Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Katechizm Kosciola katolickiego

IntraText - Concordances

(Hapax - words occurring once)


1000-1501 | 1502-2013 | 2014-2513 | 2514-664 | 665-ateis | ateiz-chory | chorz-dlugo | dluzn-eunic | europ-istot | izaak-krwaw | krwot-miluj | milym-nazwa | nazyw-obdar | obecn-ojca2 | ojca3-piecd | pieci-popra | popro-proch | procz-przyn | przyo-rymow | rynki-spowo | spoza-teolo | teori-umocn | umowa-wewne | wezci-wyjas | wyjat-zaczy | zadan-zbliz | zbluz-zwiek | zwier-zywym

                                bold = Main text
   Czesc, Dzial, Rozdzial, Numer               grey = Comment text
11050 III, 2,2,2409| wynajmie lub o pracę. Każda umowa powinna być zawarta i wypełniona 11051 III, 2,2,2431| ostatnie jednak konieczne. Umożliwiają przeprowadzanie inwestycji, 11052 II, 2,2,1447| przystępowania do tego sakramentu. Umożliwiała - w tej samej celebracji 11053 IV, 1,2,2690| Modlitwy Godzin z wiernymi oraz umożliwianie im samotności koniecznej 11054 IV, 2,0,2765| Co więcej, na dowód i dla umożliwienia naszej synowskiej modlitwy 11055 II, 2,1,1248| katechumenów, ma na celu umożliwienie im, w odpowiedzi na Bożą 11056 II, 2,1,1337| Ojca, podczas wieczerzy umył uczniom nogi i dał im przykazanie 11057 III, 2,2,2408| przykazaniu. Dotyczy to: umyślnego zatrzymywania rzeczy pożyczonych 11058 III, 2,1,2178| coś więcej: zjednoczenie umysłów, zgodność dusz, więź miłości, 11059 I, 1,1,29 | przykład wierzących, prądy umysłowe wrogie religii, a wreszcie 11060 IV, 1,3,2752| pojęciom, różnym prądom umysłowym, doświadczeniu naszych niepowodzeń. 11061 III, 1,2,1935| fizycznymi, zdolnościami umysłowymi lub moralnymi, wymianą, 11062 I, 2,1,266 | Filii et Spiritus Sancti una est divinitas, aequalis 11063 II, 2,2,1513| Konstytucja apostolska Sacram unctionem infirmorum z 30 listopada 11064 I, 2,2,617 | śpiewając: O crux, ave, spes unica - "O Krzyżu, bądź pozdrowiony, 11065 II, 1,2,1169| Zmartwychwstania, w której Chrystus unicestwił śmierć, przenika swoją potężną 11066 I, 2,1,406 | zepsuty, a jego wolność unicestwiona przez grzech pierworodny. 11067 I, 2,2,466 | Słowo, jednocząc się przez unię hipostatyczną z ciałem ożywianym 11068 III, 2,2,2369| skutków - miałoby za cel uniemożliwienie poczęcia lub prowadziłoby 11069 II, 2,1,1290| powiększających się diecezjach uniemożliwiły obecność biskupa przy wszystkich 11070 III, 2,2,2499| głębia ludzkiego serca, uniesienia duszy, tajemnica Boga. Bóg, 11071 III, 2,2,2266| skutecznie ukarać zbrodnię i unieszkodliwić tego, kto popełnił, nie 11072 II, 2,3,1629| z innych powodów, które unieważniają małżeństwo136) Kościół, 11073 III, 2,2,2475| skazania osoby niewinnej, do uniewinnienia osoby winnej lub też do 11074 I, 2,2,460 | aby uczynić nas Bogiem"75. Unigenitus Dei Filius, suae divinitatis 11075 I, 2,3,691 | niewymowną Osobę Ducha Świętego, unikając możliwej dwuznaczności z 11076 I, 2,2,657 | Chrystusa dzięki mocy Bożej uniknęło więzów śmierci i zniszczenia; 11077 I, 2,1,257 | Trinitas et principalis Unitas! - "O Światłości, Trójco 11078 I, 2,1,266 | Trinitate, et Trinitatem in unitate veneremur, neque confundentes 11079 I, 2,1,404 | Adamie sicut unum corpus unius hominis - "jak jedno ciało 11080 III, 1,3,1955| ustanowione przez rozum, jest uniwersalne w swoich przepisach i jego 11081 III, 1,1,1780| może być w nim świadkiem uniwersalnej prawdy o dobru, a zarazem 11082 I, 2,3,830 | katolicki") oznacza "uniwersalny", czyli "cały" lub "zupełny". 11083 III, 2,2,2499| prawdy, objawia mu się w uniwersalnym języku stworzenia, dziele 11084 IV, 1,0,2558| skruszonego serca? Ten, kto się uniża, będzie wywyższony3. Podstawą 11085 III, 2,1,2096| wychwalać Go, wielbić i uniżać samego siebie - podobnie 11086 IV, 1,1,2627| wyzwala nas od zła. Jest uniżeniem się ducha przed "Królem 11087 I, 2,2,526 | Królestwa204. W tym celu trzeba się uniżyć205, stać się małym; co więcej, 11088 I, 2,2,461 | przejawie uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się 11089 II, 1,1,1112| Chrystusa wierze zgromadzenia; uobecniać i spełniać zbawcze dzieło 11090 I, 2,2,589 | mówił prawdę, a Jego Osoba uobecniała i objawiała imię Boże367. ~ 11091 I, 2,2,645 | i przestrzeni, ale może uobecnić się na swój sposób, gdzie 11092 I, 1,2,124 | znamienitym sposobem jest uobecnione i okazuje swoją siłę"98. 11093 IV, 1,2,2675| przychodzi zamieszkać, jest uosobieniem córy Syjonu, Arką Przymierza, 11094 III, 1,1,1731| wzrastania w doskonałości, albo upadania i grzeszenia. Charakteryzuje 11095 II, 2,3,1641| krzyża, podnoszenia się po upadkach, przebaczania sobie wzajemnie, 11096 I, 2,1,404 | będą przekazywać w stanie upadku281. Grzech będzie przekazywany 11097 I, 2,1,410 | złem oraz podniesienie go z upadku291. Fragment Księgi Rodzaju, 11098 II, 2,2,1466| delikatność wobec tego, który upadł; powinien kochać prawdę, 11099 I, 1,2,57 | celu ograniczenie pychy upadłej ludzkości, która - jednomyślna 11100 IV, 2,0,2813| imię, które daje zbawienie upadłemu światu, ale prosimy, by 11101 I, 2,3,980 | zbawienia dla tych, którzy upadli po chrzcie, jak chrzest 11102 I, 2,1,414 | diabeł, i inne demony upadłymi aniołami, którzy w sposób 11103 III, 1,3,2042| uroczystościach liturgicznych, upamiętniających misteria naszego Pana, Najświętszej 11104 III, 1,3,2041| wspólnota chrześcijańska, w dniu upamiętniającym Zmartwychwstanie Pańskie81. 11105 III, 2,1,2175| zewnętrzny oddawać cześć Bogu dla upamiętnienia tego wielkiego, najpowszechniejszego 11106 IV, 1,1,2571| nie słabnie, mówi on: "Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie" ( 11107 II, 2,4,1672| egzorcyzmów należy więc upewnić się, że istotnie chodzi 11108 I, 2,3,731 | dzień Pięćdziesiątnicy (po upływie siedmiu tygodni paschalnych) 11109 II, 2,3,1563| szczególnym znamieniem i tak upodabniają się do Chrystusa Kapłana, 11110 I, 1,3,151 | którym całkowicie sobie upodobał13; Bóg polecił nam, aby Go 11111 I, 2,1,269 | wydarzeniami według swego upodobania95. "Potężnie działać zawsze 11112 II, 2,1,1322| bierzmowanie zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa, za pośrednictwem 11113 II, 2,4,1681| chrzcie; jest ostatecznym "upodobnieniem" go do "obrazu Syna", którego 11114 I, 2,3,966 | wszystkiego, aby bardziej upodobniła się do Syna swego, Pana 11115 I, 1,2,101 | wyrażone językami ludzkimi, upodobniły się do mowy ludzkiej, jak 11116 I, 2,3,756 | w liturgii jest słusznie upodobniona do Miasta świętego, nowego 11117 II, 2,1,1345| przewodniczący zabiera głos, upominając i zachęcając do naśladowania 11118 III, 2,2,2540| człowieka.~Bóg obietnic zawsze upominał człowieka, by strzegł się 11119 III, 1,3,2003| nauczycielskich; bądź dar upominania - dla karcenia. Kto zajmuje 11120 III, 2,2,2259| zbrodniczej przemocy człowieka:~Upomnę się o waszą krew przez wzgląd 11121 II, 2,2,1435| prawa23, wyznanie win braciom, upomnienie braterskie, rewizję życia, 11122 I, 2,2,643 | wyrzuca im brak wiary i upór, że nie wierzyli tym, którzy 11123 III, 2,2,2277| uprawnione. Jest to odmowa "uporczywej terapii". Nie zamierza się 11124 I, 2,1,309 | Ojciec wszechmogący, Stwórca uporządkowanego i dobrego świata, troszczy 11125 I, 2,1,289 | i jego celu w Bogu, jego uporządkowaniu i jego dobroci, o powołaniu 11126 I, 2,0,186 | wiary, w organicznych i uporządkowanych streszczeniach, przeznaczonych 11127 I, 2,3,768 | swoje posłanie, Duch Święty "uposaża go w rozmaite dary hierarchiczne 11128 III, 2,2,2515| Nie chodzi Apostołowi o upośledzanie i potępienie ciała jako 11129 III, 2,2,2275| szczególnego szacunku. Chorzy lub upośledzeni powinni być wspierani, by 11130 III, 2,2,2207| starych, osoby chore lub upośledzone oraz ubogich. Wiele rodzin 11131 III, 2,2,2276| położeniu kresu życiu osób upośledzonych, chorych lub umierających. 11132 III, 2,2,2502| powinni więc - sami lub upoważniając innych - czuwać nad popieraniem 11133 I, 2,3,875 | Nikt nie może sam siebie upoważnić do głoszenia Ewangelii. 11134 III, 1,2,1896| 16.~"Władzą" nazywa się upoważnienie, na mocy którego osoby lub 11135 III, 2,2,2371| dziedzinie nie jest ono upoważnione do interweniowania za pomocą 11136 II, 2,3,1662| liturgicznej, wobec kapłana (lub upoważnionego świadka Kościoła) oraz świadków 11137 I, 2,3,875 | szafarzy (ministri) łaski, upoważnionych i uzdolnionych przez Chrystusa. 11138 I, 2,3,738 | świadczyć, aktualizować i upowszechniać misterium komunii Trójcy 11139 I, 2,3,1046| człowieka:~Bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się 11140 I, 2,3,1049| pobudzać zapobiegliwość, aby uprawiać ziemię, na której wzrasta 11141 I, 2,1,378 | Człowiek żyje w nim, aby "uprawiał go i doglądał" (Rdz 2,15); 11142 I, 2,3,755 | i pogan113. Rola ta jest uprawiana przez niebieskiego Rolnika 11143 III, 1,1,1851| nieczystość, wyuzdanie, uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, 11144 III, 2,2,2208| przywłaszczać sobie jej uprawnień czy też ingerować w jej 11145 III, 2,1,2110| pewnym praktykom, nawet uprawnionym lub koniecznym. Popaść w 11146 I, 2,3,755 | 755 Kościół jest polem uprawnym lub <<rolą Bożą>> (1 Kor 11147 I, 2,1,304 | przyczyn wtórnych. Nie jest to uproszczony "sposób mówienia", ale dogłębne 11148 III, 2,2,2296| 2297 Uprowadzenia i branie zakładników sieją 11149 III, 2,2,2201| rodzinę. Ten związek jest uprzedni wobec uznania go przez władzę 11150 III, 1,2,1929| stworzenia. Prawa te uprzednie w stosunku do społeczności 11151 I, 2,3,974 | Zmartwychwstania swojego Syna, uprzedzając zmartwychwstanie wszystkich 11152 III, 2,0,2060| dziesięciu słów" przypomina o uprzedzającej miłości Boga do swego ludu:~ 11153 II, 1,1,1085| Paschalne w swoim nauczaniu i uprzedzał je przez swoje czyny. Gdy 11154 I, 2,2,532 | Józefowi i Maryi zapowiadało i uprzedzało Jego poddanie z Wielkiego 11155 II, 1,1,1115| miały charakter zbawczy. Uprzedzały one moc Jego Misterium Paschalnego. 11156 II, 2,1,1326| teraz z liturgią niebieską i uprzedzamy życie wieczne, gdy Bóg będzie 11157 II, 2,1,1340| i zmartwychwstanie jest uprzedzane podczas Ostatniej Wieczerzy 11158 IV, 2,0,2836| dnia Uczty w Królestwie, uprzedzanej w Eucharystii, która jest 11159 II, 1,2,1168| wylaniu Ducha Świętego jest uprzedzany koniec historii jako "przedsmak" - 11160 III, 1,2,1930| przez się usunąć niepokojów, uprzedzeń oraz postaw egoizmu i pychy, 11161 I, 2,3,966 | Zmartwychwstaniu Jej Syna i uprzedzeniem zmartwychwstania innych 11162 I, 2,3,766 | Chrystusa dla naszego zbawienia, uprzedzonego w ustanowieniu Eucharystii 11163 III, 2,2,2205| szacunku osób. Rodzina jest uprzywilejowaną wspólnotą, wezwaną do urzeczywistniania " 11164 I, 2,2,584 | wszedł do Świątyni jako do uprzywilejowanego miejsca spotkania z Bogiem. 11165 I, 2,3,725 | sobie"77. Pokorni zawsze uprzywilejowani w przyjmowaniu Go: pasterze, 11166 III, 1,1,1715| jesteście, gdy [ludzie] wam urągają i prześladują was, i gdy 11167 II, 2,1,1219| jest osiem dusz, zostało uratowanych przez wodę" (1 P 3, 20).~ 11168 III, 2,2,2315| obowiązek ich ustawowego uregulowania. Dążenie do doraźnych interesów 11169 III, 1,1,1735| jego cudzołóstwie z żoną Uriasza i zamordowaniu go33.~Działanie 11170 II, 1,2,1156| oraz integralną częścią uroczystej liturgii"23. Kompozycja 11171 II, 1,2,1169| ale jest "Świętem świąt", "Uroczystością uroczystości", tak jak Eucharystia 11172 III, 1,3,2042| przez udział w głównych uroczystościach liturgicznych, upamiętniających 11173 I, 2,1,279 | ziemię" (Rdz 1,1). Tymi uroczystymi słowami zaczyna się Pismo 11174 III, 2,2,2375| naruszają prawo dziecka do urodzenia się z ojca i matki, których 11175 II, 2,1,1250| dziecka do chrztu zaraz po urodzeniu, pozbawialiby je bezcennej 11176 III, 2,2,2272| opieki należnej mającemu urodzić się dziecku, począwszy od 11177 I, 2,3,697 | swoim cieniem", by poczęła i urodziła Jezusa (Łk I, 35). To On 11178 II, 2,3,1618| z łona matki takimi się urodzili; i niezdatni do małżeństwa, 11179 II, 2,3,1604| do tego, by była płodna i urzeczywistniała się we wspólnym dziele zachowywania 11180 I, 2,1,377 | początku powierzył człowiekowi urzeczywistniało się przede wszystkim w samym 11181 II, 1,1,1121| do Chrystusa i Kościoła, urzeczywistniane przez Ducha Świętego, jest 11182 II, 1,1,1116| działaniami Ducha Świętego urzeczywistnianymi w Jego Ciele, którym jest 11183 IV, 2,0,2822| Prosimy usilnie, by w pełni urzeczywistnił się na ziemi ten zamysł 11184 IV, 1,1,2618| których nadzieja została urzeczywistniona przez wypełnienie obietnic 11185 II, 0,3,1066| misterium Chrystusa2 objawione i urzeczywistnione w historii według planu, 11186 I, 2,3,778 | czyny Jezusa Chrystusa, urzeczywistniony za pośrednictwem Jego odkupieńczego 11187 IV, 2,0,2770| Przymierza - opierają się na urzeczywistnionym już raz na zawsze misterium 11188 I, 2,3,688 | nami;~- w charyzmatach i urzędach, które budują Kościół;~- 11189 III, 2,2,2198| nauczycieli, przełożonych, urzędników państwowych, rządzących, 11190 II, 1,2,1140| zależnie od stopnia święceń, urzędów i czynnego udziału"10. Dlatego 11191 II, 2,3,1558| 1558 "Sakra biskupia wraz z urzędową funkcją uświęcania przynosi 11192 II, 1,1,1120| święceń, czyli kapłaństwo urzędowe32, służy kapłaństwu chrzcielnemu. 11193 I, 2,3,827 | łącznie z pełniącymi w nim urzędy, muszą uznawać się za grzeszników271. 11194 I, 2,3,688 | Kościoła;~- w Nauczycielskim Urzędzie Kościoła, któremu On asystuje;~- 11195 III, 2,2,2216| wobec rodziców ustaje wraz z usamodzielnieniem się dzieci, pozostaje jednak 11196 III, 1,1,1857| 1858 Materię ciężką uściśla dziesięć przykazań zgodnie 11197 II, 2,1,1384| 1384 Pan kieruje do nas usilne zaproszenie, abyśmy przyjmowali 11198 IV, 1,1,2612| przyjacielu"61 - zachęca do usilnej modlitwy: "Kołaczcie, a 11199 IV, 1,3,2741| właśnie czuwajcie z całą usilnością i proście za wszystkich 11200 I, 2,2,559 | zawsze uchylał się wobec usiłowań ludu, aby uczynić Go królem296, 11201 I, 2,1,414 | przeciw Bogu jest ostateczny. Usiłują oni przyłączyć człowieka 11202 I, 1,3,145 | którego nazwano Abrahamem, usłuchał (okazał posłuszeństwo) wezwania 11203 I, 2,1,331 | duchami przeznaczonymi do usług, posyłanymi na pomoc tym, 11204 I, 2,2,538 | zwierząt, a aniołowie Mu usługują238. Na końcu tego czasu trzykrotnie 11205 I, 2,2,500 | Marii, należącej do kobiet usługujących Chrystusowi152, określanej 11206 III, 1,3,1971| oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego" (J 15,15), 11207 I, 2,3,857 | depozyt i zdrowe zasady usłyszane od Apostołów335.~- w dalszym 11208 II, 2,1,1349| Homilia zachęca do przyjęcia usłyszanego słowa, które jest rzeczywiście 11209 I, 1,3,144 | poddać się w sposób wolny usłyszanemu słowu, ponieważ jego prawda 11210 III, 1,1,1862| pozostawiony bez skruchy usposabia nas stopniowo do popełnienia 11211 III, 1,3,2042| uroczystości liturgicznych. Usposabiają nas one do zdobycia panowania 11212 II, 2,1,1388| jeśli tylko odpowiednio usposobieni, przyjmowali Komunię za 11213 III, 2,2,2515| uczynki czy też raczej stałe usposobienie - cnoty i wady - moralnie 11214 II, 2,2,1471| chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi, określonymi 11215 II, 1,1,1098| Panem - być "ludem dobrze usposobionym". To przygotowanie serc 11216 I, 2,2,623 | cierpiącego Sługi, który "usprawiedliwi wielu, ich nieprawości... 11217 I, 2,2,517 | Zmartwychwstaniu, przez które nas usprawiedliwia181.~ 11218 II, 2,1,1227| które oczyszcza, uświęca i usprawiedliwia22.~ 11219 III, 2,2,2479| przysługi lub przyjaźń nie usprawiedliwiają dwuznaczności języka. Pochlebstwo 11220 III, 2,2,2308| pod uwagę dokładne warunki usprawiedliwiające uprawnioną obronę z użyciem 11221 III, 1,3,2000| podtrzymywać naszą współpracę w usprawiedliwianiu przez wiarę i w uświęcaniu 11222 I, 2,3,977 | zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia505, "abyśmy i my wkroczyli 11223 III, 1,1,1826| chrześcijańskiego praktykowania. Miłość usprawnia i oczyszcza naszą ludzką 11224 I, 2,3,739 | aby je karmić, uzdrawiać, ustalać ich wzajemne funkcje, ożywiać, 11225 III, 1,3,1961| przykazaniach. Przykazania Dekalogu ustalają podstawy powołania człowieka, 11226 III, 1,3,2036| prawowitą władzę Kościoła. Ustalenia te domagają się uległości 11227 III, 2,2,2433| niesprawiedliwość172. Aby ustalić słuszne wynagrodzenie, należy 11228 II, 2,2,1513| Soboru Watykańskiego II108 ustaliła, że w obrządku rzymskim 11229 I, 2,1,400 | 400 Ustalona dzięki pierwotnej sprawiedliwości 11230 II, 1,2,1164| Bożym, liturgia sprawowana w ustalone dni jest głęboko przeniknięta 11231 III, 2,0,2065| przyjmuje podział przykazań ustalony przez św. Augustyna, tradycyjnie 11232 I, 2,2,479 | 479 W czasie ustalonym przez Boga wcielił się Jedyny 11233 III, 2,2,2234| Nikt nie może żądać lub ustanawiać tego, co jest sprzeczne 11234 I, 2,3,880 | 880 Chrystus, ustanawiając Dwunastu, nadał im formę " 11235 III, 1,1,1855| sprzeciwia się miłości, ustanawiającej w człowieku właściwy porządek 11236 III, 2,2,2248| Wspólnota małżeńska jest ustanawiana przez przymierze i zgodę 11237 III, 1,3,1950| Prawo jest ogłaszane i ustanawiane przez rozum jako uczestnictwo 11238 II, 1,1,1119| przez święcenia kapłańskie, ustanawiani w imię Chrystusa, aby 11239 II, 2,3,1543| Starego Prawa, a dzisiaj ustanawiasz trzy stopnie Twoich sług 11240 I, 2,3,860 | zatroszczyli się o to, by ustanowić swych następców"342.~Biskupi - 11241 I, 2,3,1039| umieściłem dla was na ziemi, ustanowiłem ich waszymi posłańcami, 11242 I, 2,3,861 | pasterzami Kościoła Bożego. Ustanowili więc takich mężów, a następnie 11243 I, 2,1,220 | Iz 54, 8): "Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, 11244 III, 2,1,2097| trzeba) się modlić i nie ustawać" (Łk 18,1).~Ofiara~ 11245 I, 2,3,874 | pasterzowania Ludowi Bożemu i ustawicznego ludu tego pomnażania ustanowił 11246 I, 2,3,853 | 317. Jedynie idąc drogą "ustawicznej pokuty i odnowy"318 oraz " 11247 III, 2,1,2187| społeczności ludzkiej. Jeśli ustawodawstwo kraju czy też inne powody 11248 III, 2,1,2187| niedziel i świąt kościelnych za ustawowe dni świąteczne. Powinni 11249 III, 2,2,2315| więc prawo i obowiązek ich ustawowego uregulowania. Dążenie do 11250 III, 2,2,2497| informacji"230. Ogłaszając ustawy i czuwając nad ich stosowaniem, 11251 III, 2,2,2223| dzieci unikania fałszywych ustępstw i poniżania się, które stanowią 11252 II, 2,3,1614| dane przez Mojżesza było ustępstwem z powodu zatwardziałości 11253 II, 1,2,1160| Kościoła, tak pisanych jak ustnych. Jedną z nich jest przedstawianie 11254 I, 1,2,76 | Apostołów, którzy nauczaniem ustnym, przykładami i instytucjami 11255 I, 2,3,835 | kulturowych, społecznych i ustrojowych, przybiera w każdej części 11256 IV, 1,1,2601| Jezus często usuwa się w ustronne miejsce, w samotność, na 11257 III, 2,2,2390| kobiety, a zwłaszcza nie mogą ustrzec tego związku przed niestałością 11258 I, 2,2,467 | rozłączenia. Nigdy nie została usunięta różnica natur przez ich 11259 IV, 2,0,2824| ziemi", by został z niej usunięty wszelki grzech, a zakrólowała 11260 III, 2,2,2502| taką samą religijną troską usuwać z liturgii i budownictwa 11261 I, 2,3,899 | przede wszystkim oni powinni uświadamiać sobie coraz wyraźniej nie 11262 I, 2,2,431 | zgładzić9. Dlatego Izrael, uświadamiając sobie coraz bardziej powszechność 11263 II, 2,2,1425| naszego" (I Kor 6, 11). Trzeba uświadomić sobie wielkość daru Bożego, 11264 IV, 1,3,2728| jesteśmy przywiązani, i pokorne uświadomienie sobie tego przed Panem powinno 11265 III, 2,1,2143| Możemy je mieć, jeśli "uświadomimy" sobie Jego obecność. O 11266 III, 2,2,2465| która wyzwala" (J 8, 32) i uświęca209. Pójść za Jezusem oznacza 11267 I, 2,3,988 | Jego stwórcze, zbawcze i uświęcające działanie - osiąga punkt 11268 I, 2,3,824 | Nim staje się on również uświęcający: "Uświęcenie człowieka w 11269 II, 2,3,1542| wybrałeś Mojżesza i Aarona, aby uświęcali lud i nim kierowali, ustanowiłeś 11270 IV, 1,3,2697| wokół Eucharystii, jest uświęcana przede wszystkim przez modlitwę. 11271 IV, 2,0,2807| wtedy, gdy Jego imię jest uświęcane przez nas i w nas.~ 11272 II, 2,1,1218| wtedy woda nabrała mocy uświęcania11.~ 11273 II, 1,1,1087| powierza im swoją władzę uświęcania4: stają się oni sakramentalnymi 11274 III, 1,3,2000| usprawiedliwianiu przez wiarę i w uświęcaniu przez miłość. Bóg dopełnia 11275 II, 2,3,1540| mogło dokonać ostatecznego uświęcenia121. Mogła tego dokonać jedynie 11276 III, 1,3,1998| ona w nas źródłem dzieła uświęcenia52:~Jeżeli więc ktoś pozostaje 11277 I, 2,3,929 | doskonale poświęcone (temu) uświęceniu"449 członkowie instytutów 11278 Wstep, 0,0,14| jako Odkupiciel i jako Uświęciciel, i formułuje je wokół "trzech 11279 II, 2,3,1562| Chrystus, którego Ojciec uświęcił i posłał na świat40, uczestnikami 11280 II, 2,2,1477| Chrystusa, dzięki jego łasce, uświęcili samych siebie i wypełnili 11281 II, 2,3,1589| do Niego przybliżać, być uświęconym, by uświęcać, prowadzić 11282 III, 1,1,1725| naturze Bożej, życie wieczne, usynowienie, odpoczynek w Bogu.~ 11283 II, 1,2,1164| postępowania. W czasie Kościoła, usytuowanym między wypełnioną już raz 11284 III, 2,1,2163| prawdy, konieczności i z uszanowaniem"76.~ 11285 III, 2,2,2274| ludzkim, pod warunkiem że uszanują życie i integralność embrionu, 11286 III, 2,2,2293| wynikać dla jednych, stanowiąc uszczerbek dla drugich, ani - co gorsza - 11287 II, 2,1,1274| chrzcie, w oczekiwaniu na uszczęśliwiające widzenie Boga, które jest 11288 III, 2,1,2089| błogosławieństwa Bożego i uszczęśliwiającego oglądania Boga; jest także 11289 III, 2,2,2500| celowi człowieka i przezeń uszlachetniana233.~ 11290 III, 1,1,1700| swoim pierwotnym pięknie i uszlachetniony łaską Bożą4.~ 11291 II, 2,1,1381| chcę, ~Że w postaci Chleba utaiłeś się.~ 11292 I, 1,2,122 | modlitwy, w którym wreszcie utajona jest tajemnica naszego zbawienia" 11293 II, 1,1,1081| Prorocy i Psalmy, z których utkana jest liturgia narodu wybranego, 11294 III, 2,2,2269| kiedy w ukryciu powstawałem, utkany w głębi ziemi (Ps 139, 15).~ 11295 I, 1,2,65 | obrażałby Boga, nie mając oczu utkwionych jedynie w Chrystusa, szukając 11296 III, 2,2,2284| młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza" (Mt 18, 11297 II, 2,3,1586| na drodze uświęcenia, utożsamiając się w Eucharystii z Chrystusem, 11298 III, 2,2,2447| zechciał wziąć na siebie i utożsamić się <<z najmniejszymi ze 11299 I, 2,1,406 | przez grzech pierworodny. Utożsamili oni grzech odziedziczony 11300 IV, 1,1,2565| ziemi" (Ps 8, 2). Nawet po utracie podobieństwa do Boga na 11301 II, 2,2,1446| grzech ciężki i w ten sposób utracili łaskę chrztu oraz zadali 11302 I, 2,3,734 | przywraca ochrzczonym w Kościele utracone przez grzech podobieństwo 11303 II, 2,1,1394| cielesny służy do przywracania utraconych sił, tak Eucharystia umacnia 11304 II, 2,2,1439| się żywiły; refleksja nad utraconymi dobrami; skrucha i decyzja 11305 III, 2,2,2207| sierotami i wdowami w ich utrapieniach i w zachowaniu siebie samego 11306 I, 2,2,672 | czas naznaczony jeszcze "utrapieniami" (1 Kor 7, 26) oraz doświadczaniem 11307 III, 1,1,1860| ludzkiej. Pociąga on za sobą utratę miłości i pozbawienie łaski 11308 II, 2,2,1514| ostatecznym niebezpieczeństwie utraty życia. Odpowiednia zatem 11309 I, 2,3,855 | nawet samemu Kościołowi utrudnia to w konkretnym życiu uwypuklenie 11310 III, 2,2,2549| nasycenia miłowali, bez utrudzenia uwielbiali. A ten dar, to 11311 II, 2,3,1657| wszystkich, a szczególnie dla <<utrudzonych i obciążonych>> (Mt 11, 11312 IV, 1,2,2664| wkładają w nasze usta i utrwalają w naszych sercach wezwania 11313 II, 2,1,1366| się jeden raz na krzyżu, i utrwalała jej pamiątkę po wszystkie 11314 III, 2,2,2309| dobra wspólnego narodu i utrwalenia pokoju69.~ 11315 II, 2,1,1323| do swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i tak umiłowanej 11316 I, 1,2,76 | Ducha Świętego, na piśmie utrwalili wieść o zbawieniu"40.~... 11317 I, 2,3,964 | naprzód w pielgrzymce wiary i utrzymała wiernie swoje zjednoczenie 11318 III, 2,2,2297| przez legalne rządy w celu utrzymania prawa i porządku, często 11319 IV, 2,0,2836| wszelkie dobro wystarczające do utrzymania99. Dosłownie (epioúsios: nad-zwyczajny) 11320 III, 2,2,2543| dała wszystko, co miała na utrzymanie266. Wypełnienie zalecenia oderwania 11321 III, 2,2,2382| 2383 Separacja małżonków z utrzymaniem węzła małżeńskiego może 11322 I, 1,3,159 | ręką Boga, który wszystko utrzymując, sprawia, że rzeczy tym, 11323 IV, 1,3,2736| naszego życia. "A może utrzymujecie, że na próżno Pismo mówi: << 11324 I, 2,1,406 | protestanckiej. Pelagiusz utrzymywał, że człowiek, opierając 11325 I, 2,1,285 | zagadnienia. Niektórzy filozofowie utrzymywali, że wszystko jest Bogiem, 11326 III, 1,2,1903| kompetencji, które by utrzymywały we właściwych granicach. 11327 I, 2,3,797 | której należy przypisać utrzymywanie łączności wszystkich części 11328 II, 2,1,1381| ofierze serce daję swe; ~O, utwierdzaj w wierze, Jezu, dzieci Twe. ~ 11329 I, 2,1,277 | naszych grzechów i przez łaskę utwierdzając nas na nowo w swojej przyjaźni " 11330 IV, 2,0,2836| powtórzenie owego "dzisiaj"98 dla utwierdzenia w nas ufności "bez zastrzeżeń". 11331 I, 2,3,797 | zadatek niezniszczalności, utwierdzenie naszej wiary i drabina wstępowania 11332 I, 1,2,131 | żywotną, a dla synów Kościoła utwierdzeniem wiary, pokarmem duszy oraz 11333 III, 1,1,1731| 1732 Wolność, dopóki nie utwierdzi się w pełni w swoim najwyższym 11334 I, 2,2,550 | Boże będzie ostatecznie utwierdzone przez krzyż Chrystusa: Regnavit 11335 II, 2,2,1469| do komunii świętych lub utwierdzony w niej, zostaje umocniony 11336 I, 2,3,1045| zjednoczeni z Chrystusem, utworzą wspólnotę odkupionych, " 11337 I, 2,3,816 | Nowego Przymierza celem utworzenia jednego Ciała Chrystusowego 11338 I, 2,1,365 | dzięki duszy duchowej ciało utworzone z materii jest ciałem żywym 11339 III, 2,2,2338| wolność zdobywa człowiek, gdy uwalniając się od wszelkiej niewoli 11340 II, 2,2,1436| jest "środkiem zaradczym uwalniającym nas od grzechów powszednich 11341 I, 2,3,827 | te grzechy, mając władzę uwalniania od nich swoich synów przez 11342 I, 2,3,966 | a przez swoje modlitwy uwalniasz nas od śmierci491.~...jest 11343 III, 1,1,1739| ziemskich"36. Poza tym, uwarunkowania ładu ekonomicznego i społecznego, 11344 III, 2,2,2266| bardziej zgodne z konkretnymi uwarunkowaniami dobra wspólnego i bardziej 11345 I, 2,2,594 | widzieli w Nim "człowieka uważającego siebie za Boga" (J 10, 33) 11346 II, 2,1,1369| składają Ofiarę eucharystyczną.~Uważajcie za ważną tylko taką Eucharystię, 11347 I, 2,2,468 | Chalcedońskim niektórzy uważali ludzką naturę Chrystusa 11348 I, 2,3,795 | właściwe odczucie wierzącego: "Uważam, że Jezus Chrystus i Kościół 11349 IV, 1,3,2733| się dwa pytania: dlaczego uważamy, że nasza prośba nie została 11350 III, 2,2,2278| Nawet jeśli śmierć jest uważana za nieuchronną, zwykłe zabiegi 11351 I, 2,2,627 | znakiem, także dlatego, uważano, że rozkład ciała ujawnia 11352 IV, 1,2,2687| liturgicznej oraz stale uwewnętrzniane, by wydało swój owoc w nowym 11353 II, 1,2,1140| do całego Ciała Kościoła, uwidaczniają je i na nie oddziałują. 11354 I, 2,1,394 | konse-kwencjach było kłamliwe uwiedzenie, które doprowadziło człowieka 11355 I, 2,3,729 | doprowadzi nas do całej prawdy i uwielbi Chrystusa; przekona świat 11356 III, 2,1,2142| błogosławić, wychwalać i uwielbiać65.~ 11357 III, 2,2,2549| miłowali, bez utrudzenia uwielbiali. A ten dar, to uczucie i 11358 I, 2,1,260 | Trójco Przenajświętsza, którą uwielbiam, dopomóż mi zapomnieć zupełnie 11359 IV, 1,1,2638| za synów i przez którego uwielbiamy Ojca. Uwielbienie zespala 11360 IV, 1,2,2686| mniszki poświęcali swój czas uwielbianiu Boga i wstawianiu się za 11361 IV, 1,1,2632| ażeby wszystko odkupić, jest uwielbiany przez prośby, jakie zanosimy 11362 I, 2,2,659 | Ciało Chrystusa zostało uwielbione od chwili Jego zmartwychwstania, 11363 II, 2,2,1499| poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął 11364 I, 2,3,690 | pełni5. Gdy Chrystus zostaje uwielbiony6, może tym, którzy w Niego 11365 II, 1,2,1195| dokonał zbawienia w swoich uwielbionych członkach. Ich przykład 11366 II, 2,3,1651| stanowi jej jakoby szczytowe uwieńczenie"164:~Dzieci też najcenniejszym 11367 IV, 1,1,2605| sposób wypełnia się i zostaje uwieńczone wydarzenie modlitwy w ekonomii 11368 IV, 1,1,2565| Człowiek, "chwałą i czcią uwieńczony" (Ps 8, 6), jest zdolny, 11369 IV, 2,0,2808| 26), "chwałą i czcią go uwieńczył" (Ps 8, 6), ale człowiek 11370 II, 2,1,1226| zawsze wiąże się z wiarą: "Uwierz w Pana Jezusa, a zbawisz 11371 I, 1,3 | II. "Wiem, komu uwierzyłem" (2 Tm 1, 12)~Wierzyć w 11372 IV, 1,1,2570| 2571 Uwierzywszy Bogu8, wędrując w Jego obecności 11373 III, 1,1,1808| dyskrecję i "nie daje się uwieść... by iść za zachciankami 11374 I, 2,2,541 | 541 "Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei 11375 I, 2,2,632 | ogłaszając dobrą nowinę uwięzionym duchom470.~ 11376 I, 2,1,391 | naszych pierwszych rodziców uwodzicielski głos przeciwstawiający się 11377 II, 2,1,1394| miłość i uzdalnia nas dc uwolnienia się od nieuporządkowanych 11378 III, 2,2,2306| działania, by dobroć Boża uwolniła nas od odwiecznego zniewolenia 11379 II, 2,1,1299| wodę i Ducha Świętego i uwolniłeś ich od grzechu, ześlij na 11380 II, 2,2,1476| by cała ludzkość została uwolniona od grzechu i doszła do łączności 11381 I, 2,3,855 | utrudnia to w konkretnym życiu uwypuklenie pełni katolickości pod każdym 11382 III, 2,2,2367| obiektywnych kryteriów, uwzględniających naturę osoby ludzkiej i 11383 III, 1,3,2038| najpełniej otwierać się na uwzględnianie dobra wszystkich, tego dobra, 11384 I, 1,2,126 | syntetycznie lub objaśniając, przy uwzględnieniu sytuacji Kościołów; zachowując 11385 II, 2,3,1644| mężczyzny, która musi być uwzględniona przy wzajemnej i pełnej 11386 II, 1,2,1207| znajduje się Kościół, nie uzależniając się jednak od niej. Z drugiej 11387 III, 2,1,2180| 2181 Eucharystia niedzielna uzasadnia i potwierdza całe działanie 11388 III, 2,2,2294| istocie ludzkiej nie mogą uzasadniać czynów samych w sobie sprzecznych 11389 III, 2,1,2130| powszechny w Nicei (787 r.) uzasadnił - w kontrowersji z obrazoburcami - 11390 III, 2,2,2236| nie mogą ich zawiesić bez uzasadnionej i odpowiedniej przyczyny. 11391 III, 2,2,2433| Słuszne wynagrodzenie jest uzasadnionym owocem pracy. Odmawianie 11392 II, 2,3,1646| małżeństwa małżonkowie uzdolnieni do życia wiernością i 11393 III, 1,3,1999| habitualną, czyli trwałe uzdolnienie do życia i działania zgodnego 11394 I, 2,1,367 | nadprzyrodzonemu226, a jego dusza jest uzdolniona do tego, by była w darmowy 11395 I, 2,3,875 | łaski, upoważnionych i uzdolnionych przez Chrystusa. Od Niego 11396 III, 1,3,2036| oczyszczają sąd, i z pomocą łaski uzdrawiają zraniony rozum ludzki. Mają 11397 III, 0,4,1694| Ga 5, 22). Duch Święty, uzdrawiając rany grzechu, odnawia nas 11398 II, 2,2,1504| moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich" (Łk 6, 19). 11399 II, 2,2,1508| niektórym specjalnego charyzmatu uzdrawiania101, by ukazać moc łaski Zmartwychwstałego. 11400 I, 2,2,574 | odpuszczanie grzechów309, uzdrawianie w dzień szabatu310, oryginalne 11401 III, 1,2,1941| wybawicieli niewolników, uzdrowicieli chorych, apostołów wiary, 11402 III, 1,3,2000| miłosierdzie, abyśmy zostali uzdrowieni, i wciąż podąża za nami, 11403 I, 2,2,448 | oczekują od Niego pomocy i uzdrowienia60. Wypowiadany za natchnieniem 11404 I, 2,2,517 | oczyszcza słuchaczy179; w Jego uzdrowieniach i egzorcyzmach, przez które " 11405 II, 2,2,1502| błaga Pana życia i śmierci o uzdrowienie84. Choroba staje się drogą 11406 IV, 1,1,2615| pokoju, twoja wiara cię uzdrowiła!"~Święty Augustyn wspaniale 11407 II, 2,1,1386| powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja"200. W liturgii 11408 II, 2,2,1448| ten sposób grzesznik jest uzdrowiony i ponownie przyjęty do komunii 11409 II, 2,2,1484| potrzebuje81, by zostać uzdrowionym; podnosi każdego i na nowo 11410 II, 2,2,1430| nawrócenie wewnętrzne skłania do uzewnętrznienia tej postawy przez znaki 11411 III, 2,2,2231| odpowiedź na nie. Trzeba uzmysłowić sobie, że pierwszym powołaniem 11412 I, 2,1,274 | łatwością i bez żadnego wahania uzna to wszystko, co następnie 11413 III, 2,1,2088| wspólnoty z członkami Kościoła uznającymi to zwierzchnictwo"6.~Nadzieja~ 11414 II, 2,1,1397| Znieważasz ten stół, jeśli nie uznajesz za godnego udziału w twoim 11415 III, 2,2,2473| narodzenie217.~Błogosławię Cię, że uznałeś mnie godnym tego dnia i 11416 III, 2,2,2265| tradycyjne nauczanie Kościoła uznało za uzasadnione prawo i obowiązek 11417 I, 2,3,834 | chrześcijańskie na całym świecie uznały i uznają wielki Kościół, 11418 I, 2,2,446 | w odniesieniu do Jezusa, uznanego w ten sposób za samego Boga57.~ 11419 I, 2,3,859 | Chrystusa wiedzą więc, że uznani przez Boga za "sługi Nowego 11420 IV, 1,3,2731| tysiące prac i kłopotów, uznanych za bardzo pilne, wchodzą 11421 I, 2,3,963 | Maryja Dziewica... jest uznawana i czczona jako prawdziwa 11422 III, 2,2,2209| pierwszorzędny obowiązek "uznawanie prawdziwej natury... (małżeństwa 11423 I, 1,3,153 | zakładki.wszystkim słodyczy w uznawaniu i dawaniu wiary prawdzieBłąd! 11424 I, 2,3,684 | głosić otwarcie Syna, gdy nie uznawano jeszcze Bóstwa Ojca, i dodawać 11425 I, 2,1,340 | zależności od siebie, by uzupełniać się, służąc jedne drugim.~ 11426 II, 2,1,1288| daru Ducha Świętego, który uzupełniał łaskę chrztu89. Dlatego 11427 I, 1,2,67 | nie jest "ulepszanie" czy "uzupełnianie" ostatecznego Objawienia 11428 I, 2,3,856 | to chcą przez to umocnić, uzupełnić i pogłębić prawdę i dobro, 11429 III, 1,3,1958| z jego zasad, albo przez uzupełnienia o charakterze pozytywnym 11430 III, 2,2,2533| przykazanie stanowi dalszy ciąg i uzupełnienie przykazania dziewiątego, 11431 III, 1,3,1963| wyrażenia życia według Ducha. Uzupełnieniem Prawa wreszcie pouczenia 11432 I, 2,0,196 | rzymski". Wykład będzie jednak uzupełniony przez liczne odniesienia 11433 I, 2,3,684 | nowy ciężar, jeśli można użyć nieco śmiałego wyrażenia, 11434 III, 2,2,2308| usprawiedliwiające uprawnioną obronę z użyciem siły militarnej. Powaga 11435 I, 2,2,525 | świat Wiecznego, ~A ziemia użycza groty Niedostępnemu. ~Wysławiają 11436 I, 2,3,820 | 820 "Chrystus od początku użyczył (jedności) swemu Kościołowi; 11437 III, 2,2,2499| Porównana ze światłością - uzyska pierwszeństwo, po tamtej 11438 III, 2,2,2402| do własności prywatnej, uzyskanej przez pracę lub otrzymanej 11439 III, 1,1,1764| dobra i nadzieję na jego uzyskanie. Pragnienie to kończy się 11440 II, 2,2,1447| pełnienia dzieł pokutnych przed uzyskaniem pojednania z Kościołem. 11441 III, 2,2,2432| strony pomóc obywatelom w uzyskaniu pracy i zatrudnienia171.~ 11442 II, 2,2,1506| własny krzyż98. Idąc za Nim, uzyskują oni nowe spojrzenie na chorobę 11443 II, 2,2,1479| pomóc im, między innymi, uzyskując za nich odpusty, by zostali 11444 III, 1,1,1722| dziele, choćby było tak użyteczne jak nauka, technika czy 11445 III, 2,2,2428| przyczyniać się do rozwoju użytecznego dla wszystkich i uzyskać 11446 IV, 1,3,2752| które powodują zwątpienie w użyteczność czy nawet w możliwość modlitwy, 11447 III, 2,2,2293| efektywności technicznej, ani z użyteczności, która może z nich wynikać 11448 I, 2,1,226 | 226 Dobrze użytkować rzeczy stworzone: wiara 11449 II, 2,4,1667| chrześcijańskiego, a także użytkowania rzeczy potrzebnych człowiekowi. 11450 III, 2,2,2413| ich przemocą do wartości użytkowej lub do źródła zysku. Św. 11451 III, 2,2,2404| liczbie ludzi. Posiadacze dóbr użytkowych i konsumpcyjnych powinni 11452 II, 2,4,1671| przedmiotów i miejsc do użytku liturgicznego. Wśród błogosławieństw 11453 III, 1,3,2002| zgodnie z greckim pojęciem użytym przez św. Pawła, które oznacza 11454 I, 1,2,106 | którymi posłużył się jako używającymi swoich zdolności i sił, 11455 II, 2,2,1449| 1449 Formuła rozgrzeszenia używana w Kościele łacińskim wyraża 11456 III, 2,2,2444| bogactw lub z ich egoistycznym używaniem:~A teraz wy, bogacze, zapłacicie 11457 I, 2,0,191 | Zgodnie z porównaniem często używanym przez Ojców Kościoła, nazywamy 11458 III, 2,2,2526| ludu czy wieku, niejako użyźnia od wewnątrz bogactwami z 11459 I, 2,1,266 | et Trinitatem in unitate veneremur, neque confundentes personas, 11460 II, 2,1,1386| tectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea - " 11461 I, 1,3,155 | intellectus assentientis veritati divinae ex imperio voluntatis 11462 I, 1,2,119 | wyjaśniania słowa Bożego"92.~Ego vero Evangelio non crederem, 11463 I, 1,2,129 | wyjaśnienie w Nowym" - Novum in Vetere latet et in Novo Vetus patet107.~ 11464 I, 1,2,129 | Vetere latet et in Novo Vetus patet107.~ 11465 I, 2,1,302 | stworzone "w drodze" (in statu viae) do ostatecznej doskonałości, 11466 II, 2,3,1577| przyjmuje tylko mężczyzna (vir) ochrzczony"66. Pan Jezus 11467 I, 2,3,923 | uroczysty obrzęd (Consecratio virginum) "dziewica staje się osobą 11468 II, 2,3,1577| Pan Jezus wybrał mężczyzn (viri), by utworzyć kolegium Dwunastu 11469 II, 2,3,1598| święceń tylko mężczyznom (viris) ochrzczonym, których zdolności 11470 II, 2,3,1548| osobie samego Chrystusa (virtute ac persona ipsius Christi) 11471 III, 1,1,1805| udawaniem. Jest nazywana auriga virtutum: kieruje ona innymi cnotami, 11472 II, 2,1,1213| chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą 11473 I, 2,2,460 | Filius, suae divinitatis volens nos esse participes, naturam 11474 I, 1,3,155 | veritati divinae ex imperio voluntatis a Deo motae per gratiam - " 11475 III, 2,2,2479| przyczynia się do powstania wad lub grzechów ciężkich. Pragnienie 11476 I, 2,2,598 | nadal przez upodobanie w wadach i grzechach396.~ 11477 I, 2,3,1032| przynoszą im jakąś pociechę? Nie wahajmy się nieść pomocy tym, którzy 11478 I, 2,1,285 | i Ciemności, nieustannie walczących ze sobą (dualizm, manicheizm). 11479 III, 2,2,2311| tym samym staje się między walczącymi stronami dopuszczalne"71.~ 11480 I, 2,1,256 | depozytu, dla którego żyję i walczę, z którym pragnę umrzeć, 11481 IV, 1,1,2572| się ze swym bratem Ezawem, walczy on przez całą noc z "kimś" 11482 II, 2,1,1264| nagrodę, kto będzie należycie walczył>> (2 Tm 2, 5)"55.~"Nowe 11483 II, 2,1,1308| Świętego, którą otrzymały, walczyło odważnie i do przelania 11484 III, 2,2,2537| weszła na świat (Mdr 2, 24):~Walczymy ze sobą nawzajem i to właśnie 11485 III, 1,1,1820| długim. Pomnij, że im więcej walk tu przetrwasz tym lepiej 11486 IV, 1,2,2665| Wcieleniu: JEZUS. Ludzkie wargi nie w stanie wypowiedzieć 11487 I, 2,3,753 | Starego Testamentu różnymi wariantami pod stawowej idei, jaką 11488 I, 2,3,865 | mur Miasta ma dwanaście warstw fundamentu, a na nich dwanaście 11489 III, 2,1,2121| utrzymanie szafarzy Kościoła. "Wart jest bowiem robotnik swej 11490 III, 2,2,2415| życzliwości wobec nich. Warto przypomnieć, z jaką delikatnością 11491 III, 1,3,1973| znaczenie, porządek, czas i wartość35.~W skrócie~ 11492 I, 1,2,121 | Boga i zachowują trwałą wartość96, ponieważ Stare Przymierze 11493 III, 2,2,2292| zatem w osobie i w jej wartościach moralnych znajdują one swoją 11494 III, 1,1,1751| jest istotnym elementem w wartościowaniu moralnym działania, ponieważ 11495 IV, 2,0,2806| przede wszystkim w znaczeniu wartościującym: uznać za świętego, traktować 11496 I, 2,2,526 | dzieckiem" wobec Boga - to warunek wejścia do Królestwa204. 11497 III, 2,2,2308| należy usunąć. W ocenie tego warunku należy uwzględnić potęgę 11498 III, 2,0,2068| wszystkie wzajemnie się warunkują. Dwie tablice Dekalogu wyjaśniają 11499 III, 1,2,1888| nie mogliby "dostrzegać wąskiej nieraz ścieżki między małodusznością, 11500 IV, 1,2,2658| zakładki.Nie zatwardzajcie serc waszychBłąd! Nie określono zakładki." ( 11501 IV, 1,1,2609| dla wiary, która "nie wątpi" (Mt 21, 21). O ile Jezus 11502 I, 2,2,644 | 644 Uczniowie wątpią nawet wtedy, gdy stają w 11503 I, 2,2,506 | wiary "nie skażonej żadnym wątpieniem" i Jej niepodzielnego oddania 11504 I, 2,2,644 | Mateusz, "niektórzy jednak wątpili" (Mt 28, 17). Jest więc 11505 I, 2,2,644 | doświadczy takiej próby wątpliwości500; a mimo ostatniego ukazania 11506 III, 1,1,1820| przemija, choć twoja tęsknota wątpliwym czyni to, co jest pewne, 11507 I, 2,2,597 | zatwierdzającą wyrok391:~Na Soborze Watykańskim II Kościół oświadczył: " 11508 III, 2,1,2129| przez Słowo Wcielone, jak wąż miedziany58, arka Przymierza 11509 I, 2,1,342 | 12, 7), a także: "O ileż ważniajszy jest człowiek niż owca!" ( 11510 I, 2,1,342 | Niemniej Jezus mówi: "Jesteście ważniejsi niż wiele wróbli" (Łk 12, 11511 II, 2,3,1647| a nawet niemożliwe. Tym ważniejsze jest głoszenie Dobrej Nowiny, 11512 III, 1,1,1862| sobie nie lekceważ, jeśli je ważysz. Lękaj się, kiedy je liczysz. 11513 I, 2,3,756 | żywe kamienie, jesteśmy wbudowani tu na ziemi119. Jan Ewangelista 11514 III, 2,2,2258| rozwarła swą paszczę, aby wchłonąć krew brata twego, przelaną 11515 I, 2,3,1036| wezwanie do nawrócenia: "Wchodźcie przez ciasną bramę! Bo szeroka 11516 I, 2,3,1011| zobaczyć551.~Ja nie umieram, ja wchodzę w życie552.~ 11517 I, 2,0,197 | z wiarą Credo, to znaczy wchodzić w komunię z Bogiem Ojcem, 11518 I, 2,3,854 | proces inkulturacji, aby wcielać Ewangelię w kultury narodów326. 11519 I, 2,1,333 | ewangelizują", głosząc Dobrą Nowinę Wcielenia183 i Zmartwychwstania184 Chrystusa. 11520 I, 2,2,432 | wszystkimi ludźmi przez Wcielenie13 w taki sposób, że "nie dano 11521 I, 2,2,479 | czasie ustalonym przez Boga wcielił się Jedyny Syn Ojca, wieczne 11522 I, 2,2,618 | Ponieważ jednak On w swojej wcielonej Boskiej Osobie "zjednoczył 11523 I, 2,2,583 | 583 Podobnie jak wcześniejsi prorocy Jezus okazywał bardzo 11524 IV, 1,2,2658| Go w teraźniejszości, nie wczoraj ani jutro, ale dzisiaj: " 11525 IV, 1,1,2582| potokiem Kerit, Eliasz uczy wdowę z Sarepty wiary w słowo 11526 IV, 1,1,2612| przypowieść - o "natrętnej wdowie"62 - skupia się na jednym 11527 III, 2,2,2348| stanu małżeńskiego, druga - wdowieństwa, trzecia - dziewictwa. Nie 11528 IV, 1,1,2582| przywraca do życia dziecko wdowy25.~W czasie składania ofiary 11529 III, 2,2,2217| przypomina o tym obowiązku wdzięczności12.~Pan uczcił ojca przez dzieci,~ 11530 III, 2,2,2361| ubogacają się sercem radosnym i wdzięcznym"99. Płciowość jest źródłem 11531 I, 2,3,771 | wybladłą, to jednak zdobi cię wdzięk niebieski164.~~Kościół - 11532 I, 2,1,205 | prowadził patriarchów w ich wędrówkach. Jest Bogiem wiernym i współczującym, 11533 IV, 1,1,2570| 2571 Uwierzywszy Bogu8, wędrując w Jego obecności i w przymierzu 11534 I, 2,3,756 | jednak stał się kamieniem węgielnym116. Na tym fundamencie Apostołowie 11535 I, 2,2,677 | 677 Kościół wejdzie do Królestwa jedynie przez 11536 I, 2,2,661 | Mistycznego Ciała również tam wejdziemy"534.~ 11537 IV, 1,3,2736| znakiem prawdy Jego miłości. Wejdźmy w pragnienie Jego Ducha, 11538 I, 1,3 | I. "Wejrzyj, Panie, na wiarę Twojego 11539 I, 2,1,313 | MANNER of thing shall be well)154.~ 11540 IV, 2,0,2758| 1, św. Mateusz natomiast wersję poszerzoną (siedem próśb) 11541 II, 2,1,1297| królewskim, namaszczeniem wesela, szatą światła, płaszczem 11542 III, 1,1,1831| ich dwanaście: "miłość, wesele, pokój, cierpliwość, uprzejmość, 11543 I, 1,1,30 | 30 "Niech się weseli serce szukających Pana" ( 11544 I, 2,3,1036| wejść razem z Panem na gody weselne i być zaliczeni do błogosławionych 11545 II, 2,3,1613| swej Matki - podczas uczty weselnej109. Kościół nadaje wielkie 11546 II, 2,3,1617| można powiedzieć, obmyciem weselnym115, które poprzedza ucztę weselną - 11547 I, 2,1,311 | właśnie sposób zło moralne weszło w świat; jest ono nieporównanie 11548 I, 2,1,363 | człowieku jest najbardziej wewnętrzne218 i najwartościowsze219; to, 11549 III, 2,1,2099| składane bez zaangażowania wewnętrznego10 lub nie mające związku z 11550 I, 2,1,237 | Objawieniu w Starym Testamencie. Wewnętrzność Jego Bytu jako Trójcy Świętej 11551 I, 1,3,156 | rozumem, Bóg zechciał, by z wewnętrznymi pomocami Ducha Świętego


1000-1501 | 1502-2013 | 2014-2513 | 2514-664 | 665-ateis | ateiz-chory | chorz-dlugo | dluzn-eunic | europ-istot | izaak-krwaw | krwot-miluj | milym-nazwa | nazyw-obdar | obecn-ojca2 | ojca3-piecd | pieci-popra | popro-proch | procz-przyn | przyo-rymow | rynki-spowo | spoza-teolo | teori-umocn | umowa-wewne | wezci-wyjas | wyjat-zaczy | zadan-zbliz | zbluz-zwiek | zwier-zywym

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License