Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Katechizm Kosciola katolickiego

IntraText - Concordances

(Hapax - words occurring once)


1000-1501 | 1502-2013 | 2014-2513 | 2514-664 | 665-ateis | ateiz-chory | chorz-dlugo | dluzn-eunic | europ-istot | izaak-krwaw | krwot-miluj | milym-nazwa | nazyw-obdar | obecn-ojca2 | ojca3-piecd | pieci-popra | popro-proch | procz-przyn | przyo-rymow | rynki-spowo | spoza-teolo | teori-umocn | umowa-wewne | wezci-wyjas | wyjat-zaczy | zadan-zbliz | zbluz-zwiek | zwier-zywym

                                bold = Main text
   Czesc, Dzial, Rozdzial, Numer               grey = Comment text
12055 I, 2,3,834 | Kościołem, na mocy jego wyjątkowego pierwszeństwa, musiały zawsze 12056 IV, 1,3,2737| zrodziła się dzięki Jego wyjątkowemu działaniu: przez Mękę i 12057 I, 2,3,994 | porządku. Jezus mówi o tym wyjątkowym wydarzeniu jako o "znaku 12058 IV, 1,2,2690| żywych źródeł sanktuaria wyjątkowymi miejscami przeżywania "jako 12059 IV, 1,3,2728| swego serca: roztargnienie wyjawia nam, do czego jesteśmy przywiązani, 12060 III, 1,1,1867| pochwalając lub aprobując;~- nie wyjawiając ich lub nie przeszkadzając 12061 I, 2,3,907 | niekiedy nawet obowiązek wyjawiania swego zdania świętym pasterzom 12062 IV, 1,1,2572| tajemniczym, który odmawia wyjawienia swego imienia, ale błogosławi 12063 III, 2,2,2468| między tym, co powinno być wyjawione, a sekretem, który powinien 12064 I, 2,2,678 | postępowanie każdego człowieka582 i wyjdą na jaw tajemnice serc583. 12065 I, 2,3,1033| Niego oddzieleni, jeśli nie wyjdziemy naprzeciw ważnym potrzebom 12066 II, 1,2,1173| Ojca, a przez ich zasługi wyjednywa dobrodziejstwa Boże"50.~ 12067 II, 1,1,1100| liturgii. Z niego bowiem wyjęte czytania, które wyjaśnia 12068 I, 2,1,371 | Bóg "kształtuje" z żebra wyjętego z ciała mężczyzny i którą 12069 I, 2,2,530 | Egiptu220 przypomina wydarzenie Wyjścia221 i przedstawia Jezusa jako 12070 III, 2,0,2055| nam przekazane w Księdze Wyjścia6 i w Księdze Powtórzonego 12071 II, 1,2,1151| Przymierza, przede wszystkim Wyjściu z Egiptu i obchodom Paschy22, 12072 III, 1,1,1851| święte dostarcza wiele ich wykazów. List do Galatów przeciwstawia 12073 III, 1,3,1953| gdyby nie był głosem i wykładnią wyższego rozumu, któremu 12074 II, 2,2,1443| a nawet zostali z niej wykluczeni. Wyraźnym tego znakiem jest 12075 III, 1,1,1860| Boże przebaczenie, powoduje wykluczenie z Królestwa Chrystusa i 12076 I, 2,3,781 | ludzi nie pojedynczo, z wykluczeniem wszelkiej wzajemnej między 12077 III, 2,2,2276| zawsze należy potępić i wykluczyć.~ 12078 II, 2,3,1615| wydawać się wymaganiem nie do wykonania111. Jednak Jezus nie obarczał 12079 I, 2,3,767 | dopełniło się dzieło, którego wykonanie Ojciec powierzył Synowi 12080 IV, 2,0,2833| wszystko zależało od was"94. Po wykonaniu naszej pracy otrzymamy jako 12081 I, 2,1,302 | ale nie wyszło całkowicie wykończone z rąk Stwórcy. Jest ono 12082 III, 2,2,2496| 2497 Już z tytułu wykonywanego zawodu osoby odpowiedzialne 12083 II, 2,3,1583| święceniami lub otrzymać zakaz ich wykonywania76, nie może jednak stać się 12084 III, 2,2,2433| i duchowego stosownie do wykonywanych przez każdego zajęć, wydajności 12085 IV, 1,0,2560| źródło żywej wody, żeby wykopać sobie cysterny popękane" ( 12086 II, 2,4,1686| okazją, którą powinno się wykorzystać na zwrócenie uwagi na to, 12087 Wstep, 0,0,22| sformułowań, które mogą być wykorzystane w katechezie lokalnej.~ 12088 IV, 2,0,2776| nasz"; liturgie wschodnie wykorzystują i rozwijają podobne wyrażenia: " 12089 III, 2,2,2408| wynagrodzeń144, podwyższania cen wykorzystującego niewiedzę lub potrzebę drugiego 12090 III, 2,2,2427| 2428 W pracy osoba wykorzystuje i urzeczywistnia część swoich 12091 I, 2,3,800 | Ducha Świętego i żeby były wykorzystywane w sposób w pełni zgodny 12092 III, 2,1,2116| wzywania złych mocy, ani wykorzystywania łatwowierności drugiego 12093 III, 2,2,2416| obraz150. Jest więc uprawnione wykorzystywanie zwierząt jako pokarmu i 12094 I, 2,1,274 | niezrozumiałe i najwznioślejsze, wykraczające poza zwyczajne prawa natury" 12095 III, 1,2,1915| społecznego. Oszustwo i różne wykręty, przez które niektórzy uchylają 12096 I, 2,2,592 | popełnione przeciw niemu wykroczenia377.~ 12097 III, 2,2,2399| wolny związek poważnymi wykroczeniami przeciw godności małżeństwa.~~ 12098 III, 2,2,2287| świadczenia zdrowotne, elementarne wykształcenie, zatrudnienie, pomoc społeczna.~ 12099 I, 2,2,422 | zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, 12100 I, 2,2,601 | powszechnego odkupienia, to znaczy wykupu, który wyzwala ludzi z niewoli 12101 III, 2,2,2423| Teoria, która czyni z zysku wyłączną normę i ostateczny cel działalności 12102 II, 2,3,1644| małżeńskiej, która jest jedyna i wyłączna159.~Wierność miłości małżeńskiej~ 12103 III, 2,2,2360| wzajemnie we właściwych i wyłącznych aktach małżeńskich, nie 12104 III, 2,2,2375| pozostają w sprzeczności z wyłącznym prawem małżonków do "stania 12105 II, 2,3,1664| zawierające nowy związek nie wyłączone z Kościoła, ale nie mogą 12106 II, 1,2,1168| Misterium Paschalnym Jezusa i w wylaniu Ducha Świętego jest uprzedzany 12107 IV, 1,1,2622| Pięćdziesiątnicy został wylany na uczniów Duch obietnicy: " 12108 I, 2,3,713 | wskazują sposób, w jaki wyleje On Ducha Świętego, aby ożywić 12109 I, 2,1,284 | poznanie, kiedy i w jaki sposób wyłonił się kosmos, kiedy pojawił 12110 I, 2,2,601 | Jezus w taki właśnie sposób wyłożył Pisma uczniom z Emaus405, 12111 II, 2,2,1447| bardzo surową dyscypliną, wymagającą od penitentów odbycia publicznej 12112 III, 2,2,2418| wspólnoty osób; poucza go o wymaganiach sprawiedliwości i pokoju 12113 III, 2,2,2341| wszystkich okresach życia86. Wymagany wysiłek powinien być bardziej 12114 II, 2,2,1513| należycie poświęconym, wymawiając tylko jeden raz następujące 12115 II, 2,1,1272| Chrystusa. Znamienia tego nie wymazuje żaden grzech, chociaż z 12116 I, 2,2,526 | przedziwnej wymiany":~O przedziwna wymiano! Stwórca ludzkości przyjął 12117 III, 2,1,2110| sakramentalnych jedynie z ich wymiarem materialnym, z pominięciem 12118 III, 2,2,2222| materialne i instynktowne... wymiarom wewnętrznym i duchowym"15. 12119 IV, 2,0,2803| z tych trzech próśb nie wymieniamy "nas", ale ogarnia nas " 12120 III, 2,2,2308| to elementy tradycyjnie wymieniane w teorii tzw. wojny sprawiedliwej.~ 12121 II, 2,1,1369| celebracją Eucharystii i wymieniany w niej jako znak i sługa 12122 I, 2,2,575 | przykład uczonego w Piśmie, wymienionego w Ewangelii św. Marka (12, 12123 III, 2,1,2093| który potępia grzech i wymierza kary.~ 12124 IV, 2,0,2816| prawdziwy, nie będziesz sądził i wymierzał za krew naszą kary tym, 12125 III, 1,3,2012| obfity, jak tego dowodzi wymownie życie tylu świętych w dziejach 12126 II, 1,2,1157| swoją funkcję znaków tym wymowniej, "im ściślej zwiążą się 12127 II, 1,2,1201| nie może wyczerpać jego wymowy. Historia powstania i rozwoju 12128 III, 1,3,2004| porządku nadprzyrodzonego, wymyka się naszemu doświadczeniu 12129 III, 2,2,2433| pracy każdego. "Należy tak wynagradzać pracę, aby dawała człowiekowi 12130 I, 2,2,616 | Chrystusa wartość odkupieńczą i wynagradzającą, ekspiacyjną i zadośćczyniącą. 12131 II, 2,1,1380| pełnej wiary, otwartej na wynagradzanie za ciężkie winy i występki 12132 III, 2,2,2408| wypłacania niesprawiedliwych wynagrodzeń144, podwyższania cen wykorzystującego 12133 III, 1,2,1939| wszystkim w podziale dóbr i w wynagrodzeniu za pracę. Zakłada ona również 12134 II, 2,2,1459| kto został oczerniony, wynagrodzić krzywdy). Wymaga tego zwyczajna 12135 III, 2,2,2409| kupnie lub sprzedaży, umowy o wynajmie lub o pracę. Każda umowa 12136 I, 2,1,297 | ukształtował człowieka i wynalazł początek wszechrzeczy, w 12137 III, 2,2,2353| czystość, ponieważ stanowi wynaturzenie aktu małżeńskiego, wzajemnego 12138 III, 2,2,2437| nieodzowna, by powstrzymać "wynaturzone mechanizmy", które stoją 12139 III, 2,1,2109| Zabobon to pewnego rodzaju wynaturzony przerost religijności; bezbożność 12140 I, 2,2,541 | 242. Teraz wolą Ojca jest "wyniesienie ludzi do uczestnictwa w 12141 II, 2,4,1689| zanim jego ciało będzie wyniesione i pogrzebane"23. Tradycja 12142 III, 1,3,2037| pokornymi, by oświecać mędrców i wyniesionych do najwyższych godności.~ 12143 IV, 1,3,2734| Chcemy natomiast zobaczyć wynik naszej prośby. Jaki więc 12144 III, 2,2,2293| użyteczności, która może z nich wynikać dla jednych, stanowiąc uszczerbek 12145 I, 2,3,783 | posłanie i służbę, jakie z nich wynikają182.~ 12146 I, 2,1,344 | wszystkimi stworzeniami, wynikająca z faktu, że wszystkie one 12147 II, 2,3,1639| nigdy rozwiązane. Węzeł wynikający z wolnego, ludzkiego aktu 12148 II, 2,3,1629| naturalnymi zobowiązaniami wynikającymi z poprzedniego związku137.~ 12149 III, 2,2,2262| zabójstwa. "Z samoobrony... może wyniknąć dwojaki skutek: zachowanie 12150 III, 2,2,2273| wtedy, gdy w zależności od wyników prowadzi do przerwania ciąży. 12151 IV, 1,0,2558| mówimy w czasie modlitwy? Z wyniosłości naszej pychy i własnej woli 12152 I, 2,3,964 | doznała ofiarniczego 618 wyniszczenia żertwa z Niej zrodzona; 12153 II, 2,3,1642| oczyszcza i wzmacnia, ale wynosi tak, że stają się wyrazem 12154 II, 1,2,1160| przekazują jeden drugiemu to, co wyobrażają, przez to, co bez dwuznaczności 12155 III, 1,1,1762| tym, co jest odczuwane lub wyobrażane jako dobre lub złe.~ 12156 I, 2,3,1027| możliwości naszego zrozumienia i wyobrażenia. Pismo święte mówi o niej 12157 II, 1,2,1161| domach czy przy drogach, z wyobrażeniami Pana naszego Jezusa Chrystusa, 12158 I, 2,3,1049| ludzkiej, mogące dać pewne wyobrażenie nowego świata. Przeto, choć 12159 III, 2,2,2547| dobra, jakie można sobie wyobrazić"272.~ 12160 I, 1,1,37 | wynikające z wpływu zmysłów i wyobraźni oraz ze złych skłonności 12161 III, 2,2,2519| czuwanie nad uczuciami i wyobraźnią, przez odrzucenie jakiegokolwiek 12162 I, 2,0,191 | różne stawy, które je wyodrębniają i dzielą, tak również słusznie 12163 I, 2,3,890 | Nauczycielski musi chronić go przed wypaczeniami i słabościami oraz zapewnić 12164 II, 2,3,1607| wzajemna relacja została wypaczona przez ich wzajemne oskarżenia99; 12165 II, 2,3,1631| jest aktem liturgicznym; wypada zatem, by było celebrowane 12166 III, 1,1,1735| wiedzieć lub uczynić, np. wypadek na skutek nieznajomości 12167 I, 2,2,574 | powodu różnych działań (wypędzanie złych duchów308, odpuszczanie 12168 II, 2,4,1672| Egzorcyzmy mają na celu wypędzenie złych duchów lub uwolnienie 12169 I, 2,2,591 | względu na dzieła Ojca, jakie wypełnia369. Taki akt wiary musiał jednak 12170 III, 2,2,2494| członkowie społeczeństwa wypełniali i w tej dziedzinie (środków 12171 I, 2,2,624 | odpoczynek szabatowy Boga457 po wypełnieniu558 zbawienia ludzi, które napełnia 12172 I, 2,2,592 | danego na Synaju, ale je wypełnił374 tak doskonale375, że objawił 12173 II, 2,2,1477| uświęcili samych siebie i wypełnili posłanie otrzymane od Ojca. 12174 III, 2,0,2062| bo przyjście Boga w ciele wypełniło je tylko i rozwinęło, nic 12175 I, 2,2,498 | trzy niezwykłe tajemnice wypełniły się w milczeniu Boga"146. ~ 12176 II, 2,1,1409| znaczy dzieła zbawienia wypełnionego przez Jego życie, śmierć 12177 I, 2,3,768 | na ziemi"155.~Kościół - wypełniony w chwale~ 12178 IV, 1,1,2579| pamięci o wielkich dziełach, wypełnionych podczas Wyjścia z Egiptu. 12179 IV, 2,0,2836| ciele, ukształtowany w męce, wypieczony w piecu grobu, przechowywany 12180 I, 1,1,37 | naturalnego, które Stwórca wypisał w naszych duszach. Skuteczne 12181 I, 2,3,715 | Pana odnowi serca ludzi, wypisując w nich nowe prawo; On zgromadzi 12182 III, 1,3,1964| myśli, a na sercach ich wypiszę je, i będę im Bogiem, a 12183 III, 2,2,2408| znalezionych, oszustwa w handlu143, wypłacania niesprawiedliwych wynagrodzeń144, 12184 III, 2,2,2448| obowiązek dziesięciny, wypłacanie zarobku dziennego, prawo 12185 II, 2,1,1225| ochrzczony16. Krew i woda, które wypłynęły z przebitego boku ukrzyżowanego 12186 II, 2,2,1492| także skruchą) powinien wypływać z motywów wynikających z 12187 I, 1,2,80 | sobą łączą i komunikują... wypływając z tego samego źródła Bożego, 12188 I, 2,2,534 | poświęcenia się posłaniu wypływającemu z Jego Bożego synostwa: " 12189 II, 2,4,1674| liturgią, z niej poniekąd wypływały i do niej wiernych prowadziły, 12190 III, 2,2,2499| mocy Bożej i przeczystym wypływem chwały Wszechmocnego, dlatego 12191 I, 2,3,901 | rodzinne, codzienna praca, wypoczynek ducha i ciała, jeśli odbywają 12192 I, 2,3,876 | Chrystusa, który posyła i wyposaża we władzę, pełniący posługę 12193 III, 2,2,2307| niezbędne kompetencje i wyposażonej w odpowiednią siłę... rządom 12194 IV, 2,0,2785| odnosi się do Boga. Gdy wypowiadamy ten zaimek, nie wyrażamy 12195 IV, 2,0,2759| potem następuje aklamacja wypowiadana przez zgromadzenie albo 12196 I, 1,3,170 | ale do rzeczywistości (wypowiadanej)"44. Zbliżamy się jednak 12197 III, 1,3,2049| życiu. Do nich należy też wypowiadanie się w kwestiach moralnych, 12198 III, 2,1,2147| przykazaniu. Polega ono na wypowiadaniu przeciw Bogu - wewnętrznie 12199 I, 2,3,1064| wierzysz w to wszystko, co wypowiadasz. I każdego dnia raduj się 12200 III, 2,2,2475| świadectwo i krzywoprzysięstwo. Wypowiedź sprzeczna z prawdą, wyrażona 12201 II, 2,3,1557| liturgicznej Kościoła, jak i w wypowiedziach świętych Ojców nazywana 12202 I, 2,2,511 | zbawienia ludzkiego"168. Wypowiedziała swoje "tak" "loco totius 12203 III, 2,1,2147| Imieniu (Jezusa), które wypowiedziano nad (nimi)" (Jk 2, 7). Zakaz 12204 IV, 1,2,2665| Ludzkie wargi nie w stanie wypowiedzieć Boskiego Imienia10, ale 12205 III, 1,2,1882| inicjatywie. Nauczanie Kościoła wypracowało zasadę nazywaną zasadą pomocniczości. 12206 II, 2,3,1650| ten sposób z dnia na dzień wypraszali sobie u Boga łaskę163.~Otwartość 12207 III, 2,2,2425| jedynie do pomnażania dóbr wyprodukowanych i zwiększania zysku czy 12208 III, 1,3,1958| albo przez refleksję, która wyprowadza wnioski z jego zasad, albo 12209 I, 2,2,431 | domu niewoli" (Pwt 5, 6), wyprowadzając go z Egiptu. Zbawia go jeszcze 12210 I, 2,1,324 | dopuściłby zła, gdyby nie wyprowadzał z niego dobra drogami, które 12211 III, 2,2,2293| kryteria oceny nie mogą być wyprowadzane ani ze zwykłej efektywności 12212 II, 1,1,1081| takich jak narodzenie Izaaka, wyprowadzenie z Egiptu (Pascha i Wyjście), 12213 I, 2,1,260 | zmąciło mego pokoju i nie wyprowadziło mnie z Ciebie, o mój Niezmienny, 12214 II, 1,1,1094| przez Morze Czerwone, a woda wyprowadzona ze skały jest figurą duchowych 12215 I, 2,1,308 | podnosi. Stworzenie, wyprowadzone z nicości mocą, mądrością 12216 II, 2,3,1586| wzorem dla swojej trzody, by wyprzedzał na drodze uświęcenia, 12217 I, 2,2,661 | dostęp: "Jako nasza Głowa wyprzedził nas do niebieskiej Ojczyzny, 12218 IV, 1,1,2641| którzy po wielkim udręczeniu wyprzedzili nas w drodze do Królestwa, 12219 III, 1,3,2000| z Bogiem, który działa. Wyprzedziło nas bowiem Jego miłosierdzie, 12220 I, 2,3,712 | różdżka z pnia Jessego, ~wypuści się odrośl z jego korzeni. ~ 12221 I, 2,3,701 | symbolika odnosi się do chrztu) wypuszczona przez Noego gołębica powraca, 12222 II, 2,4,1675| zmysł religijny, z którego wyrastają te formy pobożności, oraz 12223 IV, 2,0,2806| nas tej prośby w formie wyrażającej życzenie; jest to prośba, 12224 IV, 2,0,2815| królowanie" (rzeczownik wyrażający działanie). Królestwo Boże 12225 I, 2,3,696 | ognia jako jedną z najlepiej wyrażających działanie Ducha Świętego26: " 12226 IV, 2,0,2821| streszczającym wszystkie inne i wyrażającym całą Jego wolę, jest, "abyśmy 12227 I, 2,2,473 | ludzkie poznanie Syna Bożego wyrażało Boskie życie Jego Osoby95. " 12228 IV, 2,0,2777| w Modlitwę Pańską, jest wyrażana w liturgiach Wschodu i Zachodu 12229 II, 1,2,1190| Znaczenie celebracji jest wyrażane przez słowo Boże, które 12230 II, 1,2,1185| posiadać miejsce służące wyrażaniu skruchy i otrzymywaniu przebaczenia, 12231 I, 2,3,796 | Ten aspekt jest często wyrażany w obrazie oblubieńca i oblubienicy. 12232 III, 1,1,1719| Testament używa licznych wyrażeń, by scharakteryzować szczęście, 12233 III, 2,2,2366| Boga-Stwórcy i jakby jej wyrazicielami. Przeto mają wypełniać zadanie 12234 I, 2,3,969 | przy Zwiastowaniu wiernie wyraziła i którą zachowała bez wahania 12235 Wstep, 0,0,10| Synodu Biskupów w 1985 r. wyraziło życzenie, "by zostały opracowane 12236 II, 2,3,1634| małżeństwa wymagana jest wyraźna dyspensa od przeszkody'42. 12237 II, 2,3,1634| do swej dopuszczalności wyraźnego zezwolenia władzy kościelnej141. 12238 II, 2,1,1405| mamy pewniejszego zadatku i wyraźniejszego znaku wielkiej nadziei na 12239 I, 2,3,710 | jest jedną z najbardziej wyraźnych figur Kościoła.~Oczekiwanie 12240 II, 2,2,1443| zostali z niej wykluczeni. Wyraźnym tego znakiem jest fakt, 12241 II, 2,2,1444| wymiar ich zadania został wyrażony szczególnie w uroczystych 12242 IV, 1,3,2728| ustnej może ono dotyczyć wyrazów i ich sensu; o wiele bardziej 12243 II, 2,1,1328| składanym Bogu. Greckie wyrazy eucharistein (Łk 22,19; 12244 III, 2,2,2448| to gniewnych słów dawnych wyroczni wobec tych, którzy mówią: " 12245 I, 2,3,715 | zesłania Ducha Świętego wyroczniami, przez które Bóg mówi do 12246 I, 2,2,597 | oznacza formułę zatwierdzającą wyrok391:~Na Soborze Watykańskim 12247 II, 2,3,1555| rozporządzają latoroślami wyrosłymi z nasienia apostolskiego" 12248 I, 2,3,712 | szczególnie w Iz 11,1-2:~Wyrośnie różdżka z pnia Jessego, ~ 12249 I, 2,3,912 | 912 Wierni powinni "pilnie wyróżniać prawa i obowiązki, jakie 12250 I, 2,2,463 | Syna Bożego jest znakiem wyróżniającym wiarę chrześcijańską: "Po 12251 III, 1,1,1865| je z grzechami głównymi, wyróżnionymi przez doświadczenie chrześcijańskie 12252 III, 2,2,2217| nawet rozum stracił, miej wyrozumiałość,~nie pogardzaj nim, choć 12253 I, 1,3,145 | posłuszeństwo) wezwania Bożego, by wyruszyć do ziemi, którą miał objąć 12254 III, 1,3,1957| nie można go zniszczyć ani wyrwać z serca człowieka. Odżywa 12255 II, 1,1,1086| śmiercią i zmartwychwstaniem wyrwał nas z mocy Szatana i uwolnił 12256 III, 2,2,2353| 2354 Pornografia polega na wyrwaniu aktów płciowych, rzeczywistych 12257 III, 0,4,1690| członkiem. Pamiętaj, że zostałeś wyrwany z mocy ciemności i przeniesiony 12258 III, 2,0,2071| dyspensować. Dziesięć przykazań wyrył Bóg w sercu człowieka.~ 12259 IV, 1,1,2634| modlił się za tych, którzy wyrządzają mu zło94.~ 12260 III, 2,2,2408| marnotrawstwo. Świadome wyrządzanie szkody własności prywatnej 12261 III, 2,2,2476| lub słowa, które mogłyby wyrządzić im krzywdę221. Staje się 12262 II, 2,2,1438| charakterze pokutnym, dobrowolnych wyrzeczeń, jak post i jałmużna, braterskiego 12263 IV, 1,3,2714| uwaga zwrócona na Niego jest wyrzeczeniem się własnego "ja". Jego 12264 III, 2,2,2305| 2306 Ci, którzy wyrzekają się przemocy oraz krwawych 12265 I, 2,3,736 | naszym życiem"; im bardziej wyrzekamy się siebie94, tym bardziej " 12266 III, 2,0,2057| ogłasza prawo Boże: "Te słowa wyrzekł Pan do waszego zgromadzenia 12267 II, 2,2,1506| i wzywali do nawrócenia. Wyrzucali też wiele złych duchów oraz 12268 I, 2,2,550 | Jeśli Ja mocą Ducha Bożego wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło 12269 III, 2,1,2147| zewnętrznie - słów nienawiści, wyrzutów, wyzwań, na mówieniu źle 12270 III, 1,1,1803| Cnoty moralne zdobywa się wysiłkami człowieka. one owocami 12271 III, 2,2,2437| należy zastąpić wspólnym wysiłkiem w kierunku podjęcia działań 12272 II, 2,1,1315| Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy 12273 I, 2,1,329 | bycie aniołowie sługami i wysłannikami Boga. Ponieważ zawsze kontemplują " 12274 I, 2,1,293 | nie przestają nauczać i wysławiać, głosi, że "świat został 12275 I, 2,2,525 | użycza groty Niedostępnemu. ~Wysławiają Go aniołowie i pasterze, ~ 12276 III, 0,4,1697| służył, chwalił Go, miłował i wysławiał. Ty zaś należysz do Niego, 12277 III, 2,2,2473| wszystko, błogosławię Tobie i wysławiam Cię przez wiecznego i niebieskiego 12278 IV, 1,1,2578| poddanie się woli Bożej, wysławianie Boga oraz skrucha będą dla 12279 II, 2,3,1641| Baranka:~Jakże potrafię wysłowić szczęście tego małżeństwa, 12280 I, 2,3,896 | Niech się nie wzbrania wysłuchiwać swoich poddanych, których 12281 IV, 1,3,2755| że nie zawsze jesteśmy wysłuchiwani. Ewangelia wzywa nas do 12282 IV, 1,1,2603| wiedziałem, że zawsze Mnie wysłuchujesz", z czego wynika, że ze 12283 I, 2,2,554 | Przemienienia Jezusa285 na wysokiej górze, wobec trzech świadków 12284 III, 1,1,1753| moralnego czynów ludzkich (np. wysokość skradzionej kwoty). Mogą 12285 IV, 1,1,2640| na nowo Księgę Psalmów, wyśpiewując w nich misterium Chrystusa. 12286 IV, 1,1,2641| z nimi Kościół na ziemi wyśpiewuje również te pieśni w wierze 12287 II, 1,1,1090| zastępami duchów niebieskich wyśpiewujemy Panu hymn chwały; wspominając 12288 II, 2,2,1483| rozgrzeszenia muszą postanowić wyspowiadać się indywidualnie ze swoich 12289 II, 2,2,1483| oni możliwości należytego wyspowiadania wszystkich w odpowiednim 12290 I, 1,3,162 | ostrzega przed tym Tymoteusza: Wystąp w dobrej walce, "mając wiarę 12291 II, 2,3,1633| wychowania dzieci. Może wystąpić wówczas niebezpieczeństwo 12292 I, 2,1,227 | brakuje niczego. / Bóg sam wystarcza31.~W skrócie~ 12293 III, 2,2,2266| jednak środki bezkrwawe wystarczają do obrony życia ludzkiego 12294 III, 2,2,2488| prywatnego, dobro wspólne wystarczającymi powodami do przemilczenia 12295 III, 2,1,2118| słowa Boga: "Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego" ( 12296 III, 2,1,2118| Kuszenie Boga polega na wystawianiu na próbę - w słowach lub 12297 I, 2,2,538 | kusi Go Szatan, usiłując wystawić na próbę Jego synowską postawę 12298 III, 1,3,2050| zazdrosnym, ~który karze występek ojców ~na synach ~do trzeciego ~ 12299 II, 2,1,1380| wynagradzanie za ciężkie winy i występki świata. Niech nigdy nie 12300 II, 2,1,1219| sam żywioł położył kres występkom i dał początek cnotom12.~ 12301 III, 1,3,1955| zakazując, powstrzymuje od występków... Prawo to nie może być 12302 III, 2,2,2537| prowadzić do najgorszych występków256. To przez zawiść diabła 12303 III, 1,2,1910| sytuacjach mogących tu i ówdzie występować... zaradzenia biedzie uchodźców 12304 III, 2,1,2116| Kościół upomina wiernych, by wystrzegali się ich. Uciekanie się do 12305 III, 1,1,1810| wezwaniami do miłowania dobra i wystrzegania się zła.~ 12306 III, 2,2,2314| odstraszającego zabiegu powinno się wysunąć poważne zastrzeżenia moralne. 12307 I, 2,2,500 | 500 Niekiedy jest wysuwany w tym miejscu zarzut, że 12308 III, 2,2,2479| grzechów ciężkich. Pragnienie wyświadczenia przysługi lub przyjaźń nie 12309 III, 1,1,1751| wieloma intencjami, np. wyświadczenie przysługi, by zyskać przychylność 12310 III, 1,1,1751| ostateczny. Na przykład wyświadczona przysługa ma na celu pomoc 12311 II, 2,3,1573| rąk przez biskupa na głowę wyświęcanego, a także specjalna modlitwa 12312 II, 2,3,1573| do której kandydat jest wyświęcany59.~ 12313 II, 2,4,1668| udzielanie jest zastrzeżone dla wyświęconych do posługi (biskupów, prezbiterów 12314 I, 2,3,833 | sakramentów z ich biskupem wyświęconym w sukcesji apostolskiej285. 12315 I, 2,3,858 | Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki" ( 12316 I, 2,1,302 | dobroć i doskonałość, ale nie wyszło całkowicie wykończone z 12317 I, 2,2,572 | którzy wydali "Go poganom na wyszydzenie, ubiczowanie i ukrzyżowanie" ( 12318 III, 2,1,2171| ludzkiego. Jeśli Bóg "odpoczął i wytchnął" w siódmym dniu (Wj 31,17), 12319 III, 2,2,2217| posłuszny jest Panu, da wytchnienie swej matce. (Syr 3, 2-6)~ 12320 I, 2,3,846 | do niego, bądź też w nim wytrwać307.~ 12321 III, 2,2,2303| godności osób i narodów, wytrwałego dążenia do braterstwa. Jest 12322 IV, 1,3,2741| walką pokornej, ufnej i wytrwałej miłości. Miłość ta otwiera 12323 IV, 1,1,2572| walki wiary i zwycięstwa wytrwałości15.~Mojżesz i modlitwa pośrednika~ 12324 IV, 1,3,2752| odpowiadać pokorą, ufnością i wytrwałością.~ 12325 IV, 1,2,2651| która w modlącym się sercu "wytryska ku Życiu wiecznemu" (J 4, 12326 I, 2,2,631 | Jego Paschy z głębi śmierci wytrysnęło życie:~Jezus Chrystus, Twój 12327 III, 1,1,1850| sposób źródłem, z którego wytryśnie niewyczerpane przebaczenie 12328 III, 2,2,2430| człowiek, który pracuje i wytwarza, mógł korzystać z owoców 12329 III, 1,2,1896| dobrze zorganizowana ani wytwarzać 2234 odpowiedniej ilości 12330 III, 2,2,2274| ratowania zagrożonego życia"51.~"Wytwarzanie embrionów ludzkich po to, 12331 I, 2,2,644 | Zmartwychwstanie byłoby "wytworem" wiary (czy łatwowierności) 12332 III, 2,2,2390| godziwe jedynie wtedy, gdy wytworzyła się ostateczna wspólnota 12333 III, 1,1,1819| do nowej Ziemi Obiecanej; wytyczają jej drogę przez próby, które 12334 III, 1,3,1966| prześladowanych z powodu Chrystusa, wytyczając w ten sposób zdumiewające 12335 III, 1,1,1851| ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, uprawianie bałwochwalstwa, 12336 III, 2,2,2351| 94.~W celu sformułowania wyważonej oceny odpowiedzialności 12337 III, 2,2,2309| wolności narodów. Jeżeli wywiązują się należycie ze swojego 12338 III, 2,2,2331| 2332 Płciowość wywiera wpływ na wszystkie sfery 12339 I, 1,2,127 | nieporównany wpływ, jaki zawsze wywierała na świętych:~Nie ma takiej 12340 III, 2,2,2492| przekazywanych wiadomości, wpływem wywieranym na opinię publiczną.~ 12341 III, 2,1,2083| tego, do kogo się zwraca: "Wywiodłem cię z ziemi egipskiej, z 12342 I, 2,1,299 | Jego dzieła132. Stworzenie wywodzące się z Bożej dobroci uczestniczy 12343 II, 2,3,1541| początku przeznaczyłeś lud wywodzący się od Abrahama, aby stał 12344 I, 2,2,581 | Równocześnie jednak nie mógł On nie wywołać sprzeciwu uczonych w Prawie, 12345 III, 2,2,2439| nadzwyczajne potrzeby, wywołane na przykład klęskami żywiołowymi, 12346 III, 2,2,2265| naprawienie nieporządku wywołanego przez wykroczenie. Gdy kara 12347 III, 2,2,2499| zwłaszcza gdy chodzi o wywołanie tego, co w niej niewyrażalne, 12348 I, 2,2,643 | śmierć na krzyżu495. Wstrząs wywołany przez mękę był tak wielki, 12349 Wstep, 0,0,10| w dynamicznym ożywieniu wywołanym przez Sobór Watykański II ( 12350 III, 1,2,1937| jednej rodziny ludzkiej wywołują zgorszenie i sprzeciwiają 12351 II, 1,2,1206| wzbogacenia, ale może również wywoływać napięcia i wzajemne niezrozumienie, 12352 I, 2,2,498 | 498 Zaniepokojenie wywoływał niekiedy fakt milczenia 12353 III, 2,2,2355| poważną krzywdę ofierze i może wywrzeć piętno na całym jej życiu. 12354 I, 2,2,449 | wskrzeszając Go z martwych i wywyższając Go w swojej chwale64.~ 12355 III, 1,1,1849| 88. Wskutek tego pysznego wywyższania siebie grzech jest całkowitym 12356 I, 2,1,272 | 25). W zmartwychwstaniu i wywyższeniu Chrystusa Ojciec "na podstawie 12357 I, 2,3,966 | do chwały niebieskiej i wywyższona przez Pana jako Królowa 12358 I, 2,2,660 | Zmartwychwstałego i chwały Chrystusa wywyższonego po prawicy Ojca. Historyczne, 12359 IV, 1,0,2558| Ten, kto się uniża, będzie wywyższony3. Podstawą modlitwy jest 12360 I, 2,3,711 | Jerozolimy"59.~Widzieliśmy wyżej, jak Jezus wypełnił proroctwa, 12361 IV, 1,1,2599| Dwunastu40, przed tym, jak Piotr wyzna Go jako "Mesjasza Bożego" 12362 I, 2,2,583 | Samą Jego misję publiczną wyznaczał rytm pielgrzymek do Jerozolimy 12363 II, 2,1,1230| przygotowawczych, które wyznaczały liturgicznie drogę przygotowania 12364 II, 2,3,1538| więcej niż zwykłe wybranie, wyznaczenie, delegacja lub ustanowienie 12365 III, 1,3,2042| święte święcić W dni pokuty wyznaczone przez Kościół wierni 12366 I, 1,3,165 | winniśmy wytrwale biec w wyznaczonych nam zawodach. Patrzmy na 12367 I, 2,0,192 | epok sformułowano wiele wyznań lub symboli wiary. to 12368 I, 2,1,245 | dotycząca Ducha Świętego została wyznana przez drugi sobór powszechny 12369 IV, 1,3,2731| Objawia się on nie tyle przez wyznane niedowiarstwo, co przez 12370 I, 2,0,187 | syntezy wiary nazywamy "wyznaniami wiary", ponieważ streszczają 12371 II, 2,2,1467| tajemnicy odnośnie do grzechów wyznanych przez penitentów60. Nie 12372 I, 2,1,247 | nie występuje w Symbolu wyznanym w 381 r. w Konstantynopolu. 12373 I, 1,2,84 | wiary, w praktykowaniu jej i wyznawaniu"49.~Urząd Nauczycielski 12374 I, 2,2,528 | mędrcach", reprezentantach wyznawców sąsiednich religii pogańskich, 12375 III, 2,2,2471| poznać prawdę214: ~Wszyscy... wyznawcy Chrystusa, gdziekolwiek 12376 III, 2,2,2243| instytucje na kryterium pewnej wyższości człowieka nad rzeczami. 12377 I, 2,1,300 | et interior intimo meo - "wyższy od mojej wysokości i głębszy 12378 III, 2,2,2447| przynieść im ulgę, bronić ich i wyzwalać. Czynił to przez niezliczone 12379 I, 2,2,550 | 28). Egzorcyzmy Jezusa wyzwalają ludzi spod władzy złych 12380 I, 2,2,549 | 549 Wyzwalając niektórych ludzi od ziemskich 12381 III, 2,0,2056| mnożył się (Pwt 30, 16).~Ta wyzwalająca moc Dekalogu ujawnia się 12382 II, 2,1,1334| Paschy, upamiętnia pośpiech wyzwalającego wyjścia z Egiptu. Wspomnienie 12383 III, 2,1,2083| wszechmocnym, życzliwym i wyzwalającym działaniu w historii tego, 12384 III, 2,1,2147| słów nienawiści, wyrzutów, wyzwań, na mówieniu źle o Bogu, 12385 II, 2,1,1213| Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako 12386 III, 2,2,2439| ubogich dążących do rozwoju i wyzwolenia181. Zasada ta domaga się zastosowania 12387 III, 1,3,1994| uświęcenia... Teraz zaś, po wyzwoleniu z grzechu i oddaniu się 12388 IV, 1,1,2601| słabościami, aby ich z nich wyzwolić44. Ojciec posłał Go właśnie 12389 III, 2,0,2056| wskazują one warunki życia wyzwolonego z niewoli grzechu. Dekalog 12390 I, 1,2,58 | pokazuje w ten sposób, jakie wyżyny świętości mogą osiągnąć 12391 III, 2,2,2440| wolności. Zmniejsza nędzę i wyzysk ekonomiczny. Zwiększa poszanowanie 12392 I, 2,3,955 | umacnia się jeszcze dzięki wzajemnemu udzielaniu sobie dóbr duchowych" 12393 III, 1,1,1828| jest życzliwością; rodzi wzajemność; trwa bezinteresowna i hojna. 12394 I, 2,1,255 | Osoby Boskie pozostają we wzajemnych relacjach. Rzeczywiste rozróżnienie 12395 II, 2,3,1651| przez nich wciąż powiększa i wzbogaca swoją rodzinę165.~ 12396 III, 1,2,1879| otrzymuje "talenty", które wzbogacają jego tożsamość i których 12397 II, 2,4,1678| ewangeliczny i ludzką mądrość, wzbogacające życie chrześcijańskie, ale 12398 II, 1,2,1201| komunii wiary i sakramentów, wzbogacały się wzajemnie i wzrastały 12399 III, 1,1,1723| krokiem przez codzienne czyny. Wzbogaceni słowem Chrystusa, powoli 12400 II, 1,2,1206| liturgiczna może być źródłem wzbogacenia, ale może również wywoływać 12401 II, 2,3,1571| mężczyznom, stanowi znaczne wzbogacenie posłania Kościoła. Istotnie, 12402 I, 2,1,283 | naukowych, które wspaniale wzbogaciły naszą wiedzę o wieku i wymiarach 12403 I, 2,3,896 | i błędzie. Niech się nie wzbrania wysłuchiwać swoich poddanych, 12404 I, 2,1,401 | pochodzić od dobrego Stwórcy. Wzbraniając się często uznawać Boga 12405 II, 1,2,1155| zrozumienie słowa Bożego, wzbudzając wiarę. Za pośrednictwem 12406 I, 1,2,93 | Dzięki owemu zmysłowi wiary, wzbudzonemu i podtrzymywanemu przez 12407 III, 1,1,1851| nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, 12408 I, 2,3,1046| stworzenie dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. Lecz 12409 I, 2,2,671 | żyje pośród stworzeń, które wzdychają dotąd w bólach porodu i 12410 I, 2,1,398 | siebie nad Boga, a przez to wzgardził Bogiem; wybrał siebie samego 12411 III, 2,2,2259| Upomnę się o waszą krew przez wzgląd na wasze życie... [Jeśli] 12412 IV, 1,1,2569| Boga; słowa mają charakter względny. Modlitwa Abrahama wyraża 12413 III, 2,2,2364| słów do swoich małżonek: "Wziąłem cię w swoje ramiona i kocham 12414 I, 2,3,713 | postać sługi" (Flp 2, 7). Wziąwszy na siebie naszą śmierć, 12415 II, 2,2,1435| Najpewniejszą drogą pokuty jest wzięcie każdego dnia swojego krzyża 12416 I, 2,2,466 | nie dlatego, że Słowo Boże wzięło od Niej swoją Boską naturę, 12417 II, 2,3,1642| nie tylko je oczyszcza i wzmacnia, ale wynosi tak, że stają 12418 IV, 1,2,2656| Kościoła i modlitwa osobista wzmacniają w nas nadzieję. W zupełnie 12419 II, 2,3,1637| przez specjalny sakrament wzmocnieni i jakby konsekrowani do 12420 I, 2,3,929 | obecność jest "zaczynem do wzmocnienia i wzrostu Ciała Chrystusa" 12421 IV, 1,3,2713| w nas "przez Ducha swego wzmocnienie siły wewnętrznego człowieka", 12422 I, 2,2,596 | Jezusa Rzymianom pod zarzutem wzniecania buntu politycznego386, co 12423 III, 2,1,2097| wyrażają się w modlitwie. Wzniesienie ducha do Boga jest wyrazem 12424 I, 2,2,537 | Nim zostali wyniesieni; wznieśmy się z Nim w górę, abyśmy 12425 I, 2,3,812 | Watykański I - z racji swojej wzniosłej świętości, swojej powszechnej 12426 I, 2,2,492 | Ona "odkupiona w sposób wznioślejszy ze względu na zasługi swego 12427 I, 2,3,771 | szukamy"163.~O pokoro! O wzniosłości! Namiocie Kedaru i sanktuarium 12428 II, 2,1,1345| zachęcając do naśladowania tych wzniosłych nauk.~Następnie wszyscy 12429 III, 1,3,1958| na których człowiek może wznosić budowlę zasad moralnych, 12430 I, 2,3,790 | rzeczywisty w Ciele Pańskim, wznosimy się do wspólnoty z Nim i 12431 IV, 1,3,2702| konsekwencji modlitwy żywej, wznoszącej się z głębi duszy. Oczekuje 12432 IV, 2,0,2776| Syna nie skłaniała nas do wznoszenia wołania: "Abba, Ojcze!" ( 12433 I, 2,2,520 | życiu ukazuje się jako nasz wzór185: jest "człowiekiem doskonałym" 12434 II, 1,1,1096| eucharystyczne inspirują się wzorami zaczerpniętymi z tradycji 12435 Wstep, 0,0,8 | katechetyczne nadal mają charakter wzorcowy.~ 12436 III, 2,1,2102| 2103 Kościół uznaje wzorczą wartość ślubów praktykowania 12437 II, 2,3,1657| w duchu Błogosławieństw, wzorowo służąc Bogu i bliźniemu. 12438 I, 2,3,828 | dając im świętych jako wzory i orędowników274. "W ciągu 12439 III, 2,2,2216| powinno się do niego stosować.~Wzrastając, dzieci będą nadal szanować 12440 I, 2,2,524 | pragnieniem: "Potrzeba, by On wzrastał, a ja żebym się umniejszał" ( 12441 I, 2,3,794 | naszego wzrostu202: Abyśmy wzrastali ku Niemu, naszej Głowie203, 12442 II, 1,2,1201| wzbogacały się wzajemnie i wzrastały w wierności wobec Tradycji 12443 I, 2,2,665 | obecnie zakrywa Go przed wzrokiem ludzi539~ 12444 III, 2,2,2500| wyrazić w języku dostępnym dla wzroku i słuchu. Sztuka zawiera 12445 III, 1,3,2002| w zbawianiu innych i we wzroście Ciała Chrystusa, czyli Kościoła. 12446 IV, 2,0,2819| dostrzegać różnicę między wzrostem Królestwa Bożego a rozwojem 12447 III, 2,1,2185| medytacji, które sprzyjają wzrostowi życia wewnętrznego i chrześcijańskiego.~ 12448 I, 2,3,794 | przyczynia się do naszego wzrostu202: Abyśmy wzrastali ku Niemu, 12449 IV, 1,1,2573| modlitwa Mojżesza jest wzruszającą figurą modlitwy wstawienniczej, 12450 II, 2,3,1611| Księgi Rut i Tobiasza dają wzruszające świadectwo wzniosłego sensu 12451 II, 2,2,1505| 1505 Wzruszony tylu cierpieniami, Chrystus 12452 IV, 2,0,2793| mieszkał w nim Ten, którego wzywa41.~"Niebem" mogliby być równie 12453 III, 1,1,1775| posłuszny i którego głos wzywający go zawsze tam, gdzie potrzeba, 12454 IV, 2,0,2815| Chrystusa; Tego, którego pragnąc wzywamy każdego dnia i którego przyjście 12455 III, 2,1 | II. Imię Pańskie wzywane nadaremnie~ 12456 III, 1,3,2000| wyprzedza nas, abyśmy byli wzywani, podąża za nami, abyśmy 12457 III, 2,1,2116| medycznych nie usprawiedliwia ani wzywania złych mocy, ani wykorzystywania 12458 II, 1,1,1105| 1105 Epikleza ("wzywanie-na") jest modlitwą wstawienniczą, 12459 II, 2,1,1240| i Ducha Świętego". Przy wzywaniu każdej z Osób Trójcy Świętej 12460 I, 2,1,203 | głębszego poznania i do bycia wzywanym po imieniu.~ 12461 II, 2,2 | X. Odpusty~ 12462 II, 1,2,1170| imienia papieża Grzegorza XIII) wprowadziła różnicę kilku 12463 III, 2,2,2420| Kościoła rozwinęła się w XIX wieku, gdy nastąpiła konfrontacja 12464 III, 2,0,2064| ochrzczonych i wiernych. W XV wieku ustalił się zwyczaj 12465 I, 2,1,406 | przeciw pelagianizmowi, oraz w XVI wieku w opozycji do Reformacji 12466 IV, 2,0,2806| pragnienie i oczekiwanie, w które zaangażowani Bóg i człowiek. Od pierwszej 12467 III, 1,2,1912| dobrowolnym i szlachetnym zaangażowaniem się osoby w wymianę społeczną. 12468 III, 2,2,2491| przekazu w prywatne życie osób zaangażowanych w działalność polityczną 12469 III, 2,2,2356| wypadku nie będą mogły zostać zaaprobowane.~ 12470 I, 2,3,923 | biskupa diecezjalnego według zaaprobowanego obrzędu liturgicznego oraz 12471 III, 1,3,2042| Maryi Panny i świętych84. zabezpiecza okresy ascezy i pokuty, 12472 II, 2,2,1523| ziemskiego życia jakby ochroną, zabezpieczającą nas na ostatnią walkę przed 12473 III, 2,2,2382| jedynym możliwym sposobem zabezpieczenia pewnych słusznych praw, 12474 II, 1,2,1183| właściwe umieszczenie i zabezpieczenie tabernakulum66 powinny sprzyjać 12475 II, 2,3,1550| taki sposób, jakby był on zabezpieczony przed wszelkimi ludzkimi 12476 II, 1,2,1138| a zwłaszcza męczennicy zabici "dla Słowa Bożego" (Ap 6, 12477 I, 2,1,312 | popełnione, z odrzucenia i zabicia Syna Bożego, spowodowanego 12478 I, 2,2,608 | pozwala prowadzić się na zabicie (Iz 53, 7)419 i niesie grzechy 12479 III, 2,2,2274| 2275 "Jak każdy zabieg medyczny na pacjencie, należy 12480 III, 1,1,1802| duchowymi dąży do dobra; zabiega o nie i wybiera je w konkretnych 12481 III, 1,3,1948| łaskę, która go umacnia:~Zabiegajcie o własne zbawienie z bojaźnią 12482 III, 2,2,2549| Zresztą, nie będzie o nie zabiegał nikt niegodny, skoro zostanie 12483 III, 2,2,2277| 2278 Zaprzestanie zabiegów medycznych kosztownych, 12484 III, 2,2,2314| takiego odstraszającego zabiegu powinno się wysunąć poważne 12485 III, 2,2,2400| Siódme przykazanie zabrania zabierania lub zatrzymywania niesłusznie 12486 I, 2,1,226 | oddala29:~Mój Panie i Boże, zabierz mi wszystko, co oddala mnie 12487 III, 2,2,2296| Terroryzm, który grozi, rani i zabija wszystkich bez różnicy, ; 12488 III, 2,2,2262| jest wyjątkiem od zakazu zabijania niewinnego człowieka, czyli 12489 III, 2,2,2417| cierpień zwierzętom lub ich zabijanie. Równie niegodziwe jest 12490 III, 2,2,2270| przerwanie ciąży ani nie zabijesz nowo narodzonego43.~Bóg... 12491 III, 2,2,2444| dniu rzezi. Potępiliście i zabili sprawiedliwego: nie stawia 12492 II, 1,2,1137| stojącego Baranka, jakby zabitego" (Ap 5, 6)2: Chrystusa ukrzyżowanego 12493 I, 2,2,554 | wiele cierpieć... że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie" ( 12494 I, 2,3,1032| złożono ofiarę przebłagalną za zabitych, aby zostali uwolnieni od 12495 III, 2,1,2110| lub koniecznym. Popaść w zabobon37 - oznacza wiązać skuteczność 12496 III, 2,1,2109| swojemu ludowi. Zakazuje zabobonu i bezbożności. Zabobon to 12497 III, 2,2,2323| jej form i motywów jest zabójstwem. Jest głęboko sprzeczna 12498 III, 2,2,2267| dobrowolnie współdziałają w zabójstwie, popełniają grzech, który 12499 IV, 1,3,2729| pozytywnej walka przeciw naszemu zaborczemu i władczemu "ja" polega 12500 I, 2,3,826 | działania i gdyby przypadkiem zabrakło Miłości, Apostołowie przestaliby 12501 III, 2,2,2448| Prawa: "Ubogiego bowiem nie zabraknie w tym kraju, dlatego ja 12502 III, 2,2,2353| Władze cywilne powinny zabronić wytwarzania i rozpowszechniania 12503 I, 1,2,120 | Habakuka, Sofoniasza, Aggeusza, Zachariasza, Malachiasza;~~Nowy Testament: 12504 III, 1,1,1808| się uwieść... by iść za zachciankami swego serca" (Syr 5, 2)62. 12505 II, 1,2,1185| także stanowić przestrzeń zachęcającą do skupienia i cichej modlitwy, 12506 III, 2,2,2285| którzy wydają przepisy zachęcające do oszustwa, nauczycieli, 12507 III, 2,1,2177| zwyczajem niektórych, ale zachęcajmy się nawzajem" (Hbr 10, 25).~ 12508 II, 2,3,1650| osoby ochrzczone:~Niech będą zachęcani do słuchania słowa Bożego, 12509 I, 2,3,894 | legaci Chrystusa radami, zachętami i przykładami, ale także 12510 III, 2,2,2411| właścicielowi. ~Jezus pochwala Zacheusza za jego postanowienie: " 12511 III, 2,2,2533| przez piąte przykazanie251. Zachłanność ma swe źródło - podobnie 12512 II, 2,1,1289| Dwie tradycje: Wschód i Zachód~ 12513 I, 2,1,248 | Ojca przez Syna59. Tradycja zachodnia wyraża przede wszystkim 12514 II, 1,2,1170| wschodnich. Dlatego Kościoły zachodnie i wschodnie dążą do porozumienia, 12515 II, 2,1,1291| ułatwił rozwój praktyki zachodniej. Istniało tam dwukrotne 12516 II, 2,2,1483| Ocena, czy rzeczywiście zachodzą istnieją warunki wymagane 12517 II, 2,4,1681| Eucharystii, nawet jeśli zachodziłaby jeszcze potrzeba ostatecznego 12518 II, 2,1,1387| sakramentu Eucharystii, wierni zachowają ustanowiony przez Kościół 12519 I, 2,3,966 | chrześcijan:~W narodzeniu Syna zachowałaś dziewictwo, w zaśnięciu 12520 I, 2,1,220 | odwieczną miłością, dlatego też zachowałem dla ciebie łaskawość" (Jr 12521 I, 2,2,584 | Zmartwychwstaniu Jezusa Apostołowie zachowali religijny szacunek dla Świątyni344.~ 12522 III, 2,2,2265| do rozprzestrzeniania się zachowań, które łamią prawa człowieka 12523 II, 2,1,1346| według podstawowej struktury, zachowanej przez wieki do naszych czasów. 12524 II, 2,1,1368| Jego ofiarą.~Na malowidłach zachowanych w katakumbach Kościół często 12525 II, 2,1,1303| ducha świętej bojaźni", i zachowuj to, co otrzymałeś. Naznaczył 12526 II, 2,2,1436| od grzechów powszednich i zachowującym od grzechów śmiertelnych" 12527 I, 1,2,127 | Ewangelii. Rozważajcie i zachowujcie to, czego nasz Pan i Nauczyciel, 12528 IV, 2,0,2783| wszelkiej dobroci, jeśli zachowujecie serce okrutne i nieludzkie; 12529 IV, 1,1,2598| modlitwy od swej Matki, która zachowywała wszystkie "wielkie sprawy" 12530 I, 1,2,81 | wiernie je w swym nauczaniu zachowywali, wyjaśniali i rozpowszechniali".~ 12531 III, 1,3,2050| strzeżone, wykładane czy zachowywane.~~DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ~ ~~~ 12532 III, 1,3,2034| strzeżone, wykładane czy zachowywane76.~ 12533 III, 2,0,2067| ciągu zobowiązany do ich zachowywania14. Potwierdza to Sobór Watykański 12534 I, 1,3,149 | umierał na krzyżu, nie zachwiała się wiara Maryi. Maryja 12535 I, 2,2,675 | przez końcową próbę, która zachwieje wiarą wielu wierzących569. 12536 III, 0,4,1696| ludzkich cnotach, która pozwala zachwycić się pięknem i wzbudzić upodobanie 12537 IV, 2,0,2780| uznajemy z ciągle nowym zachwytem. Pierwszym słowem Modlitwy 12538 I, 2,1,390 | pierworodną winą, w sposób wolny zaciągniętą przez naszych pierwszych 12539 III, 2,2,2409| ściśle przestrzegane, o ile zaciągnięte zobowiązanie jest moralnie 12540 III, 2,2,2410| dobrowolnego wypełnienia zaciągniętych zobowiązań. Bez sprawiedliwości 12541 I, 2,1,404 | analogiczny; jest grzechem "zaciągniętym", a nie "popełnionym", jest 12542 III, 1,1,1864| niewłaściwe skłonności, które zaciemniają sumienie i zniekształcają 12543 III, 2,0,2070| stanie grzechu z powodu zaciemnienia światła rozumu i wypaczenia 12544 I, 2,1,286 | to poznanie często jest zaciemnione i zniekształcone przez błąd. 12545 I, 2,3,965 | Zwiastowania już był zacienił"489.~...także w swoim Wniebowzięciu...~ 12546 I, 2,3,707 | równocześnie objawione i "zacienione" w obłoku Ducha Świętego.~ 12547 II, 2,3,1565| jakiegoś ograniczonego i zacieśnionego posłania, ale "do najszerszej 12548 I, 2,3,767 | ujawnił się wobec tłumów i zaczęło się rozszerzanie Ewangelii..." 12549 II, 1,2,1202| geograficznego i kulturowego zaczęły celebrować misterium Chrystusa, 12550 II, 1,2,1152| bogactwa znaków i symboli zaczerpniętych z kosmosu i życia społecznego, 12551 II, 1,1,1096| eucharystyczne inspirują się wzorami zaczerpniętymi z tradycji żydowskiej. Związek 12552 I, 2,1,409 | mocom ciemności; walka ta zaczęta ongiś u początku świata 12553 I, 2,3,992 | tej podwójnej perspektywie zacznie wyrażać się wiara w zmartwychwstanie. 12554 III, 1,3,2014| wspina się, nie przestaje zaczynać ciągle od początku, a tym 12555 IV, 2,0,2760| według swoich potrzeb, ale zaczynając zawsze od Modlitwy Pańskiej, 12556 II, 2,3,1541| dziejów Starego Przymierza zaczynałeś nadawać kształt Twojemu 12557 II, 2,2,1432| 21). Bóg daje nam siłę zaczynania od nowa. Odkrywając wielkość 12558 II, 2,2,1458| to, co On uczynił... Gdy zaczynasz brzydzić się tym, co uczyniłeś,


1000-1501 | 1502-2013 | 2014-2513 | 2514-664 | 665-ateis | ateiz-chory | chorz-dlugo | dluzn-eunic | europ-istot | izaak-krwaw | krwot-miluj | milym-nazwa | nazyw-obdar | obecn-ojca2 | ojca3-piecd | pieci-popra | popro-proch | procz-przyn | przyo-rymow | rynki-spowo | spoza-teolo | teori-umocn | umowa-wewne | wezci-wyjas | wyjat-zaczy | zadan-zbliz | zbluz-zwiek | zwier-zywym

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License