Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Katechizm Kosciola katolickiego

IntraText - Concordances

(Hapax - words occurring once)


1000-1501 | 1502-2013 | 2014-2513 | 2514-664 | 665-ateis | ateiz-chory | chorz-dlugo | dluzn-eunic | europ-istot | izaak-krwaw | krwot-miluj | milym-nazwa | nazyw-obdar | obecn-ojca2 | ojca3-piecd | pieci-popra | popro-proch | procz-przyn | przyo-rymow | rynki-spowo | spoza-teolo | teori-umocn | umowa-wewne | wezci-wyjas | wyjat-zaczy | zadan-zbliz | zbluz-zwiek | zwier-zywym

                                bold = Main text
   Czesc, Dzial, Rozdzial, Numer               grey = Comment text
12559 I, 2,3,816 | do Ludu Bożego"240.~Rany zadane jedności~ 12560 II, 2,3,1587| wierne wypełnianie swojego zadania82.~ 12561 II, 2,3,1631| czasie pouczać o godności, zadaniu i dziele miłości małżeńskiej, 12562 I, 2,3,736 | światłości. On również jest zadatkiem przyszłej chwały95.~Duch 12563 III, 2,2,2277| zamierza się w ten sposób zadawać śmierci; przyjmuje się, 12564 III, 2,2,2417| ludzką jest niepotrzebne zadawanie cierpień zwierzętom lub 12565 III, 2,2,2304| przelaną na krzyżu, "w sobie zadawszy śmierć wrogości" (Ef 2, 12566 I, 2,2,596 | naród" (J 11, 50). Sanhedryn zadeklarował, że Jezus "winien jest śmierci" ( 12567 II, 2,2,1467| ta, która nie dopuszcza żadnych wyjątków, nazywa się "pieczęcią 12568 III, 2,1,2179| uczestniczenia we Mszy świętej czyni zadość ten, kto bierze w niej udział, 12569 I, 2,2,616 | wynagradzającą, ekspiacyjną i zadośćczyniącą. On nas wszystkich poznał 12570 I, 2,2,615 | Wynagrodził On za nasze winy i zadośćuczynił Ojcu za nasze grzechy444.~ 12571 I, 2,2,581 | uczonych w Prawie, ponieważ nie zadowalał się proponowaniem swojej 12572 I, 2,2,431 | historii zbawienia Bóg nie zadowolił się wyzwoleniem Izraela " 12573 IV, 1,3,2736| jedynie o zaspokojenie swych żądz" (Jk 4, 2-3)21. Jeżeli prosimy 12574 III, 2,2,2423| przyjęcia. Nieuporządkowana żądza pieniędzy pociąga za sobą 12575 IV, 2,0,2837| 2838 Jest to zadziwiająca prośba. Gdyby zawierała 12576 I, 2,2,676 | eschatologiczny. Kościół odrzucił to zafałszowanie Królestwa, nawet w formie 12577 II, 2,2,1439| ojciec" (Łk 15, 11-24). Zafascynowanie złudną wolnością; opuszczenie 12578 I, 2,1,385 | pochodzi zło? "Zmagałem się z zagadnieniem pochodzenia zła. I nie znajdowałem 12579 I, 2,3,845 | Ducha Świętego w rozpięty żagiel krzyża Pana"305. Według 12580 III, 2,2,2411| zwrotu lub, jeśli ta rzecz zaginęła, oddania równowartości w 12581 III, 2,2,2312| się im podporządkowują. Zagłada ludu, narodu czy mniejszości 12582 III, 2,2,2313| posiadaczom broni masowej zagłady, zwłaszcza atomowej, biologicznej 12583 I, 2,2,664 | Jego Królestwo nie ulegnie zagładzie" (Dn 7, 14). Od tej chwili 12584 II, 2,4,1675| kiedy zanika jej treść i zagłuszają inne sprawy13.~W skrócie~ 12585 III, 2,2,2265| celu odparcia napastników zagrażających państwu, za które ponoszą 12586 IV, 1,3,2754| Dwiema najczęstszymi pokusami zagrażającymi modlitwie brak wiary 12587 III, 2,2,2210| zwłaszcza wobec takich zagrożeń, jak narkomania, pornografia, 12588 III, 2,2,2223| poniżania się, które stanowią zagrożenie dla każdej społeczności 12589 III, 2,2,2435| zamachem na jego godność i zagrożeniem jego równowagi życiowej. 12590 I, 2,2,596 | wobec Jezusa383. Faryzeusze zagrozili wyłączeniem z Synagogi tym, 12591 III, 2,2,2272| który jest najsłabszy, zagrożone podstawy praworządności 12592 III, 2,2,2274| zdrowia lub dla ratowania zagrożonego życia"51.~"Wytwarzanie embrionów 12593 III, 2,2,2401| narażonemu na niedostatek i zagrożonemu przez przemoc. Posiadanie 12594 II, 2,3,1606| najdawniejszych czasów ich związek był zagrożony niezgodą, duchem panowania, 12595 II, 2,2,1465| Dobrego Pasterza, który szuka zagubionej owcy; posługę dobrego Samarytanina, 12596 I, 1,3,144 | ponieważ jego prawda została zagwarantowana przez Boga, który jest samą 12597 II, 2,3,1639| daje początek przymierzu zagwarantowanemu wiernością Boga. Kościół 12598 III, 2,2,2212| nie sprowadza się ani do zagwarantowania praw i wypełniania obowiązków, 12599 III, 1,2,1881| odpowiedzialności. Pomaga w zagwarantowaniu jej praw6.~ 12600 Wstep, 0,0,9 | chrześcijańskiej. Sobór Trydencki zainicjował w Kościele wspaniałą organizację 12601 I, 2,1,284 | 284 Na wielkie zainteresowanie tymi poszukiwaniami szczególnie 12602 II, 2,3,1648| przeżywać po chrześcijańsku zaistniałą sytuację, z zachowaniem 12603 III, 2,2,2271| powoduje przerwanie ciąży, po zaistnieniu skutku, podlega ekskomunice 12604 I, 2,2,596 | do postawy, jaką należy zająć wobec Jezusa383. Faryzeusze 12605 II, 2,1,1339| Paschę. A gdy nadeszła pora, zajął miejsce u stołu i Apostołowie 12606 I, 2,1,349 | Ósmy dzień. Dla nas jednak zajaśniał nowy dzień: dzień Zmartwychwstania 12607 IV, 1,3,2725| chrześcijan modlitwa jest zajęciem, nie dającym się pogodzić 12608 III, 1,2,1912| by wszyscy, stosownie do zajmowanego miejsca i odgrywanej przez 12609 I, 2,3,898 | szukać Królestwa Bożego, zajmując się sprawami świeckimi i 12610 III, 2,2,2243| totalitarną władzę, jawną lub zakamuflowaną, nad człowiekiem i jego 12611 III, 2,2,2324| nadzieją i miłością. Jest zakazane przez piąte przykazanie.~ 12612 III, 2,2,2533| nierząd - w bałwochwalstwie zakazanym w trzech pierwszych przepisach 12613 III, 2,1,2138| grzechami bezbożności zakazanymi przez pierwsze przykazanie.~ 12614 III, 2,2,2262| społeczności nie jest wyjątkiem od zakazu zabijania niewinnego człowieka, 12615 III, 1,3,1955| wypełnienia powinności, a zakazując, powstrzymuje od występków... 12616 III, 2,2,2387| lub powinowatymi stopnia zakazującego pomiędzy nimi małżeństwa133. 12617 III, 2,0,2056| jako przykazania negatywne, zakazy, czy też przykazania pozytywne ( 12618 III, 2,2,2389| i publicznej współżyciu zakładającemu intymność płciową.~Określenie 12619 III, 2,2,2296| 2297 Uprowadzenia i branie zakładników sieją grozę i w ten sposób 12620 III, 2,2,2433| także zależnie od warunków zakładu pracy i z uwzględnieniem 12621 I, 2,2,582 | przez Niego uzdrowienia, nie zakłóca odpoczynku szabatowego.~ 12622 III, 2,2,2423| przyczyn wielu konfliktów zakłócających porządek społeczny156. ~ 12623 II, 2,1,1345| Amen.~Gdy przewodniczący zakończył dziękczynienie i cały lud 12624 I, 2,3,1036| czuwać ustawicznie, abyśmy zakończywszy jeden jedyny bieg naszego 12625 II, 2,4,1671| i wdów, obrzęd profesji zakonnej i błogosławieństwo dla pełnienia 12626 IV, 1,2,2686| 2687 Wielu zakonników poświęciło całe swoje życie 12627 I, 2,3,933 | publiczne, na przykład w stanie zakonnym, jak również prywatne czy 12628 II, 1,2,1203| czy też obrządki pewnych zakonów), bizantyjski, aleksandryjski 12629 I, 2,3,927 | instytucji monastycznych przez zakony średniowieczne po współczesne 12630 I, 2,1,338 | natura, cała historia ludzka zakorzeniają się w tym pierwotnym wydarzeniu; 12631 II, 2,1,1394| stworzeń; sprawia także, że zakorzeniamy się w Nim:~Skoro Chrystus 12632 II, 2,1,1316| Ducha Świętego, aby głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym, ściślej 12633 Wstep, 0,0,23| dojrzewanie wiary, na jej zakorzenienie w życiu i promieniowanie 12634 II, 0,3,1073| człowiek wewnętrzny zostaje zakorzeniony i umocniony14 w "wielkiej 12635 IV, 1,2,2656| zróżnicowanemu językowi - uczą nas zakotwiczenia naszej nadziei w Bogu: " 12636 III, 1,2,1903| przez inne władze i inne zakresy kompetencji, które by 12637 I, 2,2,550 | Regnavit a ligno Deus - "Bóg zakrólował z krzyża"278.~"Klucze Królestwa"~ 12638 IV, 2,0,2824| usunięty wszelki grzech, a zakrólowała prawda, by zostały zniszczone 12639 II, 2,1,1297| ochronną przeciwko wszystkim zakusom Nieprzyjaciela".~ 12640 I, 2,3,749 | Kościół jest miejscem, "gdzie zakwita Duch"99~ 12641 II, 2,3,1590| zaległe sprawy należycie załatwił i ustanowił w każdym mieście 12642 I, 2,3,917 | Pańskiej z danego przez Boga zalążka, rozmaite formy życia samotnego 12643 III, 1,1,1803| człowieka. one owocami i zalążkami czynów moralnie dobrych; 12644 III, 2,2,2424| dostępu do rynku"159. Należy zalecać rozsądne zarządzanie rynkiem 12645 II, 2,1,1349| odpowiedź na słowa Apostoła: "Zalecam więc przede wszystkim, by 12646 II, 2,2,1493| jest przez Kościół żywo zalecane.~ 12647 II, 2,2,1458| jest przez Kościół gorąco zalecane46. Istotnie, regularne spowiadanie 12648 III, 2,2,2543| utrzymanie266. Wypełnienie zalecenia oderwania się od bogactw 12649 II, 1,2,1174| celebracja jako wyraz wierności zaleceniom apostolskim, by "nieustannie 12650 III, 1,3,1985| rady jakie Pan w Ewangelii zalecił wypełniać uczniom swoim" 12651 IV, 2,0,2832| jeden" dla "wielu". Ubóstwo zalecone w błogosławieństwach jest 12652 II, 2,3,1590| zostawiłem cię na Krecie, byś zaległe sprawy należycie załatwił 12653 IV, 2,0,2836| naszym chlebem codziennym. Zaletą tego Bożego pokarmu jest 12654 I, 2,1,401 | prawdziwa "inwazja" grzechu zalewa świat: bratobójstwo popełnione 12655 I, 2,3,876 | służebny. Istotnie, całkowicie zależąc od Chrystusa, który posyła 12656 IV, 2,0,2763| naszej modlitwy będzie także zależała prawość naszego życia w 12657 III, 2,2,2437| polityka jest już wzajemnie zależna. Jest ona jeszcze bardziej 12658 I, 1,2,102 | sylab, ponieważ nie jest zależne od czasu70.~ 12659 II, 2,3,1564| wykonywaniu swojej władzy zależni od biskupów, związani 12660 I, 2,3,970 | pośrednictwa całkowicie jest zależny i z niego czerpie całą moc 12661 IV, 1,1,2628| znaczeniowe i oznacza: prosić, żalić się, wołać natarczywie, 12662 I, 2,3,1036| Panem na gody weselne i być zaliczeni do błogosławionych i aby 12663 I, 1,2,120 | jakie pisma powinny być zaliczone do ksiąg świętych94. Pełna 12664 III, 2,2,2473| dnia i tej godziny, gdy zaliczony do Twoich męczenników, otrzymuję 12665 I, 2,3,1044| już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już 12666 I, 1,3,174 | i ta sama. Ani Kościoły założone w Germanii nie mają innej 12667 III, 2,2,2229| wtedy gdy dzieci mają zamiar założyć rodzinę.~ 12668 I, 2,2,424 | przez św. Piotra, Chrystus założył swój Kościół3.~"Ogłosić... 12669 II, 2,3,1649| udzielane tylko tym, którzy żałują, że złamali znak Przymierza 12670 I, 2,3,1033| grzechu śmiertelnym, nie żałując za niego i nie przyjmując 12671 I, 2,3,979 | przebaczyć każdemu grzesznikowi żałującemu za grzechy popełnione po 12672 I, 2,1,397 | przez diabła - pozwolił, by zamarło w jego sercu zaufanie do 12673 III, 1,2,1886| 1887 Zamiana środków i celów10, która 12674 I, 2,2,467 | naturach bez pomieszania, bez zamiany, bez podziału i bez rozłączenia. 12675 I, 2,2,682 | chwalebny Chrystus objawi ukryte zamiary serc i odda każdemu człowiekowi 12676 II, 2,3,1607| będący darem Stwórcy100, zamienił się w relację panowania 12677 I, 2,2,579 | Gdyby owa gorliwość nie zamieniła się w "obłudną" kazuistykę328, 12678 I, 2,3,844 | myślach swoich i prawdę Bożą zamienili na kłamstwo, służąc raczej 12679 III, 2,2,2390| 2391 Wiele osób zamierzających zawrzeć małżeństwo domaga 12680 IV, 2,0,2784| nadzieję, że otrzymamy to, o co zamierzamy prosić... Bo czego może 12681 I, 2,1,303 | otwiera" (Ap 3, 7). "Wiele zamierzeń jest w sercu człowieka, 12682 I, 1,3,154 | mówią nam o sobie i swoich zamierzeniach, oraz zaufanie ich obietnicom ( 12683 III, 2,2,2276| które samo w sobie lub w zamierzeniu zadaje śmierć, by zlikwidować 12684 I, 2,3,1045| jedności rodzaju ludzkiego zamierzonej przez Boga od stworzenia, 12685 III, 2,2,2262| zamierzony, a drugi nie zamierzony36.~ 12686 III, 1,1,1779| sąd o konkretnych czynach, zamierzonych lub już dokonanych. Prawda 12687 I, 2,1,312 | przeciwko mnie, Bóg jednak zamierzył to jako dobro, żeby sprawić... 12688 I, 2,2,600 | to co ręka Twoja i myśl zamierzyły" (Dz 4, 27-28). Bóg dopuścił 12689 IV, 1,2,2670| źródło Życia, przybądź, zamieszkaj w nas, oczyść nas i zbaw 12690 IV, 1,3,2713| człowieka", by Chrystus zamieszkał przez wiarę w naszych sercach 12691 I, 2,3,701 | ziemia znowu nadaje się do zamieszkania37. Gdy Chrystus wychodzi z 12692 IV, 1,3,2710| tchnieniu Ducha Świętego; zamieszkanie w domu Pańskim, jakim jesteśmy; 12693 IV, 1,2,2683| ofiarowuje się on bowiem, by zamieszkiwać z Bogiem, i został nazwany 12694 I, 1,1,28 | cały rodzaj ludzki, aby zamieszkiwał całą powierzchnię ziemi. 12695 I, 1,2,53 | objęcia Boga, a Boga do zamieszkiwania w człowieku, zgodnie z upodobaniem 12696 I, 2,2,635 | ziemia się przelękła i zamilkła, bo Bóg zasnął w ludzkim 12697 I, 2,2,536 | niebiosa" (Mt 3, 16), które zamknął grzech Adama; wody zostają 12698 I, 2,1,303 | co otwiera, a nikt nie zamknie, i Ten, co zamyka, a nikt 12699 II, 2,3,1609| małżeństwo pomaga przezwyciężyć zamknięcie się w sobie, egoizm, szukanie 12700 I, 1,2,112 | męką serce Chrystusa było zamknięte, ponieważ Pismo święte było 12701 I, 1,3,175 | się ona jak cenny depozyt zamknięty we wspaniałym naczyniu i 12702 I, 2,3,771 | mieszkanie ziemskie, królewski zamku; domu z gliny i królewska 12703 III, 2,2,2271| naprawienia wyrządzoną niewinnie zamordowanemu dziecku, jego rodzicom i 12704 III, 1,1,1735| cudzołóstwie z żoną Uriasza i zamordowaniu go33.~Działanie może być 12705 I, 2,1,332 | Oto niektóre przykłady: zamykają raj ziemski168, chronią 12706 III, 1,3,2038| osobistych czynów powinno unikać zamykania się w rozważaniu indywidualnym. 12707 I, 2,2,600 | by wypełnić swój zbawczy zamysł399.~"Umarł - zgodnie z Pismem - 12708 I, 2,1,323 | współpracować w sposób wolny z Jego zamysłami.~ 12709 I, 2,1,275 | że Ty wszystko możesz, co zamyślasz, potrafisz uczynić" (Hi 12710 I, 2,2,474 | stwierdza, że nie zna tych zamysłów100, ale w innym miejscu wyjaśnia, 12711 I, 2,3,842 | świadectwo dobroci i zbawienne zamysły rozciągają się na wszystkich, 12712 I, 2,3,823 | oblubienicę swoją, siebie samego zań wydając, aby go uświęcić; 12713 III, 2,1,2126| nawet potwierdzenia czy zanegowania.~ 12714 III, 2,2,2276| ten sposób działanie lub zaniechanie działania, które samo w 12715 III, 2,1,2124| wierzący, o ile skutkiem zaniedbań w wychowaniu religijnym 12716 III, 2,1,2093| różny sposób. Obojętność zaniedbuje lub odrzuca miłość Bożą; 12717 II, 2,1,1257| wiecznego. Stara się więc nie zaniedbywać otrzymanego od Pana nakazu, 12718 II, 2,3,1615| więzi małżeńskiej mogło zaniepokoić i wydawać się wymaganiem 12719 I, 2,2,498 | 498 Zaniepokojenie wywoływał niekiedy fakt 12720 I, 2,3,851 | ich pragnieniu, aby im zanieść. Właśnie dlatego że Kościół 12721 II, 2,1,1383| niech Twój święty Anioł zaniesie ofiarę na ołtarz w niebie, 12722 I, 2,1,310 | pojawianie się pewnych bytów, a zanikanie innych; dopuszcza obok tego, 12723 I, 2,3,1039| posłańcami, którzy wasze uczynki zaniosą do mojego skarbca. Nic nie 12724 II, 2,1,1379| Mszą świętą można było zanosić chorym i nieobecnym. Pogłębiając 12725 IV, 1,1,2605| płaczem za dni ciała swego zanosił On gorące prośby i błagania 12726 IV, 1,1,2610| współdziałanie z zamysłem Bożym zanosili w swojej modlitwie58.~ 12727 IV, 1,1,2632| uwielbiany przez prośby, jakie zanosimy do Ojca w Jego Imię90. Na 12728 II, 2,1,1345| dziękczynne, a nieobecnym zanoszą do domów160.~ 12729 III, 2,1,2134| Mt 4, 10). Adoracja Boga, zanoszenie do Niego modlitw, oddawanie 12730 II, 2,1,1398| bardziej naglące modlitwy zanoszone do Niego, by nastały dni 12731 I, 2,3,1039| uczynili niegodziwi, zostało zanotowane, a oni tego nie wiedzą. 12732 I, 2,1,256 | Przez to wyznanie za chwilę zanurzę was w wodzie i was z niej 12733 II, 2,1,1278| obrzęd chrztu polega na zanurzeniu kandydata w wodzie lub polaniu 12734 II, 2,1,1214| gr. baptizein) oznacza: "zanurzyć, pogrążyć"; "zanurzenie" 12735 III, 2,2,2230| zawierają małżeństwa, aby móc zaopiekować się swoimi rodzicami lub 12736 IV, 1,3,2716| lecz niczym iskry, które zapalają ogień miłości. W tym milczeniu, 12737 I, 2,2,425 | początku pierwsi uczniowie zapałali pragnieniem głoszenia Chrystusa: " 12738 II, 2,1,1243| zmartwychwstał z Chrystusem. Świeca zapalona od paschału oznacza, że 12739 I, 2,2,668 | i powrócił do życia, by zapanować tak nad umarłymi, jak nad 12740 III, 2,2,2549| dopuszczony tylko godny. Zapanuje tam również prawdziwy pokój, 12741 II, 2,2,1429| Piotra po jego trzykrotnym zaparciu się Nauczyciela. Pełne nieskończonego 12742 II, 2,1,1379| 1379 "Święty zapas" (tabernakulum) pierwotnie 12743 II, 2,1,1293| elastycznym (namaszczanie atletów, zapaśników); jest znakiem uzdrowienia, 12744 II, 2,3,1634| zachowa swoją wiarę i zapewni chrzest oraz wychowanie 12745 III, 1,2,1922| granicach porządku moralnego i zapewniać warunki korzystania z wolności.~ 12746 I, 2,1,294 | wszystkich>> (1 Kor 15, 28), zapewniając równocześnie i własną chwałę, 12747 III, 1,2,1908| użyciu godziwych środków zapewniała bezpieczeństwo społeczności 12748 III, 1,3,2034| we władzy Chrystusa jest zapewniany przez charyzmat nieomylności. 12749 III, 2,1,2186| publiczne powinny czuwać nad zapewnieniem obywatelom czasu przeznaczonego 12750 III, 1,2,1897| państwa. Jej rola polega na zapewnieniu, na ile to możliwe, dobra 12751 II, 2,2,1467| wyznał kapłanowi, zostaje "zapieczętowane" przez sakrament.~ 12752 I, 2,2,598 | wyznajemy, że Go znamy. Gdy więc zapieramy się Go przez nasze uczynki, 12753 III, 1,3,1961| chronić go przed złem:~Bóg zapisał na tablicach Prawa to, czego 12754 III, 2,1,2187| pierworodnych, którzy zapisani w niebiosach" (Hbr 12, 22- 12755 III, 2,2,2444| używaniem:~A teraz wy, bogacze, zapłacicie wśród narzekań na utrapienia, 12756 I, 2,2,586 | nauczaniu350, lecz także zapłacił podatek świątynny, dołączając 12757 III, 2,2,2438| zasobników, za które nie zapłacono sprawiedliwie.~ 12758 II, 2,2,1481| Piotrowi, gdy ten gorzko zapłakał; przebaczył grzesznicy, 12759 III, 1,1,1827| jak najemnik oczekujący zapłaty, lecz jak syn, który odpowiada 12760 I, 2,3,696 | bardzo pragnę, żeby on już zapłonął" (Łk 12, 49). W postaci 12761 III, 2,2,2407| konieczności, gdy jedynym środkiem zapobiegającym pilnym i podstawowym potrzebom ( 12762 III, 1,3,2039| Także w swojej liturgii, jak zapobiegliwa matka, nie przestaje dzień 12763 I, 2,3,1049| lecz ma raczej pobudzać zapobiegliwość, aby uprawiać ziemię, 12764 I, 2,3,1050| natury oraz owoce naszej zapobiegliwości, to odnajdziemy je potem 12765 II, 2,2,1453| poruszenie sumienia może zapoczątkować wewnętrzną ewolucję, która 12766 III, 1,3,2041| nawrócenia i przebaczenia, zapoczątkowanego na chrzcie82.~Trzecie przykazanie 12767 II, 2,4,1681| uczestnictwem w Uczcie Królestwa, zapoczątkowanej w Eucharystii, nawet jeśli 12768 I, 2,3,768 | Królestwa Chrystusa i Boga i zapoczątkowania go wśród wszystkich narodów 12769 I, 2,2,664 | po prawicy Ojca oznacza zapoczątkowanie Królestwa Mesjasza, wypełnienie 12770 I, 2,3,686 | czasach ostatecznych", zapoczątkowanych odkupieńczym Wcieleniem 12771 I, 2,3,719 | ostatni w szeregu proroków zapoczątkowanym przez Eliasza67. Zapowiada 12772 I, 2,3,707 | Jozuego do wizji, które zapoczątkowują misję wielkich proroków. 12773 III, 2,2,2376| aktu prokreacyjnego. Akt zapoczątkowujący istnienie dziecka przestaje 12774 IV, 1,1,2599| decydującymi chwilami, które zapoczątkują posłanie Jego Apostołów: 12775 IV, 1,1,2566| człowieka. Jeśli nawet człowiek zapomina o swoim Stwórcy lub ukrywa 12776 II, 2,1,1308| naturalnego. Nie można także zapominać, że łaska chrztu jest łaską 12777 III, 2,2,2214| boleści rodzicielki nie zapominaj! Pamiętaj, że oni cię zrodzili, 12778 IV, 2,0,2831| ekonomiczne i międzynarodowe, nie zapominając nigdy o tym, że nie ma sprawiedliwych 12779 IV, 1,3,2696| każdej chwili. Tymczasem zapominamy o Tym, który jest naszym 12780 I, 2,2,598 | swoich świętych nigdy nie zapomniał, "że to właśnie grzesznicy 12781 II, 2,3,1603| nie powinna prowadzić do zapomnienia o jego wspólnych i trwałych 12782 I, 2,3,710 | 710 Zapomnienie o Prawie i niewierność przymierzu 12783 III, 1,2,1938| powszechne szkody, polega na zapomnieniu o istnieniu węzłów wzajemnej 12784 I, 2,3,855 | jest jednak dla Kościoła zaporą na drodze do urzeczywistnienia 12785 I, 2,1,333 | powrotu Chrystusa, który zapowiadają185, służąc Mu podczas sądu186.~ 12786 II, 1,1,1130| profetycznym, to znaczy zapowiadającym przyszłą chwałę"45.~W skrócie~ 12787 II, 2,1,1286| Starym Testamencie prorocy zapowiadali, że Duch Pana spocznie na 12788 I, 2,2,532 | Jezusa Józefowi i Maryi zapowiadało i uprzedzało Jego poddanie 12789 III, 1,1,1851| tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem: 12790 I, 2,2,554 | Piotr protestuje przeciw tej zapowiedzi283, a inni uczniowie jej nie 12791 III, 1,1,1851| zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem: ci, którzy się takich rzeczy 12792 II, 2,1,1217| zbawienia, które były już zapowiedziami misterium chrztu:~Boże, 12793 I, 2,2,674 | ochłody, aby też posłał wam zapowiedzianego Mesjasza, Jezusa, którego 12794 I, 2,1,411 | widzi ponadto w Niewieście zapowiedzianej przez "Protoewangelię" Matkę 12795 I, 2,2,547 | Potwierdzają one, że Jezus jest zapowiedzianym Mesjaszem264. ~ 12796 I, 2,2,555 | na Górze; Prawo i prorocy zapowiedzieli cierpienia Mesjasza286. 12797 II, 2,3,1651| tego, żeby małżonkowie, nie zapoznając pozostałych celów małżeństwa, 12798 III, 2,2,2243| szukania w sobie lub do zapożyczania od jakiejś ideologii swych 12799 II, 2,1,1260| przypuszczać, że te osoby zapragnęłyby wyraźnie chrztu, gdyby wiedziały 12800 I, 2,2,425 | i słyszeli" (Dz 4, 20). Zapraszają oni ludzi wszystkich czasów, 12801 I, 1,1,27 | Człowiek już od swego początku zapraszany jest do rozmowy z Bogiem: 12802 III, 1,1,1815| zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, 12803 I, 1,3,142 | i obcuje z nimi, by ich zaprosić do wspólnoty z sobą i przyjąć 12804 II, 2,1,1397| od wszystkich grzechów i zaprosił do swego stołu, a ty nawet 12805 I, 2,1,309 | wszystkie wolne stworzenia zaproszone, zanim przyjmą jeszcze to 12806 I, 1,3,164 | niesprawiedliwości i śmierci wydają się zaprzeczać Dobrej Nowinie; mogą one 12807 III, 2,1,2088| uporczywe, po przyjęciu chrztu, zaprzeczanie jakiejś prawdzie, w którą 12808 III, 2,1,2171| człowiek również powinien "zaprzestać pracy" i pozwolić innym - 12809 I, 2,3,969 | Albowiem wzięta do nieba, nie zaprzestała tego zbawczego zadania, 12810 I, 2,3,835 | w swoim posłaniu, skoro zapuszcza korzenie na terenach o różnych 12811 I, 2,1,205 | do was. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest Jego imię, to 12812 IV, 2,0,2778| objawione. Gdy sam Mojżesz zapytał Boga, kim On jest, usłyszał 12813 III, 1,3,2004| pytanie sędziów kościelnych: "Zapytana, czy sądzi, że jest w stanie 12814 III, 2,2,2536| lub kupując od nich, mogli zarabiać... Należą do nich lekarze, 12815 III, 1,3,1970| w modlitwie - wytrwali! Zaradzajcie potrzebom świętych! Przestrzegajcie 12816 III, 2,2,2227| wychowywaniu swoich dzieci, zaradzaniu ich potrzebom materialnym 12817 IV, 1,1,2617| Matka Jezusa prosi Syna, by zaradził potrzebom uczestników uczty 12818 I, 2,3,958 | Kościół pielgrzymów od zarania religii chrześcijańskiej 12819 III, 2,2,2444| moli, złoto wasze i srebro zardzewiało, a rdza ich będzie świadectwem 12820 II, 2,1,1290| dopełnienie chrztu chciano zarezerwować dla biskupa, wprowadzono 12821 II, 2,3,1538| Dzisiaj wyraz ordinatio jest zarezerwowany dla aktu sakramentalnego, 12822 I, 2,3,968 | wiarę, nadzieję i miłość żarliwą dla odnowienia nadprzyrodzonego 12823 II, 2,3,1619| pierwszeństwa więzi z Chrystusem, żarliwego oczekiwania na Jego powrót, 12824 II, 2,2,1472| Nawrócenie, które pochodzi z żarliwej miłości, może doprowadzić 12825 IV, 1,1,2594| nawrócenia serca i szukając żarliwie - jak Eliasz - oblicza Bożego, 12826 I, 2,3,771 | wyposażony w dobra niewidzialne, żarliwy w działaniu i oddany kontemplacji, 12827 I, 1,1,33 | swojej duchowej duszy. "Zaród wieczności, który w sobie 12828 III, 2,2,2485| każdej decyzji. Zawiera ono w zarodku podział ludzi i wszelkie 12829 IV, 1,3,2731| ciągle jeszcze pozostaje zarozumiałe. W każdym przypadku nasz 12830 IV, 2,0,2835| nas tego Pan96, bo nasza zarozumiałość nie potrafiłaby tego odkryć. 12831 I, 2,2,513 | życia Chrystusa (I), by zarysować potem główne tajemnice życia 12832 I, 2,3,711 | rzeczy nowej" (Iz 43, 19). Zarysowują się dwie linie profetyczne; 12833 III, 2,2,2279| zbawienia naszych dusz. Jesteśmy zarządcami, a nie właścicielami życia, 12834 I, 2,1,373 | poddaną" (Rdz 1, 28) jako "zarządcy" Boży. To władanie nie może 12835 I, 2,3,886 | przede wszystkim "dobrze zarządzając własnym Kościołem jako cząstką 12836 I, 2,2,553 | Klucze" oznaczają władzę zarządzania domem Bożym, którym jest 12837 II, 2,3,1590| mieście prezbiterów. Jak ci zarządziłem" (Tt 1, 5).~ 12838 I, 2,3,861 | takich mężów, a następnie zarządzili, aby gdy tamci umrą, posługiwanie 12839 II, 2,1,1264| pożądliwością lub metaforycznie "zarzewiem grzechu" (fomes peccati). " 12840 III, 2,2,2284| Takie zgorszenie Jezus zarzuca uczonym w Piśmie i faryzeuszom, 12841 I, 2,2,500 | jest wysuwany w tym miejscu zarzut, że Pismo święte mówi o 12842 I, 2,2,596 | wydał Jezusa Rzymianom pod zarzutem wzniecania buntu politycznego386, 12843 III, 2,1,2087| trudność w przezwyciężaniu zarzutów związanych z wiarą lub też 12844 II, 2,3,1587| kapłaństwa, by był godny bez zarzutu stać przy Twoim ołtarzu, 12845 I, 1,2,116 | egzegezę, która opiera się na zasadach poprawnej interpretacji. 12846 II, 2,2,1447| W ciągu wieków w sposób zasadniczy zmieniła się konkretna forma, 12847 II, 2,1,1346| Rozwija się ona w dwóch zasadniczych częściach, które stanowią 12848 IV, 2,0,2761| Po ukazaniu, że Psalmy zasadniczym pokarmem modlitwy chrześcijańskiej 12849 III, 2,1,2125| godność ta na samym Bogu się zasadza i w Nim się doskonali"56. 12850 II, 2,1,1397| tego brata, który był godny zasiadać przy tym samym stole Pana. 12851 II, 1,2,1137| stał tron i na tronie ktoś zasiadał" (Ap 4, 2): Pan Bógl. Następnie 12852 I, 2,2,551 | moim stole oraz żebyście zasiadali na tronach, sądząc dwanaście 12853 I, 2,2,664 | 664 Zasiadanie po prawicy Ojca oznacza 12854 I, 2,2,663 | Bóg i współistotny Ojcu, zasiadł cieleśnie po Wcieleniu i 12855 I, 2,3,1039| Ja, jako Głowa - powie - zasiadłem na niebiosach po prawicy 12856 IV, 2,0,2836| jest tym chlebem, który - zasiany w Dziewicy, wyrosły w ciele, 12857 III, 1,2,1881| to społeczności albo o zasięgu krajowym, albo międzynarodowym" 12858 II, 2,4,1682| w nadziei składa w ziemi zasiew ciała, które zmartwychwstanie 12859 I, 2,3,999 | lecz zwykłym ziarnem... Zasiewa się zniszczalne - powstaje 12860 I, 2,3,999 | wcześniej nie obumrze. To, co zasiewasz, nie jest od razu ciałem, 12861 I, 2,3,852 | 2473 "krew męczenników jest zasiewem chrześcijan"316.~ 12862 III, 2,2,2210| nad osobami starszymi, do zasiłków rodzinnych;~- ochronę bezpieczeństwa 12863 Wstep, 0,0,10| Nie powinno więc budzić zaskoczenia, że w dynamicznym ożywieniu 12864 III, 1,1,1808| wszystkiego, by nie dać się zaskoczyć przez podstęp i kłamstwo ( 12865 I, 2,1,208 | Mojżesz zdejmuje sandały i zasłania twarz8 w obliczu Świętości 12866 I, 2,2,588 | potrzebują zbawienia, zaślepieni sami w sobie362.~ 12867 I, 2,2,600 | ich czyny wypływające z zaślepienia398, by wypełnić swój zbawczy 12868 III, 1,1,1790| grzechu powoli ulega niemal zaślepieniu"56. W tych przypadkach osoba 12869 I, 2,2,591 | który uznawał, że Jezus zasługiwał na śmierć jako bluźnierca372. 12870 I, 2,2,457 | były bez znaczenia? Czy nie zasługiwały one na wzruszenie Boga, 12871 III, 1,1,1812| działania jako dzieci Boże i do zasługiwania na życie wieczne. Stanowią 12872 III, 1,3,2005| za dobre lub szkodliwe, zasługujące na nagrodę lub karę. Zasługa 12873 Wstep, 0,0,9 | pod tym względem przykład zasługujący na podkreślenie. W swoich 12874 III, 1,3,2009| potrzebę łaski dla czynów zasługujących.~ 12875 III, 1,1,1842| wiecznego i łask, by na nie zasłużyć.~ 12876 IV, 2,0,2782| łaskę: Ojcze nasz, abyś zasłużył, by być Jego synem29.~ 12877 IV, 1,2,2687| jednak to, by doprowadzić do zasmakowania w jej treści37 .~ 12878 III, 2,2,2217| swego ojca w starości,~nie zasmucaj go w jego życiu.~A jeśliby 12879 IV, 1,3,2727| zniechęcenie z powodu oschłości, zasmucenie, że nie wszystko dajemy 12880 IV, 1,1,2609| 21, 21). O ile Jezus jest zasmucony "niedowiarstwem" swoich 12881 I, 2,3,966 | zachowałaś dziewictwo, w zaśnięciu nie opuściłaś świata, o 12882 III, 2,2,2215| wiodą, czuwają nad tobą, gdy zaśniesz; gdy budzisz się - mówią 12883 III, 1,1,1767| stanowią niewyczerpany zasób wyobrażeń i odczuć, w których 12884 III, 2,2,2438| narodów bogatych pochodzi z zasobników, za które nie zapłacono 12885 I, 2,2,548 | zwątpienia" (Mt 11, 6). Nie mają zaspokajać ciekawości i magicznych 12886 I, 2,2,514 | wielu informacji, które zaspokajałyby ludzką ciekawość dotyczącą 12887 III, 2,2,2439| sytuacji niedostatku, ani stałe zaspokajanie potrzeb. Należy także reformować 12888 III, 2,2,2456| Mogą one służyć słusznemu zaspokajaniu potrzeb człowieka.~ 12889 I, 2,3,1048| sprawiedliwość, a szczęśliwość zaspokoi i przewyższy wszelkie pragnienia 12890 III, 2,2,2401| osób oraz pomóc każdemu w zaspokojeniu jego podstawowych potrzeb, 12891 I, 2,3,1014| Błogosławieni ci, których śmierć zastanie~w Twej najświętszej woli,~ 12892 III, 1,1,1778| od wszelkiej refleksji, zastanowienia się lub wejścia w siebie:~ 12893 IV, 1,1,2603| miejsce w ekonomii zbawienia. Zastanowimy się nad nią w końcowej części 12894 I, 2,2,471 | przyjmował, że w Chrystusie Słowo zastąpiło duszę lub ducha. Przeciw 12895 III, 2,1,2189| pierwszego stworzenia, został zastąpiony przez niedzielę, przypominającą 12896 II, 2,1,1346| razem "jeden akt kultu"161. Zastawiony dla nas stół eucharystyczny 12897 III, 2,2,2448| procent i zatrzymywania zastawu, obowiązek dziesięciny, 12898 II, 1,1,1090| ziemskiej ze wszystkimi zastępami duchów niebieskich wyśpiewujemy 12899 I, 2,3,936 | głową Kolegium Biskupów, zastępcą Chrystusa i pasterzem całego 12900 I, 2,3,895 | jednak uważać biskupów za zastępców papieża, którego zwyczajna 12901 IV, 1,2,2677| wprowadzając jako ludową formę zastępczą Modlitwy Godzin. Na Wschodzie 12902 III, 2,2,2375| lub jaja, macierzyństwo zastępcze), głęboko niegodziwe. 12903 I, 2,2,615 | cierpiącym Sługą, który w sposób zastępczy "siebie na śmierć ofiarował", " 12904 I, 2,1,209 | świętego imię objawione jest zastępowane Boskim tytułem "Pan" (Adonai, 12905 II, 2,4,1674| liturgicznego Kościoła, ale go nie zastępują: "Należy (je) tak uporządkować, 12906 III, 2,2,2293| moralnej badań naukowych i ich zastosowań. Z drugiej strony, kryteria 12907 Wstep, 0,0,21| wybrane z myślą o bezpośrednim zastosowaniu katechetycznym.~ 12908 III, 2,2,2296| zeznań, ukarania winnych, zastraszenia przeciwników, zaspokojenia 12909 IV, 2,0,2836| utwierdzenia w nas ufności "bez zastrzeżeń". W znaczeniu jakościowym 12910 II, 2,4,1671| poświęcenie pewnych osób Bogu oraz zastrzeżenie pewnych przedmiotów i miejsc 12911 II, 2,4,1668| bardziej jego udzielanie jest zastrzeżone dla wyświęconych do posługi ( 12912 I, 2,3,691 | się obrazem wiatru, aby zasugerować Nikodemowi transcendentną 12913 III, 2,2,2464| 2465 Stary Testament zaświadcza, że Bóg jest źródłem wszelkiej 12914 III, 2,1,2152| szacunku dla Jego obecności, zaświadczanej lub podważanej w każdym 12915 III, 2,2,2419| ostateczny cel. Stara się zaszczepić właściwe postawy odnośnie 12916 I, 1,2,60 | korzeniem, na którym zostaną zaszczepieni poganie stający się wierzącymi22.~ 12917 I, 2,3,736 | przynosić owoc. Ten, który zaszczepił nas na prawdziwym Krzewie 12918 III, 1,3,1987| jest Kościół40, latoroślami zaszczepionymi na Winnym Krzewie, którym 12919 I, 2,3,1028| dopuszczonym do widzenia Boga, mieć zaszczyt uczestniczenia w radościach 12920 III, 1,1,1851| wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, 12921 III, 2,1,2147| piętnuje tych, którzy "bluźnią zaszczytnemu Imieniu (Jezusa), które 12922 IV, 1,1,2588| śpiewać psalmy; słodko i zaszczytnie jest wychwalać naszego Boga". 12923 I, 2,3,971 | Dziewica czczona jest pod zaszczytnym imieniem Bożej Rodzicielki, 12924 III, 2,2,2549| dla pochlebstwa. Prawdziwe zaszczyty nie będą odmawiane tym, 12925 III, 2,1,2147| nadużywanie imienia Bożego w celu zatajenia zbrodniczych praktyk, zniewalania 12926 III, 2,2,2387| wydajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała..."134 Kazirodztwo 12927 I, 2,3,1034| wiarę i nawrócenie; mogą oni zatracić w niej zarazem ciało i duszę587. 12928 III, 2,1,2101| Apostolskie ukazują nam św. Pawła zatroskanego o wypełnienie ślubów, które 12929 I, 2,3,860 | Dlatego... Apostołowie... zatroszczyli się o to, by ustanowić swych 12930 III, 2,2,2435| prawowitą władzę.~Utrata zatrudnienia z powodu bezrobocia jest 12931 III, 2,2,2432| obywatelom w uzyskaniu pracy i zatrudnienia171.~ 12932 I, 2,2,643 | pokazują uczniów zasmuconych ("zatrzymali się smutni": Łk 24, 17) 12933 III, 2,2,2444| żniwiarzy pól waszych, którą zatrzymaliście, a krzyk ich doszedł do 12934 I, 2,2,625 | spotkania śmierci i życia, zatrzymując w sobie proces rozkładu 12935 IV, 1,2,2658| Nie określono zakładki.Nie zatwardzajcie serc waszychBłąd! Nie określono 12936 II, 2,2,1432| człowieka jest ociężałe i zatwardziałe. Trzeba, by Bóg dał człowiekowi 12937 I, 2,2,674 | część została dotknięta "zatwardziałością" (Rz 11, 25) w "niewierze" ( 12938 III, 2,1,2108| władza cywilna powinna go zatwierdzać według "norm prawnych dostosowanych 12939 I, 2,2,597 | który oznacza formułę zatwierdzającą wyrok391:~Na Soborze Watykańskim 12940 I, 2,3,919 | Świętego Jego Kościołowi; zatwierdzanie nowych form życia konsekrowanego 12941 I, 2,3,918 | chętnie objął swą powagą i zatwierdził"432.~ 12942 II, 1,2,1174| celebrowana "według formy zatwierdzonej" przez Kościół "jest... 12943 I, 2,3,884 | który by nie był jako taki zatwierdzony lub przynajmniej uznany 12944 I, 2,1,304 | jest wielką szkołą tego zaufania138.~ 12945 III, 1,3,2029| Najświętszej Maryi Dziewicy; zauważa w autentycznym świadectwie 12946 I, 2,1,386 | próżno ktoś chciałby go nie zauważać lub nadawać inne nazwy tej 12947 II, 2,1,1397| Skosztowałeś Krwi Pana, a nie zauważasz nawet swego brata. Znieważasz 12948 III, 2,0,2059| zapowiedzią Przymierza9 a jego zawarciem10, po tym, jak lud zobowiązał 12949 II, 2,3,1649| małżeństwo. Jeśli rozwiedzeni zawarli cywilnie drugi związek małżeński, 12950 I, 2,1,338 | Nie istnieje nic, co nie zawdzięczałoby swego istnienia Bogu Stwórcy. 12951 III, 2,2,2196| naszych rodziców, którym zawdzięczamy życie i którzy przekazali 12952 II, 2,3,1664| Chrystus. Osoby rozwiedzione zawierające nowy związek nie wyłączone 12953 I, 2,1,256 | istniejącego w Trzech i zawierającego Trzech na różny sposób. 12954 I, 2,3,733 | miłość jest pierwszym darem, zawierającym wszystkie inne. Ta miłość " 12955 II, 2,3,1625| 1625 Zawierającymi przymierze małżeńskie 12956 IV, 2,0,2837| zadziwiająca prośba. Gdyby zawierała tylko pierwszą część zdania - " 12957 IV, 2,0,2761| znaleźć w nich coś, czego nie zawierałaby Modlitwa Pańska8.~ 12958 I, 1,2,55 | śmierci... Wielokrotnie zawierałeś przymierze z ludźmi8.~Przymierze 12959 II, 2,3,1631| wiernych kościelnej formy zawierania małżeństwa138. Przemawia 12960 II, 2,3,1570| udzielanie, asystowanie przy zawieraniu małżeństwa i błogosławienie 12961 III, 2,2,2409| zależy od wartości umów zawieranych między osobami fizycznymi 12962 I, 2,3,701 | gołębicy (columbarium), zawieszonym nad ołtarzem. Symbol gołębicy 12963 II, 2,1,1216| dawany nawet tym, którzy zawinili; chrztem - ponieważ grzech 12964 III, 1,1,1858| wybór osobisty. Ignorancja zawiniona i zatwardziałość serca95 12965 I, 2,2,678 | Nastąpi wtedy potępienie zawinionej niewiary, która lekceważyła 12966 I, 2,1,335 | angeli... - "Niech aniołowie zawiodą cię do raju...", w liturgii 12967 III, 2,0,2066| których mówi Pan, że na nich zawisło całe Prawo i Prorocy... 12968 III, 2,2,2411| bezpośredni lub pośredni zawładnęli rzeczą drugiego człowieka, 12969 I, 1,3,165 | biec w wyznaczonych nam zawodach. Patrzmy na Jezusa, który 12970 III, 1,2,1881| rozrywkowych, sportowych, zawodowych i politycznych. to społeczności 12971 III, 2,2,2230| poświęcić się bardziej sprawom zawodowym lub też z innych szlachetnych 12972 I, 2,1,205 | na wieki i to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia" ( 12973 I, 2,2,444 | chrześcijańskie pojawia się już w zawołaniu setnika wobec ukrzyżowanego 12974 III, 1,3,1964| wewnętrznym prawem miłości: "Zawrę z domem Izraela... przymierze 12975 I, 2,3,856 | zła "na chwałę Bożą, na zawstydzenie szatana i dla szczęścia 12976 III, 2,2,2537| Jeżeli wszyscy będą z taką zawziętością rozszarpywać Ciało Chrystusa, 12977 II, 2,3,1606| panowania, niewiernością, zazdrością i konfliktami, które mogą 12978 III, 2,2,2537| mimo miał wiele bydła, zazdrościł tamtemu i w końcu zabrał 12979 I, 2,1,399 | obraz, widząc w Nim Boga zazdrosnego o swoje przywileje266.~ 12980 IV, 1,3,2736| 5). Nasz Bóg jest o nas "zazdrosny", co jest znakiem prawdy 12981 III, 1,3,2050| twój Bóg, ~jestem Bogiem zazdrosnym, ~który karze występek ojców ~ 12982 IV, 2,0,2816| 6, 10). Mają oczywiście zaznać sprawiedliwości u kresu 12983 I, 1,2,84 | modlitwach, tak szczególna zaznacza się jednomyślność przełożonych 12984 I, 2,2,557 | Przez to postanowienie Jezus zaznaczył, że szedł do Jerozolimy 12985 I, 2,3,954 | oczyszczeniu, jeszcze inni zażywają chwały, widząc <<wyraźnie 12986 I, 1,3,159 | pokornie i wytrwale usiłuje zbadać tajniki rzeczy, prowadzony 12987 IV, 2,0,2761| nasz", św. Augustyn kończy:~Zbadajcie wszystkie modlitwy, jakie 12988 II, 2,3,1641| miłości i wierności, tak teraz Zbawca ludzi i Oblubieniec Kościoła 12989 IV, 1,2,2664| Boży, Słowo Boże, Panie, Zbawco, Baranku Boży, Królu, Synu 12990 I, 2,2,529 | wychodzi na spotkanie swego Zbawcy (tradycja bizantyjska tak 12991 I, 1,2,136 | bezbłędnie nauczają prawdy zbawczej114.~ 12992 III, 2,2,2515| opierania się (w drugim) zbawczemu działaniu Ducha Świętego. 12993 IV, 1,1,2599| kuszenia42. Modlitwa Jezusa przed zbawczymi wydarzeniami, których wypełnienie 12994 I, 2,2,679 | przyszedł, by sądzić, ale by zbawi587 i dać życie, które jest 12995 II, 2,2,1507| naprawdę "Bogiem, który zbawia100.~ 12996 IV, 1,2,2665| go wzywać: "Jezus", "JHWH zbawia11. Imię Jezus obejmuje wszystko: 12997 I, 2,1,218 | miłości nie przestał go zbawiać21 oraz przebaczać mu jego 12998 I, 2,3,697 | objawia Boga żywego i zbawiającego, osłaniając transcendencję 12999 II, 2,2,1421| Jego dzieło uzdrawiania i zbawiania, które obejmuje także jego 13000 III, 1,3,2002| uzdolnić do współpracy w zbawianiu innych i we wzroście Ciała 13001 I, 2,2,605 | który wydaje siebie, aby zbawić413. Kościół w ślad za Apostołami414 13002 IV, 2,0,2811| objawione i dane w ciele jako Zbawiciel60 objawione przez to, kim 13003 I, 2,2,434 | otacza chwałą imię Boga Zbawiciela17, ponieważ odtąd właśnie 13004 I, 1,2,62 | by oczekiwał obiecanego Zbawiciela23.~ 13005 II, 2,1,1404| nagrody i przyjścia naszego ZbawicielaJezusa Chrystusa"225 i prosząc, 13006 I, 2,2,594 | potwierdzały, że jest Bogiem Zbawicielem378. Niektórzy Żydzi, nie uznając 13007 II, 2,1,1261| by wszyscy ludzie zostali zbawieni52, i miłość Jezusa do dzieci, 13008 III, 1,3,2004| jesteśmy usprawiedliwieni i zbawieni58. Jednak, zgodnie ze słowami 13009 I, 2,2,475 | zdecydowało dla naszego zbawienia103. Ludzka wola Chrystusa " 13010 I, 2,2,478 | nasze grzechy i dla naszego zbawienia110, "jest uważane za znak i 13011 III, 2,1,2099| miłości Ojca i dla naszego zbawienia13. Łącząc się z Jego ofiarą, 13012 I, 2,1,337 | objawionych przez Boga dla naszego zbawienia194; pozwalają one "poznawać 13013 I, 1,3,161 | zbawienia, jest konieczna do zbawienia33. "Ponieważ <<bez wiary... 13014 IV, 1,3,2749| wypełnianie woli Ojca, Jego zamysł zbawienia40 oraz wyzwolenie od zła41.~ 13015 II, 1,1,1129| Przymierza konieczne do zbawienia43. "Łaska sakramentalna" jest 13016 II, 2,1,1256| oraz konieczności chrztu do zbawienia47.~ 13017 II, 2,1,1257| chrzest jest konieczny do zbawienia48. Dlatego też polecił On 13018 IV, 1,0,2560| wiary na darmową obietnicę zbawienia6, odpowiedzią miłości na 13019 II, 2,1,1272| może nie przynosić owoców zbawienia69. Sakramentu chrztu udziela 13020 III, 1,1,1849| posłuszeństwa Jezusa, który dokonał zbawienia89.~ 13021 I, 2,2,432 | jedyne, które przynosi zbawienie12; mogą go wzywać wszyscy, 13022 I, 2,3,847 | czynem, mogą osiągnąć wieczne zbawienie308.~ 13023 I, 1,2,70 | a po upadku obiecał im zbawienie35 i ofiarował swoje przymierze.~ 13024 I, 2,3,874 | Ludu Bożego... osiągnęli zbawienie358.~ 13025 II, 1,2,1166| którego blask przynosi zbawienie44.~ 13026 II, 2,2,1512| jeśli to służyłoby jego zbawieniu107.~ 13027 I, 2,3,842 | oraz świadectwo dobroci i zbawienne zamysły rozciągają się na 13028 III, 2,2,2282| sposób, może dać im możliwość zbawiennego żalu. Kościół modli się 13029 I, 2,3,981 | Chrystusem, którego łaska nas zbawiła510.~ 13030 I, 2,3,732 | niepodzielną Trójcę, ponieważ nas zbawiła91.~Duch Święty - Dar Boży~ 13031 II, 2,3,1612| się w pewien sposób z całą zbawioną przez siebie ludzkością108, 13032 II, 2,3,1654| także "cały ich dom" był zbawiony169. Rodziny te, przyjmując 13033 II, 2,1,1225| odkupiony, w Nim jesteś zbawiony19.~Chrzest w Kościele~ 13034 II, 2,1,1226| Uwierz w Pana Jezusa, a zbawisz siebie i swój dom" - oświadcza 13035 I, 2,0,193 | traktowany jako przestarzały i zbędny. Pomagają nam one zrozumieć 13036 I, 2,3,711 | głoszenia nowego Ducha, a zbiegają się one w niewielkiej Reszcie, 13037 I, 2,2,599 | była owocem przypadku w zbiegu nieszczęśliwych okoliczności. 13038 I, 2,2,558 | dzieci, jak ptak swe pisklęta zbiera pod skrzydła, a nie chcieliście" ( 13039 III, 1,3,2010| Ojczyźnie; nie chcę jednak zbierać zasług na Niebo chcę pracować 13040 III, 1,3,1994| na służbę Bogu, jako owoc zbieracie uświęcenie. A końcem tego - 13041 II, 1,2,1167| liturgicznego, w którym zbierają się wierni "dla słuchania 13042 II, 2,1,1343| 1343 Chrześcijanie zbierali się "na łamanie chleba" ( 13043 III, 2,2,2448| zarobku dziennego, prawo zbierania pozostałych winogron w winnicy 13044 III, 2,2,2493| godności człowieka tak przy zbieraniu wiadomości, jak i przy ogłaszaniu 13045 I, 2,3,1034| pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego Królestwa wszystkie 13046 II, 2,1,1351| chce i może, po czym całą zbiórkę składa się na ręce przełożonego. 13047 III, 1,1,1706| czy to jednostkowe, czy zbiorowe, przedstawia się jako wałka, 13048 III, 2,2,2211| jest nie tylko "jednostką" zbiorowości ludzkiej, ale jest "kimś", 13049 IV, 1,1,2588| Boża i dlatego tytuł tego zbioru odpowiada temu, co nam przekazuje: " 13050 I, 1,2,92 | Ogół wiernych... nie może zbłądzić w wierze i szczególną 13051 III, 1,1,1738| Rzeczywiście, człowiek zbłądził. Zgrzeszył w sposób wolny. 13052 I, 2,2,605 | zakończeniu przypowieści o zbłąkanej owcy przypomniał, że ta 13053 IV, 1,1,2597| świadkowie w Ewangelii, to znaczy zbliżać się do Pana Jezusa, Świętego, 13054 IV, 2,0,2776| krzewem Mojżesz usłyszał: "Nie zbliżaj się tu! Zdejm sandały z 13055 II, 1,2,1168| jasnością cały rok liturgiczny. Zbliżając się stopniowo, krok za krokiem, 13056 I, 2,2,641 | Piątek wieczorem z powodu zbliżającego się szabatu489, pierwsze 13057 I, 1,3,170 | rzeczywistości (wypowiadanej)"44. Zbliżamy się jednak do tych rzeczywistości 13058 IV, 1,2,2677| Akathistos i Paraklisis pozostała zbliżona do chórowego oficjum w Kościołach 13059 III, 2,2,2388| 2389 Do kazirodztwa zbliżone nadużycia seksualne popełniane


1000-1501 | 1502-2013 | 2014-2513 | 2514-664 | 665-ateis | ateiz-chory | chorz-dlugo | dluzn-eunic | europ-istot | izaak-krwaw | krwot-miluj | milym-nazwa | nazyw-obdar | obecn-ojca2 | ojca3-piecd | pieci-popra | popro-proch | procz-przyn | przyo-rymow | rynki-spowo | spoza-teolo | teori-umocn | umowa-wewne | wezci-wyjas | wyjat-zaczy | zadan-zbliz | zbluz-zwiek | zwier-zywym

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License