Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Katechizm Kosciola katolickiego

IntraText - Concordances

(Hapax - words occurring once)


1000-1501 | 1502-2013 | 2014-2513 | 2514-664 | 665-ateis | ateiz-chory | chorz-dlugo | dluzn-eunic | europ-istot | izaak-krwaw | krwot-miluj | milym-nazwa | nazyw-obdar | obecn-ojca2 | ojca3-piecd | pieci-popra | popro-proch | procz-przyn | przyo-rymow | rynki-spowo | spoza-teolo | teori-umocn | umowa-wewne | wezci-wyjas | wyjat-zaczy | zadan-zbliz | zbluz-zwiek | zwier-zywym

                                bold = Main text
   Czesc, Dzial, Rozdzial, Numer               grey = Comment text
9032 I, 1,2,75 | Apostołom, by Ewangelię przyobiecaną przedtem przez Proroków, 9033 II, 2,2,1473| od "starego człowieka" i "przyoblec człowieka nowego"70.~W komunii 9034 I, 2,3,815 | Kościoła? "Na to. . . wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią 9035 III, 2,2,2471| życia nowego człowieka, przyobleczonego przez chrzest i działanie 9036 I, 2,3,791 | ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie ma 9037 I, 2,3,826 | Kościoła do działania i gdyby przypadkiem zabrakło Miłości, Apostołowie 9038 II, 2,3,1621| jest zatem, by małżonkowie przypieczętowali swoją zgodę na wzajemne 9039 II, 2,3,1638| przyjmują wzajemnie, zostaje przypieczętowana przez samego Boga146. Z 9040 I, 2,2,540 | Szatan i co ludzie pragną Mu przypisać241. Dlatego właśnie Chrystus 9041 Wstep, 0,0,19| wskazuje się je tylko w przypisach (por.). Chcąc lepiej zrozumieć 9042 III, 1,1,1790| Ignorancja często może być przypisana odpowiedzialności osobistej. 9043 III, 1,1,1736| Aby zły skutek mógł być przypisany sprawcy, trzeba, aby był 9044 I, 2,2,449 | 449 Przypisując Jezusowi Boski tytuł Pana, 9045 Wstep, 0,0,19| bezpośrednio do tekstu. Przypisy biblijne stanowią narzędzie 9046 II, 1,2,1189| obrzędy ludzkie i czynności przypominające działanie Boże, włączone 9047 II, 2,4,1667| pokropienie wodą święconą (znak przypominający chrzest).~ 9048 II, 2,3,1590| swojego ucznia Tymoteusza: "Przypominam ci, abyś rozpalił na nowo 9049 III, 1,3,2035| ludziom, kim naprawdę , i przypominania im, kim powinni być przed 9050 III, 1,2,1929| poddanych. Do Kościoła należy przypominanie tych praw ludziom dobrej 9051 I, 2,3,729 | nauczy nas wszystkiego i przypomni nam wszystko, co powiedział 9052 III, 2,1,2082| Miłość Jedynego Boga jest przypomniana w pierwszym z "dziesięciu 9053 I, 2,2,584 | targowiska! Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: Gorliwość 9054 III, 2,0,2059| Dekalog jest przekazywany po przypomnieniu Przymierza ("Pan, 62 Bóg 9055 II, 2,1,1303| wstydzić się Krzyża112.~Przypomnij sobie, że otrzymałeś duchowy 9056 II, 2,3,1547| będąc sobie "wzajemnie przyporządkowane"18. W jakim sensie? Podczas 9057 IV, 1,1,2606| Następnie objawia im nowość w przypowieściach. Wreszcie do swoich uczniów, 9058 I, 2,2,546 | Królestwa, posługując się przypowieściami, które stanowią charakterystyczną 9059 I, 2,1,371 | ciała mężczyzny i którą przyprowadza do mężczyzny, wywołuje u 9060 II, 2,1,1260| może być zbawiony. Można przypuszczać, że te osoby zapragnęłyby 9061 I, 1,1,31 | jakich poszukują nauki przyrodnicze, ale o "spójne i przekonujące 9062 I, 2,1,284 | który przekracza zakres nauk przyrodniczych. Ważne jest nie tyle poznanie, 9063 III, 1,3,2010| czynną miłością, zapewnia nad przyrodzoną jakość naszym czynom, a 9064 III, 2,1,2100| kierując się pobożnością, może przyrzec Bogu określony czyn, modlitwę, 9065 III, 2,1,2102| przyczyn zwolnić ze ślubów i przyrzeczeń18.~Społeczny obowiązek religijny 9066 II, 2,3,1567| biskupa i w komunii z nim. Przyrzeczenie posłuszeństwa, jakie składają 9067 III, 2,1,2101| więc Bogu to, co zostało Mu przyrzeczone i konsekrowane. Dzieje Apostolskie 9068 III, 2,1,2149| Przysięgać lub uroczyście przyrzekać oznacza wzywać Boga na świadka 9069 III, 2,2,2348| stanów swego życia; jedni, przyrzekając Bogu dziewictwo lub święty 9070 III, 2,2,2549| dał i kto siebie samego przyrzekł jej w nagrodę; nagrodę, 9071 III, 2,1,2153| nie sprzeciwiających się przysiędze, jeśli składa się z ważnego 9072 I, 2,3,706 | jedno"49. Zobowiązując się przysięgą50, Bóg przyrzeka już w darze 9073 III, 2,1,2163| 2164 "Nie przysięgaj ani na Stwórcę, ani na stworzenie, 9074 IV, 2,0,2809| daną Abrahamowi i przez przysięgę, która jej towarzyszy55, 9075 IV, 1,2,2673| Jezusa i Matka nasza, nie przysłania Go; Ona "wskazuje drogę" ( 9076 I, 1,2,120 | Księga Hioba, Psalmów, Przysłów, Koheleta (Eklezjastesa), 9077 III, 1,1,1751| Na przykład wyświadczona przysługa ma na celu pomoc bliźniemu, 9078 III, 2,2,2278| nieuchronną, zwykłe zabiegi przysługujące osobie chorej nie mogą być 9079 II, 2,2,1522| męką i śmiercią Chrystusa, przysparzają dobra Ludowi Bożemu"117. 9080 II, 2,2,1499| męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu"82.~ 9081 IV, 2,0,2816| sprawiedliwości u kresu czasów. Panie, przyśpiesz więc przyjście Twego Królestwa! 9082 II, 1,1,1107| Ducha Świętego w liturgii przyspiesza przyjście Królestwa i spełnienie 9083 III, 1,3,2045| życiem na wzór Chrystusa przyspieszają nadejście Królestwa Bożego, " 9084 IV, 1,3,2736| oznacza to, że chce On przysporzyć ci dobra przez twoją wytrwałość 9085 II, 2,3,1589| przywraca w nim obraz Boży, przysposabia je do świata wyższego i, 9086 II, 2,2,1422| 1422 "Ci zaś, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują 9087 Wstep, 0,0,24| się odpowiednio do tego przystosowanym katechizmom, a jeszcze bardziej 9088 I, 2,3,756 | zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w 9089 III, 1,3,2015| zstępującym z nieba od Boga, przystrojonym jak oblubienica... dla swego 9090 IV, 1,2,2654| Modlitwa uwewnętrznia i przyswaja liturgię podczas i po jej 9091 I, 2,3,972 | nadejdzie dzień Pański, przyświeca Ludowi Bożemu pielgrzymującemu 9092 IV, 1,3,2705| co się czyta, prowadzi do przyswojenia sobie treści przez odniesienie 9093 IV, 1,3,2722| pragnienie. Jego celem jest przyswojenie sobie w wierze rozważanego 9094 III, 2,2,2269| łonie matki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię ( 9095 III, 2,1,2115| mające rzekomo odsłaniać przyszłość42. Korzystanie z horoskopów, 9096 III, 2,2,2414| przeszłości, obecnie i w przyszłości146. Korzystanie z bogactw naturalnych, 9097 I, 2,2,444 | 444 Ewangelie przytaczają w dwóch uroczystych chwilach - 9098 I, 2,1,403 | że ogromna niedola, która przytłacza ludzi, oraz ich skłonność 9099 IV, 1,1,2603| 2604 Druga modlitwa została przytoczona przez św. Jana46 przed opowiadaniem 9100 I, 2,2,461 | misterium Wcielenia w hymnie przytoczonym przez św. Pawła:~To dążenie 9101 II, 2,4,1681| ostatecznego oczyszczenia, by móc przywdziać szatę godową.~ 9102 II, 2,1,1244| stał się dzieckiem Bożym i przywdział szatę godową, zostaje przyjęty " 9103 II, 2,1,1394| się od nieuporządkowanych przywiązań do stworzeń; sprawia także, 9104 IV, 1,3,2728| wyjawia nam, do czego jesteśmy przywiązani, i pokorne uświadomienie 9105 III, 2,2,2406| umiarkowania, by panować nad przywiązaniem do dóbr tego świata, cnoty 9106 I, 2,1,358 | stworzenie. Do jego zbawienia Bóg przywiązuje taką wagę, że dla niego 9107 IV, 1,3,2739| dzieci mogłyby bardziej przywiązywać się do darów niż do Dawcy? ~ 9108 III, 1,1,1825| niej nie mają znaczenia przywileje, służba, nawet cnota... 9109 I, 2,1,399 | Boga zazdrosnego o swoje przywileje266.~ 9110 III, 2,2,2272| od rodziców, ani nie przywilejem pochodzącym od społeczeństwa 9111 IV, 2,0,2782| Ale nie żądaj żadnego przywileju. W szczególny sposób jest 9112 III, 2,2,2535| zakazuje chciwości i pragnienia przywłaszczania sobie bez umiaru dóbr ziemskich; 9113 III, 2,2,2453| 2454 Wszelkiego rodzaju przywłaszczenie i niesłuszne używanie dobra 9114 III, 2,2,2452| kradzieży. Kradzież jest przywłaszczeniem dobra drugiego człowieka 9115 III, 2,2,2407| kradzieży, która polega na przywłaszczeniu dobra drugiego człowieka 9116 I, 2,2,597 | Jerozolimy, a nawet ich przywódcom. Tym bardziej nie można 9117 I, 1,2,57 | bałwochwalstwo narodu i jego przywódcy nieustannie zagrażają pogańską 9118 I, 2,3,858 | początku swojego posłania "przywołał do siebie tych, których 9119 III, 2,1,2115| do Szatana lub demonów, przywoływanie zmarłych lub inne praktyki 9120 I, 2,2,613 | ofiarą Nowego Przymierza436, przywracającą człowiekowi komunię z Bogiem437 9121 II, 1,1,1126| kryteriów dialogu, który dąży do przywrócenia jedności chrześcijan39.~ 9122 II, 2,2,1468| skuteczność pokuty polega na przywróceniu nam łaski Bożej i zjednoczeniu 9123 IV, 2,0,2783| podobieństwo do Niego zostało nam przywrócone dzięki łasce, na którą powinniśmy 9124 III, 1,1,1815| Do każdego więc, kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam 9125 III, 1,3,1953| i dobroci Stwórcy, który przyznaje mu panowanie nad jego czynami 9126 I, 2,2,597 | krzyża390, a za Nim Piotr, przyznał prawo do "nieświadomości" ( 9127 III, 2,0,2077| idąc za przykładem Jezusa, przyznała Dekalogowi podstawową rolę 9128 III, 1,1,1815| przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, 9129 III, 2,1,2106| sytuacje narodów zostaje przyznana jednej wspólnocie religijnej 9130 III, 2,0,2063| przykładem Jezusa, zawsze przyznawała Dekalogowi pierwszorzędną 9131 I, 1,2,53 | się Synem Człowieczym, by przyzwyczaić człowieka do objęcia Boga, 9132 I, 1,2,53 | posługując się obrazem wzajemnego przyzwyczajania się do siebie Boga i człowieka: " 9133 III, 1,1,1734| nieuwagi, przymusu, strachu, przyzwyczajeń, nieopanowanych uczuć oraz 9134 IV, 2,0,2802| nędzę Jego łasce. "Głębia przyzywa głębię" (Ps 42, 8).~ 9135 IV, 1,1,2625| przyjęcie go przez człowieka przyzywają się nawzajem i jednoczą. 9136 I, 2,2,653 | Tak też jest napisane w psalmie drugim: Ty jesteś moim Synem, 9137 IV, 1,1,2587| ludzkich przeżywanych przez Psalmistę. Psalm może odzwierciedlać 9138 IV, 1,1,2586| zawartą"33. W Psałterzu słowa Psalmisty śpiewającego dla Boga wyrażają 9139 I, 2,1,288 | proroków108, w modlitwie psalmów109 i w liturgii, w refleksji 9140 IV, 1,1,2586| tajemnicę w nich zawartą"33. W Psałterzu słowa Psalmisty śpiewającego 9141 I, 2,2,675 | Antychrysta, czyli oszustwo pseudomesjanizmu, w którym człowiek uwielbia 9142 III, 1,1,1763| naturalnymi składnikami psychiki ludzkiej, stanowią obszar 9143 III, 2,2,2291| Doświadczenia naukowe, medyczne lub psychologiczne na osobach lub grupach ludzkich 9144 IV, 1,3,2725| widzą w niej zwykły proces psychologiczny, inni wysiłek koncentracji, 9145 I, 2,2,681 | złem, które w historii, jak pszenica i kąkol, rosły razem.~ 9146 IV, 1,3,2730| w grobie. "Jeżeli ziarno pszenicy obumrze, przynosi plon obfity" ( 9147 II, 2,1,1412| sakramentu Eucharystii pszenny chleb i wino gronowe, nad 9148 I, 2,2,558 | zgromadzić twoje dzieci, jak ptak swe pisklęta zbiera pod 9149 II, 2,2,1482| liturgiczną, a więc eklezjalną i publiczną76.~ 9150 I, 2,2,514 | dużej części Jego życia publicznego170. To, co znajduje się w Ewangeliach, 9151 III, 1,1,1737| dobra wspólnego i porządku publicznego35.~ 9152 III, 2,2,2353| oddają (aktorzy, sprzedawcy, publiczność), ponieważ jedni stają się 9153 Wstep, 0,0,9 | Bellarmin, pociągnął za sobą publikację wielu katechizmów.~ 9154 IV, 1,2,2653| znajdziecie rozmyślając; pukajcie modląc się, a będzie wam 9155 IV, 1,1,2608| nas, abyśmy "szukali" i "pukali", gdyż On sam jest bramą 9156 II, 2,1,1297| nieprzemijającym, niezatartą pieczęcią, puklerzem wiary i tarczą ochronną 9157 I, 1,1,32 | zmianom, jeśli nie Piękny (Pulcher), nie podlegający żadnej 9158 I, 2,3,996 | i oporami530. "W żadnym punkcie wiara chrześcijańska nie 9159 II, 2,1,1233| która jest jej szczytowym punktem28.~Mistagogia celebracji~ 9160 Wstep, 0,0,18| odnoszące się do innych punktów dotyczących tego samego 9161 IV, 1,0,2561| Boga, modlitwa pozostaje pusta.~ 9162 I, 2,3,921 | Ukryte przed światem życie pustelnika jest milczącym przepowiadaniem 9163 I, 2,2,635 | wielka na niej cisza i pustka. Cisza wielka, bo Król zasnął, 9164 IV, 1,3,2725| koncentracji, by dojść do pustki wewnętrznej. Jeszcze inni 9165 III, 2,1,2111| czcze bożki czynią człowieka pustym: "Do nich podobni ci, 9166 III, 1,3,2010| życia stanę przed Tobą z pustymi rękoma, bo nie proszę Cię, 9167 I, 2,1,333 | dzieciństwie178, służą Mu na pustyni179, umacniają Go w agonii180 9168 I, 2,2,539 | przez czterdzieści lat na pustyni239. Chrystus objawia się jako 9169 I, 2,3,697 | podczas wędrówki przez pustynię29 i poświęcenia Świątyni Salomona30. 9170 III, 2,2,2513| ciała, pożądliwość oczu i pychę życia237. Zgodnie z katolicką 9171 IV, 2,0,2776| ziemskie rozpadłoby się w pył, gdyby władza naszego Ojca 9172 III, 1,1,1849| pogardy Boga"88. Wskutek tego pysznego wywyższania siebie grzech 9173 III, 2,2,2546| obfitości dóbr (Łk 6, 24). "Pyszny goni za potęgą ziemską, 9174 I, 2,3,771 | przedmiocie pogardy dla pysznych i oblubienico Chrystusa! 9175 I, 1,2,65 | ktoś chciałby Go jeszcze pytać lub pragnąłby jakichś wizji 9176 III, 1,1,1778| do swego sumienia, jego pytaj!... Zejdźcie więc - bracia - 9177 III, 2,2,2373| cierpienia. Cóż zechcesz mi dać - pytał Abram Boga - "skoro zbliżam 9178 IV, 1,3,2704| Duch szuka zrozumienia pytań "dlaczego" i "jak" życia 9179 III, 2,1,2127| ucieczką przed ostatecznymi pytaniami egzystencjalnymi oraz lenistwem 9180 I, 1,2,113 | secundum spiritualem sensum quem Spiritus donat Ecclesiae " 9181 I, 1,2,134 | unus liber Christus est, "quia omnis Scriptura divina de 9182 I, 2,0,192 | i starożytnych7, symbol Quicumque8, nazywany symbolem św. Atanazego, 9183 I, 2,1,391 | enim et alii daemones a Deo quidem natura creati sunt boni, 9184 II, 2,1,1402| Eucharystii: O sacrum convivium in quo Christus sumitur. Recolitur 9185 I, 2,2,640 | że widząc pusty grób486, qznał, nieobecność ciała Jezusa 9186 I, 2,2,581 | przywódców za nauczyciela (rabbi)331. Jego argumentacja często 9187 I, 2,2,581 | często mieściła się w ramach rabinistycznej interpretacji Prawa332. 9188 I, 2,2,582 | posługując się argumentami rabinistycznymi336, że ani służba Bogu337, 9189 III, 2,2,2408| podatkowe, fałszowanie czeków i rachunków, nadmierne wydatki, marnotrawstwo. 9190 I, 1,3,156 | umysłowości wszystkich", "racjami wiarygodności", które pokazują, 9191 III, 2,2,2499| siebie. Prawda słowa, czyli racjonalne wyrażanie poznania rzeczywistości 9192 II, 2,1,1345| za dary, jakich nam Bóg raczył udzielić.~Modlitwy oraz 9193 II, 2,3,1554| Ojca, i prezbiterów jako Radę Boga i zgromadzenie Apostołów; 9194 III, 1,1,1787| dzięki cnocie roztropności, radom osób godnych zaufania oraz 9195 IV, 1,0,2557| zarówno w cierpieniu, jak i radości1.~Modlitwa jako dar Boga~ 9196 I, 2,3,787 | swoim posłaniu, w swojej radości191 i w swoich cierpieniach192. 9197 II, 2,1,1293| znakiem obfitości94 oraz radości95; oczyszcza (namaszczenie 9198 I, 2,2,463 | jest od samego początku radosne przekonanie Kościoła, gdy 9199 III, 1,1,1769| psalmu: "Moje serce i ciało radośnie wołają do Boga żywego" ( 9200 I, 2,1,356 | dałeś mu 295 istnienie, by radował się Twoim najwyższym i wiecznym 9201 IV, 1,1,2639| poganie z Pizydii, którzy "radowali się i wielbili słowo Pańskie" ( 9202 I, 1,3,163 | wiara, kiedyś będziemy się radowali38.~ 9203 I, 2,3,791 | członki wespół z nim się radują"200. Jedność Ciała Mistycznego 9204 III, 2,2,2539| potrafił zwyciężyć zazdrość, radując się z powodu zasług innych260.~ 9205 I, 2,2,643 | uczniów została poddana radykalnej próbie przez mękę ich Nauczyciela 9206 I, 2,1,335 | Michała, św. Gabriela, św. Rafała, Aniołów Stróżów).~ 9207 II, 2,1,1288| naukę o chrzcie i wkładaniu rąk90. To wkładanie rąk w tradycji 9208 II, 2,2,1504| dotknięcie śliną i nałożenie rąk93, nałożenie błota i obmycie94. 9209 II, 2,1,1368| modlitwie, z szeroko otwartymi ramionami, w postawie "orantki". Podobnie 9210 III, 2,2,2482| tego, kto ma prawo znać. Raniąc związek człowieka z prawdą 9211 III, 2,2,2337| sprzeciwia się wszelkiemu raniącemu postępowaniu. Nie toleruje 9212 III, 2,2,2312| humanitarnie ludność cywilną, rannych żołnierzy i jeńców.~Działania 9213 II, 2,1,1293| ponieważ łagodzi kontuzje i rany96; udziela piękna, zdrowia 9214 II, 2,1,1267| granice narodów, kultur, ras i płci: "Wszyscyśmy bowiem 9215 II, 1,1,1097| przewyższa związki ludzkie, rasowe, kulturowe i społeczne.~ 9216 I, 2,1,332 | ziemski168, chronią Lota169, ratują Hagar i jej dziecko170, 9217 I, 1,2,56 | najpierw do ocalenia ludzkości, ratując jej poszczególne części. 9218 II, 2,2,1446| sakrament jako "drugą deskę (ratunku) po rozbiciu, jakim jest 9219 III, 1,1,1788| grzesząc przeciwko braciom i rażąc ich... sumienia, grzeszycie 9220 III, 1,1,1788| niczego, co twego brata razi, gorszy albo osłabia" (Rz 9221 III, 2,2,2444| i srebro zardzewiało, a rdza ich będzie świadectwem przeciw 9222 I, 2,3,1062| pochodzi od tego samego rdzenia, co słowo "wierzyć". Wyraża 9223 II, 1,2,1193| pracy. Jest "podstawą i rdzeniem całego roku liturgicznego" 9224 I, 2,3,761 | Kościoła jest w pewnym sensie reakcją Boga na chaos spowodowany 9225 III, 2,2,2536| Tradycyjna katecheza wskazuje z realizmem na "tych, którzy najwięcej 9226 I, 2,3,1013| ofiaruje człowiekowi, by realizował swoje ziemskie życie według 9227 I, 2,3,960 | którą jest reprezentowana i realizowana "jedność wiernych, którzy 9228 I, 2,3,690 | Wspólne posłanie będzie odtąd realizowane wobec przybranych synów 9229 III, 2,2,2430| państwa jest czuwanie nad realizowaniem praw ludzkich w dziedzinie 9230 I, 2,3,930 | bez ślubów zakonnych - realizują własny cel apostolski stowarzyszenia 9231 I, 2,3,970 | rozmaity sposób rozlewa się realnie w stworzeniach, tak też 9232 I, 1,2,64 | zachowały święte kobiety: Sara, Rebeka, Rachela, Miriam, Debora, 9233 I, 2,2,598 | sposób nasze zbrodnicze ręce395.~To nie złe duchy ukrzyżowały 9234 II, 2,1,1402| in quo Christus sumitur. Recolitur memoria passionis eius; 9235 I, 2,3,702 | redagowaniu do żywego głoszenia i redagowania ksiąg świętych, zarówno 9236 I, 2,3,702 | Duch Święty natchnął przy redagowaniu do żywego głoszenia i redagowania 9237 Wstep, 0,0,12| biskupów jest adresowany do redaktorów katechizmów, do kapłanów 9238 III, 2,2,2351| które zmniejszają, a nawet redukują mogą zmniejszyć, a nawet 9239 III, 1,2,1895| pobudza do sprawiedliwych reform. Nie ma rozwiązania kwestii 9240 II, 1,2,1170| wiosennym zrównaniu dnia z nocą. Reforma kalendarza na Zachodzie ( 9241 I, 2,1,406 | przykładu. Natomiast pierwsi reformatorzy protestanccy nauczali, że 9242 III, 2,2,2439| zaspokajanie potrzeb. Należy także reformować międzynarodowe instytucje 9243 III, 2,0,2065| prawosławnych i we wspólnotach reformowanych.~ 9244 II, 2,3,1592| rządy pasterskie (munus regendi).~ 9245 II, 0,3,1075| katechizmów lokalnych i regionalnych. Niniejszy Katechizm, który 9246 I, 2,3,887 | nazywane patriarchatami lub regionami379. Biskupi tych całości mogą 9247 I, 2,2,550 | utwierdzone przez krzyż Chrystusa: Regnavit a ligno Deus - "Bóg zakrólował 9248 I, 2,1,347 | ponad służbę Bożą" - mówi Reguła św. Benedykta, wskazując 9249 III, 2,2,2398| 2399 Regulacja poczęć ukazuje jeden z aspektów 9250 III, 1,2,1880| kieruje się ona własnymi regułami. Jednak "osoba ludzka jest 9251 II, 2,2,1458| gorąco zalecane46. Istotnie, regularne spowiadanie się z grzechów 9252 II, 2,2,1447| otwierała w ten sposób drogę do regularnego przystępowania do tego sakramentu. 9253 IV, 1,3,2719| Kościół zachęca wiernych do regularnej modlitwy: modlitw codziennych, 9254 IV, 1,3,2706| do rozmyślania w sposób regularny; w przeciwnym razie będzie 9255 III, 2,2,2405| względu na dobro wspólne - regulować słuszne korzystanie z prawa 9256 I, 2,3,1013| 27). Po śmierci nie ma "reinkarnacji".~ 9257 I, 2,2,668 | stworzenie osiąga swoją "rekapitulację"541, Swoje transcendentne 9258 I, 2,2,518 | Chrystusa jest misterium "rekapitulacji" w Nim jako Głowie. Wszystko, 9259 III, 2,2,2522| ciała ludzkiego w pewnych reklamach lub dążeniom niektórych 9260 III, 2,1,2149| prawdomówności Bożej jako do rękojmi swojej własnej prawdomówności. 9261 I, 2,1,254 | Różnią się między sobą relacjami pochodzenia: "Ojciec jest 9262 IV, 1,0,2562| obraz Boży, ma charakter relacyjny: serce jest miejscem przymierza.~ 9263 I, 2,1,255 | w stosunku do innych: "W relacyjnych imionach Osób Boskich Ojciec 9264 III, 1,1,1737| dziedzinie moralności i religii34. Prawo to powinno być uznane 9265 II, 1,2,1180| nie jest naruszana wolność religijna60, chrześcijanie wznoszą budowle 9266 III, 2,2,2443| formy ubóstwa kulturowego i religijnego190.~ 9267 I, 2,2,579 | do najwyższej gorliwości religijnej327. Gdyby owa gorliwość nie 9268 III, 2,1,2193| kulturalnemu, społecznemu i religijnemu"106.~ 9269 III, 2,1,2183| kulturalnemu, społecznemu i religijnemu99.~ 9270 III, 2,1,2124| grzechem przeciw cnocie religijności53. Odpowiedzialność za to 9271 II, 2,1,1273| w chrześcijańskim kulcie religijnym70. Pieczęć chrzcielna uzdalnia 9272 III, 2,2,2210| przekonaniami moralnymi i religijnymi;~- ochronę stałości więzi 9273 II, 2,4,1673| Kościoła. to: cześć oddawana relikwiom, nawiedzanie sanktuariów, 9274 I, 2,2,528 | 1). W tych "mędrcach", reprezentantach wyznawców sąsiednich religii 9275 II, 2,1,1366| natury ludzkiej). Będzie ona reprezentowała ofiarę krwawą, która miała 9276 I, 2,3,960 | Eucharystię, przez którą jest reprezentowana i realizowana "jedność wiernych, 9277 I, 2,3,765 | Piotrem jako ich głową142. Reprezentując dwanaście pokoleń Izraela143, 9278 II, 2,1,1375| nas ukrzyżowany. Kapłan reprezentujący Chrystusa wypowiada te słowa, 9279 III, 2,1,2106| jednocześnie było uznawane i respektowane prawo wszystkich obywateli 9280 II, 1,2,1177| Bożego w każdej Godzinie (z responsoriami czy troparionami, które 9281 I, 2,3,991 | chrześcijańskiej. Fiducia christianorum resurrectio mortuorum; illam credentes, 9282 I, 2,3,711 | zbiegają się one w niewielkiej Reszcie, w ludzie ubogich58, który 9283 II, 1,1,1081| wygnanie i powrót "małej Reszty": Prawo, Prorocy i Psalmy, 9284 II, 2,2,1435| upomnienie braterskie, rewizję życia, rachunek sumienia, 9285 III, 2,2,2437| gospodarczy, "przy jednoczesnej rewizji skali wartości i priorytetów" 9286 I, 2,2,439 | prawo31, ale nie bez pewnej rezerwy, ponieważ ten tytuł był 9287 III, 2,2,2277| niewspółmiernych do spodziewanych rezultatów może być uprawnione. Jest 9288 II, 0,3,1068| wyrażali oraz ujawniali innym rnisteriurn Chrystusa i rzeczywistą 9289 I, 2,2,584 | Ojca: "Z domu mego Ojca nie róbcie targowiska! Uczniowie Jego 9290 Wstep, 0,0,9 | Turybiusz z Mongrovejo i św. Robert Bellarmin, pociągnął za 9291 III, 2,1,2111| podobni ci, którzy je robią, i każdy, który im ufa" ( 9292 III, 2,1,2121| Kościoła. "Wart jest bowiem robotnik swej strawy" (Mt 10, 10) 9293 III, 2,2,2444| skarby. Oto woła zapłata robotników, żniwiarzy pól waszych, 9294 II, 2,4,1686| z jej członków (lub jej rocznica, siódmy lub czterdziesty 9295 II, 1,2,1172| 1172 "Obchodząc ten roczny cykl misteriów Chrystusa, 9296 I, 2,1,297 | niczego stworzył je Bóg i że ród ludzki powstał w ten sam 9297 III, 2,2,2551| nieumiarkowanej zachłanności, rodzącej się z pozbawionej miary 9298 I, 1,2,115 | zgodność między tymi czterema rodzajami sensu zapewnia całe jego 9299 I, 2,1,359 | dwóch ludzi dało początek rodzajowi ludzkiemu: Adam i Chrystus... 9300 II, 2,3,1651| małżeńska nastawione na rodzenie i wychowywanie potomstwa, 9301 III, 2,2,2230| się swoimi rodzicami lub rodzeństwem, by poświęcić się bardziej 9302 II, 1,2,1195| przede wszystkim Świętą Bożą Rodzicielkę, następnie Apostołów, męczenników 9303 III, 2,2,2376| istoty ludzkiej umożliwia rodzicielstwo zgodne z godnością osoby 9304 III, 2,2,2372| błogosławieństwa i wielkoduszności rodziców117.~ 9305 I, 2,1,390 | przez naszych pierwszych rodziców252.~ 9306 I, 2,3,963 | współdziałała w tym, by w Kościele rodzili się wierni, którzy członkami 9307 I, 2,3,901 | przygotowani do tego, aby rodziły się w nich zawsze coraz 9308 I, 2,1,403 | grzech, z którego skutkami rodzimy się wszyscy i który jest " 9309 III, 2,2,2210| zrzeszania się z innymi rodzinami, a w ten sposób do przedstawicielstwa 9310 II, 2,3,1651| powiększa i wzbogaca swoją rodzinę165.~ 9311 I, 2,2,525 | nędznej stajni, w ubogiej rodzinie201; prości pasterze pierwszymi 9312 III, 2,2,2240| nie mogą znaleźć w kraju rodzinnym. Władze publiczne powinny 9313 II, 2,3,1618| wszystkimi innymi więzami rodzinnymi lub społecznymi117. Od początku 9314 II, 2,3,1631| chrześcijańskich wartości małżeństwa i rodziny139, i to tym bardziej, że w 9315 III, 2,2,2435| niebezpieczeństw dla jego rodziny174.~ 9316 III, 1,2,1907| informację, prawo do założenia rodziny29 itd.~ 9317 I, 2,1,254 | rodzi; Syn Tym, który jest rodzony; Duch Święty Tym, który 9318 I, 2,1,335 | pogrzebowej (w Supplices Te rogamus... - "Pokornie Cię prosimy..." 9319 II, 1,2,1168| Staje się on rzeczywiście "rokiem łaski Pana"47. Ekonomia 9320 III, 2,2,2307| wszystkie środki pokojowych rokowań"68.~ 9321 III, 2,2,2439| w dziedzinie rolnictwa. Rolnicy, zwłaszcza w krajach Trzeciego 9322 I, 2,3,755 | uprawiana przez niebieskiego Rolnika jako winnica wybrana114. 9323 III, 2,2,2257| żadnej sytuacji, nie może rościć sobie prawa do bezpośredniego 9324 III, 2,2,2455| bogactwami naturalnymi, roślinami i zwierzętami świata nie 9325 III, 2,2,2414| Korzystanie z bogactw naturalnych, roślinnych i zwierzęcych świata nie 9326 II, 2,2,1513| okoliczności innym olejem roślinnym, należycie poświęconym, 9327 III, 2,2,2414| Zwierzęta, jak również rośliny i byty nieożywione, z 9328 I, 2,2,681 | historii, jak pszenica i kąkol, rosły razem.~ 9329 I, 2,3,708 | podobieństwa" Bożego, i rosnąca znajomość grzechu54, jaką 9330 I, 2,3,755 | 1 Kor 3, 9). Na tej roli rośnie stare drzewo oliwne, którego 9331 III, 1,2,1929| nieuzasadnionych i fałszywych roszczeń.~ 9332 IV, 1,3,2728| odrzucenia roztargnienia równałaby się popadnięciu w jego sidła, 9333 III, 1,2,1935| bogactw43. "Talenty" nie zostały równo rozdzielone44.~ 9334 II, 2,1,1278| polaniu wodą jego głowy z równoczesnym wezwaniem Trójcy Świętej, 9335 III, 2,2,2411| rzecz zaginęła, oddania równowartości w naturze bądź w gotówce, 9336 III, 1,2,1903| wskazane, by każda władza była równoważona przez inne władze i inne 9337 III, 2,1,2127| Agnostycyzm najczęściej jest równoznaczny z ateizmem praktycznym.~ 9338 IV, 1,2,2677| Zachodzie rozwinęła modlitwę różańcową, wprowadzając jako ludową 9339 IV, 1,3,2707| przykład w lectio divina lub w różańcu. Ta forma refleksji modlitewnej 9340 I, 2,3,855 | chrześcijan328. Istotnie, "rozbicie między chrześcijanami jest 9341 III, 2,1,2113| chroni go przed zupełnym rozbiciem. Bałwochwalstwo jest wypaczeniem 9342 I, 1,2,56 | Gdy przez grzech została rozbita jedność rodzaju ludzkiego, 9343 II, 2,1,1230| chrześcijańskie było bardzo rozbudowane i obejmowało długi okres 9344 I, 2,3,798 | odnowę i dalszą pożyteczną rozbudowę Kościoła"222.~Charyzmaty~ 9345 I, 2,2,597 | Tym bardziej nie można rozciągać odpowiedzialności na innych 9346 II, 1,2,1165| prowadzi całą historię. ~Życie rozciągnęło się na wszystkie istoty 9347 I, 2,2,634 | swym rzeczywistym znaczeniu rozciągnięcia odkupieńczego dzieła na 9348 III, 2,0,2052| sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał 9349 II, 2,1,1348| przynoszą dary ofiarne, rozdający Komunię świętą i cały lud, 9350 II, 2,2,1471| szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela 9351 II, 2,1,1351| winem, dary, które mają być rozdane potrzebującym. Ten zwyczaj 9352 II, 2,2,1469| pojednania, które naprawiają inne rozdarcia spowodowane przez grzech: 9353 III, 1,1,1706| Człowiek jest wewnętrznie rozdarty. Z tego też powodu całe 9354 III, 1,3,2003| karcenia. Kto zajmuje się rozdawaniem, [niech to czyni] ze szczodrobliwością; 9355 I, 2,0,190 | Te trzy części "trzema rozdziałami naszej pieczęci (chrzcielnej)" 9356 I, 2,1,289 | stworzeniu trzy pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju zajmują wyjątkowe 9357 II, 2,1,1345| tak zwani u nas diakoni rozdzielają obecnym Eucharystię, czyli 9358 I, 2,1,266 | nie mieszając Osób ani nie rozdzielając substancji: inna jest bowiem 9359 I, 2,3,903 | udzielanie chrztu, a także rozdzielanie Komunii świętej, zgodnie 9360 II, 1,0,1076| polega na udzielaniu (czy "rozdzielaniu") owoców Misterium Paschalnego 9361 I, 2,3,949 | który się pomnaża, gdy jest rozdzielany.~ 9362 III, 2,2,2364| pewność, że nie będziemy rozdzieleni i w tym życiu, które jest 9363 I, 2,2,625 | przeszkodził, by śmierć rozdzieliła Jego duszę i ciało, zgodnie 9364 III, 1,2,1936| koniecznych dla życia człowieka, rozdzieliłem je w wielkiej rozmaitości; 9365 III, 2,2,2401| ludzkiego. Ziemia jednak jest rozdzielona między ludzi, by zapewnić 9366 III, 1,2,1935| Talenty" nie zostały równo rozdzielone44.~ 9367 I, 2,2,650 | Jego duszą i Jego ciałem, rozdzielonymi od siebie przez śmierć: " 9368 I, 2,3,712 | szczególnie w Iz 11,1-2:~Wyrośnie różdżka z pnia Jessego, ~wypuści 9369 III, 2,2,2384| doznały wstrząsu z powodu rozejścia się rodziców, często starających 9370 III, 2,1,2177| nigdy nie wychodzić przed rozesłaniem... Często mówiliśmy: ten 9371 II, 2,2,1501| dojrzałości, może pomóc lepiej rozeznać w swoim życiu to, co nieistotne, 9372 IV, 2,0,2819| 2820 Rozeznając według Ducha, chrześcijanie 9373 II, 2,3,1598| kapłańskiej zostały starannie rozeznane. Odpowiedzialność i prawo 9374 III, 1,1,1808| sprawiedliwości), która czuwa nad rozeznaniem wszystkiego, by nie dać 9375 I, 1,2,112 | teraz rozumieją, wiedzieli i rozeznawali, w jaki sposób powinny być 9376 III, 2,2,2222| syna, często używa na niego rózgi, aby na końcu mógł się nim 9377 III, 1,1,1722| świecie (co można by nazwać rozgłosem prasowym) uważa się za dobro 9378 II, 2,2,1463| prawa spowiadania, może rozgrzeszyć z każdego grzechu57 i z 9379 I, 2,3,707 | Teofanie (objawienia Boga) rozjaśniają drogę obietnicy, od patriarchów 9380 IV, 1,1,2569| się w drogę, "jak mu Pan rozkazał" (Rdz 12, 4); jego serce 9381 III, 2,2,2312| obowiązek stawiania oporu rozkazom, które nakazują ludobójstwo.~ 9382 I, 2,1,329 | 10), wykonawcami Jego rozkazów, "by słuchać głosu Jego 9383 III, 1,1,1827| dla miłości Tego, który rozkazuje... a wtedy jesteśmy jako 9384 I, 2,2,627 | dlatego, uważano, że rozkład ciała ujawnia się począwszy 9385 III, 2,2,2473| krwawymi literami:~Nie chcę rozkoszy tego świata i królestwa 9386 I, 2,3,917 | które się cudownie i bujnie rozkrzewiło na Pańskiej z danego przez 9387 IV, 2,0,2824| zostały zniszczone wady, a rozkwitły cnoty, i by ziemia nie różniła 9388 II, 2,3,1663| jedności małżeństwa; rozwód rozłącza to, co Bóg złączył. Odrzucenie 9389 II, 2,4,1689| miejscu. Nie będziemy nigdy rozłączeni, ponieważ żyjemy dla Chrystusa 9390 I, 2,2,467 | zamiany, bez podziału i bez rozłączenia. Nigdy nie została usunięta 9391 I, 2,3,818 | wspólnotach powstałych na skutek rozłamów i "przepajają się wiarą 9392 III, 1,3,1990| usprawiedliwieniem zostają rozlane w naszych sercach wiara, 9393 IV, 2,0,2793| któryś jest w niebie", rozlegają się z serc sprawiedliwych, 9394 II, 1,1,1084| siedząc po prawicy Ojca" i rozlewając Ducha Świętego na swoje 9395 III, 2,2,2492| technicznym, bogactwem i rozmaitością przekazywanych wiadomości, 9396 II, 2,3,1543| Twój Kościół, ubogacony rozmaitymi łaskami niebieskimi złączony 9397 IV, 1,1,2575| 2576 "A Pan rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, 9398 IV, 1,3,2708| związkiem przyjaźni, w którym rozmawiamy sam na sam z Bogiem, w przekonaniu, 9399 I, 2,1,356 | sobie samym i w nim się rozmiłowałeś... Bo z miłości stworzyłeś 9400 II, 2,3,1607| kobiety, by byli płodni, rozmnażali się i czynili sobie ziemię 9401 II, 2,1,1335| 1335 Cudowne rozmnożenia chleba, w czasie których 9402 IV, 1,2,2652| modlitwa, by nawiązywała się rozmowa między Bogiem a człowiekiem, 9403 III, 2,0,2051| przykazania". I przytacza swojemu rozmówcy przykazania dotyczące miłości 9404 I, 1,2,104 | dziećmi i prowadzi z nimi rozmowę"74.~ 9405 I, 2,2,659 | 659 "Po rozmowie z nimi Pan Jezus został 9406 I, 1,1,27 | początku zapraszany jest do rozmowy z Bogiem: istnieje bowiem 9407 IV, 1,2,2653| czytając, a znajdziecie rozmyślając; pukajcie modląc się, a 9408 III, 2,2,2519| Bożych przykazań: "Widok roznamiętnia głupich" (Mdr 15, 5);~- 9409 I, 2,1,285 | pytanie o pochodzenie świata, różniącymi się od jej odpowiedzi. W 9410 IV, 2,0,2824| rozkwitły cnoty, i by ziemia nie różniła się już od nieba82.~ 9411 I, 2,3,887 | Biskupów mogą dzisiaj wnieść różnorodny i owocny wkład do konkretnego 9412 III, 2,2,2447| Nędza ludzka pod swymi różnorodnymi postaciami takimi, jak: 9413 IV, 2,0,2776| nasze bytowanie ziemskie rozpadłoby się w pył, gdyby władza 9414 I, 2,3,1012| ale się nie kończy, i gdy rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki, 9415 II, 2,1,1395| przez miłość, którą w nas rozpala, zachowuje nas od przyszłych 9416 IV, 2,0,2805| wierze, napełniają nadzieją i rozpalają miłością. Jako stworzenia, 9417 IV, 2,0,2810| z wygnania, oraz prorocy rozpalali się z gorliwości o imię 9418 II, 2,3,1590| Tymoteusza: "Przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, 9419 I, 2,3,1034| nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony" (Mt 13 41-42). On sam wypowie 9420 I, 2,2,677 | zwycięstwo Boga nad końcowym rozpętaniem się zła576, które sprawi, 9421 I, 2,3,845 | tchnienie Ducha Świętego w rozpięty żagiel krzyża Pana"305. 9422 III, 2,2,2225| 2226 Rodzice powinni rozpocząć wychowanie do wiary od wczesnego 9423 II, 2,2,1523| Namaszczenie chorych dopełnia rozpoczęte przez chrzest dzieło naszego 9424 I, 2,3,861 | prowadzenia dalej i umacniania rozpoczętego przez siebie dzieła, zalecając 9425 II, 2,4,1681| dopełnieniem nowych narodzin rozpoczętych na chrzcie; jest ostatecznym " 9426 I, 2,2,559 | liturgii eucharystycznej, rozpoczynając wspomnienie Paschy Pana.~ 9427 IV, 2,0,2791| nas z niego. Zaimek "nasz" rozpoczynający Modlitwę Pańską, podobnie 9428 II, 2,3,1555| sukcesji sięgającej początków, rozporządzają latoroślami wyrosłymi z 9429 III, 2,2,2279| które Bóg nam powierzył. Nie rozporządzamy nim.~ 9430 III, 1,3,1950| Odkupiciela wszystkich. "To rozporządzenie rozumu nazywane jest właśnie 9431 III, 1,3,1975| 1976 Prawo jest "rozporządzeniem rozumu dla dobra wspólnego, 9432 I, 1,2,81 | zachowywali, wyjaśniali i rozpowszechniali".~ 9433 III, 2,2,2524| Czystość serca wyzwala z rozpowszechnionego erotyzmu i oddala od widowisk, 9434 II, 2,1,1329| Po tym geście uczniowie rozpoznają Jezusa po Zmartwychwstaniu139. 9435 IV, 1,1,2615| bo jest naszym Bogiem. Rozpoznajmy więc w Nim nasze głosy, 9436 I, 2,2,439 | podzielający ich nadzieję, rozpoznali w Jezusie podstawowe cechy 9437 II, 1,1,1117| prawdy" (J 16, 13), stopniowo rozpoznawał ten skarb otrzymany od Chrystusa 9438 III, 1,1,1783| praktykowanie prawa wewnętrznego, rozpoznawanego przez sumienie. Roztropne 9439 I, 2,0,188 | przedstawiano jako znak rozpoznawczy. Przełamane części składano 9440 I, 2,0,188 | wiary jest więc znakiem rozpoznawczym oraz znakiem jedności między 9441 III, 2,2,2339| jedności, którą utraciliśmy, rozpraszając się w wielości"85.~ 9442 I, 2,3,831 | synów swoich, którzy byli rozproszeni, postanowił w końcu w jedno 9443 I, 2,3,832 | szczupłe i ubogie albo żyją w rozproszeniu, obecny jest Chrystus, którego 9444 I, 1,2,59 | 59 Aby zgromadzić w jedno rozproszoną ludzkość, Bóg wybiera Abrama, 9445 I, 1,3,173 | Rzeczywiście, Kościół, chociaż rozproszony po całym świecie, po 9446 I, 1,1,32 | morza, powietrza, które rozprzestrzenia się i rozprasza; zapytaj 9447 III, 2,2,2360| do niego.~A teraz nie dla rozpusty~biorę siostrę moją za 9448 II, 1,2,1167| ludzkiego... W tym dniu rozradowało się niebo i ziemia, a cały 9449 IV, 1,1,2588| Boga, chwalbą zgromadzenia, rozradowaniem ogółu, wołaniem świata, 9450 I, 2,1,236 | 236 Ojcowie Kościoła rozróżniają Teologię (Theologia) i Ekonomię ( 9451 III, 2,2,2241| znajduje swoje uzasadnienie w rozróżnieniu między 450 służbą Bogu a 9452 I, 2,2,596 | Barabaszem oskarżonym o jakieś "rozruchy" (Łk 23, 19). Istnieją więc 9453 III, 2,2,2416| człowiekowi w jego pracach i rozrywkach. Doświadczenia medyczne 9454 III, 1,2,1881| społecznych, kulturalnych i rozrywkowych, sportowych, zawodowych 9455 III, 2,2,2424| rynku"159. Należy zalecać rozsądne zarządzanie rynkiem i przedsięwzięciami 9456 III, 2,2,2287| przez Boga. Mamy się o nie rozsądnie troszczyć, uwzględniając 9457 III, 2,1,2143| czy też nie? Nikt w sposób rozsądny nie może o tym wątpić. 9458 II, 2,4,1689| odejścia z tego życia i rozstania się z nami, ale także dlatego 9459 III, 1,3,1969| Prawo ewangeliczne zakłada rozstrzygający wybór między "dwiema drogami" 9460 III, 1,2,1907| pewnością do władzy należy rozstrzyganie - w imię dobra wspólnego - 9461 III, 2,2,2487| konkretnych sytuacjach wymaga ona rozstrzygnięcia, czy należy ujawniać prawdę 9462 I, 2,3,1050| oczyszczone ze wszystkiego brudu, rozświetlone i przemienione, gdy Chrystus 9463 III, 2,2,2537| będą z taką zawziętością rozszarpywać Ciało Chrystusa, do czego 9464 IV, 1,2,2683| swojej bogatej różnorodności rozszczepiają one czyste i jedyne światło 9465 I, 2,3,935 | następców, aby głosili wiarę i rozszerzali Jego Królestwo. Daje im 9466 I, 2,3,827 | stoją na przeszkodzie w rozszerzaniu się jego promiennej świętości. 9467 I, 2,3,863 | Mistycznego", która zmierza do rozszerzenia "Królestwa Chrystusa po 9468 II, 2,1,1351| się na ręce przełożonego. Roztacza on opiekę nad sierotami, 9469 IV, 2,0,2784| płomieniem miłości. Dusza roztapia się w nim i pogrąża w świętym 9470 IV, 1,3,2728| kontemplacji. Próba odrzucenia roztargnienia równałaby się popadnięciu 9471 I, 2,3,684 | Nie było bowiem rzeczą roztropną głosić otwarcie Syna, gdy 9472 III, 1,1,1783| rozpoznawanego przez sumienie. Roztropne wychowanie kształtuje cnoty; 9473 III, 2,2,2308| uprawnienia moralnego należy do roztropnego osądu tych, którzy ponoszą 9474 II, 2,4,1672| należy traktować bardzo roztropnie, przestrzegając ściśle ustalonych 9475 II, 2,3,1595| duszpasterskich; powołani, by być roztropnymi współpracownikami biskupów. 9476 I, 2,2,544 | zakryte przed mądrymi i roztropnymi250. Od żłóbka do krzyża 9477 II, 2,2,1439| której znalazł się syn po roztrwonieniu majątku; głębokie upokorzenie, 9478 I, 2,2,556 | Piotr jeszcze tego nie rozumiał, skoro pragnął żyć z Chrystusem 9479 IV, 2,0,2806| wezwanie to często jest rozumiane jako uwielbienie i dziękczynienie52. 9480 I, 2,1,213 | tylko Bóg JEST. W tym sensie rozumiano imię Boże w tłumaczeniu 9481 I, 2,2,439 | ponieważ ten tytuł był rozumiany przez pewną grupę Jemu współczesnych 9482 I, 2,2,554 | a inni uczniowie jej nie rozumieją284. W tym kontekście sytuuje 9483 III, 2,2,2477| tego, aby on, dobrze rozumiejąc, mógł się ocalić223.~ 9484 III, 1,3,1986| żyje dla Boga. Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, 9485 I, 1,3,158 | wierzę, aby rozumieć, i rozumiem, aby głębiej wierzyć"27.~ 9486 I, 2,1,311 | Aniołowie i ludzie - stworzenia rozumne i wolne - muszą zdążać do 9487 II, 2,3,1589| prowadzić za rękę i radzić rozumnie84. Wiem, czyimi jesteśmy sługami, 9488 I, 2,1,307 | pozwala więc ludziom być rozumnymi i wolnymi przyczynami w 9489 IV, 1,3,2726| to, co zostało sprawdzone rozumowo i naukowo (tymczasem modlitwa 9490 I, 1,1,47 | pomocą naturalnego światła rozumu20.~ 9491 III, 2,1,2153| tylko zgodnie z prawdą, rozwagą i sprawiedliwością"73.~ 9492 III, 2,2,2258| przeklęty na tej roli, która rozwarła swą paszczę, aby wchłonąć 9493 I, 2,3,840 | 840 Ponadto, gdy rozważa się przyszłość, lud Boży 9494 I, 1,2,94 | dociekanie wiernych, którzy rozważają je w swoim sercu"60, szczególnie 9495 I, 1,2,127 | wspanialsza niż tekst Ewangelii. Rozważajcie i zachowujcie to, czego 9496 IV, 1,1,2598| sprawy" Wszechmogącego i rozważała je w swoim sercu36. Uczy 9497 IV, 1,3,2722| przyswojenie sobie w wierze rozważanego przedmiotu, odniesionego 9498 II, 2,2,1453| Świętego. Rodzi się on z rozważania brzydoty grzechu lub lęku 9499 I, 2,0,197 | pieczęcią duchową, jest rozważaniem naszego serca i zawsze obecną 9500 III, 1,3,2038| powinno unikać zamykania się w rozważaniu indywidualnym. Powinno ono 9501 IV, 2,0,2824| ziemi, jak i w niebie81.~Rozważcie, jak Jezus Chrystus uczy 9502 I, 1,0,26 | ostatecznego sensu swego życia. Rozważymy więc najpierw to poszukiwanie 9503 II, 2,2,1445| 1445 Słowa związać i rozwiązać oznaczają, że ten, kto zostanie 9504 I, 2,2,494 | Ewa, to dziewica Maryja rozwiązała przez 726 wiarę"; przeprowadziwszy 9505 III, 2,2,2242| rozumnie przewidzieć lepszych rozwiązań.~Wspólnota polityczna i 9506 II, 2,3,1648| trudnej sytuacji najlepszym rozwiązaniem, jeśli to możliwe, byłoby 9507 I, 2,2,494 | przez nieposłuszeństwo Ewy rozwiązany został przez posłuszeństwo 9508 II, 2,2,1444| związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane 9509 III, 2,2,2350| 2351 Rozwiązłość jest nieuporządkowanym pożądaniem 9510 II, 2,3,1586| posługi według Twego rozkazu i rozwiązuje z wszelkich więzów na mocy 9511 III, 1,2,1940| społeczno-gospodarcze mogą być rozwiązywane jedynie za pomocą różnych 9512 I, 2,2,553 | J 21,15-17). "Wiązanie i rozwiązywanie" oznacza władzę odpuszczania 9513 II, 2,3,1649| pierwsze małżeństwo. Jeśli rozwiedzeni zawarli cywilnie drugi związek 9514 II, 2,3,1664| nauczał Chrystus. Osoby rozwiedzione zawierające nowy związek 9515 II, 2,3,1664| powtórnego związku przez rozwiedzionych sprzeciwia się zmysłowi 9516 III, 2,2,2346| wobec bliźniego. Przyjaźń rozwijana między osobami tej samej 9517 II, 2,3,1635| Powinno ono zachęcać do rozwijania tego, co jest wspólne w 9518 III, 2,0,2053| niż sprawiedliwość pogan3. Rozwinął wszystkie wymagania przykazań. " 9519 III, 2,0,2062| ciele wypełniło je tylko i rozwinęło, nic w nich nie zmieniając12.~ 9520 IV, 1,1,2577| 2578 Modlitwa Ludu Bożego rozwinie się w cieniu Przybytku Boga, 9521 IV, 1,2,2666| proste wezwanie wiary zostało rozwinięte w tradycji modlitwy w różnych 9522 II, 1,1,1103| Boże w bardziej lub mniej rozwiniętej anamnezie. Duch Święty, 9523 III, 2,2,2437| rozwojowi krajów słabiej rozwiniętych177. Systemy finansowe, prowadzące 9524 III, 0,4,1696| podwójnym przykazaniu miłości, rozwiniętym w Dekalogu; ~- katechezą 9525 III, 2,2,2439| stosunkom z krajami słabiej rozwiniętymi180. Należy wspomóc wysiłek 9526 III, 1,2,1885| innych elementów składowych i rozwojowych doczesnej wspólnoty ludzkiej9.~ 9527 III, 1,3,1972| stanowić przeszkodę w jej rozwoju34.~ 9528 III, 2,2,2448| braćmi200: ~Kiedy matka św. Róży z Limy201 ganiła za przyjmowanie 9529 I, 2,3,691 | tłumaczeniem hebrajskiego słowa Ruah, które przede wszystkim 9530 I, 1,1,32 | biorąc za punkt wyjścia ruch i stawanie się, przygodność, 9531 III, 2,0,2064| przykazań Dekalogu w formułach rymowanych, łatwych do zapamiętania


1000-1501 | 1502-2013 | 2014-2513 | 2514-664 | 665-ateis | ateiz-chory | chorz-dlugo | dluzn-eunic | europ-istot | izaak-krwaw | krwot-miluj | milym-nazwa | nazyw-obdar | obecn-ojca2 | ojca3-piecd | pieci-popra | popro-proch | procz-przyn | przyo-rymow | rynki-spowo | spoza-teolo | teori-umocn | umowa-wewne | wezci-wyjas | wyjat-zaczy | zadan-zbliz | zbluz-zwiek | zwier-zywym

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License