Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Katechizm Kosciola katolickiego

IntraText - Concordances

(Hapax - words occurring once)


1000-1501 | 1502-2013 | 2014-2513 | 2514-664 | 665-ateis | ateiz-chory | chorz-dlugo | dluzn-eunic | europ-istot | izaak-krwaw | krwot-miluj | milym-nazwa | nazyw-obdar | obecn-ojca2 | ojca3-piecd | pieci-popra | popro-proch | procz-przyn | przyo-rymow | rynki-spowo | spoza-teolo | teori-umocn | umowa-wewne | wezci-wyjas | wyjat-zaczy | zadan-zbliz | zbluz-zwiek | zwier-zywym

                                bold = Main text
   Czesc, Dzial, Rozdzial, Numer               grey = Comment text
8517 I, 2,2,589 | może odpuszczać grzechy, prócz jednego Boga?" (Mk 2, 7). 8518 III, 2,2,2314| Wydawanie ogromnych sum na produkcję ciągle nowych rodzajów broni 8519 I, 2,1,366 | przez Boga223 nie jest ona "produktem" rodziców - i jest nieśmiertelna224 8520 III, 2,2,2484| natury godne potępienia. Jest profanacją słowa, które ma za zadanie 8521 III, 2,1,2119| Świętokradztwo polega na profanowaniu lub niegodnym traktowaniu 8522 I, 2,3,711 | Zarysowują się dwie linie profetyczne; jedna kieruje do oczekiwania 8523 II, 1,1,1130| mianowicie łaskę; jest znakiem profetycznym, to znaczy zapowiadającym 8524 I, 2,2,574 | bluźnierstwo314, fałszywy profetyzm315 i przestępstwa religijne, 8525 II, 2,1,1254| stawia człowieka jedynie na progu nowego życia. Chrzest jest 8526 III, 2,2,2376| oddzielenie aktu płciowego od aktu prokreacyjnego. Akt zapoczątkowujący istnienie 8527 III, 2,2,2368| małżeńskiego, jednoczący i prokreacyjny, to wtedy zachowuje on w 8528 III, 2,2,2365| znaczeniem jednoczącym i prokreacyjnym"107.~ 8529 I, 2,1,344 | świecisz, ~Ono jest piękne i promieniste,~A przez swój blask~Jest 8530 I, 2,3,748 | wszystkich ludzi Jego jasnością promieniującą na obliczu Kościoła, głosząc 8531 II, 2,3,1655| znaczenie jako ogniska żywej i promieniującej wiary. Dlatego też Sobór 8532 I, 2,2,568 | zawiera Jego Ciało i czym promieniuje w sakramentach: "nadzieję 8533 I, 2,3,827 | w rozszerzaniu się jego promiennej świętości. Dlatego Kościół 8534 I, 2,3,915 | ewangeliczne, w ich wielości, proponowane wszystkim uczniom Chrystusa. 8535 I, 2,2,581 | ponieważ nie zadowalał się proponowaniem swojej interpretacji jako 8536 I, 1,3,144 | Wzorem tego posłuszeństwa, proponowanym nam przez Pismo święte, 8537 II, 2,4,1685| Exsequiarum) liturgii rzymskiej proponują trzy formy pogrzebu, odpowiadające 8538 III, 2,2,2491| powinny zachowywać właściwe proporcje między wymaganiami dobra 8539 III, 2,2,2295| jakie ponosi dawca, proporcjinalne do pożądanego dobra biorcy. 8540 III, 2,2,2434| koniecznym, ze względu na proporcjonalną korzyść. Staje się on moralnie 8541 III, 2,2,2295| ponoszone przez dawcę proporcjonalne do pożądanego dobra u biorcy. 8542 III, 2,2,2490| ujawniane bez poważnej i proporcjonalnej przyczyny.~ 8543 III, 2,2,2410| wspólnota winna jest obywatelom proporcjonalnie do ich wkładu i ich potrzeb.~ 8544 III, 2,2,2265| obowiązek wymierzania kar proporcjonalnych do wagi przestępstwa.~Pierwszym 8545 I, 2,3,905 | Świeccy wypełniają swoją misję prorocką również przez ewangelizację, " 8546 I, 2,3,897 | uczestnikami kapłańskiego, prorockiego i królewskiego urzędu Chrystusowego, 8547 I, 2,3,702 | chrześcijańskiej historycznymi i prorockimi) oraz Pisma (przede wszystkim 8548 I, 2,3,711 | ograniczymy się jedynie do tych proroctw, w których jest wyraźnie 8549 I, 1,2,112 | powinny być interpretowane proroctwa85.~ 8550 I, 2,2,436 | a w rzadkich przypadkach prorocy23. Takim namaszczonym miał 8551 I, 2,3,904 | 904 "Chrystus... pełni swe prorocze zadanie... nie tylko przez 8552 I, 2,2,436 | kapłan26, ale także jako prorok27. Jezus wypełnił mesjańską 8553 I, 2,2,678 | 678 W ślad za prorokami580 i Janem Chrzcicielem58l 8554 I, 2,1,332 | powołania175, towarzyszą prorokom176. Wreszcie anioł Gabriel 8555 I, 2,1,288 | coraz większą mocą w orędziu proroków108, w modlitwie psalmów109 8556 I, 2,2,523 | 76) przerasta wszystkich proroków195, jest ostatnim z nich196, 8557 I, 2,2,672 | Izraela556, które według proroków557 miało przynieść wszystkim 8558 I, 2,2,596 | najwyższy kapłan, Kajfasz, prorokując, powiedział: "Lepiej jest 8559 IV, 2,0,2761| chrześcijańskiej i łączą się z prośbami modlitwy "Ojcze nasz", św. 8560 IV, 2,0,2759| Rzymski rozwija ostatnią prośbę5 w wyraźnej perspektywie " 8561 I, 2,2,525 | w ubogiej rodzinie201; prości pasterze pierwszymi świadkami 8562 IV, 1,0,2560| 2561 "Prosiłabyś Go wówczas, a dałby ci wody 8563 IV, 2,0,2836| abyśmy jako dzieci nieba prosili o Chleb z nieba103. Chrystus " 8564 IV, 1,1,2614| Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje: Proście, a 8565 IV, 2,0,2838| święciło się Jego imię, prosiliśmy Go, abyśmy byli coraz bardziej 8566 II, 1,1,1124| statuat supplicandi, według Prospera z Akwitanii37, V wiek). 8567 I, 2,1,202 | czyli natura, całkowicie prosta6.~ 8568 IV, 2,0,2778| zechce objawić", to znaczy "prostaczkowie" (Mt 1 l, 25-27). Oczyszczenie 8569 II, 2,4,1672| wypowiadania egzorcyzmów8. W prostej formie egzorcyzmy występują 8570 II, 2,2,1439| nam w taki sposób, pełen prostoty i piękna, ukazać bezmiar 8571 I, 2,2,548 | wiarą, udziela On tego, o co proszą267. Cuda umacniają więc wiarę 8572 II, 2,2,1464| sposób uzasadniony o to proszą58.~ 8573 I, 2,1,406 | Natomiast pierwsi reformatorzy protestanccy nauczali, że człowiek jest 8574 I, 2,1,406 | w opozycji do Reformacji protestanckiej. Pelagiusz utrzymywał, że 8575 I, 2,2,554 | zmartwychwstanie" (Mt 16, 21). Piotr protestuje przeciw tej zapowiedzi283, 8576 I, 2,1,410 | ten temat, został nazwany "Protoewangelią", będąc pierwszą zapowiedzią 8577 I, 2,1,411 | Niewieście zapowiedzianej przez "Protoewangelię" Matkę Chrystusa, Maryję, 8578 II, 2,3,1533| podczas ziemskiej pielgrzymki prowadzącej do Ojczyzny.~ 8579 III, 2,2,2286| którą rozporządza w sposób prowadzący do czynienia zła, jest winny 8580 I, 1,1,31 | Punktem wyjścia tych "dróg" prowadzących do Boga jest stworzenie: 8581 I, 2,3,888 | oni "zwiastunami wiary prowadzącymi nowych uczniów do Chrystusa 8582 III, 1,1,1803| łatwość, pewność i radość w prowadzeniu życia moralnie dobrego. 8583 I, 2,3,918 | natchnienia Ducha Świętego, prowadziło życie pustelnicze lub tworzyło 8584 II, 2,4,1674| wypływały i do niej wiernych prowadziły, ponieważ ona ze swej natury 8585 I, 2,3,887 | na synodach lub soborach prowincjalnych. "W podobny sposób Konferencje 8586 I, 2,3,887 | jednorodną kulturę tworzą prowincje kościelne lub większe jednostki 8587 I, 2,2,539 | przeciwieństwie do tych, którzy prowokowali niegdyś Boga przez czterdzieści 8588 III, 1,1,1855| miłości Boga i bliźniego, np. próżne słowo, nadmierny śmiech 8589 III, 2,2,2430| rynkowej, nie może przebiegać w próżni instytucjonalnej, prawnej 8590 III, 2,2,2480| 2481 Próżność lub samochwalstwo stanowią 8591 III, 2,2,2424| indywidualizm oraz absolutny prymat prawa rynku nad pracą ludzką158. 8592 I, 2,3,881 | kontynuowana przez biskupów pod prymatem Piotra.~ 8593 III, 2,2,2353| dla drugich przedmiotem prymitywnej przyjemności i niedozwolonego 8594 III, 2,1,2136| swobodnego wyznawania religii prywatnie i publicznie"63.~ 8595 II, 2,1,1339| swoją Krew.~Nadszedł dzień Przaśników, w którym należało ofiarować 8596 I, 2,1,210 | że Pan jest Bogiem, który przebacza11.~ 8597 I, 2,2,597 | Pięćdziesiątnicy389. Sam Jezus przebaczając z krzyża390, a za Nim Piotr, 8598 II, 2,2,1443| publicznego Jezus nie tylko przebaczał grzechy, lecz także ukazał 8599 II, 2,2,1425| wybaczanie sobie nawzajem win z przebaczeniem grzechów, jakiego udzieli 8600 IV, 1,3,2711| Bożego, grzesznika, któremu przebaczono, który zgadza się na przyjęcie 8601 I, 2,1,393 | ich grzech nie może być przebaczony. "Nie ma dla nich skruchy 8602 IV, 1,2,2668| miłości do ludzi pozwoliło się przebić naszymi grzechami. Modlitwa 8603 III, 2,2,2430| gospodarki rynkowej, nie może przebiegać w próżni instytucjonalnej, 8604 II, 2,3,1572| prezbitera i diakona - przebiegają w podobny sposób. one 8605 II, 2,1,1347| 1347 Czy nie w ten sposób przebiegał paschalny posiłek zmartwychwstałego 8606 I, 2,2,530 | Całe życie Chrystusa będzie przebiegało pod znakiem prześladowania. 8607 I, 2,2,478 | Najświętsze Serce Jezusa, przebite za nasze grzechy i dla naszego 8608 I, 2,2,433 | Izraela, po pokropieniu przebłagalni w Miejscu Najświętszym krwią 8609 I, 2,2,433 | Najświętszym krwią ofiary15. Przebłagalnia była miejscem obecności 8610 II, 1,1,1129| Duch przybrania za synów przebóstwia44 wiernych, w żywy sposób 8611 II, 2,3,1589| conajważniejsze: jest przebóstwiany i przebóstwia86.~Święty Proboszcz z Ars 8612 III, 1,3,1998| to łaska uświęcająca lub przebóstwiająca, otrzymana na chrzcie. Jest 8613 IV, 1,2,2669| być wielbiony, to jakże przebóstwiałby mnie przez chrzest? A jeśli 8614 II, 2,3,1589| i, conajważniejsze: jest przebóstwiany i przebóstwia86.~Święty 8615 III, 1,3,1987| których mieszka Duch, przebóstwieni42.~ 8616 I, 2,1,398 | przeznaczony do pełnego "przebóstwienia" przez Boga w chwale. Zwiedziony 8617 III, 2,2,2284| porównując ich do wilków przebranych za owce55.~ 8618 I, 2,1,260 | niego, i będziemy u niego przebywać" (J 14, 23).~O Boże mój, 8619 IV, 2,0,2795| jesteśmy Ludem Bożym już przebywającym "na wyżynach niebieskich - 8620 II, 2,1,1351| także nad więźniami oraz przebywającymi w gminie, jednym słowem 8621 IV, 1,0,2562| w którym jestem, gdzie przebywam (według wyrażenia semickiego 8622 IV, 1,1,2583| 2584 Z przebywania "sam na sam z Bogiem" prorocy 8623 I, 2,2,625 | 625 Przebywanie Chrystusa w grobie konstytuuje 8624 III, 2,1,2091| zuchwałej ufności. Albo człowiek przecenia swoje zdolności (mając nadzieję 8625 IV, 1,3,2742| targu czy w czasie samotnej przechadzki, siedząc w swoim sklepiku 8626 I, 2,3,684 | Jedynie na drodze postępu i przechodzenia "od chwały do chwały" światło 8627 II, 2,1,1400| Kościoła katolickiego, "nie przechowały... właściwej i całkowitej 8628 II, 1,2,1181| modlitwy, gdzie sprawuje się i przechowuje Najświętszą Eucharystię 8629 II, 2,2,1420| nowe życie w Chrystusie. Przechowujemy jednak to życie "w naczyniach 8630 II, 2,1,1379| przeznaczony do godnego przechowywania Eucharystii, by poza Mszą 8631 II, 2,1,1378| przez jak najstaranniejsze przechowywanie konsekrowanych Hostii, wystawianie 8632 IV, 2,0,2836| wypieczony w piecu grobu, przechowywany w Kościele, przynoszony 8633 II, 2,1,1330| postaci eucharystycznych przechowywanych w tabernakulum.~ 8634 III, 2,2,2278| przerywane. Stosowanie środków przeciwbólowych, by ulżyć cierpieniom umierającego, 8635 III, 1,1,1849| siebie grzech jest całkowitym przeciwieństwem posłuszeństwa Jezusa, który 8636 IV, 1,3,2743| koniecznością. Dowód przez przeciwieństwo jest nie mniej przekonujący: 8637 I, 2,2,576 | Jezus sprawiał wrażenie przeciwnika podstawowych instytucji 8638 III, 1,1,1862| powszedni nie czyni nas jednak przeciwnymi woli i przyjaźni Bożej; 8639 I, 2,1,391 | rodziców uwodzicielski głos przeciwstawiający się Bogu253. Ten głos przez 8640 I, 1,2,123 | Boże. Kościół zawsze z mocą przeciwstawiał się idei odrzucenia Starego 8641 III, 2,2,2339| przyrzeczeniom chrztu i przeciwstawić się pokusom, podejmie w 8642 I, 2,1,272 | nieobecny i niezdolny do przeciwstawienia się złu. Bóg Ojciec objawił 8643 III, 1,2,1898| Bożemu. Ci zaś, którzy się przeciwstawili, ściągną na siebie wyrok 8644 I, 2,2,475 | naturalne, Boskie i ludzkie, nie przeciwstawne, ale współdziałające. Słowo, 8645 I, 2,1,255 | jednym, gdzie nie zachodzi przeciwstawność relacji"72. Z powodu tej 8646 III, 1,1,1770| Człowiek dzięki swoim emocjom przeczuwa dobro i przewiduje zło.~ 8647 I, 1,2,123 | Testament doprowadził do jego przedawnienia (marcjonizm).~Nowy Testament~ 8648 II, 2,2,1456| ukrywają niektóre grzechy, nie przedkładają dobroci Bożej tego, co mogłaby 8649 III, 2,2,2543| nakazuje swoim uczniom, by przedkładali Go nad wszystko i nad wszystkich, 8650 III, 2,2,2364| przygotowane... Miłość do ciebie przedkładam ponad wszystko i nic nie 8651 Wstep, 0,0,22| Teksty W skrócie mają na celu przedłożenie łatwych do zapamiętania 8652 I, 2,1,398 | Popełniając ten grzech, człowiek przedłożył siebie nad Boga, a przez 8653 I, 2,2,611 | swojej ofiary i poleca, by przedłużali426. przez to Jezus ustanawia 8654 III, 2,2,2426| obraz Boży i powołanych do przedłużania - wraz z innymi - dzieła 8655 III, 2,2,2280| ludzkiej do zachowania i przedłużenia swojego życia. Pozostaje 8656 III, 2,2,2295| ludzkiej, nawet gdyby to miało przedłużyć życie innych osób.~Poszanowanie 8657 III, 2,2,2390| zamiaru ci, którzy podejmują przedmałżeńskie stosunki płciowe, "nie 8658 I, 2,3,771 | świątynio światła; w końcu, przedmiocie pogardy dla pysznych i oblubienico 8659 II, 2,1,1295| autorytetu99, znakiem posiadania przedmiotu100 - niegdyś w taki sposób 8660 II, 1,2,1160| przynosi nam korzyść, ponieważ przedmioty przekazują jeden drugiemu 8661 III, 2,2,2285| samo dotyczy dyrektorów przedsiębiorstw, którzy wydają przepisy 8662 III, 1,2,1940| pracodawcami a pracownikami w przedsiębiorstwie, solidarności między narodami 8663 III, 2,2,2431| które zapewniają przyszłość przedsiębiorstwom. Gwarantują zatrudnienie.~ 8664 I, 2,3,901 | modlitwy i apostolskie przedsięwzięcia, życie małżeńskie i rodzinne, 8665 III, 2,2,2424| rozsądne zarządzanie rynkiem i przedsięwzięciami gospodarczymi, zgodnie z 8666 III, 2,1,2131| ale zmierza ku temu, kogo przedstawiają62.~W skrócie~ 8667 III, 2,1,2128| nie uczynili sobie rzeźby przedstawiającej..." (Pwt 4,15-16). Izraelowi 8668 III, 2,1,2130| obrazoburcami - kult obrazów przedstawiających Chrystusa, jak również Matkę 8669 III, 2,2,2356| opierając się na Piśmie świętym, przedstawiającym homoseksualizm jako poważne 8670 II, 2,1,1371| jeśli byli grzesznikami... przedstawiamy Chrystusa ofiarowanego za 8671 I, 2,3,721 | Maryja jest opiewana i przedstawiana w liturgii jako "Stolica 8672 I, 2,2,476 | oblicze Jezusa może być "przedstawiane"106. Na siódmym soborze 8673 II, 1,2,1160| ustnych. Jedną z nich jest przedstawianie wzoru za pośrednictwem obrazu, 8674 I, 2,0,188 | przykład pieczęci), którą przedstawiano jako znak rozpoznawczy. 8675 II, 2,3,1581| go, by mógł działać jako przedstawiciel Chrystusa, Głowy Kościoła, 8676 I, 2,1,239 | dla człowieka pierwszymi przedstawicielami Boga. Jednak doświadczenie 8677 III, 2,2,2210| rodzinami, a w ten sposób do przedstawicielstwa wobec władz świeckich7.~ 8678 II, 1,0,1076| Kościoła. ~Dlatego najpierw przedstawimy zagadnienie tego "udzielania 8679 III, 1,1,1717| zanim by mu to nawet jasno przedstawiono16.~Jakże więc szukam Ciebie, 8680 I, 1,2,101 | jak niegdyś Słowo Ojca Przedwiecznego, przyjąwszy słabe ciało 8681 III, 1,2,1938| złożonej na ołtarzu krzyża Ojcu przedwiecznemu przez Chrystusa Pana, dla 8682 III, 2,2,2436| między narodami prawdziwy "przedział"175. Z jednej strony 8683 I, 2,0,190 | pierwszej Osobie Boskiej i przedziwnemu dziełu stworzenia; następna 8684 IV, 1,1,2587| Psalmy zwierciadłem przedziwnych dzieł Bożych w historii 8685 I, 2,3,1064| ciebie jakby zwierciadłem. Przeglądaj się w nim, by zobaczyć, 8686 II, 2,1,1413| konsekrację dokonuje się przeistoczenie (transsubstantiatio) chleba 8687 II, 2,1,1376| właściwie nazwał przemianę przeistoczeniem"190.~ 8688 II, 2,3,1577| współpracowników68, którzy mieli przejąć ich misję69. Kolegium Biskupów, 8689 I, 2,2,639 | Przekazałem wam na początku to, co przejąłem: że Chrystus umarł - zgodnie 8690 III, 2,2,2518| świątynię Ducha Świętego, przejaw Boskiego piękna.~ 8691 III, 2,1,2115| posługiwanie się medium przejawami chęci panowania nad czasem, 8692 IV, 2,0,2831| Ducha Chrystusa91. Powinna przejawiać się we wprowadzaniu sprawiedliwości 8693 III, 2,2,2227| szacunek i życzliwość rodziców przejawiają się przede wszystkim w trosce 8694 I, 2,2,461 | do ludzi. A w zewnętrznym przejawie uznany za człowieka, uniżył 8695 I, 1,3,160 | W najwyższym stopniu przejawiło się to w Jezusie Chrystusie" 8696 I, 2,3,956 | pomagał niż za życia476.~Przejdę do mojego nieba, by czynić 8697 III, 2,2,2407| mieszkanie, odzież...) jest przejęcie dóbr drugiego człowieka 8698 III, 2,1,2153| Pawła72, tradycja Kościoła przejęła rozumienie słów Jezusa jako 8699 IV, 1,1,2615| mną!" (Mk 10, 48), została przejęta w tradycji Modlitwy Jezusowej: " 8700 II, 2,3,1558| szczególny i dostrzegalny przejmują rolę samego Chrystusa, Mistrza, 8701 III, 2,1,2175| moralny Starego Przymierza, przejmując jego rytm i ducha przez 8702 I, 2,3,714 | głosił wolność,~a niewidomym przejrzenie;~abym uciśnionych odsyłał 8703 IV, 1,2,2666| błaganiem celnika i żebraków o przejrzenie13. Przez to wezwanie serce 8704 I, 2,2,639 | może napisać do Koryntian: "Przekazałem wam na początku to, co przejąłem: 8705 I, 1,2,85 | słowa Bożego, spisanego czy przekazanego przez Tradycję, powierzone 8706 II, 2,3,1574| przypadku biskupa ma miejsce przekazanie księgi Ewangelii, pierścienia, 8707 IV, 2,0,2815| przyjdzie w chwale, gdy Chrystus przekaże je swojemu Ojcu:~Królestwo 8708 I, 2,3,906 | wykorzystanie środków społecznego przekazu411.~ 8709 II, 2,1,1345| Po zakończeniu modlitw przekazujemy sobie nawzajem pocałunek 8710 I, 2,0,186 | Kościół apostolski wyrażał i przekazywał swoją wiarę w krótkich i 8711 III, 2,2,2468| zaufania, czyli gdyby nie przekazywali sobie prawdy"212. Cnota 8712 I, 1,3,172 | otrzymanej od jednego Pana, przekazywanej przez jeden chrzest, opartej 8713 III, 2,2,2367| małżeńskiej z odpowiedzialnym przekazywaniem życia, wówczas moralny charakter 8714 III, 2,2,2492| bogactwem i rozmaitością przekazywanych wiadomości, wpływem wywieranym 8715 I, 2,3,1034| Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny!" (Mt 25, 8716 II, 1,1,1080| którego ziemia została "przeklęta". Ale począwszy od Abrahama 8717 I, 2,2,597 | jako~odrzuconych ani jako przeklętych przez Boga, rzekomo na podstawie 8718 I, 2,3,729 | prawdy i uwielbi Chrystusa; przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości 8719 I, 2,1,388 | Zmartwychwstałego, przyszedł "przekonać świat o grzechu" (J 16, 8720 II, 2,2,1432| Spójrzmy na Krew Chrystusa i przekonajmy się, jak jest drogocenna 8721 III, 1,3,2044| przyczyniają się stałością swoich przekonań i obyczajów do budowania 8722 III, 2,2,2216| Jeśli jednak dziecko jest przekonane w sumieniu, jest rzeczą 8723 I, 1,3,155 | Wiara jest aktem rozumu, przekonanego o prawdzie Bożej z nakazu 8724 III, 2,2,2210| wychowywania ich zgodnie z własnymi przekonaniami moralnymi i religijnymi;~- 8725 I, 2,1,313 | wiary i z nie mniejszym przekonaniem wierzyć, że wszystko będzie 8726 III, 2,2,2228| która odpowiada ich własnym przekonaniom. Jest to podstawowe prawo. 8727 I, 1,1,31 | przyrodnicze, ale o "spójne i przekonujące argumenty", które pozwalają 8728 IV, 1,3,2743| przeciwieństwo jest nie mniej przekonujący: jeśli nie pozwalamy prowadzić 8729 II, 2,2,1433| dnia Paschy Duch Święty "przekonuje świat o grzechu" (J 16, 8730 III, 1,1,1847| więc odnajdujemy w owym "przekonywaniu o grzechu" dwoiste obdarowanie: 8731 III, 2,2,2241| gdzie władza państwowa, przekraczając swoje uprawnienia, uciska 8732 I, 2,2,497 | poczęcie za dzieło Boże, przekraczające wszelkie rozumienie i wszelkie 8733 III, 2,1,2105| przylgnąć do prawdy Bożej przekraczającej porządek doczesny. Dlatego 8734 I, 2,2,578 | o przebaczenie z powodu przekraczania przez nich Prawa. Istotnie, 8735 I, 2,3,710 | Przychodzi Wygnanie - pozorne przekreślenie obietnic, a w rzeczywistości 8736 I, 1,2,67 | objawień" zmierzających do przekroczenia czy poprawienia Objawienia, 8737 III, 1,2,1876| ukazywanie obrazu Boga i przekształcanie się na obraz Jedynego Syna 8738 II, 2,1,1275| Ciałem i Krwią Chrystusa, by przekształcić go w Niego.~ 8739 IV, 1,3,2710| która zostanie oczyszczona i przekształcona.~ 8740 III, 2,2,2316| do wypełnienia słowa: "przekują miecze na lemiesze, a włócznie 8741 II, 2,3,1542| Podobnie na synów Aarona przelałeś obfitą łaskę daną ich ojcu. . .~ 8742 I, 2,0,188 | jako znak rozpoznawczy. Przełamane części składano ze sobą, 8743 I, 2,0,188 | symbolon oznaczało połowę przełamanego przedmiotu (na przykład 8744 II, 2,1,1308| walczyło odważnie i do przelania krwi dla Chrystusa120.~ 8745 III, 2,2,2259| wasze życie... [Jeśli] kto przeleje krew ludzką, przez ludzi 8746 I, 2,2,635 | Król zasnął, ziemia się przelękła i zamilkła, bo Bóg zasnął 8747 I, 2,3,826 | Męczennicy nie chcieliby przelewać swojej krwi... Zrozumiałam, 8748 I, 1,2,78 | Tradycji, której bogactwa przelewają się w działalność i życie 8749 III, 2,2,2297| zabraniał osobom duchownym przelewania krwi. W ostatnich czasach 8750 III, 2,2,2379| stosunki płciowe, nawet przelotne, popełniają oni cudzołóstwo. 8751 III, 2,2,2235| wolności i odpowiedzialności. Przełożeni powinni mądrze służyć sprawiedliwości 8752 I, 2,3,812 | jednak znakami, które przemawiają jasno także do rozumu ludzkiego. " 8753 II, 1,2,1174| prawdziwie głosem Oblubienicy przemawiającej do Oblubieńca. Co więcej, 8754 IV, 1,2,2674| najczęściej występują na przemian dwa dążenia: jedno "uwielbia" 8755 III, 1,3,1983| jego przykazania - przez przemiang źródła czynów, czyli serca.~ 8756 II, 2,1,1375| Święty Ambroży mówi o tej przemianie:~Nie ma tu tego, co ukształtowała 8757 IV, 2,0,2831| nowość Królestwa powinna przemieniać ziemię przez Ducha Chrystusa91. 8758 II, 2,1,1375| moje, mówi kapłan. Słowa przemieniają dary złożone w ofierze188.~ 8759 IV, 1,1,2599| podczas Jego chrztu37 i Przemienienia38, przed wypełnieniem przez 8760 I, 2,2,555 | świetlistym obłoku"288:~Przemieniłeś się na górze, a Twoi uczniowie, 8761 I, 2,3,1009| Ojca. Posłuszeństwo Jezusa przemieniło przekleństwo śmierci w błogosławieństwo547.~ 8762 I, 2,3,1050| wszystkiego brudu, rozświetlone i przemienione, gdy Chrystus odda Ojcu 8763 II, 2,1,1335| eucharystycznego152. Znak wody przemienionej w wino w Kanie153 zapowiada 8764 I, 2,3,1016| zmartwychwstaniu Bóg udzieli naszemu przemienionemu ciału niezniszczalnego życia, 8765 II, 2,3,1619| rzeczywistością obecnego świata, który przemija121.~ 8766 I, 2,2,677 | kosmicznym tego świata, który przemija51.~ 8767 II, 1,1,1085| historyczne występują tylko raz i przemijają, znikają w przeszłości. 8768 I, 1,2,122 | także "sprawy niedoskonałe i przemijające", świadczą o Boskiej pedagogii 8769 I, 2,2,671 | wieku, posiada postać tego przemijającego świata i żyje pośród stworzeń, 8770 I, 2,2,602 | zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale 8771 III, 2,2,2488| wystarczającymi powodami do przemilczenia tego, co nie powinno być 8772 I, 2,3,1044| będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły" (Ap 21, 4)598.~ 8773 I, 2,3,773 | którego przeznaczeniem jest przeminięcie167. "Cała jego struktura jest 8774 III, 1,2,1901| jest raczej jakąś formą przemocy23.~ 8775 II, 2,3,1574| przedstawienie i wybór kandydata, przemówienie biskupa, pytania stawiane 8776 III, 2,2,2499| noc, a Mądrości zło nie przemożne (Mdr 7, 29-30). Stałem się 8777 I, 2,1,272 | potęgi i siły" okazał "przemożny ogrom mocy względem nas 8778 III, 2,2,2420| nowożytnym społeczeństwem przemysłowym, jego nowymi strukturami 8779 III, 2,2,2290| Nielegalna produkcja i przemyt narkotyków działaniami 8780 I, 2,1,260 | 23).~O Boże mój, Trójco Przenajświętsza, którą uwielbiam, dopomóż 8781 II, 2,1,1250| wyzwolone z mocy ciemności i przeniesione do Królestwa wolności dzieci 8782 III, 0,4,1690| wyrwany z mocy ciemności i przeniesiony do światła i Królestwa Bożego" 8783 I, 2,2,473 | poznaniu Boską zdolność przenikania myśli ukrytych w ludzkich 8784 IV, 1,2,2659| lecz równie ważne jest przenikanie modlitwą treści codziennych, 8785 I, 2,3,899 | polityczne i ekonomiczne przeniknąć wymaganiami nauki i życia 8786 III, 2,2,2381| Znosi pobłażliwość, która przeniknęła do Starego Prawa127.~Między 8787 III, 2,2,2340| umiarkowania, która zmierza do przeniknięcia rozumem uczuć i popędów 8788 III, 2,1,2144| i katecheza powinny być przeniknięte adoracją , i szacunkiem 8789 I, 2,2,429 | 429 Z tego przenikniętego miłością poznania Chrystusa 8790 I, 1,3,158 | większej wiary, coraz bardziej przenikniętej miłością. Łaska wiary otwiera " 8791 II, 1,1,1086| uwolnił od śmierci oraz przeniósł do Królestwa Ojca, lecz 8792 III, 2,2,2353| niedozwolonego zarobku. Przenosi ona ich wszystkich w świat 8793 I, 2,1,411 | krzyżowej" (Flp 2, 8), naprawia przeobficie nieposłuszeństwo Adama293. 8794 I, 1,2,68 | ten sposób ostateczną i przeobfitą odpowiedź na pytania, jakie 8795 III, 2,1,2120| Niech pieniądze twoje przepadną razem z tobą. . . gdyż sądziłeś, 8796 I, 2,3,818 | powstałych na skutek rozłamów i "przepajają się wiarą w Chrystusa, nie 8797 I, 2,3,929 | spraw doczesnych po Bożemu i przepajania świata mocą Ewangelii". 8798 III, 2,1,2174| zastępuje szabat z jego przepisem obrzędowym. Przez Paschę 8799 III, 2,2,2408| jeśli nie sprzeciwia się przepisom prawa cywilnego, sprzeciwia 8800 I, 2,2,578 | naruszając najmniejszych przepisów325. Z tego względu corocznie 8801 III, 2,2,2385| wykracza on wówczas przeciw przepisowi moralnemu. Istnieje znaczna 8802 III, 2,1,2175| niedzieli jest wypełnieniem przepisu moralnego w sposób naturalny 8803 I, 2,3,909 | przeszkadzało. Tak postępując, przepoją kulturę i dzieła ludzkie 8804 I, 1,3,173 | jedną duszę i jedno serce; przepowiada wiarę, uczy jej i przekazuje 8805 I, 2,2,638 | pisma Nowego Testamentu, przepowiadaną jako część istotna Misterium 8806 III, 2,1,2115| chiromancja, wyjaśnianie przepowiedni i wróżb, zjawiska jasnowidztwa, 8807 I, 2,2,674 | wszystkich rzeczy, co od wieków przepowiedział Bóg przez usta swoich świętych 8808 I, 2,2,529 | sprzeciwu". Miecz boleści przepowiedziany Maryi zapowiada inną ofiarę, 8809 III, 2,2,2294| Badania lub doświadczenia przeprowadzane na istocie ludzkiej nie 8810 I, 2,2,494 | rozwiązała przez 726 wiarę"; przeprowadziwszy zaś to porównanie z Ewą, 8811 II, 2,2,1454| przez rachunek sumienia, przeprowadzony w świetle słowa Bożego. 8812 III, 1,2,1881| by osiągnąć cele, które przerastają ich indywidualne możliwości. 8813 I, 2,1,227 | niepokoi, / niech nic cię nie przeraża. ~Wszystko mija, / Bóg się 8814 II, 2,3,1589| można by umrzeć, nie z przerażenia, lecz z miłości...' "Kapłaństwo - 8815 I, 2,2,612 | Wyraża On w ten sposób przerażenie, jakie śmierć wywołuje w 8816 I, 2,2,643 | się smutni": Łk 24, 17) i przerażonych496. Dlatego nie uwierzyli oni 8817 III, 2,1,2109| pewnego rodzaju wynaturzony przerost religijności; bezbożność 8818 III, 2,1,2171| 23,12). Szabat nakazuje przerwać codzienne prace i pozwala 8819 I, 1,2,55 | Objawienie to nie zostało przerwane przez grzech naszych pierwszych 8820 III, 2,2,2273| zależności od wyników prowadzi do przerwania ciąży. Diagnostyka nie powinna 8821 I, 2,2,534 | jedynym wydarzeniem, które przerywa milczenie Ewangelii o ukrytych 8822 III, 2,2,2278| być w sposób uprawniony przerywane. Stosowanie środków przeciwbólowych, 8823 III, 2,2,2268| bez intencji jej zadania.~Przerywanie ciąży~ 8824 III, 2,2,2271| Formalne współdziałanie w przerywaniu ciąży stanowi poważne wykroczenie. 8825 I, 2,1,322 | Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy 8826 I, 2,2,520 | dobrowolnego przyjęcia ogołocenia i prześladowań189.~ 8827 I, 2,3,806 | którzy cierpią, ubodzy i prześladowani.~ 8828 III, 1,1,1807| stawienia czoła próbom i prześladowaniom. Uzdalnia nawet do wyrzeczenia 8829 I, 2,2,530 | uczestniczyć z Nim w tym prześladowaniu219. Jego powrót z Egiptu220 8830 III, 1,3,1967| nieprzyjaciołom i modlitwę za prześladowców na wzór Boskiej wspaniałomyślności24.~ 8831 IV, 1,1,2607| nieprzyjaciół i modlitwa za prześladowców53; modlitwa do Ojca "w ukryciu" ( 8832 IV, 1,1,2635| 2,1-2), za tych, którzy prześladują98, za zbawienie tych, którzy 8833 III, 2,1,2124| o nich trzeba, że raczej przesłaniają, aniżeli pokazują prawdziwe 8834 I, 2,2,585 | fałszywych świadków w czasie Jego przesłuchania u najwyższego kapłana347 8835 IV, 2,0,2838| w szatę chrzcielną, nie przestajemy jednak grzeszyć i odwracać 8836 I, 2,3,826 | zabrakło Miłości, Apostołowie przestaliby głosić Ewangelię, Męczennicy 8837 I, 2,2,578 | przestrzegał całego Prawa, a przestąpiłby jedno tylko przykazanie, 8838 I, 2,0,193 | może być traktowany jako przestarzały i zbędny. Pomagają nam one 8839 II, 2,2,1512| Kościół w liturgii nigdy nie przestawał prosić Pana, by chory odzyskał 8840 III, 2,2,2536| powinni walczyć ze swymi przestępczymi pożądliwościami" i których 8841 I, 2,2,580 | poniósł śmierć "dla odkupienia przestępstw, popełnionych za pierwszego 8842 III, 2,2,2267| szczególnie ciężkimi przestępstwami z powodu naruszenia więzi 8843 III, 2,2,2270| dzieciobójstwo okropnymi przestępstwami44.~ 8844 I, 2,3,1036| Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi 8845 III, 1,3,2050| tym, którzy Mnie miłują ~i przestrzegają ~moich przykazań.~~~~Nie 8846 II, 2,4,1672| traktować bardzo roztropnie, przestrzegając ściśle ustalonych przez 8847 III, 1,3,1970| Zaradzajcie potrzebom świętych! Przestrzegajcie gościnności!" (Rz 12, 9- 8848 III, 2,2,2493| i odpowiednia, to znaczy przestrzegała święcie zasad moralnych 8849 III, 2,2,2409| dotrzymywane i umowy ściśle przestrzegane, o ile zaciągnięte zobowiązanie 8850 II, 1,2,1185| Świątynia powinna także stanowić przestrzeń zachęcającą do skupienia 8851 III, 2,2,2295| 2296 Przeszczep narządów jest moralnie nie 8852 I, 2,2,549 | niewoli grzechu275, która przeszkadza ich powołaniu do synostwa 8853 III, 1,1,1867| nie wyjawiając ich lub nie przeszkadzając im, mimo że jesteśmy do 8854 I, 2,3,909 | praktykowaniu cnót, niż mu przeszkadzało. Tak postępując, przepoją 8855 III, 1,1,1807| pokusom i przezwyciężania przeszkód w życiu moralnym. Cnota 8856 II, 2,3,1584| niegodność kapłana nie jest przeszkodą dla działania Chrystusa78. 8857 III, 1,3,1972| się miłości, może stanowić przeszkodę w jej rozwoju34.~ 8858 III, 1,2,1887| dobru, a nie stawały mu na przeszkodzie12.~ 8859 III, 2,2,2544| ewangelicznego ubóstwa nie przeszkodziło im w osiągnięciu doskonałej 8860 III, 2,2,2438| swego rozwoju lub którym przeszkodziły w tym tragiczne wydarzenia 8861 I, 2,1,402 | śmierć i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ 8862 III, 0,4,1690| porzuć więc niegodne obyczaje przeszłego życia i już do nich nie 8863 II, 1,1,1115| widzialne w naszym Zbawicielu, przeszło do Jego misteriów"25.~ 8864 I, 2,3,774 | słowo mysterion zostało przetłumaczone na język łaciński za pomocą 8865 IV, 2,0,2826| prawdy, możemy w taki sposób przetłumaczyć słowa: "Bądź wola Twoja 8866 II, 2,3,1608| wszystko porządek stworzenia przetrwał, chociaż został poważnie 8867 III, 1,1,1820| Pomnij, że im więcej walk tu przetrwasz tym lepiej dowiedziesz, 8868 III, 1,1,1824| pokłada nadzieję, ~wszystko przetrzyma (1 Kor 13, 4-7)~ 8869 III, 2,2,2439| Trzeciego Świata, stanowią przeważającą część ubogich.~ 8870 II, 2,2,1447| kapłanem. Nowa praktyka przewidywała możliwość powtarzania sakramentu 8871 III, 2,2,2278| jako środek, lecz jedynie przewidywana i tolerowana jako nieunikniona. 8872 III, 1,1,1751| Jest ukierunkowaniem na przewidywane dobro podejmowanego działania. 8873 II, 2,2,1500| choroba może łączyć się z przewidywaniem śmierci.~ 8874 III, 2,2,2369| działanie, które - czy to w przewidywaniu aktu małżeńskiego, podczas 8875 III, 1,1,1736| sprawcy, trzeba, aby był przewidywany, a sprawca miał możliwość 8876 I, 2,1,379 | pierwotnej sprawiedliwości, przewidziana dla człowieka w zamyśle 8877 III, 2,2,2272| jego poczęcia, powinny być przewidziane przez prawodawstwo odpowiednie 8878 I, 2,2,599 | wykonawcami scenariusza przewidzianego wcześniej przez Boga.~ 8879 I, 2,2,602 | zmazy. On był wprawdzie przewidziany przed stworzeniem świata, 8880 III, 2,2,2242| jeśli nie można rozumnie przewidzieć lepszych rozwiązań.~Wspólnota 8881 III, 2,2,2486| naprawienia krzywd dotyczy również przewinień popełnionych wobec dobrego 8882 I, 1,2,93 | Ducha Prawdy, Lud Boży pod przewodem świętego Urzędu Nauczycielskiego... 8883 II, 2,3,1623| kapłani lub biskupi, którzy przewodniczą ceremonii, świadkami 8884 II, 2,1,1345| Z kolei bracia przynoszą przewodniczącemu chleb i kielich napełniony 8885 I, 2,3,903 | mianowicie: posługę słowa, przewodniczenie modlitwom liturgicznym, 8886 II, 1,2,1142| Kościoła, dlatego też w przewodniczeniu Eucharystii ujawnia się 8887 IV, 1,3,2706| Jednak metoda jest tylko przewodnikiem; ważne jest, by iść naprzód 8888 III, 2,2,2479| w złośliwych czynach i w przewrotności jego postępowania. Pochlebstwo 8889 I, 1,2,57 | która - jednomyślna w swej przewrotności13 - sama o własnych siłach 8890 I, 1,2,57 | nieustannie zagrażają pogańską przewrotnością tej tymczasowej ekonomii.~ 8891 I, 2,1,330 | osobowymi164 i nieśmiertelnymi165. przewyższają doskonałością wszystkie 8892 I, 2,3,1037| 1037 Bóg nie przeznacza nikogo do piekła590; dokonuje 8893 IV, 2,0,2822| udziału my również, z góry przeznaczeni zamiarem Tego, który dokonuje 8894 I, 2,3,1034| ognia nieugaszonego"586, przeznaczonej dla tych, którzy do końca 8895 I, 2,0,186 | uporządkowanych streszczeniach, przeznaczonych przede wszystkim dla kandydatów 8896 I, 2,1,331 | nie oni wszyscy duchami przeznaczonymi do usług, posyłanymi na 8897 II, 2,3,1541| Kościołowi; od początku przeznaczyłeś lud wywodzący się od Abrahama, 8898 III, 1,2,1934| wypływających: ~Należy... przezwyciężać... wszelką formę dyskryminacji 8899 III, 2,2,2316| natomiast zespoleni w miłości przezwyciężają grzech, to i gwałty przezwyciężane, 8900 I, 2,3,829 | starają się usilnie o to, aby przezwyciężając grzech wzrastać w świętości; 8901 III, 1,1,1805| poszczególnych przypadków i przezwyciężamy wątpliwości odnośnie do 8902 III, 2,2,2316| przezwyciężają grzech, to i gwałty przezwyciężane, do wypełnienia słowa: " 8903 II, 2,3,1606| też być bardziej lub mniej przezwyciężany, zależnie od kultury, epoki 8904 I, 2,1,406 | która miała być nie do przezwyciężenia. Kościół wypowiedział się 8905 I, 2,3,866 | u której kresu zostaną przezwyciężone wszystkie podziały.~ 8906 II, 2,3,1633| chrześcijan nie został jeszcze przezwyciężony. Małżonkowie mogą odczuwać 8907 II, 1,1,1100| Boże, by zostało przyjęte i przeżyte:~ Pismo święte ma doniosłe 8908 Wstep, 0,0,3 | pokolenie, głosząc wiarę, przeżywając we wspólnocie braterskiej 8909 I, 2,2,638 | chrześcijańska wierzyła w nią i przeżywała jako prawdę centralną, 8910 II, 0,3,1068| swojej liturgii, aby wierni przeżywali je i świadczyli o nim w 8911 I, 1,0,26 | celebrowanej w liturgii oraz przeżywanej w praktykowaniu przykazań 8912 III, 2,1,2192| utrudniają oddawanie Bogu czci, przeżywanie radości właściwej dniowi 8913 III, 2,1,2187| ten dzień będzie jednak przeżywany jako dzień naszego wyzwolenia, 8914 IV, 1,1,2587| ludu oraz sytuacji ludzkich przeżywanych przez Psalmistę. Psalm może 8915 IV, 1,1,2572| obietnicę wobec Jakuba, przodka dwunastu pokoleń Izraela14. 8916 IV, 1,2,2670| wszelkiego dobra i źródło Życia, przybądź, zamieszkaj w nas, oczyść 8917 I, 2,3,1039| dniu, w którym "Bóg nasz przybędzie" (Ps 50, 3)... powie do 8918 I, 2,3,890 | Realizacja tego charyzmatu może przybierać liczne formy.~ 8919 IV, 2,0,2781| odrodził nas do swojego życia, przybierając nas za dzieci w swoim Jedynym 8920 III, 2,2,2356| do osób tej samej płci. Przybierał on bardzo zróżnicowane formy 8921 IV, 2,0,2815| Królestwo Boże jest już obecne. Przybliżyło się w Słowie Wcielonym, 8922 I, 2,2,572 | 45). Cierpienia Jezusa przybrały konkretną formę historyczną, 8923 I, 2,2,470 | zjednoczeniu Wcielenia "przybrana natura nie uległa zniszczeniu" 8924 III, 1,3,2025| Świętego dzięki naszemu przybranemu synostwu może nam udzielić 8925 I, 2,2,465 | przez naturę, a nie przez przybranie (adopcję). Pierwszy sobór 8926 III, 1,3,1996| Głowy swego Ciała. Jako "przybrany syn" chrześcijanin może 8927 I, 2,2,528 | Jezusowi przez "mędrców" przybyłych ze Wschodu (Mt 2, 1). W 8928 III, 2,2,2240| naturalnego, powierzającego przybysza opiece tych, którzy go przyjmują.~ 8929 IV, 2,0,2795| przyodziać się w nasz niebieski przybytek" (2 Kor 5, 2)47:~Chrześcijanie 8930 I, 2,2,559 | wołanie: "Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie" (Ps 118, 8931 I, 2,2,593 | 593 Jezus czcił Świątynię, przybywając do niej jako pielgrzym na 8932 II, 2,3,1605| istotę i bliską, jako "pomoc przychodzącą od Pana"98. "Dlatego to 8933 IV, 1,1,2567| odpowiedź Jedynego Syna przychodzącego na świat: "Oto idę, abym 8934 II, 2,3,1618| podobać119, by wyjść naprzeciw przychodzącemu Oblubieńcowi120. Sam Chrystus 8935 II, 2,2,1458| złych. Czynisz prawdę i przychodzisz do Światła48.~Zadośćuczynienie~ 8936 III, 1,3,1995| łaski Bożej. Łaska jest przychylnością, darmową pomocą Boga, byśmy 8937 IV, 2,0,2804| ofiarowaniem naszych oczekiwań i przyciąga spojrzenie Ojca miłosierdzia. 8938 I, 1,1,27 | Boga. Bóg nie przestaje przyciągać człowieka do siebie i tylko 8939 I, 2,3,786 | urzeczywistnia swoją królewskość, przyciągając do siebie wszystkich ludzi 8940 I, 2,1,208 | 208 Wobec przyciągającej i tajemniczej obecności 8941 III, 1,1,1776| którego osoba ludzka czuje się przyciągana i którego nakazy przyjmuje. 8942 IV, 1,3,2700| chrześcijańskiego. Uczniów, przyciąganych cichą modlitwą Nauczyciela, 8943 III, 2,2,2447| potrzeby zbawienia. Dlatego przyciągnęła ona współczucie Chrystusa - 8944 I, 2,3,970 | do ludzi żadną miarą nie przyćmiewa i nie umniejsza tego jedynego 8945 I, 2,1,308 | przyczyną, która działa w przyczynach wtórnych i przez nie: "Albowiem 8946 I, 2,3,886 | Kościoła powszechnego", przyczyniając się w ten sposób "do dobra 8947 III, 2,1,2104| dobra. Wymaga on od nich, by przyczyniali się do rozpowszechniania 8948 III, 2,2,2416| w rozsądnych granicach i przyczyniały ponieważ przyczyniają się 8949 I, 1,3,166 | innych, a przez moją wiarę przyczyniam się do prowadzenia wiary 8950 Wstep, 0,0,10| partykularnych"7, oraz wydatnie przyczynił się, by pragnienie Ojców 8951 II, 2,2,1477| nad własnym zbawieniem, przyczynili się również do zbawienia 8952 IV, 2,0,2806| rozumieć nie tyle w sensie przyczynowym (Bóg sam uświęca, czyni 8953 III, 2,2,2446| ciała - to na co się to przyda? (Jk 2, 15-16)198. ~ 8954 II, 2,2,1471| odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca 8955 III, 2,2,2447| braci>>. Stąd ci, których przygniata nędza, przedmiotem szczególnej 8956 I, 1,1,32 | wyjścia ruch i stawanie się, przygodność, porządek i piękno świata, 8957 II, 2,1,1217| ciągu dziejów zbawienia przygotowałeś wodę przez Ciebie stworzoną, 8958 II, 2,1,1339| spożyć"... Oni poszli... i przygotowali Paschę. A gdy nadeszła pora, 8959 I, 2,2,484 | wypełnienie czasu obietnic i przygotowań. Maryja jest powołana do 8960 III, 1,3,1959| objawionemu i łasce podstaw przygotowanych przez Boga i pozostających 8961 I, 1,2,119 | świętego, aby dzięki badaniu przygotowawczemu sąd Kościoła nabywał dojrzałości. 8962 II, 2,1,1230| katechumenatu oraz szereg obrzędów przygotowawczych, które wyznaczały liturgicznie 8963 I, 2,3,716 | posłania Ducha Świętego, przygotowującego w czasie obietnic przyjście 8964 I, 2,2,522 | wydarzeniem, że Bóg zechciał przygotowywać je w ciągu wieków. Wszystkie 8965 II, 2,3,1611| miłości małżeńskiej106, przygotowywali świadomość ludu wybranego 8966 II, 1,1,1115| Paschalnego. Zapowiadały i przygotowywały to, czego miał On udzielić 8967 I, 2,1,281 | wieków w taki sam sposób przygotowywano katechumenów do chrztu103.~ 8968 II, 2,1,1339| z poleceniem: "Idźcie i przygotujcie nam Paschę, byśmy mogli 8969 II, 2,4,1687| uczestniczą w liturgii, oraz przyjaciele zmarłego nie będący chrześcijanami. 8970 IV, 1,1,2575| twarz, jak się rozmawia z przyjacielem" (Wj 33, 11). Modlitwa Mojżesza 8971 III, 2,2,2261| policzka33, miłowania nie przyjaciół34. On sam nie bronił się i 8972 III, 2,2,2346| ponieważ wybrał nas na swoich przyjaciół91 oddał się nam całkowicie 8973 I, 2,3,1028| razem ze sprawiedliwymi i przyjaciółmi Boga radością osiągniętej 8974 I, 2,3,795 | osobą co Kościół, którą przyjął205.~Głowa i członki jakby 8975 I, 2,2,596 | wszyscy uwierzą w Niego, a przyjdą Rzymianie, i zniszczą [ich] 8976 I, 2,1,260 | Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego 8977 I, 2,3,903 | wymagane przymioty, mogą być przyjęci na stałe do poshugi lektora 8978 II, 2,1,1401| odpowiednio przygotowani do ich przyjęcia221.~ 8979 I, 2,1,256 | cierpienia i gardzić wszystkimi przyjemnościami. Mam na myśli wyznanie wiary 8980 I, 2,1,377 | pożądliwości239, która poddaje go przyjemnościom zmysłowym, pożądaniu dóbr 8981 III, 2,2,2534| nas do pragnienia rzeczy przyjemnych, których nie posiadamy, 8982 III, 1,2,1901| wolności i świadoma ciężaru przyjętego obowiązku"22:~O tyle prawo 8983 I, 2,3,702 | obiecani, aby ich oczekiwano i przyjęto, gdy się objawią. Dlatego 8984 I, 2,0,197 | nakazom tej nauki" (Rz 6, 17), przyjmijmy Symbol naszej wiary, która 8985 II, 2,1,1252| apostolskiego, gdy całe "domy" przyjmowały chrzest40, chrzczono także 8986 II, 2,3,1535| szczególną konsekrację. Przyjmujący sakrament święceń zostają 8987 IV, 2,0,2835| ono "dzisiaj" Boga:~Jeśli przyjmujesz chleb każdego dnia, to każdy 8988 I, 2,2,524 | pragnienie Jego drugiego Przyjścia200. Przez celebrację narodzin 8989 I, 2,3,697 | Człowieczego w chwale w dniu Jego Przyjścia31.~ 8990 III, 1,1,1822| miłość przedmiotem nowego przykazania74. Umiłowawszy swoich "do 8991 III, 2,2,2533| niesprawiedliwości zakazanych przez piąte przykazanie251. Zachłanność ma swe źródło - 8992 IV, 1,3,2744| poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali" ( 8993 III, 0,4,1693| Flp 2, 5), i idąc za Jego przykładem7.~ 8994 III, 2,1,2155| Chrystusa, którego życie było przykładną wiernością swemu Panu. Święty 8995 III, 1,3,2004| Jeden z najpiękniejszych przykładów tej postawy znajdujemy w 8996 III, 2,2,2538| nieszczęścia bliźniego i przykrość z jego powodzenia"259.~ 8997 III, 2,2,2536| drożyzny, którzy widzą z przykrością, że nie tylko oni kupują 8998 II, 1,1,1089| uświęcenie, Chrystus zawsze przyłącza do siebie Kościół, swoją 8999 I, 2,1,414 | ostateczny. Usiłują oni przyłączyć człowieka do swego buntu 9000 I, 1,1,45 | znajduje swoje szczęście. "Gdy przylgnę do Ciebie całym sobą, skończy 9001 III, 2,2,2499| nic skażonego do niej nie przylgnie. Jest odblaskiem wieczystej 9002 IV, 1,1,2602| zawiera się w tym miłującym przylgnięciu Jego ludzkiego serca do " 9003 I, 2,2,613 | 29)435, i ofiarą Nowego Przymierza436, przywracającą człowiekowi 9004 III, 2,1,2170| na znak nierozerwalnego przymierza79. Szabat należy do Pana, 9005 I, 2,3,762 | Zapowiadają oni nowe i wieczne Przymierze132. "Chrystus ustanowił to 9006 I, 2,3,695 | Pana byli już w Starym Przymierzu16 w sposób szczególny król 9007 III, 1,1,1803| dyspozycjami, habitualnymi przymiotami umysłu i woli, które regulują 9008 I, 1,3,162 | Bożym oraz prosić Pana, aby przymnażał nam wiary35; powinna ona 9009 II, 2,3,1625| oznacza:~- nie być poddanym przymusowi;~- nie mieć przeszkody ze 9010 I, 1,3,160 | wolno do przyjęcia wiary przymuszać"30. "Bóg wzywa ludzi, aby 9011 III, 2,1,2105| religijnych nikt nie powinien być przymuszany do działania wbrew swojemu 9012 III, 2,1,2103| ani z wymaganiem miłości, przynaglającej chrześcijan, "aby wobec 9013 IV, 2,0,2812| nas. Na tym więc polega przynaglający charakter naszej pierwszej 9014 I, 2,3,1007| aspekt śmierci jest pewnym przynagleniem dla naszego życia; pamięć 9015 I, 2,3,855 | chrzest wprawdzie do niego przynależą, ale odłączyły się od pełnej 9016 I, 2,3,816 | wszyscy, już w jakiś sposób przynależący do Ludu Bożego"240.~Rany 9017 III, 2,2,2232| oznacza przyjąć zaproszenie do przynależenia do rodziny Bożej, do życia 9018 III, 2,2,2336| Płciowość, w której wyraża się przynależność człowieka do świata cielesnego 9019 III, 2,1,2108| pozytywistyczny lub naturalistyczny35. Przynależny mu "słuszny zakres" powinna 9020 I, 2,2,529 | jedyną - ofiarę Krzyża, która przyniesie zbawienie, jakie Bóg "przygotował 9021 II, 2,1,1350| pochodzi z Jego stworzenia"165. Przyniesienie darów na ołtarz jest powtórzeniem 9022 I, 1,3,148 | Ona zapowiedź i obietnicę przyniesioną przez anioła Gabriela, wierząc, 9023 II, 2,2,1447| Wschodu, misjonarze irlandzcy przynieśli do Europy kontynentalnej " 9024 II, 2,2,1432| przelana dla naszego zbawienia, przyniosła całemu światu łaskę skruchy18.~ 9025 I, 2,2,674 | Jeżeli ich odrzucenie przyniosło światu pojednanie, to czymże 9026 III, 1,1,1723| słowem Chrystusa, powoli przynosimy owoce w Kościele na chwałę 9027 I, 1,0,26 | mu się objawia i udziela, przynosząc równocześnie obfite światło 9028 IV, 1,3,2718| Kontemplacja jest komunią miłości przynoszącą Życie dla wielu w takiej 9029 II, 2,2,1424| grzesznikowi miłości Boga przynoszącej pojednanie: "Pojednajcie 9030 III, 1,2,1938| chrześcijańskiego47:~Pierwszy błąd, przynoszący dziś wielkie i powszechne 9031 IV, 2,0,2836| przechowywany w Kościele, przynoszony na ołtarze - codziennie


1000-1501 | 1502-2013 | 2014-2513 | 2514-664 | 665-ateis | ateiz-chory | chorz-dlugo | dluzn-eunic | europ-istot | izaak-krwaw | krwot-miluj | milym-nazwa | nazyw-obdar | obecn-ojca2 | ojca3-piecd | pieci-popra | popro-proch | procz-przyn | przyo-rymow | rynki-spowo | spoza-teolo | teori-umocn | umowa-wewne | wezci-wyjas | wyjat-zaczy | zadan-zbliz | zbluz-zwiek | zwier-zywym

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License