. 8289 III, 2,1,2152| czczona w każdym słowie. Powściągliwość w powoływaniu się na Boga 8290 III, 2,2,2519| modlitwę:~Mniemałem, że do powściągliwości człowiek jest zdolny o własnych 8291 III, 2,2,2519| napisano - nikt nie może być powściągliwy, jeśli Ty mu tego nie udzielisz. 8292 II, 2,1,1345| nauk.~Następnie wszyscy powstajemy z miejsc i modlimy się za 8293 I, 2,3,1002| więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, 8294 I, 2,3,817 | Bożym już od samego początku powstały pewne rozłamy, które Apostoł 8295 I, 2,2,635 | pozostawał spętany w Otchłani. Powstań z martwych, albowiem jestem 8296 I, 2,2,674 | ich przyjęcie, jeżeli nie powstaniem ze śmierci do życia?" (Rz 8297 III, 2,2,2269| istota,~kiedy w ukryciu powstawałem, utkany w głębi ziemi (Ps 8298 III, 1,3,1986| będziemy, wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych, już więcej nie 8299 III, 1,1,1808| za twymi namiętnościami: powstrzymaj się od pożądań!" (Syr 18, 8300 I, 2,1,412 | Dlaczego jednak Bóg nie powstrzymał pierwszego człowieka od 8301 I, 2,1,332 | Hagar i jej dziecko170, powstrzymują rękę Abrahama171, pośredniczą 8302 III, 1,3,1955| powinności, a zakazując, powstrzymuje od występków... Prawo to 8303 I, 2,3,819 | Chrystus powierzył Kościołowi powszechnemu. Wszystkie te dobra pochodzą 8304 I, 2,2,588 | że - ponieważ grzech jest powszechny361 - ci, którzy sądzą, że nie 8305 I, 2,0,195 | dwóch pierwszych soborów powszechnych (325 i 381r.). Także dzisiaj 8306 I, 2,2,475 | wyznał na szóstym soborze powszechnym102, że Chrystus posiada dwie 8307 II, 2,1,1394| ożywiona miłość gładzi grzechy powszednie210. Chrystus, dając nam siebie, 8308 III, 1,1,1855| Tego rodzaju grzechy powszednie93.~ 8309 I, 2,3,1063| słowa "Amen"611, niekiedy powtarza je dwukrotnie612 by podkreślić 8310 IV, 1,2,2657| kocham, chcę, aby moje serce powtarzało Ci to za każdym moim tchnieniem6.~" 8311 IV, 2,0,2765| formuły do mechanicznego powtarzania13. Jak w każdej modlitwie 8312 III, 1,1,1875| 1876 Powtarzanie grzechów, nawet powszednich, 8313 II, 2,3,1582| charakter duchowy i nie może być powtarzany ani udzielany tylko na pewien 8314 I, 2,3,1001| jest wewnętrznie złączone z powtórnym Przyjściem (Paruzją) Chrystusa: ~ 8315 II, 2,1,1350| Przyniesienie darów na ołtarz jest powtórzeniem gestu Melchizedeka i oddaniem 8316 II, 2,1,1272| jeden raz; nie może on być powtórzony.~ 8317 II, 2,1,1280| charakteru" chrzest nie może być powtórzony76.~ 8318 II, 2,1,1386| chrześcijanin może jedynie powtórzyć z pokorą i płomienną wiarą 8319 III, 1,1,1808| namiętnościami: powstrzymaj się od pożądań!" (Syr 18, 30). W Nowym 8320 III, 2,2,2379| nawet w postaci zwykłego pożądania123. Szóste przykazanie i Nowy 8321 I, 2,1,377 | przyjemnościom zmysłowym, pożądaniu dóbr ziemskich i afirmacji 8322 II, 2,3,1607| się w relację panowania i pożądliwości101; wzniosłe powołanie mężczyzny 8323 I, 2,1,377 | ponieważ był wolny od potrójnej pożądliwości239, która poddaje go przyjemnościom 8324 III, 2,2,2297| tortur. Mimo tych godnych pożałowania faktów Kościół zawsze pouczał 8325 III, 2,2,2412| moralnie nie do przyjęcia, gdy pozbawiają osobę tego, czego jej koniecznie 8326 III, 1,2,1882| społeczności niższego rzędu, pozbawiając kompetencji, lecz raczej 8327 II, 2,1,1250| chrztu zaraz po urodzeniu, pozbawialiby je bezcennej łaski stania 8328 I, 2,1,405 | charakteru winy osobistej. Jest pozbawieniem pierwotnej świętości i sprawiedliwości, 8329 I, 2,1,420 | większe dobra niż te, których pozbawił nas grzech: "Gdzie... wzmógł 8330 I, 2,1,412 | dobra niż te, których nas pozbawiła zawiść demona"296. Św. Tomasz 8331 I, 2,3,708 | Prawa, aby zbawić człowieka pozbawionego "podobieństwa" Bożego, i 8332 II, 2,2,1483| bez własnej winy zostałoby pozbawionych przez dłuższy czas łaski 8333 I, 2,2,559 | i "ubodzy Boga", którzy pozdrawiają Go, jak obwieścili Go aniołowie 8334 I, 2,2,533 | pracy... Jak żebyśmy chcieli pozdrowić stąd wszystkich pracujących 8335 IV, 1,2,2675| Pan z Tobą": Dwa słowa pozdrowienia anioła wyjaśniają się wzajemnie. 8336 II, 2,4,1686| pogrzebu rozpoczyna się pozdrowieniem w duchu wiary. Do bliskich 8337 I, 2,2,617 | unica - "O Krzyżu, bądź pozdrowiony, jedyna nasza nadziejo!" 8338 IV, 1,1,2614| warunków ukazuje się w mowie pożegnalnej65. Modlitwa chrześcijańska 8339 III, 2,2,2537| tego samego organizmu, a pożeramy się nawzajem niczym dzikie 8340 Wstep, 0,0,24| mu dusze na tym samym poziomie. Nie może więc za pomocą 8341 I, 2,2,457 | to, by zniżył się do poziomu naszej ludzkiej natury i 8342 IV, 1,1,2577| 9-10). Później także on pozna cenę i ciężar wstawiennictwa: " 8343 III, 0,4,1690| 1691 "Chrześcijaninie! Poznaj swoją godność. Stałeś się 8344 I, 2,2,463 | chrześcijańską: "Po tym poznajecie Ducha Bożego: każdy duch, 8345 I, 2,2,558 | swego serca: "O gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy 8346 III, 2,2,2466| Obowiązani też trwać przy poznanej prawdzie i całe swoje życie 8347 I, 2,3,683 | Ojca, ponieważ Syn jest poznaniem Ojca, a poznanie Syna Bożego 8348 I, 2,3,781 | z nich lud, który by Go poznawał w prawdzie i zbożnie Mu 8349 I, 2,2,473 | zjednoczenie ze Słowem, poznawała i ukazywała w sobie wszystko, 8350 III, 1,1,1783| wprowadza ono dziecko w poznawanie i praktykowanie prawa wewnętrznego, 8351 III, 1,1,1849| stania się "jak Bóg", w poznawaniu i określaniu dobra i zła ( 8352 III, 1,1,1839| i przedmiotem jest Bóg, poznawany przez wiarę, w którym pokładamy 8353 II, 2,1,1231| pochrzcielnego. Nie chodzi tylko o późniejsze nauczanie, lecz także o 8354 I, 2,3,774 | mysterium i sacramentum. W późniejszej interpretacji pojęcie sacramentum 8355 I, 2,1,271 | mądrym rozumie"97.~Tajemnica pozornej niemocy Boga~ 8356 IV, 1,1,2634| czymś właściwym dla serca pozostającego w harmonii z miłosierdziem 8357 I, 1,2,100 | Kościoła, papieżowi i biskupom pozostającym w komunii z nim.~ 8358 I, 2,2,626 | śmierć, to i ciało, i dusza pozostały złączone z samą i jedyną 8359 III, 2,0,2068| jest naruszeniem wszystkich pozostałych16. Nie można okazywać czci 8360 I, 2,3,816 | Piotrowi, zlecając jemu i pozostałym Apostołom, aby go krzewili 8361 I, 2,1,212 | ziemię: "Przeminą one, Ty zaś pozostaniesz. I całe one jak szata się 8362 II, 1,1,1094| Kościoła. Odsłania ona to, co pozostawało zakryte pod literą Starego 8363 I, 1,2,108 | słowa Pisma świętego nie pozostawały martwą literą, trzeba, by 8364 IV, 1,3,2736| przez twoją wytrwałość w pozostawaniu z Nim na modlitwie22. Chce, 8365 III, 1,3,2050| czczych rzeczy, ~gdyż Pan nie pozostawi ~bezkarnie tego, ~który 8366 III, 2,2,2448| Jezusowi. Nie powinniśmy pozostawiać bez pomocy bliźniego, gdyż 8367 I, 2,1,285 | zegarmistrza, który uczyniwszy go, pozostawił go samemu sobie (deizm). 8368 IV, 1,2,2682| opiekują się tymi, których pozostawili na ziemi. Wchodząc "do radości" 8369 II, 2,1,1264| Pożądliwość jest nam pozostawiona dla walki, nie może ona 8370 II, 2,3,1538| udziela daru Ducha Świętego, pozwalającego wykonywać "świętą władzę" ( 8371 II, 2,1,1405| nieśmiertelności, lekarstwem pozwalającym nam nie umierać, lecz żyć 8372 I, 2,3,707 | uważała, że w tych teofaniach pozwalało się widzieć i słyszeć Słowo 8373 IV, 1,3,2743| przekonujący: jeśli nie pozwalamy prowadzić się Duchowi, popadamy 8374 I, 2,2,438 | Jego dzieła i Jego słowa pozwolą poznać Go jako "Świętego 8375 II, 2,1,1313| powodów udzielić kapłanowi pozwolenia - w razie konieczności - 8376 II, 2,1,1313| konieczności - może dać kapłanowi pozwolenie na udzielenie tego sakramentu127, 8377 I, 1,2,120 | 120 Tradycja apostolska pozwoliła Kościołowi rozpoznać, jakie 8378 I, 2,1,311 | najwyższym stopniu, nie pozwoliłby nigdy na istnienie jakiegokolwiek 8379 IV, 1,2,2668| które z miłości do ludzi pozwoliło się przebić naszymi grzechami. 8380 IV, 1,0,2558| stosowne dobra"2. Z jakiej pozycji mówimy w czasie modlitwy? 8381 III, 2,2,2448| prawne (rok łaski, zakaz pożyczania na procent i zatrzymywania 8382 III, 2,2,2408| umyślnego zatrzymywania rzeczy pożyczonych lub przedmiotów znalezionych, 8383 III, 2,2,2442| odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie" (Mt 5, 42). " 8384 III, 2,2,2384| często starających się pozyskać ich względy, oraz z uwagi 8385 I, 2,2,428 | wszystko stracić, "bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się 8386 III, 2,1,2116| przez które dąży się do pozyskania tajemnych sił, by posługiwać 8387 III, 1,2,1904| razem, szukajcie tego, co pożyteczne dla wszystkich26.~ 8388 II, 2,3,1571| jest czymś właściwym i pożytecznym, by mężczyźni, którzy pełnią 8389 I, 2,3,917 | pomnażają to, co służy zarówno pożytkowi ich członków, jak i dobru 8390 III, 2,1,2108| publiczny" pojmowany w sposób pozytywistyczny lub naturalistyczny35. Przynależny 8391 II, 1,1,1121| chrześcijaninie na zawsze jako pozytywna dyspozycja do przyjęcia 8392 IV, 1,3,2729| 2730 Od strony pozytywnej walka przeciw naszemu zaborczemu 8393 III, 1,3,2040| Obowiązujący charakter tych praw pozytywnych ogłoszonych przez władzę 8394 II, 2,1,1323| ucztę paschalną, w której pożywamy Chrystusa, w której dusza 8395 II, 2,2,1439| spowodowane tym, że pragnął pożywić się strąkami, którymi one 8396 III, 2,2,2289| rodzaju nadużyć dotyczących pożywienia, alkoholu, tytoniu i leków. 8397 II, 2,3,1607| dzieci i trudem zdobywania pożywienia103.~ 8398 III, 2,2,2472| Pozwólcie mi stać się pożywieniem dla dzikich zwierząt, dzięki 8399 II, 2,1,1397| godnego udziału w twoim pożywieniu tego brata, który był godny 8400 III, 2,2,2416| towarzyszyły człowiekowi w jego pracach i rozrywkach. Doświadczenia 8401 III, 2,1,2184| miłości podejmuje uzasadnioną pracę101.~ 8402 III, 2,2,2198| nauczycieli, pracowników względem pracodawców, podwładnych względem przełożonych, 8403 III, 2,1,2186| odpoczynek i oddawanie czci Bogu. Pracodawcy mają analogiczny obowiązek 8404 IV, 2,0,2833| 2834 "Módl się i pracuj"93. "Módlcie się tak, jakby 8405 I, 2,3,886 | także misjonarzy, którzy pracują na całej ziemi.~ 8406 II, 2,2,1477| otrzymane od Ojca. W ten sposób, pracując nad własnym zbawieniem, 8407 IV, 2,0,2833| wszystko zależało od Boga, a pracujcie tak, jakby wszystko zależało 8408 III, 2,2,2427| człowieka, a nie człowiek dla pracy165. Każdy powinien mieć możliwość 8409 III, 1,2,1913| rodzinie i przez sumienność w pracy32.~ 8410 IV, 1,3,2752| błędnym pojęciom, różnym prądom umysłowym, doświadczeniu 8411 IV, 1,2,2683| miejscu zetknięcia różnych prądów liturgicznych i teologicznych 8412 I, 1,1,29 | zły przykład wierzących, prądy umysłowe wrogie religii, 8413 I, 2,1,347 | stworzenia203. Operi Dei nihil praeponatur - "Nic nie może być stawiane 8414 III, 2,2,2536| Należą do nich lekarze, pragnący, by ludzie chorowali, i 8415 I, 1,2,65 | chciałby Go jeszcze pytać lub pragnąłby jakichś wizji lub objawień, 8416 IV, 1,0,2559| Bóg pragnie, abyśmy Go pragnęli5.~ 8417 III, 2,2,2536| do nich także ci, którzy pragnęliby, by ich bliźni żyli w biedzie, 8418 III, 2,2,2540| Najwyższego Dobra, poucza o pragnieniach Ducha Świętego, który napełnia 8419 III, 2,2,2554| Ducha Świętego i idą za Jego pragnieniami.~ 8420 III, 2,2,2542| Ducha263 i kierują się Jego pragnieniami264.~ 8421 I, 2,2,544 | życie ubogich; zna głód251, pragnienie252 i ogołocenie253. Co więcej, 8422 III, 2,2,2500| łączącą wiedzę i umiejętność praktyczną232 by prawdę o rzeczywistości 8423 III, 2,2,2500| człowieka, jest formą mądrości praktycznej, łączącą wiedzę i umiejętność 8424 III, 2,1,2127| równoznaczny z ateizmem praktycznym.~ 8425 III, 2,2,2416| rozsądnych granicach, praktykami moralnie dopuszczalnymi, 8426 III, 2,1,2110| magiczne znaczenie pewnym praktykom, nawet uprawnionym lub koniecznym. 8427 II, 2,4,1672| mówimy o egzorcyzmach. Praktykował je Jezus7, a Kościół od 8428 I, 2,3,828 | uroczysty, że ci wierni praktykowali heroicznie cnoty i żyli 8429 II, 2,1,1247| Kościoła chrzest dorosłych jest praktykowany najczęściej tam, gdzie dopiero 8430 III, 2,2,2348| czystości małżeńskiej; pozostali praktykują czystość we wstrzemięźliwości:~ 8431 III, 1,1,1809| cnotliwy jest szczęśliwy, praktykując cnoty.~ 8432 I, 2,2,559 | mesjańskiego wjazdu do miasta "Jego praojca Dawida" (Łk 1, 32)297. Zostaje 8433 I, 2,3,839 | obietnice. Do nich należą praojcowie, z nich również jest Chrystus 8434 III, 2,2,2496| osoby odpowiedzialne za prasę mają obowiązek przy rozpowszechnianiu 8435 III, 1,1,1722| można by nazwać rozgłosem prasowym) uważa się za dobro samo 8436 III, 1,2,1881| Pomaga w zagwarantowaniu jej praw6.~ 8437 III, 2,2,2381| która przeniknęła do Starego Prawa127.~Między ochrzczonymi "małżeństwo 8438 I, 2,1,332 | pośredniczą w przekazywaniu Prawa172, prowadzą lud Boży173, zwiastują 8439 III, 2,0,2078| jest naruszeniem całego Prawa19.~ 8440 II, 2,2,1435| obronę sprawiedliwości i prawa23, wyznanie win braciom, upomnienie 8441 III, 2,2,2533| trzech pierwszych przepisach Prawa252. Dziesiąte przykazanie zwraca 8442 I, 2,2,581 | rabinistycznej interpretacji Prawa332. Równocześnie jednak nie 8443 III, 1,3,1976| 1977 Chrystus jest celem Prawa37, On sam poucza o Bożej sprawiedliwości 8444 I, 2,3,708 | się szczególnie w darze Prawa53. Litera Prawa została dana 8445 III, 2,0,2055| i w Księdze Powtórzonego Prawa7. Już w Starym Testamencie 8446 II, 1,2,1203| Kościół uważa za równe w prawach i godności wszystkie prawnie 8447 III, 2,2,2464| prawdy. Jego słowo jest prawdą204. Jego prawo jest prawdą205. " 8448 III, 2,2,2464| prawdą204. Jego prawo jest prawdą205. "Jego wierność... (trwa) 8449 III, 2,2,2465| światłością świata" (J 8,12), jest Prawdą208. "Kto w (Niego) wierzy, 8450 I, 1,1,37 | czego nie chcą uznać za prawdę14.~ 8451 III, 2,2,2471| potwierdza albo daje poznać prawdę214: ~Wszyscy... wyznawcy Chrystusa, 8452 III, 2,2,2467| słowa ludzkiego nazywa się prawdomównością, szczerością lub otwartością. 8453 III, 2,2,2464| 206. ponieważ Bóg jest "prawdomówny" (Rz 3, 4), członkowie Jego 8454 IV, 1,2,2670| gdy obiecuje dar Ducha Prawdy17. Najprostszą i najbardziej 8455 I, 2,1,217 | pochodzi od Boga, jest nauką prawdy18. Pośle On swojego Syna, " 8456 I, 1,2,91 | poucza56 i prowadzi do całej prawdy57.~ 8457 III, 2,2,2464| Ludu wezwani do życia w prawdzie207.~ 8458 IV, 2,0,2791| Aby był on wypowiadany w prawdzie39 należy przezwyciężyć nasze 8459 I, 1,3,153 | uznawaniu i dawaniu wiary prawdzieBłąd! Nie określono zakładki." 8460 IV, 1,2,2690| miejsca nie jest obojętny dla prawdziwości modlitwy:~- Dla modlitwy 8461 II, 2,4,1686| doprowadzenie wiernych do prawdziwych perspektyw wiary w Chrystusa 8462 I, 2,3,1038| kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej 8463 III, 1,1,1848| przeciw rozumowi, prawdzie, prawemu sumieniu; jest brakiem prawdziwej 8464 I, 2,1,358 | i posadzić go po swojej prawicy210.~ 8465 III, 2,2,2227| rodziców do wychowywania ich do prawidłowego używania rozumu i wolności.~ 8466 III, 2,2,2351| narządów płciowych poza prawidłowym współżyciem małżeńskim w 8467 III, 2,2,2448| Testamencie wszystkie przepisy prawne (rok łaski, zakaz pożyczania 8468 II, 2,1,1295| potwierdza autentyczność aktu prawnego101 lub dokumentu102, ewentualnie 8469 I, 2,2,574 | interpretowanie przepisów o czystości prawnej311, kontakty z celnikami i 8470 I, 2,2,532 | poddanie swojej Matce i swemu prawnemu ojcu Jezus doskonale wypełnia 8471 III, 2,2,2315| międzynarodowy porządek prawny.~ 8472 III, 2,2,2409| między osobami fizycznymi lub prawnymi, w tym umów handlowych o 8473 I, 2,2,439 | Mesjasza, do którego miał prawo31, ale nie bez pewnej rezerwy, 8474 III, 2,2,2271| warunkach przewidzianych przez prawo47. Kościół nie zamierza przez 8475 III, 1,3,2036| prawdy. Wierni mają więc prawo78, by byli pouczani o zbawczych 8476 III, 2,2,2210| do emigracji;~- zgodnie z prawodawstwem krajów - prawo do świadczeń 8477 III, 1,2,1929| odrzucając ich uznanie w prawodawstwie pozytywnym, społeczeństwo 8478 III, 2,1,2150| jeżeli jest wiarygodna i prawomocna, ukazuje odniesienie słowa 8479 II, 2,3,1562| biskupów; oni zaś w sposób prawomocny przekazali zadania swego 8480 III, 1,2,1903| polega zasada <<państwa praworządnego>>, w którym najwyższą władzę 8481 III, 2,2,2272| najsłabszy, zagrożone podstawy praworządności państwa... Wyrazem szacunku 8482 III, 1,1,1806| uczciwością swoich myśli i prawością swojego postępowania w stosunku 8483 III, 2,0,2065| zachował się w Kościołach prawosławnych i we wspólnotach reformowanych.~ 8484 III, 2,2,2517| płciowej243, umiłowania prawdy i prawowierności w wierze244. Istnieje związek 8485 III, 1,2,1929| społeczeństwo podważa swoją własną prawowitość moralną39. Bez poszanowania 8486 I, 2,2,527 | znakiem Jego poddania się Prawu208 i uprawnienia Go do udziału 8487 III, 0,4,1696| i wzbudzić upodobanie do prawych dyspozycji do dobra;~- katechezą 8488 I, 2,3,774 | pojęcie sacramentum wyraża precyzyjniej widzialny znak ukrytej rzeczywistości 8489 I, 2,3,1034| słowa potępienia: "Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień 8490 I, 2,2,444 | potwierdza swoją wieczną preegzystencję54. Domaga się On wiary "w 8491 III, 2,2,2273| istotę ludzką.~Diagnostyka prenatalna jest moralnie dozwolona, 8492 II, 2,3,1567| jedno grono kapłańskie (presbyterium), poświęcające się różnym 8493 II, 2,3,1537| o ordo episcoporum, ordo presbyterorum, ordo diaconorum. Inne grupy 8494 III, 2,2,2296| wywierają niedopuszczalną presję na ofiary. one moralnie 8495 III, 2,2,2522| przeciwstawienie się wymaganiom mody i presji panujących ideologii.~ 8496 IV, 1,2,2668| Zbawicielem. Kolejne stacje od pretorium po Golgotę i grób wyznaczają 8497 II, 2,2,1463| lub upoważnieni przez nich prezbiterzy56. W przypadku niebezpieczeństwa 8498 Wstep, 0,0,25| Na zakończenie niniejszej prezentacji właściwą rzeczą jest przypomnienie 8499 I, 2,1,257 | O lux, beata Trinitas et principalis Unitas! - "O Światłości, 8500 I, 1,2,113 | Kościoła, Sacra Scriptura principalius est in corde Ecclesiae et 8501 III, 2,2,2437| rewizji skali wartości i priorytetów"179.~ 8502 III, 1,2,1940| 1941 Problemy społeczno-gospodarcze mogą 8503 III, 1,1,1807| śmiercią, do stawienia czoła próbom i prześladowaniom. Uzdalnia 8504 IV, 1,3,2714| w czasach swego świętego proboszcza wieśniak z w Ars modlący 8505 III, 2,1,2178| diecezjalnego, powierza się proboszczowi jako jej własnemu pasterzowi" 8506 IV, 1,1,2574| się on również modlitwy: próbuje się wycofać, czyni zarzuty, 8507 I, 1,3,149 | Jej życie, do ostatniej próby11, gdy Jezus, Jej Syn, umierał 8508 III, 2,2,2448| łaski, zakaz pożyczania na procent i zatrzymywania zastawu, 8509 III, 2,2,2498| oskarżonymi i świadkami w procesach publicznych i dążą do umocnienia 8510 II, 2,1,1378| wiernych i obnoszenie w procesjach"192.~ 8511 II, 2,4,1673| sanktuariów, pielgrzymki, procesje, droga 26krzyżowa, tańce 8512 II, 1,2,1154| okazywanie jej czci (wniesienie w procesji, kadzidło, światło) i miejsce 8513 II, 2,1,1350| ołtarza przynosi się, niekiedy procesjonalnie, chleb i wino, które przez 8514 III, 2,2,2536| oczekujący wielu ważnych spraw i procesów sądowych254.~ 8515 I, 2,3,1007| młodości... zanim wróci się proch do ziemi, tak jak nią był, 8516 I, 2,1,362 | Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza


1000-1501 | 1502-2013 | 2014-2513 | 2514-664 | 665-ateis | ateiz-chory | chorz-dlugo | dluzn-eunic | europ-istot | izaak-krwaw | krwot-miluj | milym-nazwa | nazyw-obdar | obecn-ojca2 | ojca3-piecd | pieci-popra | popro-proch | procz-przyn | przyo-rymow | rynki-spowo | spoza-teolo | teori-umocn | umowa-wewne | wezci-wyjas | wyjat-zaczy | zadan-zbliz | zbluz-zwiek | zwier-zywym

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License