Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Katechizm Kosciola katolickiego

IntraText - Concordances

(Hapax - words occurring once)


1000-1501 | 1502-2013 | 2014-2513 | 2514-664 | 665-ateis | ateiz-chory | chorz-dlugo | dluzn-eunic | europ-istot | izaak-krwaw | krwot-miluj | milym-nazwa | nazyw-obdar | obecn-ojca2 | ojca3-piecd | pieci-popra | popro-proch | procz-przyn | przyo-rymow | rynki-spowo | spoza-teolo | teori-umocn | umowa-wewne | wezci-wyjas | wyjat-zaczy | zadan-zbliz | zbluz-zwiek | zwier-zywym

                                bold = Main text
   Czesc, Dzial, Rozdzial, Numer               grey = Comment text
13060 III, 1,1,1863| 1864 "Kto by... zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, 13061 III, 2,2,2313| kraju z ich mieszkańcami, zbrodnią przeciw Bogu i samemu człowiekowi, 13062 I, 2,2,598 | Niego w jakiś sposób nasze zbrodnicze ręce395.~To nie złe duchy 13063 III, 2,2,2259| o Bożym darze życia i o zbrodniczej przemocy człowieka:~Upomnę 13064 III, 2,2,2258| swego bliźniego. Bóg osądza zbrodniczość tego bratobójstwa: "Cóżeś 13065 III, 2,1,2147| Bożego w celu zatajenia zbrodniczych praktyk, zniewalania narodów, 13066 III, 2,2,2266| państwo, aby skutecznie ukarać zbrodnię i unieszkodliwić tego, kto 13067 III, 1,1,1819| 6,19-20). Jest ona także zbroją, która chroni nas w walce 13068 III, 2,2,2314| rozwój narodów. Nadmierne zbrojenia mnożą przyczyny konfliktów 13069 III, 2,2,2242| 2243 Zbrojny opór przeciw uciskowi stosowanemu 13070 I, 2,3,756 | fundamencie Apostołowie zbudowali Kościół117; od tego fundamentu 13071 IV, 1,2,2684| wychowania do modlitwy. Zbudowana na sakramencie małżeństwa 13072 I, 2,3,756 | ukazywana jako sanktuarium zbudowane z kamieni, jest czczona 13073 I, 2,2,662 | wszedł nie do świątyni zbudowanej rękami ludzkimi... ale do 13074 I, 2,2,552 | zapewnia swemu Kościołowi zbudowanemu na Piotrze zwycięstwo nad 13075 I, 2,2,552 | czyli Skała), i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne 13076 I, 2,2,635 | stałem się twoim synem... Zbudź się, który śpisz! Nie po 13077 III, 2,2,2444| czekają. Bogactwo wasze zbutwiało, szaty wasze stały się żerem 13078 III, 1,2,1937| warunki życia. Albowiem zbytnie nierówności gospodarcze 13079 I, 2,3,1059| Chrystusa w swoich ciałach i zdadzą sprawę ze swoich czynów" 13080 III, 2,2,2553| zazdrość życzliwością, pokorą i zdaniem się na Bożą Opatrzność.~ 13081 II, 1,1,1114| apostolskich... i na zgodnym zdaniu Ojców", wyznajemy, że "wszystkie 13082 I, 1,2,67 | 67 W historii zdarzały się tak zwane objawienia 13083 I, 2,3,798 | przez które czyni wiernych "zdatnymi i gotowymi do podejmowania 13084 II, 1,2,1186| dom ojcowski, do którego zdąża Lud Boży i w którym Ojciec " 13085 I, 1,2,80 | zrastają się jakoś w jedno i zdążają do tego samego celu"46. 13086 I, 1,1,44 | religijną. Wychodząc od Boga i zdążając do Boga, człowiek tylko 13087 I, 2,3,1042| człowiekiem i przez niego zdążający do swego celu, w sposób 13088 IV, 2,0,2824| możemy Mu poddać naszą wolę i zdecydować się na wybór tego, co zawsze 13089 I, 2,2,475 | z Ojcem i Duchem Świętym zdecydowało dla naszego zbawienia103. 13090 IV, 1,3,2724| Modlitwa jest darem łaski oraz zdecydowaną odpowiedzią z naszej strony. 13091 IV, 1,3,2709| trwania kontemplacji zależy od zdecydowania woli, objawiającej tajemnice 13092 I, 2,1,239 | ziemscy omylni i że mogą zdeformować oblicze ojcostwa i macierzyństwa. 13093 I, 2,3,705 | 705 Człowiek, zdeformowany przez grzech i śmierć, pozostaje " 13094 IV, 2,0,2776| usłyszał: "Nie zbliżaj się tu! Zdejm sandały z nóg" (Wj 3, 5). 13095 I, 2,1,208 | płonącego krzewu Mojżesz zdejmuje sandały i zasłania twarz8 13096 I, 2,3,756 | przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża>> ( 13097 Wstep, 0,0,24| wszystkich" (1 Kor 9, 22), by zdobyć wszystkich dla Chrystusa... 13098 I, 2,2,539 | mocarza, aby odebrać mu jego zdobycz240. Zwycięstwo Jezusa nad kusicielem 13099 III, 2,2,2341| Nigdy nie należy uważać, że zdobyło się je raz na zawsze. Zakłada 13100 I, 2,2,472 | łasce" (Łk 2, 52), a także zdobywać wiadomości o tym, czego, 13101 II, 2,3,1607| rodzenia dzieci i trudem zdobywania pożywienia103.~ 13102 III, 1,1,1862| uniemożliwia postęp duszy w zdobywaniu cnót i praktykowaniu dobra 13103 II, 2,3,1611| której "wody wielkie nie zdołają ugasić" (Pnp 8, 6-7).~Małżeństwo 13104 I, 2,3,1027| ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy 13105 III, 1,2,1910| organizacji wspólnoty narodów zdolnej "zaradzać różnym potrzebom 13106 III, 1,2,1935| możliwościami fizycznymi, zdolnościami umysłowymi lub moralnymi, 13107 III, 2,2,2314| najbardziej skuteczny ze środków zdolnych zapewnić pokój między narodami. 13108 I, 2,3,687 | objawia nam Słowo i czyni nas zdolnymi do przyjęcia Go w wierze. 13109 III, 2,2,2498| państwa te chcą politycznie zdominować opinię publiczną, "manipulują" 13110 III, 1,1,1850| okrucieństwo żołnierzy, zdradę Judasza tak dotkliwą dla 13111 IV, 1,3,2747| wydaje, i grzech, który zdradza; uczniowie będący jej świadkami 13112 II, 2,1,1386| Twojej uczcie mistycznej. Nie zdradzę tajemnicy wobec Twych nieprzyjaciół 13113 III, 2,2,2489| przyczyny w czymkolwiek zdradzić penitenta"226.~ 13114 III, 2,2,2489| jest święta i nie może być zdradzona pod żadnym pretekstem. " 13115 III, 1,1,1808| pożądania zmysłowe, zachowuje zdrową dyskrecję i "nie daje się 13116 I, 2,3,857 | nauczanie334, dobry depozyt i zdrowe zasady usłyszane od Apostołów335.~- 13117 III, 2,2,2222| nauczenia się wyrzeczenia, zdrowego osądu, panowania nad sobą, 13118 III, 2,2,2494| kształtowania i szerzenia zdrowej opinii publicznej"229. Solidarność 13119 II, 2,2,1502| zapoczątkowuje powrót do zdrowia86. Izrael doświadcza tego, 13120 II, 2,2,1509| dostrzega jego związek ze zdrowiem ciała103.~ 13121 III, 2,2,2290| wyrządza bardzo poważne szkody zdrowiu i życiu ludzkiemu. Jest 13122 III, 1,2,1907| wyżywienie, odzież, opiekę zdrowotną, pracę, wychowanie i kulturę, 13123 III, 2,2,2287| mieszkanie, świadczenia zdrowotne, elementarne wykształcenie, 13124 II, 2,4,1675| pytania egzystencjalne. Zdrowy katolicki zmysł ludu odznacza 13125 III, 2,2,2432| wszystkich, mężczyzn i kobiet, zdrowych i niepełnosprawnych, tubylców 13126 I, 2,2,644 | nie wierzyli i pełni byli zdumienia" (Łk 24, 41). Tomasz doświadczy 13127 IV, 1,1,2639| wspomina w swojej Ewangelii o zdumieniu i uwielbieniu wobec cudów 13128 I, 2,2,591 | wymaganie nawrócenia wobec zdumiewającego wypełnienia się obietnic371 13129 II, 1,2,1201| różnych obrządków świadczy o zdumiewającej komplementarności. Gdy Kościoły 13130 II, 1,1,1081| Błogosławieństwa Boże ukazują się w zdumiewających i zbawczych wydarzeniach, 13131 IV, 1,2,2676| Boża, módl się za nami..." Zdumiewamy się razem z Elżbietą: "A 13132 III, 2,2,2449| złodzieje, ani chciwi... ani zdziercy nie odziedziczą Królestwa 13133 IV, 1,3,2734| 2735 Najpierw powinien zdziwić nas pewien fakt. Gdy chwalimy 13134 I, 2,3,1036| będzie płacz i zgrzytanie zębów"589.~ 13135 I, 2,1,371 | którą Bóg "kształtuje" z żebra wyjętego z ciała mężczyzny 13136 I, 2,0,186 | wcześnie Kościół chciał także zebrać to, co istotne dla jego 13137 III, 2,2,2462| rozpoznać Łazarza, zgłodniałego żebraka z przypowieści?203 Jak nie 13138 IV, 1,0,2558| modlitwy: Człowiek jest żebrakiem wobec Boga4.~ 13139 IV, 1,2,2666| 11 z błaganiem celnika i żebraków o przejrzenie13. Przez to 13140 III, 2,2,2473| Kościół z wielką troską zebrał wspomnienia o tych, którzy 13141 III, 2,2,2444| ciała wasze niby ogień. Zebraliście w dniach ostatecznych skarby. 13142 III, 2,1,2177| opuszczajmy naszych wspólnych zebrań, jak się to stało zwyczajem 13143 II, 2,4,1686| w nadziei19). Wspólnota zebrana na modlitwie oczekuje także " 13144 IV, 1,1,2588| Pieśni Chwały". Psalmy, zebrane po to, by służyły zgromadzeniu 13145 II, 2,4,1687| szczególnego przygotowania, że w zebranej wspólnocie mogą znajdować 13146 II, 2,1,1373| gdzie dwaj albo trzej zebrani w imię moje" (Mt 18, 20), 13147 II, 1,2,1175| prezbiterami, czy na swoich zebraniach, czy nawet indywidualnie" 13148 II, 2,1,1345| się w oznaczonym miejscu zebranie wszystkich nas, zarówno 13149 III, 2,1,2187| uczestniczyć w owym "uroczystym zebraniu", w Kościele "pierworodnych, 13150 II, 1,2,1179| "żywymi kamieniami", zebranymi w celu "budowania duchowej 13151 I, 2,2,524 | Potrzeba, by On wzrastał, a ja żebym się umniejszał" (J 3, 30).~ 13152 I, 2,2,533 | prawo ludzkiej pracy... Jak żebyśmy chcieli pozdrowić stąd wszystkich 13153 I, 2,1,296 | by uczynić wszystko, co zechce126.~ 13154 III, 2,2,2373| małżonkom wiele cierpienia. Cóż zechcesz mi dać - pytał Abram Boga - " 13155 I, 2,1,285 | ale w taki sposób, jak zegar przez zegarmistrza, który 13156 I, 2,1,285 | sposób, jak zegar przez zegarmistrza, który uczyniwszy go, pozostawił 13157 I, 2,3,845 | Kościół jest okrętem, który "żegluje pomyślnie na tym świecie, 13158 II, 2,4,1689| 1690 Pożegnanie zmarłego. Żegnając zmarłego, Kościół "poleca 13159 I, 2,1,201 | inny!... Tak, przede Mną zegnie się wszelkie kolano, wszelki 13160 III, 1,1,1778| sumienia, jego pytaj!... Zejdźcie więc - bracia - do waszego 13161 II, 2,2,1472| być traktowane jako rodzaj zemsty, którą Bóg stosuje od zewnątrz, 13162 III, 2,1 | Pan uczynił: radujmy się zeń i weselmy! (Ps 118, 24).~ 13163 II, 2,3,1580| jak zachodnich nie może żenić się ten, kto już przyjął 13164 I, 2,3,1046| zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia... Wiemy przecież, że całe 13165 I, 2,1,401 | Kaina na Ablu274; powszechne zepsucie będące następstwem grzechu275; 13166 III, 2,2,2356| homoseksualizm jako poważne zepsucie96, zawsze głosiła, że "akty 13167 I, 2,1,405 | ludzka nie jest całkowicie zepsuta: jest zraniona w swoich 13168 I, 2,1,406 | człowiek jest radykalnie zepsuty, a jego wolność unicestwiona 13169 III, 2,2,2444| zbutwiało, szaty wasze stały się żerem dla moli, złoto wasze i 13170 I, 2,3,964 | ofiarniczego 618 wyniszczenia żertwa z Niej zrodzona; a wreszcie 13171 II, 2,1,1395| Nim, tym trudniej jest nam zerwać więź z Nim przez grzech 13172 I, 2,3,762 | prorocy oskarżają Izraela, że zerwał przymierze i że zachował 13173 I, 2,1,400 | chęcią panowania269. Została zerwana harmonia ze stworzeniem; 13174 I, 2,1,400 | została zniszczona; zostało zerwane panowanie duchowych władz 13175 II, 2,3,1607| pierwszego grzechu, było zerwanie pierwotnej komunii mężczyzny 13176 I, 2,1,243 | swoją Paschą Jezus zapowiada zesłanie "innego Parakleta" (Rzecznika), 13177 I, 2,3,767 | powierzył Synowi na ziemi, zesłany został w dzień Zielonych 13178 II, 2,3,1568| własnego biskupa, tworzą jeden zespół prezbiterów"51. Jedność 13179 I, 2,3,831 | skutecznie i ustawicznie dążydo zespolenia z powrotem całej ludzkości 13180 I, 2,1,383 | zakładki. (Rdz 1, 27), a zespolenie ich stanowi pierwszą formę 13181 I, 2,1,292 | Przymierzu, nierozdzielnie zespolone z działaniem Ojca, jest 13182 I, 2,3,880 | kolegium, czyli stałego zespołu, na czele którego postawił 13183 I, 2,1,212 | I całe one jak szata się zestarzeją... Ty zaś jesteś zawsze 13184 Wstep, 0,0,22| każdej jednostki tematycznej zestaw krótkich tekstów streszcza 13185 III, 1,1,1865| przeciwstawiają, jak również zestawiać je z grzechami głównymi, 13186 I, 2,2,600 | człowieka na Jego łaskę: "Zeszli się bowiem rzeczywiście 13187 II, 1,2,1163| każdym czasie, aby wierni zetknęli się z nimi i dostąpili łaski 13188 IV, 1,2,2683| znajduje się także w miejscu zetknięcia różnych prądów liturgicznych 13189 II, 2,3,1628| przymusu i ciężkiej bojaźni zewnętrznej134. Żadna ludzka władza nie 13190 III, 2,1,2147| przeciw Bogu - wewnętrznie lub zewnętrznie - słów nienawiści, wyrzutów, 13191 I, 2,2,461 | się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie uznany za człowieka, 13192 III, 2,2,2296| moralnej w celu uzyskania zeznań, ukarania winnych, zastraszenia 13193 III, 2,2,2300| zasługiwać na uznanie. Kościół zezwala na kremację zwłok, jeśli 13194 II, 2,3,1610| względu na którą Mojżesz zezwalał na oddalenie kobiety105.~ 13195 II, 2,3,1634| dopuszczalności wyraźnego zezwolenia władzy kościelnej141. W 13196 II, 2,4,1672| tylko przez prezbitera i za zezwoleniem biskupa. Egzorcyzmy należy 13197 I, 2,2,582 | niektórych uczonych, nie zgadzających się z Jego interpretacją 13198 II, 2,4,1674| je) tak uporządkować, aby zgadzały się z liturgią, z niej poniekąd 13199 IV, 1,3,2729| światłem, które nie powinno zgasnąć, jest światło wiary: "O 13200 I, 2,2,635 | 1, 18), a na imię Jezusa zgina się "każde kolano istot 13201 I, 2,2,596 | umrze za lud, niż miałby zginąć cały naród" (J 11, 50). 13202 I, 2,2,431 | Bogu8, jedynie On może go zgładzić9. Dlatego Izrael, uświadamiając 13203 I, 2,2,627 | powiedzieć równocześnie: "Zgładzono Go z krainy żyjących" (Iz 13204 I, 2,3,702 | czyta Stary Testament39, zgłębia w nim40 to, co Duch Święty, " 13205 I, 2,3,839 | Boży Nowego Przymierza, zgłębiając swoją tajemnicę, odkrywa 13206 III, 2,2,2462| nie rozpoznać Łazarza, zgłodniałego żebraka z przypowieści?203 13207 III, 2,2,2418| sprawiedliwości i pokoju zgodnych z Bożą mądrością.~ 13208 IV, 1,3,2698| osobę drogami i sposobami, zgodnymi z Jego upodobaniem. Każdy 13209 II, 2,3,1628| władza nie może zastąpić tej zgody135. Jeśli nie ma tej wolności, 13210 I, 2,2,608 | 608 Gdy Jan Chrzciciel zgodził się udzielić Jezusowi chrztu 13211 III, 1,1,1717| wśród ludzi nikogo, kto nie zgodziłby się na to, zanim by mu to 13212 II, 1,2,1170| 325) wszystkie Kościoły zgodziły się obchodzić Paschę chrześcijańską 13213 I, 2,1,336 | dzieciństwa początku189 do zgonu śmierci190 jest otoczone 13214 III, 2,2,2354| grzech jest jednocześnie zgorszeniem). Oddawanie się prostytucji 13215 II, 2,1,1336| podzieliła uczniów, podobnie jak zgorszyła ich zapowiedź męki: "Trudna 13216 I, 1,3,147 | Jednak "Bóg... nam lepszy los zgotował", dał nam łaskę wiary w 13217 II, 1,2,1180| zwyczajnymi miejscami zgromadzeń, ale oznaczają i ukazują 13218 II, 2,3,1567| poszczególnych lokalnych zgromadzeniach wiernych czynią oni obecnym 13219 I, 2,3,715 | wypisując w nich nowe prawo; On zgromadzi i pojedna rozproszone i 13220 I, 2,2,558 | nieustannie wzywa Jerozolimę, by zgromadziła się wokół Niego: "Ile razy 13221 II, 2,4,1683| także ożywiać uczestnictwo zgromadzonej wspólnoty w obrzędach i 13222 III, 1,1,1833| rozumem i wiarą. Można je zgrupować wokół czterech cnót kardynalnych: 13223 III, 2,1,2087| sprzeciwia. Można w różny sposób zgrzeszyć przeciwko wierze. Dobrowolne 13224 I, 2,2,603 | odrzucenia, jak gdyby On sam zgrzeszył410. W miłości odkupieńczej, 13225 III, 1,1,1849| Boga: "Tylko przeciw Tobie zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest 13226 I, 2,3,1036| zewnętrzne, gdzie "będzie płacz i zgrzytanie zębów"589.~ 13227 I, 2,3,1037| który nie chce "niektórych zgubić, ale wszystkich doprowadzić 13228 I, 2,2,635 | pierwszego człowieka, jak zgubioną owieczkę. Pragnie nawiedzić 13229 I, 2,1,208 | woła: "Biada mi! Jestem zgubiony! Wszak jestem mężem o nieczystych 13230 I, 2,1,394 | Pismo święte potwierdza zgubny wpływ tego, o którym Jezus 13231 III, 1,1,1862| kropli wypełnia rzekę; wiele ziaren tworzy stos. Jaką więc mamy 13232 I, 2,2,543 | Pana) porównane jest do ziarna, które wsiewa się w rolę; 13233 I, 2,3,767 | zesłany został w dzień Zielonych Świąt Duch Święty, aby Kościół 13234 I, 2,3,756 | jesteśmy wbudowani tu na ziemi119. Jan Ewangelista kontempluje 13235 I, 2,3,778 | zgromadzenie wszystkich odkupionych ziemi177.~ 13236 I, 2,2,549 | usunąć wszelkie cierpienia na ziemi274, ale by wyzwolić ludzi od 13237 I, 2,3,706 | błogosławione wszystkie narody ziemi47. Potomstwem tym będzie Chrystus48, 13238 I, 2,3,956 | nieba, by czynić dobrze na ziemi477~ 13239 I, 2,3,983 | co On czynił, gdy był na ziemi513.~Kapłani otrzymali władzę, 13240 I, 2,3,983 | wszystko, co kapłani czynią na ziemi514.~Gdyby w Kościele nie było 13241 IV, 2,0,2794| zostały pojednane niebo i ziemia45 gdyż sam Syn "zstąpił z 13242 I, 2,1,216 | który stworzył niebo i ziemię16, może sam dać prawdziwe 13243 I, 2,2,675 | towarzyszy jego pielgrzymce przez ziemię570, odsłoni "tajemnicę bezbożności" 13244 I, 2,1,239 | to mówi także, że rodzice ziemscy omylni i że mogą zdeformować 13245 I, 2,1,332 | przykłady: zamykają raj ziemski168, chronią Lota169, ratują 13246 I, 2,2,652 | Jezusa w czasie Jego życia ziemskiego516. Wyrażenie "zgodnie z Pismem" 13247 I, 2,2,627 | położyła kres Jego ludzkiemu, ziemskiemu życiu. Ze względu jednak 13248 III, 2,2,2534| ogrzania się, gdy jest nam zimno. Pragnienia te same w sobie 13249 II, 1,2,1202| Kościół jest powszechny; może zintegrować w swojej jedności wszystkie 13250 I, 2,1,344 | różne owoce, barwne kwiaty i zioła... ~Czyńcie chwałę i błogosławieństwo 13251 I, 2,1,303 | człowieka, lecz wola Pana się ziści" (Prz 19, 21).~ 13252 I, 2,3,989 | nadzieję, że jak Chrystus praw`ziwie zmartwychwstał i żyje na 13253 I, 2,3,697 | na Górze Przemienienia: "zjawił się obłok i osłonił ich" - 13254 III, 2,2,2360| małżeńskich, nie jest bynajmniej zjawiskiem czysto biologicznym, lecz 13255 III, 2,1,2115| jednocześnie pragnieniem zjednania sobie ukrytych mocy. Praktyki 13256 IV, 1,3,2747| wszystko zostało w Nim ponownie zjednoczone36: Bóg i świat; Słowo i ciało; 13257 I, 2,2,637 | Chrystus, w swojej duszy zjednoczonej z Jego Boską Osobą, zstąpił 13258 I, 2,1,336 | wspólnocie aniołów i ludzi, zjednoczonych w Bogu.~ 13259 II, 1,2,1180| Boga z ludźmi pojednanymi i zjednoczonymi w Chrystusie.~ 13260 I, 2,3,1043| Bożego, "aby wszystko na nowo zjednoczyćw Chrystusie jako Głowie: 13261 I, 2,1,311 | wyprowadzić dobro nawet z samego zła149.~ 13262 IV, 1,3,2749| zbawienia40 oraz wyzwolenie od zła41.~ 13263 I, 2,3,1014| śmierć druga nie uczyni im zła557.~W skrócie~ 13264 I, 2,2,672 | 26) oraz doświadczaniem zła559 które nie oszczędza Kościoła560 13265 I, 2,2,677 | końcowym rozpętaniem się zła576, które sprawi, że z nieba 13266 II, 2,2,1505| wziął na siebie cały ciężar zła97 i zgładził "grzech świata" ( 13267 III, 2,2,2378| cierpią na bezpłodność, złączą się z krzyżem Pana, źródłem 13268 III, 2,2,2357| jeśli chrześcijanami - do złączenia z ofiarą krzyża Pana trudności, 13269 I, 2,2,618 | stopniu w osobie Jego Matki, złączonej ściślej niż wszyscy inni 13270 II, 2,3,1641| za jarzmo dwojga wiernych złączonych w jednej nadziei, jednym 13271 III, 2,2,2335| rozdzielać tego, co Bóg złączył81.~Tradycja Kościoła zawsze 13272 I, 2,3,964 | współcierpiała i z ofiarą Jego złączyła się matczynym duchem, z 13273 I, 2,2,676 | Królestwa, nawet w formie złagodzonej, które pojawiło się pod 13274 II, 2,3,1649| tylko tym, którzy żałują, że złamali znak Przymierza i wierności 13275 I, 2,1,421 | i zmartwychwstałego, po złamaniu potęgi Złego"300.~ 13276 I, 2,3,714 | bym opatrywał rany serc złamanych, ~więźniom głosił wolność,~ 13277 III, 1,1,1808| której żadne nieszczęście nie złamie (dzięki męstwu), która posłuszna 13278 III, 1,1,1776| potępiając te, które złe50. Świadczy ono o autorytecie 13279 IV, 1,1,2599| wydarzeniami, których wypełnienie zleca Mu Ojciec, jest pokornym 13280 I, 2,3,816 | powierzył do pasienia Piotrowi, zlecając jemu i pozostałym Apostołom, 13281 I, 2,3,1050| Duchu Pana i według Jego zlecenia... wszystkie dobra natury 13282 II, 2,1,1369| biskupa lub tego, komu on zleci176.~Przez posługę prezbiterów 13283 I, 2,3,857 | namiestnikom swojego Syna zleciłeś władzę pasterską337.~Posłanie 13284 II, 2,2,1442| apostolskiej, której została zlecona "posługa jednania" (2 Kor 13285 I, 2,2,436 | konsekrowani przez Boga do misji zleconej przez Niego. Byli to królowie21, 13286 II, 2,3,1562| posługi biskupiej został zlecony w stopniu podporządkowanym 13287 IV, 1,1,2634| tych, którzy wyrządzają mu zło94.~ 13288 I, 2,2,544 | mądrymi i roztropnymi250. Od żłóbka do krzyża Jezus dzieli 13289 I, 2,2,563 | do Boga, klękając przed żłobkiem betlejemskim i adorując 13290 III, 2,2,2449| kradł" (Pwt 5,19). "Ani złodzieje, ani chciwi... ani zdziercy 13291 III, 2,1,2093| Jego dobroci i usiłuje Mu złorzeczyć jako Temu, który potępia 13292 III, 1,1,1859| patologiczne. Grzech popełniony ze złości, w wyniku świadomego wyboru 13293 III, 2,2,2479| utwierdzają drugiego człowieka w złośliwych czynach i w przewrotności 13294 I, 2,1,210 | odwrócił się od Boga, by czcić złotego cielca9 Bóg wysłuchuje wstawiennictwa 13295 III, 2,2,2406| oraz solidarności, według "złotej zasady" i szczodrości Pana, 13296 I, 2,2,602 | przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa 13297 III, 2,2,2444| stały się żerem dla moli, złoto wasze i srebro zardzewiało, 13298 III, 2,2,2468| Prawdomówność zachowuje złoty środek między tym, co powinno 13299 III, 2,1,2154| domagała. Można odmówić złożenia przysięgi, jeżeli domaga 13300 II, 1,2,1181| Bożego, Zbawiciela naszego, złożonego za nas na ołtarzu ofiarnym 13301 III, 1,1,1817| odpowiada dążeniu do szczęścia, złożonemu przez Boga w sercu każdego 13302 I, 2,3,1032| Machabeusz) sprawił, że złożono ofiarę przebłagalną za zabitych, 13303 I, 2,2,597 | Biorąc pod uwagę historyczną złożoność procesu Jezusa widoczną 13304 III, 2,1,2134| wypełnianie przyrzeczeń i złożonych Mu ślubów aktami cnoty 13305 II, 2,1,1371| Chrystusa.~To nieważne, gdzie złożycie moje ciało. Nie martwcie 13306 III, 2,1,2101| wypełnienie ślubów, które złożył15.~ 13307 IV, 1,2,2656| naszej nadziei w Bogu: "Złożyłem w Panu całą nadzieję; On 13308 I, 2,3,1039| mojego skarbca. Nic nie złożyliście w ich ręce i dlatego u mnie 13309 II, 2,4,1680| Zmartwychwstania Chrystusa, w którym złożyliśmy naszą jedyną nadzieję. Chrześcijanin, 13310 III, 2,1,2151| dotrzymać, lub ten, kto złożywszy pod przysięgą obietnicę, 13311 II, 2,2,1439| 11-24). Zafascynowanie złudną wolnością; opuszczenie domu 13312 I, 2,2,489 | odniesie zwycięstwo nad Złym120, oraz obietnicę, że będzie 13313 I, 2,1,260 | wieczności. Oby nic nie zmąciło mego pokoju i nie wyprowadziło 13314 I, 2,1,385 | moralnego. Skąd pochodzi zło? "Zmagałem się z zagadnieniem pochodzenia 13315 II, 2,4,1683| chrześcijański nie udziela zmarłemu ani sakramentu, ani sakramentaliów; 13316 I, 2,2,632 | zmartwychwstaniem przebywał On w krainie zmarłych469. Takie jest pierwsze znaczenie, 13317 I, 2,3,994 | przywracając do życia niektórych zmarłych526, Zapowiadając w ten sposób 13318 I, 2,2,638 | zwyciężył śmierć, ~Dał życie zmarłym481.~ 13319 I, 2,3,773 | Oblubienicy bez "skazy czy zmarszczki" (Ef 5, 27). Z tego powodu " 13320 I, 2,3,999 | Lecz powie ktoś: A jak zmartwychwstają umarli? W jakim ukazują 13321 II, 0,3,1067| zniweczył naszą śmierć i zmartwychwstając, przywrócił nam życie>>. 13322 IV, 2,0,2835| to znaczy: gdy Chrystus zmartwychwstaje97.~ 13323 IV, 2,0,2815| ponieważ w Nim wszyscy zmartwychwstajemy, tak może On być również 13324 II, 2,1,1269| Tego, który za nas umarł i zmartwychwstał59. Od tej chwili jest powołany, 13325 III, 2,1,2173| nasz Zbawiciel, w tym dniu zmartwychwstał85.~Niedziela - wypełnienie 13326 I, 2,2,645 | wszystkim do stwierdzenia, że zmartwychwstałe ciało, w którym się im ukazuje, 13327 IV, 1,1,2582| Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego29.~ 13328 I, 2,2,641 | szabatu489, pierwsze spotkały Zmartwychwstałego490. Tak więc były one pierwszymi 13329 I, 2,2,644 | w obliczu samego Jezusa Zmartwychwstałego498, tak bardzo wydaje się im 13330 III, 0,4,1693| uczestnicząc w ten sposób w życiu Zmartwychwstałego5. Idąc za Chrystusem i w 13331 I, 2,3,1003| niebieskim życiu Chrystusa Zmartwychwstałego536, ale to życie pozostaje " 13332 I, 2,3,1001| powstaną pierwsi (1 Tes 4, 16).~Zmartwychwstali z Chrystusem~ 13333 II, 1,1,1082| przyjęło ciało, umarło i zmartwychwstało, napełnia nas swoimi błogosławieństwami 13334 I, 2,3,1047| chwale w Jezusie Chrystusie Zmartwychwstałym601.~ 13335 I, 2,1,333 | Dobrą Nowinę Wcielenia183 i Zmartwychwstania184 Chrystusa. Będą obecni w 13336 I, 2,3,1000| ponieważ mamy nadzieję zmartwychwstania534.~ 13337 I, 2,3,786 | przez swoją Śmierć i swoje Zmartwychwstanie185. Chrystus, Król i Pan wszechświata, 13338 I, 2,2,556 | odrodzenia": zapowiada nasze zmartwychwstanie290. Już teraz uczestniczymy 13339 I, 2,2,557 | zapowiadał swoją mękę i swoje zmartwychwstanie294. Zmierzając do Jerozolimy, 13340 II, 2,1,1329| uczniowie rozpoznają Jezusa po Zmartwychwstaniu139. Pierwsi chrześcijanie będą 13341 I, 2,2,515 | pozostałe w grobie po Jego zmartwychwstaniu174, jest znakiem Jego misterium. 13342 I, 2,3,1006| także uczestniczyć w Jego Zmartwychwstaniu540.~ 13343 I, 2,2,677 | Panem w Jego Śmierci i Jego Zmartwychwstaniu574. Królestwo wypełni się więc 13344 I, 2,3,771 | jerozolimska; a chociaż zmęczenie i boleść długiego wygnania 13345 III, 2,2,2408| przez którą wpływa się na zmianę postępowania tych, którzy 13346 II, 2,2,1431| pragnienie i postanowienie zmiany życia oraz nadzieję na miłosierdzie 13347 I, 2,2,577 | jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, się wszystko 13348 II, 1,1,1125| Kościele nie może dowolnie zmieniać liturgii; może to czynić 13349 II, 2,1,1375| naturę rzeczy, aniżeli zmieniać189.~ 13350 III, 2,0,2062| rozwinęło, nic w nich nie zmieniając12.~Dekalog w Tradycji Kościoła~ 13351 III, 1,3,1957| historycznych; istnieje wśród zmieniających się poglądów i obyczajów 13352 I, 2,3,1007| naszego życia; w jego biegu zmieniamy się i starzejemy. Jak w 13353 II, 1,1,1125| sakramentalny nie może być zmieniany ani poddawany manipulacji 13354 III, 1,3,1955| Prawo to nie może być ani zmienione przez inne, uchylone w jakiejś 13355 I, 2,3,1048| sposób wszechświat ma zostać zmieniony. Przemija wprawdzie postać 13356 I, 2,1,212 | ma przemiany ani cienia zmienności" (Jk 1, 17). On jest "Tym, 13357 III, 2,2,2425| gospodarcze nie powinno zmierzać jedynie do pomnażania dóbr 13358 I, 2,2,557 | swoje zmartwychwstanie294. Zmierzając do Jerozolimy, mówi: "rzecz 13359 I, 2,3,821 | Taka odnowa jest mocą ruchu zmierzającego do jedności251;~- nawrócenie 13360 I, 1,2,130 | Typologia oznacza dynamizm zmierzający do wypełnienia planu Bożego, 13361 I, 1,2,67 | może przyjąć "objawień" zmierzających do przekroczenia czy poprawienia 13362 II, 1,1,1080| przenika historię ludzi, która zmierzała ku śmierci, by skierować 13363 II, 2,3,1589| i kim jest Ten, do kogo zmierzamy. Znam wielkość Boga i słabość 13364 II, 2,1,1345| kielich napełniony wodą zmieszaną z winem.~Przewodniczący 13365 I, 2,3,827 | kąkol grzechu jest jeszcze zmieszany z dobrym ziarnem ewangelicznym 13366 III, 2,2,2440| służbę osobie i jej wolności. Zmniejsza nędzę i wyzysk ekonomiczny. 13367 III, 2,2,2351| psychiczne czy społeczne, które zmniejszają, a nawet redukują mogą zmniejszyć, 13368 III, 1,1,1745| za działanie może zostać zmniejszona lub zniesiona na skutek 13369 III, 1,1,1734| za działanie mogą zostać zmniejszone, a nawet zniesione, na skutek 13370 III, 2,1,2118| Świątyni i aby przez to zmusił Boga do działania43. Jezus 13371 I, 1,3,160 | ich w sumieniu, ale nie zmusza... W najwyższym stopniu 13372 III, 1,1,1781| moralne. "Nie wolno więc go zmuszać, aby postępował wbrew swojemu 13373 I, 1,3,160 | ale nikogo do tego nie zmuszał. "Dał świadectwo prawdzie, 13374 III, 2,2,2243| niezależności względem Boga, zmuszone do szukania w sobie lub 13375 II, 2,1,1381| Tomasz - <<można pojąć nie zmysłami, lecz jedynie przez wiarę, 13376 II, 1,2,1148| 1148 Ta rzeczywistość zmysłowa jako stworzenie może stać 13377 III, 2,2,2514| szczególne znaczenie pragnienia zmysłowego, które przeciwstawia się 13378 IV, 1,3,2726| a zatem bezużyteczna); zmysłowość i wygodnictwo, kryteria 13379 III, 2,2,2340| uczuć i popędów ludzkiej zmysłowości.~ 13380 III, 1,1,1837| dążenie do przyjemności zmysłowych i zapewnia równowagę w używaniu 13381 III, 1,1,1802| wszystkimi swoimi siłami zmysłowymi i duchowymi dąży do dobra; 13382 I, 1,1,37 | rzeczy podpadających pod zmysły i gdy powinny one wyrazić 13383 IV, 2,0,2812| popełniamy grzechy i powinniśmy zmywać nasze przewinienia przez 13384 III, 1,3,2014| przestaje pragnąć tego, co już zna68.~ 13385 III, 2,2,2488| temu, kto nie ma prawa jej znać225.~ 13386 III, 2,2,2412| uzasadniony uznać jej za znaczącą.~ 13387 II, 1,1,1093| wydarzeniach zbawczych i znaczących faktach, które znalazły 13388 III, 2,2,2362| można rozdzielać tych dwóch znaczeń, czyli wartości małżeństwa, 13389 III, 2,2,2376| związku, który istnieje między znaczeniami aktu małżeńskiego, i szacunek 13390 II, 2,3,1571| żonatym mężczyznom, stanowi znaczne wzbogacenie posłania Kościoła. 13391 I, 2,1,298 | wiary tym, którzy Go nie znają129.~Bóg stwarza świat uporządkowany 13392 III, 2,2,2516| będziesz jak małe dzieci, nie znające zła niszczącego życie ludzkie241.~ 13393 I, 2,3,848 | Bóg doprowadzić udzi, nie znających Ewangelii bez własnej winy, 13394 I, 2,2,457 | nawiedził , skoro ludzkość znajdowała się w tak opłakanym i nieszczęśliwym 13395 I, 2,1,385 | zagadnieniem pochodzenia zła. I nie znajdowałem rozwiązania" - mówi św. 13396 IV, 1,1,2622| uczniów Duch obietnicy: "znajdowali się (oni) wszyscy razem 13397 I, 2,3,856 | cokolwiek... z prawdy i łaski znajdowało się już u narodów, dzięki 13398 IV, 1,3,2730| serce jest wyjałowione, nie znajdując upodobania w myślach, wspomnieniach 13399 III, 2,2,2380| małżeństwa, nie dotrzymując umowy znajdującej się u jego podstaw. Naraża 13400 I, 2,3,827 | Chrystusa, zawsze jednak znajdujących się w drodze do uświęcenia:~ 13401 IV, 1,2,2675| radości, jaką On w Niej znajduje24.~"Łaski pełna, Pan z Tobą": 13402 IV, 1,2,2653| Szukajcie czytając, a znajdziecie rozmyślając; pukajcie modląc 13403 I, 1,2,117 | o których mówi, mogą być znakami1. ~1.Sens alegoryczny. Możemy 13404 I, 2,2,670 | swoją obecność przez cudowne znaki547, które towarzyszą głoszeniu 13405 I, 2,3,916 | ma przyjść, oraz być jego znakiem430.~Wielkie drzewo o licznych 13406 II, 1,1,1100| szukać znaczenia czynności i znaków15.~ 13407 IV, 1,0,2559| 2560 "O, gdybyś znała dar Boży!" (J 4,10). Cud 13408 III, 2,2,2269| ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, nim przyszedłeś na 13409 I, 2,1,286 | rozum ludzki jest zdolny do znalezienia odpowiedzi na pytanie o 13410 III, 2,2,2408| pożyczonych lub przedmiotów znalezionych, oszustwa w handlu143, wypłacania 13411 I, 2,1,297 | Nie wiem, w jaki sposób znaleźliście się w moim łonie, nie ja 13412 I, 2,3,732 | otrzymaliśmy Ducha niebieskiego, znaleźliśmy prawdziwą wiarę: wielbimy 13413 II, 2,1,1272| przynależności do Chrystusa. Znamienia tego nie wymazuje żaden 13414 I, 1,2,124 | pismach Nowego Testamentu znamienitym sposobem jest uobecnione 13415 III, 1,2,1901| prawo ludzkie ma istotne znamiona prawa, o ile jest zgodne 13416 I, 2,2,500 | Jezusa według wyrażenia znanego w Starym Testamencie153.~ 13417 I, 2,2,597 | nie wiedząc, jaki jest, znany tylko Bogu, grzech osobisty 13418 I, 2,2,642 | świadectwie konkretnych ludzi, znanych chrześcijanom i w większości 13419 IV, 1,3,2725| Boga przez modlitwę, szybko zniechęcają się, gdyż nie wiedzą, 13420 III, 1,1,1864| które zaciemniają sumienie i zniekształcają konkretną ocenę dobra i 13421 I, 2,1,250 | przed błędami, które zniekształcały. Było to dziełem pierwszych 13422 I, 2,3,1048| wprawdzie postać tego świata zniekształcona grzechem, ale pouczeni jesteśmy, 13423 II, 2,2,1451| miejsce. Jest to "ból duszy i znienawidzenie popełnionego grzechu z postanowieniem 13424 III, 2,2,2297| Powinno się działać w celu ich zniesienia. Trzeba modlić się za ofiary 13425 III, 1,1,1745| może zostać zmniejszona lub zniesiona na skutek niewiedzy, przymusu, 13426 III, 2,0,2052| przykazań. Prawo nie zostaje zniesione1, lecz człowiek zostaje zaproszony 13427 III, 2,1,2147| zatajenia zbrodniczych praktyk, zniewalania narodów, torturowania lub 13428 III, 2,2,2389| zobowiązań135. Wszystkie te sytuacje znieważają godność małżeństwa; niszczą 13429 IV, 2,0,2813| jeśli źle żyjemy, jest ono znieważane, jak mówi Apostoł: "Z waszej 13430 II, 2,1,1397| zauważasz nawet swego brata. Znieważasz ten stół, jeśli nie uznajesz 13431 II, 2,2,1469| przezeń skrzywdzonymi i znieważonymi; jedna się z Kościołem, 13432 III, 1,1,1791| dawane przez innych ludzi, zniewolenie przez uczucia, domaganie 13433 III, 2,2,2412| gry może stać się poważnym zniewoleniem. Nieuczciwe zakłady bądź 13434 III, 2,2,2338| osiąga pokój, albo pozwala zniewolić się przez nie i staje się 13435 IV, 1,1,2605| ludzkości wszystkich czasów, zniewolonej przez grzech i śmierć, wszystkie 13436 II, 1,1,1085| tylko raz i przemijają, znikają w przeszłości. Misterium 13437 I, 2,3,844 | ludzie zwiedzeni przez Złego, znikczemnieli w myślach swoich i prawdę 13438 I, 2,2,592 | 592 Jezus nie zniósł Prawa danego na Synaju, 13439 I, 2,2,577 | spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, 13440 II, 2,2,1458| grzeszniku, uczynił go człowiek. Zniszcz to, co ty uczyniłeś, aby 13441 I, 2,2,596 | a przyjdą Rzymianie, i zniszczą [ich] miejsce święte i... 13442 I, 2,3,1000| Eucharystię, wyzbywamy się zniszczalności, ponieważ mamy nadzieję 13443 I, 2,2,627 | zachowała ciało Chrystusa przed zniszczeniem"462. O Chrystusie można 13444 IV, 2,0,2824| zakrólowała prawda, by zostały zniszczone wady, a rozkwitły cnoty, 13445 III, 1,1,1707| łaska odnawia w nas to, co zniszczył grzech.~ 13446 I, 2,2,532 | dzieło naprawy tego, co zniszczyło nieposłuszeństwo Adama223.~ 13447 I, 2,2,543 | ziarno i wzrasta do czasu żniwa248.~ 13448 I, 2,2,469 | który przez swoją śmierć zniweczyłeś śmierć, który jesteś Jednym 13449 III, 2,2,2444| woła zapłata robotników, żniwiarzy pól waszych, którą zatrzymaliście, 13450 I, 2,2,457 | wzruszenie Boga, na to, by zniżył się do poziomu naszej 13451 III, 2,2,2218| cichością, z cierpliwością, znoście siebie nawzajem w miłości" ( 13452 II, 2,2,1435| przyjmowanie cierpień, znoszenie prześladowania dla sprawiedliwości. 13453 I, 2,3,901 | życia, jeśli cierpliwie znoszone, stają się duchowymi ofiarami, 13454 IV, 1,3,2741| z miłości. Wbrew naszemu znużeniu i lenistwu walka modlitwy 13455 II, 2,3,1536| apostolskiej przez Chrystusa zob. s. 218 nn. W tym miejscu 13456 II, 2,1,1225| Królestwa Bożego (J 3, 5).~Zobacz, gdzie jesteś ochrzczony, 13457 I, 2,2,555 | chwałę, Chryste Boże, by gdy zobaczą Cię na krzyżu, zrozumieli, 13458 I, 2,3,1011| ale trzeba umrzeć, by Go zobaczyć551.~Ja nie umieram, ja wchodzę 13459 II, 1,2,1159| przedstawić na obrazie to, co zobaczyłem z Boga... Z odsłoniętym 13460 I, 2,3,796 | jedno ciało" (Mt 19, 6). Jak zobaczyliście, nie ma dwóch różnych osób, 13461 I, 2,1,313 | wszystko będzie dobre...~I zobaczysz, że wszystko będzie dobre" ( 13462 III, 2,2,2389| trwałych i ostatecznych zobowiązań135. Wszystkie te sytuacje znieważają 13463 III, 2,2,2253| 2254 Władza publiczna jest zobowiązana do poszanowania podstawowych 13464 I, 2,3,706 | zgromadzone w jedno"49. Zobowiązując się przysięgą50, Bóg przyrzeka 13465 I, 1,2,88 | to znaczy, gdy w formie zobowiązującej lud chrześcijański do nieodwołalnego 13466 IV, 2,0,2816| Nawet gdyby ta modlitwa nie zobowiązywała nas do prośby o przyjście 13467 I, 2,2,535 | grzeszników - celnicy i żołnierze228, faryzeusze i saduceusze229 13468 III, 2,2,2386| podjętych wobec swoich dawnych żon i swoich dzieci.~ 13469 II, 2,3,1579| wybierani spośród wierzących nie żonatych mężczyzn, którzy chcą zachować 13470 II, 2,3,1571| który może być udzielany żonatym mężczyznom, stanowi znaczne 13471 II, 2,3,1636| niewierzący dzięki swej żonie, podobnie jak świętość osiągnie 13472 II, 2,3,1635| wspólnoty chrześcijańskie mogły zorganizować wspólne duszpasterstwo małżeństw 13473 III, 1,2,1896| ludzka nie może być dobrze zorganizowana ani wytwarzać 2234 odpowiedniej 13474 II, 2,2,1483| penitentów bez własnej winy zostałoby pozbawionych przez dłuższy 13475 I, 2,3,1033| Nasz Pan ostrzega nas, że zostaniemy od Niego oddzieleni, jeśli 13476 II, 2,1,1337| przykazanie miłości155. Zostawiając im dowód tej miłości, nie 13477 I, 2,1,260 | spoczynku. Obym tam nigdy nie zostawiła Ciebie samego, lecz abym 13478 II, 2,3,1590| powiedział: "W tym celu zostawiłem cię na Krecie, byś zaległe 13479 I, 1,2,77 | w Kościele zachowywana, zostawili apostołowie biskupów jako 13480 I, 2,2,627 | będzie w nadziei, że nie zostawisz duszy mojej w Otchłani ani 13481 III, 2,2,2264| niesprawiedliwy napastnik zpstał pozbawiony możliwości wyrządzania 13482 I, 2,3,734 | przynajmniej zostaliśmy zranieni z powodu grzechu, dlateco 13483 III, 2,2,2301| zabójstwa lub ciężkiego zranienia bliźniego, stanowi poważne 13484 II, 2,2,1432| patrząc na Tego, którego zraniły nasze grzechy17.~Spójrzmy 13485 II, 1,2,1186| symbol przejścia ze świata zranionego grzechem do świata nowego 13486 I, 2,3,771 | rzeczywistość złożoną, która zrasta się z pierwiastka Boskiego 13487 I, 2,3,766 | ustanowieniu Eucharystii i zrealizowanego na krzyżu. "Znakiem tego 13488 I, 2,3,686 | Osoba. Wtedy Boski zamysł, zrealizowany w Chrystusie, "Pierworodnym" 13489 I, 2,2,661 | znaczy ze zstąpieniem z nieba zrealizowanym we Wcieleniu. Tylko Chrystus, 13490 I, 2,1,400 | marności" (Rz 8, 20). Na koniec zrealizuje się wyraźnie zapowiedziana 13491 III, 2,2,2351| mogą zmniejszyć, a nawet zredukować do minimum winę moralną.~ 13492 II, 2,3,1618| mężczyźni i kobiety, którzy zrezygnowali z wielkiego dobra małżeństwa, 13493 I, 2,1,296 | twórca, gdy otrzyma materiał, zrobi z niego wszystko, co zechce. 13494 IV, 1,3,2725| tym wszystkim, co mają do zrobienia; nie mają na nią czasu. 13495 II, 2,1,1220| 1220 Woda źródlana symbolizuje życie, a woda 13496 II, 2,3,1601| dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, 13497 III, 2,2,2214| zapominaj! Pamiętaj, że oni cię zrodzili, a cóż im zwrócisz za to, 13498 I, 2,3,964 | wyniszczenia żertwa z Niej zrodzona; a wreszcie przez tegoż 13499 III, 2,2,2535| nieumiarkowanej zachłanności, zrodzonej z pozbawionej miary żądzy 13500 I, 2,2,507 | Świętego poczętych i z Boga zrodzonych. Kościół jest także dziewicą, 13501 III, 2,2,2213| się naturalnym uczuciem zrodzonym z łączącej ich więzi. Tego 13502 I, 2,3,781 | ciała, lecz dzięki Duchowi zróść się miał w jedno"178~Cechy 13503 I, 2,3,776 | utworzył jeden Lud Boży, zrósł się w jedno Ciało Chrystusa 13504 II, 1,2,1170| 14 Nnisan), po wiosennym zrównaniu dnia z nocą. Reforma kalendarza 13505 I, 1,1,29 | takich postaw mogą być bardzo zróżnicowane3: bunt przeciw obecności 13506 IV, 1,2,2656| dzięki swemu konkretnemu i zróżnicowanemu językowi - uczą nas zakotwiczenia 13507 Wstep, 0,0,24| katechetycznych, jakich wymagają zróżnicowania kultury, wieku, życia duchowego 13508 II, 2,2,1434| może wyrażać się w bardzo zróżnicowanych formach. Pismo święte i 13509 II, 2,3,1589| ziemi..." "Gdyby dobrze zrozumiało się, kim jest kapłan na 13510 II, 1,1,1084| znakami (słowa i czynności), zrozumiałymi dla człowieka. Urzeczywistniają 13511 I, 1,2,137 | Ducha, nie może być w pełni zrozumiane inaczej, jak tylko przez 13512 IV, 1,2,2689| prowadzić, ponieważ oni ich nie zrozumieją"38 .~Miejsca sprzyjające 13513 I, 2,3,1040| ekonomii zbawienia oraz zrozumiemy przedziwne drogi, którymi 13514 I, 1,2,119 | tych zasad nad głębszym zrozumieniem i wyjaśnieniem sensu Pisma 13515 III, 2,2,2365| człowiekowi nie wolno samowolnie zrywać, między podwójnym znaczeniem 13516 I, 2,3,924 | Dziewice konsekrowane mogą się zrzeszać, by wierniej wypełniać swoje 13517 IV, 1,3,2710| Tego, który nas oczekuje; zrzucenie wszelkich masek i zwrócenie 13518 I, 2,2,537 | uniżenia się i skruchy, zstąpić do wody z Jezusem, aby wyjść 13519 I, 2,2,661 | pierwszym, to znaczy ze zstąpieniem z nieba zrealizowanym we 13520 I, 2,2,632 | przepowiadanie apostolskie nadało zstąpieniu Jezusa do piekieł; Jezus 13521 I, 2,2,537 | by z Nim zmartwychwstać; zstąpmy z Nim, abyśmy z Nim zostali 13522 I, 2,3,684 | rozwój pedagogią Boskiego "zstępowania":~Stary Testament głosił 13523 IV, 1,1,2641| za "wszelki dar doskonały zstępujący z góry, od Ojca świateł" ( 13524 III, 1,3,2015| Świętym - Jeruzalem Nowym... zstępującym z nieba od Boga, przystrojonym 13525 IV, 2,0,2827| złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych 13526 III, 2,1,2090| nadziei, którymi rozpacz i zuchwała ufność. Wskutek rozpaczy 13527 III, 2,1,2091| 2092 Istnieją dwa rodzaje zuchwałej ufności. Albo człowiek przecenia 13528 I, 1,1,38 | wszystkich w sposób łatwy, z zupełną pewnością i bez domieszki 13529 III, 2,1,2113| prostym i chroni go przed zupełnym rozbiciem. Bałwochwalstwo 13530 I, 2,3,821 | ekumenicznego, a słusznie można je zwać ekumenizmem duchowym"253;~- 13531 III, 2,2,2498| swej tyranii, tłumiąc i zwalczając to wszystko, co uważają 13532 I, 1,2,67 | historii zdarzały się tak zwane objawienia prywatne; niektóre 13533 II, 2,1,1345| odpowiedział, wtedy tak zwani u nas diakoni rozdzielają 13534 I, 2,2,437 | 20), oraz żeby Jezus, "zwany Chrystusem", narodził się 13535 III, 2,1,2116| ich. Uciekanie się do tak zwanych tradycyjnych praktyk medycznych 13536 II, 2,1,1345| czynią chrześcijanie:~W dniu zwanym dniem Słońca odbywa się 13537 I, 2,1,214 | pojęcia wyrażają w sposób zwarty bogactwo imienia Bożego. 13538 III, 1,1,1817| niebieskie; chroni przed zwątpieniem; podtrzymuje w każdym opuszczeniu; 13539 III, 1,1,1805| Człowiek rozumny na kroki swe zważa" (Prz 14, 15). "Bądźcie... 13540 II, 2,1,1385| bowiem spożywa i pije, nie zważając na Ciało Pańskie, wyrok 13541 III, 2,1,2106| 2107 "Jeżeli zważywszy na szczególne sytuacje narodów 13542 I, 2,3,930 | Konsekracja i posłanie: zwiastować Króla, który przychodzi~ 13543 II, 1,1,1086| wszystkiemu stworzeniu, zwiastowali, że Syn Boży swoją śmiercią 13544 I, 2,3,969 | od aktu zgody, którą przy Zwiastowaniu wiernie wyraziła i którą 13545 I, 2,1,332 | Prawa172, prowadzą lud Boży173, zwiastują narodziny174 i powołania175, 13546 I, 2,1,332 | całej historii zbawienia, zwiastując z daleka i z bliska to zbawienie 13547 II, 1,2,1157| tym wymowniej, "im ściślej zwiążą się z czynnością liturgiczną" 13548 II, 2,2,1445| 1445 Słowa związać i rozwiązać oznaczają, że 13549 I, 2,2,494 | posłuszeństwo Maryi; co związała przez niewierność dziewica 13550 II, 2,3,1647| 1648 Związanie się na całe życie z drugim 13551 I, 2,3,773 | środkiem sakramentalnym, związanym z tym światem, którego przeznaczeniem 13552 III, 2,2,2206| Autorytet, stałość i życie w związkach rodzinnych stanowią podstawy 13553 III, 2,2,2429| na przykład organizacji związkowych, i - ewentualnie - władz 13554 II, 2,3,1629| wynikającymi z poprzedniego związku137.~ 13555 III, 1,3,1954| księdze światłości, która zwie się Prawdą? W niej jest 13556 I, 2,3,844 | Boży: ~Nieraz jednak ludzie zwiedzeni przez Złego, znikczemnieli 13557 I, 2,1,398 | przebóstwienia" przez Boga w chwale. Zwiedziony przez diabła, chciał "być 13558 III, 2,2,2440| nędzę i wyzysk ekonomiczny. Zwiększa poszanowanie tożsamości 13559 III, 2,2,2425| pomnażania dóbr wyprodukowanych i zwiększania zysku czy wpływów; przede 13560 III, 2,2,2475| osoby winnej lub też do zwiększenia kary, której podlega osoba 13561 III, 1,1,1753| one również zmniejszyć lub zwiększyć odpowiedzialność sprawcy (


1000-1501 | 1502-2013 | 2014-2513 | 2514-664 | 665-ateis | ateiz-chory | chorz-dlugo | dluzn-eunic | europ-istot | izaak-krwaw | krwot-miluj | milym-nazwa | nazyw-obdar | obecn-ojca2 | ojca3-piecd | pieci-popra | popro-proch | procz-przyn | przyo-rymow | rynki-spowo | spoza-teolo | teori-umocn | umowa-wewne | wezci-wyjas | wyjat-zaczy | zadan-zbliz | zbluz-zwiek | zwier-zywym

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License