Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Katechizm Kosciola katolickiego

IntraText - Concordances

(Hapax - words occurring once)


1000-1501 | 1502-2013 | 2014-2513 | 2514-664 | 665-ateis | ateiz-chory | chorz-dlugo | dluzn-eunic | europ-istot | izaak-krwaw | krwot-miluj | milym-nazwa | nazyw-obdar | obecn-ojca2 | ojca3-piecd | pieci-popra | popro-proch | procz-przyn | przyo-rymow | rynki-spowo | spoza-teolo | teori-umocn | umowa-wewne | wezci-wyjas | wyjat-zaczy | zadan-zbliz | zbluz-zwiek | zwier-zywym

                                bold = Main text
   Czesc, Dzial, Rozdzial, Numer               grey = Comment text
11552 I, 2,2,459 | dla nas wzorem świętości: "Weźcie moje jarzmo na siebie i 11553 I, 2,1,410 | Odkupiciela, walki między wężem i Niewiastą oraz ostatecznego 11554 III, 1,2,1938| zapomnieniu o istnieniu węzłów wzajemnej solidarności i 11555 II, 2,1,1226| odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego" ( 11556 I, 2,3,932 | Ci bowiem, którzy idą "węższą" drogą, pobudzają swoim 11557 I, 2,2,588 | stwierdził: "Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, 11558 I, 2,1,299 | będącego obrazem Boga130, wezwanego do osobowej relacji z Bogiem. 11559 I, 2,2,597 | zbiorowych oskarżeń zawartych w wezwaniach do nawrócenia po Pięćdziesiątnicy389. 11560 I, 1,1,29 | i do ucieczki przed Jego wezwaniem6.~ 11561 I, 1,2,60 | patriarchom, ludem wybranym20, wezwanym, by pewnego dnia przygotować 11562 I, 2,1,401 | doświadczeniem. Człowiek bowiem, wglądając w swoje serce, dostrzega, 11563 III, 1,1,1851| owocom ducha: "Jest... rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się 11564 III, 2,2,2211| kimś", kto z racji swojego wiadomego pochodzenia zasługuje na 11565 I, 2,2,643 | nie uwierzyli od razu w wiadomość o Zmartwychwstaniu. Ewangelie 11566 I, 2,3,848 | 848 "Chociaż więc wiadomymi tylko sobie drogami może 11567 I, 2,3,1064| każdego dnia raduj się twoją wiarą613.~ 11568 I, 2,2,645 | ten sposób wzbudzić ich wiarę508.~ 11569 III, 2,1,2144| odważnie wyznając swoją wiarę67. Przepowiadanie i katecheza 11570 I, 2,3,723 | moc Ducha Świętego i przez wiarę74.~ 11571 I, 2,3,690 | zbliżają się do Niego przez wiarę9.~ 11572 III, 2,1,2151| 2152 Wiarołomcą jest ten, kto pod przysięgą 11573 I, 2,2,496 | Już w pierwszych Symbolach wiary137 Kościół wyznawał, że Jezus 11574 I, 1,3,162 | Pana, aby przymnażał nam wiary35; powinna ona działać "przez 11575 II, 1,1,1123| nazywają się sakramentami wiary36.~ 11576 II, 2,1,1253| Chrzest jest sakramentem wiary42. Wiara jednak potrzebuje 11577 I, 1,2,89 | przyjęcie światła dogmatów wiary53.~ 11578 II, 2,2,1504| Często Jezus żąda od chorych wiary92. By ich uzdrowić, posługuje 11579 III, 2,1,2150| Przysięga, jeżeli jest wiarygodna i prawomocna, ukazuje odniesienie 11580 I, 1,3,174 | Orędzie Kościoła jest więc wiarygodne i pewne, ponieważ w nim 11581 I, 2,3,691 | Jezus posługuje się obrazem wiatru, aby zasugerować Nikodemowi 11582 I, 2,3,1020| umacniającym namaszczeniem i w Wiatyku dał mu Chrystusa jako pokarm 11583 III, 2,1,2110| Popaść w zabobon37 - oznacza wiązać skuteczność modlitw lub 11584 II, 2,1,1356| z tego, że jest dla nas wiążące polecenie Pana, który w 11585 III, 2,2,2271| skutku, podlega ekskomunice wiążącej mocą samego prawa"45, "przez 11586 IV, 2,0,2837| powinna poprzedzić; słowem wiążącym te dwie części jest wyrażenie " 11587 I, 2,2,553 | baranki moje!" (J 21,15-17). "Wiązanie i rozwiązywanie" oznacza 11588 I, 2,2,531 | było to codzienne życie bez widocznej wielkości, życie z pracy 11589 III, 2,2,2524| rozpowszechnionego erotyzmu i oddala od widowisk, które sprzyjają niezdrowej 11590 I, 2,3,1023| oglądały i oglądają Istotę Bożą widzeniem intuicyjnym, a także twarzą 11591 I, 2,3,1027| To, czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, 11592 III, 2,2,2539| Chcielibyście, by w was widziano Boga uwielbionego? Tak więc 11593 I, 2,3,1028| transcendencji Bóg nie może być widziany takim, jaki jest, dopóki 11594 I, 2,2,595 | powiedzieć do św. Pawła: "Widzisz, bracie, ile tysięcy Żydów 11595 I, 2,2,441 | przez to powiedzieć niczego więcej44.~ 11596 II, 2,1,1329| zwłaszcza podczas Ostatniej Wieczerzy138. Po tym geście uczniowie 11597 II, 2,2,1509| Chleb, który daje życie wieczne102. Św. Paweł dostrzega jego 11598 I, 2,3,694 | która tryska w nas na życie wieczne14.~ 11599 III, 2,2,2549| wszystkim tak samo, jak życie wieczne274.~W skrócie~ 11600 II, 2,3,1660| uświęca ich na drodze do życia wiecznego176.~ 11601 III, 1,1,1720| natury" (2 P 1, 4) i życia wiecznego23. Wraz z nim człowiek wchodzi 11602 III, 2,2,2556| Pragnienie Boga gasi woda życia wiecznego275.~ 11603 III, 1,3,1991| Chrystusa oraz dar życia wiecznego44:~Ale teraz jawną się stała 11604 III, 1,3,1995| uczestnikami natury Bożej49 i życia wiecznego50.~ 11605 I, 2,3,1050| niezawodne obietnice życia wiecznego605.~W skrócie~ 11606 I, 2,1,265 | po śmierci w światłości wiecznej88.~ 11607 I, 2,1,257 | nam dana została... przed wiecznymi czasami" (2 Tm 1, 9), mającą 11608 IV, 1,1,2582| całopalną "w godzinie ofiary wieczornej". "Wysłuchaj mnie, o Panie, 11609 I, 2,1,220 | 220 Miłość Boża jest "wieczysta" (Iz 54, 8): "Bo góry mogą 11610 III, 2,2,2499| przylgnie. Jest odblaskiem wieczystej światłości, zwierciadłem 11611 II, 2,3,1637| małżonkami węzeł z natury swej wieczysty i wyłączny. W małżeństwie 11612 III, 2,2,2476| osobom, które o tym nie wiedzą222;~- oszczerstwa, kto przez 11613 I, 2,3,1039| członkom, doszłoby to do Głowy. Wiedzcie, że gdy moich najmniejszych 11614 III, 1,3,2014| 2015 Droga do doskonałości wiedzie przez Krzyż. Nie ma świętości 11615 I, 1,2,112 | którzy je teraz rozumieją, wiedzieli i rozeznawali, w jaki sposób 11616 I, 2,2,534 | Bożego synostwa: "Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, 11617 II, 2,1,1290| powstawanie nowych parafii (wiejskich) w powiększających się diecezjach 11618 I, 2,3,1022| bezpośrednio potępienie na wieki570~Pod wieczór naszego życia 11619 I, 2,3,760 | chrześcijanie pierwszych wieków124. Bóg stworzył świat ze względu 11620 I, 2,3,827 | ewangelicznym do końca wieków272. Kościół gromadzi więc grzeszników 11621 I, 2,2,489 | syna mimo swego podeszłego wieku122. Wbrew wszelkim ludzkim 11622 I, 1,1,32 | niewidzialne Jego przymioty - wiekuista Jego potęga oraz bóstwo - 11623 I, 2,3,969 | wahania pod krzyżem, do wiekuistego dopełnienia się zbawienia 11624 I, 2,3,1028| w radościach zbawienia i wiekuistej światłości w towarzystwie 11625 I, 2,3,933 | daje świadectwo nowemu i wiekuistemu życiu zyskanemu dzięki odkupieniu 11626 I, 2,3,857 | Kościoła"336.~Ty bowiem, wiekuisty Pasterzu, nie opuszczasz 11627 I, 2,1,350 | duchowymi, które nieustannie wielbią Boga i służą Jego zbawczym 11628 III, 0,4,1697| swoimi, by służyć Ojcu i Jego wielbić15.~Dla mnie bowiem żyć - to 11629 I, 1,1,30 | że znajduje on ukojenie w wielbieniu Ciebie. Stworzyłeś nas bowiem 11630 IV, 1,1,2639| którzy "radowali się i wielbili słowo Pańskie" (Dz 13, 48).~ 11631 I, 2,1,344 | siostrę wodę, ~Która jest wielce pożyteczna ~I pokorna, i 11632 IV, 1,3,2724| zakłada ona pewien wysiłek. Wielcy ludzie modlitwy Starego 11633 II, 2,1,1389| to jest możliwe w Okresie Wielkanocnym205, po przygotowaniu się przez 11634 III, 1,3,2041| Pańskiej w związku ze świętami wielkanocnymi, źródłem i ośrodkiem centrum 11635 I, 2,3,814 | Kościół ukazuje się jednak w wielkiaj różnorodności, która pochodzi 11636 III, 1,1,1865| Kasjanem i św. Grzegorzem Wielkim100. Nazywa się je "głównymi", 11637 II, 2,3,1615| niemożliwym do udźwignięcia i zbyt wielkim112, bardziej uciążliwym niż 11638 II, 2,4,1672| Egzorcyzmy uroczyste, nazywane "wielkimi", mogą być wypowiadane tylko 11639 II, 2,2,1439| wobec ojca; droga powrotu; wielkoduszne przyjęcie przez ojca, jego 11640 II, 2,3,1656| pracy, miłości braterskiej, wielkodusznego przebaczania, nawet wielokrotnego, 11641 III, 2,2,2295| ponieważ jest przejawem wielkodusznej solidarności. Moralnie nie 11642 III, 2,2,2367| lecz było zgodne ze słuszną wielkodusznością odpowiedzialnego rodzicielstwa. 11643 IV, 1,1,2621| Magnificat", charakteryzuje się wielkodusznym ofiarowaniem Bogu całej 11644 III, 2,1,2148| gdzie nazywają Go zgodnie z wielkością Jego majestatu... Tam jest 11645 III, 2,2,2372| Kościoła widzą w rodzinach wielodzietnych znak Bożego błogosławieństwa 11646 II, 2,3,1656| wielkodusznego przebaczania, nawet wielokrotnego, a zwłaszcza oddawania czci 11647 IV, 1,1,2607| ukryciu" (Mt 6, 6); unikanie wielomówstwa54; przebaczanie z głębi serca 11648 IV, 1,2,2667| serce, nie rozprasza się w "wielomówstwie" (Mt 6, 7), lecz "zatrzymuje 11649 IV, 2,0,2825| niebieskiego nie wchodzi się przez wielomówstwo, lecz "spełniając wolę... 11650 I, 2,3,969 | zbawczego zadania, lecz poprzez wielorakie swoje wstawiennictwo ustawicznie 11651 II, 2,3,1574| wspólną cechą jest wyrażanie wielorakiego znaczenia łaski sakramentalnej. 11652 I, 2,1,401 | także do złego i pogrążony w wielorakim złu, które nie może pochodzić 11653 IV, 1,1,2571| miłości Bożej, która zbawia wielu13.~ 11654 I, 2,2,608 | 7)419 i niesie grzechy wielu420, oraz barankiem paschalnym, 11655 I, 2,3,923 | Wyrażając święty zamiar wierniejszego pójścia za Chrystusem, dziewice 11656 IV, 2,0,2786| przynależności: przez miłość i wierność35 mamy odpowiedzieć na "łaskę 11657 II, 1,2,1157| chwała Boża i uświęcenie wiernych27.~Ileż razy płakałem, słuchając 11658 III, 1,3,2044| rozwija przez świętość swoich wiernych89, dojdzie do "człowieka 11659 II, 2,1,1301| z biskupem i wszystkimi wiernymi110.~ 11660 I, 2,3,904 | kaznodziei, a nawet każdego wierzącego406.~ 11661 I, 1,2,94 | duchowych", których doświadczają wierzący62; Divina eloquia cum legente 11662 I, 2,3,752 | całą powszechną wspólnotę wierzących105. Te trzy znaczenia zresztą 11663 I, 2,2,515 | należących do pierwszych wierzących17l, którzy chcieli podzielić 11664 I, 2,2,675 | która zachwieje wiarą wielu wierzących569. Prześladowanie, które towarzyszy 11665 I, 2,3,905 | to niewierzącym. . . bądź wierzącym408.~ 11666 I, 2,0,188 | znakiem jedności między wierzącymi. Symbolon oznacza także 11667 II, 2,3,1654| domem" stawali się ludźmi wierzącymi168. Gdy nawracali się, pragnęli, 11668 I, 1,2,60 | zaszczepieni poganie stający się wierzącymi22.~ 11669 III, 2,2,2517| prawdy i prawowierności w wierze244. Istnieje związek między 11670 I, 1,3,151 | mówi do swoich uczniów: "Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie!" ( 11671 III, 2,1,2111| się od człowieka, by nie wierzył w innych bogów poza Bogiem 11672 I, 2,2,638 | wspólnota chrześcijańska wierzyła w nią i przeżywała jako 11673 I, 1,2,119 | commoveret auctoritas - Nie wierzyłbym Ewangelii, gdyby nie skłaniał 11674 I, 2,3,1064| w nim, by zobaczyć, czy wierzysz w to wszystko, co wypowiadasz. 11675 III, 2,1,2125| Kościół wie, "że to, co on wieści, idzie po linii najtajniejszych 11676 IV, 1,3,2714| swego świętego proboszcza wieśniak z w Ars modlący się przed 11677 II, 2,3,1618| przed wszystkimi innymi więzami rodzinnymi lub społecznymi117. 11678 I, 1,2,57 | swojej jedności, budując wieżę Babel14. Jednak z powodu 11679 II, 2,1,1373| 20), w ubogich, chorych, więźniach183, w sakramentach, których 11680 II, 2,1,1351| innego powodu, a także nad więźniami oraz przebywającymi w gminie, 11681 I, 2,3,714 | opatrywał rany serc złamanych, ~więźniom głosił wolność,~a niewidomym 11682 III, 2,2,2446| nagich przyodziać, chorych i więźniów nawiedzać, umarłych grzebać195. 11683 I, 2,2,457 | oczekiwaliśmy Zbawiciela; jako więźniowie potrzebowaliśmy pomocy, 11684 II, 2,3,1560| 1560 Każdy biskup jako wikariusz Chrystusa pełni misję pasterską 11685 III, 2,2,2284| faryzeuszom, porównując ich do wilków przebranych za owce55.~ 11686 I, 2,3,827 | obciążają się grzechami i winami, które stoją na przeszkodzie 11687 III, 2,2,2475| do uniewinnienia osoby winnej lub też do zwiększenia kary, 11688 I, 2,3,755 | niebieskiego Rolnika jako winnica wybrana114. prawdziwym Krzewem 11689 III, 2,2,2448| zbierania pozostałych winogron w winnicy i kłosów ze ścierniska) 11690 I, 1,3,165 | który nas łatwo zwodzi, winniśmy wytrwale biec w wyznaczonych 11691 II, 2,3,1631| przygotowania do małżeństwa:~Młodych winno się przede wszystkim na 11692 II, 2,1,1333| dziękujemy Stwórcy za chleb i wino149, owoc "pracy rąk ludzkich", 11693 II, 2,1,1335| gdzie wierni będą pili nowe wino154, będące Krwią Chrystusa.~ 11694 III, 2,2,2448| prawo zbierania pozostałych winogron w winnicy i kłosów ze ścierniska) 11695 III, 2,2,2265| dobrowolnie przyjęta przez winowajcę, ma wartość zadośćuczynienia. 11696 III, 2,2,2265| przyczynić się do poprawy winowajcy38.~ 11697 III, 2,2,2215| Gdy idziesz, niech one cię wiodą, czuwają nad tobą, gdy zaśniesz; 11698 I, 1,3,174 | się jedna droga zbawienia, wiodąca przez cały świat"48.~ 11699 III, 1,1,1847| udzielenia nam "sprawiedliwości wiodącej do życia wiecznego przez 11700 II, 1,2,1170| księżyca (14 Nnisan), po wiosennym zrównaniu dnia z nocą. Reforma 11701 III, 2,1,2128| wykonywania jakichkolwiek wizerunków Boga. Księga Powtórzonego 11702 I, 2,2,559 | szczegóły swojego mesjańskiego wjazdu do miasta "Jego praojca 11703 II, 2,3,1569| święceniach diakonatu tylko biskup wkłada ręce. Oznacza to, że diakon 11704 II, 2,1,1315| Pana Jezusa. Wtedy więc wkładali Apostołowie na nich ręce, 11705 II, 2,1,1289| Bardzo wcześnie do gestu wkładania rąk dodawano namaszczenie 11706 II, 2,1,1288| wymienia się naukę o chrzcie i wkładaniu rąk90. To wkładanie rąk 11707 IV, 1,3,2713| sercach i abyśmy zostali "wkorzenieni i ugruntowani" w miłości ( 11708 II, 1,1,1106| Odpowiadam: Duch Święty wkracza i wypełnia to, co przerasta 11709 I, 2,2,648 | Chrystusa jako transcendentne wkroczenie Boga w stworzenie i w historię 11710 I, 2,2,537 | umiłowanym synem Ojca i "wkroczyć w nowe życie" (Rz 6, 4):~ 11711 IV, 1,1,2641| Objawienie "tego, co ma wkrótce nastąpić" - opiera się na 11712 I, 2,2,600 | zamysł "przeznaczenia", włączając w niego wolną odpowiedź 11713 II, 2,2,1443| skutek tego przebaczenia: włączał ponownie grzeszników, którym 11714 II, 2,3,1538| 1538 Włączanie do jednego z tych stanów 11715 I, 2,2,527 | narodzeniu207 jest znakiem włączenia Go do potomstwa Abrahama 11716 II, 2,3,1537| rządzący. Ordinatio oznacza włączenie do ordo. W Kościele istnieją 11717 II, 2,1,1279| sakramentu ochrzczony jest włączony w Kościół, Ciało Chrystusa, 11718 III, 1,1,1716| wyrażają powołanie wiernych włączonych w chwałę Jego Męki i Zmartwychwstania; 11719 I, 2,3,787 | 787 Od początku Jezus włączył swoich uczniów do swojego 11720 III, 1,3,2039| przedłużenie łaski chrztu, która włączyła nas do Kościoła i uczyniła 11721 I, 2,1,302 | potężnie od krańca do krańca i władając wszystkim z dobrocią" (Mdr 11722 III, 1,1,1850| Tymczasem w godzinie ciemności i władcy tego świata90 ofiara Chrystusa 11723 IV, 1,3,2729| przeciw naszemu zaborczemu i władczemu "ja" polega na czuwaniu, 11724 I, 2,3,798 | słowo Boże, które jest "władne zbudować" (Dz 20, 32); przez 11725 I, 1,3,153 | Bożym, cnotą nadprzyrodzoną wlaną przez Niego. "By móc okazać 11726 III, 2,2,2279| Jesteśmy zarządcami, a nie właścicielami życia, które Bóg nam powierzył. 11727 III, 2,2,2411| skradzionego dobra jego właścicielowi. ~Jezus pochwala Zacheusza 11728 II, 2,1,1376| Kościół katolicki słusznie i właściwie nazwał przemianę przeistoczeniem" 11729 I, 1,2,92 | wierze i szczególną swoją właściwość ujawnia przez nadprzyrodzony 11730 III, 2,2,2274| innych wcześniej ustalonych właściwościach. Manipulacje te sprzeciwiają 11731 III, 2,2,2405| słuszne korzystanie z prawa własności141.~ 11732 III, 1,3,1971| bardziej z miłości, którą wlewa Duch Święty, niż z bojaźni. 11733 II, 1,2,1157| Twego Kościoła. Głosy te wlewały się do moich uszu, a gdy 11734 III, 2,2,2316| przekują miecze na lemiesze, a włócznie swoje na sierpy. Nie podniesie 11735 II, 2,3,1571| byli umacniani przez obrzęd włożenia rąk przekazany tradycją 11736 II, 2,1,1320| innych części ciała) wraz z włożeniem ręki przez szafarza i słowami: " 11737 IV, 2,0,2776| nie wyłącznie wtedy, gdy wnętrze człowieka zostanie poruszone 11738 IV, 1,0,2564| całej Trójcy Świętej z całym wnętrzem (człowieka)"8. Życie modlitwy 11739 IV, 2,0,2794| Krzyż, Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie46.~ 11740 I, 2,2,672 | Chrystus powiedział przed swoim Wniebowstąpieniem, że nie nadeszła jeszcze 11741 III, 2,1,2176| Niepokalanego Poczęcia i Wniebowzięcia, Świętego Józefa, Świętych 11742 I, 2,3,966 | Zwycięzcy grzechu i śmierci"490. Wniebowzięcie Maryi jest szczególnym uczestniczeniem 11743 I, 2,3,965 | zacienił"489.~...także w swoim Wniebowzięciu...~ 11744 I, 2,3,887 | Konferencje Biskupów mogą dzisiaj wnieść różnorodny i owocny wkład 11745 II, 1,2,1154| ewangeliarz), okazywanie jej czci (wniesienie w procesji, kadzidło, światło) 11746 IV, 1,3,2749| 2750 Jedynie wnikając w święte Imię Pana Jezusa, 11747 IV, 1,3,2727| bezinteresowność modlitwy itd. Wniosek jest zawsze ten sam: po 11748 III, 1,3,1958| refleksję, która wyprowadza wnioski z jego zasad, albo przez 11749 II, 2,1,1295| żołnierzy pieczęcią ich wodza, a także niewolników pieczęcią 11750 III, 2,2,2307| działania na rzecz unikania wojen. Tak długo jednak jak "będzie 11751 III, 2,2,2313| 2314 "Wszelkie działania wojenne, zmierzające bez żadnej 11752 III, 2,2,2306| odwiecznego zniewolenia przez wojnę67.~ 11753 III, 2,2,2490| zobowiązani na przykład politycy, wojskowi, lekarze, prawnicy, lub 11754 III, 2,2,2309| sprawie ojczyzny, służąc w wojsku, sługami bezpieczeństwa 11755 II, 2,3,1620| łaski, by żyć zgodnie z Jego wolą122. Szacunek dla dziewictwa 11756 I, 2,1,269 | dziełem zgodnie ze swoją wolą94. Bóg jest Panem wszechświata, 11757 III, 2,2,2519| pewno, gdybym z głębi serca wołał do Ciebie i gdybym miał 11758 III, 2,2,2373| przyjdzie mi umrzeć!" - wołała Rachela do swego męża Jakuba ( 11759 II, 2,1,1386| Ci pocałunku Judasza, ale wołam do Ciebie słowami łotra 11760 IV, 1,3,2735| móc prawdziwie poznać Jego wolę20.~ 11761 III, 1,1,1820| Go miłują70 i czynią Jego wolę71. We wszelkich okolicznościach 11762 III, 2,0,2070| światła rozumu i wypaczenia woli18.~Przykazania poznajemy za 11763 III, 1,1,1751| ponieważ sytuuje się w wolitywnym źródle działania i określa 11764 II, 2,1,1229| drogę przejść szybciej lub wolniej. Zawsze powinna ona zawierać 11765 III, 1,3,1971| sakramentów, oraz prawem wolności32, ponieważ wyzwala nas od 11766 I, 2,2,609 | śmierć aktem najwyższej wolności423.~W czasie Ostatniej Wieczerzy 11767 IV, 1,3,2748| wyraża się z niezależną wolnością37 dzięki władzy, jaką Ojciec 11768 III, 1,1,1740| prawdzie, która czyni nas wolnymi37. Został nam dany Duch Święty - 11769 II, 2,3,1586| serca, składając Ci miłą woń, przez Twego Syna Jezusa 11770 II, 2,1,1289| rąk dodawano namaszczenie wonną oliwą (krzyżmem), aby lepiej 11771 IV, 1,1,2615| dotknęła Jego szaty71; płacz i wonne olejki grzesznicy72). Usilna 11772 II, 2,1,1294| życie wydawało "miłą Bogu wonność Chrystusa"97.~ 11773 II, 2,1,1241| Namaszczenie krzyżmem świętym, wonnym olejem poświęconym przez 11774 II, 2,2,1430| najpierw czynów zewnętrznych, "wora pokutnego i popiołu", postów 11775 III, 1,3,1954| sygnetu, który przechodzi na wosk, pozostając na pierścieniu5.~ 11776 III, 1,3,1954| wyciska się na niej, jak na wosku wyciska się obraz sygnetu, 11777 II, 2,3,1640| miłości do Boga potomstwu wpajają chrześcijańskie nauki i 11778 III, 2,2,2307| obrony, byle wyczerpały wpierw wszystkie środki pokojowych 11779 I, 2,1,346 | szanować prawa, które Stwórca wpisał w swoje dzieło.~ 11780 III, 2,1,2175| moralnego w sposób naturalny wpisanego w serce człowieka, aby " 11781 I, 2,1,347 | adorację Boga. Kult jest wpisany w porządek stworzenia203. 11782 I, 2,1,354 | 354 Poszanowanie praw wpisanych w stworzenie i związków 11783 II, 1,2,1177| wstawiennicze Liturgii Godzin wpisują modlitwę psalmów w czas 11784 I, 2,1,409 | dnia, według słowa Pana. Wplątany w nią człowiek wciąż musi 11785 IV, 2,0,2778| wyobrażeń ojca lub matki, które wpływają na naszą relację do Boga. 11786 III, 2,2,2371| więc rzeczą uzasadnioną, by wpływało ono na ukierunkowanie demografii 11787 II, 2,1,1234| tej celebracji, wierni wprowadzani w całe bogactwo tego, co 11788 IV, 2,0,2831| Powinna przejawiać się we wprowadzaniu sprawiedliwości w relacje 11789 II, 1,2,1170| papieża Grzegorza XIII) wprowadziła różnicę kilku dni w stosunku 11790 II, 2,1,1290| zarezerwować dla biskupa, wprowadzono rozdzielenie w czasie obu 11791 III, 0,4,1690| życia i już do nich nie wracaj. Pomnij, do jakiej należysz 11792 II, 2,2,1432| sprawia, że nasze serca wracają do Niego: "Nawróć nas, Panie, 11793 I, 2,2,643 | uwierzyli oni pobożnym kobietom wracającym od grobu i "słowa te wydały 11794 III, 2,1,2143| sakralnej, którą ono przywołuje. Wrażliwość na to, co święte, uwypukla 11795 I, 2,1,340 | i mały kwiatek, orzeł i wróbel: niezmierna rozmaitość i 11796 I, 2,1,342 | się o wszystkie, nawet o wróble. Niemniej Jezus mówi: "Jesteście 11797 I, 2,1,342 | Jesteście ważniejsi niż wiele wróbli" (Łk 12, 7), a także: "O 11798 III, 1,1,1778| się lub wejścia w siebie:~Wróć do swego sumienia, jego 11799 IV, 2,0,2810| Przymierza, ubodzy, którzy wrócili z wygnania, oraz prorocy 11800 III, 2,1,2113| Bałwochwalstwo jest wypaczeniem wrodzonego zmysłu religijnego człowieka. 11801 III, 2,2,2447| śmierć - jest jawnym znakiem wrodzonej słabości człowieka, w jakiej 11802 I, 1,1,37 | wykorzystanie za pomocą rozumu tych wrodzonych zdolności natrafia jednak 11803 II, 2,3,1655| jest nieprzychylny, a nawet wrogi wierze, rodziny chrześcijańskie 11804 I, 2,3,1008| zgrzeszył"544, jest "ostatnim wrogiem" człowieka, który musi zostać 11805 I, 2,2,586 | Jezus nie tylko nie był wrogo nastawiony do Świątyni349, 11806 III, 2,2,2304| w sobie zadawszy śmierć wrogości" (Ef 2, 16)65, pojednał 11807 III, 2,1,2115| wyjaśnianie przepowiedni i wróżb, zjawiska jasnowidztwa, 11808 III, 2,1,2116| pociąga za sobą praktyki wróżbiarskie lub magiczne. Dlatego Kościół 11809 III, 2,1,2113| wszystkiego, tylko nie do Boga"41.~Wróżbiarstwo i magia~ 11810 III, 1,1,1722| bycia znanym, czynienia wrzawy w świecie (co można by nazwać 11811 I, 2,3,1034| dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony" (Mt 11812 IV, 1,3,2726| mentalności "tego świata"; wsącza się ona w nas, jeśli nie 11813 II, 1,2,1165| jasnym światłem. Wschód nad wschodami ogarnął wszechświat, a ten, 11814 IV, 1,1,2582| eucharystycznej w liturgiach wschodnich26.~W końcu podejmując drogę 11815 II, 1,2,1170| w stosunku do kalendarza wschodniego. Obecnie Z powodu odmiennych 11816 I, 2,2,493 | 493 Ojcowie Tradycji wschodniej nazywają Maryję "Całą Świętą" ( 11817 II, 2,1,1240| zwrócony jest w kierunku wschodnim, a kapłan mówi: "N., sługo 11818 IV, 2,0,2827| sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, 11819 I, 2,3,925 | wiekach chrześcijaństwa na Wschodzie441 i praktykowane w instytutach 11820 II, 2,1,1345| zarówno z miast jak i ze wsi.~Czyta się wtedy pisma apostolskie 11821 I, 2,2,543 | porównane jest do ziarna, które wsiewa się w rolę; ci, co słuchają 11822 III, 2,2,2290| wykroczeniem, chyba że wynika ze wskazań ściśle lekarskich. Nielegalna 11823 II, 2,1,1399| nie tylko możliwa, ale i wskazana"218.~ 11824 III, 1,2,1903| 1904 "Jest wskazane, by każda władza była równoważona 11825 III, 2,2,2514| które przeciwstawia się wskazaniom rozumu ludzkiego. Św. Paweł 11826 III, 1,3,1974| ojcowskim pouczeniem Boga, wskazującym człowiekowi drogi, które 11827 I, 1,1,43 | bowiem pamiętać, że "gdy wskazujemy na podobieństwo między Stwórcą 11828 I, 2,2,554 | żywego, Nauczyciel "zaczął... wskazywać swoim uczniom na to, że 11829 I, 2,3,774 | rzeczywistości zbawienia, wskazywanej przez pojęcie mysterium - 11830 IV, 1,1,2571| pomyślał bowiem, Bóg mocen wskrzesić także umarłych" (Hbr 11, 11831 I, 2,3,695 | leczy choroby22. On wreszcie wskrzesza Jezusa z martwych23. Jezus, 11832 II, 2,2,1524| ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym" (J 6, 11833 I, 2,2,646 | miało miejsce w przypadku wskrzeszeń, których dokonał Jezus przed 11834 IV, 1,1,2603| Jana46 przed opowiadaniem o wskrzeszeniu Łazarza. Wydarzenie to jest 11835 I, 2,2,632 | według których Jezus został wskrzeszony "z martwych" (Dz 3, 15; 11836 III, 1,1,1831| cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wspaniałomyślność, łaskawość, wierność, skromność, 11837 III, 2,2,2334| sposobem naśladowania w ciele wspaniałomyślności i płodności Stwórcy: "Mężczyzna 11838 III, 1,3,1967| prześladowców na wzór Boskiej wspaniałomyślności24.~ 11839 III, 2,2,2358| wewnętrznej, niekiedy dzięki wsparciu bezinteresownej przyjaźni, 11840 III, 1,3,1957| poglądów i obyczajów oraz wspiera ich postęp. Zasady, które 11841 I, 2,3,965 | swego Syna "modlitwami swymi wspierała początki Kościoła"488. Razem 11842 III, 2,2,2268| powodujące głód i śmierć swoich współbraci, spekulanci pośrednio popełniają 11843 IV, 1,1,2601| Jego bracia" (Hbr 2, 12); współcierpi z ich słabościami, aby ich 11844 I, 2,3,953 | Gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie inne członki; 11845 I, 2,3,793 | cierpieniami jak ciało z Głową, współcierpiąc z Nim, abyśmy też wespół 11846 I, 2,3,964 | najgłębiej ze swoim Jednorodzonym współcierpiała i z ofiarą Jego złączyła 11847 II, 1,2,1173| Paschalne" w tych, "którzy współcierpieli i zostali współuwielbieni 11848 I, 2,3,927 | zakony średniowieczne po współczesne zgromadzenia"447.~Instytuty 11849 III, 2,1,2123| historii"51. Inna postać współczesnego ateizmu oczekuje wyzwolenia 11850 III, 2,2,2492| 2493 We współczesnym społeczeństwie środki społecznego 11851 I, 2,1,205 | wędrówkach. Jest Bogiem wiernym i współczującym, który pamięta o nich i 11852 IV, 2,0,2829| podkreśla synowską ufność współdziałającą z Opatrznością naszego Ojca86. 11853 I, 2,2,475 | nie przeciwstawne, ale współdziałające. Słowo, które stało się 11854 Wstep, 0,0,2 | Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę 11855 I, 2,3,801 | różnorodności i komplementarności, współdziałały dla "wspólnego dobra" (1 11856 III, 2,0,2061| i dziękczynieniem. Jest współdziałaniem z zamysłem, który Bóg przeprowadza 11857 II, 2,1,1265| członkiem Chrystusa57, a z Nim "współdziedzicem" (Rz 8, 17), świątynią Ducha 11858 I, 2,1,248 | porządek Osób Boskich w Ich współistotnej komunii zakłada, że Ojciec 11859 I, 2,3,703 | ożywiał, ponieważ jest Bogiem współistotnym Ojcu i Synowi... Do Niego 11860 III, 2,2,2515| i potępienie ciała jako współkonstytuującego wraz z duchową duszą naturę 11861 II, 2,3,1664| 1665 Dopóki żyje prawowity współmałżonek, zawarcie powtórnego związku 11862 III, 2,2,2385| Istnieje znaczna różnica między współmałżonkiem, który szczerze usiłował 11863 I, 2,1,256 | który poniża... Nieskończona współnaturalność Trzech nieskończonych. Cały 11864 III, 2,2,2428| władzę ze względu na dobro wspólne166.~ 11865 III, 2,2,2493| pozostaje w służbie dobra wspólnego227. Społeczeństwo ma prawo 11866 I, 2,3,821 | chrześcijanami różnych Kościołów i wspólnot256;~- współpraca między chrześcijanami 11867 II, 2,3,1580| swoją posługę w łonie ich wspólnot74. Celibat prezbiterów jest 11868 III, 2,2,2199| przynosi wielkie szkody wspólnotom i osobom ludzkim.~ 11869 II, 2,2,1517| celebracją o liturgiczną i wspólnotową112 niezależnie od tego, czy 11870 II, 2,2,1482| udzielony w ramach celebracji wspólnotowej, podczas której uczestnicy 11871 III, 2,2,2235| interes osobisty interesowi wspólnoty22.~ 11872 I, 2,3,909 | 909 "Ponadto świeccy winni wspólnymi siłami tak uzdrawiać istniejące 11873 III, 2,2,2211| naszych przodków; w naszych współobywatelach synów naszej ojczyzny; w 11874 III, 2,2,2441| inicjatywy wraz z innymi współobywatelami. Działanie społeczne może 11875 III, 2,2,2241| będzie bronić praw swoich i współobywateli przed nadużyciami władzy 11876 IV, 1,2,2666| Przez to wezwanie serce współodczuwa nędzę ludzi i miłosierdzie 11877 III, 2,2,2239| Uległość wobec władzy i współodpowiedzialność za dobro wspólne wymagają 11878 I, 2,3,861 | śmierci, bezpośrednim swoim współpracownikom przekazali, jak w testamencie, 11879 II, 2,3,1577| Apostołowie, gdy wybierali swoich współpracowników68, którzy mieli przejąć ich 11880 I, 2,3,957 | stać się ich towarzyszami i współuczniami479.~ 11881 III, 2,2,2290| stanowią one bezpośredni współudział w działaniach głęboko sprzecznych 11882 I, 2,1,306 | realizacji posługuje się jednak współudziałem stworzeń. Nie jest to znakiem 11883 I, 2,2,562 | misteriów Jego życia, z Nim współukształtowani, wespół z Nim umarli i wespół 11884 I, 2,3,1010| Jeżeliśmy bowiem z Nim współumarli, wespół z Nim i żyć będziemy" ( 11885 II, 1,2,1173| współcierpieli i zostali współuwielbieni z Chrystusem, przedstawia 11886 I, 2,3,953 | okazywane jest poszanowanie, współweselą się wszystkie członki. Wy 11887 III, 1,1,1824| niesprawiedliwości, ~lecz współweseli się z prawdą. ~Wszystko 11888 I, 2,1,266 | jest Bóstwo, równa chwała, współwieczny majestat Ojca i Syna, i 11889 III, 1,1,1868| sposób grzech czyni ludzi współwinnymi, wprowadza między nich pożądliwość, 11890 I, 2,1,353 | były zróżnicowane, dobre, współzależne i uporządkowane. Przeznaczył 11891 I, 2,1,340 | 340 Współzależność stworzeń jest chciana przez 11892 II, 2,3,1645| nieprzerwanej jedności ich współżycia"160.~ 11893 III, 2,2,2351| płciowych poza prawidłowym współżyciem małżeńskim w sposób istotny 11894 III, 2,2,2389| formy prawnej i publicznej współżyciu zakładającemu intymność 11895 I, 2,3,956 | przeto troska braterska wspomaga wydatnie słabość naszą"475.~ 11896 III, 2,2,2298| godności i w pokoju. Powinna wspomagać ich modlitwa bliskich, którzy 11897 III, 2,2,2217| matce. (Syr 3, 2-6)~Synu, wspomagaj swego ojca w starości,~nie 11898 I, 1,3,153 | łaskę Bożą uprzedzającą i wspomagającą oraz pomoce wewnętrzne Ducha 11899 III, 1,2,1910| rozproszonych po całym świecie... wspomagania emigrantów oraz ich rodzin" 11900 I, 2,1,250 | dziełem pierwszych soborów, wspomaganych przez refleksję teologiczną 11901 II, 1,2,1171| Objawienie Pańskie), które wspominają początek naszego zbawienia 11902 II, 2,1,1371| gdziekolwiek będziecie - wspominali mnie przed ołtarzem Pańskim179.~ 11903 II, 2,1,1394| za nas z miłości, to gdy wspominamy Jego śmierć, składając ofiarę, 11904 II, 2,1,1363| pamiątka nie jest tylko wspominaniem wydarzeń z przeszłości, 11905 II, 2,1,1341| 26), nie polega tylko na wspominaniu Jezusa i tego, co On uczynił. 11906 III, 1,1,1806| Człowiek sprawiedliwy, często wspominany w Piśmie świętym, wyróżnia 11907 I, 2,3,924 | 924 "Obok wspomnianych form życia konsekrowanego" 11908 II, 2,3,1657| 1658 Należy jeszcze wspomnieć o pewnych osobach, które 11909 II, 1,2,1163| obowiązek obchodzić w czcigodnym wspomnieniu zbawcze dzieło swego Boskiego 11910 II, 2,1,1386| słowami łotra na krzyżu: Wspomnij o mnie, Panie, w Twoim Królestwie.~ 11911 III, 2,2,2439| rozwiniętymi180. Należy wspomóc wysiłek krajów ubogich dążących 11912 II, 2,2,1513| nieskończonym miłosierdziu wspomoże ciebie łaską Ducha Świętego. 11913 I, 2,3,969 | Kościele tytuły: Orędowniczki, Wspomożycielki, Pomocnicy, Pośredniczki" 11914 III, 2,2,2360| miłosierdzie i ocalił nas". Wstała i ona i zaczęli się modlić 11915 III, 2,2,2360| łóżka i powiedział do Sary: "Wstań, siostro, módlmy się i błagajmy 11916 II, 2,3,1629| obie strony wolne i mogą wstąpić w związki małżeńskie, licząc 11917 I, 2,2,660 | Magdaleny: "Jeszcze... nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj 11918 IV, 1,1,2633| Jezusa. To On jest jedynym wstawiającym się u Ojca za wszystkich 11919 I, 2,3,1014| proszenia Matki Bożej, by wstawiała się za nami "w godzinę śmierci 11920 IV, 1,2,2682| modlić się do nich, aby wstawiali się za nami i za całym światem.~ 11921 II, 2,1,1341| zmartwychwstania i Jego wstawiania się za nami u Ojca.~ 11922 IV, 1,1,2634| 2635 Wstawianie się za innymi, prośba o 11923 IV, 1,2,2686| czas uwielbianiu Boga i wstawianiu się za Jego ludem. Życie 11924 I, 2,1,336 | jest otoczone opieką191 i wstawiennictwem192 aniołów. "Każdy wierny ma 11925 Wstep | WSTĘP~"OJCZE... to jest życie 11926 II, 2,3,1574| obrządku łacińskim obrzędy wstępne: przedstawienie i wybór 11927 III, 2,2,2518| Czystość serca jest warunkiem wstępnym tego widzenia. Już dzisiaj 11928 I, 2,3,797 | utwierdzenie naszej wiary i drabina wstępowania do Boga... Bowiem tam, gdzie 11929 IV, 1,1,2575| długo "rozmawia" z Panem, wstępując na górę, by Go słuchać i 11930 I, 2,3,697 | Pojawia się, gdy Mojżesz wstępuje na górę Synaj27, nad Namiotem 11931 III, 1,1,1764| złem wywołuje nienawiść, wstręt i lęk przed złem przyszłym. 11932 I, 2,2,643 | wcześniej śmierć na krzyżu495. Wstrząs wywołany przez mękę był 11933 I, 2,2,677 | Ostatecznego578 po ostatnim wstrząsie kosmicznym tego świata, 11934 II, 2,2,1432| Boga, nasze serce zostaje wstrząśnięte grozą i ciężarem grzechu; 11935 II, 1,2,1157| hymnów Twoich i kantyków, wstrząśnięty błogim śpiewem Twego Kościoła. 11936 III, 2,2,2384| dla dzieci, które doznały wstrząsu z powodu rozejścia się rodziców, 11937 II, 2,1,1216| ponieważ zakrywa nasz wstyd; obmyciem - ponieważ oczyszcza; 11938 II, 2,2,1456| kapłana. "Jeśli bowiem chory wstydzi się odkryć ranę lekarzowi, 11939 I, 2,1,208 | Biada mi! Jestem zgubiony! Wszak jestem mężem o nieczystych 11940 III, 2,2,2333| mężczyzna i kobieta, oboje wszakże zostali stworzeni na obraz 11941 IV, 2,0,2781| Jedynym Synu. Przez chrzest wszczepia nas w Ciało Chrystusa, a 11942 II, 2,1,1316| synostwie Bożym, ściślej wszczepić w Chrystusa, umocnić naszą 11943 III, 1,1,1717| Boskie pochodzenie; Bóg wszczepił je w serce człowieka, by 11944 III, 1,1,1812| wszystkie cnoty moralne. wszczepione przez Boga w dusze wiernych, 11945 II, 2,1,1272| 1272 Ochrzczony, wszczepiony w Chrystusa przez chrzest, 11946 II, 2,1,1241| namaszczonym" Duchem Świętym, wszczepionym w Chrystusa, który jest 11947 I, 2,1,205 | urzeczywistnić oraz posłuży się swoją wszechmocą w spełnieniu tego zamysłu.~" 11948 III, 2,2,2499| przeczystym wypływem chwały Wszechmocnego, dlatego nic skażonego do 11949 III, 2,1,2083| poznać, przypominając o swoim wszechmocnym, życzliwym i wyzwalającym 11950 I, 2,3,1020| Świętymi Bożymi... Polecam Cię wszechmogącemu Bogu i oddaję twojemu Stwórcy, 11951 I, 2,1,270 | 270 Bóg jest Ojcem wszechmogącym. Jego ojcostwo i Jego wszechmoc 11952 IV, 2,0,2792| napełnić naszą modlitwę wszechogarniającą miłością, gdy ośmielamy 11953 I, 2,2,668 | 22). Chrystus jest Panem wszechświata540 i historii. W Nim historia 11954 IV, 1,3,2741| Chrystusa" (Ef 5, 20), "wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy 11955 II, 2,3,1550| był on zabezpieczony przed wszelkimi ludzkimi słabościami, takimi 11956 II, 1,1,1085| liturgii Kościoła przede wszyspkim swoje Misterium Paschalne. 11957 II, 2,1,1326| Bóg będzie wszystkim we wszystkich133.~ 11958 II, 2,3,1551| ostatnim i stał się sługą wszystkich25. "Słusznie więc nazwał Pan 11959 III, 1,2,1904| tego, co pożyteczne dla wszystkich26.~ 11960 I, 2,3,876 | oni dobrowolnie sługami wszystkich359.~ 11961 IV, 2,0,2803| jest jeszcze wszystkim we wszystkich51.~ 11962 II, 2,3,1570| diakonem", to znaczy sługą wszystkich55. Do diakonów należy między 11963 I, 2,1,243 | nich49, aby ich nauczyć wszystkiego50 i prowadzić "do całej prawdy" ( 11964 III, 2,2,2519| wolę Bożą i pełnić we wszystkim247;~- przez czystość spojrzenia, 11965 I, 2,2,546 | Królestwo, trzeba oddać wszystko259; nie wystarczą słowa, potrzebne 11966 II, 2,1,1248| kolejnych odstępach czasu, wtajemniczać ich w życie wiary, liturgii 11967 I, 2,3,695 | się Jego synonimem15. We wtajemniczeniu chrześcijańskim jest ono 11968 III, 2,2,2355| 2356 Gwałt oznacza wtargnięcie przemocą w intymność płciową 11969 III, 1,1,1831| czystość" (Ga 5, 22-23 Wulg.).~W skrócie~ 11970 II, 2,2,1425| Łk 11, 4), łącząc razem wybaczanie sobie nawzajem win z przebaczeniem 11971 II, 2,2,1513| odpuszcza ci grzechy, niech cię wybawi i łaskawie podźwignie"109.~ 11972 IV, 2,0,2809| ukazuje je całemu ludowi, wybawiając go od Egipcjan: okrywa się 11973 IV, 1,1,2605| błagania do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, i został wysłuchany 11974 III, 1,2,1941| heroizmu mnichów-rolników, wybawicieli niewolników, uzdrowicieli 11975 III, 1,1,1740| zbawienie wszystkim ludziom. Wybawił ich z grzechu, który trzymał 11976 III, 1,1 | III. Wybierać zgodnie z sumieniem~ 11977 III, 2,2,2357| homoseksualne. Osoby takie nie wybierają swej kondycji homoseksualnej; 11978 IV, 2,0,2824| na wybór tego, co zawsze wybierał Jego Syn: czynić to, co 11979 II, 2,3,1577| czynili Apostołowie, gdy wybierali swoich współpracowników68, 11980 II, 1,2,1156| skarbiec nieocenionej wartości, wybijający się ponad inne sztuki, przede 11981 III, 1,2,1947| 1948 Solidarność jest cnotą wybitnie chrześcijańską. Urzeczywistnia 11982 I, 2,3,771 | długiego wygnania czynią cię wybladłą, to jednak zdobi cię wdzięk 11983 III, 1,3,1958| moralnych, kierujących jego wyborami. Ustanawia ono również niezbędną 11984 III, 2,2,2239| podatków, korzystania z prawa wyborczego, obrony kraju:~Oddajcie 11985 III, 1,1,1776| Osądza ono również konkretne wybory, aprobując te, które 11986 I, 2,3,755 | niebieskiego Rolnika jako winnica wybrana114. prawdziwym Krzewem winnym 11987 I, 2,2,441 | nadawany aniołom38, ludowi wybranemu39, dzieciom Izraela40 oraz 11988 I, 2,3,762 | bezpośrednie następuje wraz z wybraniem Izraela jako ludu Bożego129. 11989 I, 2,0,186 | z całego Pisma świętego wybrano to, co najważniejsze, aby 11990 I, 2,3,1037| i dołącz do grona swoich wybranych591.~ 11991 I, 1,2,60 | danej patriarchom, ludem wybranym20, wezwanym, by pewnego dnia 11992 I, 2,1,208 | grzesznikiem: "Nie chcę, aby wybuchnął płomień mego gniewu... albowiem 11993 II, 1,1,1116| Sakramenty będące "mocami, które wychodzą" z zawsze żywego i ożywiającego 11994 I, 2,1,309 | cierpliwa miłość Boga, wychodząca ciągle naprzeciw człowieka 11995 II, 2,1,1291| dokonywał prezbiter, gdy neofita wychodził z kąpieli chrzcielnej; drugiego 11996 II, 2,2,1504| dotknąć95, "ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich" ( 11997 II, 2,3,1650| pragną po chrześcijańsku wychować dzieci, kapłani i cała wspólnota 11998 III, 2,2,2220| niezbywalne prawo oraz obowiązek wychowania14.~ 11999 IV, 1,2,2687| zostać poddana ocenie i wychowaniu36 Nauczenie się na pamięć 12000 III, 1,3,1962| jeszcze niedoskonałe. Jak wychowawca15 pokazuje ono, co należy 12001 II, 2,3,1652| głównymi i pierwszymi wychowawcami swoich dzieci166. W tym 12002 III, 2,2,2220| formację duchową. "To zadanie wychowawcze jest tak wielkiej wagi, 12003 III, 2,2,2388| pogwałceniem odpowiedzialności wychowawczej.~ 12004 III, 1,3 | trzeci~KOŚCIÓŁ - MATKA I WYCHOWAWCZYNI~ 12005 III, 2,2,2221| szanować je jako osoby ludzkie. Wychowują oni swoje dzieci do wypełniania 12006 II, 2,3,1664| chrześcijańskie, zwłaszcza wychowując swoje dzieci w wierze.~ 12007 III, 2,2,2222| gniewu waszych dzieci, lecz wychowujcie je, stosując karcenie i 12008 IV, 1,1,2622| Jezus79, będzie również wychowywał Kościół do życia modlitwy.~ 12009 Wstep, 0,0,5 | 5 "Katecheza jest wychowywaniem w wierze dzieci, młodzieży 12010 III, 1,1,1719| kochali, będziemy kochali i wychwalali. Oto co będzie na końcu, 12011 II, 2,1,1299| obrządku rzymskim biskup wyciąga ręce nad bierzmowanymi. 12012 I, 2,3,856 | Ewangelii330. Wierzący mogą wyciągnąć dla siebie korzyść z tego 12013 II, 2,1,1368| Podobnie jak Chrystus, który wyciągnął ramiona na krzyżu, Kościół 12014 II, 2,1,1225| swojej męce, którą miał wycierpieć w Jerozolimie, jako o "chrzcie", 12015 II, 2,3,1558| jest łaska Ducha Świętego i wyciskane święte znamię, tak że biskupi 12016 I, 2,3,698 | niezatartego "charakteru" wyciskanego przez te sakramenty, które 12017 IV, 2,0,2768| namaszczenia Duchem Świętym została wyciśnięta na ich sercu, uszach, wargach, 12018 II, 2,3,1583| sensie77, ponieważ charakter wyciśnięty przez święcenia jest nieusuwalny. 12019 IV, 1,1,2574| również modlitwy: próbuje się wycofać, czyni zarzuty, a przede 12020 II, 1,2,1201| tradycja liturgiczna nie może wyczerpać jego wymowy. Historia powstania 12021 III, 2,2,2307| koniecznej obrony, byle wyczerpały wpierw wszystkie środki 12022 III, 1,1,1736| przez sprawcę, np. nadmierne wyczerpanie matki przy chorym dziecku. 12023 I, 2,1,309 | bolesnego jak tajemniczego, nie wyczerpie żadna łatwa odpowiedź. Odpowiedzi 12024 IV, 1,3,2726| wartości produkcyjne i wydajność (modlitwa jest nieproduktywna, 12025 III, 2,2,2433| wykonywanych przez każdego zajęć, wydajności pracy, a także zależnie 12026 III, 2,2,2237| słusznego napomnienia, jeśli coś wydałoby się im szkodliwe dla godności 12027 I, 2,2,643 | wracającym od grobu i "słowa te wydały im się czczą gadaniną" ( 12028 I, 2,3,994 | zmartwychwstanie trzeciego dnia po wydaniu Go na śmierć528.~ 12029 III, 2,1,2182| miejscu, według przepisów wydanych przez biskupa diecezjalnego, 12030 III, 1,3,1975| rozumu dla dobra wspólnego, wydanym przez tego, kto troszczy 12031 II, 1,2,1151| gesty21. Nadaje nowe znaczenie wydarzeniom i znakom Starego Przymierza, 12032 III, 2,2,2260| piątym przykazaniu: "Nie wydasz wyroku śmierci na niewinnego 12033 III, 2,2,2235| i zarządzenia przez nich wydawane nie stanowiły pokusy, przeciwstawiając 12034 I, 2,1,338 | zaczął się wtedy, gdy został wydobyty z nicości słowem Boga; wszystkie 12035 III, 1,3,1967| pomniejsza ich znaczenia, ale wydobywa jego ukryte możliwości i 12036 IV, 2,0,2816| Królestwa, to spontanicznie wydobywałoby się z nas to wołanie, bo 12037 II, 2,2,1426| wtajemniczenia chrześcijańskiego nie wyeliminowało jednak kruchości i słabości 12038 III, 1,2,1946| gospodarczych. Prowadzi do wyeliminowania krzywdzących różnic.~ 12039 II, 2,2,1425| stopnia grzech powinien zostać wyeliminowany z życia tego, kto "przyoblekł 12040 II, 1,2,1167| bez lęku Adam i wszyscy wygnańcy46.~Rok liturgiczny~ 12041 IV, 2,0,2794| Przymierza grzech skazał nas na wygnanie43 a nawrócenie serca sprawia, 12042 IV, 1,1,2580| zadaniem proroków zarówno przed wygnaniem, jak i po nim.~ 12043 IV, 1,3,2726| bezużyteczna); zmysłowość i wygodnictwo, kryteria prawdy, dobra 12044 I, 1,3,166 | Wiara nie jest jednak aktem wyizolowanym. Nikt nie może wierzyć sam, 12045 IV, 1,3,2730| kontemplacji, gdy serce jest wyjałowione, nie znajdując upodobania 12046 II, 2,1,1345| św. Justyn około 155 r., wyjaśniając pogańskiemu cesarzowi Antoninusowi 12047 I, 1,2,53 | ze sobą powiązane"4 oraz wyjaśniające się wzajemnie. Plan ten 12048 I, 1,2,81 | swym nauczaniu zachowywali, wyjaśniali i rozpowszechniali".~ 12049 I, 1,2,119 | posłannictwo strzeżenia i wyjaśniania słowa Bożego"92.~Ego vero 12050 III, 2,0,2054| 4. Dekalog powinien być wyjaśniany w świetle tego podwójnego 12051 Wstep, 0,0,20| apologetycznym lub uzupełniające wyjaśnienia doktrynalne.~ 12052 I, 1,2,119 | głębszym zrozumieniem i wyjaśnieniem sensu Pisma świętego, aby 12053 III, 2,2,2356| pozostaje w dużej części nie wyjaśniona. Tradycja, opierając się 12054 I, 1,2,66 | jest jeszcze całkowicie wyjaśnione; zadaniem wiary chrześcijańskiej


1000-1501 | 1502-2013 | 2014-2513 | 2514-664 | 665-ateis | ateiz-chory | chorz-dlugo | dluzn-eunic | europ-istot | izaak-krwaw | krwot-miluj | milym-nazwa | nazyw-obdar | obecn-ojca2 | ojca3-piecd | pieci-popra | popro-proch | procz-przyn | przyo-rymow | rynki-spowo | spoza-teolo | teori-umocn | umowa-wewne | wezci-wyjas | wyjat-zaczy | zadan-zbliz | zbluz-zwiek | zwier-zywym

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License